Vous êtes sur la page 1sur 1

DAR

BOMBO I PLATS

a Darlin g C an et i Ben ey to, Fallera M ajor 2 018 d e la Falla La Gallera-H ort d els Frares d 'Alz ira

π = 170 Jose Beteta i Martínez

3
‰x‰x‰x‰x ‰x‰x‰x‰x ‰x‰x‰x‰x ‰x‰x‰x‰x ‰x‰x‰x‰x ‰x‰x‰x x ‰x‰x‰x‰x ‰x‰x‰x‰x ‰x‰xx x
ã 3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ε
‰x‰x‰x‰x ‰x‰x‰x‰x ‰x‰x‰x‰x ‰x‰x‰x‰x ‰x‰x‰x‰x ‰x‰x‰x‰x ‰x‰x‰x‰x ‰x‰x‰x‰x ‰x‰x‰x‰x
A

㜠œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

‰x‰x‰x‰x ‰x‰x‰x‰x X ‰x‰x‰x‰x ‰x‰x‰x‰x ‰x‰x‰x‰x x x x x ‰x‰x‰x‰x ‰x ‰x ‰x‰x


B
X −
œœœœœœœœ − œ œ œ œ œ œ œ œ
19

㜠œ œ œ œ œ œ œ œœœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3

Da Capo
‰x ‰x ‰x ‰x ‰x ‰x ‰x ‰x ‰x ‰x ‰x ‰x ‰x ‰x ‰x ‰x ‰x ‰x ‰x ‰x x x x x
ã œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ −− œ œ œ œ œ œ
x x x x
28 1. 2.

C‰x ‰x ‰x ‰x ‰x ‰x ‰x ‰x ‰x ‰x ‰x ‰x ‰x ‰x ‰x ‰x ‰x ‰x ‰x ‰x ‰x ‰x ‰x ‰x ‰x ‰x ‰x ‰x ‰x ‰x x Œ x Œ x Œ x Œ x x x x x x
㜠œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œŒ œ Œ œ Œ œ Œ œ œ œœœœœœœœ
Ε ε
D
‰x‰x‰x‰x ‰x‰x‰x‰x ‰x‰x‰x‰x ‰x‰x‰x‰x ‰x‰x‰x‰x ‰x‰x‰x‰x ‰x‰x‰x‰x ‰x‰xx Œ x Œ x Œ x xxx Œ
ã œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ Œ œ Œ œ œœœ Œ
ε
© Jose Beteta i Martínez - Alzira, febrer de 2018 - www.josebeteta.com