Vous êtes sur la page 1sur 3

Weg met alle vastomlijnde rapportages! • Accountancy Nieuws http://www.e-knip.

nl/cacheview2

Weg met alle vastomlijnde rapportages!


29-03-2011 11:34 • Accountancynieuws nr. 6
Vinden in plaats van zoeken. Ondernemers die zelf navigeren door de gegevens die in
hun administratie staan opgeslagen. Gegevens over inkopen, verkopen, debiteuren,
crediteuren overzichtelijk gepresenteerd, waardoor de informatie relevant en leesbaar
wordt voor een ondernemer die weinig weet van boekhouden. De ondernemer vindt
informatie in plaats van dat wij hem ernaar laten zoeken.

Vinden in plaats van zoeken. Iets wat me al jaren intrigeert. Je vindt iets. Bijvoorbeeld een idee of
informatie die nut heeft. Van tevoren had je niet bedacht dat je er op zou komen, maar toch ben je er
op één of andere manier bij terecht gekomen. Daar bestaat daar een mooie term voor: serendipiteit.
Dingen vinden die bij je passen, zonder dat je ernaar op zoek bent. Sommigen leggen het uit als
toeval, ik kan me meer vinden in de uitleg dat dingen gaan zoals ze gaan. Jaren geleden, toen ik me
nog bezig hield met het ontwikkelen van consumentenelektronica (nog voor de iPods en smartphones
zoals we die nu kennen), ben ik een project gestart voor het ontwikkelen van een gebruikersinterface
gebaseerd op dit principe van serendipiteit: vinden in plaats van zoeken. Op dat moment ging het om
informatie, content, in de vorm van muziek, film en foto’s. Een interface die een dusdanig magische
aantrekkingskracht had waardoor je uit jezelf ging navigeren door de vele gigabytes aan media die je
door de jaren heen had verzameld. Niet alleen van jezelf, maar ook van anderen om op dingen te
stuiten die bij je passen, zonder dat je er echt naar zocht. Wij zijn wat dat betreft nog van de
zoekgeneratie, groot gebracht met zoekmachines zoals Alta Vista, Excite en de koning van alle zoekers:
Google. Grootgebracht in een tijdperk waarbij de hoeveelheid informatie beschikbaar via het internet is
geëxplodeerd tot voor ons ondenkbare vormen.

Filteren

We worden overspoeld met informatie in welke vorm dan ook, zowel privé als zakelijk. Proberen met
man en macht informatie te filteren tot behapbare brokken die relevant voor onszelf zijn. Naast de vele
toepassingen op smartphones, tablets en pc’s die ons helpen om informatie te filteren, ontstaan er
langzaam maar zeker intelligente toepassingen die zorgen dat al dat werk voor ons wordt gedaan. Die
ervoor zorgen dat relevante informatie naar ons toekomt in plaats van dat we er actief naar op zoek
moeten. Het mooiste voorbeeld daarvan vind ik Twitter in combinatie met de iPad app Flipboard. Daar
waar ik vroeger standaard iedere dag door mijn enorme lijst aan favorieten (bookmarks) liep, gebruik ik
nu uitsluitend Twitter en Flipboard om dingen te vinden die bij me passen, voor mij relevant zijn.
Flipboard selecteert voor mij informatie uit online bronnen die ik van tevoren heb aangewezen.

Navigeren door de eigen administratie

Waarom passen we dit principe niet toe op de administratie? Maken we een interface, die ondernemers

1 van 3 30-3-2011 10:07


Weg met alle vastomlijnde rapportages! • Accountancy Nieuws http://www.e-knip.nl/cacheview2

aanmoedigt om zelf te gaan navigeren door de gegevens die in hun administratie staan opgeslagen.
Gegevens over inkopen, verkopen, debiteuren en crediteuren, maar het dusdanig interessant maken
waarmee het relevant en leesbaar wordt voor een ondernemer die geen verstand heeft van
boekhouden. Dat we de ondernemer dingen laten vinden in plaats dat we hem ernaar op zoek laten
gaan. Of sterker nog, dat hij niet meer afhankelijk wordt van de accountant of boekhouder om
bepaalde informatie boven water te krijgen. Weg met alle vastomlijnde rapportages, bedacht door
vakidioten die de hele dag niets anders doen dan met cijfers toveren. Bied de ondernemer als het ware
een browser, waarmee het leuk wordt om door die enorme brij aan informatie te navigeren. Laat de
ondernemer dingen vinden zoals je ze zelf eigenlijk nog nooit had bekeken. Combineer deze
gestructureerde informatie met ongestructureerde informatie vrijelijk toegankelijk via het internet.
Wedden dat ondernemers tot inzichten komen die we van tevoren niet hadden bedacht? Maar die hen
wel meer inzicht geven in hun eigen cijfers en die misschien ook leiden tot nieuwe, creatieve ideeën.
Bouw in dat mechanisme tevens een mogelijkheid in om die kennis te delen met anderen. Ik werk zelf
met Salesforce.com, een CRM-ysteem, waarin het zogenaamde Chatter is opgenomen. Een kopie van
Twitter, maar dan uitsluitend voor intern gebruik. Ik geef zelf aan wat de interessante zaken zijn die ik
wil volgen. Klanten, projecten, campagnes, leads, account managers, allerlei elementen die staan
opgeslagen in het CRM-systeem kan ik volgen. In mijn Chatter timeline zie ik alle gebeurtenissen
voorbij komen die betrekking hebben op hetgeen ik volg. Informatie die voor mij relevant is, komt naar
me toe. Ik hoef er niet meer naar op zoek. Een briljant systeem om op een efficiënte manier op de
hoogte te blijven van de vele dingen die er spelen. Ik ben ervan overtuigd dat ik daarmee een
competitief voordeel opbouw. Ik weet immers sneller dan wie dan ook wat er speelt, waar het zich
afspeelt en ik kan daarop actie nemen. Ik zorg ervoor dat ik als eerste op de hoogte ben van alle
nieuwtjes. En nu weer even terug naar die administratie. Ondernemer en accountant volgen elkaar
ieder vanuit zijn of haar eigen expertise en vakgebied. Zij zien ontwikkelingen binnen hun administratie
en delen die met elkaar. Wie weet vindt de ondernemer een dubieuze debiteur op een hele andere
manier dan accountants dat gewend zijn. Of komen financieringsbehoeften op basis van hele andere
criteria opeens bovendrijven. Komt er behoefte aan advies rondom fiscale vraagstukken boven tafel, die
anders nooit of veel later ter sprake was gekomen. Dat is vinden, dat is serendipiteit. Dingen vinden
die relevant zijn zonder dat we daarnaar op zoek zijn. Het klinkt misschien wat hoogdravend, maar
zoals gezegd verschijnen de eerste apps al op de markt die dat kunnen. Flipboard doet dat over
Twitter, waarom dan niet over Chatter? Waarom dan niet over financiële gegevens in plaats van
CRM-gegevens? Kan iemand mij dat uitleggen? Ik denk het niet.

Kennis ontsluiten en verbinden

Het gaat om de kennis die iemand heeft om op een bepaalde manier naar informatie te kijken en die
vervolgens te interpreteren. Alleen, is die kennis nog wel voldoende? Is deze kennis met het internet
niet erg snel ergens anders te vinden en te kopiëren? En wie zegt dat de kennis die een accountant
heeft opgebouwd de enige echte juiste is? Is dat de enige waarheid, of bestaat er ook nog de
waarheid van de ondernemer? De doorzetter die zich door niets en niemand heeft laten tegenhouden
en een bedrijf heeft weten op te bouwen zonder daarvoor gestudeerd te hebben, op basis van
‘fingerspitzengefühl’ of ‘onderbuikgevoel’. Misschien is die kennis wel veel waardevoller dan die van een

2 van 3 30-3-2011 10:07


Weg met alle vastomlijnde rapportages! • Accountancy Nieuws http://www.e-knip.nl/cacheview2

accountant. Maar door die kennis te verbinden, te delen met elkaar, ontstaan er misschien wel veel
mooiere dingen. Ga je combinaties vinden en patronen ontdekken die we van tevoren nooit hadden
kunnen bedenken of waarvan we nog nooit hadden gedroomd.

[Mark Appel, marketing manager Twinfield (@boekhoudonline)]

Accountancy Nieuws is een product van Kluwer - © www.accountancynieuws.nl

3 van 3 30-3-2011 10:07