Vous êtes sur la page 1sur 27

SỐ

MÃ CĂN
HỢP NGÀY HĐ DT TIM DT THÔNG
STT HỘ LƯU Ý TÊN KHÁCH HÀNG
MUA BÁN TƯỜNG THỦY
CĂN HỘ
ĐỒNG

1 001 C2-1205 XH 69.11 66.35 HOÀNG THỊ KIM PHƯỢNG


4/5/2017
2 002 C2-1802 TMU 50.39 48.37 BÙI THỊ THANH NHÂN
4/5/2017
4 003 C2-1207 TMU 60.09 57.69 PHẠM NGUYỄN ANH TUYÊN
4/5/2017
3 004 C2-1003 TMU 60.13 57.72 PHẠM THỊ HỒNG HẢI
4/5/2017
5 005 C2-505 XH 69.11 66.35 VÕ THỊ NỞ
3/14/2018
6 006 C2-1507 XH 60.09 57.69 HUỲNH THỊ ÁI HUÂN
4/5/2017
7 007 C2-905 TMU 69.11 66.35 NGUYỄN THANH VŨ
4/5/2017
8 008 C2-203 TMU 60.13 57.72 NGUYỄN THỊ THANH TÂN
4/5/2017
9 009 C2-2007 XH 60.09 57.69 NGUYỄN THANH THÚY
4/5/2017
10 010 C2-307 XH 60.09 57.69 NGÔ PHONG CƯỜNG
4/5/2017
11 011 C2-1503 TMU 60.13 57.72 NGUYỄN NGỌC HUYỀN TRANG
4/5/2017
12 012 C2-1004 XH 69.11 66.35 HOÀNG VIỆT DŨNG
4/5/2017
13 013 C2-507 XH 60.09 57.69 HỒ CHÍ CƯƠNG
4/5/2017
14 014 C2-1805 TMU 69.11 66.35 NGUYỄN THỊ THANH HẢI
4/5/2017
15 015 C2-1705 TMU 69.11 66.35 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG TRANG
4/5/2017
16 016 C2-602 TMU 50.39 48.37 NGUYỄN HÒA THUẬN
4/5/2017
17 017 C2-404 TMU 69.11 66.35 NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN
5/8/2019
18 018 C2-1001 TMU 57.05 54.77 VÒNG QUANG VINH
4/5/2017
19 019 C2-506 XH 67.54 64.84 HOÀNG ĐÌNH LỰC
4/5/2017
20 020 C2-1405 TMU 69.11 66.35 PHẠM THỊ THU THỦY
4/5/2017
21 021 C2-502 TMU 50.39 48.37 HỒ SĨ LIÊU
4/5/2017
22 022 C2-1002 TMU 50.39 48.37 NGUYỄN THỊ KIM CHI
4/5/2017
23 023 C2-202 TMU 50.39 48.37 LÊ NHẬT LINH
4/5/2017
24 024 C2-1106 TMU 67.54 64.84 TRẦN THỊ THANH TRANG
4/5/2017
25 025 C2-405 TMU 69.11 66.35 PHAN LÊ THÁI BÌNH
4/5/2017
26 026 C2-1201 TMU 57.05 54.77 TRẦN HUY NAM
4/5/2017
27 027 C2-1807 XH 60.09 57.69 VÕ QUANG THÁI
8/16/2018
28 028 C2-1501 TMU 57.05 54.77 NGUYỄN THỊ HỒNG ĐƠN
4/5/2017
29 029 C2-205 TMU 69.11 66.35 BÙI NGỌC HIẾU
11/21/2017
30 030 C2-806 XH 67.54 64.84 TĂNG CHIẾN
5/31/2018
31 031 C2-807 XH 60.09 57.69 PHẠM QUÝ THÙY KIM
4/5/2017
32 032 C2-1105 TMU 69.11 66.35 NGUYỄN VŨ HỒNG HẠNH
4/5/2017
33 033 C2-403 TMU 60.13 57.72 ĐOÀN TUÂN
4/5/2017
34 034 C2-305 XH 69.11 66.35 PHẠM THÁI THỊNH
4/5/2017
35 035 C2-401 TMU 57.05 54.77 PHẠM KHẮC LỘC
4/5/2017
36 036 C2-1504 XH 69.11 66.35 NGUYỄN PHONG NHÂN
4/5/2017
37 037 C2-1905 XH 69.11 66.35 ĐẶNG TRUNG HIẾU
4/5/2017
38 038 C2-1707 TMU 60.09 57.69 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN
4/5/2017
39 039 C2-607 TMU 60.09 57.69 LÊ THỊ HÀ
4/5/2017
40 040 C2-1602 TMU 50.39 48.37 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH
4/5/2017
41 041 C2-1903 TMU 60.13 57.72 NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ
4/5/2017
42 042 C2-302 TMU 50.39 48.37 CAO THỊ MINH THÌN
4/5/2017
43 043 C2-301 TMU 57.05 54.77 CAO THỊ NHẬT MINH
4/5/2017
44 044 C2-2005 TMU 69.11 66.35 LẠI QUYẾT NGUYÊN
4/5/2017
45 045 C2-1007 TMU 60.09 57.69 TRẦN THANH TÙNG
4/5/2017
46 046 C2-903 TMU 60.13 57.72 NGUYỄN THỊ ÁNH DƯƠNG
4/5/2017
47 047 C2-601 TMU 57.05 54.77 NGUYỄN VŨ LAM HỒNG
4/5/2017
48 048 C2-206 TMU 67.54 64.84 TRẦN VĂN BAN
4/5/2017
49 049 C2-1402 TMU 50.39 48.37 NGUYỄN THỊ MỸ CHI
4/5/2017
50 050 C2-207 TMU 60.09 57.69 MAI THỊ BÍCH CHI
4/5/2017
51 051 C2-1502 TMU 50.39 48.37 NGUYỄN CÔNG THẠCH
4/5/2017
52 052 C2-1506 XH 67.54 64.84 BÙI THỊ CHÂM
4/5/2017
53 053 C2-1403 TMU 60.13 57.72 VŨ THỊ VÂN
4/5/2017
54 054 C2-704 TMU 69.11 66.35 VĂN HOÀNG SƠN
4/5/2017
55 055 C2-1801 TMU 57.05 54.77 LÊ THỊ DIỆU HIỀN
4/5/2017
56 056 C2-303 TMU 60.13 57.72 BÙI LÊ CÔNG LÂM
4/5/2017
57 057 C2-1604 TMU 69.11 66.35 NGUYỄN THỊ ĐÀO
4/5/2017
58 058 C2-906 TMU 67.54 64.84 HÀ THỊ MAI TRANG
4/5/2017
59 059 C2-1603 TMU 60.13 57.72 ĐỖ XUÂN KHÁNH
4/5/2017
60 060 C2-705 TMU 69.11 66.35 NGUYỄN HƯNG
4/5/2017
61 061 C2-1006 XH 67.54 64.84 BÙI QUANG THIỆN
4/5/2017
62 062 C2-1902 TMU 50.39 48.37 VŨ THÁI DƯƠNG
4/5/2017
63 063 C2-2004 TMU 69.11 66.35 ĐÀO TẤN ĐẠT
4/5/2017
64 064 C2-1702 TMU 50.39 48.37 VŨ KHẮC HOÀNG
4/5/2017
65 065 C2-2002 TMU 50.39 48.37 PHẠM THỊ NGỌC MAI
4/5/2017
66 066 C2-907 TMU 60.09 57.69 NGUYỄN THỊ QUYẾN
4/5/2017
67 067 C2-902 TMU 50.39 48.37 TÔ VĂN TOÀN
4/5/2017
68 068 C2-1803 TMU 60.13 57.72 VƯƠNG LẬP PHÁT
4/5/2017
69 069 C2-1605 TMU 69.11 66.35 VŨ THU THƯƠNG
4/5/2017
70 070 C2-1904 XH 69.11 66.35 VÕ THỊ GIỎI
4/5/2017
71 071 C2-1102 TMU 50.39 48.37 LÊ THỊ MỸ HẰNG
4/5/2017
72 072 C2-402 TMU 50.39 48.37 ĐÀO XUÂN HIỆP
4/5/2017
73 073 C2-1404 TMU 69.11 66.35 TRẦN NHƯ LINH
4/5/2017
74 074 C2-1202 TMU 50.39 48.37 NGUYỄN MINH TUẤN
4/5/2017
75 075 C2-407 TMU 60.09 57.69 PHAN THIÊN AN
4/5/2017
76 076 C2-1505 XH 69.11 66.35 LÊ ANH HÀO
4/5/2017
77 077 C2-304 XH 69.11 66.35 NGUYỄN THỊ HOA
4/5/2017
78 078 C2-1906 XH 67.54 64.84 LÊ HỮU QUYỀN
4/5/2017
79 079 C2-707 TMU 60.09 57.69 ĐINH THỊ BÍCH PHƯƠNG
7/4/2018
80 080 C2-503 TMU 60.13 57.72 LÊ THỊ MINH THƯ
4/5/2017
81 081 C2-1706 TMU 67.54 64.84 LÝ VŨ LƯƠNG
4/5/2017
82 082 C2-1406 TMU 67.54 64.84 ĐỒNG MẠNH CƯỜNG
4/5/2017
83 083 C2-1206 XH 67.54 64.84 ĐINH QUÝ NĂNG
4/5/2017
84 084 C2-1407 TMU 60.09 57.69 NGUYỄN HỒNG QUÂN
4/5/2017
85 085 C2-2001 TMU 57.05 54.77 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN
4/5/2017
86 086 C2-702 TMU 50.39 48.37 ĐOÀN THỊ BẢO BÌNH
4/5/2017
87 087 C2-1204 XH 69.11 66.35 TRƯƠNG HOÀNG TÙNG
4/27/2018
88 088 C2-1401 TMU 57.05 54.77 NGUYỄN TRỌNG TRANG THANH
10/13/2018
89 089 C2-1107 TMU 60.09 57.69 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG
4/5/2017
90 090 C2-706 TMU 67.54 64.84 NGUYỄN THỊ LOAN
4/5/2017
91 091 C2-802 TMU 50.39 48.37 HUỲNH HOÀNG VÂN
4/5/2017
92 092 C2-1607 TMU 60.09 57.69 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG UYÊN
12/10/2018
93 093 C2-701 TMU 57.05 54.77 HÀ PHƯƠNG TIẾN
4/5/2017
94 094 C2-1907 XH 60.09 57.69 DƯƠNG THỊ BÍCH HUY
4/5/2017
95 095 C2-603 TMU 60.13 57.72 DƯƠNG ĐÌNH PHÚ
4/5/2017
96 096 C2-901 TMU 57.05 54.77 PHẠM ĐÌNH THẮNG
4/5/2017
97 097 C2-406 TMU 67.54 64.84 LÊ MINH VỮNG
4/5/2017
98 098 C2-801 TMU 57.05 54.77 NGUYỄN THỊ KIM NGUYÊN
4/5/2017
99 099 C2-1704 TMU 69.11 66.35 TÔ THỊ BÍCH LIỄU
4/5/2017
100 100 C2-1101 TMU 57.05 54.77 HUỲNH VŨ KIM DƯƠNG
1/24/2019
101 101 C2-1701 TMU 57.05 54.77 HOÀNG THỊ HOA
4/5/2017
102 102 C2-1601 TMU 57.05 54.77 PHẠM TƯỜNG PHÚC CHÂU
4/5/2017
103 103 C2-1103 TMU 60.13 57.72 ĐÀO THỊ THANH NHÀN
4/5/2017
104 104 C2-1804 TMU 69.11 66.35 NGUYỄN LÊ XUÂN TRANG
4/5/2017
105 105 C2-504 XH 69.11 66.35 TRẦN VĂN HIẾN
4/5/2017
106 106 C2-1203 TMU 60.13 57.72 VŨ ĐÌNH THỊNH
4/5/2017
107 107 C2-201 TMU 57.05 54.77 ĐOÀN THỊ TUYẾT HẢI
4/5/2017
108 108 C2-1606 TMU 67.54 64.84 KHƯU TẤN TÀI
3/14/2019
109 109 C2-1806 TMU 67.54 64.84 LÊ THỊ CÚC
4/5/2017
110 110 C2-501 TMU 57.05 54.77 VŨ BẠT NGÀN
4/5/2017
111 111 C2-703 TMU 60.13 57.72 PHẠM THỊ THẢO
4/5/2017
112 112 C2-2003 TMU 60.13 57.72 NGUYỄN THỊ NGỌC SƯƠNG
4/5/2017
113 113 C2-1703 TMU 60.13 57.72 QUÁCH THIÊN DUYÊN
3/7/2018
114 114 C2-204 TMU 69.11 66.35 HUỲNH THANH DƯƠNG
4/5/2017
115 115 C2-1901 TMU 57.05 54.77 ĐINH THỊ THANH THỦY
4/5/2017
116 116 C2-2006 TMU 67.54 64.84 NGUYỄN TRẦM HƯƠNG
4/5/2017
117 117 C2-1005 TMU 69.11 66.35 TRẦN VĂN LONG
4/5/2017
118 118 C2-904 TM 69.11 66.35 HỒ VĂN TÌNH
4/5/2017
119 119 C2-606 XH 64.84 67.54 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN
4/22/2017
120 120 C2-306 XH 67.54 64.84 TRẦN ANH KHOA
4/5/2017
121 121 C2-604 TM 69.11 66.35 NGUYỄN THỊ LIÊN
4/5/2017
122 122 C2-1104 TM 69.11 66.35 TRẦN THỊ MINH THU
4/5/2017
123 123 C2-805 TM 69.11 66.35 PHẠM THỊ NGỌC TRÂM
4/5/2017

124 124 C2-804 TM 69.11 66.35 NGUYỄN ĐÌNH HIỂN


4/5/2017
125 125 C2-803 TMU 60.13 57.72 PHÍ TIẾN LUẬT
4/20/2017
126 126 C2-605 XH 66.35 VŨ VĂN ĐẠT
11/2/2017
TỔNG GIÁ
CMND NGAY CAP NOI CAP DCTT
BÁN CÓ VAT

995,200,238 201457676 2/2/2012 CA.Đà Nẵng 15/5, Khu Phố 2, P.Tân Thới Nhất, Q.12, Tp.HCM

725,513,723 215111608 9/16/2005 CA.Bình Định Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định
KP Bình Giang, P.Sơn Giang, Thị Xã Phước Long,
865,306,733 285152555 12/19/2014 CA.Bình Phước
Tỉnh Bình Phước
865,756,710 225424292 4/7/2007 CA.Tp.HCM 8-10 Phan Văn Sửu, P.13, Q.Tân Bình, Tp.HCM

995,200,238 215519923 7/18/2015 CA. Bình Định Xóm 1, Hy Văn, Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định
CA. QUÃNG 118/48/19 Liên Khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa
865,306,733 212696679 2/26/2007
NGÃI B, Quận Bình Tân
140 Lê Lợi, Khu Phố 5, P.Phước Hội, Thị Xã Lagi,
995,200,238 260871325 8/28/2008 CA.Bình Thuận
Bình Thuận
Số 29 Đường Vũ Trụ, KP4, Thị Trấn Củ Chi, H.Củ
865,756,710 025136073 7/6/2009 CA.Tp.HCM
Chi, Tp.HCM
Ấp Phước Thiện, Xã Phước Thạnh, H. Châu
865,306,733 320812655 6/17/2015 CA.Bến Tre
Thành, Tỉnh Bến Tre
865,306,733 022136947 7/16/2014 CA.Tp.HCM 48A đường số 7, P.Tân Kiểng, Q.7, Tp.HCM

865,756,710 025713204 4/7/2007 CA.Tp.HCM 19/8G Phạm Văn Chiêu, P.9, Q.Gò Vấp, Tp.HCM

995,200,238 024381565 9/18/2012 CA.Tp.HCM 3018B Phạm Thế Hiển. P.7, Q.8, Tp.HCM

865,306,733 331403952 4/3/2015 CA.Vĩnh Long An Hòa, Trung Thành Tây, Vũng Liêm, Vĩnh Long

995,200,238 024807345 9/18/2007 CA.Tp.HCM 715/37 KP.3, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, Tp.HCM
995,200,238 023749710 8/7/2014 CA.Tp.HCM 66/31 Trần Văn Kỷ, P.14, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

725,513,723 225350504 3/20/2007 CA.Khánh Hòa 07 Định Cư, Nha Trang, Khánh Hòa
338/43 Chiến Lược, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình
995,200,238 025462287 5/23/2011 CA.Tp.HCM
Tân, Tp.HCM
71/17 Hiền Vương, P.Phú Thạnh. Q.Tân Phú,
821,508,923 023338055 6/2/2014 CA.Tp.HCM
Tp.HCM
972,551,370 172896604 2/20/2004 CA.Thanh Hóa Thọ Diên, Thọ Xuân, Thanh Hóa

995,200,238 025888921 4/17/2014 CA.Tp.HCM 72/4/11 Văn Chung, P.13, Q.Tân Bình, Tp.HCM

725,513,723 197083851 1/19/2012 CA.Quảng Trị KV2 Triệu Thuận, Triệu Phong, Quảng Trị

725,513,723 024205446 3/3/2014 CA.Tp.HCM 322/16/12B CMT8, Phường 10, Quận 3, HCM

725,513,723 271363397 3/24/2006 CA.Đồng Nai Bàu Sen, Bàu Sen, Thị xã Long Khánh, Đồng Nai

972,551,370 023782267 4/3/2014 CA.Tp.HCM 183D/20 Tôn Thất Thuyết, P.4, Q.4, Tp.HCM
614 Trần Phú, P.Bình Định, Thị xã An Nhơn, Tỉnh
995,200,238 215033366 9/19/2016 CA.Bình Định
Bình Định
821,508,923 023440139 1/14/2014 CA.Tp.HCM 17/9 Hồ Văn Huê, P.9, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

865,306,733 025309418 5/3/2010 CA. HCM 958/28 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, HCM
412/24/1 Đường TTH 07, p.Tân Thới Hiệp, Q.12,
821,508,923 025016007 9/15/2008 CA.Tp.HCM
Tp.HCM
995,200,238 217625023 5/24/2008 CA.Đồng Nai Ấp 7, Phú Thịnh, Tân Phú, Đồng Nai
284 (L3-P9), Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3,
972,551,370 023661794 1/10/2014 CA. HCM
HCM
100/58 Lê Quang Định, P.4, Q.Bình Thạnh,
865,306,733 025127899 7/2/2009 CA.Tp.HCM
Tp.HCM
995,200,238 024704644 7/17/2013 CA.Tp.HCM 134/109/28 Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, Tp.HCM

865,756,710 025181030 8/25/2009 CA.Tp.HCM 1/8/57/22 KP4, P.Tân Thới Nhất, Q.12, Tp.HCM

995,200,238 151158166 8/25/2005 CA.Thái Bình P.Trần Lãm, Tp.Thái Bình

821,508,923 031209064 29/2/2009 CA.Hải Phòng 14 Kiến Thiết, Sở Dầu, Hải Phòng

995,200,238 024088921 9/6/2013 CA.Tp.HCM 466/55 Bis Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3, Tp.HCM

995,200,238 025867937 2/17/2014 CA.Tp.HCM 11 KP6, P.Tân Hưng Thuận, Q.12, Tp.HCM

865,306,733 023352309 9/18/2007 CA.Tp.HCM 67/1 KP2, P.Tân Thới Nhất, Q.12, Tp.HCM
Xã Hưng Lĩnh, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ
865,306,733 186223043 10/7/2002 CA.Nghệ An
An
373/53/20 Lý Thường Kiệt, P.9, Q.Tân Bình,
725,513,723 024436656 8/11/2005 CA.Tp.HCM
Tp.HCM
865,756,710 240736238 10/2/2015 CA.Đăk Lăk TDP15, Thị trấn Ea Drăng, Ea H'Leo, Đăk Lăk

725,513,723 186614877 6/28/2005 CA.Nghệ An Xã Ngọc Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An


6C/1 Cư Xá Ngô Quyền, P.6, Tp.Đà Lạt, Lâm
821,508,923 250557141 4/23/2015 CA.Lâm Đồng
Đồng
995,200,238 100992515 7/5/2005 CA.Quảng Ninh Minh Thành, Yên Hưng, Quảng Ninh

865,306,733 025181239 8/31/2009 CA.Tp.HCM 7/36 KP4, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp.HCM

865,756,710 194061499 5/14/2003 CA.Quảng Bình Ấp 2 Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM
28/6 KP5, Đông Hưng Thuận 42, P.Tân Hưng
821,508,923 079179000160 12/31/2015 CA.Tp.HCM
Thuận, Q.12, Tp.HCM
34/17 Đường 36, Tổ 4, KP8, P.Linh Đông, Q.Thủ
972,551,370 172342428 12/31/2002 CA.Thanh Hóa
Đức, Tp.HCM
Cục ĐKQL Cư trú 187/3A Tân Thới 3, P.Tân Hiệp, H.Hóc Môn,
725,513,723 079186002845 6/27/2016
và DLQG về dân cư Tp.HCM
865,306,733 321373446 10/20/2014 CA.Bến Tre 175A14 Bình Khởi, P.6, Tp.Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

725,513,723 025717879 3/16/2015 CA.Tp.HCM 954/14/9 Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
56/5/1 Tân Thới Nhất 8, P.Tân Thới Nhất, Q.12,
972,551,370 025846166 11/4/2013 CA.Tp.HCM
Tp.HCM
865,756,710 272795123 10/26/2015 CA.Đồng Nai 17A KP.2, P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

995,200,238 025560563 12/22/2011 CA.Tp.HCM 19/6/10 TTN01, P.Tân Thới Nhất, Q.12, Tp.HCM

821,508,923 205095046 2/9/2006 CA.Quảng Nam Thôn 2, Tiên Cảnh, Tiên Phước, Quảng Nam

865,756,710 023385412 3/1/2010 CA.Tp.HCM 45C Ngô Tất Tố, P.22, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
415T.5C/C23 Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé, Q.1,
995,200,238 024919398 3/25/2008 CA.Tp.HCM
Tp.HCM
972,551,370 023151172 4/7/2008 CA.Tp.HCM 475A KP3, P.Trung Mỹ Tây, Q.12, Tp.HCM
A1506 Cao Ốc An Bình, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân
865,756,710 025983415 2/28/2015 CA.Tp.HCM
Phú, Tp.HCM
995,200,238 024819483 10/20/2007 CA.Tp.HCM 25 Nguyễn Tòng, P.11, Q.Tân Bình, Tp.HCM
252/17/3 Hương Lộc 80, Bình Hưng Hòa B,
972,551,370 025122241 3/3/2015 CA.Tp.HCM
Q.Bình Tân, Tp.HCM
725,513,723 023950443 7/17/2015 CA.Tp.HCM 295 Đoàn Văn Bơ, P.8, Q.4, Tp.HCM
995,200,238 321672265 8/22/2005 CA.Bến Tre 158/90 Nguyễn Huệ, P.1, Thị xã Bến Tre
Cục ĐKQL Cư trú
725,513,723 079083000914 2/25/2016 136/46B Trần Quang Diệu, P.14, Q.3, Tp.HCM
và DLQG về dân cư
80/38/4 đường số 12, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình
725,513,723 025849331 2/11/2014 CA.Tp.HCM
Tân, Tp.HCM
865,306,733 183310604 5/24/2016 CA. Hà Tĩnh Thị Trấn, Đức Thọ, Hà Tĩnh

725,513,723 023897318 8/28/2015 CA.Tp.HCM 44/251 Quang Trung, P.10, Q.Gò Vấp, Tp.HCM

865,756,710 023542830 2/24/2011 CA.Tp.HCM 10 Mạc Cửu, P.3, Q.5, Tp.HCM


158/38 Hoàng Hoa Thám, P.12, Q.Tân Bình,
995,200,238 023821363 5/5/2015 CA.Tp.HCM
Tp.HCM
12/4A KP.3, Phan Văn Hớn, P.Tân Thới Nhất,
995,200,238 210804740 11/22/2014 CA.Bình Định
Q.12, Tp.HCM
17.03 Block B, C/c Lê Thành Tower, 198A Mã Lò
725,513,723 385563949 4/27/2009 CA.Bạc Liêu
P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, Tp.HCM
QC Phòng Không - Thôn Lương, Xã Yên Minh, Huyện Ý Yên, tỉnh
725,513,723 31A083019634 4/1/2016
Không Quân Nam Định
995,200,238 025433679 6/16/2011 CA.Tp.HCM 453/2 Nguyễn Kiệm, P.9, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

725,513,723 311479502 8/1/2013 CA.Tiền Giang Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang
80/21/10 Hoàng Hoa Thám, P.7, Q.Bình Thạnh,
865,306,733 025948628 12/1/2014 CA.Tp.HCM
Tp.HCM
995,200,238 024685560 3/27/2007 CA.Tp.HCM 40/30 Hiệp Nhất, P.4, Q.Tân Bình, Tp.HCM

995,200,238 183762695 6/25/2014 CA. Hà Tĩnh Xuân Hồng, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
CA.Bà Rịa Vũng Ấp Bắc 2, Hòa Long, Tp.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng
972,551,370 273617921 3/15/2014
Tàu Tàu
CA. BÀ RỊA -
865,306,733 273231697 11/15/2012 Ấp 2, Hòa Hội, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
VŨNG TÀU
Tổ 4 Cư Thạnh, Suối Hiệp, Diên Khánh, Khánh
865,756,710 225262681 12/8/2014 CA.Khánh Hòa
Hòa
7/4 Hoàng Xuân Nhị, P.Phú Trung, Q.Tân Phú,
972,551,370 022399306 11/22/2005 CA.Tp.HCM
Tp.HCM
Cục ĐKQL Cư trú Số 2 Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Hồng Bàng,
972,551,370 031072000124 7/18/2014
và DLQG về dân cư Hải Phòng
972,551,370 0124154483 5/11/2011 CA.Tp.Hà Nội Số 107A Tôn Đức Thắng, Q.Đống Đa, Tp.Hà Nội
Cục ĐKQL Cư trú 61/10/5F Ấp 3, xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn,
865,306,733 079083005171 1/9/2017
và DLQG về dân cư Tp.HCM
821,508,923 024780921 1/8/2008 CA.Tp.HCM 27/20 Bà Lê Chân, P.Tân Định, Q.1, Tp.HCM

725,513,723 271733145 1/9/2014 CA. Đồng Nai Ấp Tân Xuân, Bảo Bình, Cẩm Mỹ, Đồng Nai

995,200,238 024050625 10/26/2011 CA. HCM Số 53, Đường C18, Phường 12, Q. Tân Bình, HCM

821,508,923 025115312 2/21/2014 CA. HCM 61/8 Tiền Lân 1, X. Bà Điểm, H. Hóc Môn, HCM

865,306,733 205355091 10/7/2011 CA.Quảng Nam Khối 5, Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam
95/21 Đường số 10, P. Bình Hưng Hòa, Quận Bình
972,551,370 025548371 10/23/2012 CA.Tp.HCM
Tân, HCM
725,513,723 331475619 2/25/2015 CA.Vĩnh Long Phú Thuận A, Nhơn Phú, Mang Thít, Vĩnh Long
196 Đường số 17, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP.
865,306,733 025532659 11/1/2011 CA. TP HCM
HCM
55/8 Nguyễn Kim Cương, Ấp 10, Xã Tân Thạnh
821,508,923 025363954 12/8/2010 CA.Tp.HCM
Đông, H.Củ Chi, Tp.HCM
865,306,733 023332502 4/6/2011 CA.Tp.HCM 293 Bàu Cát, P.12, Q.Tân Bình, Tp.HCM
865,756,710 025658342 9/5/2012 CA.Tp.HCM 106E/11 Lạc Long Quân, P.3, Q.11, Tp.HCM

821,508,923 321609151 8/15/2016 CA.Bến Tre Ấp Chợ Thành Triệu, Châu Thành, Bến Tre

972,551,370 026051847 9/10/2015 CA.Tp.HCM 291/78 Trường Chinh, P.14, Q.Tân Bình, Tp.HCM

821,508,923 271803032 9/15/2015 CA.Đồng Nai Hòa Bình, Bảo Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai

995,200,238 241005688 3/24/2005 CA.Đăk Lăk Tân Tiến, Buôn Ma Thuộc, Đắk Lắk
Cục ĐKQL Cư trú
821,508,923 052086000225 8/31/2018 62 Dân Tộc, P. Tân Thành, Quận Tân Phú
và DLQG về dân cư
118/107/41/20A2 Phan Huy Ích, P.15, Q.Tân Bình,
821,508,923 024651036 11/29/2006 CA.Tp.HCM
Tp.HCM
245/85 B1 Bành Văn Trân, P.7, Q.Tân Bình,
821,508,923 023639880 5/21/2013 CA.Tp.HCM
Tp.HCM
2.03 Lô B2 C/C Phan Xích Long, P.7, Q.Phú
865,756,710 023429510 8/25/2014 CA.Tp.HCM
Nhuận, Tp.HCM
995,200,238 023917086 11/10/2015 CA.Tp.HCM 51A/26 Phạm Thế Hiển, P.1, Q.8, Tp.HCM

995,200,238 026108407 11/16/2015 CA.Tp.HCM 118/27 Phan Huy Ích, P.15, Q.Tân Bình, Tp.HCM
Cục ĐKQL Cư trú
865,756,710 38089001238 6/21/2016 Thiệu Trung, Thiệu Hóa, Thanh Hóa
và DLQG về dân cư
821,508,923 271486304 10/24/2007 CA.Tp.HCM Tân Xuân, Bảo Bình, Cẩm Mỹ, Đồng Nai
85/2C Ấp Tây Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn,
972,551,370 024217237 4/20/2013 CA. TP HCM
TP.HCM
972,551,370 173108421 4/8/2009 CA.Thanh Hóa Giao An, Lang Chánh, Thanh Hóa
Số 38 Nguyễn quang Bích, P.13, Q.Tân Bình,
821,508,923 023013046 7/16/2011 CA.Tp.HCM
Tp.HCM
865,756,710 142668840 4/14/2010 CA.Hải Dương Giai Hòa, Gia Lộc, Hải Dương

865,756,710 211462246 3/29/2005 CA.Bình Định 1/161 Phan Huy Ích, P.12, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
258/17/2A Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái
865,756,710 024360854 12/22/2011 CA.Tp.HCM
Bình, Quận 1, HCM
995,200,238 301132931 12/12/2014 CA.Long An Ấp 4A Tân Trạch, Cần Đước, Long An.
47/2A Nguyễn Cửu Vân, P.17, Q.Bình Thạnh,
821,508,923 024875202 11/8/2010 CA.Tp.HCM
Tp.HCM
972,551,370 023338214 10/8/2015 CA.Tp.HCM 23/45 KP4, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp. HCM

995,200,238 272506800 2/5/2015 CA.Đồng Nai Ấp 3, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai

1,243,980,000 240879034 8/8/2012 CA. ĐẮK LẮK Ea Týh, Ea Kar, Đắk Lắk
Cục ĐKQL Cư trú
972,551,370 044177000601 1/12/2017 436/77/12 CMT8, P.11, Q.3, TP.HCM
và DLQG về dân cư
48/9 Trần Bình Trọng, P.5, Q.Bình Thạnh,
972,551,370 024393875 2/6/2007 CA.Tp.HCM
Tp.HCM
Cục ĐKQL Cư trú Đội 10, Sỹ Lạc, Xã Nghĩa Lợi, Huyện Nghĩa
1,243,980,000 036191000562 10/8/2015
và DLQG về dân cư Hưng, Tỉnh Nam Định
Cục ĐKQL Cư trú
1,243,980,000 001178016797 5/7/2018 Tổ 48, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội
và DLQG về dân cư
1,243,980,000 025560537 12/20/2011 CA. HCM 79/10/7 Thống Nhất, Phường 11, Q. Gò Vấp, HCM

127/35 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Q. Tân


1,243,980,000 025842798 1/6/2014 CA.HCM
Bình, HCM

865,756,710 151672797 2/15/2011 CA.Thái Bình Đông Á, Đông Hưng, Thái Bình
1,014,156,433 250673433 4/17/2008 CA.Lâm Đồng T7 Lộc Nam, Bảo Lộc, Lâm Đồng
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI

15/5, Khu Phố 2, P.Tân Thới Nhất, Q.12, Tp.HCM 0908940209

256/39/8F Tổ 12, Ấp 2, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, Tp.HCM 0938087905

171 Bùi Thị Xuân, P.1, Q.Tân Bình, Tp.HCM 0933609663

8-10 Phan Văn Sửu, P.13, Q.Tân Bình, Tp.HCM 0938089950

59 Hồ Biểu Chánh, Phường 12, Quận Phú Nhuận, HCM 0909 121 145

118/48/19 Liên Khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân 0934 020 119

140 Lê Lợi, Khu Phố 5, P.Phước Hội, Thị Xã Lagi, Bình Thuận 0939368369

Số 29 Đường Vũ Trụ, KP4, Thị Trấn Củ Chi, H.Củ Chi, Tp.HCM 0903826818

373 Ấp Bình Tả 2, Xã Đức Hòa, H. Đức Hòa, Tỉnh Long An 0909784166

29 Bàu Cát 6, P.14, Q.Tân Bình, Tp.HCM 0918196341

9/4 Thăng Long, P.4, Q.Tân Bình, Tp.HCM 0982134216

B22/22 Bạch Đằng ,Phường 2 ,Quận Tân Bình 0907437886

74 Phan Sào Nam. P.11, Q.Tân Bình, Tp.HCM 0939580343

304/A7 C/C An Sương, P.Tân Hưng Thuận. Q.12, Tp.HCM 0988571588


1/38/8 Trần Bình Trọng, P.5, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM 0908259619

447 Lê Đức Thọ, P.17, Q.Gò Vấp, Tp.HCM 0905454014

338/43 Chiến Lược, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, Tp.HCM 0932014847

30.0.06 Hẻm 30 Dương Đức Hiền, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, HCM 0932128338

89 Trần Thiện Chánh, P.12, Q.10. Tp.HCM 0969118789


Phạm Thị Thu Hà Công Ty DV Dầu Khí Biển P.209 Lầu 2 Tòa Nhà Petro Việt Nam
Số 1-5 Lê Duẩn P.Bến Nghé, Q.1 TP HCM
0908219961

681 Lê Trọng Tấn, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, Tp.HCM 0907904903
0913662376-
1263 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, HCM
0915761603
383/56 Quang Trung, P.10, Q.Gò Vấp, Tp.HCM 0903136653
Căn Hộ B-1405, 111B Lý Thánh Tông, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú,
0918764139
Tp.HCM
39/8 Nguyễn Cửu Đàm, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, HCM 0987502924

17/9 Hồ Văn Huê, P.9, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM 0972474187

958/28 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, HCM 0932 625 551
Trường Mầm Non Hoa Thiên Lý 37 Đường Đông Bắc, P.Tân Chánh Hiệp,
0908966568
Q.12, Tp.HCM
16 Quách Văn Tuấn, Phường 12, Quận Tân Bình, HCM 0906818163

73 Bình Gĩa, Phường 13, Quận Tân bình, HCM 0968 217 979
129/60/6A Phan Văn Hớn, P.Tân Thới Nhất, Q.12, Tp.HCM 0908747496

134/109/28 Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, Tp.HCM 0948734999

1/8/57/22 KP4, P.Tân Thới Nhất, Q.12, Tp.HCM 0938738972

680/9 Tổ 11, KP4, P.An Phú Đông, Q.12, Tp.HCM 0909879871

396 Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM 0902019250

466/55 Bis Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3, Tp.HCM 0916337303

D5 Đường C1, KP4, P.Tân Thới Nhất, Q.12, Tp.HCM 0986744646

67/1 KP2, P.Tân Thới Nhất, Q.12, Tp.HCM 0933108205

51 Nguyễn Sỹ Sách, P.15, Q.Tân Bình, Tp.HCM 01673288731

373/53/20 Lý Thường Kiệt, P.9, Q.Tân Bình, Tp.HCM 0989393200

36/5 Huỳnh Văn Nghệ, Phường 15, Quận Tân Bình, HCM 0909269512

406/53 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.HCM 0916027392


A12.4 Cao Ốc Quang Thái, 111B Lý Thánh Tông, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân
0947329060
Phú, Tp.HCM
A75/6F/14 Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình, Tp.HCM 0976861472

21 Phú Hòa, P.8, Q.Tân Bình, Tp.HCM 0908990868

18D Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình, Tp.HCM 0918598461


28/6 KP5, Đông Hưng Thuận 42, P.Tân Hưng Thuận, Q.12, Tp.HCM 0909434525

62/3 Nhất Chi Mai, P.13, Q.Tân Bình, Tp.HCM 0977758825

187/3A Tân Thới 3, P.Tân Hiệp, H.Hóc Môn, Tp.HCM 0985110232

70 Trần Văn Dư, P.13, Q.Tân Bình, Tp.HCM 0932924046

94/5 Hồ Văn Long, KP.1, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp.HCM 0932720985

56/5/1 Tân Thới Nhất 8, P.Tân Thới Nhất, Q.12, Tp.HCM 0918897561
F1/13 Hương Lộ 80, Xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp.HCM " Đối diện
0903288862
chợ Vĩnh Lộc A".
19/6/10 TTN01, P.Tân Thới Nhất, Q.12, Tp.HCM 0909679959

Số 8 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM 0909811905


Lầu 2, Phòng số 10. 284 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1,
0938251918
TPHCM.
Phòng Giao nhận XNK, Cty CP ĐT TM Dệt may Thành Công, số 36 Tây 0904064113 -
Thạnh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM 0906694113
475A KP3, P.Trung Mỹ Tây, Q.12, Tp.HCM 0909091576

A1506 Cao Ốc An Bình, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, Tp.HCM 0989074959

53 Tái Thiết, P.11, Q.Tân Bình, Tp.HCM 0909111269

252/17/3 Hương Lộ 80, Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp.HCM 01264966075

295 Đoàn Văn Bơ, P.8, Q.4, Tp.HCM 0909122518


295 Đoàn Văn Bơ, P.8, Q.4, Tp.HCM 0903970390

96/8 đường TTN6, P.Tân Thới Nhất, Q.12, Tp.HCM 0937245859

80/38/4 đường số 12, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, Tp.HCM 0903728817

805 Trường Chinh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM 0919515099

170 Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, Q.2, Tp.HCM 0937007074

115-117 Bến Xóm Củi, P.11, Q.8, Tp.HCM 0909291009

5/15 DHT 42, P.Tân Hưng Thuận, Q.12, Tp.HCM 0982014134

10/09A ấp Mỹ Hòa 4 ,Xuân Thới Đông,Huyện Hóc Môn 0933335338

406/22 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.HCM 0945445446

nhà máy A40. 144 cộng hoà. P2. Tân Bình ( 0334.794436 )

453/2 Nguyễn Kiệm, P.9, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM 0983918248

Tổ 4, Ấp 4, Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp.HCM 0908234671


Phòng E401 CC Phú An, Đường Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12,
0909680133
HCM
0902509138 -
40/30 Hiệp Nhất, P.4, Q.Tân Bình, Tp.HCM
0906862821
0932 030 006-0909
264 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, HCM
255 386
148 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM 0939983586
781/B1-B3-B5 Lê Hồng Phong Nối Dài, Phường 12, Quận 10, HCM 0938 613 672

819/11/15 Quang Trung, P.12, Q.Gò Vấp, Tp.HCM 0909991943

Lý Lệ Thanh, 21/14A Hậu Giang, P.4, Q.Tân Bình, Tp.HCM 0913650066

994/88 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Phú, Q.7, Tp.HCM 0902651889


Căn 1702 Block D, C/cư Phú Thạnh, 53 Nguyễn Sơn, P.Phú Thạnh, Q.Tân
0975653993
Phú, Tp.HCM
52 Tân Thới Nhất 13, KP 2, P. Tân Thới Nhất, Q.12, Tp.HCM 0902988789

27/20 Bà Lê Chân, P.Tân Định, Q.1, Tp.HCM 0944410659

43F Tân Sơn Nhì, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, Tp.HCM 0905751375

101 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, HCM 0986 000 969
0908 590 205 -
61/8 Tiền Lân 1, X. Bà Điểm, H. Hóc Môn, HCM
0933 991 834
39/23/15 Hoàng Bất Đạt, P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM 0909486711

95/21 Đường số 10, P. Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, HCM 0933439119

31/18/1A Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, TPHCM. 0908407747


1/45 C/C Thái An 3, Đường Nguyễn Văn Qúa, Phường Đông Hưng Thuận,
0921 258 283
Quận 12, TP HCM (B8-28)
Số 8 Hồ Đắc Di, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM 0914150582

293 Bàu Cát, P.12, Q.Tân Bình, Tp.HCM 0938886630


0935660613
973/107 Nguyễn Ảnh Thủ, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp.HCM
0909439586
9A Bùi Dương Lịch, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp.HCM 0908972078

291/78 Trường Chinh, P.14, Q.Tân Bình, Tp.HCM 0902272175

Lầu 6, Số 137 Lê Quang Định, P.14, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM 0908842707

12/5B Tổ 56, KP4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, HCM 0905792921
0978 678 595 -
62 Dân Tộc, P. Tân Thành, Quận Tân Phú, TP HCM
0983 709 000
72/73/2 Huỳnh Văn Nghệ, P.15, Q.Tân Bình. Tp.HCM 0937925989

245/85 B1 Bành Văn Trân, P.7, Q.Tân Bình, Tp.HCM 0989557208

2.03 Lô B2 C/C Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM 0909530560

78/49/55 đường số 11, P.11, Q.Gò Vấp, Tp.HCM 0989282289


0984008882
123/77 đường phan văn hớn. P tân thới nhất. Q 12
0914256679
102 Phan Văn Hớn, P.Tân Thới Nhất, Q.12, Tp.HCM 0908994436

246 Bàu Cát, P.11, Q.Tân Bình, Tp.HCM 0909299949

85/2C Ấp Tây Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP.HCM 0986 105 476
0939633585
150/21 Chế Lan Viên, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM
0975551066
Số 38 Nguyễn quang Bích, P.13, Q.Tân Bình, Tp.HCM 0908333331
155 Tân Kỳ Tân Quý, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, Tp.HCM 0982005907

E13 KDC Tín Phong, P.Tân Thới Nhất, Q.12, Tp.HCM 0938134689

258/17/2A Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM 01297 288 971

98/13 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM 0909240103

279/38 Đường 46, Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, Tp.HCM 01648973289
A 10.03 Lô A, C/C Celadon City, Số 88 Đường N1, P. Sơn Kỳ, Quận Tân
0909881012
Phú, TP.HCM
Lầu 7 Tòa Nhà Lottery Tower, Số 77 Trần Nhân Tôn, P.9, Q.5, Tp.HCM 0931431411

02 Nguyễn Cửu Đàm, P. Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, HCM 01234559878
0902315677
436/77/12 CMT8, P.11, Q.3, TP.HCM
0976893631
48/9 Trần Bình Trọng, P.5, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM 0903350441

416 Chung Cư Sơn Kỳ, Lô A, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, Tp.HCM 0901477115

27/29 Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình, Tp.HCM 0932790005

79/10/7 Thống Nhất, Phường 11, Q. Gò Vấp, HCM 0907 915 090

127/35 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Q. Tân Bình, HCM 0943 792 255

0976762007
76/32/22 Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Tp.HCM
0976336145
Tầng 7, Tòa Nhà Lottery Tower, Số 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5,
0909801439
HCM