Vous êtes sur la page 1sur 27

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔN

TT Ngày Tên cơ sở Tên chủ cơ sỏ

1 07/1/2020 1 HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH CÔ YẾN HUỲNH NGỌC LOAN

2 14/1/2020 2 HKD PHẠM THỊ KIM UYÊN PHẠM THỊ KIM UYÊN

3 HKD PHẠM THỊ KIM UYÊN PHẠM THỊ KIM UYÊN

4 14/1/2020 3 HKD LÊ THỊ KIM TÀI LÊ THỊ KIM TÀI

5 14/1/2020 4 HKD LÊ HÀ BẮC LÊ HÀ BẮC

6 15/1/2020 5 CTY TNHH THIẾT LẬP VƯƠNG GIA TUỆ

7 17/1/2020 6 HKD CSSX THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚ DƯƠNG HỮU THÀNH

8 21/1/2020 7 HKD CÀ PHÊ THỊNH PHÁT NGUYỄN NGỌC THỊNH

CTY TNHH MTV QUỐC NGUYÊN BÌNH


9 4/2/2020 8 BÙI THỊ TRINH
MINH

10 4/2/2020 9 HKD NGÔ HƯNG NGÔ VĂN HƯNG

11 HKD NGÔ HƯNG NGÔ VĂN HƯNG

12 4/2/2020 10 CSSX CÀ PHÊ TRÚC PHÁT NGÔ VĂN TRÚC

13 05/2/2020 11 CTY TNHH CBTP HÒA HIỆP ĐẶNG THỊ HỒNG

14 CTY TNHH CBTP HÒA HIỆP ĐẶNG THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ ÁNH


15 5/2/2020 12 HKD CS MẬT ONG TẤN ĐẦY
HỒNG

16 7/2/2020 13 HKD SỨC SỐNG MỚI MAI XUÂN TRUNG

17 10/2/2020 14 HKD NHÀ MÁY BITCOIN ĐINH VĂN MƯỜI HAI

18 10/2/2020 15 HKD CHẢ LỤA TẤN PHÁT NGUYỄN THANH TIỀN

19 HKD CHẢ LỤA TẤN PHÁT NGUYỄN THANH TIỀN


20 10/2/2020 16 HKD PHẠM VĂN ĐIỆP PHẠM VĂN ĐIỆP

21 26/2/2020 17 HKD CSSX HỦ TIẾU NGHĨA LÊ ĐẮC NGHĨA

22 28/2/2020 18 HKD NHÀ MÁY BITCOIN VIỆT NAM DĐINH VĂN MƯỜI HAI

23 HKD NHÀ MÁY BITCOIN VIỆT NAM DĐINH VĂN MƯỜI HAI

24 28/2/2020 19 DNTN CBTP ĐẠI PHÁT 3 LÊ THANH TUẤN


25 DNTN CBTP ĐẠI PHÁT 3 LÊ THANH TUẤN
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

102

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

138

139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329

330

331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
354
355
356
357
358
SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM NĂM 2020

Địa chỉ ĐỊA BÀN Điện thoại

72 - PHAM HÙNG - TỔ 8 - KHÓM 1 - TT. CÁI


MT 0985567807
NHUM - H. MANG THÍT
TỔ 35 - KHÓM 4 0 P. THÀNH PHƯỚC - TX. BÌNH
BM 0939844918
MINH
TỔ 35 - KHÓM 4 0 P. THÀNH PHƯỚC - TX. BÌNH
BM 0939844918
MINH
SỐ 194 - TỔ 14 - PHÚ AN - PHÚ THỊNH - H. TAM
TB 02703727443
BÌNH
TỔ 34 - ẤP THUẬN THỚI - THUẬN AN - TX. BÌNH
BM 0385551926
MINH
LÔ A3 - KCN HÒA PHÚ - ẤP PHƯỚC HÒA - HÒA
LH 02703962722
PHÚ - H. LONG HỒ
1B - ĐINH TIÊN - HOÀNG - PHƯỜNG 8 - TP. VĨNH
TP.VL 02703965399
LONG
47/4 - PHƯỚC HANH B - PHƯỚC HẬU - H. LONG
LH 0939289968
HỒ
TỔ 3 - KHÓM ĐÔNG THUẬN - P. ĐÔNG THUẬN -
BM 0939030256
TX. BÌNH MINH
63M - ĐINH TIÊN HOÀNG - PHƯỜNG 8 - TP.
TP.VL 02703820960
VĨNH LONG
63M - ĐINH TIÊN HOÀNG - PHƯỜNG 8 - TP.
TP.VL 02703820960
VĨNH LONG
TỔ 7 - ĐỊNH THỚI A - AN PHƯỚC - H. MANG
MT 0786096669
THÍT

47 - TRẦN PHÚ - PHƯỜNG 4 - TP. VĨNH LONG TP.VL 02703823953

47 - TRẦN PHÚ - PHƯỜNG 4 - TP. VĨNH LONG TP.VL 02703823953

B41 - KHÓM 4 - PHƯỜNG 5 - TP. VĨNH LONG TP.VL 0982686205

16/2 - PHÚ THẠNH - PHÚ QUỚI - H. LONG HỒ LH 0919537753

TỔ 6 - ẤP HỒI THẠNH - XUÂN HIỆP - H. TRÀ ÔN TO 0941629619

SỐ 1B/1 - ẤP PHƯỚC YÊN A - PHÚ QUỚI - H.


LH 0988113878
LONG HỒ
SỐ 1B/1 - ẤP PHƯỚC YÊN A - PHÚ QUỚI - H.
LH 0988113878
LONG HỒ
TỔ 26 - KHÓM 1 - P. CÁI VỒN - TX. BÌNH MINH BM 0937600999

130A - ẤP TÂN VĨNH - TRƯỜNG AN - TP. VĨNH


TP.VL 02703912612
LONG

TỔ 6 - ẤP HỒI THẠNH - XUÂN HIỆP - H. TRÀ ÔN TO 094162919

TỔ 6 - ẤP HỒI THẠNH - XUÂN HIỆP - H. TRÀ ÔN TO 094162919

TỔ 8 - AN THÀNH - AN BÌNH - H. LONG HỒ LH 02703858859


TỔ 8 - AN THÀNH - AN BÌNH - H. LONG HỒ LH 02703858859
Tên sản phẩm

CHÂN GIÒ RÚT XƯƠNG

BÁNH PLAN BÌNH NHI

YAOURT BÌNH NHI

MỨT DỪA KIM TÀI

NGÓ SEN CHUA NGỌT TRÍ SEN

TAMBULI SOFT FLOUR/ BỘT LÚA MÌ TAMBULI

NƯỚC UỒNG ĐÓNG BÌNH ĐÓNG CHAI VP-TAWA-


WATAH

CÀ PHÊ BỘT THỊNH PHÁT

NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI, ĐÓNG BÌNH HIỆU RIO

CÀ PHÊ BỘT NGÔ HƯNG

TRÀ NGÔ HƯNG

CÀ PHÊ BỘT

NƯỚC MĂM KHÔNG PHỤ GIA- NƯỚC MẮM BÁN


THÀNH PHẨM - HÀM LƯỢNG NITO TỔNG ≥ 10G/L

NƯỚC MĂM KHÔNG PHỤ GIA- NƯỚC MẮM BÁN


THÀNH PHẨM - HÀM LƯỢNG NITO TỔNG ≥ 25G/L

MẬT ONG

NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI, ĐÓNG BÌNH

DORAMON KIDS (SIRO THỰC PHẨM TRẺ EM)

CHẢ LỤA TẤN PHÁT

CHẢ QUẾ TẤN PHÁT


NƯỚC ĐÁ CÂY

HỦ TIẾU

SIRO DRBABY KIDS 120G

SIRO DRBABY KIDS 50G

NƯỚC MẮM 10N


NƯỚC MẮM 20N

Vous aimerez peut-être aussi