Vous êtes sur la page 1sur 46

XrtJCKY lUKE ®

'‘MufàHom

Dessins de MORRIS
Scénario de R. GOSCINNY

DXJFXJIS
MARCINELLE-CHARLEROI * PARIS * MONTREAL * BRUXELLES * LA HAYE
&t*HATtaûP: WiLUAAl -o
avant
-
mxrtx& «sn fcoj^r
pÉ? U> &J{Z U*? IMrÔT&.ÜP ‘DONV&-
LA PAJ2CUS A* l'HiJIOWfiLP ^TNA-
^ (
WJL^IN^.. >

vaitf éUkv/e*2 <5fcj» la <3iv>- —c». À ns <zs*s *gou.iNia« .eNVC^ON^ LiNN* |syP^PlTi£>N Uauli
UéATiON <?ACCJ3Tîi £b(Z L^ FUN& RAH-S Lt&^» iT^CCir^iPfe^À 76*0*0*2 t&ma eoiowGxrtex*'
sa^r pgV APLLNe»« Noires M
ô*â£> tsy.rupf!&& vu \mvom\hjr -sayv/zts toGOHtS-HOüÆ OU» LA \2lVlU^X>ON
PAJOTA— A. ^ UNIS VA-SYtî C0fcS-IO« !>£= U-AINIS^
,F*fflWlUïS APT^> A LA (£»U>- k
roir f BANSHirr MSfS <3olun&c
-

NOIfZjaô." ^
^
.

Ln vi . mi^at«3n^.

AON HL3Nt?TA«L^ AtP«^|9ûe^. VtNCi Us Cfck'ÆiurAr la '&&CU2 îs&r X N OUHBiAU A


)
Pü VLTTf* LiNANM\iT^ AtOM^ /JNU? K^NCGABLP* -S'* NATfcUfZ VWLUAM^
/ (SOWfûUI* G0MBL& L
I
**
/i^Xc^PCXIP* LiS vl>i>c f£*ae u» PctoJ^T- w/iluns’''
^WVOAMN^ ^r f^Pi-^s mimj^
*w» -riiftps
<*js*î / BHve*m£ m /??**
rC#5, c-is^T Rsf L^

®
©
OÀ &6t eja vAJJËfeN DJ= U- FAUT Qui~= 'TU Epn'OiiCKpW Au WVoMiNfcr.

QdILL OüULfer-S- <Pdl FÜME -A'NîiAUr 'TZJ AaE^


f=NFïN L’ûG^^ion Oü\ ŒwElj-
r*^s ©iGatse-s.* ist •boit' /Hj±e.irr5(2. l-APS*^ MT Qtl|» JJ= 71= RAI1= ‘Jÿas2^-Z-- a
AON WHFSVV ?.'... ^ Sm^CHS

/VAlMTENANr. .. i=r & UE C^FPoV^T De u‘ expé-


Il# m vomxr rA<S FeANearre
^ypui - mo i dition e<=t rwvovjAm-n: ue -naiæi-
.

"foiEf= 5l=t2A OÜVEC-T a LAQOUO-


-
V&: QoixxH^S Monter/..
Wl4>JlON.i "
d Jp N&^diKÎ
•étouPf. £>fcv/H2t-L-
f&*sré3=-z-/Woi
UA UAVANDE....

/X<r
/ — // Hod^TAVOwe Eef*OE2- VlOü-S’ AUONC’ FAtP** 'JEU Al A«?fci2
V(9Ü^ AV&C U» ‘SéKA’feœ lOU.UlN'T Oti B&AO VC^Ad>f^ .
DJ5 PA«30UÎ2 lf£.
fbziiz PAlRy» <20NNA«ÇaAH(?i= Dï=A* JOULV JtlMP»5rf2- > XPl»D
MiE/viraee^* t>(B uek.PP-diFion... <2t= PAV^Y-. y
®
.

Voo<r f3ve-Tfg*z \
jaGah vf»c /MoiUfeic: -&*,*<
t/lOWA. Di= lÀiA DIU-
(5-r^N<?C=votxr ctoHOOiRA
X OANAKA. Nl=ieB<v«SVA.
où VûiiÇ’PfZONDCiaz.
PîtoV^oNC’, ce«*
(2H*iV>uj>t err WaC
AUjL»n? Fboe FP3Ah<E*iKL ;

USS’ <3oi_L/Nls^ NoiB*w5-


/
De; ^/D IWkiîlA p*t- /
APja.iV&rt CAn-ç- u= /
. WV»M»NCr /\

Jus vt>u« dc=Avvnd^-


t>& vot^s* GnAeciae-
D’ON MrNI/VldiM D»=
OAGA«riaa«S‘..

fetEN fcENTtaNDü.

JüÜI«P-‘t=UiU..

MO\ ,J>' rrtz^ OMts\


fbi-S on <SboP 0^ '

P^IL... J
G»0B U’XEMIS éflAir
<SHA2ô^J= - OW&
VAC«|S A EÊTÏ*
'©pe’PSl^-y

0
©
VfiVJg' 1AMÎS)»
'/AK?AlU-!£ Alt» ÿ*=Pc^fcf?
t-t-* Oij Oi Ttoavfcï
Jouv

noüô’ EAlCIoNg/ cpt!Ï(^^r Cf= W (»‘f=&r gv&i CVlAND j‘pT*^


p^r
an
fbijn?
Pok^re.
-mafc. A*r
I
W pip^X-—
a"
/ <ü«a^i X eAem*? ENPAMr. 'AtsNNïs,
P
~ j-a/aic on ongj_j=
.

'n^Aip^r
® di--
<Jfc>
«A*tn*S£ \
PfSMCli
^ L. c?iu l-AigAir Disc
Cra>L<î^r<EcNe^«. .

^ NOüC APPRt-HÜpOMÇ JJ» NAi CWJ^


teNOoüAHT-„ MOI.MÊi/VUïs .Je -TfZoKS’ Ad.
Nt= g/Jl*C QiifcN t^ftolAKn-. (
^
s r a '

^o<
NOÎZAtA»-

><7 v&z ,
x voéK? «Jbrsirzfc..-?. H
— Mï3&i,'\E~U&2.TcMrQïGJ EiCVÉJNB
i-AA^(PiNTAQL&
us GMÂriMeNr Lr.-ta3i5tlRL.‘.

VOflg èr^'A^Nl^^ p^g -nvigrita og^*


^ WN fi '
S‘ <2^ TI3AIN ,

f/C»Atg 'c?ü'c3M ^
£&(Z p’iNNOSjsNYg Lï£g p^CV\P<Xlti T
[(

^ P O TfcAlN '
A

MM B
®
^/AUOMS'' \iOUG ŸOUMOUÇ Va\IE2-W3ü^' tVj^HueMtsKiT
^EpAIETÎfS -S’.AN'S' / (2oN'7C°iiaNet= "DP* UACreAVF
7
t5/iMDLor.iav '
(PxPSCfTïs*^ /HAlK TENANT
'
( fSE^ts/iR <?aja Lt= An=Pt?i^' E^*r
S. "X CEOtAM JWlTIfe 2 v/ PSâ v/ MfaïUkstJPi
^-,
V
fcKJffe*é
APMJsi-

oh ;
Mou t=.y.RfcfeDiricjM
LIS -TALU4^~-

ftsiPAe-ns^z. e»N
AVAUr, oü Jt=* vou<r
-faoüt» i-ô, PfiaAfi/
'
©
JE /Ml3
DEVENU G»
DBAV\HDf3 CÎ4=» G>u'fsat2x- ^ J\s >-A V4I /MC5W-
<StV4MiAftr Jjmune yTlSÜ OKHC UA
rü/to-Misu*s»^fR*saMisrtr fr&ônatWm LGGOtoOTiV^ I
Oui Noue AVP Panait X Uoai=^. AVÏ=<S CJa Tf*3N
v_ AUX <2A.tzn=«C'-_ /' U6<2*£t/ UJt£&-.

it-A db fAPrmuous
R&ur. on AMtBae.
, tÎABA *
Lt* TpAlN
UE WAS’Hm&fON/..

jaViDlBMAiENnAMBe ÜN
"TfZUMN RA£. «tzAvutn»,
tE PlANHiNCr N'ps^V
<*0M fUQUlëi .

. -feijr Oe AMSMSS -- V

/<GHieuto, ILLlWoiÇ/ '


^TjbNB-*? (S/HFtoBiuM voue oFFKiEA,
(jfcATCt-. DXi?J2<àr. -Jf*jr L'éç^' PE Mt=wr
SùFFETfifrSAJNÇ.:..',
F«5zie l» vova/jes. veee L'out&evr
VCOM Pgig AgAlp? BTSSIUB*'
PON, FlUET*?, n©ucp Noue^
tS/Jl-i- tWUlêW
HPP' ErAlAIJ 9 S«fc>tt- maic: JK- /Viten ^biivu-*NDf'A\,
f*o\ À De** Aiornt?' I^Ngf5 VC//AOP-- '
^

/j= e W ' VOOV AVP ï


3 wpufce.'S' *18 ï>>wAfiejs
ÎÎ/JP 1- lOPvMfips. '
CEEH/

W
k~Q— 4L ï
ÇfL-j! {jjip
^ÜiJteâjr J
c
rf--&p ‘1L h?, -Il- " PIS M
}kJÊoà

Ji-Au^ RfVJ-T Uiî «SbiVAHT fÿv.^te t^AIDNtZ Aoi \aJO/jTP 2 ENâOGîfci


/JM TfAIN Itxir
'
) J-A -S>s=AVAimS A t)E*? AIOIME^T ).^ IO E=r JP îS0l<?
yp SZJITe /fyoeuAwta, r-AtiO
165" E=r
t2./*lNüTP«
fc4KA^iaMJ2.Mf—

©
fArr^c oiMAziFreTc Vtfftefe, • TfoMN /VlAl<* BlitO'CXJia JCi
AAGminis. ’
eoo(ic
Jte. 'iou.C t>iC cuti voa«»
[ *
A y
Jl>2 LC3 TU-^AlPV
SHkaizen^-Fc Mix& amis (
&T MON <S.H(&VAL ! Y* J^éTtpCJ’Â MAC-Ol /..

©
©
r L'isnnüi . G.’ts©r eis<? i
VtiAûOHO, PAYANT-, M'fckMPfeeHBRr
vv* \toue_ la voie» ...
y

I
Ê5M PL<J«, JN VatrS tu Di** ee yovaObi
;

il- rvwir AAeOYJta Ua Dl&atiH par IA


-nzA^MUMft: p IN Ü/J OHlaMlN ca FBTT2.
AliX &TAV‘S-aH\<£'—

AiArntlaiWANr A*i Moih»? >.

>/y
Hoirs AVON*2
Ad M»j

t/UN-'
DiBidJK

NON' N 00“?
WA30N<3
^ J

'
AuoH« lAch«*& J->- v^AGon
Ç)|H HOt/S ï2^lAPt»af
-^OOT MH /MONt»*® /-P PCVJ&SoN
©
^UGON t>‘|5ZiK S mr T&az&ticn Nf* c?üw=- To Ue
Ti^uE-
|

Tçt*y£-Tü YA<? IM
'
Na DoiT-Sbierie. I
t
AliaiU.iȟ|e Bits N Vt*A1
VIVANT /ffiAVAU- Pt= UA
S. P'CYAAHA / >< WUO, à
V^ll-A f&UtaZKJOi/Sjf

M*£ A\^Fije-1bi bis VAK? i-N p»=4feeNOfz^


pp Uieüv UJkiP / PtsujtAV<se <2^i-ui-<&i
.' Avise e*sMJi*LÂ-
©
.

VCJVONC. GüKGI FJ,


CH|=e AMI
BMTIfeC? OÛN&
ATTENTION'...

\ Jiù eeoiç, &N ,

BFi»er/ c5u u.VAor Auohç.


HP ffr? ASM JSK. «eç I

ptN Efc*/n=s fbue Lia-Ç <SomjW»S


J
Mot, j& posndc NCHfZ^S* BT LB WÇOMlKÔ-.^
/<st*rrf= 0AR*.a»KF5 o»a CSHA<t»2 -

©
©
'fAHI'-n-S JM VA!<» GAC.&vmK. Use*
1

CAïuioiiy <yata jai raa\a<so±c c^maib


.

l-M tfONTT» OU Pj^TlT ftXJCPrr


Y«J« <$^VJE 2 îÎ.
/" <
. aHAn^* pjae«A^i-t;

«y -^jgy 16*8- I7B*...

ticeid

©
UA, mt*TRA»H
T>l» RAMPMR t

r J t*>«* T ®>*V vpw'H.


GHMMtfr-
,
AM^^ur y /p<*^r c»»«wcr»e.
^
[

V<SJHm%AH& f / £bMM*»u- 1>P


^ Cj3c
J^î
©B^^rô^n-e

Q«Ull«i OH , l.laMAUBNl*. -0. M'WCPL'^Ü^KA J’AWiaffAlC 003 <2|3T IHDIIBM

<£i^ <**« ftüUl-©4JU.|»TV FAIT «Si /- > AlUM» OoKAtfi AU-Uaufac.


©
^

ÇVSrt&HT, NN M'A^-Tb PAS Al6t»l» POIUMW.-' Nt» MtoP’T'U PAS _.pCr-Tta, *£ciifZpuilu A-S^CVJPI ,
pir ~CA /-AU6U&, A O MAYiN, t>VT<?li|& fÎAPffc^ *Tfc AVA»« t-MM- «'p^-Tü T5V3 Tc>Mf3* WNC tA
£|>MBMir Avexjz. tA CDNCi«r»i«=e PfZpÔ^OI* QttSu V AVAIT ou MOHCe JilVIlèlZls PN ts^AVANT DPi
P»» IA GUIMII9
-
(fiA^TZJK-^ '
Oil
y 4&yg1c*ti & eAL-P , <?U\ fcs^AAyAiT OAN^ TA OpiUXièM»
PÊ® •SO&fÎ12.?... Plt2CX&ÜM
CMvreno pp= bozib ?._ / .njj )
-fil M'p“V* A«*
M3V&2 â3/vvw*£bN mrptMP^wne^
W3 vm-NE^PAeui» '
>

MAVO,
ÔW*Ê fc#e£Vü
AMi/
01 ÇOM! y

J AVrëHTioN,
VL MûH FVeeS. y^fu&?/Uo*i reüf^r^ 1

'
*ar Yt& Cmp-y^uhisS
AiP»fa^nr*j*Ç vtf*s»C
ŸÂi&Ç' qui u*<u^ o«r
AtoNTTW* l*e wn$J»e«

s. DI? ^-'pAU-C7E-Fi26
\ L»0|) iv
f
JAIUI^ M'iNCrAU»
Pia^À ut5u*=«r
k, t»NÆOPl= tiNl» 1^>lC

QUAHV MOU <3*\oo m J


Nt5 €t-£A put# ÇHi'UHtî
•SAeiNia pis ftw« <’^ie ÆA
UH&1&AH» ou fJwinaip,
e»»kA VOUDRA OII2I»
ttaur e** Pav^- ^*ra votfflk!
(S»Wiui*S**A /._ /
QKPSo/ \i iVP
Uoue&A!
VfVOM inô- sp» puptnsur apmi
ftABt» (MlüHr x JA «OLoNIŒA- luhe-'
-ftoti, l-r JXJOÜTP* qw** "El fa N
OP» (SffCSJ Pk-rpl
5>n<S- lia 6ûüEA&^
PT LA PIPiOM-VTIJs CE
V fic3TPpi ÔüiPJS //
X UlSKV UJK4».' >/

\ CUAlÇ. ua
y XOiVmHr
/ ^PPIZOCH»
PJg
DI® IA

Vous aimerez peut-être aussi