Vous êtes sur la page 1sur 7

A r sakyti man teisybę

muzika V.K ernagio


q = 69 žodžiai L ietuvių liaudies
F F9 B¨ B¨7 F F7 B¨7 B7 C7

4 j œœ
& b 4 œœœ œœœ b œœœ œœœ œœ œœ œœ b œœ j œjœœ œ œœ œœ œœ b œœœ œœœ b œœœ œœ n # œœ
œ#œ œ. ‰‰Œ
œ œ œ œ œ œ œ

{
Piano >
? b 4 œ ™ œj œ ™ œ ™ œj œ ™ œœ
œ œ œ bœ œ œ nœ œ >
4 œ™ œ œ™ ‰œ™
œ™ œ œ™ J
œJ œ œ bœ œ œ œ nœ œ
œ
> . Ϫ
F F7 B¨ B¨7 F E¨9

&b Œ œ œ œ œ œ ‰ œj œj œ ™ Œ Œ Œ œ œ bœ œ nœ
A r sa - ky - ti man tei - sy - bę, ar tik me - lą vie -

& b œœ œœ b œœœœ œœœœ


œœ
œœ
œœ œ œ
œœ b œœœ œœœ œœ œœ b œœœœ œœœ

{
œ œ nœ œ œ
˙™
?b j j
˙™ œ œ œ œ œ™ œ bœ ™ œ
D7 G‹7 C7

& b œJ œ ™ Œ Œ Œ œ œ œ œ œ™ Œ Œ œ œ œ œ œ™ Œ
- ną, kad ant kros - nies su plak - tu - ku

& b n# œœœ œœœ œœœ œœœ n œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ

{
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
?b j j j
œ œ™
j j j
œ™ œ œ œ œ œ œ œ ˙™
œ œ
F E¨9 D7 B¨ Bº

&b Œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ ‰ œ œ œ bœ ™ Œ
J œ™ œ
e - žys pjo - vė šie - ną, kad ant kros - nies

& b œœ œœ b œœœœ œœœ n# œœœœ œœœœ œœœ œœœ œœ


œœ
œœ
œœ #n œœœœ œœœœ

{
œœ œœ œ œ œ
j
j œ™ œ œ nœ ™
?b j j
œ™ œ bœ ™ œ œ™ œ #œ œ ™ œ
œ
F A7 D7 G7 C6 F C7

œ j j
& b œ #œ œ ‰ œ œj œ œ œ œ œ™ j Œ
œ œ
su plak - tu - ku e - žys pjo - vė šie - ną.

& b œœœ # œœœ n# œœœ œœœ œ œœ œœœ œœœ


nn œœœœ
œœœ œœ œœ
b œœ œ œ œ
{
œ œ œ œ œ œœ œœ
œ œ œ™
?b œ œ œ j
#œ œ™ œ œ œ œ™ œ
j
F F7 B¨ B¨7 F E¨9

&b Œ œ œ œ œ œ™ Œ Œ bœ œ œ œ Œ Œ nœ œ b œ œ nœ
A nt ož - ke - lės nu - ga - ros kar - vė tvo - rą tvė -

& b œœ œœ b œœœ œœœ œœ


œœ
œœ
œœ œ œ œ œœ b œœœœ œœœ
œ œ b œœœ œœœ n œœ
{
œ œ œ œ
?b j œ œ œ™ j j j j
œ™ œ œ™ œ œ™ œ œ™ œ bœ ™ œ
D7 G‹7 C7

& b œJ œ ™ Œ Œ ‰ œ œ œ œ
Ϫ
Œ ‰ œ œ œ œ ™ j‰ Œ
œ
- rė, o ta žiur - kė nu - lup - to - ji

& b n# œœœ œœœ œœœ œœœ n œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ

{
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
?b j j
œ œ™
j j j
œ™ œ œ œ œ œœœ œ ˙™
œ œ
F E¨9 D7 B¨ Bº

&b Œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ j ‰ œj œ b œ œ œ™ Œ
J œ™ œ
pen - kis pū - dus svė - rė, (M - m) o ta žiur - kė,

& b œœ œœ b œœœœ œœœ n# œœœœ œœœœ œœœ œœœ œœ


œœ
œœ
œœ #n œœœœ œœœ
œ

{
œœ œœ œ œ œ
> j
?b
Ϫ
j
œ bœ ™ j œ™ œ™ œ œ nœ ™ œ
œ œ™ œ #œ œ nœ #œ œ
F A7 D7 G7 C6 F

œ ≈ œ œ œ œ œ Œ™
œ j j j
& b œ #œ œ ‰ œ œj œ œ œ œ r œ
nu - lup - to - ji pen - kis pū - dus svė - rė. A r sa ky - ti man te -
.j
& b œœœ # œœœ n# œœœ œœœ n œœ œœœ œ œœ œœ ‰ Œ Ó
œ œ œ œ n œœ b œœ œ
{
œ œ
?b œ œ œ j .j ‰
Ϫ
Œ Ó
#œ œ œ œ œ
B¨ E¨9/D¨ F B¨ E¨9/D¨

j
&b œ œ ™ j‰ œ œ œ œ œ ‰ œj œj œ ™
b˙ œ b˙
- sy - bę, (M - m) A r sa - ky - ti man tei - sy - bę, (M -

& b œœ œœœ b œœœœ œœœ œœ œœ œœ œœ œœœ œœœ b œœœœ œœœ


œœ
{ œ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ
?b Ϫ j j j Ϫ j
œ bœ œ ™ œ œ™
œ œ
bœ ™ œ bœ ™ œ bœ
F A7 D‹7 G7 B¨/C F

j
& b œj ‰ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ™ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
- m) A r sa - ky - ti man tei - sy - bę, A r tik vie - ną me - lą dar me - luot.
. >
& b œœ œœ œœ œœ œœ œ
# œœœœ
œœ œœœ
n œœœœ n œœœœ n œœœœ œœœ œœ œœ œœ œœ œœ

{
œœ œœ œ œ
>
œ œ™
?b j j
œ œ œ™
œ œ œ™ j
œ™ œ œ™ j j
œ œ œ œ
C(#5) F F7 B¨ B¨7

&b ∑ ‰ œj œ œ œ œj ‰ Œ ‰ œj j b œ ™ Œ
œ
Še - šios blu - sos ant grin - dų

&b Œ Œ # ˙˙
b œœœœ œœœ œœ œœ
∏∏∏∏

œœ œœ œœ œœ œ œ
˙ œ b œœœ œœœ
{
œ œ
?b Œ Œ ˙ j œ œ œ™ j j
˙ œ™ œ œ™ œ œ™ œ
F E¨9 D7 G‹7

œ œ™ j
& b Œ nœ œ b œ œ nœ J Œ Œ ‰ œ œ ‰ œ j ‰ Œ
œ
į - si - rė - mę šo - ko, kad net se - nis

& b œœ œœ b œœ œœœ n# œœœœ œœœœ œœœ œœœ n œœœ œœœ œœœ œœœ
œœ
{
nœ œ œ œ œ œ œ œ œ
?b j j
œ œ œ œ œ™
j j
œ™ œ bœ ™ œ œ™
j j j œ œ œ œ œ
C7 F E¨9 D7

j
&b ‰ œ œ œ œ ™ œ ‰ Œ ‰ œj œj œ œ œ œ œ ˙
J J Ϫ
be gal - vos tuo - jau pat iš - mo - ko, (M m)

& b œœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ b œœœœ œœœ n# œœœœ œœœœ œœœ œœœ
œœ
{
œ œ œ œœ œœ œ œ œ
?b >
j j Ϫ
˙™ œ œ œ™ œ bœ ™ œ œ™ œ #œ œ nœ #œ œ
B¨ Bº F A7 D7 G7 C6

j
& b ‰ œ œ bœ œ œ™ Œ œ #œ ˙ ‰ œj œj œ j
œ œ œ
kad ir se - nis be gal - vos tuo - jau pat iš - mo -

& b œœœ œœ
œœ #n œœœœ œœœ
œ
œœ œœ # œœ œœ n œœ œœœ œœ œœ
œ œœ # œœ n œœ œœ n œœ bœ œ
{
œ
?b Ϫ j
œ œ nœ ™ œ œ œ œ #œ j
œ™ œ œ œ
F B¨ E¨9/D¨ F

& b œr ≈ œ œ œ œ œ Œ ™
j j
œ œj œ ™ j‰ œ œ œ œ œ ‰ œ
b˙ œ
- ko. A r sa - ky - ti man tei - sy - bę, (M - m) ar sa - ky - ti man tei -
.j
& œœ ‰ Œ
b Ó œœœ œœœ b œœœœ œœœ œœ œœ œœ œœ

{
œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ
? b .j ‰ Œ j
Ó œ™ j j
œ bœ œ ™ œ œ™
œ
œ bœ ™ œ
B¨ E¨9/D¨ F A7 D‹7 G7

j j
&b œ œ ™ j‰ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ™ ‰
b˙ œ œ œ
- sy - bę, (M - m) ar sa - ky - ti man tei - sy - bę, ar tik

& b œœ
# œœœœ
œœœ b œœœœ œœœ œœ œœ œœœ
œœ n œœœœ n œœœœ n œœœœ œœœ

{ œ œ œœ œœ œ œ
œ œ™
?b Ϫ j j j
œ œ œ™
œ œ œ™
œ bœ œ ™
œ
bœ ™ œ
B¨/C F C(#5) F F7

&b œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ Ó ‰ œj œ œ œj ‰ Œ
vie - ną me - lą dar me - luot. Zui-kis var - nų
. >
& b œœœ œœ œœ œœ œ Œ Œ # ˙˙
b œœœœ œœœ
∏∏∏∏

œ œœ œœ œœ œœ ˙ œœ œœ œ

{
œ œ
?b > œ œ
j Ó ˙ j
Ϫ
j j
œ œ œ œ ˙ œ™ œ œ™
B¨ B¨7 F E¨9

j j j bœ
& b ‰ b œ œ œ j Œ Œ œ œ J œ nœ
œ
pri - si - gau - dęs į tur - gų va - žia -

& b œœœ œœ
œœ œ œœœ œ œœ b œœœœ œœœ
œ b œœœ n œœ
{
œ œ œ
?b Ϫ j j j j
œ œ™ œ œ™ œ bœ ™ œ
D7 G‹7 C7

& b œJ œ œj ˙ ‰ œ œ œ Œ Œ ‰ œ œ œ œ ™ œj ‰ Œ
œ
- vo. (M - m) Ka-ti - nė - lis iš to juo - ko

& b n# œœœ œœœ œœœ œœœ n œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ

{
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
?b j j
œ œ™
j j j
œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙™
œ œ
F E¨9 D7 B¨ Bº

j j j
& b ‰ œ œ œ œ nœ œ œ
Jœ œ ˙ ‰ œj œj b œ j
œ Œ
J
V os trū - kio ne - ga - vo, (M m) ka - ti - nė - lis

& b œœ œœ b œœœœ œœœ n# œœœœ œœœœ œœœ œœœ œœ


œœ
œœ
œœ #n œœœœ œœœœ

{
œœ œœ œ œ œ
> j
œ™ œ œ nœ ™
?b
Ϫ
j
œ bœ ™ œ
j
œ™ œ ™ œ
œ #œ œ nœ #œ œ
F A7 D7 G7 C6 F

‰ œj œ œ ‰ œj œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ Œ™
œ r j
& b œ #œ œ œ
iš to juo - ko vos trū - kio ne - ga - vo. A r sa - ky - ti man tei -
.j
& b œœœ # œœœ n# œœœ œœœ n œœ œœœ œœ œœ œœ ‰ Œ Ó
œ œ œ œ n œœ bœ œ
{
œ œ
?b œ œ œ j .j ‰
#œ œ™ œ œ œ œ
Œ Ó

B¨ E¨9/D¨ F B¨ E¨9/D¨
Choras Choras
T i - ti - ti, ti - ti - ti - ti T i - ti - ti, ti - ti - ti - ti
œœj œœ œœ b œœ œœ œœ œœ j œœj œœ œœ b œœ œœ œœ œœ
& b ‰œJ œ ™ Œ Œ

Œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ™
Œ Œ
J
- sy - bę, ar sa - ky - ti man tei - sy - bę,

& b œœ œœœ b œœœœ œœœ œœ œœ œœ œœ œœœ œœœ b œœœœ œœœ


œœ
{ œ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ
?b Ϫ j j
œ œ™
j j
œ bœ œ ™ œ œ™
œ œ
bœ ™ bœ ™ œ bœ
F A7 D‹7 G7 B¨/C F

j
&b Œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ™ ‰
œ œ bœ œ œ œ œ œ œ
ar sa - ky-ti man tei - sy- bę, ar tik me - lą vie -ną man me - luot.
. >
& b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ
# œœœœ
œœœ
n œœœœ n œœœœ n œœœœ œœœ œœ œœ œœ œœ œœ

{
œœ œœ œ œ
?b j Ϫ >
j
œ œ œ™
œ œ œ™ j
œ™ œ œ œ™ j j
œ œ œ œ
B¨ E¨9/D¨ F
Choras
T i - ti - ti, ti - ti - ti - ti
° jœ
& b ¢ ™™ Œ œ œ œ œ œ ™ œ œJ œ ™
j ‰ œ
œ œ œœ b œœ œœ œœ œœ Œ œ œ œ œ œ ‰ œj
Œ Œ
A r sa - ky - ti man tei - sy - bę, A r sa - ky - ti man tei -
°
& b ™™ œœ œœ œœ
œœœ œœ œœœ b œœœœ œœœ œœ œœ œœ œœ

{
œœ œœ œœ
œ œœ œ œ œœ œœ œœ œœ
? b ™™ j
œ œ™ œ œ™
¢ œ™ j j j j
œ bœ œ ™ œ œ™
œ
bœ ™ œ
B¨ E¨9/D¨ F A7 D‹7 G7 B¨/C F
Choras
T i - ti-ti,
j œ œ œti -œti-œti -œti
œ
‰ œ œ œ bœ œ œ œ
& b œJ œ ™ Œ œ œ œ œ œ ™ œj œ œ œ ™ ‰ œ b œ œ œ œ œ œ œ ™™ ü
Œ Œ œ †
- sy - bę, ar sa -ky -ti man tei - sy -bę, ar tik me - lą vie-ną man me - luot.
.> ü
& b œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œ ™™
# œœœœ
œœœ œœ œœ œœœ n œœœ n œœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œ œ œ n œœ œœ
{
œ œœ œœ
? b œ ™ œj j œ ™ œj œ ™ œœ ™ j > ™
j j œj ™ †
bœ ™ œ bœ œ ™ œ œ œ
œ™ œ œ œ

A r sakyti man teisybę, Zuikis varnų prisigaudęs


ar tik melą vieną, į turgų važiavo.
kad ant krosnies su plaktuku Katinėlis iš to juoko
ežys pjovė šieną. (2 X 2) vos trūkio negavo. (2X 2)

A nt ožkelės nugaros P RI E D A I N I S
karvė tvorą tvėrė, A r sakyti man teisybę, (X 3)
o ta žiurkė nuluptoji A r tik melą vieną man meluot.
penkis pūdus svėrė. (2 X 2)

P RI E D A I N I S
A r sakyti man teisybę, (X 3)
A r tik vieną melą dar meluot.

Vous aimerez peut-être aussi