Vous êtes sur la page 1sur 168

.

I)

III ,
)

2011
.
. . . I.
III ,
). – , 2011. – 168 .

, ,
,
.
. . . .

1. I. 5

2. 1.1. 5

3. 1.2. 5

4. 1.3. . 20

5. II. . 27

6. 27
1. « »

7. 46
2. « »

8. 63
3. « »

9. 68
4. « »

10. 74
5. « »

11. 83
6. « », « », « » « »

12. 111
7. « » [d i]

13. 118
8. « » « »

14. 131
9. « »

15. 141
10. « »

16. 150
11. « » « »

17. 12. – 160

18. 13. « » 162

3
. . . .

4
. . . .

I.

1.1. ,
. ,
.
1.2.
1.2.1. , , ,
,
,
, , ,
. :« »
(« ») ,
: « ?» :
« » ( « » )

. « » – ,

« »– .

1.2.2. , , .
, (
).

.
:

1. A

5
. . . .

: ?
?)
: .
2. A
B
: ( ) ?
: .
3. ——

, . ,
, .

4. A
B

A
: , , !
: , , ?
: , .
( .: : , – , – .)

5. ” . . 1)

:« , , , .»
( .: : « ,
, .» )

.1

6
. . . .

6.
?
?)

7.
?
?)

8.
, ?
, , ?)

9.
?
, ?)

10.
, ?
, – ?)

1.2.3. -

( « » [d i] ).
:

1. ?
?
?)

2. ?
?
?)

3. ?
[z o] [báiy n]

)?

7
. . . .

1.2.4. – ,
.
:

1. ?
[qi n hétong]
?
– « »
,

?
?
– « »
« », , –
« »

* ?* – .

2. ?
[ànshí]
?
– « »
,

?
?
– « »
« », , –
« »

* ?* – .

8
. . . .

3. ?
?

– « »
,

?
?

– « »
« », , –
« »

* ?* – .

1.2.5. – ,
; , ;
, , –

« » . . 1.2.6 – 1.2.8).
:
1.
.

2.
.

3.
.
4.
[zh nxiàng]
.

9
. . . .

1.2.6.
« » . ,

: « », « », « ».
« »,
« ».
:
1.

,
, , .
2.

,
, .
3.

, .

1.2.7. , « » [d i] ,

« », « »
« ».
*« » [bùd i]* – .
:
1.

2.

, .

10
. . . .

1.2.8. « » [dé] (
, , ),

« » [bùdé].
:
1.

, .

2.

3.

4.
[shànzì]

11
. . . .

1.2.9. :
1) ( );
2) ( );
3) .
:
1) ;
2) .
– .
:
1. ?
[yùdào]
.« »+ « »
?
2. ?
[jiùch ]
.« »+
« »
?
3.
[JìYánf ng]
.« » + « »

, , –
.
4.

.« »+ « »+ « »
.
5.

.« »+ « »
.

12
. . . .

6.

.« »+ « »
.
7.

.« »+ « »
?

8. . . 2)

.« »+ « »

.2
.
9.

. « »+ « »
, .

10.
[chángdòuzh ng] [ lìch ngji ndìngqízhìxi nmíng]

. « » + 1 « » + 1 « » +
2« »+ 2« »
, ./
.

13
. . . .

1.2.10. .
:
1.
[yìng] [t ng] [luànzi]
– .
2.

.
3.

, .
4.

.
5.

.
6.
[sh jià]
.
7. ( . . 3)

. .3

8.
[sh nchú]
?

14
. . . .

9.
[huáiyùn] [j ngk ng]

” . .4 5)

.5
.4
? ?» .« ?
, ?»
10.
[shu fú]
– , .
( .: .)
11.

.
12.

15
. . . .

1.2.11. ,
.
, , :
;
;
,
.

:
:

) – « »;

) – « »
« » ;
.
« »

1.

* *– .
.
2.

* *– .
, .

16
. . . .

1.2.12. – ,

.
:
1.

« »–
.
2.

« »–
.
– .)
3.

« »–
, , ,
.
4.

« »–
– .

17
. . . .

1.2.13.
.
:
1.

?
2.

?
3.

?
4.

?
5.

, .
6.

.
7.

18
. . . .

1.2.14. « »,

« », « »,

« », .
:
:

)
.
« » « »;

, , , .
« »; « »
« »,

1.

.
2.

19
. . . .

1.3. .
1.3.1.
– , .
:
1.

–« » « »
, .
2.

–« » « »
< > ( ).
3.

–« » « »
.

20
. . . .

1.3.2.
.
:
1.

, .
2.

.
:
1.

, ?/ , ?
, ?)
2.

./ .

1.3.3.
, :
« », « », « », « » ).
,
.
:

–– === -------------------------------
.


===== -------------------

21
. . . .

1.3.4. ,
, ,
, .

.
, :

) ?
?
, « » , –
,
, )
:

.
:

, .
:

22
. . . .

) ?
?
(« » , ;
,
« »)
:

.
:

, .
:

?
:

?
; « »
( ), (
) , « »
)

23
. . . .

, :

1. )
.
, , , ;
,
, )
:

?
?)

> , .
, , ,
)
:

. . 6)

?
?)

.6

24
. . . .

2. )
, , ,
.
,
, , ,
– )
:

, , , (
) .
, , « »
. , –
, –
.

« » – «
,
»– ,
: «
,» – ,
, .)
:

? (
?)
, , ,
( ).

25
. . . .

, :

)
« », .
:

« »?
« » ?)
, «
» », , , – ,
? ,
, – ,
.

.
.)
:

?
, ?)
:

?
, ?)
« », –
.

26
. . . .

II.
.

1. [yào]

« » .

1.1. « »
, , ,
.
: , ; .
:

« » – [bùxi ng] – ;

« » – [bùd suàn] – , ,
, ;
« » – [búyuàn] – , ,
,
.
« »
:
1.

2.

3.

27
. . . .

1.1. 4.
[S t s ]

. . 7)

– –
.

.7

5.

, , ,
.
, ,
, .)
6. . . 8)

,
.
7.

, ,
.
8. .8

28
. . . .

1.1. « »
:
1. A

B
: , ?
: .
2. A

B
: , ?
: ./ .
3.

4.
.

5.

. . 9)

,
.
6.
[shuìmián]
, , ,
.
.9

7.
[ji ow ng]
?

29
. . . .

1.1. 8.
[d g ] [chóngfù]
, , < >
.
9.

. . 10)

,
,
,
.

. 10

30
. . . .

1.1.1. 1.1.1. , « »
.
. « » ,

, .

, « »
,
,
( . . 1.2.9 I),
.

« » :
( ) », « ».
, , , :

« »–« ?»

( .: ?», « ?»)
« » –« ».
:« », « ».

1.

.( ./ .)

2. /
/ .

3.

: , .

4.

31
. . . .

1.1.1. 5. ——
?– .

7.

, .

8.

9.

10.

11.
, , , .

12. . . 11)

, .( , .)

13.
[zhànzh ng]
, !
, !)
14.

[réngrán]

, , . ,
.

. 11
32
. . . .

1.1.2. 1.1.2. « »
,
.

« » , :
»; « »; « , »;
»; « ».
:
1.

( ), .

2.
[ji odài]
, , .

3. . . 12)

, / .
, .)
4.
[ch jià]
, . . 12

5.
[fúcóng]
, ,
, .

33
. . . .

1.2. « »
:

, .
, ,
, , .
, ;
, .
: , ; ; , .

« » – [búyòng] – ; ; ; ;
;

« » – [búbì] – ; ; ;
; ; ;
;

« » – [búyào] – 1) ; ; ;

2) « » ,

, .

« » « »

– »; « » ,
, ,
, ,
.

34
. . . .

1.2. « »
:
1.
[bi oyáng]
, , .

2.

.
.)
3.
[ jià n lì hé jià nq u á n hé l d e gu z h ng zhì d ù ]

.
4.

,
.
5.

6.

7.

8.
[yíngy ng]
.
.)
9.

35
. . . .

1.2. 10. A

B
A . . 13)

: .
: ?
: –
.

. 13

11.
[Y l ì s h Dùlìtè' r]

[ H ng l ì X j n s ]

. . 14 15)
[bi ozh n]

, . 14 . 15

36
. . . .

1.2. « »
:
1.
[yíngy ng]
. . 16)
,
( , )
.
2.
[zh xiè]
. 16
( ),
.
3.
[héngshù]
, .

4.
[làngfèi liángshi]
.

5. /
./ ./ .

6.

, .

7.
[yóush u hàoxián]
.( .)

8.

37
. . . .

1.2. 9. . . 17)
[fàngqì] [q fú]
.

10.
[huànxi ng]

( ),

!
11.

, . . 17

12.
[tángniàobìng huànzh ]
– , .

13.
[ji ngxuéj n]
, ,
.
14.
[yìngfu]
, . .

38
. . . .

1.2. 15.

, ( ).

16. . . 18 19)

. 18 . 19

1.3. « » :
/ »; « , »;
« »(« ») « ».

,« » ,
.
« »,

, .
« » ,
, ,
, , :

39
. . . .

1.3.

[Lán Mòli]

, ,
, .
, .

« »

, ,
, :
»; « »; « (, ) »; « »;
?» .
:

« » – [búhuì] – ; ;
, ; ;
; ;

« » – [bùk néng] – ; ;
; .
*« »*– .

« »
:
1.
[zìy wéishì] [z ig ntou]
, .
,
.)

40
. . . .

1.3. 2.
[sh bài]
,
, .
( .: ,
.)
3.
[zhu j n]
, .

4.
[yuèmò]

« »
:
1. A
[gùzhí]

B
: , !
: , .
2.

, < > – . /
, < > , ,
.
3.

4.

./ .

41
. . . .

1.3. 5.

, .
, , .)
6. . . 20)

. 20
, .

7.

, .

8.

– , .
– , .)

42
. . . .

1.4. « »
, .

« ». « »

« »
, .

« » ,
– –
, ,
.
:
)
[chéngjì]
( ),
.
)
.

( ) « » ,
,
( , ),
.
( )
,
.

43
. . . .

1.4. « »
, ,
, , ,
.
, , ,
, ,
, , :

« » .
, :
, .

, « »

« »
– , :
, »; « , »; « »; « »;
»; « ».
:
1.

, ( ), < > , .

2.
[xíngshì]
,
, .

44
. . . .

1.4.
« » (« », « »,
»),

« ».

:
1.
[qìw nshàngsh ng]

, , ,
?
2.

, .

« »
« » ,

« ».
:
1.

, .

2.

, .

45
. . . .

2. [xi ng]

2.1. « »
», « », « »,
», « », « ».
: , , , ;
, , , ,
, , .

« »
« », « ».
: « », « ».
« »
:
1.
[j nk néng]

. . 21)

, , ,

.
. 21

2.
[F Zhìg o] [q ch ]
,
.
3.

?
4.

46
. . . .

2.1. 5.

.
6. . . 22)
[d bài]
– .
, ,
( )
/ .)

7. . 22
[Liú]
,
.
8. . . 23)

?/
? . 23

« »
:
1.

.
.)
2.

.
3.
[x ngqiú]
– , .
< > ,
.)

47
. . . .

2.1. 4.

.
( .: , .)
5.

,
, .

48
. . . .

2.2. ,

« », ( :
, , , »)
, :

1) – [d suàn] – , , ,
;

2) – [zh nbèi] – ( ); ;

3) – [juédìng] – , , , ;

4) – [shìtú] – , ;

5) – [x wàng] – , , , ;

6) – [jìhuà] – ; .

2.3. « »
« , , , »–
« », « »–

« »– « »–

2.4. , « »( « »)

« »
, ,
.

49
. . . .

2.4. , « »
, ,
, ; « »

(« », « »,

« », « » .), « » [zhèng] ( «

», « » ), « » [b ú d à ] ( «

» ),

« » [zh ] (« », « », « »).

, « » ( )

« »(« » ),

« ». « »
(
), « »
, , :
( )», :
( ) ».
:
1.

2.

1) ! ( ,
, , ,
, –
)
2) ! ,
)

50
. . . .

2.4.1. 2.4.1. ,

« »(« » ).
:
1) – [bìx ] – , ,
( );
2) – [yídìng] – , , ,
, ;

3) …… – [f i…bùk ] – , , .

« » « »
, ;
.

« », , « »
« , , , »,
« »,
».

« » « »
« »:
1.
[l ngd ozh ]

[qi ng] [héx n]


,
,
.

51
. . . .

2.4.1. 2.

[Lìwùp ]

, ,< >
, , ,
.

« » « »
« , , , »,
« ».

« » « »
« »:
1.
, .

2.

, (
), .
3.
[lán]
( ) ,
.

« »

« » « »:

1.
,
.
2.

52
. . . .

2.4.1. 3.

– ,
, , .
4.

. . 24)

, ,

?
5.
[shu z i] [b oxi n]
. 24

[péiqián]

, ,
,
, .
6.

1) -
?
2) -
?
7. 20
[zhèng]
1) – 20
.
2) –
20 .

53
. . . .

2.4.1. « …… »

« » « »:

1.

2.

, ?/
, ?
3.

, , , ?

54
. . . .

2.4.2. 2.4.2. ,

« ».
:
1) – [ y udi n(r) ] – ; ; ;

« » , : « »; « »;
», « »;

2) – [h n] – , ;

3) – [gèng] – , ;

, « »
« »,
, « »
, , », « ,
»;

4) – [h o] – , ;

5) – [du ] – , , , , , ,
;
6) – [shíf n] – , , , ,
, ;

7) – [f icháng] – , , , ;

8) – [tài] – , , , ;

9) – [t ng] – , , , ;

10) – [zuì] – , , , ,
;

11) – [b jiào] – , .

55
. . . .

2.4.2. « »
, :

1) « » – [zh ] –

, , ;

2) « » – [búdà] – , ;

3) « » – [zhèng] – ,

, –
« » ( « » ), ,
« ».
:

1.

, ?(
, ?)
2.

3.
[j ngu n]
,< > .

4. ……
[k ngx ]
, ,

5.

, ,
.

56
. . . .

2.4.2. 6.
[yuányì]

– , :
, .
7.
[y h n] [d nsh nhàn]

,
.
8.
[j nzi]
< >
.
« » « , »)

9.

, ,
?
10.
[Sh nzhèn]

, , ,
, .
« » ;
« »)

57
. . . .

2.4.2. 11.

, ,
. , < >
.

12.

, !

13. . . 25)

< > !
14.

. . 25

15. . . 26)

. 26
( ) , !

16.
[yánrè]
.
!

58
. . . .

2.4.2. 17.
[dàish ]
. . 27)

. 27
,
, .
18.

«Alma Mater», ,
.
19.

20.
[j nzìt ]
( ) .

21.
[xiàngj ]
.

22.

59
. . . .

2.4.2. 23.

,
.
24.

25.

,
.
26.

, .

27.
[fàngs ng]
.

28.

– ?

29.

?
30.

31.

?
( .: ?)
32.

?
( .: ?)

60
. . . .

2.4.2. 33. . . 28)

. 28
.

34.

[ mí ng z h ì d e ju é z é ]
, , :
– .
35.

36.

37.
[ch zu ]
,
.
38.

, !

61
. . . .

« » ,

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

62
. . . .

3. [yuànyì]

« » ,
.

« »
; , ,
, ,
.
: , , ;
( );
.
:« ».
:

1.

, ?
2.

, .
3.

?
4.
[yàojià fùqián]
, .
5.

.
6.

63
. . . .

7. A
[Xi oméi d ying]

B . . 29 30)
[quàn]
:
?
: ,
.

. 30

. 29

8.

.
9.

.
10.

, .
11.

< > ,
?

64
. . . .

12. A

B . . 31)

. 31
: ?
: .

13.
[kànxì]

, .
?

14.


,
:« , ,

65
. . . .

15. A

. . 32, 33 34)

. 34

. 32

. 33
: ?
: , < > ,
.
16.

[tuánjù]

, ( )

66
. . . .

17. . . 35 36)

. 35
. 36

< > ,
.
18.

, ( ) .

67
. . . .

4. [k n]

« » .

4.1. « »
, .
:
», «
».
: ; ; ;
( ).
:« ».
:

1.

< > .

2.


.
3.
[n oj n]

< >.
4.
[xiàg ngfu]
, .

68
. . . .

4.1. 5.

– !

6.
[Fó Púsà] [b oyòu]
, ( )
.
7.
[d i] [h ochu]

.
8.
[zhànshèng] [chángshì]
, , .
, ,
).
9.
[x x n] [p píng]
.

10.

, .
, ,
< >. )

69
. . . .

4.1. 11. . . 37 38)

. 37 . 38

(
).
12. A

B ( . . 39 40.)

. 40
. 39
: , .
: , .

70
. . . .

4.2. « »
.
: ; ; .

:« ».
: , ;
.
:

1.
[d ying]
, .

2.
[dírén] [w ixiélìyòu]

[B lùj n]
,
, .
3.

.
4.

, .

5.

6.

71
. . . .

4.2. 7.
[y oj nyágu n]
.

8.

, < > ,
.

4.3. « »
), ,
, ,
, , ,
, .

– « » –
.

« »
, ,
.
,

« » , .
:

1.
[k ]
, <
> ./
, <
> .
:« »– / », –
, .)

72
. . . .

4.3. 2.

3.
[móshí]

, ,
, (
) ?
, , –
« ». )

73
. . . .

5. [g n]

« » .

5.1. « » ,
, , , .
: , , , .

:« ».
:

1.

,
< >,
.
2.
[t ng] [y og n]
, , !

3.
[d ying] [y oqiú]
< >.

4. . . 41)
[d ngnián]
,

. 41

74
. . . .

5.1. 5.
[d nggu nggào wa] [s njùqíng'àn]


[h nch ] [lìyì] [mài]

[w ihài]
! !
: « , ! , !»
!< > !

6.

” . . 42 43)
[l oy ng]

. 43
. 42


7. !
!

8. .
[táop o] [zhu b ]
, .

75
. . . .

5.1. 9. A

B
[w ixié]
: .
: ( ) ?
10.
[xìngwúnéng]
, !

11.

,
./ – .
12.
[xúnwèn]

. . 44)
[n odai] [shíyàn]
?! ?

. 44

76
. . . .

5.1. 13.
[sh bàizh wèi] [jièk u]

» – ,
, , .

.
14.
[b l iw n ]
. . 45)

. 45
? , .

15.
[lángjiùch ngzhexi oyángdàh n]

” . . 46)
[nònghún]
, ,
: «
, ?» . 46

77
. . . .

5.1. 16. “
[«G ns duì»y ngpiànji ngshùleM iguózhèngf xi nggùrénsh nrùNánM im uguó

t u f n d ngdìde dúcáit ngzhì,dànshì quèméirén g n ji shòu

zhèyàngd erènwu, zuìzh ng S h t àilóng shuàil ngde

. . 47)

yìzh t èbié xíngdòng xi oz shòumìng ch f ]

«The Expendables» ( « » / «
») ,
, < >
,
; ,
> ,
.

. 47

78
. . . .

5.2. « » ,
.

« »

.
), , ,
.

: ; ; .

:« ».
:

« » – [shu ] – « »; « »;

« » – [b ozhèng] – « », « »,
», « »;
« » – [k ndìng] – « », « »,
», « »;
».

1.
[rènwu]
,
.

79
. . . .

5.2. 2.

, .

3.
[jìnlì]
, ,
.
4.
[chuánr ndew ixi n]
, ?

5. A

[píng] [biànbié]
. . 48)

. 48
: , ?
: , , .
6.

, .

80
. . . .

5.2. 7.

, ,
< > < > .
8.
[b l iw n ] [jìshù]

[y ngy uqiángdàdeyìzhìlì]
, ,
, , – ,
, ,
.
9.

( ), ,
.
10.
[xìnrèndepúrén L Líng] [cáng]
, ,
, , .
11.

[táobìchéngfá]
( ), ,
, .
12.

( ),
?

81
. . . .

5.2. 13.

( ), .

14.

( ), .

15.
[dá'àn]
, , ,
.
16.

( ),
.
17.
[b osh u]
, ,
.
18. . . 49)
[xiàngmào] [Ruìdi n]

,
(
), – .

. 49

82
. . . .

6.
[y ngg i], [y ngd ng], [y ng], [g i]
« », « », « » « »
.

6.1. « », « », « » « »

, , ,
( ) .

.
, .

, ,
, .

: ; , ; , ,
; .
:« », « », « », « ».
:

1.
[gòngxiàn]

.
, – « »,
.)

83
. . . .

6.1. 2.


.
3.
[néngwénnéngw ]
, –
, .
4.
[zh ngzh ] [cu suì] [t r ng]

—— ”
[cháosh hé sh s ng] [zhòngmàizi]
,
: « , , –

5.

[hu ngzh ng]


, ,
. ,
.

84
. . . .

6.1. 6.
[xìnrèn]

. . 50)
[W iji ]
,

».

. 50

7.
[èlièdeduìdài]

[p nyán]
. . 51)

. 51

85
. . . .

6.1. 8. . . 52)

,
.

. 52

9.
[dàxuésh ng] [yàobùrán]

. . 53)

(
.)
.
, .

. 53

86
. . . .

6.2. « », « », « » « »
, ,

,
,– ,
.
: , , , ,
, .
:« », « », « », « ».
:

1.

– , , .
;
)

2.
[ch ng b l iw y nch ]
.
; )

3.
[juéyì shùnlì guànchè]

.
– , ;
)

4.

, .
;
)

87
. . . .

6.3. « », », » »

– « », », » » –
.

6.3.1. « » « »,
, :
1. :

1.1. A

B
: , ?
: .

1.2. A

B
: , ?
: .
2.
:
2.1.
[t olùn juédìng]

.
2.2.
[zérèn] [chéngd n]
< >,
.

88
. . . .

6.3. 6.3.2. « » « »,

« » « »:

1. .

2.
.

« » « ».

« » «
, .
« » ;

« » ,
.

89
. . . .

6.3. 6.3.3. « »
(
« » ). « » ,
, ,
,
, , ,
. , ,
,

.
:

, .
: « », : « »; « »
– ,
, ,
.)

« »
, ,
.
: ) –
; ; , ;
, ; ;
) –
; ; ;
; .
« » « »
.

90
. . . .

6.3. :

1.
, ,
), .
2.
, .

3.
, .

4.
, .

5.
[shàngsi]
, .

6.
, ,
.
7. 30
[shài] [f méi]
30- ,
.
8.
[ji o] [ni n]
, !

9.

,
.
10.
[z ng]
– , , ,
!

91
. . . .

6.3. 6.3.4. « » :

/
+ / + / + +
– ,
, .
« », « » « »
.

« », ,

. , , « » ,
.
« /
» « »,
, ,
« », : ) , .
:

, !

, :
1) (
– « ») – « »;
2)
– « »(« ») « »
(« », « », « », « »);
3)
« », « »– ,
« »; « » [wa] –
[ ]
« ».

92
. . . .

6.3. :

> , !

,

, , (
, ), –

A ……

B
[d oméi]

B
: , !..
: ?
: , !

, ,
, , :

!
, .)

93
. . . .

6.3. ,

+ / + / + / +

[fùy u]
, !
,
!)

1.

2.
[shu bèng]
,
!
3.

!
, !)
4.

5.

6.

94
. . . .

6.3. 7.
[làngfèi] [g ngqín]

. . 54)
[D à w è i B è i k è hà n m ]

.
.

. 54 . 55

8.
[m otóuy ng]
, , !

9. . . 55)
[xùnfú] [m imiào]
, ,
!
10.

. . 56)

,

, ,
.

. 56

95
. . . .

6.3.
+ / + / + / +

, .
« », « »:
1.

!
!)
2.
[hàipà]
, !

3.
[duìdài] [sh ngx n na]
, !
,
!)

96
. . . .

6.3. 6.3.5. ,

, « »
« », « »,

« », « » « »
« ».
:

1.

, .

2.

, , .

3.
[zéguài]

[ji nt o]
,
.
4.

[t liàng]
, .

5.
[áixùn]
, ( , ).

6.

, , .

97
. . . .

6.3. 7.
[l fà]
.

8.

, .

9. . . 57 58)
[zhu nshùnjíshì] [f nxiào]

. 57 . 58

, .

98
. . . .

6.3. 6.3.6. « » ,
:« ».
:

1.

, .

2.

?/ ?

3.

< >.

4.
[cáng]
. , .

5.

6. . . 59)
[zhì] [zhìti b ng]

. 59
. / . (
.)

99
. . . .

6.3. 7.

, . , ?

8.

? , .

9.

, – .

10.

, !

6.3.7. « »
:

+ + + –
)

, .
:

1.

2.

.(< > .)

3.

100
. . . .

6.4. « »

« »(« »; « » ).

6.4.1.
, .

« », « », « », « »–

, « » « »
(« »; « »)
.
:

1.
[z nsh u]
.
« » , ,
, ;
– –
)

2.

( )
.
« » ,
, – , ,
)

101
. . . .

6.4. 3.
[z njìng]
.
, )

4.
[jiàoyù] [àihù g nggòngcáich n]

.
)

5.
[q piàn]
.

6.

, ?
)

7.
[shu yá, sh tóu]
, , ,
.

8.
[b lifáng] [r ng]
.
: ,
)

9.

102
. . . .

6.4. 10.

11.

, .
12.

.
, ,
, ,
)

13. . . 60)

. 60
.

14.

./
.
15.

< >
.

103
. . . .

6.4. 6.4.2.
, , , , , .
« »

« » (« »; « ») .

6.4.2.1. « »
, , , ,
, ,
, ,
.
:

1.
. . 61)

. 61
, ,
.
2.

( ) ,
.

104
. . . .

6.4. 3.

4.

,
.
5.

,
.

105
. . . .

6.4. 6.4.2.2. « »
, , , .
« »
; , ,–
.
:

1.
[jùhuì] [ji huo]

[shèxiàngj ]
. . 62)

. 62

, – ,
.
2.

,
.

106
. . . .

6.4. 3.

.
« » , , « » ,
)
4.

.
, )
5.

.
,
)
6.
[qu xí]
, (
) .
7.
[cèyàn]
.
.
8.

, , .

107
. . . .

6.4. 9.
[sh utóu]

, ,
.
10.
[h i]

. . 63 64)

. 63 . 64
, , ,
( ) .

108
. . . .

6.4. 6.4.2.3. « » « »

, , , ,
.
:

1.

2.

, < >
; ,
.

109
. . . .

, .
,

1.

2.

3.
[jís gu ngyì] [shùnyìng] [wúw ngbúlì]

4.
[gu i]

5.

6.

7.

8.

110
. . . .

7. [d i]

« » [d i] .

« » [d i]

.
7.1 7.2.

« » [d i]
.

7.1. « » [d i]

.
, ,
, (
) .
« » ,
.
« » .
: , , ; , .
:
– [búyòng];
– [béng] –
« » « »; ( ) ;
– [búbì];
– [wúx ].
: , , , , ,
, , ,
.

111
. . . .

7.1. :

1.

2.

, ,
!
3.
[yàobùrán] [láibují]
, .

4.

, .

5.
[q dé] [chéngjì]
, !

6.

, !

7.
[ch onào]
?

8. 20
, .

9.

112
. . . .

7.1. 10.

, .

11.

,
.
12.

, , .
, ,
.)
13.

, .

14.

15.

>, < > . .

16.

17.

. .

18.

, .

19.
[zhàngd n]
( ), .

113
. . . .

7.2. « » [d i]
.
« » (« , »)
.
: , , , , ,
, .
:

– [búhuì];

– [bùk néng].

: ; ;
, ; .
:

1.

2.
[ y t ou] [ ér xí fu ]
, ,
.
3. . . 65)
[y róngfú]
, ,
?
4.

,
.

. 65

114
. . . .

7.2. 5.
[áiy lín]
, , .

6.
[jiàngw n] [zháoliáng]
, ,
.
7.

– .

8. . . 66)

, , ,

.
9.

,
. / ,
. 66
.
10.

./
, .
11.

, .
, .)
12.

, , .

115
. . . .

7.2. 13.

, ?/
, ?
14.
[f ng]
? , 10
!
15.

, ,
.
16.
[w ixi n]
, .

116
. . . .

; , « »
, . , ,

1.

2.
[dédàng]

3. ——
[bùdéli o]

4.

5.

6.

7.
[fùhé]

8.
[fàngqì]

117
. . . .

8.

[néng], [nénggòu]
« » « » .

8.1. « » « »
, ,
.
.

: , , .

« » « »
« », « ».
« ».
:« », « ».
: ; ; ; .

:« », « ».
: , , .

1.

, ,
?
2.

, .

3.

118
. . . .

8.1. 4.

, , ?

5.
[d liède]
,
.
6.

[ju nxiàn] [císhàn j gòu]

, < >
« »,
.
« », < > ,
> ,
.)
7.

?
?)
8.

?
?)
9.
[gànglíng]
?

10.
[yùq ]

[hu x nxièqì]
, , ,
, .
119
. . . .

8.1. 11.

12.

13.

14.

15.

16.

, .

17.
[jùhuì]

, , .
18.

, .

19.
[s ngzi téng]
,< > .

20.

, .

120
. . . .

8.2. « » « »
.

: , , , .

« » « »
« », « ».
« ».
:« », « ».
: , , , .

:« », « ».
: , , .

1.
[qìw n d ]
,
.
,
,
.)

2.

>, , ./
, – – .
– ,
, ,

– ,– .)

121
. . . .

8.2. 3.

. . 67)
[sàich ] [lúnt idezhuàngkuàng]

,
,

.
. 67
– ,
,
, ,
, .)

4.

,
. , ,
,
< > .
5.
[cháosh ] [sh ug zhu ngji ]
, .

6.
[èliè] [yùnxíng]

122
. . . .

8.2. 7. . . 68)
[zu yòu]
,
.

. 68

8.

.
9. . . 69)

,
.

. 69

10.
[rónghuà] [lúnchuán] [xíngsh ]
, .

123
. . . .

8.2. 11.

,
.
12.

. . 70 . 71)

. 70 . 71
, ,
, .

124
. . . .

8.3. « » « »
.

:
,
,
;
.

« »
(

« »).

« ».

« »
, ,
.

: .
: , , .

: .
:« ».
: , , , .

: .
: , , .
:« ».
: , , , .

125
. . . .

8.3. :

1.

, ! ,
!
,« » « »

.)

2.
[bìngqíngw ijí]
,
.

3.

, .

4.

.
5.

,< > ?

6.

!
!)

7.
[jít decáich n] [pòhuài]
,
?

126
. . . .

8.3. 8.
[x anhuá]
.

9.
[ménx nzìwèn] [xiùsh upánggu n]
, ,
,
?
10.

.
11.
[d hu j ]
?

12.

,
, , – .
13.

127
. . . .

8.3. 14.
[miàoy ] [p izhào]

. . 72)

,
.

. 72

15.
[yònghù] [y nx ]

. . 73)
[ch rù huò sh nchú shùjù]
,
, <
> .

. 73

128
. . . .

8.4. « »
.
: , .

:« ».
« » « » ,
, «( » « ( »,
, ,
, .
:

1.

?/
?
2.

, .

129
. . . .

8.5. « » :
.
: ;
;
;
;
( );
;
( ) .
:

1.
./
< , ,> .
2. . . 74)

. 74

3. . . 75)

. 75

130
. . . .

9. [k y ]

« » .

9.1. « »
, ,
.
: , , .

: « ».
: ; ; .

1.

.
2.

.
3.

.
4.
, , ,
.
5.

, , .
, , , .)
6.
[g ngj tí]
?
7.

131
. . . .

9.1. 8.
[ji oyì] [zh ngwò]

?
9. . . 76)

. . 77)

. 76 . 77
,
.
10.

?
?)

11.
[gu nchu ng] [ch onào]

, ( )
.
12.
[q t ]

[zh nzhìdeg nqíng]


,
.

132
. . . .

9.1. 13.
[lànzuìrúní]
. . 78)

,
,
.

. 78

14.

< > ?
15. A

B
A
[l osh ] [mílù]
. . 79 80)

. 80

. 79

: , ,
?
: ?
: ! !

133
. . . .

9.2. « »
.
: , .

:« ».
: , , .

1.

, .
2.

,< > .
3.
[piàn] [g ]
, .
4.

, .
5. . . 81)

,
.
6.

,
. . 81

7.

134
. . . .

9.3. « »
.
:
,
,
;
.
: , .
:« »; « ».
: , , .
:

1.

.
2.

.
3. ”
:« , .»

135
. . . .

9.3. 9.3.1. ,

, « »;
, ,
, « ».
:

1.
, , .

2. 18

21
[c nj nrùw ] [ju nq ]

18, ,
,
21 , .
3.
, ?

9.3.2. , ,
, ,
,
, « »,
« ».
,
:

« » [bùzh n],

« » [bùx ],

« » [bùdé].

136
. . . .

9.3. , « » , :
», « », « », « ».
,

–« ».

1.
[jùch ng]
.
2.
[f sh o] [luànp o]
, , .
3.
[suídìt tán]
, .
4.
[chuán]
, .

« » [bùdébù] , :
, »; « »;
»; « »:

[yóuhú]
, , ,
.

137
. . . .

9.3. :

1.

.
2. ——
?– , .
3.

, ?
4. ”
: « ,

5.
[y ngji j mín] [c nzhèng]
> , ,
, ,
,
.
6. ——
?– , .
7.

.
8.
[dòngsh ushù]
?
9.

138
. . . .

9.3. 10.

.
11.

.
12.

! .
13.

16, .
14.

.
15.

, .

139
. . . .

9.4. « » :
; ; .
: ; ; .

: « » [bùzhí]; « » [bùzhíde].
: ; ; .
:
1.
, .
2.

,
.
3.

, .
4.
.
5.

?
6. A
[y nji ng] [bàng]

B
: .
: , .
7. ——
[l ng]
, – .
8.
, ,
.

140
. . . .

10. [huì]

« » .

10.1. « »
.
: , , .

: « ».
: , .
:

1.

?
2.

.
3.

, .
4.

,
.
, ,
, :

« »– »,

« »– », « »,

* « » * – * « » *

* « »* – * « » * –

141
. . . .

10.2. « »
, .
10.2.1. : , ; ;
; ; .
: « ».
: , ;
; ; .
:

1.

?
2.

– ,
.

10.2.2. , « » (

« » )
. , ,
,

« » ,
.
:

1.

.
« » –
»)

142
. . . .

10.2. 2.
[zh nquè]
.
3. . . 82)

. 82
, .
4.

.
5.
[wúyí]
,
.
6. ……
, …
.
,
« »–« »– .« », –
–« »)
7.

, .
,
« »–« »– .«

»– )

143
. . . .

10.2. 8.

,
.
« »–« »,
« » « », –
–« »)
9.

. . 83)

. 83

144
. . . .

10.2. 10.2.3. « »
,
.

, ,
.
,
:

– ./
.
,
,
« » ,
, .

,
,
10.2.1 10.2.2.

,
:
A

B
[k wàngbàochóu]

: , ?
.
: , ? .

145
. . . .

10.2. :

1.
/ .
, ,
, .)
2.
[yuànhèn] [sh nghài]
,
/ .
3.
.
4.
, , .
5.
, .
6.
?
7.
[w ixi n]
.
< >. )
8.
[fànzuì]
,
.
9.
.
10.
, ,
.

146
. . . .

10.3. « » :
»;
»;
».
: .

(« », « », « » .).
, ,
( ),

».
:

1. . . 84)
[tànt ng] [mìmì]

. 84
.
2.
[kòngxián]
,
.

147
. . . .

10.3. 3.
. . 85)

, , ,
.

. 85

4. . . 86)

. 86

5.
[nánk n]

[ji w n]
, ,
.
6.
[fèngcheng]
.
.

148
. . . .

10.3. 7. ——
[ji huo] [ài]

. . 87)

– ,
, ,
.
8.
[ nwèi]
.

. 87

9.
. . 88)
!

. 88

10. . . 89)

. 89
!

149
. . . .

11. « » « »

« » « ».

11.1. « » « » :
», « »,
», «
»( . . 8.5 10.3).
,

« » –
.

, « », « » « ».

1.
.

2. . . 90)

./ .
. 90

3.
[b iwànfùw ng]
, ( ), !

150
. . . .

11.1. 4.
( ) .
5.
.
6. . . 91)

, .

. 91

7.

( ) ,
.
8.

( ), , ,
.

151
. . . .

11.1. « » « » « »
« ».

, .
:
1. A ——
, – .
« » : «
».

B
?
« » .

, ?
« » .

2. D
, !
« » : «
».

[yùjì] [z ihuò]

, ,
( ),
, .
« » .

152
. . . .

11.2. « » « »
( . . 8.1 10.1).
.
.
11.2.1. « » ,

; « »
,
,
.
11.2.1.
« »,

.
(
, ) , « »

, ,
, ;
.

-
.
, ,
, « »
( )
– «
-
»
.

, , «
», ,
) -
,
.
« »

153
. . . .

11.2. 11.2.2. « », ,

,
.
,
, , « ».
:

1.

.
2.

.
3.

.
,
)

4.

.
)

5.

.
, « » ,
)

154
. . . .

11.2 6.

.
, )

7.

( ) .
« »,
, , « »)

11.2.3. ,
,
« ».
:

1.

20 .
2.

.
3.

155
. . . .

11.2. 11.2.4. , (
) , ,

« ».

« » .
:

1.

, < > ?
2.

, , .
3.

.
:
– ,< >.

11.2.5. « » – . »,

« »– . « »–

« » « » ( . . 10.1)
, .

« » ,

, : « »–
».

156
. . . .

11.2. 11.2.6. , ,
, ,

« »;
– ,
, , , –

« ».
:

1.

.
2.

, .
3.

, .

157
. . . .

11.2. 11.2.7. « » ;

« » : « », « »,
».
:

1.

!
: )

2.

./ , ./
.
: )

« », « »
, :

?
, , , )

158
. . . .

11.2. 11.2.8. , « »( . . 8.4) « »

. . 10.2) , « »

« »,

, « »

« » .
:

1. ——
?– .
2. ) ——
?– .

) ——
?– , .

159
. . . .

12. –
, ,

.
.
:

1.

.
2.

. .)
3.

.
4.

.
5. . 92

. )

6.

!/ ! )

7.


[b ishòu]
. . 92)
:« , ,
, , ,

160
. . . .

12.

, .
:

1.

. / . /
.
2.

, .

161
. . . .

13. »
.
.

2010 28

13

162
. . . .

80

——

——

. . 93 94)

. 93

. 94

163
. . . .

2008

. . 95)

. 96

. 97 . 98
. 95

. . 96)

……

. . 97 98)

164
. . . .

——

( . . 99)

. 99

165
. . . .

. . 100)

——

. 100

166
. . . .

167

Vous aimerez peut-être aussi