Vous êtes sur la page 1sur 46

les daitom

sans ce si/zzaeo
&UCKY XiVKS ®
US OACKW
OAMS U 81/ZZ4ÆO

Dessins de MORRIS
Scénario de R. GOSCINNY

DTJFTJIS
MARGTNELLE-CHARLEROI * PARIS * MONTREAL * BRUXELLES * LA HATE
«IKTHQA v T» Yoo . *

3 Happv aiRrncvw rt> vc*j, •,

J HArpv ©iEtvcjav, opvar jocawat--

®
piz^NDC a* v>onm,
ŸAHewYcs'

JÂl ÛIBM E=NVIE Pt» ^Al'CCWrc. AAlC UsST PALtS>N


ffc«i2 1&G> f>ilN«12 OIS Sfc>Nr ff?OP B&TT&C*
llaUR- INBPPlÇAeiTtÜ J . t=r itOP /W£>eHANTÇ
P3ZJ/Z <*OüEJF= l-K
LiBpieT^' "i
RSN AVANT. J
jOi-LW JÜMPPM2/ /

'
'
«)s -nei»2
Nl=t BAe'JI» VAIS*
V/CHi-^ D»frBAJ2eAS^T=tt
«a VtÆ BCVJUJar-c / 1
J
Ni='riBp2 pw/.

S JtlSVti/UMNr, Nous* Nl=


ps^VlaptoN^ PSvs- Aü* t^TATS’- >
fOtlÇ.QÜOi?
poofzoaoi?
£JNI«" HOiPff rÆAVla^SterasK-S l-A ^iJsST-C^
C^i’U- AD»Tf ?..
f^ott ripMSia pt no/æ iPoh-g Ao
CAVJAPA ' L41CKV JXIKUs NE
V1ENP£A.0V? Ncv^* CH»sjacHt»fV
LA-RAS:' ./

©
HCXiS Ai-lOltS LUI DONMKÎÎ. Â. ftAieaO. FuAiEü .
PIAN, FfcXie*»i-
ON OBJIKT AVANT APPACnsna AUY.
PAUoN, IL F*7Ufcf<A AINSI SYJIVfZ» y
S PhSTta- Cuit* Q2J5 HAILLON
^»NT /KA^JVAlS.'

AAlN TENANT, RajN-TAN flAN, A*!^ MON, ^N-TXNftAN:


N OliÇ ALLONS ~Tïa AlBnt2u» -fti Yoüpn^s’ lo> -vos r ^uêtbar /S
AU P»^Vjr P» LA Pi«na- A LA PiSYl» A. t=AK LÀ /
£A £*Nf CON\M&
C2*a HAILLON/

®
®
©
r emrAovsi Pj* GPoste?

Qv

%r-

®
5>
ffZ»P|2»tS'JONiaS' Ha&H. fAf» mai. Mou idé=es De
üowe RAtftye APPei.ee.
J OWeÇ’, HIS N ? (OA ATM
1

B(2oatu_t:e fôurwç LPf


PiSYtss- ppi uiejdv ïaivje 1

Noué' tfAVÜNÇ* RLClC J>= VA1<*


\ oh/ J.AIMf=/ OM-' li^ep
' OiJI
cSim DF L'HfePBlB A' /^cxù u. rîAAif lewiz jü^pa'À >v
I

UNE FOIS1
AU 3ri»*ccH(=e \ autant la je /hanoï»
r(2oNri»i!^ ' (
A\ANÔ*MS S'r NOuC r
- • > Dew'peAu BEodJT&fS V -SbN AS^itnVtfc, Aw
AHCrloNG lt& <SH0.VAU)t /.
ONe seu-t» DP
(Ü^UAL AU* .
eANADA, HOO^ Rf-PfPjaMDBoNC UNIE
vie NotZA'AUi.eN D&feou&sAnr
ues Populations' /J
ÇbUf2
-€AUKe
jjHpraai»..
/
)

/v. — _ ^ >v

s!fkÇr (*ueieuv_ ^
Ct^Tre isau *sist\r
COMMIS UE HAILLON
cpu’ON M'A DoNNf=
A' FtAlPeP1 AU
F^NlTBNCiee— /
jja vi» nç: op> vûic Lo&ty uuimj
[L fwi r riM-rz.‘todjr tn=s^ma

fs^r NIS PUJ'S' <A


fPONT|^(2*= NM P«T PlüC
e>Jf2N UotN AVMNTJS.NAWT '

P* K <S**M4=
J
AAlC JP» NX»
Ot* T'A VIT
1
J TW MOH &=•&**“
À P*IN» fkWt'AM&
M PR<Met&'-

'Aii.Kviaiu»™*-';
/Mf=Kvp*iUJ5ü*'

fbueuae/'
y

©
(JVlATfc*- WMK-Viecj JW T>if OU'ON
l_r X Man«Mk*i '

CÿUOi,
T)i~ tvi=1t/îi=

ai Aü ©AN*»*, n
6£llît=*?
Ké= &<9HT PA<? Ô3NWJI*.*-.’ MAi-C* Naite
nom A dû Fr«v\M«Mif*>- i »*« r*r<wN-
©
JE M'Apppu-e V/&NE2.
l*N«? ,W\ (ÇABAHS*-. NOU^ AiloNC V
^HÔNESR. <2M BoOo, Ô>VPt2lcri.-.

J** A*Â>pe.i.te
uxzi^v UJJte, PST J
vba*»

@
@
IL FAUT FlLwR-' LaffJiV LUR&
f*WSV I^VST LOIN 1 JAt AMHMtf
M<3ü« <2Aa«PMZoN<'
V FLü^tACO.'
KOU-S N» Pc’üVOK*? AVOf«<? HOOÇ AVOMÇ TfrccpujaSVioji phLiefe
eownnuiati sommu -$a, &lD. y
)
FAIM'
/ .
OAN^ UNE VIUUS.
1

tjop-' NOUC D&VO«<? HOü'C'


LA Rsueca noü**
KEF.'iû’lÊK QûMQuæ FXtr RB^htsfcexs sûrambnt.'
Hoa<£ 5ûh*ibç iftRurckv-'

<S<\ vpur \MA\S DU BotG,


iQA \if*ur t)l(2|S. "OOI< lUVfSHA
Ol(Z|a Quoi, Wtfbur RANC
TlMBPJi? ^ _»TVt£ rbfZ&r '

t£fz N'f^sv f*6r UNE


6A|4te»N PB S>= 1*
g
à Huetsfcl «"•

J»s QZO*<S qui t» l^s-


BfiCHtsfcOfK? «EJMNT <£* C>OAMD
«.«• AtWr*3NT EN AR-e^ta,
ffeüp. Pf2^VB»NH2- Oül=--.

wlWn/ VtW*? NQ M'AVEZ. FMC» VlïfNB-a A'Jee Moi AU SAMP'nooS yoUC


^NTjftNDiJ ÛRjMBfa. "TiMiaiate-F
VcPû<* H^Mtaz. ^ —
ffc*5
COlWBfZDfiC la <kxif>ia Aux ffe« psr
Dü SiRoP O’^RAâie, djA vous VçkMPTttuJ
AUHl-, AU MOINC?. Mot* kom ass-r —-
Mir*e^P<uj5spAu ^oü««owmbs
^ '
,, /
( Leiq nzrf&q jon*«l

©
- .

cPüm rArneG 'xw*? NOüÇ


»N« LA pé<5ioii ^ . TXi Travail ...

Atf~&T QurnL iVi -rfeAiA U_ DE «MPLOt . ffAfe l^r»


6>eN Cm dé? BZÎC+IBbIZOU
TRAVAJL?...
e+a nWst'p**?
6/Nt3

Par&pae JI»Tp -DiÇ'


Oop= J*= N»
FAIT t-XPC£iS.-/

^OKTtei fbü(Z E.NL&’VeP-


ijftS B(2aMGM&<^
OU H^ur '
©
<i«jiu»zPiavpNU2 vee-s- VlT^/ 10u« >A«SAMFOUIE.-
- iAlZiVI» jfe= Djfe^ït2*2
ewofi ON-rtZON«.' ÇaÔ^vez/ |
(^VJI DOIS liTTZ» LS
VOUC kKlTT&P4Zo<Se(2
. «AU
‘ V T)R(7UIK<7 7* —.
-50.JRT D'UNE /SFFAlKe
V 'vtotFî eo*e*a2NAKr„

0 3AVȣ
J
«Sftl&N MAiG &NPI H.-TottG U&ÇT
ŒHlfS'H'Ç SUkVlMtr NMFP-
PMlÇAMmCie \oVWûW*h<?«Ci«t F«7Ü< /KOV&M O» té3ü«ac«/or
STÜplOB CXI& WON T A <JN»- MC£T &&TA
1

'
J
t-CXÎOMOT-'ON
SÜPLiOait-AiOI
r FAITE- D^Ryi^ I UN PBîU PiN AVAl-.ILV /fZAPiDis fc=r
vVlU-iAAt >
•'
OC.' BAH-'- e^urt**» v't*Au/.. <
33 NFoP-T>VP>».e= -

H£ MtrGr fCAfenJ
^ gumpm' &

'ne Jotr reeenc


Ooitm' AIOM6-.
/U-Lone-v-' «-«

Aeui^uANrs..,
©
AA\Ç laWFlH.CXJ Pfi?r Js*N AlA«B2 Pt= 'C>üR«l=SL
U/, UA^C BN RoltD ! NOJjÇ Allant
UOUG re^m^iaiGN&R. '
>

~ /UoN«3 VBN »#2 '


.

Nati^ATmHŒoK^ -

gmji» l»
^yiLOON -Soir M5E/WÉÏ POillE.
?AlR|a> U* Coaï»' ^

/ /AmaMDia=>
la f&rm&to(2w
îtoa*2- «•TVrT2sfi 1

@
-

oui, nïôfze*? aEuj^stouews -


T)P VR>M*S âARNB/MuMTS:' ftMmOaoiï
it^voü^cîNTOOüé Æj2^uk fouit?

a» Soie
*"<gAn* îECa KKailt,

IftiMftT P£
jtyjfc
U»NTCLte

SüCAfc joe

A»teu t'ASiAKiN
~

<JNtÎ20l€'NIEilFDIX ! ©tir I

'

J'pN Al VdTfc#* MATfcM \


A>'A |éCCBZie« '
JJS ©41 ITT» LJO
ŸAH'S PT J*=f i/<2>u« UAi^C^ atrn Oüi
CjcSY^tpu é!4k»K.. jp üü«
«otiHAnrp cjj PiAiSiB-
y

?
7peuoA4r çj= tt
r tàuiN
iNir lônaM... AERJVON^ À
Gfe>l-Dt=M <?U3W
v LAt 5tfp(2©»rS
<

CÛMpsVAOJt l»T MOüC


<90NTino»Kon<? t-aw
-TRAiN PA u ...
f
IL A
FfiëftM&tKl^^ALOON.
ee Movfi'nmf IL
JUji cn cmka.' ,
o» Ka pas
If. MOUHTI» '
Ppue cxj
Mountib.'

op HP v»a* eiBH
FteK.owa vu *\ASs»kece

i
tt’pWnaHD
(LitoN...

^
où Ef»T 14* fBûPtùiÎTAiCw Dfc= VflN&TCM, VCUC1
e#iT ^t>\bl\sv^sms>htT Awtr A'ils^ Vl?oAlV\sa.HT
f
P»5 F**ftVIttp. «3N LOCAL, J4* ^^5 uAoTfcj E-i n^i - —
Ÿf^HOGA^ ftissN üH
tm NOA^a 06»

'
ViiN^foN
e«APeA^—
££(3*tr-et£ f&ætBiia.'
V'
'Vn.

©
OW us Joli QMiBN-a*li|SN.r~
'

DOM/W A6<e C?u\s nouC* n voue


PUi*3 NCJTTÏæs TTzaTncsA^

tfWr VI
foH GWISN-SHIPN >Wâ&HAN 1
pSf UN LOUP,
Animal'..

Uu«. ON-neoir AjpM


mont^iz.'i (ION'
monter
JéTJïDiS.'
MONTPR

IL VAI/Noaïf V
QMi^eArARiW, 1
gr ÇA.jpSÀif Oupj
CV£r mâchant'
AAiG Je N'.

PUpiN DIT!

J "Al MA K? MIMi*-
j.'AülTZ»e ftftpHA&s,
<E*»UU c?Ü* UIS
VAXLAxr PACS...
LCJfitfV BN
/ Ej!?tt5f(«AlC<3sNeM ftoüK ua \
«P^VICt» C?UIM VQÜ-SAV B2.
E*&C<DÜ AU &AKAOA »N LE
p*0AeP,A««Xt<T Oba QUATÎÏ*-
SahDitC. >»r Ptaup- vou*?
«iGtariae la «AT,CRAe.no«
OUP «OU? AVICXMP »LJt* DE i
\ V<?0^ V0lfc <SotlA\iOBBfi
N. AV**« KOüÇ- y/ fl

UViVfHIB ÎOW BOV' e; i ÜP-UN6- auonC AKBo^VsreX A"»ve lvuc.r. ^avova\.\


esw ALA UHt=1 OM TMjfc
ftuegua ook<2 - 0.-S*
^AN Tl NP.&A Jt>P-AJ- 7
/\vi&C UN H£1AC.C DO
L.S5
,
FY»« U-U&1£¥...
^ ^/V /A. ^ IT '

'
fck ' Ut&tV UJKH N’A ?A^ ç,’c^.Y F'/Æ-FAiipAUaNr i^YAer, ...J |= Voue* Pc»eOHOUIISAl  UA
pjZoïr DP HOW AKemtsF- ^ FPoN'Dié-J'T-, AME-®- No*? IA* Dr
SA N APA O
1
lU-t^fSAL C^ltr- NOü<.' A4l/?oN*> FINI NOT7?eTM*t.

AV/*=« MCÏI&t»
NN/kAfi DIB LAtr.'
(*GuC AOCMSftC / .1»* Sil's.

A IA FKOKTllâC**- A<PHrT*fc<2iOib
Ur ACi^K <*J=
jr RMWfZ»» eoweov..

t^WANT À VOÜ'S’, *\FsS'SUa<J12iS


>

0M-t2>N. B(l=H'JP;fUJF
Kl «2AKAHA Nfcs v^îüS- ARB*«r»B PA«, Aavc jfrT^Tfcü».
U- ffepN* A VouC* S=.XPUL**Mfc...
—M&MS
2a PAIT -four rus
FXAtGUi Dt* <Va
P««n^U4|B|2. âtU»Z «3*/

VOYPZ
PJ.cnÔr-

Vous aimerez peut-être aussi