Vous êtes sur la page 1sur 714

mabac mahe nh hk dotthi masv hoten mamh

DH CQ 18-19 1 GK 1213049 Đặng Thị Mỹ Linh BAA00002


DH CQ 18-19 1 GK 1311017 Nguyễn Ngọc Bách MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1311017 Nguyễn Ngọc Bách PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1311032 Đỗ Đức Chung MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1311149 Trần Đăng Khoa PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1311162 Nguyễn Thị Kim Liên MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1311166 Hoàng Chí Linh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1311180 Đoàn Thị Mến MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1311238 Phạm Tiến Phúc MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1311268 Phan Anh Tài MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1311374 Lâm Trương Trung MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1311374 Lâm Trương Trung MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1311402 Huỳnh Phú Vinh MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1311434 Tăng Chí Thành MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1312142 Bùi Minh Đức PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1312252 Phan Kim Huy BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1312252 Phan Kim Huy BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1312361 Hồ Đăng Minh BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1312388 Trần Thị Ngọc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1312404 Thái Quỳnh Nhi MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1312404 Thái Quỳnh Nhi PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1312528 Đặng Hữu Thành PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1312535 Phạm Mang Việt Thành MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1312663 Nguyễn Minh Tuấn PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1312671 Trần Nhật Tuấn PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1313024 Nguyễn Quốc Dũng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1313333 Thái Minh Hiếu PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1313381 Tống Duy Hưng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1313381 Tống Duy Hưng PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1314121 Hồ Hòang Hải CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1314121 Hồ Hòang Hải CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1314121 Hồ Hòang Hải CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1314302 Phan Thị Trúc Nhi CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1314348 Nguyễn Thị Hải Phượng CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1315036 Phạm Lê Bách BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1315050 Thiên Sanh Chánh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1315055 Lê Thị Thảo Chi PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1315088 Trương Thành Dương BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1315246 Nguyễn Thành Long PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1315246 Nguyễn Thành Long BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1315266 Cao Xuân Minh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1315266 Cao Xuân Minh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1315441 Phan Văn Thành BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1315449 Nguyễn Thị Hiền Thảo PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1315493 Phạm Thị Ngọc Thuý PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1315610 Nguyễn Việt PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1316013 Lê Thành Băng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1316014 Đào Hoà Bình PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1316193 Nguyễn Chí Phúc PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1316336 Hoàng Đăng Vinh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1316336 Hoàng Đăng Vinh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1318012 Huỳnh Đông Á PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1319091 Nguyễn Hà Nhật Hảo PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1319161 Đặng Hữu PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1319195 Hoàng Lê Bảo Long PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1319245 Dương Văn Nhân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1319350 Phan Công Thành PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1319350 Phan Công Thành PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1319350 Phan Công Thành PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1319376 Trương Phú Thịnh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1319376 Trương Phú Thịnh CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1319413 Võ Thanh Toàn PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1319488 Nguyễn Thị Phương Vy CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1319488 Nguyễn Thị Phương Vy CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1320115 Dư Anh Minh ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1320115 Dư Anh Minh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1320115 Dư Anh Minh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1320115 Dư Anh Minh PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1320165 Lê Hoài Thanh ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1320165 Lê Hoài Thanh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1320174 Bùi Đức Thắng ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1320175 Bùi Vũ Đức Thắng ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1320198 Bùi Nhật Tín ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1320198 Bùi Nhật Tín PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1320222 Nguyễn Chấn Uy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1321064 Mai Hữu Khương MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1321064 Mai Hữu Khương PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1321064 Mai Hữu Khương PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1321064 Mai Hữu Khương PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1321124 Nguyễn Thị Anh Thư MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1321124 Nguyễn Thị Anh Thư PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1323063 Nguyễn Hoàng Phong CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1323063 Nguyễn Hoàng Phong PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1323100 Trương Công Anh Tuấn PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1323107 Nguyễn Văn Xuân PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1411012 La Minh Bảo MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1411012 La Minh Bảo MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1411028 Châu Quốc Cường MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1411028 Châu Quốc Cường PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1411036 Trần Ngọc Thùy Duyên MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1411081 Nguyễn Huỳnh Phúc Hậu MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1411091 Đinh Văn Hiển MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1411110 Lê Quốc Huy MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1411143 Đặng Khánh Linh MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1411183 Ngô Thị Thu Ngân MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1411183 Ngô Thị Thu Ngân MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1411189 Huỳnh Nguyễn Ngọc MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1411194 Nguyễn Thanh Thảo Nguyên MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1411202 Nguyễn Trọng Nhân MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1411202 Nguyễn Trọng Nhân MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1411235 Nguyễn Duy Phương MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1411237 Nguyễn Lê Kim Phương MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1411245 Nguyễn Trần Thiên Quốc MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1411245 Nguyễn Trần Thiên Quốc MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1411252 Nguyễn Thanh Sang MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1411252 Nguyễn Thanh Sang PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1411257 Nguyễn Văn Tâm MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1411261 Nguyễn Trọng Tân MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1411266 Đặng Công Thái MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1411273 Vũ Văn Thành MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1411297 Phạm Thị Thùy MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1412019 Vũ Hồng Anh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1412036 Huỳnh Gia Bảo PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1412101 Võ Minh Duy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1412128 Đoàn Ngọc Đăng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1412137 Nguyễn Kế Đức MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1412173 Võ Xuân Hiển BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1412213 Lê Huy Hùng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1412213 Lê Huy Hùng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1412396 Vòng Say Phu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1412408 Phạm Quyên Hồng Phúc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1412506 Vũ Đình Thăng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1412532 Ngô Hữu Thông MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1412539 Trần Hồng Thuận MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1412545 Trần Mạc Tiên PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1412655 Lê Vy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1413022 Đặng Ngọc Kỳ Duyên PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1413039 Phạm Hữu Hào PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1413123 Nguyễn Bùi Viễn Phương PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1413163 Ngô Thị Kim Thư PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1413163 Ngô Thị Kim Thư PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1413166 Thái Đan Thy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1413256 Nguyễn Minh Trí BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1414017 Trần Hoàng Gia An BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1414041 Võ Văn Chương CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1414171 Trần Thị Quỳnh Liên CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1414296 Phạm Thị Thúy Quyên CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1414411 Nguyễn Thùy Như Uyên CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1414431 Bùi Ngọc Phi Yến CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1414447 Từ Thái Phong CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1415062 Nguyễn Thị Dung BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1415115 Nguyễn Thị Thanh Hằng BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1415262 Nguyễn Bình Phương Nam BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1415262 Nguyễn Bình Phương Nam PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1415407 Tô Quốc Sỹ PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1415430 Nguyễn Thị Thảo BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1415430 Nguyễn Thị Thảo PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1415434 Trần Thị Thu Thảo BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1415434 Trần Thị Thu Thảo BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1415460 Cổ Kim Thùy BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1415460 Cổ Kim Thùy BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1415465 Nguyễn Thị Bích Thủy BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1415465 Nguyễn Thị Bích Thủy PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1415471 Nguyễn Anh Thư BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1415471 Nguyễn Anh Thư BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1415480 Cổ Kim Thy BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1415480 Cổ Kim Thy BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1415480 Cổ Kim Thy PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1415527 Trần Phương Trinh BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1415527 Trần Phương Trinh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1415571 Hồ Thị Vân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1415571 Hồ Thị Vân PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1415578 Nguyễn Thị Thúy Vân BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1415578 Nguyễn Thị Thúy Vân PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1415580 Trần Khánh Vân BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1415595 Châu Phương Vy BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1415595 Châu Phương Vy BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1416026 Lê Tuấn Đạt PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1416045 Cao Hoàng Hiếu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1416045 Cao Hoàng Hiếu PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1416045 Cao Hoàng Hiếu PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1416062 Hoàng Trọng Huy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1416066 Dương Quốc Hùng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1416142 Phạm Nhật Quang PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1416172 Lê Đăng Thành CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1416175 Nguyễn Tấn Thành PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1416184 Trần Văn Thịnh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1416200 Nguyễn Anh Trạng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1416209 Phạm Lê Nhã Trúc PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1416271 Nguyễn Phương Hoài Duyên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1416271 Nguyễn Phương Hoài Duyên PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1416271 Nguyễn Phương Hoài Duyên PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1416285 Nguyễn Công Định PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1416307 Lê Lâm Huy Hoàng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1416380 Trần Văn Nghĩa CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1416380 Trần Văn Nghĩa PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1416458 Võ Như Thanh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1416458 Võ Như Thanh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1416491 Phạm Quốc Toàn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1416491 Phạm Quốc Toàn PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1417049 Phạm Khắc Duy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1417098 Phan Thị Hoa PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1417149 Bùi Thị Khánh Linh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1417149 Bùi Thị Khánh Linh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1417149 Bùi Thị Khánh Linh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1417149 Bùi Thị Khánh Linh PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1417157 Ngô Ngọc Khánh Linh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1417157 Ngô Ngọc Khánh Linh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1417220 Lư Nguyễn Ngọc Như PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1417233 Nguyễn Ân Phúc PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1417274 Triệu Quang Thành PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1417325 Đặng Thị Trang PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1418020 H Duyn Bkrông BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1418020 H Duyn Bkrông PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1418218 Nguyễn Quỳnh Phong Phú PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1418332 Nguyễn Đức Tín PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1418410 Danh Ngọc Hậu BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1418411 Hoàng Nguyễn Quốc Khánh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1418411 Hoàng Nguyễn Quốc Khánh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1418411 Hoàng Nguyễn Quốc Khánh BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1418414 Vi Thị Thuyền BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1419037 Lê Quốc Cường PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1419037 Lê Quốc Cường PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1419040 Phạm Quốc Cường PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1419040 Phạm Quốc Cường BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1419092 Hà Lê Trung Hiếu PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1419125 Lương Tiến Hùng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1419176 Lê Yến Minh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1419178 Phan Quang Minh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1419178 Phan Quang Minh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1419184 Ngô Tiểu Mi BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1419343 Dư Đức Trịnh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1419343 Dư Đức Trịnh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1419396 Nguyễn Thị Kim Yến PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1419396 Nguyễn Thị Kim Yến PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1419397 Thạch Hoàng Phương PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1419397 Thạch Hoàng Phương CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1420003 Lê Tuấn Anh ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1420004 Trần Đình Anh ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1420008 Cao Tú Ân ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1420012 Nguyễn Vũ Thế Bảo PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1420017 Khổng Nguyên Cường PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1420024 Lê Thành Đạt ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1420032 Lê Như Hải ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1420032 Lê Như Hải PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1420034 Nguyễn Ngọc Hải MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1420041 Cao Thái Hiệp MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1420041 Cao Thái Hiệp ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1420042 Đinh Thiên Hoàng ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1420056 Nguyễn Thị Cúc Hương PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1420081 Lê Trần Nhật Nam ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1420104 Phan Thanh Sang ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1420111 Nguyễn Trí Tâm MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1420111 Nguyễn Trí Tâm PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1420111 Nguyễn Trí Tâm PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1420131 Phan Hữu Thiên Thuận ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1420131 Phan Hữu Thiên Thuận PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1420138 Võ Toàn ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1420149 Phạm Hữu Tuân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1420149 Phạm Hữu Tuân ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1420156 Nguyễn Phạm Quang Tuệ ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1420183 Cao Văn Hào ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1420192 Bùi Nhật Tiến Huy ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1420208 Huỳnh Khánh Long ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1420208 Huỳnh Khánh Long PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1420212 Nguyễn Thành Luân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1420213 Phạm Minh Luân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1420213 Phạm Minh Luân ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1420213 Phạm Minh Luân PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1420257 Hồ Anh Tri ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1420264 Lương Minh Tú ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1421091 Nguyễn Văn Tường OMH10001
DH CQ 18-19 1 GK 1421177 Nguyễn Thị Hiền PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1421201 Đặng Lê Khoa BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1421201 Đặng Lê Khoa OMH10001
DH CQ 18-19 1 GK 1421244 Mai Kim Ngân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1421247 Trần Cẩm Nghi PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1421302 Nguyễn Trần Thanh Sơn PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1421318 Đoàn Ngọc Tây MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1421318 Đoàn Ngọc Tây OMH10001
DH CQ 18-19 1 GK 1421318 Đoàn Ngọc Tây PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1421343 Thọ Trường Thi OMH10001
DH CQ 18-19 1 GK 1421381 Đỗ Minh Tuấn OMH10001
DH CQ 18-19 1 GK 1421386 Lê Ngọc Tuyết PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1421398 Trương Thị Phương Uyên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1422017 Nguyễn Việt Cường PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1422128 Huỳnh Thị Hồng Mai PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1422141 Trần Kim Ngân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1422241 Trần Văn Trà PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1422258 Chu Xuân Anh Tú BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1422344 Nguyễn Khánh Hưng PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1422362 Trịnh Xuân Linh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1422488 Châu Trương Quan Trưởng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1422488 Châu Trương Quan Trưởng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1423001 Ksor Alâu PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1423025 Đinh Hoàng Long PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1423053 Nguyễn Bách Thắng PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1423072 Trần Thị Kim Yến PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1511001 Đỗ Mạnh An MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1511001 Đỗ Mạnh An MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1511011 Trần Duy Anh MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1511031 Nguyễn Thị Chinh MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1511031 Nguyễn Thị Chinh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1511032 Phạm Nguyễn Khánh Chi MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1511035 Lý Trí Cường MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1511046 Phạm Ngọc Hồng Duyên MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1511046 Phạm Ngọc Hồng Duyên PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1511062 Trương Tấn Đạt MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1511062 Trương Tấn Đạt MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1511069 Huỳnh Ngọc Giàu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1511076 Trần Thị Thu Hà PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1511081 Trần Tứ Hải MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1511082 Nguyễn Thị Mỹ Hảo MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1511090 Nguyễn Tấn Hiếu MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1511094 Trần Hòa Hiệp PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1511097 Phan Thanh Hoài MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1511112 Cao Quang Huy MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1511120 Lê Thị Mai Huỳnh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1511126 Võ Thị Hương MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1511126 Võ Thị Hương MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1511127 Nguyễn Chí Khang BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1511129 Nguyễn Vũ Khang MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1511150 Nguyễn Thị Kim Loan BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1511156 Phạm Thành Lộc MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1511157 Tống Thành Lộc MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1511167 Diệp Anh Minh MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1511167 Diệp Anh Minh MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1511170 Mai Hồ Thuý Minh MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1511170 Mai Hồ Thuý Minh MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1511171 Trần Nhựt Minh MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1511173 Nguyễn Kiều Giáng My MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1511174 Võ Thị Trà My MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1511174 Võ Thị Trà My MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1511176 Phan Tiểu Mỵ MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1511176 Phan Tiểu Mỵ MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1511177 Cao Hoàng Nam MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1511180 Nguyễn Hữu Nam MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1511181 Nguyễn Thanh Nam MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1511181 Nguyễn Thanh Nam PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1511182 Trần Xuân Nam MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1511195 Phạm Nguyễn Trung Nghĩa MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1511201 Ngô Thành Nguyên MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1511204 Thái Ngọc Nguyên MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1511210 Phạm Thị Nhiên MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1511216 Vũ Thị Hồng Nhi MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1511216 Vũ Thị Hồng Nhi MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1511222 Lù Ngọc Quỳnh Như MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1511234 Trần Minh Phúc MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1511246 Trần Minh Quang MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1511250 Bùi Thị Thùy Quyên MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1511250 Bùi Thị Thùy Quyên MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1511250 Bùi Thị Thùy Quyên PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1511251 Nguyễn Thị Bích Quyên MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1511258 Phạm Võ Như Quỳnh MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1511265 Nguyễn Hoàng Sơn MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1511266 Nguyễn Tuấn Tài MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1511269 Nguyễn Thanh Tâm BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1511270 Nguyễn Thành Tâm BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1511272 Trần Minh Tâm MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1511274 Nguyễn Hồ Tây MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1511274 Nguyễn Hồ Tây PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1511282 Trần Thị Dạ Thảo MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1511283 Trần Thị Thảo MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1511283 Trần Thị Thảo PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1511283 Trần Thị Thảo BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1511284 Trịnh Thị Phương Thảo MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1511284 Trịnh Thị Phương Thảo MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1511285 Võ Thị Nguyên Thảo MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1511285 Võ Thị Nguyên Thảo MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1511288 Đặng Minh Thiện MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1511292 Lê Thị Kim Thoa MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1511302 Nguyễn Ngọc Anh Thư MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1511302 Nguyễn Ngọc Anh Thư MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1511303 Phạm Huyền Thu Thương MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1511315 Nguyễn Thị Kiều Trang MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1511325 Đoàn Thành Trung MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1511330 Trương Quốc Tuấn MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1511330 Trương Quốc Tuấn MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1511331 Huỳnh Thị Diễm Tuyết MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1511345 Nguyễn Thế Vinh MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1511347 Đàm Xuân Vương MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1511347 Đàm Xuân Vương MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1512144 Trần Nhật Hải BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1512179 Nguyễn Ngọc Hoàng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1512179 Nguyễn Ngọc Hoàng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1512185 Hoàng Thanh Hòa MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1512195 Hà Phước Huy BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1512217 Nguyễn Ngọc Hùng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1512217 Nguyễn Ngọc Hùng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1512221 Lê Văn Hưng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1512221 Lê Văn Hưng BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1512246 Nguyễn Văn Khánh BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1512250 Phan Văn Khải MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1512330 Đặng Phương Nam MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1512333 Huỳnh Tiến Nam MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1512363 Nguyễn Hoàng Văn Nhã MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1512363 Nguyễn Hoàng Văn Nhã BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1512376 Trần Đình Nhân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1512415 Lê Minh Phương MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1512527 Võ Văn Thắng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1512527 Võ Văn Thắng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1512533 Nguyễn Cao Thiên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1512558 Đỗ Như Thư MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1512590 Trần Trung Trạng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1512608 Đàm Thế Trung MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1512608 Đàm Thế Trung PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1512656 Nguyễn Quý Tứ BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1512691 Khatthalom Siliphokham MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1513007 Trần Thị Thúy An PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1513025 Thái Ngọc Kỳ Duyên PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1513036 Dư Đông Đào PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1513046 Phạm Ngọc Hải PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1513053 Võ Thị Kim Hiếu PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1513107 Hồ Xuân Nam PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1513126 Triệu Yến Nhi PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1513168 Bùi Công Thành PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1513180 Phan Huỳnh Minh Thiện PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1513183 Trần Trí Thông PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1513184 Huỳnh Quốc Thuận BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1513204 Ngô Thị Thùy Trinh PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1513210 Nguyễn Võ Việt Trung PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1513210 Nguyễn Võ Việt Trung PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1513218 Trần Thị Thanh Tuyền PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1513222 Lê Thị Tươi PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1514003 Lê Thị Lan Anh CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1514018 Huỳnh Công Chánh CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1514059 Lê Thị Hằng CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1514094 Trần Thị Xuân Hương CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1514094 Trần Thị Xuân Hương CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1514095 Võ Thị Hương BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1514098 Nguyễn Ngô Hoàng Kha CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1514098 Nguyễn Ngô Hoàng Kha BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1514098 Nguyễn Ngô Hoàng Kha CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1514103 Phạm Ngọc Khôi PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1514103 Phạm Ngọc Khôi CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1514105 Bùi Thị Nhứt Kiều CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1514125 Trần Thiện Luật CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1514130 Đỗ Thị Xuân Mai CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1514147 Trịnh Thị Nga CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1514153 Nguyễn Trần Trọng Nghĩa CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1514153 Nguyễn Trần Trọng Nghĩa CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1514153 Nguyễn Trần Trọng Nghĩa CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1514154 Trần Thị Ngoan CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1514160 Phạm Như Ngọc CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1514179 Nguyễn Văn Nhờ CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1514185 Lâm Hậu Nil CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1514185 Lâm Hậu Nil CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1514186 Lê Thị Ngọc Nữ MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1514198 Huỳnh Lê Tuyết Phương CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1514205 Trần Minh Quang BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1514211 Long Thị Quý CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1514214 Trần Mai Ngọc Quỳnh CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1514228 Đinh Thị A Thái CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1514233 Phạm Phú Thành CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1514237 Nguyễn Phương Thảo CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1514243 Nguyễn Văn Thiện CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1514256 Nguyễn Thị Hồng Thủy BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1514267 Trần Thủy Tiên CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1514272 Nguyễn Nhật Toàn CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1514272 Nguyễn Nhật Toàn BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1514284 Nguyễn Ngọc Trân CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1514284 Nguyễn Ngọc Trân CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1514286 Phạm Trương Hưng Triệu CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1514295 Nguyễn Phú Trọng CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1514299 Nguyễn Đồng Thanh Trúc CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1514299 Nguyễn Đồng Thanh Trúc CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1514311 Đào Văn Tùng CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1514314 Lê Thành Tựu CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1514314 Lê Thành Tựu BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1514333 Nguyễn Cẩm Xuân CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1515012 Võ Thị Huế Anh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1515012 Võ Thị Huế Anh BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1515015 H Diễm Ayŭn BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1515015 H Diễm Ayŭn BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1515017 Lê Thị Ngọc Ánh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1515027 Bùi Đình Công BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1515033 Thái Hồng Dân PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1515040 Phạm Phương Dung BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1515051 Nguyễn Thành Đạt BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1515064 Nguyễn Trường Nữ Hà MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1515064 Nguyễn Trường Nữ Hà BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1515064 Nguyễn Trường Nữ Hà BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1515071 Phạm Hồng Thanh Hằng BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1515082 Đỗ Thị Minh Huế BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1515098 Danh Thị Thiên Hương BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1515098 Danh Thị Thiên Hương BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1515105 Nguyễn Lê Mai Khanh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1515105 Nguyễn Lê Mai Khanh BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1515110 Trần Anh Kiệt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1515112 Lê Đình Lâm BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1515112 Lê Đình Lâm BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1515126 Dương Ngọc Long BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1515128 Huỳnh Phi Long BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1515158 Nguyễn Thị Tuyết Ngân BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1515171 Nguyễn Huỳnh Minh Nhật CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1515175 Nguyễn Hoàng Thảo Nhi BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1515176 Nguyễn Hoàng Yến Nhi BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1515183 Trương Thị Yến Nhi MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1515183 Trương Thị Yến Nhi BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1515183 Trương Thị Yến Nhi BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1515184 Đỗ Thị Lệ Nhị BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1515198 Nguyễn Hoàng Phúc BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1515202 Nguyễn Thị Phương BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1515212 Lê Thị Kim Quyên BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1515218 Nguyễn Ngọc Mỹ Quỳnh BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1515238 Phan Nhựt Thanh BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1515238 Phan Nhựt Thanh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1515240 Phạm Hoàng Thành BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1515240 Phạm Hoàng Thành BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1515259 Nguyễn Đức Thịnh BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1515267 Phạm Thị Kim Thuyền BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1515274 Nguyễn Thị Anh Thư BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1515274 Nguyễn Thị Anh Thư BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1515295 Nguyễn Thị Huyền Trang BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1515297 Phạm Thị Thùy Trang BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1515318 Trần Nguyễn Nhật Trường MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1515318 Trần Nguyễn Nhật Trường BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1515318 Trần Nguyễn Nhật Trường BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1515325 Hồ Mai Trúc Tùng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1515325 Hồ Mai Trúc Tùng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1515343 Trương Thúy Vy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1515343 Trương Thúy Vy BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1515343 Trương Thúy Vy BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1515343 Trương Thúy Vy BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1516020 Nguyễn Phương Dung PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1516034 Dư Nguyễn Cát Đằng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1516037 Phan Đình Đức MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1516058 Võ Thị Kim Hường PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1516061 Nguyễn Hoàng Kha PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1516072 Nguyễn Thị Mai Linh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1516072 Nguyễn Thị Mai Linh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1516078 Chu Xuân Quỳnh Ngân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1516080 Huỳnh Ngọc Kim Ngân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1516083 Trần Trung Nghĩa PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1516114 Lê Hoàng Sơn PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1516152 Nguyễn Thị Tú Trâm PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1516177 Biện Phan Hồng Yến PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1517001 Dương Thị Thúy An MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1517014 Nguyễn Hoàng Gia Bảo MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1517014 Nguyễn Hoàng Gia Bảo PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1517014 Nguyễn Hoàng Gia Bảo PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1517032 Nguyễn Vũ Duy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1517037 Nguyễn Thành Được PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1517037 Nguyễn Thành Được PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1517038 Nguyễn Trường Giang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1517038 Nguyễn Trường Giang PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1517038 Nguyễn Trường Giang PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1517042 Nguyễn Thị Thu Hà MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1517042 Nguyễn Thị Thu Hà PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1517063 Trần Thiện Khiêm PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1517089 Dương Hoàng Nam BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1517099 Ung Mỹ Hồng Ngọc PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1517103 Lê Thị Ánh Nguyệt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1517113 Nguyễn Thúy Huỳnh Như MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1517119 Chu Nhật Phương PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1517119 Chu Nhật Phương PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1517137 Nguyễn Tiến Thành MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1517182 Nguyễn Thị Thanh Trúc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1517182 Nguyễn Thị Thanh Trúc PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1517184 Trần Phạm Hồng Trúc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1517192 Nguyễn Thị Thanh Tuyền BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1517202 Trần Anh Việt PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1517208 Doãn Thị Kim Ngân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1517208 Doãn Thị Kim Ngân PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1518009 Trương Trâm Anh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1518028 Dương Thanh Cường BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1518037 Đổng Bạch Kỳ Duyên BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1518047 Thị Hồng Đào BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1518067 Lê Trọng Minh Hiếu BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1518075 Nguyễn Kim Hòa BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1518085 Nguyễn Duy Khanh BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1518085 Nguyễn Duy Khanh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1518117 Sơn Ngọc Huệ Mẫn BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1518117 Sơn Ngọc Huệ Mẫn PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1518139 Lê Thị Danh Ngoan BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1518168 Nguyễn Hồng Phúc PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1518171 Phạm Hoàng Phúc BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1518187 Bùi Văn Sơn BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1518232 Đặng Mỵ Thanh Trâm MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1518272 Đặng Thị Yến BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1519043 Trần Thanh Hải MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1519066 Hồ Thị Ngọc Huyền MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1519081 Trần Lê Công Khanh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1519101 Lê Trung Long MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1519101 Lê Trung Long PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1519136 Đặng Trần Trí Nhật PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1519139 Ngô Lê Minh Nhật PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1519158 Nguyễn Hữu Phú CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1519181 Nguyễn Văn Thiên BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1519203 Trà Thị Ngọc Trăm PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1519217 Nguyễn Thị Thanh Tuyền PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1519220 Phạm Minh Tùng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1519226 Hồ Phú Vinh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1519227 Trần Quốc Vinh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1520015 Ngô Bảo Chiêu ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1520091 Phạm Văn Kiệt ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1520105 Nguyễn Võ Duy Luân ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1520106 Trần Thị Yến Ly ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1520125 Đặng Phước Nhân PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1520126 Đinh Hữu Nhân PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1520128 Nguyễn Hồng Nhân ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1520130 Võ Phùng Thiện Nhân ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1520138 Đỗ Hồng Phong ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1520139 Phạm Cao Phong PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1520159 Nguyễn Xuân Sang ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1520180 Lê Vạn Thâu ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1520191 Đinh Quốc Thông ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1520194 Nguyễn Đức Thuận ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1520198 Bùi Thanh Tịnh ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1520200 Trần Duy Toàn ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1520211 Nguyễn Trung Trực CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1520212 Dương Minh Tuấn ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1520221 Lưu Nhất Tú ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1520234 Lưu Quốc Vũ ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1520236 Phan Thị Hà Xuyên ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1521003 Phan Thị Tú Anh PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1521014 Phạm Quốc Đạt PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1521021 Nguyễn Đức Hòa PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1521030 Nguyễn Thị Lan PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1521030 Nguyễn Thị Lan PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1521034 Trần Huỳnh Long PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1521034 Trần Huỳnh Long OMH10001
DH CQ 18-19 1 GK 1521034 Trần Huỳnh Long PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1521051 Giang Thành Nhân OMH10001
DH CQ 18-19 1 GK 1521054 Phạm Thị Ý Nhi PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1521066 Bùi Như Sỹ CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1521078 Lê Lâm Thuỷ Tiên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1521078 Lê Lâm Thuỷ Tiên PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1521082 Huỳnh Ngọc Bảo Trâm CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1521088 Ngô Hoàng Tuấn OMH10001
DH CQ 18-19 1 GK 1521088 Ngô Hoàng Tuấn PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1521090 Trần Phùng Anh Tú PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1522006 Đặng Hoàng Gia Bảo MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1522006 Đặng Hoàng Gia Bảo PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1522006 Đặng Hoàng Gia Bảo PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1522014 Đặng Thành Danh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1522019 Nguyễn Tấn Đạt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1522019 Nguyễn Tấn Đạt BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1522019 Nguyễn Tấn Đạt BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1522021 Nguyễn Lâm Định MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1522021 Nguyễn Lâm Định PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1522021 Nguyễn Lâm Định PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1522033 Huỳnh Bá Huy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1522033 Huỳnh Bá Huy PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1522041 Trương Ngô Tuấn Kiệt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1522049 Trần Châu Linh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1522062 Lý Thế Nghĩa BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1522086 Nguyễn Như Quỳnh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1522089 Huỳnh Hồng Sương PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1522091 Ngô Tấn Tài MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1522091 Ngô Tấn Tài PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1522116 Trần Hữu Tình MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1522128 Ngô Văn Ý Tuyển MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1522133 Ngô Thị Ánh Vân BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1522139 Voòng Ngọc Thảo Vy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1523048 Lê Ngọc Thái PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1611008 Phạm Thảo Ân MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1611008 Phạm Thảo Ân PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1611015 Phạm Thị Lan Anh MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1611016 Lê Hồng Ngọc Anh MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1611016 Lê Hồng Ngọc Anh MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1611046 Trần Thị Điểm MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1611061 Đỗ Quốc Duy MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1611062 Nguyễn Nhật Khánh Duy BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1611076 Phạm Thị Thu Hằng MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1611089 Phạm Minh Hiếu PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1611094 Phạm Xuân Hòa MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1611101 Lê Ngọc Hoàng Huân MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1611103 Lê Nguyễn Huy Hùng MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1611103 Lê Nguyễn Huy Hùng MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1611119 Nguyễn Trọng Khang MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1611127 Nguyễn Duy Minh Khôi MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1611127 Nguyễn Duy Minh Khôi MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1611127 Nguyễn Duy Minh Khôi MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1611131 Phạm Huy Lâm MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1611133 Vũ Trọng Lịch MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1611136 Nguyễn Thị Mỹ Linh MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1611140 Huỳnh Thị Mỹ Linh MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1611140 Huỳnh Thị Mỹ Linh PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1611143 Huỳnh Phước Lộc PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1611148 Trần Hoàng Long MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1611153 Trần Văn Minh MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1611162 Võ Thanh Nam MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1611166 Nguyễn Hồ Anh Ngọc MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1611180 Giang Yến Nhi MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1611193 Nguyễn Thành Phát MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1611193 Nguyễn Thành Phát MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1611261 Phạm Nguyễn Hoàng Thịnh MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1611263 Huỳnh Văn Thọ MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1611275 Cao Vũ Hoài Thương MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1611298 Phạm Dương Bảo Trân PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1611318 Huỳnhviệc Trung MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1611325 Nguyễn Trọng Tuấn MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1611325 Nguyễn Trọng Tuấn MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1611329 Phạm Thanh Tùng MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1611335 Trương Lê Bảo Uyên PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1611340 Mã Trường Vinh MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1611340 Mã Trường Vinh MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1611348 Chu Thanh Hải Yến MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1611349 Trần Thị Làng Zing MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1611352 Lê Bảo Đại MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1611357 Nguyễn Trần Duy Khang MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1611359 Đặng Nhì MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1611364 Ngô Thanh Thảo MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1611367 Phạm Quốc Đạt MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1611379 Hoàng Hữu Minh Quý MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1612016 Nhữ Lê Tuấn Anh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1612087 Vũ Thành Đạt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1612126 Lê Quốc Dũng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1612129 Nguyễn Đình Dương MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1612205 Nguyễn Long Hồ BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1612258 Nguyễn Duy Huy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1612328 Nguyễn Thành Lân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1612344 Bùi Tiến Lộc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1612354 Nguyễn Thành Long BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1612490 Chung Phùng Phát PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1612529 Đặng Minh Quân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1612550 Lê Chí Rôn PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1612550 Lê Chí Rôn BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1612550 Lê Chí Rôn BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1612619 Nguyễn Bá Thắng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1612679 Nguyễn Thị Hoài Thương PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1612679 Nguyễn Thị Hoài Thương BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1612764 Nguyễn Anh Tú BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1612782 Bùi Quang Tuấn BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1612782 Bùi Quang Tuấn BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1612851 Bùi Trí Hiếu PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1612857 Trương Văn Hoằng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1613070 Phạm Thị Vũ Hồng PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1613071 Nguyễn Thị Minh Huệ PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1613082 Đỗ Thị Thanh Huyền MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1613098 Bùi Trần Bảo Khôi PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1613128 Nguyễn Hữu Nhân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1613128 Nguyễn Hữu Nhân BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1613133 Nguyễn Tiến Nhật PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1613133 Nguyễn Tiến Nhật BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1613133 Nguyễn Tiến Nhật BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1613133 Nguyễn Tiến Nhật PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1613159 Lê Hoàng Quí PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1613176 Nguyễn Minh Thành BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1613192 Nguyễn Thị Anh Thư MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1613264 Nguyễn Văn Trường Giang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1614009 Phùng Lê Bằng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1614010 Lê Thái Bảo MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1614015 Lương Mạnh Cầm MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1614018 Đoàn Minh Chánh CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1614021 Phạm Minh Châu CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1614035 Lê Văn Đạt CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1614039 Đỗ Thị Diễm BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1614044 Phùng Văn Đức PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1614044 Phùng Văn Đức BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1614056 Chu Thị Duyên BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1614056 Chu Thị Duyên BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1614058 Nguyễn Thị Lệ Giang CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1614061 Võ Thị Ngọc Giào CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1614065 Ngô Ngọc Hải CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1614066 Hoàng Đức Hải CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1614071 Nguyễn Thị Thu Hiền BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1614077 Lê Thị Hoa CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1614077 Lê Thị Hoa CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1614080 Nguyễn Duy Tú Hoài CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1614081 Nguyễn Huy Hoàng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1614081 Nguyễn Huy Hoàng CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1614081 Nguyễn Huy Hoàng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1614081 Nguyễn Huy Hoàng CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1614081 Nguyễn Huy Hoàng CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1614088 Nguyễn Khánh Hưng CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1614088 Nguyễn Khánh Hưng CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1614089 Đỗ Ngọc Hưng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1614089 Đỗ Ngọc Hưng CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1614112 Trần Văn Khanh CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1614112 Trần Văn Khanh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1614126 Trần Thanh Lân CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1614128 Phạm Văn Lành CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1614152 Trương Thị Tuyết Nga BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1614168 Trần Thị Tuyết Nhi CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1614174 Phan Lệ Quỳnh Như CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1614185 Nguyễn Hoài Phong BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1614194 Nguyễn Minh Phương CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1614203 Nguyễn Viết Quốc CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1614203 Nguyễn Viết Quốc CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1614207 Phạm Mỹ Quyên CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1614217 Võ Dương Việt Tấn BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1614229 Nguyễn Hoàng Thiện MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1614241 Nguyễn Thị Minh Thư CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1614242 Lê Thái Thuận CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1614246 Nguyễn Đoàn Thanh Thủy CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1614246 Nguyễn Đoàn Thanh Thủy CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1614257 Nguyễn Thị Minh Trâm CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1614259 Nguyễn Hoàng Bảo Trân CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1614261 Võ Trần Ngọc Trang CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1614266 Thái Thanh Huyền Trang CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1614286 Nguyễn Thị Kim Tuyến CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1614290 Lê Tú Uyên CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1614291 Võ Thị Bích Vân CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1614297 Lê Thế Viễn CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1614309 Lý Thanh Dương CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1614312 Nguyễn Thị Hương BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1614314 Trần Phương Huỳnh CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1614315 Ong Thị Tuyết Khanh CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1614319 Nguyễn Lê Minh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1614322 Nguyễn Hoàng Oanh CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1614322 Nguyễn Hoàng Oanh CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1614325 Trần Huệ Phương CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1614329 Đào Xuân Hoàn Thiện CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1615011 Nguyễn Viết Hoàng Anh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1615011 Nguyễn Viết Hoàng Anh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1615013 Trần Châu Vân Anh BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1615017 Nguyễn Cao Mỹ Anh BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1615039 Đỗ Thành Đạt PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1615050 Huỳnh Văn Đức BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1615057 Thạch Hoàng Dung BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1615085 Nguyễn An Giang BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1615110 Tô Thị Thu Hiền BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1615116 Cao Thị Như Hiếu BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1615116 Cao Thị Như Hiếu BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1615124 Thái Minh Hoàng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1615127 Hoàng Thị Huệ BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1615142 Nguyễn Gia Huy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1615145 Nguyễn Đình Huy BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1615151 Nguyễn Minh Huyền PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1615167 Châu Đăng Khoa PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1615167 Châu Đăng Khoa BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1615173 Trương Hàn Khuyên PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1615175 Võ Tuấn Kiệt PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1615179 Lê Đình Kỳ PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1615190 Dương Phạm Thùy Linh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1615200 Vũ Đình Lộc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1615204 Vũ Thị Mỹ Lương PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1615207 Lê Thị Minh Lý BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1615210 Đỗ Thị Tuyết Mai MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1615216 Lê Vũ Nhật Minh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1615219 Đặng Thị Yến Mỹ PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1615219 Đặng Thị Yến Mỹ BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1615223 Lê Phương Nam MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1615223 Lê Phương Nam PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1615247 Bùi Trần Khôi Nguyên PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1615267 Nguyễn Quỳnh Như PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1615276 Trần Thị Yến Oanh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1615276 Trần Thị Yến Oanh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1615276 Trần Thị Yến Oanh BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1615276 Trần Thị Yến Oanh BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1615279 Nguyễn Tiến Phát PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1615302 Võ Đăng Quang BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1615303 Trần Thị Bích Quy CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1615305 Võ Văn Quyền BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1615370 Nguyễn Thị Thủy Tiên BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1615370 Nguyễn Thị Thủy Tiên PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1615378 Nguyễn Ngọc Tú Trâm PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1615387 Nguyễn Thị Trang CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1615403 Đỗ Hoàng Thiên Tuấn PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1615412 Phạm Thị Tý BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1615427 Lê Thị Vân BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1615440 Nguyễn Lan Vy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1616008 Đỗ Duy Bảo PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1616012 Huỳnh Quốc Cường PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1616118 Lê Thị Thu BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1617098 Nguyễn Thị Minh Nhật PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1617107 Phạm Lê Huỳnh Như MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1617149 Nguyễn Thị Phương Thảo MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1617157 Nguyễn Đức Thiện PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1618008 Nguyễnngọc Kiều Anh BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1618020 Đỗ Ngọc Khánh Bình MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1618020 Đỗ Ngọc Khánh Bình BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1618020 Đỗ Ngọc Khánh Bình PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1618022 Bùi Lê An Bình BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1618022 Bùi Lê An Bình BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1618032 Phạm Thị Ngọc Diệu BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1618035 Nguyễn Hữu Hoàng Đức PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1618038 Lê Kim Dung PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1618039 Hoàng Quỳnh Linh Dung BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1618042 Nguyễn Minh Duy BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1618053 Hồ Nguyệt Hằng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1618053 Hồ Nguyệt Hằng BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1618055 Phan Văn Hậu BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1618069 Dương Thị Bích Hồng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1618082 Lê Thị Ngọc Huyền BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1618085 Nguyễn Thị Hồng Khai BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1618141 Nguyễn Vũ Như Ngọc BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1618141 Nguyễn Vũ Như Ngọc BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1618143 Nhan Thị Bích Ngọc BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1618167 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1618171 Khương Thị Hồng Nhung PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1618176 Trần Tấn Phát BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1618186 Châu Ngọc Phương BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1618212 Nguyễn Thị Phương Thảo BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1618212 Nguyễn Thị Phương Thảo PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1618216 Trương Thị Phương Thảo BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1618230 Huỳnh Trương Anh Thư BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1618242 Nguyễn Thị Thu Thủy BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1618266 Huỳnh Thị Vân Tuyền MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1618268 Lê Thu Uyên BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1618290 Huỳnh Văn Chương BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1618290 Huỳnh Văn Chương BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1618292 Huỳnh Ngọc Mỹ Dung BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1618292 Huỳnh Ngọc Mỹ Dung BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1618295 Trầm Kim Hoàng Hà BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1618295 Trầm Kim Hoàng Hà BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1618300 Bùi Thị Thanh Hiếu BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1618300 Bùi Thị Thanh Hiếu BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1618304 Sơn Thị Thu Hường BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1618304 Sơn Thị Thu Hường BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1618305 Đàng Thị Thu Hường BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1618310 Bích Thị Thu Ngân BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1618312 Lương Hoàng Minh Nguyệt BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1618312 Lương Hoàng Minh Nguyệt PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1618315 Phạm Đoàn Huỳnh Như BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1618317 Thị Cẫm Nhung BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1618318 Nguyễn Phạm Như Quỳnh BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1618319 Chanh Đa Ra BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1618326 Kim Tú Trân BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1618326 Kim Tú Trân BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1619067 Lê Trung Hiếu BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1619073 Tạ Thị Hòa PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1619167 Dương Thị Tú Nguyên BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1619190 Nguyễn Huỳnh Phúc PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1619210 Nguyễn Minh Rạng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1619238 Nguyễn Thanh Thảo PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1620017 Lâm Bửu ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1620020 Trần Tuấn Châu ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1620035 Bùi Tấn Đạt ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1620037 Nguyễn Tiến Đạt ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1620049 Thái Dương ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1620051 Nguyễn Minh Đương ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1620057 Huỳnh Quốc Duy ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1620064 Nguyễn Ngọc Hà ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1620069 Nguyễn Minh Hào ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1620070 Lu Chí Hào ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1620072 Dương Thái Hậu ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1620073 Đinh Viết Hậu ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1620076 Trần Nguyễn Diễm Hiền ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1620081 Nguyễn Đức Hiếu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1620081 Nguyễn Đức Hiếu ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1620081 Nguyễn Đức Hiếu PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1620088 Nguyễn Văn Quốc Hùng ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1620091 Võ Khánh Hưng ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1620096 Vũ Quốc Huy ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1620104 Trần Hữu Khang ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1620107 Trịnh Gia Khiêm ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1620108 Phan Thanh Khiết ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1620117 Nguyễn Lê Tùng Lâm ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1620118 Nguyễn Thái Lâm ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1620120 Phạm Công Lâm ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1620123 Nguyễn Minh Liên ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1620125 Trần Nguyễn Duy Linh ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1620155 Lưu Công Nghiệp ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1620187 Hồ Quang Phúc ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1620198 Nguyễn Văn Quang ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1620206 Châu Thanh Sang ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1620207 Nguyễn Quang Sang ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1620209 Trương Minh Sĩ ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1620221 Trần Văn Tâm ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1620225 Phù Duy Tân ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1620229 Hà Hữu Thắng ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1620254 Phạm Nguyễn Minh Tiến ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1620260 Võ Văn Toàn ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1620261 Mai Văn Trãi ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1620263 Nguyễn Thị Hồng Trang ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1620268 Lương Nguyễn Thanh Trí ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1620281 Nguyễn Truyền ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1620292 Lê Mạnh Tưởng ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1620298 Tạ Công Vũ ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1620316 Nguyễn Đình Lãm ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1620319 Phạm Hoàng Nhật ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1620328 Bùi Văn Thảo ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1621001 Võ Thị Nghĩa OMH10001
DH CQ 18-19 1 GK 1621005 Nguyễn Lê Gia Bảo PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1621005 Nguyễn Lê Gia Bảo OMH10001
DH CQ 18-19 1 GK 1621010 Nguyễn Thị Hồng Diễm PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1621010 Nguyễn Thị Hồng Diễm PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1621010 Nguyễn Thị Hồng Diễm CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1621011 Võ Thị Ngọc Diễm PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1621011 Võ Thị Ngọc Diễm CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1621022 Phạm Trần Quang Huy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1621022 Phạm Trần Quang Huy PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1621043 Nguyễn Thị Minh PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1621049 Nguyễn Phan Bảo Nghi PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1621052 Trần Thị Yến Nhi PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1621052 Trần Thị Yến Nhi CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1621053 Đinh Thị Ý Nhi PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1621055 Nguyễn Thị Hàn Ni MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1621069 Phạm Ngọc Thành CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1621081 Lê Thị Thủy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1621081 Lê Thị Thủy PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1621086 Huỳnh Thị Huyền Trân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1621086 Huỳnh Thị Huyền Trân OMH10001
DH CQ 18-19 1 GK 1621093 Lê Thị Thu Uyên PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1621093 Lê Thị Thu Uyên OMH10001
DH CQ 18-19 1 GK 1621103 Phạm Trần Minh Thơ PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1623020 Từ Kiều Vũ Đình Hoãn PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1623020 Từ Kiều Vũ Đình Hoãn PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711009 Đào Thị Minh Lý MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711009 Đào Thị Minh Lý MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711015 Nguyễn Trung Nghĩa MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711015 Nguyễn Trung Nghĩa MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711015 Nguyễn Trung Nghĩa MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711019 Lưu Quang Hải Sơn MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711019 Lưu Quang Hải Sơn MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711019 Lưu Quang Hải Sơn MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711021 Phạm Quốc Thắng MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711021 Phạm Quốc Thắng MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711028 Ngô Huỳnh Đoan Trang MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711028 Ngô Huỳnh Đoan Trang MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711028 Ngô Huỳnh Đoan Trang MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711032 Nguyễn Ngọc Thảo Uyên MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711032 Nguyễn Ngọc Thảo Uyên MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711032 Nguyễn Ngọc Thảo Uyên MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711034 Huỳnh Thanh Vinh MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711034 Huỳnh Thanh Vinh MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711034 Huỳnh Thanh Vinh MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711035 Võ Nguyễn Khánh Vy MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711035 Võ Nguyễn Khánh Vy MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711035 Võ Nguyễn Khánh Vy PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711042 Nguyễn Trần Hữu Thịnh MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711042 Nguyễn Trần Hữu Thịnh MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711042 Nguyễn Trần Hữu Thịnh MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711043 Lục Thị Huế MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711043 Lục Thị Huế MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711043 Lục Thị Huế MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711043 Lục Thị Huế PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711044 Phạm Hoàng Nguyên Hiền MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711044 Phạm Hoàng Nguyên Hiền MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711044 Phạm Hoàng Nguyên Hiền MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711047 Trần Trọng Ái MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711047 Trần Trọng Ái MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711047 Trần Trọng Ái MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711048 Nguyễn Hoàng Thiên An MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711048 Nguyễn Hoàng Thiên An MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711048 Nguyễn Hoàng Thiên An MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711048 Nguyễn Hoàng Thiên An PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711049 Nguyễn Thành An MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711049 Nguyễn Thành An MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711050 Phan Quốc An MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711050 Phan Quốc An MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711050 Phan Quốc An PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711051 Trần Long An MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711051 Trần Long An MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711051 Trần Long An PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711052 Bùi Thị Vân Anh MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711052 Bùi Thị Vân Anh MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711052 Bùi Thị Vân Anh MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711052 Bùi Thị Vân Anh PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711054 Lương Đinh Hoàng Anh MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711054 Lương Đinh Hoàng Anh MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711054 Lương Đinh Hoàng Anh MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711054 Lương Đinh Hoàng Anh PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711055 Mai Hoàng Lan Anh MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711055 Mai Hoàng Lan Anh MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711055 Mai Hoàng Lan Anh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1711055 Mai Hoàng Lan Anh PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711056 Nguyễn Trúc Anh MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711056 Nguyễn Trúc Anh MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711056 Nguyễn Trúc Anh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1711056 Nguyễn Trúc Anh MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711057 Nguyễn Tuấn Anh MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711057 Nguyễn Tuấn Anh PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711058 Trần Minh Anh MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711058 Trần Minh Anh MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711058 Trần Minh Anh MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711058 Trần Minh Anh PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711059 Trần Thị Lan Anh MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711059 Trần Thị Lan Anh MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711059 Trần Thị Lan Anh MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711061 Hoàng Gia Bảo MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711061 Hoàng Gia Bảo MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711061 Hoàng Gia Bảo MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711061 Hoàng Gia Bảo PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711062 Hoàng Lâm Gia Bảo MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711062 Hoàng Lâm Gia Bảo MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711062 Hoàng Lâm Gia Bảo PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711064 Ngô Thị Ngọc Bích MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711064 Ngô Thị Ngọc Bích MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711064 Ngô Thị Ngọc Bích MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711064 Ngô Thị Ngọc Bích PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711065 Dương Quốc Chánh MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711065 Dương Quốc Chánh MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711065 Dương Quốc Chánh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1711065 Dương Quốc Chánh PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711066 Phạm Đắc Chính MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711066 Phạm Đắc Chính MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711066 Phạm Đắc Chính MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711067 Nguyễn Văn Chỉnh MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711067 Nguyễn Văn Chỉnh MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711067 Nguyễn Văn Chỉnh MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711067 Nguyễn Văn Chỉnh PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711068 Nguyễn Anh Chương MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711068 Nguyễn Anh Chương MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711068 Nguyễn Anh Chương MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711068 Nguyễn Anh Chương PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711069 Đào Thành Công MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711069 Đào Thành Công PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711073 Nguyễn Phan Thành Đạt MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711073 Nguyễn Phan Thành Đạt MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711073 Nguyễn Phan Thành Đạt PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711075 Phạm Thành Đạt MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711075 Phạm Thành Đạt MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711075 Phạm Thành Đạt PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711076 Đinh Thị Diển MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711076 Đinh Thị Diển MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711076 Đinh Thị Diển PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1711076 Đinh Thị Diển MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711077 Nguyễn Trần Vi Diệu MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711077 Nguyễn Trần Vi Diệu MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711077 Nguyễn Trần Vi Diệu MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711078 Bồ Quang Đông MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711078 Bồ Quang Đông MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711078 Bồ Quang Đông MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711079 Lê Hoàng Đức MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711079 Lê Hoàng Đức MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711079 Lê Hoàng Đức PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711080 Lê Tài Đức MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711080 Lê Tài Đức MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711080 Lê Tài Đức MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711080 Lê Tài Đức PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711082 Nguyễn Quỳnh Đức MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711082 Nguyễn Quỳnh Đức MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711082 Nguyễn Quỳnh Đức PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711083 Bùi Thị Dung MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711083 Bùi Thị Dung MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711083 Bùi Thị Dung PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1711083 Bùi Thị Dung MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711085 Lê Thùy Dương MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711085 Lê Thùy Dương MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711085 Lê Thùy Dương MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711085 Lê Thùy Dương PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711087 Ngô Bảo Duy MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711087 Ngô Bảo Duy MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711088 Nguyễn Lê Thanh Duy MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711088 Nguyễn Lê Thanh Duy MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711088 Nguyễn Lê Thanh Duy MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711088 Nguyễn Lê Thanh Duy BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1711088 Nguyễn Lê Thanh Duy PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711089 Trần Đình Duy MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711089 Trần Đình Duy MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711089 Trần Đình Duy MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711090 Huỳnh Thị Diệu Duyên MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711090 Huỳnh Thị Diệu Duyên MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711090 Huỳnh Thị Diệu Duyên BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1711090 Huỳnh Thị Diệu Duyên PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711091 Nguyễn Thị Thu Duyên MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711091 Nguyễn Thị Thu Duyên MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711092 Trần Công Mỹ Duyên MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711092 Trần Công Mỹ Duyên MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711092 Trần Công Mỹ Duyên MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711093 Võ Mỹ Duyên MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711093 Võ Mỹ Duyên MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711093 Võ Mỹ Duyên MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711095 Huỳnh Nhật Trường Giang MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711095 Huỳnh Nhật Trường Giang MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711095 Huỳnh Nhật Trường Giang MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711095 Huỳnh Nhật Trường Giang PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711097 Bùi Nguyễn Ngọc Hà MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711097 Bùi Nguyễn Ngọc Hà MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711097 Bùi Nguyễn Ngọc Hà MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711097 Bùi Nguyễn Ngọc Hà PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711098 Nguyễn Bích Hà MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711098 Nguyễn Bích Hà MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711098 Nguyễn Bích Hà PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711101 Hồ Ngọc Hải MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711101 Hồ Ngọc Hải MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711101 Hồ Ngọc Hải MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711101 Hồ Ngọc Hải PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711102 Nguyễn Thị Như Hằng MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711102 Nguyễn Thị Như Hằng MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711102 Nguyễn Thị Như Hằng MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711105 Hà Hán Hào MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711105 Hà Hán Hào MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711105 Hà Hán Hào MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711106 Hồ Sỹ Hậu MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711106 Hồ Sỹ Hậu MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711106 Hồ Sỹ Hậu MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711106 Hồ Sỹ Hậu PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711107 Trịnh Diêm Hiệp MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711107 Trịnh Diêm Hiệp MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711107 Trịnh Diêm Hiệp MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711108 Lâm Thanh Hiếu MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711108 Lâm Thanh Hiếu MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711108 Lâm Thanh Hiếu PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711109 Nguyễn Trương Minh Hiếu MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711109 Nguyễn Trương Minh Hiếu MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711110 Nguyễn Văn Hiếu MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711110 Nguyễn Văn Hiếu MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711110 Nguyễn Văn Hiếu MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711110 Nguyễn Văn Hiếu BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1711110 Nguyễn Văn Hiếu PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711111 Phạm Đức Hiếu MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711111 Phạm Đức Hiếu MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711112 Ung Trung Hiếu MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711112 Ung Trung Hiếu MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711112 Ung Trung Hiếu PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711113 Lê Hồng Hoa MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711113 Lê Hồng Hoa MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711113 Lê Hồng Hoa MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711113 Lê Hồng Hoa PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711115 Đặng Khải Hoàn MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711115 Đặng Khải Hoàn MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711115 Đặng Khải Hoàn MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711116 Phạm Ngọc Hoàng MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711116 Phạm Ngọc Hoàng MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711116 Phạm Ngọc Hoàng PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711117 Trần Huy Hoàng MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711117 Trần Huy Hoàng MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711117 Trần Huy Hoàng MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711117 Trần Huy Hoàng PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711118 Trần Nguyễn Xuân Hoàng MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711118 Trần Nguyễn Xuân Hoàng MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711118 Trần Nguyễn Xuân Hoàng PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711119 Trương Văn Hồng MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711119 Trương Văn Hồng MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711120 Nguyễn Thành Hưng MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711120 Nguyễn Thành Hưng MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711120 Nguyễn Thành Hưng MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711120 Nguyễn Thành Hưng PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711121 Phạm Thị Mai Hương MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711121 Phạm Thị Mai Hương MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711121 Phạm Thị Mai Hương MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711121 Phạm Thị Mai Hương PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711122 Phạm Thị Quỳnh Hương MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711122 Phạm Thị Quỳnh Hương MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711122 Phạm Thị Quỳnh Hương MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711122 Phạm Thị Quỳnh Hương PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711123 Dương Trường Huy MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711123 Dương Trường Huy MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711123 Dương Trường Huy MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711123 Dương Trường Huy PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711125 Nguyễn Minh Huy MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711125 Nguyễn Minh Huy MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711125 Nguyễn Minh Huy MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711126 Nguyễn Thành Huy MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711126 Nguyễn Thành Huy MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711126 Nguyễn Thành Huy MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711126 Nguyễn Thành Huy PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711127 Nguyễn Từ Huy MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711127 Nguyễn Từ Huy MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711127 Nguyễn Từ Huy MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711128 Nguyễn Xuân Huyên MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711128 Nguyễn Xuân Huyên MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711128 Nguyễn Xuân Huyên MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711128 Nguyễn Xuân Huyên PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711129 Phạm Thị Thanh Huyền MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711129 Phạm Thị Thanh Huyền MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711129 Phạm Thị Thanh Huyền MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711129 Phạm Thị Thanh Huyền PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711130 Lê Phú Nhật Huỳnh MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711130 Lê Phú Nhật Huỳnh MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711130 Lê Phú Nhật Huỳnh MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711132 Tạ Nguyễn An Khang MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711132 Tạ Nguyễn An Khang MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711132 Tạ Nguyễn An Khang MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711132 Tạ Nguyễn An Khang PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711134 Lê Bửu Khiêm MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711134 Lê Bửu Khiêm MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711134 Lê Bửu Khiêm MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711135 Lê Huy Khiêm MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711135 Lê Huy Khiêm MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711135 Lê Huy Khiêm MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711135 Lê Huy Khiêm BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1711135 Lê Huy Khiêm PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711138 Nguyễn Tuấn Khương MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711138 Nguyễn Tuấn Khương MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711138 Nguyễn Tuấn Khương MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711138 Nguyễn Tuấn Khương PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711139 Nguyễn Lê Anh Kiệt MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711139 Nguyễn Lê Anh Kiệt MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711140 Ninh Thị Huỳnh Kim MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711140 Ninh Thị Huỳnh Kim MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711140 Ninh Thị Huỳnh Kim MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711140 Ninh Thị Huỳnh Kim PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711141 Nguyễn Tiểu Lam MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711141 Nguyễn Tiểu Lam MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711141 Nguyễn Tiểu Lam MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711141 Nguyễn Tiểu Lam PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711142 Nguyễn Hoài Lâm MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711142 Nguyễn Hoài Lâm MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711142 Nguyễn Hoài Lâm BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1711142 Nguyễn Hoài Lâm PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711143 Trần Văn Lâm MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711143 Trần Văn Lâm MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711143 Trần Văn Lâm PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711144 Nguyễn Thị Liên MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711144 Nguyễn Thị Liên MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711144 Nguyễn Thị Liên MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711144 Nguyễn Thị Liên BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1711144 Nguyễn Thị Liên PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711146 Đỗ Cao Thùy Linh MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711146 Đỗ Cao Thùy Linh MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711146 Đỗ Cao Thùy Linh MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711146 Đỗ Cao Thùy Linh PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711149 Hồ Tuấn Linh MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711149 Hồ Tuấn Linh MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711149 Hồ Tuấn Linh PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711150 Hoàng Nguyễn Linh MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711150 Hoàng Nguyễn Linh MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711151 Khổng Thị Khiết Linh MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711151 Khổng Thị Khiết Linh MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711151 Khổng Thị Khiết Linh PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711152 Nguyễn Thanh Linh MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711152 Nguyễn Thanh Linh MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711152 Nguyễn Thanh Linh MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711152 Nguyễn Thanh Linh PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711153 Phan Thị Linh MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711153 Phan Thị Linh MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711153 Phan Thị Linh MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711153 Phan Thị Linh PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711154 Trương Nhựt Linh MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711154 Trương Nhựt Linh MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711154 Trương Nhựt Linh MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711154 Trương Nhựt Linh PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711155 Trần Tấn Lộc MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711155 Trần Tấn Lộc MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711155 Trần Tấn Lộc MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711155 Trần Tấn Lộc PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711156 Phan Quốc Luân MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711156 Phan Quốc Luân MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711156 Phan Quốc Luân MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711156 Phan Quốc Luân PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711157 Hà Sinh Lượng MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711157 Hà Sinh Lượng MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711157 Hà Sinh Lượng PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711158 Hồ Thị Ngọc Lý MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711158 Hồ Thị Ngọc Lý MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711158 Hồ Thị Ngọc Lý MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711158 Hồ Thị Ngọc Lý PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711159 Tiêu Khởi Mai MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711159 Tiêu Khởi Mai PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711161 Nguyễn Đức Minh Mẫn MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711161 Nguyễn Đức Minh Mẫn MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711161 Nguyễn Đức Minh Mẫn MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711162 Trịnh Đình Mạnh MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711162 Trịnh Đình Mạnh MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711162 Trịnh Đình Mạnh PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711164 Nguyễn Lê Bảo Minh MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711164 Nguyễn Lê Bảo Minh MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711164 Nguyễn Lê Bảo Minh PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711166 Nguyễn Hồng Tiểu My MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711166 Nguyễn Hồng Tiểu My MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711166 Nguyễn Hồng Tiểu My MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711167 Nguyễn Ngọc Thảo My MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711167 Nguyễn Ngọc Thảo My MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711167 Nguyễn Ngọc Thảo My MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711168 Bùi Đức Kỳ Nam MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711168 Bùi Đức Kỳ Nam MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711168 Bùi Đức Kỳ Nam MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711168 Bùi Đức Kỳ Nam PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711169 Huỳnh Thế Nam MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711169 Huỳnh Thế Nam MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711169 Huỳnh Thế Nam MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711169 Huỳnh Thế Nam BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1711169 Huỳnh Thế Nam PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711171 Nguyễn Phương Nam MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711171 Nguyễn Phương Nam PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711172 Phạm Lê Phương Nam MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711172 Phạm Lê Phương Nam MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711172 Phạm Lê Phương Nam MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711172 Phạm Lê Phương Nam PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711173 Phan Thành Nam MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711173 Phan Thành Nam MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711173 Phan Thành Nam PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711174 Lê Nguyễn Trà Ngân MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711174 Lê Nguyễn Trà Ngân MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711174 Lê Nguyễn Trà Ngân MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711174 Lê Nguyễn Trà Ngân PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711177 Đặng Đại Nghĩa MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711177 Đặng Đại Nghĩa PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711178 Phạm Xuân Nghĩa MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711178 Phạm Xuân Nghĩa MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711178 Phạm Xuân Nghĩa MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711179 Trần Trung Nghĩa MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711179 Trần Trung Nghĩa MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711179 Trần Trung Nghĩa PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711180 Vưu Nguyễn Trí Nghĩa MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711180 Vưu Nguyễn Trí Nghĩa MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711181 Nguyễn Ánh Đặng Ngọc MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711181 Nguyễn Ánh Đặng Ngọc MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711182 Nguyễn Như Ngọc MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711182 Nguyễn Như Ngọc MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711182 Nguyễn Như Ngọc MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711183 Phạm Nguyễn Diễm Ngọc MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711183 Phạm Nguyễn Diễm Ngọc MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711183 Phạm Nguyễn Diễm Ngọc MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711184 Trần Minh Ngọc MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711184 Trần Minh Ngọc MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711185 Nguyễn Lê Hạnh Nguyên MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711185 Nguyễn Lê Hạnh Nguyên MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711185 Nguyễn Lê Hạnh Nguyên MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711186 Phạm Hoàng Nguyên MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711186 Phạm Hoàng Nguyên MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711186 Phạm Hoàng Nguyên PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711188 Nguyễn Thị Thanh Nhàn MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711188 Nguyễn Thị Thanh Nhàn MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711188 Nguyễn Thị Thanh Nhàn MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711189 Nguyễn Linh Thành Nhân MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711189 Nguyễn Linh Thành Nhân PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711190 Nguyễn Ngọc Thanh Nhân MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711190 Nguyễn Ngọc Thanh Nhân MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711190 Nguyễn Ngọc Thanh Nhân MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711190 Nguyễn Ngọc Thanh Nhân PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711191 Phạm Thị Nhân MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711191 Phạm Thị Nhân MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711191 Phạm Thị Nhân MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711191 Phạm Thị Nhân PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711192 Nguyễn Thị Thu Nhi MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711192 Nguyễn Thị Thu Nhi MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711194 Nguyễn Thị Yến Nhi MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711194 Nguyễn Thị Yến Nhi MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711194 Nguyễn Thị Yến Nhi MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711194 Nguyễn Thị Yến Nhi BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1711194 Nguyễn Thị Yến Nhi PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711195 Nguyễn Thị Yến Nhi MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711195 Nguyễn Thị Yến Nhi MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711195 Nguyễn Thị Yến Nhi MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711196 Trần Thị Thùy Nhi MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711196 Trần Thị Thùy Nhi MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711196 Trần Thị Thùy Nhi PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711197 Trịnh Yến Nhi MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711197 Trịnh Yến Nhi MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711197 Trịnh Yến Nhi MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711197 Trịnh Yến Nhi PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711198 Võ Thị Ý Nhi MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711198 Võ Thị Ý Nhi MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711198 Võ Thị Ý Nhi MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711199 Vũ Ái Nhi MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711199 Vũ Ái Nhi MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711199 Vũ Ái Nhi MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711200 Đặng Ngọc Ánh Như MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711200 Đặng Ngọc Ánh Như MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711200 Đặng Ngọc Ánh Như MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711200 Đặng Ngọc Ánh Như PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711205 Nguyễn Minh Nhựt MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711205 Nguyễn Minh Nhựt PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711206 Lê Hiền Ninh MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711206 Lê Hiền Ninh MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711206 Lê Hiền Ninh MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711207 Nguyễn Đức Phát MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711207 Nguyễn Đức Phát MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711207 Nguyễn Đức Phát MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711207 Nguyễn Đức Phát BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1711207 Nguyễn Đức Phát PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711208 Nguyễn Hồng Phát MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711208 Nguyễn Hồng Phát MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711208 Nguyễn Hồng Phát MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711208 Nguyễn Hồng Phát PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711209 Phạm Tiến Phát MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711209 Phạm Tiến Phát MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711209 Phạm Tiến Phát MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711210 Lê Kim Thiên Phú MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711210 Lê Kim Thiên Phú MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711210 Lê Kim Thiên Phú MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711210 Lê Kim Thiên Phú BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1711211 Nguyễn Thiên Phú MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711211 Nguyễn Thiên Phú MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711211 Nguyễn Thiên Phú MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711211 Nguyễn Thiên Phú PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711213 Nguyễn Viết Phúc MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711213 Nguyễn Viết Phúc MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711213 Nguyễn Viết Phúc MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711213 Nguyễn Viết Phúc PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711214 Trịnh Hồng Phúc MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711214 Trịnh Hồng Phúc MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711214 Trịnh Hồng Phúc MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711215 Huỳnh Thanh Phước MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711215 Huỳnh Thanh Phước MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711215 Huỳnh Thanh Phước MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711215 Huỳnh Thanh Phước BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1711216 Lê Đình Phước MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711216 Lê Đình Phước MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711216 Lê Đình Phước PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711217 Cao Thị Trúc Phương MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711217 Cao Thị Trúc Phương MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711218 Nguyễn Thị Ngọc Phương MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711218 Nguyễn Thị Ngọc Phương MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711218 Nguyễn Thị Ngọc Phương MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711218 Nguyễn Thị Ngọc Phương PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711219 Nguyễn Trịnh Hồng Phương MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711219 Nguyễn Trịnh Hồng Phương MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711219 Nguyễn Trịnh Hồng Phương PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711220 Nguyễn Hoàng Quân MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711220 Nguyễn Hoàng Quân MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711220 Nguyễn Hoàng Quân MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711221 Lê Minh Quang MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711221 Lê Minh Quang MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711221 Lê Minh Quang PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711223 Trần Anh Quốc MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711223 Trần Anh Quốc MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711223 Trần Anh Quốc PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711226 Nguyễn Đức Quý MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711226 Nguyễn Đức Quý MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711226 Nguyễn Đức Quý MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711227 Nguyễn Tiến Quyết MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711227 Nguyễn Tiến Quyết MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711227 Nguyễn Tiến Quyết PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711228 Nguyễn Lê Thị Như Quỳnh MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711228 Nguyễn Lê Thị Như Quỳnh MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711228 Nguyễn Lê Thị Như Quỳnh MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711228 Nguyễn Lê Thị Như Quỳnh PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711229 Nguyễn Như Quỳnh MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711229 Nguyễn Như Quỳnh MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711229 Nguyễn Như Quỳnh MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711230 Nguyễn Thụy Nguyệt Quỳnh MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711230 Nguyễn Thụy Nguyệt Quỳnh MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711230 Nguyễn Thụy Nguyệt Quỳnh MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711230 Nguyễn Thụy Nguyệt Quỳnh PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711231 Tống Lương Hương Quỳnh MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711231 Tống Lương Hương Quỳnh MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711231 Tống Lương Hương Quỳnh MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711232 Bùi Ngọc Sang MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711232 Bùi Ngọc Sang MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711232 Bùi Ngọc Sang MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711232 Bùi Ngọc Sang PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711234 Nguyễn Thành Sang MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711234 Nguyễn Thành Sang MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711234 Nguyễn Thành Sang MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711234 Nguyễn Thành Sang PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711235 Trần Thanh Sang MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711235 Trần Thanh Sang MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711238 Huỳnh Giang Tài MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711238 Huỳnh Giang Tài MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711238 Huỳnh Giang Tài PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711239 Lê Độ Thanh Tài MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711239 Lê Độ Thanh Tài MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711239 Lê Độ Thanh Tài MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711240 Lê Minh Tâm MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711240 Lê Minh Tâm MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711240 Lê Minh Tâm MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711240 Lê Minh Tâm BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1711241 Lê Minh Tâm MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711241 Lê Minh Tâm MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711241 Lê Minh Tâm PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711242 Võ Thị Hoài Tâm MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711242 Võ Thị Hoài Tâm MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711242 Võ Thị Hoài Tâm MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711243 Nguyễn Duyệt Tân MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711243 Nguyễn Duyệt Tân MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711243 Nguyễn Duyệt Tân MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711247 Nguyễn Lâm Như Thảo MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711247 Nguyễn Lâm Như Thảo MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711247 Nguyễn Lâm Như Thảo MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711247 Nguyễn Lâm Như Thảo PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711248 Nguyễn Trần Minh Thảo MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711248 Nguyễn Trần Minh Thảo MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711248 Nguyễn Trần Minh Thảo MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711248 Nguyễn Trần Minh Thảo PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711249 Trần Phương Thảo MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711249 Trần Phương Thảo MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711249 Trần Phương Thảo MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711249 Trần Phương Thảo PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711250 Vũ Thi Thi MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711250 Vũ Thi Thi MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711250 Vũ Thi Thi MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711251 Huỳnh Tấn Thiên MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711251 Huỳnh Tấn Thiên MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711251 Huỳnh Tấn Thiên MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711252 Lê Hải Thiên MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711252 Lê Hải Thiên MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711253 Trần Hoàng Thiên MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711253 Trần Hoàng Thiên MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711254 Nguyễn Đă ̣ng Hữu Thiê ̣n MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711254 Nguyễn Đă ̣ng Hữu Thiê ̣n PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711255 Huỳnh Trọng Thiện MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711255 Huỳnh Trọng Thiện MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711255 Huỳnh Trọng Thiện PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711256 Phan Hoàng Thiện MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711256 Phan Hoàng Thiện MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711257 Nguyễn Hữu Thịnh MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711257 Nguyễn Hữu Thịnh PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711258 Huỳnh Thị Thu MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711258 Huỳnh Thị Thu MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711258 Huỳnh Thị Thu MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711258 Huỳnh Thị Thu PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711259 Trần Thị Thu MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711259 Trần Thị Thu MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711259 Trần Thị Thu MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711259 Trần Thị Thu PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711260 Hồ Nguyễn Huyền Thư MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711260 Hồ Nguyễn Huyền Thư MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711260 Hồ Nguyễn Huyền Thư MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711261 Hồ Thị Minh Thư MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711261 Hồ Thị Minh Thư MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711261 Hồ Thị Minh Thư PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711262 Nguyễn Ngọc Anh Thư MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711262 Nguyễn Ngọc Anh Thư MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711262 Nguyễn Ngọc Anh Thư MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711264 Ngô Quốc Thuận MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711264 Ngô Quốc Thuận MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711264 Ngô Quốc Thuận MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711264 Ngô Quốc Thuận PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711265 Trần Trọng Minh Thức MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711265 Trần Trọng Minh Thức PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711266 Nguyễn Thị Thanh Thúy MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711266 Nguyễn Thị Thanh Thúy MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711266 Nguyễn Thị Thanh Thúy MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711267 Nguyễn Thị Cẩm Tiên MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711267 Nguyễn Thị Cẩm Tiên MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711268 Đặng Ngọc Tiến MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711268 Đặng Ngọc Tiến MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711268 Đặng Ngọc Tiến MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711268 Đặng Ngọc Tiến PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711269 Nguyễn Cao Tiến MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711269 Nguyễn Cao Tiến PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711272 Nguyễn Diên Tín MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711272 Nguyễn Diên Tín MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711272 Nguyễn Diên Tín PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711273 Võ Lê Bảo Tín MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711273 Võ Lê Bảo Tín MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711273 Võ Lê Bảo Tín MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711273 Võ Lê Bảo Tín PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711274 Lê Mạnh Toàn MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711274 Lê Mạnh Toàn MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711274 Lê Mạnh Toàn MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711274 Lê Mạnh Toàn BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1711274 Lê Mạnh Toàn PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711275 Phạm Thanh Trà MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711275 Phạm Thanh Trà MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711275 Phạm Thanh Trà PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711277 Lê Ngọc Quế Trâm MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711277 Lê Ngọc Quế Trâm MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711277 Lê Ngọc Quế Trâm MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711278 Phú Thị Thúy Trâm MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711278 Phú Thị Thúy Trâm MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711278 Phú Thị Thúy Trâm MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711279 Trương Thị Bích Trâm MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711279 Trương Thị Bích Trâm MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711279 Trương Thị Bích Trâm MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711282 Trần Thị Thu Trang MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711282 Trần Thị Thu Trang MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711282 Trần Thị Thu Trang MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711282 Trần Thị Thu Trang PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711286 Đặng Hoàng Minh Triết MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711286 Đặng Hoàng Minh Triết MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711286 Đặng Hoàng Minh Triết MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711286 Đặng Hoàng Minh Triết PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711287 Trần Minh Triết MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711287 Trần Minh Triết MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711287 Trần Minh Triết PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711290 Huỳnh Thư Trúc MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711290 Huỳnh Thư Trúc MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711290 Huỳnh Thư Trúc MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711291 Nguyễn Kim Thanh Trúc MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711291 Nguyễn Kim Thanh Trúc MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711291 Nguyễn Kim Thanh Trúc MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711291 Nguyễn Kim Thanh Trúc PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711294 Vương Minh Trung MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711294 Vương Minh Trung MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711295 Bùi Thị Ngọc Trưng MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711295 Bùi Thị Ngọc Trưng MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711295 Bùi Thị Ngọc Trưng MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711296 Lê Quang Trường MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711296 Lê Quang Trường MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711296 Lê Quang Trường MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711296 Lê Quang Trường PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711297 Lê Văn Tú MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711297 Lê Văn Tú MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711297 Lê Văn Tú PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711298 Nguyễn Thị Cẩm Tú MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711298 Nguyễn Thị Cẩm Tú MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711299 Hoàng Minh Tuấn MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711299 Hoàng Minh Tuấn MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711299 Hoàng Minh Tuấn MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711299 Hoàng Minh Tuấn PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711300 Phạm Đình Anh Tuấn MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711300 Phạm Đình Anh Tuấn MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711300 Phạm Đình Anh Tuấn MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711301 Trần Mạnh Thanh Tuấn MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711301 Trần Mạnh Thanh Tuấn MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711301 Trần Mạnh Thanh Tuấn MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711303 Phạm Thanh Tuyền MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711303 Phạm Thanh Tuyền MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711303 Phạm Thanh Tuyền MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711303 Phạm Thanh Tuyền PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711305 Nguyễn Thị Ngọc Vân MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711305 Nguyễn Thị Ngọc Vân MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711305 Nguyễn Thị Ngọc Vân MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711305 Nguyễn Thị Ngọc Vân PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711306 Nguyễn Thị Thanh Vân MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711306 Nguyễn Thị Thanh Vân MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711306 Nguyễn Thị Thanh Vân MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711308 Hoàng Minh Việt MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711308 Hoàng Minh Việt PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711309 Trịnh Hoàng Việt MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711309 Trịnh Hoàng Việt MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711309 Trịnh Hoàng Việt PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711312 Nguyễn Văn Vũ MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711312 Nguyễn Văn Vũ MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711312 Nguyễn Văn Vũ MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711313 Nguyễn Minh Vương MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711313 Nguyễn Minh Vương MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711313 Nguyễn Minh Vương PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1711314 Lê Võ Nhật Vy MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711314 Lê Võ Nhật Vy MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711314 Lê Võ Nhật Vy MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1711315 Nguyễn Hoài Vỹ MTH00014
DH CQ 18-19 1 GK 1711315 Nguyễn Hoài Vỹ MTH10402
DH CQ 18-19 1 GK 1711315 Nguyễn Hoài Vỹ MTH10401
DH CQ 18-19 1 GK 1712003 Lê Nguyễn Đức Anh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712003 Lê Nguyễn Đức Anh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712005 Lê Hoài Bảo MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712005 Lê Hoài Bảo PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712005 Lê Hoài Bảo BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712006 Phùng Duy Bình MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712006 Phùng Duy Bình PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712008 Trang Minh Chiến MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712008 Trang Minh Chiến PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712011 Trần Thị Tuyết Chung MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712011 Trần Thị Tuyết Chung PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712016 Hà Cao Duy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712016 Hà Cao Duy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712018 Phạm Hoàng Phước Duy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712019 Nguyễn Hoàng Thái Duy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712019 Nguyễn Hoàng Thái Duy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712024 Nguyễn Thành Đạt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712024 Nguyễn Thành Đạt PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712024 Nguyễn Thành Đạt BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712025 Nguyễn Tuấn Đạt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712025 Nguyễn Tuấn Đạt PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712025 Nguyễn Tuấn Đạt BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712025 Nguyễn Tuấn Đạt BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712026 Lê Trần Hữu Đắc PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712027 Lê Trần Đông MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712027 Lê Trần Đông PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712027 Lê Trần Đông BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712029 Lê Văn Hải MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712029 Lê Văn Hải PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712029 Lê Văn Hải BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712032 Đoàn Quốc Hiệp MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712032 Đoàn Quốc Hiệp PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712037 Võ Hoàng Trung Hiếu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712037 Võ Hoàng Trung Hiếu PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712039 Trương Nguyễn Anh Hoàng CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712041 Võ Minh Hoàng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712041 Võ Minh Hoàng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712043 Trịnh Vũ Hoàng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712043 Trịnh Vũ Hoàng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712045 Nguyễn Thái Học MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712045 Nguyễn Thái Học PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712046 Bùi Văn Hợp MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712046 Bùi Văn Hợp PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712046 Bùi Văn Hợp BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712046 Bùi Văn Hợp BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712047 Đỗ Hồng Huân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712047 Đỗ Hồng Huân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712047 Đỗ Hồng Huân BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712047 Đỗ Hồng Huân BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712049 Trịnh Vũ Minh Hùng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712049 Trịnh Vũ Minh Hùng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712049 Trịnh Vũ Minh Hùng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712051 Phạm Đình Huy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712052 Trần Đức Huy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712052 Trần Đức Huy BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712055 Ngô Kim Quốc Huy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712055 Ngô Kim Quốc Huy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712055 Ngô Kim Quốc Huy BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712056 Nguyễn Văn Huy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712056 Nguyễn Văn Huy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712060 Trần Vinh Hưng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712060 Trần Vinh Hưng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712060 Trần Vinh Hưng BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712061 Lâm Quỳnh Hương MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712061 Lâm Quỳnh Hương PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712061 Lâm Quỳnh Hương BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712063 Nguyễn Bảo Duy Khang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712063 Nguyễn Bảo Duy Khang PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712067 Bùi Phạm Phương Khanh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712067 Bùi Phạm Phương Khanh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712072 Nguyễn Văn Khoa MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712072 Nguyễn Văn Khoa PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712073 Trần Đình Khoát MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712073 Trần Đình Khoát PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712078 Ngô Phan Nhật Lâm MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712078 Ngô Phan Nhật Lâm PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712078 Ngô Phan Nhật Lâm BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712081 Võ Hoàng Ái Linh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712081 Võ Hoàng Ái Linh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712083 Danh Phi Long MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712083 Danh Phi Long PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712086 Nguyễn Tân Gia Lợi MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712086 Nguyễn Tân Gia Lợi PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712089 Vũ Lưu Điền Mai MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712089 Vũ Lưu Điền Mai PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712091 Nguyễn Huỳnh Xuân Mai MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712091 Nguyễn Huỳnh Xuân Mai PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712092 Phan Bảo Minh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712092 Phan Bảo Minh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712092 Phan Bảo Minh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712093 Huỳnh Công Minh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712093 Huỳnh Công Minh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712095 Đỗ Hoàng Minh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712095 Đỗ Hoàng Minh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712096 Đặng Hồng Minh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712096 Đặng Hồng Minh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712102 Hứa Mỹ Nghi MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712102 Hứa Mỹ Nghi PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712103 Ngô Minh Nghĩa MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712103 Ngô Minh Nghĩa BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712105 Hồng Như Ngọc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712105 Hồng Như Ngọc PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712106 Nguyễn Phúc Khôi Nguyên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712106 Nguyễn Phúc Khôi Nguyên PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712106 Nguyễn Phúc Khôi Nguyên BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712108 Nguyễn Thành Nguyên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712108 Nguyễn Thành Nguyên PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712112 Cao Thành Nhân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712112 Cao Thành Nhân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712112 Cao Thành Nhân BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712114 Lê Minh Nhật MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712114 Lê Minh Nhật PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712115 Phạm Minh Nhật MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712115 Phạm Minh Nhật PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712117 Nguyễn Huỳnh Thảo Nhi MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712117 Nguyễn Huỳnh Thảo Nhi PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712117 Nguyễn Huỳnh Thảo Nhi BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712117 Nguyễn Huỳnh Thảo Nhi BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712118 Huỳnh Ngọc Tiến Nhi MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712118 Huỳnh Ngọc Tiến Nhi PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712119 Nguyễn Thị Kim Nhung MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712119 Nguyễn Thị Kim Nhung PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712120 Trần Thái Như MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712120 Trần Thái Như PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712121 Nguyễn Tấn Phát MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712121 Nguyễn Tấn Phát PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712121 Nguyễn Tấn Phát BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712122 Nguyễn Tiến Phát MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712122 Nguyễn Tiến Phát PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712126 Võ Trọng Phúc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712126 Võ Trọng Phúc PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712126 Võ Trọng Phúc BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712127 Tạ Vĩnh Phúc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712127 Tạ Vĩnh Phúc PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712135 Nguyễn Xuân Anh Quân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712135 Nguyễn Xuân Anh Quân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712135 Nguyễn Xuân Anh Quân BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712142 Lê Long Quốc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712142 Lê Long Quốc PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712143 Nguyễn Minh Quốc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712143 Nguyễn Minh Quốc PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712144 Ngô Quyền MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712144 Ngô Quyền PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712145 Âu Dương Tấn Sang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712145 Âu Dương Tấn Sang PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712147 Trịnh Tấn Tài MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712147 Trịnh Tấn Tài PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712147 Trịnh Tấn Tài BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712148 Hà Duy Tân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712148 Hà Duy Tân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712148 Hà Duy Tân BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712149 Trần Minh Tân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712149 Trần Minh Tân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712150 Phạm Đỗ Nhật Tân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712150 Phạm Đỗ Nhật Tân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712150 Phạm Đỗ Nhật Tân BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712151 Nguyễn Thạch Minh Thái MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712151 Nguyễn Thạch Minh Thái PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712152 Nguyễn Thị Mai Thanh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712152 Nguyễn Thị Mai Thanh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712153 Châu Thiên Thanh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712153 Châu Thiên Thanh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712153 Châu Thiên Thanh BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712155 Lê Đình Thành MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712155 Lê Đình Thành PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712156 Lê Phú Thành MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712156 Lê Phú Thành PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712159 Nguyễn Đỗ Chí Thảo MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712159 Nguyễn Đỗ Chí Thảo PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712159 Nguyễn Đỗ Chí Thảo BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712160 Hà Thị Ngọc Thắm MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712160 Hà Thị Ngọc Thắm PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712162 Võ Quốc Thắng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712162 Võ Quốc Thắng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712163 Nguyễn Xuân Thắng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712168 Trần Lê Bá Thịnh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712168 Trần Lê Bá Thịnh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712168 Trần Lê Bá Thịnh BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712169 Bùi Phan Thọ MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712169 Bùi Phan Thọ PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712170 Trần Minh Thông MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712170 Trần Minh Thông PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712170 Trần Minh Thông BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712170 Trần Minh Thông BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712171 Phạm Hoàng Nhật Thông MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712171 Phạm Hoàng Nhật Thông PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712171 Phạm Hoàng Nhật Thông BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712173 Đặng Thái Gia Thuận MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712173 Đặng Thái Gia Thuận PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712174 Nguyễn Gia Thuận MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712174 Nguyễn Gia Thuận PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712174 Nguyễn Gia Thuận BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712175 Nguyễn Huỳnh Minh Thuận MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712175 Nguyễn Huỳnh Minh Thuận PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712175 Nguyễn Huỳnh Minh Thuận BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712177 Nguyễn Anh Thư MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712177 Nguyễn Anh Thư PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712177 Nguyễn Anh Thư BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712177 Nguyễn Anh Thư BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712180 Phạm Anh Tiến MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712180 Phạm Anh Tiến PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712180 Phạm Anh Tiến BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712181 Hồ Đình Tiến MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712181 Hồ Đình Tiến PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712187 Vương Bảo Trí MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712187 Vương Bảo Trí PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712191 Võ Thị Kiều Trinh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712191 Võ Thị Kiều Trinh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712195 Lê Nguyễn Nhựt Trường MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712195 Lê Nguyễn Nhựt Trường PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712197 Nguyễn Trương Anh Tuấn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712197 Nguyễn Trương Anh Tuấn PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712200 Trần Cát Tường MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712200 Trần Cát Tường PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712200 Trần Cát Tường BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712202 Nguyễn Trọng Văn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712202 Nguyễn Trọng Văn PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712203 Trần Tử Văn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712203 Trần Tử Văn PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712206 Nguyễn Hữu Vinh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712206 Nguyễn Hữu Vinh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712206 Nguyễn Hữu Vinh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712207 Đỗ Quang Vinh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712207 Đỗ Quang Vinh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712208 Hà Phùng Quang Vũ MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712208 Hà Phùng Quang Vũ PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712209 Lê Quang Vũ MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712209 Lê Quang Vũ PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712209 Lê Quang Vũ BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712210 Nguyễn Xuân Vỹ MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712210 Nguyễn Xuân Vỹ PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712210 Nguyễn Xuân Vỹ BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712210 Nguyễn Xuân Vỹ BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712212 Lý Thiên Ân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712212 Lý Thiên Ân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712213 Nguyễn Thụ Hồng Ân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712213 Nguyễn Thụ Hồng Ân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712214 Phạm Hoàng Nhật Anh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712214 Phạm Hoàng Nhật Anh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712214 Phạm Hoàng Nhật Anh BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712215 Nguyễn Công Chánh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712222 Nguyễn Văn Hùng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712222 Nguyễn Văn Hùng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712224 Nguyễn Phúc Khang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712224 Nguyễn Phúc Khang PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712227 Lâm Thành Lộc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712227 Lâm Thành Lộc PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712227 Lâm Thành Lộc BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712227 Lâm Thành Lộc BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712227 Lâm Thành Lộc BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712228 Phạm Việt Nga MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712228 Phạm Việt Nga PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712228 Phạm Việt Nga BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712228 Phạm Việt Nga BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712234 Hoàng Nghĩa Văn Phòng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712234 Hoàng Nghĩa Văn Phòng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712236 Nguyễn Lê Sang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712236 Nguyễn Lê Sang PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712237 Đặng Tấn Tài MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712237 Đặng Tấn Tài PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712238 Lưu Chí Tâm MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712240 Lai Hoàng Thanh Thảo MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712240 Lai Hoàng Thanh Thảo PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712242 Lê Đức Thịnh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712242 Lê Đức Thịnh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712242 Lê Đức Thịnh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712244 Lê Nguyên Trí MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712244 Lê Nguyên Trí PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712245 Hồ Quốc Trung MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712245 Hồ Quốc Trung PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712247 Hồ Nguyễn Hải Tuấn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712247 Hồ Nguyễn Hải Tuấn PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712247 Hồ Nguyễn Hải Tuấn BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712247 Hồ Nguyễn Hải Tuấn BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712248 Nguyễn Thanh Tùng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712248 Nguyễn Thanh Tùng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712248 Nguyễn Thanh Tùng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712248 Nguyễn Thanh Tùng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712249 Phạm Hữu Vinh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712249 Phạm Hữu Vinh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712250 Lê Hoàng Vũ PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712250 Lê Hoàng Vũ BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712250 Lê Hoàng Vũ BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712252 Thòng Thị Kim Phụng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712252 Thòng Thị Kim Phụng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712253 Thạch Minh Trí MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712253 Thạch Minh Trí PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712253 Thạch Minh Trí BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712254 Nguyễn Hữu Gia Trí MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712254 Nguyễn Hữu Gia Trí PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712254 Nguyễn Hữu Gia Trí BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712255 Lê Thanh Hải MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712255 Lê Thanh Hải PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712258 Nguyễn Văn Hậu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712258 Nguyễn Văn Hậu PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712259 Lương Gia Huy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712259 Lương Gia Huy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712260 Liễu Thị Oanh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712260 Liễu Thị Oanh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712261 Tôn Kim Ái MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712261 Tôn Kim Ái PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712262 Nguyễn Trường An MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712262 Nguyễn Trường An PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712262 Nguyễn Trường An BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712263 Trương Minh An MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712263 Trương Minh An PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712264 Trương Văn An MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712264 Trương Văn An PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712265 Võ Hoài An MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712266 Võ Trường An MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712266 Võ Trường An PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712266 Võ Trường An BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712267 Nguyễn Hoàng Thiên Ân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712267 Nguyễn Hoàng Thiên Ân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712268 Nguyễn Hồng Ân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712268 Nguyễn Hồng Ân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712268 Nguyễn Hồng Ân BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712270 Đào Đức Anh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712270 Đào Đức Anh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712271 Đỗ Thế Anh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712271 Đỗ Thế Anh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712271 Đỗ Thế Anh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712272 Huỳnh Thái Anh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712272 Huỳnh Thái Anh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712273 Lâm Đức Anh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712273 Lâm Đức Anh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712273 Lâm Đức Anh BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712274 Lê Đức Anh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712274 Lê Đức Anh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712275 Lê Văn Anh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712276 Lương Hoàng Anh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712276 Lương Hoàng Anh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712277 Nguyễn Hữu Lương Anh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712277 Nguyễn Hữu Lương Anh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712278 Nguyễn Thị Phương Anh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712278 Nguyễn Thị Phương Anh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712280 Nguyễn Tuấn Anh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712280 Nguyễn Tuấn Anh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712282 Lê Đoàn Công Ảnh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712283 Nguyễn Việt Bắc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712283 Nguyễn Việt Bắc PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712284 Hoàng Gia Bảo MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712284 Hoàng Gia Bảo PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712285 Lâm Quang Bảo Bảo MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712285 Lâm Quang Bảo Bảo PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712286 Lê Hoài Bảo MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712286 Lê Hoài Bảo PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712287 Phạm Văn Bảo MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712287 Phạm Văn Bảo PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712288 Phan Đặng Hoài Bảo PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712289 Phan Lê Hoài Bảo MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712289 Phan Lê Hoài Bảo PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712290 Trương Hoàng Bảo MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712290 Trương Hoàng Bảo PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712290 Trương Hoàng Bảo BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712291 Diệp Hải Bình MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712291 Diệp Hải Bình PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712292 Lý Quốc Bình MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712292 Lý Quốc Bình PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712292 Lý Quốc Bình BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712293 Nguyễn Ngọc Bình MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712293 Nguyễn Ngọc Bình PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712294 Nguyễn Quang Bình MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712294 Nguyễn Quang Bình PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712295 Nguyễn Thanh Bình MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712295 Nguyễn Thanh Bình PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712296 Nguyễn Văn Tam Bình MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712297 Chung Minh Chánh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712297 Chung Minh Chánh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712298 Huỳnh Minh Châu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712299 Nguyễn Hữu Chí MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712299 Nguyễn Hữu Chí PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712300 Nguyễn Ngọc Chung Chí MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712300 Nguyễn Ngọc Chung Chí PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712301 Nguyễn Hoàng Chiến MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712301 Nguyễn Hoàng Chiến PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712302 Bùi Lý Chung MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712302 Bùi Lý Chung PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712303 Huỳnh Trí Cơ MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712303 Huỳnh Trí Cơ PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712304 Hoàng Đức Công MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712305 Lê Hồng Công MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712306 Trần Vũ Công MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712306 Trần Vũ Công PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712307 Lê Xuân Cường MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712307 Lê Xuân Cường PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712308 Nguyễn Chí Cường MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712308 Nguyễn Chí Cường PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712309 Nguyễn Hoàng Tuấn Cường MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712309 Nguyễn Hoàng Tuấn Cường PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712311 Nguyễn Minh Cường MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712311 Nguyễn Minh Cường PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712312 Nguyễn Phước Cường MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712312 Nguyễn Phước Cường PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712313 Nguyễn Tạ Phú Cường MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712313 Nguyễn Tạ Phú Cường PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712314 Vòng Đạt Cường MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712314 Vòng Đạt Cường PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712316 Tằng Hưng Dân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712316 Tằng Hưng Dân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712317 Võ Đức Dân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712317 Võ Đức Dân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712318 Nguyễn Huy Danh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712318 Nguyễn Huy Danh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712319 Trương Thành Danh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712320 Đặng Văn Đạt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712320 Đặng Văn Đạt PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712320 Đặng Văn Đạt BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712321 Đỗ Thành Đạt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712322 Đoàn Vũ Tiến Đạt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712322 Đoàn Vũ Tiến Đạt PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712323 Đới Đăng Hoàng Đạt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712323 Đới Đăng Hoàng Đạt PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712324 Hồ Sỹ Thái Đạt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712324 Hồ Sỹ Thái Đạt PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712324 Hồ Sỹ Thái Đạt BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712325 Hoàng Đức Đạt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712325 Hoàng Đức Đạt PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712326 Hoàng Tiến Đạt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712326 Hoàng Tiến Đạt PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712327 Lê Khánh Đạt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712327 Lê Khánh Đạt PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712328 Lê Tiến Đạt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712328 Lê Tiến Đạt PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712328 Lê Tiến Đạt BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712329 Lê Tuấn Đạt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712329 Lê Tuấn Đạt PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712330 Nguyễn Doãn Tiến Đạt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712330 Nguyễn Doãn Tiến Đạt PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712331 Nguyễn Thành Đạt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712331 Nguyễn Thành Đạt PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712332 Nguyễn Văn Đạt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712332 Nguyễn Văn Đạt PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712332 Nguyễn Văn Đạt BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712333 Tạ Tiến Thành Đạt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712333 Tạ Tiến Thành Đạt PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712334 Trương Quốc Đạt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712334 Trương Quốc Đạt PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712334 Trương Quốc Đạt BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712335 Trương Tiến Đạt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712335 Trương Tiến Đạt PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712335 Trương Tiến Đạt BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712335 Trương Tiến Đạt PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1712336 Võ Tấn Đạt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712336 Võ Tấn Đạt PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712337 Võ Văn Đạt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712337 Võ Văn Đạt PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712337 Võ Văn Đạt BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712338 Vũ Trọng Đạt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712338 Vũ Trọng Đạt PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712339 Vũ Văn Đạt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712339 Vũ Văn Đạt PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712341 Phan Thị Mỹ Diễm MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712341 Phan Thị Mỹ Diễm PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712342 Nguyễn Văn Diện MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712342 Nguyễn Văn Diện PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712343 Trần Văn Điệp MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712343 Trần Văn Điệp PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712344 Nguyễn Mạnh Đình MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712344 Nguyễn Mạnh Đình PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712345 Mai Thiên Định MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712345 Mai Thiên Định PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712345 Mai Thiên Định BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712345 Mai Thiên Định BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712346 Trần Xuân Đô MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712346 Trần Xuân Đô PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712347 Nguyễn Thiện Tâm Đoan MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712348 Kiều Văn Đoàn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712348 Kiều Văn Đoàn PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712349 Mai Linh Đồng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712349 Mai Linh Đồng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712349 Mai Linh Đồng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712349 Mai Linh Đồng BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712350 Huỳnh Hửu Dự MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712352 Chu Nguyên Đức MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712352 Chu Nguyên Đức PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712354 Huỳnh Hữu Đức MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712354 Huỳnh Hữu Đức PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712355 Lâm Thiên Đức MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712355 Lâm Thiên Đức PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712356 Lê Quang Đức MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712356 Lê Quang Đức PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712357 Nguyễn Huỳnh Đức MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712357 Nguyễn Huỳnh Đức PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712357 Nguyễn Huỳnh Đức BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712358 Nguyễn Minh Đức MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712358 Nguyễn Minh Đức PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712359 Nguyễn Ngọc Đức MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712359 Nguyễn Ngọc Đức PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712360 Phạm Hoàng Đức MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712360 Phạm Hoàng Đức PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712361 Phạm Trọng Đức MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712361 Phạm Trọng Đức PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712362 Trịnh Cao Văn Đức MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712362 Trịnh Cao Văn Đức PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712363 Bạch Ngọc Dũng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712363 Bạch Ngọc Dũng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712363 Bạch Ngọc Dũng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712363 Bạch Ngọc Dũng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712364 Bùi Chí Dũng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712364 Bùi Chí Dũng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712365 Bùi Tiến Dũng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712365 Bùi Tiến Dũng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712365 Bùi Tiến Dũng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712365 Bùi Tiến Dũng BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712366 Huỳnh Quốc Dũng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712366 Huỳnh Quốc Dũng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712366 Huỳnh Quốc Dũng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712366 Huỳnh Quốc Dũng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712367 Lê Cảnh Dũng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712367 Lê Cảnh Dũng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712368 Nguyễn Hữu Dũng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712368 Nguyễn Hữu Dũng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712368 Nguyễn Hữu Dũng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712368 Nguyễn Hữu Dũng BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712369 Phạm Quốc Dũng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712369 Phạm Quốc Dũng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712369 Phạm Quốc Dũng BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712371 Nguyễn Văn Dưng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712371 Nguyễn Văn Dưng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712372 Nguyễn Phục Dược MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712372 Nguyễn Phục Dược PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712373 Huỳnh Nhật Dương MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712373 Huỳnh Nhật Dương PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712373 Huỳnh Nhật Dương BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712374 Lê Khắc Dương MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712374 Lê Khắc Dương PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712376 Phạm Nguyễn Hải Dương MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712376 Phạm Nguyễn Hải Dương PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712377 Trương Thái Dương MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712377 Trương Thái Dương PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712378 Đặng Minh Duy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712378 Đặng Minh Duy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712379 Đặng Thành Duy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712380 Đào Khánh Duy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712380 Đào Khánh Duy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712381 Đinh Quang Duy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712381 Đinh Quang Duy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712382 Huỳnh Duy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712383 Ngọc Minh Duy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712383 Ngọc Minh Duy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712384 Nguyễn Hữu Duy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712384 Nguyễn Hữu Duy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712385 Nguyễn Ngọc Duy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712385 Nguyễn Ngọc Duy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712386 Nguyễn Nguyên Duy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712386 Nguyễn Nguyên Duy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712387 Nguyễn Nhật Duy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712387 Nguyễn Nhật Duy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712388 Nguyễn Phạm Nhật Duy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712388 Nguyễn Phạm Nhật Duy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712389 Nguyễn Quang Duy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712389 Nguyễn Quang Duy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712390 Nguyễn Trần Triệu Duy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712390 Nguyễn Trần Triệu Duy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712391 Trần Bảo Duy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712391 Trần Bảo Duy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712392 Trần Xuân Duy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712392 Trần Xuân Duy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712392 Trần Xuân Duy BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712393 Trịnh Hoàng Khánh Duy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712393 Trịnh Hoàng Khánh Duy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712394 Trương Quang Duy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712394 Trương Quang Duy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712395 Văn Quốc Duy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712395 Văn Quốc Duy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712395 Văn Quốc Duy BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712396 Vũ Duy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712396 Vũ Duy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712397 Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712397 Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712398 Võ Thị Ngọc Duyên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712398 Võ Thị Ngọc Duyên PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712399 Nguyễn Quí Em MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712399 Nguyễn Quí Em PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712399 Nguyễn Quí Em BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712399 Nguyễn Quí Em BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712400 Châu Phương Gia MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712400 Châu Phương Gia PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712401 Hồ Trường Giang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712401 Hồ Trường Giang PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712402 Mã Khánh Giang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712402 Mã Khánh Giang PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712403 Nguyễn Thành Giang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712403 Nguyễn Thành Giang PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712403 Nguyễn Thành Giang BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712404 Nguyễn Thị Giang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712404 Nguyễn Thị Giang PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712405 Nguyễn Trường Giang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712405 Nguyễn Trường Giang PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712406 Chiêm Trấn Hải MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712406 Chiêm Trấn Hải PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712407 Lê Quang Hải MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712407 Lê Quang Hải PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712407 Lê Quang Hải BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712407 Lê Quang Hải BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712408 Nguyễn Sơn Hải MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712408 Nguyễn Sơn Hải PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712409 Phạm Thanh Hải MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712409 Phạm Thanh Hải PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712410 Phan Đại Hải MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712412 Vũ Thanh Hải MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712412 Vũ Thanh Hải PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712413 Bùi Ngọc Bảo Hân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712413 Bùi Ngọc Bảo Hân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712414 Nguyễn Đình Hân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712414 Nguyễn Đình Hân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712414 Nguyễn Đình Hân BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712415 Nguyễn Thị Ngọc Hân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712415 Nguyễn Thị Ngọc Hân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712416 Trần Thị Thanh Hằng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712417 Hạ Thị Thúy Hạnh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712417 Hạ Thị Thúy Hạnh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712418 Nguyễn Anh Hào MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712418 Nguyễn Anh Hào PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712419 Nguyễn Hữu Hảo MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712419 Nguyễn Hữu Hảo PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712420 Phan Gia Hảo MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712420 Phan Gia Hảo PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712421 Trần Tú Hảo MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712422 Nguyễn Công Hậu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712422 Nguyễn Công Hậu PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712422 Nguyễn Công Hậu BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712423 Trần Công Hậu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712423 Trần Công Hậu PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712424 Hàn Văn Gia Hiên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712424 Hàn Văn Gia Hiên PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712425 Nguyễn Minh Hiền MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712425 Nguyễn Minh Hiền PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712426 Võ Minh Hiền MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712426 Võ Minh Hiền PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712428 Vũ Vinh Hiển MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712429 Đỗ Văn Hiệp MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712429 Đỗ Văn Hiệp PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712430 Lê Văn Hiệp MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712430 Lê Văn Hiệp PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712431 Bùi Lê Hiếu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712431 Bùi Lê Hiếu PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712432 Đỗ Trung Hiếu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712432 Đỗ Trung Hiếu PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712433 Hồ Hiếu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712433 Hồ Hiếu PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712434 Lê Thanh Hiếu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712434 Lê Thanh Hiếu PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712436 Lê Văn Hiếu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712436 Lê Văn Hiếu PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712437 Nguyễn Đăng Hiếu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712437 Nguyễn Đăng Hiếu PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712438 Nguyễn Đức Hiếu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712439 Nguyễn Văn Hiếu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712439 Nguyễn Văn Hiếu PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712440 Phạm Minh Hiếu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712440 Phạm Minh Hiếu PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712441 Trần Đình Tôn Hiếu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712441 Trần Đình Tôn Hiếu PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712441 Trần Đình Tôn Hiếu BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712441 Trần Đình Tôn Hiếu BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712442 Trần Trung Hiếu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712442 Trần Trung Hiếu PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712443 Trương Minh Hiếu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712443 Trương Minh Hiếu PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712444 Vũ Hoàng Hiếu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712444 Vũ Hoàng Hiếu PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712444 Vũ Hoàng Hiếu BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712445 Vũ Minh Hiếu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712445 Vũ Minh Hiếu PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712446 Nguyễn Văn Hiệu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712446 Nguyễn Văn Hiệu PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712447 Lê Long Hồ MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712447 Lê Long Hồ PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712448 Nguyễn Văn Hoà MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712448 Nguyễn Văn Hoà PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712449 Lê Đức Hòa MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712449 Lê Đức Hòa PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712450 Trần Thị Hiền Hòa MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712450 Trần Thị Hiền Hòa PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712452 Lê Hận Thương Hoài MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712452 Lê Hận Thương Hoài PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712453 Bùi Tiến Hoàng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712453 Bùi Tiến Hoàng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712454 Đào Văn Hoàng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712454 Đào Văn Hoàng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712455 Đỗ Việt Hoàng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712455 Đỗ Việt Hoàng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712456 Hà Huy Hoàng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712456 Hà Huy Hoàng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712457 Nguyễn Khánh Hoàng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712457 Nguyễn Khánh Hoàng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712458 Nguyễn Việt Hoàng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712458 Nguyễn Việt Hoàng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712458 Nguyễn Việt Hoàng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712459 Nguyễn Việt Hoàng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712460 Phạm Minh Hoàng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712460 Phạm Minh Hoàng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712460 Phạm Minh Hoàng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712462 Trịnh Xuân Hội MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712462 Trịnh Xuân Hội PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712463 Nguyễn Thị Hồng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712463 Nguyễn Thị Hồng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712463 Nguyễn Thị Hồng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712464 Nguyễn Thị Thanh Hồng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712464 Nguyễn Thị Thanh Hồng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712465 Trần Lê Khánh Hồng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712465 Trần Lê Khánh Hồng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712465 Trần Lê Khánh Hồng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712465 Trần Lê Khánh Hồng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712466 Nguyễn Hữu Huân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712466 Nguyễn Hữu Huân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712468 Võ Công Huân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712468 Võ Công Huân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712469 Lê Gia Huấn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712469 Lê Gia Huấn PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712471 Huỳnh Trọng Hùng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712471 Huỳnh Trọng Hùng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712472 Lồ Huy Hùng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712472 Lồ Huy Hùng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712472 Lồ Huy Hùng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712472 Lồ Huy Hùng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712473 Phạm Quang Hùng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712473 Phạm Quang Hùng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712474 Thi Quốc Hùng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712474 Thi Quốc Hùng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712474 Thi Quốc Hùng BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712475 Cao Nhơn Hưng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712476 Cù Xuân Hưng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712476 Cù Xuân Hưng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712478 Huỳnh Nghiêm Phú Hưng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712478 Huỳnh Nghiêm Phú Hưng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712479 Lê Tấn Hưng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712479 Lê Tấn Hưng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712479 Lê Tấn Hưng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712480 Nguyễn Đăng Hưng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712480 Nguyễn Đăng Hưng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712481 Nguyễn Đông Hưng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712482 Nguyễn Tấn Hưng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712483 Phạm Khải Hưng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712483 Phạm Khải Hưng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712483 Phạm Khải Hưng CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712484 Phan Minh Hưng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712484 Phan Minh Hưng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712485 Trịnh Bảo Hưng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712485 Trịnh Bảo Hưng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712486 Võ Quốc Hưng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712486 Võ Quốc Hưng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712487 Phan Thị Hường MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712487 Phan Thị Hường PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712487 Phan Thị Hường BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712488 Bùi Đỗ Huy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712488 Bùi Đỗ Huy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712489 Đỗ Bĩnh Huy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712489 Đỗ Bĩnh Huy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712490 Huỳnh Đức Huy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712490 Huỳnh Đức Huy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712491 Lê Vũ Anh Huy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712491 Lê Vũ Anh Huy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712492 Nguyễn Đức Huy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712492 Nguyễn Đức Huy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712492 Nguyễn Đức Huy BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712493 Nguyễn Hoàng Huy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712493 Nguyễn Hoàng Huy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712493 Nguyễn Hoàng Huy BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712495 Nguyễn Quang Huy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712495 Nguyễn Quang Huy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712496 Nguyễn Trần Công Huy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712496 Nguyễn Trần Công Huy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712497 Nguyễn Văn Huy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712497 Nguyễn Văn Huy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712498 Tô Tấn Huy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712498 Tô Tấn Huy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712499 Trần Gia Huy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712499 Trần Gia Huy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712499 Trần Gia Huy BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712499 Trần Gia Huy BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712500 Trần Phúc Quang Huy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712500 Trần Phúc Quang Huy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712500 Trần Phúc Quang Huy BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712501 Trần Quang Huy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712501 Trần Quang Huy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712502 Trần Quang Huy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712502 Trần Quang Huy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712503 Từ Do Diệu Huy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712504 Võ Ngọc Huy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712504 Võ Ngọc Huy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712505 Vũ Hoàn Huy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712505 Vũ Hoàn Huy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712506 Huỳnh Thị Khánh Huyền MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712507 Đỗ Trần Huỳnh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712507 Đỗ Trần Huỳnh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712509 Đặng Hồ Hoàng Kha MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712509 Đặng Hồ Hoàng Kha PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712510 Nguyễn Văn Kha MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712510 Nguyễn Văn Kha PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712511 Phạm Kinh Kha MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712511 Phạm Kinh Kha PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712512 Trần Nhựt Kha MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712512 Trần Nhựt Kha PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712513 Nguyễn Duy Khải MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712514 Trần Quang Khải MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712514 Trần Quang Khải PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712515 Trần Tuấn Khải MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712516 Kỳ Tuấn Khang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712516 Kỳ Tuấn Khang PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712518 Nguyễn Lê Minh Khang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712518 Nguyễn Lê Minh Khang PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712519 Phạm Võ Hoàng Khang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712520 Bảo Khanh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712520 Bảo Khanh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712521 Dương Hoàng Quang Khanh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712521 Dương Hoàng Quang Khanh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712522 Lưu Tuấn Khanh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712522 Lưu Tuấn Khanh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712524 Nguyễn Duy Khánh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712524 Nguyễn Duy Khánh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712525 Nguyễn Ngọc Minh Khánh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712525 Nguyễn Ngọc Minh Khánh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712526 Nguyễn Quốc Khánh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712526 Nguyễn Quốc Khánh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712527 Chu Sỹ Khiêm MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712527 Chu Sỹ Khiêm PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712528 Ngô Trường Khiêm MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712529 Nguyễn Trọng Khiêm MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712530 Đinh Đăng Khoa MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712531 Hồ Anh Khoa MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712531 Hồ Anh Khoa BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712531 Hồ Anh Khoa BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712532 Nguyễn Anh Khoa MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712532 Nguyễn Anh Khoa PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712533 Phạm Đặng Đăng Khoa MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712533 Phạm Đặng Đăng Khoa PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712533 Phạm Đặng Đăng Khoa BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712533 Phạm Đặng Đăng Khoa BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712534 Phạm Duy Đăng Khoa MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712536 Phan Đăng Khoa MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712536 Phan Đăng Khoa PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712537 Phan Tấn Khoa MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712537 Phan Tấn Khoa PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712538 Huỳnh Khôi MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712538 Huỳnh Khôi PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712539 Lâm Mạnh Khôi MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712539 Lâm Mạnh Khôi PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712540 Phạm Nhật Khôi MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712540 Phạm Nhật Khôi PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712541 Đinh Gia Kiệt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712541 Đinh Gia Kiệt PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712542 Hoàng Anh Kiệt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712543 Huỳnh Trần Anh Kiệt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712543 Huỳnh Trần Anh Kiệt PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712543 Huỳnh Trần Anh Kiệt BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712544 Huỳnh Tuấn Kiệt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712545 Nguyễn Duy Kiệt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712545 Nguyễn Duy Kiệt PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712546 Nguyễn Thanh Kiệt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712546 Nguyễn Thanh Kiệt PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712546 Nguyễn Thanh Kiệt BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712548 Trần Tấn Kiệt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712548 Trần Tấn Kiệt PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712549 Ngô Chí Kim MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712549 Ngô Chí Kim PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712551 Dương Công Lâm MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712551 Dương Công Lâm PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712551 Dương Công Lâm BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712552 Nguyễn Thị Lan MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712552 Nguyễn Thị Lan PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712552 Nguyễn Thị Lan BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712553 Bùi Tấn Lân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712553 Bùi Tấn Lân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712553 Bùi Tấn Lân BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712553 Bùi Tấn Lân BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712554 Trần Ngọc Lanh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712554 Trần Ngọc Lanh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712555 Cháu Vĩnh Lập MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712555 Cháu Vĩnh Lập PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712556 Hoàng Huy Lịch MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712556 Hoàng Huy Lịch PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712557 Hà Quang Linh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712557 Hà Quang Linh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712558 Lê Phan Hoàng Linh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712558 Lê Phan Hoàng Linh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712559 Nguyễn Hoàng Linh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712559 Nguyễn Hoàng Linh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712559 Nguyễn Hoàng Linh BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712560 Nguyễn Mạnh Linh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712560 Nguyễn Mạnh Linh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712563 Võ Thùy Linh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712563 Võ Thùy Linh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712563 Võ Thùy Linh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712564 Vũ Anh Linh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712564 Vũ Anh Linh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712565 Võ Văn Lình MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712565 Võ Văn Lình PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712566 Phạm Thị Kiều Loan MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712566 Phạm Thị Kiều Loan PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712567 Trần Hữu Lô ̣c MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712567 Trần Hữu Lô ̣c PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712567 Trần Hữu Lô ̣c BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712568 Kim Đình Lộc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712568 Kim Đình Lộc PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712569 Ngô Duy Lộc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712569 Ngô Duy Lộc PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712569 Ngô Duy Lộc BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712570 Phan Cảnh Lộc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712570 Phan Cảnh Lộc PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712571 Phan Sơn Lộc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712571 Phan Sơn Lộc PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712572 Trần Phúc Lộc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712572 Trần Phúc Lộc PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712573 Nguyễn Thế Lợi MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712573 Nguyễn Thế Lợi PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712574 Bùi Văn Long MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712574 Bùi Văn Long PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712575 Hoàng Xuân Long MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712575 Hoàng Xuân Long PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712576 Liềm Hoàng Long MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712576 Liềm Hoàng Long PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712577 Nguyễn Phi Long MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712577 Nguyễn Phi Long PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712578 Phạm Đình Long MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712579 Phan Thành Long MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712579 Phan Thành Long PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712579 Phan Thành Long BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712580 Nguyễn Bá Lộng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712580 Nguyễn Bá Lộng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712581 Thạch Thị Hồng Lụa MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712581 Thạch Thị Hồng Lụa PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712581 Thạch Thị Hồng Lụa BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712582 Phạm Đình Luân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712582 Phạm Đình Luân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712583 Lê Văn Lương MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712583 Lê Văn Lương PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712583 Lê Văn Lương BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712584 Nguyễn Công Lý MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712584 Nguyễn Công Lý PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712584 Nguyễn Công Lý BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712585 Nguyễn Hoàng Mẫn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712585 Nguyễn Hoàng Mẫn PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712585 Nguyễn Hoàng Mẫn BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712586 Nguyễn Thanh Mẫn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712586 Nguyễn Thanh Mẫn PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712588 Phạm Ngọc Mẫn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712588 Phạm Ngọc Mẫn PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712588 Phạm Ngọc Mẫn BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712589 Nguyễn Ngọc Mạnh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712589 Nguyễn Ngọc Mạnh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712590 Nguyễn Phúc Mạnh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712590 Nguyễn Phúc Mạnh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712591 Hồ Đình Minh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712591 Hồ Đình Minh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712591 Hồ Đình Minh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712592 Hồ Phan Minh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712592 Hồ Phan Minh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712593 Lạc Tuấn Minh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712593 Lạc Tuấn Minh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712594 Lê Văn Minh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712594 Lê Văn Minh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712595 Nguyễn Huỳnh Quang Minh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712595 Nguyễn Huỳnh Quang Minh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712596 Nguyễn Quang Minh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712596 Nguyễn Quang Minh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712597 Phạm Bá Minh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712597 Phạm Bá Minh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712597 Phạm Bá Minh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712598 Phạm Hoàng Minh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712598 Phạm Hoàng Minh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712599 Phan Nhật Minh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712599 Phan Nhật Minh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712599 Phan Nhật Minh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712601 Trịnh Văn Minh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712601 Trịnh Văn Minh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712602 Nguyễn Thị Cẩm My MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712602 Nguyễn Thị Cẩm My PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712603 Lê Quang Nam MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712603 Lê Quang Nam PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712604 Nguyễn Anh Nam MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712604 Nguyễn Anh Nam PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712605 Nguyễn Bá Nam MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712605 Nguyễn Bá Nam BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712606 Nguyễn Thanh Nam MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712606 Nguyễn Thanh Nam PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712607 Nguyễn Văn Hoài Nam MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712607 Nguyễn Văn Hoài Nam PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712608 Phạm Hoài Nam MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712608 Phạm Hoài Nam PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712608 Phạm Hoài Nam BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712608 Phạm Hoài Nam BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712609 Đỗ Thị Kim Ngân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712610 Phan Thị Kim Ngân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712610 Phan Thị Kim Ngân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712611 Võ Thành Kim Ngân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712611 Võ Thành Kim Ngân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712612 Trần Phương Nghi MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712612 Trần Phương Nghi PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712612 Trần Phương Nghi BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712613 Bùi Hữu Nghĩa MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712613 Bùi Hữu Nghĩa PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712614 Diệp Hiếu Nghĩa MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712614 Diệp Hiếu Nghĩa PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712615 Nguyễn Trọng Nghĩa MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712615 Nguyễn Trọng Nghĩa PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712616 Đinh Văn Ngọc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712616 Đinh Văn Ngọc PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712617 Nguyễn Thành Ngôn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712618 Hồ Khánh Nguyên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712618 Hồ Khánh Nguyên PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712619 Lê Khải Nguyên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712619 Lê Khải Nguyên PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712620 Nguyễn Bảo Nguyên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712620 Nguyễn Bảo Nguyên PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712620 Nguyễn Bảo Nguyên BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712622 Thái Bình Minh Nguyên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712622 Thái Bình Minh Nguyên PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712622 Thái Bình Minh Nguyên BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712623 Tống Thị Thảo Nguyên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712623 Tống Thị Thảo Nguyên PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712623 Tống Thị Thảo Nguyên BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712624 Nguyễn Xuân Nguyễn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712624 Nguyễn Xuân Nguyễn PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712625 Đỗ Đức Nhân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712625 Đỗ Đức Nhân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712626 Dương Thành Nhân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712626 Dương Thành Nhân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712627 Hồ Thanh Nhân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712627 Hồ Thanh Nhân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712628 Huỳnh Hiếu Nhân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712628 Huỳnh Hiếu Nhân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712629 Nguyễn Nhân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712629 Nguyễn Nhân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712629 Nguyễn Nhân BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712630 Nguyễn Thành Nhân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712630 Nguyễn Thành Nhân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712630 Nguyễn Thành Nhân BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712630 Nguyễn Thành Nhân BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712631 Nguyễn Thành Nhân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712632 Huỳnh Lê Minh Nhật MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712632 Huỳnh Lê Minh Nhật PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712632 Huỳnh Lê Minh Nhật BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712633 Nguyễn Long Nhật MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712633 Nguyễn Long Nhật PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712634 Phan Trọng Nhật MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712634 Phan Trọng Nhật PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712634 Phan Trọng Nhật BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712635 Trần Minh Nhật MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712635 Trần Minh Nhật PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712635 Trần Minh Nhật BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712637 Nguyễn Hoàn Tuyết Nhi MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712638 Nguyễn Phương Nhi MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712638 Nguyễn Phương Nhi PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712638 Nguyễn Phương Nhi BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712639 Nguyễn Uyển Nhi MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712640 Lê Chí Nhin MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712640 Lê Chí Nhin PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712640 Lê Chí Nhin BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712640 Lê Chí Nhin BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712640 Lê Chí Nhin BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712641 Trần Nguyễn Nhu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712641 Trần Nguyễn Nhu PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712642 Huỳnh Quỳnh Như MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712642 Huỳnh Quỳnh Như PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712643 Nguyễn Đức Quỳnh Như MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712643 Nguyễn Đức Quỳnh Như PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712643 Nguyễn Đức Quỳnh Như BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712644 Nguyễn Ngọc Lan Như MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712644 Nguyễn Ngọc Lan Như PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712645 Bùi Thị Cẩm Nhung MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712645 Bùi Thị Cẩm Nhung BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712646 Đoàn Thị Cẩm Nhung MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712646 Đoàn Thị Cẩm Nhung PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712647 Nguyễn Văn Núi MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712647 Nguyễn Văn Núi PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712647 Nguyễn Văn Núi BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712647 Nguyễn Văn Núi BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712648 Nguyễn Thị Kiều Oanh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712648 Nguyễn Thị Kiều Oanh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712649 Phạm Huy Phan MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712649 Phạm Huy Phan PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712649 Phạm Huy Phan BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712649 Phạm Huy Phan BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712650 Nguyễn Bảo Phát MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712650 Nguyễn Bảo Phát PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712651 Nguyễn Đắc Phát MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712651 Nguyễn Đắc Phát PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712651 Nguyễn Đắc Phát BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712652 Nguyễn Tấn Phát MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712652 Nguyễn Tấn Phát PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712652 Nguyễn Tấn Phát BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712653 Phạm Hoài Phát MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712653 Phạm Hoài Phát PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712654 Vương Thịnh Phát MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712654 Vương Thịnh Phát PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712654 Vương Thịnh Phát BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712655 Lê Anh Phi MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712655 Lê Anh Phi PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712657 Chung Kiệt Phong MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712657 Chung Kiệt Phong PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712657 Chung Kiệt Phong BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712658 Mạnh Trọng Lâm Phong MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712658 Mạnh Trọng Lâm Phong PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712659 Nguyễn Hữu Phong MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712659 Nguyễn Hữu Phong PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712660 Trương Hoài Phong MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712661 Võ Thanh Phong MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712661 Võ Thanh Phong PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712662 Lai Gia Phú MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712662 Lai Gia Phú PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712663 Nguyễn Hoàng Ngọc Phú MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712663 Nguyễn Hoàng Ngọc Phú CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712664 Trần Đức Phú MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712664 Trần Đức Phú PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712664 Trần Đức Phú BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712664 Trần Đức Phú BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712665 Đoàn Nguyễn Tấn Phúc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712666 Hoàng Văn Phúc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712666 Hoàng Văn Phúc PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712666 Hoàng Văn Phúc BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712667 Lê Hữu Phúc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712668 Lê Huỳnh Phúc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712668 Lê Huỳnh Phúc PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712669 Lê Ngọc Phúc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712669 Lê Ngọc Phúc PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712669 Lê Ngọc Phúc BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712670 Nguyễn Bảo Phúc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712670 Nguyễn Bảo Phúc PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712671 Nguyễn Đoàn Tấn Phúc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712671 Nguyễn Đoàn Tấn Phúc PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712673 Nguyễn Hoàng Phúc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712673 Nguyễn Hoàng Phúc PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712673 Nguyễn Hoàng Phúc BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712674 Nguyễn Quang Phúc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712674 Nguyễn Quang Phúc PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712675 Nguyễn Thành Vĩnh Phúc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712675 Nguyễn Thành Vĩnh Phúc PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712676 Phạm Hồng Phúc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712676 Phạm Hồng Phúc PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712676 Phạm Hồng Phúc BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712676 Phạm Hồng Phúc BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712677 Mã Kim Phước MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712677 Mã Kim Phước PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712678 Nguyễn Hữu Phước MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712678 Nguyễn Hữu Phước PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712678 Nguyễn Hữu Phước BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712678 Nguyễn Hữu Phước BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712679 Phạm Hồng Phước MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712679 Phạm Hồng Phước PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712679 Phạm Hồng Phước BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712680 Lê Cát Phương MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712680 Lê Cát Phương PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712681 Nguyễn Hoàng Phương MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712681 Nguyễn Hoàng Phương PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712681 Nguyễn Hoàng Phương BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712681 Nguyễn Hoàng Phương BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712682 Nguyễn Thanh Phương MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712682 Nguyễn Thanh Phương PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712683 Phạm Hoàng Phương MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712683 Phạm Hoàng Phương PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712684 Nguyễn Thị Kim Phượng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712684 Nguyễn Thị Kim Phượng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712684 Nguyễn Thị Kim Phượng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712684 Nguyễn Thị Kim Phượng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712685 Trần Huy Phượng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712685 Trần Huy Phượng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712685 Trần Huy Phượng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712685 Trần Huy Phượng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712686 Phan Thanh Quan MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712686 Phan Thanh Quan PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712687 Bùi Minh Quân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712687 Bùi Minh Quân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712688 Hoàng Minh Quân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712688 Hoàng Minh Quân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712689 Huỳnh Ngọc Quân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712689 Huỳnh Ngọc Quân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712691 Lưu Đặng Kỳ Quân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712691 Lưu Đặng Kỳ Quân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712692 Nguyễn Hoàng Quân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712692 Nguyễn Hoàng Quân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712694 Nguyễn Minh Quân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712694 Nguyễn Minh Quân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712695 Trương Minh Quân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712695 Trương Minh Quân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712696 Võ Hoàng Quân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712696 Võ Hoàng Quân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712698 Võ Văn Quân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712698 Võ Văn Quân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712698 Võ Văn Quân BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712699 Vương Minh Quân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712699 Vương Minh Quân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712701 Hoàng Hào Quang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712701 Hoàng Hào Quang PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712702 Nguyễn Hà Quang PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712703 Nguyễn Nhật Tân Quang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712703 Nguyễn Nhật Tân Quang PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712704 Nguyễn Phước Quang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712704 Nguyễn Phước Quang PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712705 Trần Duy Quang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712705 Trần Duy Quang PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712706 Trần Ngọc Quang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712706 Trần Ngọc Quang BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712707 Trần Ngọc Quang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712707 Trần Ngọc Quang PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712707 Trần Ngọc Quang BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712708 Vũ Duy Quang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712708 Vũ Duy Quang BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1712709 Trần Thiên Quàng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712709 Trần Thiên Quàng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712710 Lê Quang Quí MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712710 Lê Quang Quí BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1712711 Phan Văn Thành Quý MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712711 Phan Văn Thành Quý PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712712 Nguyễn Hoàng Quyên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712712 Nguyễn Hoàng Quyên BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712713 Lê Bá Quyền MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712714 Phạm Như Quyền MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712714 Phạm Như Quyền PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712714 Phạm Như Quyền BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712715 Vy Thị Như Quỳnh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712715 Vy Thị Như Quỳnh BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712715 Vy Thị Như Quỳnh BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1712716 Phan Chí Sắc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712716 Phan Chí Sắc BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1712717 Đoàn Trọng Sang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712717 Đoàn Trọng Sang BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712718 Huỳnh Thanh Sang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712718 Huỳnh Thanh Sang PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712719 Nguyễn Phước Sang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712720 Nguyễn Thái Sang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712720 Nguyễn Thái Sang PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712720 Nguyễn Thái Sang BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712721 Nguyễn Thành Sang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712722 Trần Đình Sang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712722 Trần Đình Sang PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712723 Trần Quang Sĩ MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712723 Trần Quang Sĩ PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712724 Huỳnh Công Sinh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712724 Huỳnh Công Sinh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712725 Hoàng Phi Thanh Sơn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712725 Hoàng Phi Thanh Sơn PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712726 Nguyễn Công Sơn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712727 Nguyễn Hoàng Sơn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712729 Nguyễn Hoàng Sơn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712729 Nguyễn Hoàng Sơn PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712730 Nguyễn Thái Sơn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712730 Nguyễn Thái Sơn PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712731 Phạm Ngọc Sơn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712731 Phạm Ngọc Sơn PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712732 Thái Bá Sơn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712732 Thái Bá Sơn BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712732 Thái Bá Sơn BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1712733 Trần Phạm Khánh Sơn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712733 Trần Phạm Khánh Sơn PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712734 Võ Thế Sơn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712734 Võ Thế Sơn PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712734 Võ Thế Sơn BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712734 Võ Thế Sơn BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712735 Lương Bội Sương MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712735 Lương Bội Sương PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712735 Lương Bội Sương BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712735 Lương Bội Sương BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712736 Nguyễn Thành Sửu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712736 Nguyễn Thành Sửu BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1712737 Đỗ Tấn Tài MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712738 Lê Thanh Tài MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712738 Lê Thanh Tài PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712739 Ngô Văn Tài MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712739 Ngô Văn Tài BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1712740 Nguyễn Đình Duy Tài MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712740 Nguyễn Đình Duy Tài PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712741 Nguyễn Hữu Tài MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712741 Nguyễn Hữu Tài PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712742 Nguyễn Tấn Tài MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712742 Nguyễn Tấn Tài PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712743 Phạm Tấn Tài MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712743 Phạm Tấn Tài PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712744 Huỳnh Minh Tâm MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712744 Huỳnh Minh Tâm BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1712745 Nguyễn Hồng Tâm MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712745 Nguyễn Hồng Tâm BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712746 Nguyễn Minh Tâm MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712747 Nguyễn Ngọc Băng Tâm MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712747 Nguyễn Ngọc Băng Tâm PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712748 Nguyễn Văn Tâm MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712748 Nguyễn Văn Tâm PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712749 Hoàng Minh Tân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712749 Hoàng Minh Tân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712751 Võ Kim Thạch MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712751 Võ Kim Thạch PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712752 Huỳnh Quốc Thái MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712752 Huỳnh Quốc Thái PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712752 Huỳnh Quốc Thái BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712753 Nguyễn Tấn Thái MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712753 Nguyễn Tấn Thái BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712755 Hoàng Đức Thắng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712755 Hoàng Đức Thắng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712756 Nguyễn Hữu Thắng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712756 Nguyễn Hữu Thắng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712756 Nguyễn Hữu Thắng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712757 Nguyễn Trọng Thắng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712757 Nguyễn Trọng Thắng BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1712758 Nguyễn Văn Thắng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712758 Nguyễn Văn Thắng BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1712759 Phạm Minh Thắng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712759 Phạm Minh Thắng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712759 Phạm Minh Thắng BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712760 Phạm Trọng Thắng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712760 Phạm Trọng Thắng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712761 Trần Đức Thắng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712761 Trần Đức Thắng BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1712762 Trần Phúc Thắng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712763 Vũ Phạm Đức Thắng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712763 Vũ Phạm Đức Thắng BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1712764 Bùi Chí Thanh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712764 Bùi Chí Thanh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712764 Bùi Chí Thanh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712765 Lê Thị Yến Thanh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712765 Lê Thị Yến Thanh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712765 Lê Thị Yến Thanh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712766 Nguyễn Chí Thanh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712766 Nguyễn Chí Thanh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712766 Nguyễn Chí Thanh BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712767 Nguyễn Viết Thanh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712769 Trịnh Đức Thanh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712769 Trịnh Đức Thanh BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1712770 Trương Thị Lệ Thanh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712770 Trương Thị Lệ Thanh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712771 Bùi Thái Tấn Thành MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712771 Bùi Thái Tấn Thành PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712772 Bùi Tiến Thành MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712772 Bùi Tiến Thành PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712772 Bùi Tiến Thành BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712772 Bùi Tiến Thành BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712773 Huỳnh Tấn Thành MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712773 Huỳnh Tấn Thành BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1712774 Nguyễn Chí Thành MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712774 Nguyễn Chí Thành BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712775 Nguyễn Lê Trường Thành MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712776 Phạm Chí Thành MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712777 Trần Văn Thạnh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712777 Trần Văn Thạnh BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1712778 Thống A Thảo MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712778 Thống A Thảo BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712779 Trương Thị Thu Thảo MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712779 Trương Thị Thu Thảo PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712780 Hàng Hữu Thế MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712780 Hàng Hữu Thế PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712780 Hàng Hữu Thế BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712782 Đào Thanh Thiện MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712782 Đào Thanh Thiện PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712783 Đỗ Đức Thiện MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712783 Đỗ Đức Thiện PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712783 Đỗ Đức Thiện BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712784 Phạm Phước Thiện MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712784 Phạm Phước Thiện PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712785 Trần Quang Thiện MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712785 Trần Quang Thiện PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712786 Nguyễn Văn Thiều MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712786 Nguyễn Văn Thiều PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712786 Nguyễn Văn Thiều BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712786 Nguyễn Văn Thiều BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712786 Nguyễn Văn Thiều BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712787 Nguyễn Văn Thìn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712788 Bùi Phước Thịnh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712788 Bùi Phước Thịnh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712789 Đỗ Quang Thịnh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712789 Đỗ Quang Thịnh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712790 Hoàng Quốc Thịnh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712791 Lâm Bá Thịnh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712791 Lâm Bá Thịnh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712792 Lê Phúc Thịnh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712792 Lê Phúc Thịnh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712792 Lê Phúc Thịnh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712793 Lê Quang Thịnh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712793 Lê Quang Thịnh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712795 Phan Tấn Thịnh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712795 Phan Tấn Thịnh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712795 Phan Tấn Thịnh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712796 Võ Nhật Thịnh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712796 Võ Nhật Thịnh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712798 Trần Trung Thọ MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712798 Trần Trung Thọ PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712799 Lê Trí Thông MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712800 Mai Huy Thông MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712800 Mai Huy Thông PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712801 Đoàn Phước Thống MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712801 Đoàn Phước Thống BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1712802 Ngô Văn Thống MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712803 Bùi Thị Anh Thư MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712804 Võ Minh Thư MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712805 Lê Đức Thuận MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712805 Lê Đức Thuận PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712807 Nguyễn Thị Minh Thùy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712807 Nguyễn Thị Minh Thùy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712808 Trần Thị Minh Thùy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712808 Trần Thị Minh Thùy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712810 Huỳnh Đình Tiến MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712810 Huỳnh Đình Tiến PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712811 Lê Trung Tiến MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712812 Nguyễn Đăng Tiến MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712812 Nguyễn Đăng Tiến PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712813 Nguyễn Thanh Tiến MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712814 Phan Thái Tiến MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712814 Phan Thái Tiến PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712814 Phan Thái Tiến BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712815 Nguyễn Ngọc Tín MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712815 Nguyễn Ngọc Tín PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712816 Nguyễn Trọng Tín MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712816 Nguyễn Trọng Tín PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712817 Trần Tấn Tín MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712817 Trần Tấn Tín PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712818 Võ Thiện Tín MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712818 Võ Thiện Tín BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1712819 Nguyễn Thế Tình MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712819 Nguyễn Thế Tình PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712819 Nguyễn Thế Tình BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712819 Nguyễn Thế Tình BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712820 Bùi Lê Tấn Toàn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712820 Bùi Lê Tấn Toàn PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712820 Bùi Lê Tấn Toàn BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712821 Lê Mậu Toàn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712821 Lê Mậu Toàn PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712821 Lê Mậu Toàn BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712822 Nguyễn Khánh Toàn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712822 Nguyễn Khánh Toàn PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712823 Nguyễn Quý Toàn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712823 Nguyễn Quý Toàn PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712824 Thái Vĩnh Toàn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712824 Thái Vĩnh Toàn PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712825 Vương Hữu Toàn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712826 Nguyễn Trường Toản MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712826 Nguyễn Trường Toản PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712827 Trần Quốc Toản MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712827 Trần Quốc Toản PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712827 Trần Quốc Toản BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712827 Trần Quốc Toản BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712828 Huỳnh Thanh Khải Trân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712828 Huỳnh Thanh Khải Trân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712830 Ngô Nha Trang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712830 Ngô Nha Trang PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712831 Nguyễn Cao Trí MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712831 Nguyễn Cao Trí PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712832 Nguyễn Hửu Trí MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712832 Nguyễn Hửu Trí PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712833 Nguyễn Minh Trí MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712833 Nguyễn Minh Trí PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712833 Nguyễn Minh Trí BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712834 Trần Minh Trí MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712834 Trần Minh Trí PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712835 Phạm Nguyễn Minh Triết MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712835 Phạm Nguyễn Minh Triết PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712836 Nguyễn Quốc Đông Triều MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712837 Mang Viên Triệu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712837 Mang Viên Triệu PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712837 Mang Viên Triệu BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712837 Mang Viên Triệu BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712838 Trương Khắc Triệu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712838 Trương Khắc Triệu PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712838 Trương Khắc Triệu BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712839 Châu Nguyễn Khánh Trình MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712839 Châu Nguyễn Khánh Trình PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712839 Châu Nguyễn Khánh Trình BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712840 Mai Công Trình MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712840 Mai Công Trình PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712841 Phạm Văn Trình MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712841 Phạm Văn Trình PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712842 Huỳnh Lương Phương Trúc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712842 Huỳnh Lương Phương Trúc PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712843 Đỗ Hữu Trung MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712843 Đỗ Hữu Trung PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712844 Hồ Nguyễn Chí Trung MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712844 Hồ Nguyễn Chí Trung PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712844 Hồ Nguyễn Chí Trung BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712844 Hồ Nguyễn Chí Trung BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712845 Nguyễn Ngọc Trung MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712845 Nguyễn Ngọc Trung PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712847 Nguyễn Trí Trung MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712847 Nguyễn Trí Trung PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712847 Nguyễn Trí Trung BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712847 Nguyễn Trí Trung BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712848 Phạm Quốc Trung MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712848 Phạm Quốc Trung PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712848 Phạm Quốc Trung BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712849 Tô Hoàng Trung MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712849 Tô Hoàng Trung PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712850 Trần Trung MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712850 Trần Trung PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712851 Đoàn Nhật Trường MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712851 Đoàn Nhật Trường PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712852 Nguyễn Nhật Trường MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712852 Nguyễn Nhật Trường PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712853 Châu Lâm Anh Tú MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712855 Hồng Quang Tú MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712855 Hồng Quang Tú PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712856 Huỳnh Văn Tú MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712856 Huỳnh Văn Tú PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712856 Huỳnh Văn Tú BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712856 Huỳnh Văn Tú BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712857 Nguyễn Anh Tú MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712858 Nguyễn Ngọc Tú MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712859 Nguyễn Phạm Anh Tú MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712859 Nguyễn Phạm Anh Tú PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712860 Nguyễn Văn Tú MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712860 Nguyễn Văn Tú PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712861 Phan Hữu Tú MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712861 Phan Hữu Tú PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712862 Trần Thanh Tú MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712862 Trần Thanh Tú PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712863 Trương Văn Tú MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712863 Trương Văn Tú PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712864 Huỳnh Lâm Tứ MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712864 Huỳnh Lâm Tứ PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712865 Nguyễn Trần Quang Tứ MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712865 Nguyễn Trần Quang Tứ PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712866 Nguyễn Bá Tuân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712867 Âu Dương Gia Tuấn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712868 Châu Xuân Tuấn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712868 Châu Xuân Tuấn PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712869 Đào Duy Tuấn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712869 Đào Duy Tuấn PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712870 Hồ Minh Tuấn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712870 Hồ Minh Tuấn PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712871 Huỳnh Chí Tuấn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712871 Huỳnh Chí Tuấn PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712872 La Mạnh Tuấn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712872 La Mạnh Tuấn PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712872 La Mạnh Tuấn BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712873 Lê Quốc Tuấn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712873 Lê Quốc Tuấn BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712873 Lê Quốc Tuấn BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712874 Nguyễn Chánh Anh Tuấn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712874 Nguyễn Chánh Anh Tuấn PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712874 Nguyễn Chánh Anh Tuấn BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712875 Nguyễn Mạnh Tuấn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712875 Nguyễn Mạnh Tuấn PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712876 Nguyễn Phạm Anh Tuấn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712876 Nguyễn Phạm Anh Tuấn PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712878 Nguyễn Thọ Tuấn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712878 Nguyễn Thọ Tuấn PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712879 Phan Văn Tuấn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712879 Phan Văn Tuấn PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712880 Trương Trọng Tuấn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712880 Trương Trọng Tuấn PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712881 Hà Sơn Tùng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712881 Hà Sơn Tùng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712881 Hà Sơn Tùng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712882 Nguyễn Thanh Tùng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712882 Nguyễn Thanh Tùng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712883 Nguyễn Thanh Tùng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712884 Nguyễn Thanh Tùng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712884 Nguyễn Thanh Tùng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712884 Nguyễn Thanh Tùng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712885 Thái Thanh Tùng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712885 Thái Thanh Tùng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712885 Thái Thanh Tùng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712885 Thái Thanh Tùng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712886 Liêu Cập Cát Tường MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712887 Võ Nhật Tường MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712887 Võ Nhật Tường PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712887 Võ Nhật Tường BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712888 Nguyễn Đình Tuyên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712888 Nguyễn Đình Tuyên PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712889 Lê Thị Thanh Tuyền MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712889 Lê Thị Thanh Tuyền PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712890 Nguyễn Thị Thanh Tuyền MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712891 Trần Thúy Tuyền MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712891 Trần Thúy Tuyền PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712891 Trần Thúy Tuyền BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712892 Nguyễn Thị Tuyết MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712893 Trần Diệu Uy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712893 Trần Diệu Uy BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712894 Đặng Thị Thúy Uyên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712894 Đặng Thị Thúy Uyên PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712895 Trần Thị Diễm Uyên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712895 Trần Thị Diễm Uyên PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712895 Trần Thị Diễm Uyên BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712896 Phạm Thị Cẩm Vân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712896 Phạm Thị Cẩm Vân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712897 Lê Văn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712897 Lê Văn PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712898 Trần Việt Văn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712898 Trần Việt Văn PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712899 Dương Khánh Vi MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712899 Dương Khánh Vi PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712900 Lê Trường Vĩ MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712900 Lê Trường Vĩ PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712901 Trần Chí Vĩ MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712901 Trần Chí Vĩ PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712901 Trần Chí Vĩ BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712902 Phạm Cao Vỉ MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712902 Phạm Cao Vỉ PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712902 Phạm Cao Vỉ BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712902 Phạm Cao Vỉ BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712904 Nguyễn Bách Việt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712904 Nguyễn Bách Việt PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712905 Nguyễn Hoàng Việt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712905 Nguyễn Hoàng Việt PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712905 Nguyễn Hoàng Việt BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712906 Nguyễn Hoàng Việt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712906 Nguyễn Hoàng Việt PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712907 Phùng Quốc Việt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712907 Phùng Quốc Việt PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712907 Phùng Quốc Việt BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712908 Đặng Xuân Vinh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712908 Đặng Xuân Vinh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712909 Huỳnh Quang Vinh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712909 Huỳnh Quang Vinh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712910 Lê Thanh Trường Vinh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712910 Lê Thanh Trường Vinh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712910 Lê Thanh Trường Vinh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712912 Nguyễn Hoàng Vinh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712912 Nguyễn Hoàng Vinh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712912 Nguyễn Hoàng Vinh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712913 Nguyễn Trí Vinh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712913 Nguyễn Trí Vinh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712913 Nguyễn Trí Vinh BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712914 Phan Nhật Vinh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712914 Phan Nhật Vinh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712916 Ngô Tấn Vịnh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712916 Ngô Tấn Vịnh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712916 Ngô Tấn Vịnh BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1712917 Bùi Anh Vũ MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712917 Bùi Anh Vũ PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712917 Bùi Anh Vũ BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712918 Hoàng Minh Vũ MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712919 Lê Văn Vũ MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712919 Lê Văn Vũ PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712920 Nguyễn Minh Vũ MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712920 Nguyễn Minh Vũ PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712920 Nguyễn Minh Vũ BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712921 Nguyễn Thái Vũ MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712921 Nguyễn Thái Vũ PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712921 Nguyễn Thái Vũ BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712922 Phạm Hoàng Vũ MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712922 Phạm Hoàng Vũ PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712923 Phạm Lê Hoài Vũ MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712923 Phạm Lê Hoài Vũ PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712923 Phạm Lê Hoài Vũ BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712924 Phạm Thế Vũ MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712924 Phạm Thế Vũ PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712925 Phạm Văn Vương MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712925 Phạm Văn Vương PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712925 Phạm Văn Vương BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712925 Phạm Văn Vương BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712926 Lương Tường Vy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712926 Lương Tường Vy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712926 Lương Tường Vy BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712927 Phạm Thị Tuyết Vy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712927 Phạm Thị Tuyết Vy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712928 Dương Nguyên Trường Vỹ MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712928 Dương Nguyên Trường Vỹ PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712929 Nguyễn Phượng Vỹ MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712929 Nguyễn Phượng Vỹ PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712929 Nguyễn Phượng Vỹ BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712929 Nguyễn Phượng Vỹ BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1712930 Trần Văn Vỹ MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712930 Trần Văn Vỹ PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712931 Vũ Thị Hải Yến MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712931 Vũ Thị Hải Yến PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712932 Nguyễn Hy Hoài Lâm MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712932 Nguyễn Hy Hoài Lâm PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712933 Chandala Boupphathong MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712933 Chandala Boupphathong PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712934 Houngsingha Khammanyvong MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712934 Houngsingha Khammanyvong PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712935 Sisouvanh Phommala MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712935 Sisouvanh Phommala PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712936 Daly Thipphakone MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1712936 Daly Thipphakone PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1712938 Thân Trọng Tùng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713001 Nguyễn Văn Đông MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713001 Nguyễn Văn Đông PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713001 Nguyễn Văn Đông BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713001 Nguyễn Văn Đông BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713001 Nguyễn Văn Đông PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713002 Phan Ngọc Hà PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713002 Phan Ngọc Hà BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713003 Nguyễn Huy Hiển MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713003 Nguyễn Huy Hiển PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713003 Nguyễn Huy Hiển BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713003 Nguyễn Huy Hiển BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713003 Nguyễn Huy Hiển PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713015 Nguyễn Thái Vinh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713015 Nguyễn Thái Vinh PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713015 Nguyễn Thái Vinh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713015 Nguyễn Thái Vinh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713015 Nguyễn Thái Vinh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713016 K` Công MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713016 K` Công PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713016 K` Công PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713016 K` Công PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713017 Phạm Quốc Anh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713017 Phạm Quốc Anh PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713017 Phạm Quốc Anh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713017 Phạm Quốc Anh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713017 Phạm Quốc Anh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713018 Vương Trần Trí Anh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713018 Vương Trần Trí Anh PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713018 Vương Trần Trí Anh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713018 Vương Trần Trí Anh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713018 Vương Trần Trí Anh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713019 Nguyễn Quốc Bảo MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713019 Nguyễn Quốc Bảo PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713019 Nguyễn Quốc Bảo PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713020 Nguyễn Thiện Bảo MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713020 Nguyễn Thiện Bảo PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713020 Nguyễn Thiện Bảo BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713020 Nguyễn Thiện Bảo BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713020 Nguyễn Thiện Bảo PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713020 Nguyễn Thiện Bảo BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1713021 Lê Hoàng Bửu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713021 Lê Hoàng Bửu PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713021 Lê Hoàng Bửu BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713021 Lê Hoàng Bửu BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713021 Lê Hoàng Bửu PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713022 Nguyễn Phương Các MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713022 Nguyễn Phương Các PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713022 Nguyễn Phương Các BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713022 Nguyễn Phương Các BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713022 Nguyễn Phương Các PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713023 Trần Văn Chót MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713023 Trần Văn Chót PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713023 Trần Văn Chót BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713023 Trần Văn Chót BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713023 Trần Văn Chót PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713024 Lê Văn Cường PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713025 Nguyễn Hữu Cường MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713025 Nguyễn Hữu Cường PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713025 Nguyễn Hữu Cường BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713025 Nguyễn Hữu Cường BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713025 Nguyễn Hữu Cường PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713028 Nguyễn Hoàng Tuấn Đạt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713028 Nguyễn Hoàng Tuấn Đạt PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713028 Nguyễn Hoàng Tuấn Đạt BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713028 Nguyễn Hoàng Tuấn Đạt BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713028 Nguyễn Hoàng Tuấn Đạt PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713031 Đoàn Xuân Đức MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713031 Đoàn Xuân Đức PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713031 Đoàn Xuân Đức BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713031 Đoàn Xuân Đức BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713031 Đoàn Xuân Đức PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713032 Nguyễn Khoa Đức MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713032 Nguyễn Khoa Đức PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713032 Nguyễn Khoa Đức PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713033 Nguyễn Việt Đức MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713033 Nguyễn Việt Đức PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713033 Nguyễn Việt Đức BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713033 Nguyễn Việt Đức BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713033 Nguyễn Việt Đức PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713035 Lê Văn Dũng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713035 Lê Văn Dũng PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713035 Lê Văn Dũng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713035 Lê Văn Dũng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713035 Lê Văn Dũng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713036 Bùi Âu Thái Dương PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713036 Bùi Âu Thái Dương BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713036 Bùi Âu Thái Dương BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713036 Bùi Âu Thái Dương PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713036 Bùi Âu Thái Dương BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1713041 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713041 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713041 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713041 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713041 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713042 Nguyễn Văn Hạnh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713042 Nguyễn Văn Hạnh PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713042 Nguyễn Văn Hạnh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713042 Nguyễn Văn Hạnh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713042 Nguyễn Văn Hạnh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713043 Võ Công Hậu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713043 Võ Công Hậu PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713043 Võ Công Hậu PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713045 Nguyễn Minh Hiếu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713045 Nguyễn Minh Hiếu PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713045 Nguyễn Minh Hiếu BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713045 Nguyễn Minh Hiếu BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713045 Nguyễn Minh Hiếu PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713046 Lý Trung Hoa MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713046 Lý Trung Hoa PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713046 Lý Trung Hoa BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713046 Lý Trung Hoa BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713046 Lý Trung Hoa PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713048 Trần Thị Minh Hoàn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713048 Trần Thị Minh Hoàn PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713048 Trần Thị Minh Hoàn PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713050 Hà Hữu Hơn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713050 Hà Hữu Hơn PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713050 Hà Hữu Hơn BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713050 Hà Hữu Hơn BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713050 Hà Hữu Hơn PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713051 Trịnh Hoàng Huệ MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713051 Trịnh Hoàng Huệ PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713051 Trịnh Hoàng Huệ PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713051 Trịnh Hoàng Huệ BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713051 Trịnh Hoàng Huệ BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713051 Trịnh Hoàng Huệ PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713053 Trần Thiện Hưng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713053 Trần Thiện Hưng PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713053 Trần Thiện Hưng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713053 Trần Thiện Hưng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713053 Trần Thiện Hưng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713055 Phạm Quỳnh Hương MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713055 Phạm Quỳnh Hương PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713055 Phạm Quỳnh Hương PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713056 Hoàng Tấn Huy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713056 Hoàng Tấn Huy PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713056 Hoàng Tấn Huy BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713056 Hoàng Tấn Huy BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713056 Hoàng Tấn Huy PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713058 Phan Đình Minh Huy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713058 Phan Đình Minh Huy PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713058 Phan Đình Minh Huy BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713058 Phan Đình Minh Huy BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713058 Phan Đình Minh Huy PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713061 Trần Vĩnh Khang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713061 Trần Vĩnh Khang PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713061 Trần Vĩnh Khang PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713061 Trần Vĩnh Khang BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713061 Trần Vĩnh Khang BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713061 Trần Vĩnh Khang PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713061 Trần Vĩnh Khang BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1713063 Nguyễn Anh Khôi MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713063 Nguyễn Anh Khôi PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713063 Nguyễn Anh Khôi BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713063 Nguyễn Anh Khôi BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713063 Nguyễn Anh Khôi PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713065 Võ Tấn Minh Khôi MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713065 Võ Tấn Minh Khôi PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713065 Võ Tấn Minh Khôi BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713065 Võ Tấn Minh Khôi PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713066 Nguyễn Cao Kỳ MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713066 Nguyễn Cao Kỳ PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713066 Nguyễn Cao Kỳ BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713066 Nguyễn Cao Kỳ BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713066 Nguyễn Cao Kỳ PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713067 Bùi Long Lai MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713067 Bùi Long Lai PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713067 Bùi Long Lai BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713067 Bùi Long Lai BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713067 Bùi Long Lai PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713069 Nguyễn Ksor Phương Linh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713069 Nguyễn Ksor Phương Linh PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713069 Nguyễn Ksor Phương Linh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713069 Nguyễn Ksor Phương Linh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713069 Nguyễn Ksor Phương Linh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713070 Phạm Trần Duy Linh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713070 Phạm Trần Duy Linh PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713070 Phạm Trần Duy Linh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713070 Phạm Trần Duy Linh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713070 Phạm Trần Duy Linh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713071 Trần Phạm Duy Linh PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713071 Trần Phạm Duy Linh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713072 Cam Đức Lộc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713072 Cam Đức Lộc PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713072 Cam Đức Lộc PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713072 Cam Đức Lộc BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713072 Cam Đức Lộc BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713072 Cam Đức Lộc PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713073 Phạm Huỳnh Long MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713073 Phạm Huỳnh Long PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713073 Phạm Huỳnh Long BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713073 Phạm Huỳnh Long BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713073 Phạm Huỳnh Long PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713073 Phạm Huỳnh Long BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1713074 Lê Nguyễn Thành Luân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713074 Lê Nguyễn Thành Luân PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713074 Lê Nguyễn Thành Luân BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713074 Lê Nguyễn Thành Luân BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713074 Lê Nguyễn Thành Luân PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713075 Trần Huy Bảo Luân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713075 Trần Huy Bảo Luân PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713075 Trần Huy Bảo Luân BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713075 Trần Huy Bảo Luân PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713076 Ngô Đức Lương MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713076 Ngô Đức Lương PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713076 Ngô Đức Lương BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713076 Ngô Đức Lương BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713076 Ngô Đức Lương PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713078 Phạm Thị Thanh Mai MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713078 Phạm Thị Thanh Mai PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713078 Phạm Thị Thanh Mai PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713079 Võ Thị Bạch Mai MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713079 Võ Thị Bạch Mai PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713079 Võ Thị Bạch Mai BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713079 Võ Thị Bạch Mai PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713079 Võ Thị Bạch Mai PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1713080 Hứa Tiểu Mẫn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713080 Hứa Tiểu Mẫn PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713080 Hứa Tiểu Mẫn PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713080 Hứa Tiểu Mẫn BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713080 Hứa Tiểu Mẫn BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713080 Hứa Tiểu Mẫn PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713081 Nông Thành Mẫn PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713081 Nông Thành Mẫn PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713082 Trần Quốc Mạnh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713082 Trần Quốc Mạnh PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713082 Trần Quốc Mạnh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713082 Trần Quốc Mạnh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713082 Trần Quốc Mạnh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713085 Ngạc Bảo Nam MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713085 Ngạc Bảo Nam PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713085 Ngạc Bảo Nam BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713085 Ngạc Bảo Nam BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713085 Ngạc Bảo Nam PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713087 Đinh Thị Nga MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713087 Đinh Thị Nga PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713087 Đinh Thị Nga PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713088 Đinh Hoàng Ngân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713088 Đinh Hoàng Ngân PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713088 Đinh Hoàng Ngân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713088 Đinh Hoàng Ngân BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713088 Đinh Hoàng Ngân PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713089 Lê Thị Kim Ngân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713089 Lê Thị Kim Ngân PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713089 Lê Thị Kim Ngân PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713090 Phan Thị Kim Ngân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713090 Phan Thị Kim Ngân PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713090 Phan Thị Kim Ngân BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713090 Phan Thị Kim Ngân BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713090 Phan Thị Kim Ngân PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713090 Phan Thị Kim Ngân BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1713091 Võ Lê Đình Nghi MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713091 Võ Lê Đình Nghi PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713091 Võ Lê Đình Nghi PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713091 Võ Lê Đình Nghi PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713093 Nguyễn Hoàng Ngọc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713093 Nguyễn Hoàng Ngọc PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713093 Nguyễn Hoàng Ngọc PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713093 Nguyễn Hoàng Ngọc BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713093 Nguyễn Hoàng Ngọc PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713095 Nguyễn Vũ Nguyên PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713095 Nguyễn Vũ Nguyên PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713096 Phan Lê Thảo Nguyên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713096 Phan Lê Thảo Nguyên PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713096 Phan Lê Thảo Nguyên PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713097 Trương Nhật Nguyên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713097 Trương Nhật Nguyên PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713097 Trương Nhật Nguyên BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713097 Trương Nhật Nguyên BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713097 Trương Nhật Nguyên PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713099 Lê Thị Ánh Nguyệt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713099 Lê Thị Ánh Nguyệt PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713099 Lê Thị Ánh Nguyệt BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713099 Lê Thị Ánh Nguyệt BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713099 Lê Thị Ánh Nguyệt PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713101 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713101 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713101 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713102 Tô Thảo Nhi MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713102 Tô Thảo Nhi PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713102 Tô Thảo Nhi BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713102 Tô Thảo Nhi BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713102 Tô Thảo Nhi PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713102 Tô Thảo Nhi BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1713103 Tống Thị Thanh Nhi MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713103 Tống Thị Thanh Nhi PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713103 Tống Thị Thanh Nhi PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713104 Nguyễn Ngọc Huỳnh Như PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713104 Nguyễn Ngọc Huỳnh Như PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713105 Hoàng Thị Kim Nhung MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713105 Hoàng Thị Kim Nhung PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713105 Hoàng Thị Kim Nhung PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713106 Nguyễn Thị Nhung MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713106 Nguyễn Thị Nhung PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713106 Nguyễn Thị Nhung BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713106 Nguyễn Thị Nhung PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713107 Lao Hoàng Phong MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713107 Lao Hoàng Phong PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713107 Lao Hoàng Phong PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713108 Trần Thanh Phong MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713108 Trần Thanh Phong PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713108 Trần Thanh Phong BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713108 Trần Thanh Phong PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713108 Trần Thanh Phong BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1713109 Dương Thanh Phú MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713109 Dương Thanh Phú PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713109 Dương Thanh Phú BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713109 Dương Thanh Phú BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713109 Dương Thanh Phú PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713110 Nguyễn Y Phụng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713110 Nguyễn Y Phụng PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713110 Nguyễn Y Phụng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713110 Nguyễn Y Phụng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713110 Nguyễn Y Phụng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713110 Nguyễn Y Phụng BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1713111 Huỳnh Đại Phước MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713111 Huỳnh Đại Phước PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713111 Huỳnh Đại Phước PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713112 Nguyễn Anh Quân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713112 Nguyễn Anh Quân PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713112 Nguyễn Anh Quân PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713113 Man Hoàng Quế MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713113 Man Hoàng Quế PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713113 Man Hoàng Quế BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713113 Man Hoàng Quế BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713113 Man Hoàng Quế PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713114 Huỳnh Minh Quốc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713114 Huỳnh Minh Quốc PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713114 Huỳnh Minh Quốc BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713114 Huỳnh Minh Quốc PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713114 Huỳnh Minh Quốc BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1713116 Nguyễn Thị Quỳnh PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713116 Nguyễn Thị Quỳnh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713119 Nguyễn Nhất Sinh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713119 Nguyễn Nhất Sinh PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713119 Nguyễn Nhất Sinh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713120 Hoàng Ngọc Sơn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713120 Hoàng Ngọc Sơn PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713120 Hoàng Ngọc Sơn BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713120 Hoàng Ngọc Sơn BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713120 Hoàng Ngọc Sơn PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713121 Huỳnh Thị Sử MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713121 Huỳnh Thị Sử PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713121 Huỳnh Thị Sử BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713121 Huỳnh Thị Sử BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713121 Huỳnh Thị Sử PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713122 Trần Tiến Sỹ MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713122 Trần Tiến Sỹ PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713122 Trần Tiến Sỹ BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713122 Trần Tiến Sỹ BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713122 Trần Tiến Sỹ PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713122 Trần Tiến Sỹ BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1713123 Bùi Tấn Tài MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713123 Bùi Tấn Tài PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713123 Bùi Tấn Tài BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713123 Bùi Tấn Tài PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713124 Nguyễn Văn Tài MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713124 Nguyễn Văn Tài PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713124 Nguyễn Văn Tài PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713124 Nguyễn Văn Tài BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713124 Nguyễn Văn Tài BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713124 Nguyễn Văn Tài PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713125 Vũ Công Ngọc Thái MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713125 Vũ Công Ngọc Thái PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713125 Vũ Công Ngọc Thái BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713125 Vũ Công Ngọc Thái BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713125 Vũ Công Ngọc Thái PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713125 Vũ Công Ngọc Thái BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1713127 Nguyễn Thị Phước Thiện MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713127 Nguyễn Thị Phước Thiện PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713127 Nguyễn Thị Phước Thiện PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713128 Trần Ngọc Thiện MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713128 Trần Ngọc Thiện PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713128 Trần Ngọc Thiện BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713128 Trần Ngọc Thiện PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713128 Trần Ngọc Thiện BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1713129 Nguyễn Đức Thịnh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713129 Nguyễn Đức Thịnh PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713129 Nguyễn Đức Thịnh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713129 Nguyễn Đức Thịnh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713129 Nguyễn Đức Thịnh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713131 Phạm Hữu Thọ MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713131 Phạm Hữu Thọ PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713131 Phạm Hữu Thọ BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713131 Phạm Hữu Thọ PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713132 Hoàng Thị Hoài Thu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713132 Hoàng Thị Hoài Thu PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713132 Hoàng Thị Hoài Thu BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713132 Hoàng Thị Hoài Thu PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713132 Hoàng Thị Hoài Thu BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1713133 Đinh Anh Thư MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713133 Đinh Anh Thư PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713133 Đinh Anh Thư PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713134 Ngô Ngọc Anh Thư PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713134 Ngô Ngọc Anh Thư BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713134 Ngô Ngọc Anh Thư BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713134 Ngô Ngọc Anh Thư PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713138 Vương Trọng Thư MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713138 Vương Trọng Thư PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713138 Vương Trọng Thư BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713138 Vương Trọng Thư BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713138 Vương Trọng Thư PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713143 Nguyễn Thị Hương Trà MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713143 Nguyễn Thị Hương Trà PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713143 Nguyễn Thị Hương Trà BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713143 Nguyễn Thị Hương Trà BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713143 Nguyễn Thị Hương Trà PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713144 Đỗ Hoàng Phương Trâm MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713144 Đỗ Hoàng Phương Trâm PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713144 Đỗ Hoàng Phương Trâm PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713145 Nguyễn Huỳnh Mai Trâm MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713145 Nguyễn Huỳnh Mai Trâm PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713145 Nguyễn Huỳnh Mai Trâm BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713145 Nguyễn Huỳnh Mai Trâm PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713147 Nguyễn Lê Nguyên Trang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713147 Nguyễn Lê Nguyên Trang PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713147 Nguyễn Lê Nguyên Trang BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713147 Nguyễn Lê Nguyên Trang PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713148 Nguyễn Cao Trí MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713148 Nguyễn Cao Trí PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713148 Nguyễn Cao Trí BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713148 Nguyễn Cao Trí BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713148 Nguyễn Cao Trí PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713149 Huỳnh Thị Thu Trinh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713149 Huỳnh Thị Thu Trinh PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713149 Huỳnh Thị Thu Trinh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713149 Huỳnh Thị Thu Trinh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713149 Huỳnh Thị Thu Trinh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713149 Huỳnh Thị Thu Trinh BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1713149 Huỳnh Thị Thu Trinh PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1713151 Hồ Quang Trung MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713151 Hồ Quang Trung PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713151 Hồ Quang Trung PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713151 Hồ Quang Trung PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713152 Nguyễn Văn Trung MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713152 Nguyễn Văn Trung PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713152 Nguyễn Văn Trung PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713153 Phạm Ngọc Trung MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713153 Phạm Ngọc Trung PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713153 Phạm Ngọc Trung BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713154 Vũ Nhật Trường MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713154 Vũ Nhật Trường PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713154 Vũ Nhật Trường BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713154 Vũ Nhật Trường BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713154 Vũ Nhật Trường PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713156 Lê Thị Thanh Vân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713156 Lê Thị Thanh Vân PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713156 Lê Thị Thanh Vân PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713157 Mai Nguyễn Thế Vinh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713157 Mai Nguyễn Thế Vinh PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713157 Mai Nguyễn Thế Vinh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713157 Mai Nguyễn Thế Vinh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713158 Nguyễn Xuân Vinh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713158 Nguyễn Xuân Vinh PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713158 Nguyễn Xuân Vinh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713158 Nguyễn Xuân Vinh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713158 Nguyễn Xuân Vinh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1713158 Nguyễn Xuân Vinh BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1713159 Vũ Gia Vinh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1713159 Vũ Gia Vinh PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1713159 Vũ Gia Vinh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1713159 Vũ Gia Vinh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1713159 Vũ Gia Vinh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1714026 Vương Chí Tâm CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714026 Vương Chí Tâm CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714026 Vương Chí Tâm CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714053 Lê Bảo Anh CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714053 Lê Bảo Anh CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714053 Lê Bảo Anh CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714058 Lê Ngọc Loan Anh CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714058 Lê Ngọc Loan Anh CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714058 Lê Ngọc Loan Anh CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714060 Trần Thị Trâm Anh CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714060 Trần Thị Trâm Anh CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714060 Trần Thị Trâm Anh CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714064 Nguyễn Hải Đăng CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714064 Nguyễn Hải Đăng CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714064 Nguyễn Hải Đăng CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714074 Bùi Quốc Huy CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714074 Bùi Quốc Huy CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714074 Bùi Quốc Huy CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714078 Trần Bích Ngân Khuê CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714078 Trần Bích Ngân Khuê CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714078 Trần Bích Ngân Khuê CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714079 Lê Quang Kiệt CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714079 Lê Quang Kiệt CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714079 Lê Quang Kiệt CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714081 Lê Thị Nhật Lan CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714081 Lê Thị Nhật Lan CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714081 Lê Thị Nhật Lan CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714086 Đỗ Thị Bình Minh CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714086 Đỗ Thị Bình Minh CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714086 Đỗ Thị Bình Minh CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714090 Lê Thanh Thùy Nga CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714090 Lê Thanh Thùy Nga CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714090 Lê Thanh Thùy Nga CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714091 Phạm Kim Ngân CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714091 Phạm Kim Ngân CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714091 Phạm Kim Ngân CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714092 Nguyễn Lê Ái Ngọc CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714092 Nguyễn Lê Ái Ngọc CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714092 Nguyễn Lê Ái Ngọc CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714102 Trương Văn Hoàng Phúc CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714102 Trương Văn Hoàng Phúc CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714102 Trương Văn Hoàng Phúc CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714112 Lê Thị Xuân Thi CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714112 Lê Thị Xuân Thi CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714112 Lê Thị Xuân Thi CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714113 Hoàng Xuân Thiên CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714113 Hoàng Xuân Thiên CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714113 Hoàng Xuân Thiên CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714117 Trương Anh Thư CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714117 Trương Anh Thư CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714117 Trương Anh Thư CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714143 Nguyễn Bùi Tuấn Phát CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714143 Nguyễn Bùi Tuấn Phát CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714143 Nguyễn Bùi Tuấn Phát CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714148 Châu Dalline CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714148 Châu Dalline CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714148 Châu Dalline CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714149 Thạch Trần Trúc Phương CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714149 Thạch Trần Trúc Phương CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714149 Thạch Trần Trúc Phương CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714150 Từ Hữu Thiên CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714150 Từ Hữu Thiên CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714150 Từ Hữu Thiên CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714153 Nguyễn Huy Hoàng CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714153 Nguyễn Huy Hoàng CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714153 Nguyễn Huy Hoàng CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714155 Trần Hoàng Mỹ Ngọc CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714155 Trần Hoàng Mỹ Ngọc CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714155 Trần Hoàng Mỹ Ngọc CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714161 Nguyễn Hoàng Phương Thanh CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714161 Nguyễn Hoàng Phương Thanh CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714161 Nguyễn Hoàng Phương Thanh CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714166 Nguyễn Hữu Nhân CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714166 Nguyễn Hữu Nhân CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714166 Nguyễn Hữu Nhân CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714167 Bạch Lê Thùy Trang CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714167 Bạch Lê Thùy Trang CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714167 Bạch Lê Thùy Trang CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714168 Bạch Lê Quỳnh Trang CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714168 Bạch Lê Quỳnh Trang CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714168 Bạch Lê Quỳnh Trang CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714169 Nguyễn Kim Ngọc CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714169 Nguyễn Kim Ngọc CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714169 Nguyễn Kim Ngọc CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714170 Nguyễn Lê Đức An CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714170 Nguyễn Lê Đức An CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714170 Nguyễn Lê Đức An CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714171 Trần Thị Thanh Ân CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714171 Trần Thị Thanh Ân CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714171 Trần Thị Thanh Ân CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714172 Bùi Thị Kim Anh CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714172 Bùi Thị Kim Anh CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714172 Bùi Thị Kim Anh CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714173 Kha Hoàng Anh CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714173 Kha Hoàng Anh CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714173 Kha Hoàng Anh CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714174 Lê Diệp Quốc Anh CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714174 Lê Diệp Quốc Anh CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714174 Lê Diệp Quốc Anh CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714175 Nguyễn Hoàng Phương Anh CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714175 Nguyễn Hoàng Phương Anh CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714175 Nguyễn Hoàng Phương Anh CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714176 Phạm Phước Anh CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714176 Phạm Phước Anh CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714176 Phạm Phước Anh CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714178 Phan Ngọc Lan Anh CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714178 Phan Ngọc Lan Anh CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714178 Phan Ngọc Lan Anh CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714179 Trần Thị Lan Anh CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714179 Trần Thị Lan Anh CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714179 Trần Thị Lan Anh CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714180 Trần Thị Lan Anh CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714180 Trần Thị Lan Anh CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714180 Trần Thị Lan Anh CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714181 Lê Trần Nhật Bằng CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714181 Lê Trần Nhật Bằng CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714181 Lê Trần Nhật Bằng CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714184 Đỗ Thanh Bảo CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714184 Đỗ Thanh Bảo CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714184 Đỗ Thanh Bảo CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714185 Nguyễn Hoàng Gia Bảo CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714185 Nguyễn Hoàng Gia Bảo PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1714185 Nguyễn Hoàng Gia Bảo CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714185 Nguyễn Hoàng Gia Bảo CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714186 Nguyễn Trần Gia Bảo CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714186 Nguyễn Trần Gia Bảo CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714186 Nguyễn Trần Gia Bảo CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714187 Dương Thị Ngọc Bích CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714187 Dương Thị Ngọc Bích CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714187 Dương Thị Ngọc Bích CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714188 Nguyễn Hòa Bình CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714188 Nguyễn Hòa Bình CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714188 Nguyễn Hòa Bình CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714189 Trần Giai Bình CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714189 Trần Giai Bình CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714189 Trần Giai Bình CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714190 Tôn Thất Bửu CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714190 Tôn Thất Bửu CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714190 Tôn Thất Bửu CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714191 Hàng Minh Châu CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714191 Hàng Minh Châu CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714191 Hàng Minh Châu CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714193 Nguyễn Nhựt Mai Chi CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714193 Nguyễn Nhựt Mai Chi CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714193 Nguyễn Nhựt Mai Chi CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714194 Đào Nữ Hồng Chiêm CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714194 Đào Nữ Hồng Chiêm CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714194 Đào Nữ Hồng Chiêm PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1714194 Đào Nữ Hồng Chiêm CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714195 Lê Thị Tuyết Cương CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714195 Lê Thị Tuyết Cương CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714195 Lê Thị Tuyết Cương CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714197 Nguyễn Phúc Anh Đài CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714197 Nguyễn Phúc Anh Đài CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714197 Nguyễn Phúc Anh Đài CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714198 Lê Tấn Đạt CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714198 Lê Tấn Đạt CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714198 Lê Tấn Đạt CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714199 Võ Thành Đạt CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714199 Võ Thành Đạt CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714199 Võ Thành Đạt CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714200 Nguyễn Thị Mỹ Diện CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714200 Nguyễn Thị Mỹ Diện CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714200 Nguyễn Thị Mỹ Diện CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714201 Nguyễn Hoàng Du CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714201 Nguyễn Hoàng Du CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714201 Nguyễn Hoàng Du CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714202 Nguyễn Trần Nguyên Đức CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714202 Nguyễn Trần Nguyên Đức CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714202 Nguyễn Trần Nguyên Đức CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714203 Trần Minh Đức MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1714203 Trần Minh Đức CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714203 Trần Minh Đức CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714203 Trần Minh Đức CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714204 Trần Mỹ Đức CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714204 Trần Mỹ Đức CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714204 Trần Mỹ Đức CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714205 Trương Đình Hồng Đức CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714205 Trương Đình Hồng Đức CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714205 Trương Đình Hồng Đức CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714206 Hoàng Châu Kim Dung CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714206 Hoàng Châu Kim Dung CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714206 Hoàng Châu Kim Dung CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714207 Nguyễn Đình Dương CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714207 Nguyễn Đình Dương CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714207 Nguyễn Đình Dương CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714208 Nguyễn Thị Thùy Dương CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714208 Nguyễn Thị Thùy Dương CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714208 Nguyễn Thị Thùy Dương CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714209 Nguyễn Hoài Dưỡng CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714209 Nguyễn Hoài Dưỡng CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714209 Nguyễn Hoài Dưỡng CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714211 Diệp Đông Duy CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714211 Diệp Đông Duy CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714211 Diệp Đông Duy CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714212 Nguyễn Nhất Duy CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714212 Nguyễn Nhất Duy CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714212 Nguyễn Nhất Duy CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714213 Phương Bảo Duy CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714213 Phương Bảo Duy CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714213 Phương Bảo Duy CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714214 Đặng Thị Kỳ Duyên CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714214 Đặng Thị Kỳ Duyên CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714214 Đặng Thị Kỳ Duyên CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714215 Dương Thị Mỹ Duyên CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714215 Dương Thị Mỹ Duyên CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714215 Dương Thị Mỹ Duyên CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714216 Lê Thị Mỹ Duyên CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714216 Lê Thị Mỹ Duyên CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714216 Lê Thị Mỹ Duyên CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714217 Danh Hoàng Em CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714217 Danh Hoàng Em CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714217 Danh Hoàng Em CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714219 Phạm Trường Giang CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714219 Phạm Trường Giang CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714219 Phạm Trường Giang CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714220 Võ Thị Ngân Giang CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714220 Võ Thị Ngân Giang CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714220 Võ Thị Ngân Giang CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714221 Nguyễn Hoàng Hà CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714221 Nguyễn Hoàng Hà CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714221 Nguyễn Hoàng Hà CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714222 Trương Châu Ngọc Hà MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1714222 Trương Châu Ngọc Hà CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714222 Trương Châu Ngọc Hà CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714222 Trương Châu Ngọc Hà CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714223 Nguyễn Long Hải CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714223 Nguyễn Long Hải CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714223 Nguyễn Long Hải CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714224 Huỳnh Kim Hằng CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714224 Huỳnh Kim Hằng CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714224 Huỳnh Kim Hằng CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714225 Nguyễn Thị Thiên Hằng CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714225 Nguyễn Thị Thiên Hằng CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714225 Nguyễn Thị Thiên Hằng CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714226 Trần Lý Thúy Hằng CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714226 Trần Lý Thúy Hằng CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714226 Trần Lý Thúy Hằng CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714227 Hà Thị Hạnh CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714227 Hà Thị Hạnh CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714227 Hà Thị Hạnh CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714228 Nguyễn Thị Hồng Hạnh CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714228 Nguyễn Thị Hồng Hạnh CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714228 Nguyễn Thị Hồng Hạnh CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714229 Phạm Thị Hậu CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714229 Phạm Thị Hậu CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714229 Phạm Thị Hậu CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714230 Hoàng Nguyễn Thu Hiền CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714230 Hoàng Nguyễn Thu Hiền PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1714230 Hoàng Nguyễn Thu Hiền CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714230 Hoàng Nguyễn Thu Hiền CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714231 Thái Nhật Hiển CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714231 Thái Nhật Hiển CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714231 Thái Nhật Hiển CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714232 Phan Ngọc Hiếu CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714232 Phan Ngọc Hiếu CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714232 Phan Ngọc Hiếu CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714233 Trương Thị Minh Hiếu CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714233 Trương Thị Minh Hiếu CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714233 Trương Thị Minh Hiếu BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1714233 Trương Thị Minh Hiếu CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714234 Nguyễn Văn Huy Hoàng CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714234 Nguyễn Văn Huy Hoàng CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714234 Nguyễn Văn Huy Hoàng CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714235 Trịnh Minh Hoàng CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714235 Trịnh Minh Hoàng CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714235 Trịnh Minh Hoàng CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714236 Nguyễn Trung Hưng CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714236 Nguyễn Trung Hưng CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714236 Nguyễn Trung Hưng CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714237 Đào Nguyễn Huy CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714237 Đào Nguyễn Huy CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714237 Đào Nguyễn Huy CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714238 Lê Quang Huy CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714238 Lê Quang Huy CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714238 Lê Quang Huy CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714239 Lê Thanh Huy CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714239 Lê Thanh Huy CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714239 Lê Thanh Huy CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714240 Lợi Quốc Huy CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714240 Lợi Quốc Huy CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714240 Lợi Quốc Huy CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714241 Trần Nhật Huy CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714241 Trần Nhật Huy CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714241 Trần Nhật Huy CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714242 Võ Nhật Huy CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714242 Võ Nhật Huy CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714242 Võ Nhật Huy CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714243 Nguyễn Thị Thu Huyền CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714243 Nguyễn Thị Thu Huyền CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714243 Nguyễn Thị Thu Huyền CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714244 Trần Nguyễn Tứ Khả CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714244 Trần Nguyễn Tứ Khả CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714244 Trần Nguyễn Tứ Khả CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714245 Phan Đức Khải CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714245 Phan Đức Khải CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714245 Phan Đức Khải CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714247 Huỳnh Đỗ Gia Khánh CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714247 Huỳnh Đỗ Gia Khánh CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714247 Huỳnh Đỗ Gia Khánh CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714248 Mai Sơn Khánh CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714248 Mai Sơn Khánh CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714248 Mai Sơn Khánh CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714250 Trần Ngọc Khánh CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714250 Trần Ngọc Khánh CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714250 Trần Ngọc Khánh CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714251 Phạm Minh Khoa CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714251 Phạm Minh Khoa CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714251 Phạm Minh Khoa BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1714251 Phạm Minh Khoa CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714252 Trương Anh Khoa CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714252 Trương Anh Khoa CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714252 Trương Anh Khoa CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714253 Văn Quý Đăng Khoa CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714253 Văn Quý Đăng Khoa CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714253 Văn Quý Đăng Khoa CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714254 Phan Trương Kiên CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714254 Phan Trương Kiên CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714254 Phan Trương Kiên CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714255 Huỳnh Tuấn Kiệt CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714255 Huỳnh Tuấn Kiệt CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714255 Huỳnh Tuấn Kiệt CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714256 Nguyễn Hoàng Anh Kiệt CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714256 Nguyễn Hoàng Anh Kiệt CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714256 Nguyễn Hoàng Anh Kiệt CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714257 Phạm Thiên Kim CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714257 Phạm Thiên Kim CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714257 Phạm Thiên Kim CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714258 Quách Trần Thiên Kim CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714258 Quách Trần Thiên Kim CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714258 Quách Trần Thiên Kim CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714259 Trần Nguyên Kim CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714259 Trần Nguyên Kim CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714259 Trần Nguyên Kim CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714260 Lê Thị Hồng Lan CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714260 Lê Thị Hồng Lan CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714260 Lê Thị Hồng Lan CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714261 Huỳnh Cao Liêm CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714261 Huỳnh Cao Liêm CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714261 Huỳnh Cao Liêm CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714262 Trần Ngọc Liên CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714262 Trần Ngọc Liên CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714262 Trần Ngọc Liên CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714263 Cao Mỹ Linh CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714263 Cao Mỹ Linh CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714263 Cao Mỹ Linh CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714264 Lâm Gia Linh CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714264 Lâm Gia Linh CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714264 Lâm Gia Linh PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1714264 Lâm Gia Linh CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714265 Mã Khánh Linh CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714265 Mã Khánh Linh CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714265 Mã Khánh Linh CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714266 Nguyễn Thị Khánh Linh CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714266 Nguyễn Thị Khánh Linh CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714266 Nguyễn Thị Khánh Linh CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714267 Nguyễn Thị Khánh Linh CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714267 Nguyễn Thị Khánh Linh CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714267 Nguyễn Thị Khánh Linh CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714268 Thái Mỹ Linh CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714268 Thái Mỹ Linh CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714268 Thái Mỹ Linh CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714269 Tống Huyền Linh CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714269 Tống Huyền Linh CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714269 Tống Huyền Linh CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714271 Hồ Tấn Lộc CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714271 Hồ Tấn Lộc CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714271 Hồ Tấn Lộc CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714272 Đặng Ngọc Long CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714272 Đặng Ngọc Long CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714272 Đặng Ngọc Long CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714273 Ngô Thị Lý CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714273 Ngô Thị Lý CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714273 Ngô Thị Lý CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714274 Hoàng Ngọc Tuyết Mai CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714274 Hoàng Ngọc Tuyết Mai CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714274 Hoàng Ngọc Tuyết Mai CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714275 Nguyễn Thị Phương Mai CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714275 Nguyễn Thị Phương Mai CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714275 Nguyễn Thị Phương Mai CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714276 Trần Thị Ngọc Mai CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714276 Trần Thị Ngọc Mai CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714276 Trần Thị Ngọc Mai CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714277 Nguyễn Vũ Hà Mi CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714277 Nguyễn Vũ Hà Mi CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714277 Nguyễn Vũ Hà Mi CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714278 Đặng Nhật Minh CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714278 Đặng Nhật Minh CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714278 Đặng Nhật Minh CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714279 Lê Hoàng Minh CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714279 Lê Hoàng Minh CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714279 Lê Hoàng Minh CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714280 Nguyễn Trần Duy Minh CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714280 Nguyễn Trần Duy Minh CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714280 Nguyễn Trần Duy Minh CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714281 Võ Lê Minh CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714281 Võ Lê Minh CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714281 Võ Lê Minh CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714282 Bùi Thị Thoại My CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714282 Bùi Thị Thoại My CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714282 Bùi Thị Thoại My CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714283 Hoàng Hà My CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714283 Hoàng Hà My CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714283 Hoàng Hà My CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714285 Nguyễn Thảo My CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714285 Nguyễn Thảo My CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714285 Nguyễn Thảo My CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714286 Phạm Hoàng Nam CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714286 Phạm Hoàng Nam CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714286 Phạm Hoàng Nam CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714289 Ngô Bảo Ngân CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714289 Ngô Bảo Ngân CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714289 Ngô Bảo Ngân CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714290 Ngô Thị Kim Ngân CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714290 Ngô Thị Kim Ngân CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714290 Ngô Thị Kim Ngân CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714291 Nguyễn Thị Ngân CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714291 Nguyễn Thị Ngân CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714291 Nguyễn Thị Ngân CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714293 Nguyễn Thị Tuyết Ngân CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714293 Nguyễn Thị Tuyết Ngân CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714293 Nguyễn Thị Tuyết Ngân CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714294 Nguyễn Vũ Khánh Ngân CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714294 Nguyễn Vũ Khánh Ngân CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714294 Nguyễn Vũ Khánh Ngân CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714295 Thượng Thị Thái Ngân CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714295 Thượng Thị Thái Ngân CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714295 Thượng Thị Thái Ngân CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714296 Trịnh Hoàng Ngân CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714296 Trịnh Hoàng Ngân CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714296 Trịnh Hoàng Ngân CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714297 Văn Thị Kim Ngân CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714297 Văn Thị Kim Ngân CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714297 Văn Thị Kim Ngân CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714298 Nguyễn Thành Nghĩa CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714298 Nguyễn Thành Nghĩa CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714298 Nguyễn Thành Nghĩa CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714299 Nguyễn Trọng Nghĩa CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714299 Nguyễn Trọng Nghĩa CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714299 Nguyễn Trọng Nghĩa CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714300 Châu Hoàng Ngọc CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714300 Châu Hoàng Ngọc CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714300 Châu Hoàng Ngọc CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714301 Đỗ Phạm Minh Ngọc CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714301 Đỗ Phạm Minh Ngọc CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714301 Đỗ Phạm Minh Ngọc CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714302 Hà Bảo Ngọc CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714302 Hà Bảo Ngọc CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714302 Hà Bảo Ngọc CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714303 Lê Thị Hồng Ngọc CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714303 Lê Thị Hồng Ngọc CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714303 Lê Thị Hồng Ngọc CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714305 Phạm Thị Như Ngọc CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714305 Phạm Thị Như Ngọc CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714305 Phạm Thị Như Ngọc CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714306 Trần Thị Minh Ngọc CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714306 Trần Thị Minh Ngọc CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714306 Trần Thị Minh Ngọc CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714307 Võ Quốc Ngữ CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714307 Võ Quốc Ngữ CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714307 Võ Quốc Ngữ CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714308 Nguyễn Thị Thảo Nguyên CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714308 Nguyễn Thị Thảo Nguyên CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714308 Nguyễn Thị Thảo Nguyên CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714309 Huỳnh Minh Nguyệt CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714309 Huỳnh Minh Nguyệt CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714309 Huỳnh Minh Nguyệt CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714310 Nguyễn Mộng Ánh Nguyệt CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714310 Nguyễn Mộng Ánh Nguyệt CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714310 Nguyễn Mộng Ánh Nguyệt CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714311 Võ Thị Thanh Nhã CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714311 Võ Thị Thanh Nhã CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714311 Võ Thị Thanh Nhã CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714312 Lê Trọng Nhân CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714312 Lê Trọng Nhân CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714312 Lê Trọng Nhân CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714313 Đặng Mỹ Nhi CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714313 Đặng Mỹ Nhi CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714313 Đặng Mỹ Nhi CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714314 Lương Nguyễn Quỳnh Nhi CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714314 Lương Nguyễn Quỳnh Nhi CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714314 Lương Nguyễn Quỳnh Nhi CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714315 Nguyễn Thị Thanh Nhi CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714315 Nguyễn Thị Thanh Nhi CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714315 Nguyễn Thị Thanh Nhi CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714316 Nguyễn Thị Yến Nhi CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714316 Nguyễn Thị Yến Nhi CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714316 Nguyễn Thị Yến Nhi CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714317 Phạm Thị Yến Nhi CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714317 Phạm Thị Yến Nhi CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714317 Phạm Thị Yến Nhi CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714319 Trần Ngọc Yến Nhi CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714319 Trần Ngọc Yến Nhi CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714319 Trần Ngọc Yến Nhi CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714321 Võ Thị Quỳnh Như CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714321 Võ Thị Quỳnh Như CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714321 Võ Thị Quỳnh Như CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714322 Lê Thị Cẩm Nhung CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714322 Lê Thị Cẩm Nhung CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714322 Lê Thị Cẩm Nhung CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714323 Nguyễn Trương Nhật Ni CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714323 Nguyễn Trương Nhật Ni CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714323 Nguyễn Trương Nhật Ni CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714324 Nguyễn Thị Ngọc Nữ CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714324 Nguyễn Thị Ngọc Nữ BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1714324 Nguyễn Thị Ngọc Nữ CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714324 Nguyễn Thị Ngọc Nữ CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714325 Nguyễn Hồng Phan CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714325 Nguyễn Hồng Phan CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714325 Nguyễn Hồng Phan CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714326 Lê Thị Phấn CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714326 Lê Thị Phấn CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714326 Lê Thị Phấn CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714327 Dương Khắc Phát CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714327 Dương Khắc Phát CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714327 Dương Khắc Phát CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714328 Huỳnh Cẩm Phát CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714328 Huỳnh Cẩm Phát CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714328 Huỳnh Cẩm Phát CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714329 Lý Đức Phát CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714329 Lý Đức Phát CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714329 Lý Đức Phát CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714330 Nguyễn Ngọc Phát CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714330 Nguyễn Ngọc Phát CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714330 Nguyễn Ngọc Phát CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714331 Trần Hồng Phát CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714331 Trần Hồng Phát CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714331 Trần Hồng Phát CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714332 Lê Phúc CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714332 Lê Phúc CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714332 Lê Phúc CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714333 Nguyễn Quang Phúc CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714333 Nguyễn Quang Phúc CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714333 Nguyễn Quang Phúc CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714334 Nguyễn Xuân Phúc CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714334 Nguyễn Xuân Phúc CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714334 Nguyễn Xuân Phúc CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714337 Lý Tú Phương CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714337 Lý Tú Phương CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714337 Lý Tú Phương CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714338 Nguyễn Thị Thanh Phương CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714338 Nguyễn Thị Thanh Phương CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714338 Nguyễn Thị Thanh Phương CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714339 Trần Thị Tuyết Phương CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714339 Trần Thị Tuyết Phương CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714339 Trần Thị Tuyết Phương CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714340 Võ Đắc Phương CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714340 Võ Đắc Phương CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714340 Võ Đắc Phương CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714342 Nguyễn Hoàng Quân CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714342 Nguyễn Hoàng Quân CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714342 Nguyễn Hoàng Quân CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714343 Lê Minh Quang CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714343 Lê Minh Quang CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714343 Lê Minh Quang CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714344 Phạm Minh Quang CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714344 Phạm Minh Quang CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714344 Phạm Minh Quang CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714346 Nguyễn Song Quí CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714346 Nguyễn Song Quí CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714346 Nguyễn Song Quí CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714347 Hoàng Thụy Liễu Quỳnh CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714347 Hoàng Thụy Liễu Quỳnh CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714347 Hoàng Thụy Liễu Quỳnh CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714348 Nguyễn Bá Như Quỳnh CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714348 Nguyễn Bá Như Quỳnh CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714348 Nguyễn Bá Như Quỳnh CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714349 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714349 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714349 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714350 Lê Quang Sang CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714350 Lê Quang Sang CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714350 Lê Quang Sang CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714352 Nguyễn Tấn Tài CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714352 Nguyễn Tấn Tài CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714352 Nguyễn Tấn Tài CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714354 Đặng Minh Tâm CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714354 Đặng Minh Tâm CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714354 Đặng Minh Tâm CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714355 Trần Bá Tâm CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714355 Trần Bá Tâm CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714355 Trần Bá Tâm CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714356 Huỳnh Văn Tân CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714356 Huỳnh Văn Tân CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714356 Huỳnh Văn Tân CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714357 Lê Văn Tân CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714357 Lê Văn Tân CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714357 Lê Văn Tân CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714358 Mai Nhật Tân CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714359 Trần Hoàng Thái CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714359 Trần Hoàng Thái CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714359 Trần Hoàng Thái CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714360 Vũ Ngọc Thắng CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714360 Vũ Ngọc Thắng CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714360 Vũ Ngọc Thắng CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714361 Nguyễn Thị Thiên Thanh CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714361 Nguyễn Thị Thiên Thanh CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714361 Nguyễn Thị Thiên Thanh CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714362 Nguyễn Nhật Thành CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714362 Nguyễn Nhật Thành CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714362 Nguyễn Nhật Thành CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714363 Trần Tuấn Thành CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714363 Trần Tuấn Thành CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714363 Trần Tuấn Thành CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714364 Trần Thị Thanh Thao CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714364 Trần Thị Thanh Thao CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714364 Trần Thị Thanh Thao CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714365 Phạm Thị Thu Thảo CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714365 Phạm Thị Thu Thảo CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714365 Phạm Thị Thu Thảo CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714366 Phan Nguyễn Phương Thảo CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714366 Phan Nguyễn Phương Thảo CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714366 Phan Nguyễn Phương Thảo CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714367 Trần Võ Ngọc Thi CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714367 Trần Võ Ngọc Thi CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714367 Trần Võ Ngọc Thi CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714368 Võ Hoàng Thiện CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714368 Võ Hoàng Thiện CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714368 Võ Hoàng Thiện CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714369 Lê Đức Thịnh CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714369 Lê Đức Thịnh CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714369 Lê Đức Thịnh CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714370 Nguyễn Thị Kim Thơ CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714370 Nguyễn Thị Kim Thơ CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714370 Nguyễn Thị Kim Thơ CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714371 Thạch Thị Kim Thoa CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714371 Thạch Thị Kim Thoa CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714371 Thạch Thị Kim Thoa CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714373 Phạm Văn Thông CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714373 Phạm Văn Thông CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714373 Phạm Văn Thông CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714374 Huỳnh Ngọc Minh Thư CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714374 Huỳnh Ngọc Minh Thư CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714374 Huỳnh Ngọc Minh Thư CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714375 Lương Đức Uyên Thư CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714375 Lương Đức Uyên Thư CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714375 Lương Đức Uyên Thư CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714376 Nguyễn Anh Thư CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714376 Nguyễn Anh Thư CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714376 Nguyễn Anh Thư CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714377 Nguyễn Minh Thư CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714377 Nguyễn Minh Thư CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714377 Nguyễn Minh Thư CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714378 Phạm Thị Hoài Thương CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714378 Phạm Thị Hoài Thương CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714378 Phạm Thị Hoài Thương CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714379 Vũ Thị Thúy CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714379 Vũ Thị Thúy CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714379 Vũ Thị Thúy CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714380 Đoàn Võ Biên Thùy CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714380 Đoàn Võ Biên Thùy CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714380 Đoàn Võ Biên Thùy CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714381 Đặng Thị Thu Thủy CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714381 Đặng Thị Thu Thủy CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714381 Đặng Thị Thu Thủy CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714382 Kiều Thị Thủy CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714382 Kiều Thị Thủy CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714382 Kiều Thị Thủy CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714383 Cao Nguyễn Thuỷ Tiên CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714383 Cao Nguyễn Thuỷ Tiên CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714383 Cao Nguyễn Thuỷ Tiên CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714385 Nguyễn Hoàng Tiến CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714385 Nguyễn Hoàng Tiến CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714385 Nguyễn Hoàng Tiến CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714386 Nguyễn Hữu Tiến CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714386 Nguyễn Hữu Tiến CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714386 Nguyễn Hữu Tiến CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714387 Nguyễn Thị Ngọc Tiến CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714387 Nguyễn Thị Ngọc Tiến CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714387 Nguyễn Thị Ngọc Tiến CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714389 Võ Ngọc Hải Trân CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714389 Võ Ngọc Hải Trân CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714389 Võ Ngọc Hải Trân CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714390 Lê Nguyễn Thảo Trang CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714390 Lê Nguyễn Thảo Trang CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714390 Lê Nguyễn Thảo Trang CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714391 Lê Thị Quỳnh Trang CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714391 Lê Thị Quỳnh Trang CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714391 Lê Thị Quỳnh Trang CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714394 Nguyễn Chí Triệu CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714394 Nguyễn Chí Triệu CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714394 Nguyễn Chí Triệu CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714395 Nguyễn Thuần Khiết Trinh CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714395 Nguyễn Thuần Khiết Trinh CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714395 Nguyễn Thuần Khiết Trinh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1714395 Nguyễn Thuần Khiết Trinh CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714396 Tôn Thị Diễm Trinh CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714396 Tôn Thị Diễm Trinh CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714396 Tôn Thị Diễm Trinh CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714397 Bùi Thị Thanh Trúc CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714397 Bùi Thị Thanh Trúc CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714397 Bùi Thị Thanh Trúc CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714398 Đặng Hoàng Trúc CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714398 Đặng Hoàng Trúc CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714398 Đặng Hoàng Trúc CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714399 Hồ Thanh Trúc CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714399 Hồ Thanh Trúc CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714399 Hồ Thanh Trúc CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714401 Lê Hà Cẩm Tú CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714401 Lê Hà Cẩm Tú CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714401 Lê Hà Cẩm Tú CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714402 Phan Minh Tú CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714402 Phan Minh Tú CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714402 Phan Minh Tú CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714403 Trần Hoài Tú CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714403 Trần Hoài Tú CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714403 Trần Hoài Tú CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714404 Nguyễn Ngân Tuấn CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714404 Nguyễn Ngân Tuấn CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714404 Nguyễn Ngân Tuấn CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714405 Nguyễn Văn Tuấn CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714405 Nguyễn Văn Tuấn CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714405 Nguyễn Văn Tuấn CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714407 Lương Trần Mộng Tường CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714407 Lương Trần Mộng Tường CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714407 Lương Trần Mộng Tường BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1714407 Lương Trần Mộng Tường CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714408 Nguyễn Hoàng Uyên CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714408 Nguyễn Hoàng Uyên CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714408 Nguyễn Hoàng Uyên CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714409 Trần Khánh Vân CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714409 Trần Khánh Vân CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714409 Trần Khánh Vân CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714410 Ngô Hoàng Nhật Vi CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714410 Ngô Hoàng Nhật Vi CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714410 Ngô Hoàng Nhật Vi BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1714410 Ngô Hoàng Nhật Vi CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714411 Cổ Trường Việt CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714411 Cổ Trường Việt CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714411 Cổ Trường Việt CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714412 Ngô Quốc Việt CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714412 Ngô Quốc Việt CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714412 Ngô Quốc Việt CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714413 Phạm Hoàng Vinh CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714413 Phạm Hoàng Vinh CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714413 Phạm Hoàng Vinh CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714414 Lăng Thị Vui CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714414 Lăng Thị Vui CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714414 Lăng Thị Vui CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714415 Nguyễn Đặng Thúy Vy CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714415 Nguyễn Đặng Thúy Vy CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714415 Nguyễn Đặng Thúy Vy CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714416 Phan Võ Thanh Vy CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714416 Phan Võ Thanh Vy CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714416 Phan Võ Thanh Vy CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714421 Từ Ái Ý CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714421 Từ Ái Ý CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714421 Từ Ái Ý CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1714422 Huỳnh Thị Phi Yến CHE10007
DH CQ 18-19 1 GK 1714422 Huỳnh Thị Phi Yến CHE10005
DH CQ 18-19 1 GK 1714422 Huỳnh Thị Phi Yến CHE10004
DH CQ 18-19 1 GK 1715001 Võ Ngọc Anh BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715001 Võ Ngọc Anh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715001 Võ Ngọc Anh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715001 Võ Ngọc Anh BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715029 Kim Nhật Yến BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715029 Kim Nhật Yến PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715029 Kim Nhật Yến BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715029 Kim Nhật Yến BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715032 K` Brinh BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715032 K` Brinh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715032 K` Brinh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715032 K` Brinh BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715038 Bá Nữ Ngọc Trân BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715038 Bá Nữ Ngọc Trân BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715038 Bá Nữ Ngọc Trân CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715038 Bá Nữ Ngọc Trân BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715040 Hoàng Thị Quỳnh An BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715040 Hoàng Thị Quỳnh An PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715040 Hoàng Thị Quỳnh An BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715040 Hoàng Thị Quỳnh An BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715040 Hoàng Thị Quỳnh An BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1715041 Nguyễn Thị Thuý An BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715041 Nguyễn Thị Thuý An BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715041 Nguyễn Thị Thuý An CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715041 Nguyễn Thị Thuý An BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715043 Vương Thúy An BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715043 Vương Thúy An BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715043 Vương Thúy An CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715043 Vương Thúy An BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715043 Vương Thúy An BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1715044 Nguyễn Thị Bảo Ân BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715044 Nguyễn Thị Bảo Ân BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715044 Nguyễn Thị Bảo Ân CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715044 Nguyễn Thị Bảo Ân BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715046 Nguyễn Lan Anh BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715046 Nguyễn Lan Anh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715046 Nguyễn Lan Anh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715046 Nguyễn Lan Anh BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715047 Nguyễn Lan Anh BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715047 Nguyễn Lan Anh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715047 Nguyễn Lan Anh BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715051 Nguyễn Thị Huyền Anh BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715051 Nguyễn Thị Huyền Anh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715051 Nguyễn Thị Huyền Anh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715051 Nguyễn Thị Huyền Anh BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715052 Nguyễn Thị Quế Anh BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715052 Nguyễn Thị Quế Anh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715052 Nguyễn Thị Quế Anh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715052 Nguyễn Thị Quế Anh BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715053 Phạm Nguyễn Phước Anh BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715053 Phạm Nguyễn Phước Anh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715053 Phạm Nguyễn Phước Anh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715053 Phạm Nguyễn Phước Anh BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715054 Phạm Tiến Anh BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715054 Phạm Tiến Anh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715054 Phạm Tiến Anh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715054 Phạm Tiến Anh BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715055 Phan Quang Anh BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715055 Phan Quang Anh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715055 Phan Quang Anh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715055 Phan Quang Anh BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715056 Trần Minh Anh BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715056 Trần Minh Anh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715056 Trần Minh Anh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715056 Trần Minh Anh BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715057 Trần Ngọc Phương Anh BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715057 Trần Ngọc Phương Anh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715057 Trần Ngọc Phương Anh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715057 Trần Ngọc Phương Anh BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715059 Đồng Ngọc Ánh BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715059 Đồng Ngọc Ánh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715059 Đồng Ngọc Ánh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715059 Đồng Ngọc Ánh BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715059 Đồng Ngọc Ánh BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1715060 Phan Đại Bắc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1715060 Phan Đại Bắc BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715060 Phan Đại Bắc BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715060 Phan Đại Bắc CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715060 Phan Đại Bắc BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715062 Phạm Sơn Bách MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1715062 Phạm Sơn Bách BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715062 Phạm Sơn Bách BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715062 Phạm Sơn Bách BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715062 Phạm Sơn Bách BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715063 Nguyễn Thị Thanh Bạch BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715063 Nguyễn Thị Thanh Bạch BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715063 Nguyễn Thị Thanh Bạch CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715063 Nguyễn Thị Thanh Bạch BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715065 Trần Quang Bảo BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715065 Trần Quang Bảo BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715065 Trần Quang Bảo CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715065 Trần Quang Bảo BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715066 Phạm Ngọc Bích BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715066 Phạm Ngọc Bích BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715066 Phạm Ngọc Bích CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715066 Phạm Ngọc Bích BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715067 Nguyễn Như Bình BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715067 Nguyễn Như Bình BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715067 Nguyễn Như Bình CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715067 Nguyễn Như Bình BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715067 Nguyễn Như Bình BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1715068 Trần Thị Bình BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715068 Trần Thị Bình BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715068 Trần Thị Bình BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715068 Trần Thị Bình BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1715072 Mai Hoàng Khánh Chi BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715072 Mai Hoàng Khánh Chi BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715072 Mai Hoàng Khánh Chi BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715073 Phạm Xuyến Chi BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715073 Phạm Xuyến Chi BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715073 Phạm Xuyến Chi BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715074 Đào Thị Hiền Chinh BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715074 Đào Thị Hiền Chinh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715074 Đào Thị Hiền Chinh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715074 Đào Thị Hiền Chinh BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715075 Phạm Lê Thuỷ Chúc BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715075 Phạm Lê Thuỷ Chúc BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715075 Phạm Lê Thuỷ Chúc BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715076 Vi Thành Công BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715076 Vi Thành Công BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715076 Vi Thành Công CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715076 Vi Thành Công BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715078 Lê Phan Minh Cường BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715078 Lê Phan Minh Cường BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715078 Lê Phan Minh Cường CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715078 Lê Phan Minh Cường BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715079 Thái Ngọc Cường BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715079 Thái Ngọc Cường BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715079 Thái Ngọc Cường BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715079 Thái Ngọc Cường CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715079 Thái Ngọc Cường BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715080 Tống Đức Cường BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715080 Tống Đức Cường BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715080 Tống Đức Cường BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715081 Vũ Tuấn Cường BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715081 Vũ Tuấn Cường BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715081 Vũ Tuấn Cường CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715081 Vũ Tuấn Cường BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715082 Đặng Đình Đại BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715082 Đặng Đình Đại BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715082 Đặng Đình Đại CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715082 Đặng Đình Đại BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715083 Đinh Quốc Hải Đăng BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715083 Đinh Quốc Hải Đăng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715083 Đinh Quốc Hải Đăng BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715083 Đinh Quốc Hải Đăng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1715083 Đinh Quốc Hải Đăng CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715083 Đinh Quốc Hải Đăng BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715084 Hoàng Thị Hải Đăng BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715084 Hoàng Thị Hải Đăng BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715084 Hoàng Thị Hải Đăng CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715084 Hoàng Thị Hải Đăng BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715085 Trần Công Danh BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715085 Trần Công Danh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715085 Trần Công Danh BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715086 Lê Thị Hồng Đào BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715086 Lê Thị Hồng Đào BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715086 Lê Thị Hồng Đào BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715087 Nguyễn Thành Đạt BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715087 Nguyễn Thành Đạt BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715087 Nguyễn Thành Đạt CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715087 Nguyễn Thành Đạt BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715088 Nguyễn Mỹ Diện BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715088 Nguyễn Mỹ Diện BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715088 Nguyễn Mỹ Diện CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715088 Nguyễn Mỹ Diện BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715089 Trần Quang Điển BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715089 Trần Quang Điển BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715089 Trần Quang Điển CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715089 Trần Quang Điển BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715090 Hồ Xuân Ngọc Diệp BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715090 Hồ Xuân Ngọc Diệp BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715090 Hồ Xuân Ngọc Diệp CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715090 Hồ Xuân Ngọc Diệp BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715090 Hồ Xuân Ngọc Diệp PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1715091 Võ Hồng Diệu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1715091 Võ Hồng Diệu BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715091 Võ Hồng Diệu BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715091 Võ Hồng Diệu CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715091 Võ Hồng Diệu BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715092 Nguyễn Trần Khả Đoan BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715092 Nguyễn Trần Khả Đoan BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715092 Nguyễn Trần Khả Đoan CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715092 Nguyễn Trần Khả Đoan BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715092 Nguyễn Trần Khả Đoan PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1715093 Cao Phú Minh Đức BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715093 Cao Phú Minh Đức BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715093 Cao Phú Minh Đức CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715093 Cao Phú Minh Đức BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715094 Nguyễn Khắc Đức BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715094 Nguyễn Khắc Đức BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715094 Nguyễn Khắc Đức BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715094 Nguyễn Khắc Đức CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715094 Nguyễn Khắc Đức BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715097 Đoàn Phương Dung BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715097 Đoàn Phương Dung PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715097 Đoàn Phương Dung BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715097 Đoàn Phương Dung CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715097 Đoàn Phương Dung BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715098 Lê Thị Kim Dung MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1715098 Lê Thị Kim Dung BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715098 Lê Thị Kim Dung BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715098 Lê Thị Kim Dung CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715098 Lê Thị Kim Dung BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715099 Ngô Ý Dung BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715099 Ngô Ý Dung BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715099 Ngô Ý Dung BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715100 Trần Thị Tuyết Dung BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715100 Trần Thị Tuyết Dung BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715100 Trần Thị Tuyết Dung BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715100 Trần Thị Tuyết Dung BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1715101 Ngô Tiến Dũng BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715101 Ngô Tiến Dũng BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715101 Ngô Tiến Dũng CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715101 Ngô Tiến Dũng BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715102 Nguyễn Anh Dũng BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715102 Nguyễn Anh Dũng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715102 Nguyễn Anh Dũng BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715102 Nguyễn Anh Dũng BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715107 Phạm Huỳnh Châu Duy BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715107 Phạm Huỳnh Châu Duy BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715107 Phạm Huỳnh Châu Duy CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715107 Phạm Huỳnh Châu Duy BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715110 Huỳnh Lê Kim Duyên BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715110 Huỳnh Lê Kim Duyên BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715110 Huỳnh Lê Kim Duyên BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1715110 Huỳnh Lê Kim Duyên BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715111 Phan Thị Mỹ Duyên BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715111 Phan Thị Mỹ Duyên BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715111 Phan Thị Mỹ Duyên CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715111 Phan Thị Mỹ Duyên BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715112 Trần Ngọc Mỹ Duyên BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715112 Trần Ngọc Mỹ Duyên BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715112 Trần Ngọc Mỹ Duyên CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715112 Trần Ngọc Mỹ Duyên BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715113 Võ Thị Mỹ Duyên BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715113 Võ Thị Mỹ Duyên BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715113 Võ Thị Mỹ Duyên BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715114 Ngô Hồng Gấm BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715114 Ngô Hồng Gấm PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715114 Ngô Hồng Gấm BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715114 Ngô Hồng Gấm CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715114 Ngô Hồng Gấm BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715115 Trần Thị Trà Giang BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715115 Trần Thị Trà Giang BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715115 Trần Thị Trà Giang CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715115 Trần Thị Trà Giang BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715116 Phan Nguyễn Quỳnh Giao BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715116 Phan Nguyễn Quỳnh Giao BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715116 Phan Nguyễn Quỳnh Giao CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715116 Phan Nguyễn Quỳnh Giao BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715118 Lương Việt Hà BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715118 Lương Việt Hà BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715118 Lương Việt Hà CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715118 Lương Việt Hà BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715120 Nguyễn Thị Ngọc Hà BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715120 Nguyễn Thị Ngọc Hà BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715120 Nguyễn Thị Ngọc Hà BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715122 Trương Hồ Khánh Hạ BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715122 Trương Hồ Khánh Hạ BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715122 Trương Hồ Khánh Hạ CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715122 Trương Hồ Khánh Hạ BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715122 Trương Hồ Khánh Hạ BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1715123 Đỗ Lê Hải BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715123 Đỗ Lê Hải PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715123 Đỗ Lê Hải BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715123 Đỗ Lê Hải CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715123 Đỗ Lê Hải BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715124 Lưu Gia Hân BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715124 Lưu Gia Hân BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715124 Lưu Gia Hân BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715125 Nguyễn Đức Ngọc Hân BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715125 Nguyễn Đức Ngọc Hân BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715125 Nguyễn Đức Ngọc Hân BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715125 Nguyễn Đức Ngọc Hân CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715125 Nguyễn Đức Ngọc Hân BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715128 Vòng Thị Minh Hạnh BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715128 Vòng Thị Minh Hạnh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715128 Vòng Thị Minh Hạnh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715128 Vòng Thị Minh Hạnh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715128 Vòng Thị Minh Hạnh BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715130 Đặng Thị Diệu Hiền BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715130 Đặng Thị Diệu Hiền BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715130 Đặng Thị Diệu Hiền CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715130 Đặng Thị Diệu Hiền BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715134 Trần Thu Hiền BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715134 Trần Thu Hiền BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715134 Trần Thu Hiền CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715134 Trần Thu Hiền BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715135 Trầm Trung Hiếu BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715135 Trầm Trung Hiếu BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715135 Trầm Trung Hiếu CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715135 Trầm Trung Hiếu BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715136 Huỳnh Chí Hóa BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715136 Huỳnh Chí Hóa BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715136 Huỳnh Chí Hóa CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715136 Huỳnh Chí Hóa BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715137 Lâm Vũ Hoàng BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715137 Lâm Vũ Hoàng BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715137 Lâm Vũ Hoàng CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715137 Lâm Vũ Hoàng BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715139 Nguyễn Bảo Minh Hoàng BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715139 Nguyễn Bảo Minh Hoàng BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715139 Nguyễn Bảo Minh Hoàng CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715139 Nguyễn Bảo Minh Hoàng BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715140 Nguyễn Lưu Hồng BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715140 Nguyễn Lưu Hồng BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715140 Nguyễn Lưu Hồng BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715141 Nguyễn Thị Thúy Hồng BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715141 Nguyễn Thị Thúy Hồng BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715141 Nguyễn Thị Thúy Hồng BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715142 Lê Huỳnh Thu Huệ BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715142 Lê Huỳnh Thu Huệ BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715142 Lê Huỳnh Thu Huệ CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715142 Lê Huỳnh Thu Huệ BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715146 Đoàn Thị Hương BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715146 Đoàn Thị Hương BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715146 Đoàn Thị Hương CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715146 Đoàn Thị Hương BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715148 Nguyễn Thị Thanh Hương BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715148 Nguyễn Thị Thanh Hương BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715148 Nguyễn Thị Thanh Hương CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715148 Nguyễn Thị Thanh Hương BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715149 Tô Chính Huy BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715149 Tô Chính Huy BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715149 Tô Chính Huy CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715149 Tô Chính Huy BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715150 Trần Đức Huy BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715150 Trần Đức Huy BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715150 Trần Đức Huy CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715150 Trần Đức Huy BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715152 Nguyễn Thị Như Huyên BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715152 Nguyễn Thị Như Huyên BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715152 Nguyễn Thị Như Huyên CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715152 Nguyễn Thị Như Huyên BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715155 Nguyễn Thị Mỹ Huyền BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715155 Nguyễn Thị Mỹ Huyền BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715155 Nguyễn Thị Mỹ Huyền CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715155 Nguyễn Thị Mỹ Huyền BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715156 Phạm Thị Thu Huyền BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715156 Phạm Thị Thu Huyền BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715156 Phạm Thị Thu Huyền CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715156 Phạm Thị Thu Huyền BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715157 Vương Thị Ngọc Huyền BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715157 Vương Thị Ngọc Huyền BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715157 Vương Thị Ngọc Huyền BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715157 Vương Thị Ngọc Huyền CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715157 Vương Thị Ngọc Huyền BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715158 Đặng Lê Huỳnh BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715158 Đặng Lê Huỳnh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715158 Đặng Lê Huỳnh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715158 Đặng Lê Huỳnh BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715159 Nguyễn Phượng Huỳnh BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715159 Nguyễn Phượng Huỳnh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715159 Nguyễn Phượng Huỳnh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715159 Nguyễn Phượng Huỳnh BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715160 Dương Quang Khải BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715160 Dương Quang Khải BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715160 Dương Quang Khải CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715160 Dương Quang Khải BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715161 Trương Văn Khải MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1715161 Trương Văn Khải BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715161 Trương Văn Khải BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715161 Trương Văn Khải CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715161 Trương Văn Khải BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715163 Hoàng Vũ Khánh BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715163 Hoàng Vũ Khánh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715163 Hoàng Vũ Khánh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715163 Hoàng Vũ Khánh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715163 Hoàng Vũ Khánh BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715165 Ma Hữu Hoàng Khôi BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715165 Ma Hữu Hoàng Khôi BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715165 Ma Hữu Hoàng Khôi CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715165 Ma Hữu Hoàng Khôi BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715166 Nguyễn Thị Mỹ Khuyên BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715166 Nguyễn Thị Mỹ Khuyên BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715166 Nguyễn Thị Mỹ Khuyên BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715166 Nguyễn Thị Mỹ Khuyên CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715166 Nguyễn Thị Mỹ Khuyên BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715167 Lê Trung Kiên BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715167 Lê Trung Kiên BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715167 Lê Trung Kiên CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715167 Lê Trung Kiên BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715168 Ngô Thúy Kiều BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715168 Ngô Thúy Kiều BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715168 Ngô Thúy Kiều CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715168 Ngô Thúy Kiều BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715169 Văn Bá Thế Kỷ BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715169 Văn Bá Thế Kỷ BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715169 Văn Bá Thế Kỷ CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715169 Văn Bá Thế Kỷ BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715170 Lương Thị Kim Liên BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715170 Lương Thị Kim Liên BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715170 Lương Thị Kim Liên CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715170 Lương Thị Kim Liên BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715172 Đỗ Thị Thuỳ Linh BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715172 Đỗ Thị Thuỳ Linh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715172 Đỗ Thị Thuỳ Linh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715172 Đỗ Thị Thuỳ Linh BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715173 Lê Thị Khánh Linh BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715173 Lê Thị Khánh Linh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715173 Lê Thị Khánh Linh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715173 Lê Thị Khánh Linh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1715173 Lê Thị Khánh Linh BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715174 Trần Hoàng Phương Linh BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715174 Trần Hoàng Phương Linh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715174 Trần Hoàng Phương Linh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715174 Trần Hoàng Phương Linh BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715174 Trần Hoàng Phương Linh PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1715175 Trần Lê Khánh Linh BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715175 Trần Lê Khánh Linh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715175 Trần Lê Khánh Linh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715175 Trần Lê Khánh Linh BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715176 Trần Thảo Linh BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715176 Trần Thảo Linh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715176 Trần Thảo Linh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715176 Trần Thảo Linh BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715177 Nguyễn Thanh Loan BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715177 Nguyễn Thanh Loan BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715177 Nguyễn Thanh Loan CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715177 Nguyễn Thanh Loan BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715178 Nguyễn Thị Kim Loan BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715178 Nguyễn Thị Kim Loan BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715178 Nguyễn Thị Kim Loan BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715178 Nguyễn Thị Kim Loan CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715178 Nguyễn Thị Kim Loan BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715178 Nguyễn Thị Kim Loan BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1715179 Đỗ Thái Lộc BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715179 Đỗ Thái Lộc BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715179 Đỗ Thái Lộc BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715179 Đỗ Thái Lộc BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715181 Phan Hữu Lộc BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715181 Phan Hữu Lộc BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715181 Phan Hữu Lộc CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715181 Phan Hữu Lộc BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715182 Trương Văn Lộc BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715182 Trương Văn Lộc BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715182 Trương Văn Lộc BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715182 Trương Văn Lộc BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1715182 Trương Văn Lộc BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715183 Đinh Ngọc Lợi BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715183 Đinh Ngọc Lợi BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715183 Đinh Ngọc Lợi BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715183 Đinh Ngọc Lợi CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715183 Đinh Ngọc Lợi BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715184 Mai Tấn Lợi BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715184 Mai Tấn Lợi BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715184 Mai Tấn Lợi CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715184 Mai Tấn Lợi BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715185 Nguyễn Kim Hoàng Ly BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715185 Nguyễn Kim Hoàng Ly BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715185 Nguyễn Kim Hoàng Ly BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715186 Nguyễn Thị Trúc Mai BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715186 Nguyễn Thị Trúc Mai BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715186 Nguyễn Thị Trúc Mai CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715186 Nguyễn Thị Trúc Mai BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715187 Phạm Gia Mẫn BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715187 Phạm Gia Mẫn BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715187 Phạm Gia Mẫn CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715187 Phạm Gia Mẫn BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715188 Phan Tiểu Mi BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715188 Phan Tiểu Mi BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715188 Phan Tiểu Mi CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715188 Phan Tiểu Mi BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715189 Lê Hoàng Minh BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715189 Lê Hoàng Minh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715189 Lê Hoàng Minh BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715190 Huỳnh Thị My My BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715190 Huỳnh Thị My My BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715190 Huỳnh Thị My My CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715190 Huỳnh Thị My My BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715194 Trần Kiều My BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715194 Trần Kiều My BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715194 Trần Kiều My BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715195 Trần Phan Hải My BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715195 Trần Phan Hải My BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715195 Trần Phan Hải My BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715197 Đào Sơn Nam BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715197 Đào Sơn Nam BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715197 Đào Sơn Nam BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715197 Đào Sơn Nam CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715197 Đào Sơn Nam BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715199 Đỗ Thị Xuân Nga BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715199 Đỗ Thị Xuân Nga BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715199 Đỗ Thị Xuân Nga CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715199 Đỗ Thị Xuân Nga BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715200 Nguyễn Thị Thúy Nga BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715200 Nguyễn Thị Thúy Nga BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715200 Nguyễn Thị Thúy Nga BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715201 Trần Thị Kiều Nga BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715201 Trần Thị Kiều Nga BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715201 Trần Thị Kiều Nga BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715202 Đỗ Thị Kim Ngân BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715202 Đỗ Thị Kim Ngân BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715202 Đỗ Thị Kim Ngân CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715202 Đỗ Thị Kim Ngân BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715203 Hồ Ngọc Ngân BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715203 Hồ Ngọc Ngân BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715203 Hồ Ngọc Ngân CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715203 Hồ Ngọc Ngân BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715204 Huỳnh Thị Kim Ngân BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715204 Huỳnh Thị Kim Ngân BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715204 Huỳnh Thị Kim Ngân CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715204 Huỳnh Thị Kim Ngân BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715205 Lê Võ Thanh Ngân BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715205 Lê Võ Thanh Ngân BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715205 Lê Võ Thanh Ngân CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715205 Lê Võ Thanh Ngân BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715206 Nguyễn Thị Thanh Ngân BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715206 Nguyễn Thị Thanh Ngân BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715206 Nguyễn Thị Thanh Ngân CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715206 Nguyễn Thị Thanh Ngân BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715208 Trang Hoàng Ngọc Ngân BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715208 Trang Hoàng Ngọc Ngân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715208 Trang Hoàng Ngọc Ngân BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715208 Trang Hoàng Ngọc Ngân CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715208 Trang Hoàng Ngọc Ngân BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715209 Lý Thị Hồng Ngọc BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715209 Lý Thị Hồng Ngọc BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715209 Lý Thị Hồng Ngọc CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715209 Lý Thị Hồng Ngọc BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715210 Nguyễn Thị Thúy Ngọc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1715210 Nguyễn Thị Thúy Ngọc BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715210 Nguyễn Thị Thúy Ngọc BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715210 Nguyễn Thị Thúy Ngọc CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715210 Nguyễn Thị Thúy Ngọc BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715211 Trần Hạ Bảo Ngọc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1715211 Trần Hạ Bảo Ngọc BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715211 Trần Hạ Bảo Ngọc BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715211 Trần Hạ Bảo Ngọc CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715211 Trần Hạ Bảo Ngọc BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715212 Trần Thanh Bảo Ngọc BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715212 Trần Thanh Bảo Ngọc BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715212 Trần Thanh Bảo Ngọc CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715212 Trần Thanh Bảo Ngọc BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715213 Hồ Ngọc Ngữ BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715213 Hồ Ngọc Ngữ BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715213 Hồ Ngọc Ngữ CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715213 Hồ Ngọc Ngữ BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715214 Trần Thảo Nguyên BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715214 Trần Thảo Nguyên BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715214 Trần Thảo Nguyên CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715214 Trần Thảo Nguyên BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715216 Châu Chí Nguyện MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1715216 Châu Chí Nguyện BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715216 Châu Chí Nguyện BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715216 Châu Chí Nguyện CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715216 Châu Chí Nguyện BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715217 Trần Chí Nguyện BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715217 Trần Chí Nguyện BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715217 Trần Chí Nguyện CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715217 Trần Chí Nguyện BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715219 Lăng Minh Hữu Nhân BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715219 Lăng Minh Hữu Nhân BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715219 Lăng Minh Hữu Nhân CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715219 Lăng Minh Hữu Nhân BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715221 Đỗ Ngọc Nhi BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715221 Đỗ Ngọc Nhi BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715221 Đỗ Ngọc Nhi BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1715221 Đỗ Ngọc Nhi CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715221 Đỗ Ngọc Nhi BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715222 Đồng Quỳnh Yến Nhi BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715222 Đồng Quỳnh Yến Nhi BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715222 Đồng Quỳnh Yến Nhi CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715222 Đồng Quỳnh Yến Nhi BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715224 La Dương Song Nhi MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1715224 La Dương Song Nhi BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715224 La Dương Song Nhi BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715224 La Dương Song Nhi CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715224 La Dương Song Nhi BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715225 Nguyễn Thị Bảo Nhi BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715225 Nguyễn Thị Bảo Nhi BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715225 Nguyễn Thị Bảo Nhi CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715225 Nguyễn Thị Bảo Nhi BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715226 Nguyễn Thị Kiều Nhi BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715226 Nguyễn Thị Kiều Nhi BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715226 Nguyễn Thị Kiều Nhi BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715227 Nguyễn Thị Yến Nhi BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715227 Nguyễn Thị Yến Nhi BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715227 Nguyễn Thị Yến Nhi BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1715227 Nguyễn Thị Yến Nhi CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715227 Nguyễn Thị Yến Nhi BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715230 Võ Thùy Phương Nhi BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715230 Võ Thùy Phương Nhi BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715230 Võ Thùy Phương Nhi CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715230 Võ Thùy Phương Nhi BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715231 Vũ Thị Huỳnh Nhi BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715231 Vũ Thị Huỳnh Nhi BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715231 Vũ Thị Huỳnh Nhi CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715231 Vũ Thị Huỳnh Nhi BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715234 Nguyễn Quỳnh Như BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715234 Nguyễn Quỳnh Như BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715234 Nguyễn Quỳnh Như CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715234 Nguyễn Quỳnh Như BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715235 Nguyễn Thị Gia Như BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715235 Nguyễn Thị Gia Như BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715235 Nguyễn Thị Gia Như CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715235 Nguyễn Thị Gia Như BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715236 Giảng Phương Nhung MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1715236 Giảng Phương Nhung BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715236 Giảng Phương Nhung BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715236 Giảng Phương Nhung CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715236 Giảng Phương Nhung BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715237 Lê Thị Trang Nhung BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715237 Lê Thị Trang Nhung BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715237 Lê Thị Trang Nhung BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715238 Nguyễn Thị Thùy Nhung BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715238 Nguyễn Thị Thùy Nhung BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715238 Nguyễn Thị Thùy Nhung BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1715238 Nguyễn Thị Thùy Nhung CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715238 Nguyễn Thị Thùy Nhung BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715239 Lê Thị Trinh Nữ BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715239 Lê Thị Trinh Nữ BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715239 Lê Thị Trinh Nữ CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715239 Lê Thị Trinh Nữ BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715240 Nguyễn Thanh Oanh BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715240 Nguyễn Thanh Oanh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715240 Nguyễn Thanh Oanh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715240 Nguyễn Thanh Oanh BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715241 Phan Thị Kim Pha BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715241 Phan Thị Kim Pha BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715241 Phan Thị Kim Pha CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715241 Phan Thị Kim Pha BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715242 Giang Chí Phúc BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715242 Giang Chí Phúc BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715242 Giang Chí Phúc CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715242 Giang Chí Phúc BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715243 Lê Việt Phúc BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715243 Lê Việt Phúc BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715243 Lê Việt Phúc CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715243 Lê Việt Phúc BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715244 Trương Khải Phùng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1715244 Trương Khải Phùng BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715244 Trương Khải Phùng BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715244 Trương Khải Phùng CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715244 Trương Khải Phùng BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715245 Nguyễn Âu Ngọc Phụng BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715245 Nguyễn Âu Ngọc Phụng BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715245 Nguyễn Âu Ngọc Phụng CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715245 Nguyễn Âu Ngọc Phụng BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715246 Võ Thị Kim Phụng BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715246 Võ Thị Kim Phụng BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715246 Võ Thị Kim Phụng CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715246 Võ Thị Kim Phụng BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715247 Châu Mỹ Phương BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715247 Châu Mỹ Phương BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715247 Châu Mỹ Phương CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715247 Châu Mỹ Phương BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715248 Đặng Mai Thúy Phương BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715248 Đặng Mai Thúy Phương BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715248 Đặng Mai Thúy Phương CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715248 Đặng Mai Thúy Phương BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715249 Lê Thị Phương BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715249 Lê Thị Phương BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715249 Lê Thị Phương CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715249 Lê Thị Phương BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715250 Nguyễn Đặng Thu Phương BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715250 Nguyễn Đặng Thu Phương BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715250 Nguyễn Đặng Thu Phương BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715251 Trần Thị Thu Phương BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715251 Trần Thị Thu Phương BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715251 Trần Thị Thu Phương CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715251 Trần Thị Thu Phương BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715252 Huỳnh Hào Quân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1715252 Huỳnh Hào Quân BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715252 Huỳnh Hào Quân BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715252 Huỳnh Hào Quân CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715252 Huỳnh Hào Quân BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715253 Nguyễn Minh Quân BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715253 Nguyễn Minh Quân BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715253 Nguyễn Minh Quân CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715253 Nguyễn Minh Quân BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715254 Trần Hải Quân BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715254 Trần Hải Quân BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715254 Trần Hải Quân CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715254 Trần Hải Quân BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715255 Hồ Nhựt Quang BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715255 Hồ Nhựt Quang BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715255 Hồ Nhựt Quang BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715258 Nguyễn Văn Quý BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715258 Nguyễn Văn Quý BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715258 Nguyễn Văn Quý CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715258 Nguyễn Văn Quý BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715260 Nguyễn Thị Quyên BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715260 Nguyễn Thị Quyên BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715260 Nguyễn Thị Quyên BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1715260 Nguyễn Thị Quyên CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715260 Nguyễn Thị Quyên BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715261 Trần Thị Trúc Quyên BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715261 Trần Thị Trúc Quyên BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715261 Trần Thị Trúc Quyên BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1715261 Trần Thị Trúc Quyên CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715261 Trần Thị Trúc Quyên BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715263 Lê Thúy Quỳnh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1715263 Lê Thúy Quỳnh BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715263 Lê Thúy Quỳnh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715263 Lê Thúy Quỳnh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715263 Lê Thúy Quỳnh BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715264 Lương Thoại Quỳnh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1715264 Lương Thoại Quỳnh BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715264 Lương Thoại Quỳnh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715264 Lương Thoại Quỳnh BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715265 Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715265 Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715265 Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715265 Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715266 Nguyễn Phan Mai Quỳnh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1715266 Nguyễn Phan Mai Quỳnh BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715266 Nguyễn Phan Mai Quỳnh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715266 Nguyễn Phan Mai Quỳnh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715266 Nguyễn Phan Mai Quỳnh BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715267 Trịnh Thị Như Quỳnh BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715267 Trịnh Thị Như Quỳnh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715267 Trịnh Thị Như Quỳnh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1715267 Trịnh Thị Như Quỳnh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715267 Trịnh Thị Như Quỳnh BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715268 Trương Mai Nhật Quỳnh BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715268 Trương Mai Nhật Quỳnh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715268 Trương Mai Nhật Quỳnh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715268 Trương Mai Nhật Quỳnh BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715269 Trần Ngọc Sang BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715269 Trần Ngọc Sang BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715269 Trần Ngọc Sang BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1715269 Trần Ngọc Sang BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715270 Nguyễn Hoa Sen MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1715270 Nguyễn Hoa Sen BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715270 Nguyễn Hoa Sen BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715270 Nguyễn Hoa Sen CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715270 Nguyễn Hoa Sen BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715271 Nguyễn Đình Anh Tài BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715271 Nguyễn Đình Anh Tài BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715271 Nguyễn Đình Anh Tài BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715272 Phạm Công Tài BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715272 Phạm Công Tài PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715272 Phạm Công Tài BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715272 Phạm Công Tài CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715272 Phạm Công Tài BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715273 Nguyễn Thị Thanh Tâm BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715273 Nguyễn Thị Thanh Tâm BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715273 Nguyễn Thị Thanh Tâm CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715273 Nguyễn Thị Thanh Tâm BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715277 Đào Hoàng Thái MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1715277 Đào Hoàng Thái BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715277 Đào Hoàng Thái BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715277 Đào Hoàng Thái CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715277 Đào Hoàng Thái BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715278 Hoàng Trần Thám MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1715278 Hoàng Trần Thám BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715278 Hoàng Trần Thám PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715278 Hoàng Trần Thám BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715278 Hoàng Trần Thám CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715278 Hoàng Trần Thám BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715279 Đặng Quốc Thắng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1715279 Đặng Quốc Thắng BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715279 Đặng Quốc Thắng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715279 Đặng Quốc Thắng BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715279 Đặng Quốc Thắng BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715280 Trần Thị Ngọc Kim Thanh BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715280 Trần Thị Ngọc Kim Thanh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715280 Trần Thị Ngọc Kim Thanh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715280 Trần Thị Ngọc Kim Thanh BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715281 Dương Quốc Thành MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1715281 Dương Quốc Thành BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715281 Dương Quốc Thành BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715281 Dương Quốc Thành CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715281 Dương Quốc Thành BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715284 Nguyễn Tiến Thành BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715284 Nguyễn Tiến Thành BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715284 Nguyễn Tiến Thành CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715284 Nguyễn Tiến Thành BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715285 Nguyễn Tiến Thành BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715285 Nguyễn Tiến Thành BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715285 Nguyễn Tiến Thành CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715285 Nguyễn Tiến Thành BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715286 Thôi Bá Thành BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715286 Thôi Bá Thành BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715286 Thôi Bá Thành BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1715286 Thôi Bá Thành CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715286 Thôi Bá Thành BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715287 Nguyễn Thị Mỹ Thạnh BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715287 Nguyễn Thị Mỹ Thạnh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715287 Nguyễn Thị Mỹ Thạnh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715287 Nguyễn Thị Mỹ Thạnh BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715288 Trương Thanh Thao BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715288 Trương Thanh Thao BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715288 Trương Thanh Thao CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715288 Trương Thanh Thao BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715289 Đinh Thị Phương Thảo BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715289 Đinh Thị Phương Thảo BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715289 Đinh Thị Phương Thảo CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715289 Đinh Thị Phương Thảo BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715290 Dương Thị Thảo BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715290 Dương Thị Thảo BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715290 Dương Thị Thảo CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715290 Dương Thị Thảo BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715291 Hồ Thị Kim Thảo BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715291 Hồ Thị Kim Thảo BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715291 Hồ Thị Kim Thảo BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715291 Hồ Thị Kim Thảo CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715291 Hồ Thị Kim Thảo BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715292 Hoàng Thị Phương Thảo BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715292 Hoàng Thị Phương Thảo PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715292 Hoàng Thị Phương Thảo BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715292 Hoàng Thị Phương Thảo CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715292 Hoàng Thị Phương Thảo BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715293 Huỳnh Nguyễn Thanh Thảo BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715293 Huỳnh Nguyễn Thanh Thảo BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715293 Huỳnh Nguyễn Thanh Thảo BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715293 Huỳnh Nguyễn Thanh Thảo BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715294 Huỳnh Phan Phương Thảo MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1715294 Huỳnh Phan Phương Thảo BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715294 Huỳnh Phan Phương Thảo PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715294 Huỳnh Phan Phương Thảo BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715294 Huỳnh Phan Phương Thảo CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715294 Huỳnh Phan Phương Thảo BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715295 Lê Thị Ngọc Thảo BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715295 Lê Thị Ngọc Thảo BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715295 Lê Thị Ngọc Thảo CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715295 Lê Thị Ngọc Thảo BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715296 Lê Thị Thanh Thảo BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715296 Lê Thị Thanh Thảo PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715296 Lê Thị Thanh Thảo BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715296 Lê Thị Thanh Thảo BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715297 Lê Thị Thanh Thảo BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715297 Lê Thị Thanh Thảo BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715297 Lê Thị Thanh Thảo CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715297 Lê Thị Thanh Thảo BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715299 Nguyễn Lê Gia Thảo BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715299 Nguyễn Lê Gia Thảo BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715299 Nguyễn Lê Gia Thảo CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715299 Nguyễn Lê Gia Thảo BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715300 Nguyễn Thị Ngọc Thảo BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715300 Nguyễn Thị Ngọc Thảo BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715300 Nguyễn Thị Ngọc Thảo BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715300 Nguyễn Thị Ngọc Thảo BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1715300 Nguyễn Thị Ngọc Thảo BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715301 Phạm Phương Thảo BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715301 Phạm Phương Thảo BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715301 Phạm Phương Thảo BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715302 Phạm Thị Thu Thảo BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715302 Phạm Thị Thu Thảo BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715302 Phạm Thị Thu Thảo CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715302 Phạm Thị Thu Thảo BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715303 Võ Thị Kim Thảo BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715303 Võ Thị Kim Thảo BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715303 Võ Thị Kim Thảo CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715303 Võ Thị Kim Thảo BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715304 Bùi Thị Thi MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1715304 Bùi Thị Thi BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715304 Bùi Thị Thi BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715304 Bùi Thị Thi CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715304 Bùi Thị Thi BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715305 Lâm Ngọc Bội Thi BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715305 Lâm Ngọc Bội Thi BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715305 Lâm Ngọc Bội Thi CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715305 Lâm Ngọc Bội Thi BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715306 Nguyễn Hoàng Thi BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715306 Nguyễn Hoàng Thi BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715306 Nguyễn Hoàng Thi CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715306 Nguyễn Hoàng Thi BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715309 Nguyễn Trường Khang Thịnh BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715309 Nguyễn Trường Khang Thịnh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715309 Nguyễn Trường Khang Thịnh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715309 Nguyễn Trường Khang Thịnh BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715310 Trần Gia Thịnh BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715310 Trần Gia Thịnh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715310 Trần Gia Thịnh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715310 Trần Gia Thịnh BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715311 Trần Thị Kim Thoại BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715311 Trần Thị Kim Thoại BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715311 Trần Thị Kim Thoại BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715312 Huỳnh Hiếu Thông BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715312 Huỳnh Hiếu Thông BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715312 Huỳnh Hiếu Thông CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715312 Huỳnh Hiếu Thông BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715314 Huỳnh Minh Thư BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715314 Huỳnh Minh Thư BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715314 Huỳnh Minh Thư BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715315 Huỳnh Ngô Anh Thư MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1715315 Huỳnh Ngô Anh Thư BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715315 Huỳnh Ngô Anh Thư BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715315 Huỳnh Ngô Anh Thư CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715315 Huỳnh Ngô Anh Thư BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715316 Lê Thị Anh Thư BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715316 Lê Thị Anh Thư BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715316 Lê Thị Anh Thư CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715316 Lê Thị Anh Thư BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715317 Nguyễn Anh Thư BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715317 Nguyễn Anh Thư BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715317 Nguyễn Anh Thư CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715317 Nguyễn Anh Thư BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715318 Nguyễn Thị Anh Thư BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715318 Nguyễn Thị Anh Thư BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715318 Nguyễn Thị Anh Thư CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715318 Nguyễn Thị Anh Thư BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715320 Nguyễn Thị Ngọc Thư BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715320 Nguyễn Thị Ngọc Thư BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715320 Nguyễn Thị Ngọc Thư BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1715320 Nguyễn Thị Ngọc Thư CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715320 Nguyễn Thị Ngọc Thư BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715321 Trương Thị Anh Thư BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715321 Trương Thị Anh Thư BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715321 Trương Thị Anh Thư BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715322 Từ Minh Thư MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1715322 Từ Minh Thư BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715322 Từ Minh Thư BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715322 Từ Minh Thư BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715323 Võ Minh Thư BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715323 Võ Minh Thư BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715323 Võ Minh Thư CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715323 Võ Minh Thư BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715324 Vũ Thị Anh Thư BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715324 Vũ Thị Anh Thư BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715324 Vũ Thị Anh Thư CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715324 Vũ Thị Anh Thư BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715325 Nguyễn Văn Ngọc Thuận BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715325 Nguyễn Văn Ngọc Thuận BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715325 Nguyễn Văn Ngọc Thuận BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715326 Ngô Thị Bích Thùy BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715326 Ngô Thị Bích Thùy BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715326 Ngô Thị Bích Thùy CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715326 Ngô Thị Bích Thùy BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715327 Thanh Thị Thùy BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715327 Thanh Thị Thùy BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715327 Thanh Thị Thùy BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1715327 Thanh Thị Thùy BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715328 Nguyễn Thị Mai Thy BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715328 Nguyễn Thị Mai Thy BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715328 Nguyễn Thị Mai Thy CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715328 Nguyễn Thị Mai Thy BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715329 Phan Thị Minh Thy BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715329 Phan Thị Minh Thy BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715329 Phan Thị Minh Thy CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715329 Phan Thị Minh Thy BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715330 Trịnh Diễm Thy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1715330 Trịnh Diễm Thy BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715330 Trịnh Diễm Thy BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715330 Trịnh Diễm Thy CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715330 Trịnh Diễm Thy BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715330 Trịnh Diễm Thy PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1715332 Vũ Hoàng Mai Thy BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715332 Vũ Hoàng Mai Thy BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715332 Vũ Hoàng Mai Thy BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715333 Nguyễn Thị Mỹ Tiên BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715333 Nguyễn Thị Mỹ Tiên BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715333 Nguyễn Thị Mỹ Tiên CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715333 Nguyễn Thị Mỹ Tiên BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715334 Trần Thị Cẩm Tiên BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715334 Trần Thị Cẩm Tiên BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715334 Trần Thị Cẩm Tiên BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1715334 Trần Thị Cẩm Tiên CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715334 Trần Thị Cẩm Tiên BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715335 Trần Thị Thủy Tiên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1715335 Trần Thị Thủy Tiên BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715335 Trần Thị Thủy Tiên BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715335 Trần Thị Thủy Tiên CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715335 Trần Thị Thủy Tiên BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715336 Bùi Minh Tiến BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715336 Bùi Minh Tiến BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715336 Bùi Minh Tiến CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715336 Bùi Minh Tiến BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715337 Đỗ Thị Tiến BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715337 Đỗ Thị Tiến BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715337 Đỗ Thị Tiến CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715337 Đỗ Thị Tiến BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715338 Nguyễn Thanh Trà BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715338 Nguyễn Thanh Trà BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715338 Nguyễn Thanh Trà CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715338 Nguyễn Thanh Trà BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715340 Đinh Thị Ngọc Trâm BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715340 Đinh Thị Ngọc Trâm BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715340 Đinh Thị Ngọc Trâm CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715340 Đinh Thị Ngọc Trâm BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715341 Lê Ngọc Trâm BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715341 Lê Ngọc Trâm BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715341 Lê Ngọc Trâm CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715341 Lê Ngọc Trâm BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715342 Lê Thị Ngọc Trâm BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715342 Lê Thị Ngọc Trâm BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715342 Lê Thị Ngọc Trâm BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1715342 Lê Thị Ngọc Trâm BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715343 Nguyễn Vũ Ngọc Trâm BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715343 Nguyễn Vũ Ngọc Trâm BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715343 Nguyễn Vũ Ngọc Trâm BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1715343 Nguyễn Vũ Ngọc Trâm CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715343 Nguyễn Vũ Ngọc Trâm BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715344 Trần Châu Bảo Trâm BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715344 Trần Châu Bảo Trâm BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715344 Trần Châu Bảo Trâm CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715344 Trần Châu Bảo Trâm BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715345 Huỳnh Thị Huyền Trân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1715345 Huỳnh Thị Huyền Trân BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715345 Huỳnh Thị Huyền Trân BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715345 Huỳnh Thị Huyền Trân CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715345 Huỳnh Thị Huyền Trân BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715346 Ngô Huỳnh Bảo Trân BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715346 Ngô Huỳnh Bảo Trân BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715346 Ngô Huỳnh Bảo Trân CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715346 Ngô Huỳnh Bảo Trân BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715347 Nguyễn Ngọc Mỹ Trân BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715347 Nguyễn Ngọc Mỹ Trân BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715347 Nguyễn Ngọc Mỹ Trân BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1715347 Nguyễn Ngọc Mỹ Trân CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715347 Nguyễn Ngọc Mỹ Trân BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715348 Nguyễn Thị Huyền Trân BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715348 Nguyễn Thị Huyền Trân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715348 Nguyễn Thị Huyền Trân BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715348 Nguyễn Thị Huyền Trân CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715348 Nguyễn Thị Huyền Trân BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715349 Chu Huyền Trang BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715349 Chu Huyền Trang BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715349 Chu Huyền Trang CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715349 Chu Huyền Trang BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715352 Lương Thị Huyền Trang BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715352 Lương Thị Huyền Trang BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715352 Lương Thị Huyền Trang CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715352 Lương Thị Huyền Trang BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715354 Nguyễn Mai Diễm Trang BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715354 Nguyễn Mai Diễm Trang BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715354 Nguyễn Mai Diễm Trang CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715354 Nguyễn Mai Diễm Trang BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715355 Nguyễn Thị Kiều Trang BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715355 Nguyễn Thị Kiều Trang BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715355 Nguyễn Thị Kiều Trang BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1715355 Nguyễn Thị Kiều Trang CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715355 Nguyễn Thị Kiều Trang BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715359 Cao Phạm Hoài Trinh BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715359 Cao Phạm Hoài Trinh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715359 Cao Phạm Hoài Trinh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715359 Cao Phạm Hoài Trinh BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715360 Lê Thị Mộng Trinh BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715360 Lê Thị Mộng Trinh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715360 Lê Thị Mộng Trinh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715360 Lê Thị Mộng Trinh BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715361 Nguyễn Thị Tuyết Trinh BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715361 Nguyễn Thị Tuyết Trinh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715361 Nguyễn Thị Tuyết Trinh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715361 Nguyễn Thị Tuyết Trinh BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715362 Nguyễn Thụy Phương Trinh BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715362 Nguyễn Thụy Phương Trinh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715362 Nguyễn Thụy Phương Trinh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1715362 Nguyễn Thụy Phương Trinh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715362 Nguyễn Thụy Phương Trinh BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715363 Phạm Nguyễn Tuyết Trinh BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715363 Phạm Nguyễn Tuyết Trinh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715363 Phạm Nguyễn Tuyết Trinh BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715364 Phan Thị Thảo Trinh BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715364 Phan Thị Thảo Trinh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715364 Phan Thị Thảo Trinh BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715365 Trần Việt Trinh BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715365 Trần Việt Trinh BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715365 Trần Việt Trinh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715365 Trần Việt Trinh BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715367 Đoàn Xuân Trúc BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715367 Đoàn Xuân Trúc BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715367 Đoàn Xuân Trúc BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1715367 Đoàn Xuân Trúc CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715367 Đoàn Xuân Trúc BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715368 Lương Minh Trung BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715368 Lương Minh Trung BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715368 Lương Minh Trung BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1715368 Lương Minh Trung BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715370 Nguyễn Thanh Trung MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1715370 Nguyễn Thanh Trung BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715370 Nguyễn Thanh Trung PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715370 Nguyễn Thanh Trung BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715370 Nguyễn Thanh Trung CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715370 Nguyễn Thanh Trung BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715372 Nguyễn Nhựt Trường BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715372 Nguyễn Nhựt Trường BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715372 Nguyễn Nhựt Trường CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715372 Nguyễn Nhựt Trường BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715373 Trần Võ Quốc Trường MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1715373 Trần Võ Quốc Trường BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715373 Trần Võ Quốc Trường BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715373 Trần Võ Quốc Trường CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715373 Trần Võ Quốc Trường BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715374 Nguyễn Thị Cẩm Tú BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715374 Nguyễn Thị Cẩm Tú BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715374 Nguyễn Thị Cẩm Tú BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1715374 Nguyễn Thị Cẩm Tú CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715374 Nguyễn Thị Cẩm Tú BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715375 Phan Minh Tú BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715375 Phan Minh Tú BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715375 Phan Minh Tú BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1715375 Phan Minh Tú BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715376 Trần Thị Thanh Tú MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1715376 Trần Thị Thanh Tú BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715376 Trần Thị Thanh Tú BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715376 Trần Thị Thanh Tú CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715376 Trần Thị Thanh Tú BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715377 Trần Tuấn Tú BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715377 Trần Tuấn Tú BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715377 Trần Tuấn Tú CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715377 Trần Tuấn Tú BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715378 Nguyễn Văn Bé Tư MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1715378 Nguyễn Văn Bé Tư BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715378 Nguyễn Văn Bé Tư BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715378 Nguyễn Văn Bé Tư CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715378 Nguyễn Văn Bé Tư BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715379 Huỳnh Quốc Tuấn BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715379 Huỳnh Quốc Tuấn BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715379 Huỳnh Quốc Tuấn CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715379 Huỳnh Quốc Tuấn BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715379 Huỳnh Quốc Tuấn BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1715380 Mai Minh Tuấn BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715380 Mai Minh Tuấn BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715380 Mai Minh Tuấn CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715380 Mai Minh Tuấn BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715381 Nguyễn Văn Tuấn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1715381 Nguyễn Văn Tuấn BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715381 Nguyễn Văn Tuấn BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715381 Nguyễn Văn Tuấn CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715381 Nguyễn Văn Tuấn BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715382 Nguyễn Thanh Tùng BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715382 Nguyễn Thanh Tùng BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715382 Nguyễn Thanh Tùng CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715382 Nguyễn Thanh Tùng BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715383 Trần Thị Tươi MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1715383 Trần Thị Tươi BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715383 Trần Thị Tươi BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715383 Trần Thị Tươi BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715384 Nguyễn Lê Thanh Tuyền BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715384 Nguyễn Lê Thanh Tuyền BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715384 Nguyễn Lê Thanh Tuyền CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715384 Nguyễn Lê Thanh Tuyền BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715387 Huỳnh Thị Ngọc Uyên BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715387 Huỳnh Thị Ngọc Uyên BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715387 Huỳnh Thị Ngọc Uyên CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715387 Huỳnh Thị Ngọc Uyên BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715389 Nguyễn Mộng Tố Uyên BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715389 Nguyễn Mộng Tố Uyên BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715389 Nguyễn Mộng Tố Uyên CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715389 Nguyễn Mộng Tố Uyên BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715390 Nguyễn Ngọc Thu Uyên BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715390 Nguyễn Ngọc Thu Uyên BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715390 Nguyễn Ngọc Thu Uyên CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715390 Nguyễn Ngọc Thu Uyên BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715391 Trần Thị Phương Uyên BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715391 Trần Thị Phương Uyên BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715391 Trần Thị Phương Uyên CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715391 Trần Thị Phương Uyên BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715392 Đinh Phan Ngọc Uyển MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1715392 Đinh Phan Ngọc Uyển BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715392 Đinh Phan Ngọc Uyển BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715392 Đinh Phan Ngọc Uyển BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715393 Lê Thị Vân BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715393 Lê Thị Vân BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715393 Lê Thị Vân BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715394 Lư Bích Vân BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715394 Lư Bích Vân BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715394 Lư Bích Vân CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715394 Lư Bích Vân BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715395 Trương Thanh Vân BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715395 Trương Thanh Vân BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715395 Trương Thanh Vân BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1715395 Trương Thanh Vân BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715396 Võ Đặng Thúy Vân BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715396 Võ Đặng Thúy Vân BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715396 Võ Đặng Thúy Vân CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715396 Võ Đặng Thúy Vân BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715397 Nguyễn Lê Vi BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715397 Nguyễn Lê Vi BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715397 Nguyễn Lê Vi CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715397 Nguyễn Lê Vi BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715398 Nguyễn Quốc Việt BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715398 Nguyễn Quốc Việt BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715398 Nguyễn Quốc Việt CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715398 Nguyễn Quốc Việt BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715399 Trần Quốc Việt BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715399 Trần Quốc Việt BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715399 Trần Quốc Việt BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715400 Đặng Văn Vương BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715400 Đặng Văn Vương BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715400 Đặng Văn Vương CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715400 Đặng Văn Vương BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715401 Lê Tường Vy BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715401 Lê Tường Vy BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715401 Lê Tường Vy CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715401 Lê Tường Vy BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715402 Trịnh Bảo Vy BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715402 Trịnh Bảo Vy BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715402 Trịnh Bảo Vy BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1715402 Trịnh Bảo Vy CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715402 Trịnh Bảo Vy BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715403 Võ Thị Linh Vy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1715403 Võ Thị Linh Vy BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715403 Võ Thị Linh Vy BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715403 Võ Thị Linh Vy CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715403 Võ Thị Linh Vy BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715404 Đinh Thị Xuân BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715404 Đinh Thị Xuân BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715404 Đinh Thị Xuân CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715404 Đinh Thị Xuân BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715405 Trần Trúc Xuân BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715405 Trần Trúc Xuân BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715405 Trần Trúc Xuân CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715405 Trần Trúc Xuân BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715405 Trần Trúc Xuân BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1715406 Trần Cẩm Xuyến BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715406 Trần Cẩm Xuyến BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715406 Trần Cẩm Xuyến CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715406 Trần Cẩm Xuyến BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715409 Nguyễn Hoàng Phi Yến MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1715409 Nguyễn Hoàng Phi Yến BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715409 Nguyễn Hoàng Phi Yến BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715409 Nguyễn Hoàng Phi Yến BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715411 Nguyễn Thị Hải Yến BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715411 Nguyễn Thị Hải Yến PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715411 Nguyễn Thị Hải Yến BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715411 Nguyễn Thị Hải Yến CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715411 Nguyễn Thị Hải Yến BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715412 Trần Lê Hải Yến BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715412 Trần Lê Hải Yến BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715412 Trần Lê Hải Yến CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715412 Trần Lê Hải Yến BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1715413 Nông Minh Quang BIO10012
DH CQ 18-19 1 GK 1715413 Nông Minh Quang PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715413 Nông Minh Quang BIO10010
DH CQ 18-19 1 GK 1715413 Nông Minh Quang CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1715413 Nông Minh Quang BIO10007
DH CQ 18-19 1 GK 1716004 Hồ Văn Phụng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716004 Hồ Văn Phụng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716005 Huỳnh Mỹ Mai Thy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716006 Kiều Ngọc Anh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716006 Kiều Ngọc Anh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1716006 Kiều Ngọc Anh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716007 Kiều Ngọc Vũ Khiêu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716007 Kiều Ngọc Vũ Khiêu PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716010 Ngô Nhất Duy Anh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716010 Ngô Nhất Duy Anh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1716010 Ngô Nhất Duy Anh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716011 Phan Kỳ Anh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716013 Trần Huy Bình MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716013 Trần Huy Bình CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1716013 Trần Huy Bình PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716018 Hoàng Kim Đạt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716018 Hoàng Kim Đạt PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716019 Huỳnh Anh Đạt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716019 Huỳnh Anh Đạt PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716020 Huỳnh Tấn Đạt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716020 Huỳnh Tấn Đạt PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716021 Lạc Thành Đạt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716021 Lạc Thành Đạt PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716022 Trần Đỗ Đạt PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716023 Nguyễn Trần Tài Đức MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716023 Nguyễn Trần Tài Đức CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1716024 Nguyễn Văn Đức MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716024 Nguyễn Văn Đức PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716026 Nguyễn Trường Giang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716026 Nguyễn Trường Giang PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716027 Lê Thị Hồng Hà MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716027 Lê Thị Hồng Hà PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716028 Huỳnh Thanh Hải MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716028 Huỳnh Thanh Hải CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1716028 Huỳnh Thanh Hải PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716030 Hoàng Nhật Hậu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716030 Hoàng Nhật Hậu PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716032 Lê Phi Hiếu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716032 Lê Phi Hiếu PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716033 Hạp Tiến Hoàng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716033 Hạp Tiến Hoàng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716035 Lê Văn Hùng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716035 Lê Văn Hùng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716037 Hồ Thị Khánh Huyền MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716037 Hồ Thị Khánh Huyền PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716039 Nguyễn Đoàn Văn Khánh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716039 Nguyễn Đoàn Văn Khánh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716040 Nguyễn Phước Việt Khoa MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716040 Nguyễn Phước Việt Khoa PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716043 Nguyễn Cao Kỳ MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716043 Nguyễn Cao Kỳ PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716044 Lang Trung Lâm MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716044 Lang Trung Lâm CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1716044 Lang Trung Lâm PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716047 Phan Thành Long MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716047 Phan Thành Long PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716048 Trần Gia Long MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716048 Trần Gia Long PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716049 Vũ Hoàng Long MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716049 Vũ Hoàng Long PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716051 Lê Minh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716051 Lê Minh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1716051 Lê Minh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716052 Lê Ánh Minh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716053 Lữ Gia Minh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716053 Lữ Gia Minh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716054 Nguyễn Quang Minh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716054 Nguyễn Quang Minh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716055 Nguyễn Văn Nam MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716055 Nguyễn Văn Nam PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716057 Nguyễn Văn Năm MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716057 Nguyễn Văn Năm PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716059 Trần Kim Hải Ngân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716059 Trần Kim Hải Ngân PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716060 Trần Phương Ngân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716060 Trần Phương Ngân PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716062 Nguyễn Quang Nghĩa MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716062 Nguyễn Quang Nghĩa PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716064 Lê Thị Hoài Nhi PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716066 Trần Thị Yến Nhi MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716066 Trần Thị Yến Nhi PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716068 Nguyễn Quang Nhựt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716068 Nguyễn Quang Nhựt CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1716068 Nguyễn Quang Nhựt PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716072 Phạm Trung Quốc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716072 Phạm Trung Quốc CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1716072 Phạm Trung Quốc PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716074 Phạm Thị Mỹ Quyền MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716074 Phạm Thị Mỹ Quyền PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716075 Đặng Văn Sang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716075 Đặng Văn Sang PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716077 Võ Ngọc Sinh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716078 Lương Quốc Tài MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716078 Lương Quốc Tài CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1716078 Lương Quốc Tài PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716080 Nguyễn Phạm Huyền Thanh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716080 Nguyễn Phạm Huyền Thanh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716081 Đoàn Văn Thạnh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716081 Đoàn Văn Thạnh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716082 Nguyễn Chí Thiện MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716082 Nguyễn Chí Thiện PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716083 Trần Kim Thịnh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716083 Trần Kim Thịnh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1716083 Trần Kim Thịnh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716085 Hồ Minh Thư MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716085 Hồ Minh Thư PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716087 Phạm Võ Diểm Thương MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716087 Phạm Võ Diểm Thương PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716088 Nguyễn Thị Thủy Tiên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716088 Nguyễn Thị Thủy Tiên PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716090 Nguyễn Quỳnh Trang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716090 Nguyễn Quỳnh Trang CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1716090 Nguyễn Quỳnh Trang PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716092 Trịnh Hữu Trí MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716092 Trịnh Hữu Trí PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716094 Huỳnh Thị Cẩm Tú MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716094 Huỳnh Thị Cẩm Tú CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1716094 Huỳnh Thị Cẩm Tú PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716095 Lê Đình Tuấn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716095 Lê Đình Tuấn PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716096 Đào Ngọc Nhất Uyên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716096 Đào Ngọc Nhất Uyên PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716099 Lê Ngọc Bảo Việt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716099 Lê Ngọc Bảo Việt PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1716101 Dương Tuấn Vinh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1716101 Dương Tuấn Vinh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1716101 Dương Tuấn Vinh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1717007 Trương Minh Tùng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717007 Trương Minh Tùng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717007 Trương Minh Tùng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717012 Ka Să K' Nghị MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717012 Ka Să K' Nghị BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717012 Ka Să K' Nghị BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717013 Ức Nữ Thanh Trúc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717013 Ức Nữ Thanh Trúc BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717013 Ức Nữ Thanh Trúc BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717019 Trần Thị Thúy An MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717020 Dương Lê Tú Anh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717021 Hoàng Thị Vân Anh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717023 Nguyễn Ngọc Minh Anh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717024 Trần Hoàng Anh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717024 Trần Hoàng Anh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717026 Trần Vân Anh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717026 Trần Vân Anh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717026 Trần Vân Anh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717027 Võ Trương Trí Anh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717028 Vũ Trần Công Bắc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717029 Võ Thị Khánh Băng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717030 Bùi Gia Bảo MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717030 Bùi Gia Bảo BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717030 Bùi Gia Bảo BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717031 Lê Hoàng Bảo MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717031 Lê Hoàng Bảo BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717031 Lê Hoàng Bảo BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717032 Võ Quân Bảo MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717032 Võ Quân Bảo BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717033 Nguyễn Khắc Bình MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717035 Võ Thị Bích Châu BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717036 Nguyễn Trương Thảo Chi MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717036 Nguyễn Trương Thảo Chi PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717037 Trịnh Thanh Chí BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717038 Nguyễn Văn Chiến MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717039 Huỳnh Minh Tiến Christophe MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717039 Huỳnh Minh Tiến Christophe BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717039 Huỳnh Minh Tiến Christophe BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717040 Phạm Chí Cường MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717040 Phạm Chí Cường BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717040 Phạm Chí Cường BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717041 Trần Minh Cường MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717041 Trần Minh Cường BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717043 Mai Hoàng Đăng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717044 Lê Minh Đạt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717044 Lê Minh Đạt BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717044 Lê Minh Đạt BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717045 Nguyễn Đình Trọng Đạt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717046 Trần Quốc Đạt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717046 Trần Quốc Đạt BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717046 Trần Quốc Đạt BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717047 Nguyễn Tài Đức MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717047 Nguyễn Tài Đức BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717047 Nguyễn Tài Đức BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717048 Phạm Thị Ngọc Dung MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717049 Đinh Thái Dương MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717050 Nguyễn Đức Duy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717050 Nguyễn Đức Duy BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717050 Nguyễn Đức Duy BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717052 Dương Mỹ Duyên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717056 Huỳnh Thị Hồng Gấm MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717057 Lê Thị Hằng Giang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717057 Lê Thị Hằng Giang BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717058 Võ Thị Hương Giang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717058 Võ Thị Hương Giang BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717059 Phan Ngọc Lan Giao BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717060 Trần Thị Phương Hà MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717060 Trần Thị Phương Hà BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717060 Trần Thị Phương Hà BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717061 Trần Ngọc Long Hải MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717061 Trần Ngọc Long Hải BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717061 Trần Ngọc Long Hải BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717062 Nguyễn Trần Gia Hân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717062 Nguyễn Trần Gia Hân BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717062 Nguyễn Trần Gia Hân BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717064 Lê Trang Thanh Hằng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717065 Nguyễn Thị Hằng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717065 Nguyễn Thị Hằng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717065 Nguyễn Thị Hằng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717066 Nguyễn Thị Thu Hằng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717066 Nguyễn Thị Thu Hằng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717066 Nguyễn Thị Thu Hằng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717067 Nguyễn Thị Hoàng Hạnh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717067 Nguyễn Thị Hoàng Hạnh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717067 Nguyễn Thị Hoàng Hạnh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717068 Võ Thị Hồng Hạnh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717069 Nguyễn Văn Hào MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717069 Nguyễn Văn Hào BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717069 Nguyễn Văn Hào BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717070 Đặng Thị Tuyết Hảo MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717070 Đặng Thị Tuyết Hảo BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717072 Nguyễn Thị Lệ Hiếu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717072 Nguyễn Thị Lệ Hiếu BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717072 Nguyễn Thị Lệ Hiếu BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717074 Nguyễn Đình Huấn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717074 Nguyễn Đình Huấn BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717075 Phạm Thị Xuân Huệ MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717075 Phạm Thị Xuân Huệ BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717075 Phạm Thị Xuân Huệ BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717077 Dương Đặng Ngọc Hương MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717077 Dương Đặng Ngọc Hương BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717077 Dương Đặng Ngọc Hương BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717078 Dương Thanh Hương MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717079 Phạm Thị Hương MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717079 Phạm Thị Hương PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717079 Phạm Thị Hương BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717079 Phạm Thị Hương BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717081 Phạm Nguyễn Tuấn Huy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717081 Phạm Nguyễn Tuấn Huy BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717082 Trần Khánh Huyền MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717084 Ngô Hoàng Khiêm MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717084 Ngô Hoàng Khiêm BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717084 Ngô Hoàng Khiêm BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717086 Hà Thị Thuý Kiều MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717087 Phạm Ngọc Thanh Kiều MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717087 Phạm Ngọc Thanh Kiều BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717089 Lê Hoàng Lâm MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717089 Lê Hoàng Lâm BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717089 Lê Hoàng Lâm BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717090 Bùi Thị Mỹ Lệ MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717092 Nguyễn Thị Bích Liên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717093 Trần Thị Quỳnh Liễu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717094 Nguyễn Thị Mỹ Linh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717098 Nguyễn Văn Lộc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717099 Nguyễn Thị Long MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717099 Nguyễn Thị Long BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717099 Nguyễn Thị Long BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717100 Đặng Hoàng Minh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717101 Võ Hoàng Minh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717101 Võ Hoàng Minh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717101 Võ Hoàng Minh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717103 Nguyễn Thị Ngọc My MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717103 Nguyễn Thị Ngọc My BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717104 Đoàn Thị Mi Na MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717104 Đoàn Thị Mi Na BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717104 Đoàn Thị Mi Na BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717105 Lê Phương Nam MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717106 Trần Nguyễn Hiểu Ngân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717106 Trần Nguyễn Hiểu Ngân BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717106 Trần Nguyễn Hiểu Ngân BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717108 Hồ Như Ngọc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717108 Hồ Như Ngọc BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717109 Nguyễn Thị Lệ Ngọc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717110 Võ Nguyễn Bảo Ngọc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717112 Đào Thị Nhàn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717113 Huỳnh Trọng Nhân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717113 Huỳnh Trọng Nhân BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717113 Huỳnh Trọng Nhân BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717114 Nguyễn Trọng Nhân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717114 Nguyễn Trọng Nhân BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717114 Nguyễn Trọng Nhân BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717115 Chung Tuyết Nhạn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717115 Chung Tuyết Nhạn BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717118 Nguyễn Ngọc Yến Nhi MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717118 Nguyễn Ngọc Yến Nhi BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717118 Nguyễn Ngọc Yến Nhi BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717119 Nguyễn Thị Yến Nhi MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717119 Nguyễn Thị Yến Nhi BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717119 Nguyễn Thị Yến Nhi BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717120 Phạm Thị Tuyết Nhi MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717120 Phạm Thị Tuyết Nhi BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717120 Phạm Thị Tuyết Nhi BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717121 Lê Tâm Như MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717121 Lê Tâm Như BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717122 Nguyễn Ngọc Như MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717124 Bùi Thị Huyền Nhung MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717124 Bùi Thị Huyền Nhung BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717124 Bùi Thị Huyền Nhung BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717125 Đỗ Tấn Phát MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717125 Đỗ Tấn Phát BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717125 Đỗ Tấn Phát BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717126 Nguyễn Tấn Phát MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717126 Nguyễn Tấn Phát PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717127 Nguyễn Xuân Phát MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717127 Nguyễn Xuân Phát BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717127 Nguyễn Xuân Phát BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717128 Uông Đại Phát MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717128 Uông Đại Phát BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717128 Uông Đại Phát BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717129 Bùi Nguyễn Tấn Phong MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717130 Huỳnh Thanh Phong MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717130 Huỳnh Thanh Phong BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717131 Nguyễn Hồng Phúc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717131 Nguyễn Hồng Phúc BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717132 Nguyễn Văn Phúc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717133 Trịnh Nguyễn Ngọc Phúc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717134 Bùi Phi Phụng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717134 Bùi Phi Phụng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717135 Huỳnh Trần Phước MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717135 Huỳnh Trần Phước BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717136 Bành Như Trúc Phương MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717136 Bành Như Trúc Phương BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717137 Ngô Duy Phương MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717137 Ngô Duy Phương BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717137 Ngô Duy Phương BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717138 Nguyễn Mai Thanh Phương MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717138 Nguyễn Mai Thanh Phương BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717138 Nguyễn Mai Thanh Phương BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717139 Hồ Minh Quang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717139 Hồ Minh Quang BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717139 Hồ Minh Quang BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717140 Hà Thẩm Quyên BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717140 Hà Thẩm Quyên BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1717141 Lê Thị Quyên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717142 Đào Nguyễn Xuân Quỳnh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717142 Đào Nguyễn Xuân Quỳnh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717142 Đào Nguyễn Xuân Quỳnh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717143 Trần Đỗ Diễm Quỳnh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717144 La Tấn Sang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717144 La Tấn Sang BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717144 La Tấn Sang BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717145 Nguyễn Công Sơn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717145 Nguyễn Công Sơn BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717145 Nguyễn Công Sơn BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717146 Huỳnh Phát Sung MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717146 Huỳnh Phát Sung BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717151 Hồ Thị Thu Thảo MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717151 Hồ Thị Thu Thảo BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717151 Hồ Thị Thu Thảo BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717152 Trần Thị Thu Thảo MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717154 Nguyễn Thông MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717154 Nguyễn Thông BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717154 Nguyễn Thông BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717155 Nguyễn Hoàng Thư MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717156 Phan Thị Cẩm Thúy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717158 Lê Hồng Tiên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717158 Lê Hồng Tiên BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717158 Lê Hồng Tiên BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717161 Đào Thị Kiều Trân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717161 Đào Thị Kiều Trân BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717162 Phan Bảo Trân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717164 Đặng Văn Trí MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717164 Đặng Văn Trí BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717165 Mai Phước Trí MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717166 Đặng Thị Ngọc Trinh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717168 Trần Thị Tuyết Trinh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717168 Trần Thị Tuyết Trinh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717168 Trần Thị Tuyết Trinh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717168 Trần Thị Tuyết Trinh BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1717169 Vũ Huỳnh Xuân Trinh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717169 Vũ Huỳnh Xuân Trinh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717170 Nguyễn Đức Trọng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717171 Trần Đình Trọng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717172 Vũ Thị Lệ Trúc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717172 Vũ Thị Lệ Trúc BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717173 Phan Quang Trung MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717173 Phan Quang Trung BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717173 Phan Quang Trung BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717174 Đinh Quốc Tú MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717175 Tôn Thất Thanh Tùng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717175 Tôn Thất Thanh Tùng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717175 Tôn Thất Thanh Tùng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717178 Đặng Phạm Tú Uyên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717180 Nguyễn Phương Uyên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717181 Nguyễn Thị Ái Uyên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717182 Đỗ Dương Hoàng Vân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717183 Nguyễn Thị Cẩm Vân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717183 Nguyễn Thị Cẩm Vân BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717183 Nguyễn Thị Cẩm Vân BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717184 Nguyễn Thị Ngọc Vàng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717185 Hồ Tuấn Vĩ MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717186 Lê Trương Thế Vinh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717186 Lê Trương Thế Vinh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717186 Lê Trương Thế Vinh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717187 Ngô Nguyễn Tường Vy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717188 Nguyễn Thị Tường Vy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717188 Nguyễn Thị Tường Vy BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717188 Nguyễn Thị Tường Vy BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1717190 Trần Thị Như Ý MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717191 Nguyễn Thị Ngọc Yến MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1717191 Nguyễn Thị Ngọc Yến BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1717191 Nguyễn Thị Ngọc Yến BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1718001 Nguyễn Hoàng Trúc An BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718001 Nguyễn Hoàng Trúc An BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1718003 Trần Hùng Anh BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718007 Nguyễn Thị Tuyết Anh BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718007 Nguyễn Thị Tuyết Anh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718007 Nguyễn Thị Tuyết Anh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1718007 Nguyễn Thị Tuyết Anh BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1718018 Bùi Thị Bích Hiền BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718018 Bùi Thị Bích Hiền CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718028 Lý Nhật Minh BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718028 Lý Nhật Minh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718030 Huỳnh Mẫn Nghi BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718030 Huỳnh Mẫn Nghi BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1718036 Huỳnh Nguyễn Ngọc Nhi BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718039 Nguyễn Thiên Phú BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718039 Nguyễn Thiên Phú BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718062 Nguyễn Quang Vỹ BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718062 Nguyễn Quang Vỹ PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718070 Lê Minh Trí BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718075 Lư Đức Hiển BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718075 Lư Đức Hiển CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718081 Nguyễn Hùng Cường BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718081 Nguyễn Hùng Cường CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718081 Nguyễn Hùng Cường BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1718085 Nguyễn Hồng Ngọc Dung BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718085 Nguyễn Hồng Ngọc Dung CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718093 Đoàn Sỹ Minh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1718093 Đoàn Sỹ Minh BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718093 Đoàn Sỹ Minh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718110 Nguyễn Trần Minh Thư BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718110 Nguyễn Trần Minh Thư CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718112 Phan Ngọc Minh Thư BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718112 Phan Ngọc Minh Thư PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718114 Đinh Hoàng Tiến MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1718114 Đinh Hoàng Tiến BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718114 Đinh Hoàng Tiến PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718124 Đổ Ngọc Tuyền MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1718124 Đổ Ngọc Tuyền BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718125 Lê Minh Tiến BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718126 Nguyễn Hữu Nhật Minh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1718126 Nguyễn Hữu Nhật Minh BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718126 Nguyễn Hữu Nhật Minh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718127 Nguyễn Thị Kim Ngân BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718128 Nguyễn Trương Quế Anh BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718128 Nguyễn Trương Quế Anh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718131 Đạt Thị Phương Doanh BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718131 Đạt Thị Phương Doanh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718132 Hà Thị Thảo BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718132 Hà Thị Thảo CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718134 Đặng Thị Hoàng Anh BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718134 Đặng Thị Hoàng Anh BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1718136 Lê Ngọc Phương Anh BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718136 Lê Ngọc Phương Anh BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1718137 Nguyễn Tiến Anh BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718138 Nguyễn Trần Vân Anh BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718138 Nguyễn Trần Vân Anh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718139 Võ Thị Tú Anh BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718140 Võ Tú Anh BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718140 Võ Tú Anh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718143 Trịnh Thị Ngọc Bích BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718143 Trịnh Thị Ngọc Bích CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718144 Huỳnh Tuấn Bình BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718146 Trần Trung Chánh BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718146 Trần Trung Chánh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718148 Nguyễn Hoàng Chiến BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718148 Nguyễn Hoàng Chiến BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718148 Nguyễn Hoàng Chiến CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718149 Nguyễn Văn Chiến BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718149 Nguyễn Văn Chiến BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718149 Nguyễn Văn Chiến CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718152 Nguyễn Quốc Cường BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718152 Nguyễn Quốc Cường CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718153 Trần Huy Cường BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718153 Trần Huy Cường CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718154 Bùi Văn Danh BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718154 Bùi Văn Danh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718155 Đặng Quốc Đạt BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718155 Đặng Quốc Đạt BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718156 Đỗ Lê Phát Đạt BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718156 Đỗ Lê Phát Đạt BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718156 Đỗ Lê Phát Đạt CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718162 Võ Thị Thúy Dung BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718162 Võ Thị Thúy Dung CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718164 Nhâm Quốc Dũng BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718164 Nhâm Quốc Dũng CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718165 Nguyễn Mai Đức Duy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1718165 Nguyễn Mai Đức Duy BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718166 Phạm Hoàng Duy BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718166 Phạm Hoàng Duy CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718166 Phạm Hoàng Duy BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1718167 Lê Thị Mỹ Duyên BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718167 Lê Thị Mỹ Duyên CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718169 Phan Châu Giang BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718169 Phan Châu Giang CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718171 Trần Thị Thu Hà BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718171 Trần Thị Thu Hà CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718173 Nguyễn Đình Hân BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718173 Nguyễn Đình Hân BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718173 Nguyễn Đình Hân BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1718173 Nguyễn Đình Hân BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1718174 Nguyễn Thị Châu Hân BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718174 Nguyễn Thị Châu Hân CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718176 Nguyễn Phi Hiệp BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718177 Võ Đắc Hồ BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718177 Võ Đắc Hồ BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718177 Võ Đắc Hồ CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718178 Nguyễn Thị Minh Hòa BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718178 Nguyễn Thị Minh Hòa CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718179 Vũ Đình Hoàng BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718179 Vũ Đình Hoàng CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718180 Đinh Xuân Hồng BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718180 Đinh Xuân Hồng CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718181 Lê Thị Cẩm Hồng BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718181 Lê Thị Cẩm Hồng CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718184 Nguyễn Mạnh Hùng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1718184 Nguyễn Mạnh Hùng BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718184 Nguyễn Mạnh Hùng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718187 Phạm Thị Huyên BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718187 Phạm Thị Huyên CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718189 Nguyễn Bích Huyền BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718189 Nguyễn Bích Huyền CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718190 Nguyễn Thanh Huyền BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718191 Nguyễn Thị Ngọc Huyền MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1718191 Nguyễn Thị Ngọc Huyền BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718191 Nguyễn Thị Ngọc Huyền CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718193 Huỳnh Khả Hân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1718193 Huỳnh Khả Hân BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718193 Huỳnh Khả Hân CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718196 Trần Trung Khang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1718196 Trần Trung Khang BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718196 Trần Trung Khang CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718197 Trần Mai Yến Khanh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1718197 Trần Mai Yến Khanh BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718197 Trần Mai Yến Khanh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718199 Lê Huỳnh Phúc Khánh BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718199 Lê Huỳnh Phúc Khánh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718200 Ngô Quốc Khánh BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718200 Ngô Quốc Khánh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718200 Ngô Quốc Khánh BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1718201 Trần Anh Khoa BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718201 Trần Anh Khoa CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718203 Phan Thị Vâng Lam BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718203 Phan Thị Vâng Lam CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718204 Nguyễn Thị Bạch Lê BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718204 Nguyễn Thị Bạch Lê CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718205 Phạm Thị Liên BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718205 Phạm Thị Liên BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718205 Phạm Thị Liên CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718207 Nguyễn Đăng Việt Linh BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718207 Nguyễn Đăng Việt Linh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718208 Nguyễn Lê Thùy Linh BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718209 Tôn Nữ Hạnh Linh BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718211 Lê Thị Kim Loan BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718214 Võ Thị Ánh Loan BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718214 Võ Thị Ánh Loan CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718215 Lê Hoàng Long MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1718215 Lê Hoàng Long BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718215 Lê Hoàng Long CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718216 Phạm Phi Long BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718216 Phạm Phi Long CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718219 Nguyễn Đức Mạnh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1718219 Nguyễn Đức Mạnh BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718219 Nguyễn Đức Mạnh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718220 Nguyễn Thị Diễm Mi BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718220 Nguyễn Thị Diễm Mi CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718221 Bùi Duy Minh BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718222 Ngô Quang Minh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1718222 Ngô Quang Minh BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718223 Nguyễn Võ Quế Minh BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718223 Nguyễn Võ Quế Minh BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1718224 Phan Thị Minh BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718224 Phan Thị Minh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718224 Phan Thị Minh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718225 Trần Tuấn Minh BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718225 Trần Tuấn Minh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718226 Nguyễn Ngọc Kiều My BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718226 Nguyễn Ngọc Kiều My BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718227 Lê Văn Nam BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718227 Lê Văn Nam BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718227 Lê Văn Nam CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718227 Lê Văn Nam BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1718228 Trần Ngọc Hải Nam BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718228 Trần Ngọc Hải Nam BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718228 Trần Ngọc Hải Nam CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718230 Lê Thị Mỷ Ngân BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718230 Lê Thị Mỷ Ngân CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718231 Lục Trịnh Mỹ Ngân BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718231 Lục Trịnh Mỹ Ngân BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1718232 Mai Thanh Ngân BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718232 Mai Thanh Ngân CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718234 Nguyễn Thị Kim Ngân BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718234 Nguyễn Thị Kim Ngân BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718236 Phạm Thị Thanh Ngân BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718236 Phạm Thị Thanh Ngân CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718236 Phạm Thị Thanh Ngân BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1718237 Võ Thị Thúy Ngân BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718237 Võ Thị Thúy Ngân CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718238 Nguyễn Ngọc Phương Nghi BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718238 Nguyễn Ngọc Phương Nghi CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718241 Lê Dương Bích Ngọc BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718241 Lê Dương Bích Ngọc BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718241 Lê Dương Bích Ngọc CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718242 Nguyễn Thị Bích Ngọc BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718242 Nguyễn Thị Bích Ngọc CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718243 Nguyễn Thị Bích Ngọc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1718243 Nguyễn Thị Bích Ngọc BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718243 Nguyễn Thị Bích Ngọc CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718244 Nguyễn Thị Hồng Ngọc BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718245 Đồng Thị Thảo Nguyên BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718245 Đồng Thị Thảo Nguyên CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718246 Lương Trung Nguyên BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718246 Lương Trung Nguyên CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718247 Nguyễn Hồ Thảo Nguyên BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718247 Nguyễn Hồ Thảo Nguyên BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718247 Nguyễn Hồ Thảo Nguyên CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718248 Phạm Trương Trúc Nhã BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718248 Phạm Trương Trúc Nhã CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718250 Bùi Thị Kim Nhi BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718250 Bùi Thị Kim Nhi CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718252 Phan Thiên Hoàng Nhi BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718252 Phan Thiên Hoàng Nhi CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718253 Lê Võ Thị Quỳnh Nhiêm BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718254 Nguyễn Hoàng Hương Nhu BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718255 Đặng Ngọc Minh Như BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718255 Đặng Ngọc Minh Như BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718255 Đặng Ngọc Minh Như CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718256 Nguyễn Thị Yến Như BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718256 Nguyễn Thị Yến Như CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718258 Phạm Vũ Quỳnh Như BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718258 Phạm Vũ Quỳnh Như PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718258 Phạm Vũ Quỳnh Như CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718259 Trần Quế Như BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718259 Trần Quế Như BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718259 Trần Quế Như CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718260 Trương Thị Huỳnh Như BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718260 Trương Thị Huỳnh Như BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718260 Trương Thị Huỳnh Như CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718261 Tô Thị Ngọc Nhung BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718261 Tô Thị Ngọc Nhung CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718262 Trần Thị Hồng Nhung BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718263 Trần Minh Nhựt BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718265 Nguyễn Đức Phong BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718265 Nguyễn Đức Phong PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718265 Nguyễn Đức Phong CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718268 Trần Đại Phúc BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718268 Trần Đại Phúc CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718269 Lê Thị Phụng BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718269 Lê Thị Phụng CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718273 Ngô Thị Mỹ Phương BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718273 Ngô Thị Mỹ Phương CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718274 Nguyễn Thị Phượng BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718274 Nguyễn Thị Phượng CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718276 Trần Bích Phượng BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718277 Đồng Minh Quân BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718277 Đồng Minh Quân CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718278 Võ Xuân Anh Quân BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718278 Võ Xuân Anh Quân CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718279 Trần Minh Quang BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718279 Trần Minh Quang CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718280 Trương Minh Quang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1718280 Trương Minh Quang BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718280 Trương Minh Quang PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718280 Trương Minh Quang CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718280 Trương Minh Quang BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1718282 Nguyễn Bình Thiên Quốc BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718282 Nguyễn Bình Thiên Quốc CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718283 La Diệu Quyên BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718284 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718284 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718285 Phạm Nguyễn Yến Quỳnh BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718287 Nguyễn Thị Sao MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1718287 Nguyễn Thị Sao BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718287 Nguyễn Thị Sao CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718288 Nguyễn Thành Tâm BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718288 Nguyễn Thành Tâm CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718289 Phạm Công Minh Tâm BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718289 Phạm Công Minh Tâm CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718290 Phan Lê Nhật Tân BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718290 Phan Lê Nhật Tân CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718291 Nguyễn Thanh Tấn BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718291 Nguyễn Thanh Tấn CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718293 Trần Thị Uyên Thanh BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718295 Lâm Trần Phương Thảo BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718295 Lâm Trần Phương Thảo CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718296 Nguyễn Bích Thảo BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718296 Nguyễn Bích Thảo CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718298 Nguyễn Thế Lý Hảo BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718299 Đinh Thuận Thiên BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718299 Đinh Thuận Thiên BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1718299 Đinh Thuận Thiên BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1718300 Trần Thiên Thiên BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718301 Năng Xuân Thiện BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718301 Năng Xuân Thiện CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718302 Trần Duy Thiện BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718302 Trần Duy Thiện CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718302 Trần Duy Thiện BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1718305 Võ Thị Thoa BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718305 Võ Thị Thoa CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718306 Lương Thị Hoài Thu BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718306 Lương Thị Hoài Thu CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718306 Lương Thị Hoài Thu BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1718307 Phạm Thị Cẩm Thu BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718307 Phạm Thị Cẩm Thu CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718308 Nguyễn Ngọc Minh Thư BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718308 Nguyễn Ngọc Minh Thư BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718308 Nguyễn Ngọc Minh Thư CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718314 Lê Tấn Thuận BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718315 Nguyễn Huỳnh Tri Thức BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718315 Nguyễn Huỳnh Tri Thức CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718316 Ngô Thị Thương BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718316 Ngô Thị Thương CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718317 Nguyễn Thị Hoài Thương BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718317 Nguyễn Thị Hoài Thương CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718318 Nguyễn Thị Thanh Thúy BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718318 Nguyễn Thị Thanh Thúy CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718319 Lê Gia Thụy BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718319 Lê Gia Thụy BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1718320 Đỗ Minh Thy BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718320 Đỗ Minh Thy CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718322 Nguyễn Thanh Tiến BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718322 Nguyễn Thanh Tiến CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718324 Văn Công Tĩnh BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718324 Văn Công Tĩnh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718324 Văn Công Tĩnh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718325 Huỳnh Thị Bích Trâm BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718325 Huỳnh Thị Bích Trâm CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718328 Nguyễn Lê Huyền Trâm BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718328 Nguyễn Lê Huyền Trâm CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718330 Lê Văn Ngọc Trân BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718330 Lê Văn Ngọc Trân CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718331 Đỗ Thị Kim Trang BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718332 Phạm Thị Thu Trang BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718332 Phạm Thị Thu Trang CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718333 Trần Thị Trang BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718333 Trần Thị Trang CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718334 Võ Chánh Phương Trang BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718335 Trịnh Quang Trí BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718335 Trịnh Quang Trí CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718338 Huỳnh Phan Ánh Trinh BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718338 Huỳnh Phan Ánh Trinh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718339 Nguyễn Lê Thanh Trúc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1718339 Nguyễn Lê Thanh Trúc BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718339 Nguyễn Lê Thanh Trúc CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718339 Nguyễn Lê Thanh Trúc BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1718340 Nguyễn Thành Trung BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718343 Lê Thanh Tú BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718343 Lê Thanh Tú CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718344 Nguyễn Đức Tú BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718345 Nguyễn Phan Anh Tú BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718345 Nguyễn Phan Anh Tú CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718346 Nguyễn Lê Anh Tuấn BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718346 Nguyễn Lê Anh Tuấn PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718346 Nguyễn Lê Anh Tuấn CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718347 Nguyễn Quang Tường BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718347 Nguyễn Quang Tường CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718348 Nguyễn Vũ Lâm Tuyền BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718348 Nguyễn Vũ Lâm Tuyền CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718349 Nguyễn Thị Ánh Tuyết BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718349 Nguyễn Thị Ánh Tuyết CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718350 Nguyễn Đình Phú Uy BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718350 Nguyễn Đình Phú Uy CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718351 Nguyễn Phạm Thảo Uyên BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718351 Nguyễn Phạm Thảo Uyên CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718352 Nguyễn Thị Thu Uyên BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718352 Nguyễn Thị Thu Uyên BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718352 Nguyễn Thị Thu Uyên CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718353 Trương Thảo Uyên BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718353 Trương Thảo Uyên BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718353 Trương Thảo Uyên CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718354 Hà Thị Vân BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718354 Hà Thị Vân CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718356 Nguyễn Thị Ái Vân BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718356 Nguyễn Thị Ái Vân BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718356 Nguyễn Thị Ái Vân CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718358 Trần Phạm Khánh Vi BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718358 Trần Phạm Khánh Vi CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718359 Dương Phan Khả Vinh BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718359 Dương Phan Khả Vinh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718363 Nguyễn Ngọc Như Ý BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718363 Nguyễn Ngọc Như Ý CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1718364 Nguyễn Như Ý BTE10002
DH CQ 18-19 1 GK 1718364 Nguyễn Như Ý CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719009 Thạch Thị Linh Đang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719009 Thạch Thị Linh Đang BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719009 Thạch Thị Linh Đang BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719009 Thạch Thị Linh Đang PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719011 Khang Thị Giao Linh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719011 Khang Thị Giao Linh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719011 Khang Thị Giao Linh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719011 Khang Thị Giao Linh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719012 Nguyễn Thùy An MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719012 Nguyễn Thùy An BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719012 Nguyễn Thùy An PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719012 Nguyễn Thùy An BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1719013 Đỗ Nguyễn Hồng Ân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719013 Đỗ Nguyễn Hồng Ân BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719013 Đỗ Nguyễn Hồng Ân BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719013 Đỗ Nguyễn Hồng Ân PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719016 Nguyễn Hoàng Tuấn Anh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719016 Nguyễn Hoàng Tuấn Anh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719016 Nguyễn Hoàng Tuấn Anh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719016 Nguyễn Hoàng Tuấn Anh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719017 Phạm Vân Anh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719017 Phạm Vân Anh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719017 Phạm Vân Anh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719018 Trần Ngọc Hải Anh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719018 Trần Ngọc Hải Anh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719018 Trần Ngọc Hải Anh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719019 Trần Thị Ngọc Anh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719020 Trương Quốc Anh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719020 Trương Quốc Anh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719020 Trương Quốc Anh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719020 Trương Quốc Anh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719021 Lê Hoài Bảo MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719021 Lê Hoài Bảo PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719021 Lê Hoài Bảo BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1719022 Nguyễn Thiên Bình MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719022 Nguyễn Thiên Bình BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719022 Nguyễn Thiên Bình BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719022 Nguyễn Thiên Bình PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719023 Nguyễn Văn Dương Bình MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719023 Nguyễn Văn Dương Bình BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719023 Nguyễn Văn Dương Bình BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719023 Nguyễn Văn Dương Bình PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719024 Hà Minh Châu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719024 Hà Minh Châu PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719024 Hà Minh Châu PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719024 Hà Minh Châu BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1719026 Nguyễn Chí Cường MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719026 Nguyễn Chí Cường BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719026 Nguyễn Chí Cường BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719026 Nguyễn Chí Cường PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719027 Nguyễn Huy Cường MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719027 Nguyễn Huy Cường BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719027 Nguyễn Huy Cường BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719027 Nguyễn Huy Cường PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719030 Phan Lê Thảo Đang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719030 Phan Lê Thảo Đang BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719030 Phan Lê Thảo Đang BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719030 Phan Lê Thảo Đang PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719031 Diệp Trần Hải Đăng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719031 Diệp Trần Hải Đăng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719032 Nguyễn Minh Hải Đăng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719032 Nguyễn Minh Hải Đăng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719032 Nguyễn Minh Hải Đăng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719032 Nguyễn Minh Hải Đăng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719033 Mai Công Danh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719033 Mai Công Danh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719033 Mai Công Danh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719033 Mai Công Danh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719035 Nguyễn Thành Đạt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719035 Nguyễn Thành Đạt BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719035 Nguyễn Thành Đạt BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719035 Nguyễn Thành Đạt PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719036 Hồ Thanh Điền MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719036 Hồ Thanh Điền CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719036 Hồ Thanh Điền PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719037 Đỗ Trung Diệu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719037 Đỗ Trung Diệu BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719037 Đỗ Trung Diệu PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719039 Trần Văn Độ MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719039 Trần Văn Độ BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719039 Trần Văn Độ BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719039 Trần Văn Độ PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719040 Đào Phúc Đức MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719040 Đào Phúc Đức BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719040 Đào Phúc Đức PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719040 Đào Phúc Đức BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1719041 Phạm Ngọc Dũng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719041 Phạm Ngọc Dũng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719041 Phạm Ngọc Dũng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719041 Phạm Ngọc Dũng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719042 Giang Trùng Dương MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719042 Giang Trùng Dương BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719042 Giang Trùng Dương BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719042 Giang Trùng Dương PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719043 Lê Thị Thùy Dương MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719043 Lê Thị Thùy Dương BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719043 Lê Thị Thùy Dương BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719043 Lê Thị Thùy Dương PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719044 Nguyễn Văn Đương MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719044 Nguyễn Văn Đương BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719044 Nguyễn Văn Đương BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719044 Nguyễn Văn Đương PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719045 Nguyễn Duy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719045 Nguyễn Duy BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719045 Nguyễn Duy BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719045 Nguyễn Duy PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719046 Phạm Thị Thúy Duy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719046 Phạm Thị Thúy Duy BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719046 Phạm Thị Thúy Duy BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719046 Phạm Thị Thúy Duy PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719047 Trần Hoàng Duy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719047 Trần Hoàng Duy BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719047 Trần Hoàng Duy BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719047 Trần Hoàng Duy PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719048 Nguyễn Thị Mai Ghi MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719048 Nguyễn Thị Mai Ghi PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719049 Phạm Hà Giang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719049 Phạm Hà Giang BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719049 Phạm Hà Giang BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719049 Phạm Hà Giang PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719050 Phạm Nguyễn Bảo Giang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719050 Phạm Nguyễn Bảo Giang BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719050 Phạm Nguyễn Bảo Giang BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719050 Phạm Nguyễn Bảo Giang PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719053 Cao Ngọc Hân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719053 Cao Ngọc Hân BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719053 Cao Ngọc Hân PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719053 Cao Ngọc Hân BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1719054 Dư Mỹ Hân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719054 Dư Mỹ Hân BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719054 Dư Mỹ Hân BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719054 Dư Mỹ Hân PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719055 Nguyễn Ngọc Hân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719055 Nguyễn Ngọc Hân BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719055 Nguyễn Ngọc Hân PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719056 Nguyễn Trần Bảo Hân BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719056 Nguyễn Trần Bảo Hân CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719056 Nguyễn Trần Bảo Hân PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719057 Võ Thị Ngọc Hân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719057 Võ Thị Ngọc Hân PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719057 Võ Thị Ngọc Hân BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1719058 Mai Thị Hằng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719058 Mai Thị Hằng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719059 Nguyễn Thị Lệ Hằng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719059 Nguyễn Thị Lệ Hằng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719059 Nguyễn Thị Lệ Hằng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719059 Nguyễn Thị Lệ Hằng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719061 Huỳnh Xuân Hạnh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719061 Huỳnh Xuân Hạnh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719063 Phạm Thị Hạnh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719063 Phạm Thị Hạnh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719064 Trần Nguyễn Anh Hào MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719064 Trần Nguyễn Anh Hào BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719064 Trần Nguyễn Anh Hào BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719064 Trần Nguyễn Anh Hào PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719065 Hồ Đỗ Hữu Hậu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719065 Hồ Đỗ Hữu Hậu PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719067 Lê Thị Thu Hiền MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719067 Lê Thị Thu Hiền BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719067 Lê Thị Thu Hiền BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719067 Lê Thị Thu Hiền PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719068 Nguyễn Thị Thu Hiền MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719068 Nguyễn Thị Thu Hiền BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719068 Nguyễn Thị Thu Hiền PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719068 Nguyễn Thị Thu Hiền PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1719068 Nguyễn Thị Thu Hiền BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1719069 Quách Hồng Đức Hiền MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719069 Quách Hồng Đức Hiền BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719069 Quách Hồng Đức Hiền BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719069 Quách Hồng Đức Hiền PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719072 Thượng Thái Hiếu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719072 Thượng Thái Hiếu BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719072 Thượng Thái Hiếu PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719072 Thượng Thái Hiếu BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1719073 Lưu Thị Ánh Hồng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719073 Lưu Thị Ánh Hồng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719073 Lưu Thị Ánh Hồng BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1719074 Vũ Thị Hồng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719075 Đỗ Mạnh Hùng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719075 Đỗ Mạnh Hùng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719075 Đỗ Mạnh Hùng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719075 Đỗ Mạnh Hùng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719078 Trần Hải Hưng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719078 Trần Hải Hưng CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719078 Trần Hải Hưng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719079 Nguyễn Thị Mỹ Hương MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719079 Nguyễn Thị Mỹ Hương PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719080 Nguyễn Võ Quỳnh Hương MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719080 Nguyễn Võ Quỳnh Hương PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719081 Quách Thị Thanh Hương MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719081 Quách Thị Thanh Hương PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719082 Hồ Lê Huy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719082 Hồ Lê Huy CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719082 Hồ Lê Huy PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719084 Nguyễn Quốc Huy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719084 Nguyễn Quốc Huy PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719085 Huỳnh Thị Ngọc Huyền MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719085 Huỳnh Thị Ngọc Huyền PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719086 Nguyễn Thị Mỹ Huyền MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719086 Nguyễn Thị Mỹ Huyền BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719086 Nguyễn Thị Mỹ Huyền BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719086 Nguyễn Thị Mỹ Huyền PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719087 Trần Thị Thu Huyền MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719087 Trần Thị Thu Huyền BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719087 Trần Thị Thu Huyền BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719087 Trần Thị Thu Huyền PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719088 Nguyễn Quang Khải MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719088 Nguyễn Quang Khải CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719088 Nguyễn Quang Khải PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719089 Nguyễn Gia Khang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719089 Nguyễn Gia Khang PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719089 Nguyễn Gia Khang BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1719091 Nguyễn Hiếu Kiên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719091 Nguyễn Hiếu Kiên BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719091 Nguyễn Hiếu Kiên BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719091 Nguyễn Hiếu Kiên PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719092 Trần Trung Kiên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719092 Trần Trung Kiên BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719092 Trần Trung Kiên BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719092 Trần Trung Kiên PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719093 Nguyễn Tuấn Kiệt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719093 Nguyễn Tuấn Kiệt PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719094 Dương Lê Vĩnh Kỳ MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719094 Dương Lê Vĩnh Kỳ PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719094 Dương Lê Vĩnh Kỳ BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1719095 Hà Thanh Lam MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719095 Hà Thanh Lam BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719095 Hà Thanh Lam BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719095 Hà Thanh Lam PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719096 Bùi Thị Lan MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719096 Bùi Thị Lan BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719096 Bùi Thị Lan BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719096 Bùi Thị Lan PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719097 Nguyễn Thị Lan BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719097 Nguyễn Thị Lan PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719097 Nguyễn Thị Lan BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1719098 Phạm Tiến Lập MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719098 Phạm Tiến Lập BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719098 Phạm Tiến Lập BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719098 Phạm Tiến Lập PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719099 Nguyễn Thị Mỹ Liên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719099 Nguyễn Thị Mỹ Liên BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719099 Nguyễn Thị Mỹ Liên BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719099 Nguyễn Thị Mỹ Liên PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719099 Nguyễn Thị Mỹ Liên BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1719100 Trần Thị Thùy Liên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719100 Trần Thị Thùy Liên CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719100 Trần Thị Thùy Liên PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719101 Nguyễn Huỳnh Trúc Linh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719101 Nguyễn Huỳnh Trúc Linh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719102 Phạm Ngô Thùy Linh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719102 Phạm Ngô Thùy Linh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719102 Phạm Ngô Thùy Linh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719103 Thái Ngọc Diệu Linh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719103 Thái Ngọc Diệu Linh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719103 Thái Ngọc Diệu Linh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719103 Thái Ngọc Diệu Linh BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1719104 Văn Thị Thùy Linh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719104 Văn Thị Thùy Linh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719104 Văn Thị Thùy Linh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719104 Văn Thị Thùy Linh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719104 Văn Thị Thùy Linh BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1719105 Nguyễn Phước Lộc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719105 Nguyễn Phước Lộc PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719105 Nguyễn Phước Lộc BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719105 Nguyễn Phước Lộc BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719105 Nguyễn Phước Lộc PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719105 Nguyễn Phước Lộc BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1719106 Nguyễn Văn Long MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719106 Nguyễn Văn Long BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719106 Nguyễn Văn Long BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719106 Nguyễn Văn Long PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719107 Nguyễn Hữu Luân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719107 Nguyễn Hữu Luân BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719107 Nguyễn Hữu Luân BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719107 Nguyễn Hữu Luân PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719108 Nguyễn Thành Luân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719108 Nguyễn Thành Luân BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719108 Nguyễn Thành Luân BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719108 Nguyễn Thành Luân PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719110 Trương Chí Lực MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719110 Trương Chí Lực BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719110 Trương Chí Lực BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719110 Trương Chí Lực PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719111 Võ Thị Huỳnh Mai MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719111 Võ Thị Huỳnh Mai BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719111 Võ Thị Huỳnh Mai PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719111 Võ Thị Huỳnh Mai BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1719113 Võ Lê Minh Mẫn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719113 Võ Lê Minh Mẫn CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719113 Võ Lê Minh Mẫn PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719113 Võ Lê Minh Mẫn BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1719114 Cao Nhu Mì MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719114 Cao Nhu Mì BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719114 Cao Nhu Mì BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719114 Cao Nhu Mì PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719115 Hồ Hiếu Minh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719115 Hồ Hiếu Minh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719115 Hồ Hiếu Minh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719115 Hồ Hiếu Minh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719115 Hồ Hiếu Minh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719117 Nguyễn Thị Tuyết Minh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719117 Nguyễn Thị Tuyết Minh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719117 Nguyễn Thị Tuyết Minh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719117 Nguyễn Thị Tuyết Minh BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1719118 Đinh Tấn Muôn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719118 Đinh Tấn Muôn BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719118 Đinh Tấn Muôn BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719118 Đinh Tấn Muôn PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719119 Trần Thị Kiều My MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719119 Trần Thị Kiều My BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719119 Trần Thị Kiều My BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719119 Trần Thị Kiều My PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719120 Lê Thúy Hoàn Mỹ MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719120 Lê Thúy Hoàn Mỹ BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719120 Lê Thúy Hoàn Mỹ BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719120 Lê Thúy Hoàn Mỹ PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719122 Vũ Đình Nam MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719122 Vũ Đình Nam CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719122 Vũ Đình Nam PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719123 Hương Thị Kim Ngọc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719123 Hương Thị Kim Ngọc PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719123 Hương Thị Kim Ngọc BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1719124 Nguyễn Thị Ngọc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719124 Nguyễn Thị Ngọc BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719124 Nguyễn Thị Ngọc BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719124 Nguyễn Thị Ngọc PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719124 Nguyễn Thị Ngọc BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1719125 Vũ Nguyễn Kim Ngọc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719125 Vũ Nguyễn Kim Ngọc CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719125 Vũ Nguyễn Kim Ngọc PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719125 Vũ Nguyễn Kim Ngọc BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1719126 Bùi Trần Trung Nguyên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719126 Bùi Trần Trung Nguyên BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719126 Bùi Trần Trung Nguyên PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719127 Ngụy Nguyễn Khôi Nguyên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719127 Ngụy Nguyễn Khôi Nguyên BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719127 Ngụy Nguyễn Khôi Nguyên BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719127 Ngụy Nguyễn Khôi Nguyên PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719128 Phạm Ngọc Nguyên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719128 Phạm Ngọc Nguyên BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719128 Phạm Ngọc Nguyên PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719129 Trần Thị Ánh Nguyên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719129 Trần Thị Ánh Nguyên BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719129 Trần Thị Ánh Nguyên PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719129 Trần Thị Ánh Nguyên BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1719131 Lượng Hoài Nhân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719131 Lượng Hoài Nhân BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719131 Lượng Hoài Nhân BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719131 Lượng Hoài Nhân PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719132 Nguyễn Xuân Nhân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719132 Nguyễn Xuân Nhân BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719132 Nguyễn Xuân Nhân BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719132 Nguyễn Xuân Nhân PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719133 Trần Văn Nhân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719133 Trần Văn Nhân BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719133 Trần Văn Nhân BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719133 Trần Văn Nhân PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719134 Trương Minh Nhật MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719134 Trương Minh Nhật BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719134 Trương Minh Nhật BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719134 Trương Minh Nhật PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719135 Đỗ Thị Hồng Nhi MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719135 Đỗ Thị Hồng Nhi BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719135 Đỗ Thị Hồng Nhi PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719136 Huỳnh Thảo Nhi MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719136 Huỳnh Thảo Nhi BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719136 Huỳnh Thảo Nhi BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719136 Huỳnh Thảo Nhi PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719137 Nguyễn Thị Tứ Nhiên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719137 Nguyễn Thị Tứ Nhiên BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719137 Nguyễn Thị Tứ Nhiên CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719137 Nguyễn Thị Tứ Nhiên PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719138 Huỳnh Như MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719138 Huỳnh Như PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719140 Nguyễn Thị Huỳnh Như MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719140 Nguyễn Thị Huỳnh Như BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719140 Nguyễn Thị Huỳnh Như BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719140 Nguyễn Thị Huỳnh Như PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719140 Nguyễn Thị Huỳnh Như BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1719141 Nguyễn Thị Hồng Nhung MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719141 Nguyễn Thị Hồng Nhung BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719141 Nguyễn Thị Hồng Nhung CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719141 Nguyễn Thị Hồng Nhung PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719142 Nguyễn Đức Ninh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719142 Nguyễn Đức Ninh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719143 Phạm Thị Kiều Oanh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719143 Phạm Thị Kiều Oanh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719143 Phạm Thị Kiều Oanh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719145 Phan Thị Hồng Phấn PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719146 Đoàn Tấn Phát MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719146 Đoàn Tấn Phát BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719146 Đoàn Tấn Phát BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719146 Đoàn Tấn Phát PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719147 Phan Tấn Phát MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719147 Phan Tấn Phát BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719147 Phan Tấn Phát BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719147 Phan Tấn Phát PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719149 Ngô Thanh Phong MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719149 Ngô Thanh Phong BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719149 Ngô Thanh Phong PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719150 Trương Vĩ Phong MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719150 Trương Vĩ Phong BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719150 Trương Vĩ Phong BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719150 Trương Vĩ Phong PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719151 Đoàn Trọng Phú MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719151 Đoàn Trọng Phú BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719151 Đoàn Trọng Phú BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719151 Đoàn Trọng Phú PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719152 Phan Thanh Phú MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719152 Phan Thanh Phú BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719152 Phan Thanh Phú PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719153 Lâm Gia Phúc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719153 Lâm Gia Phúc BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719153 Lâm Gia Phúc BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719153 Lâm Gia Phúc PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719155 Lý Hiểu Phương MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719155 Lý Hiểu Phương PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719156 Nguyễn Trần Trúc Phương MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719156 Nguyễn Trần Trúc Phương BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719156 Nguyễn Trần Trúc Phương BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719156 Nguyễn Trần Trúc Phương PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719157 Phạm Phú Quân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719157 Phạm Phú Quân BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719157 Phạm Phú Quân PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719159 Trần Đăng Quang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719159 Trần Đăng Quang PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719160 Nguyễn Sinh Quý MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719160 Nguyễn Sinh Quý BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719160 Nguyễn Sinh Quý BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719160 Nguyễn Sinh Quý PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719161 Võ Ngọc Kim Quyên PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719161 Võ Ngọc Kim Quyên PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719163 Trương Hồng Sang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719163 Trương Hồng Sang BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719163 Trương Hồng Sang BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719163 Trương Hồng Sang PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719164 Lê Văn Sĩ MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719164 Lê Văn Sĩ BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719164 Lê Văn Sĩ BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719164 Lê Văn Sĩ PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719165 Nguyễn Ngọc Sơn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719165 Nguyễn Ngọc Sơn BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719165 Nguyễn Ngọc Sơn BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719165 Nguyễn Ngọc Sơn PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719166 Lê Văn Sỹ MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719166 Lê Văn Sỹ BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719166 Lê Văn Sỹ BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719166 Lê Văn Sỹ PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719167 Cao Ngọc Tâm MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719167 Cao Ngọc Tâm BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719167 Cao Ngọc Tâm BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719167 Cao Ngọc Tâm PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719168 Lê Quốc Tâm MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719168 Lê Quốc Tâm PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719169 Lê Hoàng Minh Tân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719169 Lê Hoàng Minh Tân PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719171 Nguyễn Huỳnh Anh Thái MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719171 Nguyễn Huỳnh Anh Thái PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719172 Trần Hoàng Thái MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719172 Trần Hoàng Thái BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719172 Trần Hoàng Thái BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719172 Trần Hoàng Thái PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719174 Mai Tất Thắng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719174 Mai Tất Thắng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719174 Mai Tất Thắng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719174 Mai Tất Thắng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719175 Nguyễn Văn Thắng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719175 Nguyễn Văn Thắng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719175 Nguyễn Văn Thắng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719175 Nguyễn Văn Thắng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719176 Phan Việt Thắng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719176 Phan Việt Thắng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719177 Trần Thị Thanh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719177 Trần Thị Thanh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719177 Trần Thị Thanh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719177 Trần Thị Thanh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719179 Vũ Ngọc Thiên Thanh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719179 Vũ Ngọc Thiên Thanh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719179 Vũ Ngọc Thiên Thanh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719179 Vũ Ngọc Thiên Thanh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719179 Vũ Ngọc Thiên Thanh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719180 Lê Minh Thành MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719180 Lê Minh Thành BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719180 Lê Minh Thành BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719180 Lê Minh Thành PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719183 Nguyễn Thị Thảo MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719183 Nguyễn Thị Thảo BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719183 Nguyễn Thị Thảo BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719183 Nguyễn Thị Thảo PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719184 Nguyễn Thị Phương Thảo MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719184 Nguyễn Thị Phương Thảo BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719184 Nguyễn Thị Phương Thảo BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719184 Nguyễn Thị Phương Thảo PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719185 Nguyễn Thị Thu Thảo MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719185 Nguyễn Thị Thu Thảo CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719185 Nguyễn Thị Thu Thảo PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719186 Nguyễn Chí Thật MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719186 Nguyễn Chí Thật BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719186 Nguyễn Chí Thật BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719186 Nguyễn Chí Thật PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719188 Lê Ngọc Thịnh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719188 Lê Ngọc Thịnh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719188 Lê Ngọc Thịnh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719188 Lê Ngọc Thịnh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719189 Huỳnh Thị Kim Thoa MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719189 Huỳnh Thị Kim Thoa BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719189 Huỳnh Thị Kim Thoa BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719189 Huỳnh Thị Kim Thoa PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719190 Phan Văn Thoại MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719190 Phan Văn Thoại BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719190 Phan Văn Thoại BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719190 Phan Văn Thoại PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719191 Trần Nhật Thông MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719191 Trần Nhật Thông PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719193 Nguyễn Anh Thư MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719193 Nguyễn Anh Thư PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719194 Nguyễn Thị Minh Thư MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719194 Nguyễn Thị Minh Thư PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719195 Phan Kiều Thư MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719195 Phan Kiều Thư BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719195 Phan Kiều Thư BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719195 Phan Kiều Thư PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719196 Trần Đình Thuận MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719196 Trần Đình Thuận BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719196 Trần Đình Thuận BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719196 Trần Đình Thuận PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719198 Phan Thị Cẩm Thúy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719198 Phan Thị Cẩm Thúy BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719198 Phan Thị Cẩm Thúy PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719199 Võ Vũ Phương Thúy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719199 Võ Vũ Phương Thúy BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719199 Võ Vũ Phương Thúy PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719200 Cao Ngọc Thủy Tiên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719200 Cao Ngọc Thủy Tiên PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719200 Cao Ngọc Thủy Tiên CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719200 Cao Ngọc Thủy Tiên PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719201 Lâm Thị Mỹ Tiên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719201 Lâm Thị Mỹ Tiên PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719202 Lê Thị Mỹ Tiên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719202 Lê Thị Mỹ Tiên BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719202 Lê Thị Mỹ Tiên PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719204 Trần Thủy Tiên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719204 Trần Thủy Tiên PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719205 Nguyễn Công Tiến MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719205 Nguyễn Công Tiến BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719205 Nguyễn Công Tiến BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719205 Nguyễn Công Tiến PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719206 Lê Đức Tính MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719206 Lê Đức Tính PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719207 Nguyễn Bá Tòng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719207 Nguyễn Bá Tòng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719207 Nguyễn Bá Tòng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719207 Nguyễn Bá Tòng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719208 Nguyễn Huỳnh Quế Trâm MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719208 Nguyễn Huỳnh Quế Trâm PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719209 Cao Thị Bảo Trân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719209 Cao Thị Bảo Trân BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719209 Cao Thị Bảo Trân BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719209 Cao Thị Bảo Trân PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719210 Đặng Thị Huế Trân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719210 Đặng Thị Huế Trân PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719211 Huỳnh Bảo Trân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719211 Huỳnh Bảo Trân BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719211 Huỳnh Bảo Trân PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719212 Mai Quế Trân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719212 Mai Quế Trân BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719212 Mai Quế Trân BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719212 Mai Quế Trân PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719213 Nguyễn La Ngọc Trân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719213 Nguyễn La Ngọc Trân BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719213 Nguyễn La Ngọc Trân PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719214 Trần Thị Ngọc Trân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719214 Trần Thị Ngọc Trân PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719216 Phan Thị Thùy Trang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719216 Phan Thị Thùy Trang PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719217 Huỳnh Xuân Trí MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719217 Huỳnh Xuân Trí BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719217 Huỳnh Xuân Trí BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719217 Huỳnh Xuân Trí PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719217 Huỳnh Xuân Trí PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1719218 Trần Minh Trí MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719218 Trần Minh Trí BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719218 Trần Minh Trí BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719218 Trần Minh Trí PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719219 Võ Quang Triểu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719219 Võ Quang Triểu BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719219 Võ Quang Triểu PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719220 Lê Minh Trung MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719220 Lê Minh Trung PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719221 Nguyễn Đức Trung MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719221 Nguyễn Đức Trung BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719221 Nguyễn Đức Trung BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719221 Nguyễn Đức Trung PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719222 Hà Ngọc Trường MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719222 Hà Ngọc Trường BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719222 Hà Ngọc Trường BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719222 Hà Ngọc Trường PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719223 Đoàn Trưởng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719223 Đoàn Trưởng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719223 Đoàn Trưởng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719223 Đoàn Trưởng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719224 Lê Ngọc Tú MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719224 Lê Ngọc Tú BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719224 Lê Ngọc Tú BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719224 Lê Ngọc Tú CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719224 Lê Ngọc Tú PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719225 Nguyễn Anh Tú MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719225 Nguyễn Anh Tú BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719225 Nguyễn Anh Tú PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719226 Nguyễn Dương Linh Tú MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719226 Nguyễn Dương Linh Tú PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719227 Huỳnh Anh Tuấn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719227 Huỳnh Anh Tuấn PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719228 Nguyễn Quốc Tuấn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719228 Nguyễn Quốc Tuấn PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719229 Nguyễn Văn Tuấn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719229 Nguyễn Văn Tuấn BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719229 Nguyễn Văn Tuấn BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719229 Nguyễn Văn Tuấn PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719231 Nguyễn Đoàn Thanh Tùng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719231 Nguyễn Đoàn Thanh Tùng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719231 Nguyễn Đoàn Thanh Tùng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719231 Nguyễn Đoàn Thanh Tùng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719232 Dương Kim Tuyến MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719232 Dương Kim Tuyến BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719232 Dương Kim Tuyến BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719232 Dương Kim Tuyến PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719233 Huỳnh Quang Tuyến MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719233 Huỳnh Quang Tuyến BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719233 Huỳnh Quang Tuyến BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719233 Huỳnh Quang Tuyến PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719234 Ngô Thị Kim Tuyến MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719234 Ngô Thị Kim Tuyến BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719234 Ngô Thị Kim Tuyến PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719235 Đặng Thị Cẩm Tuyền MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719235 Đặng Thị Cẩm Tuyền CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719235 Đặng Thị Cẩm Tuyền PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719236 Huỳnh Lê Phượng Tuyền MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719236 Huỳnh Lê Phượng Tuyền BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719236 Huỳnh Lê Phượng Tuyền BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719236 Huỳnh Lê Phượng Tuyền PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719237 Huỳnh Thị Bích Tuyền MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719237 Huỳnh Thị Bích Tuyền BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719237 Huỳnh Thị Bích Tuyền BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719237 Huỳnh Thị Bích Tuyền PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719238 Nguyễn Thị Bích Tuyền MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719238 Nguyễn Thị Bích Tuyền BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719238 Nguyễn Thị Bích Tuyền BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719238 Nguyễn Thị Bích Tuyền PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719240 Trần Lê Ánh Tuyết MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719240 Trần Lê Ánh Tuyết BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719240 Trần Lê Ánh Tuyết BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719240 Trần Lê Ánh Tuyết PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719242 Huỳnh Hoàng Vân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719242 Huỳnh Hoàng Vân BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719242 Huỳnh Hoàng Vân BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719242 Huỳnh Hoàng Vân PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719245 Nguyễn Hoàng Việt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719245 Nguyễn Hoàng Việt BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719245 Nguyễn Hoàng Việt BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719245 Nguyễn Hoàng Việt PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719247 Trần Hoàng Thế Vinh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719247 Trần Hoàng Thế Vinh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719247 Trần Hoàng Thế Vinh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719247 Trần Hoàng Thế Vinh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719248 Lê Nữ Thụy Vy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719248 Lê Nữ Thụy Vy BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719248 Lê Nữ Thụy Vy BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719248 Lê Nữ Thụy Vy PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719248 Lê Nữ Thụy Vy BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1719249 Nguyễn Bảo Tuyết Vy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719249 Nguyễn Bảo Tuyết Vy PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719250 Nguyễn Hồng Vy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719250 Nguyễn Hồng Vy BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719250 Nguyễn Hồng Vy PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719251 Nguyễn Thị Thúy Vy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719251 Nguyễn Thị Thúy Vy PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719252 Bạch Nhật Vũ Xanh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719252 Bạch Nhật Vũ Xanh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719252 Bạch Nhật Vũ Xanh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719252 Bạch Nhật Vũ Xanh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719253 Đặng Nguyễn Mỹ Xuân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719253 Đặng Nguyễn Mỹ Xuân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719253 Đặng Nguyễn Mỹ Xuân BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719253 Đặng Nguyễn Mỹ Xuân BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719253 Đặng Nguyễn Mỹ Xuân PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719254 Đặng Thị Mỹ Xuân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719254 Đặng Thị Mỹ Xuân PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719255 Nguyễn Thị Mỹ Xuyên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719255 Nguyễn Thị Mỹ Xuyên BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719255 Nguyễn Thị Mỹ Xuyên BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719255 Nguyễn Thị Mỹ Xuyên PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719256 Đặng Thị Ngọc Ý MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719256 Đặng Thị Ngọc Ý BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719256 Đặng Thị Ngọc Ý BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719256 Đặng Thị Ngọc Ý PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1719257 Phan Thị Kim Yến MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1719257 Phan Thị Kim Yến BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1719257 Phan Thị Kim Yến BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1719257 Phan Thị Kim Yến PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720006 Lê Hoàn Nghĩa MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720006 Lê Hoàn Nghĩa ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720006 Lê Hoàn Nghĩa BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720006 Lê Hoàn Nghĩa BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720006 Lê Hoàn Nghĩa PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720010 Nguyễn Hoàng Quốc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720010 Nguyễn Hoàng Quốc ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720010 Nguyễn Hoàng Quốc BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720010 Nguyễn Hoàng Quốc BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720010 Nguyễn Hoàng Quốc PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720011 Lạc Văn Lê Tâm MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720011 Lạc Văn Lê Tâm ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720011 Lạc Văn Lê Tâm BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720011 Lạc Văn Lê Tâm BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720011 Lạc Văn Lê Tâm PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720023 Vạn Ngọc Nhựt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720023 Vạn Ngọc Nhựt ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720023 Vạn Ngọc Nhựt BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720023 Vạn Ngọc Nhựt BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720023 Vạn Ngọc Nhựt PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720024 Nguyễn Quốc An MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720024 Nguyễn Quốc An ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720024 Nguyễn Quốc An BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720024 Nguyễn Quốc An BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720024 Nguyễn Quốc An PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720025 Phạm Hồng Ân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720025 Phạm Hồng Ân ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720025 Phạm Hồng Ân BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720025 Phạm Hồng Ân BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720025 Phạm Hồng Ân PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720026 Ngô Đức Anh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720026 Ngô Đức Anh ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720026 Ngô Đức Anh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720026 Ngô Đức Anh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720026 Ngô Đức Anh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720027 Nguyễn Thế Anh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720027 Nguyễn Thế Anh ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720027 Nguyễn Thế Anh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720027 Nguyễn Thế Anh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720027 Nguyễn Thế Anh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720028 Trần Ngọc Anh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720028 Trần Ngọc Anh ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720028 Trần Ngọc Anh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720028 Trần Ngọc Anh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720028 Trần Ngọc Anh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720029 Lê Kiều Ánh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720029 Lê Kiều Ánh ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720029 Lê Kiều Ánh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720030 Võ Thị Kim Ánh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720030 Võ Thị Kim Ánh ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720030 Võ Thị Kim Ánh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720030 Võ Thị Kim Ánh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720030 Võ Thị Kim Ánh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720031 Trần Gia Bảo MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720031 Trần Gia Bảo ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720031 Trần Gia Bảo PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720032 Trần Tuấn Bảo MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720032 Trần Tuấn Bảo ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720032 Trần Tuấn Bảo BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720032 Trần Tuấn Bảo BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720032 Trần Tuấn Bảo PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720033 Lê Thị Bảy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720033 Lê Thị Bảy ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720033 Lê Thị Bảy BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720033 Lê Thị Bảy PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720034 Dương Khánh Bình MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720034 Dương Khánh Bình ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720034 Dương Khánh Bình BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720034 Dương Khánh Bình BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720034 Dương Khánh Bình PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720035 Lê Thanh Bình MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720035 Lê Thanh Bình ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720035 Lê Thanh Bình BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720035 Lê Thanh Bình BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720035 Lê Thanh Bình PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720036 Đặng Bảo Châu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720036 Đặng Bảo Châu ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720036 Đặng Bảo Châu BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720036 Đặng Bảo Châu PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720037 Nguyễn Văn Chiến MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720037 Nguyễn Văn Chiến ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720037 Nguyễn Văn Chiến BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720037 Nguyễn Văn Chiến BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720037 Nguyễn Văn Chiến PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720038 Huỳnh Dũng Cường MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720038 Huỳnh Dũng Cường ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720038 Huỳnh Dũng Cường BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720038 Huỳnh Dũng Cường PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720039 Nguyễn Đình Cường MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720039 Nguyễn Đình Cường ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720039 Nguyễn Đình Cường PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720040 Trần Hữu Dần MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720040 Trần Hữu Dần ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720040 Trần Hữu Dần BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720040 Trần Hữu Dần BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720040 Trần Hữu Dần PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720041 Huỳnh Quang Đang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720041 Huỳnh Quang Đang ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720041 Huỳnh Quang Đang PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720042 Đặng Nhật Đăng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720042 Đặng Nhật Đăng ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720042 Đặng Nhật Đăng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720043 Nguyễn Duy Đăng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720043 Nguyễn Duy Đăng ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720043 Nguyễn Duy Đăng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720044 Nguyễn Thành Danh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720044 Nguyễn Thành Danh ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720044 Nguyễn Thành Danh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720045 Dâu Quốc Đạt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720045 Dâu Quốc Đạt ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720045 Dâu Quốc Đạt BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720045 Dâu Quốc Đạt PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720047 Lý Quốc Đạt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720047 Lý Quốc Đạt ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720047 Lý Quốc Đạt BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720047 Lý Quốc Đạt BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720047 Lý Quốc Đạt PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720048 Nguyễn Thành Đạt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720048 Nguyễn Thành Đạt ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720048 Nguyễn Thành Đạt BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720048 Nguyễn Thành Đạt BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720048 Nguyễn Thành Đạt PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720049 Nguyễn Tiến Đạt ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720049 Nguyễn Tiến Đạt PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720050 Phạm Nguyễn Anh Đạt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720050 Phạm Nguyễn Anh Đạt ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720050 Phạm Nguyễn Anh Đạt BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720050 Phạm Nguyễn Anh Đạt BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720050 Phạm Nguyễn Anh Đạt PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720051 Trần Quốc Đạt ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720051 Trần Quốc Đạt PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720052 Trần Khải Đông MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720052 Trần Khải Đông ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720052 Trần Khải Đông BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720052 Trần Khải Đông BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720052 Trần Khải Đông PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720053 Châu Huỳnh Đức MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720053 Châu Huỳnh Đức ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720053 Châu Huỳnh Đức BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720053 Châu Huỳnh Đức BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720053 Châu Huỳnh Đức PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720054 Đậu Minh Đức MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720054 Đậu Minh Đức ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720054 Đậu Minh Đức BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720054 Đậu Minh Đức BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720054 Đậu Minh Đức PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720055 Hoàng Văn Đức MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720055 Hoàng Văn Đức ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720055 Hoàng Văn Đức BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720055 Hoàng Văn Đức PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720056 Mai Xuân Đức MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720056 Mai Xuân Đức ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720056 Mai Xuân Đức PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720057 Nguyễn Hữu Đức MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720057 Nguyễn Hữu Đức ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720057 Nguyễn Hữu Đức BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720057 Nguyễn Hữu Đức BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720057 Nguyễn Hữu Đức PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720058 Phạm Hùng Đức MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720058 Phạm Hùng Đức ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720058 Phạm Hùng Đức BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720058 Phạm Hùng Đức PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720059 Nguyễn Đăng Tuấn Dũng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720059 Nguyễn Đăng Tuấn Dũng ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720059 Nguyễn Đăng Tuấn Dũng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720059 Nguyễn Đăng Tuấn Dũng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720059 Nguyễn Đăng Tuấn Dũng PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1720060 Nguyễn Ngọc Dũng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720060 Nguyễn Ngọc Dũng ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720060 Nguyễn Ngọc Dũng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720060 Nguyễn Ngọc Dũng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720060 Nguyễn Ngọc Dũng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720061 Phan Anh Dũng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720061 Phan Anh Dũng ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720061 Phan Anh Dũng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720061 Phan Anh Dũng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720061 Phan Anh Dũng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720062 Trương Quốc Dũng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720062 Trương Quốc Dũng ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720062 Trương Quốc Dũng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720062 Trương Quốc Dũng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720062 Trương Quốc Dũng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720063 Nguyễn Trung Dương MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720063 Nguyễn Trung Dương ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720063 Nguyễn Trung Dương BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720063 Nguyễn Trung Dương BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720063 Nguyễn Trung Dương PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720064 Đỗ Đình Duy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720064 Đỗ Đình Duy ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720064 Đỗ Đình Duy BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720064 Đỗ Đình Duy BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720064 Đỗ Đình Duy PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720065 Đỗ Hoàng Duy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720065 Đỗ Hoàng Duy ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720065 Đỗ Hoàng Duy BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720065 Đỗ Hoàng Duy BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720065 Đỗ Hoàng Duy PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720066 Hà Minh Duy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720066 Hà Minh Duy ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720066 Hà Minh Duy BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720066 Hà Minh Duy BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720066 Hà Minh Duy PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720067 Lâm Thanh Duy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720067 Lâm Thanh Duy ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720067 Lâm Thanh Duy PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720068 Lê Văn Duy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720068 Lê Văn Duy ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720068 Lê Văn Duy BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720068 Lê Văn Duy BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720068 Lê Văn Duy PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720069 Nguyễn Võ Hoàng Duy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720069 Nguyễn Võ Hoàng Duy ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720069 Nguyễn Võ Hoàng Duy PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720070 Tôn Thất Duy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720070 Tôn Thất Duy ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720070 Tôn Thất Duy BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720070 Tôn Thất Duy BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720070 Tôn Thất Duy PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720071 Nguyễn Hoàng Long Giang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720071 Nguyễn Hoàng Long Giang ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720071 Nguyễn Hoàng Long Giang BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720071 Nguyễn Hoàng Long Giang BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720071 Nguyễn Hoàng Long Giang PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720073 Nguyễn Nguyệt Hà ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720073 Nguyễn Nguyệt Hà PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720074 Vũ Khánh Hạ MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720074 Vũ Khánh Hạ ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720074 Vũ Khánh Hạ BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720074 Vũ Khánh Hạ PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720075 Kiều Văn Hải MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720075 Kiều Văn Hải ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720075 Kiều Văn Hải BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720075 Kiều Văn Hải BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720075 Kiều Văn Hải PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720076 Lê Quang Thanh Hải MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720076 Lê Quang Thanh Hải ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720076 Lê Quang Thanh Hải PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720076 Lê Quang Thanh Hải BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1720076 Lê Quang Thanh Hải PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1720077 Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720077 Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720077 Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720077 Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720078 Nguyễn Văn Hải MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720078 Nguyễn Văn Hải ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720078 Nguyễn Văn Hải BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720078 Nguyễn Văn Hải BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720078 Nguyễn Văn Hải PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720079 Trần Thị Thu Hằng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720079 Trần Thị Thu Hằng ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720079 Trần Thị Thu Hằng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720079 Trần Thị Thu Hằng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720079 Trần Thị Thu Hằng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720080 Đặng Anh Hào MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720080 Đặng Anh Hào ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720080 Đặng Anh Hào BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720080 Đặng Anh Hào BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720080 Đặng Anh Hào PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720081 Nguyễn Triệu Thiên Hào ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720081 Nguyễn Triệu Thiên Hào PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720082 Tăng Quốc Hào MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720082 Tăng Quốc Hào ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720082 Tăng Quốc Hào BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720082 Tăng Quốc Hào BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720082 Tăng Quốc Hào PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720083 Trương Hoàng Hào MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720083 Trương Hoàng Hào ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720083 Trương Hoàng Hào BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720083 Trương Hoàng Hào BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720083 Trương Hoàng Hào PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720084 Ngô Khắc Hảo ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720084 Ngô Khắc Hảo BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720084 Ngô Khắc Hảo PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720085 Phạm Minh Hậu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720085 Phạm Minh Hậu ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720085 Phạm Minh Hậu BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720085 Phạm Minh Hậu PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720086 Khưu Vĩ Hiền MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720086 Khưu Vĩ Hiền ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720086 Khưu Vĩ Hiền BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720086 Khưu Vĩ Hiền BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720086 Khưu Vĩ Hiền PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720087 Đặng Trung Hiếu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720087 Đặng Trung Hiếu ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720087 Đặng Trung Hiếu PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720087 Đặng Trung Hiếu PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1720088 Nguyễn Đỗ Khắc Hiếu ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720088 Nguyễn Đỗ Khắc Hiếu PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720089 Nguyễn Hà Thế Hiếu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720089 Nguyễn Hà Thế Hiếu ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720089 Nguyễn Hà Thế Hiếu BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720089 Nguyễn Hà Thế Hiếu BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720089 Nguyễn Hà Thế Hiếu PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720090 Phan Văn Hiếu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720090 Phan Văn Hiếu ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720090 Phan Văn Hiếu BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720090 Phan Văn Hiếu BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720090 Phan Văn Hiếu PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720091 Trần Thị Ngọc Hiếu ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720091 Trần Thị Ngọc Hiếu PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720092 Đinh Xuân Hòa MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720092 Đinh Xuân Hòa ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720092 Đinh Xuân Hòa PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720092 Đinh Xuân Hòa PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720094 Đỗ Việt Hoàng ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720094 Đỗ Việt Hoàng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720095 Phan Phước Minh Hoàng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720095 Phan Phước Minh Hoàng ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720095 Phan Phước Minh Hoàng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720095 Phan Phước Minh Hoàng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720095 Phan Phước Minh Hoàng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720097 Đào Thị Hồng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720097 Đào Thị Hồng ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720097 Đào Thị Hồng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720097 Đào Thị Hồng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720097 Đào Thị Hồng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720098 Tạ Thanh Hùng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720098 Tạ Thanh Hùng ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720098 Tạ Thanh Hùng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720098 Tạ Thanh Hùng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720098 Tạ Thanh Hùng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720100 Lê Phước Hưng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720100 Lê Phước Hưng ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720100 Lê Phước Hưng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720100 Lê Phước Hưng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720101 Nguyễn Trọng Hưng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720101 Nguyễn Trọng Hưng ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720101 Nguyễn Trọng Hưng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720101 Nguyễn Trọng Hưng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720102 Nguyễn Chí Hướng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720102 Nguyễn Chí Hướng ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720102 Nguyễn Chí Hướng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720102 Nguyễn Chí Hướng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720103 Nguyễn Duy Hữu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720103 Nguyễn Duy Hữu ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720103 Nguyễn Duy Hữu BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720103 Nguyễn Duy Hữu BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720103 Nguyễn Duy Hữu PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720104 Đặng Quang Huy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720104 Đặng Quang Huy ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720104 Đặng Quang Huy BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720104 Đặng Quang Huy PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720105 Lê Gia Huy ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720105 Lê Gia Huy BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720105 Lê Gia Huy PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720106 Lê Quang Huy ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720106 Lê Quang Huy PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720107 Ngô Vũ Quang Huy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720107 Ngô Vũ Quang Huy ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720107 Ngô Vũ Quang Huy BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720107 Ngô Vũ Quang Huy BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720107 Ngô Vũ Quang Huy PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720109 Nguyễn Trần Đức Huy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720109 Nguyễn Trần Đức Huy ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720109 Nguyễn Trần Đức Huy BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720109 Nguyễn Trần Đức Huy BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720109 Nguyễn Trần Đức Huy PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720110 Phan Minh Huy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720110 Phan Minh Huy ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720110 Phan Minh Huy BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720110 Phan Minh Huy PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720111 Trần Hoàng Huy ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720111 Trần Hoàng Huy BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720111 Trần Hoàng Huy PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720112 Từ Quang Huy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720112 Từ Quang Huy ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720112 Từ Quang Huy BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720112 Từ Quang Huy PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720112 Từ Quang Huy PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1720113 Phạm Thị Thanh Huyền MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720113 Phạm Thị Thanh Huyền ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720113 Phạm Thị Thanh Huyền BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720113 Phạm Thị Thanh Huyền PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720114 Phạm Anh Kha MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720114 Phạm Anh Kha ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720114 Phạm Anh Kha BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720114 Phạm Anh Kha BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720114 Phạm Anh Kha PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720115 Đặng Nguyễn Triệu Khang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720115 Đặng Nguyễn Triệu Khang ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720115 Đặng Nguyễn Triệu Khang PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720116 Đặng Quốc Khang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720116 Đặng Quốc Khang ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720116 Đặng Quốc Khang BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720116 Đặng Quốc Khang PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720117 Đồng Duy Khang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720117 Đồng Duy Khang ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720117 Đồng Duy Khang BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720117 Đồng Duy Khang PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720118 Hoàng Tuyển Khang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720118 Hoàng Tuyển Khang ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720118 Hoàng Tuyển Khang BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720118 Hoàng Tuyển Khang BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720118 Hoàng Tuyển Khang PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720119 Huỳnh Nguyễn Hữu Khang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720119 Huỳnh Nguyễn Hữu Khang ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720119 Huỳnh Nguyễn Hữu Khang BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720119 Huỳnh Nguyễn Hữu Khang PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720120 Lê Trần Duy Khang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720120 Lê Trần Duy Khang ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720120 Lê Trần Duy Khang BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720120 Lê Trần Duy Khang BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720120 Lê Trần Duy Khang PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720121 Nguyễn Khánh Bảo Khang ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720121 Nguyễn Khánh Bảo Khang PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720122 Nguyễn Nhật Khang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720122 Nguyễn Nhật Khang ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720122 Nguyễn Nhật Khang PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720123 Phạm Nhựt Khang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720123 Phạm Nhựt Khang ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720123 Phạm Nhựt Khang BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720123 Phạm Nhựt Khang BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720123 Phạm Nhựt Khang PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720124 Bùi Ngọc Khánh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720124 Bùi Ngọc Khánh ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720124 Bùi Ngọc Khánh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720124 Bùi Ngọc Khánh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720124 Bùi Ngọc Khánh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720125 Nguyễn Anh Khánh ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720125 Nguyễn Anh Khánh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720125 Nguyễn Anh Khánh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720125 Nguyễn Anh Khánh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720127 Tô Anh Khoa ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720127 Tô Anh Khoa PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720127 Tô Anh Khoa BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1720128 Phạm Bảo Khuê MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720128 Phạm Bảo Khuê ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720128 Phạm Bảo Khuê BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720128 Phạm Bảo Khuê BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720128 Phạm Bảo Khuê PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720130 Trần Tuấn Kiệt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720130 Trần Tuấn Kiệt ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720130 Trần Tuấn Kiệt PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720131 Huỳnh Thanh Lâm ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720131 Huỳnh Thanh Lâm PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720132 Phùng Trí Lâm MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720132 Phùng Trí Lâm ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720132 Phùng Trí Lâm BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720132 Phùng Trí Lâm PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720133 Đinh Nho Liêm MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720133 Đinh Nho Liêm ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720133 Đinh Nho Liêm PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720134 Bùi Văn Linh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720134 Bùi Văn Linh ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720134 Bùi Văn Linh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720134 Bùi Văn Linh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720134 Bùi Văn Linh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720135 Đồng Phạm Khánh Linh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720135 Đồng Phạm Khánh Linh ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720135 Đồng Phạm Khánh Linh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720135 Đồng Phạm Khánh Linh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720135 Đồng Phạm Khánh Linh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720136 Lê Hoàng Linh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720136 Lê Hoàng Linh ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720136 Lê Hoàng Linh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720136 Lê Hoàng Linh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720136 Lê Hoàng Linh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720137 Lê Quang Linh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720137 Lê Quang Linh ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720137 Lê Quang Linh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720137 Lê Quang Linh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720137 Lê Quang Linh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720138 Nguyễn Hoàng Lĩnh ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720138 Nguyễn Hoàng Lĩnh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720139 Nguyễn Đình Lợi MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720139 Nguyễn Đình Lợi ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720139 Nguyễn Đình Lợi BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720139 Nguyễn Đình Lợi BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720139 Nguyễn Đình Lợi PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720140 Cao Hoàng Long MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720140 Cao Hoàng Long ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720140 Cao Hoàng Long BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720140 Cao Hoàng Long PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720141 Trần Lê Bảo Long MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720141 Trần Lê Bảo Long ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720141 Trần Lê Bảo Long BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720141 Trần Lê Bảo Long BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720141 Trần Lê Bảo Long PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720142 Trương Phước Long MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720142 Trương Phước Long ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720142 Trương Phước Long BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720142 Trương Phước Long BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720142 Trương Phước Long PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720143 Vương Phi Long MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720143 Vương Phi Long ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720143 Vương Phi Long PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720144 Huỳnh Hoàng Luân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720144 Huỳnh Hoàng Luân ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720144 Huỳnh Hoàng Luân BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720144 Huỳnh Hoàng Luân BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720144 Huỳnh Hoàng Luân PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720145 Vũ Duy Luận ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720145 Vũ Duy Luận PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720146 Phan Lê Khánh Ly MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720146 Phan Lê Khánh Ly ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720146 Phan Lê Khánh Ly BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720146 Phan Lê Khánh Ly BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720146 Phan Lê Khánh Ly PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720147 Lê Mai MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720147 Lê Mai ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720147 Lê Mai BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720147 Lê Mai BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720147 Lê Mai PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720148 Trịnh Phúc Mai MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720148 Trịnh Phúc Mai ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720148 Trịnh Phúc Mai PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720148 Trịnh Phúc Mai BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1720149 Nguyễn Phạm Minh Mẫn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720149 Nguyễn Phạm Minh Mẫn ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720149 Nguyễn Phạm Minh Mẫn BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720149 Nguyễn Phạm Minh Mẫn PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720150 Cao Hoàng Minh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720150 Cao Hoàng Minh ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720151 Lê Huỳnh Nhật Minh ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720151 Lê Huỳnh Nhật Minh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720152 Lê Nhất Minh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720152 Lê Nhất Minh ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720152 Lê Nhất Minh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720152 Lê Nhất Minh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720152 Lê Nhất Minh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720153 Lê Trọng Hoàng Minh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720153 Lê Trọng Hoàng Minh ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720153 Lê Trọng Hoàng Minh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720153 Lê Trọng Hoàng Minh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720154 Phạm Hoàng Minh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720154 Phạm Hoàng Minh ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720154 Phạm Hoàng Minh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720154 Phạm Hoàng Minh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720154 Phạm Hoàng Minh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720157 Huỳnh Thị Thu Ngân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720157 Huỳnh Thị Thu Ngân ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720157 Huỳnh Thị Thu Ngân BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720157 Huỳnh Thị Thu Ngân BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720157 Huỳnh Thị Thu Ngân PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720158 Ngô Tiểu Nghi MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720158 Ngô Tiểu Nghi ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720158 Ngô Tiểu Nghi BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720158 Ngô Tiểu Nghi BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720158 Ngô Tiểu Nghi PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720160 Nguyễn Bá Nguyên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720160 Nguyễn Bá Nguyên ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720160 Nguyễn Bá Nguyên BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720160 Nguyễn Bá Nguyên BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720160 Nguyễn Bá Nguyên PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720162 Thái Hiền Nhân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720162 Thái Hiền Nhân ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720162 Thái Hiền Nhân BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720162 Thái Hiền Nhân BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720162 Thái Hiền Nhân PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720163 Trần Quang Nhật MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720163 Trần Quang Nhật ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720163 Trần Quang Nhật BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720163 Trần Quang Nhật BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720163 Trần Quang Nhật PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720164 Vũ Hoàng Minh Nhật MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720164 Vũ Hoàng Minh Nhật ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720164 Vũ Hoàng Minh Nhật BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720164 Vũ Hoàng Minh Nhật PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720165 Đào Thị Hồng Nhi MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720165 Đào Thị Hồng Nhi ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720165 Đào Thị Hồng Nhi BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720165 Đào Thị Hồng Nhi BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720165 Đào Thị Hồng Nhi PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720166 Nguyễn Thị Huỳnh Như MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720166 Nguyễn Thị Huỳnh Như ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720166 Nguyễn Thị Huỳnh Như BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720166 Nguyễn Thị Huỳnh Như BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720166 Nguyễn Thị Huỳnh Như PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720167 Nguyễn Thanh Nhựt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720167 Nguyễn Thanh Nhựt ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720167 Nguyễn Thanh Nhựt BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720167 Nguyễn Thanh Nhựt BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720167 Nguyễn Thanh Nhựt PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720168 Lê Hoàng Ny MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720168 Lê Hoàng Ny ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720168 Lê Hoàng Ny PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720169 Cao Minh Phát MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720169 Cao Minh Phát ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720169 Cao Minh Phát BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720169 Cao Minh Phát PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720170 Nguyễn Gia Phát MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720170 Nguyễn Gia Phát ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720170 Nguyễn Gia Phát BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720170 Nguyễn Gia Phát BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720170 Nguyễn Gia Phát PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720171 Nguyễn Văn Tấn Phát MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720171 Nguyễn Văn Tấn Phát ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720171 Nguyễn Văn Tấn Phát PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720172 Mã Tuấn Phong MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720172 Mã Tuấn Phong ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720172 Mã Tuấn Phong PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720173 Trần Đỗ Đại Phong MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720173 Trần Đỗ Đại Phong ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720173 Trần Đỗ Đại Phong BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720173 Trần Đỗ Đại Phong BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720173 Trần Đỗ Đại Phong PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720174 Đoàn Hữu Phúc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720174 Đoàn Hữu Phúc ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720174 Đoàn Hữu Phúc PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720175 Nguyễn Hoàng Phúc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720175 Nguyễn Hoàng Phúc ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720175 Nguyễn Hoàng Phúc BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720175 Nguyễn Hoàng Phúc PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720176 Nguyễn Văn Phúc ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720176 Nguyễn Văn Phúc BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720176 Nguyễn Văn Phúc PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720178 Nguyễn Thị Mỹ Phước MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720178 Nguyễn Thị Mỹ Phước ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720178 Nguyễn Thị Mỹ Phước BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720178 Nguyễn Thị Mỹ Phước BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720178 Nguyễn Thị Mỹ Phước PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720179 Nguyễn Đức Phương MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720179 Nguyễn Đức Phương ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720179 Nguyễn Đức Phương BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720179 Nguyễn Đức Phương BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720179 Nguyễn Đức Phương PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720180 Trần Anh Phương ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720180 Trần Anh Phương BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720180 Trần Anh Phương BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720180 Trần Anh Phương PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720181 Đào Mạnh Quân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720181 Đào Mạnh Quân ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720181 Đào Mạnh Quân BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720181 Đào Mạnh Quân PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720182 Lê Hoàng Quân ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720182 Lê Hoàng Quân PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720183 Lê Minh Quân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720183 Lê Minh Quân ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720183 Lê Minh Quân BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720183 Lê Minh Quân BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720183 Lê Minh Quân PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720184 Lê Trọng Quang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720184 Lê Trọng Quang ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720184 Lê Trọng Quang BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720184 Lê Trọng Quang BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720184 Lê Trọng Quang PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720186 Nguyễn Vinh Quang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720186 Nguyễn Vinh Quang ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720186 Nguyễn Vinh Quang BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720186 Nguyễn Vinh Quang PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720187 Trần Đức Quang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720187 Trần Đức Quang ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720187 Trần Đức Quang BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720187 Trần Đức Quang PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720188 Võ Phụng Quang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720188 Võ Phụng Quang ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720188 Võ Phụng Quang PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720190 Nguyễn Trọng Quốc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720190 Nguyễn Trọng Quốc ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720190 Nguyễn Trọng Quốc BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720190 Nguyễn Trọng Quốc PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720191 Phan Minh Quý MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720191 Phan Minh Quý ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720191 Phan Minh Quý BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720191 Phan Minh Quý BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720191 Phan Minh Quý PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720192 Nguyễn Huỳnh Quyên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720192 Nguyễn Huỳnh Quyên ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720192 Nguyễn Huỳnh Quyên BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720192 Nguyễn Huỳnh Quyên BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720192 Nguyễn Huỳnh Quyên PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720193 Trần Thị Kim Quyên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720193 Trần Thị Kim Quyên ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720193 Trần Thị Kim Quyên BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720193 Trần Thị Kim Quyên BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720193 Trần Thị Kim Quyên PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720194 Lê Khắc Sang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720194 Lê Khắc Sang ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720194 Lê Khắc Sang BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720194 Lê Khắc Sang BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720194 Lê Khắc Sang PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720195 Nguyễn Tấn Sang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720195 Nguyễn Tấn Sang ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720195 Nguyễn Tấn Sang BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720195 Nguyễn Tấn Sang PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720196 Nguyễn Tấn Sang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720196 Nguyễn Tấn Sang ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720196 Nguyễn Tấn Sang PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720197 Nguyễn Tiến Sĩ MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720197 Nguyễn Tiến Sĩ ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720197 Nguyễn Tiến Sĩ BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720197 Nguyễn Tiến Sĩ BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720197 Nguyễn Tiến Sĩ PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720198 Dương Chí Sinh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720198 Dương Chí Sinh ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720198 Dương Chí Sinh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720198 Dương Chí Sinh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720200 Dương Văn Sơn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720200 Dương Văn Sơn ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720200 Dương Văn Sơn PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720201 Mai Hồng Sơn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720201 Mai Hồng Sơn ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720201 Mai Hồng Sơn BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720201 Mai Hồng Sơn BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720201 Mai Hồng Sơn PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720202 Nguyễn Thái Sơn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720202 Nguyễn Thái Sơn ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720202 Nguyễn Thái Sơn BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720202 Nguyễn Thái Sơn BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720202 Nguyễn Thái Sơn PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720203 Nguyễn Văn Sơn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720203 Nguyễn Văn Sơn ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720203 Nguyễn Văn Sơn BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720203 Nguyễn Văn Sơn PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720204 Võ Đình Sơn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720204 Võ Đình Sơn ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720204 Võ Đình Sơn BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720204 Võ Đình Sơn BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720204 Võ Đình Sơn PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720205 Vũ Trần Hoàng Sơn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720205 Vũ Trần Hoàng Sơn ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720205 Vũ Trần Hoàng Sơn PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720206 Đặng Hữu Tài MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720206 Đặng Hữu Tài ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720208 Lê Trọng Tài ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720208 Lê Trọng Tài PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720209 Cao Thành Tâm MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720209 Cao Thành Tâm ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720209 Cao Thành Tâm BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720209 Cao Thành Tâm BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720209 Cao Thành Tâm PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720210 Đoàn Thị Nhất Tâm MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720210 Đoàn Thị Nhất Tâm ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720210 Đoàn Thị Nhất Tâm PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720211 Dương Thành Tâm MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720211 Dương Thành Tâm ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720211 Dương Thành Tâm BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720211 Dương Thành Tâm PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720212 Hồ Minh Tâm MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720212 Hồ Minh Tâm ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720212 Hồ Minh Tâm BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720212 Hồ Minh Tâm BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720212 Hồ Minh Tâm PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720213 Ngô Nguyễn Thiện Tâm MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720213 Ngô Nguyễn Thiện Tâm ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720213 Ngô Nguyễn Thiện Tâm BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720213 Ngô Nguyễn Thiện Tâm BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720213 Ngô Nguyễn Thiện Tâm PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720214 Nguyễn Thanh Tâm MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720214 Nguyễn Thanh Tâm ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720214 Nguyễn Thanh Tâm PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720215 Ngô Nhựt Phương Tân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720215 Ngô Nhựt Phương Tân ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720215 Ngô Nhựt Phương Tân BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720215 Ngô Nhựt Phương Tân BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720215 Ngô Nhựt Phương Tân PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720216 Trịnh Xuân Tạo MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720216 Trịnh Xuân Tạo ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720216 Trịnh Xuân Tạo BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720216 Trịnh Xuân Tạo BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720216 Trịnh Xuân Tạo PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720217 Đinh Việt Thắng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720217 Đinh Việt Thắng ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720217 Đinh Việt Thắng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720217 Đinh Việt Thắng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720217 Đinh Việt Thắng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720218 Trần Ngọc Thắng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720218 Trần Ngọc Thắng ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720218 Trần Ngọc Thắng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720218 Trần Ngọc Thắng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720218 Trần Ngọc Thắng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720219 Trương Bách Thắng ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720219 Trương Bách Thắng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720219 Trương Bách Thắng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720220 Tô Chí Thanh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720220 Tô Chí Thanh ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720220 Tô Chí Thanh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720220 Tô Chí Thanh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720220 Tô Chí Thanh PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720221 Nguyễn Huy Thành MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720221 Nguyễn Huy Thành ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720221 Nguyễn Huy Thành PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720222 Trần Lê Công Thành MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720222 Trần Lê Công Thành ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720222 Trần Lê Công Thành BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720222 Trần Lê Công Thành PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720223 Nguyễn Thành Thiên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720223 Nguyễn Thành Thiên ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720223 Nguyễn Thành Thiên PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720225 Đinh Tác Thiện MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720225 Đinh Tác Thiện ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720225 Đinh Tác Thiện PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720225 Đinh Tác Thiện BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720225 Đinh Tác Thiện BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720225 Đinh Tác Thiện PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720225 Đinh Tác Thiện BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1720226 Nguyễn Phú Thiện MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720226 Nguyễn Phú Thiện ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720226 Nguyễn Phú Thiện BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720226 Nguyễn Phú Thiện BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720226 Nguyễn Phú Thiện PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720227 Nguyễn Thái Thiện MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720227 Nguyễn Thái Thiện ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720227 Nguyễn Thái Thiện BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720227 Nguyễn Thái Thiện BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720227 Nguyễn Thái Thiện PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720228 Lê Phước Thịnh ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720228 Lê Phước Thịnh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720230 Võ Văn Thuận MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720230 Võ Văn Thuận ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720230 Võ Văn Thuận BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720230 Võ Văn Thuận BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720230 Võ Văn Thuận PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720231 Bùi Thị Yến Thương MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720231 Bùi Thị Yến Thương ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720231 Bùi Thị Yến Thương BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720231 Bùi Thị Yến Thương BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720231 Bùi Thị Yến Thương PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720232 Trịnh Thanh Thủy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720232 Trịnh Thanh Thủy ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720232 Trịnh Thanh Thủy PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720234 Đỗ Đình Tiến MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720234 Đỗ Đình Tiến ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720234 Đỗ Đình Tiến BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720234 Đỗ Đình Tiến BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720234 Đỗ Đình Tiến PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720235 Nguyễn Minh Tiến MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720235 Nguyễn Minh Tiến ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720235 Nguyễn Minh Tiến BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720235 Nguyễn Minh Tiến BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720235 Nguyễn Minh Tiến PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720236 Nguyễn Hữu Tín MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720236 Nguyễn Hữu Tín ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720236 Nguyễn Hữu Tín BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720237 Bùi Văn Toàn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720237 Bùi Văn Toàn ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720237 Bùi Văn Toàn BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720237 Bùi Văn Toàn BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720237 Bùi Văn Toàn PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720238 Lê Đình Toàn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720238 Lê Đình Toàn ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720238 Lê Đình Toàn PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720239 Lê Quốc Toàn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720239 Lê Quốc Toàn ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720239 Lê Quốc Toàn PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720240 Nguyễn Ngọc Toàn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720240 Nguyễn Ngọc Toàn ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720240 Nguyễn Ngọc Toàn PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720241 Huỳnh Mẫn Triệu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720241 Huỳnh Mẫn Triệu ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720241 Huỳnh Mẫn Triệu BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720241 Huỳnh Mẫn Triệu BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720241 Huỳnh Mẫn Triệu PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720242 Nguyễn Tiến Trọng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720242 Nguyễn Tiến Trọng ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720242 Nguyễn Tiến Trọng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720242 Nguyễn Tiến Trọng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720242 Nguyễn Tiến Trọng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720243 Phạm Minh Trọng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720243 Phạm Minh Trọng ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720243 Phạm Minh Trọng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720243 Phạm Minh Trọng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720243 Phạm Minh Trọng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720243 Phạm Minh Trọng BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1720244 Phan Châu Trúc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720244 Phan Châu Trúc ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720244 Phan Châu Trúc BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720244 Phan Châu Trúc BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720244 Phan Châu Trúc PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720245 Trần Nam Trung MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720245 Trần Nam Trung ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720245 Trần Nam Trung BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720245 Trần Nam Trung BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720245 Trần Nam Trung PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720245 Trần Nam Trung BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1720246 Trương Quang Trường MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720246 Trương Quang Trường ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720246 Trương Quang Trường PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720246 Trương Quang Trường BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1720247 Hồ Minh Tú MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720247 Hồ Minh Tú ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720247 Hồ Minh Tú BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720247 Hồ Minh Tú BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720247 Hồ Minh Tú PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720248 Nguyễn Tư MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720248 Nguyễn Tư ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720248 Nguyễn Tư BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720248 Nguyễn Tư BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720248 Nguyễn Tư PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720250 Giang Lê Đức Tuệ MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720250 Giang Lê Đức Tuệ ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720250 Giang Lê Đức Tuệ BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720250 Giang Lê Đức Tuệ PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720251 Nguyễn Tùng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720251 Nguyễn Tùng ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720251 Nguyễn Tùng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720251 Nguyễn Tùng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720251 Nguyễn Tùng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720252 Phạm Khắc Hoàng Tùng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720252 Phạm Khắc Hoàng Tùng ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720252 Phạm Khắc Hoàng Tùng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720252 Phạm Khắc Hoàng Tùng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720252 Phạm Khắc Hoàng Tùng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720253 Phạm Nguyễn Việt Tùng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720253 Phạm Nguyễn Việt Tùng ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720253 Phạm Nguyễn Việt Tùng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720253 Phạm Nguyễn Việt Tùng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720253 Phạm Nguyễn Việt Tùng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720254 Phạm Thanh Tùng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720254 Phạm Thanh Tùng ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720254 Phạm Thanh Tùng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720255 Trần Thanh Tùng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720255 Trần Thanh Tùng ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720255 Trần Thanh Tùng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720255 Trần Thanh Tùng PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720258 Nguyễn Võ Lam Tuyền MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720258 Nguyễn Võ Lam Tuyền ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720258 Nguyễn Võ Lam Tuyền BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720258 Nguyễn Võ Lam Tuyền PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720259 Bùi Quốc Uy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720259 Bùi Quốc Uy ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720259 Bùi Quốc Uy PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720261 Nguyễn Lương Quốc Văn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720261 Nguyễn Lương Quốc Văn ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720261 Nguyễn Lương Quốc Văn BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720261 Nguyễn Lương Quốc Văn BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720262 Châu Chấn Vĩ MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720262 Châu Chấn Vĩ ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720262 Châu Chấn Vĩ PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720263 Hứa Hoàng Việt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720263 Hứa Hoàng Việt ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720263 Hứa Hoàng Việt BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720263 Hứa Hoàng Việt BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720263 Hứa Hoàng Việt PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720264 Nguyễn Đức Vũ ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720264 Nguyễn Đức Vũ BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720264 Nguyễn Đức Vũ PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720265 Trần Như Minh Vũ MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720265 Trần Như Minh Vũ ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720265 Trần Như Minh Vũ BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720265 Trần Như Minh Vũ BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1720265 Trần Như Minh Vũ PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720266 Nguyễn Quốc Vương MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720266 Nguyễn Quốc Vương ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720266 Nguyễn Quốc Vương BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720266 Nguyễn Quốc Vương PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720266 Nguyễn Quốc Vương BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1720267 Trần Nhựt Trường MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1720267 Trần Nhựt Trường ETC00004
DH CQ 18-19 1 GK 1720267 Trần Nhựt Trường BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1720267 Trần Nhựt Trường PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1721002 Kiên Thanh Tâm MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1721002 Kiên Thanh Tâm PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721002 Kiên Thanh Tâm BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1721002 Kiên Thanh Tâm BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1721002 Kiên Thanh Tâm CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1721002 Kiên Thanh Tâm OMH10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721002 Kiên Thanh Tâm BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1721003 Rahlan Hương MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1721003 Rahlan Hương PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721003 Rahlan Hương BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1721003 Rahlan Hương BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1721003 Rahlan Hương OMH10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721003 Rahlan Hương BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1721005 Huỳnh Minh Anh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1721005 Huỳnh Minh Anh PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721005 Huỳnh Minh Anh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1721005 Huỳnh Minh Anh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1721005 Huỳnh Minh Anh OMH10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721005 Huỳnh Minh Anh BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1721006 Trần Thị Ngọc Anh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1721006 Trần Thị Ngọc Anh PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721006 Trần Thị Ngọc Anh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1721006 Trần Thị Ngọc Anh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1721006 Trần Thị Ngọc Anh OMH10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721006 Trần Thị Ngọc Anh BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1721006 Trần Thị Ngọc Anh BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1721007 Nguyễn Thành Chương MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1721007 Nguyễn Thành Chương PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721007 Nguyễn Thành Chương CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1721007 Nguyễn Thành Chương OMH10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721007 Nguyễn Thành Chương BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1721008 Đỗ Hoàng Minh Cường MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1721008 Đỗ Hoàng Minh Cường PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721008 Đỗ Hoàng Minh Cường BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1721008 Đỗ Hoàng Minh Cường BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1721008 Đỗ Hoàng Minh Cường CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1721008 Đỗ Hoàng Minh Cường OMH10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721008 Đỗ Hoàng Minh Cường BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1721009 Đinh Ngọc Phương Giao MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1721009 Đinh Ngọc Phương Giao PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721009 Đinh Ngọc Phương Giao BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1721009 Đinh Ngọc Phương Giao BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1721009 Đinh Ngọc Phương Giao OMH10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721009 Đinh Ngọc Phương Giao BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1721010 Nguyễn Đồng Ngọc Hà MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1721010 Nguyễn Đồng Ngọc Hà PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721010 Nguyễn Đồng Ngọc Hà BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1721010 Nguyễn Đồng Ngọc Hà BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1721010 Nguyễn Đồng Ngọc Hà OMH10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721010 Nguyễn Đồng Ngọc Hà BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1721014 Trần Thiện Hiếu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1721014 Trần Thiện Hiếu PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721014 Trần Thiện Hiếu BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1721014 Trần Thiện Hiếu BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1721014 Trần Thiện Hiếu CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1721014 Trần Thiện Hiếu OMH10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721014 Trần Thiện Hiếu BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1721015 Lê Nguyễn Kim Hoàn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1721015 Lê Nguyễn Kim Hoàn PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721015 Lê Nguyễn Kim Hoàn PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1721015 Lê Nguyễn Kim Hoàn OMH10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721015 Lê Nguyễn Kim Hoàn BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1721019 Bùi Thanh Yến Khoa MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1721019 Bùi Thanh Yến Khoa PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721019 Bùi Thanh Yến Khoa BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1721019 Bùi Thanh Yến Khoa BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1721019 Bùi Thanh Yến Khoa OMH10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721019 Bùi Thanh Yến Khoa BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1721021 Nguyễn Đình Lâm MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1721021 Nguyễn Đình Lâm PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721021 Nguyễn Đình Lâm BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1721021 Nguyễn Đình Lâm BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1721021 Nguyễn Đình Lâm OMH10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721021 Nguyễn Đình Lâm BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1721023 Hà Phương Linh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1721023 Hà Phương Linh PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721023 Hà Phương Linh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1721023 Hà Phương Linh OMH10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721023 Hà Phương Linh BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1721023 Hà Phương Linh BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1721024 Đỗ Thành Luân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1721024 Đỗ Thành Luân PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721024 Đỗ Thành Luân BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1721024 Đỗ Thành Luân BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1721024 Đỗ Thành Luân OMH10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721024 Đỗ Thành Luân BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1721025 Nguyễn Thị Ngọc Mai MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1721025 Nguyễn Thị Ngọc Mai PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721025 Nguyễn Thị Ngọc Mai BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1721025 Nguyễn Thị Ngọc Mai BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1721025 Nguyễn Thị Ngọc Mai OMH10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721025 Nguyễn Thị Ngọc Mai BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1721027 Đặng Phạm Bảo Nghi MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1721027 Đặng Phạm Bảo Nghi PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721027 Đặng Phạm Bảo Nghi BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1721027 Đặng Phạm Bảo Nghi OMH10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721027 Đặng Phạm Bảo Nghi BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1721028 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1721028 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721028 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1721028 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc OMH10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721028 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1721030 Hoàng Thị Hồng Nhung MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1721030 Hoàng Thị Hồng Nhung PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721030 Hoàng Thị Hồng Nhung BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1721030 Hoàng Thị Hồng Nhung BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1721030 Hoàng Thị Hồng Nhung OMH10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721030 Hoàng Thị Hồng Nhung BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1721032 Nguyễn Thị Phượng Nhung MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1721032 Nguyễn Thị Phượng Nhung PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721032 Nguyễn Thị Phượng Nhung BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1721032 Nguyễn Thị Phượng Nhung BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1721032 Nguyễn Thị Phượng Nhung OMH10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721032 Nguyễn Thị Phượng Nhung BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1721033 Trần Hoàng Nhựt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1721033 Trần Hoàng Nhựt PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721033 Trần Hoàng Nhựt PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1721033 Trần Hoàng Nhựt OMH10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721033 Trần Hoàng Nhựt BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1721034 Nguyễn Thái Hồ Phát MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1721034 Nguyễn Thái Hồ Phát PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721034 Nguyễn Thái Hồ Phát PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1721034 Nguyễn Thái Hồ Phát BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1721034 Nguyễn Thái Hồ Phát OMH10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721034 Nguyễn Thái Hồ Phát BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1721034 Nguyễn Thái Hồ Phát BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1721038 Bùi Ngọc Thắng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1721038 Bùi Ngọc Thắng PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721038 Bùi Ngọc Thắng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1721038 Bùi Ngọc Thắng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1721038 Bùi Ngọc Thắng OMH10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721038 Bùi Ngọc Thắng PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1721038 Bùi Ngọc Thắng BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1721039 Phan Thị Kim Thanh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1721039 Phan Thị Kim Thanh PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721039 Phan Thị Kim Thanh CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1721039 Phan Thị Kim Thanh OMH10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721039 Phan Thị Kim Thanh BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1721040 Nguyễn Vũ Đoan Thảo MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1721040 Nguyễn Vũ Đoan Thảo PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721040 Nguyễn Vũ Đoan Thảo CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1721040 Nguyễn Vũ Đoan Thảo OMH10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721040 Nguyễn Vũ Đoan Thảo BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1721044 Đỗ Ngọc Anh Thư MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1721044 Đỗ Ngọc Anh Thư PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721044 Đỗ Ngọc Anh Thư BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1721044 Đỗ Ngọc Anh Thư BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1721044 Đỗ Ngọc Anh Thư CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1721044 Đỗ Ngọc Anh Thư OMH10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721044 Đỗ Ngọc Anh Thư BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1721045 Hoàng Thị Thanh Thư MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1721045 Hoàng Thị Thanh Thư PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721045 Hoàng Thị Thanh Thư BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1721045 Hoàng Thị Thanh Thư CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1721045 Hoàng Thị Thanh Thư OMH10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721045 Hoàng Thị Thanh Thư BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1721047 Nguyễn Huỳnh Thy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1721047 Nguyễn Huỳnh Thy PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721047 Nguyễn Huỳnh Thy CHE00002
DH CQ 18-19 1 GK 1721047 Nguyễn Huỳnh Thy OMH10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721047 Nguyễn Huỳnh Thy BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1721051 Lưu Huỳnh Cát Tường MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1721051 Lưu Huỳnh Cát Tường PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721051 Lưu Huỳnh Cát Tường BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1721051 Lưu Huỳnh Cát Tường BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1721051 Lưu Huỳnh Cát Tường OMH10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721051 Lưu Huỳnh Cát Tường BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1721052 Cao Thị Tường Vân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1721052 Cao Thị Tường Vân PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721052 Cao Thị Tường Vân BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1721052 Cao Thị Tường Vân BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1721052 Cao Thị Tường Vân OMH10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721052 Cao Thị Tường Vân BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1721053 Nguyễn Đặng Tường Vi MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1721053 Nguyễn Đặng Tường Vi PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721053 Nguyễn Đặng Tường Vi BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1721053 Nguyễn Đặng Tường Vi OMH10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721053 Nguyễn Đặng Tường Vi BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1721055 Nguyễn Võ Duy Tú Vinh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1721055 Nguyễn Võ Duy Tú Vinh PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721055 Nguyễn Võ Duy Tú Vinh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1721055 Nguyễn Võ Duy Tú Vinh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1721055 Nguyễn Võ Duy Tú Vinh OMH10001
DH CQ 18-19 1 GK 1721055 Nguyễn Võ Duy Tú Vinh BIO00001
DH CQ 18-19 1 GK 1722021 Tô Thanh Tú MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722021 Tô Thanh Tú BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722021 Tô Thanh Tú BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1722022 Lô Quốc Giáp MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722022 Lô Quốc Giáp BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722022 Lô Quốc Giáp BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1722023 H Đôn Kriêng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722023 H Đôn Kriêng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722023 H Đôn Kriêng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1722027 Thiên Ánh Thy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722027 Thiên Ánh Thy BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722027 Thiên Ánh Thy BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1722028 Đỗ Tú An MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722028 Đỗ Tú An BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1722029 Trần Hoài Ân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722029 Trần Hoài Ân PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722030 Lê Tuấn Anh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722031 Lương Thị Minh Anh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722032 Nguyễn Thị Mai Anh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722033 Lê Kim Chi MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722034 Hồ Thị Ngọc Chung MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722035 Nguyễn Hải Đăng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722035 Nguyễn Hải Đăng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722035 Nguyễn Hải Đăng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1722036 Nguyễn Phúc Đạt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722036 Nguyễn Phúc Đạt PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722036 Nguyễn Phúc Đạt BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722036 Nguyễn Phúc Đạt BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1722037 Nguyễn Tấn Đô MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722038 Nguyễn Hoài Đức MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722038 Nguyễn Hoài Đức BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722038 Nguyễn Hoài Đức BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1722039 Nguyễn Trường Dũng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722039 Nguyễn Trường Dũng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722039 Nguyễn Trường Dũng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1722040 Phạm Tiến Dũng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722040 Phạm Tiến Dũng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722040 Phạm Tiến Dũng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1722041 Bùi Đình Dương MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722041 Bùi Đình Dương BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722041 Bùi Đình Dương BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1722043 Trịnh Minh Duy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722044 Nguyễn Thị Mỹ Duyên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722045 Đặng Thanh Giang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722046 Hà Trường Giang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722046 Hà Trường Giang PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722046 Hà Trường Giang BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722049 Phạm Trung Hiếu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722049 Phạm Trung Hiếu BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1722050 Trương Công Minh Hiếu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722051 Bùi Minh Hoàng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722051 Bùi Minh Hoàng PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722051 Bùi Minh Hoàng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1722052 Nguyễn Thị Chúc Hơn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722053 Lê Thị Hồng Huệ MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722053 Lê Thị Hồng Huệ BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722053 Lê Thị Hồng Huệ BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1722054 Trần Hùng Hưng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722054 Trần Hùng Hưng BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722054 Trần Hùng Hưng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1722055 Phạm Thị Diệu Hương MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722055 Phạm Thị Diệu Hương PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722055 Phạm Thị Diệu Hương BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722056 Lê Phước Huy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722056 Lê Phước Huy BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722056 Lê Phước Huy BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1722057 Nguyễn Trúc Xuân Huyên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722059 Nguyễn Thị Cát Khánh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722059 Nguyễn Thị Cát Khánh PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722059 Nguyễn Thị Cát Khánh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1722060 Lại Minh Khoa MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722060 Lại Minh Khoa PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722060 Lại Minh Khoa BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722061 Trần Anh Khoa MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722061 Trần Anh Khoa BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722062 Bùi Trung Kiên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722062 Bùi Trung Kiên BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722062 Bùi Trung Kiên BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1722063 Nguyễn Tuấn Kiệt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722063 Nguyễn Tuấn Kiệt BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722063 Nguyễn Tuấn Kiệt BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1722064 Trần Thúc Kiệt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722065 Võ Văn Kiệt MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722065 Võ Văn Kiệt PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722065 Võ Văn Kiệt BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722066 Lê Thị Ngọc Lài MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722066 Lê Thị Ngọc Lài PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722066 Lê Thị Ngọc Lài BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722066 Lê Thị Ngọc Lài BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1722067 Lê Thị Hoài Lan MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722067 Lê Thị Hoài Lan BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722067 Lê Thị Hoài Lan BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1722068 Dương Thị Trúc Linh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722068 Dương Thị Trúc Linh BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722068 Dương Thị Trúc Linh BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1722070 Nguyễn Thị Kim Loan MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722071 Nguyễn Văn Lộc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722071 Nguyễn Văn Lộc BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1722072 Phạm Hữu Lộc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722072 Phạm Hữu Lộc BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722072 Phạm Hữu Lộc BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1722072 Phạm Hữu Lộc PHY00001
DH CQ 18-19 1 GK 1722073 Trần Thị Kim Lý MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722074 Trương Thị Huỳnh Mai MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722075 Trần Hoàng Minh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722076 Vũ Hoài Kiều Mỹ MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722076 Vũ Hoài Kiều Mỹ BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722077 Phạm Văn Nghiệp MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722078 Đỗ Thị Bích Ngọc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722078 Đỗ Thị Bích Ngọc BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1722079 Nguyễn Đoàn Ngọc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722080 Nguyễn Thảo Nguyên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722081 Trần Phúc Nguyên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722081 Trần Phúc Nguyên BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722082 Nguyễn Thị Thanh Nhàn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722083 Bùi Minh Nhật MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722083 Bùi Minh Nhật BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722083 Bùi Minh Nhật BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1722085 Bùi Thị Huỳnh Như MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722086 Nguyễn Thị Hồng Nhung MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722086 Nguyễn Thị Hồng Nhung PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722086 Nguyễn Thị Hồng Nhung BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722086 Nguyễn Thị Hồng Nhung BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1722088 Nguyễn Thị Hoàng Oanh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722089 Ngô Nhựt Phàm MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722090 Nguyễn Ánh Phi MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722091 Trương Hoài Phong MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722092 Võ Sĩ Hùng Phong MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722094 Lê Trọng Phúc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722095 Nguyễn Duy Phúc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722096 Nguyễn Phi Phụng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722096 Nguyễn Phi Phụng BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1722097 Phan Thị Hà Phương MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722097 Phan Thị Hà Phương BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722097 Phan Thị Hà Phương BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1722098 Trần Lê Minh Phương MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722098 Trần Lê Minh Phương BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1722099 Trương Nhật Thanh Phương MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722099 Trương Nhật Thanh Phương BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722099 Trương Nhật Thanh Phương BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1722100 Nguyễn Thị Thúy Phượng MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722102 Trần Minh Quang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722102 Trần Minh Quang PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722102 Trần Minh Quang BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722102 Trần Minh Quang BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1722103 Võ Thị Bích Quy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722105 Nguyễn Thị Sen MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722105 Nguyễn Thị Sen BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722105 Nguyễn Thị Sen BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1722107 Nguyễn Thanh Tài MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722107 Nguyễn Thanh Tài PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722108 Trần Thanh Tâm MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722108 Trần Thanh Tâm PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722109 Bùi Minh Tân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722109 Bùi Minh Tân BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722110 Trần Nhật Cúc Tần MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722111 Nguyễn Quốc Thái MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722111 Nguyễn Quốc Thái PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722111 Nguyễn Quốc Thái BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722111 Nguyễn Quốc Thái BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1722112 Hoàng Lam Thảo MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722112 Hoàng Lam Thảo BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1722116 Phạm Trần Bảo Thư MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722116 Phạm Trần Bảo Thư BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1722117 Trần Ngọc Đăng Thư MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722118 Nguyễn Thị Thanh Thúy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722118 Nguyễn Thị Thanh Thúy BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722118 Nguyễn Thị Thanh Thúy BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1722119 Lê Nguyễn Xuân Thy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722123 Nguyễn Thành Tiển MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722123 Nguyễn Thành Tiển PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722123 Nguyễn Thành Tiển BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722123 Nguyễn Thành Tiển BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1722124 Cù Nguyễn Bảo Trâm MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722125 Đặng Thị Trâm MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722129 Quách Tú Trinh MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722130 Nguyễn Thị Thanh Trúc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722130 Nguyễn Thị Thanh Trúc BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722131 Trần Thanh Trúc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722134 Nguyễn Thị Tươi MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722136 Trần Quang Tuyển MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722136 Trần Quang Tuyển BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722136 Trần Quang Tuyển BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1722137 Nguyễn Thị Ánh Tuyết MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722140 Nguyễn Lê Phương Uyên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722142 Nguyễn Thị Tường Vi MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722142 Nguyễn Thị Tường Vi BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722142 Nguyễn Thị Tường Vi BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1722143 Nguyễn Trí Vĩ MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722143 Nguyễn Trí Vĩ PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722143 Nguyễn Trí Vĩ BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722143 Nguyễn Trí Vĩ BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1722147 Trần Lê Vy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722148 Võ Ngọc Thảo Vy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722149 Phan Thị Mỹ Xuyên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722150 Nguyễn Thị Như Ý MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722151 Nguyễn Thị Ngọc Yến MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1722151 Nguyễn Thị Ngọc Yến BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1722151 Nguyễn Thị Ngọc Yến BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1723006 Lê Bình An MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1723006 Lê Bình An PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1723006 Lê Bình An BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1723006 Lê Bình An PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1723006 Lê Bình An BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1723009 Lưu Hồng Bảo MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1723009 Lưu Hồng Bảo PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1723009 Lưu Hồng Bảo PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1723010 Vũ Trần Tiến Bảo MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1723010 Vũ Trần Tiến Bảo PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1723010 Vũ Trần Tiến Bảo BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1723010 Vũ Trần Tiến Bảo BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1723011 Trần Kim Can MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1723011 Trần Kim Can PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1723011 Trần Kim Can PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1723011 Trần Kim Can BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1723011 Trần Kim Can PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1723013 Lê Mạnh Cường MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1723013 Lê Mạnh Cường PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1723013 Lê Mạnh Cường BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1723013 Lê Mạnh Cường PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1723014 Nguyễn Anh Duy PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1723014 Nguyễn Anh Duy PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1723015 Nguyễn Hoàng Khánh Duy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1723015 Nguyễn Hoàng Khánh Duy PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1723015 Nguyễn Hoàng Khánh Duy BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1723015 Nguyễn Hoàng Khánh Duy PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1723016 Đặng Tấn Giàu MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1723016 Đặng Tấn Giàu PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1723016 Đặng Tấn Giàu BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1723016 Đặng Tấn Giàu BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1723016 Đặng Tấn Giàu PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1723017 Đặng Gia Hân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1723017 Đặng Gia Hân PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1723017 Đặng Gia Hân BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1723017 Đặng Gia Hân BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1723017 Đặng Gia Hân PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1723018 Danh Hiền MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1723018 Danh Hiền PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1723018 Danh Hiền BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1723018 Danh Hiền BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1723018 Danh Hiền PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1723019 Lê Vinh Hiển MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1723019 Lê Vinh Hiển PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1723019 Lê Vinh Hiển BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1723019 Lê Vinh Hiển BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1723019 Lê Vinh Hiển PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1723019 Lê Vinh Hiển BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1723021 Đào Duy Khương MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1723021 Đào Duy Khương PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1723021 Đào Duy Khương BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1723021 Đào Duy Khương PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1723022 Vũ Anh Khương MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1723022 Vũ Anh Khương PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1723022 Vũ Anh Khương PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1723026 Trần Đại Lâm PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1723026 Trần Đại Lâm PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1723029 Phạm Tấn Lực MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1723029 Phạm Tấn Lực PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1723029 Phạm Tấn Lực BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1723029 Phạm Tấn Lực BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1723029 Phạm Tấn Lực PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1723030 Phạm Nguyễn Kim Ngân MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1723030 Phạm Nguyễn Kim Ngân PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1723030 Phạm Nguyễn Kim Ngân BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1723030 Phạm Nguyễn Kim Ngân BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1723030 Phạm Nguyễn Kim Ngân PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1723032 Nguyễn Trọng Nguyên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1723032 Nguyễn Trọng Nguyên PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1723032 Nguyễn Trọng Nguyên PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1723032 Nguyễn Trọng Nguyên PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1723032 Nguyễn Trọng Nguyên BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1723033 Trần Đình Nguyên MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1723033 Trần Đình Nguyên PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1723033 Trần Đình Nguyên PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1723033 Trần Đình Nguyên BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1723033 Trần Đình Nguyên BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1723033 Trần Đình Nguyên PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1723034 Nguyễn Thục Vân Nhi MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1723034 Nguyễn Thục Vân Nhi PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1723034 Nguyễn Thục Vân Nhi BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1723034 Nguyễn Thục Vân Nhi BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1723034 Nguyễn Thục Vân Nhi PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1723035 Đinh Thị Quỳnh Như MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1723035 Đinh Thị Quỳnh Như PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1723035 Đinh Thị Quỳnh Như BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1723035 Đinh Thị Quỳnh Như BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1723035 Đinh Thị Quỳnh Như PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1723036 Lê Nhật Phàm MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1723036 Lê Nhật Phàm PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1723036 Lê Nhật Phàm BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1723036 Lê Nhật Phàm BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1723036 Lê Nhật Phàm PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1723036 Lê Nhật Phàm BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1723037 Lê Tấn Phát PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1723037 Lê Tấn Phát BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1723037 Lê Tấn Phát BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1723037 Lê Tấn Phát PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1723037 Lê Tấn Phát BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1723039 Nguyễn Đình Thiên Phúc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1723039 Nguyễn Đình Thiên Phúc PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1723039 Nguyễn Đình Thiên Phúc BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1723040 Tống Duy Phúc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1723040 Tống Duy Phúc PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1723040 Tống Duy Phúc BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1723040 Tống Duy Phúc BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1723040 Tống Duy Phúc PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1723040 Tống Duy Phúc BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1723041 Nguyễn Đức Đông Quang MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1723041 Nguyễn Đức Đông Quang PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1723041 Nguyễn Đức Đông Quang BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1723041 Nguyễn Đức Đông Quang BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1723041 Nguyễn Đức Đông Quang PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1723043 Nguyễn Trường Thành MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1723043 Nguyễn Trường Thành PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1723043 Nguyễn Trường Thành PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1723043 Nguyễn Trường Thành BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1723043 Nguyễn Trường Thành BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1723043 Nguyễn Trường Thành PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1723044 Nguyễn Việt Thảo MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1723044 Nguyễn Việt Thảo PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1723044 Nguyễn Việt Thảo PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1723045 Ngô Lai Thích MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1723045 Ngô Lai Thích PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1723045 Ngô Lai Thích PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1723045 Ngô Lai Thích BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1723045 Ngô Lai Thích BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1723045 Ngô Lai Thích PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1723046 Hoàng Vương Ngọc Thiện MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1723046 Hoàng Vương Ngọc Thiện PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1723046 Hoàng Vương Ngọc Thiện BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1723046 Hoàng Vương Ngọc Thiện BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1723046 Hoàng Vương Ngọc Thiện PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1723049 Nguyễn Thị Minh Thư MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1723049 Nguyễn Thị Minh Thư PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1723049 Nguyễn Thị Minh Thư PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1723049 Nguyễn Thị Minh Thư BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1723050 Nguyễn Minh Thuận MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1723050 Nguyễn Minh Thuận PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1723050 Nguyễn Minh Thuận BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1723051 Nguyễn Hoàng Thuật MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1723051 Nguyễn Hoàng Thuật PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1723051 Nguyễn Hoàng Thuật BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1723051 Nguyễn Hoàng Thuật BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1723051 Nguyễn Hoàng Thuật PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1723051 Nguyễn Hoàng Thuật BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1723052 Dương Thị Minh Thùy MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1723052 Dương Thị Minh Thùy PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1723052 Dương Thị Minh Thùy PHY00002
DH CQ 18-19 1 GK 1723052 Dương Thị Minh Thùy BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1723052 Dương Thị Minh Thùy BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1723052 Dương Thị Minh Thùy PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1723053 Thái Hoàng Tiến MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1723053 Thái Hoàng Tiến PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1723053 Thái Hoàng Tiến BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1723053 Thái Hoàng Tiến BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1723053 Thái Hoàng Tiến PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1723053 Thái Hoàng Tiến BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1723054 Nguyễn Văn Tình MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1723054 Nguyễn Văn Tình PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1723054 Nguyễn Văn Tình PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1723054 Nguyễn Văn Tình BAA00007
DH CQ 18-19 1 GK 1723056 Trần Thị Thanh Trúc MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1723056 Trần Thị Thanh Trúc PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1723056 Trần Thị Thanh Trúc BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1723056 Trần Thị Thanh Trúc BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1723056 Trần Thị Thanh Trúc PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1723058 Nguyễn Thị Ngọc Truyền MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1723058 Nguyễn Thị Ngọc Truyền PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1723058 Nguyễn Thị Ngọc Truyền PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1723059 Trương Thanh Tú MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1723059 Trương Thanh Tú PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1723059 Trương Thanh Tú BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1723059 Trương Thanh Tú BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1723059 Trương Thanh Tú PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1723060 Nguyễn Anh Tuấn MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1723060 Nguyễn Anh Tuấn PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1723060 Nguyễn Anh Tuấn BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1723060 Nguyễn Anh Tuấn BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1723060 Nguyễn Anh Tuấn PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1723061 Thái Thị Thanh Tuyền MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1723061 Thái Thị Thanh Tuyền PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1723061 Thái Thị Thanh Tuyền BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1723061 Thái Thị Thanh Tuyền BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1723061 Thái Thị Thanh Tuyền PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 1723062 Võ Tuấn Vương MTH00040
DH CQ 18-19 1 GK 1723062 Võ Tuấn Vương PHY10001
DH CQ 18-19 1 GK 1723062 Võ Tuấn Vương BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 1723062 Võ Tuấn Vương BAA00003
DH CQ 18-19 1 GK 1723062 Võ Tuấn Vương PHY00004
DH CQ 18-19 1 GK 18140394 Phạm Quốc Trung BAA00002
DH CQ 18-19 1 GK 18140394 Phạm Quốc Trung BAA00003
tenmh lop ngay giothi
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 17VLH1 31/10/2018 07g45
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT2 30/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT4 30/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT4 30/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT1 30/10/2018 10g15
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 17KMT1 31/10/2018 07g45
Tư tưởng Hồ Chí Minh 17DTV2 01/11/2018 07g45
Phương pháp luận sáng tạo 17_1 03/11/2018 07g45
Xác suất thống kê 17CTT4 29/10/2018 09g00
Xác suất thống kê 17CTT7 29/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT7 30/10/2018 10g15
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT4 30/10/2018 10g15
Xác suất thống kê 17CTT7 29/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT1 30/10/2018 10g15
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT1 30/10/2018 10g15
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 17KVL2 31/10/2018 07g45
Hàm phức 17KTH1 30/10/2018 07g45
Xác suất thống kê 17CTT4 29/10/2018 09g00
Hàm phức 17KTH1 30/10/2018 07g45
Hóa Phân tích 1 17HOH1 29/10/2018 10g15
Hóa lý 1 17HOH1 31/10/2018 09g00
Hóa lượng tử 17HOH1 02/12/2018 09g00
Hóa Phân tích 1 17HOH2 29/10/2018 10g15
Hóa lý 1 17HOH2 31/10/2018 09g00
Sinh học phân tử đại cương 17SHH2 30/10/2018 09g00
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KVL1 02/11/2018 09g00
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17VLH1 02/11/2018 09g00
Sinh hóa cơ sở 17SHH1 02/11/2018 07g45
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT6 30/10/2018 10g15
Phương pháp luận sáng tạo 17_1 03/11/2018 07g45
Xác suất thống kê 17DTV2 29/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT4 30/10/2018 10g15
Vi sinh 17SHH1 31/10/2018 09g00
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KVL1 02/11/2018 09g00
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KVL1 02/11/2018 09g00
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17DTV2 02/11/2018 09g00
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17DTV1 02/11/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT5 30/10/2018 10g15
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KVL1 02/11/2018 09g00
Xác suất thống kê 17CTT3 29/10/2018 09g00
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KVL2 02/11/2018 09g00
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KVL1 02/11/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT3 30/10/2018 10g15
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT4 30/10/2018 10g15
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT5 30/10/2018 10g15
Xác suất thống kê 17KVL2 29/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT2 30/10/2018 10g15
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KTH1 02/11/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH2 03/11/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT4 30/10/2018 10g15
Hóa lý 1 17HOH2 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT1 30/10/2018 10g15
Hóa lý 1 17HOH1 31/10/2018 09g00
Hóa lượng tử 17HOH1 02/12/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV1 30/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT2 30/10/2018 10g15
Hóa đại cương 2 17SHH2 01/11/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV1 30/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT2 30/10/2018 10g15
Điện tử tương tự 17DTV1 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV1 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV1 30/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT2 30/10/2018 10g15
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT2 30/10/2018 10g15
Xác suất thống kê 17KTH1 29/10/2018 07g45
Hàm phức 17KTH1 30/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT3 30/10/2018 10g15
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KTH1 02/11/2018 09g00
Xác suất thống kê 17CTT3 29/10/2018 09g00
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17VLH1 02/11/2018 09g00
Hóa đại cương 2 17SHH2 01/11/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT6 30/10/2018 10g15
Hàm phức 17KTH1 30/10/2018 07g45
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT3 30/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT1 30/10/2018 10g15
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT1 30/10/2018 10g15
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT1 30/10/2018 10g15
Xác suất thống kê 17CTT4 29/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT1 30/10/2018 10g15
Xác suất thống kê 17CTT7 29/10/2018 09g00
Phương pháp luận sáng tạo 17_1 03/11/2018 07g45
Xác suất thống kê 17CTT6 29/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT4 30/10/2018 10g15
Xác suất thống kê 17CTT4 29/10/2018 09g00
Xác suất thống kê 17CTT4 29/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT1 30/10/2018 10g15
Xác suất thống kê 17KMT1 29/10/2018 07g45
Xác suất thống kê 17DTV2 29/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT1 30/10/2018 10g15
Xác suất thống kê 17CTT4 29/10/2018 09g00
Hàm phức 17VLH1 30/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT6 30/10/2018 10g15
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT7 30/10/2018 10g15
Hàm phức 17KTH1 30/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT7 30/10/2018 10g15
Tư tưởng Hồ Chí Minh 17KMT1 01/11/2018 07g45
Tư tưởng Hồ Chí Minh 17KVL2 01/11/2018 07g45
Hóa Phân tích 1 17HOH2 29/10/2018 10g15
Hóa Phân tích 1 17HOH1 29/10/2018 10g15
Hóa lượng tử 17HOH1 02/12/2018 09g00
Hóa lượng tử 17HOH1 02/12/2018 09g00
Hóa lượng tử 17HOH1 02/12/2018 09g00
Hóa lượng tử 17HOH2 02/12/2018 09g00
Sinh hóa cơ sở 17SHH2 02/11/2018 07g45
Sinh học phân tử đại cương 17SHH1 30/10/2018 09g00
Vi sinh 17SHH1 31/10/2018 09g00
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17DTV2 02/11/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT4 30/10/2018 10g15
Sinh học phân tử đại cương 17SHH2 30/10/2018 09g00
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17DTV1 02/11/2018 09g00
Sinh học phân tử đại cương 17SHH1 30/10/2018 09g00
Vi sinh 17SHH2 31/10/2018 09g00
Sinh học phân tử đại cương 17SHH1 30/10/2018 09g00
Sinh hóa cơ sở 17SHH1 02/11/2018 07g45
Sinh học phân tử đại cương 17SHH2 30/10/2018 09g00
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17DTV1 02/11/2018 09g00
Sinh học phân tử đại cương 17SHH2 30/10/2018 09g00
Vi sinh 17SHH1 31/10/2018 09g00
Sinh học phân tử đại cương 17SHH1 30/10/2018 09g00
Sinh hóa cơ sở 17SHH1 02/11/2018 07g45
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17DTV1 02/11/2018 09g00
Sinh hóa cơ sở 17SHH1 02/11/2018 07g45
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KVL2 02/11/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT4 30/10/2018 10g15
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17DTV2 02/11/2018 09g00
Sinh học phân tử đại cương 17SHH1 30/10/2018 09g00
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KTH1 02/11/2018 09g00
Sinh học phân tử đại cương 17SHH1 30/10/2018 09g00
Vi sinh 17SHH2 31/10/2018 09g00
Sinh đại cương 1 17HDH1 03/11/2018 10g15
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT5 30/10/2018 10g15
Xác suất thống kê 17CTT7 29/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT7 30/10/2018 10g15
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17DTV1 02/11/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT4 30/10/2018 10g15
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT1 30/10/2018 10g15
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT1 30/10/2018 10g15
Hóa đại cương 2 17CSH1 01/11/2018 09g00
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17DTV2 02/11/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT1 30/10/2018 10g15
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KTH1 02/11/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT2 30/10/2018 10g15
Xác suất thống kê 17KVL2 29/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT4 30/10/2018 10g15
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KVL2 02/11/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT2 30/10/2018 10g15
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KTH1 02/11/2018 09g00
Hóa đại cương 2 17SHH2 01/11/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH2 03/11/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT6 30/10/2018 10g15
Hóa đại cương 2 17SHH1 01/11/2018 09g00
Xác suất thống kê 17DTV1 29/10/2018 07g45
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17DTV1 02/11/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT5 30/10/2018 10g15
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT5 30/10/2018 10g15
Xác suất thống kê 17VLH1 29/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT3 30/10/2018 10g15
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17VLH1 02/11/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH2 03/11/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT2 30/10/2018 10g15
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KVL1 02/11/2018 09g00
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KTH1 02/11/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT6 30/10/2018 10g15
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KVL1 02/11/2018 09g00
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KVL2 02/11/2018 09g00
Sinh học phân tử đại cương 17SHH1 30/10/2018 09g00
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17DTV1 02/11/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17DTV1 02/11/2018 09g00
Sinh học phân tử đại cương 17SHH2 30/10/2018 09g00
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 17KMT1 31/10/2018 07g45
Hóa đại cương 2 17CSH1 01/11/2018 09g00
Sinh đại cương 1 17HDH1 03/11/2018 10g15
Sinh học phân tử đại cương 17SHH1 30/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT3 30/10/2018 10g15
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17DTV1 02/11/2018 09g00
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KVL2 02/11/2018 09g00
Sinh đại cương 1 17HDH1 03/11/2018 10g15
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KVL2 02/11/2018 09g00
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KVL2 02/11/2018 09g00
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17DTV2 02/11/2018 09g00
Xác suất thống kê 17KVL1 29/10/2018 07g45
Hóa đại cương 2 17SHH1 01/11/2018 09g00
Sinh đại cương 1 17HDH1 03/11/2018 10g15
Xác suất thống kê 17CTT7 29/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT7 30/10/2018 10g15
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT4 30/10/2018 10g15
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KVL1 02/11/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT3 30/10/2018 10g15
Hóa đại cương 2 17SHH2 01/11/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV1 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17DTV1 02/11/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT7 30/10/2018 10g15
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV1 30/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT2 30/10/2018 10g15
Xác suất thống kê 17DTV1 29/10/2018 07g45
Xác suất thống kê 17DTV2 29/10/2018 07g45
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV1 30/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT3 30/10/2018 10g15
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV1 30/10/2018 09g00
Xác suất thống kê 17KTH1 29/10/2018 07g45
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KVL1 02/11/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT7 30/10/2018 10g15
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Xác suất thống kê 17DTV2 29/10/2018 07g45
Điện tử tương tự 17DTV1 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV1 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV1 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KVL1 02/11/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT7 30/10/2018 10g15
Xác suất thống kê 17CTT4 29/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KVL1 02/11/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV1 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Phương pháp tính 17HDH1A 02/11/2018 07g45
Hàm phức 17VLH1 30/10/2018 07g45
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 17VLH1 31/10/2018 07g45
Phương pháp tính 17HDH1A 02/11/2018 07g45
Xác suất thống kê 17CTT7 29/10/2018 09g00
Hàm phức 17KTH1 30/10/2018 07g45
Hàm phức 17KTH1 30/10/2018 07g45
Xác suất thống kê 17KTH1 29/10/2018 07g45
Phương pháp tính 17HDH1A 02/11/2018 07g45
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KVL2 02/11/2018 09g00
Phương pháp tính 17HDH1A 02/11/2018 07g45
Phương pháp tính 17HDH1A 02/11/2018 07g45
Hàm phức 17KTH1 30/10/2018 07g45
Xác suất thống kê 17CTT4 29/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT5 30/10/2018 10g15
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT6 30/10/2018 10g15
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT7 30/10/2018 10g15
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KVL1 02/11/2018 09g00
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 17CMT1 31/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH2 03/11/2018 09g00
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KTH1 02/11/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT5 30/10/2018 10g15
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KVL1 02/11/2018 09g00
Hàm phức 17KTH1 30/10/2018 07g45
Hàm phức 17KTH1 30/10/2018 07g45
Hàm phức 17KTH1 30/10/2018 07g45
Hàm phức 17KTH1 30/10/2018 07g45
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT7 30/10/2018 10g15
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT7 30/10/2018 10g15
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Xác suất thống kê 17CTT3 29/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT3 30/10/2018 10g15
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT4 30/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT3 30/10/2018 10g15
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 17KVL1 31/10/2018 07g45
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 17KMT1 31/10/2018 07g45
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT4 30/10/2018 10g15
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT7 30/10/2018 10g15
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 17KTH1 31/10/2018 07g45
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 17DTV2 31/10/2018 07g45
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT3 30/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT3 30/10/2018 10g15
Tư tưởng Hồ Chí Minh 17CMT1 01/11/2018 07g45
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 17KVL2 31/10/2018 07g45
Xác suất thống kê 17DTV2 29/10/2018 07g45
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 17KMT1 31/10/2018 07g45
Xác suất thống kê 17CTT4 29/10/2018 09g00
Phương pháp luận sáng tạo 17_1 03/11/2018 07g45
Xác suất thống kê 17CTT4 29/10/2018 09g00
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 17KVL2 31/10/2018 07g45
Xác suất thống kê 17CTT4 29/10/2018 09g00
Phương pháp luận sáng tạo 17_1 03/11/2018 07g45
Phương pháp luận sáng tạo 17_1 03/11/2018 07g45
Xác suất thống kê 17CTT4 29/10/2018 09g00
Xác suất thống kê 17CTT4 29/10/2018 09g00
Xác suất thống kê 17CTT4 29/10/2018 09g00
Xác suất thống kê 17DTV1 29/10/2018 07g45
Tư tưởng Hồ Chí Minh 17KVL1 01/11/2018 07g45
Xác suất thống kê 17DTV2 29/10/2018 07g45
Xác suất thống kê 17DTV2 29/10/2018 07g45
Xác suất thống kê 17CTT7 29/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT6 30/10/2018 10g15
Xác suất thống kê 17KMT1 29/10/2018 07g45
Xác suất thống kê 17DTV2 29/10/2018 07g45
Xác suất thống kê 17CTT6 29/10/2018 09g00
Xác suất thống kê 17DTV1 29/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT3 30/10/2018 10g15
Tư tưởng Hồ Chí Minh 17DTV2 01/11/2018 07g45
Xác suất thống kê 17CTT7 29/10/2018 09g00
Hàm phức 17VLH1 30/10/2018 07g45
Hàm phức 17VLH1 30/10/2018 07g45
Hàm phức 17KTH1 30/10/2018 07g45
Hàm phức 17VLH1 30/10/2018 07g45
Hàm phức 17KTH1 30/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT5 30/10/2018 10g15
Hàm phức 17VLH1 30/10/2018 07g45
Hàm phức 17VLH1 30/10/2018 07g45
Hàm phức 17KTH1 30/10/2018 07g45
Hàm phức 17KTH1 30/10/2018 07g45
Tư tưởng Hồ Chí Minh 17DTV1 01/11/2018 07g45
Hàm phức 17KTH1 30/10/2018 07g45
Hàm phức 17KTH1 30/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT7 30/10/2018 10g15
Hàm phức 17KTH1 30/10/2018 07g45
Hàm phức 17KTH1 30/10/2018 07g45
Hóa lý 1 17HOH1 31/10/2018 09g00
Hóa lý 1 17HOH2 31/10/2018 09g00
Hóa lý 1 17HOH2 31/10/2018 09g00
Hóa Phân tích 1 17HOH2 29/10/2018 10g15
Hóa lý 1 17HOH2 31/10/2018 09g00
Tư tưởng Hồ Chí Minh 17KMT1 01/11/2018 07g45
Hóa lý 1 17HOH1 31/10/2018 09g00
Tư tưởng Hồ Chí Minh 17DTV2 01/11/2018 07g45
Hóa lượng tử 17HOH2 02/12/2018 09g00
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17DTV1 02/11/2018 09g00
Hóa lượng tử 17HOH1 02/12/2018 09g00
Hóa Phân tích 1 17HOH2 29/10/2018 10g15
Hóa lượng tử 17HOH1 02/12/2018 09g00
Hóa lý 1 17HOH2 31/10/2018 09g00
Hóa lý 1 17HOH2 31/10/2018 09g00
Hóa Phân tích 1 17HOH2 29/10/2018 10g15
Hóa lý 1 17HOH2 31/10/2018 09g00
Hóa lượng tử 17HOH2 02/12/2018 09g00
Hóa lý 1 17HOH2 31/10/2018 09g00
Hóa lý 1 17HOH2 31/10/2018 09g00
Hóa lý 1 17HOH2 31/10/2018 09g00
Hóa Phân tích 1 17HOH2 29/10/2018 10g15
Hóa lý 1 17HOH2 31/10/2018 09g00
Xác suất thống kê 17CTT6 29/10/2018 09g00
Hóa lượng tử 17HOH1 02/12/2018 09g00
Tư tưởng Hồ Chí Minh 17KVL2 01/11/2018 07g45
Hóa lý 1 17HOH2 31/10/2018 09g00
Hóa lý 1 17HOH2 31/10/2018 09g00
Hóa lý 1 17HOH2 31/10/2018 09g00
Hóa lý 1 17HOH1 31/10/2018 09g00
Hóa lý 1 17HOH1 31/10/2018 09g00
Hóa Phân tích 1 17HOH1 29/10/2018 10g15
Tư tưởng Hồ Chí Minh 17DTV1 01/11/2018 07g45
Hóa lý 1 17HOH1 31/10/2018 09g00
Hóa lý 1 17HOH2 31/10/2018 09g00
Tư tưởng Hồ Chí Minh 17DTV2 01/11/2018 07g45
Hóa Phân tích 1 17HOH1 29/10/2018 10g15
Hóa lượng tử 17HOH1 02/12/2018 09g00
Hóa lý 1 17HOH2 31/10/2018 09g00
Hóa Phân tích 1 17HOH2 29/10/2018 10g15
Hóa Phân tích 1 17HOH1TN 29/10/2018 10g15
Hóa lý 1 17HOH1TN 31/10/2018 09g00
Hóa lý 1 17HOH1 31/10/2018 09g00
Hóa Phân tích 1 17HOH2 29/10/2018 10g15
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 17DTV2 31/10/2018 07g45
Hóa Phân tích 1 17HOH1 29/10/2018 10g15
Vi sinh 17SHH2 31/10/2018 09g00
Sinh hóa cơ sở 17SHH2 02/11/2018 07g45
Sinh học phân tử đại cương 17SHH2 30/10/2018 09g00
Sinh hóa cơ sở 17SHH2 02/11/2018 07g45
Vi sinh 17SHH2 31/10/2018 09g00
Sinh hóa cơ sở 17SHH1 02/11/2018 07g45
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17VLH1 02/11/2018 09g00
Sinh học phân tử đại cương 17SHH1 30/10/2018 09g00
Sinh học phân tử đại cương 17SHH2 30/10/2018 09g00
Xác suất thống kê 17DTV2 29/10/2018 07g45
Vi sinh 17SHH2 31/10/2018 09g00
Sinh hóa cơ sở 17SHH1 02/11/2018 07g45
Sinh học phân tử đại cương 17SHH1 30/10/2018 09g00
Sinh học phân tử đại cương 17SHH2 30/10/2018 09g00
Sinh học phân tử đại cương 17SHH2 30/10/2018 09g00
Vi sinh 17SHH2 31/10/2018 09g00
Vi sinh 17SHH2 31/10/2018 09g00
Sinh hóa cơ sở 17SHH1 02/11/2018 07g45
Xác suất thống kê 17CTT7 29/10/2018 09g00
Sinh học phân tử đại cương 17SHH1 30/10/2018 09g00
Sinh đại cương 1 17HDH1 03/11/2018 10g15
Sinh học phân tử đại cương 17SHH2 30/10/2018 09g00
Sinh học phân tử đại cương 17SHH1 30/10/2018 09g00
Sinh học phân tử đại cương 17SHH2 30/10/2018 09g00
Hóa đại cương 2 17SHH2 01/11/2018 09g00
Sinh học phân tử đại cương 17SHH1 30/10/2018 09g00
Sinh học phân tử đại cương 17SHH1 30/10/2018 09g00
Xác suất thống kê 17KVL1 29/10/2018 07g45
Sinh học phân tử đại cương 17SHH1 30/10/2018 09g00
Sinh hóa cơ sở 17SHH1 02/11/2018 07g45
Sinh học phân tử đại cương 17SHH2 30/10/2018 09g00
Sinh học phân tử đại cương 17SHH1 30/10/2018 09g00
Sinh học phân tử đại cương 17SHH1 30/10/2018 09g00
Sinh học phân tử đại cương 17SHH1 30/10/2018 09g00
Sinh học phân tử đại cương 17SHH2 30/10/2018 09g00
Sinh học phân tử đại cương 17SHH1 30/10/2018 09g00
Vi sinh 17SHH2 31/10/2018 09g00
Sinh học phân tử đại cương 17SHH2 30/10/2018 09g00
Vi sinh 17SHH2 31/10/2018 09g00
Sinh học phân tử đại cương 17SHH1 30/10/2018 09g00
Sinh học phân tử đại cương 17SHH1 30/10/2018 09g00
Sinh học phân tử đại cương 17SHH2 30/10/2018 09g00
Vi sinh 17SHH1 31/10/2018 09g00
Sinh hóa cơ sở 17SHH2 02/11/2018 07g45
Sinh hóa cơ sở 17SHH2 02/11/2018 07g45
Xác suất thống kê 17CTT2 29/10/2018 09g00
Sinh học phân tử đại cương 17SHH1 30/10/2018 09g00
Sinh hóa cơ sở 17SHH2 02/11/2018 07g45
Xác suất thống kê 17KTH1 29/10/2018 07g45
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17DTV2 02/11/2018 09g00
Xác suất thống kê 17CTT6 29/10/2018 09g00
Sinh học phân tử đại cương 17SHH1 30/10/2018 09g00
Vi sinh 17SHH1 31/10/2018 09g00
Sinh hóa cơ sở 17SHH1 02/11/2018 07g45
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KVL2 02/11/2018 09g00
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17DTV2 02/11/2018 09g00
Xác suất thống kê 17CTT2 29/10/2018 09g00
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KVL1 02/11/2018 09g00
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17DTV1 02/11/2018 09g00
Xác suất thống kê 17KVL2 29/10/2018 07g45
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17DTV2 02/11/2018 09g00
Xác suất thống kê 17KVL2 29/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT7 30/10/2018 10g15
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17VLH1 02/11/2018 09g00
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17DTV2 02/11/2018 09g00
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17DTV1 02/11/2018 09g00
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17DTV2 02/11/2018 09g00
Xác suất thống kê 17DTV2 29/10/2018 07g45
Xác suất thống kê 17KVL1 29/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT6 30/10/2018 10g15
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17VLH1 02/11/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT7 30/10/2018 10g15
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT2 30/10/2018 10g15
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KVL1 02/11/2018 09g00
Xác suất thống kê 17VLH1 29/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT5 30/10/2018 10g15
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17VLH1 02/11/2018 09g00
Xác suất thống kê 17KMT1 29/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT5 30/10/2018 10g15
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KVL1 02/11/2018 09g00
Tư tưởng Hồ Chí Minh 17KVL1 01/11/2018 07g45
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17VLH1 02/11/2018 09g00
Xác suất thống kê 17DTV2 29/10/2018 07g45
Xác suất thống kê 17VLH1 29/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT7 30/10/2018 10g15
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17VLH1 02/11/2018 09g00
Xác suất thống kê 17KMT1 29/10/2018 07g45
Xác suất thống kê 17CTT4 29/10/2018 09g00
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KVL1 02/11/2018 09g00
Xác suất thống kê 17CTT5 29/10/2018 09g00
Tư tưởng Hồ Chí Minh 17KVL1 01/11/2018 07g45
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KVL1 02/11/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT1 30/10/2018 10g15
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KVL1 02/11/2018 09g00
Vi sinh 17SHH2 31/10/2018 09g00
Sinh học phân tử đại cương 17SHH1 30/10/2018 09g00
Vi sinh 17SHH2 31/10/2018 09g00
Sinh học phân tử đại cương 17SHH1 30/10/2018 09g00
Tư tưởng Hồ Chí Minh 17DTV1 01/11/2018 07g45
Vi sinh 17SHH1 31/10/2018 09g00
Sinh học phân tử đại cương 17SHH1 30/10/2018 09g00
Vi sinh 17SHH2 31/10/2018 09g00
Vi sinh 17SHH2 31/10/2018 09g00
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KVL2 02/11/2018 09g00
Vi sinh 17SHH2 31/10/2018 09g00
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17DTV2 02/11/2018 09g00
Vi sinh 17SHH2 31/10/2018 09g00
Vi sinh 17SHH1 31/10/2018 09g00
Xác suất thống kê 17CTT5 29/10/2018 09g00
Vi sinh 17SHH2 31/10/2018 09g00
Xác suất thống kê 17KMT1 29/10/2018 07g45
Xác suất thống kê 17KVL1 29/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT6 30/10/2018 10g15
Xác suất thống kê 17CTT7 29/10/2018 09g00
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KTH1 02/11/2018 09g00
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KVL2 02/11/2018 09g00
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KVL1 02/11/2018 09g00
Hóa đại cương 2 17SHH1 01/11/2018 09g00
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 17KMT1 31/10/2018 07g45
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KVL2 02/11/2018 09g00
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17DTV1 02/11/2018 09g00
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 17KVL2 31/10/2018 07g45
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17VLH1 02/11/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT2 30/10/2018 10g15
Điện tử tương tự 17DTV1 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV1 30/10/2018 09g00
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KVL2 02/11/2018 09g00
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KVL2 02/11/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV1 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV1 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV1 30/10/2018 09g00
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KVL1 02/11/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV1 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV1 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV1 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV1 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV1 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV1 30/10/2018 09g00
Hóa đại cương 2 17SHH2 01/11/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV1 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV1 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV1 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV1 30/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT7 30/10/2018 10g15
Hàm phức 17VLH1 30/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT7 30/10/2018 10g15
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17VLH1 02/11/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT7 30/10/2018 10g15
Phương pháp tính 17HDH1A 02/11/2018 07g45
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Phương pháp tính 17HDH1A 02/11/2018 07g45
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT4 30/10/2018 10g15
Hóa đại cương 2 17SHH2 01/11/2018 09g00
Xác suất thống kê 17CTT4 29/10/2018 09g00
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KVL1 02/11/2018 09g00
Hóa đại cương 2 17SHH2 01/11/2018 09g00
Phương pháp tính 17HDH1A 02/11/2018 07g45
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17VLH1 02/11/2018 09g00
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17VLH1 02/11/2018 09g00
Xác suất thống kê 17DTV2 29/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT7 30/10/2018 10g15
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KVL1 02/11/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT6 30/10/2018 10g15
Xác suất thống kê 17CMT1 29/10/2018 07g45
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 17CMT1 31/10/2018 07g45
Tư tưởng Hồ Chí Minh 17CMT1 01/11/2018 07g45
Xác suất thống kê 17DTV2 29/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT7 30/10/2018 10g15
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KVL1 02/11/2018 09g00
Xác suất thống kê 17DTV2 29/10/2018 07g45
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KVL1 02/11/2018 09g00
Xác suất thống kê 17DTV1 29/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT3 30/10/2018 10g15
Tư tưởng Hồ Chí Minh 17KMT1 01/11/2018 07g45
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KTH1 02/11/2018 09g00
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KTH1 02/11/2018 09g00
Xác suất thống kê 17DTV2 29/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT7 30/10/2018 10g15
Xác suất thống kê 17CTT3 29/10/2018 09g00
Xác suất thống kê 17KMT1 29/10/2018 07g45
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 17VLH1 31/10/2018 07g45
Xác suất thống kê 17KMT1 29/10/2018 07g45
Hàm phức 17KTH1 30/10/2018 07g45
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH2 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 17KTH1 31/10/2018 07g45
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH2 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH_1TN 30/10/2018 07g45
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH2 03/11/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH2 03/11/2018 09g00
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Giải tích 3A 17TTH1TN 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH2 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Đại số A2 17TTH_1TN 30/10/2018 07g45
Giải tích 3A 17TTH1TN 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Tư tưởng Hồ Chí Minh 17DTV2 01/11/2018 07g45
Xác suất thống kê 17CTT6 29/10/2018 09g00
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 17DTV2 31/10/2018 07g45
Xác suất thống kê 17DTV2 29/10/2018 07g45
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 17DTV2 31/10/2018 07g45
Xác suất thống kê 17DTV1 29/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT4 30/10/2018 10g15
Xác suất thống kê 17CTT7 29/10/2018 09g00
Tư tưởng Hồ Chí Minh 17DTV2 01/11/2018 07g45
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH2 03/11/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT3 30/10/2018 10g15
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT2 30/10/2018 10g15
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 17KMT1 31/10/2018 07g45
Tư tưởng Hồ Chí Minh 17DTV2 01/11/2018 07g45
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT7 30/10/2018 10g15
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT5 30/10/2018 10g15
Phương pháp luận sáng tạo 17_1 03/11/2018 07g45
Phương pháp luận sáng tạo 17_1 03/11/2018 07g45
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 17KVL2 31/10/2018 07g45
Tư tưởng Hồ Chí Minh 17KVL1 01/11/2018 07g45
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT7 30/10/2018 10g15
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT3 30/10/2018 10g15
Hàm phức 17VLH1 30/10/2018 07g45
Hàm phức 17VLH1 30/10/2018 07g45
Xác suất thống kê 17KVL1 29/10/2018 07g45
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KTH1 02/11/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT5 30/10/2018 10g15
Tư tưởng Hồ Chí Minh 17DTV2 01/11/2018 07g45
Hàm phức 17KTH1 30/10/2018 07g45
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 17VLH1 31/10/2018 07g45
Tư tưởng Hồ Chí Minh 17KTH1 01/11/2018 07g45
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17VLH1 02/11/2018 09g00
Hàm phức 17VLH1 30/10/2018 07g45
Tư tưởng Hồ Chí Minh 17KMT1 01/11/2018 07g45
Xác suất thống kê 17CTT6 29/10/2018 09g00
Xác suất thống kê 17VLH1 29/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT2 30/10/2018 10g15
Xác suất thống kê 17KTH1 29/10/2018 07g45
Xác suất thống kê 17DTV2 29/10/2018 07g45
Hóa Phân tích 1 17HOH2 29/10/2018 10g15
Hóa lượng tử 17HOH2 02/12/2018 09g00
Hóa Phân tích 1 17HOH1 29/10/2018 10g15
Sinh đại cương 1 17HDH1 03/11/2018 10g15
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT6 30/10/2018 10g15
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 17KMT1 31/10/2018 07g45
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 17KVL1 31/10/2018 07g45
Tư tưởng Hồ Chí Minh 17KVL1 01/11/2018 07g45
Hóa Phân tích 1 17HOH1TN 29/10/2018 10g15
Hóa Phân tích 1 17HOH2 29/10/2018 10g15
Hóa Phân tích 1 17HOH1 29/10/2018 10g15
Hóa Phân tích 1 17HOH2 29/10/2018 10g15
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 17VLH1 31/10/2018 07g45
Hóa Phân tích 1 17HOH1TN 29/10/2018 10g15
Hóa lý 1 17HOH1TN 31/10/2018 09g00
Hóa Phân tích 1 17HOH2 29/10/2018 10g15
Xác suất thống kê 17KVL1 29/10/2018 07g45
Hóa Phân tích 1 17HOH1 29/10/2018 10g15
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT2 30/10/2018 10g15
Hóa lý 1 17HOH1 31/10/2018 09g00
Hóa lượng tử 17HOH1 02/12/2018 09g00
Hóa Phân tích 1 17HOH1TN 29/10/2018 10g15
Hóa lý 1 17HOH1TN 31/10/2018 09g00
Xác suất thống kê 17DTV2 29/10/2018 07g45
Hóa Phân tích 1 17HOH2 29/10/2018 10g15
Hóa Phân tích 1 17HOH2 29/10/2018 10g15
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT2 30/10/2018 10g15
Hóa đại cương 2 17CSH1 01/11/2018 09g00
Hóa lý 1 17HOH2 31/10/2018 09g00
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 17KMT1 31/10/2018 07g45
Hóa Phân tích 1 17HOH2 29/10/2018 10g15
Hóa lý 1 17HOH1TN 31/10/2018 09g00
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 17VLH1 31/10/2018 07g45
Hóa Phân tích 1 17HOH2 29/10/2018 10g15
Hóa Phân tích 1 17HOH2 29/10/2018 10g15
Hóa lý 1 17HOH2 31/10/2018 09g00
Hóa lý 1 17HOH2 31/10/2018 09g00
Tư tưởng Hồ Chí Minh 17DTV2 01/11/2018 07g45
Xác suất thống kê 17DTV2 29/10/2018 07g45
Hóa Phân tích 1 17HOH2 29/10/2018 10g15
Hóa lượng tử 17HOH1 02/12/2018 09g00
Hóa Phân tích 1 17HOH1TN 29/10/2018 10g15
Hóa lý 1 17HOH1TN 31/10/2018 09g00
Hóa Phân tích 1 17HOH2 29/10/2018 10g15
Hóa lượng tử 17HOH1 02/12/2018 09g00
Hóa lý 1 17HOH1TN 31/10/2018 09g00
Hóa Phân tích 1 17HOH1 29/10/2018 10g15
Hóa Phân tích 1 17HOH2 29/10/2018 10g15
Hóa Phân tích 1 17HOH1 29/10/2018 10g15
Hóa Phân tích 1 17HOH2 29/10/2018 10g15
Hóa Phân tích 1 17HOH1TN 29/10/2018 10g15
Hóa Phân tích 1 17HOH2 29/10/2018 10g15
Phương pháp luận sáng tạo 17_1 03/11/2018 07g45
Hóa Phân tích 1 17HOH2 29/10/2018 10g15
Hóa Phân tích 1 17HOH2 29/10/2018 10g15
Tư tưởng Hồ Chí Minh 17DTV2 01/11/2018 07g45
Hóa Phân tích 1 17HOH1TN 29/10/2018 10g15
Hóa lý 1 17HOH1TN 31/10/2018 09g00
Hóa Phân tích 1 17HOH1TN 29/10/2018 10g15
Hóa lý 1 17HOH1TN 31/10/2018 09g00
Xác suất thống kê 17CTT3 29/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT4 30/10/2018 10g15
Sinh học phân tử đại cương 17SHH2 30/10/2018 09g00
Sinh học phân tử đại cương 17SHH1 30/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT1 30/10/2018 10g15
Sinh học phân tử đại cương 17SHH2 30/10/2018 09g00
Sinh học phân tử đại cương 17SHH2 30/10/2018 09g00
Phương pháp luận sáng tạo 17_1 03/11/2018 07g45
Sinh học phân tử đại cương 17SHH2 30/10/2018 09g00
Sinh học phân tử đại cương 17SHH2 30/10/2018 09g00
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 17KMT1 31/10/2018 07g45
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 17VLH1 31/10/2018 07g45
Vi sinh 17SHH1 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT7 30/10/2018 10g15
Sinh học phân tử đại cương 17SHH1 30/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT1 30/10/2018 10g15
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT7 30/10/2018 10g15
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 17KVL2 31/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT1 30/10/2018 10g15
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT4 30/10/2018 10g15
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT3 30/10/2018 10g15
Xác suất thống kê 17CTT2 29/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT2 30/10/2018 10g15
Tư tưởng Hồ Chí Minh 17KMT1 01/11/2018 07g45
Xác suất thống kê 17CTT2 29/10/2018 09g00
Vi sinh 17SHH2 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT2 30/10/2018 10g15
Sinh hóa cơ sở 17SHH1 02/11/2018 07g45
Xác suất thống kê 17CTT2 29/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT2 30/10/2018 10g15
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT2 30/10/2018 10g15
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT2 30/10/2018 10g15
Vi sinh 17SHH1 31/10/2018 09g00
Hóa đại cương 2 17CSH1 01/11/2018 09g00
Sinh hóa cơ sở 17SHH1 02/11/2018 07g45
Phương pháp luận sáng tạo 17_1 03/11/2018 07g45
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT7 30/10/2018 10g15
Sinh học phân tử đại cương 17SHH2 30/10/2018 09g00
Hóa đại cương 2 17SHH2 01/11/2018 09g00
Sinh học phân tử đại cương 17SHH2 30/10/2018 09g00
Sinh học phân tử đại cương 17SHH2 30/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT1 30/10/2018 10g15
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT2 30/10/2018 10g15
Hóa đại cương 2 17SHH2 01/11/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT1 30/10/2018 10g15
Sinh học phân tử đại cương 17SHH2 30/10/2018 09g00
Sinh học phân tử đại cương 17SHH2 30/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT2 30/10/2018 10g15
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KVL1 02/11/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH2 03/11/2018 09g00
Phương pháp luận sáng tạo 17_1 03/11/2018 07g45
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT7 30/10/2018 10g15
Xác suất thống kê 17CTT6 29/10/2018 09g00
Xác suất thống kê 17KMT1 29/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT4 30/10/2018 10g15
Sinh học tế bào 17CSH1 30/10/2018 07g45
Xác suất thống kê 17DTV1 29/10/2018 07g45
Sinh học tế bào 17CSH1 30/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT1 30/10/2018 10g15
Sinh học phân tử đại cương 17SHH1 30/10/2018 09g00
Phương pháp luận sáng tạo 17_1 03/11/2018 07g45
Sinh học tế bào 17CSH1 30/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT3 30/10/2018 10g15
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH2 03/11/2018 09g00
Sinh học tế bào 17CSH1 30/10/2018 07g45
Sinh học tế bào 17CSH1 30/10/2018 07g45
Xác suất thống kê 17DTV2 29/10/2018 07g45
Sinh học tế bào 17CSH1 30/10/2018 07g45
Sinh học tế bào 17CSH1 30/10/2018 07g45
Xác suất thống kê 17KMT1 29/10/2018 07g45
Sinh học tế bào 17CSH1 30/10/2018 07g45
Sinh học tế bào 17CSH1 30/10/2018 07g45
Sinh học tế bào 17CSH1 30/10/2018 07g45
Sinh đại cương 1 17HDH1 03/11/2018 10g15
Sinh học tế bào 17CSH1 30/10/2018 07g45
Sinh học phân tử đại cương 17SHH2 30/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT7 30/10/2018 10g15
Sinh học tế bào 17CSH1 30/10/2018 07g45
Sinh học tế bào 17CSH1 30/10/2018 07g45
Sinh học tế bào 17CSH2 30/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT5 30/10/2018 10g15
Sinh học tế bào 17CSH2 30/10/2018 07g45
Sinh học tế bào 17CSH1 30/10/2018 07g45
Sinh học tế bào 17CSH1 30/10/2018 07g45
Xác suất thống kê 17CTT7 29/10/2018 09g00
Sinh học tế bào 17CSH1 30/10/2018 07g45
Sinh học tế bào 17CSH2 30/10/2018 07g45
Sinh học phân tử đại cương 17SHH1 30/10/2018 09g00
Sinh học tế bào 17CSH1 30/10/2018 07g45
Sinh học phân tử đại cương 17SHH1 30/10/2018 09g00
Sinh học tế bào 17CSH2 30/10/2018 07g45
Sinh học phân tử đại cương 17SHH1 30/10/2018 09g00
Sinh học tế bào 17CSH1 30/10/2018 07g45
Sinh học phân tử đại cương 17SHH1 30/10/2018 09g00
Sinh học tế bào 17CSH2 30/10/2018 07g45
Sinh học phân tử đại cương 17SHH1 30/10/2018 09g00
Phương pháp luận sáng tạo 17_1 03/11/2018 07g45
Sinh học tế bào 17CSH1 30/10/2018 07g45
Sinh học tế bào 17CSH2 30/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT7 30/10/2018 10g15
Sinh học tế bào 17CSH1 30/10/2018 07g45
Sinh học phân tử đại cương 17SHH1 30/10/2018 09g00
Sinh học tế bào 17CSH1 30/10/2018 07g45
Sinh học tế bào 17CSH1 30/10/2018 07g45
Sinh học tế bào 17CSH2 30/10/2018 07g45
Sinh học phân tử đại cương 17SHH1 30/10/2018 09g00
Sinh đại cương 1 17HDH1 03/11/2018 10g15
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17DTV1 02/11/2018 09g00
Sinh đại cương 1 17HDH1 03/11/2018 10g15
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KVL1 02/11/2018 09g00
Xác suất thống kê 17KTH1 29/10/2018 07g45
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KVL2 02/11/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV1 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV1 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Xác suất thống kê 17DTV1 29/10/2018 07g45
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 17KVL2 02/11/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV1 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV1 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV1 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV1 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV1 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV1 30/10/2018 09g00
Điện tử tương tự 17DTV2 30/10/2018 09g00
Phương pháp tính 17HDH1A 02/11/2018 07g45
Hàm phức 17VLH1 30/10/2018 07g45
Phương pháp tính 17HDH1A 02/11/2018 07g45
Hàm phức 17VLH1 30/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT6 30/10/2018 10g15
Hóa đại cương 2 17SHH2 01/11/2018 09g00
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT6 30/10/2018 10g15
Hóa đại cương 2 17SHH2 01/11/2018 09g00
Xác suất thống kê 17KVL1 29/10/2018 07g45
Hàm phức 17KTH1 30/10/2018 07g45
Hàm phức 17VLH1 30/10/2018 07g45
Hàm phức 17VLH1 30/10/2018 07g45
Hàm phức 17VLH1 30/10/2018 07g45
Hóa đại cương 2 17SHH2 01/11/2018 09g00
Hàm phức 17VLH1 30/10/2018 07g45
Xác suất thống kê 17DTV1 29/10/2018 07g45
Hóa đại cương 2 17SHH2 01/11/2018 09g00
Xác suất thống kê 17DTV1 29/10/2018 07g45
Hàm phức 17VLH1 30/10/2018 07g45
Xác suất thống kê 17CTT6 29/10/2018 09g00
Phương pháp tính 17HDH1A 02/11/2018 07g45
Hàm phức 17VLH1 30/10/2018 07g45
Phương pháp tính 17HDH1A 02/11/2018 07g45
Hàm phức 17KTH1 30/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT3 30/10/2018 10g15
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH2 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1TN 29/10/2018 10g15
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH_1TN 31/10/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1TN 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH_1TN 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH_1TN 31/10/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1TN 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH_1TN 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH_1TN 31/10/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1TN 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH_1TN 30/10/2018 07g45
Giải tích 3A 17TTH1TN 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH_1TN 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH_1TN 31/10/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1TN 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH_1TN 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH_1TN 31/10/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1TN 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH_1TN 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH_1TN 31/10/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1TN 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH_1TN 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH_1TN 31/10/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Tư tưởng Hồ Chí Minh 17KMT1 01/11/2018 07g45
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT7 30/10/2018 10g15
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Tư tưởng Hồ Chí Minh 17DTV2 01/11/2018 07g45
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT7 30/10/2018 10g15
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1TN 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH_1TN 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH_1TN 31/10/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 17CTT7 30/10/2018 10g15
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Tư tưởng Hồ Chí Minh 17KMT1 01/11/2018 07g45
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Tư tưởng Hồ Chí Minh 17DTV2 01/11/2018 07g45
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Tư tưởng Hồ Chí Minh 17KMT1 01/11/2018 07g45
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1TN 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH_1TN 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH_1TN 31/10/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1TN 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH_1TN 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH_1TN 31/10/2018 09g00
Tư tưởng Hồ Chí Minh 17KMT1 01/11/2018 07g45
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 17CMT1 31/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Tư tưởng Hồ Chí Minh 17KMT1 01/11/2018 07g45
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Tư tưởng Hồ Chí Minh 17KMT1 01/11/2018 07g45
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH1 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH2 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH2 30/10/2018 07g45
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH2 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH2 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH2 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH2 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH1 29/10/2018 10g15
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Tư tưởng Hồ Chí Minh 17DTV2 01/11/2018 07g45
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH2 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH2 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH2 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH2 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH2 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Tư tưởng Hồ Chí Minh 17KMT1 01/11/2018 07g45
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH2 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH2 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Tư tưởng Hồ Chí Minh 17KMT1 01/11/2018 07g45
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 17TTH2 03/11/2018 09g00
Giải tích 3A 17TTH2 29/10/2018 10g15
Đại số A2 17TTH 30/10/2018 07g45
Lý thuyết độ đo và xác suất 17TTH 31/10/2018 09g00
Vật lý đại cương 1 (Cơ-