Vous êtes sur la page 1sur 3

Score

Titulní píseň seriálu


Zdivočelá země
q = 72 G/D
œ œ œœœ œ œ œ
C/G G
œ œœ gg œœœ U
C

# 4 gg œœ œ œ
œœ œ œ œ œ œœ œ gg œ œ œ . œ w
& 4 ggg œœ œœ g J
œ
°Œ œœ
œ Œ œœœ Œ œ œ ˙˙ ‰œœœœœœœ
Piano Proč jen mou zem...

? # 44 ˙˙ ˙ w
˙ w w
w
G A mi
5
# Œ œ œ . œJ w œ œ. œ w
& ΠJ

‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ
Pno.
?# w

œ œ œ
w w

# œ œ. œ œ . œ
Œ œ œœ . œ ww˙ œ.
9

& Œ J w œJ
J
‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ
Pno.
?#
w wœ œ w w
w
13
# œ œ œ. œj w œ œ œ. œj w
& ww œœ œ œ
œ œ . Jœ œ œ œ .. œJ ww
Œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ
Pno.
?# w œ œ œ
w w
w w
j Œ œœ œœœ n œœœœ wœ œ œ .
# œ œ œ. œ w œ œœ œœ
œœœœœœ œ œ œ œ.
17

& œ œ œ . Jœ ˙ œ J J
œ œ ‰
Moudrým jen stín...
‰ œ œ œ ‰œœœ
Pno.
?# œ œ œ œ j‰ œ œ œ œ. œ˙
w w œ œ œ œ
w œ œ. œJ ˙
Naďa Válová © 2019
œ œ œ œ wœ œ œ œ wẇ
œœ œ œ œ
2
21
# œœ œ œ ˙˙ ˙ œœ œ œ
& œ œ œ ˙ œ œ
Pno.
‰ œœ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ jœ
? # œ. œ ˙ œ. œ˙œ œ. œ˙œ œ œœ ˙ œ
œ. œJ ˙ .
œ. œJ ˙ œ.
U Jœ ˙ œ.
Jœ ˙
j
# b ˙˙œ
œ
j œ U œ œ. œ w œ œ œ . œ
œJ œ œ œ œ œ œ œ www
25

& ˙ œ œ œ. Œ œ œ.

‰ œ. ˙ ‰ œ œj Œ œ
těm druhým.
U
Pno. Nám zůstal vzdor,

?# w w ˙ ˙ ˙ ˙
w w
œ œ j œ œj
29
# w œ œ . w œ .
œœ .
& ‰ œ ˙ œ œ œ . Jœ
œ œœ œœœ œ. J ˙ œ . œJ œ
Pno.
?# ˙ ˙˙ ‰ j ‰ œœ œœœ
œ œ ˙ œ
w w
j w j
œ œ . œ w œ œ
œ œ œ œ . œ
# wœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ gg œœ ggg œ œ œ. œ
œ œ œ œœ . J œ gg œœ gg œ
33

& œœ œ œ œ J g g
g œ
œ J
‰ g
g
Pno.
?# ˙
mezihra
‰ œ
j j ‰ œ. j œ˙œ œ
˙ .. œ œ ˙ œ
˙ .. œ œ. œ ˙ œ . œJ ˙
j ˙ œ. j
w œœœ œ œœ œ. œ w œ œ œ . œ
# œ g
ggg œœœ ggg œœ gg œ. œ œœ œœ ggg œœœ ggg œœ œ œœ œœ . œœ
& œ ggg œœœ ggg œœœ
. J
37

g J ggg œ g
g
‰ œ œœ ‰ œ ˙‰ œ œ œ œ . j
Pno.
?# œ œ.
œ ˙ œ œ œ œ. œ ˙
œ.
.
œJ ˙ œ. œ ˙ œ. Jœ ˙ œ. œ ˙
ww Jœ ˙
# ww Œ œœ œœ n œœœœ wœœ œœ œœ œœ œœ œ œ
œ œ œœ œœ
œ œ œ
41

& œ œ
Œ
œ. ‰œœœ ‰œœœ
Pno. Je přátel pár

?# j j‰ ˙ œ
œ. œ˙ œ. œ˙
œ. œ œœ œ œ œ œ ˙ œ
œ. œ œJ ˙ œ. œJ ˙
3
wœ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ wœ œœ œ œœ œ œœ
# œ œ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ
& œ
45

‰ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ
Pno.
?# œ œ ˙ œ œ. œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ œ œ. œ ˙ œ œ
. œ. œJ ˙ . œ . œJ ˙
œ. œJ ˙ œ . Jœ ˙
Œ œ œ.
# ẇ œ œ œ œ n œ œj wœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ J. œ œ œ œ œœ
49

& œ œ ‰ œ
j j I láska vám
j j
? # œ. œ œ œ‰
Pno.

œ. œ œ œ œ ˙ œ œ . œ ˙ œ . œ ˙
œ . ˙ œ. œ ˙
˙ œ
wœ œ œ œ œ œ œœ œœ wœ œ U U
œ
53
# œ œ œ œ œ œœœ œœ œœ œœ œœ œ œ b ˙˙˙
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ

Pno.
? # œ. j j œ. j
œ ˙ œ. œ ˙ œ. œ ˙ w
œ. œ ˙ œ. œ ˙ w
œ ˙
57
# Œ œ Uœ . œJ w Œ
œ œ. œ w
J
&
‰ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ
Pno. Kam půjdeš ty?

?# w w w
w
œ U
61
# Œ œ œ . Jœ w œ œ. œ œ œ œ œ œ œœ œ gg www
œ
& Œ J œ œ œ œ œ œ gg w
Pno.
‰ œœœœ œ ggg ˙˙ ggg ˙˙ U
?#
w wœ œ
ggg ˙ ggg ˙ w
w w