Vous êtes sur la page 1sur 203

Sejm

Rzeczypospolitej Polskiej
Kadencja VI

Sprawozdanie Stenograficzne
z 79 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 1, 2 i 3 grudnia 2010 r.

ANEKS
Interpelacje i zapytania poselskie
oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Wa r s z a w a
2010
str. str.

TREŚĆ

Aneksu do Sprawozdania Stenograficznego z 79. posiedzenia Sejmu


w dniach 1, 2 i 3 grudnia 2010 r.

str. str.

Załącznik nr 1 – Informacja marszałka Sejmu Poseł Anna Paluch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63


o wpływie interpelacji i zapytań poselskich oraz Poseł Adam Krupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
odpowiedzi na interpelacje i zapytania Posłowie Tadeusz Arkit i Witold Kochan. . . . . 65
Załącznik nr 2 – Teksty interpelacji i zapytań Poseł Leszek Jastrzębski . . . . . . . . . . . . . . . . 65
poselskich oraz odpowiedzi na interpelacje Poseł Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
i zapytania Poseł Sławomir Zawiślak . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Interpelacje Poseł Waldemar Andzel . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Poseł Kazimierz Smoliński . . . . . . . . . . . . . . 12 Poseł Stanisław Wziątek . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Poseł Stanisława Prządka . . . . . . . . . . . . . . . .13 Odpowiedzi na interpelacje
Poseł Andrzej Gut-Mostowy. . . . . . . . . . . . . . .13 Sekretarz stanu Czesław Piątas . . . . . . . . . . .73
Poseł Włodzimierz Karpiński . . . . . . . . . . . . .14 Podsekretarz stanu Adam Fronczak. . . . . . . .73
Poseł Grażyna Ciemniak . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Podsekretarz stanu Jacek Weksler . . . . . . . . .76
Poseł Beata Małecka-Libera . . . . . . . . . . . . . .17 Sekretarz stanu Tomasz Siemoniak . . . . . . . .76
Poseł Kazimierz Gwiazdowski . . . . . . . . . . . . .17 Podsekretarz stanu Adam Fronczak. . . . . . . .77
Poseł Anna Śliwińska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Sekretarz stanu Jarosław Duda . . . . . . . . . . .78
Poseł Daniela Chrapkiewicz. . . . . . . . . . . . . . .19 Podsekretarz stanu Marek Bucior. . . . . . . . . .78
Poseł Jadwiga Wiśniewska. . . . . . . . . . . . . . . 20 Podsekretarz stanu Cezary Rzemek . . . . . . . .79
Poseł Henryk Milcarz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Podsekretarz stanu Adam Fronczak. . . . . . . 80
Poseł Andrzej Ćwierz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Podsekretarz stanu Rafał Baniak . . . . . . . . . .81
Poseł Mieczysław Marcin Łuczak . . . . . . . . . 23 Podsekretarz stanu Juliusz Engelhardt . . . . 83
Poseł Anna Bańkowska . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Podsekretarz stanu Magdalena Gaj . . . . . . . 83
Poseł Beata Małecka-Libera . . . . . . . . . . . . . 24 Podsekretarz stanu Adam Fronczak. . . . . . . .91
Posłowie Tomasz Lenz i Krzysztof Brejza . . . . 26 Minister Elżbieta Bieńkowska . . . . . . . . . . . . 92
Posłowie Grzegorz Napieralski Minister Aleksander Grad . . . . . . . . . . . . . . . 93
i Tadeusz Iwiński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Podsekretarz stanu Hanna Trojanowska . . . . 93
Poseł Joanna Fabisiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Sekretarz stanu Czesław Piątas . . . . . . . . . . 97
Poseł Aleksander Sopliński . . . . . . . . . . . . . . 28 Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk . . . . . . . . . 30 Michael Waligórski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Poseł Józef Racki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Podsekretarz stanu Marek Haber . . . . . . . . .101
Poseł Janusz Dzięcioł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Podsekretarz stanu Cezary Rzemek . . . . . . .102
Poseł Zbigniew Matuszczak . . . . . . . . . . . . . . 32 Podsekretarz stanu Marek Twardowski . . . .103
Poseł Tadeusz Woźniak . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Podsekretarz stanu Cezary Rzemek . . . . . . .104
Poseł Michał Stuligrosz . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Podsekretarz stanu Jarosław Pawłowski . . . 105
Poseł Janusz Cichoń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Sekretarz stanu Jarosław Duda . . . . . . . . . .106
Poseł Tadeusz Arkit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Podsekretarz stanu Hanna Majszczyk . . . . .106
Poseł Kazimierz Gwiazdowski . . . . . . . . . . . . 36 Minister Barbara Kudrycka . . . . . . . . . . . . .107
Poseł Anna Sobecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Podsekretarz stanu Janusz Zaleski . . . . . . . .109
Poseł Kazimierz Moskal. . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Podsekretarz stanu Marek Haber . . . . . . . . .109
Poseł Marek Polak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Sekretarz stanu Kazimierz Plocke . . . . . . . .111
Poseł Stanisław Ożóg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Podsekretarz stanu Hanna Majszczyk . . . . .111
Poseł Marek Zieliński. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Podsekretarz stanu Adam Rapacki . . . . . . . .113
Poseł Grzegorz Roszak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Podsekretarz stanu Janusz Zaleski . . . . . . . .114
Posłowie Tadeusz Arkit i Andrzej Ryszka . . . . 55 Podsekretarz stanu Juliusz Engelhardt . . . .114
Poseł Zbigniew Babalski . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Podsekretarz stanu Cezary Rzemek . . . . . . .115
Poseł Bożena Kotkowska . . . . . . . . . . . . . . . . .57 Sekretarz stanu Czesław Piątas . . . . . . . . . .116
Posłowie Bożena Kotkowska Podsekretarz stanu Artur Ławniczak. . . . . .117
i Grzegorz Pisalski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Podsekretarz stanu Cezary Rzemek . . . . . . .119
Poseł Adam Gawęda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Podsekretarz stanu Juliusz Engelhardt . . . 120
str. str.

Podsekretarz stanu Hanna Majszczyk . . . . 120 Poseł Krystyna Grabicka . . . . . . . . . . . . . . . .168


Podsekretarz stanu Janusz Zaleski . . . . . . . .121 Poseł Mieczysław Marcin Łuczak . . . . . . . . .168
Podsekretarz stanu Marek Haber . . . . . . . . .121 Poseł Daniela Chrapkiewicz. . . . . . . . . . . . . .168
Podsekretarz stanu Zbigniew Wrona . . . . . 123 Poseł Jan Widacki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169
Podsekretarz stanu Piotr Styczeń . . . . . . . . 124 Poseł Tadeusz Tomaszewski . . . . . . . . . . . . .169
Podsekretarz stanu Marek Bucior. . . . . . . . 125 Poseł Adam Wykręt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170
Minister Adam Giersz . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Poseł Janusz Dzięcioł . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170
Minister Barbara Kudrycka . . . . . . . . . . . . 126 Poseł Tadeusz Woźniak . . . . . . . . . . . . . . . . .171
Podsekretarz stanu Marek Haber . . . . . . . . 127 Poseł Kazimierz Gwiazdowski . . . . . . . . . . . .172
Podsekretarz stanu Juliusz Engelhardt . . . 128 Poseł Czesław Czechyra . . . . . . . . . . . . . . . . .172
Podsekretarz stanu Bernard Błaszczyk . . . 128
Poseł Wiesław Rygiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
Podsekretarz stanu Janusz Zaleski . . . . . . . 129
Poseł Grzegorz Roszak . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
Podsekretarz stanu Andrzej Parafianowicz. . . . 130
Poseł Anna Sobecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
Podsekretarz stanu Adam Fronczak. . . . . . .132
Podsekretarz stanu Piotr Styczeń . . . . . . . . 133 Poseł Zbigniew Babalski . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Podsekretarz stanu Maciej Jankowski . . . . 134 Poseł Andrzej Nowakowski . . . . . . . . . . . . . .175
Podsekretarz stanu Cezary Rzemek . . . . . . 136 Poseł Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . . . . . . . .175
Podsekretarz stanu Poseł Sławomir Zawiślak . . . . . . . . . . . . . . . .176
Joanna Strzelec-Łobodzińska . . . . . . . . . . . .137 Poseł Tadeusz Wita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177
Podsekretarz stanu Maciej Grabowski . . . . 138 Poseł Edward Czesak . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178
Minister Jolanta Fedak . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Poseł Stanisław Wziątek . . . . . . . . . . . . . . . .178
Podsekretarz stanu Radosław Stępień . . . . .142 Odpowiedzi na zapytania
Podsekretarz stanu Juliusz Engelhardt . . . .143 Minister Aleksander Grad . . . . . . . . . . . . . . .179
Podsekretarz stanu Igor Dzialuk . . . . . . . . .144 Podsekretarz stanu
Podsekretarz stanu Zbigniew Włodkowski . . .144 Joanna Strzelec-Łobodzińska . . . . . . . . . . . .179
Podsekretarz stanu Marcin Idzik . . . . . . . . .146 Podsekretarz stanu Radosław Stępień . . . . 180
Podsekretarz stanu Radosław Stępień . . . . .146 Podsekretarz stanu Andrzej Parafianowicz 181
Podsekretarz stanu Hanna Majszczyk . . . . .147 Podsekretarz stanu Jacek Czaja . . . . . . . . . 183
Minister Aleksander Grad . . . . . . . . . . . . . . .148 Podsekretarz stanu Janusz Zaleski . . . . . . . 184
Sekretarz stanu Jan Bury . . . . . . . . . . . . . . .148 Podsekretarz stanu Piotr Styczeń . . . . . . . . 185
Podsekretarz stanu Janusz Zaleski . . . . . . . .150 Minister Aleksander Grad . . . . . . . . . . . . . . 185
Sekretarz stanu Jarosław Duda . . . . . . . . . .151 Zastępca głównego inspektora
Prezes Rządowego Centrum Legislacji ochrony środowiska Roman Jaworski . . . . . 186
Maciej Berek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153 Podsekretarz stanu Jacek Czaja . . . . . . . . . .187
Minister Adam Giersz . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Podsekretarz stanu Anna Wypych-Namiotko 187
Podsekretarz stanu Hanna Majszczyk . . . . 154
Podsekretarz stanu Hanna Majszczyk . . . . 188
Podsekretarz stanu Marcin Idzik . . . . . . . . .155
Podsekretarz stanu Juliusz Engelhardt . . . 188
Sekretarz stanu Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . 158
Sekretarz stanu Tomasz Siemoniak . . . . . . .160 Sekretarz stanu Jan Borkowski . . . . . . . . . 189
Podsekretarz stanu Marek Twardowski . . . .161 Podsekretarz stanu Piotr Kołodziejczyk . . . 190
Podsekretarz stanu Jacek Czaja . . . . . . . . . .162 Minister Jolanta Fedak . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Podsekretarz stanu Janusz Zaleski . . . . . . . .162 Podsekretarz stanu Cezary Rzemek . . . . . . .192
Zapytania Podsekretarz stanu Marek Haber . . . . . . . . .193
Poseł Włodzimierz Karpiński . . . . . . . . . . . .164 Podsekretarz stanu Adam Fronczak. . . . . . 194
Poseł Urszula Augustyn. . . . . . . . . . . . . . . . .164 Minister Adam Giersz . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Poseł Kazimierz Gwiazdowski . . . . . . . . . . . .166 Podsekretarz stanu Artur Ławniczak. . . . . .197
Poseł Wiesław Janczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 Podsekretarz stanu Piotr Styczeń . . . . . . . . 199
Poseł Daniela Chrapkiewicz. . . . . . . . . . . . . .167 Minister Aleksander Grad . . . . . . . . . . . . . . 199
Załącznik nr 1
Druk 3642

Informacja Marszałka Sejmu o wpływie interpelacji i zapytań poselskich


oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania

INTERPELACJE 12) poseł Anny Śliwińskiej w sprawie uwag Na-


czelnej Izby Aptekarskiej zgłoszonych do projektu
Informuję, że wpłynęły następujące interpelacje: ustawy o refundacji leków, środków spożywczych
1) posła Kazimierza Smolińskiego w sprawie bra- specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyro-
ku waloryzacji progów dochodowych uprawniających bów medycznych – do ministra zdrowia (19400),
do pomocy społecznej – do ministra pracy i polityki 13) poseł Anny Śliwińskiej w sprawie nauczycieli,
społecznej (19383), wychowawców oraz pracowników pedagogicznych
2) poseł Stanisławy Prządki w sprawie procedur zatrudnianych w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych
poszukiwania osób zaginionych – do ministra spraw na podstawie ustawy Karta Nauczyciela – do mini-
wewnętrznych i administracji (19390), stra pracy i polityki społecznej (19401),
3) posła Andrzeja Guta-Mostowego w sprawie do- 14) poseł Danieli Chrapkiewicz w sprawie plano-
określenia okresu ważności wypisu z KRS i innych wanego zmniejszenia wpłat do OFE – do prezesa
dokumentów – do ministra sprawiedliwości (19391), Rady Ministrów (19402),
4) posła Włodzimierza Karpińskiego w sprawie 15) poseł Danieli Chrapkiewicz w sprawie finan-
planowanego przeniesienia XI Wydziału Gospodar- sowania partii politycznych – do ministra finansów
czego KRS z Lublina do Świdnika – do ministra spra- (19403),
wiedliwości (19392), 16) poseł Danieli Chrapkiewicz w sprawie popra-
5) posła Włodzimierza Karpińskiego w sprawie wy warunków pracy w Oddziale Terenowym w Sta-
zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej rogardzie Gdańskim Regionalnego Centrum Krwio-
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – do mi- dawstwa i Krwiolecznictwa – do ministra zdrowia
nistra pracy i polityki społecznej (19393),
(19404),
6) posła Włodzimierza Karpińskiego w sprawie
17) poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie wpisania
wprowadzenia systemu bonifikat dla najuboższych
na indykatywną listę projektów w ramach Programu
odbiorców energii elektrycznej, tzw. odbiorców wraż-
Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” projektu
liwych – do ministra gospodarki (19394),
„Dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych do wy-
7) poseł Grażyny Ciemniak w sprawie realizacji
umowy prywatyzacyjnej na przykładzie Zakładów konywania pasażerskich przewozów regionalnych
Chemicznych Zachem SA w Bydgoszczy – do ministra w katowickim obszarze metropolitalnym – 6 sztuk”
skarbu państwa (19395), – do ministra rozwoju regionalnego (19405),
8) poseł Grażyny Ciemniak w sprawie skutków 18) posła Henryka Milcarza w sprawie projektu
planowanej zmiany stawki podatku VAT dla polskich nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza den-
producentów i dostawców na przykładzie PESA SA tysty – do ministra zdrowia (19406),
w Bydgoszczy – do ministra finansów (19396), 19) posła Henryka Milcarza w sprawie czasu pra-
9) poseł Beaty Małeckiej-Libery w sprawie wpro- cy pracowników podmiotów leczniczych stosujących
wadzenia do szkół obowiązkowych zajęć lekcyjnych w celach diagnostycznych lub leczniczych źródła
dotyczących udzielania pierwszej pomocy oraz pro- promieniowania jonizującego – do ministra zdrowia
mocji i upowszechniania wiedzy z zakresu resuscy- (19407),
tacji – do ministra zdrowia (19397), 20) posła Andrzeja Ćwierza w sprawie umieszcze-
10) posła Kazimierza Gwiazdowskiego w sprawie nia zadania: Budowa zbiornika wodnego Kąty – My-
planu finansowego Podlaskiego Oddziału Wojewódz- scowa na liście projektów Programu Operacyjnego
kiego NFZ na 2011 r. – do ministra zdrowia (19398), „Infrastruktura i środowisko” oraz podjęcia działań
11) poseł Anny Śliwińskiej w sprawie kształtu wzo- zmierzających do budowy zbiornika wodnego Kąty
ru karty dziecka oraz kwestionariusza wywiadu ad- – Myscowa – do ministra środowiska (19408),
opcyjnego zawartych w projekcie rozporządzenia mi- 21) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w spra-
nistra pracy i polityki społecznej z 24 maja 2010 r. – do wie zatrudniania w naszym kraju osób w szarej stre-
ministra pracy i polityki społecznej (19399), fie – do ministra pracy i polityki społecznej (19409),
2

22) poseł Anny Bańkowskiej w sprawie programu w strukturę geologiczną, z odrębnym uwzględnie-
„Owoce w szkole” – do ministra edukacji narodowej niem zakresu planowanych prac w woj. łódzkim oraz
(19410), bezpieczeństwa okolicznej ludności – do prezesa Rady
23) poseł Anny Bańkowskiej w sprawie niedostęp- Ministrów (19424),
ności stomatologicznej pomocy doraźnej w wielu pol- 37) posła Michała Stuligrosza w sprawie działań
skich miastach – do ministra zdrowia (19411), firm ochroniarskich podczas meczów piłkarskich – do
24) poseł Beaty Małeckiej-Libery w sprawie ministra spraw wewnętrznych i administracji (19425),
świadczeń pieniężnych dla osób pokrzywdzonych 38) posła Janusza Cichonia w sprawie likwidacji
przez XX-wieczne totalitaryzmy – do ministra pracy jednostki wojskowej 16. Pomorskiego Pułku Artylerii
i polityki społecznej (19412), w Braniewie – do ministra obrony narodowej
25) poseł Beaty Małeckiej-Libery w sprawie wpro- (19426),
wadzenia w urzędach i sądach jednolitego systemu 39) posła Tadeusza Arkita w sprawie proponowa-
informatycznego – do ministra spraw wewnętrznych nych zmian w art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowa-
i administracji (19413), niu i zagospodarowaniu przestrzennym – do ministra
26) posłów Tomasza Lenza i Krzysztofa Brejzy infrastruktury (19427),
w sprawie zniesienia niektórych wojskowych sądów 40) posła Tadeusza Arkita w sprawie zmiany ter-
garnizonowych oraz zmiany rozporządzenia w spra- minu zakończenia prac dostosowawczych określonego
wie utworzenia sądów wojskowych oraz określenia w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy
ich siedzib i obszarów właściwości – do ministra obro- o pomocy społecznej, na przykładzie Stowarzyszenia
ny narodowej (19414), Domu Mężczyzn Wymagających Opieki w Chrzanowie
27) posłów Grzegorza Napieralskiego i Tadeusza – do ministra pracy i polityki społecznej (19428),
Iwińskiego w sprawie realizacji przewodnictwa Pol- 41) posła Kazimierza Gwiazdowskiego w sprawie
ski w UE w okresie lipiec – grudzień 2011 r. – do Szpitala Ogólnego w Grajewie – do ministra zdrowia
prezesa Rady Ministrów (19415), (19429),
28) poseł Joanny Fabisiak w sprawie systemu 42) poseł Anny Sobeckiej w sprawie możliwości
orzekania o stopniu niepełnosprawności, dofinanso- odliczania kosztów reformy emerytalnej od długu
wywania przez PFRON pracodawców zatrudniają- publicznego – do ministra finansów (19430),
cych osoby z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełno- 43) poseł Anny Sobeckiej w sprawie ochrony in-
sprawności oraz niewystarczających środków PFRON formacji zawartych w księgach wieczystych – do mi-
na rehabilitację społeczną kierowanych do organiza- nistra sprawiedliwości (19431),
cji pozarządowych i samorządu – do ministra pracy 44) poseł Anny Sobeckiej w sprawie KRUS – do
i polityki społecznej (19416), ministra rolnictwa i rozwoju wsi (19432),
29) posła Aleksandra Soplińskiego w sprawie li- 45) poseł Anny Sobeckiej w sprawie wywiadu
kwidacji ośrodków zamiejscowych izb skarbowych skarbowego – do ministra finansów (19433),
– do ministra finansów (19417), 46) poseł Anny Sobeckiej w sprawie funkcjonowa-
30) posła Aleksandra Soplińskiego w sprawie decy- nia PKP – do ministra infrastruktury (19434),
zji dotyczących zmian w Regulaminie Organizacyjnym 47) poseł Anny Sobeckiej w sprawie swobody dzia-
Poczty Polskiej SA, w szczególności w Centrum Ra- łalności gospodarczej w Polsce – do ministra gospo-
chunkowości – do ministra infrastruktury (19418), darki (19435),
31) posła Franciszka Jerzego Stefaniuka w spra- 48) poseł Anny Sobeckiej w sprawie 7-procentowej
wie likwidacji wydziałów pracy funkcjonujących stawki podatku VAT na ubranka i buty dziecięce – do
obecnie w sądach rejonowych w Białej Podlaskiej, ministra finansów (19436),
Chełmie i Puławach – do ministra sprawiedliwości 49) poseł Anny Sobeckiej w sprawie zmiany staw-
(19419), ki podatku od towarów i usług – do ministra finan-
32) posła Franciszka Jerzego Stefaniuka w spra- sów (19437),
wie utraty prawa do korzystania ze zwolnienia od 50) poseł Anny Sobeckiej w sprawie nowych zasad
podatku VAT – do ministra finansów (19420), finansowania badań naukowych – do ministra nauki
33) posła Józefa Rackiego w sprawie budowy ob- i szkolnictwa wyższego (19438),
wodnicy miasta Gostynia – do ministra infrastruk- 51) poseł Anny Sobeckiej w sprawie umowy gazo-
tury (19421), wej między Polską a Rosją – do ministra gospodarki
34) posła Janusza Dzięcioła w sprawie kontroli (19439),
prawidłowości wykorzystania środków z PFRON – do 52) poseł Anny Sobeckiej w sprawie dodatkowych
ministra pracy i polityki społecznej (19422), pieniędzy w zamian za sprawne wykorzystywanie
35) posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie za- funduszy europejskich przez województwa – do mi-
mierzonej likwidacji IV Wydziału Pracy Sądu Rejo- nistra rozwoju regionalnego (19440),
nowego w Chełmie – do ministra sprawiedliwości 53) poseł Anny Sobeckiej w sprawie skutków pod-
(19423), wyżki podatku VAT – do ministra finansów (19441),
36) posła Tadeusza Woźniaka w sprawie stanowi- 54) poseł Anny Sobeckiej w sprawie śledztwa do-
ska rządu odnośnie do wdrażanego w Polsce ekspe- tyczącego katastrofy w Smoleńsku – do ministra
rymentu wtłaczania skroplonego dwutlenku węgla sprawiedliwości (19442),
3

55) poseł Anny Sobeckiej w sprawie oszczędności 76) poseł Anny Sobeckiej w sprawie ograniczenia
zapowiadanych przez rząd – do prezesa Rady Mini- wydatków na budowę dróg – do ministra infrastruk-
strów (19443), tury (19464),
56) poseł Anny Sobeckiej w sprawie wysokości 77) posła Kazimierza Moskala w sprawie uwzględ-
przyszłych emerytur – do ministra pracy i polityki nienia w projekcie nowelizacji rozporządzenia z dnia
społecznej (19444), 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwaranto-
57) poseł Anny Sobeckiej w sprawie prawa do obro- wanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
ny koniecznej – do ministra sprawiedliwości (19445), uwag i stanowisk zgłaszanych przez Naczelną Radę
58) poseł Anny Sobeckiej w sprawie ograniczonego Pielęgniarek i Położnych – do ministra zdrowia
prawa do sądu – do ministra sprawiedliwości (19446), (19465),
59) poseł Anny Sobeckiej w sprawie kłopotów 78) posła Marka Polaka w sprawie palenia tytoniu
Przewozów Regionalnych sp. z o.o. – do ministra in- podczas przewozu pojazdem mechanicznym osób po-
frastruktury (19447), niżej 13. roku życia – do ministra infrastruktury
60) poseł Anny Sobeckiej w sprawie projektu usta- (19466),
wy o redukcji zatrudnienia w administracji – do pre- 79) posła Stanisława Ożoga w sprawie osuwisk
zesa Rady Ministrów (19448), popowodziowych na terenie woj. podkarpackiego – do
61) poseł Anny Sobeckiej w sprawie odbiorników ministra spraw wewnętrznych i administracji
GPS używanych przez polską armię – do ministra (19467),
obrony narodowej (19449), 80) posła Marka Zielińskiego w sprawie zwolnień
62) poseł Anny Sobeckiej w sprawie ochrony danych z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowa-
osobowych w nowych dowodach osobistych – do mini- niu kas rejestrujących – do ministra finansów
stra spraw wewnętrznych i administracji (19450), (19468),
63) poseł Anny Sobeckiej w sprawie wysokości 81) posła Marka Zielińskiego w sprawie zasad roz-
emerytur – do ministra pracy i polityki społecznej liczeń finansowych firm medycznych – do ministra
(19451), zdrowia (19469),
64) poseł Anny Sobeckiej w sprawie skierowań na 82) posła Grzegorza Roszaka w sprawie propozy-
badania specjalistyczne – do ministra zdrowia cji przyznawania przez samorządy ulgi w podatkach
(19452), dochodowych – do ministra finansów (19470),
65) poseł Anny Sobeckiej w sprawie daty przystą- 83) posła Grzegorza Roszaka w sprawie utworze-
pienia Polski do strefy euro – do ministra finansów nia bezpłatnej bazy danych orzeczeń sądów po-
(19453), wszechnych dostępnej w Internecie – do ministra
66) poseł Anny Sobeckiej w sprawie zakazu pale- sprawiedliwości (19471),
nia w miejscach publicznych – do ministra spraw we- 84) posła Grzegorza Roszaka w sprawie stosowa-
wnętrznych i administracji (19454), nia leku Mediator przeznaczonego dla cukrzyków
67) poseł Anny Sobeckiej w sprawie sytuacji fi- z nadwagą – do ministra zdrowia (19472),
nansów publicznych i podatku liniowego – do mini- 85) posła Grzegorza Roszaka w sprawie interne-
stra finansów (19455), towych ksiąg wieczystych – do ministra sprawiedli-
68) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewystarcza- wości (19473),
jących limitów przyjęć pacjentów przez lekarzy spe- 86) posłów Tadeusza Arkita i Andrzeja Ryszki
cjalistów – do ministra zdrowia (19456), w sprawie automatycznej identyfikacji w związku
69) poseł Anny Sobeckiej w sprawie obwodnic au- z technologią RFID – do ministra sprawiedliwości
tostradowych miast – do ministra infrastruktury (19474),
(19457), 87) posłów Tadeusza Arkita i Andrzeja Ryszki
70) poseł Anny Sobeckiej w sprawie opłat za pobyt w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego
w szpitalu – do ministra zdrowia (19458), osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz
71) poseł Anny Sobeckiej w sprawie warunków osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR
prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce – do – do ministra pracy i polityki społecznej (19475),
ministra gospodarki (19459), 88) posła Zbigniewa Babalskiego w sprawie pro-
72) poseł Anny Sobeckiej w sprawie zmniejszenia pozycji włączenia Państwowego Gospodarstwa Le-
wpłat do OFE – do prezesa Rady Ministrów śnego Lasy Państwowe do sektora finansów publicz-
(19460), nych – do prezesa Rady Ministrów (19476),
73) poseł Anny Sobeckiej w sprawie nowego planu 89) posła Zbigniewa Babalskiego w sprawie pla-
budowy dróg i autostrad – do ministra infrastruktu- nów likwidacji jednostki wojskowej 16. Pomorskiego
ry (19461), Pułku Artylerii w Braniewie – do ministra obrony
74) poseł Anny Sobeckiej w sprawie wspólnej po- narodowej (19477),
lityki rolnej – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi 90) poseł Bożeny Kotkowskiej w sprawie finanso-
(19462), wania szkół i placówek artystycznych stopnia pod-
75) poseł Anny Sobeckiej w sprawie emerytur po- stawowego i średniego, dla których organem prowa-
mostowych – do ministra pracy i polityki społecznej dzącym jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Na-
(19463), rodowego, oraz zachowania przez nie rachunku do-
4

chodów własnych – do ministra kultury i dziedzictwa 105) posła Leszka Jastrzębskiego w sprawie spój-
narodowego oraz ministra finansów (19478), nego programu pomocy dla rodzin wielodzietnych –
91) posłów Bożeny Kotkowskiej i Grzegorza Pisal- do ministra pracy i polityki społecznej (19493),
skiego w sprawie zminimalizowania skutków pod- 106) posła Jarosława Rusieckiego w sprawie planu
wyższenia stawki podatku VAT na książki – do mi- likwidacji odcinka PKP InterCity SA w Skarżysku-Ka-
nistra finansów (19479), miennej – do ministra infrastruktury (19494),
92) posłów Bożeny Kotkowskiej i Grzegorza Pisal- 107) posła Jarosława Rusieckiego w sprawie za-
skiego w sprawie zagrożenia epidemią grypy – do pewnienia środków w budżecie programu „Dziedzic-
ministra zdrowia (19480), two kulturowe” w Ministerstwie Kultury i Dziedzic-
93) posłów Bożeny Kotkowskiej i Grzegorza Pisal- twa Narodowego w 2011 r. na poziomie co najmniej
skiego w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o eme- 130 mln zł – do ministra kultury i dziedzictwa naro-
ryturach i rentach z FUS przygotowanego przez OPZZ dowego (19495),
– do ministra pracy i polityki społecznej (19481), 108) posła Jarosława Rusieckiego w sprawie
94) posłów Bożeny Kotkowskiej i Grzegorza Pisal- uwzględnienia w projekcie nowelizowanego rozporzą-
skiego w sprawie braku środków na wypłatę zasiłków dzenia z 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń
okresowych z ośrodków pomocy społecznej – do mi- gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdro-
nistra finansów (19482), wotnej uwag i stanowisk zgłaszanych przez Naczelną
95) posła Adama Gawędy w sprawie wydania pi- Radę Pielęgniarek i Położnych – do ministra zdrowia
semnej interpretacji przepisów prawa podatkowego (19496),
dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych 109) posła Sławomira Zawiślaka w sprawie po-
w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania wtórnego użytku przez zakłady browarnicze butelek
dofinansowania, wypłaconego przez gminę ze środ- o zielonej barwie, które dziś są bezzwrotne – do mi-
ków pożyczonych z WFOŚiGW, przeznaczonego na nistra środowiska (19497),
zakup urządzeń ekologicznych – do ministra finan- 110) posła Sławomira Zawiślaka w sprawie środ-
sów (19483), ków finansowych Funduszu Pracy przeznaczonych
96) posła Adama Gawędy w sprawie wprowadze- na przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie jego
skutków – do ministra pracy i polityki społecznej
nia rozwiązań prawnych dotyczących zwolnienia
(19498),
z kosztów sądowych osób poszkodowanych w wyniku
111) posła Sławomira Zawiślaka w sprawie propo-
powodzi w 2010 r. – do ministra spraw wewnętrznych
nowanych przez Ministerstwo Gospodarki zmian
i administracji oraz ministra sprawiedliwości (19484),
w art. 54 ustawy Prawo energetyczne dotyczących
97) poseł Anny Paluch w sprawie wypełniania
wprowadzenia bezterminowej ważności świadectw
przez Polskę zobowiązań wynikających z akcesji do
kwalifikacyjnych – do ministra gospodarki (19499),
UE w zakresie wspierania produkcji na rynku we- 112) posła Waldemara Andzela w sprawie projek-
wnętrznym energii ze źródeł odnawialnych – do mi- tu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, re-
nistra środowiska (19485), strukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa pań-
98) poseł Anny Paluch w sprawie wypełniania stwowego „Polskie Koleje Państwowe”, ustawy Pra-
przez Polskę zobowiązań wynikających z akcesji do wo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o trans-
UE w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych porcie kolejowym (druk nr 3389) – do ministra infra-
– do ministra środowiska (19486), struktury (19500),
99) posła Adama Krupy w sprawie okresu opłaca- 113) posła Stanisława Wziątka w sprawie projek-
nia z budżetu Policji tymczasowej kwatery dla funk- tu likwidacji 49. Pułku Śmigłowców Bojowych
cjonariusza, który z urzędu został przeniesiony do w Pruszczu Gdańskim – do ministra obrony narodo-
pełnienia służby w innej miejscowości – do ministra wej (19501),
spraw wewnętrznych i administracji (19487), 114) posła Stanisława Wziątka w sprawie zmiany
100) posła Tadeusza Arkita w sprawie zatrudnie- ustawy o nawozach i nawożeniu oraz przepisów wy-
nia pracowniczego w formie telepracy oraz związa- konawczych do tej ustawy, a także sytuacji prawnej
nych z tym przepisów bhp – do ministra pracy i poli- producentów substratów torfowych w Polsce – do mi-
tyki społecznej (19488), nistra rolnictwa i rozwoju wsi (19502),
101) posła Leszka Jastrzębskiego w sprawie odpo- 115) posła Stanisława Wziątka w sprawie projek-
wiedzialności dzierżawcy terenu za szkody łowieckie tu restrukturyzacji 2. Pułku Artylerii Legionów im.
– do ministra środowiska (19489), Króla Władysława IV w Choszcznie – do ministra
102) posła Leszka Jastrzębskiego w sprawie bu- obrony narodowej (19503).
dowy kanalizacji na terenie dzielnicy Wawer m.st. Interpelacje te – zgodnie z art. 192 ust. 6 regula-
Warszawy – do ministra infrastruktury (19490), minu Sejmu – zostały przekazane adresatom.
103) posła Leszka Jastrzębskiego w sprawie bu-
dowy trasy Olszynki Grochowskiej – do ministra in-
frastruktury (19491), Jednocześnie informuję, że wpłynęły następujące
104) posła Leszka Jastrzębskiego w sprawie niele- odpowiedzi:
galnych wysypisk śmieci na terenach leśnych – do mi- 1) sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Na-
nistra spraw wewnętrznych i administracji (19492), rodowej Czesława Piątasa – z upoważnienia ministra
5

– na ponowną interpelację posła Jarosława Matwie- ministra – na interpelację posła Józefa Rackiego
juka w sprawie „Programu rozwoju Sił Zbrojnych RP w sprawie utrzymania przejazdów kolejowych na nie-
w latach 2009–2018” i planów rozformowania garni- zmienionym poziomie sprzed września 2010 r. (19114),
zonu Osowiec (17904), 12) podsekretarz stanu w Ministerstwie Infra-
2) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia struktury Magdaleny Gaj – z upoważnienia ministra
Adama Fronczaka – z upoważnienia ministra – na – na interpelację posła Andrzeja Halickiego w spra-
interpelację posła Jarosława Katulskiego w sprawie wie nikłego wykorzystywania przez polskie samorzą-
zmian w przepisach prawnych regulujących system dy dotacji na budowę Internetu szerokopasmowego
opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi (19127),
(17962), 13) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
3) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury Adama Fronczaka – z upoważnienia ministra – na
i Dziedzictwa Narodowego Jacka Wekslera – z upo- interpelację poseł Agnieszki Hanajczyk w sprawie
ważnienia ministra – na interpelację posła Lecha projektu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i le-
Kołakowskiego w sprawie Konkursu o Nagrodę i Me- karza dentysty (19151),
dal Zygmunta Glogera (18142), 14) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bień-
4) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw We- kowskiej na interpelację poseł Magdaleny Gąsior-Ma-
wnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka – rek w sprawie ogłoszenia, a następnie odwołania na-
z upoważnienia ministra – na interpelację posła Ja- boru członków komisji oceniającej z prawem głosu
rosława Zielińskiego w sprawie rozstrzygnięcia sporu (19152),
dotyczącego podziału mienia komunalnego po zmia- 15) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada
nie granic administracyjnych gm. Wiżajny i Rut- – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na inter-
ka-Tartak w woj. podlaskim oraz umożliwienia dzia- pelację posła Zbigniewa Kruszewskiego w sprawie
łalności jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej rafinerii w Możejkach (19155),
w Smolnikach (18286), 16) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospo-
5) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia darki Hanny Trojanowskiej – z upoważnienia preze-
Adama Fronczaka – z upoważnienia ministra – na sa Rady Ministrów – na interpelację posła Jarosława
interpelację poseł Ewy Wolak w sprawie zmian w roz-
Matwiejuka w sprawie planów utworzenia składowi-
porządzeniu ministra zdrowia z dnia 30 sierpnia
ska odpadów promieniotwórczych w woj. podlaskim
2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z za-
(19156),
kresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych
17) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospo-
w ramach opieki długoterminowej (18305),
darki Hanny Trojanowskiej – z upoważnienia preze-
6) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
sa Rady Ministrów – na interpelację posła Jarosława
lityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia
Matwiejuka w sprawie planów utworzenia składowi-
ministra – na interpelację posła Tadeusza Arkita
w sprawie nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodo- ska odpadów promieniotwórczych w woj. lubelskim
wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno- (19157),
sprawnych (18981), 18) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospo-
7) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy darki Hanny Trojanowskiej – z upoważnienia preze-
i Polityki Społecznej Marka Buciora – z upoważnienia sa Rady Ministrów – na interpelację posła Jarosława
ministra – na interpelację poseł Anny Sobeckiej Matwiejuka w sprawie planów utworzenia składowi-
w sprawie przepisów chroniących przed zwolnieniem ska odpadów promieniotwórczych w woj. małopol-
rodziców, którzy wracają do pracy na część etatu skim (19158),
(18991), 19) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospo-
8) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia darki Hanny Trojanowskiej – z upoważnienia preze-
Cezarego Rzemka – z upoważnienia ministra – na sa Rady Ministrów – na interpelację posła Jarosława
interpelację poseł Anny Sobeckiej w sprawie lądo- Matwiejuka w sprawie planów utworzenia składowi-
wisk dla helikopterów LPR (18999), ska odpadów promieniotwórczych w woj. podkarpac-
9) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia kim (19159),
Adama Fronczaka – z upoważnienia ministra – na 20) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospo-
interpelację posła Wojciecha Szaramy w sprawie darki Hanny Trojanowskiej – z upoważnienia preze-
świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pie- sa Rady Ministrów – na interpelację posła Jarosława
lęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długo- Matwiejuka w sprawie planów utworzenia składowi-
terminowej (19066), ska odpadów promieniotwórczych w woj. świętokrzy-
10) podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospo- skim (19160),
darki Rafała Baniaka – z upoważnienia ministra – na 21) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospo-
interpelację poseł Iwony Arent w sprawie projektu darki Hanny Trojanowskiej – z upoważnienia preze-
likwidacji licencji zawodowej pośrednika w obrocie sa Rady Ministrów – na interpelację posła Jarosława
nieruchomościami (19092), Matwiejuka w sprawie planów utworzenia składowi-
11) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- ska odpadów promieniotwórczych w woj. warmiń-
struktury Juliusza Engelhardta – z upoważnienia sko-mazurskim (19161),
6

22) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospo- 32) prezesa Państwowej Agencji Atomistyki Mi-
darki Hanny Trojanowskiej – z upoważnienia preze- chaela Waligórskiego – z upoważnienia prezesa Rady
sa Rady Ministrów – na interpelację posła Jarosława Ministrów – na interpelację posła Jarosława Matwie-
Matwiejuka w sprawie planów utworzenia składowi- juka w sprawie transportu materiałów radioaktyw-
ska odpadów promieniotwórczych w woj. pomorskim nych przez Polskę (19175),
(19162), 33) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
23) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospo- Marka Habera – z upoważnienia ministra – na inter-
darki Hanny Trojanowskiej – z upoważnienia preze- pelację posła Marka Zielińskiego w sprawie funkcjono-
sa Rady Ministrów – na interpelację posła Jarosława wania szpitalnych oddziałów ratunkowych (19177),
Matwiejuka w sprawie planów utworzenia składowi- 34) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
ska odpadów promieniotwórczych w woj. kujaw- Cezarego Rzemka – z upoważnienia ministra – na
sko-pomorskim (19163), interpelację posła Marka Zielińskiego w sprawie
24) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospo- funkcjonowania ambulatoryjnej opieki specjalistycz-
darki Hanny Trojanowskiej – z upoważnienia preze- nej (19178),
sa Rady Ministrów – na interpelację posła Jarosława 35) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
Matwiejuka w sprawie planów utworzenia składowi- Marka Twardowskiego – z upoważnienia ministra
ska odpadów promieniotwórczych w woj. łódzkim – na interpelację posła Marka Zielińskiego w sprawie
(19164), funkcjonowania mammobusów w ramach „Narodo-
25) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospo- wego programu zwalczania chorób nowotworowych”
darki Hanny Trojanowskiej – z upoważnienia preze- (19179),
sa Rady Ministrów – na interpelację posła Jarosława 36) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
Matwiejuka w sprawie planów utworzenia składowi- Cezarego Rzemka – z upoważnienia prezesa Rady
ska odpadów promieniotwórczych w woj. śląskim Ministrów – na interpelację posła Tomasza Latosa
(19165), oraz grupy posłów w sprawie zwiększenia środków
26) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospo- finansowych przeznaczonych na świadczenia zdro-
darki Hanny Trojanowskiej – z upoważnienia preze- wotne udzielane przez szpitale w planie na 2011 r.,
przyznanych Kujawsko-Pomorskiemu Oddziałowi
sa Rady Ministrów – na interpelację posła Jarosława
Wojewódzkiemu NFZ (19180),
Matwiejuka w sprawie planów utworzenia składowi-
37) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwo-
ska odpadów promieniotwórczych w woj. opolskim
ju Regionalnego Jarosława Pawłowskiego – z upo-
(19166),
ważnienia ministra – na interpelację posła Dariusza
27) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospo-
Lipińskiego w sprawie prac nad nową koncepcją prze-
darki Hanny Trojanowskiej – z upoważnienia preze-
strzennego zagospodarowania kraju (19182),
sa Rady Ministrów – na interpelację posła Jarosława
38) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
Matwiejuka w sprawie planów utworzenia składowi- lityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia
ska odpadów promieniotwórczych w woj. wielkopol- ministra – na interpelację posła Dariusza Lipińskie-
skim (19167), go w sprawie zobowiązań PFRON wobec organizacji
28) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospo- pozarządowych (19183),
darki Hanny Trojanowskiej – z upoważnienia preze- 39) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finan-
sa Rady Ministrów – na interpelację posła Jarosława sów Hanny Majszczyk – z upoważnienia ministra –
Matwiejuka w sprawie planów utworzenia składowi- na interpelację posła Dariusza Lipińskiego w sprawie
ska odpadów promieniotwórczych w woj. zachodnio- włączenia PGL Lasy Państwowe do sektora finansów
pomorskim (19168), publicznych (19186),
29) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospo- 40) minister nauki i szkolnictwa wyższego Bar-
darki Hanny Trojanowskiej – z upoważnienia preze- bary Kudryckiej na interpelację posła Dariusza Li-
sa Rady Ministrów – na interpelację posła Jarosława pińskiego w sprawie własności intelektualnej wyni-
Matwiejuka w sprawie planów utworzenia składowi- ków badań naukowych finansowanych przez państwo
ska odpadów promieniotwórczych w woj. lubuskim (19187),
(19169), 41) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo-
30) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospo- wiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra
darki Hanny Trojanowskiej – z upoważnienia preze- – na interpelację posła Dariusza Lipińskiego w spra-
sa Rady Ministrów – na interpelację posła Jarosława wie sprzedaży drewna z PGL Lasy Państwowe
Matwiejuka w sprawie planów utworzenia składowi- w 2011 r. (19188),
ska odpadów promieniotwórczych w woj. dolnoślą- 42) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
skim (19170), Marka Habera – z upoważnienia ministra – na inter-
31) sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Na- pelację posła Dariusza Lipińskiego w sprawie świad-
rodowej Czesława Piątasa – z upoważnienia prezesa czeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki
Rady Ministrów – na interpelację posła Jarosława zdrowotnej (19189),
Matwiejuka w sprawie skutków likwidacji garnizonu 43) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa
Osowiec (19173), i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke – z upoważnienia
7

prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Pio- ministra – na interpelację posła Jana Kamińskiego
tra Polaka w sprawie zaniedbania przez polski rząd w sprawie funkcjonowania spółki PKP SA (19206),
zapewnienia stosownych zadośćuczynień finanso- 53) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finan-
wych polskim rybakom, którzy poniosą straty z ty- sów Hanny Majszczyk – z upoważnienia ministra
tułu ułożenia na dnie Bałtyku rurociągu Nord Stre- oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowi-
am (19191), ska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra
44) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finan- – na interpelację posła Wojciecha Szaramy w sprawie
sów Hanny Majszczyk – z upoważnienia ministra – planu włączenia PGL Lasy Państwowe do sektora
na interpelację posła Piotra Polaka w sprawie podję- finansów publicznych (19208),
cia działań zmieniających projekt ustawy budżetowej 54) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
na 2011 r. w zakresie zwiększenia środków Funduszu Marka Habera – z upoważnienia ministra – na inter-
Pracy będących w dyspozycji urzędów pracy na ak- pelację posła Wojciecha Szaramy w sprawie projektu
tywizację osób bezrobotnych (19192), nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń
45) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdro-
Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego wotnej (19209),
– z upoważnienia ministra – na interpelację posła 55) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra-
Arkadego Fiedlera oraz grupy posłów w sprawie wiedliwości Zbigniewa Wrony na interpelację posła
opracowania i wprowadzenia w życie specjalnego Jana Widackiego w sprawie skuteczności rozwiązań
i wszechstronnego programu poprawy stanu bezpie- prawnych zmierzających do walki z narkomanią
czeństwa na drogach (19194), (19211),
46) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo- 56) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
wiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra struktury Piotra Stycznia – z upoważnienia ministra
– na interpelację posła Piotra Tomańskiego w spra- – na interpelację poseł Bożeny Kotkowskiej w spra-
wie wprowadzenia zapisu o możliwości zwolnienia wie wniosku I prezesa Sądu Najwyższego złożonego
przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie nie-
z opłat i umarzania kar za wycinanie drzew i krze- zgodności z Konstytucją RP szeregu przepisów usta-
wy o rodzinnych ogrodach działkowych (19214),
wów bez zezwolenia (19195),
57) podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy
47) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
i Polityki Społecznej Marka Buciora – z upoważnienia
struktury Juliusza Engelhardta – z upoważnienia mi-
ministra – na interpelację poseł Bożeny Kotkowskiej
nistra – na interpelację posła Piotra Tomańskiego
w sprawie pogarszającej się sytuacji bytowej polskich
w sprawie likwidacji Podkarpackiego Zakładu Spółki
emerytów i rencistów (19219),
PKP Cargo SA w Przemyślu i utrzymania zaplecza
58) ministra sportu i turystyki Adama Giersza na
technicznego Sekcji Utrzymania i Eksploatacji Taboru
interpelację posła Tadeusza Tomaszewskiego w spra-
Wagonowego PKP InterCity SA w Przemyślu (19196), wie interpretacji art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o sporcie
48) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia (19220),
Cezarego Rzemka – z upoważnienia ministra – na in- 59) minister nauki i szkolnictwa wyższego Bar-
terpelację poseł Iwony Arent w sprawie propozycji po- bary Kudryckiej na interpelację poseł Beaty Małec-
działu funduszu zapasowego NFZ na 2011 r. (19199), kiej-Libery w sprawie bezpłatnego dostępu do bez-
49) sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Na- przewodowego Internetu na uczelniach wyższych
rodowej Czesława Piątasa – z upoważnienia ministra (19222),
– na interpelację poseł Iwony Arent w sprawie likwi- 60) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
dacji jednostki wojskowej 16. Pomorskiego Pułku Ar- Marka Habera – z upoważnienia ministra – na inter-
tylerii w Braniewie oraz ograniczenia liczebności pelację posła Jana Burego s. Antoniego w sprawie
innych jednostek wojskowych (19200), pogarszającej się sytuacji w zakładach opieki zdro-
50) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnic- wotnej nadzorowanych przez podkarpacki urząd
twa i Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka – z upoważ- marszałkowski (19224),
nienia ministra – na interpelację posła Zbigniewa 61) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
Babalskiego w sprawie interpretacji art. 12 ust. 4 struktury Juliusza Engelhardta – z upoważnienia
ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ministra – na interpelację posła Jana Burego s. An-
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wnio- toniego w sprawie planów kierownictwa PKP Cargo
sków o przyznanie płatności (19201), SA zmierzających do likwidacji zakładu w Przemyślu
51) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia (19225),
Cezarego Rzemka – z upoważnienia ministra – na 62) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo-
interpelację posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wiska Bernarda Błaszczyka – z upoważnienia mini-
planu finansowego ochrony zdrowia na 2011 r. w woj. stra – na interpelację posła Stanisława Ożoga w spra-
kujawsko-pomorskim, który został przedłożony przez wie szkód rolniczych wyrządzonych przez dziką zwie-
NFZ (19204), rzynę (19228),
52) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- 63) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo-
struktury Juliusza Engelhardta – z upoważnienia wiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra
8

– na interpelację posła Stanisława Ożoga w sprawie wie treści oraz stanu realizacji wniosków prokuratu-
meblowych pozostałości poprodukcyjnych (19229), ry Federacji Rosyjskiej w ramach międzynarodowej
64) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan- pomocy prawnej z związku z prowadzonym na tere-
sów Andrzeja Parafianowicza – z upoważnienia pre- nie Federacji Rosyjskiej śledztwem w sprawie kata-
zesa Rady Ministrów – na interpelację posła Norber- strofy samolotu TU-154M będącego w rejestrze mi-
ta Wojnarowskiego w sprawie działań urzędów skar- nistra obrony narodowej RP (19259),
bowych wobec podatników uprawnionych do ulgi 76) podsekretarza stanu w Ministerstwie Eduka-
meldunkowej (19232), cji Narodowej Zbigniewa Włodkowskiego – z upoważ-
65) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia nienia ministra – na interpelację poseł Elżbiety Za-
Adama Fronczaka – z upoważnienia ministra – na krzewskiej w sprawie wyjaśnienia niejasności zwią-
interpelację posła Wojciecha Szaramy w sprawie pa- zanych z obowiązkiem szkolnym osób upośledzonych
kietu zmian proponowanych przez Ministerstwo umysłowo w stopniu głębokim (19260),
Zdrowia (19234), 77) podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony
66) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- Narodowej Marcina Idzika – z upoważnienia mini-
struktury Piotra Stycznia – z upoważnienia ministra stra – na interpelację poseł Moniki Wielichowskiej
– na interpelację poseł Danieli Chrapkiewicz w spra- w sprawie pozyskania na potrzeby Straży Granicznej
wie wzrostu limitu cenowego mieszkań w ramach nieruchomości położonej w Legnicy (19262),
programu „Rodzina na swoim” (19235), 78) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
67) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- struktury Radosława Stępnia – z upoważnienia mi-
struktury Macieja Jankowskiego – z upoważnienia nistra – na interpelację poseł Moniki Wielichowskiej
ministra – na interpelację posła Tadeusza Toma- w sprawie połączenia w przyszłości drogi ekspresowej
szewskiego w sprawie funkcjonowania urzędów pocz- S3 po stronie polskiej i drogi ekspresowej R11 po stro-
towych (19238), nie czeskiej na polsko-czeskiej granicy państwowej
68) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia (19263),
Cezarego Rzemka – z upoważnienia ministra – na 79) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finan-
interpelację poseł Anny Sobeckiej w sprawie sytuacji
sów Hanny Majszczyk – z upoważnienia ministra –
finansowej szpitali (19240),
na interpelację poseł Moniki Wielichowskiej w spra-
69) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospo-
wie przekazania uzupełniającej subwencji ogólnej dla
darki Joanny Strzelec-Łobodzińskiej – z upoważnie-
pow. kłodzkiego z przeznaczeniem na realizację usta-
nia ministra – na interpelację poseł Anny Sobeckiej
wowych zadań powiatu (19264),
w sprawie stanu technicznego elektrowni w Polsce
80) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada
(19242),
na interpelację posła Zbigniewa Matuszczaka w spra-
70) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
wie dalszych losów pracowników Zakładów Azoto-
sów Macieja Grabowskiego – z upoważnienia mini-
stra – na interpelację poseł Anny Sobeckiej w sprawie wych Puławy SA (19267),
zmiany stawki podatku VAT (19245), 81) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu
71) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Państwa Jana Burego – z upoważnienia prezesa Rady
Fedak na interpelację posła Zbigniewa Girzyńskiego Ministrów – na interpelację posła Zbigniewa Matusz-
w sprawie przypadków uchylania się bezrobotnych czaka w sprawie warunków prywatyzacji Lubelskie-
kierowanych przez urzędy pracy do pracodawców od go Węgla Bogdanka SA (19268),
podejmowania legalnej pracy (19251), 82) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo-
72) minister pracy i polityki społecznej Jolanty wiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia prezesa
Fedak na interpelację posła Zbigniewa Girzyńskiego Rady Ministrów – na interpelację posła Jarosława
w sprawie luk prawnych w przepisach o świadcze- Matwiejuka w sprawie dalszych działań mających na
niach przysługujących w okresie czasowej niezdolno- celu poszerzenie Białowieskiego Parku Narodowego
ści do pracy (19253), (19286),
73) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- 83) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
struktury Radosława Stępnia – z upoważnienia mi- lityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia
nistra – na interpelację posła Tadeusza Woźniaka ministra – na interpelację posła Jarosława Matwie-
w sprawie budowy odcinka autostrady A2 łączącej juka w sprawie pogarszającej się sytuacji noclegowni
Łódź z Warszawą (19255), dla bezdomnych (19287),
74) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- 84) prezesa Rządowego Centrum Legislacji Ma-
struktury Juliusza Engelhardta – z upoważnienia cieja Berka – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów
ministra – na interpelację posła Tadeusza Woźniaka – na interpelację posła Zbigniewa Girzyńskiego
w sprawie modernizacji trakcji kolejowej na trasie w sprawie nagminnego naruszania przez rząd
Łowicz – Łódź (19256), 30-dniowego terminu konsultacji z partnerami spo-
75) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra- łecznymi projektów aktów prawnych (19293),
wiedliwości Igora Dzialuka – z upoważnienia mini- 85) ministra sportu i turystyki Adama Giersza na
stra – na interpelację posła Jerzego Polaczka w spra- interpelację posła Jarosława Stolarczyka w sprawie
9

wydania rozporządzenia do art. 67 ust. 8 ustawy ZAPYTANIA


o sporcie (19296),
86) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finan-
sów Hanny Majszczyk – z upoważnienia ministra – Informuję, że wpłynęły następujące zapytania:
na interpelację posła Grzegorza Roszaka w sprawie 1) posła Włodzimierza Karpińskiego w sprawie
wzoru dopuszczalnego zadłużenia jednostek samo- wyjaśnienia przyczyn zbyt krótkiego terminu reali-
rządu terytorialnego (19297), zacji inwestycji „Remont sieci kanalizacji sanitarnej
87) podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony w miejscowości Janowiec” w ramach otrzymanych od
Narodowej Marcina Idzika – z upoważnienia mini- wojewody lubelskiego środków na usuwanie skutków
stra – na interpelację poseł Elżbiety Pierzchały powodzi – do ministra spraw wewnętrznych i admi-
w sprawie wykonania przez ministra obrony narodo- nistracji (8076),
wej postanowień art. 4f ust. 3 ustawy o gospodaro- 2) poseł Urszuli Augustyn w sprawie traktowania
waniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Pań- w Polsce wynagrodzeń odsetkowych wypłacanych
stwa oraz Agencji Mienia Wojskowego (19301),
pomiędzy polskim oddziałem banku z siedzibą w in-
88) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
nym państwie UE a jego centralą oraz innymi jego
Jakuba Szulca – z upoważnienia ministra – na inter-
zagranicznymi zakładami, na gruncie przepisów
pelację posła Bronisława Dutki w sprawie braku za-
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
jęć z gimnastyki korekcyjnej w szkołach podstawo-
wych (19304), w związku z postanowieniami obowiązujących Pol-
89) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw We- skę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania –
wnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka – do ministra finansów (8077),
z upoważnienia ministra – na interpelację posła Bro- 3) posła Kazimierza Gwiazdowskiego w sprawie
nisława Dutki w sprawie nowelizacji ustawy Prawo mauzoleum żołnierzy polskich – do prezesa Rady Mi-
wodne, która reguluje problematykę ochrony prze- nistrów (8078),
ciwpowodziowej (19305), 4) posła Wiesława Janczyka w sprawie planów li-
90) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro- kwidacji kasy PKP InterCity na stacji w Nowym Są-
wia Marka Twardowskiego – z upoważnienia mini- czu – do ministra infrastruktury (8079),
stra – na interpelację posła Bronisława Dutki w 5) poseł Danieli Chrapkiewicz w sprawie projektu
sprawie propozycji wydłużenia czasu pracy techni- ustawy o działalności leczniczej – do ministra zdro-
ków elektrokardiologii zawartej w projekcie ustawy wia (8080),
z dnia 9 września 2010 r. o działalności leczniczej 6) poseł Danieli Chrapkiewicz w sprawie wprowa-
(19306), dzenia programów terapeutycznych dotyczących cho-
91) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra- rób onkologicznych – do ministra zdrowia (8081),
wiedliwości Jacka Czai – z upoważnienia ministra – 7) poseł Krystyny Grabickiej w sprawie prywaty-
na interpelację posła Zenona Durki w sprawie zmia- zacji Zakładów Mechanicznych Chemitex sp. z o.o.
ny sytuacji prawnej aplikantów sądowych (19326), – do ministra skarbu państwa (8082),
92) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo- 8) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie
wiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia ministra egzekwowania opłat abonamentu radiowo-telewizyj-
– na interpelację posła Józefa Zycha w sprawie pozy- nego – do ministra kultury i dziedzictwa narodowego
skiwania gruntów leśnych Skarbu Państwa pod pra- (8083),
ce wiertnicze związane z poszukiwaniem i rozpozna- 9) poseł Danieli Chrapkiewicz w sprawie projektu
waniem złóż oraz pod wykonywanie robót górniczych ustawy budżetowej w części dotyczącej planu finan-
(19344). sowego Funduszu Pracy – do ministra pracy i polity-
Odpowiedzi te – zgodnie z art. 193 ust. 2 regula-
ki społecznej (8084),
minu Sejmu – zostały przekazane posłom.
10) posła Jana Widackiego w sprawie uprawnień
do nadawania stopni naukowych przez Uniwersytet
Informuję również, że w regulaminowym termi- Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie – do ministra
nie nie wpłynęły odpowiedzi na następujące interpe- nauki i szkolnictwa wyższego (8085),
lacje: 11) posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie
1) posła Jana Warzechy w sprawie utrudnień finansowania domów pomocy społecznej – do mini-
w kształceniu zawodowym pełnoletnich uczniów stra pracy i polityki społecznej (8086),
szkół specjalnych – od ministra pracy i polityki spo- 12) posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie
łecznej (19117) – 12 dni, projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pie-
2) poseł Anny Sobeckiej w sprawie informatyzacji czy zastępczej – do ministra pracy i polityki społecz-
służby zdrowia – od ministra zdrowia (19139) – 12 nej (8087),
dni, 13) posła Adama Wykręta w sprawie ograniczeń
3) posła Dariusza Lipińskiego w sprawie pozaeu- w przyznawaniu dotacji rządowych dla niektórych
ropejskich ziołowych produktów leczniczych – od mi- inwestorów zagranicznych – do ministra finansów
nistra zdrowia (19185) – 6 dni. (8088),
10

14) posła Adama Wykręta w sprawie tempa wy- 31) posła Jarosława Rusieckiego w sprawie zasad-
dawania unijnych certyfikatów bezpieczeństwa dla ności odmowy wypłaty przez PKO BP SA nagrody
polskich kolei – do ministra infrastruktury (8089), jubileuszowej za 35 lat pracy – do ministra pracy
15) posła Janusza Dzięcioła w sprawie zapobie- i polityki społecznej (8106),
gania niepełnosprawności osób chorych na reuma- 32) posła Sławomira Zawiślaka w sprawie przy-
toidalne zapalenie stawów – do ministra zdrowia wrócenia kolejowych połączeń dalekobieżnych z Za-
(8090), mojszczyzną – do ministra infrastruktury (8107),
16) posła Janusza Dzięcioła w sprawie pomocy 33) posła Tadeusza Wity w sprawie planowanej
rzeczowej dla powodzian – do ministra finansów nacjonalizacji dziennika „Rzeczpospolita” – do mini-
(8091), stra skarbu państwa (8108),
17) posła Janusza Dzięcioła w sprawie możliwości 34) posła Edwarda Czesaka w sprawie podejmo-
zwrotu nakładów finansowych na badania naukowe wanych działań mających na celu poprawę bezpie-
poprzez patentowanie osiągnięć – do ministra nauki czeństwa podopiecznych w młodzieżowych domach
i szkolnictwa wyższego (8092), socjoterapii – do ministra sprawiedliwości (8109),
18) posła Tadeusza Woźniaka w sprawie ewentu- 35) posła Stanisława Wziątka w sprawie potrzeby
alnego naruszenia prawa w zakresie ochrony środo- wsparcia finansowego odbudowy Gimnazjum Gmin-
wiska w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – nego im. Ireny Sendlerowej w Sianowie, które uległo
Podstrefie Kutno – do ministra środowiska (8093), spaleniu – do ministra edukacji narodowej (8110).
19) posła Kazimierza Gwiazdowskiego w sprawie Zapytania te – zgodnie z art. 195 regulaminu Sej-
dopłat do uprawy tytoniu – do prezesa Rady Mini- mu – zostały przekazane adresatom.
strów (8094),
20) posła Czesława Czechyry w sprawie odpłatności
za leki stosowane przez pacjentów po przeszczepach Jednocześnie informuję, że wpłynęły następujące
narządów i tkanek – do ministra zdrowia (8095), odpowiedzi:
1) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na
21) posła Wiesława Rygla w sprawie budowy po-
zapytanie posła Wiesława Rygla w sprawie zwrócenia
łudniowo-wschodniej obwodnicy Pilzna – do ministra
przez Ministerstwo Finansów szczególnej uwagi przy
infrastruktury (8096),
wyborze nabywcy pakietu akcji Wytwórni Filtrów
22) posła Grzegorza Roszaka w sprawie stanu na-
PZL – Sędziszów SA, w kontekście zapewnienia
wierzchni drogi wewnętrznej przy dworcu PKP w Ino-
miejsc pracy dla regionu zagrożonego dużym bezro-
wrocławiu – do ministra infrastruktury (8097),
bociem (7973),
23) poseł Anny Sobeckiej w sprawie zwrotu kosz-
2) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodar-
tów za nadwykonania – do ministra zdrowia (8098),
ki Joanny Strzelec-Łobodzińskiej – z upoważnienia
24) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewłaściwe-
ministra – na zapytanie posłów Tadeusza Arkita
go wydatkowania funduszy publicznych na kampanię i Andrzeja Ryszki w sprawie możliwości nowelizacji
wyborczą Platformy Obywatelskiej – do prezesa Rady ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych
Ministrów (8099), u wytwórców w związku z przedterminowym rozwią-
25) posła Zbigniewa Babalskiego w sprawie listy zaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy
leków refundowanych – do ministra zdrowia (8100), i energii elektrycznej, na przykładzie ZGH Bolesław
26) posła Zbigniewa Babalskiego w sprawie obję- SA w Bukownie (7978),
cia małym ruchem granicznym obwodu kalinin- 3) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
gradzkiego i woj. warmińsko-mazurskiego – do mi- struktury Radosława Stępnia – z upoważnienia mi-
nistra spraw zagranicznych (8101), nistra – na zapytanie posła Czesława Hoca w sprawie
27) posła Andrzeja Nowakowskiego w sprawie zbiorowego protestu mieszkańców Starych Bielic,
działań Policji w dniu 21 listopada 2010 r. podczas Niekłonic i Konikowa w woj. zachodniopomorskim
wyborów samorządowych w Płocku – do ministra w związku z nieprawidłowościami ze strony władz
spraw wewnętrznych i administracji (8102), samorządowych i GDDKiA Oddział w Szczecinie
28) posła Jarosława Rusieckiego w sprawie wyja- w przygotowaniu i realizacji budowy drogi krajowej
śnienia sytuacji byłego pracownika branży hutniczej S11 (7979),
i jego prawa do 10% dodatku emerytalnego – do mi- 4) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
nistra pracy i polityki społecznej (8103), sów Andrzeja Parafianowicza – z upoważnienia mi-
29) posła Jarosława Rusieckiego w sprawie wyja- nistra – na zapytanie posła Dariusza Lipińskiego
śnienia, czy zasiłek pielęgnacyjny na osobę z I grupą w sprawie projektu zniesienia Urzędu Skarbowego
inwalidzką jest wliczany do miesięcznych przycho- Poznań-Śródmieście (7987),
dów całej rodziny – do ministra pracy i polityki spo- 5) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawie-
łecznej (8104), dliwości Jacka Czai – z upoważnienia ministra – na
30) posła Jarosława Rusieckiego w sprawie moż- zapytanie posłów Marka Krząkały i Ryszarda Zawadz-
liwości odzyskania niewypłaconego wynagrodzenia kiego w sprawie Ośrodka Zamiejscowego Sądu Okrę-
– do ministra pracy i polityki społecznej (8105), gowego w Gliwicach z siedzibą w Rybniku (7990),
11

6) sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady oraz zwolnień pracowników w PKP InterCity SA
Ministrów Jacka Cichockiego – z upoważnienia pre- (8009),
zesa Rady Ministrów – na zapytanie posła Jarosława 16) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Za-
Zielińskiego w sprawie liczby zastosowanych przez granicznych Jana Borkowskiego – z upoważnienia
podległe premierowi służby, tj. ABW i CBA środków ministra – na zapytanie posła Jana Widackiego
technicznych umożliwiających utrwalanie treści roz- w sprawie pisowni nazwisk polskich na Litwie (8010),
mów telefonicznych i innych informacji przekazywa- 17) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
nych za pomocą sieci telekomunikacyjnych w latach Wewnętrznych i Administracji Piotra Kołodziejczyka
2008–2009 i do dnia 30 września 2010 r. (7995) – po- – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Jana
ufna, Widackiego w sprawie możliwości pisowni nazwisk
7) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowi- obywateli polskich narodowości ukraińskiej lub bia-
ska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia prezesa łoruskiej w języku ojczystym (8011),
Rady Ministrów – na zapytanie posła Kazimierza 18) minister pracy i polityki społecznej Jolanty
Gwiazdowskiego w sprawie wypadków drogowych Fedak na zapytanie poseł Danieli Chrapkiewicz
z udziałem łosi (7996), w sprawie ochrony pracowników (8013),
8) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- 19) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
struktury Piotra Stycznia – z upoważnienia ministra Cezarego Rzemka – z upoważnienia ministra – na
– na zapytanie posła Kazimierza Gwiazdowskiego zapytanie poseł Anny Sobeckiej w sprawie braku do-
w sprawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospo- stępu do lekarzy specjalistów (8016),
darowaniu przestrzennym (7998), 20) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
9) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha Marka Habera – z upoważnienia ministra – na zapy-
oraz szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego Janu- tanie posła Józefa Rojka w sprawie nowelizacji roz-
sza Noska – z upoważnienia ministra – na zapytanie porządzenia ministra zdrowia z dnia 29 sierpnia
posła Jarosława Zielińskiego w sprawie liczby zasto- 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z za-
sowanych przez podległą MON Służbę Kontrwywia- kresu podstawowej opieki zdrowotnej (8017),
du Wojskowego środków technicznych umożliwiają- 21) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
cych utrwalanie treści rozmów telefonicznych i in- Adama Fronczaka – z upoważnienia ministra – na
nych informacji przekazywanych za pomocą sieci zapytanie poseł Elżbiety Zakrzewskiej w sprawie rzą-
telekomunikacyjnych w latach 2008–2009 i do dnia dowego projektu ustawy o niektórych zawodach me-
30 września 2010 r. (8003) – tajna, dycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty
10) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochro-
na zapytanie posła Tadeusza Tomaszewskiego w spra- nie zdrowia, w zakresie dotyczącym psychoterapeu-
wie prywatyzacji PKS w Koninie SA (8004), tów (8021),
11) zastępcy głównego inspektora ochrony środo- 22) ministra sportu i turystyki Adama Giersza na
wiska Romana Jaworskiego – z upoważnienia mini- zapytanie posła Tadeusza Tomaszewskiego w spra-
stra – na zapytanie posła Marka Opioły w sprawie wie utworzenia polskiego związku sportowego w świe-
nielegalnego składowania odpadów petrochemicz- tle ustawy o sporcie (8037),
nych w miejscowościach Jaworowo-Lipa i Jaworowo- 23) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnic-
-Kłódź (8005), twa i Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka – z upoważ-
12) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra- nienia ministra – na zapytanie posła Jana Kulasa
wiedliwości Jacka Czai – z upoważnienia ministra – w sprawie promocji i ułatwień dla działalności grup
na zapytanie poseł Gabrieli Masłowskiej w sprawie producentów rolnych (8038),
planowanego przeniesienia XI Wydziału Gospodar- 24) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
czego Krajowego Rejestru Sądowego z Lublina do struktury Piotra Stycznia – z upoważnienia ministra
Świdnika (8006), – na zapytanie posłów Bożeny Kotkowskiej i Stani-
13) podsekretarz stanu w Ministerstwie Infra- sława Rydzonia w sprawie udzielenia pomocy osobom
struktury Anny Wypych-Namiotko – z upoważnienia poszkodowanym przez osuwisko w gm. Milówka
ministra – na zapytanie posła Adama Wykręta (8045),
w sprawie stanu technicznego wodnych obiektów in- 25) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada
żynieryjnych (8007), na zapytanie poseł Bożeny Kotkowskiej w sprawie
14) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finan- wyjaśnienia okoliczności upadłości i likwidacji Fabry-
sów Hanny Majszczyk – z upoważnienia ministra – ki Elektrofiltrów Elwo SA w Pszczynie (8047).
na zapytanie posła Adama Wykręta w sprawie zmian Odpowiedzi te – zgodnie z art. 195 regulaminu
sposobu obliczania wskaźnika zadłużenia jednostek Sejmu – zostały przekazane posłom.
samorządu terytorialnego (8008), Informuję również, że w regulaminowym termi-
15) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- nie nie wpłynęła odpowiedź na zapytanie:
struktury Juliusza Engelhardta – z upoważnienia 1) posła Jana Kulasa w sprawie działalności i fi-
ministra – na zapytanie posła Stanisława Rydzonia nansowania stowarzyszeń naukowych – od ministra
w sprawie likwidacji gniazd drużyn konduktorskich nauki i szkolnictwa wyższego (8040) – 5 dni.
Załącznik nr 2

Teksty interpelacji i zapytań poselskich


oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania

INTERPELACJE
Interpelacja trzeby. Poza pracą socjalną nie mogą udzielić takim
(nr 19383) rodzinom wsparcia finansowego czy rzeczowego.
Potwierdzają to statystyki. W oparciu o dane z
do ministra pracy i polityki społecznej miasta Sztum od 2006 r.: znacząco spadła ilość miesz-
kańców objętych wsparciem socjalnym, np. w samym
w sprawie braku waloryzacji mieście 250 osób mniej korzysta z posiłków, a o 340
progów dochodowych uprawniających spadła liczba rodzin korzystających z pomocy spo-
do pomocy społecznej łecznej, stypendia szkolne przysługują znacznie
mniejszej liczbie uczniów. Podobna sytuacja wystę-
Szanowna Pani Minister! Na podstawie regula- puje w mieście Tczew, jak również w innych miastach
minu Sejmu art. 192 przedkładam Pani Minister z różnym natężeniem.
interpelację poselską w sprawie problemu braku wa- Sytuacja ta nie świadczy wbrew przypuszczeniom
loryzacji progów dochodowych do celów pomocy spo- o polepszeniu się kryterium życiowego, lecz o sztucz-
łecznej oraz stypendiów szkolnych wskazanego przez nej eliminacji osób potrzebujących.
Radę Miejską oraz burmistrza miasta i gminy Dla poparcia powyższych stwierdzeń faktami: Mi-
Sztum. nimum egzystencji za 2009 r. wyliczone przez Insty-
Gmina Sztum jako zagrożona ponad 21-procento- tut Pracy i Spraw Społecznych dla rodziny ze star-
wym bezrobociem szczególnie dotkliwie odczuwa pro- szym dzieckiem wyniosło 392,08 zł, a więc przekro-
blemy pomocy społecznej. Należy jednak wskazać, iż czyło próg pomocy społecznej (351zł).
problem przez nią poruszony dotyczy również innych Zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycz-
miast i występuje w skali całego kraju, zwłaszcza na nego minimum egzystencji uwzględnia jedynie te po-
terenach najbardziej zagrożonych bezrobociem. trzeby, których zaspokojenie nie może być odłożone
w czasie, a konsumpcja niższa od tego poziomu pro-
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż progi dochodo-
wadzi do biologicznego wyniszczenia, a więc jest to
we do celów pomocy społecznej od października 2006
dolne kryterium ubóstwa.
r. pozostają na tym samym, niezmienionym poziomie,
Zgodnie z ubiegłorocznymi rekomendacjami Trój-
mimo faktu, iż minimalne wynagrodzenie jest syste-
stronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych pod-
matycznie podwyższane.
jęła ona w czerwcu 2009 r. uchwałę w sprawie wery-
Tym samym dochodzi do sytuacji, w której osoba fikacji kwot dochodowych uprawniających do świad-
wnioskująca o pomoc społeczną, aby z niej skorzy- czeń z pomocy społecznej w oparciu o badania progu
stać, musi mieć taki sam dochód w roku 2010 jak w interwencji socjalnej.
roku 2006 – czyli 351 zł na osobę w rodzinie. Prowa- Podsumowanie. Wyżej wymienione informacje w
dzi to do sytuacji odmowy przyznania świadczeń z sposób jednoznaczny wskazują na to, iż należy podjąć
pomocy społecznej w przypadku minimalnego prze- pilne odgórne działania mające na celu ustawowe
kroczenia tego kryterium. podwyższenie progów dochodowych uprawniających
Jest to sytuacja absolutnie nieakceptowalna spo- do świadczeń z pomocy społecznej, jak również sty-
łecznie. Stanowi również zaprzeczenie samej idei po- pendiów szkolnych.
mocy społecznej. Skoro bowiem poziom życia nie- Gwarantowane ustawowo działania rządu mające
ustannie się podnosi, podwyższane są ceny żywności na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
i usług, próg pomocy osobom ubogim powinien rów- przez politykę ministerstwa zmierzać powinny do usta-
nież uwzględniać te fakty. lenia wskaźników na poziomie służącym realnemu
Stosując obecne przepisy o pomocy społecznej, po- zaspokojeniu podstawowych potrzeb społecznych.
woduje się sztuczną eliminację osób ubogich, potrze- W ocenie interpelującego nie można pominąć fak-
bujących pomocy, ale minimalnie przekraczających jej tu, iż utrzymywanie się progów dochodowych na
kryteria. Tym samym służby pomocy społecznej nie obecnym poziomie będzie prowadziło do pogorszenia
mogą interweniować, nawet w przypadku pilnej po- sytuacji wielu gospodarstw domowych, a brak dzia-
13

łań spowoduje powiększanie się skali biedy na terenie ków pozwalających odtworzyć okoliczności poprze-
całego państwa, jak również zwiększenia ilości ludzi dzające zaginięcie danej osoby. Obowiązujące w tym
żyjących na kraju ubóstwa i wykluczenia społecznego zakresie nadmiernie rozbudowane procedury unie-
z powodu przekroczenia minimum społecznego. możliwiają także szybkie użycie psów tropiących oraz
W związku z powyższym wnoszę o natychmiasto- dotarcie do zapisów systemów monitorujących, które
we podjęcie działań ministerialnych mających na z pewnością w wielu przypadkach pozwoliłyby na od-
celu podwyższenie progów dochodowych do celów po- tworzenie okoliczności poprzedzających zaginięcie.
mocy społecznej oraz stypendiów szkolnych. W związku z powyższym zwracam się do Pana
Odpowiedź na niniejszą interpelację i podjęcie sto- Ministra z prośbą o odpowiedź na pytanie: Czy w
sownych działań ma ogromne znaczenie dla wszyst- związku z tą sytuacją i rosnącą liczbą zaginięć kie-
kich osób najuboższych. rowany przez Pana Ministra resort podejmuje dzia-
Kiedy zostaną podniesione progi dochodowe do łania, które poprzez eliminację barier biurokratycz-
celów pomocy społecznej? nych i usprawnienie obowiązujących w tym zakresie
procedur stworzą jednostkom Policji warunki do pro-
Z poważaniem
wadzenia efektywnych działań poszukiwawczych
osób zaginionych?
Poseł Kazimierz Smoliński
Z poważaniem
Tczew, dnia 15 listopada 2010 r.
Poseł Stanisława Prządka

Interpelacja Warszawa, dnia 19 listopada 2010 r.


(nr 19390)

do ministra spraw wewnętrznych i administracji Interpelacja


(nr 19391)
w sprawie procedur poszukiwania osób
zaginionych do ministra sprawiedliwości

Szanowny Panie Ministrze! Każdego roku notuje w sprawie dookreślenia okresu ważności
się w naszym kraju rosnącą liczbę zaginięć obywate- wypisu z KRS i innych dokumentów
li – w 2009 r. zaginęło w Polsce 15 076 osób. Losy
znaczącej części z nich nigdy nie zostały ostatecznie Szanowny Panie Ministrze! W swojej pracy posel-
wyjaśnione – osoby te bądź nie zostały odnalezione, skiej często spotykam się i współpracuję z organiza-
bądź w przypadku popełnienia morderstwa sprawcy cjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszenia-
tych czynów nie zostali wykryci. mi. Ich przedstawiciele zwrócili mi uwagę na pewien
W ostatnim czasie opinia publiczna jest poruszona zwyczaj stosowany przez administrację rządową, jak
sprawą zaginięcia w Sopocie 19-letniej mieszkanki i samorządową. Chodzi o przyjmowanie wypisu z
Gdańska I. W. Mimo dysponowania materiałem za- Krajowego Rejestru Sądowego jako ważnego tylko
pisu monitoringu miejskiego, dokumentującym jej przez określoną liczbę miesięcy. Zwyczajowo są to 3
drogę do domu w dniu zaginięcia, sprawa ta nie zo- miesiące, ale zdarza się też 6, jak i w skrajnych przy-
stała dotąd wyjaśniona i od czterech miesięcy tkwi padkach miesiąc. Wprowadza to spore utrudnienia w
w martwym punkcie. działalności i uniemożliwia często uczestniczenie w
Na jej kanwie, i wielu podobnych spraw, które każ- staraniach o fundusze z kasy gminy czy innych szcze-
dego roku tak dramatycznie dotykają tysiące pol- bli administracji, a nawet pieniędzy unijnych. Nie-
skich rodzin, zasadne staje się pytanie, czy obowią- rzadko zdarza się, że ów wypis utraci swoją „waż-
zujące Policję procedury poszukiwania osób zaginio- ność” w trakcie procedury przyznawania funduszy
nych stwarzają warunki do podejmowania efektyw- bądź z innych powodów po utracie „ważności” nie
nych, a przede wszystkim niezwłocznych działań udało się na czas uzyskać nowego wypisu. Nie regu-
poszukiwawczych. Jest bowiem bezsporne, iż właśnie luje tej sprawy ustawa o Krajowym Rejestrze Sądo-
pierwsze godziny po przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu wym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209, z późn. zm.).
mają decydujący wpływ na efekty i skuteczność po- Także sprawy tej dostatecznie nie reguluje Kodeks
dejmowanych działań poszukiwawczych. Każda postępowania administracyjnego.
zwłoka w tym zakresie wynikająca m.in. z wymogu Według zapisów ustawy o KRS wypis jest ważny
uzyskania zgody na podjęcie działań poszukiwaw- tak długo, jak długo nie wprowadzono zmian w sa-
czych na terenie innej jednostki Policji niż ta, w któ- mym zapisie w rejestrze. Taka bezpośrednia inter-
rej nastąpiło zgłoszenie zaginięcia, brak właściwej pretacja oznaczałaby, że wypis mógłby być ważny
koordynacji między poszczególnymi jednostkami Po- nawet kilka lat. Trudności związane z każdorazo-
licji oraz innymi służbami państwowymi, powoduje wym sprawdzaniem zgodności z prawdą wypisu po-
zmniejszenie szans na bezzwłoczne dotarcie do świad- wodują, że urzędy go wymagające wprowadzają wła-
14

sny „okres ważności”. Wydaje się, żeby ukrócić tę ministerstwa względem przeniesienia siedziby XI
dowolność interpretacyjną oraz ułatwić działanie or- Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądo-
ganizacjom pozarządowym, można by zamiast wypi- wego z Lublina do Świdnika są już przesądzone? Je-
su z KRS wprowadzić wymóg oświadczenia, że od śli tak, to dlaczego? Z jakimi podmiotami była ta
dnia wydania wypisu w zapisie rejestrowym nie decyzja konsultowana? Jakie są koszty finansowe
wprowadzono żadnych zmian. Interes publiczny tych przenosin? I wreszcie jeżeli nie ma jeszcze ofi-
nadal byłby chroniony, albowiem uczciwości takiego cjalnej decyzji, to do kiedy należy przekonać państwa
oświadczenia strzegłby art. 271 Kodeksu karnego do pozostawienia KRS w Lublinie?
(tzw. poświadczenie nieprawdy).
Dlatego też zwracam się do Pana Ministra z py- Poseł Włodzimierz Karpiński
taniami:
Czy ministerstwo nie prowadzi żadnych prac ma- Warszawa, dnia 2 listopada 2010 r.
jących na celu zmianę ustawy o KRS?
Czy nie byłoby właściwe wprowadzenie uregulo-
wania sprawy ważności wypisu, by zlikwidować pe- Interpelacja
wien chaos interpretacyjny? (nr 19393)
Z wyrazami szacunku do ministra pracy i polityki społecznej
Poseł Andrzej Gut-Mostowy w sprawie zmiany ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
Zakopane, dnia 17 listopada 2010 r. osób niepełnosprawnych

Szanowna Pani Minister! Obecnie w Sejmie trwa-


Interpelacja ją prace nad poselskim projektem ustawy o zmianie
(nr 19392) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektó-
do ministra sprawiedliwości rych innych ustaw. Jak podkreślają środowiska osób
niepełnosprawnych, przyjęcie nowelizacji przedmio-
w sprawie planowanego przeniesienia towej ustawy jest niezwykle ważne, ma bowiem na
XI Wydziału Gospodarczego KRS z Lublina celu zapewnienie płynności finansowej oraz zrefor-
do Świdnika mowanie sposobu finansowania zadań realizowanych
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-
Szanowny Panie Ministrze! W ostatnim czasie do pełnosprawnych.
mojego biura poselskiego wpłynął protest Rady Mia- Do głównych zadań funduszu należy finansowa-
sta Lublin wobec planowanej przez Ministerstwo nie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepeł-
Sprawiedliwości decyzji o przeniesieniu siedziby XI nosprawnych realizowanej za pośrednictwem samo-
Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądo- rządów powiatowych i organizacji pozarządowych
wego z Lublina do Świdnika. oraz finansowanie zadań własnych mających na celu
Lubelski KRS obsługuje obecnie ponad 20 tys. likwidację skutków niepełnosprawności. Nie przyta-
podmiotów związanych ściśle z Lublinem. W ocenie czam tych informacji bez przyczyny. Otóż jak infor-
środowiska lubelskich przedsiębiorców i samorzą- mują mnie przedstawiciele władz powiatowych, w
dowców skutkiem finalnym tych działań będzie 2011 r. na wyżej wymienione zadania powiaty otrzy-
utrudnione funkcjonowanie lokalnych przedsię- mają ok. 80 mln zł mniej niż obecnie. Znane są cele,
biorstw, stowarzyszeń i innych podmiotów. Oczywi- na jakie przeznaczane są te środki. Wśród najważ-
stym jest, acz wartym podkreślenia, że właśnie w niejszych z nich niewątpliwie należy zaliczyć: dzia-
lubelskim KRS trzeba zgłaszać wszystkie zmiany w łalność warsztatów terapii zajęciowej, dofinansowa-
zakresie działalności firm, w szczególności we wła- nie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i środków
dzy, a ponadto raz do roku obowiązkowo trzeba skła- pomocniczych, udziału niepełnosprawnych w turnu-
dać sprawozdania z prowadzonej działalności. Oprócz sach rehabilitacyjnych czy likwidację barier archi-
tego KRS systematycznie odwiedzają osoby, które tektonicznych, komunikacyjnych i technicznych.
chcą poznać papiery swoich kontrahentów. Zmiana Istotne jest również dotowanie ze środków funduszu
lokalizacji KRS i usytuowanie go w Świdniku spowo- pensji osób niepełnosprawnych. Jednocześnie obser-
duje poważne utrudnienia w funkcjonowaniu olbrzy- wujemy zjawisko zwiększającej się liczby pracujących
miej rzeszy lubelskich podmiotów gospodarczych, a niepełnosprawnych. To powoduje zmniejszenie liczby
także obniżenie rangi Lublina jako stolicy regionu. firm, które muszą dokonywać wpłat na PFRON, i tym
Realizacja powyższego planu to niewątpliwie także samym zmniejszają się środki, jakie mogą z pożyt-
duże koszty finansowe. kiem wykorzystać.
W związku z powyższym zwracam się do Pana Stąd za niezwykle istotne środowiska osób niepeł-
Ministra z prośbą o informację: Czy powyższe plany nosprawnych uznają przyjęcie zmian, które pozwolą
15

na równomierny podział środków finansowych fun- siębiorstwem energetycznym oraz mieszkają w miej-
duszu między poszczególne zadania. W chwili obec- scu dostarczenia energii.
nej znaczna część środków funduszu trafia do praco- Według opracowanej przez Ministerstwo Gospo-
dawców zatrudniających przede wszystkim osoby z darki koncepcji odbiorcy objęci systemem wsparcia
lekkim stopniem niepełnosprawności przy jednocze- po dostarczeniu zaświadczenia wydanego przez OPC
snym zmniejszeniu środków przeznaczonych na re- zakładowi energetycznemu mają otrzymywać rachu-
habilitację społeczną oraz zawodową realizowaną nek pomniejszony o kwotę ryczałtu, którego wyso-
przez warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywno- kość będzie ustalana w oparciu o średnią cenę ener-
ści zawodowej, które obejmują swym wsparciem kil- gii elektrycznej oraz próg zużycia energii, różny w
kadziesiąt tysięcy głęboko niepełnosprawnych (głów- zależności od wielkości gospodarstwa domowego.
nie osób z upośledzeniem umysłowym) ze szczególny- Przedsiębiorstwu energetycznemu zaś będzie przy-
mi trudnościami w aktywizacji, wejściu i utrzymaniu sługiwała rekompensata z budżetu państwa w posta-
się na rynku pracy. Dzięki zajęciom w warsztatach ci dotacji przedmiotowej.
dzieci oraz osoby dotknięte znacznym i umiarkowa- Koszt energii elektrycznej stanowi jeden ze sta-
nym stopniem niepełnosprawności mogą się rozwijać, łych i wyższych kosztów, jakie gospodarstwa domowe
usamodzielniać, zdobywać nowe umiejętności, przygo- ponoszą, tym bardziej odczuwalny zimą, kiedy zuży-
towywać się do wejścia na rynek pracy. Brak gwaran- cie prądu jest zdecydowanie większe. Z tego w szcze-
cji finansowej dla tych państwowych ośrodków może gólności względu chciałbym zapytać: Kiedy minister-
doprowadzić do ich likwidacji i w konsekwencji pozba- stwo przewiduje przygotowanie rozporządzenia, któ-
wić osoby niepełnosprawne nie tylko rehabilitacji, ale re umożliwi wejście w życie i zastosowanie w prakty-
grożąc izolacją oraz bezczynnością, może skutkować ce proponowanych rozwiązań? Czy znana jest prze-
również pogorszeniem jakości życia. widywana liczba rodzin, które skorzystają z tej formy
W związku z docierającymi do mnie licznymi sy- wsparcia? I wreszcie jaką kwotę z budżetu państwa
gnałami od pracowników i opiekunów uczestników należy na ten cel przeznaczyć? Czy są to duże środki
warsztatów terapii zajęciowej zaniepokojonych dal- wymagające istotnych przesunięć budżetowych?
szym funkcjonowaniem tychże placówek zwracam się
z prośbą o wyczerpujące stanowisko ministerstwa we Poseł Włodzimierz Karpiński
wszystkich wyżej podniesionych kwestiach. Jak mi-
nisterstwo odnosi się do propozycji równomiernego Warszawa, dnia 2 listopada 2010 r.
podziału środków na poszczególne zadania? Czy mi-
nisterstwo dostrzega niepokojące ograniczenie środ-
ków finansowania, jakie dotknie zapewne PEFRON, Interpelacja
i w jaki sposób zamierza tej sytuacji zapobiec? (nr 19395)

Poseł Włodzimierz Karpiński do ministra skarbu państwa

Warszawa, dnia 25 października 2010 r. w sprawie realizacji umowy prywatyzacyjnej


na przykładzie Zakładów Chemicznych
Zachem SA w Bydgoszczy
Interpelacja
(nr 19394) Szanowny Panie Ministrze! Zakłady Chemiczne
Zachem SA zostały sprywatyzowane w ramach pry-
do ministra gospodarki watyzacji sektora wielkiej syntezy chemicznej w
grudniu 2006 r. Spośród oferentów wybrano Ciech
w sprawie wprowadzenia systemu bonifikat SA, który wykupił 80% akcji Skarbu Państwa od
dla najuboższych odbiorców energii Nafty Polskiej SA. Istotą prywatyzacji było pozyska-
elektrycznej, tzw. odbiorców wrażliwych nie inwestora w celu rozwoju firmy. Uzgodniony pa-
kiet inwestycyjny miał zagwarantować poprawę sy-
Szanowny Panie Ministrze! W maju 2010 r. Rada tuacji finansowej poprzez modernizację instalacji
Ministrów przyjęła dokument, który zakładał wpro- produkcyjnych i budowę nowych. Do chwili obecnej
wadzenie systemu bonifikat dla najuboższych od- właściciel spółki Zachem SA nie zainwestował swoich
biorców energii elektrycznej, tzw. odbiorców wrażli- środków finansowych zagwarantowanych w pakiecie
wych. Wiele polskich rodzin znajdujących się w trud- inwestycyjnym. Istniejąca sytuacja budzi mój niepo-
nej sytuacji finansowej z nadzieją przyjęło powyższą kój i pracowników Zakładów Chemicznych Zachem
informację. Według założeń ministerstwa z wyżej SA reprezentowanych przez związki zawodowe, któ-
wspomnianego wsparcia mogłyby skorzystać osoby, rzy w poczuciu odpowiedzialności za rozwój Zachem
którym przysługuje stałe lub okresowe prawo do SA zgodzili się w 2006 r. na prywatyzację. Zwrócili
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej i jedno- się do mnie o pomoc w wyegzekwowaniu warunków
cześnie spełniają wymóg posiadania umowy z przed- umowy prywatyzacyjnej w obawie o miejsca pracy
16

i rozwój zakładu, który zapewnia w Bydgoszczy naj- czeniu usług, ponieważ zgodnie z cytowanymi wcze-
więcej miejsc pracy. śniej przepisami podana w ofercie cena brutto nie
Pragnę podkreślić, że za zgodą Nafty Polskiej SA może ulec zwiększeniu, a polscy producenci i dostaw-
realizację zobowiązań określonych w pakiecie inwe- cy muszą po wejściu w życie nowej stawki VAT z ceny
stycyjnym przedłużono o 3 lata, a pakiet gwarancji brutto odprowadzić wyższy podatek VAT. Wzrost
socjalnych przestał obowiązywać od 1 lipca 2010 r. stawki VAT dla producenta i dostawcy zagranicznego
Uważam za konieczne przedłużenie obowiązywania jest neutralny, ponieważ zamawiający zobowiązany
również o 3 lata pakietu gwarancji socjalnych, który jest do zapłaty dodatkowego 1% podatku VAT.
jest integralną częścią umowy prywatyzacyjnej. Pragnę również zwrócić uwagę na kwestię możli-
W związku z powyższym zwracam się do Pana wości dokonywania zmian zawartych umów na pod-
Ministra z pytaniami: stawie przepisów zmieniających stawkę podatku VAT.
1. Jak Pan Minister ocenia realizację umowy pry- Z orzeczenia Sądu Najwyższego z 21 lipca 2006 r. (III
watyzacyjnej przez Ciech SA w zakresie zobowiązań CZP 54/2006) wynika, że „podwyższenie stawek po-
inwestycyjnych i zobowiązań wobec pracowników? datku od towarów i usług nie uzasadnia – bez zmia-
2. Czy podejmie Pan Minister działania, aby prze- ny postanowień uprzednio zawartej umowy – obo-
dłużyć obowiązywanie pakietu gwarancji socjalnych, wiązku zamawiającego zapłaty wynagrodzenia netto
tak jak inwestorowi przedłużono zrealizowanie zo- powiększonego o podatek od towarów i usług według
bowiązań pakietu inwestycyjnego? podwyższonej stawki. Jeśli bowiem przy zawieraniu
umowy uzgodniono cenę obejmująca VAT według
Łączę wyrazy szacunku
określonej stawki, to – zdaniem SN – treść art. 3 ust.
Poseł Grażyna Ciemniak 1 ustawy o cenach nie stwarza uprawnienia do pod-
niesienia ceny w razie zmiany stawki VAT. Takiego
Bydgoszcz, dnia 16 listopada 2010 r. mechanizmu nie zawiera także sama ustawa o VAT”.
Wykładnia dokonana przez Sąd Najwyższy godzi w
interesy krajowych dostawców, jak i samorządy z po-
Interpelacja wodów już wcześniej wskazanych.
(nr 19396) Proponowany wzrost podatku VAT rodzi dodat-
kowe koszty. W związku z powyższym zamawiający
do ministra finansów w ogłaszanych postępowaniach o zamówienie pu-
bliczne nie przewidują możliwości wprowadzenia
w sprawie skutków planowanej zmiany zmian do umowy. Wynika to z faktu, że zamawiający
stawki podatku VAT dla polskich nie chcą przyjmować na siebie ciężaru skutków
producentów i dostawców na przykładzie zwiększenia stawki VAT, w szczególności dlatego, że
PESA SA w Bydgoszczy budżet przeznaczony na finalizację zamówienia mu-
siałby zostać ustalony i zabezpieczony jeszcze przed
Szanowny Panie Ministrze! Składam interpelację wszczęciem postępowania, co stoi w sprzeczności z
do Pana Ministra w trosce o konkurencyjność pol- art. 86 ust. 3 prawa zamówień publicznych.
skich przedsiębiorstw. PESA Bydgoszcz SA jako pro- W związku z powyżej opisanymi problemami wy-
ducent pojazdów szynowych większość zamówień po- nikającymi ze wzrostu podatku VAT, a wymagający-
zyskuje w drodze zamówień publicznych, gdzie zama- mi pilnego rozstrzygnięcia zwracam się do Pana Mi-
wiającym są zwykle urzędy miejskie lub urzędy mar- nistra z pytaniami:
szałkowskie. Zawarte umowy podlegają wielu rygo- 1. Czy do postępowań prowadzonych w trybie za-
rom związanym z finansami publicznymi, co w sytu- mówień publicznych wszczętych i niezakończonych
acji wprowadzenia wyższej stawki podatku VAT spo- przed dniem wejścia w życie nowej stawki VAT, a tak-
woduje dodatkowe komplikacje dla każdej ze stron że do umów zawartych w wyniku takich postępowań
umowy. Z doświadczeń firmy PESA SA wynika obawa przed wejściem w życie tej ustawy, ale realizowanych
dotycząca zapowiadanego przez rząd wzrostu stawki po wejściu w życie nowej stawki VAT, zastosowanie
od towarów i usług oraz braku w projekcie przepisów będą miały dotychczasowe przepisy ustawy o VAT?
przejściowych dotyczących umów zawartych przed 2. Czy Pan Minister przewiduje takie rozwiąza-
datą wejścia w życie nowej stawki VAT, ale także do- nie, aby dla wszystkich umów dotyczących zamówień
tyczących przetargów rozstrzygniętych przed tą datą, publicznych, zawartych przed dniem wejścia zmiany
kiedy oferty musiały zostać złożone z ceną według ustawy o podatku VAT, a realizowanych w roku 2011
dotychczas obowiązującej stawki VAT. Z uwagi na i kolejnych latach, była możliwość zmiany ceny brut-
fakt, że w postępowaniach ogłaszanych na terenie RP to poprzez dostosowanie stawki podatku VAT do no-
często biorą udział podmioty zagraniczne, propono- wych przepisów?
wany przez rząd wzrost stawek podatków VAT godzi
Łączę wyrazy szacunku
w interes podmiotów krajowych i dyskryminuje pol-
skie firmy, ponieważ doprowadzi do zachwiania zasa- Poseł Grażyna Ciemniak
dy równości podmiotów i narazi przedsiębiorców kra-
jowych na dodatkowe koszty przy dostawie lub świad- Bydgoszcz, dnia 16 listopada 2010 r.
17

Interpelacja Interpelacja
(nr 19397) (nr 19398)

do ministra zdrowia do ministra zdrowia

w sprawie wprowadzenia do szkół w sprawie planu finansowego Podlaskiego


obowiązkowych zajęć lekcyjnych dotyczących Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2011 r.
udzielania pierwszej pomocy oraz promocji
i upowszechniania wiedzy z zakresu Szanowna Pani Minister! W związku z kierowa-
resuscytacji nymi do mnie prośbami o interwencję zwracam się z
prośbą o zainteresowanie się poniższymi uwagami
Szanowna Pani Minister! Krajowa Rada Resuscy- odnoszącymi się do planu finansowego Podlaskiego
tacji jest organizacją mającą na celu rozwijanie wie-
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
dzy na temat ratowania ludzkiego życia przez popra-
wę standardów resuscytacji w Polsce oraz promocji i Zdrowia na 2011 r.
koordynacji praktycznej aktywności instytucji zain- W planie finansowym Podlaskiego Oddziału Wo-
teresowanych realizacją metod resuscytacji krąże- jewódzkiego NFZ na 2011 r. założono wzrost świad-
niowo-oddechowo-mózgowej. czeń zdrowotnych w stosunku do planu na 2010 r.
Dnia 18 października 2010 r. Krajowa Rada Re- (zmienionego 6 lipca 2010 r.) jedynie o 1,6%, w tym
suscytacji opublikowała wytyczne resuscytacji w za- na leczenie szpitalne o 1,2%. Wzrost ten nie pokryje
kresie udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym nawet rosnących kosztów udzielania świadczeń z po-
z nagłym zatrzymaniem krążenia (NZK). Konieczne wodu prognozowanej stopy inflacji na 2011 r. w wy-
jest, aby nieprzeszkolona osoba będąca świadkiem sokości 2,3%, nie mówiąc już o niedoszacowanej od
nagłego zatrzymania krążenia prowadziła resuscy- wielu lat wartości umów o udzielanie świadczeń, co
tację krążeniowo-oddechową (RKO) przynajmniej z skutkuje ponoszeniem przez szpitale wysokich strat
uciskaniem klatki piersiowej, do czego powinien za- finansowych (pomimo wdrażania programów na-
chęcać dyspozytor pogotowia ratunkowego przyjmu- prawczych). Skutkiem wzrostu środków na finanso-
jący zgłoszenie. Podkreśla się wagę wczesnego, nie- wanie świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego na
przerwanego prowadzenia wysokiej jakości uciśnięć poziomie znacznie niższym niż prognozowana infla-
klatki piersiowej u osób z NZK. cja na 2011 r. będzie dalszy przyrost zadłużenia szpi-
Udzielanie pierwszej pomocy sprawia trudności tali z terenu województwa podlaskiego. Według sta-
wielu ludziom z powodu braku odpowiedniej edukacji
nu na dzień 31 sierpnia 2010 r. zobowiązania ogółem
w tym zakresie w szkołach (zarówno pod kątem teo-
retycznym, nade wszystko zaś ćwiczeń praktycz- wszystkich samodzielnych publicznych zakładów
nych). Brak edukacji w tej dziedzinie uniemożliwia opieki zdrowotnej, nadzorowanych przez wojewódz-
szybkie reagowanie w wypadkach, kiedy sekundy de- two podlaskie, wynoszą 202 mln zł, w tym zobowią-
cydują o życiu i zdrowiu. Dorośli mają bardzo po- zania wymagalne 47,1 mln zł, natomiast w przypad-
wierzchowną wiedzę o zasadach pierwszej pomocy, ku 4 samodzielnych publicznych zakładów opieki
ale przede wszystkim obawiają się braku umiejętno- zdrowotnej, znajdujących się w trudnej sytuacji fi-
ści przy udzielaniu pomocy. nansowej, wynoszą odpowiednio 177,4 mln zł i 47,1
Edukacja młodzieży w ww. zakresie pozwala na mln zł. Jednocześnie w przypadku kosztów refunda-
kształtowanie społeczeństwa odpowiedzialnego za cji cen leków założono wzrost o 4,2%. Ponadto należy
stan bezpieczeństwa publicznego. Należy zatem dą- zauważyć, że opracowanie planu finansowego dla po-
żyć do systemowego rozwiązania zakładającego bu- szczególnych oddziałów NFZ na 2011 r. w oparciu o
dowanie prawidłowych wzorców postępowania pod- plan na dzień 30 czerwca 2010 r. spowodowało ko-
czas sytuacji wymagających szybkiej i zdecydowanej nieczność rozwiązania rezerwy celowej i przeznacze-
pomocy drugiemu człowiekowi. nie jej na zwiększenie kosztów świadczeń zdrowot-
W związku z powyższym zapytuję uprzejmie: nych do poziomu z 30 czerwca 2010 r. w przypadku 7
1. Jakie są założenia ministerstwa w sprawie oddziałów wojewódzkich NFZ. Najwyższe wyrówna-
wprowadzenia do wszystkich szkół w Polsce obowiąz- nie otrzymały 2 oddziały, tj. mazowiecki (406,5 mln
kowych zajęć dotyczących teoretycznej oraz prak-
zł) i śląski (198,7 mln zł). Gdyby plan na 2011 r. opra-
tycznej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomo-
cy poszkodowanym? cowywany był na podstawie pierwotnej wartości pla-
2. Jakie działania są podejmowane w celu promo- nu na 2010 r., wówczas wyrównanie to dotyczyłoby
cji i upowszechniania wiedzy z zakresu resuscytacji tylko oddziału mazowieckiego i wyniosłoby 74,1 mln
oraz informowania społeczeństwa o skutkach praw- zł, a nie 406,5 mln zł.
nych niedopełnienia obowiązku udzielenia pomocy W związku z powyższym proszę o udzielenie od-
poszkodowanym? powiedzi na następujące pytania:
1. Dlaczego w planie finansowym Podlaskiego Od-
Z wyrazami szacunku działu Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Poseł Beata Małecka-Libera na 2011 r. założono faktyczny spadek wydatków na le-
czenie szpitalne, co spowoduje dalszy przyrost zadłu-
Dąbrowa Górnicza, dnia 12 listopada 2010 r. żenia szpitali z terenu województwa podlaskiego?
18

2. W jaki sposób zadłużone samodzielne publicz- jak największą wydajność przepływu informacji po-
ne zakłady opieki zdrowotnej z terenu województwa między ośrodkami adopcyjnymi.
podlaskiego mają spłacić swoje olbrzymie zadłuże- Dane, które zostały zaproponowane przez Ogól-
nie, jeżeli w planie finansowym Podlaskiego Oddzia- nopolską Koalicję Ośrodków Adopcyjno-Opiekuń-
łu Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia czych do wprowadzenia we wzorze karty dziecka oraz
na 2011 r. założono jedynie minimalny wzrost świad- w kwestionariuszu wywiadu adopcyjnego, są nie-
czeń zdrowotnych w stosunku do planu na 2010 r., zbędne do szybkiego weryfikowania informacji za-
który nie pokryje nawet rosnących kosztów udziela- równo przez ośrodek lokalny, jak i wojewódzkie ban-
nia świadczeń z powodu prognozowanej stopy infla- ki danych.
cji na 2011 r.? Mając powyższe na uwadze, proszę Panią Mini-
3. Dlaczego plany finansowe dla poszczególnych ster o odpowiedź na pytania:
oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu 1. Czy możliwe będzie umieszczenie na pierwszej
Zdrowia na 2011 r. opracowano w oparciu o plany na stronie karty dziecka następujących punktów:
dzień 30 czerwca 2010 r., a nie na podstawie pierwot- — numeru WBD,
nej wartości planów na 2010 r.? — pieczątki podmiotu zgłaszającego kartę dziecka,
4. Kiedy wejdzie w życie rozporządzenie zmienia- — informacji o sytuacji prawnej dziecka,
jące rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 29 sierp- — imion, nazwisk oraz dat urodzenia rodzeństwa
nia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zgłaszanego razem z dzieckiem,
zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. Nr 140, poz. — informacji o stanie poszukiwania rodziny dla
1143, z późn. zm.), co uzgodniono w porozumieniu z dziecka?
dnia 30 czerwca 2010 r. zawartym pomiędzy Mini- 2. Czy możliwa jest zmiana w kształcie wzoru
sterstwem Zdrowia a Ogólnopolskim Związkiem Za- kwestionariusza wywiadu adopcyjnego, tak aby nie
wodowym Pielęgniarek i Położnych, reprezentowa- zawierał on podpunktu dotyczącego molestowania
nym przez Dorotę Gardias, które zapewniłoby kon- seksualnego oraz przemocy w rodzinie, której ofiara-
tynuację umów zawartych z Narodowym Funduszem mi byli kandydaci do przysposobienia? Traumatyczne
Zdrowia zakładom, których organem założycielskim przeżycia nie powinny być uwzględnianie w kwestio-
jest województwo podlaskie, a które nie są w stanie nariuszu, istotne wiadomości z punktu widzenia ad-
spełnić warunków określonych w obecnie obowiązu- opcji dziecka będą podawane do wiadomości komisji
jącym rozporządzeniu? kwalifikacyjnej.
3. Na jakiej podstawie zostało umieszczone we
Z poważaniem wzorze kwestionariusza wywiadu adopcyjnego pyta-
Poseł Kazimierz Gwiazdowski nie o przebyte dotychczas przez kandydatów do przy-
sposobienia dziecka choroby? Czy wszystkie choroby
Warszawa, dnia 8 listopada 2010 r. przebyte przez kandydatów do przysposobienia są
istotne z punktu widzenia procesu adopcji?
4. Czy we wzorze kwestionariusza wywiadu adop-
Interpelacja cyjnego może znaleźć się sylwetka psychologiczna
(nr 19399) kandydatów do przysposobienia, która zostanie usta-
lona na podstawie diagnozy psychologicznej przygo-
do ministra pracy i polityki społecznej towanej przez psychologa? Taka diagnoza wyraziłaby
obraz psychologicznego funkcjonowania rodziny.
w sprawie kształtu wzoru karty dziecka Z poważaniem
oraz kwestionariusza wywiadu adopcyjnego
zawartych w projekcie rozporządzenia Poseł Anna Śliwińska
ministra pracy i polityki społecznej
z 24 maja 2010 r. Sosnowiec, dnia 23 listopada 2010 r.

Szanowna Pani Minister! W rozmowach, które


przeprowadziłam z przedstawicielami ośrodków ad- Interpelacja
opcyjnych, wyłonił się problem dotyczący wzoru kar- (nr 19400)
ty dziecka oraz kwestionariusza wywiadu adopcyjne-
go zawartych w projekcie rozporządzenia ministra do ministra zdrowia
pracy i polityki społecznej z dnia 24 maja 2010 r.
Karta dziecka oraz kwestionariusz wywiadu ad- w sprawie uwag Naczelnej Izby Aptekarskiej
opcyjnego to bardzo ważne z punktu widzenia ośrod- zgłoszonych do projektu ustawy o refundacji
ków adopcyjnych dokumenty, które poprawnie skon- leków, środków spożywczych specjalnego
struowane oraz wypełnione przyczynią się do szyb- przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
kiej i zarazem poprawnej klasyfikacji dziecka do medycznych
przysposobienia adopcyjnego oraz kandydatów do
przysposobienia dziecka. Dlatego też istotny jest Szanowna Pani Minister! Podczas trwających od
kształt tych dokumentów, który będzie umożliwiał 31 sierpnia do 9 października br. konsultacji społecz-
19

nych dotyczących projektu ustawy o refundacji leków, -wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno-opie-
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia ży- kuńczych działających na podstawie ustawy z dnia
wieniowego oraz wyrobów medycznych Naczelna 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z
Izba Aptekarska przesłała do Ministerstwa Zdrowia 1998 r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm.)”.
uwagi środowiska aptekarskiego do ww. projektu W związku z powyższym nauczyciele, wychowaw-
ustawy. Samorząd aptekarski czekał z wielką nadzie- cy oraz pracownicy pedagogiczni tracą prawo do kon-
ją na projekt tej ustawy, która powinna wyelimino- tynuacji zatrudnienia w placówkach opiekuńczo-wy-
wać liczne zjawiska patologiczne związane z dystry- chowawczych oraz ośrodkach adopcyjno-opiekuń-
bucją leków refundowanych w Polsce. czych na podstawie Karty Nauczyciela.
Naczelna Izba Aptekarska od wielu lat zwraca Mając na uwadze obawy nauczycieli oraz pedago-
uwagę na dotkliwe błędy w systemie dystrybucji le- gów, proszę o odpowiedź na następujące pytania:
ków refundowanych, które wywołują negatywne 1. Na jakiej podstawie w projekcie ustawy o wspie-
skutki dla budżetu NFZ, pacjentów oraz niezależ- raniu rodziny i systemie pieczy zastępczej został za-
nych aptek rodzinnych. stosowany zapis o zniesieniu kontynuacji zatrudnie-
W związku z powyższym zwracam się do Pani
nia nauczycieli, wychowawców oraz pracowników
Minister z pytaniami:
pedagogicznych w placówkach opiekuńczo-wycho-
1. Czy Ministerstwo Zdrowia rozważa uwzględ-
wawczych oraz ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych
nienie uwag wniesionych przez Naczelną Izbę Apte-
w oparciu o Kartę Nauczyciela?
karską w pracach nad projektem ustawy o refundacji
leków, środków spożywczych specjalnego przeznacze- 2. Czy – i jeśli tak, to w jaki sposób – ministerstwo
nia żywieniowego oraz wyrobów medycznych? zagwarantuje nauczycielom, wychowawcom oraz pra-
2. Jeżeli tak, to w jakim zakresie Ministerstwo cownikom pedagogicznym prawo do zatrudnienia w
Zdrowia uwzględni postulaty samorządu farmaceu- placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrod-
tycznego reprezentowanego przez Naczelną Izbę Ap- kach adopcyjno-opiekuńczych?
tekarską? Z poważaniem
Z wyrazami szacunku
Poseł Anna Śliwińska
Poseł Anna Śliwińska
Sosnowiec, dnia 23 listopada 2010 r.
Sosnowiec, dnia 23 listopada 2010 r.

Interpelacja
Interpelacja (nr 19402)
(nr 19401)
do prezesa Rady Ministrów
do ministra pracy i polityki społecznej
w sprawie planowanego zmniejszenia wpłat
w sprawie nauczycieli, wychowawców oraz do OFE
pracowników pedagogicznych zatrudnianych
w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych „Dziennik Gazeta Prawna” podała, iż od stycznia
na podstawie ustawy Karta Nauczyciela albo cała składka trafi do ZUS, albo radykalnie
zmniejszą się wpłaty od otwartych funduszy emery-
Szanowna Pani Minister! W związku z protesta- talnych. Jeżeli zmiany te wejdą w życie wraz z po-
mi nauczycieli, wychowawców oraz pracowników pe- czątkiem roku, to budżet zyska co najmniej 13 mld
dagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuń- zł w 2011 r. Stanie się tak, jeżeli zamiast 7,3% na-
czo-wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno-opie- szych zarobków do OFE trafi jedynie 3%.
kuńczych na podstawie Karty Nauczyciela kieruję do Istnieje jednak radykalna propozycja, aby rząd
Pani Minister następującą interpelację. zawiesił całkowicie wpłaty do OFE na najbliższe
W projekcie ustawy o wspieraniu rodziny i syste- dwa lata.
mie pieczy zastępczej z dnia 9 września 2010 r. art. Pytanie: Czy rząd wraz z początkiem roku planu-
195 pkt 1 stanowi, iż w art. 1 uchyla się ust. 1a Kar- je zreformować system wpłat do ZUS na niekorzyść
ty Nauczyciela – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.
otwartych funduszy emerytalnych?
Ustęp ten stanowił, iż „Ustawie podlegają rów-
nież nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pe- Z poważaniem
dagogiczni zatrudnieni przed dniem wejścia w życie
ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy Poseł Daniela Chrapkiewicz
o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (…) w publicznych placówkach opiekuńczo- Starogard Gdański, dnia 17 listopada 2010 r.
20

Interpelacja prawę warunków umilą czas osobom, które decydują


(nr 19403) się bezinteresownie oddawać krew.
Zwracam się w interpelacji do Pani Minister z za-
do ministra finansów pytaniami:
1. Czy remonty w oddziałach terenowych RCKiK
w sprawie finansowania partii politycznych finansowane są z środków regionalnego centrum, czy
też pochodzą bezpośrednio z funduszy przeznacza-
W przyszłym roku podatnicy na finansowanie nych na ochronę zdrowia z ministerstwa?
partii politycznych wydadzą o ponad 3 mln więcej na 2. Czy oddział terenowy RCKiK w Starogardzie
partię PO, na PiS ok. 2,9 mln, na PSL 1,2 mln – w Gdańskim może w najbliższym czasie liczyć na
sumie o 9 mln więcej. Według kierowanego przez wsparcie finansowe, które choć w części poprawi wa-
Pana Ministra resortu jest to standardowa procedu- runki pomieszczeń, w których świadczone są usługi
ra zgodna z ustawą. W tym roku partie dostaną z na rzecz krwiodawstwa i krwiolecznictwa?
budżetu ponad 114,2 mln zł.
Z poważaniem
Pytanie: Jaka jest podstawa prawna oraz uzasad-
nienie projektu rozporządzenia w sprawie podwyż-
Poseł Daniela Chrapkiewicz
szenia kwoty subwencji dla partii politycznych?
Z poważaniem Starogard Gdański, dnia 17 listopada 2010 r.

Poseł Daniela Chrapkiewicz


Interpelacja
Starogard Gdański, dnia 17 listopada 2010 r. (nr 19405)

do ministra rozwoju regionalnego


Interpelacja
(nr 19404) w sprawie wpisania na indykatywną listę
projektów w ramach Programu
do ministra zdrowia Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”
projektu „Dostawa elektrycznych zespołów
w sprawie poprawy warunków pracy trakcyjnych do wykonywania pasażerskich
w Oddziale Terenowym w Starogardzie przewozów regionalnych w katowickim
Gdańskim Regionalnego Centrum obszarze metropolitalnym – 6 sztuk”
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku
Szanowna Pani Minister! Zwracam się do Pani
W województwie pomorskim działa 8 oddziałów Minister z interpelacją w sprawie wpisania na indy-
terenowych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i katywną listę projektów w ramach Programu Ope-
Krwiolecznictwa w Gdańsku. Jednostka taka znaj- racyjnego „Infrastruktura i środowisko” projektu
duje się m.in. w Starogardzie Gdańskim. Nie jest wy- „Dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych do wy-
odrębniona organizacyjnie. Działa przy Kociewskim konywania pasażerskich przewozów regionalnych w
Centrum Zdrowia – spółce powołanej przez samorząd katowickim obszarze metropolitalnym – 6 sztuk”.
starogardzki. Kilka pomieszczeń byłego szpitala wy- Województwo śląskie zwróciło się do ministra in-
korzystuje oddział RCKiK. Warunki, jakie tam pa- frastruktury o umieszczenie na liście projektów indy-
nują, dalece odbiegają od tych, jakie być powinny. widualnych dla Programu Operacyjnego „Infrastruk-
Podejście personelu oraz sterylność pozostają bez za- tura i środowisko” projektu „Dostawa elektrycznych
rzutów, jednak wyposażenie pozostawia wiele do ży- zespołów trakcyjnych do wykonywania pasażerskich
czenia. Remont pomieszczeń nie odbył się tu chyba przewozów regionalnych w katowickim obszarze me-
od czasów otwarcia szpitala, tj. od końca lat 70. Me- tropolitalnym – 6 sztuk”. Zgłoszony projekt pozwala
ble, które wykorzystuje personel na własne potrzeby na stymulowanie dynamicznego rozwoju regionu w
oraz na potrzeby krwiodawców, pochodzą prawdopo- wydajny i efektywny ekonomicznie system transpor-
dobnie również z tego samego okresu. Drewniane towy, zwiększający udział przyjaznego środowisku
okna są nieszczelne oraz zniszczone. Placówka ist- transportu publicznego w obsłudze mieszkańców ka-
nieje wyłącznie po to, by przyjmować honorowych towickiego obszaru metropolitarnego.
dawców i w takim samym stopniu – zgodnym z celem Niestety Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nie
honorowego krwiodawstwa – komórka nadrzędna wyraziło zgody na umieszczenie ww. projektu na li-
powinna zadbać, by zabiegi te przebiegały w komfor- ście projektów kwalifikujących się do wsparcia w
towych warunkach. Środki przekazane na remont ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i
pomieszczeń oddziału RCKiK w Starogardzie Gdań- środowisko”. Na mocy tej decyzji mieszkańcy woje-
skim ułatwią pracę personelowi świadczącemu usłu- wództwa śląskiego skazani są na przestarzały i wy-
gi na rzecz krwiodawstwa, ale również poprzez po- soce awaryjny, w większości ponadtrzydziestoletni
21

tabor kolejowy, utrudniający komunikację pomiędzy skrócenie czasu kształcenia przyszłych lekarzy o rok.
skrajnymi miastami katowickiego obszaru metropo- Tymczasem do tej pory nie został przygotowany
litarnego. nowy program studiów.
W związku z powyższym proszę Panią Minister o Likwidacja stażu podyplomowego i zastąpienie go
odpowiedź na pytanie: Czy w kontekście podniesio- praktyką zawodową w trakcie ostatniego roku stu-
nych w interpelacji argumentów ministerstwo roz- diów medycznych spowoduje faktyczne skrócenie stu-
waży ponowne wpisanie projektu województwa ślą- diów lekarskich z 6 do 5 lat na kierunku lekarskim
skiego na listę projektów kwalifikujących się do oraz z 5 do 4 lat na kierunku lekarsko-dentystycz-
wsparcia w ramach Programu Operacyjnego „Infra- nym. Budzi też obawy, czy obecny, bardzo obszerny
struktura i środowisko”? program studiów w zakresie nauczania teoretyczne-
go na pewno wywrze wpływ na obniżenie poziomu
Z poważaniem
kwalifikacji absolwentów uczelni medycznych. Mło-
dzi lekarze stracą okazję poznania specyfiki oddzia-
Poseł Jadwiga Wiśniewska
łów, na których dzisiejsi stażyści uczą się medycyny,
a przez to dużo trudniejsze dla nich będzie dokonanie
Warszawa, dnia 23 listopada 2010 r.
właściwego wyboru specjalizacji.
Należy również zachować lekarski egzamin pań-
Interpelacja stwowy i lekarsko-dentystyczny egzamin państwowy,
(nr 19406) które stanowią podstawę do potwierdzenia posiada-
nia wiedzy wymaganej do wykonywania zawodu oraz
do ministra zdrowia do obiektywnej oceny kandydatów do rozpoczęcia
kształcenia specjalizowanego. Egzaminy te stanowią
w sprawie projektu nowelizacji ustawy również system oceny jakości kształcenia na uniwer-
o zawodach lekarza i lekarza dentysty sytetach medycznych.
Będąc przeświadczonym o zasadności przedsta-
Szanowna Pani Minister! Do mojego biura posel- wionych przez samorząd lekarski zmian i opinii o
skiego wpłynęły opinie samorządu lekarskiego doty- projektach ustaw, apeluję o uwzględnienie podczas
czące projektów ustaw zdrowotnych. Samorząd jest prac komisji sejmowej ww. argumentów.
wyrazicielem stanowiska Naczelnej Rady Lekarskiej Równocześnie pragnę zapytać:
i Konferencji Młodych Lekarzy. 1. Czy podczas prac nad projektem wymienionych
Samorząd lekarski działający przy Świętokrzy- ustaw brano pod uwagę opinię izb lekarskich i innych
skiej Izbie Lekarskiej, opierając się na opinii lekarzy, środowisk medycznych oraz uczelnianych?
osób bardzo kompetentnych i znawców tematów, wy- 2. Jakie uzasadnienie znajduje projekt likwidacji
stąpił z opinią o powyższych projektach i propozycją stażu lekarskiego i LEP/LDEP oraz faktycznego
zmian. skrócenia studiów medycznych?
Ze szczególnym niepokojem przyjąłem projekt 3. Czy pieniądze zaoszczędzone dzięki ww. zmianom
ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza i leka- zrekompensują straty poniesione przez chorych?
rza dentysty, z czym wiąże się zapowiedź zniesienia Z poważaniem
obowiązku odbywania staży podyplomowych lekarza
i lekarza dentysty, a także faktycznego skrócenia cza- Poseł Henryk Milcarz
su studiów medycznych. Przeciwko tym projektom
występują przedstawiciele środowisk lekarskich, Kielce, dnia 8 listopada 2010 r.
uczelni medycznych oraz organizacje młodych leka-
rzy. Wszyscy zainteresowani podkreślają, że instytu-
cja stażu podyplomowego jest niezbędną formą uzu- Interpelacja
pełnienia wiedzy i umiejętności praktycznych leka- (nr 19407)
rzy i lekarzy dentystów. W większości rozwiniętych
krajów UE staż jest podstawą przygotowania absol- do ministra zdrowia
wentów studiów lekarskich i stomatologicznych do
wykonywania zawodu i do pracy z pacjentami. Prze- w sprawie czasu pracy pracowników
ciwni likwidacji stażu i skrócenia faktycznego czasu podmiotów leczniczych stosujących w celach
realizacji programu studiów oraz zniesienia LEP/ diagnostycznych lub leczniczych źródła
LDEP są też młodzi lekarze, którzy sformułowali promieniowania jonizującego
swoje stanowisko na XIX Ogólnopolskiej Konferencji
Młodych Lekarzy w Krakowie 17.10.2010 r. Szanowna Pani Minister! W związku z przygoto-
Powyższy projekt budzi również swój ogromny wywanym przez Ministerstwo Zdrowia projektem
niepokój, jeśli chodzi o jakość świadczeń medycznych ustawy o działalności leczniczej, w którym jeden z za-
i bezpieczeństwa pacjenta w przyszłości. W praktyce pisów reguluje kwestie związane z czasem pracy pra-
można rozumieć, że proponowane zmiany oznaczają cowników leczniczych, wyrażam swój sprzeciw wobec
22

tego projektu. Zapisano w nim, że czas pracy radiolo- ków placówek medycznych na promieniowanie joni-
gów ma być wydłużony z 5 godzin do 7 godzin 35 mi- zujące, na ich zdrowie oraz prawdopodobieństwo wy-
nut na dobę oraz przeciętnie 37 godzin 55 minut tygo- stępowania chorób zawodowych?
dniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. 2. Czy narażony na szkodliwe promieniowanie
W moim przekonaniu projekt ustawy o działalno- personel szpitala powinien pracować tyle godzin, co
ści leczniczej i proponowana zmiana spowoduje ne- inni pracownicy?
gatywny, bezpośredni wpływ na zdrowie i spowoduje 3. Czy ministerstwo planuje podniesienie wyna-
zwiększoną zachorowalność na choroby zawodowe. grodzeń w związku z wydłużeniem czasu pracy, jeśli
Pracując przy źródłach promieniowania X, technicy tak, to w jakim rozmiarze?
elektroradiologii narażeni są na jego działanie (szcze- 4. Czym Pani resort uzasadnia propozycję wydłu-
gólnie niebezpieczne promieniowanie tzw. rozproszo- żenia czasu pracy i tym samym zwiększenie naraże-
ne) oraz narażeni na wiele substancji chemicznych o nia pracowników na czynniki szkodliwe?
działaniu rakotwórczym, powodujących alergie, ast- 5. Czy Pani Minister przewiduje podjęcie działań
my i różnego rodzaju uczulenia. Wielkość dawki po- mających na celu odstąpienie w projekcie ustawy o
chłoniętego promieniowania zależy od jego natężenia działalności leczniczej od niebezpiecznych dla ludz-
oraz czasu, w jakim organizm człowieka jest narażo- kiego zdrowia i spokoju społecznego zapisu regulują-
ny na oddziaływanie promieniowania. cego kwestie związane z czasem pracy pracowników
Porównywanie czasu pracy polskich radiologów podmiotów leczniczych?
do tego w innych państwach UE nie jest zasadne. W
Niemczech elektroradiolodzy pracują 8 godzin, ale z Z poważaniem
dwoma płatnymi, godzinnymi przerwami, czyli real-
ny czas pracy wynosi 6 godzin. Ponadto zarobki w Poseł Henryk Milcarz
innych państwach UE są znacznie wyższe. Natomiast
w tym projekcie nie ma żadnych zapisów, by miało Kielce, dnia 10 listopada 2010 r.
się to przełożyć na wzrost pensji zasadniczej. Dotych-
czasowe przepisy obowiązują w Polsce już od 50 lat.
Radiolodzy nie zgadzają się też z argumentacją Interpelacja
ministerstwa, iż aparaty, które obsługują, są nowo- (nr 19408)
czesne i bezpieczne. Według nich kontrole pokazują, że
większość sprzętu nie spełnia norm bezpieczeństwa. do ministra środowiska
Pracowników tej specjalności jest zbyt mało, a za-
wód ten wymaga szczególnych umiejętności, np. do- w sprawie umieszczenia zadania: Budowa
skonałej pamięci wzrokowej. Wydłużenie czasu pracy zbiornika wodnego Kąty – Myscowa na liście
zniechęci młodych ludzi do wybierania tej specjalno- projektów Programu Operacyjnego
ści. Sparaliżuje to leczenie onkologiczne w Polsce. „Infrastruktura i środowisko” oraz podjęcia
Bez wątpienia dla wielu osób, które wybrały tę spe- działań zmierzających do budowy zbiornika
cjalizację, magnesem był 5-godzinny dzień pracy. wodnego Kąty – Myscowa
Technicy medyczni twierdzą też, że dłuższy czas
ich pracy nie wpłynie na liczbę pacjentów, którą mo- Szanowny Panie Ministrze! W związku ze skut-
gliby przyjąć, bowiem Narodowy Fundusz Zdrowia kami tegorocznej powodzi, jaką zostało dotknięte
limituje pieniądze na leczenie. Problemem też jest to, miasto Jasło, zwracam się do Pana Ministra z ponow-
że nowelizacja nie zabezpiecza osłon socjalnych i od- ną interpelacją dotyczącą umieszczenia zadania: Bu-
powiedniego okresu przejściowego. dowa zbiornika wodnego Kąty – Myscowa na liście
Pani Minister, proponowana zmiana polegająca projektów Programu Operacyjnego „Infrastruktura
na wydłużeniu dobowej normy czasu pracy będzie i środowisko” oraz podjęcia działań zmierzających do
miała negatywny wpływ na zdrowie i łatwo przewi- budowy zbiornika wodnego Kąty – Myscowa.
dywalny efekt w postaci wzrostu liczby zachorowań W tym roku po raz kolejny kataklizmem powodzi
na choroby zawodowe. Tłumacząc to na brutalny ję- zostało dotknięte miasto Jasło. Pomimo zapewnionej
zyk ekonomii: będzie się to wiązało z dodatkowym ochrony przeciwpowodziowej w postaci wałów, nie
obciążeniem budżetu w najbliższym czasie. Jako po- została zapewniona dostateczna ochrona podczas
seł na Sejm RP wyrażam swoje ogromne ubolewanie, intensywnych opadów deszczu oraz nie wyelimino-
że oszczędności w budżecie – bo tak oceniam cel tej wało to zagrożenia powodzią, co więcej, usuwanie
ustawy – poszukuje się kosztem ludzkiego zdrowia i skutków powodzi związane było z wysokimi koszta-
życia. Wnoszę o wnikliwe rozpatrzenie uwag środo- mi finansowymi. Czynnikami, które wpływają i po-
wiska radiologów i przeanalizowanie wnoszonych wodują zagrożenie powodzią, jest lokalizacja miasta
argumentów. w rozlewisku trzech rzek, co potencjalnie zwiększa
W związku z powyższym proszę Panią Minister o ryzyko kolejnej powodzi, oraz niewłaściwa retencja
odpowiedź na następujące pytania: dorzeczy tych rzek.
1. Czy przeprowadzone zostały badania wpływu Wstępne plany budowy zbiornika wodnego Kąty
związanego z wydłużeniem czasu pracy pracowni- – Myscowa powstały już w okresie międzywojennym
23

oraz w latach 1967 i 1976. W latach 1998 i 1999 zo- posiadając żadnych kwalifikacji, to nie zastanawia
stały wykonane prace hydrogeologiczne oraz ocenio- się nad tym, że nie jest ubezpieczony, uważa, że jako
no oddziaływanie na środowisko. W 2000 r. zakoń- dwudziestolatek ma czas jeszcze znaleźć normalna
czono prace badawcze pod realizację tej inwestycji. pracę. W innej legalnej pracy nie zarobiłby tyle co
W późniejszych latach opracowano „Koncepcję pro- „na czarno”, a pracodawcy odchodzą tzw. koszty pra-
gramowo-przestrzenną budowy zbiornika Krempna” cy, więc dla obojga jest „korzystne”. Jeszcze innym
i poddano realizacji „Studium wykonalności zbiorni- powodem zatrudnienia nielegalnego jest to, że pracy
ka Krempna”. Zadanie to zostało zawarte w „Kon- z zarejestrowaniem część osób po prostu nie może
cepcji polityki przestrzennego zagospodarowania znaleźć, więc jest to jedyny sposób na zarobienie pie-
kraju”, „Strategii rozwoju województwa podkarpac- niędzy. Kolejną grupą osób, które zatrudniają się na
kiego”, „Planie zagospodarowania przestrzennego czarno, są osoby, które bojąc się utraty świadczeń w
województwa podkarpackiego” oraz „Studium uwa- postaci zasiłków, szukają sposobu, by „dorobić”, a
runkowań i kierunków zagospodarowania prze- zasiłków nie stracić. Nieraz można też usłyszeć, że
strzennego gmin Krempna i Nowy Żmigród”. Budo- w pracy na nielegalnym rynku nie ma przymusu ta-
wa zbiornika została również ujęta na liście priory- kiego jak w legalnej pracy, często stosunek z praco-
tetowych projektów ochrony przed powodzią woje-
dawcą jest lepszy. Co powinno dać do myślenia pra-
wództwa podkarpackiego w ramach „Programu
codawcom.
ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”.
Jest też inna strona takiego zatrudnienia. Może
Zadanie to znajduje się na indykatywnym wykazie
praca w szarej strefie jest przyjemniejsza, bo bez wiel-
projektów dla Programu Operacyjnego „Infrastruk-
tura i środowisko”, a w 2007 r. zostało wykreślone z kiego przymusu, pracownicy nie czują się tak wyzy-
listy kluczowych inwestycji. skiwani. Jednak brak świadczeń i ubezpieczenia po-
Budowa zbiornika wodnego Kąty – Myscowa za- winien być dostatecznym powodem przeciw takiemu
pewniłaby mieszkańcom miasta Jasła oraz gmin le- zatrudnieniu. Należałoby także pomyśleć o przyszło-
żących w dorzeczach rzeki Wisłoki bezpieczeństwo ści. Przecież wysokość przyszłej emerytury także
podczas ponadnormatywnych stanów wód i rozto- zależy od naszego legalnego zatrudnienia.
pów. Ponadto zagrożenie powodzią ogranicza możli- Na pracy w szarej strefie traci także państwo. Ma
wości inwestowania i rozwoju tych terenów oraz po- mniejsze wpływy z podatków. Mniej wpływa składek
woduje spadek ich atrakcyjności, a także zaintereso- do ZUS-u, który przecież finansuje emerytury, renty
wania ze strony potencjalnych inwestorów. czy zasiłki. Zyskują za to pracodawcy, omijając szereg
W związku z powyższym oraz mając na uwadze procedur, np. ze zwolnieniami czy z urlopami.
bezpieczeństwo mieszkańców oraz rozwój regionu, W związku z powyższym problemem proszę Panią
zwracam się do Pana Ministra z pytaniami: Minister o odpowiedź na następujące pytania:
1. Dlaczego tak ważna i kluczowa inwestycja zo- 1. Czy ministerstwo planuje jakieś rozwiązania
stała wykreślona z listy kluczowych zadań Programu problemów związanych z zatrudnieniem w szarej
Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”? strefie?
2. Jakie działania zamierza podjąć kierowany 2. Czy kary za zatrudnienie bez umowy o pracę
przez Pana resort w celu ponownego umieszczenia nie powinny być zwiększone, tak samo ilość kontroli
budowy zbiornika na liście projektów kluczowych? w zakładach pracy?

Poseł Andrzej Ćwierz Z poważaniem

Jarosław, dnia 30 października 2010 r. Poseł Mieczysław Marcin Łuczak

Wieluń, dnia 12 listopada 2010 r.


Interpelacja
(nr 19409)
Interpelacja
do ministra pracy i polityki społecznej (nr 19410)

w sprawie zatrudniania w naszym kraju osób do ministra edukacji narodowej


w szarej strefie
w sprawie programu „Owoce w szkole”
Szanowna Pani Minister! Problem zatrudnienia
„na czarno” w naszym kraju jest plagą. Dotyczy on Szanowna Pani Minister! Pomimo wielu krytycz-
głównie osób młodych, które nie posiadają jeszcze nych artykułów prasowych oraz wcześniejszych in-
kwalifikacji, lub starszych, które nie są w stanie zna- terpelacji polityków z różnych ugrupowań program
leźć sobie legalnej pracy. Praca w szarej strefie kusi „Owoce w szkole” ciągle zawiera liczne niedoskona-
także zarobkami. Skoro młody chłopak na budowie łości, a pieniądze wydawane na jego realizację nie-
jest w stanie zarobić miesięcznie około 3 tys. zł nie jednokrotnie są marnowane.
24

Od pierwszej edycji programu „Owoce w szkole” weekendu jest pozbawiony fachowej pomocy, wydaje
dokonano wielu zmian w jego funkcjonowaniu. Nie- się nie do przyjęcia.
atrakcyjność i niska jakość porcji owocowo-warzyw- Uważam, że problem niedostępności stomatolo-
nych, które otrzymują uczniowie szkół podstawowych, gicznej pomocy doraźnej jest skutkiem przede wszyst-
jest jednak nadal problemem. Ponadto występują kło- kim proponowanych przez NFZ stawek za 12-godzin-
poty ze znalezieniem potencjalnych dostawców. ny dyżur lekarzy stomatologów. Kwoty te są często
Problem nasilił się z chwilą obniżenia przez Agen- za niskie i jak wynika z praktyki nie uwzględniają
cję Rynku Rolnego stawek proponowanych za jedną międzyregionalnych zróżnicowań płacowych. W naj-
porcję owocowo-warzywną z 1,22 zł do 1,03 zł i to w bliższych dniach Narodowy Fundusz Zdrowia zakoń-
czasie, kiedy ceny owoców i warzyw bardzo wzrosły. czy kontraktowanie usług medycznych na rok 2011,
Okazuje się bowiem, że firmy dostarczające do szkół dlatego sprawa jest szczególnie istotna i wymaga na-
wspomniane zestawy nie są w stanie za wymienione tychmiastowej interwencji.
kwoty przygotować atrakcyjnych dla młodzieży por- Bardzo proszę Panią Minister o zainteresowanie
cji. Coraz częściej rezygnują z zawartych umów i wy- się powyższym problemem oraz odpowiedź na nastę-
daje się, że w ten sposób cały program „Owoce w pujące pytania.
szkole” mimo niewątpliwie dobrych założeń ulegnie 1. Jakie działania zamierza podjąć Ministerstwo
samolikwidacji. Zdrowia, aby zapewnić pacjentom dostęp do tzw. do-
W związku z powyższym proszę Panią Minister o raźnej pomocy stomatologicznej tam, gdzie nie jest
odpowiedź na następujące pytania: ona dostępna?
1. Jak ministerstwo ocenia przebieg programu 1. Jakie kryteria decydują o wysokości kontrak-
„Owoce w szkole”, realizowanego w poprzednich jego tów, które NFZ narzuca świadczeniobiorcom usług
edycjach? medycznych w zakresie doraźnej pomocy stomatolo-
gicznej? Czy NFZ, kontraktując usługi medyczne,
2. Czy Agencja Rynku Rolnego prowadzi kontrolę
uwzględnia zróżnicowanie w poziomie płac i kosztów
dostarczanych przez dystrybutorów owoców i wa-
występujące w poszczególnych regionach Polski?
rzyw, gdyż ich jakość, zgodnie z informacjami napły-
2. Czy Ministerstwo Zdrowia posiada dane doty-
wającymi ze szkół, budzi wiele zastrzeżeń?
czące tego, w ilu polskich miastach i gminach NFZ
3. Czy można spodziewać się podniesienia stawki
będzie miał trudności z podpisaniem umowy na usłu-
za jedną porcję owocowo-warzywną w 2011 r.?
gę: stomatologiczna pomoc doraźna?
Z poważaniem
Z poważaniem
Poseł Anna Bańkowska Poseł Anna Bańkowska
Bydgoszcz, dnia 10 listopada 2010 r. Bydgoszcz, dnia 10 listopada 2010 r.

Interpelacja Interpelacja
(nr 19411) (nr 19412)
do ministra zdrowia do ministra pracy i polityki społecznej
w sprawie niedostępności stomatologicznej w sprawie świadczeń pieniężnych dla osób
pomocy doraźnej w wielu polskich miastach pokrzywdzonych przez XX-wieczne
totalitaryzmy
Szanowna Pani Minister! Z przekazanych mi
przez wyborców oraz lokalne media informacji wyni- Szanowna Pani Minister! Istotnym problem dla
ka, że w naszym kraju dostęp do tzw. stomatologicz- osób, które spotkały się w swoim życiu z represjami
nej pomocy doraźnej jest w znacznym stopniu ogra- zbrodniczych systemów totalitarnych jest krzywdzą-
niczony. Mimo dużego zapotrzebowania na taką cy, w moim przekonaniu, przepis art. 1 ust. 4 ustawy
usługę w wielu polskich miastach świąteczne i cało- z dnia 2 września 1994 r. o dodatku i uprawnieniach przy-
dobowe dyżury stomatologiczne są w ogóle niedostęp- sługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej
ne. Przykładowo w 370-tysięcznej Bydgoszczy już od przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamie-
trzech lat Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest w sta- niołomach i zakładach wydobywania rud uranu (Dz. U.
nie zapewnić pacjentom dostępu do stomatologicznej 1994 Nr 111 poz. 53).
pomocy doraźnej. Problem jest poważny, gdyż coraz Zgodnie z jego treścią, osobie uprawnionej jedno-
częściej tzw. ostry dyżur dentystyczny nie jest pełnio- cześnie do świadczenia pieniężnego, o którym mowa
ny również przez prywatne gabinety stomatologicz- w ust. 1, do dodatku kombatanckiego lub świadcze-
ne. Tymczasem sytuacja, w której pacjent cierpiący nia przysługującego w wysokości tego dodatku okre-
z powodu bólu zęba w godzinach nocnych lub podczas ślonych w przepisach o kombatantach oraz niektó-
25

rych osobach będących ofiarami represji wojennych Interpelacja


i okresu powojennego, do dodatku określonego w (nr 19413)
przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, a
także do dodatku za tajne nauczanie przysługujące- do ministra spraw wewnętrznych i administracji
go na podstawie odrębnych przepisów bądź do świad-
czenia pieniężnego określonego w przepisach o oso- w sprawie wprowadzenia w urzędach
bach deportowanych do pracy przymusowej oraz i sądach jednolitego systemu
osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR informatycznego
przysługuje tylko jedno z tych świadczeń lub jeden
z tych dodatków – wyższy lub wybrany przez zain- Szanowny Panie Ministrze! Obecnie obowiązują-
teresowanego. ca reforma umożliwiająca rejestrowanie działalności
Każde z wyżej wymienionych świadczeń w zało- gospodarczej w ramach procedury jednego okienka
żeniu ustawodawcy ma pełnić funkcję rekompensaty w praktyce nie może być w pełni wykorzystana. Nie-
za doznane krzywdy w przeszłości. Decydując się na zadowolenie zainteresowanych grup, a także prze-
zamieszczenie tychże regulacji w osobnych aktach szkody w stosowaniu wprowadzonych rozwiązań wy-
prawnych, prawodawca daje normatywny wyraz nikają w głównej mierze z braku należytej, skoordy-
zróżnicowaniu moralnych i psychologicznych aspek- nowanej współpracy między urzędami, sądami i wie-
tów poniesionych cierpień. loma instytucjami użyteczności publicznej. Jednym
Jednakże na przekór tej logice, kierując się czysto z częściej wymienianych ograniczeń jest pocztowy a
fiskalnymi względami, prawodawca stanowi, że po- nie elektroniczny obieg dokumentów oraz brak jed-
mimo różnych tytułów do otrzymania zadośćuczy- nolitego systemy informatycznego w instytucjach
nienia (np. działalność kombatancka, krzywdy za- zaangażowanych w proces rejestracji firm (ZUS, US,
dane ludności cywilnej podczas wojny, praca przy- UG, GUS).
musowa w obozach, kamieniołomach etc.) zaintere- Zmiany prawne wprowadzone w tym zakresie,
sowanemu, tj. osobie o wybitnie traumatycznej i mimo że przeniosły obowiązek przekazywania sto-
zrozumienia godnej przeszłości, przysługuje tylko sownych dokumentów do pozostałych instytucji za-
jedno świadczenie. angażowanych w proces rejestracji firmy na urząd
Poza sporem pozostaje dzisiaj trudna sytuacja fi- przyjmujący wniosek, nie doprowadziły tym samym
nansów publicznych. Czy jednak akurat w tej materii do zmniejszenia liczby rejestrów i skrócenia czasu
nie warto zastanowić się nad zmianą tego stanu rze- oczekiwania na zakończenie procedury rejestracyj-
czy? Z aksjologicznego punktu widzenia prawa taka nej. Wciąż bowiem obecne rozwiązania nie są pod-
sytuacja nie znajduje w moim przekonaniu żadnego parte sprawnie funkcjonującym, a tym samym
uzasadnienia. Nie przekonują mnie argumenty o ko- upraszczającym skomplikowaną i czasochłonną pro-
nieczności dokonywania oszczędności i racjonalizacji cedurę rejestracji działalności gospodarczej, jedno-
wydatków. Należyte zrekompensowanie niegodziwo- litym systemem elektronicznego obiegu dokumen-
ści, jakich doświadczyło wielu naszych rodaków w tów.
ciągu swojego długiego życia, w moim odczuciu jest Z informacji, jakie posiadam, wynika, że z począt-
przede wszystkim kwestią odpowiedzialności moral- kiem lipca 2011 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy
nej demokratycznego państwa prawa. o swobodzie działalności gospodarczej. Dopiero ta
De lege ferenda przez wzgląd na sprawiedliwość zmiana doprowadzi do stworzenia Centralnej Ewi-
społeczną powinno się zatem dokonać zmiany oma- dencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CE-
wianej ustawy w ten sposób, że przepis art. 1 ust. 4 IDG), a tym samym umożliwi dokonywanie wpisu do
zostanie skreślony. Umożliwi to wcale niedużej gru- ewidencji działalności gospodarczej drogą elektro-
pie osób, pobierających przecież symboliczne świad- niczną.
czenia, nie tylko uzyskanie dodatkowego material- Szybkie wprowadzenie niezbędnych zmian w pro-
nego wsparcia, ale także, co szczególnie istotne, od- cedurach rejestracji działalności gospodarczej jest
buduje w nich poczucie sprawiedliwości i pozytywną nieodzowne przez wzgląd na konieczność postępu w
ocenę postępowania władz publicznych. obszarze tworzenia nowych firm, ale także ze wzglę-
Mając na uwadze powyższe, zwracam się do pani du na regulacje UE.
minister z prośbą o ustosunkowanie się do przedmio- W związku z tym chciałabym zapytać:
towego zagadnienia oraz udzielenie mi na tej podsta- 1. Czy w 2011 r. zostanie zgodnie z założeniami
wie informacji, czy kierowane przez panią minister- utworzona Centralna Ewidencja i Informacja o Dzia-
stwo zamierza wystąpić z projektem nowelizacji od- łalności Gospodarczej, która umożliwi rejestrację
nośnej ustawy? firmy po wypełnieniu formularza on-line?
Z poważaniem 2. Czy ministerstwo zamierza wprowadzić dalsze
uproszczenia w procedurze rejestracji działalności
Poseł Beata Małecka-Libera gospodarczej, np. zniesienie zaświadczeń o wpisie do
rejestru REGON czy zniesienie obowiązkowej reje-
Dąbrowa Górnicza, dnia 12 listopada 2010 r. stracji w ZUS?
26

3. Czy są podejmowane działania w kierunku wojskowej. Specjaliści zwracają uwagę, że luka praw-
stworzenia jednolitego systemu elektronicznego obie- na może spowodować występowanie sędziów na dro-
gu dokumentów między instytucjami użyteczności gę sądową przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę
publicznej? uposażenia z tytułu pełnienia zawodowej służby woj-
skowej.
Z wyrazami szacunku
Panie Ministrze, jakie jest Pana stanowisko wo-
bec przedmiotowego zagadnienia? Kiedy i jakie dzia-
Poseł Beata Małecka-Libera
łania podejmie Ministerstwo Obrony Narodowej w
zakresie uregulowań dotyczących wysokości uposa-
Dąbrowa Górnicza, dnia 12 listopada 2010 r.
żeń sędziów w stanie spoczynku pozostających w
czynnej służbie wojskowej?
Interpelacja Z poważaniem
(nr 19414)
Posłowie Tomasz Lenz
do ministra obrony narodowej i Krzysztof Brejza

w sprawie zniesienia niektórych wojskowych


sądów garnizonowych oraz zmiany Toruń, dnia 3 listopada 2010 r.
rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów
wojskowych oraz określenia ich siedzib
i obszarów właściwości Interpelacja
(nr 19415)
Szanowny Panie Ministrze! Dnia 1 lipca 2010 r.
weszło w życie rozporządzenie ministra obrony na- do prezesa Rady Ministrów
rodowej w sprawie zniesienia niektórych wojskowych
sądów garnizonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie realizacji przewodnictwa Polski
w sprawie utworzenia sądów wojskowych oraz okre- w UE w okresie lipiec–grudzień 2011 r.
ślenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z
2010 Nr 32, poz. 175), które na podstawie art. 3 § 3 Szanowny Panie Premierze! Prosimy o odpowiedź
i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o ustroju na pytania dotyczące pewnych wątpliwości związa-
sądów wojskowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. nych z przyszłą prezydencją naszego kraju w Unii
1676, z późn. zm.) zniosło garnizonowe sądy wojsko- Europejskiej. Reprezentujemy formację polityczną,
we w Bydgoszczy, Krakowie i Zielonej Górze. Rozpo- która w czasie sprawowania rządów doprowadziła do
rządzenie rozszerzyło zakres właściwości miejscowej przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 1 maja
sądów w Poznaniu, Lublinie i Warszawie. 2004 r., a wcześniej odpowiadała za decydującą fazę
W związku z powyższym wskutek braku uregu- negocjacji i za ich pozytywny finał.
lowań prawnych pozwalających na przejście sędziom Uważamy, że pozycja Polski w Unii Europejskiej
sądów garnizonowych do sądów powszechnych, sę- powinna być niezmiennie troską zarówno władz, jak
dziowie sądów garnizonowych byli zmuszeni przejść i opozycji. Dlatego też konieczne wydaje się stworze-
w stan spoczynku. Eksperci zwracają uwagę, że po- nie stałego forum dialogu z siłami opozycyjnymi po-
siadane kwalifikacje sędziów sądów garnizonowych święconego tej tematyce. Liczne wypowiedzi przed-
niczym nie uchybiają kwalifikacjom sędziów sądów stawicieli rządu stwarzają np. wrażenie, iż przewo-
powszechnych, a zatem nie istnieją wyraźne przeciw- dząc Unii, Polska będzie starała się coś „załatwić”
wskazania, aby mogli podjąć pracę w sądach po- dla naszego kraju. Równocześnie prezentowane
wszechnych. Jak zauważają specjaliści, przy obecnym wstępnie przez władze liczne priorytety (m.in. w
stanie prawnym byli sędziowie wojskowi są również sprawie wspólnej polityki obronnej) mogą prowadzić
dyskryminowani wobec swoich kolegów z sądów po- do wniosku, że właściwie nie do końca wiemy, co ma
wszechnych, ponieważ nie mogą pełnić funkcji w or- być dla nas najważniejsze. Ponadto traktat z Lizbony
ganach państwowych, samorządu terytorialnego, w powierzył kierowanie Unią osobie przewodniczącego
służbie dyplomatycznej, konsularnej lub w organach Rady Europejskiej oraz przewidział także funkcję
organizacji międzynarodowych, jeśli przechodzą jed- wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej do
nocześnie w stan spoczynku. Co więcej, obowiązują- spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. W
ce rozporządzenie ministra obrony narodowej w spra- związku z tym rola państwa, które sprawuje rotacyj-
wie szczegółowych zasad i trybu ustalania i wypła- ną rezydencję, a szczególnie jego premiera i ministra
cania uposażeń sędziom sądów wojskowych w stanie spraw zagranicznych, nieuchronnie zmieniła się. Ma
spoczynku oraz uposażeń rodzinnych członkom ich ona mniejsze znaczenie niż przed laty, choć nie nosi
rodzin (Dz. U. 2008 Nr. 105, poz.670) nie reguluje bynajmniej charakteru ornamentacyjnego.
kwestii wysokości uposażeń sędziów w stanie spo- Mimo powyższych okoliczności unijna prezyden-
czynku jednakże pozostających w czynnej służbie cja stanowi unikatową okazję, aby pokazać Polskę
27

jako kraj kooperatywny, przyjazny, rozumiejący po- Interpelacja


trzeby innych partnerów, a do tego skuteczny i dzia- (nr 19416)
łający w interesie całej Unii. Stąd poniższe pytania,
które dla Klubu Poselskiego SLD mają istotne zna- do ministra pracy i polityki społecznej
czenie:
1. Który z priorytetów polityki Komisji Europej- w sprawie systemu orzekania o stopniu
skiej przedstawionych na początku kadencji przez jej niepełnosprawności, dofinansowywania
przewodniczącego José Manuela Barroso na bieżący przez PFRON pracodawców zatrudniających
pięcioletni okres uważa Pan za najważniejszy i w jaki osoby z orzeczeniem o lekkim stopniu
niepełnosprawności oraz niewystarczających
sposób Polska będzie zmierzać do jego realizacji? Mó-
środków PFRON na rehabilitację społeczną
wiąc inaczej – co zostanie dla Unii i Polski po naszej
kierowanych do organizacji pozarządowych
prezydencji?
i samorządu
2. Ponieważ obecnie przewodniczenie UE odbywa
się w ramach swoistych tercetów państw, rodzi się Szanowna Pani Minister! Wiele organizacji poza-
konieczność kontynuacji poprzednio realizowanych rządowych zajmujących się pomocą osobom niepeł-
celów. A zatem jakie kwestie podejmowane przez ak- nosprawnym śle rozpaczliwe listy i podpisuje się pod
tualne trio Hiszpania – Belgia – Węgry mogą i po- apelem „Nie wykluczajcie Nas” w obawie przed dra-
winny być kluczowe dla Polski oraz, później, dla part- stycznym zmniejszeniem, szczególnie w 2011 r., środ-
nerów z naszej grupy, czyli Cypru i Danii? ków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie ich
3. Unia Europejska zbliża się do dyskusji nt. nowej działalności. Zwracają też uwagę na potrzebę zmian
perspektywy finansowej. W tym kontekście szczegól- systemowych w orzecznictwie.
nie istotne są deklaracje krajów członkowskich będą- Obecnie w Polsce bardzo łatwo można otrzymać
cych płatnikami netto do budżetu UE, że nie są one orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim.
skłonne do zwiększania swych wpłat, a niekiedy na- Tymczasem fizyczne dolegliwości kwalifikujące do
wet postulują ich redukcję. Za kluczowy argument orzeczenia niepełnosprawności w stopniu lekkim ma
mogący przeciwdziałać takiemu scenariuszowi roz- większość dorosłych ludzi po 50. roku życia. Sytuację
woju sytuacji należy uznać właściwe wykorzystanie wykorzystują właściciele wielu firm, którzy warun-
dotychczas przyznanych środków. Jak wiadomo, Pol- kują zatrudnienie pracownika uzyskaniem takiego
ska jest obecnie największym beneficjentem dotacji typu orzeczenia, bo wtedy mają zapewnione dofinan-
unijnych. A zatem czy może Pan Premier zagwaran- sowanie z PFRON w wysokości 60% najniższego wy-
nagrodzenia. Ponieważ praca jest dobrem powszech-
tować, że w momencie zakończenia kadencji tego rzą-
nym, więc ustawiają się kolejki do zespołów do spraw
du wszystkie fundusze nam przyznane zostaną w
orzekania o niepełnosprawności. Jest to, sądzę, zja-
pełni wykorzystane i czy nie trzeba będzie części z
wisko groźne, bo traktowane jako sposób na znale-
nich zwrócić do budżetu Unii? zienie stanowiska pracy dofinansowanego z publicz-
4. Prezydencja Polski w UE przypadać będzie na nych pieniędzy przez osoby, które mogłyby szukać
czas kampanii wyborczej do parlamentu. Może w zatrudnienia na wolnym rynku.
związku z tym istnieć obawa, iż może ona zostać wy- Jeżeli dużą część funduszu PFRON otrzymują
korzystana do swoistej autokreacji rządu. Czy i jak pracodawcy zatrudniający osoby z orzeczeniem o lek-
władze będą temu zapobiegać? Jak będą zarazem kiej niepełnosprawności, to odbywa się to kosztem
przekonywać opinię publiczną, iż budżet przewidzia- rehabilitacji społecznej niepełnosprawnych w stopniu
ny na prezydencję opiewa rzeczywiście na niezbędną umiarkowanym i znacznym, prowadzonej przez or-
kwotę? ganizacje pozarządowe lub samorząd w ośrodkach
5. Unia Europejska przedstawiła Ukrainie mapę rehabilitacyjnych i terapeutycznych oraz dofinanso-
drogową procesu znoszenia wiz dla mieszkańców wania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Poważnie
tego kraju. Czy Polska planuje podejmowanie kon- zagrożona jest zatem pomoc skierowana do osób naj-
kretnych kroków w czasie swej prezydencji w tym bardziej potrzebujących, które bez wsparcia nie mogą
zakresie? funkcjonować. Zatem mogą nie poradzić sobie prowa-
6. Czy i kiedy przewiduje się przeprowadzenie de- dzone przez organizacje pozarządowe dzienne pla-
baty w Sejmie na temat priorytetów polskiej prezy- cówki dla dzieci, młodzieży i dorosłych trwale i cięż-
dencji w Unii? ko niepełnosprawnych z takim mozołem od 20 lat
budowane. Może nie wystarczyć na dofinansowanie
Z poważaniem działalności warsztatów terapii zajęciowej, turnusów
rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych czy likwi-
Posłowie Grzegorz Napieralski dacji barier architektonicznych.
i Tadeusz Iwiński W uchwalonej przez Sejm RP 29 października br.
zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wprowa-
Warszawa, dnia 22 listopada 2010 r. dzono istotne zmiany legislacyjne w zakresie racjo-
28

nalizacji środków publicznych i zapewnienia stabil- miejscowych izb skarbowych, w tym izby skarbowej
ności finansowej PFRON. Zmiany te, jak wynika z w Ciechanowie.
uzasadnienia tej ustawy, powinny przyczynić się do Analizując sytuację izb skarbowych, można za-
uzyskania, rozłożonych w czasie, dodatkowych środ- uważyć, że konieczne są zmiany, które muszą spowo-
ków niezbędnych dla zapewnienia właściwego pozio- dować zwiększenie rentowności prowadzonej działal-
mu finansowania zadań ustawowych, w tym realizo- ności, bez naruszenia jakości świadczonych usług.
wanych przez organizacje pozarządowe i samorząd. Nasze społeczeństwo nie może odczuć zmian, nawet
Organizacje pozarządowe obawiają się jednak, że po w najmniejszym stopniu. Reforma izb skarbowych
prostu nie przetrwają 2011 r. musi zatem być w pełni przygotowana i przeprowa-
W związku z powyższym proszę o odpowiedź na dzona w momencie dającym pełną gwarancję stabil-
następujące pytania: ności prowadzonych usług.
1. W jakiej wysokości PFRON dofinansowywał Analizując zarządzenie nr 39 ministra finansów,
pracodawców zatrudniających osoby niepełnospraw- należy zauważyć likwidację ośrodka zamiejscowego
ne z podziałem na stopnie niepełnosprawności w izby skarbowej w Ciechanowie. Moje zastrzeżenia bu-
roku 2009 i 2010? dzi fakt likwidacji izby.
2. Jaka część budżetu przekazywana jest dla pra- Proszę zatem o odpowiedź: Jak wygląda sytuacja
codawców zatrudniających osoby niepełnosprawne z izby skarbowej w Ciechanowie? Jak wygląda bilans
lekkim stopniem niepełnosprawności? zysków i strat oraz czy likwidowanie izby skarbowej
3. Czy system orzekania o niepełnosprawności w w Ciechanowie przyniesie zyski z punktu widzenia
Polsce opiera się na standaryzowanych i mierzal- społecznego i finansowego, na pewno bowiem będzie
nych procedurach opartych na Międzynarodowej wiązać się z ogromnymi trudnościami dla pracowni-
Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności ków tam zatrudnionych?
i Zdrowia (ICF)? Czy orzeczenie odpowiada na pyta- Ponadto proszę o odpowiedź na następujące kwe-
nie, czy i w jakim stopniu uszczerbek na zdrowiu stie szczegółowe:
utrudnia lub ogranicza wykonywanie pracy osobie z 1. W jakim celu z dniem 1 stycznia 2011 r. ma
orzeczeniem? nastąpić likwidacja ośrodka zamiejscowego izby
4. Czy i w jaki sposób w krajach europejskich pań- skarbowej w Ciechanowie, jeśli tę samą pracę pra-
stwo dofinansowuje pracodawców zatrudniających cownicy muszą wykonać w innym odległym o 100
osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności? km miejscu? Pracownik musi dojeżdżać do pracy 3–4
5. O ile w 2011 r. i w 2012 r. zwiększą się przycho- godziny, tym samym jego efektywność w pracy ma-
dy PFRON i jednocześnie zmniejszy wysokość wspar- leje. Ponadto wynajęcie pomieszczenia w większych
cia pracodawców w zakresie dofinansowania do wy- miastach jest droższe. Jak więc wyglądają oszczęd-
nagrodzeń osób niepełnosprawnych? ności związane z likwidacją izby skarbowej w Cie-
6. W jakiej szacunkowej wysokości uzyskane do- chanowie?
datkowe i zaoszczędzone środki PFRON zostaną 2. W jaki sposób zmiany organizacyjne likwido-
przeznaczone w 2011 r. i w 2012 r. na wspieranie or- wanej izby skarbowej w Ciechanowie usprawnią jej
ganizacji pozarządowych i samorządu działających działalność?
na rzecz osób niepełnosprawnych? 3. Czy likwidacja sprawdzonego modelu, funkcjo-
nującego na zasadzie decentralizacji władzy i decy-
Z poważaniem zyjności, nie jest krokiem wstecz? Samorządy w wy-
niku kolejnych reform mają się coraz lepiej. Społe-
Poseł Joanna Fabisiak czeństwo ma łatwiejszy i szybszy dostęp do usług,
dlaczego zatem powstają próby centralizacji decyzyj-
Warszawa, dnia 19 listopada 2010 r. ności? Izba skarbowa w Ciechanowie rozpatruje od-
wołania z 13 urzędów skarbowych. Mieszkańcy są
zadowoleni z funkcjonującego systemu.
4. Osoby z wieloletnim stażem (często zatem doj-
Interpelacja rzałe wiekowo), wykwalifikowana kadra będą musie-
(nr 19417) li zmienić całkowicie funkcjonujący rytm życia. Nie-
jednokrotnie wiązać się będzie to ze zmianą kwalifi-
do ministra finansów kacji zawodowych. Czy konieczne jest zatem przenie-
sienie ok. 80 pracowników z ośrodków zamiejscowych
w sprawie likwidacji ośrodków (ok. 20 z Ciechanowa)? Czy nie ma możliwości inne-
zamiejscowych izb skarbowych go przegrupowania lub pozostawienia ośrodków za-
miejscowych w niezmienionym kształcie?
Szanowny Panie Ministrze! Stosownie do posta- Moim zdaniem najważniejsze jest dobre funkcjo-
nowień art. 191 i 192 Regulaminu Sejmu RP zwra- nowanie izb skarbowych. Utrudnienie podatnikom z
cam się o wyjaśnienie następujących kwestii o cha- terenu całego woj. mazowieckiego możliwości docho-
rakterze zasadniczym dotyczących prowadzonych dzenia swoich praw nie zostanie przychylnie odebra-
działań zmierzających do likwidacji ośrodków za- ne przez społeczeństwo. Utrudnienia komunikacyjne
29

dla klientów i pracowników izb skarbowych spowo- 1. W jakim celu z dniem 01.10.2010 r. nastąpiła
dują jedynie niepotrzebne uciążliwości. Proponuję likwidacja lokalizacji CR – jeśli tę samą pracę pracow-
jeszcze raz zastanowić się nad koniecznością likwi- nicy muszą wykonać w innym, odległym o 70–130 km
dacji ośrodka zamiejscowego izby skarbowej w Cie- miejscu? Pracownik musi dojechać do pracy 3–4 go-
chanowie.
dziny, tym samym jego efektywność w pracy maleje.
Z poważaniem Ponadto wynajęcie pomieszczenia w większych mia-
stach jest droższe, jak więc wyglądają oszczędności
Poseł Aleksander Sopliński związane z likwidacją lokalizacji wybranych CR?
2. Jak wygląda organizacja pracy w aspekcie prze-
Ciechanów, dnia 19 października 2010 r.
kazywania dokumentów finansowych najpierw do
jednych CR, po czym za kilka miesięcy do kolejnych
CR?
Interpelacja 3. Dlaczego likwiduje się lokalizację CR na wschód
(nr 19418) od Wisły (których jest i tak niewiele w porównaniu z
zachodnimi lokalizacjami)?
do ministra infrastruktury a) Ośrodek Należności – 5 OR i 6 lokalizacji poza
OR,
w sprawie decyzji dotyczących zmian b) Ośrodek Rozliczeń Detalicznych – 5 OR i 11
w Regulaminie Organizacyjnym Poczty
lokalizacji poza OR,
Polskiej SA, w szczególności w Centrum
Rachunkowości c) Ośrodek Kosztów – 5 OR i 1 lokalizacja poza
OR.
Szanowny Panie Ministrze! Stosownie do posta- Dlaczego nie można pozostawić CR w dawnych
nowień art. 191 i 192 Regulaminu Sejmu RP zwra- lokalizacjach, tak jak w przypadku jednostek położo-
cam się o wyjaśnienie następujących kwestii o cha- nych na zachód od Wisły?
rakterze zasadniczym dotyczących prowadzonych 4. W jakim celu wprowadzono zmiany w regula-
działań zmierzających do zmian organizacyjnych ma- minie organizacyjnym, jeżeli nie można ich właściwie
jących nastąpić w Centrum Rachunkowości Poczty stosować (wprowadza się w ten sposób paraliż orga-
Polskiej. nizacyjny i nieład przy wykonywaniu pracy)?
Analizując sytuację Poczty Polskiej, można za-
5. W jakim celu wprowadzono instrukcję obiegu
uważyć, że konieczne są zmiany, które muszą spowo-
dokumentów, jeśli nie ma konieczności jej stosowania
dować zwiększenie rentowności prowadzonej działal-
ności, bez naruszenia jakości świadczonych usług. (martwe przepisy nie usprawniają funkcjonowania
Nasze społeczeństwo nie może odczuć zmian, nawet jakiekolwiek zakładu, tym bardziej instytucji, jaką
w najmniejszym stopniu. Reforma Poczty Polskiej jest Poczta Polska)?
musi zatem być w pełni przygotowana i przeprowa- 6. Jak wyglądać będzie odpowiedzialność za zgu-
dzona w momencie dającym pełną gwarancję stabil- bienie przesyłki i kto poniesie konsekwencje?
ności prowadzonych usług. Nie można dopuścić do 7. W jaki sposób zmiany organizacyjne CR uspraw-
tego, że nieprzygotowane zmiany organizacyjne za- nią działalność centrów przychodowych, czyli CP,
chwiałyby poziomem świadczonych usług. CL, CI, CUK?
Analizując regulamin organizacyjny Centrum 8. W jaki sposób dokumenty księgowe przesyłane
Rachunkowości, należy zauważyć likwidację jedno-
będą pomiędzy centrami a jednostkami CR (każda
stek terenowych. Reorganizacji podlega m.in. jed-
forma korespondencji jest w budżecie kosztem, a czas
nostka CR w Ciechanowie. Zmiany dotyczą ponadto
ośrodków zlokalizowanych na wschód od Wisły, czy- oczekiwania na przesyłkę będzie wydłużony)?
li biedniejszych regionów naszego kraju. Te reformy 9. Dlaczego nie zostały zaproponowane żadne
spowodują zwiększenie bezrobocia na terenach, gdzie okresy przejściowe przy wprowadzaniu zmian w re-
jest ono jednym z najwyższych. Moje zastrzeżenie bu- gulaminie organizacyjnym?
dzi fakt, czy pod szyldem zmiany funkcjonowania 10. Czy urzędy zostały wyposażone w odpowiedni
Poczty Polskiej nie próbuje się zwiększać bezrobocia sprzęt i narzędzia (np. informatyczne) niezbędne do
na tzw. ścianie wschodniej. wprowadzenia ww. zmian (jeśli nie, to trzeba zauwa-
Proszę zatem o odpowiedź, jak wygląda sytuacja żyć, że konieczne będą dalsze nakłady finansowe)?
CR w Ciechanowie. Jak wygląda bilans zysków i strat
oraz czy likwidowanie CR na tzw. ścianie wschodniej Z poważaniem
nie jest traktowane wybiórczo, jakie są powody wy-
boru likwidacji tych konkretnych CR? Poseł Aleksander Sopliński
Ponadto proszę o odpowiedź na następujące kwe-
stie szczegółowe: Ciechanów, dnia 19 października 2010 r.
30

Interpelacja wypowiedzenia stosunku pracy, sprawy o przywró-


(nr 19419) cenie do pracy i przywrócenie poprzednich warun-
ków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone
do ministra sprawiedliwości roszczenia i odszkodowania w przypadku nieuzasad-
nionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia
w sprawie likwidacji wydziałów pracy oraz rozwiązania stosunku pracy, a także sprawy do-
funkcjonujących obecnie w sądach tyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz
rejonowych w Białej Podlaskiej, Chełmie roszczenia z tym związane.
i Puławach Nadto na porządku dziennym jest łączenie przez
powodów kilku roszczeń w jednym pozwie, co wyma-
Uzyskałem informacje, że Ministerstwo Sprawie- ga znacznego nakładu pracy na ich wszechstronne
dliwości przygotowało projekt rozporządzenia zmie- rozpoznanie. Nadto wiąże się to z koniecznością
niającego rozporządzenie w sprawie utworzenia są- przesłuchania wielu świadków i dodatkowo stron.
dów pracy, który zakłada zlikwidowanie wydziałów Wymaga podkreślenia, że mimo rozpatrywania w
pracy funkcjonujących obecnie w sądach rejonowych danym postępowaniu kilku żądań jest ono odnoto-
w Białej Podlaskiej, Chełmie i Puławach oraz prze- wywane w repertorium jako jedna sprawa, co nie
kazanie wszystkich spraw z zakresu prawa pracy oddaje rzeczywistej ilości rozpoznanych przez ten
tylko jednemu sądowi, a mianowicie Sądowi Rejono- wydział sporów.
wemu Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świd- W przeważającej liczbie do wydziału pracy wpły-
niku. Z uwagi na to, że projekt ten nie zawiera żad- wają sprawy z powództw pracowników. Z uwagi na
nego uzasadnienia wprowadzenia proponowanych skomplikowaną materię oraz niską znajomość prawa
zmian, został on negatywnie zaopiniowany przez niejednokrotnie jeszcze przed wniesieniem pozwów
Krajową Radę Sądownictwa. do sądu, a także w toku postępowania osobiście za-
Jako poseł z okręgu wyborczego Chełm, znający sięgają oni w sekretariacie wydziału pracy informacji
lokalne uwarunkowania i potrzeby mieszkańców po- o przysługujących im prawach oraz obowiązującej
wiatu bialskiego, z niżej wskazanych względów je- procedurze.
stem głęboko zaniepokojony założeniami przedmio- Po pierwsze, kumulacja w jednym sądzie ważkich
towego projektu. i zawiłych spraw pracowniczych z całego okręgu już
I tak na przykład Wydział Pracy Sądu Rejonowe- przy obecnej liczbie wnoszonych pozwów niewątpli-
go w Chełmie rozpatruje sprawy z zakresu prawa wie wpłynie na sprawność ich rozpatrywania. W ra-
pracy obszaru tego sądu oraz Sądu Rejonowego we zie zaś zwiększenia wpływu, co jest wysoce prawdo-
Włodawie. W ostatnim okresie zanotowano spadek podobne, doprowadzi to do przewlekłości postępowań
liczby spraw wpływających do tego wydziału. Jednak, i w konsekwencji do pokrzywdzenia stron, a przede
mając na uwadze dane dotyczące wpływu z lat 2000– wszystkim pracowników, często z naruszeniem prze-
–2010, nie sposób nie zauważyć, że był on bardzo pisów prawa, pozbawionych zatrudnienia.
zróżnicowany. W niektórych latach liczba wnoszo- Po drugie, z uwagi na odległość do nowo utworzo-
nych spraw sięgała rzędu prawie 3000, co miało miej- nego sądu, która w niektórych przypadkach może
sce w roku 2003 i 2004 r., w innych zaś nie przekra- wynosić nawet 200 km, zostanie radykalnie ograni-
czała 200. Wahania te wskazują na specyfikę spraw czony dostęp obywateli do sądu.
pracowniczych charakteryzującą się tym, że liczba Nowe rozporządzenie rodzić może skutki w posta-
wnoszonych pozwów ma w pewnych okresach ten- ci likwidacji etatów i związanej z tym utraty pracy
dencję spadkową, zaś w innych diametralnie się przez wieloletnich i doświadczonych pracowników
zwiększa, co jest uzależnione od sytuacji gospodar- wydziałów pracy oraz równie doświadczonych war-
czej regionu niemającej jednostajnego charakteru. tościowych pracowników wydziałów gospodarczych.
Planowana przez Ministra Sprawiedliwości likwi- Oddelegowanie zaś pracowników tych wydziałów do
dacja wydziałów pracy kilku sądów rejonowych, w pracy w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód z siedzibą
tym sądów rejonowych w Białej Podlaskiej, Chełmie w Świdniku, mając na uwadze odległość, czas dojaz-
i Puławach nie jest zmianą czasową, ale trwałą, co du, znajdzie odzwierciedlenie w wydajności ich pracy,
wymaga przy jej planowaniu uwzględnienia długofa- a po stronie Skarbu Państwa spowoduje koszty zwią-
lowych nie zaś tylko kilkuletnich skutków. zane z delegacją. Powyższe z pewnością nie doprowa-
Należy zauważyć, że wnoszone obecnie do wydzia- dzi do racjonalizacji w wykorzystaniu kadry sądow-
łów pracy sądów rejonowych w Białej Podlaskiej, nictwa, a wręcz przeciwnie jest działaniem na jej
Chełmie i Puławach sprawy posiadają wysoki stopień niekorzyść.
zawiłości prawnej, a nadto wywierają znaczącej wagi Reasumując, poza potencjalnym uzyskaniem
skutki w sferze finansowej i osobistej pracowników oszczędności z dodatków funkcyjnych, o ile względy
oraz materialnej i organizacyjnej pracodawców. Sto- oszczędności były powodem projektu likwidacji wy-
sownie przecież do art. 461 § 1 K.p.c. do właściwości działów pracy, w szerszej perspektywie zmiana ta nie
sądów rejonowych, bez względu na wartość przed- będzie korzystna dla Skarbu Państwa i nie przyczy-
miotu sporu, należą sprawy z zakresu prawa pracy: ni się do racjonalizacji kosztów związanych z organi-
ustalenie istnienia stosunku pracy, bezskuteczności zacją sądownictwa. Nastąpi natomiast naruszenie
31

praw obywateli i spowoduje pogłębienie nierówności Interpelacja


w rozwoju poszczególnych regionów oraz może się (nr 19421)
wiązać z utratą pracy przez wartościowych pracow-
ników tych sądów. do ministra infrastruktury
Wobec przedstawionej sytuacji proszę o odpowiedź
na pytania: w sprawie budowy obwodnicy miasta
1. Jakie przesłanki przemawiały za przygotowa- Gostynia
niem projektu rozporządzenia zakładającego likwi-
dację wydziałów pracy w sądach rejonowych w Białej Szanowny Panie Ministrze! Droga krajowa nr 12
Podlaskiej, Chełmie i Puławach? jest ważnym elementem układu komunikacyjnego,
2. Czy w związku z planowaną likwidacją ww. wy- łącząc wschodnią i zachodnią granicę kraju. W Go-
działów pracy w sądach rejonowych została uwzględ- styniu droga krajowa nr 12 przebiega przez centrum
niona specyfika spraw pracowniczych związana z ich miasta i dodatkowo krzyżuje się z drogą wojewódzką
zróżnicowanym wpływem oraz zasada dostępności nr 434. Duża ilość pojazdów wytwarza duży hałas i
obywateli do sądu, szybkości postępowania i bezpo- emisję spalin przewyższającą obowiązujące normy.
średniości postępowania dowodowego oraz społeczne Widoczne są zniszczenia budynków, w tym tych o
skutki ich likwidacji? charakterze zabytkowym. Gmina, dbając o bezpie-
3. Czy likwidacja ww. wydziałów pracy w sądach czeństwo mieszkańców, zmuszona była do wykupu
rejonowych będzie skutkować likwidacją stanowisk czterech nieruchomości zabudowanych z przeznacze-
pracy urzędników sądowych oraz stanowisk asysten- niem na poszerzenie chodników. Chodniki przy dro-
ta sędziego, powodując konieczność rozwiązania z dze krajowej o szerokości 40 cm prowadzą także do
tymi pracownikami umów o pracę? szkół. Władze miasta w celu poprawy bezpieczeństwa
4. Czy w związku z likwidacją wskazanych wy- pieszych włączyły drogi gminne, nieprzystosowane
działów nastąpi konieczność oddelegowania pracow- do transportu na drogach krajowych, w ciąg drogi
ników wykonujących w nich czynności służbowe do krajowej nr 12. Poruszające się po drogach gminnych
Sądu Rejonowego Lublin-Wschód z siedzibą w Świd- pojazdy o masie około 40 ton „rozjeździły” całą na-
niku? wierzchnię. Władze miasta rozważają możliwość
wprowadzenia ograniczeń tonowych. Przebieg ob-
Z poważaniem
wodnicy wg oświadczeń władz samorządowych jest
Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk już uzgodniony. Władze miasta deklarują daleko idą-
cą pomoc w realizacji tej inwestycji.
Warszawa, dnia 18 listopada 2010 r. Ponieważ podobna sytuacja na drodze krajowej nr
12 jest w miejscowości Jaraczewo, proszę o udzielenie
odpowiedzi na następujące pytania:
Interpelacja 1. Na jakim etapie są prace związane z budową
(nr 19420) obwodnicy Gostynia i Jaraczewa?
2. W jakim okresie czasowym przewiduje się roz-
do ministra finansów poczęcie prac związanych z budową obwodnicy Go-
stynia i Jaraczewa?
w sprawie utraty prawa do korzystania
ze zwolnienia od podatku VAT Poseł Józef Racki

W wyniku kontroli urząd skarbowy wskazał, że Kalisz, dnia 15 listopada 2010 r.


podmiot kontrolowany utracił prawo do korzystania
ze zwolnienia od podatku VAT. Podatnik nie przekro-
czył w 2009 r. limitu rocznego w wysokości 50 000 Interpelacja
zł. Na podstawie zapisów w ewidencji przychodów za (nr 19422)
2009 r. ustalono, że podmiot kontrolowany uzyskał
przychody z prowadzonej działalności gospodarczej do ministra pracy i polityki społecznej
wyższe w miesiącu, przekraczając limit dzienny.
Czy podmiot rozliczający się z podatku VAT w sys- w sprawie kontroli prawidłowości
temie ryczałtowym, przekraczający w skali miesiąca wykorzystania środków z PFRON
limit dzienny, a nieprzekraczający limitu rocznego 50
000 zł, traci prawo do korzystania ze zwolnienia od Szanowna Pani Minister! Przedmiotowe wystą-
podatku VAT? pienie nawiązuje do doręczonego mi stanowiska Kra-
jowej Sekcji Osób Niepełnosprawnych z dnia
Z poważaniem
13.08.2010 r. Zdaniem KSON należałoby zwrócić
Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk uwagę na sprawę refundowania przez PERON tzw.
podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełno-
Warszawa, dnia 18 listopada 2010 r. sprawnych. Jest to ogromny obszar potencjalnych
32

nadużyć, który umożliwia nieuczciwym pracodaw- i Puławach, łącznie obejmujące obszar właściwości
com z jednej strony czerpać ogromne korzyści, a z 11 sądów rejonowych. Wydział Pracy Sądu Rejono-
drugiej strony sprowadza pracę osób niepełnospraw- wego w Chełmie rozpatruje sprawy z zakresu prawa
nych do poziomu pracy niewolniczej. pracy obszaru tego sądu oraz Sądu Rejonowego we
Poziom wynagrodzenia jest tak skonstruowany, Włodawie.
że do wynagrodzenia zasadniczego pracownika nie- Wprawdzie w ostatnim okresie zanotowano spa-
pełnosprawnego wyliczonego poniżej płacy minimal- dek liczby wpływających do tego wydziału spraw, jed-
nej stosowane są tzw. dopłaty do wymaganej płacy nak nie jest to tendencja trwała, lecz uzależniona od
minimalnej. Nie jest to rzeczywiste wspieranie za- sytuacji gospodarczej regionu niemającej stabilnego
trudnienia osób niepełnosprawnych. Prowadzi to na- charakteru. Planowana przez ministra sprawiedli-
tomiast do tego, że osoby niepełnosprawne stają się wości likwidacja wydziałów pracy kilku sądów rejo-
ofiarami na rynku pracy, na których polują praco- nowych, w tym Sądu Rejonowego w Chełmie, jest
dawcy. Pozyskanie bowiem takiego pracownika sta- zmianą trwałą, co wymaga przy jej planowaniu
nowi źródło łatwych pieniędzy. W konsekwencji czę- uwzględnienia długofalowych, a nie tylko czasowych
sto warunkiem zatrudnienia jest posiadanie orzecze- tendencji.
nia o stopniu niepełnosprawności. Inaczej to ujmując, Wpływające obecnie do Wydziału Pracy Sądu Re-
jeżeli chce się uzyskać pracę, to wcześniej należy uzy- jonowego w Chełmie sprawy mają wysoki stopień zło-
skać stopień niepełnosprawności, najlepiej umiarko- żoności prawnej, a nadto wywierają znaczącej wagi
wany lub znaczny. Wobec powyższego kontrola i skutki w sferze finansowej i osobistej pracowników
sankcje za nadużycia są tą drogą, która może prowa- oraz materialnej i organizacyjnej pracodawców. Po-
dzić do poprawy sytuacji, a tym samym przestrzega- nadto na porządku dziennym jest łączenie przez po-
nia prawa. wodów kilku roszczeń w jednym pozwie, co wymaga
Zapytuję Panią Minister: Czy w przeszłości były znacznego nakładu pracy zarówno sędziów, jak i pra-
prowadzone kontrole korzystania ze środków PFRON cowników tego wydziału, a także zwiększonej ilości
oraz czy takowe są planowane? czasu na ich wszechstronne rozpoznanie.
Wymaga podkreślenia, że mimo rozpatrywania w
Z poważaniem danym postępowaniu kilku żądań jest ono odnoto-
wywane w repertorium jako jedna sprawa, co nie od-
Poseł Janusz Dzięcioł daje rzeczywistej ilości rozpoznanych przez ten wy-
dział sporów.
Grudziądz, dnia 4 października 2010 r. W przeważającej liczbie do wydziału pracy wpły-
wają sprawy z powództw pracowników. Z uwagi na
skomplikowaną materię oraz niską znajomość prawa
Interpelacja niejednokrotnie jeszcze przed wniesieniem pozwów
(nr 19423) do sądu, a także w toku postępowania osobiście za-
sięgają oni w sekretariacie wydziału pracy informacji
do ministra sprawiedliwości o przysługujących im prawach oraz obowiązującej
procedurze.
w sprawie zamierzonej likwidacji Istotne znaczenie z punktu widzenia wielkości
IV Wydziału Pracy Sądu Rejonowego obszaru oraz populacji obsługiwanej przez Sąd Rejo-
w Chełmie nowy w Chełmie i tym samym potencjalnych sporów
z zakresu prawa pracy mają dane dotyczące liczby
Szanowny Panie Ministrze! Ministerstwo Spra- mieszkańców Chełma oraz Włodawy, wynoszącej od-
wiedliwości przygotowało projekt rozporządzenia powiednio: Chełm – 67 000, Włodawa –14 000.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia Mając powyższe na względzie, należy zatem roz-
sądów pracy, który zakłada zlikwidowanie wydziałów ważyć zasadność tworzenia jednego sądu, łącznie
pracy funkcjonujących obecnie w sądach rejonowych obejmującego właściwością 12 sądów rejonowych.
w Chełmie, Białej Podlaskiej i Puławach oraz prze- Tego rodzaju „centralizacja” będzie godzić przede
kazanie wszystkich spraw z zakresu prawa pracy wszystkim w obywateli mających konstytucyjne pra-
tylko jednemu sądowi, a mianowicie Sądowi Rejono- wo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy
wemu Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świd- bez uzasadnionej zwłoki przez właściwy, bezstronny
niku. Projekt, pozbawiony uzasadnienia proponowa- i niezawisły sąd (art. 45 Konstytucji RP). W przypad-
nych zmian, został negatywnie zaopiniowany przez ku wprowadzenia planowanych zmian prawo to sta-
Krajową Radę Sądownictwa. Jako poseł oraz miesz- nie się iluzoryczne. Kumulacja w jednym sądzie waż-
kaniec Chełma znający lokalne uwarunkowania i kich i zawiłych spraw pracowniczych z całego okręgu
potrzeby jestem głęboko zaniepokojony założeniami już przy obecnej liczbie wnoszonych pozwów niewąt-
przedmiotowego projektu. pliwie wpłynie na sprawność ich rozpatrywania i do-
Obecnie na obszarze Sądu Okręgowego w Lubli- prowadzi do przewlekłości postępowań, a w konse-
nie funkcjonują cztery sądy rejonowe posiadające wy- kwencji do pokrzywdzenia stron, a przede wszystkim
działy pracy: w Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie pracowników często z naruszeniem przepisów prawa
33

pozbawianych zatrudnienia. Ze względu na odległość Interpelacja


do nowo utworzonego sądu, która w niektórych przy- (nr 19424)
padkach może wynosić nawet 200 km, dostęp obywa-
teli do sądu będzie radykalnie ograniczony i nie- do prezesa Rady Ministrów
współmiernie kosztowny, co może prowadzić do re-
zygnacji przez niezamożnych obywateli z dochodze- w sprawie stanowiska rządu odnośnie
nia swych słusznych praw. Będzie to prowadziło do wdrażanego w Polsce eksperymentu
także do częstszego korzystania z pomocy prawnej wtłaczania skroplonego dwutlenku węgla
sądów rejonowych i wzrostu kosztów Skarbu Pań- w strukturę geologiczną, z odrębnym
stwa związanych ze zwrotem wyższych kosztów prze- uwzględnieniem zakresu planowanych prac
jazdów świadków i biegłych. w woj. łódzkim oraz bezpieczeństwa
Z uwagi na powyższe, a także plany likwidacji wy- okolicznej ludności
działu gospodarczego tego sądu głęboki niepokój budzą
potencjalne skutki w postaci likwidacji etatów i zwią- Szanowny Panie Premierze! Z uwagi na ogromne
zanej z tym utraty pracy przez sześciu doświadczonych zainteresowanie społeczności lokalnej gminy Dłutów
i wartościowych pracowników tych wydziałów. Ewen- (pow. pabianicki) sprawą projektu wtłaczania skro-
tualne oddelegowanie pracowników tych wydziałów do plonego CO2 w strukturę geologiczną Polski, w tym
pracy w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód z siedzibą szczególnie na terenie powiatu pabianickiego na sesji
w Świdniku, mając na uwadze odległość i czas dojaz- Rady Gminy Dłutów w dniu 24 sierpnia 2010 r. pod-
du, znajdzie odzwierciedlenie w wydajności ich pracy, jęto uchwałę w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec
a po stronie Skarbu Państwa spowoduje koszty zwią- PGE Elektrowni Bełchatów SA z siedzibą w Bełcha-
zane z delegacją. Nie prowadzi do racjonalizacji w wy- towie dotyczących zatłaczania i składowania w struk-
korzystaniu kadry sądownictwa, a wręcz przeciwnie turach podziemnych dwutlenku węgla na terenie
– jest działaniem na jej niekorzyść. gminy Dłutów. Biorąc pod uwagę konieczność ochro-
Reasumując, projektowana zmiana w szerszej ny interesów gminy Dłutów w tym możliwości roz-
perspektywie nie będzie korzystna dla Skarbu Pań- woju gospodarczego, jak również ochronę zasobów
stwa i nie przyczyni się do racjonalizacji kosztów naturalnych oraz walorów przyrodniczych, a także
związanych z organizacją sądownictwa, spowoduje brak jednoznacznych danych na temat bezpieczeń-
natomiast naruszenie praw obywateli i spowoduje stwa podziemnego składowania skroplonego dwu-
pogłębienie nierówności w rozwoju poszczególnych tlenku węgla w strukturze geologicznej. Miejscowa
regionów oraz może się wiązać z utratą pracy przez ludność jest ogromnie zaniepokojona tym projek-
wartościowych pracowników Sądu Rejonowego w tem.
Chełmie. Nie można ze względów oszczędnościowych Rocznie ma być wtłaczane pod ziemię kilka ton
traktować sądownictwa jako przedsięwzięcia gospo- skroplonego CO2. Wiemy, iż według Zarządu Polskiej
darczego, a prawa obywateli do wymiaru sprawiedli- Geotermalnej Asocjacji, w skład którego wchodzą
wości uzależniać od źle pojmowanych oszczędności m.in. takie autorytety jak prof. Ryszard Kozłowski,
budżetowych. prof. Jacek Zimny i inni, jest to bomba z opóźnionym
W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana zapłonem. Znane są również złe doświadczenia pro-
Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące py- wadzone tą metodą w Kamerunie, gdzie skutkiem
tania: były liczne ofiary śmiertelne w ludziach oraz innych
1. Jakie racjonalne i prawne przesłanki przema- istotach żywych. Zmarło przez uduszenie wiele osób
wiały za przygotowaniem projektu rozporządzenia na przestrzeni 30 km. Inni mieli poważne dolegliwo-
przewidującego likwidację IV Wydziału Pracy w Są- ści z oddychaniem, poparzenia oraz paraliż spowodo-
dzie Rejonowym w Chełmie i dlaczego projekt ten wany przez szkodliwy gaz CO2. Już dziś można do-
został przedstawiony do zaopiniowania bez uzasad- mniemywać, że decyzja składowania CO2 pod ziemią
nienia? w Polsce może być katastrofalna, a w skutkach wręcz
2. Czy przygotowując projekt wskazanego rozpo- niewyobrażalna. Prawdziwa bomba chemiczna nisz-
rządzenia, uwzględniono specyfikę spraw pracowni- cząca najpierw przepuszczalne złoża wnętrza ziemi,
czych oraz konstytucyjne prawo dostępu obywateli warstwy wodonośne wody pitnej, wód mineralnych,
do wymiaru sprawiedliwości i społeczne skutki likwi- wód geotermalnych i wszystkich organizmów żywych
dacji tego wydziału? może się okazać straszniejsza od dotychczas znanych
3. Jakie będą skutki rozporządzenia dla pracow- broni chemicznych.
ników przewidzianych do likwidacji Wydziałów: Pra- W związku z powyższym pragnę zadać Panu Pre-
cy i Gospodarczego Sądu Rejonowego w Chełmie? mierowi następujące pytania:
Z wyrazami szacunku — Czy prawdą jest, że rząd planuje, czy też popie-
ra składowanie CO2 w Polsce, w naturalnych struk-
Poseł Zbigniew Matuszczak turach geologicznych, tzn. pod ziemią?
— Jakie prace zostały już podjęte, a jakie są prze-
Chełm, dnia 23 listopada 2010 r. widywane w przyszłości?
34

— Skąd ma być pozyskiwany i gdzie ma być skła- Poznaniu i Chorzowie. Skrajność tych sytuacji polega
dowany CO2? na sposobie interwencji służb ochroniarskich firm
— Czy prawdą jest, że w związku z realizacją pro- obecnych na obu tych obiektach. Wydarzenia w Po-
jektu produkcję CO2 trzeba będzie zwiększyć, a nie znaniu jasno pokazały, jak ważną rzeczą na stadionie
zmniejszyć? jest odpowiednie rozmieszczenie sprawnych i dobrze
— W jaki sposób ma być transportowany CO2 i wyszkolonych ochroniarzy, którzy w sposób skutecz-
czy można zagwarantować bezpieczeństwo ludności ny będą w stanie zapanować nad zbyt krewkimi ki-
na całej trasie przesyłu? bicami. Kiedy kibice jednej drużyny przedzierali się
— Jakie jest niebezpieczeństwo dla ludności za- przez prawie cały stadion, by dotrzeć do kibiców dru-
mieszkującej tereny, gdzie będzie składowany CO2 żyny przyjezdnej, pracownicy firmy ochroniarskiej
teraz i w przyszłości? (Proszę o szczególne rozwinię- nie zrobili nic, by temu zapobiec. Można było odnieść
cie odpowiedzi na to pytanie). wrażenie, że cała sytuacja ich przerosła. Zamiast in-
— Dlaczego opinia publiczna, a szczególnie spo- terweniować i nie dopuścić do kontaktu zwaśnionych
łeczność lokalna, nie jest dokładnie informowana o stron, pracownicy ochrony, którymi często są osoby
podejmowaniu tak niebezpiecznych działań? Czego w podeszłym wieku i kobiety, stali nieruchomo, ob-
rząd się obawia? serwując całe zamieszanie, nie podejmując żadnych
— Jakie mogą być rozmiary ewentualnej kata- działań. Sytuację opanowała dopiero policja.
strofy i czy poradzimy sobie w przypadku zaistnienia Druga sytuacja miała miejsce na stadionie w Cho-
katastrofy, skoro w naszym kraju kilka dni opadów rzowie. Tam natomiast firma ochroniarska wykaza-
deszczu powoduje stan klęski o ogromnych rozmia- ła się wyjątkową skutecznością działania przy usu-
rach, w tym liczne ofiary śmiertelne? waniu kibiców ze stadionu, jednak sposób, w jaki to
— Jakie są przewidywane koszty składowania zrobiła, pozostawia wiele do życzenia. Można było to
CO2 pod ziemią w Polsce? zobaczyć w Internecie na filmach nagranych kame-
— Jakie są w ogóle polskie i europejskie plany rami amatorskimi. Kibice drużyny gości, którzy we-
składowania CO2 pod ziemią? Jaki jest stan badań i dług organizatorów dostali się na stadion bezpraw-
doświadczenia w tym zakresie? nie, choć mieli wykupione bilety, zostali w sposób
bardzo brutalny przy użyciu różnego rodzaju gazów
Z poważaniem usunięci ze stadionu. Warto jednak zauważyć, co po-
kazują owe filmy, że sposób działania ochrony był
Poseł Tadeusz Woźniak wyjątkowo prowokujący i zamiast uspokoić całą sy-
tuację, tylko ją zaognili, doprowadzając do jeszcze
Warszawa, dnia 22 listopada 2010 r. większego zamieszania. Gdyby działania pracowni-
ków ochrony były profesjonalne, kibice gości pewnie
w spokoju opuściliby stadion i cała sytuacja nie mia-
Interpelacja łaby dalszych konsekwencji.
(nr 19425) Jak pokazują przedstawione przykłady, działania
firm ochroniarskich nie zawsze są takie, jakie być
do ministra spraw wewnętrznych i administracji powinny. Tam, gdzie potrzebna jest stanowcza inter-
wencja, często nie ma je w ogóle, natomiast w sytu-
w sprawie działań firm ochroniarskich acjach wymagających spokoju i opanowania ochro-
podczas meczów piłkarskich niarze działają w sposób prowokacyjny. Może warto
się zastanowić, czy osoby zatrudniane w ochronie są
Już za półtora roku w naszym kraju odbędzie się odpowiednio wykwalifikowane do tej jakże specyficz-
jedna z największych imprez sportowych na świecie, nej pracy, od której zależy często bezpieczeństwo
czyli Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Euro 2012. osób biorących udział w widowisku sportowym, ja-
Powstają nowe i piękne stadiony, na których gościć kim jest mecz piłkarski.
będziemy kibiców z całego kontynentu. Jako organi- 1. Czy istnieje jednolity system szkolenia pracow-
zatorzy będziemy zobligowani do zapewnienia jak ników ochrony, który zapewniłby spójność procedur
największego bezpieczeństwa kibiców odwiedzają- interwencji w sytuacjach kryzysowych?
cych stadiony w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i 2. Czy aktualne są przepisy budowlane gwaran-
Poznaniu. tujące bezpieczeństwo widzów imprez masowych,
Tymczasem ostatnie tygodnie pokazały, jak wiele szczególnie podczas meczów piłkarskich Euro
w tej dziedzinie jest jeszcze do zrobienia. Podczas 2012?
ostatnich kolejek piłkarskiej Ekstraklasy doszło do 3. Jak wygląda procedura wydawania licencji fir-
kilku gorszących scen z udziałem kibiców oraz firm mom ochroniarskim na obsługę imprez sportowych,
ochroniarskich, wynajmowanych przez organizato- szczególnie na otwartych stadionach?
rów meczów do zapewnienia porządku i ochrony lu-
dzi odwiedzających stadion. Poseł Michał Stuligrosz
Jako przykład można przedstawić dwie skrajnie
różne sytuacje, które miały miejsce na stadionach w Poznań, dnia 23 listopada 2010 r.
35

Interpelacja Zatem zgodnie z brzmieniem art. 61 ust. 1 pkt 1,


(nr 19426) aby zabudować swoją własność, należy czekać na za-
budowę działki sąsiedniej, co powoduje, że będąc
do ministra obrony narodowej właścicielem działki – nawet działki, która we wcze-
śniejszych planach była przewidziana pod budownic-
w sprawie likwidacji jednostki wojskowej two mieszkaniowe, nie można jej zabudować. Zda-
16. Pomorskiego Pułku Artylerii w Braniewie rzają się sytuacje, że działka jest np. trzecia w kolej-
ności od ostatniego budynku mieszkalnego i aby
Szanowny Panie Ministrze! Braniewo – miasto zaj- zrealizować cel, na jaki została przeznaczona, czyli
mujące niechlubne czołowe miejsce w krajowych sta- pod zabudowę, należałoby latami czekać, aż zabudu-
tystykach bezrobocia. Przemysł, który napędzał roz- ją się działki sąsiednie.
wój Braniewa praktycznie przestał istnieć. Stacjonu- Ponieważ przepis ten nie jest precyzyjny, w gmi-
jące w Braniewie: 9. Brygada Kawalerii Pancernej i nach są różnice wynikające z interpretacji w jego
16. Pomorski Pułk Artylerii to najważniejsze miasto- stosowaniu, co prowadzi do sytuacji nierównego
twórcze czynniki napędzające rozwój gospodarczy. traktowania obywateli w wykonywaniu swojego pra-
Niestety spełnia się czarny scenariusz mieszkań- wa własności. Generalnie przecież powinna obowią-
ców Braniewa, gdyż Ministerstwo Obrony Narodowej zywać zasada, że przepisy nie powinny dopuszczać
podjęło decyzję o zlikwidowaniu 16. Pomorskiego uznaniowości w decyzji urzędniczej. Tymczasem
Pułku Artylerii. Mając pełną świadomość, że likwi- okazuje się, że w różnych miejscach Polski ten prze-
dacja każdej jednostki wojskowej niesie ze sobą ne- pis jest wykonywany w inny sposób, zatem ten sam
gatywne skutki dla społeczności lokalnej, apelujemy obywatel w jednej gminie może uzyskać pozwolenie
do Pana Ministra o skorygowanie ewentualnych pla- na budowę, a w innej w zupełnie podobnej, wręcz
nów dotyczących tej jednostki nie tylko w trosce o adekwatnej prawnie sytuacji, nie uzyska takiego po-
dobro lokalnej społeczności, ale i w interesie zacho- zwolenia.
wania potencjału obronnego Polski. Pytanie: Czy ministerstwo przewiduje wprowa-
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o dzenie takich zmian w ustawie o planowaniu i zago-
udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: spodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003
1. Czy przewiduje się likwidację 16. Pomorskiego r., aby wyeliminować uznaniowość w wydawaniu de-
Pułku Artylerii w Braniewie? cyzji administracyjnych w tej sprawie?
2. Jeśli tak, to kiedy planowana jest likwidacja
Z wyrazami szacunku
jednostki i z jakich powodów?
3. W jaki sposób zostanie zagospodarowane mie-
Poseł Tadeusz Arkit
nie będące w posiadaniu jednostki?
Z poważaniem Warszawa, dnia 23 listopada 2010 r.

Poseł Janusz Cichoń


Interpelacja
Warszawa, dnia 26 października 2010 r. (nr 19428)

do ministra pracy i polityki społecznej


Interpelacja
(nr 19427) w sprawie zmiany terminu zakończenia prac
dostosowawczych określonego w ustawie
do ministra infrastruktury z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy
o pomocy społecznej, na przykładzie
w sprawie proponowanych zmian Stowarzyszenia Domu Mężczyzn
w art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu Wymagających Opieki w Chrzanowie
i zagospodarowaniu przestrzennym
Stowarzyszenie Domu Mężczyzn Wymagających
Art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o ustawy o planowaniu Opieki w Chrzanowie od 15 lat prowadzi stacjonarną
i zagospodarowaniu przestrzennym mówi, że: Co naj- placówkę opiekuńczą dla 38 osób w podeszłym wieku.
mniej jedna działka sąsiednia dostępna z tej samej Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
drogi publicznej jest zabudowana w sposób pozwala- wprowadziła obowiązek dostosowania obiektu do wy-
jący na określenie wymagań dotyczących nowej za- mogów w niej określonych do dnia 31 grudnia 2010
budowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, r. Chodzi tu w szczególności o zainstalowanie windy,
cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz za- budowy dodatkowej klatki schodowej oraz uzyskanie
gospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy zaświadczenia potwierdzającego możliwość użytko-
architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabu- wania obiektu określonego w kategorii XI załącznika
dowy oraz intensywności wykorzystania terenu. do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
36

Ponieważ stowarzyszenie to jest organizacją po- do zapoznania się z zawartością akt kontroli, tak aby
zarządową, nie otrzymuje żadnych środków finanso- nie mógł on wnieść ewentualnych uwag.
wych od administracji rządowej lub samorządowej. Z Kontrola została podzielona na dwie części:
informacji otrzymanych od stowarzyszenia wynika, 1) skontrolowano 993 historie chorób tzw. ponad-
że stowarzyszenie dysponuje bardzo ograniczonymi limitowych, objętych pozwem przed Sądem Okręgo-
środkami pochodzącymi z wpłat podopiecznych i nie- wym w Białymstoku (sygn. akt I C 422/10);
wielkich darowizn, dlatego też nie jest w stanie do- 2) skontrolowano 1270 historii chorób opłaconych
stosować obiektu do wymogów wyżej przywołanych przez POW NFZ w ramach środków finansowych
przepisów do dnia 31 grudnia 2010 r. określonych w umowach.
Ponieważ budynek stowarzyszenia zakupiony zo- Łącznie skontrolowano 2263 historie chorób
stał na raty, placówka zaczęła gromadzić i zabezpie- świadczeniobiorców, na rzecz których Szpital Ogólny
czać środki potrzebne na spłatę rat, jak również bu- w Grajewie sprawozdał do POW NFZ świadczenia
dowę dodatkowej klatki schodowej. Mimo że w chwi- zdrowotne udzielone w 2009 r.
li obecnej realizowane są najważniejsze prace, jak W wyniku przeprowadzonej kontroli NFZ zażądał
przedstawia zarząd stowarzyszenia, bardzo wątpliwe zwrotu 797 447,15 zł. Na tę kwotę składa się 464 885
jest, aby – także ze względu na porę roku – prace te zł tytułem zwrotu różnicy wartości świadczeń niena-
udało się zakończyć do dnia 31 grudnia 2010 r. leżnie opłaconych przez POW NFZ w Białymstoku
Z pisma otrzymanego przez zarząd stowarzyszenia oraz 332 562,15 zł tytułem kary umownej. Na karę
wnioskuje się, że problem ten został już zauważony umowną składa się kwota 141 663,16 zł – naliczona
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. na podstawie § 7 ust. 1 i 4 umowy nr 10-00-00055-
Za przesunięciem terminu przemawia również -09-02, oraz kwota 190 898,99 zł – naliczona na pod-
fakt, że wszystkie przedmioty prowadzące tego typu stawie § 7 ust. 1 i 4 umowy nr 10-00-00055-09-01.
działalność mogą w 2011 r. otrzymać znaczne środki W związku z tym kara umowna w kwocie 190
na realizacje prac ze Szwajcarsko-Polskiego Progra- 898,99 zł dotyczy 993 skontrolowanych historii cho-
mu Współpracy. rób będących przedmiotem sporu przed Sądem Okrę-
Pytanie: Czy ministerstwo planuje wprowadzić gowym w Białymstoku. Tym samym NFZ potwier-
zmiany terminu dokończenia prac dostosowaw- dza swoją monopolistyczną władzę i nie czekając na
czych, aby umożliwić jednostkom opiekuńczym wy- wyrok niezawisłego sądu, sam wymierza karę. Takie
wiązanie się z prac modernizacyjnych, jakie na nich postępowanie stoi w sprzeczności z zasadami współ-
spoczywają? życia społecznego.
Takie postępowanie NFZ ma na celu tylko jedno,
Z wyrazami szacunku mianowicie doprowadzenie Szpitala Ogólnego w Gra-
jewie do ruiny finansowej, oraz dyskryminuje pacjen-
Poseł Tadeusz Arkit tów z powiatu grajewskiego w dostępie do świadczeń
szpitalnych.
Warszawa, dnia 23 listopada 2010 r. Nadmieniam też, że w ciągu 3 lat kontrolujący z
POW NFZ w Białymstoku spędzili rok na kontrolach
w Szpitalu Ogólnym w Grajewie, co jest precedensem
Interpelacja w woj. podlaskim i nie wymaga komentarza.
(nr 19429) Informuję również, że w toczącym się procesie są-
dowym przeciwko NFZ po przeprowadzonej kontroli
do ministra zdrowia NFZ uznał, że świadczenia wykonane ponad limit na
kwotę 1400 tys. zł wykonane były zgodnie z art. 7
w sprawie Szpitala Ogólnego w Grajewie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn.
Szanowna Pani Minister! W związku z interwen- zm.) i dlatego dyrektor POW NFZ pan J. R. wystąpił
cją dyrektora Szpitala Ogólnego w Grajewie przesła- z propozycją zawarcia ugody. Zaproponował, że za-
ną do mojego biura poselskiego chciałbym prosić o płaci szpitalowi w Grajewie 20% z 1400 tys. zł, a więc
zainteresowanie się sprawą kuriozalnej sytuacji tego ok. 300 tys. zł, a Szpital zapłaci 100% zakwestiono-
szpitala. Kontrola Podlaskiego Oddziału Wojewódz- wanych świadczeń, czyli ponad 500 tys. zł, natomiast
kiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szpitalu w takim wypadku pan dyrektor POW NFZ obniży
Ogólnym w Grajewie została przeprowadzona w karę umowną do kwoty ok. 100 tys. zł i po wzajemnej
dniach od 13 kwietnia 2010 r. do 30 lipca 2010 r. Kon- kompensacji szpital zapłaci 300 tys. zł dla NFZ.
trola ta była swego rodzaju odwetem NFZ za to, że W związku z powyższym proszę o udzielenie od-
Szpital Ogólny w Grajewie wystąpił na drogę sądową powiedzi na następujące pytania:
z powództwem przeciwko NFZ o zapłatę tzw. świad- 1. Czy działania Podlaskiego Oddziału Woje-
czeń ponadlimitowych, a jednocześnie próbą zastra- wódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia są próbą
szenia innych świadczeniodawców przed składaniem ukarania niepokornego świadczeniodawcy za jego
podobnych pozwów. W trakcie kontroli kontrolujący starania zmierzające do odzyskania należnych mu
przez cały czas ograniczali prawa dyrektora szpitala pieniędzy?
37

2. Czy podziela Pani stanowisko dyrektora Szpi- Interpelacja


tala Ogólnego w Grajewie, że dalekosiężnym celem (nr 19431)
Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia jest doprowadzenie Szpitala Ogól- do ministra sprawiedliwości
nego w Grajewie do ruiny finansowej?
3. Czy Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowe- w sprawie ochrony informacji zawartych
go Funduszu Zdrowia jest prywatną instytucją pana w księgach wieczystych
R., który jak chce, to ukarze, a jak nie chce, to nie
ukarze? Szanowny Panie Ministrze! Prasa donosi, że każ-
4. Co zamierza Pani zrobić, aby wyjaśnić tę ku- dy obywatel w księdze wieczystej może bez problemu
riozalną sytuację i wyciągnąć ewentualne konse- sprawdzić, ile ktoś zaciągnął kredytu mieszkanio-
kwencje wobec osób winnych zaistniałych nieprawi- wego, w jakim banku, ile ma lat, jaki jest jego numer
dłowości? PESEL. Księgi wieczyste przez Internet można
przeglądać od 16 czerwca. Taki wgląd we wrażliwe
Z poważaniem informacje jest możliwy, pomimo tego że główny in-
spektor ochrony danych osobowych pilnuje danych
Poseł Kazimierz Gwiazdowski osobowych, a z klatek schodowych poznikały listy
lokatorów.
Warszawa, dnia 8 listopada 2010 r. Żeby podejrzeć obcą osobę, wystarczy znać numer
księgi wieczystej budynku. Można go dostać od de-
welopera, pośrednika nieruchomości, jest na umo-
Interpelacja wach sprzedaży mieszkania. Następnie należy wpi-
(nr 19430) sać go na stronie i wejść na podrubrykę 1.4.2. Jest
tam spis numerów ksiąg wieczystych mieszkań w bu-
do ministra finansów dynku wraz z numerami lokali.
W związku z powyższym pytam Pana Ministra:
w sprawie możliwości odliczania kosztów 1. Czy ministerstwo zamierza opracować ustawę,
reformy emerytalnej od długu publicznego która uregulowałaby kwestię, jakie dane z ksiąg wie-
czystych mogą być dostępne w Internecie?
Szanowny Panie Ministrze! Prasa donosi, że Ko- 2. Czy ministerstwo podejmie kroki, jeśli tak, to
misja Europejska nie zgodziła się na to, by Polska jakie, aby do wrażliwych danych znajdujących się w
mogła odliczyć koszty reformy emerytalnej od długu księgach wieczystych dostęp był ograniczony?
publicznego. Pomysłu naszego rządu nie poparły naj-
większe, europejskie państwa. Komisarz ds. gospo- Poseł Anna Sobecka
darczych i walutowych Olli Rehn poinformował, że
statystyczna metodologia liczenia długu publicznego Toruń, dnia 26 października 2010 r.
w krajach UE nie zmieni się. Polska zabiegała o to,
by długu nie powiększały koszty reformy emerytal-
nej. Tymczasem żaden kraj spoza dziewiątki nie po- Interpelacja
parł postulatów dotyczących OFE. Dla Polski ozna- (nr 19432)
cza to tyle, że dług i deficyt będą liczone zgodnie z
obecnymi zasadami Eurostatu. do ministra rolnictwa i rozwoju wsi
W związku z powyższym pytam Pana Ministra:
1. Czy wobec decyzji odmownej Komisji Europej- w sprawie KRUS
skiej, by Polska mogła odliczyć koszty reformy eme-
rytalnej od długu publicznego, rząd spełni swe ulti- Szanowny Panie Ministrze! Trybunał Konstytu-
matum i zawetuje plany naprawy finansów Wspól- cyjny, który badał przepisy dotyczące ubezpieczenia
noty? zdrowotnego rolników, uznał, że finansowanie z bu-
2. Jak powyższa sytuacja wpłynie na stan finan- dżetu państwa składek zdrowotnych rolników, bez
sów państwa? względu na ich status materialny, jest niezgodne z
konstytucją. Wniosek do TK skierował rzecznik praw
Poseł Anna Sobecka obywatelskich. Sprawę składek na ubezpieczenia
zdrowotne rolników regulują przepisy ustawy z 2004 r.
Toruń, dnia 26 października 2010 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych. Zgodnie z nimi składki na
ubezpieczenia zdrowotne rolników są finansowane z
budżetu państwa, niezależnie od osiąganych przez
rolnika przychodów.
W trakcie rozprawy zarówno przedstawiciel RPO,
jak i przedstawiciele prokuratora generalnego i Sej-
38

mu, wnosili o uznanie zaskarżonych przepisów za sobie z wydawaniem unijnych certyfikatów bezpie-
niezgodne z konstytucją. W KRUS ubezpieczonych czeństwa. Dokumentu wciąż nie otrzymała spółka
jest 1,5 mln rolników, z tego blisko 1,3 mln posiada PKP Polskie Linie Kolejowe, która pod swoim zarzą-
grunty o powierzchni ponad 1 ha, co oznacza, że dem ma ponad 90% infrastruktury kolejowej. Bez
składka na ubezpieczenie zdrowotne może być finan- niego 1 stycznia dyspozytorzy ruchu w całym kraju
sowana z KRUS. Środki do KRUS-u przekazywane nie będą mieli prawa wpuszczać pociągów na tory. To
są z budżetu państwa. Trybunał Konstytucyjny dał oznacza całkowity paraliż na kolei. Spółka podkre-
15 miesięcy na zmianę tych przepisów. śla, że wniosek o wydanie autoryzacji bezpieczeństwa
W związku z powyższym pytam Pana Ministra: wraz z wymaganymi dokumentami złożyła w wyma-
Na czym będą polegały zmiany, jakie zaproponuje ganym terminie, tj. przed 30 czerwca 2010 r.
ministerstwo wobec decyzji Trybunału Konstytucyj- Problem jest większy, bo zarządzaniem torami
nego, aby zreformować w ciągu 15 miesięcy przepisy obok PKP PLK zajmuje się jeszcze dziewięć firm. One
dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego rolników? też nie otrzymały nowych pozwoleń. Bez certyfika-
tów są niemal wszyscy przewoźnicy pasażerscy i to-
Poseł Anna Sobecka warowi. W skrajnym przypadku sytuacja może do-
prowadzić firmy do upadłości i spowodować pertur-
Toruń, dnia 27 października 2010 r. bacje w gospodarce wskutek załamania systemu
transportowego kraju.
W związku z powyższym pytam Pana Ministra:
Interpelacja Czy ministerstwo podejmie kroki, jeśli tak, to jakie,
(nr 19433) aby spółki transportu kolejowego otrzymały na czas
unijne certyfikaty bezpieczeństwa?
do ministra finansów
Poseł Anna Sobecka
w sprawie wywiadu skarbowego
Toruń, dnia 28 października 2010 r.
Szanowny Panie Ministrze! Prasa donosi, że dzia-
łań wywiadu skarbowego nikt nie kontroluje. Agenci
mogą robić, co chcą, wolno im podsłuchiwać obywa- Interpelacja
teli i sprawdzać konta bankowe. Tymczasem nawet (nr 19435)
posłowie z komisji, która zajmuje się finansami, nie
mają dostępu do akt śledztw prowadzonych przez do ministra gospodarki
urzędy skarbowe. Posłowie w niej zasiadający nie
mają certyfikatów dostępu do tajemnic, co wyklucza w sprawie swobody działalności gospodarczej
możliwość przekazania im jakichkolwiek informacji w Polsce
przez agentów i ich przełożonych. Tajne służby skar-
bowe jako jedyne nie podlegają demokratycznej kon- Szanowny Panie Ministrze! Z raportu Związku
troli. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich to luka Przedsiębiorców i Pracodawców wynika, że polscy
i zagrożenie dla demokracji. przedsiębiorcy mają, jeśli chodzi o prowadzenie dzia-
W związku z powyższym pytam Pana Ministra: łalności, najtrudniej w Europie. W Polsce trzykrotnie
Czy ministerstwo podejmie kroki legislacyjne, jeśli dłużej niż średnio w Unii Europejskiej czeka się na
tak, to jakie, aby zwiększono kontrolę działań wy- wyrok sądu, pozwolenie na budowę i wpis do księgi
wiadu skarbowego? wieczystej, dwukrotnie dłużej wypełnia się dokumen-
ty podatkowe, a państwa słynące do niedawna z eta-
Z poważaniem
tyzmu, jak Gruzja czy Białoruś, dzięki śmiałym re-
Poseł Anna Sobecka formom pną się w rankingach.
Dużą przeszkodą dla polskich przedsiębiorców
Toruń, dnia 27 października 2010 r. jest mnożenie przepisów dotyczących kosztów uzy-
skania przychodów w CIT i niezwykle skomplikowa-
ny system poboru podatku VAT. Dlatego Polska wciąż
Interpelacja zajmuje odległe miejsca w rankingach konkurencyj-
(nr 19434) ności, jakie przygotowują Bank Światowy, OECD czy
Heritage Foundation. Pod względem łatwości prowa-
do ministra infrastruktury dzenia biznesu (wg raportu Doing Business) jest to
72. pozycja na 183 kraje. W raporcie wolności gospo-
w sprawie funkcjonowania PKP darczej Heritage Foundation – 33. na 43 kraje euro-
pejskie.
Szanowny Panie Ministrze! Prasa donosi, że Tymczasem w Gruzji państwo właściwie zrezy-
1 stycznia kilka tysięcy pociągów może stracić prawo gnowało z ingerencji w gospodarkę. Prezydent Mi-
wjazdu na tory, ponieważ kolejowy nadzór nie radzi cheil Saakaszwili zlikwidował większość licencji i
39

zezwoleń. Teraz lansuje akt wolności gospodarczej Polskę o stosowanie preferencyjnej stawki VAT na
zakazujący m.in. podwyższania podatków i wprowa- ubranka i buciki dziecięce złożyła Komisja Europej-
dzania nowych inaczej, niż poprzez ogólnonarodowe ska w lutym 2009 r., wskazując, że artykuły te nie
referendum. Na skutki nie trzeba było długo czekać zostały wymienione w dyrektywie z 2006 r. wśród
– w ostatnim rankingu Doing Business Gruzja zaj- towarów, dla których można stosować obniżone staw-
muje 11. miejsce na świecie. Spośród państw UE lep- ki. Sędziowie zasugerowali, aby Polska wykorzystała
szym wynikiem mogą pochwalić się jedynie Dania, do tych celów inne narzędzia, które nie zakłócają we-
Irlandia i Wielka Brytania. W górę pnie się również wnątrzunijnej konkurencji, takie jak dopłaty dla ro-
Białoruś, w której ułatwienia gospodarcze stały się dzin z dziećmi lub ulgi w podatku dochodowym.
przedmiotem propagandy sukcesu. Między innymi W większości krajów europejskich opodatkowanie
dzięki uproszczeniu procedur rejestracji firmy w cią- artykułów dziecięcych jest bardzo niskie, np. Luk-
gu dwóch lat kraj wspiął się ze 115. na 58. miejsce. semburg stosuje 3-procentową, a Wielka Brytania i
Za najlepszego reformatora Europy uznano Macedo- Irlandia nawet zerową stawkę. W efekcie interwencji
nię, w której otwarcie firmy trwa tylko 4 dni. Uela- Komisji Europejskiej i wyroku Trybunału stawka
styczniono też prawo pracy, a przedsiębiorcom za- VAT wzrośnie u nas z 7 do 23%, a zatem Polska –
pewniono silniejszą ochronę prawną. ubogi kraj o najniższym przyroście naturalnym w
Na tym tle Polska prezentuje się bardzo słabo. Europie – będzie musiała stosować drakońskie opo-
Przeciętny spór pomiędzy przedsiębiorcami jest roz- datkowanie artykułów dla dzieci, którego poziom po-
strzygany w ciągu 830 dni. Rekordowo długi jest też głębi ubóstwo polskich rodzin.
czas oczekiwania na pozwolenie na budowę. Wynosi Do tej kuriozalnej sytuacji doszło z dwóch powo-
przeciętnie 308 dni, przy unijnej średniej 199, a np. w dów. Po pierwsze, w Polsce podstawowa stawka VAT,
Wielkiej Brytanii tylko 95 dni. Niemal równie wiele obecnie 22%, a od 2011 r. – 23%, należy do najwyż-
cierpliwości trzeba na uzyskanie wpisu do hipoteki szych w Europie. Po drugie, większość krajów UE
– średnio 197 dni. Przeciętna w UE to 52 dni. Nic nie wywalczyła sobie w traktatach akcesyjnych lub w
dała tu komputeryzacja ksiąg wieczystych, tak jak pracach nad dyrektywą z 2006 r. prawo do stosowa-
nie pomogło jedno okienko przy rejestracji działalno- nia obniżonych stawek VAT w priorytetowych dziedzi-
ści gospodarczej. Liczba procedur do przebrnięcia nach, a nasi rządzący tego nie zrobili. Zaniedbali obro-
zmniejszyła się co prawda z 8 do 6, ale czas potrzeb- nę interesów polskich rodzin zarówno podczas roko-
ny na rejestrację firmy wydłużył z 31 do 32 dni. wań akcesyjnych, jak i potem, po wejściu do UE.
Podobnie działa system podatkowy. Rocznie pra- W związku z powyższym pytam Pana Ministra:
codawca musi poświęcić na wypełnienie dokumentów 1. Czy ministerstwo podejmie kroki, jeśli tak, to
podatkowych 395 godzin, gdy przeciętna w Unii wy- jakie, aby rząd zrekompensował podwyżkę VAT na
nosi 231 godzin. Utrudnienia najsilniej uderzają w ubranka i buty dziecięce?
małe i średnie firmy. Stanowią one bowiem ponad 2. Jakie formy rekompensaty rząd bierze pod
99% wszystkich zarejestrowanych w Polsce firm. Wy- uwagę?
twarzają 67% PKB i dają 70% miejsc pracy.
W związku z powyższym pytam Pana Ministra: Poseł Anna Sobecka
Czy ministerstwo podejmie kroki, jeśli tak, to jakie,
aby ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej Toruń, dnia 29 października 2010 r.
polskim przedsiębiorcom?

Poseł Anna Sobecka Interpelacja


(nr 19437)
Toruń, dnia 28 października 2010 r.
do ministra finansów

Interpelacja w sprawie zmiany stawki podatku


(nr 19436) od towarów i usług

do ministra finansów Szanowny Panie Ministrze! Do mojego biura po-


selskiego dotarło pismo ze stanowiskiem przedsię-
w sprawie 7-procentowej stawki podatku VAT biorstwa PESA Bydgoszcz SA w związku z planowa-
na ubranka i buty dziecięce ną zmianą stawki podatku VAT i problemami, jakie
powstają w związku z nowelizacją ustawy o VAT.
Szanowny Panie Ministrze! Trybunał Sprawiedli- PESA Bydgoszcz SA jako producent pojazdów szy-
wości UE uznał, że stosowanie przez Polskę obniżo- nowych większość zamówień pozyskuje poprzez sys-
nego 7-procentowego VAT-u na ubranka i buciki dzie- tem zamówień publicznych. Zamawiającym zwykle
cięce jest nielegalne. Oznacza to, że ceny artykułów są urzędy miejskie lub marszałkowskie. Zawierając
dla dzieci w przyszłym roku zostaną obłożone pod- umowy na dostawy pojazdów, PESA przyjmuje na
stawową stawką VAT w wysokości 23%. Skargę na siebie wieloletnie zobowiązania także co do płatności
40

za zrealizowane dostawy. Zawarte umowy podlegają Interpelacja


wielu rygorom związanym z finansami publicznymi, (nr 19438)
co w sytuacji wprowadzenia wyższej stawki podatku
VAT spowoduje dodatkowe komplikacje dla każdej ze do ministra nauki i szkolnictwa wyższego
stron. Z uwagi na fakt, że w postępowaniach ogła-
szanych na terenie Polski biorą udział podmioty za- w sprawie nowych zasad finansowania badań
graniczne, obecnie proponowany wzrost stawek po- naukowych
datku VAT godzi w interes tylko podmiotów krajo-
wych ze względu na brak przepisów przejściowych w Szanowna Pani Minister! Prasa donosi, że szkoły
projekcie, który utrzymałby dotychczasowe stawki wyższe boleśnie odczują skutki nowych zasad finan-
podatku VAT dla umów zawartych przed datą wpro- sowania badań, gdyż mogą dostać mniej pieniędzy.
wadzenia owej stawki w życie, jak i rozstrzygniętych Do resortu nauki wpłynęło ponad 120 odwołań od
przed tą datą przetargów, dla których oferty musiały ocen wystawionych przez ministerialnych ekspertów
zostać złożone z ceną według starej stawki VAT. Do- placówkom naukowym. Pisma pochodzą głównie od
prowadzi to do zachwiania neutralności podatku i uczelni. Najniżej ocenione dostaną fundusze na ba-
narazi przedsiębiorców krajowych na dodatkowe
dania tylko na pierwsze półrocze 2011 r. W takiej
koszty przy dostawie lub świadczeniu usług, ponie-
sytuacji znalazły się np. niektóre wydziały Szkoły
waż podana w ofercie cena brutto nie może ulec
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Politechniki Kra-
zwiększeniu. Tylko polscy producenci i dostawcy po
kowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
wejściu w życie nowej stawki VAT z ceny brutto mu-
szą odprowadzić do urzędu skarbowego wyższy po- Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Kardynała
datek VAT kosztem ceny netto, która dla podmiotów Stefana Wyszyńskiego. Konferencja Rektorów Uni-
zagranicznych jest niezmienna. W przypadku umów wersytetów Polskich (KRUP) alarmuje, że nowe za-
o zamówienia publiczne po stronie wykonawcy kra- sady finansowania wprowadzane właśnie przez mi-
jowego zmniejszenie ceny netto może znacznie wpły- nisterstwo nauki spowodują rażące zmniejszenie
nąć na opłacalność wykonania zobowiązania. Propo- strumienia finansowania działalności badawczej na
nowana zmiana podatku VAT rodzi dodatkowe kosz- uczelniach, mogące prowadzić do zanikania ich ak-
ty, w związku z tym zamawiający w ogłaszanych tywności naukowej. Niższa pozycja na liście oznacza
postępowaniach nie przewidują możliwości wprowa- mniej pieniędzy na badania. Słabsi muszą sobie ra-
dzenia zmian do umowy. Wynika to z faktu, że za- dzić sami. Do rozdzielenia jest 1,9 mld zł. Uczelnie
mawiający niechętni są przyjmować na siebie ciężar oceniano przede wszystkim na podstawie cytowania
skutków zwiększenia stawki VAT, w szczególności, w prestiżowych czasopismach, udziału w międzyna-
że budżet przeznaczony na finalizacje musiałby zo- rodowych projektach badawczych, stopnia wykorzy-
stać ustalony i zabezpieczony jeszcze przed wszczę- stania badań w przemyśle. Uniwersytet, który nie
ciem postępowania, co jest sprzeczne z art. 86 ust. 3 może prowadzić badań, właściwie staje się wyższą
Prawa zamówień publicznych. szkołą czegoś nieokreślonego. Rektorzy uważają, że
W związku z powyższymi problemami PESA Byd- przy podziale pieniędzy trzeba było wziąć pod uwagę
goszcz SA postuluje, aby do postępowań prowadzo- to, iż uczelnie poświęcają czas na kształcenie studen-
nych w trybie zamówień publicznych wszczętych i tów, a sztuki nie oceniać tak samo jak nauk ścisłych.
niezakończonych przed dniem wejścia w życie projek- Rezultatem tych zmian może być podział na silne
tu, a także do umów zawartych w wyniku takich po- ośrodki, które będą tworzyły naukę, i pozostałe, któ-
stępowań przed wejściem w życie tej ustawy, ale wy- re mogą być spychane do roli szkół dydaktycznych.
konywalnych już pod jej rządami zastosowanie mia-
Na uczelniach mówi się, że nowy podział pieniędzy
ły dotychczasowe przepisy ustawy o podatku VAT.
to wstęp do wyłonienia krajowych naukowych ośrod-
W związku z powyższym pytam Pana Ministra:
ków wiodących (KNOW). Jeśli na jakimś wydziale
1. Jakie stanowisko zamierza zająć Ministerstwo
Finansów w sprawie postulatu złożonego przez PESA nie będzie prowadzona działalność naukowa, to wła-
Bydgoszcz SA w sprawie przepisów przejściowych do ściwie znika idea uniwersytetu. Trudno kształcić
ustawy o zmianie podatku VAT? studentów, posługując się książkami, które już zosta-
2. Czy Ministerstwo Finansów przychyli się do ły napisane, i nie robić nowych badań naukowych,
prośby PESA Bydgoszcz SA i dopuści dla umów do- które mają być przedstawiane studentom.
tyczących zamówień publicznych zawartych przed W związku z powyższym pytam Panią Minister:
dniem wejścia zmiany ustawy o podatku VAT, a re- Jakie kroki zamierza podjąć ministerstwo, aby po-
alizowanych w 2011 r. i kolejnych latach możliwość móc uczelniom, które nie będą finansowane przez
zmiany ceny brutto poprzez dostosowanie stawki po- państwo, tak aby mogły zachować swoją aktywność
datku VAT do nowo wprowadzanych przepisów? naukową?

Poseł Anna Sobecka Poseł Anna Sobecka

Toruń, dnia 1 listopada 2010 r. Toruń, dnia 1 listopada 2010 r.


41

Interpelacja rezerwy wykonania. Ministerstwo Rozwoju Regio-


(nr 19439) nalnego już dawno temu zapowiedziało, że pieniądze
na dotacje dostaną tylko te województwa, które do
do ministra gospodarki końca 2010 r. wydadzą i rozliczą z UE co najmniej
20% przyznanych im funduszy europejskich. W szcze-
w sprawie umowy gazowej między Polską gólnie złej sytuacji jest województwo lubelskie, na
a Rosją koniec października miało tylko 11,4% wydanych
funduszy.
Szanowny Panie Ministrze! Prasa donosi, że Pol- W związku z powyższym pytam Panią Minister:
ska i Rosja podpisały umowę gazową. Choć strony Czy nierównomierne wykorzystanie środków unij-
umowy przedstawiają dokument jako sukces, to po- nych może wpłynąć na zróżnicowanie w rozwoju po-
rozumienie to zdaniem ekspertów może się źle dla szczególnych województw?
Polski skończyć. Podpisano je bowiem bez zgody Unii
Europejskiej. Rządy Polski i Rosji negocjowały dodat- Poseł Anna Sobecka
kowe dostawy gazu już od ubiegłego roku, ponieważ
na początku 2009 r. surowiec do Polski przestał prze- Toruń, dnia 2 listopada 2010 r.
syłać rosyjsko-ukraiński pośrednik RosUkrEnergo.
W związku z wątpliwościami Komisji Europejskiej
związanymi z operatorem gazociągu jamalskiego Interpelacja
Polska wstrzymała w maju podpisanie porozumienia (nr 19441)
i zmieniła niektóre zapisy. Nowy projekt międzyrzą-
dowego porozumienia między Polską a Rosją w spra- do ministra finansów
wie zwiększenia dostaw gazu do Polski o ok. 2 mld
m3 rocznie (z 7,45 do ok. 10 mld m3) uzgodniono 17 w sprawie skutków podwyżki podatku VAT
października w Moskwie. W rozmowach brał udział
przedstawiciel KE. Unia Europejska domaga się bo- Szanowny Panie Ministrze! Eksperci wskazują,
wiem, by rząd przesłał jej porozumienie między daw- że skutkiem podwyższenia podatku VAT będzie nie
nym a nowym zarządcą rurociągu. Komisarze nie tylko wzrost cen, ale także dodatkowe koszty. Firmy
wierzą bowiem, że umowa jest zgodna z prawem eu- będą bowiem musiały zapłacić miliony złotych za po-
ropejskim. wiadomienie klientów o nowych stawkach usług.
W związku z powyższym pytam Pana Ministra:
Przedsiębiorcy nie ukrywają, że koszty całej operacji
1. Czy do podpisania umowy gazowej potrzebna
przerzucą na klientów. W najtrudniejszej sytuacji są
jest zgoda Unii Europejskiej? Jeśli tak, to czy taką
operatorzy telekomunikacyjni, telewizje kablowe,
zgodę państwo polskie uzyskało?
platformy satelitarne i firmy dostarczające Internet.
2. Czy umowa gazowa obowiązuje do 2019 r., czy
Prawo telekomunikacyjne nakłada na nich obowią-
też do 2045 r., jak twierdzą Rosjanie?
zek poinformowania każdego z ponad 26 mln abonen-
tów o nowych taryfach. By zrealizować ten wymóg,
Poseł Anna Sobecka
potrzebna jest ogromna operacja logistyczna. Łączny
Toruń, dnia 2 listopada 2010 r. koszt operacji dla wszystkich operatorów szacowany
jest na ponad 100 mln zł. Strat obawiają się także
właściciele biur podróży. Wielu z nich liczy się z odej-
Interpelacja ściem części klientów, którzy już zapłacili zaliczki na
(nr 19440) przyszłoroczne wycieczki wyliczone jeszcze według
niższych stawek VAT. Z podwyżkami cen usług po-
do ministra rozwoju regionalnego winni się liczyć nawet klienci firm ciepłowniczych,
wodno-kanalizacyjnych czy energetycznych. Choć nie
w sprawie dodatkowych pieniędzy w zamian mają one obowiązku informowania o zmianie cen w
za sprawne wykorzystywanie funduszy związku z podwyższeniem VAT, to poniosą koszty
europejskich przez województwa przeprogramowania komputerowych systemów bil-
lingowych czy wycofania z rynku faktur wystawio-
Szanowna Pani Minister! Prasa donosi, że niektó- nych na podstawie prognozowanego przyszłoroczne-
re województwa dostaną dodatkowe pieniądze w za- go zużycia i 22-procentowych stawek VAT.
mian za sprawne wykorzystywanie funduszy euro- W związku z powyższym pytam Pana Ministra:
pejskich. Chodzi o kwotę pół miliarda euro. Taką Czy Ministerstwo Finansów dysponuje danymi, jak
kwotą dodatkowych funduszy europejskich będą mo- podwyżka VAT wpłynąć może na wzrost cen usług?
gły się podzielić te województwa, które najsprawniej
radziły sobie z wydawaniem funduszy europejskich Poseł Anna Sobecka
ze swoich własnych regionalnych programów opera-
cyjnych. Pieniądze będą pochodzić z tzw. krajowej Toruń, dnia 2 listopada 2010 r.
42

Interpelacja Zgodnie z obietnicami w 2011 r. żaden z 313-ty-


(nr 19442) sięcznej rzeszy państwowych urzędników miał nie
dostać podwyżki. Eksperci nie mają wątpliwości i
do ministra sprawiedliwości twierdzą, że cała ustawa jest na pokaz, bowiem
przepisy, które miały przynieść oszczędności, ich nie
w sprawie śledztwa dotyczącego katastrofy przyniosą.
w Smoleńsku W związku z powyższym pytam Pana Premiera:
1. Czy prawdą jest, że pieniądze, które zostaną
Szanowny Panie Ministrze! Prasa donosi, że pol- po zwolnionych pracownikach, jak wynika z uzasad-
scy prokuratorzy mogli skorzystać z art. 4 Europej- nienia rządowej ustawy, mają trafić na nagrody i
skiej Konwencji o pomocy prawnej i faktycznie uczest- podwyżki dla tych urzędników, którzy zachowają
niczyć w rosyjskich czynnościach śledczych po kata- etaty?
strofie w Smoleńsku. Niestety z tej możliwości nie 2. Czy rząd podejmie kroki, jeśli tak, to jakie, aby
skorzystali. Przepis ten umożliwia, przy realizacji podjąć rzeczywiste działania oszczędnościowe w ad-
wniosków o pomoc prawną, uczestniczenie polskich ministracji, a nie pozorowane?
prokuratorów i ekspertów np. w przesłuchaniach
świadków, oględzinach czy sekcjach zwłok. Chodzi tu Poseł Anna Sobecka
o art. 4 Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w
sprawach karnych, która, jak to wielokrotnie podkre- Toruń, dnia 4 listopada 2010 r.
ślała prokuratura, jest podstawą w relacjach praw-
nych z Rosją w sprawie katastrofy smoleńskiej. Mówi
on, że w realizacji wniosku prawnego, np. przesłu- Interpelacja
chaniu świadka, za zgodą strony kraju, gdzie prowa- (nr 19444)
dzone jest śledztwo, mogą wziąć udział przedstawi-
do ministra pracy i polityki społecznej
ciele zainteresowanych organów oraz zainteresowane
osoby, czyli prokuratorzy i eksperci. Na pewno moż-
w sprawie wysokości przyszłych emerytur
na było zastosować tę taktykę do udziału w postępo-
waniu dotyczącym katastrofy.
Szanowna Pani Minister! Prasa donosi, że ponad
W związku z powyższym pytam Pana Ministra:
jedna piąta klientów TFI przebadanych na zlecenie
Dlaczego polscy prokuratorzy nie skorzystali z art. 4 Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami spo-
Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej i nie sko- dziewa się, że po skończeniu swojej aktywności zawo-
rzystali z możliwości uczestniczenia w rosyjskich dowej dostaną emeryturę w wysokości przekraczają-
czynnościach śledczych po katastrofie w Smoleń- cej 60% ich wcześniejszych zarobków. Niemal jedna
sku? trzecia (29%) oczekuje, że świadczenie – z ZUS i OFE
łącznie – będzie się wahać między 40 a 60% docho-
Poseł Anna Sobecka dów. 36% wszystkich Polaków nie wie, ile może wy-
nieść ich przyszła emerytura. Natomiast reszta, któ-
Toruń, dnia 3 listopada 2010 r. ra o tym myśli, najczęściej spodziewa się emerytury
w wysokości 61–80% pensji, natomiast 2% klientów
TFI oczekuje, że dostaną na starość więcej, niż zara-
Interpelacja biali. Tymczasem te oczekiwania nie przystają do
(nr 19443) prognoz, jakie przedstawiają eksperci z Komisji Eu-
ropejskiej. W tegorocznym raporcie Komisji Europej-
do prezesa Rady Ministrów skiej na temat systemów emerytalnych eksperci za-
uważają, że w Polsce nastąpi najwyższy w Unii spa-
w sprawie oszczędności zapowiadanych dek wysokości świadczeń przyznawanych seniorom.
przez rząd Jeśli osoby przechodzące na emeryturę w 2007 r. mo-
gły liczyć średnio na 56% wcześniejszych zarobków,
Szanowny Panie Premierze! Prasa donosi, że to młodzi ludzie wchodzący teraz na rynek pracy w
zgodnie z obietnicami rządowymi zapowiadającymi 2060 r. dostaną zaledwie 31% wcześniejszej pensji.
oszczędności w przyszłym roku pracę miało stracić W związku z powyższym pytam Panią Minister:
10% urzędników państwowych, co w 2011 r. miało Czy rząd zamierza podjąć działania zmierzające do
przynieść 427 mln zł oszczędności, a w kolejnych zreformowania systemu emerytalnego w takim kie-
trzech latach po 1,4 mld zł. Rząd przepisy przyjął, ale runku, aby wysokość przyszłej emerytury zapewniła
okazuje się, że państwo na tej operacji nic nie zaosz- godne życie na emeryturze?
czędzi, ponieważ pieniądze, które zostaną po zwol-
nionych pracownikach, jak wynika z uzasadnienia Poseł Anna Sobecka
rządowej ustawy, mają trafić na nagrody i podwyżki
dla tych urzędników, którzy zachowają etaty. Toruń, dnia 4 listopada 2010 r.
43

Interpelacja machu”. Aktualne brzmienie art. 25 § 3 K.k. znosi


(nr 19445) wyłącznie karalność przekroczenia granic obrony
koniecznej dokonanej pod wpływem strachu lub
do ministra sprawiedliwości wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami za-
machu‚ ale wcale nie wyklucza przestępnego charak-
w sprawie prawa do obrony koniecznej teru czynu podjętego przez broniącego się. Wyłącze-
nie karalności – tak jak w dotychczasowej postaci
obrony koniecznej – nie oznacza automatycznego ex
Szanowny Panie Ministrze! Prasa donosi, że in-
lege stwierdzenia braku winy podejmującego obronę.
formacja ministra sprawiedliwości o rzekomo rewo-
lucyjnych zmianach w traktowaniu przez prawo zja- A to przecież wina wyznacza, czy czyn jest zachowa-
wiska przekroczenia granic obrony koniecznej wpro- niem przestępnym, czy nim nie jest. Z kolei stwier-
wadza w błąd. Ciągle bowiem obywatel broniący dzenie winy‚ nawet przy jednoczesnej dopuszczalno-
swego życia przed napastnikiem nie może liczyć na ści wykluczenia karalności‚ de facto oznacza jednak
zupełną pomoc wymiaru sprawiedliwości. Sędziowie popełnienie przestępstwa. Taki zaś stan rzeczy skut-
mają bowiem związane ręce niefortunną nową redak- kuje wpisaniem do KRK. Tak więc obywatel podej-
cją art. 25 § 3 K.k. Zgodnie z tym przepisem, obowią- mujący obronę i działający pod wpływem strachu lub
zującym od 9 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 206. wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami,
poz. 1589), nie podlega karze‚ kto przekracza grani- który przekroczył granice obrony koniecznej, nie zo-
ce obrony koniecznej pod wpływem strachu lub wzbu- stanie ukarany‚ ale z formalnego punktu widzenia
rzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu. będzie uważany za skazanego. Oprócz wpisu do KRK
Zamiast słów „nie podlega karze” ustawodawca po- czekać go będzie jeszcze proces cywilny. Praktyka
winien był zapisać „nie popełnia przestępstwa”. Gdy-
sądowa wskazuje‚ że dla podejmujących obronę ko-
by tak uczyniono, obietnice ministra i jego poprzed-
nieczną właśnie procesy cywilne często bywają bar-
ników zostałyby spełnione. Tymczasem czynów o
znamionach przekroczenia granic obrony koniecznej dziej uciążliwe niż sprawy karne. Gdyby ustawodaw-
nie pozbawiono dotychczasowego przestępnego cha- ca uznał przekroczenie granic obrony koniecznej
rakteru. Kosmetyczne w zasadzie zmiany wpływają dokonane w opisanych warunkach za czyn wyłącza-
jedynie na czynności organów ścigania i sądów. Do jący winę, a nie karalność‚ procesy cywilne nie mia-
niedawna w takich wypadkach sąd musiał odstąpić łyby racji bytu. Broniącemu się napadniętemu oby-
od wymierzenia kary. Obecnie zaś sąd (lub prokura- watelowi na nic zdają się nowe uregulowania zapew-
tor w postępowaniu przygotowawczym) najpierw niające umorzenie postępowania karnego. Jako win-
stwierdza zaistnienie przekroczenia granic obrony, a ny będzie on w późniejszym procesie cywilnym z
następnie postępowanie umarza. W niczym nie po- zasady stał na pozycji przegranej. Jak bowiem orzekł
prawia to sytuacji obywateli podejmujących obronę Sąd Najwyższy: „uznaniu winy nie stoi na przeszko-
swego życia i zdrowia. Nowelizacja kodeksu karnego dzie umorzenie postępowania w sprawie karnej do-
dokonała więc jedynie pozornej zmiany ich sytuacji tyczącej nieumyślnego spowodowania obrażeń‚ gdyż
prawnej. „Nie podlegać karze” to przecież nie to samo zgodnie z art. 11 K.p.c. ustalenia prawomocnego wy-
co „nie popełniać przestępstwa”. Art. 1 § 3 K.k. jasno
roku skazującego wydanego w postępowaniu karnym
sprecyzował, że nie popełnia przestępstwa sprawca
czynu zabronionego‚ jeżeli nie można mu przypisać wiążą sąd cywilny co do popełnienia przestępstwa”.
winy w czasie czynu. Natomiast czyn polegający na Wyrok z 26 marca 2003 r.‚ II CKN 1370/00. Odstą-
przekroczeniu granic obrony koniecznej w kształcie pienie od wymiaru kary z racji uznania sądu, jak to
z nowego art. 25 § 3 K.k. wyłącza tylko wymiar kary było dotąd, czy też z mocy samego prawa nie zwalnia
i może zostać uznany przez sąd za przestępstwo‚ a to ze stygmatu winy. Tak więc przepis art. 25 § 3 K.k.
z tej racji‚ że sprawcy można tu przypisać winę pole- nie został zredagowany w sposób pozwalający oby-
gającą właśnie na owym przekroczeniu ram dopusz- watelom na podejmowanie ochrony ich życia, np. w
czalnych czynu. miejscu zamieszkania.
Aby przepis art. 25 § 3 K.k. mógł w stosunku do W związku z powyższym pytam Pana Ministra:
osoby‚ która przekroczyła granice obrony koniecznej, Czy ministerstwo zamierza dokonać zmian w zakre-
uzasadniać odmowę wszczęcia postępowania albo sie prawa do obrony koniecznej tak, aby uznać prze-
jego umorzenie‚ a nadto wykluczać sporządzenie kroczenie granic obrony koniecznej dokonane w opi-
aktu oskarżenia i prowadzenie postępowania sądo- sanych w ustawie warunkach za czyn wyłączający
wego oraz nie powodować wszelkich łączących się z winę, a nie karalność?
tym kosztów i stygmatyzacji społecznej‚ polegającej
na uznawaniu osoby broniącej się za karaną i wpisa- Z poważaniem
ną do Krajowego Rejestru Karnego‚ musiałby
brzmieć: „Nie popełnia przestępstwa‚ kto przekracza Poseł Anna Sobecka
granice obrony koniecznej pod wpływem strachu lub
wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami za- Toruń, dnia 4 listopada 2010 r.
44

Interpelacja urzędników w zakresie udostępniania danych w


(nr 19446) przypadku dochodzenia roszczeń?
2. Czy możliwa jest korekta przepisów, tak aby
do ministra sprawiedliwości przedstawienie dowodu zażądania danych (adresu)
uruchamiało czynność procesową?
w sprawie ograniczonego prawa do sądu
Z poważaniem
Szanowny Panie Ministrze! Prasa donosi, iż coraz
częściej brak danych adresowych pozwanego unie- Poseł Anna Sobecka
możliwia skuteczne złożenie pozwu i dochodzenia
swoich roszczeń przed sądem. Toruń, dnia 4 listopada 2010 r.
Zgodnie z art. 126 Kodeksu postępowania cywil-
nego pierwsze pismo kierowane w sprawie sądowej
(najczęściej jest to pozew) powinno wskazywać miej- Interpelacja
sce zamieszkania pozwanego. Jeśli go nie ma, sąd (nr 19447)
wzywa do podania adresu. Gdy brak ten nie zostanie
uzupełniony w ciągu siedmiu dni, sąd zwraca pozew. do ministra infrastruktury
Niektórzy odwołują się od takiego zarządzenia. W
sądzie apelacyjnym są jednak dwa stanowiska. Jedno w sprawie kłopotów
jest takie, że powód musi wskazać adres, a drugie, że Przewozów Regionalnych sp. z o.o.
sąd powinien próbować innymi sposobami doręczyć
pozew, np. do miejsca pracy. Generalny inspektor da- Szanowny Panie Ministrze! Prasa donosi, że dłu-
nych osobowych nie widzi problemu. Twierdzi, że gi Przewozów Regionalnych za korzystanie z torów
ustawa o ochronie danych daje możliwość ich uzyska- przekraczają już 317 mln zł. Firma ma miesiąc na
nia, jeśli jest do tego podstawa prawna, a może ją porozumienie z PKP PLK. W przeciwnym razie
stanowić m.in. dochodzenie roszczeń. Jego zdaniem może przestać kursować ponad 3 tys. lokalnych po-
organy meldunkowe bezzasadnie powoływały się na ciągów. Nikt nie wyobraża sobie sytuacji, w której
ochronę danych. pociągi samorządowego przewoźnika miałyby fak-
Potwierdza to np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Ad- tycznie przestać kursować. Codziennie do pracy czy
ministracyjnego w Gdańsku (sygn. III SA/ Gd 10/09). szkoły składami Przewozów Regionalnych dojeżdża
Uznał on, że gdy sąd powszechny zobowiąże kogoś do ok. 35 tys. osób. Obecne zadłużenie samorządowego
przedstawienia danych adresowych innej osoby, przewoźnika jest rekordowo wysokie. Jednym ze
urząd miejski ma obowiązek je wydać. Problem jest sposobów na pozyskanie ok. 300–400 mln zł jest
jednak nierozwiązany od dawna. W praktyce wierzy- zwrotny taboru PR. Drugim jest odzyskanie od
ciel bardzo często nie uzyskuje danych w ewidencji Skarbu Państwa należnych dopłat za uruchomienie
ze względu na ochronę danych osobowych, co unie- pociągów międzywojewódzkich w latach 2004–2008.
możliwia dochodzenia swoich praw przed wymiarem Władze skierowały w tej sprawie dwa pozwy na łącz-
sprawiedliwości. Kilka lat temu adwokaci występo- ną kwotę 678 mln zł. Mimo że obie strony dążą do
wali o wyznaczenie kuratora, by zastępował „niezlo- porozumienia, władze PKP PLK przygotowały się
kalizowanego” pozwanego. Teraz sądy się na to nie na ewentualność wypowiedzenia umowy. Ponieważ
godzą. Dlatego niektórzy wskazują np. stary adres w wyniku takiego kroku spółka utraci potencjalne
albo brany z sufitu, licząc, że pozwany sam się do przychody w wysokości ponad 20 mln zł, władze
sądu zgłosi albo z czasem zdobędą adres. Wykazanie PKP PLK zwróciły się do rady nadzorczej o zgodę
interesu prawnego powinno usuwać wszelkie prze- na taką decyzję. Ta dała ją pod koniec października,
szkody, ale nie tylko organy ewidencji ludności, lecz ponieważ długi regionalnej kolei przekraczają już
niemal wszyscy bez wyjątku traktują ochronę da- 317 mln zł. Zobowiązanie wobec PKP PLK to nieje-
nych jak zaklęcie i wygodny pretekst do odmowy. dyne długi przewoźnika. Te łącznie wynoszą ok. 400
Ułomnie skonstruowane prawo ochrony danych oso- mln zł. Spółka zalega m.in. PKP za korzystanie z
bowych coraz częściej chroni niesumiennych i zwy- kas i pomieszczeń na dworcach. Władze przewoźnika
kłych hochsztaplerów. Często też osoby naruszające chcą też pozyskać inwestora strategicznego. Obecnie
prawa innych nie mogą być pozwane do sądu, ponie- przygotowują się do wyboru doradcy, który wyceni
waż poszkodowany nie może uzyskać danych adre- spółki i pomoże znaleźć potencjalnego inwestora.
sowych niezbędnych do wytoczenia procesu. Nierzad- Miałby on wejść do spółki poprzez wykup udziałów
ko dochodzi zatem do naruszenia zasady ustrojowej powstałych w wyniku podniesienia kapitału. Przy-
przewidującej możność pójścia z każdą sprawą do gotowywane przez rząd prawo transporcie o publicz-
sądu po ochronę własnych praw (konstytucyjne pra- nym nie poprawi sytuacji. Nowa ustawa o transpor-
wo obywatela do sądu). cie publicznym znosi m.in. obowiązek ogłaszania
W związku z powyższym pytam Pana Ministra: przetargów na obsługę tras kolejowych. Rząd i sa-
1. Jakie kroki podejmie ministerstwo, aby wyeg- morządy będą mogły z wolnej ręki przyznawać kon-
zekwować przestrzeganie przepisów prawa przez trakty na dziesięć lat z możliwością przedłużenia ich
45

o kolejne pięć. To może sprawić, że nasz rynek pasa- środki zostaną przeznaczone na wspieranie pracow-
żerskich przewozów kolejowych zamknie się na kon- ników o najwyższej efektywności. Z uzasadnienia
kurencję prywatną. Nowe przepisy przewidują też, tego projektu wyraźnie wynika, że zaoszczędzone
że na trasę, którą obsługuje przewoźnik dotowany z pieniądze zostaną w urzędach i zostaną przeznaczo-
publicznych pieniędzy, nie będzie mogła wejść kolej ne na podwyżki lub nagrody. Eksperci nie mają wąt-
komercyjna, chyba że udowodni, że nie odbierze pa- pliwości co do tego, że ustawa jest na pokaz, a prze-
sażerów przewoźnikowi dotowanemu. To nie będzie pisy, które miały przynieść oszczędności, ich nie
dotyczyć innego dotowanego z publicznych pieniędzy przyniosą.
przewoźnika. W związku z powyższym pytam Pana Premiera:
Przyczyną tego stanu rzeczy jest brak konkuren- 1. Czy Rada Ministrów przeprowadziła analizę
cji na torach. Nie można czekać na samoistny rozwój zatrudnienia i przydatności urzędów przed przyję-
wypadków. Konieczne są przemyślane reformy. Stan ciem projektu dot. redukcji zatrudnienia w urzę-
obecny uderza przede wszystkim w pasażerów – nie- dach?
zbędna jest więc poprawa ich sytuacji poprzez otwar- 2. W jaki sposób Rada Ministrów zamierza wpro-
cie rynku na konkurencję. Brakuje wyraźnego roz- wadzić rzeczywiste oszczędności w administracji rzą-
różnienia tras na komercyjne i niekomercyjne. Powo- dowej?
duje to nadmierne i nieuzasadnione wydatki ze środ- Z poważaniem
ków publicznych, jako że usługi na tych trasach mo-
głyby być z sukcesem świadczone bez dodatkowych Poseł Anna Sobecka
kosztów.
W związku z powyższym pytam Pana Ministra: Toruń, dnia 8 listopada 2010 r.
W jaki sposób ministerstwo zamierza uzdrowić sytu-
ację na kolei, uwzględniając interesy najsłabszych
uczestników rynku – pasażerów? Interpelacja
(nr 19449)
Z poważaniem
do ministra obrony narodowej
Poseł Anna Sobecka
w sprawie odbiorników GPS używanych
Toruń, dnia 5 listopada 2010 r. przez polską armię

Szanowny Panie Ministrze! Prasa donosi, że pol-


Interpelacja scy żołnierze dostali wadliwe odbiorniki GPS, które
(nr 19448) nie miały wbudowanej anteny i myliły Afganistan z
Afryką. Sprawa jest jednym z wątków śledztwa ko-
do prezesa Rady Ministrów rupcyjnego związanego z ustawieniem przetargu z
firmą Hertz Systems. Śledztwo toczy się wokół usta-
w sprawie projektu ustawy o redukcji wienia przetargu wartego 300 mln zł na systemy
zatrudnienia w administracji łączności dla piechoty. Na przełomie 2006 i 2007 r.
Hertz Systems dostarczył polskiemu wojsku partię
Szanowny Panie Premierze! Prasa donosi, że rząd 40 odbiorników przeznaczonych na zagraniczne mi-
właśnie przyjął projekt ustawy o redukcji zatrudnie- sje, np. w Czadzie i Afganistanie. Testowali je żołnie-
nia w administracji państwowej i jeśli teraz zostanie rze kilku jednostek w kraju. Wnioski z testów były
przyjęty przez Sejm i Senat, w ciągu kilku miesięcy zaskakujące. Odbiorniki nie miały wbudowanej an-
w ministerstwach, agencjach i urzędach prace straci teny, co powodowało kłopoty z sygnałem. Dlatego
10% urzędników. zamiast żądanego miejsca w Afganistanie GPS-y po-
Zgodnie z tym, co mówi autor dokumentu, mini- kazywały Zieloną Górę albo Afrykę. Bateria działała
ster Michał Boni w 2011 r., odchudzenie państwowej tylko dwie godziny, a na odpowiedź o swoje położenie
administracji ma przynieść 427 mln zł oszczędności, trzeba było czekać nawet kwadrans. Poza tym po wy-
a w kolejnych trzech latach po 1,4 mld zł. Jednak tak łączeniu odbiornika wszystkie dane były kasowane.
naprawdę państwo na tej operacji nic nie zaoszczędzi, Negatywną opinię o GPS-ach sporządził szef wojsko-
bo pieniądze, które zostaną po zwolnionych pracow- wego zarządu geografii i kartografii przed podpisa-
nikach mają trafić na nagrody i podwyżki dla tych niem umowy na kolejne 50 sztuk. Wówczas ówczesny
urzędników, którzy zachowają etaty. W uzasadnieniu dowódca wojsk lądowych napisał do MON-u, żeby
przyjętej przez rząd ustawy napisano: Wpływ propo- sprzętu firmy Hertz Systems już nie kupować. Ale
nowanej regulacji na konkurencyjność gospodarki kolejne odbiorniki kupiła Agencja Mienia Wojskowe-
będzie zależał od (...) decyzji i sposobu postępowania go, bo unieważnienie przetargu z firmą miało grozić
kierowników. Wpływ ten może być pozytywny pod wysokimi karami. Łącznie kupiono 90 sztuk, za któ-
warunkiem, że racjonalizacja będzie dotyczyć pra- re zapłacono około 1 mln zł. GPS-y pojechały następ-
cowników o najniższej efektywności, a uwalniane nie z polską misją wojskową do Czadu. Krótko potem,
46

przed rozpoczęciem misji w Afganistanie, kupiono osobistego ma następować na żądanie uprawnionych


jednak nowy sprzęt. organów lub w sposób zapewniający kontrolę obywa-
W związku z powyższym pytam Pana Ministra: tela nad dostępem do danych zapisanych w warstwie
Czy ministerstwo wdrożyło procedury, aby podobne elektronicznej dowodu osobistego. Praktyka pokazu-
problemy z zakupem nieodpowiedniego sprzętu się je jednak, że już dziś osoba dysponująca odpowiedni-
nie powtórzyły? mi, stosunkowo niedrogimi urządzeniami bez pro-
blemu uzyska dostęp do zawartości czipa RFID. Bio-
Z poważaniem rąc pod uwagę, iż zgodnie z ustawą dowód osobisty
będzie umożliwiał uwierzytelnienie jego posiadacza
Poseł Anna Sobecka w systemach teleinformatycznych podmiotów pu-
blicznych oraz przy dostępie do rejestrów publicz-
Toruń, dnia 9 listopada 2010 r. nych, wraz z wprowadzeniem elektronicznych dowo-
dów tożsamości może w Polsce wzrosnąć liczba tzw.
kradzieży tożsamości. Uzyskanie dostępu do danych
Interpelacja zapisanych w warstwie elektronicznej dowodu,
(nr 19450) zwłaszcza do podpisu elektronicznego posiadacza
przez osoby nieupoważnione może umożliwić oszu-
do ministra spraw wewnętrznych i administracji stom podszywanie się pod właściciela dowodu choć-
by w kontaktach z urzędami. Zgodnie z ustawą opa-
w sprawie ochrony danych osobowych trzenie podpisem elektronicznym dokumentu w po-
w nowych dowodach osobistych staci elektronicznej będzie wywoływać dla podmiotu
publicznego skutek prawny równoznaczny ze złoże-
Szanowny Panie Ministrze! Prasa donosi, że zgod- niem podpisu pod dokumentem w postaci papiero-
nie z ustawą o dowodach osobistych 1 lipca 2011 r. wej. Kradzież podpisu elektronicznego może więc
rozpocznie się w Polsce wydawanie elektronicznych nieść za sobą poważne konsekwencje. Inną kwestią,
dowodów osobistych. Korzystanie z nich przyniesie której posiadacze elektronicznych dowodów osobi-
wiele udogodnień, ale może także narazić posiadaczy stych powinni być świadomi, jest ilość danych, jakie
na zagrożenia w sferze prywatności i ochrony danych można uzyskać poprzez monitorowanie aktywności
osobowych. Nowe dowody będą wykorzystywać tech- czipów RFID.
nologię RFID (z ang. Radio Frequency Identification) Jedną z ciekawszych spraw dotyczących RFID w
– identyfikację z użyciem fal radiowych. Nowy dowód Polsce było postępowanie administracyjne w sprawie
osobisty ma zawierać podpis elektroniczny jego po- przetwarzania danych osobowych użytkowników
siadacza, umożliwiać dostęp do rejestrów publicz- warszawskiej karty miejskiej przez Zarząd Transpor-
nych, a w przyszłości być może zastępować prawo tu Miejskiego w Warszawie. W swej decyzji generalny
jazdy poprzez możliwość umieszczenia na nim infor- inspektor ochrony danych osobowych nakazał za-
macji o uprawnieniach do kierowania pojazdami. przestanie pozyskiwania oraz usunięcie przetwarza-
Rozważana była także możliwość umieszczenia w nych w systemie ZTM numerów spersonalizowanych
nim informacji o chorobach czy grupie krwi. kart miejskich pozyskanych w trakcie dokonywania
Zastosowanie technologii RFID w dowodach oso- ich kolejnych skasowań. GIODO zakazał ZTM zbie-
bistych umożliwi odczytywanie danych zapisanych w rania informacji dotyczących środków transportu, z
warstwie elektronicznej dowodu na odległość, za po- których korzystają posiadacze imiennych kart miej-
mocą fal radiowych. Zdaniem ekspertów możliwe jest skich. Poprzez monitorowanie kasowania warszaw-
więc uzyskanie dostępu do danych zapisanych w czipie skiej karty miejskiej można uzyskać wiele informacji
elektronicznego dowodu osobistego bez wiedzy i zgody o jej użytkowniku, m.in. o jego nawykach, ulubionych
właściciela dokumentu. Wystarczy mieć dostęp do od- miejscach czy też okolicy zamieszkania. Kasowniki
powiednich urządzeń. Czipy RFID reagują na fale ra- oraz bramki wejściowe do metra to właśnie nic inne-
diowe wysyłane przez czytniki – wykorzystując moc go jak urządzenie wyposażone w czytnik RFID umoż-
uzyskaną dzięki zbliżeniu do czytnika, czip aktywuje liwiający odczytanie zawartości karty. GIODO uznał
się i udziela odpowiedzi odbiornikowi, udostępniając dane pozyskiwane z użyciem karty za dane geoloka-
żądane dane. Niektóre czipy RFID mają własne źródło cyjne umożliwiające lokalizację konkretnej osoby.
zasilania, są one znacznie droższe od ich pasywnych W związku z powyższym pytam Pana Ministra:
odpowiedników, przez co nie znajdują zastosowania w 1. Czy prawdą jest, że nowe dowody osobiste nie
dokumentach elektronicznych. Aktualnie używane zapewniają bezpieczeństwa danych na nich zawar-
technologie szyfrowania danych nie zapewniają ich tych?
całkowitego bezpieczeństwa. Obecnie stosowane za- 2. Czy rząd podejmie kroki, jeśli tak, to jakie, aby
bezpieczenia czipów RFID – nawet te w paszportach nowe dowody osobiste zostały lepiej zabezpieczone?
elektronicznych – są stosunkowo słabe i łatwe do zła-
mania, co udowodniły rozmaite eksperymenty. Poseł Anna Sobecka
Zgodnie z polską ustawą dostęp do danych zapi-
sanych w warstwie elektronicznej polskiego dowodu Toruń, dnia 9 listopada 2010 r.
47

Interpelacja takie ograniczenie powoduje, że trafiają do nich pa-


(nr 19451) cjenci bez niezbędnych badań. Chory najczęściej ich
nie ma, bo skierowanie na nie może wystawić właśnie
do ministra pracy i polityki społecznej specjalista. Zdaniem specjalistów takie przepisy wy-
dłużają czas diagnozowania choroby u pacjenta.
w sprawie wysokości emerytur W związku z powyższym pytam Panią Minister:
Czy ministerstwo podejmie kroki, jeśli tak, to jakie,
Szanowna Pani Minister! Prasa donosi, że ok. 120 aby lekarze rodzinni mogli ponownie wystawiać skie-
tys. osób, czyli połowa uprawnionych do emerytury rowania na badania specjalistyczne?
ZUS-owskiej, w przyszłym roku może otrzymać świad-
czenie nawet o dwie trzecie niższe niż wynikałoby to Poseł Anna Sobecka
z wpłaconych składek. Powodem jest niepoliczenie ka-
pitału początkowego. Kapitału wciąż nie policzyło 4 Toruń, dnia 9 listopada 2010 r.
mln Polaków, w ub.r. – 20% ubiegających się o emery-
turę. A to oznacza, że nie dostarczyli do ZUS doku-
mentów potwierdzających zarobki i sam fakt zatrud- Interpelacja
nienia przed 1999 r. Tymczasem ZUS, wyliczając nową (nr 19453)
emeryturę, bierze pod uwagę składki zapisane na kon-
cie ubezpieczonego po 1998 r. oraz wartość kapitału do ministra finansów
początkowego, który ustala na podstawie dostarczo-
nych przez nas dokumentów. Powstałą w ten sposób w sprawie daty przystąpienia Polski
kwotę dzieli przez statystyczną długość życia emery- do strefy euro
ta. Jeśli w liczniku tego działania nie znajdzie się
wielkość kapitału początkowego, wynik będzie zani- Szanowny Panie Ministrze! Rząd zapowiedział,
żony nawet o kilkadziesiąt procent – jeśli większość że najbardziej prawdopodobną datą przystąpienia
życia emeryt przepracował przed 1999 r. Polski do strefy euro jest rok 2015. Zapowiedziano
W związku z powyższym pytam Panią Minister: ponadto, że precyzyjna data powinna zostać ogłoszo-
1. Czy prawdą jest, że ok. 120 tys. osób, czyli po- na w 2012 r. Ministerstwo Finansów ogłosiło, że Pol-
łowa uprawnionych do emerytury ZUS-owskiej, w ska spełnia obecnie tylko jeden z warunków koniecz-
przyszłym roku może otrzymać świadczenie nawet o nych do przyjęcia euro – kryterium stopy procento-
dwie trzecie niższe niż wynikałoby to z wpłaconych wej. Mniej więcej w połowie przyszłego roku będzie
składek? wypełniać drugie – stabilności cen. Przed przystą-
2. Czy rząd podejmie kroki, jeśli tak, to jakie, aby pieniem do strefy euro Polska musi także spełnić
tak się nie stało? kryterium o charakterze monetarnym. W okresie
przebywania w ERM II dopuszczalne pasmo wahań
Poseł Anna Sobecka kursowych wynosi +/– 15% odchylenia względem wy-
znaczonego kursu centralnego.
Toruń, dnia 9 listopada 2010 r. Według analiz Narodowego Banku Polskiego PKB
Polski w ciągu 10 lat po przyjęciu euro mogłoby wzro-
snąć o 2,5–7,5%. Państwo należące do strefy euro nie
Interpelacja może być objęte procedurą nadmiernego deficytu
(nr 19452) (EDP), która związana jest z przekroczeniem wskaź-
ników odnoszących się do sektora instytucji rządo-
do ministra zdrowia wych i samorządowych. Wskaźniki te wynoszą 3%
PKB w odniesieniu do deficytu oraz 60% PKB w od-
w sprawie skierowań na badania niesieniu do zadłużenia. Polska została objęta proce-
specjalistyczne durą nadmiernego deficytu w maju 2009 r. Zdaniem
rządu zostanie ona zdjęta w 2013 r. Zgodnie z założe-
Szanowna Pani Minister! Prasa donosi, że specja- niami rządu deficyt sektora finansów publicznych
liści chcą, żeby lekarze rodzinni mogli ponownie wy- spadnie w 2013 r. do 2,9% PKB z 7,9% PKB w 2010 r.
stawiać skierowania na tomograf czy rezonans. Ich W związku z powyższym pytam Pana Ministra:
zdaniem obecne przepisy ograniczają pacjentom do- 1. Czy prawdą jest, że Polska przystąpi do strefy
stęp do tych świadczeń. NFZ twierdzi, że ci nie zgła- euro w 2015 r.?
szają takich problemów. Od tego roku lekarze rodzin- 2. Na jakich przesłankach ministerstwo opiera
ni nie wystawiają skierowań na część najdroższych założenia co do deficytu, który w 2013 r. ma spaść do
badań specjalistycznych. Nie mogą wysyłać pacjen- 2,9% PKB z 7,9% PKB w 2010 r.?
tów na wykonanie USG doppler duplex, tomografii,
rezonansu magnetycznego, urografii czy scyntygra- Poseł Anna Sobecka
fii. Od stycznia na ich wykonanie mogą kierować pa-
cjentów tylko lekarze specjaliści. Twierdzą oni, że Toruń, dnia 12 listopada 2010 r.
48

Interpelacja Interpelacja
(nr 19454) (nr 19456)

do ministra spraw wewnętrznych i administracji do ministra zdrowia

w sprawie zakazu palenia w miejscach w sprawie niewystarczających limitów


publicznych przyjęć pacjentów przez lekarzy specjalistów

Szanowny Panie Ministrze! Zdaniem ekspertów Szanowna Pani Minister! Prasa donosi, że na wi-
zakaz palenia w miejscach publicznych, który zaczął zytę u specjalisty czeka się średnio dwa/trzy miesią-
obowiązywać w całej Polsce, to absurd prawny, po- ce. Do najbardziej obleganych poradni (okulistyczna,
nieważ strażnikom miejskim, którzy za palenie w kardiologiczna, ortopedyczna) co roku czeka 200 tys.
szkole czy lokalu gastronomicznym mogliby nakładać chorych. Poradnie specjalistyczne powtarzają scena-
mandaty, taką możliwość odebrano. Obecnie za pa- riusz, który chorzy znają od lat: wyczerpały się limi-
lenie w miejscu publicznym będą mogli jedynie po- ty przyjęć narzucone przez NFZ, więc do końca roku
uczać. Wszystko przez niespójność w przepisach. nie przyjmują już nowych pacjentów. NFZ wydał w
Wraz ze zmianami w ustawie antynikotynowej zno- tym roku na poradnie specjalistyczne 4234 mln zł – o
welizowane powinno zostać rozporządzenie ministra 16 mln zł więcej niż w 2009 r. W przyszłym roku
spraw wewnętrznych i administracji, które określa, kwota ma być znów wyższa o 166 mln zł (cały budżet
za jakie wykroczenia strażnicy miejscy mogą nakła- NFZ to 56 mld zł).
dać mandaty. Nie zrobiono tego, co nie pozwala straż- Pomimo rosnących nakładów dostęp do leczenia
nikom karać palaczy. Żeby znów mogli nakładać nie zwiększa się. Pieniądze, jakie trafiają do szpitali,
mandaty za palenie na przykład na przystankach ko- powinny być wydawane planowo. Kierownik poradni
munikacji publicznej albo placach zabaw, potrzebne musi myśleć nie tylko o pacjentach ze stycznia, bo
jest znowelizowanie rozporządzenia ministra. pilnej pomocy tak samo potrzebują ci, którzy pojawią
W związku z powyższym pytam Pana Ministra: się w przychodni w grudniu. W praktyce o bardzo złej
1. Kiedy rozporządzenie ministra zostanie znowe- sytuacji w przypadku kardiologów przekonał się
lizowane, tak aby strażnicy ponownie mogli karać mieszkaniec Grudziądza, który od kilku lat cierpi na
palaczy? chorobę wieńcową, która co jakiś czas kończy się za-
2. Dlaczego do tej pory tego nie zrobiono? wałem. Po wyjściu z lecznicy na początku września
grudziądzanin poszedł do szpitalnej poradni specja-
Poseł Anna Sobecka listycznej na wizytę u kardiologa. Został przebadany.
Termin następnej wizyty został wyznaczono na 17
Toruń, dnia 12 listopada 2010 r. stycznia 2013 r. Przypadek ten nie jest odosobniony.
Szpitalowi skończyły się limity, więc pacjenci są za-
pisywani na odległe terminy. Najtrudniej dostać się
Interpelacja do kardiologa i nic nie wskazuje no to, aby sytuacja
(nr 19455) miała ulec poprawie w 2011 r.
W związku z powyższym pytam Panią Minister:
do ministra finansów 1. Czy prawdą jest, że ścisłe trzymanie się wyzna-
czonych przez fundusz miesięcznych limitów wydłu-
w sprawie sytuacji finansów publicznych ża kolejki do specjalistów?
i podatku liniowego 2. Jakie kroki zamierza podjąć ministerstwo, aby
zminimalizować czas oczekiwania na wizytę w po-
Szanowny Panie Ministrze! Rząd poinformował, radni specjalistycznej?
że po wyjściu z procedury nadmiernego deficytu chce
wprowadzić docelową regułę budżetową, która spo- Poseł Anna Sobecka
woduje, że co roku relacja wydatków publicznych do
PKB będzie spadać o ok. 0,4 pkt proc. Prasa donosi Toruń, dnia 12 listopada 2010 r.
ponadto, że rząd zamierza docelowo także wprowa-
dzić podatek liniowy i ujednoliconą stawkę VAT oraz
likwidację ulg. Interpelacja
W związku z powyższym pytam Pana Ministra: (nr 19457)
1. Kiedy rząd zamierza wprowadzić podatek li-
niowy? do ministra infrastruktury
2. W jakiej wysokości byłaby stawka tego podatku?
w sprawie obwodnic autostradowych miast
Poseł Anna Sobecka
Szanowny Panie Ministrze! Prasa donosi, że pla-
Toruń, dnia 12 listopada 2010 r. ny Ministerstwa Infrastruktury, by wprowadzić
49

opłaty za przejazd obwodnicami, są nieaktualne. Jed- 1 KV będącej własnością odbiorcy). Poza tym pobie-
nak nie dotyczy to wszystkich obwodnic. Resort in- ranie takiej opłaty wymaga dokładnego wyliczenia,
frastruktury w grudniu ma przedstawić rządowi pro- ile dana osoba zużyła prądu. W przypadku szpitala
jekt rozporządzenia w sprawie korzystania z tych jest to niemożliwe, ponieważ z jednego gniazdka elek-
odcinków autostrad. Ze wstępnych informacji wyni- trycznego może korzystać więcej niż jeden pacjent
ka, że opłat za przejazd miałyby być zwolnione auta (szczególnie w salach wieloosobowych). Szpitale, któ-
do 3,5 t i motocykle. Takie rozwiązanie oznaczałoby, re pobierają opłaty od pacjentów za zużycie prądu, a
że płacić za przejazd musiałyby ciężarówki oraz tiry. nie spełniają wyżej wymienionych warunków, mogą
Zdaniem ekspertów plany resortu infrastruktury zostać ukarane karą grzywny.
sprawią, że – by uniknąć opłat – ciężkie pojazdy nadal W związku z powyższym pytam Panią Minister:
będą korkować miasta. 1. Czy Ministerstwo Zdrowia posiada informacje,
W związku z powyższym pytam Pana Ministra: ile szpitali w Polsce w sposób nielegalny pobiera opła-
1. Czy przejazdy obwodnicami autostradowymi ty za korzystanie z prądu przez pacjentów?
miast będą płatne czy też nie? 2. Czy Ministerstwo Zdrowia posiada informacje,
2. Czy odpłatność dotyczyć będzie wszystkich ro- ile szpitali w Polsce w sposób nielegalny pobiera opła-
dzajów pojazdów czy tylko niektórych? ty za wynajęcie łóżka przez rodzica, którego dziecko
Z poważaniem jest tam akurat leczone?
3. Czy ministerstwo podejmie kroki, jeśli tak, to
Poseł Anna Sobecka jakie, aby szpitale zaprzestały nielegalnego poboru
różnego rodzaju opłat?
Toruń, dnia 16 listopada 2010 r.
Z poważaniem

Poseł Anna Sobecka


Interpelacja
(nr 19458)
Toruń, dnia 16 listopada 2010 r.
do ministra zdrowia
Interpelacja
w sprawie opłat za pobyt w szpitalu
(nr 19459)
Szanowna Pani Minister! Prasa donosi, że szpita-
do ministra gospodarki
le nie mogą od pacjentów pobierać opłat za to, że ci
w trakcie pobytu tam korzystają z energii elektrycz-
w sprawie warunków prowadzenia
nej. Dlatego część z nich obchodzi ten zakaz, pobie-
działalności gospodarczej w Polsce
rając opłatę ryczałtową za możliwość korzystania z
telefonu komórkowego. Pobieranie dodatkowych
Szanowny Panie Ministrze! Prasa donosi, że zgod-
opłat od pacjentów przebywających w szpitalach to
coraz powszechniejsza praktyka. Szpitale pobierają nie z opublikowanym niedawno rankingiem dotyczą-
m.in. opłaty za znieczulenie przy porodzie, za korzy- cym warunków prowadzenia działalności gospodar-
stanie z Internetu czy za wynajęcie łóżka przez ro- czej „Doing Business 2011”, opracowanym przez
dzica, którego dziecko jest tam akurat leczone. Do Bank Światowy, Polska znalazła się na 70. miejscu
tego katalogu doszła jeszcze jedna – za możliwość wśród 183 sklasyfikowanych krajów. W czołówce ze-
użytkowania telefonu komórkowego, laptopa czy su- stawienia są Singapur, Hongkong i Nowa Zelandia.
szarki. Pacjent podpisuje oświadczenie, że w trakcie Ranking wskazał, że wszystkie kraje w naszym re-
pobytu w szpitalu będzie korzystał ze sprzętu elek- gionie reformowały się szybciej niż Polska, bo za
trycznego czy elektronicznego. Praktyki szpitali za- nami jest tylko Ukraina i Federacja Rosyjska. Wszy-
interesowały jednak rzecznika praw pacjenta, który scy nasi sąsiedzi, łącznie z Białorusią, nas wyprze-
we wrześniu wystąpił z zapytaniem do Urzędu Re- dzają. „Doing Business” to opracowany przez Bank
gulacji Energetyki (URE), czy szpital może pobierać Światowy wskaźnik dotyczący warunków prowadze-
opłatę za prąd zużyty przez pacjenta lub osoby go nia interesów w danym kraju. Im wyższa pozycja w
odwiedzające oraz czy dopuszczalne jest pobieranie rankingu, tym prostsze przepisy regulujące sprawy
od nich opłat ryczałtowych. Zdaniem urzędu takie związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa oraz sil-
działanie jest nielegalne. Urząd Regulacji Energety- niejsza ochrona własności przez prawo. Wskaźnik nie
ki zaznacza, że sprzedaż energii wymaga posiadania uwzględnia m.in. korupcji, stabilności makroekono-
specjalnej koncesji. Zgodnie z art. 32 ust 1 pkt 4 usta- micznej czy siły systemu finansów. Polskę wyprze-
wy Prawo energetyczne uzyskanie takiej koncesji dziły m.in.: Estonia, Litwa, Francja, Czechy, Węgry,
wymaga m.in. wykonywania działalności gospodar- Rumunia, Słowacja, Kazachstan, Armenia, Ruanda,
czej w zakresie obrotu energią (z wyłączeniem np. ob- Puerto Rico, Oman, Turcja, Meksyk, Chile, Kolum-
rotu energią za pomocą instalacji o napięciu poniżej bia. Jeżeli chodzi o reformy, to Polska jest w tej chwi-
50

li najgorzej sklasyfikowanym krajem wśród nowych barczyk przyznał, że nowy plan ma być gotowy na
krajów członkowskich Unii Europejskiej. przełomie roku. Pod znakiem zapytania stoi zakoń-
W związku z powyższym pytam Pana Ministra: czenie do czerwca 2012 r. m.in. 200 kilometrów auto-
Czy rząd podejmie kroki, jeśli tak, to jakie, aby zde- strad. Według gazety ograniczenia spowodowane są
cydowanie poprawić warunki prowadzenia działal- między innymi cięciami planowanych wydatków oraz
ności gospodarczej w Polsce, które obecnie są bar- przeszkodami związanymi z koniecznością budowy
dzo złe? dróg na obszarze Natura 2000. W przypadku drogi
S5 z Rawicza do Wrocławia czy trasy ekspresowej nr
Z poważaniem
8 z Łodzi do Sycowa zagrożenie wynika ze zbyt póź-
nego rozpoczęcia przygotowania inwestycji. Wiadomo
Poseł Anna Sobecka
już, że nie zdążymy z budową południowego odcinka
autostrady A1 z Łodzi do Pyrzowic. Wątpliwości budzi
Toruń, dnia 17 listopada 2010 r.
też to, czy uda się przed mistrzostwami wybudować
90-kilometrowy odcinek trasy A2 z Łodzi do Warsza-
wy i odcinek autostrady A4 z Rzeszowa do wschodniej
Interpelacja
granicy Polski. Także drogi ekspresowe łączące mia-
(nr 19460)
sta, w których będą rozgrywane mecze, będą wtedy
wielkimi placami budowy. Budowa trasy S7 z Kosz-
do prezesa Rady Ministrów
wałda do Elbląga potrwa do 2013 r., jej odcinka koło
w sprawie zmniejszenia wpłat do OFE Płońska do 2014 r. Część odcinków S5 między Pozna-
niem a Wrocławiem zostanie oddana dopiero pod ko-
Szanowny Panie Premierze! Prasa donosi, że rząd niec 2012 r. Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej
planuje, aby od stycznia albo cała składka trafiała do Drogownictwa przewiduje, że żadna z tras ekspreso-
ZUS, albo radykalnie zmniejszą się wpłaty do OFE. wych nie będzie w całości zakończona. Ekspert do
Budżet ma na tym zaoszczędzić od 13 do 24 mld zł spraw transportu A. F. podkreśla na łamach dzienni-
rocznie. Rząd chce ograniczyć lub wstrzymać trans- ka, że jeśli powtórzy się zima równie ostra jak po-
fery pieniędzy do otwartych funduszy emerytalnych przednia, a później będziemy walczyć z powodziami,
najprawdopodobniej już od stycznia 2011 r. Tymcza- to inwestycji nie uda się zakończyć do czerwca 2012
sem zamrożenie OFE będzie nas sporo kosztowało. r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
planuje usprawnić na czas Euro ruch w miejscach,
Po pierwsze, emeryci mogą otrzymać niższe świad-
gdzie inwestycje będą przeszkadzały kierowcom. W
czenia, ponieważ kapitał inwestowany przez OFE da
grę wchodzi ręczne sterowanie ruchem, dopuszczenie
im więcej niż świadczenia waloryzowane przez ZUS.
do ruchu tymczasowego częściowo gotowych odcin-
Po drugie, publiczny system emerytalny będzie miał
ków i przygotowywanie lokalnych objazdów.
coraz wyższe zobowiązania, co wymusi w przyszłości
W związku z powyższym pytam Pana Ministra:
wzrost podatków lub składek emerytalnych.
1. Jakie kroki zamierza podjąć ministerstwo, aby
W związku z powyższym pytam Pana Premiera:
zniwelować negatywne skutki opóźnień w oddaniu
Czy prawdą jest, że publiczny system emerytalny
do użytku autostrad i dróg ekspresowych na Euro
będzie miał coraz wyższe zobowiązania, co wymusi
2012?
w przyszłości wzrost podatków lub składek emery-
2. Co zamierza zrobić ministerstwo, aby opóźnie-
talnych?
nia w budowie autostrad i dróg ekspresowych były
jak najmniejsze?
Poseł Anna Sobecka
Z poważaniem
Toruń, dnia 17 listopada 2010 r.
Poseł Anna Sobecka

Interpelacja Toruń, dnia 17 listopada 2010 r.


(nr 19461)

do ministra infrastruktury Interpelacja


(nr 19462)
w sprawie nowego planu budowy dróg
i autostrad do ministra rolnictwa i rozwoju wsi

Szanowny Panie Ministrze! Prasa donosi, że po- w sprawie wspólnej polityki rolnej
wstaje nowy plan budowy dróg i autostrad. Wiadomo
bowiem, że wiele inwestycji, które miały zostać zre- Szanowny Panie Ministrze! Prasa donosi, że Ko-
alizowane na Euro 2012, nie zostanie zakończonych misja Europejska ma przyjąć dokument na temat re-
w tym terminie. Minister infrastruktury Cezary Gra- formy wspólnej polityki rolnej po 2013 r., w którym
51

proponuje sprawiedliwe, ale nie jednakowe dopłaty 1. Czy prawdą jest, że gdyby Trybunał Konstytu-
bezpośrednie. KE wskazuje przy tym, że nie można cyjny zakwestionował emerytury pomostowe, dziura
kontynuować Europy dwóch prędkości w WPR, czyli w budżecie wzrośnie o 2 mld zł?
mieć różne podejście do nowych i starych krajów. 2. Czy w tej sytuacji rząd podwyższy podatki? Je-
Wbrew postulatom Polski, KE nie proponuje jednej, śli tak, to jakie?
równej w całej Unii stawki bezpośrednich dopłat rol-
nych od hektara. Zdaniem Komisji Europejskiej WPR Poseł Anna Sobecka
musi być sprawiedliwa i zrównoważona między kra-
jami i rolnikami, tak by zredukować różnice, biorąc Toruń, dnia 18 listopada 2010 r.
pod uwagę, że jednolita płatność od hektara nie jest
rozwiązaniem; a wsparcie musi być bardziej ukierun-
kowane na aktywnych rolników. Obecnie dopłaty Interpelacja
bezpośrednie różnią się między krajami UE – od 540 (nr 19464)
euro na hektar w Grecji, do 83 euro na Łotwie. W
Polsce wynoszą one około 200 euro, we Francji – 310 do ministra infrastruktury
euro. A po dodaniu do dopłat bezpośrednich także
wsparcia z II filara, czyli na rozwój terenów wiej- w sprawie ograniczenia wydatków
skich, którego Polska jest największym beneficjen- na budowę dróg
tem, unijne środki rolne na hektar w Polsce wynoszą
w sumie 320 euro, we Francji 350 euro, w Niemczech Szanowny Panie Ministrze! Prasa donosi, że rząd
– 421 euro. Różnice w dopłatach bezpośrednich wy- ogranicza wydatki na budowę dróg, co oznacza, że do
nikają z różnych danych historycznych o produkcji, Euro 2012 może nie powstać 1200 km zaplanowa-
branych pod uwagę przy obliczaniu dopłat. nych dróg i autostrad. Wydatki zaplanowane przez
W związku z powyższym pytam Pana Ministra: rząd na nowe drogi miały w 2011 r. wynieść 38,6 mld
Jak stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie no- zł, a w 2012 r. zmniejszyć się do 33,3 mld zł. Tymcza-
wych założeń wspólnej polityki rolnej wpłynie na sem budżet Krajowego Funduszu Drogowego, z któ-
konkurencyjność polskiego rolnictwa? rego finansowane są inwestycje drogowe, w 2011 r.
Z poważaniem ma wynieść 30 mld zł, a w 2012 r. – 23 mld zł. Jeśli
informacje te się potwierdzą, będzie to oznaczać, że
Poseł Anna Sobecka nie powstanie ok. 1200 km dróg i autostrad, które
rząd planował zbudować do 2012 r. Na początku 2008
Toruń, dnia 18 listopada 2010 r. r. deklarował, że powstanie ponad 3 tys. nowych tras.
Pod znakiem zapytania stoi budowa do 2012 r. ok. 60
km autostrady A1 na południu Polski, lubelskiego
Interpelacja odcinka trasy ekspresowej nr 17 czy drogi ekspreso-
(nr 19463) wej nr 5 między Poznaniem a Wrocławiem. Najpraw-
dopodobniej nie będzie też autostrady A4 z Rzeszowa
do ministra pracy i polityki społecznej do Korczowej czy całego odcinka trasy S7 z Gdańska
do Warszawy.
w sprawie emerytur pomostowych W związku z powyższym pytam Pana Ministra:
1. Czy prawdą jest, że z powodu ograniczeń wy-
Szanowna Pani Minister! Trybunał Konstytucyj- datków na budowę dróg do Euro 2012 może nie po-
ny ma zająć się emeryturami pomostowymi. Jeśli je wstać 1200 km zaplanowanych dróg i autostrad?
zakwestionuje, dziura w budżecie wzrośnie o 2 mld 2. Czy rząd podejmie kroki – jeśli tak, to jakie –
zł, co groziłoby podwyżkami podatków. Ustawa za- aby zaplanowane drogi powstały?
ostrzająca kryteria przechodzenia na emerytury po-
mostowe sprawiła, że liczba uprawnionych do wcze- Poseł Anna Sobecka
śniejszej emerytury od początku 2009 r. zmalała z
1,2 mln osób do 270 tys. Według szacunków ministra Toruń, dnia 19 listopada 2010 r.
Michała Boniego w 2010 r. budżet ma na tym zaosz-
czędzić ok. 2 mld zł. Osoby, którym przepisy unie-
możliwiały przejście na wcześniejszą emeryturę, do-
piero po zmianie przepisów dowiedzą się, czy nowa
ustawa obejmie ich uprawnieniami. Konieczność
szybkiej zmiany przepisów, gdyby Trybunał Konsty-
tucyjny zakwestionował emerytury pomostowe, może
spowodować lawinę emerytalnych wniosków i po-
większenie i tak sporej dziury w ZUS.
W związku z powyższym pytam Panią Minister:
52

Interpelacja W związku z powyższym zwracam się do Pani


(nr 19465) Minister z następującym pytaniem: Czy minister-
stwo dostrzega i uwzględni w ww. rozporządzeniu
do ministra zdrowia postulaty przedstawiane przez Naczelną Radę Pielę-
gniarek i Położnych?
w sprawie uwzględnienia w projekcie Z poważaniem
nowelizacji rozporządzenia z dnia
29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń Poseł Kazimierz Moskal
gwarantowanych z zakresu podstawowej
opieki zdrowotnej uwag i stanowisk Warszawa, dnia 24 listopada 2010 r.
zgłaszanych przez Naczelną Radę
Pielęgniarek i Położnych
Interpelacja
Szanowna Pani Minister! Działając na podstawie (nr 19466)
ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
(Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, z późn. zm.), pro- do ministra infrastruktury
szę o podjęcie działań w przedstawionej poniżej spra-
wie. w sprawie palenia tytoniu podczas przewozu
Dotychczasowe doświadczenia z współpracy pie- pojazdem mechanicznym osób
lęgniarek i położnych z Ministerstwem Zdrowia bu- poniżej 13. roku życia
dzą niepokój, że uwagi zgłaszane przez środowisko
pielęgniarek i położnych mogą nie zostać uwzględ- Pierwotny projekt ustawy z dnia 8 kwietnia 2010
nione w znowelizowanym rozporządzeniu. Brak r. nowelizującej ustawę z 9 listopada 1995 r. o ochro-
uwzględnienia przez Ministerstwo Zdrowia postula- nie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i
tów przedstawicieli ponad 250-tysięcznej korporacji wyrobów tytoniowych przewidywał zakaz palenia
zawodowej nie może gwarantować wydania rozpo- tytoniu podczas przewozu pojazdem mechanicznym
osób poniżej 13. roku życia. Wprowadzenie takiej re-
rządzenia, którego zapisy będą jasne, czytelne, jed-
gulacji uzasadniała toksyczność tych wyrobów i za-
noznaczne interpretacyjnie i co najważniejsze za-
grożenie, jakie powodują dla zdrowia, a nawet życia
pewnią niezakłóconą dostępność świadczeń zdrowot-
dzieci. Jednak zakaz ten ostatecznie nie znalazł się
nych, dając poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego
w tekście ustawy. Tym niemniej proceder palenia ty-
obywatelom.
toniu w obecności małych dzieci przewożonych w po-
Związek wnioskuje w sprawie:
jazdach jest bardzo szkodliwy dla ich organizmów.
— zagwarantowania pacjentom możliwości korzy- Pytania: Czy rząd planuje w porozumieniu np. z
stania ze świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Po-
zdrowotnej (środowiskowo-rodzinnej) w miejscu za- licji prowadzenie akcji edukacyjno-uświadamiającej
mieszkania pacjenta/rodziny; kierowców, aby zaniechali takich działań wobec dzie-
— zagwarantowania pacjentom niczym nieogra- ci? Czy przy najbliższej nowelizacji ustawy Prawo o
niczonej możliwości korzystania ze świadczeń zabie- ruchu drogowym planuje się wprowadzenie wspo-
gowych w gabinecie zabiegowym lekarza POZ; mnianego zakazu?
— zagwarantowania jednoznacznej interpretacji Pozostaję z wyrazami szacunku
w zakresie zadań możliwych do realizacji w gabinecie
pielęgniarki/położnej POZ i w gabinecie zabiegowym Poseł Marek Polak
lekarza POZ;
— zagwarantowania wysokiej jakości badań labo- Andrychów, dnia 25 listopada 2010 r.
ratoryjnych poprzez pozostawienie organizacji ich
pobrania i transportu w gestii świadczeniodawcy,
który od lat otrzymuje na ten cel środki finansowe z Interpelacja
NFZ, czyli lekarza POZ; (nr 19467)
— zagwarantowania dzieciom i młodzieży szkol-
nej dostępności do świadczeń pielęgniarki środowi- do ministra spraw wewnętrznych i administracji
ska nauczania i wychowania w każdej szkole w gabi-
necie pomocy przedlekarskiej lub innym pomieszcze- w sprawie osuwisk popowodziowych
niu na terenie szkoły; na terenie woj. podkarpackiego
— zagwarantowania możliwości samodzielnego
dostosowania harmonogramu czasu pracy pielęgniar- Tegoroczna powódź zebrała tragiczne żniwo na
ki środowiska nauczania i wychowania z uwzględnie- Podkarpaciu. Niestety, ulewne deszcze spowodowały
niem liczby szkół, uczniów i planu lekcji; nie tylko zalania, ale także powstanie licznych osu-
— zagwarantowania matce i dziecku uzyskania wisk ziemi. Sytuacja wielu rodzin jest wciąż drama-
pierwszej wizyty patronażowej położnej środowisko- tyczna, a powrót do normalności utrudniają niejasne
wej do 48 godziny od zgłoszenia. i niekorzystne dla poszkodowanych przepisy.
53

Pragnę zwrócić uwagę na kilka problemów, które pom w minionych latach, również wprowadzało takie
zdają się być pilne do rozwiązania. Część osób dopie- zwolnienia (przywileje z tytułu niewielkiej liczby
ro co zakończyło budowę domu, nie zdążyło go ode- świadczonych usług, ze względu na formę zapłaty)?
brać i formalnie zakończyć budowy. W ich przypad- 3. Czy Ministerstwo Finansów nie uważa, że wpro-
kach nie przysługuje odszkodowanie za zniszczony wadzając takie wyjątki od reguły, de facto stwarza
dom. Nie można także uzyskać pomocy finansowej na prawnikom furtkę, z której będą często korzystali?
zabezpieczenie czynnych osuwisk, które jak dotąd nie
Z poważaniem
naruszyły budynków, ale może to nastąpić w bardzo
krótkim czasie. Problem stanowi także wykonanie od- Poseł Marek Zieliński
wodnienia wokół budynku, ponieważ formalnie pie-
niądze można otrzymać tylko na nieruchomość, a opa- Warszawa, dnia 23 listopada 2010 r.
ska odwadniająca znajduje się poza obrębem budynku.
Ponadto odszkodowania za stare domy są za niskie,
by dotychczasowi właściciele byli w stanie wybudować Interpelacja
nowe budynki (zwłaszcza jeśli mają nakaz opuszcze- (nr 19469)
nia niebezpiecznych domów), są to często osoby samot-
ne i w podeszłym wieku, a także ubogie rodziny. do ministra zdrowia
W związku z powyższym zwracam się do Pana
Ministra z następującym pytaniem: Czy minister- w sprawie zasad rozliczeń finansowych firm
stwo prowadzi prace zmierzające do dopracowania medycznych
przepisów, by osoby faktycznie poszkodowane dosta-
ły należne odszkodowanie (zwłaszcza w kontekście Szanowna Pani Minister! Według doniesień me-
utraty domów dopiero co wybudowanych), oraz po- dialnych firma Alfa-Med z Sosnowca proponowała
szerzenia katalogu spraw objętych odszkodowa- szpitalom, hospicjom i domom pomocy społecznej po-
niem? moc w pozyskiwaniu pieniędzy m.in. na środki opa-
trunkowe. W zamian wysyłała darczyńcom podzięko-
Z poważaniem wania i wywieszała nazwy ich firm na specjalnej ta-
blicy sponsorów. Firma wystawiała darczyńcom fak-
Poseł Stanisław Ożóg
tury, a materiały opatrunkowe wysyłała szpitalom.
Okazało się jednak, że po porównaniu cen w sklepach
Warszawa, dnia 23 listopada 2010 r.
internetowych w Polsce z cenami wystawianymi przez
Alfa-Med firma z Sosnowca wyceniała te materiały na
znacznie większe kwoty (nawet o 100% więcej niż ceny
Interpelacja
rynkowe). Z formalnego punktu widzenia nie ma tutaj
(nr 19468)
nieprawidłowości, powstaje jednak pytanie co do
etycznych zasad takiego postępowania.
do ministra finansów
Wobec powyższego proszę o udzielenie odpowiedzi
na następujące pytanie: Jakie działanie może podjąć
w sprawie zwolnień z obowiązku
Ministerstwo Zdrowia, by zapobiec niejasnym prak-
prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu
tykom firm medycznych w kwestii nieetycznych dzia-
kas rejestrujących
łań charytatywnych, w których wykorzystuje się za-
Szanowny Panie Ministrze! Na podstawie nowe- ufanie darczyńców?
go rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku Z poważaniem
prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas reje- Poseł Marek Zieliński
strujących Ministerstwo Finansów znacznie ograni-
czyło dotychczasowe zwolnienia z obowiązku stoso- Warszawa, dnia 23 listopada 2010 r.
wania kas fiskalnych. Od 1 maja 2011 r. do 31 grud-
nia 2012 r. obowiązkiem stosowania kas rejestrują-
cych będą objęci m.in. podatnicy świadczący usługi Interpelacja
prawnicze. (nr 19470)
W związku z powyższym proszę o udzielenie od-
powiedzi i wyjaśnień na następujące pytania: do ministra finansów
1. Czym Ministerstwo Finansów kierowało się,
wprowadzając zwolnienie ze stosowania kas fiskal- w sprawie propozycji przyznawania przez
nych z tytułu niewielkiej liczby świadczonych usług samorządy ulgi w podatkach dochodowych
dla podatników, którzy wcześniej nie mieli obowiąz-
ku stosowania kas? Szanowny Panie Ministrze! Związek Miast Pol-
2. Czy Ministerstwo Finansów, ograniczając do- skich proponuje, aby miasta i gminy mogły same
tychczasowe zwolnienia z kas fiskalnych innym gru- przyznawać ulgi w podatkach dochodowych. W ten
54

sposób samorządy zwiększyłyby swój wpływ na lo- sądowych, to zwykle są bardzo drogie, a ponadto
kalny rozwój gospodarczy, mogąc przyciągnąć niski- funkcjonuje kilka konkurencyjnych baz.
mi stawkami inwestorów. Zdaniem przedsiębiorców, Jako przykład dobrze funkcjonującej bazy danych
lokalnie mniejsze podatki byłyby zachętą przede autorzy raportu wskazali na Centralną Bazę Orze-
wszystkim dla małego i średniego biznesu. czeń Sądów Administracyjnych. W bazie tej znajduje
W ocenie ekspertów wpływy z podatków przejścio- się treść wydanych po 1 października 2007 r. wyro-
wo mogłyby być mniejsze, ale w dłuższej perspekty- ków i postanowień wraz z uzasadnieniami.
wie wzrosłyby, np. ze względu na większą liczbę pra- Wobec powyższego pragnę zapytać Pana Mini-
cujących. stra: Czy ministerstwo dostrzega potrzebę utworze-
Przekazując powyższe, proszę Pana Ministra o nia bezpłatnej bazy danych orzeczeń sądów po-
udzielenie odpowiedzi na pytania: wszechnych dostępnej w Internecie?
1. Czy zdaniem resortu finansów jest możliwe Z wyrazami szacunku
wprowadzenie zmian w przepisach, tak aby samorzą-
dy mogły przyznawać ulgi w podatkach dochodo- Poseł Grzegorz Roszak
wych?
2. Jakie stanowisko prezentuje ministerstwo w Warszawa, dnia 24 listopada 2010 r.
opisanej przeze mnie sprawie?
Z wyrazami szacunku
Interpelacja
(nr 19472)
Poseł Grzegorz Roszak
do ministra zdrowia
Warszawa, dnia 24 listopada 2010 r.
w sprawie stosowania leku Mediator
przeznaczonego dla cukrzyków z nadwagą
Interpelacja
(nr 19471) Szanowna Pani Minister! Państwowa Kasa Ubez-
pieczeń Medycznych (CNAM) we Francji ujawniła,
do ministra sprawiedliwości że lek Mediator (przeznaczony dla cukrzyków z nad-
wagą) powodował – jako skutek uboczny – poważne
w sprawie utworzenia bezpłatnej bazy niedomagania serca.
danych orzeczeń sądów powszechnych Jak twierdzą francuskie media, sprzedaży leku
dostępnej w Internecie zakazały już w 1997 r. władze USA, a 5 lat temu
Hiszpania i Włochy. Do czasu wycofania z aptek lek
Szanowny Panie Ministrze! W ocenie autorów zażyło w sumie, według różnych szacunków, 2–3 mln
przedstawionego raportu pt. „Publiczna dostępność osób – oprócz cukrzyków także osoby pragnące
orzeczeń sądowych”, przygotowanego przez Helsiń- schudnąć.
ską Fundację Praw Człowieka i Forum Obywatel- W związku z powyższym proszę o udzielenie od-
skiego Rozwoju, docelowym zadaniem dla polskiego powiedzi na następujące pytania:
wymiaru sprawiedliwości powinno być utworzenie 1. Czy lek Mediator stosowany jest lub był w le-
bezpłatnej bazy danych orzeczeń sądów powszech- czeniu cukrzycy wśród polskich pacjentów?
nych dostępnej przez Internet. 2. Czy ministerstwo zdrowia potwierdza, iż lek
Autorzy raportu wskazali, że stworzenie pełnej ten powoduje skutki uboczne dla zdrowia i życia
bazy wszystkich orzeczeń sądowych, do sądów rejo- osób?
nowych włącznie, będzie zadaniem czasochłonnym i
Z poważaniem
wymagającym znacznych nakładów pracy. W ubie- Poseł Grzegorz Roszak
głym roku, jak podano w dokumencie, sądy apelacyj-
ne wydały w sumie 91 tys. 534 orzeczenia, jeśli chodzi Warszawa, dnia 24 listopada 2010 r.
o sądy okręgowe, było to 814 tys. 709 orzeczeń, z ko-
lei w odniesieniu do sądów rejonowych – 11 mln 175
tys. 619 orzeczeń. Interpelacja
Zdaniem prawników, dzięki dostępowi do orzecz- (nr 19473)
nictwa również w drobnych sprawach może być re-
alizowana społeczna kontrola wymiaru sprawiedli- do ministra sprawiedliwości
wości. Ponadto sama świadomość publicznego udo-
stępnienia orzeczenia doprowadzi do podniesienia w sprawie internetowych ksiąg wieczystych
jakości uzasadnień wielu wyroków. Dodatkowo roz-
wiązaniem nie są funkcjonujące obecnie komercyjne Szanowny Panie Ministrze! Przez wprowadzenie
bazy danych. Choć bazy te zawierają sporo orzeczeń łatwiejszego dostępu do ksiąg wieczystych poszerzył
55

się krąg osób, które mogą przeglądać ich treść. Aby rych można jedynie odczytać sygnał, jak również na
zajrzeć do księgi, wystarczy mieć jej numer. Ponadto, te, które niejako samodzielnie taki sygnał mogą wy-
znając tylko numer swojej księgi wieczystej, można syłać. Urządzenia te są odporne na eksploatację oraz
z łatwością odnaleźć numer księgi wieczystej dla ca- praktycznie wszystkie czynniki zewnętrznego użyt-
łego budynku, a w niej numer księgi wieczystej są- kowania, dzięki czemu możliwość ich przypadkowego
siada, i ocenić jego sytuację finansową. Poza tym z zniszczenia jest praktycznie niemożliwa. Ich prze-
łatwością można również uzyskać dane osobowe znaczenie rozpoczyna się z momentem zastępowania
właściciela nieruchomości, np. wiek czy też numer nimi popularnych kodów kreskowych, a kończy się
PESEL. na śledzeniu i kontroli danego produktu (od jego po-
W ocenie prawników udostępnianie ksiąg wieczy- wstania, transport, miejsce docelowego przeznacze-
stych w Internecie na obowiązujących aktualnie za- nia), a tym samym na ustaleniu jego lokalizacji. Prze-
sadach stwarza ryzyko zbierania danych i dalszego widuje się, że ich wykorzystanie może dotyczyć bar-
ich przetwarzania w innym celu niż ten, dla którego dzo dużej ilości sfer naszego codziennego życia. Jed-
zostały zebrane. Obecnie nie ma przepisów, które na- nocześnie należy przyznać, że funkcjonowanie takich
kazywałyby identyfikację osoby sprawdzającej treści urządzeń z pewnością przyczyni się do wielu uła-
księgi wieczystej w Internecie. Problem może być twień np. w zakresie służby zdrowia – łatwy i szero-
tym większy, że możliwość przeglądania e-ksiąg cie- ki dostęp do informacji o stanie zdrowia pacjenta czy
szy się dużą popularnością. zapobieganie kradzieży towarów itp.
Szanowny Panie Ministrze! Mając na względzie Nie można jednak bagatelizować zagrożenia, ja-
powyższe, pragnę zadać następujące pytania: kie niesie ze sobą ta nowa technologia. Obawą pod-
1. Czy do ministerstwa napływają informacje o stawową jest zagrożenie dla prywatnej sfery życia
nieuprawnionym wykorzystywaniu danych osobo- człowieka. Idzie tu zwłaszcza o ochronę danych oso-
wych na skutek przeglądania internetowych ksiąg bowych oraz szeroko rozumianą ochronę prawa do
wieczystych? prywatności. Jak podkreśla się w specjalistycznych
2. Czy nie uważa Pan Minister, iż należy rozwa- materiałach informacyjnych z zakresu ochrony da-
żyć możliwość ograniczenia zakresu informacji z
nych osobowych, niebezpieczeństwem może być gro-
ksiąg wieczystych, które byłyby udostępniane przez
madzenie na tych nośnikach danych dotyczących np.
Internet?
przemieszczania się człowieka, informacji o miej-
Z poważaniem scach spędzania wolnego czasu, lekach, preferencjach
konsumpcyjnych itd., co może mieć miejsce bez wie-
Poseł Grzegorz Roszak dzy i świadomości danego człowieka. Słowem mó-
wiąc, za Komisją Europejską, chodzi o możliwość
Warszawa, dnia 24 listopada 2010 r. przetwarzania danych dotyczących zidentyfikowanej
lub identyfikowanej osoby fizycznej w sposób pośred-
ni lub bezpośredni, bez świadomości zachodzenia ta-
Interpelacja kiego procesu. Wśród danych tak przetwarzanych
(nr 19474) mogą być nawet te dotyczące danych biometrycznych
czy szczególnie wrażliwych. Wszystko to staje się
do ministra sprawiedliwości możliwe w gruncie rzeczy przez posiadanie przed-
miotów wyposażonych w takie urządzenie.
w sprawie automatycznej identyfikacji Pytania:
w związku z technologią RFID 1. Czy wykorzystywanie znaczników radiowej
identyfikacji RFID-tag niesie ze sobą realne niebez-
Działając na podstawie art. 191 i art. 192 regula- pieczeństwo na gruncie zagrożenia dla prywatnej
minu Sejmu, składamy interpelację poselską do mi- sfery każdej osoby fizycznej oraz naruszeń ochrony
nistra sprawiedliwości w sprawie automatycznej jej danych osobowych?
identyfikacji w związku z technologią RFID. 2. Czy przewiduje się działania legislacyjne mają-
Stan faktyczny: Radioidentyfikacja to identyfika-
ce na celu prawną regulację działania takich urzą-
cja za pomocą fal radiowych (RFID). System ten
dzeń, jak ww.?
umożliwia transmitowanie danych zapisanych na
3. Jakie jest stanowisko organów UE w powyż-
znaczniku RFID-tag – tj. elektronicznym, mikrosko-
szym zakresie?
pijnym chipie zainstalowanym wewnątrz przedmio-
tów. Znaczniki takie służą do tego, aby zapisywać na Z wyrazami szacunku
nich informacje, które potem można odczytać z ko-
dów kreskowych opartych na technologii optycznej. Posłowie Tadeusz Arkit
Zainstalowany w nadajniku chip wysyła sygnał – in- i Andrzej Ryszka
formacje, dzięki którym może dojść do identyfikacji
danego przedmiotu, do którego przynależy ten na-
dajnik. Znaczniki RFID można podzielić na te, z któ- Warszawa, dnia 23 listopada 2010 r.
56

Interpelacja Interpelacja
(nr 19475) (nr 19476)

do ministra pracy i polityki społecznej do prezesa Rady Ministrów

w sprawie świadczenia pieniężnego w sprawie propozycji włączenia


przysługującego osobom deportowanym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
do pracy przymusowej oraz osadzonym Państwowe do sektora finansów publicznych
w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR
W związku ze stanowiskiem Sejmiku Wojewódz-
Działając na podstawie art. 191 i art. 192 regula- twa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28.09.2010 r. w
minu Sejmu, składamy interpelację poselską do mi- sprawie propozycji włączenia Państwowego Gospo-
nister pracy i polityki społecznej w sprawie świadcze- darstwa Leśnego Lasy Państwowe do sektora finan-
nia pieniężnego przysługującego osobom deportowa- sów publicznych chciałbym poruszyć ten temat.
nym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obo- Obecnie Lasy Państwowe są państwową jednost-
zach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycz- ką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
nych Republik Radzieckich. Organizacja Lasów Państwowych opiera się na zasa-
dzie samofinansowania, Lasy Państwowe nie korzy-
Stan faktyczny: Trybunał Konstytucyjny orzecze-
stają z pieniędzy podatników. Wspomnę również o
niem z dnia 16 grudnia 2009 r. zakwestionował art. 2
istnieniu funduszu leśnego, dzięki któremu nadle-
pkt 2 obowiązującej ustawy jako naruszający zasadę
śnictwa o dobrej kondycji finansowej przekazują do
równości. Zdaniem TK artykuł ten w sposób niepeł-
niego nadwyżki, które w późniejszym czasie są po-
ny określa kategorię osób uprawnionych do świad- mocne w funkcjonowaniu innych jednostek. Z fundu-
czenia deportacyjnego, ponieważ zakłada, że świad- szu finansowane są także tego typu przedsięwzięcia,
czeniobiorcami mogą być wyłącznie osoby wywiezio- jak np. edukacja, badania naukowe, tworzenie infra-
ne z terytorium państwa polskiego zdefiniowanego struktury, sporządzanie planów urządzenia lasu.
na dwa różne sposoby – określonego w granicach Na całym świecie, w tym w Polsce, wzrasta zna-
przedwojennych lub powojennych. Konsekwencją ta- czenie lasów, które pełnią niezliczoną ilość funkcji
kiego stanu rzeczy był fakt wykluczenia z możliwości niezbędnych do zachowania ciągłości życia na Ziemi.
otrzymywania świadczenia osób deportowanych do Konieczność aktywnej ochrony ekosystemów leśnych
pracy przymusowej na terytorium Polski. Świadcze- ujęto w licznych konwencjach międzynarodowych,
nie mogli zatem otrzymywać jedynie ci z wniosko- jest ona wyrazista w polityce Unii Europejskiej.
dawców, którzy przekroczyli granicę państwa pol- Uchwalono i wdrożono konwencję klimatyczną, kon-
skiego. W ten sposób dokonano polaryzacji środowi- wencję o różnorodności biologicznej, dyrektywy: sie-
ska osób deportowanych do pracy przymusowej przez dliskową i ptasią, które są podstawą programu Na-
III Rzeszę i ZSRR. Wydaje się, że należy zrównać w tura 2000. 38% powierzchni leśnej w Polsce objęto
uprawnieniach do świadczenia pieniężnego przysłu- siecią Natura 2000.
gującego deportowanym do pracy przymusowej Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwo-
wszystkich wnioskodawców, przyjmując za przesłan- we prosperuje bardzo dobrze, jest przykładem mą-
kę bezwzględnie istotną sam fakt deportacji do pracy drej i udanej transformacji systemowej, od lat odno-
przymusowej. towuje się systematyczny wzrost polskich zasobów
Pytanie: Czy przewiduje się nowelizację stosow- leśnych. Włączenie Lasów Państwowych do sektora
nych przepisów prawa, tak aby wykonać treść wyro- finansów publicznych wydaje się być złym pomysłem,
ku Trybunału Konstytucyjnego z 16 grudnia 2009 r.? a podstawą do takiego twierdzenia jest fakt, iż za-
rządzanie zasobami przyrody jest obciążone ryzy-
Z wyrazami szacunku kiem wystąpienia klęsk żywiołowych takich, jak:
huragany, susze, pożary, powodzie czy gradacja owa-
Posłowie Tadeusz Arkit dów. W celu szybkiego i efektywnego zapobiegania
i Andrzej Ryszka negatywnym następstwom tych zjawisk leśnicy mu-
szą dysponować niezależnością finansową w postaci
rezerw, z których w razie potrzeby mogą natych-
Warszawa, dnia 23 listopada 2010 r. miast skorzystać.
W stanowisku Sejmiku Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego z dnia 28.09.2010 r. zwrócono uwa-
gę na to, iż „żaden ubezpieczyciel nie obejmie polisą
zasobów leśnych, ponieważ ryzyko wystąpienia któ-
rejś z klęsk żywiołowych jest po prostu zbyt duże”.
Zmiany w finansowaniu leśnictwa w Czechach, Sło-
wacji i Niemczech doprowadziły do sytuacji, w której
leśnictwo stało się deficytowe, oraz do niemalże nie-
57

odwracalnych negatywnych skutków dla środowiska Interpelacja


naturalnego. (nr 19478)
Planowanie i finansowanie budżetowe w czasie,
w którym dąży się do minimalizacji wydatków bu- do ministra kultury i dziedzictwa narodowego
dżetowych, będzie skutkowało tym, że pozaproduk-
cyjna działalność Lasów Państwowych zostanie cał- w sprawie finansowania szkół i placówek
kowicie odrzucona, co doprowadzi do znaczących artystycznych stopnia podstawowego
strat w ekosystemach leśnych, których odrobienie, i średniego, dla których organem
jeżeli będzie w ogóle możliwe, zajmie dziesięciolecia. prowadzącym jest Ministerstwo Kultury
Szanowny Panie Premierze w nawiązaniu do po- i Dziedzictwa Narodowego, oraz zachowania
wyższego zwracam się z pytaniem: Dlaczego chcą przez nie rachunku dochodów własnych
Państwo wprowadzić plan, którego skutkiem będzie
zniszczenie wzorowo funkcjonującego systemu zarzą- Szanowny Panie Ministrze! Plan zamrożenia pod-
dzania lasami, które są dobrem wspólnym całego na- wyżek płac w sferze administracji publicznej na rok
rodu polskiego? 2011 obejmuje również pracowników tej bardzo nisko
Wyrażam nadzieję, że w imię bieżących potrzeb uposażonej grupy zawodowej. W roku 2008 weszło w
życie rozporządzenie ministra pracy i polityki spo-
nie dojdzie do zmarnowania ponad stuletniego do-
łecznej zwiększające możliwości płacowe dla pracow-
robku.
ników administracji i obsługi. Aktualnie ich średnie
Poseł Zbigniew Babalski wynagrodzenie wynosi 2040 zł brutto. Aby umożli-
wić zwiększenie płac o kwotę 400 zł brutto, należa-
Warszawa, dnia 25 listopada 2010 r. łoby uwzględnić w budżecie na 2011 dodatkowe środ-
ki w wysokości ok. 15 mln zł.
Ponadto likwidacja rachunku dochodów własnych
Interpelacja utworzonych przez jednostki budżetowe przekreśli
(nr 19477) dotychczasowe cenne inicjatywy jednostek szkolnic-
twa artystycznego do pozyskiwania dodatkowych
do ministra obrony narodowej dochodów, które dotychczas stanowią jedno z podsta-
wowych źródeł wspomagania niepełnych, deficyto-
w sprawie planów likwidacji jednostki wych limitów środków przyznawanych rokrocznie,
wojskowej 16. Pomorskiego Pułku Artylerii zgodnie z ustawą budżetową. Spowoduje znaczny
w Braniewie wzrost zobowiązań szkół i placówek oraz konieczność
zdecydowanego zwiększenia limitów środków budże-
Decyzja o likwidacji jednostki wojskowej 16. Po- towych na wydatki w paragrafach rzeczowych (poza-
morskiego Pułku Artylerii w Braniewie spowoduje płacowych) jednostek szkolnictwa artystycznego.
ogromne koszty społeczne i gospodarcze, uderzy w W związku z powyższym zwracam się do Pana
lokalną przedsiębiorczość oraz wywoła znaczący Ministra z pytaniami:
wzrost bezrobocia w powiecie, który obecnie jest po- 1. Czy ministerstwo podjęło działania – i jakie – w
wiatem o największej stopie bezrobocia w kraju. Na sprawie przyznania dodatkowych środków finanso-
terenie powiatu braniewskiego nie funkcjonuje prze- wych na 2011 r. z przeznaczeniem na podwyżki wy-
mysł. Wojsko jest jednym z najważniejszych czynni- nagrodzeń dla ww. pracowników?
ków miastotwórczych i gospodarczych, jest także 2. Czy ministerstwo zgadza się z decyzją likwida-
miejscem pracy wielu mieszkańców powiatu. Ważną cji rachunku dochodów własnych, która wchodzi z
rolę odgrywają także usługi komunalne świadczone dniem 31 grudnia 2010 r. na mocy ustawy o finan-
wojsku, jak również rodzinom żołnierzy. Istnienie sach publicznych?
wojska ma pozytywny wpływ na miejscowy handel i Z poważaniem
usługi. W ostatnich latach podjęto tutaj szereg inwe-
stycji związanych z infrastrukturą wojskową i ko- Poseł Bożena Kotkowska
szarową.
W związku z powyższym zwracam się z pytaniem Bielsko-Biała, dnia 12 listopada 2010 r.
do Pana Ministra: Czy istnieje możliwość utrzymania
16. Pomorskiego Pułku Artylerii w Braniewie?

Poseł Zbigniew Babalski

Warszawa, dnia 25 listopada 2010 r.


58

Interpelacja Interpelacja
(nr 19478) (nr 19479)

do ministra finansów do ministra finansów

w sprawie finansowania szkół i placówek w sprawie zminimalizowania skutków


artystycznych stopnia podstawowego podwyższenia stawki podatku VAT na książki
i średniego, dla których organem
prowadzącym jest Ministerstwo Kultury Szanowny Panie Ministrze! Analiza kondycji fi-
i Dziedzictwa Narodowego, oraz zachowania nansowej tak księgarzy, jak i klientów wskazuje, że
przez nie rachunku dochodów własnych księgarze muszą podwyższyć cenę o VAT, a czytelni-
cy najprawdopodobniej w znacznej mierze zrezygnu-
Szanowny Panie Ministrze! Plan zamrożenia pod- ją z zakupu. Doprowadzi to do wyeliminowania wie-
lu księgarń z rynku, a tym samym ograniczy kontakt
wyżek płac w sferze administracji publicznej na rok
z dobrami kultury poza wielkimi aglomeracjami.
2011 obejmuje również pracowników tej bardzo nisko
Przyjmując, że 5%VAT jest od 2011 r. faktem, środo-
uposażonej grupy zawodowej. W roku 2008 weszło w
wisko księgarzy proponuje dopisanie do stanów in-
życie rozporządzenie ministra pracy i polityki spo-
wentaryzacyjnych 6% VAT-u naliczonego. Taki prze-
łecznej zwiększające możliwości płacowe dla pracow- pis pozwoliłby na pomniejszanie podatku VAT należ-
ników administracji i obsługi. Aktualnie ich średnie nego przy sprzedaży detalicznej. Ministerstwo Fi-
wynagrodzenie wynosi 2040 zł brutto. Aby umożli- nansów musiałoby pozwolić na odpisanie VAT-u od
wić zwiększenie płac o kwotę 400 zł brutto, należa- stanów magazynowych wcześniej wydanych książek.
łoby uwzględnić w budżecie na 2011 dodatkowe środ- Według ww. środowiska ministerstwo w rozmowach
ki w wysokości ok. 15 mln zł. z Polską Izbą Książki wyraziło zgodę na jakąś formę
Ponadto likwidacja rachunku dochodów własnych kompensaty skutków wprowadzenia przedmiotowego
utworzonych przez jednostki budżetowe przekreśli podatku. Propozycja księgarzy może zminimalizo-
dotychczasowe cenne inicjatywy jednostek szkolnic- wać skutki wprowadzenia podatku VAT na książki.
twa artystycznego do pozyskiwania dodatkowych Dzięki niej:
dochodów, które dotychczas stanowią jedno z podsta- 1) ceny książek wcześniej wydanych pozostaną na
wowych źródeł wspomagania niepełnych, deficyto- tym samym poziomie (większość ma je nadrukowane
wych limitów środków przyznawanych rokrocznie, na okładkach);
zgodnie z ustawą budżetową. Spowoduje znaczny 2) czytelnicy nie odczują zmiany sposobu rozlicza-
wzrost zobowiązań szkół i placówek oraz konieczność nia księgarń z urzędem skarbowym;
zdecydowanego zwiększenia limitów środków budże- 3) od 2 stycznia każda kasa będzie naliczała VAT
towych na wydatki w paragrafach rzeczowych (poza- należny od starej ceny detalicznej;
płacowych) jednostek szkolnictwa artystycznego. 4) uniknie się metkowania książek, gdyż taki wy-
W związku z powyższym zwracam się do Pana móg wymusza ustawa o cenach;
5) uprości to operację zmiany podatku do syste-
Ministra z pytaniami:
mowej zamiany stawki 0% na 5% w programie kom-
1. Czy ministerstwo gotowe jest przeznaczyć sto-
puterowym i kasie fiskalnej;
sowne środki z przeznaczeniem na podwyżki wyna-
6) usunie się powody przesyłania książek pomię-
grodzeń dla ww. pracowników z będącej w jej dyspo- dzy detalem a wydawnictwami i hurtowniami w
zycji rezerwy celowej budżetu państwa? grudniu 2010;
2. Czy biorąc pod uwagę sugestie pracowników 7) zachowa się ciągłość sprzedaży natychmiast od
tychże placówek, nie należałoby dokonać ustawowej 2 stycznia;
weryfikacji zapisu o likwidacji rachunku dochodów 8) wyeliminuje ewentualne działania, jak zarobić
własnych? na starym towarze, czy też jak wprowadzić nowy jako
Z poważaniem stary.
W związku z powyższym zwracam się do Pana
Poseł Bożena Kotkowska Ministra z pytaniem: Czy ministerstwo weźmie pod
uwagę rozwiązania proponowane przez księgarzy?
Bielsko-Biała, dnia 12 listopada 2010 r. Z poważaniem

Posłowie Bożena Kotkowska


i Grzegorz Pisalski

Bielsko-Biała, dnia 4 listopada 2010 r.


59

Interpelacja Interpelacja
(nr 19480) (nr 19481)

do ministra zdrowia do ministra pracy i polityki społecznej

w sprawie zagrożenia epidemią grypy w sprawie obywatelskiego projektu ustawy


o emeryturach i rentach z FUS
Szanowna Pani Minister! W porównaniu z paź- przygotowanego przez OPZZ
dziernikiem 2009 r. w Polsce wystąpiło dwa razy wię-
cej przypadków zachorowania na grypę. Oznacza to, Szanowna Pani Minister! Związkowcy skupieni w
że wirus zaczął się niebezpiecznie szybko rozprze- OPZZ reprezentują różnorodne gałęzie gospodarki na-
strzeniać. Niewykluczone, że grozi nam epidemia. rodowej. Uważają, że każdy pracownik – kobieta po 35
latach, mężczyzna po 40 latach pracy, ma prawo do
Jeżeli liczba chorych podwaja się co tydzień, to sytu-
swobodnego przejścia na zasłużona emeryturę. Zasa-
acja staje się nadzwyczaj niepokojąca. Skutkiem tego
dę tę opierają na podstawowym i logicznym założeniu,
na grypę może zachorować ok. 2 mln osób.
iż to staż pracy powinien decydować o przywileju eme-
Według specjalistów ciężki przebieg może doty- rytalnym, gdyż każdy rok pracy eksploatuje ludzki
czyć 1%, czyli ok. 20 tys. chorych. Wirus skutecznie organizm w mniejszym lub większym stopniu, w za-
atakuje osoby młode, a gdy zaatakuje płuca, powodu- leżności od rodzaju i warunków zatrudnienia. To ten
je zagrożenie życia. Kilkadziesiąt tysięcy osób może aspekt ma decydujące znaczenie. Według wyliczeń i
trafić do szpitali, kilka tysięcy będzie musiało zostać symulacji wprowadzenie proponowanych przez OPZZ
podłączonych do respiratorów, a kilkaset może zmian nie spowoduje nadszarpnięcia budżetu pań-
umrzeć. W bieżącym roku posiadamy na rynku po- stwa. Pozwoli na podjęcie niezależnej decyzji tym, któ-
wszechnie dostępną, bezpieczną i tanią szczepionkę, rym po latach pracy uczciwie emerytura się należy.
która chroni przed trzema odmianami wirusa. Szcze- Należy dodać, że projekt ustawy daje uprawnienie do
pić można się w każdym momencie, jeśli tylko nie ma emerytury, ale nie ma obowiązku skorzystania z tego
przeciwwskazań. O profilaktyce powinny pamiętać prawa. Każdy pracownik otrzyma świadczenie uzależ-
osoby przewlekle chore na schorzenia układu odde- nione od wysokości zabranego kapitału, zatem ani
chowego, krążenia, kobiety w ciąży oraz ludzie otyli, budżet państwa, jak i odrębny ubezpieczony nie będzie
a także dzieci i osoby dorosłe z zaburzeniami odpor- obciążony kosztami wypracowanego świadczenia.
ności i powyżej 65. roku życia. Poza profilaktyką nie- Nie ma obecnie potrzeby podwyższania wieku
zwykle ważną sprawą z punktu widzenia środowiska emerytalnego w Polsce. Każdy kraj ma swoje niepo-
lekarskiego jest posiadanie niezbędnego systemu mo- równywalne warunki ekonomiczne i społeczne, a
nitoringu grypy w podstawowej opiece zdrowotnej i obywatele większości krajów UE żyją znacznie dłużej
od Polaków.
w szpitalach. Taki system może przewidywać rozwój
W związku z powyższym zwracam się do Pani
choroby oraz skutecznie minimalizować jej skutki.
Minister z pytaniem: Czy ministerstwo poprze oby-
W związku z powyższym zwracam się do Pani
watelski projekt ustawy o emeryturach i rentach z
Minister z pytaniami: Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przygotowany
Czy w budżecie państwa zabezpieczono środki na przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawo-
refundację szczepionki dla najsłabszych grup spo- dowych?
łecznych?
Czy przewidziane są szczepienia dla osób znajdu- Z poważaniem
jących się w grupie największego ryzyka? Posłowie Bożena Kotkowska
Czy zostały zabezpieczone odpowiednie ilości le- i Grzegorz Pisalski
ków przeciwwirusowych na wypadek pojawienia się
zagrożenia epidemią grypy? Bielsko-Biała, dnia 16 listopada 2010 r.
W jaki sposób ministerstwo propaguje profilak-
tyczne szczepienia przeciwko grypie?
Czy i kiedy rząd zamierza wprowadzić systemu Interpelacja
monitoringu grypy w podstawowej opiece zdrowotnej (nr 19482)
i w szpitalach?
do ministra finansów
Z poważaniem
w sprawie braku środków na wypłatę
Posłowie Bożena Kotkowska zasiłków okresowych z ośrodków pomocy
i Grzegorz Pisalski społecznej

Szanowny Panie Ministrze! Samorządom brakuje


Bielsko-Biała, dnia 2 listopada 2010 r. pieniędzy na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej.
60

Ośrodki pomocy społecznej nie otrzymują dotacji na Interpelacja


wypłatę zasiłków okresowych, a gminy nie wypłaca- (nr 19483)
ją zasiłków celowych, aby znaleźć pieniądze na gwa-
rantowaną pomoc. Niektóre gminy, np. Siemianowi- do ministra finansów
ce Śląskie, z powodu braku pieniędzy przestały w
ogóle wypłacać zasiłki okresowe. Coraz więcej gmin w sprawie wydania pisemnej interpretacji
zgłasza do wojewodów brak pieniędzy na wypłatę przepisów prawa podatkowego dotyczącej
zasiłków okresowych. Taki problem mają m.in. gmi- podatku dochodowego od osób fizycznych
ny z województw: łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, w zakresie możliwości zwolnienia
opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego. Tylko w tym z opodatkowania dofinansowania,
ostatnim 133 samorządy złożyły do wojewody wnio- wypłaconego przez gminę ze środków
ski o przyznanie pieniędzy na zasiłki w wysokości pożyczonych z WFOŚiGW, przeznaczonego
14,5 mln zł. Problem z terminową wypłatą tego na zakup urządzeń ekologicznych
świadczenia pojawił się, gdy gminy otrzymały mniej
W związku z interwencją skierowaną do mojego
pieniędzy, niż wynikało ze złożonych przez nie zapo-
biura, zgłoszoną przez grupę mieszkańców miasta
trzebowań. Co więcej, część w ogóle ich nie dostała.
Radlina, a w szczególności na przykładzie dokumen-
Jednak większość gmin, aby zapewnić obowiązkową
tacji zgromadzonej przez pana G. B., uprzejmie pro-
wypłatę zasiłków okresowych, przesunęła na ten cel
szę o udzielenie informacji, czy miasto Radlin w
środki zarezerwowane na zasiłki celowe. Nie jest to przedmiotowej sprawie powinno wystawić panu G.
jednak odpowiednie rozwiązanie, a jedynie prowizo- B. PIT-8C.
ryczna pomoc. Ponieważ wypłata zasiłków okreso- Urząd miasta wystawił panu G. B. (dalej wniosko-
wych jest finansowana z budżetu, przepisy ustawy o dawcy) informację PIT-8C o wysokości przychodu
pomocy społecznej nie przewidują sytuacji, w której uzyskanego z tytułu dofinansowania do zakupu
mogłoby zabraknąć pieniędzy na ich wypłatę. Nie urządzeń ekologicznych w ramach „Programu ogra-
muszę zapewne dodawać, że zasiłek jest niejedno- niczenia niskiej emisji dla gminy Radlin” w celu
krotnie jedynym źródłem dochodu rodziny i brak uwzględnienia w rocznym rozliczeniu, a co za tym
jego otrzymania może mieć dla nich fatalne konse- idzie, opłacenia podatku.
kwencje. Jednakże w lipcu 2008 r., kiedy to odbyło się spo-
Brak wypłat zasiłków może skutkować roszcze- tkanie na temat ww. programu, osobie reprezentują-
niami odszkodowań pokrzywdzonych. Zgodnie z art. cej burmistrza urzędu miasta zadano pytanie, czy
417 Kodeksu cywilnego, który stanowi o tzw. odpo- środki pochodzące z dofinansowania będą podlegały
wiedzialności deliktowej gminy tym przepisem, jeże- opodatkowaniu. Wówczas padła odpowiedź „nie”, co
li w związku z wykonywaniem władzy publicznej uzasadniono stwierdzeniem, że miasto X zajmowało
została wyrządzona krzywda osobie, to poszkodowa- się już tą tematyką i jego mieszkańcy nie płacą od
ny może żądać całkowitego lub częściowego jej napra- otrzymanych kwot podatku. Wielokrotnie w lokal-
wienia oraz zadośćuczynienia pieniężnego za dozna- nych programach telewizyjnych burmistrz miasta X
ną krzywdę. wyjaśniał tę kwestię, podkreślając, że kosztowało to
W związku z powyższym zwracam się do Pana sporo zabiegów, ale uzyskali interpretację indywidu-
Ministra z pytaniem: Czy ministerstwo podjęło sku- alną, z której wynika, że dofinansowanie takie nie
teczne działania, aby zapewnić, i w jakim czasie, podlega opodatkowaniu.
środki na gwarantowane zasiłki okresowe? W lutym 2009 r. wnioskodawca złożył stosowny
wniosek na zabudowę kotła c.o. wraz z układem so-
Z poważaniem larnym. Inwestycja została zakończona przed 15
sierpnia 2009 r. W listopadzie 2009 r. w wydziale fi-
Posłowie Bożena Kotkowska nansowym, przy okazji innej sprawy, wnioskodawca
i Grzegorz Pisalski ponownie informował się, czy od tej kwoty dofinan-
sowania należny będzie podatek. Również padła od-
powiedź „nie”. Jednakże w lutym 2010 r. wniosko-
Bielsko-Biała, dnia 10 listopada 2010 r. dawca otrzymał informację o uzyskanych przycho-
dach w związku z dofinansowaniem. Udzielono mu
telefonicznej informacji, że ostateczna decyzja na nie-
korzyść mieszkańców została podjęta 15 grudnia
2009 r. przez skarbnika urzędu miasta.
Urząd miasta Y również wdrożył ten sam pro-
gram i złożył wniosek o uzyskanie interpretacji in-
dywidualnej, po otrzymaniu odpowiedzi prezydent
miasta Y wniósł zarzuty, po czym uzyskał stanowi-
sko, że dofinansowanie z Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej winno być
61

wykazane w rozliczeniach rocznych osób fizycznych skodawca jest przekonany, że prawo nie działa wy-
i opodatkowane. Natomiast środki pochodzące z Wo- biórczo i dotyczy wszystkich obywateli.
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo- W uzupełnieniu wniosku z dnia 31 maja 2010 r.
darki Wodnej mieszczą się w kategoriach zwolnienia, wnioskodawca doprecyzował, że zadania realizowane
o którym mowa w art. 21 ust. l pkt 129 ustawy o po- w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji”
datku dochodowym, a urząd nie miał obowiązku spo- dofinansowane są z pożyczki z Wojewódzkiego Fun-
rządzania informacji PIT-8C. Interpretacje te zosta- duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, któ-
ły przesłane również do właściwego naczelnika urzę- ra wpłynęła na konto budżetu miasta, a dopiero póź-
du skarbowego, jak również do właściwego dyrektora niej z budżetu miasta w formie dotacji została przeka-
urzędu kontroli skarbowej. zana właściwemu podmiotowi na dofinansowanie
W uzupełnieniu wniosku z dnia 19 maja 2010 r. określonego zadania, tj. mającego na celu moderniza-
wnioskodawca doprecyzował, iż źródła finansowania cję systemu ogrzewania, a więc pożyczka została
inwestycji dotyczącej zabudowy kotła c.o. wraz z udzielona gminie, a nie osobie fizycznej korzystającej
układem solarnym kształtowały się następująco: z „Programu ograniczenia niskiej emisji”. W związku
— środki własne mieszkańca – 30%, z powyższym pan G. B., kierując wniosek do dyrekto-
— środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowi- ra Izby Skarbowej w Katowicach o wydanie interpre-
ska i Gospodarki Wodnej – 10%, tacji indywidualnej, zadał następujące pytanie:
— środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro- Czy urząd miasta słusznie wystawił PIT-8C na
dowiska i Gospodarki Wodnej – 60%. pełną kwotę dofinansowania?
Wnioskodawca był cały czas przekonany, że nie Zdaniem wnioskodawcy, środki o których mowa
będzie płacił podatku od tego dofinansowania. Jed- w przesłanym wniosku, nie podlegają opodatkowa-
nakże w lutym 2010 r. urząd przesłał wnioskodawcy niu. Wnioskodawca uważa, że udzielenie dotacji z
informację PIT-8C o wysokości przychodu uzyskane- budżetu gminy, który został zasilony pożyczką z Wo-
go z tytułu dofinansowania do zakupu urządzeń eko- jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
logicznych w ramach ww. programu w celu uwzględ- darki Wodnej mieści się w katalogu zwolnień, o któ-
nienia w rocznym rozliczeniu i opłaceniu podatku. W rych mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób
fizycznych.
czasie rozmów z osobą reprezentującą burmistrza
Reasumując, wnioskodawca ponownie stwierdza,
wnioskodawca nie uzyskał żadnych informacji zawie-
że środki przekazane w ramach „Programu ograni-
rających stosowne argumenty, potwierdzające słusz-
czenia niskiej emisji”, o których mowa we wniosku,
ność powyższej decyzji. Wnioskodawca zwrócił się z
tj. kwota w wysokości 60% nakładów inwestycyjnych,
pismem do urzędu miasta o podanie podstawy praw-
nie podlega opodatkowaniu.
nej uprawniającej do wystawienia tej informacji. W
Zdaniem dyrektora Izby Skarbowej w Katowi-
odpowiedzi na pismo wnioskodawca otrzymał jako
cach, w świetle obowiązującego stanu prawnego sta-
załącznik opinię prawną na temat dofinansowania z nowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo- przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za pra-
darki Wodnej, tj. środków, które stanowiły zaledwie widłowe.
10% wartości inwestycji. Tymczasem PIT-8C został Zdaniem dyrektora Izby Skarbowej podstawową
sporządzony na całość dofinansowania, tj. 70% war- zasadą podatku dochodowego od osób fizycznych jest
tości inwestycji (10% + 60%). Uzyskał również lako- zasada powszechności opodatkowania. Wynika ona
niczne wyjaśnienie, że zwolnienie nie dotyczy osób z treści art. 9 ust. l ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
fizycznych, jednocześnie poinformowano go, iż regu- podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U.
lamin zawierał informację o tym, że inwestor doko- z 2000 r. Nr 14, póz. 176, ze zm.), w myśl którego
nuje rozliczenia finansowego związanego z udziałem opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fi-
w programie zgodnie z ustawą o podatku dochodo- zycznych podlegają wszelkie dochody uzyskane przez
wym od osób fizycznych. Jednakże wcześniej poin- podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enume-
formowano wnioskodawcę, że tak jak mieszkańcy ratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu
innej gminy nie będzie płacił podatku. Natomiast po zwolnień przedmiotowych ustawy bądź od których
uzyskaniu PIT-8C wnioskodawca otrzymał w urzę- minister finansów zaniechał poboru podatku, w dro-
dzie miejskim odpowiedź, że decyzja zapadła 15 grud- dze rozporządzenia.
nia 2009 r., co wydaje się wnioskodawcy sprzeczne z Jednakże przepis art. 21 ust. l pkt 129 ww. ustawy
informacjami zawartymi w odpowiedzi urzędu miej- stanowi, że wolne od podatku dochodowego są dotacje
skiego z dnia 1 marca 2010 r. w rozumieniu przepisów o finansach publicznych,
Wnioskodawca zauważa, że w interpretacjach otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jedno-
otrzymanych przez inne urzędy również powołane są stek samorządu terytorialnego. Powyższe oznacza,
przepisy tejże ustawy o podatku dochodowym od osób że skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia uzależ-
fizycznych. Dla wnioskodawcy jest to dalece niezro- nione jest od źródła finansowania, tj. podmiotu wy-
zumiałe, czy w istocie środki pochodzące z tego sa- płacającego dotacje, a zarazem ustalenia, czy przy-
mego źródła i przeznaczone na ten sam cel mogą dla znawana dotacja jest w dotacja w rozumieniu przepi-
jednych być opodatkowane, a dla drugich nie. Wnio- sów o finansach publicznych.
62

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż organów podatkowych, podatników, płatników i in-


wnioskodawca otrzymał z urzędu gminy dofinanso- kasentów, a także ich następców prawnych oraz osób
wanie na zabudowę kotła c.o. wraz z układem solar- trzecich. W związku z powyższym sprawa ustalenia,
nym w ramach „Programu ograniczenia niskiej emi- czy środki przeznaczone na realizację „Programu
sji”. Dofinansowane to zostało wypłacone m.in. z ograniczenia niskiej emisji” mają formę dotacji, nie
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro- jest uregulowana przepisami prawa podatkowego,
dowiska i Gospodarki Wodnej (60% wartości inwe- lecz przepisami ustawy o finansach publicznych.
stycji). Jeżeli zatem forma udzielonego dofinansowania
Jeżeli zatem forma udzielonego dofinansowania – dotyczącego 60% wartości inwestycji – jest w isto-
jest w istocie dotacją w rozumieniu ustawy o finan- cie dotacją w rozumieniu ustawy o finansach pu-
sach publicznych i została wypłacana z budżetu jed- blicznych i zostało wypłacane z budżetu jednostki
nostki samorządu terytorialnego, to dotacja otrzy- samorządu terytorialnego, to dotacja otrzymana od
mana od urzędu gminy mieści się w kategoriach urzędu gminy – w ww. części – mieści się w katego-
dotacji zwolnionych na podstawie art. 21 ust. l pkt riach dotacji zwolnionych na podstawie art. 21 ust.
129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz- l pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób
nych. Jednocześnie urząd gminy nie miał obowiąz- fizycznych. Jednocześnie urząd gminy nie miał obo-
ku sporządzania informacji PIT-8C dla osób, które wiązku wykazania w informacji PIT-8C tej części
otrzymają dotację z budżetu gminy w ramach reali- dofinansowania.
zacji „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie
gminy R.”. stanowisko wnioskodawcy dyrektor Izby Skarbowej
Podkreślenia wymaga fakt, iż dotacja nie musi w Katowicach uznał za prawidłowe.
pochodzić ze środków własnych gminy, musi jedynie Mając powyższe na uwadze, kieruję do Pani Mi-
pochodzić z budżetu gminy w rozumieniu ustawy o nister zapytanie: Czy uwzględniając przedstawione
finansach publicznych. Skoro zatem dotacja nie była okoliczności, miasto Radlin w przedmiotowej sprawie
udzielona z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro- powinno wystawić panu G. PIT-8C?
dowiska, lecz z budżetu gminy zasilanego pożyczką
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Z poważaniem
należy stwierdzić, iż dotacja ta mieści się w katego-
riach zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. l pkt Poseł Adam Gawęda
129 ustawy. Udzielenie bowiem gminie pożyczki z
funduszu celowego nie jest równoznaczne z udziele- Warszawa, dnia 24 listopada 2010 r.
niem dotacji z funduszu celowego. Jednakże samo
ustalenie, że udzielane dofinansowanie pochodzi
z budżetu gminy, jest niewystarczające dla uzyska- Interpelacja
nia przedmiotowego zwolnienia, niezbędnym jest (nr 19484)
również ustalenie, iż jest ono w istocie dotacją w ro-
zumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 do ministra spraw wewnętrznych i administracji
r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005 r. Nr 249, oraz
późn. 2104, ze zm.). ministra sprawiedliwości
Należy zaznaczyć, że z przepisu art. 14b § l ww.
ustawy Ordynacja podatkowa wynika, że minister w sprawie wprowadzenia rozwiązań
właściwy do spraw finansów publicznych na pisemny prawnych dotyczących zwolnienia z kosztów
wniosek zainteresowanego wydaje, w jego indywidu- sądowych osób poszkodowanych w wyniku
alnej sprawie, pisemną interpretację przepisów pra- powodzi w 2010 r.
wa podatkowego (interpretację indywidualną).
Stosownie do art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej Szanowny Panie Ministrze! W związku z prośbą
przez przepisy prawa podatkowego rozumie się prze- o pomoc, skierowaną do mojego biura poselskiego
pisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowa- przez grupę mieszkańców regionu wodzisławskiego,
nych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu a w szczególności w interesie mieszkańców regionów
podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych dotkniętych tegoroczną powodzią zwracam się z
przez Rzeczpospolitą Polską innych umów między- prośbą do Pana Ministra o pomoc.
narodowych dotyczących problematyki podatkowej, Zwracam się do Pana z prośbą o podjęcie działań
a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na zmierzających do zmiany regulacji prawnej w zakre-
podstawie ustaw podatkowych. Zgodnie z art. 3 pkt sie uzyskania zwolnień z kosztów sądowych oraz
l Ordynacji podatkowej przez ustawy podatkowe ro- opłat skarbowych i innych opłat administracyjnych
zumie się ustawy dotyczące podatków, opłat oraz nie- przez osoby poszkodowane w wyniku klęsk żywioło-
podatkowych należności budżetowych określające wych (powodzi) w 2010 r.
podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obo- Ustawą z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu
wiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz. U. z 2010 r.
stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki Nr 7, poz. 44) wprowadzono do polskiego systemu
63

prawnego instytucję tzw. pozwów grupowych. Zało- 3. Przepis ust. 2 stosuje się także do postępowania
żeniem ustawodawcy było umożliwienie grupie osób o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości,
poszkodowanych przez określone w art. 1 ww. ustawy których księgi wieczyste zaginęły lub uległy znisz-
zdarzenia dochodzenia swoich roszczeń pieniężnych czeniu wskutek powodzi.”
(odszkodowań) w jednym postępowaniu, bez koniecz- Przepisy powyższej ustawy mogłyby stanowić
ności wszczynania przez te osoby wielu odrębnych wzorzec dla wprowadzenia podobnych rozwiązań
postępowań sądowych. Słuszna co do zasady regula- prawnych, w tym dotyczących zwolnienia od kosztów
cja prawna zawarta w ww. ustawie nie przewiduje sądowych również obecnie w stosunku do poszkodo-
jednak możliwości zwolnienia osób poszkodowanych wanych w wyniku powodzi w 2010 r. W związku z
od ponoszenia kosztów sądowych. Wynika to wprost powyższym kieruję do Pana Ministra pytanie: Czy,
z art. 24 tejże ustawy. Mocą tego przepisu nie stosu- uwzględniając przedstawione okoliczności, widzi Pan
je się w postępowaniu grupowym przepisów ustawy możliwość i skieruje propozycje zmian legislacyjnych
z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach do dalszych prac mających na celu wprowadzenie roz-
cywilnych, które z kolei są podstawą do ubiegania się wiązań prawnych dotyczących zwolnienia od kosztów
o zwolnienie od kosztów sądowych przez osoby nie- sądowych w stosunku do poszkodowanych w wyniku
posiadające środków na wpis sądowy i dalsze koszty
powodzi w 2010 r.?
procesu. Jak okazuje się w praktyce, tego rodzaju
regulacja prawna uniemożliwia dochodzenie rosz- Z wyrazami szacunku
czeń w postępowaniu grupowym przez tych poszko-
dowanych, którzy z powodu określonych zdarzeń (w Poseł Adam Gawęda
tym przypadku powodzi) utracili dorobek całego ży-
cia i nie posiadają żadnych, nawet minimalnych środ- Warszawa, dnia 24 listopada 2010 r.
ków na uiszczenie tych kosztów. Taka sytuacja do-
tknęła właśnie osoby poszkodowane w wyniku powo-
dzi, jakie miały miejsce w maju i czerwcu 2010 r. Interpelacja
Z rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami (nr 19485)
gminy Wilków (jednej z najbardziej poszkodowanych
w wyniku powodzi gmin w Polsce) wynika, iż chcie- do ministra środowiska
liby oni na drodze sądowej w postępowaniu grupo-
wym dochodzić swoich roszczeń, jednakże z uwagi w sprawie wypełniania przez Polskę
na brak jakichkolwiek środków pieniężnych, które zobowiązań wynikających z akcesji do UE
mogliby przeznaczyć na koszty procesu (tj. wpis są- w zakresie wspierania produkcji na rynku
dowy w wysokości 2% dochodzonych roszczeń oraz wewnętrznym energii ze źródeł
dalsze koszty sądowe), nie mogą tego uczynić. odnawialnych
Podobne informacje docierają do mnie za pośred-
nictwem mediów odnośnie do mieszkańców Sando- Jako kraj członkowski UE Rzeczpospolita Polska
mierza. jest zobowiązana do wdrożenia dyrektywy 2001/77/
Dostrzegając powyższy problem, zwracam się do WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Pana Ministra z prośbą o rozważenie podjęcia dzia- wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii
łań, które mogłyby doprowadzić do zmiany przepisów ze źródeł odnawialnych. Wspomniana dyrektywa
ww. ustawy lub też uchwalenia ustawy, która zwal-
określiła tzw. wskaźnikowe cele krajowe dotyczące
niałaby generalnie osoby poszkodowane w wyniku
udziału energii ze źródeł odnawialnych w stosunku
powodzi z kosztów sądowych i administracyjnych.
do zużycia energii elektrycznej brutto. Polska zobo-
Chciałbym w tym miejscu zwrócić uwagę, iż podobne
wiązała się w traktacie akcesyjnym do osiągnięcia
rozwiązanie prawne wprowadzone zostało po powo-
dzi z 1997 r. 7,5% energii z OZE do roku 2010.
W ustawie z 17 lipca 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr Krajowe dokumenty strategiczne m.in. „Strategia
80, poz. 494) o szczególnych zasadach postępowania rozwoju energetyki odnawialnej” (uchwała Sejmu RP
administracyjnego i sądowego w związku z usuwa- z 2001 r.), „Polityka ekologiczna państwa”, a także
niem skutków powodzi z lipca 1997 r. w art. 3 wpro- przyjęty 4.01.2005 r. przez rząd dokument „Polityka
wadzono zapis następującej treści: energetyczna Polski do 2025 roku” zakładają osią-
„1. W postępowaniu administracyjnym oraz w po- gnięcie 7,5% udziału energii ze źródeł odnawialnych
stępowaniu sądowym w sprawach związanych z usu- w bilansie energetycznym kraju w roku 2010, a 14%
waniem skutków powodzi osoby poszkodowane nie w roku 2020, w odniesieniu do energii elektrycznej,
ponoszą opłat skarbowych i innych opłat administra- cieplnej i in.
cyjnych oraz kosztów sądowych. Zastosowane w 2005 r. instrumenty wsparcia roz-
2. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszcze- woju energetyki ze źródeł odnawialnych, tzw. zielone
nia akt w zakresie dotyczącym odtworzenia akt są- certyfikaty, miały za zadanie przyspieszyć rozwój
dowych zniszczonych lub zaginionych wskutek powo- OZE i dać impuls do nowych inwestycji. Wraz z upły-
dzi jest wolne od kosztów sądowych. wem założonego okresu należy ocenić skuteczność
64

prowadzonej polityki i instrumentów zastosowanych Czy i w jaki sposób rząd monitoruje działania
dla osiągnięcia wyznaczonych celów. gmin w zakresie wypełnienia powyższych zobowią-
Proszę zatem o odpowiedź: Czy założony cel – zań?
7,5% udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilan- Analiza sytuacji w gminach mojego okręgu nie
sie energetycznym – zostanie z upływem roku 2010 napawa optymizmem, stopień skanalizowania gmin
osiągnięty? waha się od 15% do 85%, przy czym najwięcej jest
Czy – w świetle rezultatów osiągniętych na koniec gmin, które problem rozwiązały w ok. 40–50%.
roku 2010 – jest możliwe uzyskanie założonych w Jakie działania podejmie rząd, by przywrócić
krajowych dokumentach strategicznych wielkości szybkie tempo realizacji kanalizacji i oczyszczalni i
produkcji energii odnawialnej w roku 2014? wspomóc samorządy lokalne w realizacji założonych
celów?
Poseł Anna Paluch
Poseł Anna Paluch
Warszawa, dnia 25 listopada 2010 r.
Warszawa, dnia 25 listopada 2010 r.

Interpelacja
(nr 19486) Interpelacja
(nr 19487)
do ministra środowiska
do ministra spraw wewnętrznych i administracji
w sprawie wypełniania przez Polskę
zobowiązań wynikających z akcesji do UE w sprawie okresu opłacania z budżetu Policji
w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych tymczasowej kwatery dla funkcjonariusza,
który z urzędu został przeniesiony
Przystępując do Unii Europejskiej, Polska zobo- do pełnienia służby w innej miejscowości
wiązała się wprowadzić do porządku prawnego i
wdrożyć przepisy prawne obowiązujące w Unii w za- Szanowny Panie Ministrze! Art. 96 ust. 4 ustawy
kresie ochrony środowiska. Wynegocjowane i zaak- z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji określa sposób i
ceptowane przez nasz kraj zobowiązania w tej dzie- tryb przyznania tymczasowej kwatery dla funkcjo-
nariuszy Policji, którzy zostali przeniesieni z urzędu
dzinie zostały ujęte w traktacie akcesyjnym. Zawar-
do pełnienia służby w innej miejscowości. Ww. zapis
to tam również okresy przejściowe, gdyż wdrożenie
mówi, iż policjantowi przeniesionemu z urzędu do
unijnych standardów w obszarze „Środowisko” wy-
służby w innej miejscowości, który w poprzednim
maga przeprowadzenia inwestycji na ogromną skalę
miejscu pełnienia służby nie zwolnił zajmowanego
i poniesienia nakładów z tym związanych.
lokalu mieszkalnego lub domu, o którym mowa w
W zakresie oczyszczania ścieków komunalnych
ust. 1, można przydzielić tymczasową kwaterę we-
obowiązuje w UE dyrektywa 91/271/WE z dnia 21 dług przysługujących norm, bez uwzględnienia za-
maja 1991 r. Dla jej całkowitego wdrożenia ustano- mieszkałych z nim członków rodziny. Koszty zakwa-
wiono okres przejściowy do 31 grudnia 2015 r. Usta- terowania pokrywane są ze środków budżetowych
nowiony dla ww. dyrektywy cel pośredni zakłada Policji, nie dłużej niż przez 2 lata od dnia przydziele-
osiągnięcie zgodności z jej wymaganiami dla 1069 nia tymczasowej kwatery.
aglomeracji do końca 2010 r. Zapis tego aktu prawnego oznacza, iż po 24-mie-
Czy wskazany cel pośredni zostanie osiągnięty w sięcznym okresie funkcjonariusz Policji, który ze
założonym terminie, tj. do 31 grudnia 2010 r.? względu na przeniesienie do innej miejscowości otrzy-
„Krajowy program oczyszczania ścieków komu- mał tymczasową kwaterę, jest zmuszony do pokrycia
nalnych” przyjęty przez rząd w grudniu 2003 r. w z własnych środków finansowych kosztów utrzyma-
celu sprawnej implementacji dyrektywy 91/271/WE, nia ww. lokalu mieszkalnego. Według mojej opinii
a obejmujący modernizację, rozbudowę i budowę sys- jest to krzywdząca forma pakietu socjalnego dla tych
temów kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w funkcjonariuszy, albowiem niejednokrotnie zmusze-
aglomeracjach nie mniejszych niż 2000 RLM, zakła- ni oni zostali do rozłąki ze swoimi rodzinami, które
da ponadto wypełnienie zobowiązań dla aglomeracji nie chciały przechodzić procesu adaptacji w nowej
powyżej 15 000 RLM do końca 2010 r. miejscowości, do której został przeniesiony dany
Jak rząd planuje osiągnąć założony cel wobec funkcjonariusz Policji.
opóźnień w realizacji oczyszczalni „Czajka” dla m. st. Pokrycie kosztów po okresie 2 lat z własnych
Warszawy? środków finansowych tymczasowej kwatery wpłynie
Czy wobec opóźnień w realizacji inwestycji finan- moim zdaniem deprymująco na jakość wykonywanej
sowanych z Funduszu Spójności występuje zagroże- pracy przez funkcjonariuszy, albowiem będą oni po-
nie niewypełnienia zobowiązań akcesyjnych wynika- siadali znacznie obniżone dochody domowe, co przy
jących z dyrektywy 91/271/WE? dzisiejszych wysokich kosztach utrzymania wpłynie
65

negatywnie na poziom życia ich rodzin. Należy rów- Pytanie: Czy przewiduje się zmianę przepisów,
nież podkreślić, iż funkcjonariusze ci ponoszą koszty tak aby wyeliminować trudności w interpretacji prze-
związane z cotygodniowym dojazdem do rodzinnego pisów bhp w zakresie telepracy oraz wyeliminować
domu (w wielu przypadkach ze względu na odległość inne istniejące przeszkody prawne utrudniające na-
pracy funkcjonariusz przebywa w rodzinnym domu wiązanie stosunku pracy w tej formie prawnej?
w cyklu weekendowym), co również wpływa na obni-
Z wyrazami szacunku
żenie ich dochodów.
Dlatego też zwracam się do Pana Ministra z proś- Poseł Tadeusz Arkit
bą o odpowiedź na poniższe pytania:
1. Czy prowadzone są w resorcie spraw wewnętrz- Warszawa, dnia 23 listopada 2010 r.
nych i administracji prace nad zmianą tych przepi-
sów? Jeżeli tak, na jakim są etapie? Jeżeli nie, czy
Pan Minister nie widzi możliwości zmian tych regu-
lacji pod kątem opłacenia tego typu lokali mieszkal-
nych dla przeniesionych funkcjonariuszy Policji przez Interpelacja
okres trwania przeniesienia? (nr 19489)
2. Ile wynosi corocznie pokrycie kosztów z budże-
tu Policji na opłacenie tymczasowych kwater dla do ministra środowiska
przeniesionych funkcjonariuszy Policji?
3. Ilu funkcjonariuszy Policji korzysta z tego roz- w sprawie odpowiedzialności dzierżawcy
wiązania? terenu za szkody łowieckie
Z poważaniem
Szanowny Panie Ministrze! Zgodnie z art. 46
Poseł Adam Krupa ustawy Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995
r. (Dz. U. 2009 r. Nr 92, poz. 753) dzierżawca lub za-
Warszawa, dnia 25 listopada 2010 r. rządca obwodu łowieckiego zobowiązany jest do po-
krycia szkód wyrządzonych w uprawach i płodach
rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny.
Interpelacja Zgodnie z art. 2 wspomnianej ustawy ww. zwierzęta
(nr 19488) łowne w stanie wolnym stanowią własność Skarbu
Państwa jako dobro ogólnonarodowe. W świetle ist-
do ministra pracy i polityki społecznej niejących przepisów odpowiedzialnością finansową
za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną będącą
w sprawie zatrudnienia pracowniczego własnością Skarbu Państwa obarczone są koła ło-
w formie telepracy oraz związanych z tym wieckie finansowane ze składek jej członków, które
przepisów bhp na skutek bardzo dużego wzrostu liczebności popu-
lacji zwierzyny łownej nie mają środków na pokrycie
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych szkód. Dochodzimy tutaj do pewnej niezręczności
„Lewiatan” zwraca uwagę na zatrudnienie w formie prawnej, gdzie odpowiedzialnością deliktową za szko-
telepracy, obowiązki w zakresie bhp oraz związane z dy wyrządzone przez zwierzęta w stanie wolnym ob-
tym problemy. Założenia konstrukcji telepracy zawie- ciążone są koła łowieckie. Istotnie naturalnym roz-
rały w sobie realizację postulatu zwiększenia zatrud- wiązaniem byłoby przejęcie zobowiązań kół łowiec-
nienia osób niepełnosprawnych, starszych, bezrobot- kich wynikających ze szkód powstałych przez zwie-
nych. Niestety, jak wynika z przygotowanego przez rzęta przez Skarb Państwa. W obecnej sytuacji finan-
PKPP „Lewiatan” raportu, ta forma zatrudnienia sowej i pogorszających się wyników finansowych
nie jest zbyt często stosowana. Dzieje się tak dlatego, instytucji państwowych sprawiedliwym rozwiąza-
że pracodawcy mają szereg wątpliwości dotyczących niem jest udział Skarbu Państwa w osobie Lasów
obowiązujących przepisów bhp, a zwłaszcza ich inter- Państwowych (co już w przeszłości miało miejsce) w
pretacji w kontekście wspomnianej formy zatrudnie- wypłacanych odszkodowaniach przez zarządcę bądź
nia. Mało precyzyjne pozostaje np. to, czy inspektor dzierżawcę terenów łowieckich.
bhp przed wprowadzeniem telepracy powinien udać W związku z powyższym proszę o odpowiedź na
się do miejsca zamieszkania pracownika świadczące- następujące pytanie: Czy ministerstwo zamierza
go pracę w ramach telepracy celem oceny spełnienia podjąć jakieś działania w celu rozwiązania tego pro-
blemu?
wymogów bhp itp.
Mając powyższe na uwadze, postuluje się przegląd Z poważaniem
i modyfikację przepisów utrudniających stosowanie
telepracy, z uwzględnieniem obowiązków wynikają- Poseł Leszek Jastrzębski
cych z bhp, oraz ich dostosowanie do specyfiki tele-
pracy. Warszawa, dnia 24 listopada 2010 r.
66

Interpelacja znacznie ruch drogowy na tym obszarze Warszawy,


(nr 19490) ponadto jest ważnym elementem infrastruktural-
nym, który w znacznym stopniu rozwiąże istniejące
do ministra infrastruktury problemy komunikacyjne.
W związku z powyższym proszę o udzielenie od-
w sprawie budowy kanalizacji na terenie powiedzi na następujące pytania:
dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 1. W jakiej fazie znajdują się prace administracyj-
ne nad trasą Olszynki Grochowskiej?
Szanowny Panie Ministrze! Kanalizacja jest jed- 2. Jaka jest ostateczna wersja przebiegu trasy Ol-
nym z podstawowych urządzeń infrastrukturalnych szynki Grochowskiej?
rozwiniętych miast zachodniej Europy. Trudno jest
sobie wyobrazić stolicę aspirującą do grona nowocze- Z poważaniem
snego miasta, nieposiadającą instalacji kanalizacyj-
nych. Niestety w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Poseł Leszek Jastrzębski
skanalizowanych jest jedynie 20% wszystkich gospo-
darstw domowych. W związku ze wzrastającą liczbą Warszawa, dnia 24 listopada 2010 r.
nowych nieskanalizowanych osiedli problem kanali-
zacji w tej dzielnicy powinien zostać uznany za prio-
rytetowy. Szczelność przydomowych zbiorników ście- Interpelacja
kowych, w szczególności w gospodarstwach starego (nr 19492)
budownictwa, jest wątpliwa. Skutki takiego stanu
rzeczy dla środowiska naturalnego mogą być kata- do ministra spraw wewnętrznych i administracji
strofalne i nieodwracalne. Konstytucyjnie jesteśmy
zobligowani do zapewnienia bezpieczeństwa ekolo- w sprawie nielegalnych wysypisk śmieci
gicznego przyszłym pokoleniom. W tej chwili tempo na terenach leśnych
rozbudowy sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Wawer
jest niewystarczające. Szanowny Panie Ministrze! Dużym problemem
W związku z powyższym proszę o udzielenie od- mieszkańców i władz samorządowych na terenie ca-
powiedzi na następujące pytania: łej Polski są nielegalne wysypiska śmieci, które w
1. Jakie są plany (harmonogram) rozbudowy sie- szczególności dotyczą tzw. terenów zielonych. Bardzo
ci kanalizacyjnej na terenie dzielnicy Wawer m.st. dobrym przykładem jest dzielnica Wawer m.st. War-
Warszawy? szawy, której ok. 70% powierzchni zajmują tereny
2. Kiedy zostanie zrealizowana inwestycja budo-
zielone. Na terenie dzielnicy usytuowany jest Mazo-
wy kolektora ściekowego „W”?
wiecki Park Krajobrazowy i liczne pomniki przyrody,
Z poważaniem dzięki czemu jest powszechnie znana ze swych walo-
rów klimatycznych. W ostatnich latach problem nie-
Poseł Leszek Jastrzębski legalnych wysypisk śmieci na terenach leśnych
znacznie się nasilił. Według mnie jednym z powodów
Warszawa, dnia 24 listopada 2010 r. takiego stanu rzeczy jest zbyt małe zaangażowanie
odpowiednich służb w kontrolę umów zawieranych
pomiędzy mieszkańcami a przedsiębiorstwami zaj-
Interpelacja mującymi się wywozem śmieci.
(nr 19491) W związku z powyższym zwracam się do Pana
Ministra z następującymi pytaniami:
do ministra infrastruktury 1. Czy odpowiednie służby prowadzą skoordyno-
wane działania kontrolne umów na wywóz odpa-
w sprawie budowy trasy dów?
Olszynki Grochowskiej 2. Czy ministerstwo planuje wprowadzić nowe re-
gulacje prawne w celu zwalczenia problemu?
Szanowny Panie Ministrze! W związku z pracami 3. Czy ministerstwo dysponuje statystykami do-
nad północną oraz południową obwodnicą Warszawy tyczącymi ilości przeprowadzanych kontroli umów
mam pytanie dotyczące tzw. trasy Olszynki Gro- na wywóz odpadów?
chowskiej. Wspomniana trasa planowo ma być łącz-
nikiem pomiędzy południową obwodnicą Warszawy Z poważaniem
a Trasą Toruńską oraz trasą mostu Północnego.
Koncepcja co do położenia trasy na przestrzeni ostat- Poseł Leszek Jastrzębski
nich lat ulegała dużym zmianom. Nie ma wątpliwości
co do tego, że przedmiotowa trasa usprawniłaby Warszawa, dnia 24 listopada 2010 r.
67

Interpelacja Jak podkreślili zainteresowani, taka decyzja po-


(nr 19493) woduje zagrożenie istnienia 90 miejsc pracy, co w
przypadku powiatu o najwyższym stopniu bezrobocia
do ministra pracy i polityki społecznej stanowi problem społeczny. Ponadto likwidacja In-
terCity PKP SA w Skarżysku-Kamiennej spowoduje
w sprawie spójnego programu pomocy perturbacje w kolejowej obsłudze pasażerskiej.
dla rodzin wielodzietnych Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność” popiera działania miejscowej
Szanowna Pani Minister! Sytuacja w wielu pol- komisji oddziałowej związku przeciwstawiające się
skich rodzinach wielodzietnych jest dramatyczna. planom likwidacji miejsc pracy.
Standard życia zdecydowanie odbiega od przyjętych Mając na uwadze powyższe, proszę Pana Ministra
norm. Warto wspomnieć o tym, że ubóstwo, w jakim o zainteresowanie się niniejszą sprawą.
dorastają osoby małoletnie, bardzo często przekłada W związku z powyższym zwracam się z pytania-
się na ich dorosłe życie. Doświadczenie dużej biedy w mi do Pana Ministra:
dzieciństwie może prowadzić do zaburzonego rozwo-
1. Czy istnieje możliwość nielikwidowania odcin-
ju. Młode osoby borykające się z brakiem pieniędzy
ka InterCity PKP SA w Skarżysku-Kamiennej?
mają trudności w zdobyciu wykształcenia, późniejsze
2. Jakie kroki zamierza Pan podjąć w przedmio-
bezrobocie godzi w ich godność osobistą. Następują-
towej sprawie?
ce poczucie krzywdy społecznej ma często ujście w
postaci patologicznych zachowań. Prawidłowy rozwój Z poważaniem
dzieci jest warunkowany rozwojem zainteresowań,
często różne ośrodki mają w swojej ofercie bogatą pa- Poseł Jarosław Rusiecki
letę zajęć, niestety płatnych, dostępnych dla rodzin
zamożniejszych. Jedynym remedium na tego typu Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 27 października 2010 r.
sytuacje jest przygotowanie spójnego programu po-
mocy, który z należytą starannością uwzględni po-
trzeby rodzin wielodzietnych. Interpelacja
W związku z powyższym proszę o udzielenie od- (nr 19495)
powiedzi na następujące pytania:
1. Czy ministerstwo ma w planach przygotowanie do ministra kultury i dziedzictwa narodowego
spójnego programu pomocy dla rodzin wielodziet-
nych zagrożonych ubóstwem? w sprawie zapewnienia środków w budżecie
2. Na jaką pomoc ze strony państwa w obecnym programu „Dziedzictwo kulturowe”
stanie prawnym może liczyć rodzina wielodzietna w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
zagrożona ubóstwem? Narodowego w 2011 r. na poziomie
3. Czy ministerstwo ma w planach wprowadzenie co najmniej 130 mln zł
refundacji dla dzieci z rodzin ubogich zajęć pozasz-
kolnych? Szanowny Panie Ministrze! Towarzystwo Opieki
Z poważaniem nad Zabytkami zwróciło się do mojego biura posel-
Poseł Leszek Jastrzębski skiego z prośbą o podjęcie działań w sprawie zapew-
nienia środków w budżecie programu „Dziedzictwo
Warszawa, dnia 24 listopada 2010 r. kulturowe” w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w 2011 r. na poziomie co najmniej 130
mln zł (zgodnie ze stanem w 2008 r.).
Interpelacja Jak podkreślili zainteresowani, wniosek uzasad-
(nr 19494) niony jest nieproporcjonalnymi nakładami państwa
na ochronę dziedzictwa narodowego w stosunku do
do ministra infrastruktury wielkiej skali zaniedbań w tym zakresie w całym kra-
ju. Budżet na ochronę zabytków powinien wrastać w
w sprawie planu likwidacji odcinka PKP kolejnych latach proporcjonalnie do potrzeb zgłasza-
InterCity SA w Skarżysku-Kamiennej nych przez właścicieli i użytkowników obiektów za-
bytkowych.
Szanowny Panie Ministrze! Prezydium Zarządu Potrzeby finansowe zgłaszane ministrowi kultury
Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w każdym roku przekraczają 600 mln zł i dotyczą
zwróciło się do mojego biura poselskiego z prośbą o zaledwie ok. 2% uprawnionych do otrzymywania po-
podjęcie działań w sprawie planu likwidacji odcinka mocy państwa, co dowodzi wielkiej skali problemu.
InterCity PKP SA w Skarżysku-Kamiennej*).
Tymczasem w 2010 r. budżet programu „Dziedzictwo
kulturowe”, priorytet 1: Ochrona zabytków, wyniósł
*) Załącznik – w aktach Sekretariatu Posiedzeń Sejmu. niecałe 50 mln zł.
68

Mając na uwadze powyższe, proszę Pana Ministra — zagwarantowania pacjentom jednoznacznej ni-
o zainteresowanie się niniejszą sprawą. czym nieograniczonej możliwości korzystania ze
W związku z powyższym zwracam się z pytania- świadczeń zabiegowych w gabinecie zabiegowym le-
mi do Pana Ministra: karza POZ;
1. Czy istnieje możliwość zapewnienia środków — zagwarantowania jednoznacznej interpretacji
w budżecie programu „Dziedzictwo kulturowe” w w zakresie zadań możliwych do realizacji w gabinecie
Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego pielęgniarki (położnej POZ i w gabinecie zabiegowym
w 2011 r. na poziomie co najmniej 130 mln zł (zgodnie lekarza POZ);
ze stanem z 2008 r.)? — zagwarantowania wysokiej jakości badań labo-
2. Jakie kroki zamierza Pan podjąć w przedmio- ratoryjnych poprzez pozostawienie organizacji ich
towej sprawie? pobrania i transportu w gestii świadczeniodawcy,
który od lat otrzymuje na ten cel środki z NFZ, czyli
Z poważaniem lekarza POZ;
— zagwarantowania dzieciom do 12. miesiąca ży-
Poseł Jarosław Rusiecki cia częstszych wizyt patronażowych pielęgniarki
podstawowej opieki zdrowotnej, minimum czterech,
Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 25 października 2010 r. tj. raz na kwartał;
— zagwarantowania dzieciom i młodzieży szkol-
nej dostępu do świadczeń pielęgniarki środowiska
Interpelacja nauczania i wychowania w każdej szkole w gabinecie
(nr 19496) pomocy przedlekarskiej lub innym pomieszczeniu na
terenie szkoły;
do ministra zdrowia — zagwarantowania możliwości samodzielnego
dostosowania harmonogramu czasu pracy pielęgniar-
w sprawie uwzględnienia w projekcie ki środowiska nauczania i wychowania z uwzględnie-
nowelizowanego rozporządzenia z 29 niem liczby szkół, uczniów i planu lekcji;
sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń — zagwarantowania matce i dziecku uzyskania
gwarantowanych z zakresu podstawowej pierwszej wizyty patronażowej położnej środowisko-
opieki zdrowotnej uwag i stanowisk wej do 48 godzin od zgłoszenia.
zgłaszanych przez Naczelną Radę Wprowadzenie zaproponowanych zmian zapewni
Pielęgniarek i Położnych poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowot-
nych.
Szanowna Pani Minister! Świętokrzyska Izba Mając na uwadze powyższe, proszę Panią Mini-
Pielęgniarek i Położnych zwróciła się do mojego biu- ster o zainteresowanie się niniejszą sprawą.
ra poselskiego z prośbą o podjęcie działań w sprawie W związku z powyższym zwracam się z pytaniem
uwzględnienia w projekcie nowelizowanego rozporzą- do Pani Minister: Czy istnieje możliwość wprowadze-
dzenia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świad- nia zaproponowanych zmian?
czeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej uwag i stanowisk zgłaszanych przez Na- Z poważaniem
czelną Radę Pielęgniarek i Położnych.*) Jak podkre-
ślili zainteresowani, dotychczasowe doświadczenia z Poseł Jarosław Rusiecki
współpracy z Ministerstwem Zdrowia budzą niepo-
kój, że zgłaszane uwagi i postulaty mogą nie zostać Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 29 października 2010 r.
uwzględnione w znowelizowanym rozporządzeniu.
Brak uwzględnienia przez Ministerstwo Zdrowia
postulatów przedstawicieli ponad 250-tysięcznej kor- Interpelacja
poracji zawodowej nie może gwarantować wydania (nr 19497)
rozporządzenia, którego zapisy będą jasne, czytelne,
jednoznaczne interpretacyjnie i, co najważniejsze, do ministra środowiska
zapewnią niezakłócony dostęp do świadczeń zdrowot-
w sprawie powtórnego użytku przez zakłady
nych, dając poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego
browarnicze butelek o zielonej barwie,
obywatelom.
które dziś są bezzwrotne
Zainteresowani wnioskują w sprawie:
— zagwarantowania pacjentom możliwości korzy-
Szanowny Panie Ministrze! Wzrost świadomości
stania ze świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki
ekologicznej polskiego społeczeństwa, choć zapewne
zdrowotnej (środowiskowo-rodzinnej) w miejscu za-
nadal niesatysfakcjonujący, jest jednak wyraźnie wi-
mieszkania pacjenta – rodziny;
doczny. Nasi rodacy coraz chętniej segregują odpady
z myślą o możliwym ich recyklingu, który w sposób
*) Załączniki – w aktach Sekretariatu Posiedzeń Sejmu. oczywisty przyczynia się do ochrony naszego środo-
69

wiska. Z tym większym zdziwieniem wielu obserwu- te stały się ważnym bodźcem do rozpoczęcia własnej
je sytuację, w której zakłady browarnicze coraz czę- działalności gospodarczej.
ściej używają do rozlewania piwa butelek o zielonej Niestety, według bieżących informacji i projek-
barwie, które są bezzwrotne. Jedną z osób, które ofi- towanego podziału środków w budżecie państwa na
cjalnie podnoszą ten problem, jest radny Rady Miasta przyszły rok środki finansowe Funduszu Pracy mają
Zamość, którego apel stał się inspiracją do skierowa- ulec znacznej redukcji. Wywołuje to zaniepokojenie
nia do Pana Ministra niniejszej interpelacji i zawar- zarówno bezrobotnych, osób narażonych na bezro-
tych w niej pytań. Dla pana radnego, jak i dla mnie bocie w następnych latach, jak i służb odpowiedzial-
osobiście sytuacja, w której browary nie mają praw- nych za walkę ze zjawiskiem bezrobocia. Mniej środ-
nego obowiązku powtórnego wykorzystania zwraca- ków w ramach Funduszu Pracy to mniej możliwości
nych im butelek, jest nie do pogodzenia ze słuszną i skutecznego działania urzędów pracy. Bez tych
konieczną polityką ochrony środowiska. środków powiatowe urzędy pracy stracą swą zasad-
W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana niczą funkcję – walki z bezrobociem – i powrócą do
Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące czasów sprzed kilkunastu lat, gdy często nazywane
pytania: były urzędami rejestracji bezrobotnych, a nie urzę-
1. Dlaczego zakłady browarnicze wykorzystują do dami pracy.
ponownego rozlewu piwa wyłącznie butelki o brązo- Obniżanie środków Funduszu Pracy i ich ewen-
wej barwie, butelki zielone są zaś wyrzucane na tualne zagospodarowywanie na inne ważne cele mo-
śmietnik? głoby być zrozumiałe w sytuacji dużego tempa wzro-
2. Czy w kierowanym przez Pana Ministra resor- stu gospodarczego, który pociągałby za sobą duży
cie trwają ewentualne prace nad nowelizacją prawa rozwój przedsiębiorczości i naturalne tworzenie no-
w tym zakresie bądź też prace takie są planowane? wych miejsc pracy. Tymczasem sytuacja jest niestety
radykalnie odmienna. Na duży wzrost gospodarczy
Z poważaniem
niestety nie mamy co liczyć. Brak zatem również per-
spektyw na naturalną, gospodarczą i rynkową walkę
Poseł Sławomir Zawiślak
z bezrobociem.
To negatywne zjawisko niestety ostatnio zaczyna
Warszawa, dnia 26 listopada 2010 r.
rosnąć na sile, zwłaszcza we wschodniej części na-
szego kraju. Do tego dochodzą negatywne skutki
niżu demograficznego, który w najbliższych latach
może spowodować wzrost bezrobocia wśród nauczy-
cieli i wszystkich środowisk okołoszkolnych. Zmniej-
Interpelacja
szanie środków Funduszu Pracy w takiej sytuacji
(nr 19498)
jest – najdelikatniej rzecz ujmując – szkodliwym nie-
do ministra pracy i polityki społecznej porozumieniem, które w efekcie spowoduje dodatko-
wy wzrost bezrobocia, a przez to wzrost wydatków
w sprawie środków finansowych Funduszu na klasyczną pomoc społeczną, i przyczyni się do
Pracy przeznaczonych na przeciwdziałanie dalszej stagnacji gospodarczej całego kraju, a zwłasz-
bezrobociu i łagodzenie jego skutków cza jego wschodniej części.
Wobec powyższego uprzejmie proszę Panią Mi-
Szanowna Pani Minister! Jednym z podstawo- nister o udzielenie odpowiedzi na następujące pyta-
wych i najbardziej skutecznych środków walki z bez- nia:
robociem są środki Funduszu Pracy przeznaczane 1. Jakie jest stanowisko Pani Minister i resortu
na przeciwdziałanie temu najbardziej niebezpiecz- pracy w sprawie obniżenia wysokości środku Fundu-
nemu zjawisku społecznemu, łagodzenie jego skut- szu Pracy w przyszłym roku?
ków oraz aktywizację osób pozbawionych zatrudnie- 2. Czy redukcja środków na walkę z bezrobociem
nia i źródeł utrzymania. Środki te, wydatkowane jest rzeczywiście dobrym sposobem na oszczędności
efektywnie przez powiatowe urzędy pracy na terenie w budżecie?
całego kraju, pomogły wielu naszym rodakom w 3. Czy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w
przekwalifikowaniu się, przystosowaniu swoich przypadku obniżenia środków Funduszu Pracy prze-
umiejętności do potrzeb rynku pracy i wyjściu z po- widuje jakiekolwiek alternatywne programy i sposo-
tężnego kryzysu społecznego i materialnego, gene- by walki z bezrobociem realizowane przez powiatowe
rowanego zawsze w przypadku utraty pracy i źródeł urzędy pracy?
utrzymania rodziny. Środki z Funduszu Pracy są Z poważaniem
także bardzo cenną pomocą dla pracodawców, którzy
dzięki nim doposażyli lub stworzyli od podstaw do- Poseł Sławomir Zawiślak
datkowe miejsca pracy dla skierowanych do nich
przez urzędy pracy bezrobotnych. Dla wielu środki Warszawa, dnia 26 listopada 2010 r.
70

Interpelacja Interpelacja
(nr 19499) (nr 19500)

do ministra gospodarki do ministra infrastruktury

w sprawie proponowanych przez w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy


Ministerstwo Gospodarki zmian w art. 54 o komercjalizacji, restrukturyzacji
i prywatyzacji przedsiębiorstwa
ustawy Prawo energetyczne dotyczących
państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,
wprowadzenia bezterminowej ważności
ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze
świadectw kwalifikacyjnych oraz ustawy o transporcie kolejowym
(druk nr 3389)

Szanowny Panie Premierze! Proponowane przez Szanowny Panie Ministrze! Procedowany w ko-
kierowany przez Pana Premiera resort zmiany w art. misjach projekt ustawy o zmianie ustawy o komer-
54 ustawy Prawo energetyczne spotkały się ze zde- cjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsię-
cydowanym sprzeciwem środowiska elektryków. Ich biorstwa państwowego PKP budzi głęboki niepokój
zdaniem wprowadzenie bezterminowej ważności pracowników przedsiębiorstwa i podmiotów z nim
świadectw kwalifikacyjnych jest na chwilę obecną związanych.
rozwiązaniem szkodliwym przede wszystkim z dwóch Można sądzić, iż celem zasadniczym projektu usta-
wy jest umożliwienie upadłości przewoźników kolejo-
powodów.
wych wywodzących się z dawnego PKP, tj. Przewozy
Po pierwsze, postęp techniki w dziedzinach obję- Regionalne, PKP InterCity, PKP Cargo, które to za-
tych koniecznością posiadania świadectw kwalifika- trudniają obecnie ponad 55 tys. pracowników.
cyjnych i częste zmiany uregulowań prawnych powo- Zainteresowane spółki kolejowe zgłaszały do pro-
dują, iż osoby eksploatacji i dozoru zmuszone są do jektu ustawy swoje zastrzeżenia i uwagi, wykazując
okresowego sprawdzania posiadanych przez nich m.in. jego niezgodność z Konstytucją RP oraz nie-
kwalifikacji. spójność z obowiązującym systemem prawa upadło-
Po drugie, z kolei ciężkie wypadki przy eksploata- ściowego. Wprowadzenie proponowanych zmian może
cji urządzeń elektrycznych, cieplnych i gazowych, również doprowadzić do szybkiego procesu upadłości
których w Polsce na tle innych krajów europejskich poszczególnych spółek, co z pewnością nie jest zgod-
ne z szeroko pojętym interesem państwa polskiego.
jest stosunkowo dużo, stwarzają wymóg ciągłego
Sytuacja, w której największy przewoźnik w kraju z
podnoszenia kwalifikacji i okresowego ich sprawdza-
dnia na dzień zmuszony zostałby do zaprzestania
nia u osób odpowiedzialnych za stan techniczny tych działalności przewozowej, niosłaby tragiczne skutki
instalacji i urządzeń. w postaci paraliżu przewozu zarówno pasażerów, jak
Środowisko elektryków podkreśla, że proponowa- i towarów. Dodatkowym, zdecydowanie negatywnym
ne przez resort zmiany mogłyby być rozważane ewen- czynnikiem społecznym takiej sytuacji będą masowe
tualnie dopiero po dookreśleniu wymogu kierunko- zwolnienia dziesiątek tysięcy pracowników PKP, na
wego wykształcenia i stażu pracy dla osób zajmują- czym nie powinno zależeć nikomu.
cych się eksploatacją i dozorem urządzeń. Wcześniej- Do prac nad projektem ustawy przystąpiono po
sza regulacja pogorszyłaby tylko bezpieczeństwo w usamorządowieniu spółki, czyli po przeniesieniu ry-
tym względzie. zyka upadłości strategicznego przewoźnika pasażer-
skiego z rządu na samorządy województw. Marszał-
Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę
kowie województw, przejmując od Skarbu Państwa
Pana Premiera o udzielenie odpowiedzi na następu- udziały w spółce, nie posiadali wiedzy, że wkrótce po
jące pytania: ich przeniesieniu spółka „uzyska” zdolność do upa-
1. Jakie jest ratio legis wprowadzania ww. zmian dłości. Zrzucenie odpowiedzialności na samorządy w
w art. 54 ustawy Prawo energetyczne? przypadku tak ważnej dla żywotnych interesów pań-
2. Czy w kierowanym przez Pana Premiera resor- stwa spółki budzi głęboki niepokój.
cie przeanalizowano wszystkie skutki tego rodzaju Szanowny Panien Ministrze! W związku z powyż-
regulacji prawnej, wprowadzającej bezterminową szym zwracam się z prośbą o odpowiedź na następu-
ważność świadectw kwalifikacyjnych? jące pytania:
1. Czy ministerstwo zna możliwe skutki wprowa-
Z poważaniem dzenia proponowanych zmian?
2. Co stanie się w sytuacji upadku największych
Poseł Sławomir Zawiślak przewoźników kolejowych w kraju?
3. Czy są przygotowane rozwiązania alternatyw-
Warszawa, dnia 17 listopada 2010 r. ne na wypadek upadku przewoźników?
71

4. Jakie zabezpieczenia socjalne otrzymają zwal- — Czy znane są konsekwencje skutków społecz-
niani pracownicy PKP? nych związanych z likwidacją 49. Pułku Śmigłowców
Bojowych w Pruszczu Gdańskim?
Poseł Waldemar Andzel Z poważaniem
Warszawa, dnia 25 listopada 2010 r. Poseł Stanisław Wziątek

Połczyn-Zdrój, dnia 16 listopada 2010 r.


Interpelacja
(nr 19501)
Interpelacja
do ministra obrony narodowej (nr 19502)

w sprawie projektu likwidacji do ministra rolnictwa i rozwoju wsi


49. Pułku Śmigłowców Bojowych
w Pruszczu Gdańskim w sprawie zmiany ustawy o nawozach
i nawożeniu oraz przepisów wykonawczych
Szanowny Panie Ministrze! Pracownicy 49. Puł- do tej ustawy, a także sytuacji prawnej
producentów substratów torfowych w Polsce
ku Śmigłowców Bojowych w Pruszczu Gdańskim są
bardzo zaniepokojeni obecną sytuacja związaną z li-
Szanowny Panie Ministrze! Ustawa o nawozach
kwidacją pułku, ponieważ wiąże się to z utratą miejsc
i nawożeniu z roku 2000 utraciła moc zgodnie z art.
pracy oraz ogromnymi stratami finansowymi miasta 52 ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca
Pruszcz Gdański. Należy zaznaczyć, że 49. PŚB jest 2010 r. Zakres regulacji oprócz nawozów i ich stoso-
ostatnią jednostką wojskową stacjonującą na terenie wania objął również warunki i tryb wprowadzania
powiatu gdańskiego, która ma strategiczne położe- do obrotu tzw. środków wspomagających uprawę ro-
nie. Bardzo istotny jest fakt, że na dzień dzisiejszy ślin, stosowanie środków wspomagających uprawę
49. PŚB jest przygotowany do przyjęcia sprzętu i sta- roślin w rolnictwie oraz zapobieganie zagrożeniom
nu osobowego do stworzenia brygady spełniającej zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, które mogą
wymogi „Planu rozwoju Sił Zbrojnych RP”. Jednost- powstać w wyniku przewozu, przechowywania i sto-
ka wojskowa w Pruszczu Gdańskim jest bardzo do- sowania środków wspomagających uprawę roślin.
brze usytuowana. Pułk posiada wyremontowany Ustawa wprowadziła niepotrzebne ograniczenia ad-
hangar, miejsce do stacjonowania dużej ilości śmi- ministracyjne w obrocie substratami torfowymi, któ-
głowców, pas startowy, który przy małym nakładzie re w myśl ustawy stały się podłożami do upraw, z
finansowym spełni wymogi w tym zakresie obowią- kolei podłoża do upraw są środkami wspomagającymi
zujące. Jednostka posiada również bardzo dobre za- uprawę roślin. Torf jest ekologiczną kopaliną i nie
plecze logistyczne oraz stację diagnostyczną, jak rów- ma ograniczeń wprowadzania go do obrotu. Nato-
nież profesjonalnie wyposażony wojskowy port lotni- miast wprowadzenie do obrotu torfu z domieszką
czy. Pruszczańskie lotnisko jest dobrze skomuniko- nawozu posiadającego certyfikat WE wymaga uzy-
wane z trójmiastem, trójmiejską obwodnicą i auto- skania decyzji administracyjnej, co jest poprzedzone
stradą A1 oraz posiada własną bocznicę kolejową. Są żmudnymi i kosztownymi badaniami oraz nieuza-
to atuty, które można wykorzystać do rozwoju pol- sadnionym racjonalnie postępowaniem administra-
skiej armii. 49. PŚB posiada wykwalifikowaną kadrę cyjnym. Producenci substratów torfowych napotyka-
pilotów, personel techniczny, służby pomocnicze i ją na znaczące trudności w uzyskaniu zezwoleń. Wy-
nika to między innymi z faktu, iż przepisy nie regu-
pracowników cywilnych.
lują procedury pobierania prób podłoży do badań, zaś
Raz podjęta decyzja zaważy na przyszłości Prusz-
procedury stosowane przez stacje chemiczno-rolnicze
cza i całej aglomeracji trójmiejskiej. Na obecną chwi-
nie mają charakteru przepisów prawnych, a jednak
lę bezrobocie w Pruszczu Gdańskim utrzymuje się muszą być stosowane przez przedsiębiorców. Przepi-
na poziomie 3%, natomiast w momencie likwidacji sy nie regulują kwestii nazw handlowych produktów
pułku ta liczba na pewno znacznie wzrośnie. ani granic ingerencji organów administracyjnych w
W związku z powyższym zwracam się do Pana tym zakresie. Obowiązek uzyskania zezwolenia był
Ministra z pytaniem: niewykonalny zarówno ze strony producentów i in-
— Jakie są rzeczywiste plany dotyczące przyszło- stytutów z uwagi na niemożność przeprowadzenia
ści 49. Pułku Śmigłowców Bojowych w Pruszczu badań, jak i ze strony organów administracji ze
Gdańskim? względu na brak możliwości organizacyjnych na wy-
— Dlaczego planowane jest utworzenie Bazy Lot- danie zezwoleń. Przepisy ustawy o nawozach i nawo-
niczej Wojsk Lądowych w Inowrocławiu, a nie na te- żeniu łamią zasadę równości podmiotów gospodar-
renie 49. PŚB w Pruszczu Gdańskim, spełniającego czych w rynku. Ponadto są niezgodne z rozporządze-
wszelkie wymogi techniczne? niem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 764/
72

2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym procedu- łaniami Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie
ry dotyczące stosowania niektórych krajowych prze- restrukturyzacji i dyslokacji jednostki wojskowej w
pisów technicznych do produktów wprowadzonych Choszcznie. W ostatnim czasie pojawiły się koncep-
legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim cje zmian wcześniej planowanych rozwiązań doty-
oraz uchylające decyzję nr 3052/95/WE. Regulacje czących dyslokacji wojska, zdecydowanie nieko-
ustawy o nawozach i nawożeniu naruszają zasady rzystnych dla Choszczna bo praktycznie likwidują-
poprzez ustalenie opłaty sankcyjnej w wysokości cych garnizon choszczeński. Zarząd powiatu wyra-
100% kwoty należnej ze sprzedaży. Opłata sanacyjna ża głębokie zaniepokojenie planowanymi zmianami,
tej wysokości jest nieadekwatna do przekroczenia uważając, że miasto Choszczno i powiat choszczeń-
prawa dokonanego przez producentów podłoży. ski zasługują na to, żeby stacjonujący tam pułk ar-
W związku z powyższym zwracam się do Pana tylerii pozostał. W Choszcznie znajdują się potężne
Ministra z pytaniem: Czy w związku z wynikającymi obiekty koszarowe, których właściwe wykorzystanie
z ustawy licznymi ograniczeniami uniemożliwiający- nie jest bez znaczenia dla gospodarki narodowej. W
mi istnienie i możliwość prowadzenia działalności przypadku ich niezagospodarowania w niedługim
gospodarczej weźmie Pan Minister pod uwagę przed- czasie obiekty te ulegną dewastacji. Bardzo ważnym
stawione przez przedsiębiorców uwagi dotyczące tej jest fakt, iż z Choszczna do poligonu drawskiego jest
ustawy? zaledwie 15 km, a ze Szczecina pododdziały mają do
pokonania znacznie dłuższą trasę drogami o bardzo
Z poważaniem
dużym natężeniu ruchu. Stwarza to duże utrudnie-
nia i zagrożenia w ruchu drogowym, ale przede
Poseł Stanisław Wziątek
wszystkim zdecydowanie podnosi koszt transportu
wojska na poligon.
Połczyn-Zdrój, dnia 19 listopada 2010 r.
W związku z powyższym zwracam się do Pana
ministra z pytaniem:
— Jakie są rzeczywiste plany dotyczące przyszło-
Interpelacja
ści 2 Pułku Artylerii Legionów im. Króla Władysława
(nr 19503)
IV w Choszcznie?
— Czy znane są konsekwencje skutków społecz-
do ministra obrony narodowej
nych związanych z restrukturyzacją i dyslokacją jed-
nostki wojskowej w Choszcznie?
w sprawie projektu restrukturyzacji
2. Pułku Artylerii Legionów Z poważaniem
im. Króla Władysława IV w Choszcznie
Poseł Stanisław Wziątek
Szanowny Panie Ministrze! Władze samorządo-
we powiatu choszczeńskiego są zaniepokojone dzia- Połczyn-Zdrój, dnia 16 listopada 2010 r.
ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE

Odpowiedź Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu utrzy-


mania obiektów (ok. 800 tys. zł rocznie).
sekretarza stanu Jednocześnie uprzejmie informuję, że proces
w Ministerstwie Obrony Narodowej wdrażania terytorialnego systemu funkcjonowania
- z upoważnienia ministra - jednostek wojskowych w garnizonach Sił Zbroj-
na ponowną interpelację nych Rzeczypospolitej Polskiej opartego na woj-
posła Jarosława Matwiejuka skowych oddziałach gospodarczych zakłada utwo-
rzenie w 2012 r. wojskowego oddziału gospodarczego
w sprawie „Programu rozwoju z siedzibą komendy w Białymstoku. Siedziba i obszar
Sił Zbrojnych RP w latach 2009–2018” odpowiedzialności tego oddziału określony został
i planów rozformowania garnizonu Osowiec w wyniku prac prowadzonych w ramach Zespołu do
(17904) Spraw Wdrożenia Programu Pilotażowego Oddziele-
nia w Wojskowych Jednostkach Budżetowych Funkcji
Odpowiadając na ponowną interpelację pana po- Finansowo-Gospodarczych od Operacyjno-Szkolenio-
sła Jarosława Matwiejuka w sprawie „Programu roz- wych. Wskazana lokalizacja podyktowana jest liczbą
woju Sił Zbrojnych RP w latach 2009–2018” i planów jednostek i instytucji planowanych do zabezpieczenia
rozformowania garnizonu Osowiec (SPS-023-17904p/ przez wojskowy oddział gospodarczy z siedzibą w Bia-
10), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wy- łymstoku oraz ich dyslokacją w całym rejonie odpo-
wiedzialności, tj. w ramach powiatów: Białystok,
jaśnień.
Bielsk Podlaski, Hajnówka, Łomża, Mońki, Siemiaty-
Na wstępie pragnę przypomnieć, że proces znie-
cze, Sokółka, Wysokie Mazowieckie i Zambrów.
sienia do końca 2012 r. garnizonu Osowiec, w tym
Odnosząc się do pytania dotyczącego zatrudnienia
rozformowanie Składu Materiałowego w Osowcu, re- pracowników rozformowanego garnizonu, pragnę po-
alizowany jest zgodnie z postanowieniami „Progra- informować, że część z nich zostanie zatrudniona
mu rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przez Agencję Mienia Wojskowego w przejętych ma-
w latach 2009–2018”. Jest wynikiem optymalizacji gazynach, co pozostanie w gestii jej prezesa. Nato-
i zmian organizacyjnych w logistyce polskiego woj- miast liczba pracowników niezbędnych do realizacji
ska, podyktowanych m.in. potrzebą dostosowania zadań w wojskowym oddziale gospodarczym z siedzi-
jego stacjonarnego potencjału do potrzeb Sił Zbroj- bą w Białymstoku zostanie ustalona w 2011 r. w ra-
nych Rzeczypospolitej Polskiej, stosownie do obec- mach opracowywania dokumentów organizacyjnych
nych zagrożeń bezpieczeństwa państwa oraz wyma- i etatowych umożliwiających sformowanie tego oddzia-
gań wynikających ze zobowiązań sojuszniczych i po- łu, a także możliwości ewentualnego przejęcia pracow-
trzeb operacyjnych, a także procesu profesjonalizacji. ników z obecnego Składu Materiałowego w Osowcu.
Z uwagi na fakt, że infrastruktura Składu Mate- Przedstawiając powyższe wyjaśnienia, pozostaję
riałowego w Osowcu ze względu na jej stan technicz- w przekonaniu, że uzna je Pan Marszałek za wystar-
ny zostanie wykorzystana przez Agencję Mienia Woj- czające.
skowego do przechowywania zbędnego dla wojska
Z poważaniem
mienia koncesjonowanego, nie będą występowały
koszty dotyczące zwrotu dla właściciela, tj. Lasów
Sekretarz stanu
Państwowych, infrastruktury, a także rekultywacji Czesław Piątas
gruntu, które obciążałyby budżet Sił Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej. Tym samym nakłady ponie-
sione na rozbudowę i modernizację techniczną Skła- Warszawa, dnia 23 listopada 2010 r.
du Materiałowego w Osowcu nie zostaną zaprzepasz-
czone, a koszty dalszego utrzymania kompleksu
przejdą na Agencję Mienia Wojskowego. Odpowiedź
Odnosząc się do kwestii kosztów poniesionych
w ostatnich latach na inwestycje i remonty w przed- podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
miotowym składzie, podtrzymuję wcześniej przedsta- - z upoważnienia ministra -
wione wyjaśnienia, że ok. 90% z nich przeznaczono na interpelację posła Jarosława Katulskiego
na budowę ogrodzenia i systemu alarmowego. Mając
na uwadze obecny status składu oraz jego planowany w sprawie zmian w przepisach prawnych
charakter i funkcję, należy ocenić, że inwestycja ta regulujących system opieki nad osobami
była konieczna dla zachowania warunków i możliwo- starszymi i przewlekle chorymi (17962)
ści dalszego magazynowania w tym składzie środków
bojowych. Dodatkowo przekazanie składu do Agencji Szanowny Panie Marszałku! Nawiązując do pi-
Mienia Wojskowego spowoduje oszczędności dla Sił sma z dnia 15 października 2010 r., znak: MZ-ZP-Z-
74

-070-18984-1/BW/10, zawierającego prośbę o przedłu- najmniej jednego ze świadczeń pielęgniarskich wy-


żenie terminu udzielenia odpowiedzi na interpelację mienionych w § 9 ust. 2 pkt 1–7 tego rozporządzenia,
pana posła Jarosława Katulskiego otrzymaną przy np. pielęgnacji przetoki czy wykonywania opatrun-
piśmie z dnia 22 września 2010 r., znak: SPS-023- ków. Ponadto określono, iż pielęgniarka może jedno-
-17962/10, w sprawie zmian w przepisach prawnych czasowo opiekować się nie więcej niż 6 świadczenio-
regulujących system opieki nad osobami starszymi biorcami przebywającymi pod różnymi adresami
i przewlekle chorymi, uprzejmie proszę o przyjęcie i nie więcej niż 12 świadczeniobiorcami przebywają-
poniższych informacji w przedmiotowej sprawie. cymi pod tym samym adresem zamieszkania (np.
Zgadzam się ze stwierdzeniem zawartym w inter- w domu pomocy społecznej). Wprowadzone zmiany
pelacji pana posła Jarosława Katulskiego, że starze- powodują, że zarówno w opiece stacjonarnej, jak i do-
nie się populacji w Europie i Polsce oraz zwiększają- mowej świadczenia gwarantowane z zakresu świad-
ca się liczba osób przewlekle chorych i niezdolnych czeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opie-
do samodzielnego funkcjonowania będzie ogromnym ki długoterminowej będą udzielane świadczeniobior-
wyzwaniem dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. cy, który w ocenie skalą opartą na skali Barthel
W odniesieniu do poruszonych zagadnień związa- otrzymał 40 punktów lub mniej.
nych z poprawą funkcjonowania i finansowania opie- Sposób finansowania pielęgniarskiej opieki dłu-
ki długoterminowej w Polsce informuję, że zasady goterminowej domowej jako produktu kontraktowa-
realizacji świadczeń opieki zdrowotnej finansowa- nego przez NFZ określają: zarządzenie nr 84/2009/
nych ze środków publicznych zostały określone w prze- DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
pisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadcze- 11 grudnia 2009 r. w sprawie określenia warunków
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długo-
zm.), aktach wykonawczych do ww. ustawy oraz za- terminowej oraz zarządzenie nr 93/2009/DSOZ pre-
rządzeniach prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grud-
dotyczących postępowań w sprawie zawarcia umów nia 2009 r. i zarządzenie prezesa NFZ nr 25/2010/
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w poszcze- DSOZ z dnia 9 czerwca 2010 r. zmieniające zarządze-
gólnych rodzajach i zakresach. nie w sprawie określenia warunków zawierania i re-
Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych alizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne
z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.
w ramach opieki długoterminowej zostały określone Świadczenia pielęgniarskiej opieki długoterminowej
w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 30 sierp- domowej realizowane na rzecz świadczeniobiorców
nia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych od dnia 1 marca 2010 r. zostały zabezpieczone przez
z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych oddziały wojewódzkie funduszu poprzez aneksowa-
w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. Nr 140, nie umów wieloletnich oraz dodatkowo poprzez prze-
poz. 1147, ze zm.). Zgodnie z ww. rozporządzeniem prowadzenie konkursów ofert na ten zakres świad-
świadczeniobiorca w zależności od stanu zdrowia czeń.
może mieć udzielane świadczenia gwarantowane re- Podkreślam, że na terenach, gdzie nie są zabez-
alizowane w warunkach stacjonarnych i domowych. pieczone świadczenia przez pielęgniarską opiekę dłu-
Kryterium kwalifikującym do objęcia świadczenio- goterminową domową, opiekę nad pacjentami będzie
biorcy opieką długoterminową jest stan zdrowia pa- sprawowała pielęgniarka POZ – kapitacyjna metoda
cjenta. Stan zdrowia pacjenta determinuje zapotrze- finansowania, do której pacjent jest zadeklarowany.
bowanie na usługi o charakterze leczniczym (konty- W przepisach zarządzenia prezesa NFZ uwzględnio-
nuacja leczenia farmakologicznego i dietetycznego), no przepis § 13 ust. 2 pkt 12, który określa, iż w przy-
rehabilitacyjnym oraz pielęgnacyjno-opiekuńczym. padku gdy termin pierwszej wizyty pielęgniarskiej
Do oceny zapotrzebowania na opiekę wykorzystuje jest rozbieżny z terminem rozpoczęcia realizacji za-
się m.in. skalę opartą na skali Barthel. Skala ta wy- biegów określonych na skierowaniu lekarza ubezpie-
korzystywana jest także na potrzeby Narodowego czenia zdrowotnego, np. iniekcje, zmiany opatrun-
Funduszu Zdrowia do określania poziomu finanso- ków, wówczas pielęgniarka opieki długoterminowej
wania gwarantowanych świadczeń pielęgnacyjnych domowej informuje świadczeniobiorcę o konieczności
i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. zgłoszenia się do pielęgniarki podstawowej opieki
Informuje, że Ministerstwo Zdrowia podjęło dzia- zdrowotnej w celu realizacji zleceń lekarskich. Rów-
łania mające na celu poprawę dostępności gwaranto- nież przepisy rozporządzenia ministra zdrowia z dnia
wanych świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych w ra- 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwaranto-
mach opieki długoterminowej. W tym celu dokonano wanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia z dnia (Dz. U. Nr 139, poz. 1139, z poźn. zm.) w załączniku
30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwaranto- nr 2 w części I pkt 3 stanowią o realizacji świadczeń
wanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opie- przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
kuńczych w ramach opieki długoterminowej. Zmiany w domu świadczeniobiorcy, które są udzielane wy-
dotyczyły m.in. wykreślenia z przepisu § 9 ust. 2 ko- łącznie w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy,
nieczności realizacji przez okres powyżej 14 dni co w tym również w domu pomocy społecznej, zgodnie
75

z ustalonym dla świadczeniobiorcy indywidualnym kuńcze w ramach opieki długoterminowej wynio-


planem opieki. sła 834 977 096,93 zł, co obrazuje załącznik nr 1 do
Informuję, że w związku z wejściem w życie roz- niniejszego pisma. W zakresie finansowania świad-
porządzenia ministra zdrowia z dnia 30 sierpnia czeń w zakładach opiekuńczych Narodowy Fundusz
2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z za- Zdrowia poinformował, że stawka za osobodzień opie-
kresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych ki w zakładzie opiekuńczym z 55 zł wzrosła od sierp-
w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. Nr 140, nia 2008 r. i w 2009 r. do średnio 71 zł, a za pacjenta
poz. 1147, ze zm.) obszar zagadnień związany z fi- w stanie wegetatywnym ze 130–150 zł do 198 zł za
nansowaniem i kontraktowaniem świadczeń zdro- pacjenta, który w ocenie skalą opartą na skali Bar-
wotnych z powyższego zakresu był szeroko analizo- thel uzyskał 0 punktów. W 2010 r. stawka za osobo-
wany i omawiany z przedstawicielami Narodowego dzień została utrzymana na poziomie 2009 r.
Funduszu Zdrowia, przedstawicielami pielęgniar- Odnosząc się do czasu oczekiwania na świadcze-
skich organizacji zawodowych. Podkreślam, że Cen- nie w zakładzie opiekuńczym, Narodowy Fundusz
trala Narodowego Funduszu Zdrowia na bieżąco Zdrowia wskazał, że we wrześniu w zakładzie pielę-
monitoruje sytuację w zakresie zabezpieczenia gnacyjno-opiekuńczym średni czas oczekiwania wy-
świadczeń w ramach pielęgniarskiej opieki długo- nosi w przypadku pilnym 2 dni, a w przypadku sta-
terminowej domowej. bilnym 74 dni. Należy jednak dodać, że w przypadku
Z analizy danych przekazanych przez oddziały do 24% zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych średni
wojewódzkie funduszu wynika, iż od stycznia do lu- przewidywalny czas oczekiwania wynosi 0 dni. W za-
tego 2010 r. liczba pacjentów objętych opieką zarów- kładzie opiekuńczo-leczniczym średni czas oczekiwa-
no przez pielęgniarkę POZ – zadaniowa metoda fi- nia wynosi w przypadku pilnym 2 dni, a w przypad-
nansowania (0–40 punktów opartej na skali Bar- ku stabilnym 62 dni. W 33% zakładów opiekuńczo-
thel), jak i w ramach pielęgniarskiej opieki długoter- -leczniczych średni przewidywalny czas oczekiwania
minowej domowej łącznie wynosiła 27 963, natomiast wynosi 0 dni. W zakładach pielęgnacyjno-opiekuń-
w marcu 2010 r. objętych pielęgniarską opieką dłu- czych dla dzieci stwierdzono brak kolejek na świad-
goterminową domową było 31 741 (według stanu ma czenie. Natomiast w zakładach opiekuńczo-leczni-
dzień 30 kwietnia 2010 r.), w kwietniu 2010 r. obję- czych dla dzieci średni czas oczekiwania wynosi
tych pielęgniarską opieką długoterminową domową w przypadku pilnym 0 dni, a w przypadku stabilnym
było 34 348 (według stanu ma dzień 30 maja 2010 r.), 10 dni. W 75% tych zakładów przewidywalny czas
w maju 2010 r. objętych pielęgniarską opieką długo- oczekiwania wynosi 0 dni.
terminową domową było 35 390 (według stanu ma W załączniku nr 2 do niniejszej interpelacji zosta-
dzień 30 czerwca 2010 r.), w czerwcu 2010 r. objętych ły zawarte tabele prezentujące łączną liczbę osób
pielęgniarską opieką długoterminową domową było oczekujących oraz medianę i wartość średnią śred-
36 296 (według stanu ma dzień 30 lipca 2010 r.), niego rzeczywistego czasu oczekiwania za okres spra-
a więc o 8333 więcej pacjentów w stosunku do stycz- wozdawczy: wrzesień 2010 r. do następujących komó-
nia i lutego 2010 r. rek organizacyjnych:
Ponadto Ministerstwo Zdrowia we współpracy — zakładów/oddziałów pielęgnacyjno-opiekuń-
z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej podjęło czych,
działania mające na celu ustalenie rzeczywistej licz- — zakładów/oddziałów opiekuńczo-leczniczych,
by pensjonariuszy domów pomocy społecznej wyma- — zakładów/oddziałów pielęgnacyjno-opiekuń-
gających udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opie- czych dla dzieci,
kuńczych realizowanych w ramach opieki długoter- — zakładów/oddziałów opiekuńczo-leczniczych
minowej oraz ustalenie, w jakim stopniu są zabezpie- dla dzieci i młodzieży.
czone świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez Narodowy Fundusz Zdrowia podkreślił, że zgod-
lekarza i pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowot- nie z zasadami sprawozdawczości z zakresu list ocze-
nej. Pozyskane dane od ministra pracy i polityki spo- kujących określonymi w rozporządzeniu ministra
łecznej oraz z Narodowego Funduszu Zdrowia będą zdrowia przedstawiana w tabelach*) łączna liczba
stanowiły punkt wyjścia do dalszej dyskusji meryto- osób oczekujących prezentuje stan na koniec wrze-
rycznej. W chwili obecnej Ministerstwo Zdrowia pro- śnia 2010 r., natomiast średni rzeczywisty czas ocze-
wadzi analizę merytoryczną pozyskanych danych. kiwania za wrzesień 2010 r. jest liczony przez świad-
Odnosząc się do finansowania świadczeń w zakre- czeniodawców w oparciu o dane o skreślonych w cią-
sie opieki długoterminowej, informuję, że zastępca gu września 2010 r. osobach z listy oczekujących
prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w piśmie z dnia z powodu wykonania świadczenia.
15 listopada 2010 r., znak: NFZ/CF/DSOZ/2001/073/ Informuję, że Narodowy Fundusz Zdrowia, odno-
0534/W/23066/MOS, wskazał, że w 2008 r. wartość sząc się do stwierdzenia o 70-procentowym niedosza-
środków finansowych na zrealizowane świadczenia cowaniu ceny jednostkowej za świadczenia realizo-
w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze wane w stacjonarnych zakładach opiekuńczych, za-
wynosiła 589 916 608,48 zł, w 2009 r. wzrosła do proponował, aby do funduszu została przekazana
765 225 346,07 zł. Natomiast w 2010 r. wartość
umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opie- *) Załączniki – w aktach Sekretariatu Posiedzeń Sejmu.
76

szczegółowa analiza kosztów za świadczenia realizo- dowego z pisemną prośbą o wyrażenie zgody na
wane w zakładach opiekuńczo-leczniczych i w zakła- współorganizację zadania przez instytucję podległą
dach pielęgnacyjno-opiekuńczych. Informacja ta ministrowi. Wymaga to jednak zmiany regulaminu
może zostać ewentualnie wykorzystana w przedmio- konkursu i wprowadzenia zapisu o współorganizacji
cie ustalania wyceny jednostki rozliczeniowej tego konkursu przez właściwą projektowi instytucję pod-
zakresu świadczeń. ległą ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego.
Przedstawiając powyższe, informuję, że minister Odpowiedź na pytanie 2. Nagroda im. Oskara
zdrowia, dostrzegając problem poprawy opieki nad Kolberga jest współorganizowana przez Narodowe
osobami niesamodzielnymi, powołał zarządzeniem Centrum Kultury, a więc instytucję podległą mini-
z dnia 14 lipca 2010 r. Zespół do spraw opieki długo- strowi kultury i dziedzictwa narodowego, w ramach
terminowej (Dz. Urz. MZ z 2010 r. Nr 9, poz. 61). zadań realizowanych przez NCK.
Zespół zrzesza ekspertów z dziedziny pielęgniarstwa Odpowiedź na pytanie 3. Minister kultury i dzie-
przewlekle chorych, geriatrii, gerontologii oraz zdro- dzictwa narodowego powołał w celu wspierania, pro-
wia publicznego. Zadaniem zespołu jest m.in. opra- mocji i prezentacji polskiej kultury w różnych jej dzie-
cowanie standardów w opiece długoterminowej oraz dzinach programy funkcjonujące w oparciu o przyję-
wypracowanie innych rozwiązań zmierzających do te zasady i kryteria merytoryczne. Organizacje po-
poprawy jakości udzielanych świadczeń w odniesie- zarządowe mają możliwość ubiegania się o dotacje
niu do pacjenta przebywającego zarówno w domu, jak z programów ministra kultury i dziedzictwa narodo-
i w domu pomocy społecznej. wego, pod warunkiem spełnienia zawartych w tych
programach kryteriów.
Z poważaniem
Z poważaniem
Podsekretarz stanu
Adam Fronczak Podsekretarz stanu
Jacek Weksler

Warszawa, dnia 23 listopada 2010 r.


Warszawa, dnia 19 listopada 2010 r.

Odpowiedź
Odpowiedź
podsekretarza stanu w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego sekretarza stanu w Ministerstwie
- z upoważnienia ministra - Spraw Wewnętrznych i Administracji
na interpelację posła Lecha Kołakowskiego - z upoważnienia ministra -
na interpelację posła Jarosława Zielińskiego
w sprawie Konkursu o Nagrodę
i Medal Zygmunta Glogera (18142) w sprawie rozstrzygnięcia sporu dotyczącego
podziału mienia komunalnego po zmianie
Szanowny Panie Marszałku! Uprzejmie informu- granic administracyjnych gm. Wiżajny
ję w odpowiedzi na interpelację posła Lecha Koła- i Rutka-Tartak w woj. podlaskim
kowskiego w sprawie Konkursu o Nagrodę i Medal oraz umożliwienia działalności jednostce
Zygmunta Glogera (sygn. SPS-023-18142/10), iż Mi- Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolnikach
nisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uwa- (18286)
żając przedsięwzięcie za ważną i znaczącą formę wy-
różniania osób szczególnie aktywnie działających na Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do
rzecz upowszechniania kultury w Polsce, zwłaszcza pisma z dnia 6 października 2010 r. (sygn. SPS-023-
w regionach i tzw. małych ojczyznach, wielokrotnie -18286/10) przekazującego interpelację posła na Sejm
wspierało finansowo organizację tej nagrody. Mini- RP pana Jarosława Zielińskiego w sprawie rozstrzy-
ster kultury i dziedzictwa narodowego, stosując się gnięcia sporu dotyczącego podziału mienia komunal-
do obowiązujących zasad i regulaminu, ma określone nego po zmianie granic administracyjnych gm. Wi-
możliwości wspomagania instytucji pozarządowych żajny i Rutka-Tartak w woj. podlaskim oraz umożli-
działających na rzecz kultury. wienia działalności jednostce Ochotniczej Straży
Odpowiedź na pytanie 1. Minister kultury i dzie- Pożarnej w Smolnikach, uprzejmie przedstawiam na-
dzictwa narodowego może objąć zewnętrzne inicjaty- stępujące informacje.
wy cykliczną opieką i współfinansowaniem w chwili, Wnioskiem z dnia 24 lutego 2010 r., znak: DAP.
gdy są one organizowane bądź współorganizowane O.32053-3/09/10/MGa, minister spraw wewnętrz-
przez instytucje podległe resortowi. Kapituła Kon- nych i administracji wystąpił do prezesa Rady Mini-
kursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera powinna strów o dokonanie podziału mienia pomiędzy gminą
zwrócić się do ministra kultury i dziedzictwa naro- Wiżajny a gminą Rutka-Tartak. Przedmiotem złożo-
77

nego wniosku są zarówno nieruchomości gruntowe, nie terminu udzielenia odpowiedzi na interpelację
w tym m.in. działki nr 97 i 98 położone w Smolni- pani poseł Ewy Wolak otrzymaną przy piśmie z dnia
kach, jak również ich części składowe, do których 8 października 2010 r., znak: SPS-023-18305/10, w spra-
zalicza się budynek świetlicy z garażem oraz budynek wie postulatu dotyczącego wprowadzenia zmian do
gospodarczy. rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 30 sierpnia
Skierowanie wniosku do prezesa Rady Ministrów 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z za-
spowodowane zostało faktem, że z dniem 1 stycznia kresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ra-
2010 r., na podstawie § 2 pkt 6 rozporządzenia Rady mach opieki długoterminowej, uprzejmie proszę o przy-
Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie utworze- jęcie poniższych informacji w przedmiotowej sprawie.
nia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich Propozycja przedstawiona w interpelacji pani po-
władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nada- seł Ewy Wolak w sprawie wydłużenia udzielania
nia niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz. U. świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pie-
Nr 120, poz. 1000), do obszaru gminy Rutka-Tartak lęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długo-
włączono obszar m.in. obrębu ewidencyjnego Smolni- terminowej realizowanych na rzecz świadczeniodaw-
ki (działki nr 97 i 98), oraz tym, że pomimo podjętych ców przebywających w zakładach opiekuńczych dla
działań ze strony wójta gminy Rutka-Tartak nie do- dzieci i młodzieży, którzy ukończyli 18. rok życia
szło do podpisania porozumienia pomiędzy zaintere- i posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjal-
sowanymi gminami, o którym mowa w art. 44 ustawy nego, do chwili ukończenia nauki wpisuje się w już
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. podjęte przez ministra zdrowia działania mające na
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.). celu doprecyzowanie obowiązujących uregulowań
Jednocześnie informuję, że prezes Rady Ministrów prawnych w przedmiotowym zakresie.
wydał w dniu 1 lipca 2010 r. decyzję, znak: RCL.5602- Informuję, że Ministerstwo Zdrowia, przygotowu-
-62/10, w przedmiocie przekazania gminie Rutka-Tar- jąc kolejną nowelizację rozporządzenia zmieniającego
tak mienia należącego do gminy Wiżajny w trybie art. rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 30 sierpnia
44 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym. 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z za-
Wójt gminy Wiżajny złożył do prezesa Rady Mini- kresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych
strów wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Po w ramach opieki długoterminowej, doprecyzowało
ponownym rozpatrzeniu sprawy, decyzją prezesa zapis § 4 ust. 1, nadając mu następujące brzmienie:
Rady Ministrów z dnia 19 października 2010 r., znak:
„świadczenia gwarantowane udzielane w warunkach
RCL.DPiO.5602-62/10, uchylono zaskarżoną decyzję
stacjonarnych są realizowane w zakładach opiekuń-
w części dotyczącej pkt 2 i odmówiono przekazania
czych dla osób dorosłych lub dla dzieci i młodzieży do
na rzecz gminy Rutka-Tartak prawa własności nie-
ukończenia 18. roku życia, z możliwością wydłużenia
ruchomości oznaczonej numerem działki 15/1 poło-
pobytu świadczeniobiorcy, który ukończył 18. rok ży-
żonej w Smolnikach – w pozostałej części utrzymano
cia i posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia spe-
decyzję w mocy.
cjalnego, do chwili ukończenia nauki”. Zaprojektowa-
Z wyrazami szacunku na zmiana ma na celu umożliwienie świadczeniobior-
com, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształ-
Sekretarz stanu cenia specjalnego oraz ukończyli 18. rok życia, kon-
Tomasz Siemoniak tynuację nauki w miejscu umożliwiającym im jedno-
czesne korzystanie ze świadczeń gwarantowanych
w ramach opieki długoterminowej, bez konieczności
Warszawa, dnia 24 listopada 2010 r. zmiany środowiska. W polskim systemie edukacji
dzieci i młodzież posiadające orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego mogą uczęszczać do szkoły
Odpowiedź ponadgimnazjalnej do 24. roku życia, a realizujące
obowiązek nauki w formie zajęć rewalidacyjno-wy-
podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia chowawczych mają do nich prawo do ukończenia 25.
- z upoważnienia ministra - roku życia.
na interpelację poseł Ewy Wolak Informuję, że zgodnie z obowiązującym trybem
prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie
w sprawie zmian w rozporządzeniu Zdrowia przedmiotowy projekt rozporządzenia znaj-
ministra zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. duje się na ostatnim etapie procedowania.
w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych Z poważaniem
i opiekuńczych w ramach opieki
długoterminowej (18305) Podsekretarz stanu
Adam Fronczak
Szanowny Panie Marszałku! Nawiązując do pi-
sma z dnia 2 listopada 2010 r., znak: MZ-ZP-Z-070-
-19066-1/BW/10, zawierającego prośbę o przedłuże- Warszawa, dnia 25 listopada 2010 r.
78

Odpowiedź Odpowiedź

sekretarza stanu podsekretarza stanu


w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
- z upoważnienia ministra - - z upoważnienia ministra -
na interpelację posła Tadeusza Arkita na interpelację poseł Anny Sobeckiej

w sprawie nowelizacji ustawy o rehabilitacji w sprawie przepisów chroniących


zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób przed zwolnieniem rodziców, którzy wracają
niepełnosprawnych (18981) do pracy na część etatu (18991)

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na


interpelację posła Tadeusza Arkita z Klubu Parla- interpelację pani poseł Anny Sobeckiej dotyczącą
mentarnego Platforma Obywatelska, z dnia 5 paź- ochrony stosunku pracy pracowników uprawnionych
dziernika 2010 r., przesłaną przy piśmie z dnia 18 do urlopu wychowawczego, korzystających z prawa
października br. (znak: SPS-023-18981/10), uprzej- do wykonywania pracy w obniżonym wymiarze cza-
mie wyjaśniam, że w dniu 29 października 2010 r. su pracy, przekazaną przy piśmie z dnia 20 paździer-
Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o rehabilita- nika br., znak: SPS-023-18991/10, uprzejmie wyja-
cji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób śniam, co następuje.
niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw Przepisy Kodeksu pracy w jednakowy sposób re-
(druk sejmowy nr 3292), która zawiera m.in. propo- gulują zakres szczególnej ochrony stosunku pracy
zycje przepisów zmierzających do zapewnienia sta- zarówno pracownika korzystającego z urlopu wycho-
bilności finansowej organizacjom pozarządowym. wawczego (art. 1861), jak i pracownika uprawnionego
W dniu 22 września 2010 r. Rada Ministrów po- do urlopu wychowawczego, korzystającego z prawa
zytywnie odniosła się do zaproponowanych przez wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu
parlament w stanowisku rządu wobec poselskiego pracy (art. 1868).
projektu ustawy zmieniającej ustawę o rehabilitacji Ochrona trwałości stosunku pracy pracowników
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie- korzystających z urlopu wychowawczego polega na
pełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw zakazie wypowiedzenia oraz rozwiązania umowy
zmian, wyrażając tym samym konieczność ich wpro- o pracę przez pracodawcę w okresie od dnia złożenia
wadzenia. Ponadto w dniu 17 listopada 2010 r. wspo- przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wy-
mniana ustawa o zmianie ustawy (…) przyjęta zosta- chowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Roz-
ła przez Senat RP. wiązanie przez pracodawcę umowy o pracę w okresie
Należy podkreślić, że wdrożenie znowelizowanych ochronnym jest dopuszczalne w razie ogłoszenia upa-
przepisów umożliwi racjonalizację i ograniczenie nie- dłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zacho-
których wydatków Państwowego Funduszu Rehabi- dzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy
litacji Osób Niepełnosprawnych, dzięki czemu moż- o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
liwe będzie uzyskanie środków niezbędnych dla za- Ochrona trwałości stosunku pracy pracowników
pewnienia właściwego poziomu finansowania wszyst- uprawnionych do urlopu wychowawczego, korzysta-
kich ustawowych zadań przewidzianych w przepisach jących z prawa do wykonywania pracy w obniżonym
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawo- wymiarze czasu pracy polega na zakazie wypowie-
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno- dzenia oraz rozwiązania umowy o pracę przez praco-
sprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407), w tym dawcę w okresie od dnia złożenia przez pracownika
zadań realizowanych przez samorządy oraz organi- wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia
zacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełno- powrotu do wykonywania pracy w nieobniżonym wy-
sprawnych. miarze czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łącz-
ny okres 12 miesięcy. Rozwiązanie przez pracodawcę
Z wyrazami szacunku umowy o pracę w okresie ochronnym jest dopuszczal-
ne w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji praco-
Sekretarz stanu dawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniają-
Jarosław Duda ce rozwiązanie urnowy o pracę bez wypowiedzenia
z winy pracownika.
Pragnę dodać, że rządowy projekt nowelizacji Ko-
Warszawa, dnia 24 listopada 2010 r. deksu pracy nie przewidywał ograniczenia w zakre-
sie czasu obowiązywania szczególnej ochrony stosun-
ku pracy pracowników uprawnionych do urlopu wy-
chowawczego, korzystających z prawa do wykonywa-
nia pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Takie
ograniczenie zostało wprowadzone z inicjatywy po-
selskiej w trakcie prac parlamentarnych.
79

Ponadto uprzejmie wyjaśniam, że w odniesieniu ze zbliżonego charakteru tych uprawnień, służących


do pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pra- godzeniu życia zawodowego z pełnieniem funkcji
cowników, rozwiązujących stosunki pracy z przyczyn rodzicielskich. Uprzejmie wyjaśniam, że przepisy
niedotyczących pracowników stosuje się przepisy prawa pracy dotyczące ochrony interesów takich
ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasa- pracowników oceniam jako wystarczające i nie znaj-
dach rozwiązywania z pracownikami stosunków pra- duję uzasadnienia do podejmowania działań legisla-
cy z przyczyn niedotyczących pracowników, które cyjnych mających na celu zmianę obecnego stanu
w przypadku zwolnienia grupowego uchylają szcze- prawnego.
gólną ochronę stosunku pracy pracowników korzy-
stających zarówno z urlopu wychowawczego, jak i z pra- Z poważaniem
wa wykonywania pracy w obniżonym wymiarze cza-
su pracy (art. 5), natomiast w przypadku zwolnienia Podsekretarz stanu
indywidualnego – istotnie modyfikują zakres tej Marek Bucior
ochrony (art. 10 ust. 1).
W razie zwolnienia grupowego jest dopuszczalne
wypowiedzenie umowy o pracę omawianym wyżej Warszawa, dnia 19 listopada 2010 r.
grupom pracowników. Przepis art. 5 ust. 1 ustawy
o grupowych zwolnieniach stanowi bowiem, że przy
wypowiadaniu pracownikom stosunków pracy w ra- Odpowiedź
mach zwolnienia grupowego nie stosuje się przepisów
podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
odrębnych dotyczących szczególnej ochrony pracow-
- z upoważnienia ministra -
ników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem sto-
sunku pracy, co oznacza m.in. uchylenie stosowania na interpelację poseł Anny Sobeckiej
w takim przypadku przepisów Kodeksu pracy doty-
czących ochrony stosunku pracy pracowników korzy- w sprawie lądowisk dla helikopterów LPR
stających z urlopu wychowawczego oraz pracowni- (18999)
ków korzystających z prawa do wykonywania pracy
w obniżonym wymiarze czasu pracy. Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na in-
W przypadku zwolnienia indywidualnego jest terpelację pani Anny Sobeckiej, posła na Sejm RP,
dopuszczalne wypowiedzenie umowy o pracę obu przesłaną przy piśmie z dnia 8 października 2010 r.,
wymienionym grupom pracowników pod warun- znak: SPS-024-18999/10, w sprawie lądowisk dla he-
kiem niezgłoszenia sprzeciwu przez zakładową or- likopterów SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ganizację związkową. Przepis art. 10 ust. 1 ustawy uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.
o grupowych zwolnieniach stanowi bowiem, że pra- Zgodnie z § 3 ust. 7 i 8 rozporządzenia ministra
codawca może rozwiązać stosunki pracy w drodze zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szpital-
wypowiedzenia z pracownikami, których stosunek nego oddziału ratunkowego (Dz. U. Nr 55, poz. 365)
pracy podlega z mocy odrębnych przepisów szcze- szpitalny oddział ratunkowy powinien dysponować
gólnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwią- lądowiskiem dla śmigłowca ratunkowego zlokalizo-
zaniem i wobec których jest dopuszczalne wypowie- wanym w takiej odległości, aby było możliwe przyję-
dzenie stosunków pracy w ramach grupowego zwol- cie osób, które znajdują się w stanie nagłego zagro-
nienia, pod warunkiem niezgłoszenia sprzeciwu żenia zdrowotnego bez pośrednictwa specjalistycz-
przez zakładową organizację związkową w terminie nych środków transportu sanitarnego. W przypadku
14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamie- braku możliwości technicznych spełnienia wymaga-
rzonym wypowiedzeniu. nia określonego w powyższym ustępie dopuszcza się
Jak wynika z powyższych wyjaśnień, zakres szcze- odległość lądowiska dla śmigłowca ratunkowego
gólnej ochrony stosunku pracy pracowników korzy- większą niż wskazana w § 3 ust. 7, pod warunkiem
stających z urlopu wychowawczego i pracowników że oddział zabezpieczy specjalistyczny środek trans-
uprawnionych do takiego urlopu, korzystających z pra- portu sanitarnego i czas trwania transportu osób,
wa wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdro-
pracy jest taki sam, zarówno w świetle przepisów Ko- wotnego, do oddziału nie przekroczy 5 minut, licząc
deksu pracy jak i ustawy o grupowych zwolnieniach. od momentu lądowania śmigłowca ratunkowego.
Różnica w sytuacji prawnej tych grup pracowników W tym miejscu trzeba wskazać, iż zgodnie z art. 62
polega jedynie na ograniczeniu czasowym szczególnej ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwo-
ochrony stosunku pracy pracowników korzystających wym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz.
z prawa do wykonywania pracy w obniżonym wymia- 1410, z późn. zm.) kierownik zakładu opieki zdrowot-
rze czasu pracy łącznie do 12 miesięcy. nej, w którym znajduje się szpitalny oddział ratun-
Pragnę podkreślić, że przyznanie pracownikom kowy, jest obowiązany dostosować ten oddział do
korzystającym zarówno z urlopu wychowawczego, wymagań określonych we wskazanym powyżej roz-
jak i prawa do wykonywania pracy w obniżonym wy- porządzeniu, w tym w zakresie posiadania lądowiska
miarze jednakowej ochrony stosunku pracy wynika dla śmigłowca ratunkowego, do dnia 31 grudnia 2011 r.,
80

zgodnie z harmonogramem ustalonym w wojewódz- lądowania, które będą zabezpieczone przez jednostki
kim planie działania systemu Państwowe Ratownic- Państwowej Straży Pożarnej.
two Medyczne przez właściwego ze względu na sie- Zgodnie z § 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o Państwowym
dzibę tego zakładu wojewodę. Ratownictwie Medycznym minister właściwy do
Z informacji uzyskanych od SP ZOZ Lotnicze Po- spraw zdrowia, inni właściwi ministrowie, podmiot,
gotowie Ratunkowe wynika, iż wszystkie miejsca który utworzył zakład opieki zdrowotnej, wojewodo-
przyszpitalne, na których lądują śmigłowce HEMS wie oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą
(Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego), finansować lub dofinansować nakłady na inwestycje
obsługiwane przez SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ra- związane z działalnością szpitalnych oddziałów ra-
tunkowe, muszą być wpisane do rejestru lądowisk tunkowych oraz centrów urazowych. Dodatkowo
lub ewidencji miejsc przystosowanych do startów i lą- trzeba wskazać, iż każdy zakład opieki zdrowotnej
dowań, prowadzonego przez Urząd Lotnictwa Cywil- zainteresowany budową lądowiska może ubiegać się
nego. Obecnie jest zarejestrowanych 19 lądowisk o dofinansowanie inwestycji w ramach programu
przyszpitalnych, dodatkowo instrukcja operacyjna unijnego „Infrastruktura i środowisko”. Szacuje się,
SP ZOZ LPR dopuszcza lądowanie w ponad 100 miej- że w najbliższych 2 latach powstanie ok. 65 nowych
scach przystosowanych do startów i lądowań znajdu- lądowisk. W związku z obowiązkiem dostosowania
jących się w bezpośredniej bliskości szpitali. Jedno- szpitalnego oddziału ratunkowego do wymagań okre-
cześnie uprzejmie informuję, iż lądowisko przy szpi- ślonych w powyżej wskazanym rozporządzeniu tego
talu AM w Warszawie, o którym mowa w interpelacji, rodzaju inwestycje powstają (są projektowane lub
nie jest lądowiskiem zarejestrowanym przez Urząd prowadzona jest budowa) we wszystkich wojewódz-
Lotnictwa Cywilnego. Lądowanie tam śmigłowców twach.
HEMS dopuszcza instrukcja operacyjna SP ZOZ Lot- Jednocześnie uprzejmie informuję, iż odpowiedź
nicze Pogotowie Ratunkowe. W Warszawie także w powyższej sprawie została uprzednio również
znajduje się inne miejsce przystosowane do startów udzielona panu Jarosławowi Matwiejukowi, posłowi
i lądowań, funkcjonujące przy Wojskowym Instytucie na Sejm RP.
Medycznym. Najbliższe lądowisko wpisane do reje-
stru ULC znajduje się przy Centrum Zdrowia Dziec- Z poważaniem
ka w Międzylesiu.
W odniesieniu do zagadnienia lotów nocnych trze- Podsekretarz stanu
ba wskazać, iż to trudny i niebezpieczny rodzaj misji. Cezary Rzemek
Loty do nagłych wypadków i zachorowań, kiedy to
istotą jest wylądowanie jak najbliżej miejsca takiego
zdarzenia, są lotami w teren nieznany, przygodny. Warszawa, dnia 19 listopada 2010 r.
W nocy jest to szczególnie niebezpieczne ze względu
na brak widoczności przeszkód, np. linii wysokiego
napięcia. Aby tego rodzaju misje były bezpieczne, Odpowiedź
istotne jest, aby poprzedzić ich wykonywanie cyklem
właściwych szkoleń. Piloci muszą zdobyć odpowiedni podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
nalot nocny, gdyż dopiero wtedy będzie możliwe wy- - z upoważnienia ministra -
dłużenie dyżurów HEMS. Zgodnie z informacją uzy- na interpelację posła Wojciecha Szaramy
skaną od SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
bazy w Warszawie i Wrocławiu jako pierwsze roz- w sprawie świadczeń gwarantowanych
poczną dyżury całodobowe. Następnie zostaną wpro- z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych
wadzone tego rodzaju dyżury w innych bazach. i opiekuńczych w ramach opieki
W całym kraju powstają lądowiska przyszpitalne. długoterminowej (19066)
Znajdują się one w różnych fazach projektowania i bu-
dowy. Z uwagi na występujący często problem z fi- Szanowny Panie Marszałku! W związku z inter-
zycznym brakiem terenu pod budowę projektowane pelacją złożoną przez pana posła Wojciecha Szaramę
są heliporty – lotniska wyniesione, położone na wy- otrzymaną przy piśmie z dnia 21 października 2010 r.,
sokości większej niż 3 m ponad otaczającym terenem. znak: SPS-023-19066/10, w sprawie świadczeń gwa-
Nowo zakupione śmigłowce spełniają wymagania rantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych
tzw. I klasy osiągowej (zgodnie z europejskimi prze- i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
pisami lotniczymi JAR-OPS 3) i jako takie mogą wy- realizowanych na rzecz świadczeniodawców przeby-
konywać operacje startów i lądowań na lądowiskach wających w zakładach opiekuńczych dla dzieci i mło-
wyniesionych. Wszystkie nowo powstające heliporty dzieży, która ukończyła 18. rok życia, posiadają-
będą dostosowane do operacji nocnych. Trzeba także cych orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalne-
dodać, iż nowe śmigłowce mogą w razie konieczności go, do chwili ukończenia nauki, uprzejmie proszę
lądować wszędzie, decyzję w tym zakresie podejmuje o przyjęcie poniższych informacji w przedmiotowej
pilot. Ponadto gminy wyznaczyły ok. 1500 miejsc do sprawie.
81

Odnosząc się bezpośrednio do pytań przedstawio- Odpowiedź


nych w interpelacji pana Wojciecha Szaramy w za-
kresie wprowadzenia zmian do rozporządzenia mi- podsekretarza stanu
nistra zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie w Ministerstwie Gospodarki
świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pie- - z upoważnienia ministra -
lęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długo- na interpelację poseł Iwony Arent
terminowej, informuję, że propozycja wydłużenia
udzielania świadczeń gwarantowanych z zakresu w sprawie projektu likwidacji licencji
świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach zawodowej pośrednika w obrocie
opieki długoterminowej realizowanych na rzecz nieruchomościami (19092)
świadczeniodawców przebywających w zakładach
opiekuńczych dla dzieci i młodzieży, która ukończyła Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do
18. rok życia, posiadających orzeczenie o potrzebie pisma z dnia 21 października 2010 r., znak: SPS-023-
kształcenia specjalnego, do chwili ukończenia nauki -19092/10, przekazującego interpelację poseł Iwony
wpisuje się w już podjęte przez ministra zdrowia Arent w sprawie likwidacji uprawnień zawodowych
działania mające na celu doprecyzowanie obowiązu- dla pośredników w obrocie nieruchomościami uprzej-
jących uregulowań prawnych w przedmiotowym za- mie informuję, co następuje.
kresie. Zaproponowana przez Ministerstwo Gospodarki
Informuję, że Ministerstwo Zdrowia, przygotowu- zmiana w zakresie ustawy o gospodarce nieruchomo-
jąc kolejną nowelizację rozporządzenia zmieniającego ściami miała na celu otwarcie możliwości prowadze-
rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 30 sierpnia nia działalności gospodarczej w zakresie pośrednic-
2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z za- twa w obrocie nieruchomościami pod warunkiem
kresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
w ramach opieki długoterminowej, doprecyzowało za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem
zapis § 4 ust. 1, nadając mu następujące brzmienie: czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
świadczenia gwarantowane udzielane w warunkach przy jednoczesnym pozostawieniu (dla chętnych)
stacjonarnych są realizowane w zakładach opiekuń- przepisów w zakresie działalności zawodowej pośred-
czych dla osób dorosłych lub dla dzieci i młodzieży do nika w obrocie nieruchomościami. Obecnie w reje-
ukończenia 18. roku życia, z możliwością wydłużenia strze MI wpisanych jest ponad 13 tys. pośredników
pobytu świadczeniobiorcy, który ukończył 18. rok ży- posiadających licencje.
cia i posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia spe- Zgodnie z propozycją MG pośrednikiem w obrocie
cjalnego, do chwili ukończenia nauki. nieruchomościami byłaby osoba fizyczna posiadająca
Zaprojektowana zmiana ma na celu umożliwienie certyfikat w zakresie pośrednictwa w obrocie nieru-
świadczeniobiorcom, którzy posiadają orzeczenie o po- chomościami wydany przez jednostkę akredytowaną
trzebie kształcenia specjalnego oraz ukończyli 18. w polskim systemie akredytacji. Tytuł zawodowy:
rok życia, kontynuację nauki w miejscu umożliwia- pośrednik w obrocie nieruchomościami podlega
jącym im jednoczesne korzystanie ze świadczeń gwa- ochronie prawnej.
rantowanych w ramach opieki długoterminowej, bez Certyfikat w zakresie pośrednictwa w obrocie nie-
konieczności zmiany środowiska. W polskim syste- ruchomościami wydaje się osobie fizycznej, która:
mie edukacji dzieci i młodzież posiadające orzeczenia 1) posiada pełną zdolność do czynności praw-
o potrzebie kształcenia specjalnego mogą uczęszczać nych;
do szkoły ponadgimnazjalnej do 24. roku życia, a re- 2) nie była karana za przestępstwa przeciwko
alizujące obowiązek nauki w formie zajęć rewalida- mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze,
cyjno-wychowawczych mają do nich prawo do ukoń- za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych,
znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań
czenia 25. roku życia.
oraz za przestępstwa skarbowe;
Informuję, że zgodnie z obowiązującym trybem
3) posiada co najmniej wykształcenie wyższe;
prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie
4) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin.
Zdrowia przedmiotowy projekt rozporządzenia znaj-
Certyfikowany pośrednik ponosiłby odpowiedzial-
duje się na ostatnim etapie procedowania.
ność zawodową za nieprawidłowe wykonywanie czyn-
Z poważaniem ności pośrednictwa, natomiast firma prowadząca
działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa
Podsekretarz stanu podlega odpowiedzialności karnej. Propozycja nie li-
Adam Fronczak kwidowałaby uprawnień zawodowych pośredników,
a otwierałaby jedynie dostęp do wykonywania po-
średnictwa nieruchomościami.
Warszawa, dnia 25 listopada 2010 r. Uzyskanie licencji pośrednika w obrocie nierucho-
mościami obecnie wiąże się z dość dużymi kosztami
ponoszonymi w trakcie przechodzenia kolejnych eta-
pów przygotowań, co stanowi ograniczenie w dostę-
82

pie do tego zawodu. Otóż zgodnie z obowiązującymi bronić prowadzenia działalności pośrednika osobom,
przepisami wysokość opłaty za postępowanie kwali- które zostaną uznane przez urząd za nieodpowiednie
fikacyjne dla kandydata na pośrednika w obrocie nie- do prowadzenia tego typu działalności.
ruchomościami wynosi 400 zł. W przypadku złożenia II. Państwa, w których działalność jest regulo-
przez kandydata wniosku o ponowne rozpatrzenie wana:
sprawy w trybie art. 127 § 3 Kodeksu postępowania 1) Austria – wymagany jest dyplom szkoły police-
administracyjnego wysokość opłaty za postępowanie alnej. Określono maksymalne ceny za usługi pośred-
kwalifikacyjne wynosi 450 zł. Koszt wydania dzien- ników. Prowadzenie działalności gospodarczej w za-
nika praktyki zawodowej to ok. 100 zł (jednak kresie handlu nieruchomościami należy notyfiko-
w praktyce może to być nawet ok. 300 zł). Uzyskanie wać,
licencji wiąże się z ukończeniem studiów podyplomo- 2) Belgia – wymagany jest dyplom szkoły police-
wych, których koszt to średnio ok. 4 tys. zł, a także alnej (3–4 lata kształcenia),
obowiązkiem odbycia praktyki w biurze pośrednic- 3) Dania – wymagany jest certyfikat potwierdza-
twa (średni koszt 6-miesięcznych praktyk wynosi 2–3
jący ukończenie kursu na poziomie szkoły średniej.
tys. zł). Problemem bywa dostanie się na taką prak-
Do czasowego świadczenia usług konieczne jest do-
tykę, podczas której aplikant często wykonuje pod-
datkowe zezwolenie,
rzędne prace na rzecz licencjonowanego pośrednika.
4) Finlandia – wymagana jest rejestracja pośred-
Zmiany zawarte w projekcie ustawy o ograniczaniu
barier dla obywateli i przedsiębiorców, w wersji z dnia ników i zezwolenie. Pośrednicy muszą być ubezpie-
2 czerwca br., w zakresie ustawy o gospodarce nieru- czeni,
chomościami nie dążyły do likwidacji zawodu pośred- 5) Francja – konieczność uzyskania karty zawo-
nika, co zarzucano MG. dowej. Karta jest wydawana w przypadku skończenia
Doświadczenie krajów członkowskich UE wska- przynajmniej 3-letnich studiów prawniczych, ekono-
zuje na zróżnicowane podejście do kwestii pośrednic- micznych lub handlowych oraz posiadania 3 lat do-
twa w obrocie nieruchomościami. W 10 państwach świadczenia zawodowego w zakresie zarządzania i han-
członkowskich prowadzenie takiego pośrednictwa dlu nieruchomościami. Osoba nieposiadająca studiów
nie podlega regulacjom ustawowym. Poniżej przed- powinna udokumentować posiadanie 10-letniego do-
stawiam zestawienie informacji na temat sposobu świadczenia zawodowego (lub 4 lat pracy na stano-
regulowania kwestii pośrednictwa w obrocie nieru- wisku kierowniczym),
chomościami w Unii Europejskiej, które zostało przy- 6) Grecja - pośrednicy muszą się rejestrować w Izbie
gotowane na podstawie: Handlowej. Rejestracja wymaga wielu dokumentów,
— raportów państw członkowskich UE wymaga- ale są akceptowane dokumenty z innych państw
nych art. 39 dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej członkowskich,
usług na rynku wewnętrznym (Self-assessment re- 7) Portugalia – zawód jest regulowany. Dodatko-
port), wo wymagana jest nieposzlakowana opinia i dobra
— raportów przygotowanych w ramach klastrów kondycja finansowa pośrednika. Pośrednik musi być
(6 raportów po 6 państw): Mutual Evaluation of the ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. W przy-
Services Directive, marzec 2010, padku spółek świadczących usługi pośrednictwa
— bazy danych zawodów regulowanych w UE przynamniej jeden z członków zarządu musi mieć
podlegających dyrektywie 2005/36 dotyczącej uzna- wykształcenie średnie i przejść odpowiednie kursy i szko-
wania kwalifikacji zawodowych. lenia w zakresie pośrednictwa. Cena za usługi nie może
I. Państwa, w których działalność nie jest regu- przekraczać 10% wartości nieruchomości,
lowana:
8) Słowacja – wymagana jest licencja I typu (do
1) Bułgaria – brak regulacji,
działalności, nie zawodu). Licencja najbardziej ogól-
2) Czechy – zawód nieregulowany, jako wymogi
na, niewymagająca specjalnego wykształcenia czy
konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej
umiejętności (wiek powyżej 18 lat, niekaralność,
określono: wiek powyżej 18 lat, niekaralność, zdol-
ność do czynności prawych, zdolność do czynności prawnych). Zawód nie jest re-
3) Estonia – brak regulacji, gulowany,
4) Hiszpania – brak regulacji, 9) Słowenia – wymagany jest dyplom na poziomie
5) Litwa – brak regulacji, szkoły średniej,
6) Łotwa – ostatnio zniesiono nawet wymóg reje- 10) Szwecja – wymagana jest rejestracja pośred-
stracji, wprowadzono dobrowolny system certyfikacji, ników i zezwolenie. Pośrednicy muszą być ubezpie-
7) Malta – brak regulacji, czeni oraz legitymować się dyplomem na poziomie
8) Niemcy – pośrednik nie jest zawodem regulo- szkoły średniej,
wanym, 11) Węgry – wymagane są określone kwalifikacje
9) Rumunia – pośrednicy rejestrują tylko działal- i notyfikowanie prowadzonej działalności. W przy-
ność, jak wszyscy inni przedsiębiorcy, padku osób prawnych członek zarządu albo pracow-
10) Wielka Brytania – brak regulacji, ale Office of nik musi mieć uprawnienia do działania jak pośred-
Fair Trading (urząd ds. uczciwego handlu) może za- nik nieruchomości.
83

Jak wynika z opisanych powyżej regulacji w pań- zaplanowanych przez spółkę na 2011 r. Przewoźnik
stwach członkowskich UE, aż 10 państw nie regulu- potwierdził m.in. zamiar likwidacji połączenia na
je ustawowo kwestii dostępu do tego zawodu. trasie Kraków – Szczecin przez Kępno i Ostrów
Niezależnie od powyższego należy podkreślić, iż Wlkp. Jednocześnie przedstawiciele spółki poinfor-
w projekcie ustawy o ograniczaniu barier dla obywa- mowali, że przeprowadzone konsultacje społeczne
teli i przedsiębiorców w wersji z dnia 15 listopada wskazały na wyjątkową dotkliwość podjętych w tym
2010 r. przekazanym na Radę Ministrów minister zakresie działań. W związku z powyższym przewoź-
gospodarki nie wprowadził propozycji zmian w usta- nik zobowiązał się do podjęcia kroków mających na
wie o gospodarce nieruchomościami dotyczących po- celu przywrócenie przedmiotowego połączenia na od-
średników w obrocie nieruchomościami. cinku Katowice – Kępno – Ostrów Wlkp. – Poznań
w ramach korekty rozkładu jazdy obowiązującej od
Z wyrazami szacunku
1 marca 2011 r. Utrzymanie takiego połączenia po-
winno zapewnić połączenia Kępna i Ostrowa Wlkp.
Podsekretarz stanu
z północną i południową częścią kraju niezależnie od
Rafał Baniak
decyzji Przewozy Regionalne sp. z o.o. odnośnie uru-
chamiania połączeń InterRegio.
Warszawa, dnia 19 listopada 2010 r. Z poważaniem

Podsekretarz stanu
Odpowiedź Juliusz Engelhardt

podsekretarza stanu
w Ministerstwie Infrastruktury Warszawa, dnia 18 listopada 2010 r.
- z upoważnienia ministra -
na interpelację posła Józefa Rackiego
Odpowiedź
w sprawie utrzymania przejazdów kolejowych
na niezmienionym poziomie sprzed września podsekretarza stanu
2010 r. (19114) w Ministerstwie Infrastruktury
- z upoważnienia ministra -
Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na in- na interpelację posła Andrzeja Halickiego
terpelację posła Józefa Rackiego w sprawie utrzyma-
nia przejazdów kolejowych na niezmienionym pozio- w sprawie nikłego wykorzystywania
mie sprzed września 2010 r. przekazuję poniższe in- przez polskie samorządy dotacji na budowę
formacje. Internetu szerokopasmowego (19127)
Minister infrastruktury dofinansowuje między-
wojewódzkie przewozy pasażerskie na podstawie Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na in-
art. 40a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie terpelację pana posła Andrzeja Halickiego z dnia 27
kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. października br. (data wpływu 28 października br.),
zm.). Obecnie umowa o organizowanie, wykonywanie nr SPS-023-19127/10, w sprawie nikłego wykorzysty-
i dotowanie przedmiotowych przewozów zawarta jest wania przez polskie samorządy dotacji na budowę
z PKP InterCity SA na okres do 2013 r. Internetu szerokopasmowego przedstawiam poniższe
Pociągi InterRegio uruchamiane są przez samo- wyjaśnienia.
rządowego przewoźnika kolejowego Przewozy Regio- Na wstępie należy wyraźnie podkreślić, że rola
nalne sp. z o.o. na zasadach komercyjnych bądź ministra infrastruktury w zakresie działań na rzecz
w oparciu o dofinansowanie samorządów województw. rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej, w szcze-
Ministerstwo Infrastruktury nie ma wpływu na gólności sieci zapewniających dostęp do szerokopa-
kształt oferty przygotowywanej przez przewoźnika smowego Internetu, polega nie na inwestowaniu
w tym zakresie. w ten rozwój, lecz na stworzeniu sprzyjającego oto-
Oferta PKP InterCity SA, jaka funkcjonowała czenia prawnego i regulacyjnego. Ponadto zarządza-
przed wrześniem 2010 r., to oferta sezonowa funkcjo- nie funduszami unijnymi, jakie mogą być wykorzy-
nująca w okresie wakacji letnich. Oferta ta będzie stane na tego rodzaju inwestycje, nie należy do kom-
obowiązywała w 2011 r. w okresie wakacji. Utrzymy- petencji ministra infrastruktury. W związku z po-
wanie całoroczne oferty dedykowanej turystom nie wyższym, celem ustosunkowania się do wszystkich
jest uzasadnione, biorąc pod uwagę efektywne wy- pytań pana posła Andrzeja Halickiego, zwróciłam się
datkowanie środków publicznych. do ministra rozwoju regionalnego, pismem nr ŁT1g-
W dniu 5 października 2010 r. w Ministerstwie -0701-12-1/10 z dnia 2 listopada br., i do ministra
Infrastruktury odbyło się spotkanie z PKP InterCity spraw wewnętrznych, pismem nr ŁT1g-0701-12-2/10
SA w sprawie oferty połączeń międzywojewódzkich z dnia 2 listopada br., z prośbą o przygotowanie od-
84

powiedzi na kwestie poruszone w przedmiotowej in- twiające przeprowadzanie inwestycji telekomunika-


terpelacji w zakresie pozostającym we właściwości cyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego,
tych resortów. Niniejsza odpowiedź na interpelację np. w sytuacji gdy na danym terenie prywatni inwe-
poselską stanowi zatem zestawienie uwag i stano- storzy nie podejmują się rozbudowy infrastruktury
wisk trzech ww. resortów. telekomunikacyjnej. Ponadto w ustawie tej zawarte
Minister infrastruktury, zgodnie ze swoimi kom- zostały przepisy ułatwiające lokowanie inwestycji
petencjami, podejmuje szereg różnego rodzaju dzia- z zakresu telekomunikacji, w szczególności tzw. re-
łań ukierunkowanych na przyspieszenie rozwoju sie- gionalnych sieci szerokopasmowych. Regulacje te
ci telekomunikacyjnych, usprawnienie i ułatwienie mają zachęcać – i sprzyjać temu – do przyspieszenia
procesów inwestycyjnych w tym zakresie, likwidację procesu inwestycyjnego w telekomunikacji. Ustawa
tzw. białych plam w telekomunikacji, przeciwdziała- ta wyznacza również podstawowe ramy działalności
nie występowaniu zjawiska wykluczenia cyfrowego, dla jednostek samorządu terytorialnego, a także pod-
czyli zróżnicowania regionalnego i społecznego w do- miotów wykonujących zadania z zakresu użyteczno-
stępie do usług telekomunikacyjnych i społeczeństwa ści publicznej w sektorze telekomunikacyjnym. W opar-
informacyjnego, i zwiększenie dostępu do nowocze- ciu o wdrożone regulacje jednostki samorządu tery-
snych środków łączności dla wszystkich obywateli. torialnego będą mogły w szczególności:
Poniżej przedstawiam najważniejsze przykłady ta- — budować lub eksploatować infrastrukturę te-
kich działań, jakie podejmuje bądź planuje podjąć lekomunikacyjną i sieci telekomunikacyjne oraz na-
w najbliższym czasie minister infrastruktury, jak bywać prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej
również prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej i sieci telekomunikacyjnych już istniejących,
(zwany dalej „prezesem UKE”), pełniący funkcję re- — dostarczać sieci telekomunikacyjne lub zapew-
gulatora rynku telekomunikacyjnego, nad którym niać dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej,
minister infrastruktury sprawuje, zgodnie z art. 16 — świadczyć, z wykorzystaniem posiadanej infra-
ust. 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach struktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunika-
administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 65, cyjnych, usługi na rzecz określonych w ustawie pod-
poz. 437, z późn. zm.), nadzór. miotów.
1. Jednym z najważniejszych narzędzi, które nie- Ponadto, jeżeli zapotrzebowanie użytkowników
wątpliwie przyczyni się do dynamicznego rozwoju końcowych w zakresie dostępu do usług telekomuni-
infrastruktury telekomunikacyjnej, w szczególności kacyjnych nie będzie zaspokojone, jednostki samo-
w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu, rządu terytorialnego same będą mogły świadczyć
jest ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwo- usługi na rzecz użytkowników końcowych, a w szcze-
ju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, gólności bezpłatną, tzw. socjalną, usługę dostępu do
poz. 675), zwana dalej „ustawą”, która weszła w życie Internetu. Takie rozwiązanie w szczególności znaj-
w dniu 17 lipca br. Opracowanie tej ustawy stanowi- dzie zastosowanie na terenach wiejskich, obszarach
ło realizację założeń Międzyresortowego Zespołu ds. słabo zurbanizowanych i w mniejszych miastach.
Realizacji Programu Polska Cyfrowa – organu po- Kolejnym priorytetowym celem tej ustawy jest
mocniczego prezesa Rady Ministrów, powołanego uproszczenie procedur w odniesieniu do budowy
równolegle z uchwaleniem przez Radę Ministrów tzw. regionalnych sieci szerokopasmowych, realizo-
„Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego wanych w ramach programów operacyjnych. Ma to
w Polsce do roku 2013”, którego prace pozostają sprzyjać znacznemu przyspieszeniu procesu inwesty-
w ścisłym związku z wdrażaniem postulatów tego cyjnego w telekomunikacji, m.in. poprzez większe niż
dokumentu programowego – w zakresie wprowadze- dotychczas wykorzystanie środków unijnych na fi-
nia niezbędnych zmian legislacyjnych celem pobu- nansowanie tego rodzaju inwestycji. Środki te są już
dzenia inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyj- przekazywane w ramach takich regionalnych pro-
ną. Istotny wpływ na ostateczną treść tej ustawy gramów operacyjnych jak Program Operacyjny „In-
miały w szczególności prace legislacyjne podjęte nowacyjna gospodarka” 2007–2013 czy Program
w Ministerstwie Infrastruktury. Operacyjny „Rozwój Polski Wschodniej” 2007–2013.
Zasadniczym celem tej ustawy jest likwidacja wy- Warto także zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 30 ust. 6
kluczenia cyfrowego. Regulacje w niej zawarte tej ustawy każdy nowo wybudowany budynek będzie
w głównej mierze odnoszą się do obszarów słabo za- musiał być wyposażony – zgodnie z przepisami roz-
ludnionych i terenów wiejskich, gdzie brak jest wy- porządzenia w sprawie warunków techniczno-bu-
starczającej infrastruktury telekomunikacyjnej i w chwi- dowlanych wydanych na podstawie ustawy z dnia
li obecnej nie istnieje skuteczna konkurencja pomię- 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.
dzy dostawcami usług telekomunikacyjnych. Ustawa Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), z zachowaniem zasa-
ta zawiera także szereg unormowań prawnych, któ- dy neutralności technologicznej – w instalację tele-
rych celem jest usprawnienie procesów inwestycyj- komunikacyjną, która umożliwi przyłączenie do pu-
nych, w szczególności poprzez usunięcie zidentyfiko- blicznych sieci telekomunikacyjnych wykorzystywa-
wanych barier administracyjnych i prawnych utrud- nych do świadczenia użytkownikom usług telefonicz-
niających i opóźniających budowę infrastruktury nych, usług transmisji danych zapewniających sze-
telekomunikacyjnej. Zawiera ona m.in. regulacje uła- rokopasmowy dostęp do Internetu oraz usług rozpro-
85

wadzania cyfrowych programów radiowych i telewi- 4. Należy również podkreślić, że w Ministerstwie


zyjnych w wysokiej rozdzielczości przez różnych do- Infrastruktury trwają aktualnie prace nad projek-
stawców usług, aby zapewnić użytkownikom możli- tem rozporządzenia wynikającego z art. 29 ust. 1
wość korzystania z tych usług. ustawy, którego celem jest zapewnienie wiarygodne-
Uregulowania zawarte w tej ustawie niewątpliwie go źródła danych o pokryciu terytorium Rzeczypo-
uwzględniają powszechną potrzebę rozwoju społe- spolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomu-
czeństwa informacyjnego i stanowić będą skuteczne nikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyj-
narzędzie do upowszechnienia dostępu do Internetu nymi zapewniającymi szerokopasmowy dostęp lub
na całym terytorium RP. W chwili obecnej niezbędne umożliwiającymi zapewnienie takiego dostępu do In-
są jednak wsparcie i edukacja w zakresie stosowania ternetu, z odrębnym zaznaczeniem pokrycia łączami
przepisów ustawy przez przedsiębiorców i jednostki światłowodowymi i sieciami bezprzewodowymi oraz
samorządu terytorialnego. Ministerstwo Infrastruk- budynkami umożliwiającymi kolokację. Przedmioto-
tury w miarę możliwości udziela takiego wsparcia. we rozporządzenie będzie miało na celu zobrazowa-
Resort na bieżąco analizuje wszystkie zgłaszane wąt- nie stanu infrastruktury szerokopasmowej na tery-
pliwości i pytania, a także aktywnie włącza się w pro- torium kraju oraz pozwoli wskazać obszary o niedo-
wadzenie wszelkich działań mających na celu udzie- statecznym stopniu pokrycia infrastrukturą szero-
lanie wyjaśnień zainteresowanym podmiotom, w szcze- kopasmową, gdzie konieczne będzie podjęcie kon-
gólności przedsiębiorcom telekomunikacyjnym i jed- kretnych interwencji publicznych w sektorze teleko-
nostkom samorządu terytorialnego. munikacyjnym.
2. Ministerstwo Infrastruktury bierze także ak- 5. Należy również zaznaczyć, że w dniu 9 kwietnia
tywny udział w realizacji projektu „System informa- br. minister infrastruktury podpisał rozporządzenie
cyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal zmieniające rozporządzenie ministra infrastruktury
Polska Szerokopasmowa w ramach 7 osi Programu z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych
Operacyjnego”Innowacyjna Gospodarka”2007–2013”. wymagań dotyczących świadczenia usługi powszech-
Celem tego projektu jest utworzenie infrastruktury nej oraz wymagań dotyczących świadczenia usługi
teleinformatycznej o zasięgu ogólnokrajowym, za- szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jedno-
stek uprawnionych (Dz. U. Nr 68, poz. 592). Głów-
pewniającej wsparcie administracji rządowej i samo-
nym celem tej nowelizacji było zwiększenie wymaga-
rządowej w zarządzaniu oraz koordynacji projektów
nej minimalnej przepływności łącza internetowego
dotyczących budowy regionalnych szerokopasmo-
dla jednostek uprawnionych z dotychczasowych 256
wych sieci szkieletowych i dostępowych na obszarach
kb/s do abonenta i 64 kb/s od abonenta na 2 Mb/s do
wymagających interwencji. Infrastruktura ta będzie
abonenta i 1 Mb/s od abonenta. Działanie takie ma
wspomagać działania zarówno administracji rządo-
na celu stymulowanie procesu wdrażania w życie idei
wej, jak i samorządowej, tworząc zaplecze dla elek-
społeczeństwa informacyjnego, co w konsekwencji
tronicznych usług publicznych świadczonych dla oby- spowoduje zmniejszenie dysproporcji między Polską
wateli i przedsiębiorców. Zasoby informacyjne zgro- a innymi państwami członkowskimi Unii Europej-
madzone w ramach projektu pomogą przedsiębior- skiej w dostępie do Internetu oraz będzie przeciw-
com, szczególnie z sektora małych i średnich przed- działać występowaniu zjawiska wykluczenia cyfro-
siębiorstw, w projektowaniu i budowie optymalnych wego, zwłaszcza na terenach wiejskich i słabo zurba-
rozwiązań sieci dostępowych oraz systemów węzło- nizowanych.
wych i transmisyjnych, a także w tworzeniu właści- 6. Należy również wspomnieć o zarządzanym
wych e-usług. Dodatkowym celem projektu jest pro- przez prezesa UKE Krajowym Forum Szerokopasmo-
mocja usług społeczeństwa informacyjnego wśród wym (http://www.forumszerokopasmowe.pl), odgry-
obywateli na obszarach zagrożonych wykluczeniem wającym rolę platformy współpracy administracji
cyfrowym. państwowej, operatorów, instytucji finansowych i or-
3. Ponadto minister infrastruktury wystąpił ganizacji pozarządowych. W założeniu forum to bę-
z inicjatywą zorganizowania „okrągłego stołu szero- dzie istotnym narzędziem komunikacji, bazą wiedzy
kopasmowego”, który realizowany jest w formule cy- oraz czynnikiem sprzyjającym aktywizacji wszyst-
klicznych spotkań umożliwiających wymianę poglą- kich stron zaangażowanych w przyspieszenie rozwo-
dów na temat obecnego rozwoju infrastruktury tele- ju szerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce.
komunikacyjnej oraz identyfikacji praktycznych pro- Tym samym utworzenie tego forum będzie realizo-
blemów związanych ze stosowaniem ustawy. W spo- wać rekomendację zawartą w tzw. pierwszym rapor-
tkaniach tych biorą udział m.in. przedstawiciele cie Międzyresortowego Zespołu ds. Realizacji Pro-
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa gramu Polska Cyfrowa, tj. wzmocnienie koordynacji
Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Spraw We- działań w zakresie inwestycji w infrastrukturę tele-
wnętrznych i Administracji, Urzędu Komunikacji informatyczną . Do głównych priorytetów Krajowego
Elektronicznej, jednostek samorządu terytorialnego Forum Szerokopasmowego zaliczyć można m.in. roz-
oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w tym wój i unowocześnianie infrastruktury, upowszech-
także przedsiębiorców zajmujących się budową infra- nianie i rozwijanie umiejętności informatycznych,
struktury telekomunikacyjnej. bezpieczeństwo użytkowników w sieci telekomuni-
86

kacyjnej, a także rozwój treści i funkcjonalności ślić, że w dysponowaniu środkami publicznymi, jaki-
w Internecie. mi niewątpliwie są środki pochodzące z funduszy
7. Prezes UKE opublikował również na stronie in- strukturalnych, niezmiernie istotne jest przestrze-
ternetowej urzędu (http://www.uke.gov.pl/uke/index. ganie zasady jawności i transparentności, a przede
jsp?place=Lead24&news_cat_id=374&news_ wszystkim zasady rzetelności, szczególnie biorąc pod
id=2989&layout=9&page=text) „Poradnik dla samo- uwagę fakt, że na realizację projektów z zakresu sie-
rządowców na temat planowania i przygotowania kon- ci szerokopasmowych w ramach regionalnych pro-
cepcji budowy sieci szerokopasmowych na terenach gramów operacyjnych (RPO) w latach 2007–2013
wiejskich”. Zawiera on szczegółowe informacje doty- przeznaczonych jest ponad 500 mln euro. Zgodnie
czące całego procesu inwestycyjnego w tym zakresie, z art. 56 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
rozpoczynając od założeń koncepcyjnych, a na eksplo- z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogól-
atacyjnych kończąc. Poradnik prezentuje przykładowe ne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
rozwiązania techniczne i koszty, jakie są związane gionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
z ich wdrożeniem. Zawiera wiele praktycznych wzorów oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie
dokumentów, takich jak wzór zamówienia czy umowy (WE) nr 1260/1999 „wydatki, w tym wydatki na duże
z wykonawcą. Przyszły inwestor, stosując się do za- projekty, są kwalifikowane do wsparcia z funduszy,
wartych w podręczniku informacji, jest w stanie unik- jeżeli zostały faktycznie poniesione pomiędzy datą
nąć licznych błędów w zakresie prac nad rozbudową przedłożenia Komisji programów operacyjnych lub
regionalnych sieci szerokopasmowych. od dnia 1 stycznia 2007 r., w zależności od tego, któ-
Z przekazanych przez MRR informacji (zawar- ry z tych terminów jest wcześniejszy, a dniem 31
tych w piśmie DKR-VI-070-19/MO/10 z dnia 10 listo- grudnia 2015 r. (…)”.
pada br.) wynika, że projekty regionalnych sieci te- Mając na uwadze wielkość środków UE przezna-
lekomunikacyjnych w ramach programów operacyj- czonych na realizację przedmiotowych inwestycji,
nych są zagadnieniami o wiele szerszymi niż sama bardzo ważne jest, aby mimo długotrwałych proce-
budowa infrastruktury telekomunikacyjnej. Projek- dur ww. projekty zostały opracowane z dbałością
ty te ingerują w bardzo wrażliwy i znaczący sektor o najmniejszy detal zarówno pod względem formal-
gospodarki, jakim jest sektor telekomunikacyjny,
noprawnym, jak i technicznym, tak aby uniknąć za-
który de facto dotychczas pozostawał poza sferą dzia-
grożenia ewentualnego zwrotu przyznanych środków
łalności administracji publicznej, stąd też dobre przy-
w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień.
gotowanie tych inwestycji determinuje w ogóle moż-
Według stanu na dzień 30 września br. w ramach
liwość ich realizacji. Punktem wyjścia jest wykona-
RPO jest już w trakcie realizacji lub będzie realizo-
nie rzetelnej inwentaryzacji stanu infrastruktury
wanych w sumie 90 projektów dotyczących budowy
telekomunikacyjnej, a możliwe to jest tylko pod wa-
sieci szerokopasmowych (sieć komercyjna, sieć na
runkiem zaangażowania operatorów telekomunika-
cyjnych. Kolejnym etapem przygotowania tego typu użytek własny jednostek samorządu terytorialnego,
projektu jest studium wykonalności – dokument, któ- placówek edukacyjnych lub medycznych) na łączną
ry musi uwzględniać szereg tematów, m.in. z zakresu kwotę ok. 2,4 mld PLN. Wartość dofinansowania ze
pomocy publicznej, rynku telekomunikacyjnego, środków UE wykazana w zawartych umowach sta-
technologii, zamówień publicznych, funduszy struk- nowi prawie 15% w stosunku do alokacji przeznaczo-
turalnych. Wszystkie te zagadnienia podlegają bar- nej na realizację projektów z zakresu sieci szeroko-
dzo drobiazgowym uzgodnieniom, na początku z ope- pasmowych. Większość ww. projektów realizowana
ratorami telekomunikacyjnymi, regulatorem rynku jest w latach 2010–2013.
telekomunikacyjnego (UKE) i finalnie z Komisją Eu- Należy zauważyć, że jednostki samorządu teryto-
ropejską, która bada przede wszystkim, czy projekt rialnego realizujące inwestycje dotyczące budowy
nie wpływa negatywnie na konkurencję na rynku infrastruktury sieci szerokopasmowych identyfikują
telekomunikacyjnym i której zgoda jest warunkiem wiele problemów związanych z realizacją przedmio-
sine qua non dla rozpoczęcia inwestycji. towych inwestycji, m.in. takie jak:
Bardzo ważną determinantą powodzenia tego — trudności z jednoznacznym zakwalifikowa-
typu projektów jest również samo zaangażowanie niem projektu do obszaru białego, szarego lub czar-
samorządów województw, które, jakkolwiek świado- nego w rozumieniu „Wytycznych KE w sprawie sto-
me szans, jakie niesie za sobą rozwój Internetu sze- sowania przepisów dotyczących pomocy państwa
rokopasmowego, muszą zgodzić się na projekty, któ- w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szeroko-
re, jak pokazują ich studia wykonalności, przynajm- pasmowych”,
niej w pierwszych latach po oddaniu ich do eksplo- — skomplikowany proces wyboru partnera pry-
atacji będą generować raczej straty niż przynosić watnego do realizacji projektu,
dochody. Trzeba pamiętać, że wsparcie dla rozwoju — występowanie pomocy publicznej w projekcie
sieci szerokopasmowych może mieć bowiem miejsce i w konsekwencji konieczność notyfikacji projektu
tylko tam, gdzie dotychczas sam rynek telekomuni- w Komisji Europejskiej (KE),
kacyjny nie inwestował albo nie zamierza w najbliż- — wypełnienie szeregu obowiązków nałożonych
szych latach inwestować. Należy dodatkowo podkre- na samorządy w związku z wejściem w życie ustawy
87

z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług tu). Równolegle do powyższych działań od kwietnia
i sieci szerokopasmowych w telekomunikacji, br. jest prowadzony proces prenotyfikacji pomocy pu-
— trudności w pozyskaniu środków finansowych blicznej w projekcie, za który formalnie odpowiadają
na wkład własny w inwestycję. samorządy województw. Jednakże w celu usprawnie-
Ponadto MMR poinformował, że podjął następu- nia procedury notyfikacyjnej MRR podjęło się fak-
jące działania w celu wsparcia instytucji zarządzają- tycznego przeprowadzenia całego procesu.
cych RPO (IZ RPO) w zakresie realizacji projektów 2. Inicjatywy i działania MRR w celu zagwaran-
dotyczących sieci szerokopasmowych: towania prawidłowej realizacji projektu SSPW:
— w dniu 6 stycznia br. zorganizowało spotkanie — podpisanie w dniu 2 października 2007 r. poro-
robocze z przedstawicielami IZ RPO oraz z udziałem zumienia o współpracy dotyczącej projektu SSPW po-
przedstawicieli UKE i Inicjatywy JASPERS (Joint między MRR a operatorami telekomunikacyjnymi,
Assistance to Support Projects in European Regions) — zlecenie i odebranie inwentaryzacji stanu in-
dotyczące problemów związanych z realizacją projek- frastruktury szerokopasmowej na potrzeby projektu
tów z zakresu sieci szerokopasmowych w ramach SSPW,
RPO, — zlecenie i odebranie studium wykonalności dla
— w dniu 16 lutego br. odbyło się spotkanie zor- projektu SSPW,
ganizowane przez MRR we współpracy z Urzędem — powołanie gremium na szczeblu decyzyjnym
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) do- w celu sprawnego uzgadniania i podejmowania nie-
tyczące procedury notyfikacyjnej projektów w zakre- zbędnych decyzji – Komitet Sterujący ds. projektu
sie sieci szerokopasmowych w ramach RPO. Celem SSPW (od początku tego roku odbyło się 8 posiedzeń),
spotkania było omówienie m.in. procedury notyfika- — powołanie grupy roboczej (GR) do spraw pro-
cyjnej ww. projektów do KE oraz zagadnień związa- jektu SSPW. W skład GR wchodzą: przedstawiciele
nych z wejściem w życie rozporządzenia MRR z dnia IP PO RPW i IZ PO RPW, urzędów marszałkowskich
7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na i UKE,
inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury — ustanowienie jasnych zasad współpracy pomię-
telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo- dzy podmiotami zaangażowanymi w projekt – poro-
-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach zumienia trójstronne z dnia 1 lipca 2009 r.,
regionalnych programów operacyjnych, — faktyczne prowadzenie procesu notyfikacji po-
— w dniach 18–19 maja 2010 r. MRR zorganizo- mocy publicznej w KE. Działania prenotyfikacyjne
wało we współpracy z przedstawicielami KE oraz (kontakty z UOKIK i KE) są prowadzone przez MRR,
Inicjatywy JASPERS warsztaty dla beneficjentów a beneficjenci (samorządy województw) są na bieżąco
realizujących projekty z zakresu sieci szerokopasmo- informowani o przebiegu prenotyfikacji. Uzgodnione
wych w ramach RPO. Celem spotkania było zapre- z KE warunki dla jednego projektu zostaną zastoso-
zentowanie stanowiska KE dotyczącego społeczeń- wane w pozostałych projektach,
stwa informacyjnego, omówienie problemów pojawia- — przeprowadzenie uzgodnień z regulatorem od-
jących się podczas realizacji ww. projektów, w tym nośnie do planowanych warunków dostępu do infra-
dotyczących zagadnień związanych z występowa- struktury szerokopasmowej powstałej w ramach pro-
niem pomocy publicznej oraz zamówieniami publicz- jektu SSPW. Konsultacje prowadzone przez MRR
nymi, a także zaprezentowanie studiów przypadków z UKE oraz operatorami telekomunikacyjnymi trwa-
ww. inwestycji realizowanych w innych krajach (m.in. ły od kwietnia do października 2010 r. i były wyma-
w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, na Litwie i w Fin- gane na potrzeby notyfikacji pomocy publicznej. Ko-
landii), nieczność przeprowadzenia takich uzgodnień wynika
— w dniach 18–19 października br. MRR zorga- z wytycznych wspólnotowych w sprawie stosowania
nizowało szkolenie dla IZ RPO w zakresie przepro- przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesie-
wadzania procedury notyfikacyjnej projektów indy- niu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych.
widualnych, m.in. z zakresu sieci szerokopasmo- W wyniku konsultacji opracowany został wzór umo-
wych. wy o partnerstwie publiczno-prywatnym określający
Minister rozwoju regionalnego przedstawił po- m.in. warunki dostępu, jakie operator infrastruktu-
nadto następujące informacje na temat stanu reali- ry (partner prywatny) będzie obowiązany zapewniać
zacji projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschod- innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym i jed-
niej” (SSPW) oraz inicjatyw i działań MRR ukierun- nostkom samorządu terytorialnego,
kowanych na przyspieszenie wdrażania przedmioto- — podpisanie w dniu 17 września 2010 r. porozu-
wego projektu. mienia w zakresie uzgodnień związanych z projekta-
1. Stan realizacji. mi budowy sieci szerokopasmowych w ramach PO
W chwili obecnej trwa ocena wniosków o dofinan- RPW oraz RPO przez przedstawicieli MRR, UKE
sowanie złożonych przez wszystkich beneficjentów i TP SA; w ramach tego porozumienia uzgodniono
– samorządy województw. Jednocześnie w oparciu zasady współpracy w zakresie przekazywania przez
o przygotowane na zlecenie MRR studia wykonalno- TP SA danych o posiadanej infrastrukturze, plano-
ści jest opracowywana dokumentacja przetargowa na wanych inwestycjach, jak również zasady przetwa-
wybór zarządzającego projektem (inżyniera kontrak- rzania udostępnionych przez TP danych. Określono
88

także harmonogram procedowania w celu uzyskania dofinansowanie na kwotę 1 273 327 921,88 zł. Do wy-
akceptacji TP dla metodyki wyznaczania tzw. obsza- korzystania do końca 2013 r. pozostało 506 470 659,97
rów białych, szarych i czarnych, zł (co stanowi 34,75% całkowitej alokacji). Biorąc pod
— dostosowywanie systemu wdrażania programu uwagę dotychczasową charakterystykę zainteresowa-
w celu zapewnienia jak najszybszego finansowania nia działaniem 8.3 PO IG, można ponadto założyć, iż
przedsięwzięcia – umowy warunkowe umożliwiające reszta alokacji na ww. działanie zostanie wykorzy-
zaliczkowanie realizacji projektu, stana w ramach najbliższych rund konkursowych
— udzielanie pomocy eksperckiej beneficjentom w 2011 r. Dofinansowanie projektów w ramach dzia-
(m.in. przygotowanie ekspertyz prawnych na temat łania 8.3 PO IG powinno zostać rozliczone najpóźniej
modelu partnerstwa publiczno-prywatnego czy inter- do 31 grudnia 2015 r. W zakresie powodów niepodej-
pretacji przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju mowania przez samorządy szybkich działań na rzecz
usług i sieci telekomunikacyjnych), wykorzystania dotacji, poza wskazywanym brakiem
— udzielanie pomocy beneficjentom w przygoto- wiedzy typu know-how, MSWiA wyjaśnił, co nastę-
wywaniu wniosków o dofinansowanie projektów. puje.
Podkreślenia wymaga, że w opinii ministra roz- W ramach Programu Operacyjnego „Innowacyj-
woju regionalnego w chwili obecnej nie występują na gospodarka” 2007–2013 realizowane jest działa-
przesłanki, które stwarzałyby zagrożenie dla termi- nie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –
nowej realizacji projektu SSPW. Zgodnie z harmono- eInclusion. Działanie to ma na celu zapewnienie do-
gramem zawartym w studium wykonalności projek- stępu do Internetu dla osób zagrożonych wyklucze-
tu budowa sieci ma potrwać do 2014 r., projekt zaś niem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji material-
musi zostać rozliczony do końca 2015 r. Jednakże nej lub niepełnosprawności. Wsparcie ma charakter
istnieje szereg ryzyk (zidentyfikowanych w studium dofinansowania przekazywanego jednostkom samo-
wykonalności projektu), które mogą wpłynąć m.in. rządu terytorialnego (j.s.t.) lub konsorcjom j.s.t. i or-
na harmonogram realizacji projektu, tj. przedłużają- ganizacji pozarządowych, które będą odpowiedzialne
cy się proces notyfikacji pomocy publicznej w projek- za kompleksową realizację działań związanych z udzie-
cie oraz przedłużające się procedury zamówień pu- leniem wsparcia uprawnionym gospodarstwom do-
blicznych po stronie beneficjentów. mowym na terenie danej gminy.
Z informacji przekazanych przez ministra spraw Wsparciem są objęte projekty składające się z na-
wewnętrznych i administracji (w piśmie DSI-WFS- stępujących komponentów: — dofinansowanie całko-
-0477-67-23/10/NN z 19 listopada br.) wynika, że wicie lub częściowo pokrywające koszty dostępu do
w strukturach MSWiA funkcjonuje Departament Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze
Społeczeństwa Informacyjnego, który pełni funkcję objętym projektem (maksymalnie przez okres 3 lat),
instytucji pośredniczącej dla 8. osi priorytetowej Pro- — pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz
gramu Operacyjnego „Innowacyjna gospodarka” serwisowania sprzętu komputerowego i/lub niezbęd-
2007–2013. W ramach ww. osi realizowane jest m.in. nego oprogramowania w gospodarstwach domowych
działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfro- wskazanych przez projektodawcę,
wemu – eInclusion (którego beneficjentami mogą być — zakup usługi przeprowadzenia szkoleń dla
jednostki samorządu terytorialnego, grupy jednostek użytkowników końcowych projektu z zakresu obsłu-
samorządu terytorialnego – konsorcja, związki, sto- gi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia
warzyszenia, porozumienia, a także konsorcja jedno- innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia
stek samorządu terytorialnego z organizacjami po- pracy na odległość lub skutecznej edukacji przez In-
zarządowymi) oraz działanie 8.4: Zapewnienie dostę- ternet (z wykluczeniem szkoleń zawodowych),
pu do Internetu na etapie „ostatniej mili” (którego — dofinansowanie kosztów operacyjnych, kosz-
beneficjentami mogą być mikro-, mali i średni przed- tów zatrudnienia i szkolenia pracowników j.s.t. i/lub
siębiorcy oraz organizacje pozarządowe non profit). organizacji pozarządowej uczestniczącej w konsor-
W kwestii terminu, do którego należy wykorzy- cjum z j.s.t., którzy będą odpowiedzialni za realizację
stać przyznane środki unijne, aby uniknąć koniecz- działania.
ności ich oddania, MSWiA wskazał, że koniec okresu Wprowadzone zostały także zapisy umożliwiające
kwalifikowalności wydatków dla PO IG stanowi data jednostkom samorządu terytorialnego możliwość do-
31 grudnia 2015 r. Należy jednak podkreślić, iż okres finansowania w ramach projektu działań koordyna-
kwalifikowalności wydatków dla danego projektu jest cyjnych prowadzonych przez instytucje publiczne
określony w umowie o dofinansowanie zawieranej (takie jak szkoły, biblioteki, domy opieki społecznej).
z beneficjentem, która określa zarówno początkową, Pozwala to na wyposażenie w sprzęt komputerowy
jak i końcową datę kwalifikowalności wydatków i dostęp do Internetu jednostek podległych benefi-
w ramach projektu. cjentowi – bibliotek publicznych, publicznych insty-
W odniesieniu do pytania pana posła Andrzeja tucji kultury, szkół, publicznych placówek opiekuń-
Halickiego: jakie są szanse, aby otrzymane środki czo-wychowawczych, publicznych domów opieki spo-
zostały wykorzystane w odpowiednim terminie, łecznej położonych na obszarze działania beneficjen-
MSWiA wyjaśnił, iż jednostki samorządu terytorial- ta. Działania te mają uzupełniać realizację podsta-
nego w ramach działania 8.3 PO IG złożyły wnioski o wowego zadania, jakim jest zapewnienie szerokopa-
89

smowego dostępu do Internetu w gospodarstwach j.s.t. Z analizy programów i raportów dotyczących


domowych, a ich celem powinno być wsparcie działań pracy socjalnej wynika, że udostępnianie technologii
zmniejszających zjawisko wykluczenia cyfrowego na informacyjno-komunikacyjnych stanowi marginalny
danym obszarze. Alokacja finansowa na działanie ogó- aspekt działalności ośrodków pomocy społecznej i or-
łem: 364 411 765 euro. Wkład ze środków unijnych na ganizacji pozarządowych realizujących projekty w tym
działanie: 309 750 000 euro. Wkład ze środków pu- zakresie. Brak jest świadomości, iż walka z wyklu-
blicznych krajowych na działanie: 54 661 765 euro. czeniem cyfrowym stanowi integralny element poli-
Nie ulega wątpliwości, że w dobie gospodarki elek- tyki społecznej. Niezwykle istotną sprawą jest rozu-
tronicznej dobrze rozwinięta infrastruktura szeroko- mienie wagi informatyzacji wśród osób podejmują-
pasmowego dostępu do Internetu jest nie mniej istot- cych decyzje o kształcie polityki rozwoju na szczeblu
na dla poziomu życia mieszkańców i atrakcyjności lokalnym. Obserwuje się niskie zainteresowanie
gospodarczej regionu niż infrastruktura komunika- władz lokalnych przygotowaniem i udostępnianiem
cyjna czy komunalna. Dzięki niej aktywne przedsię- mieszkańcom programów edukacji w dziedzinie spo-
biorstwa mogą sprawniej i skuteczniej wykonywać łeczeństwa informacyjnego oraz projektów przeciw-
swoje zadania, zyskując szybki dostęp do informacji działających wykluczeniu cyfrowemu (e-Integracja).
i biorąc udział w obrocie gospodarczym. Technologie Najczęściej wskazywaną przyczyną takiego stanu
teleinformatyczne pozytywnie wpływają na poziom rzeczy jest cechujący polityków i liderów samorządo-
życia obywateli, zapewniając im dostęp do różnorod- wych głęboki deficyt wiedzy na temat strategicznego
nych usług w formie elektronicznej – od informacji znaczenia inwestycji w rozwiązania teleinformatycz-
o pogodzie czy rozkładach jazdy, przez obsługę konta ne jako stymulatora wzrostu gospodarczego i produk-
bankowego, zakupy, aż po edukację czy usługi eAd- tywności pracy. W takiej sytuacji twórcami koncepcji
ministracji. Jednym z warunków sukcesu regionu projektów samorządowych stają się informatycy pra-
czy społeczności lokalnej jest w związku z tym upo- cujący w administracji, którzy z kolei nie posiadają
wszechnienie szerokopasmowego dostępu do Inter- na ogół kwalifikacji i wiedzy niezbędnej do powiąza-
netu, które może zostać dofinansowywane ze środ- nia strategicznych priorytetów rozwojowych samo-
ków działania 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu rządu lokalnego z możliwościami wsparcia ich wdra-
cyfrowemu – e-Inclusion Programu Operacyjnego żania rozwiązaniami ICT.
„Innowacyjna gospodarka”. Działanie 8.3 jest ade- W odpowiedzi na pytanie: z jakiego powodu do-
kwatne do potrzeb społecznych, chociaż ze względu piero dziś mówi się o konieczności reaktywowania
na swoją specyfikę nie do końca trafia w potrzeby zespołu międzyresortowego w celu pomocy samorzą-
wnioskodawców (j.s.t.), gdyż oczekują oni minimum dom i z jakiego powodu wcześniej zaniechano jego
ograniczeń w projektach oraz maksimum dofinanso- działania, MSWiA wyjaśnił, iż Międzyresortowy Ze-
wania, medialności efektów oraz szerokiej kwalifiko- spół ds. Realizacji Programu Polska Cyfrowa został
walności kosztów realizacji projektów. Procedura powołany jako opiniodawczo-doradczy organ pomoc-
aplikowania o dofinansowanie projektu jest przyja- niczy prezesa Rady Ministrów w związku z potrzebą
zna projektodawcom. Ilość informacji kierowana do wzmocnienia koordynacji działań prowadzonych
j.s.t. w celach promocji działania 8.3 ciągle wzrasta. przez różne resorty w obszarze społeczeństwa infor-
Akcje informacyjne mają na celu zaspokojenie zapo- macyjnego oraz wypracowania spójnego programu
trzebowania beneficjentów na wiedzę w tym zakre- na rzecz tworzenia warunków sprzyjających upo-
sie. Beneficjenci najczęściej szukają wzorca projektu, wszechnianiu szerokopasmowego dostępu do Inter-
na podstawie którego mogliby skonstruować własny netu. Problematyka ta w szerszym ujęciu wpisuje się
projekt. w realizację jednego z podstawowych założeń „Strate-
Aby stworzyć możliwie kompletny obraz odpowie- gii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce
dzi na pytanie, jakie są powody niepodejmowania do roku 2013”, jakim jest zapewnienie powszechnego
przez samorządy szybkich działań na rzecz wykorzy- dostępu do infrastruktury informatycznej (cel 6
stania dotacji, należy przyjrzeć się przygotowaniu w obszarze: Człowiek). Na przewodniczącego zespołu
samorządów do walki z wykluczeniem cyfrowym wyznaczono podsekretarza stanu w MSWiA właści-
z kilku perspektyw. Działania z zakresu pomocy spo- wego do spraw informatyzacji, w związku z czym Mi-
łecznej jednostki samorządu terytorialnego realizują nisterstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
poprzez podległe im ośrodki pomocy społecznej. Sa- powierzona została rola instytucji odpowiadającej za
morządy często finansują również działania organi- koordynowanie oraz obsługę prac zespołu. Jednocze-
zacji pozarządowych, ogłaszając konkursy na prowa- śnie należy wskazać, że prace te prowadzone były
dzenie zadań pomocowych. Dzięki temu zadania zo- w ścisłej współpracy z Zespołem Doradców Strate-
stają przekazane odpowiednio przygotowanym oso- gicznych Prezesa Rady Ministrów i w pierwszej ko-
bom i instytucjom, wyspecjalizowanym w zakresie lejności koncentrowały się na realizacji szczegóło-
pracy socjalnej, jednak nie występuje motywacja do wych zadań określonych w zarządzeniu prezesa Rady
budowania wewnątrz j.s.t. zespołów zajmujących się Ministrów konstytuującym zespół. W toku prac pro-
tą tematyką. Niezmiernie istotna jest również relacja wadzonych pod kierunkiem MSWiA w okresie od
pomiędzy zagadnieniami wykluczenia cyfrowego stycznia 2009 r. do lutego 2010 r. zespół podjął się
a problematyką pomocy społecznej w działaniach realizacji wskazanych tam zadań. Informacje doku-
90

mentujące i podsumowujące efekty tej działalności pewnienie wsparcia jednostkom samorządu teryto-
zostały zamieszczone w dwóch raportach przedłożo- rialnego w zakresie inwestycji telekomunikacyjnych
nych prezesowi Rady Ministrów w marcu 2009 r. będzie możliwe po dokonaniu wcześniejszej modyfi-
oraz w styczniu 2010 r. kacji zakresu jego zadań w uzgodnieniu z Kancelarią
W raportach zawarto między innymi wyniki prac Prezesa Rady Ministrów. Obecnie projekt zmiany od-
analitycznych oraz zbiór rekomendacji i zaleceń w ob- powiedniego zarządzenia jest przedmiotem uzgod-
szarze upowszechniania szerokopasmowego dostępu nień międzyresortowych.
do Internetu, przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowe- Jednocześnie warto wskazać, iż istotnym narzę-
mu, rozwijania elektronicznej administracji, usług dziem zapewniającym wsparcie dla administracji sa-
elektronicznych i treści cyfrowych. Wnioski i reko- morządowej w zakresie zarządzania oraz koordynacji
mendacje tam przedstawione zostały sformułowane projektów budowy regionalnych szerokopasmowych
w kontekście działań podejmowanych bądź planowa- sieci szkieletowych i dostępowych jest projekt SIPS
nych do realizacji przez poszczególe resorty. W rezul- – system informacyjny o infrastrukturze szerokopa-
tacie raporty te mają charakter implementacyjny, uzu- smowej i portal Polska Szerokopasmowa. Projekt ten
pełniający oraz ewaluacyjny względem „Strategii roz- realizowany jest w partnerstwie przez Instytut Łącz-
woju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku ności, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Mini-
2013”, a zawarte w nich postulaty są wykorzystywane sterstwo Infrastruktury i stanowi kontynuację dzia-
w bieżącej pracy MSWiA związanej z programowa- łań podejmowanych w ramach Krajowego Forum
niem i koordynacją polityki w zakresie rozwoju społe- Szerokopasmowego. Ponadto ważnym organem
czeństwa informacyjnego. Zostały one uzgodnione wsparcia m.in. przez wymianę doświadczeń regional-
w gronie ekspertów reprezentujących zainteresowane nych w przedmiotowym zakresie jest Rada Marszał-
ministerstwa oraz przy udziale Zespołu Doradców ków ds. Społeczeństwa Informacyjnego umocowana
Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. przy Konwencie Marszałków RP. Jej członkowie bio-
W pierwszym etapie prac zespołu określony został rą również udział w konsultacjach i uzgodnieniach
również zakres niezbędnych zmian legislacyjnych prowadzonych w ramach współpracy rządu z admi-
i regulacyjnych ukierunkowanych na pobudzenie in- nistracją samorządową w obszarze informatyzacji
westycji w infrastrukturę telekomunikacyjną oraz
i społeczeństwa informacyjnego.
zniesienie barier administracyjno-prawnych elektro-
W świetle przedstawionych powyżej informacji na-
nicznej administracji. Realizacją tych zaleceń było
leży stwierdzić, że administracja państwowa podejmu-
wypracowanie i uzgodnienie dwóch ustaw o istotnym
je i planuje stosowne działania ukierunkowane na
znaczeniu dla upowszechnienia dostępu do Internetu
upowszechnienie Internetu w Polsce, zwiększenie ska-
w Polsce, które od tamtego czasu weszły w życie,
li i przyspieszenie inwestycji w tym zakresie oraz od-
tj. ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy
powiednie wykorzystanie środków unijnych na te cele.
o informatyzacji podmiotów realizujących zadania
publiczne oraz niektórych innych ustaw i ustawy Wymienione działania legislacyjne, regulacyjne czy
z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług planistyczne niewątpliwie wpłyną na zwiększenie do-
i sieci telekomunikacyjnych, o której była już mowa stępności usług telekomunikacyjnych, w szczególności
w odpowiedzi na przedmiotową interpelację, w części szerokopasmowego dostępu do sieci Internet. Przynio-
dotyczącej właściowości ministra infrastruktury. są one wiele istotnych zmian na rynku telekomunika-
Ponadto Departament Społeczeństwa Informacyj- cyjnym, które w niedalekiej perspektywie zaowocują
nego MSWiA aktywnie uczestniczy we współpracy szerszym dostępem społeczeństwa do nowoczesnych
ze wszelkimi stronami zaangażowanymi w rozwój usług telekomunikacyjnych i społeczeństwa informa-
usług i sieci szerokopasmowych, w ramach Krajowe- cyjnego Warto przy tym podkreślić, że wprowadzone
go Forum Szerokopasmowego, zwłaszcza w związku czy znowelizowane w ostatnim czasie regulacje praw-
z wykonywaniem zadań instytucji pośredniczącej ne dotyczą nie tylko ułatwień, a w rezultacie zwięk-
m.in. dla działań 8.3 i 8.4 Programu Opracyjnego szenia tempa, dla inwestycji w zakresie budowy i mo-
„Innowacyjna gospodarka”. dernizacji sieci telekomunikacyjnych. Pozwolą one
Przygotowanie drugiego raportu proponującego także identyfikować obszary o niskiej penetracji sieci
program koordynacji i wsparcia inicjatyw z zakresu i usług telekomunikacyjnych, gdzie działania zmierza-
rozbudowy treści i usług cyfrowych oraz wzrostu jące do zmiany takiego stanu rzeczy powinny być in-
kompetencji i motywacji społeczeństwa zamknęło tensyfikowane. Największą rolę w tym zakresie odgry-
pierwszy etap działalności Międzyresortowego Ze- wać będą działania podejmowane przez sam rynek,
społu ds. Realizacji Programu Polska Cyfrowa zwią- które uzupełniane będą przez inicjatywy jednostek
zany z realizacją zadań nałożonych na zespół w grud- samorządów terytorialnych, finansowane m.in. ze
niu 2008 r. Zgodnie z rekomendacjami KPRM w spra- środków unijnych. Jednocześnie, mając na uwadze
wie tworzenia i działalności podmiotów opiniodaw- dość krótki okres od momentu wejścia w życie tych
czo-doradczych należy dążyć do zorientowania prac regulacji – w szczególności ustawy o wspieraniu roz-
tego typu organów na realizację konkretnych zadań, woju usług i sieci telekomunikacyjnych – na chwilę
których osiągnięcie nie jest możliwe w ramach prac obecną jest zbyt wcześnie, aby wskazywać czy oceniać
resortowych. Ukierunkowanie prac zespołu na za- inwestycje podjęte na ich podstawie.
91

Należy mieć również na uwadze, że realizacja po- problemów dotyczących kadry lekarskiej, z których
stulatu upowszechnienia dostępu do Internetu w Pol- najważniejsze to:
sce obejmuje szereg inicjatyw podejmowanych przez — długotrwały proces kształcenia podyplomowe-
różne podmioty, a skutki podejmowanych w tym za- go od momentu uzyskania dyplomu wyższej uczelni
kresie działań nie są natychmiastowe. Biorąc jednak do uzyskania dyplomu specjalisty, będący jedną z za-
pod uwagę wskazane powyżej stanowiska MRR sadniczych przyczyn migracji młodych lekarzy,
i MSWiA w tej sprawie oraz skalę inicjatyw i liczbę — brak pełnej samodzielności zawodowej lekarzy
zaangażowanych podmiotów, z optymizmem oczeki- stażystów i lekarzy rezydentów, przez co najmniej
wać można szybkiego upowszechnienia Internetu kilka lat od zakończenia studiów,
w Polsce zarówno pod względem dostępności usług — deficyt kadry lekarskiej, w tym specjalistów,
telekomunikacyjnych, jak i zainteresowania i wyko- i obserwowane zagrożenie związane z tzw. luką po-
rzystywania usług społeczeństwa informacyjnego. koleniową, przede wszystkim wśród lekarzy specja-
W świetle powyższego całokształt działań podejmo- listów,
wanych w tym zakresie, a koordynowanych przez — migracja lekarzy szacowana na podstawie licz-
by zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje upraw-
Międzyresortowy Zespół ds. Realizacji Programu
niające do wykonywania zawodu na terenie krajów
Polska Cyfrowa, należy ocenić pozytywnie. Wyrażam
Unii Europejskiej wydawanych przez samorząd le-
nadzieję, że udzielone wyjaśnienia będą dla pana po-
karski.
sła wyczerpujące, a ww. stanowiska resortów odpo-
Rozwiązanie powyższych problemów wymaga
wiedzialnych za politykę rozwoju i finansowania no- kompleksowych, kompatybilnych ze sobą działań
woczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej stano- obejmujących zarówno zmiany przepisów prawnych
wią kompleksową i rzetelną odpowiedź na wszystkie dotyczących kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów,
kwestie poruszone w przedmiotowej interpelacji. jak również zmiany programów kształcenia przed-
Z poważaniem i podyplomowego. Ustawa o zmianie ustawy o zawo-
dach lekarza i lekarza dentysty stworzy podstawy
Podsekretarz stanu prawne do wprowadzenia systemowych rozwiązań
Magdalena Gaj w ww. obszarze.
Likwidacja stażu podyplomowego spowoduje szyb-
sze wejście lekarzy i lekarzy dentystów do systemu
Warszawa, dnia 24 listopada 2010 r. opieki zdrowotnej i zwiększenie dostępu do świad-
czeń zdrowotnych. Powyższe zostanie osiągnięte
przez zmianę systemu kształcenia na studiach me-
Odpowiedź dycznych z położeniem nacisku na praktyczne przy-
gotowanie do wykonywania zawodu lekarza i lekarza
podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia dentysty na drodze m.in.:
- z upoważnienia ministra - — wprowadzenia obowiązku złożenia najważniej-
na interpelację poseł Agnieszki Hanajczyk szych egzaminów końcowych, dla kierunku lekar-
skiego na V roku studiów a lekarsko-dentystycznego
w sprawie projektu nowelizacji ustawy na IV.
o zawodach lekarza i lekarza dentysty (19151)
— wprowadzenia przedmiotów klinicznych w for-
mie praktyk zawodowych, odpowiednio na V roku
studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym i na
Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na in-
VI roku studiów na kierunku lekarskim, mających
terpelację pani poseł Agnieszki Hanajczyk dotyczącą
zapewnić nabywanie umiejętności praktycznych do
kwestii związanych z proponowanymi zmianami
wykonywania zawodu.
w systemie kształcenia lekarzy, przesłaną przy pi-
Należy wskazać, że wprowadzenie praktyki zawo-
śmie nr SPS-023-19151/10, uprzejmie proszę o przy- dowej na V i VI roku studiów jest zdaniem Minister-
jęcie następujących wyjaśnień. stwa Zdrowia rozwiązaniem, które w swej istocie
Nie podzielamy obaw wyrażonych przez panią po- tylko modyfikuje stan, który w dużej mierze już ma
seł w ww. interpelacji dotyczących planowanych miejsce, bowiem program tych lat studiów obecnie
zmian w systemie kształcenia lekarzy, które mogłyby obejmuje w przeważającej większości przedmioty kli-
zdaniem pani poseł mieć potencjalny wpływ na niczne. Dalsze upraktycznienie tych dwóch końco-
zmniejszenie kompetencji lekarzy i stanowić zagro- wych lat studiów będzie w istocie dalszym rozwinię-
żenie dla życia leczonych przez nich pacjentów. ciem tego stanu przy jednoczesnym skróceniu (po-
Ustosunkowując się do proponowanych zmian, przez likwidacje stażu podyplomowego) długości
pragnę zaznaczyć, że istotą projektu ustawy o zmia- i drogi zawodowej lekarza i szybszym dostępie do wie-
nie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty jest dzy specjalistycznej.
wprowadzenie niezbędnych zmian w systemie kształ- Projekt przewiduje, iż studenci (absolwenci kie-
cenia lekarzy i lekarzy dentystów mających na celu runku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego) będą
wyeliminowanie narastających w ostatnim czasie otrzymywali prawo wykonywania zawodu po ukoń-
92

czeniu studiów (złożeniu z wynikiem pozytywnym stała uprzednio uzgodniona przez wspólną grupę ro-
wszystkich przewidzianych programem studiów eg- boczą programu powołaną w tej sprawie. Na podsta-
zaminów i zaliczeń). Jednocześnie przewiduje się, że wie tych wymogów oraz zgodnie z decyzją WKM
średnia ze studiów będzie podstawą kwalifikowania wspólny sekretariat techniczny rozpoczął w dniu 31
lekarza do odbywania specjalizacji lekarskich. maja br. nabór na członków KO z prawem głosu.
Jak widać z powyższego, planowany proces zmian Mając na uwadze komentarze Komisji Europej-
będzie wprowadzany stopniowo i będzie podlegał sta- skiej (KE) dotyczące interpretacji przepisów „Prak-
łemu monitorowaniu. Pragniemy również zapewnić, tycznego przewodnika po procedurach zawierania
że szczegółowo analizowaliśmy wpływające uwagi umów dla zewnętrznych działań Wspólnot Europej-
i zastrzeżenia kierowane pod adresem przedmioto- skich” oraz Rozporządzenia Komisji (WE, Euratom)
wych propozycji w trakcie uzgodnień społecznych, nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawia-
jak również wcześniejszych prac nad projektem. jącego szczegółowe zasady wykonania rozporządze-
W opinii Ministerstwa Zdrowia proponowane zmiany nia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie
będą miały pozytywny wpływ na system kształcenia rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie
lekarzy i jego unowocześnienie. Zdajemy sobie spra- do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich w zakre-
wę, że jak każda reforma wprowadzająca nowe roz- sie składu KO, w celu zachowania spójności przepi-
wiązania systemowe tak i proponowana obecnie sów dokumentów programu z prawem wspólnoto-
zmiana systemowa będzie wymagała konstruktyw- wym oraz zapewnienia największej skuteczności pra-
nej współpracy wielu środowisk, tak zawodowych, cy KO, w dniu 17 czerwca br., na spotkaniu z KE
naukowych, jak i politycznych, na którą to współpra- w Brukseli, podjęto decyzję o nieangażowaniu ze-
cę pomimo występujących różnic liczymy dla dobra wnętrznych członków KO wybranych drogą otwarte-
ogólnego, jakim jest zdrowie i życie pacjentów. go naboru, ograniczając tym samym skład KO do
Z poważaniem osób wskazanych bezpośrednio przez instytucje cen-
tralne z trzech państw. Na tej podstawie w dniu 25
Podsekretarz stanu czerwca br. WKM w procedurze obiegowej podjął de-
Adam Fronczak cyzję o zatwierdzeniu odpowiednio dostosowanego
regulaminu KO. Decyzja o przyjęciu regulaminu KO
była bezpośrednią podstawą ogłoszenia na stronie
Warszawa, dnia 25 listopada 2010 r. internetowej programu w dniu 6 lipca br. informacji
o odwołaniu naboru w związku ze zmianą dotyczącą
składu KO.
Odpowiedź 3. Jak decyzja wspólnego komitetu monitorujące-
go wpłynęła na transparentność procesu oceny wnio-
ministra rozwoju regionalnego sków w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy pro-
na interpelację poseł Magdaleny Gąsior-Marek jektów otrzymujących dofinansowanie w ramach
„Programu współpracy transgranicznej Polska – Bia-
w sprawie ogłoszenia, a następnie łoruś – Ukraina 2007–2013”?
odwołania naboru członków komisji Decyzja o odwołaniu naboru na członków KO z pra-
oceniającej z prawem głosu (19152) wem głosu nie miała wpływu na transparentność
procesu oceny wniosków. Uzgodniony z KE regula-
Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na pi- min komisji oceniającej opisuje poszczególne etapy
smo z dnia 29 października br., znak: SPS-023- oraz udział wszystkich uczestników procesu oceny
-19152/10, przekazujące interpelację pani Magdaleny wniosków, w tym asesorów zewnętrznych wybiera-
Gąsior-Marek, poseł na Sejm RP, w sprawie ogłosze- nych w drodze otwartego konkursu. Ostateczną de-
nia, a następnie odwołania naboru na członków ko- cyzję dotyczącą wyboru wniosków, na podstawie re-
misji oceniającej z prawem głosu w „Programie komendacji KO, podejmuje WKM.
współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Zatwierdzony kształt procedur oceny wniosków
Ukraina 2007–2013”, pragnę przedstawić następują- gwarantuje zatem, iż proces wyboru projektów jest
ce informacje. zgodny z prawem wspólnotowym oraz zapewnia
1. Na jakiej podstawie prawnej został ogłoszony, udział odpowiednich osób reprezentujących szeroki
a następnie odwołany ww. nabór? punkt widzenia na problemy dotyczące rozwoju re-
2. Jakie przesłanki zaważyły na decyzji wspólne- gionalnego obszarów przygranicznych.
go komitetu monitorującego „Programu współpracy
transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007– Z poważaniem
–2013” w sprawie odwołania ww. naboru?
Nabór członków komisji oceniającej (KO) z pra- Minister
wem głosu został ogłoszony na podstawie decyzji Elżbieta Bieńkowska
wspólnego komitetu monitorującego (WKM) z dnia
28 maja br. dotyczącej zatwierdzenia wymogów dla
członków KO. Treść zatwierdzonego dokumentu zo- Warszawa, dnia 23 listopada 2010 r.
93

Odpowiedź linii kolejowej Możejki – Renge oraz urynkowienia


wysokości opłat kolejowych wnoszonych przez Orlen
ministra skarbu państwa Lietuva na rzecz kolei litewskich. Powyższe zobowią-
- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - zania nie zostały dotychczas zrealizowane.
na interpelację posła Zbigniewa Kruszewskiego Działania strony polskiej, o których wyżej mowa,
nie ograniczają bezpośrednich kontaktów koncernu
w sprawie rafinerii w Możejkach (19155) z przedstawicielami rządu Litwy i nie wstrzymują
prowadzonych obecnie przez Zarząd PKN Orlen SA
Szanowny Panie Marszałku! Działając z upoważ- prac w zakresie identyfikacji scenariuszy rozwiąza-
nienia prezesa Rady Ministrów do udzielenia odpo- nia sytuacji w zakresie niskiej efektywności Orlen
wiedzi na przekazaną przy piśmie, SPS-023-19155/ Lietuva we współpracy z wyspecjalizowanym pod-
10, z dnia 29 października 2010 r. interpelację pana miotem zewnętrznym.
posła Zbigniewa Kruszewskiego w sprawie rafinerii Na uwagę zasługują też działania prowadzone
w Możejkach, uprzejmie informuję, iż rząd Rzeczy- przez Zarząd Orlen Lietuva w celu zwiększenia wo-
pospolitej Polskiej jest zainteresowany długofalowym lumenu sprzedaży, optymalizacji kosztów stałych
wzrostem wartości PKN Orlen SA, zapewnieniem i kosztów pracy oraz kosztów funkcji korporacyjnych
bezpieczeństwa i dywersyfikacji dostaw ropy nafto- rafinerii w Możejkach.
wej i paliw płynnych oraz uzyskaniem przez koncern Odnosząc się do pytania pana posła Kruszewskie-
pozycji regionalnego lidera w Europie Środkowo- go – jakie są plany rządu wobec rafinerii w Możejkach
-Wschodniej w zakresie przerobu ropy naftowej oraz oraz czy osoby podejmujące przed czterema laty
produkcji wyrobów ropopochodnych. w imieniu PKN Orlen decyzję o jej zakupie poniosą
Obowiązująca obecnie strategia koncernu, przy- konsekwencje jej fatalnych dla polskiego podatnika
jęta i zakomunikowana pod koniec 2008 r., ma na skutków – chcę pokreślić, iż dokonane zmiany ustro-
celu m.in. zabezpieczenie koncernu przed skutkami jowe oraz związane z nimi zmiany prawa gospodar-
spowolnienia gospodarczego i jednoczesne wzmocnie- czego, w tym praktyka stosowania przepisów Kodek-
nie pozycji zapewniającej najlepszą, ale i bezpieczną su spółek handlowych oraz harmonizacja polskiego
pozycję startową do dalszego rozwoju. Rząd Rzeczy- prawa spółek z prawem Wspólnot Europejskich, wy-
pospolitej Polskiej wspiera działania zarządu w re- łączyły możliwość podejmowania w imieniu spółek
alizacji ww. celów, przy zachowaniu ładu korporacyj- prawa handlowego decyzji gospodarczych przez inne
nego i społecznej odpowiedzialności biznesu. organy lub osoby niż zarządy, rady nadzorcze czy też
Orlen Lietuva jest jedyną rafinerią przerobu ropy walne zgromadzenia (zgromadzenia wspólników)
naftowej w krajach bałtyckich posiadającą dominu- tych spółek. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej będzie
jącą pozycję na rynkach Litwy, Łotwy i Estonii. Od wspierał działania Zarządu PKN Orlen SA mające
kwietnia 2009 r. PKN Orlen SA jest 100% właścicie-
na celu poprawę efektywności funkcjonowania Orlen
lem spółki Orlen Lietuva (wcześniej AB Mazeikiu
Lietuva.
Nafta) – jednej z największych spółek na Litwie. Wraz
z przejęciem kontroli w spółce PKN Orlen stał się Z poważaniem
jednocześnie największym udziałowcem morskiego
terminalu przeładunkowego w Butyndze. Minister
Spółka wykorzystuje trzy główne kanały sprze- Aleksander Grad
daży produktów paliwowych, jakimi są litewski ry-
nek lokalny, eksport lądowy na Łotwę i Ukrainę oraz
do Polski i Estonii, a także eksport drogą morską do Warszawa, dnia 22 listopada 2010 r.
Europy Zachodniej i USA z wykorzystaniem termi-
nalu Klajpedos Nafta. Grupa Orlen dysponowała na
Litwie na koniec 2009 r. siecią 35 stacji zarządzanych Odpowiedź
przez spółkę AB Ventus Nafta.
Przedstawiciele Ministerstwa Skarbu Państwa podsekretarza stanu
kilkakrotnie uczestniczyli w polsko-litewskich roz- w Ministerstwie Gospodarki
mowach międzyrządowych dotyczących działalności - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów -
Orlen Lietuva, podczas których jasno wyrażali ocze- na interpelację posła Jarosława Matwiejuka
kiwania strony polskiej odnośnie do sposobów roz-
wiązania problemów logistycznych Orlen Lietuva w sprawie planów utworzenia
mających istotny wpływ na wyniki finansowe spółki. składowiska odpadów promieniotwórczych
W szczególności zwracano uwagę na konieczność od- w woj. podlaskim (19156)
budowy najkrótszego połączenia rafinerii w Możej-
kach z Łotwą oraz weryfikacji opłat ponoszonych Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do
przez spółkę na rzecz kolei litewskich. W trakcie pro- interpelacji poselskich pana posła Jarosława Matwie-
wadzonych rozmów przedstawiciele rządu Litwy zo- juka, znak SPS-023-19156–19170/10, z dnia 19 paź-
bowiązali się do podjęcia działań na rzecz odbudowy dziernika 2010 r., skierowanych do prezesa Rady Mi-
94

nistrów, w sprawie planów utworzenia składowiska prawdziwe odpady, nienadające się do rozszczepienia
odpadów promieniotwórczych w województwie: pod- przewozi się do miejsca ostatecznego składowania.
laskim, lubelskim, pomorskim, zachodniopomor- Unia Europejska prowadzi prace nad projektem
skim, kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim, lubu- nowej dyrektywy dotyczącej gospodarki odpadami
skim, łódzkim, podkarpackim, małopolskim, wielko- promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądro-
polskim, śląskim, dolnośląskim, opolskim, warmiń- wym. Jej projekt został w listopadzie bieżącego roku
sko-mazurskim, odpowiadając na przedstawione zaprezentowany przez Komisję Europejską. Ma ona
pytania, wyjaśniam. na celu ustanowienie ram prawnych UE w zakresie
Ad 1. Czy w najbliższych latach planowana jest postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i od-
budowa składowiska odpadów promieniotwórczych padami promieniotwórczymi, co powinno zagwaran-
w województwie: podlaskim, lubelskim, pomorskim, tować, że państwa członkowskie wprowadzą odpo-
zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, święto- wiednie rozwiązania krajowe zapewniające wysoki
krzyskim, lubuskim, łódzkim, podkarpackim, mało- poziom bezpieczeństwa, a także będą utrzymywać
polskim, wielkopolskim, śląskim, dolnośląskim, opol- i promować przejrzystość przy podejmowaniu decyzji
skim, warmińsko-mazurskim? dotyczących postępowania z wypalonym paliwem ją-
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej uznaje problema- drowym i odpadami promieniotwórczymi Poszczegól-
tykę gospodarki odpadami promieniotwórczymi i wy- ne cele w ramach realizacji ogólnego celu obejmują:
palonym paliwem za szczególnie istotną dla możliwo- — zapewnienie ochrony pracowników i ludności
ści rozwoju i funkcjonowania energetyki jądrowej przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania
w Polsce. Prowadzenie racjonalnej, bezpiecznej i efek- jonizującego – obecnie i w przyszłości, a także poza
tywnej gospodarki odpadami odgrywa istotną rolę granicami państw;
dla uzyskania i utrzymania aprobaty społecznej dla — wdrożenie najwyższych standardów bezpie-
wdrożenia i rozwoju energetyki jądrowej. czeństwa w zakresie postępowania z odpadami pro-
Odpady promieniotwórcze i wypalone paliwo jądro- mieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym;
we są konsekwencją realizacji wielu pożytecznych ro- — zapobieganie nakładaniu na przyszłe pokolenia
dzajów działalności, takich jak produkcja energii elek- nadmiernych obciążeń;
trycznej w elektrowniach jądrowych, czy też liczne — wypracowanie trwałego zobowiązania politycz-
zastosowania izotopów promieniotwórczych w medy- nego w odniesieniu do postępowania z wypalonym
cynie, przemyśle, rolnictwie i badaniach. Z uwagi na paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi
szczególny charakter odpady promieniotwórcze wy- w perspektywie długoterminowej;
magają specjalnego postępowania. Dotyczy to groma- — zapewnienie transpozycji decyzji politycznych
dzenia, przetwarzania, zestalania, transportu, okre- do jasno określonych przepisów dotyczących wdroże-
sowego przechowywania i ostatecznego składowania. nia wszystkich etapów postępowania z odpadami
Z tego względu ograniczenie źródeł i ilości powstają- promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądro-
cych odpadów jest czynnikiem bardzo ważnym. wym – od ich wytworzenia aż do składowania;
Odpady promieniotwórcze muszą być odpowied- — osiągnięcie i utrzymanie wysokiego standardu
nio przetworzone, zestalone, opakowane, a następnie systemu postępowania w oparciu o etapowe podejmo-
bezpiecznie składowane. Podstawowym celem wy- wanie decyzji i akceptację społeczną;
mienionych działań jest takie zabezpieczenie odpa- — zapewnienie wystarczających i zarządzanych
dów promieniotwórczych, aby nie stworzyły one za- w przejrzysty sposób środków finansowych, dostęp-
grożeń dla człowieka i środowiska. nych w razie potrzeby zgodnie z zasadą „zanieczysz-
Szczególnym rodzajem wysokoaktywnych odpa- czający płaci”.
dów promieniotwórczych, wyodrębnianym m.in. ze W Polsce zarejestrowanych jest obecnie ok. 3,5
względu na możliwość jego przerobu i recyklingu ma- tys. działalności prowadzonych w warunkach nara-
teriałów paliwowych, jest wypalone paliwo jądrowe. żenia na promieniowanie jonizujące. Odpadów pro-
Stosowane są obecnie dwa rozwiązania dotyczące go- mieniotwórczych nisko- i średnioaktywnych z zasto-
spodarki wypalonym paliwem jądrowym, z których sowań medycznych oraz przemysłowych i naukowo-
Polska musi wybrać korzystniejsze dla naszego kraju -badawczych źródeł promieniowania powstało w 2008 r.
– chodzi tu o wybór między zamkniętym cyklem pa- 73,4 m3.
liwowym (z odzyskiem materiałów rozszczepialnych) W Polsce za właściwe postępowanie z odpadami
a cyklem paliwowym otwartym. W tym ostatnim wa- promieniotwórczymi na terenie jednostki organiza-
riancie do składowiska wypalonego paliwa trafia całe cyjnej, gdzie one powstały, a więc: okresowe przecho-
paliwo zawierające 96% materiałów rozszczepial- wywanie, ewidencjonowanie i unieszkodliwianie od-
nych, a spadek jego aktywności jest powolny i wyma- padów – odpowiada kierownik tej jednostki. Nato-
ga utrzymania odpadów w separacji od środowiska miast jedyną instytucją w Polsce posiadającą zezwo-
człowieka przez dziesiątki tysięcy lat. lenie na unieszkodliwianie i składowanie odpadów
W cyklu zamkniętym zaś, po ostudzeniu wypalo- promieniotwórczych jest dotychczas przedsiębiorstwo
nego paliwa, przewozi się je do zakładu przerobu, państwowe użyteczności publicznej Zakład Uniesz-
gdzie odzyskuje się materiały rozszczepialne (które kodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP),
mogą być ponownie wykorzystane w paliwie). I tylko który odpowiada za prawidłowe postępowanie z od-
95

padami promieniotwórczymi od chwili ich przejęcia badań, które ostatecznie doprowadzą do ustalenia
od wytwórcy. jednej konkretnej lokalizacji składowiska nisko-
ZUOP jest też operatorem i użytkownikiem Kra- i średnioaktywnych odpadów promieniotwórczych, co
jowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych planowane jest w roku 2013. Po wyborze lokalizacji
(KSOP). KSOP położone jest w miejscowości Różan prowadzone będą prace projektowe i budowlane, tak
nad Narwią. Niestety, zgodnie z szacunkami ZUOP, aby najpóźniej w 2020 r. nowe składowisko było już
KSOP będzie całkowicie zapełnione już około lat gotowe. Jest to o tyle istotne, że wprowadzenie ener-
2020–2022. getyki jądrowej będzie się wiązało z powiększeniem
Ministerstwo Gospodarki prowadzi działania skali działań w zakresie składowania odpadów nisko-
zmierzające do długofalowego uporządkowania kwe-
i średnioaktywnych.
stii gospodarki odpadami promieniotwórczymi i wy-
W związku powyższym przed zakończeniem ww.
palonym paliwem jądrowym.
Rada Ministrów zobowiązała ministra gospodar- prac nie jest możliwe wskazanie potencjalnych loka-
ki w 2009 r. do przygotowania „Krajowego planu po- lizacji tego składowiska.
stępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypa- Ad 2. Jeśli tak, to kiedy to nastąpi?
lonym paliwem jądrowym”. Zarządzeniem ministra Jak już wcześniej napisano, wybór lokalizacji no-
gospodarki z 27 sierpnia 2009 r. powołano Zespół do wego składowiska nisko- i średnioaktywnych odpa-
spraw opracowania „Krajowego planu postępowania dów promieniotwórczych jest planowany na rok 2013,
z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym pali- a zakończenie jego budowy na rok 2020.
wem jądrowym”. W jego skład weszli przedstawiciele Ad 3. Jakich będzie ono rozmiarów?
urzędów i instytucji związanych z gospodarką odpa- Planuje się, że zgodnie z aktualnymi światowymi
dami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem ją- tendencjami nowe składowisko będzie miało budowę
drowym. Jego podstawowym zadaniem jest, oprócz modułową umożliwiającą w miarę rosnących potrzeb
określenia sposobu postępowania z odpadami pro- jego rozbudowę. Oczywiście jego wielkość musi
mieniotwórczymi pochodzącymi z różnej działalno- uwzględniać fakt powstawania w przyszłości więk-
ści, także zaproponowanie sposobu podejścia do wy- szej niż obecnie ilości odpadów promieniotwórczych,
palonego paliwa jądrowego oraz założeń i zaleceń co co wiąże się z rozwojem energetyki jądrowej.
do dalszych prac w tej dziedzinie (rekomendacje od- Ad 4. Czy rozważane są już jakieś konkretne lo-
nośnie zastosowania w Polsce cyklu otwartego czy
kalizacje?
otwartego z przerobem). Zespół rozpoczął już pracę
Ad 5. Jeśli tak, to gdzie jest planowana lokalizacja?
– w chwili obecnej analizuje koszty zastosowania róż-
nych sposobów gospodarki odpadami promieniotwór- W chwili obecnej nie są rozważane żadne konkret-
czymi i wypalonym paliwem jądrowym. Analizy te ne lokalizacje nowego składowiska nisko- i średnio-
będą podstawą rekomendacji dotyczących sposobu aktywnych odpadów promieniotwórczych.
podejścia do wypalonego paliwa jądrowego (czy wy- Dziękuję za zainteresowanie się kwestiami zwią-
palone paliwo ma być przetwarzane, czy ostatecznie zanymi z energetyką jądrową. Mam nadzieję, że
w całości składowane na terenie kraju), z uwzględ- przedstawione powyżej wyjaśnienia oraz informacje
nieniem kosztów i korzyści z zastosowania każdego uzna Pan Marszałek za satysfakcjonujące.
z rozwiązań.
Z poważaniem
Najpilniejszym zadaniem w zakresie gospodarki
odpadami promieniotwórczymi w związku z wspo-
Podsekretarz stanu
mnianym zapełnieniem KSOP w Różanie jest budo-
Hanna Trojanowska
wa nowego składowiska odpadów nisko- i średnioak-
tywnych. Nawet bez energetyki jądrowej konieczne
jest posiadanie takiego składowiska na przykład dla
odpadów promieniotwórczych z medycyny. Trudno Warszawa, dnia 24 listopada 2010 r.
dziś sobie wyobrazić rezygnację z diagnostyki me-
dycznej i leczenia przy użyciu radioizotopów.
W zakresie lokalizacji składowiska nisko- i śred- Odpowiedź
nioaktywnych odpadów promieniotwórczych mini-
ster gospodarki wystąpił do Narodowego Funduszu podsekretarza stanu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wpro- w Ministerstwie Gospodarki
wadzenie tych prac do planu funduszu, poczynając - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów -
od 2010 r. Prace te obejmować będą analizę wyników na interpelację posła Jarosława Matwiejuka
dotychczasowych opracowań. Dokonana zostanie też
reinterpretacja archiwalnych materiałów geofizycz- w sprawie planów utworzenia składowiska
nych. Na podstawie powyższych analiz wyznaczone odpadów promieniotwórczych w woj. lubelskim
zostaną trzy optymalne lokalizacje składowiska od- (19157)
padów promieniotwórczych. Dla wytypowanych lo-
kalizacji przewiduje się prowadzenie szczegółowych Patrz odpowiedź na interpelację nr 19156, str. 93.
96

Odpowiedź Odpowiedź

podsekretarza stanu podsekretarza stanu


w Ministerstwie Gospodarki w Ministerstwie Gospodarki
- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów -
na interpelację posła Jarosława Matwiejuka na interpelację posła Jarosława Matwiejuka

w sprawie planów utworzenia w sprawie planów utworzenia


składowiska odpadów promieniotwórczych składowiska odpadów promieniotwórczych
w woj. małopolskim (19158) w woj. pomorskim (19162)

Patrz odpowiedź na interpelację nr 19156, str. 93.


Patrz odpowiedź na interpelację nr 19156, str. 93.

Odpowiedź
Odpowiedź
podsekretarza stanu
podsekretarza stanu
w Ministerstwie Gospodarki
w Ministerstwie Gospodarki
- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów -
- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów -
na interpelację posła Jarosława Matwiejuka
na interpelację posła Jarosława Matwiejuka

w sprawie planów utworzenia


w sprawie planów utworzenia
składowiska odpadów promieniotwórczych składowiska odpadów promieniotwórczych
w woj. podkarpackim (19159) w woj. kujawsko-pomorskim (19163)

Patrz odpowiedź na interpelację nr 19156, str. 93. Patrz odpowiedź na interpelację nr 19156, str. 93.

Odpowiedź Odpowiedź
podsekretarza stanu podsekretarza stanu
w Ministerstwie Gospodarki w Ministerstwie Gospodarki
- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów -
na interpelację posła Jarosława Matwiejuka na interpelację posła Jarosława Matwiejuka

w sprawie planów utworzenia w sprawie planów utworzenia


składowiska odpadów promieniotwórczych składowiska odpadów promieniotwórczych
w woj. świętokrzyskim (19160) w woj. łódzkim (19164)

Patrz odpowiedź na interpelację nr 19156, str. 93. Patrz odpowiedź na interpelację nr 19156, str. 93.

Odpowiedź Odpowiedź

podsekretarza stanu podsekretarza stanu


w Ministerstwie Gospodarki w Ministerstwie Gospodarki
- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów -
na interpelację posła Jarosława Matwiejuka na interpelację posła Jarosława Matwiejuka

w sprawie planów utworzenia w sprawie planów utworzenia


składowiska odpadów promieniotwórczych składowiska odpadów promieniotwórczych
w woj. warmińsko-mazurskim (19161) w woj. śląskim (19165)

Patrz odpowiedź na interpelację nr 19156, str. 93. Patrz odpowiedź na interpelację nr 19156, str. 93.
97

Odpowiedź Odpowiedź

podsekretarza stanu podsekretarza stanu


w Ministerstwie Gospodarki w Ministerstwie Gospodarki
- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów -
na interpelację posła Jarosława Matwiejuka na interpelację posła Jarosława Matwiejuka

w sprawie planów utworzenia


w sprawie planów utworzenia składowiska
składowiska odpadów promieniotwórczych
odpadów promieniotwórczych w woj. opolskim
w woj. dolnośląskim (19170)
(19166)
Patrz odpowiedź na interpelację nr 19156, str. 93.
Patrz odpowiedź na interpelację nr 19156, str. 93.
Odpowiedź
Odpowiedź sekretarza stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
podsekretarza stanu - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów -
w Ministerstwie Gospodarki na interpelację posła Jarosława Matwiejuka
- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów -
na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w sprawie skutków likwidacji
garnizonu Osowiec (19173)
w sprawie planów utworzenia
składowiska odpadów promieniotwórczych Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając, z upo-
w woj. wielkopolskim (19167) ważnienia prezesa Rady Ministrów, na interpelację
pana posła Jarosława Matwiejuka w sprawie skut-
ków likwidacji garnizonu Osowiec (SPS-023-19173/
Patrz odpowiedź na interpelację nr 19156, str. 93. 10), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wy-
jaśnień.
Zgodnie z postanowieniami „Programu rozwoju
Odpowiedź Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach
2009–2018” do końca 2012 r. planuje się zniesienie
podsekretarza stanu garnizonu Osowiec, w tym rozformowanie Składu
w Ministerstwie Gospodarki Materiałowego w Osowcu. Powyższy kierunek dzia-
- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - łań został również potwierdzony podczas przeglądu
garnizonów prowadzonego w lutym br. m.in. w celu
na interpelację posła Jarosława Matwiejuka
określenia potrzeb operacyjnych Sił Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej, oceny stacjonarnej bazy logi-
w sprawie planów utworzenia
stycznej i możliwości zabezpieczenia logistyczno-fi-
składowiska odpadów promieniotwórczych nansowego garnizonów.
w woj. zachodniopomorskim (19168) Infrastruktura Składu Materiałowego w Osowcu
zostanie przejęta przez Agencję Mienia Wojskowego
i wykorzystana do przechowywania mienia koncesjo-
Patrz odpowiedź na interpelację nr 19156, str. 93.
nowanego (zbędnych dla wojska środków bojowych
i uzbrojenia).
Odnosząc się do kwestii pracowniczych, pragnę
Odpowiedź poinformować, że istnieje możliwość zatrudnienia
części pracowników Składu Materiałowego w Osow-
podsekretarza stanu cu przez Agencję Mienia Wojskowego w przejętych
w Ministerstwie Gospodarki magazynach, co pozostaje w gestii jej prezesa, a tak-
- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - że w nowo formowanym wojskowym oddziale gospo-
na interpelację posła Jarosława Matwiejuka darczym z siedzibą w Białymstoku. Natomiast na
dzień dzisiejszy nie można w sposób odpowiedzialny
w sprawie planów utworzenia wskazać liczby pracowników, którzy znajdą zatrud-
składowiska odpadów promieniotwórczych nienie w tych podmiotach.
w woj. lubuskim (19169) Jednocześnie pragnę zapewnić, że w przypadku
wystąpienia konieczności zwolnienia żołnierzy zosta-
ną oni objęci systemem pomocy rekonwersyjnej, a w od-
Patrz odpowiedź na interpelację nr 19156, str. 93. niesieniu do zwalnianych pracowników wojska zosta-
98

ną podjęte działania osłonowe, zgodnie z ustawą wego, Starostwa Powiatowego w Mońkach i Bie-
z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach roz- brzańskiego Parku Narodowego.
wiązywania z pracownikami stosunków pracy z przy- Przejęcie i użytkowanie obiektów zabytkowych
czyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, przez nowego użytkownika będzie wymagało speł-
poz. 844, ze zm.). Wszelkie przedsięwzięcia będą pro- nienia dyspozycji art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierp-
wadzone zgodnie z procedurami zawartymi w usta- nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
wie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, ze zm.) oraz art. 25 ust. 1
z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.). pkt 3 i art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
Dodatkowo pragnę nadmienić, że Ministerstwo o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
Pracy i Polityki Społecznej od momentu otrzymania Nr 162, poz. 1568, ze zm.).
informacji o planowanych zwolnieniach w resorcie Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że siedziba wojsko-
obrony narodowej na bieżąco współpracuje z Mini- wego oddziału gospodarczego w Białymstoku oraz
sterstwem Obrony Narodowej w kwestii możliwych obszar jego odpowiedzialności podyktowany jest licz-
do wdrożenia działań na rzecz zminimalizowania bą jednostek i instytucji planowanych do zabezpie-
negatywnych skutków związanych z utratą zatrud- czenia przez ten oddział, jak też ich dyslokacją w ca-
nienia przez pracowników wojska. Z uwagi na skalę łym rejonie odpowiedzialności, tj. w ramach powia-
zgłoszonego problemu oraz jego społeczny wymiar tów: Białystok, Bielsk Podlaski, Hajnówka, Łomża,
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wystąpiło Mońki, Siemiatycze, Sokółka, Wysokie Mazowieckie
dwukrotnie, tj. w czerwcu i wrześniu br., do wszyst- i Zambrów.
kich wojewódzkich oraz powiatowych urzędów pracy Przedstawiając powyższe wyjaśnienia, pozostaję
z informacją o planowanych zwolnieniach pracowni- w przekonaniu, że uzna je Pan Marszałek za wystar-
ków wojska, a także z prośbą o aktywne uczestnicze- czające.
nie w działaniach mających na celu pomoc zwalnia-
nym pracownikom wojska, którzy zgłoszą się do urzę- Z poważaniem
dów pracy, w uzyskaniu nowych kwalifikacji zawo-
dowych i podjęciu zatrudnienia, na zasadach okre- Sekretarz stanu
ślonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro- Czesław Piątas
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
z 2008 r. Nr 69, poz. 415, ze zm.), oraz uwzględnienie
ewentualnej konieczności aktywizacji zawodowej by- Warszawa, dnia 24 listopada 2010 r.
łych pracowników wojska, także w działaniach pla-
nowanych na lata 2011 i 2012.
Odnosząc się do propozycji umiejscowienia w gar- Odpowiedź
nizonie Osowiec ośrodka działań specjalnych, infor-
muję, że w związku z dążeniem Sił Zbrojnych Rze- prezesa Państwowej Agencji Atomistyki
czypospolitej Polskiej do ograniczania powierzchni - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów -
utrzymywanych obszarów poligonowych i infrastruk- na interpelację posła Jarosława Matwiejuka
tury nie znajduje ona uzasadnienia, tym bardziej ze
względu na zabytkowy status infrastruktury Twier- w sprawie transportu materiałów
dzy Osowiec, bliskość Biebrzańskiego Parku Naro- radioaktywnych przez Polskę (19175)
dowego oraz charakter prowadzonych w tego rodzaju
ośrodkach szkoleń w zakresie działań specjalnych. Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do
Pragnę także nadmienić, że dotychczasowy cha- pisma pana Tomasza Arabskiego, szefa Kancelarii
rakter wykorzystania infrastruktury wojskowej na Prezesa Rady Ministrów, nr DSPA-4810-5479-(1)/10
potrzeby Składu Materiałowego w Osowcu nie wy- z dnia 4 listopada br., przekazuję odpowiedź na in-
magał korzystania z okolicznych terenów chronio- terpelację posła Jarosława Matwiejuka w sprawie
nych, ponieważ ograniczał się jedynie do terenu za- transportu materiałów radioaktywnych przez Pol-
mkniętego, a wykorzystanie zabytkowej infrastruk- skę. Odpowiedź została opracowana w porozumieniu
tury odbywało się zgodnie z jej przeznaczeniem. z ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
Odnosząc się do kwestii zabytków Twierdzy Oso- Odpowiedź na interpelację posła Jarosława Ma-
wiec, pragnę poinformować, że spośród czterech for- twiejuka w sprawie transportu materiałów radioak-
tów twierdzy dwa z nich są użytkowane przez jed- tywnych przez Polskę.
nostkę wojskową. Stanowią one własność Skarbu Ad 1. Ile transportów materiałów radioaktyw-
Państwa – fort I pozostaje w zarządzie Rejonowego nych przez Polskę miało miejsce w 2010 r.?
Zarządu Infrastruktury w Olsztynie, a fort III w za- Według oszacowań Państwowej Agencji Atomisty-
rządzie Nadleśnictwa Knyszyn z siedzibą w Mońkach ki do końca br. na terytorium Polski odbędzie się
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwo- ok. 18 tys. transportów (obejmujących ok. 48 tys.
we. Pozostałe forty zlokalizowane są na terenach sta- przesyłek) towarów niebezpiecznych klasy 7 (tj. źró-
nowiących własność Skarbu Państwa, w posiadaniu, deł promieniotwórczych, odpadów promieniotwór-
zarządzie lub użytkowaniu Agencji Mienia Wojsko- czych, materiałów jądrowych oraz wypalonego pali-
99

wa jądrowego). Do 31 października br. odbyło się 20 gu czynności i procedur związanych ze zgłoszeniem


transportów odpadów promieniotwórczych, w tym: incydentu i zabezpieczaniem miejsca na wypadek
— 16 transportów odpadów promieniotwórczych stwierdzenia skażenia wezwana na miejsce ekipa
przeznaczonych do składowania lub przechowywania ZUOP po dokonaniu serii pomiarów nie stwierdziła
z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promienio- skażenia substancjami promieniotwórczymi (wartość
twórczych w Świerku do Krajowego Składowiska Od- mocy dawki na powierzchni opakowania poniżej do-
padów Promieniotwórczych w Różanie, puszczalnych granic), a jedynie uszkodzenie ze-
— 4 transporty wypalonego paliwa jądrowego wnętrznego, kartonowego opakowania przesyłki.
z reaktorów badawczych z ośrodka w Świerku do por- Wewnętrzne opakowanie osłonowe nie zostało naru-
tu w Gdyni w celu przewiezienia drogą morską do szone. Transport kontynuowano po przepakowaniu
Federacji Rosyjskiej. w nowe opakowanie kartonowe.
Pozostałe transporty towarów niebezpiecznych W latach wcześniejszych zdarzenia radiacyjne przy
klasy 7 obejmowały przewozy substancji promienio- transporcie materiałów promieniotwórczych także na-
twórczych stosowanych w medycynie, przemyśle oraz leżały do sporadycznych przypadków: po 2 w roku
nauce. Odbył się też jeden transport świeżego paliwa 2008 i 2006, zaś w 2007 – brak tego typu zdarzeń.
jądrowego dla EJ Temelin znajdującej się w Cze- Zdarzenia z roku 2008 to kolizje podczas trans-
chach. portu samochodowego, jednak żadna z nich nie spo-
Ad 2. Ile transportów materiałów radioaktyw- wodowała skażenia lub zagrożenia dla bezpieczeń-
nych przez Polskę miało miejsce w 2009 r.? stwa jądrowego i ochrony radiologicznej ludności
W 2009 r. na terytorium Polski odbyły się 17 203 i środowiska. W obu przypadkach nie stwierdzono
transporty (obejmujące 42 310 przesyłek) towarów uszkodzenia przewożonych przesyłek ani ich zawar-
niebezpiecznych klasy 7 (tj. źródeł promieniotwór- tości, w związku z czym po przepakowaniu ich do
czych, odpadów promieniotwórczych, materiałów ją- odpowiednich samochodów zastępczych, posiadają-
drowych oraz wypalonego paliwa jądrowego). 18 trans- cych te same uprawnienia transportowe, kontynu-
portów dotyczyło odpadów promieniotwórczych, w tym: owano przewóz.
— 17 transportów odpadów promieniotwórczych W roku 2006 doszło do dwóch zdarzeń radiacyj-
przeznaczonych do składowania lub przechowywania nych. Pierwsze z nich było podobne do tego, jakie
z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promienio- miało miejsce w roku 2009 i dotyczyło uszkodzenia
twórczych w Świerku do Krajowego Składowiska Od- przesyłki podczas załadunku na lotnisku Okęcie –
padów Promieniotwórczych w Różanie, podobnie jednak nie stwierdzono skażeń środowisko-
— 1 transport wypalonego paliwa jądrowego z re- wych ani osób, ołowiowa osłona nie została naruszo-
aktorów badawczych z ośrodka w Świerku do portu na. Przesyłkę zwrócono do nadawcy, tj. Instytutu
w Gdyni w celu przewiezienia drogą morską do Fe- Energii Atomowej POLATOM. Drugie zdarzenie
deracji Rosyjskiej. w roku 2006 dotyczyło próby nielegalnego przewozu
Pozostałe transporty towarów niebezpiecznych źródła promieniotwórczego w samochodzie przewo-
klasy 7 obejmowały przewozy substancji promienio- żącym tekstylia z Ukrainy do Danii. Kierowcy prze-
twórczych stosowanych w medycynie, przemyśle oraz kazano paczkę z poleceniem zawiezienia jej tranzy-
nauce. Odbyły się też 2 transporty świeżego paliwa tem do Danii. Po przeprowadzeniu czynności przez
jądrowego dla EJ Temelin. wezwaną na miejsce ekipę ZUOP ustalono, iż jest to
Ad 3. Czy dotychczas były jakieś zakłócenia i pro- źródło kryptonowe (izotop 85-Kr). Ze względu na
blemy podczas wcześniejszych transportów przed- brak jakichkolwiek dokumentów przewozowych i ze-
miotowych materiałów? zwolenia zostało ono potraktowane jako źródło nie-
Zdarzenia radiacyjne podczas transportu mate- legalnie przewożone przez terytorium RP – w zakres
riałów promieniotwórczych zdarzają się na teryto- tych czynności weszło odebranie go, zabezpieczenie
rium RP sporadycznie i nigdy dotąd nie spowodowa- i przechowywanie przez ekipę ZUOP. W toku dalszych
ły bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia osób czynności prowadzących do wyjaśnienia sprawy kon-
ani skażenia otoczenia i środowiska. Zdarzenia te trola przeprowadzona przez dozór jądrowy Ukrainy
nigdy nie dotyczyły transportów świeżego lub wypa- wykazała, że ww. głowica została wymontowana z li-
lonego paliwa jądrowego. nii kontrolno-technologicznej w zakładzie tekstylnym.
Ad 4. Jeśli tak, to jakie to były problemy? Postępowanie wykazało, że zdarzenie nie nosiło zna-
W 2010 r. jak do tej pory nie zaistniało żadne zda- mion działalności przestępczej, a było jedynie wyni-
rzenie radiacyjne związane z transportem towarów kiem bałaganu i niewłaściwego postępowania ze stro-
niebezpiecznych klasy 7. W roku 2009 odnotowano ny właściciela (firma duńska). Strona duńska przeka-
jedno tego typu zdarzenie – podczas załadunku pa- zała oficjalne pismo z informacją, że właściciel źródła
czek ze źródłami promieniotwórczymi do samolotu nie jest zainteresowany jego odzyskaniem. W związku
na lotnisku Okęcie z wózka transportowego wypadła z tym ZUOP dokonał jego utylizacji.
przesyłka zawierająca izotop itru 90-Y. Przesyłka ta Ad 5. W jaki sposób jest zapewniane bezpieczeń-
została najechana przez inny pojazd. Operator wózka stwo takim transportom?
umieścił ją na nim ponownie, jednak stwierdził Przewóz materiałów radioaktywnych klasy 7, o któ-
uszkodzenie opakowania. Po przeprowadzeniu szere- rych mowa w wystąpieniu, może być realizowany
100

transportem drogowym lub kolejowym, którego wa- europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu
runki zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Pol- drogowego towarów niebezpiecznych ADR (Dz. U.
skiej, jak również innych państw członkowskich Unii z 2009 r. Nr 27, poz. 162 – załączniki) oraz sporzą-
Europejskiej, regulują przepisy ratyfikowanej przez dzanie rocznych sprawozdań z przewozów dla woje-
Polskę umowy europejskiej dotyczącej międzynaro- wody i raportów powypadkowych,
dowego przewozu drogowego towarów niebezpiecz- — obowiązek ukończenia kursu dokształcającego
nych (ADR) lub Regulamin dla międzynarodowego przez kierowców przewożących towary niebezpieczne
przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID). w transporcie drogowym uprawniającego do przewo-
Powyższe akty prawne zostały wprowadzone do zu towarów niebezpiecznych klasy 7,
prawa krajowego na podstawie przepisów: ustawy — właściwe wyposażenie i oznakowanie pojazdów
z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7 oraz
towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671, coroczne badanie techniczne tych pojazdów,
z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 31 marca 2004 r. — ochronę fizyczną przewożonych materiałów ją-
o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz. U. drowych zgodnie z zatwierdzonym i okresowo kon-
Nr 97, poz. 962, z późn. zm.). Dodatkowo w świetle trolowanym przez prezesa PAA systemem ochrony
ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe fizycznej materiałów jądrowych.
(Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 276, z późn. zm.) podmiot Zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 29 listopada Pra-
wykonujący działalność polegającą na transporcie wo atomowe prezes Państwowej Agencji Atomistyki
źródeł promieniotwórczych, odpadów promieniotwór- informuje komendanta głównego Straży Granicznej
czych, materiałów jądrowych, wypalonego paliwa o wydaniu wymaganych pozwoleń na wywóz, przy-
jądrowego (określanych jako towary niebezpieczne wóz lub tranzyt przez terytorium RP odpadów pro-
klasy 7) musi uzyskać zezwolenie prezesa Państwo- mieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego
wej Agencji Atomistyki na taką działalność. Wydanie określających niezbędne warunki wykonania takiego
zezwolenia następuje po stwierdzeniu, że spełnione transportu.
zostały wymagane prawem warunki wykonywania Komendant główny Straży Granicznej, za pośred-
działalności związanej z narażeniem, wymagającej nictwem dyrektora Zarządu Granicznego KGSG,
zezwolenia. przekazuje otrzymane informacje do komendantów
Bezpieczeństwo transportu towarów niebezpiecz- właściwych terytorialnie jednostek Straży Granicz-
nych klasy 7 zapewnione jest poprzez: nej, którzy podejmują stosowne działania związane
— stosowanie osłonnych opakowań transporto- z dokonaniem odprawy granicznej transportu oraz
wych ograniczających oddziaływanie promieniowa- jego zabezpieczeniem do czasu opuszczenia teryto-
nia jonizującego zarówno na uczestników transportu, rium RP. Działania te polegają m.in. na sprawdzeniu
jak i okoliczną ludność, jednocześnie gwarantują- wymaganych dokumentów, poziomu promieniowania
cych, że przewożony materiał nie ulegnie rozprze- jonizującego przy użyciu radiometrycznych przyrzą-
strzenieniu nawet w warunkach podwyższonej tem- dów pomiarowych, posiadanego dodatkowego wypo-
peratury, spadku z wysokości, przebicia opakowania, sażenia oraz oznakowania transportu, zgodnie z wy-
zanurzenia w wodzie i nacisku na opakowanie, mogami określonymi w obowiązujących przepisach
— wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wy- prawa oraz na kontroli zabezpieczeń materiałów
magań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiolo- i substancji promieniotwórczych.
gicznej sprawowany przez osobę, która posiada upraw- Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o przewozie dro-
nienia inspektora ochrony radiologicznej nadane przez gowym towarów niebezpiecznych, w związku z prze-
prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Do zadań tej pisami rozporządzenia ministra transportu z dnia
osoby należy m.in. sprawdzanie, czy działalność pro- 4 czerwca 2007 r. w sprawie towarów niebezpiecz-
wadzona jest według przyjętych procedur i instrukcji, nych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi
oraz nadzór nad prowadzeniem dokumentacji dotyczą- zgłoszenia (Dz. U. Nr 107, poz. 742), towary klasy
cej bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. 7 ADR podlegają obowiązkowi zgłoszenia do komen-
Inspektor ochrony radiologicznej zajmuje się także danta wojewódzkiego Policji oraz do komendanta wo-
szkoleniem w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochro- jewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Zgłoszeń,
ny radiologicznej uczestników transportu, w szczegól- o których mowa, dokonują: nadawca towaru niebez-
ności kierowców pojazdów przewożących towary nie- piecznego, przewoźnik lub właściwa placówka Straży
bezpieczne klasy 7, Granicznej, w zależności od miejsca rozpoczęcia prze-
— wewnętrzny nadzór nad czynnościami związa- wozu.
nymi z przewozem drogowym towarów niebezpiecz- Kontrola przewozu drogowego towarów niebez-
nych sprawowany przez doradcę do spraw bezpie- piecznych oraz wymagań związanych z tym przewo-
czeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych. zem wykonywana przez Policję obejmuje:
Do zadań tej osoby należy m.in. stwierdzanie zgod- 1. Spełnienie wymagań przez kierowców lub inne
ności realizacji przewozu z wymaganiami określony- osoby wykonujące czynności związane z przewozem
mi w ustawie z dnia 28 października 2002 r. o prze- materiałów niebezpiecznych ukończenia wymaga-
wozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. nych kursów lub kursów dokształcających, tzw. za-
z 2002 r. Nr 199, poz. 1671, z późn. zm.) i umowie świadczenie ADR.
101

2. Dopuszczenie pojazdów do przewozu materia- oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla
łów niebezpiecznych w zakresie: stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się
— świadectwa dopuszczenia pojazdu, w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Pamiętać
— stanu technicznego pojazdu użytego do prze- trzeba, że zgodnie z definicją określoną w art. 3 ust. 8
wozu, jego oznakowanie i wyposażenie, ww. ustawy stan nagłego zagrożenia zdrowotnego
— klasyfikacji towaru niebezpiecznego, jest to stan polegający na nagłym lub przewidywa-
— oznakowania opakowań i ich zawartości oraz nym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogar-
stanu technicznego, szania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem
— sposobu przewozu, może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu
— trzeźwości kierującego. lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający
W zakresie kontroli transportu drogowego towa- podjęcia natychmiastowych medycznych czynności
rów niebezpiecznych kompetencje Państwowej Stra- ratunkowych i leczenia. Na uwagę zasługuje jednak
ży Pożarnej zostały ograniczone zgodnie z art. 29 ust. 1 fakt, że nie każde pogorszenie stanu zdrowia pacjen-
pkt 2 ww. ustawy do wykonania kontroli przewozu ta wymaga udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
na terenie przedsiębiorcy posiadającego towary nie- w szpitalnym oddziale ratunkowym. Świadczenia
bezpieczne. Informacje o zagrożeniach pożarowych opieki zdrowotnej, oprócz szpitalnych oddziałów ra-
i innych miejscowych, w tym np. stwarzanych przez tunkowych udzielane są również przez podstawową
źródła promieniotwórcze, zebrane w toku czynności opiekę zdrowotną (POZ) w godz. od 8 do 18 oraz noc-
kontrolno-rozpoznawczych są natomiast wykorzysty- ną i świąteczną opiekę lekarską i pielęgniarską
wane na potrzeby przygotowania procedur ewentu- (NŚPL) przez podmiot wskazany w informacji
alnych działań ratowniczych na wypadek zdarzenia umieszczonej do publicznej wiadomości w POZ. Zgod-
wymagającego interwencji jednostek PSP bądź kra- nie z ustalonym przez prezesa Narodowego Fundu-
jowego systemu ratowniczo-gaśniczego. szu Zdrowia zarządzeniem nr 105/2008/DSOZ z dnia
5 listopada 2008 r. w sprawie określenia warunków
Z poważaniem zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki zdrowotna, świadczenia NŚPL realizowane są przez
Michael Waligórski lekarzy i pielęgniarki od poniedziałku do piątku
w godz. od 18 do 8 dnia następnego oraz w soboty,
niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godz. 8
Warszawa, dnia 23 listopada 2010 r. dnia danego do godz. 8 dnia następnego, w warun-
kach ambulatoryjnych lub w domu świadczeniobior-
cy, w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego
Odpowiedź pogorszenia stanu zdrowia świadczeniobiorcy. Świad-
czenia te udzielane są także w związku z potrzebą
podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia zachowania ciągłości leczenia zgodnie z zakresami
- z upoważnienia ministra - zadań lekarza POZ oraz pielęgniarki POZ.
na interpelację posła Marka Zielińskiego Odnosząc do kwestii organizacji nocnej i świątecz-
nej pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej, podkreślić
w sprawie funkcjonowania szpitalnych trzeba, że w chwili obecnej procedowany jest projekt
oddziałów ratunkowych (19177) ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnie-
interpelacji pana posła Marka Zielińskiego przysła- niach przysługujących cywilnym niewidomym ofia-
nej przy piśmie z dnia 29 października br., znak: rom działań wojennych. Projekt wprowadza czytelny
SPS-023-19177/10, w sprawie funkcjonowania szpi- model organizacji udzielania tych świadczeń przez
talnych oddziałów ratunkowych, proszę o przyjęcie wyraźne określenie, że świadczenia nocnej i świą-
poniższych wyjaśnień. tecznej opieki zdrowotnej są świadczeniami z zakre-
Na wstępie należy wskazać, że przepisy określa- su podstawowej opieki zdrowotnej udzielanymi przez
jące organizację oraz funkcjonowanie szpitalnych świadczeniodawców poza godzinami pracy określo-
oddziałów ratunkowych zawarte zostały w ustawie nymi w umowach o udzielanie świadczeń podstawo-
z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownic- wej opieki zdrowotnej. W związku z powyższym pro-
twie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. ponuje się zmiany w sposobie organizacji udzielania
zm.) oraz w wydanym do niej rozporządzeniu mini- świadczeń tzw. pomocy doraźnej (w dni powszednie
stra zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szpi- od godz. 18 do 8 rano oraz w dni wolne od pracy
talnego oddziału ratunkowego (Dz. U. Nr 55, poz. 365). i w święta), m.in. przez zdefiniowanie świadczenia
Podkreślić trzeba, że zgodnie z art. 3 ust. 9 ww. usta- „nocna i świąteczna opieka zdrowotna” oraz zmianę
wy szpitalny oddział ratunkowy jako komórka orga- sposobu ich kontraktowania z zawierania umów na
nizacyjna szpitala udziela świadczeń opieki zdrowot- podstawie przepisów art. 159 ustawy dnia 27 sierpnia
nej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotne- 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
go. Działania te polegają na wstępnej diagnostyce wanych ze środków publicznych (procedura wniosko-
102

wania o zawarcie umowy), na zawieranie umów po Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia
przeprowadzeniu postępowania w trybie konkursu 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwaranto-
ofert i rokowań. Powyższa zmiana w sposób znaczą- wanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjali-
cy poprawi jakość udzielanych świadczeń, gdyż Na- stycznej (Dz. U. Nr 139, poz. 1142, ze zm.), załącznik
rodowy Fundusz Zdrowia będzie miał możliwość wy- nr 3 „Wykaz świadczeń gwarantowanych w przypad-
boru najkorzystniejszej z ofert złożonych w postępo- ku procedur zabiegowych ambulatoryjnych oraz wa-
waniu konkursowym, a tym samym wpłynie na kon- runków ich realizacji”, Narodowy Fundusz Zdrowia
kurencyjność wśród świadczeniodawców, co przyczy- nie finansuje biopsji mammotomicznej w ramach am-
ni się do podwyższenia jakości udzielanych świadczeń bulatoryjnej opieki specjalistycznej. W przedmioto-
i zwiększenia ich dostępności dla świadczeniobior- wym trybie wykonywana i finansowana jest biopsja
ców. Dodatkowo projekt zawiera odpowiednią zmianę gruboigłowa narządów, tkanki kostnej, przezskórna,
w art. 55 ust. 3 ustawy o świadczeniach, który prze- przezpochwowa, przezodbytnicza z pełną diagnosty-
widuje, że na świadczenia podstawowej opieki zdro- ką (badania histopatologiczne, badania immunocy-
wotnej w przedmiocie świadczenia nocnej i świątecz- tochemiczne, cytometryczne, molekularne), z uży-
nej opieki zdrowotnej oddział wojewódzki funduszu ciem technik obrazowych – wartość punktowa: 30 punk-
będzie zawierał odrębną umowę. tów, oraz biopsja aspiracyjna cienkoigłowa z diagno-
Jednocześnie uprzejmie informuję, iż Senat w dniu styką mikroskopową bez użycia techniki obrazowej,
21 października 2010 r., po rozpatrzeniu uchwalonej z badaniem cytologicznym – wartość punktowa:
przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 września 2010 r. 10 punktów.
ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki Biopsja mammotomiczna wykazana jest w załącz-
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych niku nr 1 do rozporządzenia ministra zdrowia z dnia
oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnie- 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwaranto-
niach przysługujących cywilnym niewidomym ofia- wanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. Nr 140,
rom działań wojennych, wprowadził do jej tekstu poz. 1143, ze zm.), a następnie w zarządzeniu nr 69/
poprawki o charakterze czysto legislacyjnym, po- 2009/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
rządkując jedynie zapisy proponowanej ustawy. z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia wa-
runków zawierania i realizacji umów w rodzaju: le-
Z poważaniem czenie szpitalne, i zgodnie z przedmiotowymi aktami
Podsekretarz stanu prawnymi jest kontraktowana i finansowana. War-
Marek Haber tość punktowa omawianego świadczenia, zgodnie
z ww. zarządzeniem, zarówno w ramach hospitaliza-
cji planowej, jak i leczenia jednego dnia wynosi 60
Warszawa, dnia 25 listopada 2010 r.
punktów. Świadczenie może być realizowane w ra-
mach następujących zakresów świadczeń: chirurgia
ogólna, chirurgia onkologiczna, ginekologia onkolo-
Odpowiedź giczna, położnictwo i ginekologia. W związku z po-
wyższym uprzejmie informuję, że wykonywanie świad-
podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
czenia: biopsja mammotomiczna w warunkach ambu-
- z upoważnienia ministra -
latoryjnych jest niezgodne z obowiązującym stanem
na interpelację posła Marka Zielińskiego
prawnym i w przypadku stwierdzenia takiej sytuacji
powinno być zgłoszone do właściwego oddziału woje-
w sprawie funkcjonowania ambulatoryjnej
wódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
opieki specjalistycznej (19178)
Jednocześnie informuję, że w celu umożliwienia
wykonywania omawianego świadczenia w warun-
Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na in- kach ambulatoryjnych niezbędne jest dopełnienie
terpelację pana posła Marka Zielińskiego, przekaza- procedury wynikającej z ustawy o świadczeniach
ną przy piśmie pana Marka Kuchcińskiego, wicemar- opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
szałka Sejmu, znak: SPS-023-19178/10, w sprawie nych, rozdział 1a: Kwalifikowanie świadczeń opieki
funkcjonowania ambulatoryjnej opieki specjalistycz- zdrowotnej jako świadczeń gwarantowanych. Kwali-
nej uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyja- fikacji świadczenia opieki zdrowotnej jako świadcze-
śnień. nia gwarantowanego w odpowiednim zakresie świad-
Zasady i tryb finansowania ze środków publicz- czeń, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 1–13 tej
nych świadczeń opieki zdrowotnej zostały określone ustawy, dokonuje minister właściwy do spraw zdro-
w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świad- wia po uzyskaniu rekomendacji prezesa agencji, bio-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ- rąc pod uwagę kryteria określone w art. 31a ust. 1.
ków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027),
aktach wykonawczych do ww. ustawy oraz zarzą- Z poważaniem
dzeniach prezesa NFZ dotyczących szczegółowych Podsekretarz stanu
warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie Cezary Rzemek
świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych ro-
dzajach. Warszawa, dnia 22 listopada 2010 r.
103

Odpowiedź nie, z uwzględnieniem oceny sposobu rozmieszczenia


mammobusów, co w uzasadnionych przypadkach
podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia może skutkować zmianą rozmieszczenia.
- z upoważnienia ministra - Jednostkami wspierającymi działania funduszu
na interpelację posła Marka Zielińskiego od strony merytorycznej i organizacyjnej są wymie-
nione na wstępie Wojewódzkie Ośrodki Koordynują-
w sprawie funkcjonowania mammobusów ce (WOK-i) powołane przez ministra zdrowia w ra-
w ramach „Narodowego programu zwalczania mach „Populacyjnego programu wczesnego wykry-
chorób nowotworowych” (19179) wania raka piersi”. Do zadań realizowanych przez
ośrodki koordynujące należą:
Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na in- 1. Działania na rzecz wysokiej zgłaszalności po-
terpelację pana Marka Zielińskiego przesłaną przy legające m.in. na: a) organizowaniu akcji medialnych
piśmie pana wicemarszałka Marka Kuchcińskiego i propagandowych z wykorzystaniem mediów lokal-
z dnia 29 października 2010 r. (znak: SPS-023-19179/ nych i ogólnopolskich; b) produkcji i dystrybucji do
10) w sprawie efektywności badań mammograficz- POZ oraz samorządów lokalnych gadżetów oraz ma-
nych, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wy- teriałów propagandowych, organizacji konferencji
jaśnień w kontekście realizacji „Populacyjnego pro- edukacyjno-propagandowych dla kobiet we współpra-
gramu wczesnego wykrywania raka piersi” realizowa- cy z samorządami, środowiskami lokalnymi (funda-
nego w ramach „Narodowego programu zwalczania cje, stowarzyszenia, organizacje społeczne), towarzy-
chorób nowotworowych”, współfinansowanego przez stwami naukowymi, konsultantami; c) angażowaniu
ministra zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. pielęgniarek i położnych do zapraszania i zachęcania
Zgodnie z kompetencjami określonymi obowiązu- kobiet w programie profilaktycznym; d) organizowa-
jącymi przepisami prawa Narodowy Fundusz Zdro- niu dojazdów pacjentek na badania profilaktyczne.
wia jest partnerem realizacji ww. programu polityki
2. Szkolenia specjalistyczne dla personelu świad-
zdrowotnej i finansuje badania mammograficzne.
czeniodawców, tj. radiologów, techników elektrora-
Natomiast Ministerstwo Zdrowia sprawuje nadzór
diologii, pielęgniarek (personelu świadczeniodawców
nad realizacją zadań w zakresie administracyjno-lo-
wykonujących badania mammograficzne w ramach
gistycznym, dotyczących sieci Centralnego i Woje-
populacyjnego programu.
wódzkich Ośrodków Koordynujących.
3. Kontrola jakości – przeprowadzanie kontroli
Odnosząc się do kwestii organizacji i rozmieszcze-
jakości badań mammograficznych u wybranych
nia mammobusów, w ramach zabezpieczenia świad-
świadczeniodawców.
czeń w zakresie przesiewowych badań mammogra-
ficznych na terenie danego województwa, powiatu lub Odnosząc się do działań zmierzających do zwięk-
grupy powiatów, uprzejmie informuję, że kontrakty szenia liczby wykonywanych badań mammograficz-
zawierane przez dyrektorów poszczególnych oddzia- nych, uprzejmie informuję, że na podstawie informa-
łów NFZ ze świadczeniodawcami powinny stanowić cji przedstawionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia
odzwierciedlenie sytuacji zdrowotnej na danym tere- liczba zakontraktowanych świadczeń zdrowotnych
nie. Zgodnie z warunkami zawierania i realizacji w tym zakresie na poszczególnych terenach jest ak-
umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne, tualnie wystarczająca i zapewnia odpowiednią do-
organizacja badań w trybie mobilnym odbywa się stępność. Zgodnie z umowami zawartymi przez fun-
w oparciu o harmonogram ustalany w porozumieniu dusz ze świadczeniodawcami w zakresie programu
z właściwym oddziałem wojewódzkim funduszu. profilaktyki raka piersi, finansowanie wykonanych
Harmonogram ten jest uzgadniany z częstotliwością badań następuje zgodnie z rzeczywistą wartością wy-
raz na kwartał, uwzględniając specyfikę pracy mam- konanych świadczeń. Jednocześnie oddziały fundu-
mobusu. Powyższe rozwiązanie umożliwia równo- szu są zobowiązane zarezerwować środki finansowe
mierne objęcie populacji świadczeniami udzielanymi na pokrycie zobowiązań w zakresie badań mammo-
przez mammobusy. Natomiast realizacja świadczeń graficznych wykonanych ponad limit.
z zakresu badań mammograficznych w pracowniach Dzięki realizacji „Populacyjnego programu wcze-
stacjonarnych odbywa się według stałego harmono- snego wykrywania raka piersi” uzyskiwany jest stop-
gramu tygodniowego. niowo zwiększający się udział kobiet w realizacji pro-
W kwestii działań koordynujących zarówno od- gramu. W kwestii zgłaszalności pacjentek na badania
działy wojewódzkie funduszu, jak i Ministerstwo mammograficzne należy podkreślić, że zauważa się
Zdrowia w toku postępowania konkursowego i w trak- znaczący wzrost zgłaszalności pacjentek na podsta-
cie realizacji umów ze świadczeniodawcami i zlece- wie obserwowanej zwiększającej się liczby wykony-
niobiorcami przeprowadzają planowe oraz doraźne wanych badań, co znajduje odzwierciedlenie w wy-
kontrole realizacji umów. Ponadto w oparciu o Sys- krywalności nowotworów we wczesnych – dających
tem Informatyczny Monitorowania Profilaktyki większe szanse na wyleczenie – stadiach choroby.
(SIMP) fundusz monitoruje stan zabezpieczenia W związku z faktem, że działania medialne oraz wy-
świadczeń i dokonuje bieżącej oceny stopnia objęcia syłka imiennych zaproszeń na badania profilaktycz-
populacji badaniami przesiewowymi na danym tere- ne odbywają się równocześnie, trudno oszacować jed-
104

noznacznie, jakie działania mają decydujący wpływ z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
na zgłaszalność kobiet na badania profilaktyczne. zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Podejmując ocenę efektywności skryningów po- (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)
pulacyjnych, stwierdza się, że powinna być ona doko- oraz rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 17 li-
nywana w dłuższej perspektywie, tj. po upływie mi- stopada 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu i kry-
nimum 10–15 lat trwania programu. Przykład dobrej teriów podziału środków pomiędzy centralę i oddzia-
praktyki w tym zakresie stanowią kraje skandynaw- ły wojewódzkie NFZ z przeznaczeniem na finanso-
skie, w szczególności Finlandia, gdzie zgłaszalność wanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczo-
kobiet do programu kształtuje się obecnie na pozio- nych (Dz. U. Nr 193, poz. 1495).
mie 80–90%. Natomiast wskaźnik zachorowalności Na podstawie ww. regulacji Kujawsko-Pomorski
na nowotwór piersi jest niższy niż 1%. Podkreślenia OW NFZ na 2011 r. otrzymał kwotę 3 020 732 tys. zł
wymaga jednak fakt, że pożądane efekty terapeu- (wg planu z 13 sierpnia 2010 r. zatwierdzonego przez
tyczne programu zdrowotnego zostały osiągnięte po ministra zdrowia w porozumieniu z ministrem finan-
upływie 40–50 lat jego realizacji. Tym samym trzeba sów), co stanowi wzrost o 7,06% (ok. 199 mln zł)
wielu lat, zanim zmieniona zostanie świadomość w porównaniu do planu na 2010 r. z 16 grudnia 2009 r.,
zdrowotna populacji w zakresie funkcjonowania ste- przy średniej w kraju 4,83%. Powyższe dane potwier-
reotypów i sprzecznych obiegowych przekonań, a tak- dzają, że środki zaplanowane na 2011 r. dla Kujaw-
że dezorientacji odnośnie do rzeczywistych przyczyn sko-Pomorskiego OW NFZ rosną w większym stop-
i możliwości zapobiegania chorobom. niu niż średnio w kraju.
Ponadto pragnę poinformować, że na leczenie
Z poważaniem szpitalne w planie finansowym Kujawsko-Pomor-
skiego OW NFZ na 2011 r. przeznaczona jest kwo-
Podsekretarz stanu ta 1 430 300 tys. zł (wg stanu na dzień 28 paździer-
Marek Twardowski nika 2010 r.), co stanowi wzrost o 12% (ok. 153 mln
zł) w porównaniu do planu na 2010 r. z 16 grudnia
2009 r.
Warszawa, dnia 23 listopada 2010 r. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że planowa-
nie środków na poszczególne zakresy świadczeń
w ramach planu finansowego oddziału wojewódzkie-
Odpowiedź go należy do kompetencji dyrektora tego oddziału.
Również w zakresie kompetencji dyrektora oddziału
podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia wojewódzkiego funduszu leży, zgodnie z art. 124 ust. 5
- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej fi-
na interpelację posła Tomasza Latosa nansowanych ze środków publicznych, możliwość
oraz grupy posłów dokonywania przesunięć w ramach kosztów świad-
czeń opieki zdrowotnej w planie finansowym tego
w sprawie zwiększenia środków finansowych oddziału.
przeznaczonych na świadczenia zdrowotne Odnosząc się do kwestii podziału funduszu zapa-
udzielane przez szpitale w planie na 2011 r., sowego NFZ, uprzejmie informuję, iż po zatwierdzeniu
przyznanych Kujawsko-Pomorskiemu planu finansowego NFZ na 2011 r. część z OW NFZ
Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ (19180) miała niższą dynamikę wzrostu środków na 2011 r.
w porównaniu do planu finansowego NFZ na 2010 r.
Szanowny Panie Marszałku! Z upoważnienia pre- z 16 grudnia 2009 r., a ponadto w przypadku tych OW
zesa Rady Ministrów, w odpowiedzi na interpelację NFZ wystąpił spadek środków w porównaniu do ak-
pana Tomasza Latosa, posła na Sejm Rzeczypospolitej tualnego planu finansowego NFZ na 2010 r.
Polskiej, oraz grupy posłów, z dnia 21 października W związku z tym decyzja w sprawie podziału
2010 r., w sprawie zwiększenia środków finansowych środków z funduszu zapasowego NFZ została podję-
przeznaczonych na świadczenia zdrowotne udzielane ta przez prezesa NFZ, na wniosek ministra zdrowia,
przez szpitale w planie na 2011 r., przyznanych Ku- w celu zabezpieczenia, aby żaden z oddziałów woje-
jawsko-Pomorskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Na- wódzkich NFZ nie otrzymał na rok 2011 mniej środ-
rodowego Funduszu Zdrowia, która została przesłana ków, niż dysponuje w chwili obecnej.
przy piśmie Marszałka Sejmu RP z dnia 29 paździer- Prezes NFZ zarządzeniami z dnia 23 sierpnia i 25
nika 2010 r. (znak: SPS-023-19180/10), uprzejmie pro- sierpnia 2010 r. zwiększył planowane koszty świad-
szę o przyjęcie następujących informacji. czeń opieki zdrowotnej w kwocie 856,9 mln zł OW
Odnosząc się do kwestii wysokości środków dla NFZ: dolnośląskiemu, łódzkiemu, mazowieckiemu,
Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ, uprzejmie infor- pomorskiemu, wielkopolskiemu, zachodniopomor-
muję, że podział środków pomiędzy poszczególne od- skiemu, śląskiemu.
działy wojewódzkie NFZ z przeznaczeniem na finan- Zgodnie z art. 124 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia
sowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczo- 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
nych odbywa się na podstawie art. 118 i 119 ustawy wanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r.
105

Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), do ww. podziału środ- w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
ków nie stosuje się tzw. algorytmu podziału środków. na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227).
W związku z tym zgłoszone w interpelacji wątpliwo- W procesie konsultacji uczestniczyli przedstawiciele
ści co do zgodności z prawem ww. decyzji nie znajdu- samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe,
ją podstaw w regulacjach dotyczących gospodarki środowiska związane z planowaniem strategicznym
finansowej NFZ. i ochroną środowiska. 10 września odbyła się konfe-
Z poważaniem rencja, podczas której wykonawcy prognozy przed-
stawili przygotowany przez siebie dokument, a na-
Podsekretarz stanu stępnie odpowiadali na pytania przybyłych gości.
Cezary Rzemek Aktualnie oczekujemy na ostateczny raport z konsul-
tacji społecznych prognozy, który zostanie przekaza-
ny przez wykonawcę.
Warszawa, dnia 19 listopada 2010 r. Przyjęcie KPZK 2030 przez Radę Ministrów wy-
maga przeprowadzenia konsultacji społecznych w try-
bie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Odpowiedź (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712) KPZK 2030 oraz
zakończenia procesu strategicznej oceny oddziaływa-
podsekretarza stanu nia na środowisko. W tym celu aktualnie trwają pra-
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego ce nad implementacją zapisów prognozy i uwag zgło-
- z upoważnienia ministra - szonych w procesie jej konsultacji.
na interpelację posła Dariusza Lipińskiego Równocześnie, po zaakceptowaniu przez kierow-
nictwo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zostaną
w sprawie prac nad nową koncepcją rozpoczęte, na przełomie 2010 i 2011 r., konsultacje
przestrzennego zagospodarowania kraju społeczne nowego projektu KPZK 2030, uwzględnia-
(19182) jącego rekomendacje wynikające z prognozy oceny
oddziaływania na środowisko. W czasie trwania tego
Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na pi- procesu projekt KPZK 2030 zostanie przedłożony do
smo z dnia 29 października 2010 r., znak SPS-023- opinii także Państwowej Radzie Gospodarki Prze-
-19182/10, przekazujące interpelację pana posła Da- strzennej i Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.
riusza Lipińskiego w sprawie prac nad nową koncep- Przekazanie dokumentu pod obrady Rady Mini-
cją przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 strów nastąpi po zakończeniu procesu konsultacji
przekazuję następujące wyjaśnienia. społecznych oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii ge-
Uprzejmie informuję, iż w kwietniu 2009 r. MRR neralnego dyrektora ochrony środowiska oraz gene-
zakończył proces konsultacji społecznych eksperckie- ralnego inspektora sanitarnego. Planowane jest to
go projektu koncepcji przestrzennego zagospodaro- na pierwszy kwartał 2011 r.
wania kraju do roku 2033. Od tego czasu trwają pra- Jednocześnie informuję, że aktualne informacje
ce nad projektem rządowego dokumentu koncepcji na temat koncepcji przestrzennego zagospodarowa-
przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 (KPZK nia kraju 2030 znajdują się na stronie internetowej
2030), w których pracownicy Departamentu Koordy- Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakładce:
nacji Polityki Strukturalnej współpracowali w ra- Rozwój Regionalny, w katalogu: Polityka Przestrzen-
mach Zespołu Realizacyjnego ds. KPZK z przedsta- na. Aktualnie dostępny jest tam m.in. projekt kon-
wicielami administracji centralnej i samorządu wo- cepcji z 18 maja br., zaakceptowany przez kierownic-
jewódzkiego. two MRR, prognoza oddziaływania na środowisko
Po zaakceptowaniu przez kierownictwo Minister- oraz informacje o procesie konsultacji prognozy.
stwa Rozwoju Regionalnego 18 maja 2010 r. projektu W powyższej zakładce w podkatalogu: Aktualno-
KPZK 2030 podlegał on konsultacjom w ramach Ze- ści, będą ponadto zamieszczane bieżące informacje
społu Ekspertów Naukowych oraz opiniowaniu przez
o toku prac nad KPZK 2030, w tym o rozpoczęciu
Państwową Radę Gospodarki Przestrzennej.
konsultacji społecznych. Wiadomość o rozpoczęciu
Równocześnie MRR przekazało projekt KPZK
procesu konsultacji społecznych nowego projektu
2030 z 18 maja br. konsorcjum WS Atkins i Instytu-
koncepcji zostanie także opublikowana w dwóch ogól-
towi na Rzecz Ekorozwoju, które sporządzają progno-
nopolskich dziennikach.
zę oddziaływania na środowisko przedmiotowego
dokumentu. W sierpniu bieżącego roku konsorcjum Z poważaniem
przekazało MRR prognozę oddziaływania na środo-
wisko KPZK 2030. Następnie, od 30 sierpnia do 21 Podsekretarz stanu
września 2010 r. przeprowadzono konsultacje spo- Jarosław Pawłowski
łeczne koncepcji i prognozy zgodnie z ustawą z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa Warszawa, dnia 19 listopada 2010 r.
106

Odpowiedź Odpowiedź

sekretarza stanu podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów


w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - z upoważnienia ministra -
- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Dariusza Lipińskiego
na interpelację posła Dariusza Lipińskiego
w sprawie włączenia PGL Lasy Państwowe
w sprawie zobowiązań PFRON do sektora finansów publicznych (19186)
wobec organizacji pozarządowych (19183)
Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na pi-
Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na in- smo z dnia 29 października 2010 r. (sygn. SPS-023-
terpelację pana posła Dariusza Lipińskiego z Klubu -19186/10), przy którym przekazana została interpe-
Parlamentarnego Platforma Obywatelska z dnia 22 lacja pana posła Dariusza Lipińskiego w sprawie
października 2010 r., przesłaną przy piśmie z dnia 29 włączenia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
października br. (znak: SPS-023-19183/10), uprzejmie Państwowe do sektora finansów publicznych, uprzej-
wyjaśniam, że procedura przekazywania środków fi- mie przedstawiam poniższe wyjaśnienia.
nansowych samorządom terytorialnym określona zo- W kwestii rozszerzenia sektora finansów publicz-
stała w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 maja nych zauważyć należy, że PGL Lasy Państwowe za-
2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków
rządza lasami stanowiącymi własność Skarbu Pań-
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
stwa, a nadzór nad nią sprawuje minister właściwy
sprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym
(Dz. U. Nr 88, poz. 808, z późn. zm). Określa ono także do spraw środowiska. Lasy Państwowe reprezentują
wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabili- Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia. Po-
tacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na do- nadto przychody PGL Lasy Państwowe stanowią
finansowanie zobowiązań dotyczących kosztów działa- przychody ze sprzedaży majątku, którym zarządza,
nia warsztatów terapii zajęciowej w danym powiecie dotacje celowe, odszkodowania, kary. PGL Lasy Pań-
oraz zakładów aktywności zawodowej w danym woje- stwowe, dysponując środkami publicznymi (groma-
wództwie. dząc je, zaciągając zobowiązania, wydatkując), sta-
Kwota środków PFRON przekazywanych algoryt- nowią element finansów publicznych. Nie może za-
mem na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu tem ulegać wątpliwości (biorąc pod uwagę zarówno
jednego uczestnika w warsztacie terapii zawodowej nadzór ministra właściwego do spraw środowiska
oraz jednego pracownika zakładu aktywności zawo- oraz fakt, że 78,2% lasów to własność Skarbu Pań-
dowej jest wielkością stałą wynoszącą odpowiednio stwa), iż środki, jakimi dysponują Lasy Państwowe,
14 796 zł i 18 500. uzyskane z tego majątku już obecnie są środkami
Jednocześnie należy podkreślić, że w dniu 29 paź- publicznymi w swej istocie, chociaż mieszczą się poza
dziernika 2010 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie strukturą środków publicznych uregulowanych usta-
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wą o finansach publicznych. W tym miejscu należy
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektó- również zauważyć, że w sektorze finansów publicz-
rych innych ustaw (druk sejmowy nr 3292), która nych znajduje się już jednostka, która podobnie jak
zawiera m.in. zmiany przepisów mające na celu zrów- Lasy Państwowe gospodaruje mieniem Skarbu Pań-
noważenie budżetu PFRON, którego sytuacja ekono- stwa. Jest to Agencja Nieruchomości Rolnych, która
miczna w związku z malejącymi przychodami oraz wykonuje prawa własności i inne prawa rzeczowe na
rosnącymi wydatkami bez tych zmian groziłaby rzecz Skarbu Państwa w stosunku do nieruchomości
utratą płynności finansowej. rolnych.
Dlatego też Rada Ministrów w dniu 22 września Natomiast w części dotyczącej konsolidacji zarzą-
br. zajęła pozytywne stanowisko odnośnie zapropo- dzania płynnością sektora finansów publicznych,
nowanych przez parlament zmian. Wdrożenie nowe- projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicz-
lizowanych przepisów umożliwi racjonalizację i ogra- nych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzając
niczenie wydatków Państwowego Funduszu Rehabi- obowiązek lokowania wolnych środków jednostek
litacji Osób Niepełnosprawnych. Pozwoli to na uzy- sektora finansów publicznych, w tym PGL Lasy Pań-
skanie środków niezbędnych dla zapewnienia wła- stwowe, w formie depozytu prowadzonego przez mi-
ściwego poziomu finansowania wszystkich ustawo-
nistra finansów, ma na celu jedynie zmniejszenie
wych zadań przewidzianych w ustawie z dnia 27
kosztów obsługi długu publicznego. Wymaga podkre-
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. ślenia, że ww. wolne środki nadal będą „własnością”
z 2010 r. Nr 214, poz. 1407), w tym zadań realizowa- Lasów Państwowych i będą pozostawiane do ich dys-
nych przez samorządy oraz organizacje pozarządowe pozycji w sposób umożliwiający prawidłowe i termi-
działające na rzecz osób niepełnosprawnych. nowe wykonywanie zadań nań nałożonych.
Jednocześnie, mając na względzie wagę przedkła-
Z wyrazami szacunku danych uregulowań, koniecznością stała się potrzeba
Sekretarz stanu dotarcia do możliwie szerokiego audytorium. Dlatego
Jarosław Duda przepisy w zakresie obniżenia poziomu długu pu-
blicznego oraz kosztów jego obsługi poprzez zmniej-
Warszawa, dnia 18 listopada 2010 r. szenie potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa wyni-
107

kające z wykorzystania aktywów finansowych jedno- Odpowiedź


stek sektora finansów publicznych będących w zarzą-
dzaniu płynnością budżetu państwa były przekazane ministra nauki i szkolnictwa wyższego
do uzgodnień międzyresortowych, a także do opinii na interpelację posła Dariusza Lipińskiego
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Jednocześnie, stosownie do przepisów ustawy z dnia w sprawie własności intelektualnej wyników
7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie badań naukowych finansowanych przez
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. państwo (19187)
zm.), przedmiotowy projekt ustawy był również udo-
stępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stro- Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na pi-
nie internetowej Ministerstwa Finansów. Zauważenia smo, znak: SPS-023-19187/10, z dnia 29 października
również wymaga, że problematyka związana z konso- 2010 r., przekazujące interpelację posła Dariusza Li-
lidacją środków jednostek sektora finansów publicz- pińskiego dotyczącą własności intelektualnej wyni-
nych była również omawiana na szeregu spotkaniach, ków badań naukowych finansowanych przez pań-
w których uczestniczyli dyrektor generalny Lasów stwo, uprzejmie informuję, co następuje.
Państwowych lub jego przedstawiciele. 1. Wyniki prac badawczo-rozwojowych finansowa-
Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o nych przez państwo są uznawane i chronione na pod-
zmianie ustawy o finansach publicznych oraz innych stawie przepisów szeregu różnych ustaw. Podstawo-
niektórych ustaw przewiduje obowiązek przekazywa- wymi aktami prawnymi regulującymi prawo własno-
nia w zarządzanie ministrowi finansów wolnych ści intelektualnej w Polsce są: ustawa o prawie au-
środków Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy torskim i prawach pokrewnych, ustawa Prawo wła-
Państwowe znajdujących się w dyspozycji Dyrekcji sności przemysłowej, ustawa o ochronie baz danych
Generalnej Lasów Państwowych, dyrekcji regional- oraz ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
nych PGL Lasy Państwowe oraz dyrektora general- Niezależnie od tego, z jakim rodzajem wyniku (rezul-
nego w zakresie funduszu leśnego i funduszu stabi- tatu) prac badawczych i rozwojowych mamy do czy-
lizacji PGL Lasy Państwowe. Wolne środki przeka- nienia, wyniki te są przedmiotem ochrony także na
zywane ministrowi finansów mają charakter zwrot- mocy przepisów Kodeksu cywilnego. Przepis art. 23
ny (termin zwrotu będzie ustalał samodzielnie dys- Kodeksu cywilnego wskazuje, że twórczość naukowa,
ponent środków), a jednostki sektora finansów pu- wynalazcza lub racjonalizatorska podlega ochronie
blicznych z tego tytułu będą otrzymywać odsetki
jako dobra osobiste człowieka. Należy podkreślić, że
zbliżone do oprocentowania rynkowego.
w zależności od charakteru, jaki przybiorą rezultaty
Zwrócenia uwagi wymaga również, iż w omawianej
prac B+R, mogą być one dodatkowo chronione na
materii proponowane zmiany w ustawie o finansach
podstawie jeszcze innych regulacji prawnych. Trzeba
publicznych są ograniczone do ściśle określonych prze-
pamiętać, że wpływ na polskie przepisy wywierają
pisów. PGL Lasy Państwowe, jako jednostka organi-
przepisy Unii Europejskiej. Polskę wiążą ponadto
zacyjna sektora finansów publicznych, będzie prowa-
dziła gospodarkę finansową na podstawie odrębnych liczne umowy międzynarodowe dotyczące własności
przepisów ustawowych, stanowiących podstawę jej intelektualnej. Szczególna ochrona rezultatów prac
utworzenia. Projekt ustawy o zmianie ustawy o finan- B+R, w szczególności jej zakres, warunki lub prze-
sach publicznych oraz niektórych innych ustaw nie słanki, zależy od kwalifikacji danych rezultatów do
przewiduje dokonywania zmian systemowych w usta- odpowiedniej kategorii własności intelektualnej.
wie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Ochrona własności intelektualnej wymaga najczę-
Nr 45, poz. 435, z późn. zm.), a więc nie narusza struk- ściej podjęcia dodatkowych starań, niezależnie od
tury własnościowej i nie ma wpływu na gospodarkę tego, do jakiej kategorii będzie zaliczać się dany wy-
finansową Lasów Państwowych oraz strukturę orga- twór stanowiący rezultat prac badawczych. Te dodat-
nizacyjną ich funkcjonowania (pozostaną na zasadach kowe działania polegają w szczególności na rejestra-
dotychczasowych). Przedmiotowy projekt zawiera bo- cji wyniku określonych prac B+R w Urzędzie Paten-
wiem propozycję włączenia PGL Lasy Państwowe do towym RP lub innej instytucji międzynarodowej
sektora finansów publicznych jedynie ze względu na (EPO, urzędy patentowe innych państw).
konieczność obniżenia poziomu długu publicznego 2. Rozwiązania przyjęte w ustawach szczególnych
oraz kosztów jego obsługi m.in. poprzez zmniejszenie (ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju,
potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa, wynikające ustawa o Narodowym Centrum Nauki, ustawa o in-
z wykorzystania aktywów finansowych jednostek sek- stytutach badawczych, ustawa o zasadach finanso-
tora finansów publicznych w zarządzaniu płynnością wania nauki) w pełni zabezpieczają ochronę praw
budżetu państwa. własności intelektualnej wyników badań naukowych
i prac rozwojowych. Zgodnie z przyjętymi rozwiąza-
Z poważaniem niami w razie dokonania wynalazku, stworzenia
Podsekretarz stanu wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w wy-
Hanna Majszczyk niku prac lub zadań finansowanych przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju prawo do uzyskania pa-
Warszawa, dnia 24 listopada 2010 r. tentu na wynalazek przysługuje podmiotowi, które-
108

mu dyrektor centrum przyznał środki finansowe komercjalizacji wyników badań naukowych i prac
(chyba że umowa między centrum a podmiotem rozwojowych. Regulamin ten będzie określać:
otrzymującym środki finansowe albo decyzja o przy- 1) prawa i obowiązki uczelni, pracowników oraz
znaniu środków stanowi inaczej). W przypadku ba- studentów i doktorantów w zakresie ochrony i korzy-
dań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa stania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz
finansowanych przez Narodowe Centrum Badań praw własności przemysłowej;
i Rozwoju właścicielem dobra własności przemysło- 2) zasady wynagradzania twórców;
wej jest Skarb Państwa reprezentowany przez mini- 3) zasady i procedury komercjalizacji wyników
stra obrony narodowej. Z kolei właścicielem majątko- badań naukowych i prac rozwojowych;
wych praw autorskich powstałych w wyniku realiza- 4) zasady korzystania z majątku uczelni wyko-
cji zadań finansowanych przez Narodowe Centrum rzystywanego do komercjalizacji wyników badań na-
Nauki są jednostki naukowe, w których te zadania ukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług
realizowano. Analogicznie w razie dokonania wyna- naukowo-badawczych.
lazku, stworzenia wzoru użytkowego lub wzoru prze- Zobowiązanie uczelni do opracowania i przyjęcia
mysłowego w wyniku prac lub zadań finansowanych regulaminów zarządzania prawami własności intelek-
przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego prawo tualnej oraz zasad komercjalizacji wyników badań
do uzyskania patentu na wynalazek przysługuje pod- naukowych i prac rozwojowych wraz z rozwiązaniami
miotowi, któremu minister nauki i szkolnictwa wyż- organizacyjnymi w zakresie zarządzania własnością
szego przyznał środki finansowe (chyba że umowa intelektualną i komercjalizacja wyników badań na-
między ministrem a podmiotem otrzymującym środ- ukowych przyczyni się do zwiększenia wykorzystania
ki finansowe albo decyzja o przyznaniu środków sta- potencjału badawczego uczelni w gospodarce.
nowi inaczej). Warto również podkreślić, że prawo do 4. Chcę jednocześnie zapewnić, że minister nauki
patentu na wynalazek, prawo ochronne na wzór i szkolnictwa wyższego przywiązuje bardzo dużą
użytkowy oraz prawo do rejestracji wzoru przemy- wagę do zapewnienia jak najlepszej ochrony intere-
słowego zostaje wyłączone z postępowania likwida- sów podmiotów otrzymujących dotacje ze środków
cyjnego lub upadłościowego w przypadku likwidacji finansowych na naukę w zakresie zabezpieczenia
instytutu bądź ogłoszenia jego upadłości. praw własności intelektualnej w odniesieniu do wy-
3. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Pra- ników prac badawczo-rozwojowych.
wo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach na- Jednostki naukowe i inne uprawnione podmioty
ukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytu- mogą korzystać ze wsparcia na dofinansowanie lub
le w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych in- refundację kosztów zgłoszenia patentowego w Urzę-
nych ustaw, którego pierwsze czytanie w Sejmie RP dzie Patentowym RP oraz w procedurze międzyna-
odbyło się 6 listopada br., przewiduje między innymi rodowej, procedurze regionalnej, procedurze krajowej
nowe rozwiązania dotyczące zarządzania prawami innego państwa niż Rzeczpospolita Polska na pod-
własności intelektualnej. Projekt nowelizowanej stawie rozporządzenia z dnia 12 sierpnia 2008 r.
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadza w sprawie programu „Patent Plus – wsparcie paten-
następujące zmiany: towania wynalazków”. Program ten pozwala rów-
Uczelnia w celu komercjalizacji wyników badań nież na dofinansowanie szkoleń i upowszechniania
naukowych i prac rozwojowych będzie musiała utwo- wiedzy o ochronie własności przemysłowej.
rzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub Dofinansowanie kosztów związanych z uzyska-
spółkę akcyjną, tzw. spółkę celową. Spółkę celową niem w Polsce i za granicą ochrony patentowej wła-
będzie tworzyć rektor za zgodą senatu uczelni lub sności przemysłowej powstałej w jednostkach nauko-
innego organu kolegialnego uczelni. Do jej zadań bę- wych mających siedzibę w Polsce w wyniku prac ba-
dzie w szczególności należało obejmowanie udziałów dawczo-rozwojowych przewiduje także Program Ope-
w spółkach kapitałowych lub tworzenie spółek kapi- racyjny „Innowacyjna gospodarka” (poddziałanie
tałowych, które powstają w celu wdrożenia wyników 1.3.2: Wsparcie ochrony własności przemysłowej two-
badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzo- rzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac
nych w uczelni. Rektor będzie mógł (w drodze umo- B+R).
wy) powierzyć spółce celowej zarządzanie prawami 5. Ponadto Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
własności przemysłowej uczelni w zakresie jej komer- Wyższego podejmuje działania ukierunkowane na
cjalizacji. Uczelnia w celu realizacji ww. zadań prze- zwiększenie świadomości publicznych jednostek na-
każe spółce celowej w formie aportu wyniki badań ukowych w zakresie problematyki komercjalizacji
naukowych i prac rozwojowych, w szczególności uzy- wyników badań. W grudniu br. zostanie przedstawio-
skane prawa własności przemysłowej. Wypłaconą na publikacja „Komercjalizacja B+R dla praktyków”,
dywidendę spółki celowej uczelnia będzie przezna- która będzie stanowić kompendium wiedzy także
czać na działalność statutową uczelni. Spółka celowa w zakresie prawnych aspektów ochrony własności
będzie mogła być utworzona przez kilka uczelni pu- intelektualnej wyników badań.
blicznych albo kilka uczelni niepublicznych. Pragnę wyrazić nadzieję, że przedstawione uwa-
Senat uczelni będzie uchwalać regulamin zarzą- runkowania prawne w zakresie ochrony własności
dzania prawami własności intelektualnej oraz zasad intelektualnej wyników prac badawczo-rozwojowych
109

finansowanych ze środków publicznych oraz infor- dla przedsiębiorców, którzy nabywali drewno w po-
macje o działaniach Ministerstwa Nauki i Szkolnic- przednich latach i nie zalegają z płatnościami.
twa Wyższego pozwolą rozstrzygnąć wątpliwości Jednocześnie szef doradców strategicznych preze-
przedstawione w interpelacji. sa Rady Ministrów, minister środowiska, minister
gospodarki oraz prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
Łączę wyrazy szacunku i Konsumentów są w bieżącym kontakcie i prowadzą
uzgodnienia mające na celu wypracowanie optymal-
Minister nych rozwiązań.
Barbara Kudrycka Dostrzegając potrzebę uregulowania zasad sprze-
daży drewna w sposób pozwalający na ustabilizowa-
nie zasad zaopatrzenia w surowiec przedsiębiorców
Warszawa, dnia 23 listopada 2010 r. drzewnych oraz utrwalenia w prawie powszechnie
obowiązującym systemu sprzedaży, podjęto próbę
uregulowania tej sprawy w ustawie o lasach.
Odpowiedź W związku z tym w projekcie założeń do noweli-
zacji ustawy o lasach przewiduje się wprowadzenie
podsekretarza stanu zapisów, że drewno pochodzące z lasów w zarządzie
w Ministerstwie Środowiska Lasów Państwowych będzie sprzedawane w trybie
- z upoważnienia ministra - przetargów na dostawy wieloletnie, aukcji elektro-
na interpelację posła Dariusza Lipińskiego nicznych i detalicznie. Jednocześnie przewidziana
byłaby delegacja dla ministra środowiska do wydania
w sprawie sprzedaży drewna z PGL rozporządzenia określającego szczegółowe warunki
Lasy Państwowe w 2011 r. (19188) sprzedaży drewna oraz kompetencje i uprawnienia
dyrektora generalnego Lasów Państwowych w tym
W odpowiedzi na interpelację posła Dariusza Li- zakresie.
pińskiego w sprawie sprzedaży drewna z PGL Lasy
Państwowe, przekazaną przy piśmie SPS-023-19188/ Podsekretarz stanu
10 z dnia 29 października 2010 r., uprzejmie infor- Janusz Zaleski
muję.
Sprzedaż drewna, zgodnie z ustawą o lasach, jest
częścią gospodarki leśnej, którą realizuje Państwowe Warszawa, dnia 23 listopada 2010 r.
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w ramach za-
rządu nad mieniem Skarbu Państwa ustanowionego
tą ustawą. Odpowiedź
Sprzedaż drewna jako produktu jest czynnością
z zakresu prawa cywilnego. Działania dyrektora ge- podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
neralnego Lasów Państwowych w zakresie ustalania - z upoważnienia ministra -
zasad i warunków sprzedaży drewna są kształtowa- na interpelację posła Dariusza Lipińskiego
ne w sferze stosunków cywilnoprawnych, a nie regu-
lacji administracyjnych. w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
Funkcję arbitralną w tym zakresie pełni Urząd
(19189)
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bowiem sprze-
daż drewna podlega ocenie z punktu widzenia zgod-
Szanowny Panie Marszałku! W związku z inter-
ności z normami unijnego prawa konkurencji.
pelacją pana Dariusza Lipińskiego, posła na Sejm RP,
Na skutek dużego popytu na surowiec drzewny przekazaną przy piśmie pana Marka Kuchcińskiego,
w ostatnich latach oraz jego podaż determinowaną wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
koniecznością prowadzenia zrównoważonej gospo- z dnia 29 października 2010 r., znak: SPS-023-19189/
darki leśnej, na styku kupno – sprzedaż surowca 10, w sprawie postulatów zgłaszanych przez Naczel-
drzewnego występują konflikty, których nie da się ną Radę Pielęgniarek i Położnych podczas prac nad
całkowicie wyeliminować w sytuacji, kiedy popyt projektem rozporządzenia zmieniającego rozporzą-
przewyższa możliwości pozyskania drewna. dzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwa-
W wyniku wielu konsultacji i spotkań, jakie od- rantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowot-
były się w gronie przedsiębiorców przemysłu drzew- nej, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wy-
nego i przedstawicieli Lasów Państwowych, a także jaśnień.
na szczeblu rządowym, zasady sprzedaży drewna na Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 22 paź-
2011 r., wprowadzone zarządzeniem nr 49 dyrektora dziernika 2010 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
generalnego Lasów Państwowych z 07.10.2010 r., wie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawo-
uwzględniają, w możliwym zakresie, w ramach in- wej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 208, poz. 1376) we-
ternetowych przetargów ograniczonych, preferencje szło w życie z dniem ogłoszenia.
110

Odnosząc się do postulatów przekazanych w tre- W odniesieniu do zawartego w interpelacji pyta-


ści interpelacji, uprzejmie wyjaśniam, iż pacjenci nia dotyczącego uwzględnienia postulatów Naczelnej
mają zagwarantowaną możliwość korzystania ze Rady Pielęgniarek i Położnych w przedmiotowym
świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowot- rozporządzeniu, uprzejmie informuję, iż podczas pro-
nej w miejscu zamieszkania, u której są zadeklaro- cedowania ww. rozporządzenia w ramach konsultacji
wani. Jednocześnie uprzejmie informuję, iż nie ma społecznych jego projekt został przekazany do zaopi-
żadnych ograniczeń w możliwości korzystania ze niowania organizacjom zrzeszającym świadczenio-
świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Odnosząc biorców i świadczeniodawców. Spośród 110 podmio-
się do kwestii świadczeń realizowanych w gabinecie tów, które otrzymały projekt do zaopiniowania, 11
zabiegowym lekarza POZ, uprzejmie informuję, iż ustosunkowało się do proponowanych zapisów i prze-
zgodnie z zapisami przedmiotowego rozporządzenia, kazało sugestie odnośnie do ich zmiany bądź przed-
w celu realizacji zabiegów i procedur diagnostyczno- stawiło inne rozwiązania merytoryczne. Przekazane
-terapeutycznych w trakcie udzielanej porady lekar- propozycje i wnioski zostały poddane szczegółowej
skiej oraz tych wynikających z udzielanej porady i wnikliwej analizie.
oraz szczepień ochronnych wynikających z zakresu Jednocześnie uprzejmie informuję, iż intencją
zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, świad- wprowadzanych przedmiotową nowelizacją zmian
czeniodawca zapewnia funkcjonowanie gabinetu za- było wyeliminowanie niejasności niektórych przepi-
biegowego od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sów i uniknięcie sytuacji dopuszczających możliwość
dni ustawowo wolnych od pracy, w tym punktu szcze- rozbieżnych interpretacji oraz zwiększenie dostępno-
pień dostępnego co najmniej raz w tygodniu, także ści do świadczeń opieki zdrowotnej poprzez umożli-
po godz. 15. Powyższy zapis ma na celu wskazanie, wienie świadczeniodawcom realizacji świadczeń bez
że gabinet zabiegowy prowadzony przez świadczenio- zbędnych kosztów i podejmowania zbytecznych dzia-
dawcę POZ służyć ma obok realizacji zabiegów i szcze- łań w granicach utrzymania poziomu jakości świad-
pień ochronnych wynikających z zakresu zadań le- czeń i zachowania bezpieczeństwa dla świadczenio-
karza podstawowej opieki zdrowotnej także realizacji biorców. Zmiany dokonane przedmiotowym rozpo-
procedur diagnostyczno-terapeutycznych w trakcie rządzeniem dotyczą jedynie warunków realizacji
świadczeń. Zmiana warunków realizacji świadczeń,
udzielanej porady lekarskiej.
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
Odnosząc się do kwestii wizyt patronażowych re-
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
alizowanych przez pielęgniarkę podstawowej opieki
środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz.
zdrowotnej, uprzejmie wyjaśniam, iż warunki reali-
1027, ze zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia
zacji wizyt patronażowych zawarte w części II za-
23 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach
łącznika nr 2 do niniejszego rozporządzenia przewi-
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
dują w ramach ww. świadczeń wizyty patronażowe
nych (Dz. U. Nr 165, poz. 1116), nie wymaga reko-
w przedziale od 0 do 6 miesiąca życia dziecka – mendacji prezesa Agencji Oceny Technologii Medycz-
w terminach odpowiadających szczepieniom ochron- nych. Wydanie przedmiotowej rekomendacji jest na-
nym, w 3–4 miesiącu życia dziecka, w 9 miesiącu tomiast konieczne w przypadku zakwalifikowania
oraz 12 miesiącu życia dziecka, co oznacza spełnienie danego świadczenia jako świadczenia gwarantowa-
postulatu zagwarantowania dzieciom do 12 miesiąca nego lub usunięcia danego świadczenia z wykazu
życia patronażowych wizyt pielęgniarki POZ przy- świadczeń gwarantowanych.
najmniej raz na kwartał. Jednocześnie uprzejmie in- Powyższe miało wpływ na zakres przedmiotowej
formuję, iż zgodnie z warunkami realizacji wizyt nowelizacji, jak również fakt nieuwzględnienia po-
patronażowych położnej podstawowej opieki zdro- stulatów dotyczących kwestii wymagających ww. re-
wotnej pierwsza wizyta patronażowa odbywa się nie komendacji. Wśród wniosków zgłoszonych przez Na-
później niż 48 godzin po opuszczeniu szpitala przez czelną Radę Pielęgniarek i Położnych postulatem
matkę i dziecko. tego typu był m.in. postulat usunięcia testów prze-
Natomiast w kwestii dotyczącej postulatu zagwa- siewowych z wykazu świadczeń gwarantowanych
rantowania dzieciom i młodzieży szkolnej dostępno- pielęgniarki podstawowej opieki medycznej.
ści do świadczeń pielęgniarki lub higienistki szkolnej Natomiast wśród uwzględnionych w przedmioto-
uprzejmie informuję, iż stosownie do przepisów ww. wym rozporządzeniu postulatów Naczelnej Rady Pie-
rozporządzenia pielęgniarka lub higienistka szkolna lęgniarek i Położnych znalazły się m.in. kwestie do-
zapewnia dostępność do świadczeń w wymiarze cza- tyczące warunków realizacji świadczeń gwarantowa-
su pracy proporcjonalnym do liczby uczniów objętych nych pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdro-
opieką oraz planu godzin lekcyjnych, od poniedziałku wotnej w zakresie warunków lokalowych, umożliwia-
do piątku, w dniach i godzinach dostępności świad- jące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przed-
czeń zgodnie z warunkami umowy zawartej ze świad- miotowym zakresie przez indywidualne oraz grupo-
czeniodawcą, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych we praktyki pielęgniarek i położnych pod tym samym
od pracy, według norm dotyczących zalecanej liczby adresem, doprecyzowania zapisów dotyczących czasu
uczniów na jedną pielęgniarkę lub higienistkę szkol- pracy położnej podstawowej opieki zdrowotnej, ana-
ną dla poszczególnych typów szkół. logicznie jak ma to miejsce w przypadku lekarzy i pie-
111

lęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej, oraz usu- jest w drodze porozumienia (umowy) zawartej pomię-
nięcie pojęcia „lekarza pomocnika”. dzy stronami i informacje takie nie zostały podane
Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, iż fakt nie- do wiadomości publicznej. Potwierdzeniem faktu od-
uwzględnienia postulatów dotyczących kwestii wy- bycia takich rozmów jest publiczna wypowiedź z dnia
magających uzyskania rekomendacji prezesa Agencji 13 października br. prezesa Kołobrzeskiej Grupy
Oceny Technologii Medycznych nie oznacza niemoż- Producentów Ryb, w której zaznaczył, że odbyło się
ności rozważenia zmiany przedmiotowych uregulo- spotkanie pomiędzy przedstawicielami kilku organi-
wań przy kolejnych nowelizacjach. zacji rybackich oraz przedstawicielami firmy Nord
Stream w sprawie odszkodowań. Administracja pol-
Z poważaniem ska na spotkanie to nie została zaproszona ani śro-
dowisko rybackie nie wystąpiło z wnioskiem o wspar-
Podsekretarz stanu cie środowiska rybackiego przez administrację rzą-
Marek Haber dową w tym zakresie w trakcie tego spotkania.
Nord Stream wystąpił w roku 2009 do ministra
rolnictwa i rozwoju wsi o udostępnienie danych do-
Warszawa, dnia 22 listopada 2010 r. tyczących polskich rybaków i prowadzonych przez
nich działań. Dane zostały przekazane przez mini-
sterstwo tylko w zakresie zgodnym z ustawą o ochro-
Odpowiedź nie danych osobowych.
Na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
sekretarza stanu
9 marca br., środowisko rybackie zostało poinformo-
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wane, że administracja jest gotowa na wniosek zain-
- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów -
teresowanych sprawą rybaków i reprezentujących ich
na interpelację posła Piotra Polaka
organizacji do wsparcia działań przez nich prowadzo-
nych w ww. temacie. Jedna z polskich organizacji
w sprawie zaniedbania przez polski rząd
rybackich reprezentująca rybaków morskich wystą-
zapewnienia stosownych zadośćuczynień
piła do administracji rządowej z prośbą o wsparcie
finansowych polskim rybakom, którzy poniosą
w rozmowach ze spółką Nord Stream oraz w procesie
straty z tytułu ułożenia na dnie Bałtyku
wypracowania stanowiska sektora rybackiego doty-
rurociągu Nord Stream (19191) czącego rurociągu. W odpowiedzi MRiRW poprosiło
o przekazanie bliższych informacji na temat zakresu
Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na pi- oczekiwanej pomocy ze strony administracji rządo-
smo z dnia 4 listopada br., DSPA-4810-5478-(1)/10, wej. Z chwilą otrzymania przedmiotowych informacji
przy którym została przesłana interpelacja pana Pio- administracja jest gotowa i otwarta na wsparcie i po-
tra Polaka, posła Klubu Parlamentarnego Prawo i Spra- moc dla rybaków, jednakże do chwili obecnej takich
wiedliwość, dotycząca zaniedbania przez polski rząd informacji ministerstwo nie otrzymało.
zapewnienia stosownych zadośćuczynień finansowych
polskim rybakom, którzy poniosą straty z tytułu uło- Sekretarz stanu
żenia na dnie Bałtyku rurociągu Nord Stream, przed- Kazimierz Plocke
stawiam poniższe stanowisko w sprawie.
Minister rolnictwa i rozwoju wsi nie jest stroną
umowy w zakresie przyznawania rekompensat finan- Warszawa, dnia 22 listopada 2010 r.
sowych rybakom lub organizacjom reprezentującym
środowisko rybackie przez inwestorów budujących
gazociąg północny. Tym samym polska administra- Odpowiedź
cja nie prowadzi bezpośrednich rozmów ze spółką
Nord Stream dotyczących rekompensat z tytułu podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
utrudnienia czy ograniczenia działalności połowowej - z upoważnienia ministra -
związanych z tą inwestycją. W żadnym z państw na interpelację posła Piotra Polaka
członkowskich UE administracja rządowa nie była
stroną w rozmowach związanych z przyznawaniem w sprawie podjęcia działań zmieniających
rekompensat. Ewentualne rekompensaty lub odszko- projekt ustawy budżetowej na 2011 r.
dowania wypłacane w związku z budową i eksploata- w zakresie zwiększenia środków Funduszu
cją gazociągu przez spółkę Nord Stream są efektem Pracy będących w dyspozycji urzędów pracy
porozumień zawieranych bezpośrednio pomiędzy na aktywizację osób bezrobotnych (19192)
podmiotami gospodarczymi, tj. spółką Nord Stream
a przedsiębiorcami działającymi w zakresie rybołów- Szanowny Panie Marszałku! W związku z prze-
stwa (rybakami lub organizacjami ich zrzeszający- słaną przy piśmie z dnia 29 października 2010 r.,
mi). Przedmiot, zakres i wysokość ewentualnych od- znak: SPS-023-19192/10, interpelacją posła na Sejm
szkodowań płaconych przez Nord Stream ustalana RP pana Piotra Polaka w sprawie podjęcia działań
112

zmieniających projekt ustawy budżetowej na 2011 r. robocia przy spowolnieniu i szybciej będzie odtwa-
w zakresie zwiększenia środków Funduszu Pracy rzała miejsca pracy.
będących w dyspozycji urzędów pracy na aktywizację Jednocześnie w 2011 r. – zgodnie z prognozą de-
osób bezrobotnych uprzejmie proszę o przyjęcie na- mograficzną Głównego Urzędu Statystycznego – na-
stępujących wyjaśnień. stąpi zmiana sytuacji na rynku pracy w zakresie za-
W projekcie planu finansowego Funduszu Pracy sobów pracy. Po wielu latach znaczących przyrostów
na rok 2011, stanowiącym załącznik do projektu ludności w wieku produkcyjnym (18–59/64 lat) w 2011 r.
ustawy budżetowej na rok 2011, zaplanowano wydat- oczekiwany jest jej spadek i będzie on istotny z punk-
ki w wysokości 8 720 617 tys. zł, w tym na aktywne tu widzenia prognozy makroekonomicznej. W 2011 r.
formy przeciwdziałania bezrobociu 3 235 080 tys. zł. spodziewany ubytek ludności w wieku produkcyjnym
Na wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bez- wyniesie ponad 100 tys. osób. Oprócz zmniejszania
robociu przeznaczono w 2006 r. 2 133 952 tys. zł, się liczby ludności w wieku produkcyjnym zmieniać
w 2007 r. 2 725 263 tys. zł. W latach 2008–2010 na- się będzie struktura wiekowa tej grupy ludności.
stąpił znaczny wzrost wydatków na aktywne formy Udział populacji w wieku 25–44 lat, czyli grupy o naj-
przeciwdziałania bezrobociu (wykonanie 2008 r. – większej aktywności zawodowej, w ludności w wieku
3 362 509 tys. zł, wykonanie 2009 r. – 6 204 847 tys. produkcyjnym będzie się zwiększać (wzrost o ok. 3
zł, plan według ustawy budżetowej na rok 2010 – punkty procentowe). Zmiana struktury demograficz-
6 536 745 tys. zł). W 2009 r. wydatki na aktywne nej ludności wraz z ograniczeniem możliwości prze-
formy przeciwdziałania bezrobociu były niemal dwu- chodzenia na wcześniejszą emeryturę od 2009 r. bę-
krotnie większe niż w 2008 r. Tak istotny przyrost dzie wpływać na zwiększenie aktywności zawodowej
wydatków na aktywizację bezrobotnych w ubiegłym ludności.
roku był uzasadniony, gdyż był to okres kryzysu. Oczekiwany wzrost gospodarczy Polski wraz ze
Polska gospodarka już wychodzi z kryzysu i dla- wzrostem popytu inwestycyjnego dodatnio wpływa-
tego rok 2011 jest dobrym okresem, żeby programy jący na wzrost popytu na pracę, spadek liczby ludno-
dotyczące aktywnego przeciwdziałania bezrobociu ści w wieku produkcyjnym oraz wzrost udziału lud-
wygaszać. Programy te stworzyły znaczną liczbę ności w wieku 25–44 lat będą pozytywnie oddziały-
miejsc pracy – tylko w latach 2008–2009 ze środków wać w kierunku znacznego obniżania stopy bezrobo-
przeznaczonych na refundację pracodawcom kosztów cia. Pozytywny wpływ na obniżanie bezrobocia
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla w przyszłym roku będą miały również działania
skierowanego bezrobotnego utworzono niemal 60 tys. wprowadzone w latach wcześniejszych, m.in. uela-
stanowisk, a dzięki dofinansowaniu kosztów podjęcia stycznienie rynku pracy (zarówno w zakresie form
działalności gospodarczej ponad 110 tys. bezrobot- zatrudnienia, jak i czasu pracy), wsparcie finansowe
nych podjęło działalność gospodarczą. Zdecydowana osób bezrobotnych podejmujących działalność gospo-
większość z tych utworzonych miejsc pracy nie znik- darczą, obniżenie pozapłacowych kosztów pracy.
nie po ustaniu dofinansowania. Jeżeli te miejsca pra- Biorąc pod uwagę powyższe działania oraz fakt,
cy miałyby istnieć tylko dzięki dofinansowywaniu, że zwiększenie bezrobocia ma charakter cykliczny,
to byłyby to miejsca pracy, które nie są w stanie same najistotniejszym czynnikiem, który będzie sprzyjał
sprostać konkurencji na rynku pracy. zmniejszeniu stopy bezrobocia, jest powrót na ścież-
Prognozowane znaczne obniżenie stopy bezrobo- kę szybkiego wzrostu gospodarczego. Prowadzona
cia rejestrowanego w 2011 r. jest wypadkową wyso- przez rząd polityka gospodarcza sprzyja temu celowi,
kiego wzrostu gospodarczego oraz zmian demogra- czego dowodem są zarówno wyniki polskiej gospodar-
ficznych. Zgodnie z prognozą zakłada się, że w przy- ki w trakcie kryzysu, jak i obecny wzrost gospodar-
szłym roku poprawa sytuacji gospodarczej w Polsce czy. Ponadto należy zwrócić uwagę, że obecnie Polska
i na świecie będzie kontynuowana. Wraz ze wzro- jest objęta procedurą nadmiernego deficytu i zgodnie
stem PKB oczekuje się zwiększenia popytu inwesty- z rekomendacją Rady Ecofin (z dnia 7 lipca 2009 r.)
cyjnego oraz poprawy sytuacji finansowej przedsię- zobowiązuje to do korekty deficytu sektora instytucji
biorstw, co będzie pozytywnie wpływać na tworze- rządowych i samorządowych poniżej 3% PKB do 2012 r.
nie nowych miejsc pracy. Szacuje się, że w 2011 r. w wiarygodny i trwały sposób. W związku z powyż-
przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej szym nie jest wskazane zwiększenie wydatków Fun-
wzrośnie o 1,9%. Ponadto należy podkreślić, że re- duszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania
akcja bezrobocia w czasie ostatniego spowolnienia bezrobociu zaplanowanych w projekcie ustawy bu-
gospodarczego była inna niż w poprzednich cyklach dżetowej na rok 2011.
gospodarczych. W tym cyklu bezrobocie wzrosło Z poważaniem
z nieznacznie poniżej 10% do 13,2% w szczytowym
momencie, podczas gdy w czasie spowolnienia go- Podsekretarz stanu
spodarczego z lat 2001– 2003 bezrobocie wzrosło Hanna Majszczyk
z 10% do 22%. Oznacza to, że obecnie polska gospo-
darka jest inna niż w czasie wcześniejszego spowol-
nienia – reaguje dużo szybciej, generuje mniej bez- Warszawa, dnia 24 listopada 2010 r.
113

Odpowiedź rzeczywistej prędkości pojazdów. Szacuje się, że


zmniejszenie średniej prędkości zaledwie o 5 km/h
podsekretarza stanu w Ministerstwie może ograniczyć liczbę osób zabitych aż o 20%. Na-
Spraw Wewnętrznych i Administracji leży dodać, że niedostosowanie prędkości do warun-
- z upoważnienia ministra - ków ruchu stanowi przyczynę niemal 1/3 wypadków
na interpelację posła Arkadego Fiedlera drogowych, w których w 2009 r. zginęło prawie 46%
oraz grupy posłów wszystkich ofiar. Mając tego świadomość, Policja po-
dejmuje zdecydowane działania, o czym świadczy
w sprawie opracowania i wprowadzenia fakt, iż spośród prawie 3,5 mln wykroczeń ujawnio-
w życie specjalnego i wszechstronnego nych przez Policję ruchu drogowego 1,5 mln stano-
programu poprawy stanu bezpieczeństwa wiło przekroczenie dozwolonej prędkości.
na drogach (19194) Dane za 2009 r., w którym udało się zredukować
o 16% liczbę osób zabitych, oraz aktualne dane za 10
Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do miesięcy bieżącego roku, wskazujące na dalsze ogra-
pisma z dnia 29 października 2010 r. (sygn. SPS-023- niczanie liczby zabitych w wyniku wypadków w ru-
-19194/10) przekazującego interpelację posła na Sejm chu drogowym, pozwalają na stwierdzenie, że podej-
RP pana Arkadego Fiedlera oraz grupy posłów z dnia mowane działania przynoszą wymierne efekty.
19 października 2010 r. w sprawie opracowania i wpro- Wyrazem nadania odpowiedniej rangi omawiane-
wadzenia w życie specjalnego i wszechstronnego pro- mu zagadnieniu jest uwzględnienie w priorytetach
gramu poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach komendanta głównego Policji na lata 2010–2012 ob-
uprzejmie przedstawiam następujące informacje. szaru bezpieczeństwa ruchu drogowego jako strate-
W polskim systemie prawnym organem odpowie- gicznego dla ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mie-
dzialnym za określanie kierunków i koordynację nia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi
działań administracji rządowej w sprawach bezpie-
te dobra.
czeństwa ruchu drogowego jest Krajowa Rada Bez-
Wskazać jednocześnie należy, że podejmowane są
pieczeństwa Ruchu Drogowego. Została ona utworzo-
także działania legislacyjne mające na celu przyjęcie
na na podstawie art. 140b ustawy z dnia 20 czerwca
rozwiązań prawnych dotyczących poprawy bezpie-
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r.
czeństwa w ruchu drogowym. W dniu 29 październi-
Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) jako międzyresortowy
ka 2010 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy
organ pomocniczy Rady Ministrów w sprawach bez-
Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych
pieczeństwa ruchu drogowego. Do zadań krajowej
ustaw (ustawa podpisana przez prezydenta RP w dniu
rady w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego należy m.in. opracowywanie programów po- 18 listopada 2010 r.). Ustawa zakłada wdrożenie
prawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w oparciu w Polsce już od 2011 r. automatycznego nadzoru nad
o propozycje przedstawiane przez właściwych mini- ruchem drogowym. Wdrożenie powyższego systemu
strów i ocena ich realizacji. umożliwi skierowanie do służby bezpośredniej na
Ponadto pragnę poinformować, że aktualnie re- drogach ok. 500 funkcjonariuszy Policji, którzy ak-
alizowany jest „Krajowy program bezpieczeństwa tualnie zajmują się prowadzeniem postępowań w spra-
ruchu drogowego 2005–2007–2013 Gambit 2005”. wach naruszeń zarejestrowanych przy użyciu fotora-
Program zakłada podejmowanie odpowiednich dzia- darów. Jest to szczególnie ważne w sytuacji zwięk-
łań we wszystkich obszarach wskazanych w interpe- szenia się w ostatniej dekadzie blisko dwukrotnie, do
lacji, tj. zarówno w sferze edukacyjnej, infrastruktu- ok. 400 tys., liczby kolizji drogowych, do których była
ralnej, legislacyjnej, jak i kontrolnej. Celami szczegó- wzywana Policja.
łowymi programu są: Należy również wspomnieć, iż w Sejmie procedo-
— stworzenie podstaw do prowadzenia skutecz- wany jest obecnie rządowy projekt ustawy o kierują-
nych i długofalowych działań na rzecz bezpieczeń- cych pojazdami (druk sejmowy nr 2879 – po pierw-
stwa ruchu drogowego; szym czytaniu). Projekt ten zakłada m.in. wprowa-
— kształtowanie bezpiecznych zachowań uczest- dzenie 2-letniego okresu próbnego dla osób, które po
ników ruchu drogowego; raz pierwszy uzyskały prawo jazdy kat. B, a także
— ochrona pieszych, dzieci i rowerzystów; obowiązku odbycia przez takie osoby kursu dokształ-
— budowa i utrzymanie bezpiecznej infrastruk- cającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowe-
tury drogowej; go oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń
— zmniejszenie tzw. ciężkości wypadków. w ruchu drogowym. Projekt ustawy, w przypadku
W wyniku realizacji programu zakłada się zmniej- przekroczenia liczby 24 punktów karnych, przewidu-
szenie do 2013 r. liczby ofiar śmiertelnych o 50% je obowiązek odbycia przez kierowcę kursu reeduka-
w stosunku do 2003 r., tj. do poziomu 2800 osób, cyjnego. Za kolejne przekroczenie limitu punktów
a celem dalekosiężnym jest redukcja liczby ofiar w okresie 5 lat przewidywane jest cofanie uprawnień
śmiertelnych w 2020 r. do poziomu 1500 osób. do kierowania pojazdami. Ponowne uzyskanie prawa
Niewątpliwie warunkiem zmniejszenia liczby jazdy warunkowane jest ukończeniem kursu i egza-
ofiar śmiertelnych jest przede wszystkim obniżenie minu państwowego. Kurs reedukacyjny przewidywa-
114

ny jest także za kierowanie pojazdem w stanie nie- pieniężnych za ich usunięcie bez wymaganego zezwo-
trzeźwości. lenia.
Powyższe uchwalone i planowane przepisy prawa Podczas prac nad ww. dokumentami zostanie
wskazują na wdrażanie w Polsce całego spektrum również rozpatrzona propozycja umarzania nałożo-
rozwiązań wzorowanych m.in. na krajach europej- nej kary pieniężnej za usunięcie drzew lub krzewów
skich (także Szwecji), które zmierzają do poprawy bez wymaganego zezwolenia w szczególnie uzasad-
bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. nionych przypadkach przez władze jednostek samo-
rządu terytorialnego. Jednocześnie należy mieć na
Z poważaniem uwadze, iż administracyjne kary pieniężne pełnią
ważną rolę jako instrument finansowy o charakterze
Podsekretarz stanu prewencyjnym.
Adam Rapacki
Z poważaniem

Warszawa, dnia 25 listopada 2010 r. Podsekretarz stanu


Janusz Zaleski

Odpowiedź
Warszawa, dnia 23 listopada 2010 r.
podsekretarza stanu
w Ministerstwie Środowiska
- z upoważnienia ministra - Odpowiedź
na interpelację posła Piotra Tomańskiego
podsekretarza stanu
w sprawie wprowadzenia zapisu o możliwości w Ministerstwie Infrastruktury
zwolnienia przez wójtów, burmistrzów - z upoważnienia ministra -
i prezydentów miast z opłat i umarzania kar na interpelację posła Piotra Tomańskiego
za wycinanie drzew i krzewów bez zezwolenia
(19195) w sprawie likwidacji Podkarpackiego
Zakładu Spółki PKP Cargo SA w Przemyślu
i utrzymania zaplecza technicznego Sekcji
Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na
Utrzymania i Eksploatacji Taboru Wagonowego
interpelację posła Piotra Tomańskiego z dnia 18 paź-
PKP InterCity SA w Przemyślu (19196)
dziernika 2010 r., przekazaną przez Pana Marszałka
pismem z dnia 29 października 2010 r., znak: SPS-
Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na
-023-19195/10, w sprawie wprowadzenia zapisu o moż-
interpelację pana posła Piotra Tomańskiego (SPS-
liwości zwolnienia z opłat i umarzania kar za wyci-
-023-19196/10 z dnia 29 października 2010 r.) w spra-
nanie drzew i krzewów bez zezwolenia przez wójtów,
wie likwidacji Podkarpackiego Zakładu Spółki PKP
burmistrzów i prezydentów miast, poniżej przedsta- Cargo SA w Przemyślu i utrzymania zaplecza tech-
wiam stosowne informacje. nicznego Sekcji Utrzymania i Eksploatacji Taboru
Uprzejmie informuję, że wspomniana w piśmie Wagonowego PKP InterCity SA w Przemyślu, uprzej-
posła ekspertyza pt. „Opracowanie nowej metody mie informuję, co następuje.
określania wartości drzew wraz ze współczynnikami Zarówno spółka PKP Cargo SA jak i PKP Inter-
różnicującymi oraz merytorycznym uzasadnieniem City SA są spółkami prawa handlowego działającymi
metody i zasadnością jej wprowadzenia do obiegu jako samodzielne podmioty gospodarcze i wszelkie
prawnego” jest jeszcze w trakcie opracowywania. Po- decyzje w zakresie bieżącego zarządzania, w tym
służy ona do przygotowania projektu zmian do usta- również określania docelowej struktury organizacyj-
wy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nej, leżą w kompetencjach organów statutowych tych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) oraz spółek. Jak podkreślają zarządy wskazanych spółek,
rozporządzenia ministra środowiska z dnia 13 paź- prowadzone działania restrukturyzacyjne mają na
dziernika 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszcze- celu poprawę efektywności ekonomicznej, a przez to
gólnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228, zapewnienie spółkom warunków rozwoju, poprawy
poz. 2306). konkurencyjności i jakości świadczonych usług.
W związku z powyższym na tym etapie nie jest Odnosząc się do kwestii likwidacji Podkarpackie-
możliwe udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie prze- go Zakładu Spółki PKP Cargo SA, uprzejmie infor-
pisy będą zawierały projekty nowelizacji ww. aktów muję, że zarząd spółki, kierując się przesłanką osią-
prawnych. Natomiast zmiany w ww. aktach praw- gnięcia strategicznych celów, uwzględniając doświad-
nych będą odnosiły się między innymi do obniżenia czenie zdobyte w toku wprowadzanych na przełomie
wysokości opłat za usunięcie drzew lub krzewów, lat 2008/2009 zmian, w oparciu o wyniki ciągłego
a w związku z tym wysokości administracyjnych kar monitorowania efektów funkcjonowania PKP Cargo
115

SA, zaproponował nową strukturę organizacyjną. skutki w postaci poprawy efektywności pracy i wskaź-
Została ona oparta na funkcjonowaniu 10 zakładów. ników ekonomicznych.
W ocenie zarządu spółki tworzenie większych obsza-
Z poważaniem
rowo jednostek organizacyjnych pozwala m.in. na
zoptymalizowanie wielkości posiadanych zasobów
Podsekretarz stanu
i zwiększenie efektywności ich wykorzystania, zmniej-
Juliusz Engelhardt
szenie kosztów oraz wygenerowanie środków na roz-
wój (inwestycje), usprawnienie procesów przewozo-
wych, poprawę jakości usług świadczonych przez spół- Warszawa, dnia 25 listopada 2010 r.
kę, a także zoptymalizowanie systemu zarządzania.
Obecnie Zarząd PKP Cargo SA poddaje wnikliwej
analizie opinie ponadzakładowych organizacji związ- Odpowiedź
kowych wyrażane w imieniu zrzeszanych zakłado-
wych organizacji związkowych, a tym samym załogi podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
spółki, a także liczne wnioski i propozycje przekaza- - z upoważnienia ministra -
ne w ramach szerokich konsultacji społecznych, tak na interpelację poseł Iwony Arent
by przy udziale wszystkich podmiotów biorących
udział w dyskusji możliwe było przyjęcie rozwiązania w sprawie propozycji podziału
uwzględniającego w możliwie najszerszym stopniu funduszu zapasowego NFZ na 2011 r. (19199)
zarówno oczekiwania pracownicze, jak i interesy
spółki. Szanowny Panie Marszałku! W związku z inter-
Omawiając kwestię spółki PKP Cargo SA, należy pelacją pani Iwony Arent, posła na Sejm Rzeczypo-
wskazać na tworzone centra logistyczne, które sta- spolitej Polskiej, z dnia 18 października 2010 r., w spra-
nowią jeden z celów założonych w strategii spółki. wie propozycji podziału funduszu zapasowego NFZ
Pierwsze centrum logistyczne zostało powołane przez na 2011 r., przesłaną przy piśmie Marszałka Sejmu
spółkę na bazie rejonu przeładunkowego w Małasze- Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października
wiczach. Powołany został zespół, który opracowuje 2010 r., znak: SPS-023-19199/10, uprzejmie proszę
wszystkie niezbędne dokumenty umożliwiające roz- o przyjęcie następujących wyjaśnień.
poczęcie działalności przez nowy podmiot w rejonie Odnosząc się do przedmiotowej sprawy, uprzejmie
przeładunkowym Medyka – Żurawica. W zależności informuję, iż po zatwierdzeniu planu finansowego
od sytuacji gospodarczej, podaży poszczególnych NFZ na 2011 r. część z OW NFZ miała niższą dyna-
asortymentów towarów, inwestycje będą dostosowy- mikę wzrostu środków na 2011 r. w porównaniu do
wane do potrzeb rynkowych w taki sposób, aby za- planu finansowego NFZ na 2010 r. z 16 grudnia 2009 r.,
chowana została jakość usług na poziomie zadawala- a ponadto w przypadku tych OW NFZ wystąpił spa-
jącym klienta przy jednoczesnym zachowaniu ren- dek środków w porównaniu do aktualnego planu fi-
towności świadczonych usług. nansowego NFZ na 2010 r.
Odnosząc się do kwestii dotyczących zaplecza W związku z tym decyzja w sprawie podziału środ-
technicznego Sekcji Utrzymania i Eksploatacji Ta- ków z funduszu zapasowego NFZ została podjęta
boru Wagonowego PKP InterCity w Przemyślu, przez prezesa NFZ na wniosek ministra zdrowia
uprzejmie informuję, że Zarząd PKP InterCity SA w celu zabezpieczenia, aby żaden z oddziałów woje-
realizuje program restrukturyzacji. Jednym z jego wódzkich NFZ nie otrzymał na rok 2011 mniej środ-
podstawowych elementów są zmiany w ramach za- ków, niż dysponuje w chwili obecnej. Prezes NFZ za-
pleczy technicznych. Ze względu na posiadane re- rządzeniami z dnia 23 sierpnia i 25 sierpnia 2010 r.
zerwy optymalizacji kosztów i poprawy wydajności zwiększył planowane koszty świadczeń opieki zdro-
w zapleczach własnych Zarząd PKP InterCity SA wotnej w kwocie 856,9 mln zł OW NFZ: Dolnośląskie-
za zasadne uznał zakończenie działalności warsz- mu, Łódzkiemu, Mazowieckiemu, Pomorskiemu, Wiel-
tatowej w zapleczach dotychczas użytkowanych, kopolskiemu, Zachodniopomorskiemu, Śląskiemu.
w tym w zapleczu spółki zlokalizowanym w Prze- Zgodnie z art. 124 ust. 9 ww. ustawy o świadcze-
myślu. Z informacji przekazanych przez Zarząd niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
PKP InterCity SA wynika, że pomimo zakończenia publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027,
działalności warsztatowej w Przemyślu, planowane z późn. zm.) do ww. podziału środków nie stosuje się
jest dalsze utrzymywanie przez spółkę wielu funk- tzw. algorytmu podziału środków. Odnosząc się do
cji związanych z pracą eksploatacyjną na stacji kwestii wysokości środków dla Warmińsko-Mazur-
w tym mieście. skiego OW NFZ, uprzejmie informuję, że podział
Obecnie Zarząd PKP InterCity SA prowadzi roz- środków pomiędzy poszczególne oddziały wojewódz-
mowy z organizacjami związkowymi, których celem kiego NFZ z przeznaczeniem na finansowanie świad-
jest dojście do wspólnego porozumienia dotyczącego czeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych odbywa
poziomu zatrudnienia w spółce oraz dokonanie takiej się na podstawie art. 118 i 119 ustawy z dnia 27 sierp-
reorganizacji pracy, która przyniesie pozytywne nia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
116

sowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. jowego. Przyjęte w tym obszarze rozwiązania mają
Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) oraz rozporządzenia charakter systemowy. W grupie jednostek wojsko-
ministra zdrowia z dnia 17 listopada 2009 r. w spra- wych planowanych do rozformowania znajduje się 16.
wie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środ- Pomorski Pułk Artylerii stacjonujący w Braniewie.
ków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie NFZ Pragnę podkreślić, że wszystkie zmiany skutku-
z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki jące przebudową struktur rodzajów i komponentów
zdrowotnej dla ubezpieczonych (Dz. U. Nr 193, poz. Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poddawane
1495). są wszechstronnym analizom, ze szczególnym
Na podstawie ww. regulacji Warmińsko-Mazurski uwzględnieniem zasady koszt – efekt, w kontekście
OW NFZ na 2011 r. otrzymał kwotę 1 993 695 tys. zł potrzeb obronnych, wydatkowania ograniczonych
(wg planu z 13.08.2010 r. zatwierdzonego przez mi- środków finansowych z budżetu państwa, a także
nistra zdrowia w porozumieniu z ministrem finan- skutków dla społeczności lokalnych. Prace analitycz-
sów), co stanowi wzrost o 8,32% (o 153,2 mln zł) ne, prowadzone na etapie planistycznym, wskazały
w porównaniu do planu na 2010 r. z 16.12.2009 r. na potrzebę przeformowania 5. Lubuskiego Pułku
przy średniej w kraju 4,83% (jeden z najwyższych Artylerii w Sulechowie, z jednoczesnym włączeniem
w kraju). Powyższe dane potwierdzają, że środki za- w jego skład sił i środków z 16. Pomorskiego Pułku
planowane na 2011 r. dla Warmińsko-Mazurskiego Artylerii. Pozostawienie tych dwóch jednostek w do-
OW NFZ stwarzają możliwość wzrostu dostępności tychczasowej strukturze organizacyjnej oceniono
do świadczeń opieki zdrowotnej. jako nieuzasadnione również ze względów ekono-
micznych. Ponadto infrastruktura wojskowa 5. Lu-
Z poważaniem buskiego Pułku Artylerii jest w lepszym stanie tech-
nicznym niż infrastruktura będąca obecnie w dyspo-
Podsekretarz stanu zycji 16. Pomorskiego Pułku Artylerii.
Cezary Rzemek Niemniej jednak garnizon wojskowy w Braniewie
nadal będzie funkcjonował wraz z jego największą
jednostką wojskową – 9. Brygadą Kawalerii Pancer-
Warszawa, dnia 25 listopada 2010 r. nej. W związku z tym twierdzenie głoszące, że roz-
formowanie 16. Pomorskiego Pułku Artylerii pozba-
wi mieszkańców Braniewa ich głównego źródła
Odpowiedź utrzymania, nie znajduje uzasadnienia.
W przypadku wystąpienia konieczności zwolnie-
sekretarza stanu nia żołnierzy zostaną oni objęci systemem pomocy
w Ministerstwie Obrony Narodowej rekonwersyjnej. Natomiast w odniesieniu do zwalnia-
- z upoważnienia ministra - nych pracowników wojska zostaną podjęte stosowne
na interpelację poseł Iwony Arent działania osłonowe, zgodnie z ustawą z dnia 13 mar-
ca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania
w sprawie likwidacji jednostki wojskowej z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedo-
16. Pomorskiego Pułku Artylerii w Braniewie tyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, ze
oraz ograniczenia liczebności innych zm.). Wszelkie przedsięwzięcia w tym zakresie będą
jednostek wojskowych (19200) realizowane zgodnie z procedurami zawartymi w usta-
wie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.
Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na in- z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.).
terpelację pani poseł Iwony Arent w sprawie likwida- Ponadto pragnę poinformować, że Ministerstwo
cji jednostki wojskowej 16. Pomorskiego Pułku Arty- Pracy i Polityki Społecznej od momentu otrzymania
lerii w Braniewie oraz ograniczenia liczebności innych informacji o planowanych zwolnieniach w resorcie
jednostek wojskowych (SPS-023-19200/10), uprzejmie obrony narodowej na bieżąco współpracuje z Mini-
proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień. sterstwem Obrony Narodowej w zakresie możliwych
Planowane działania reorganizacyjne w Siłach do wdrożenia działań na rzecz zminimalizowania
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wynikają ze negatywnych skutków związanych z utratą zatrud-
zmieniających się uwarunkowań i potrzeb obronnych nienia przez pracowników wojska.
naszego kraju. Obecnie w resorcie obrony narodowej Jednocześnie uprzejmie informuję, że zbędna in-
wdrażane są postanowienia „Programu rozwoju Sił frastruktura wojskowa z chwilą rozformowania jed-
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2009– nostki wojskowej lub opuszczenia kompleksu wojsko-
–2018”. Zawiera on zapisy dotyczące m.in. przeformo- wego przez instytucje wojskowe, zgodnie z uregulo-
wania, rozformowania, integracji, jak również sfor- waniami zawartymi w ustawie z dnia 30 maja 1996 r.
mowania nowych jednostek wojskowych. Wdrożony o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia
zostanie nowy model organizacji i funkcjonowania Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego
jednostek artylerii Wojsk Lądowych polegający na ich (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711, ze zm.) i w decyzji
zintegrowaniu w ramach trzech pułków, z jednocze- nr 156/MON ministra obrony narodowej z dnia 19
snym zachowaniem dotychczasowego potencjału bo- maja 2005 r. w sprawie zadań w zakresie przekazy-
117

wania Agencji Mienia Wojskowego niektórych skład- gruntów nie musi oznaczać, że jest się posiadaczem
ników mienia Skarbu Państwa (Dz. Urz. MON Nr 10, odrębnego ekonomicznie podmiotu gospodarczego.
poz. 86, ze zm.), przekazana zostanie do Agencji Mie- Rozstrzygający w tej kwestii jest tylko i wyłącznie
nia Wojskowego w celu jej dalszego zagospodarowa- fakt istnienia związku małżeńskiego, ponieważ zgod-
nia. Agencja Mienia Wojskowego, posiadając upraw- nie z art. 23 Konstytucji RP podstawą ustroju rolne-
nienia do pełnego gospodarowania mieniem, może go państwa jest gospodarstwo rodzinne. Gospodar-
m.in. wnieść je do spółek, oddać w użytkowanie, na- stwo rodzinne w zamyśle ustawodawcy winno stano-
jem, dzierżawę, użyczenie lub trwały zarząd, a także wić jeden organizm ekonomiczny, utrzymywany pra-
przekazać, w drodze umowy, na własność jednostce cą małżonków oraz ich rodziny zamieszkujących
samorządu terytorialnego na cele związane z inwe- w tym gospodarstwie. Kwestie własnościowe w poję-
stycjami służącymi wykonywaniu zdań własnych. ciu gospodarstwa rodzinnego odgrywają wtórną rolę,
Przedstawiając powyższe wyjaśnienia, pozostaję nawet jeżeli stanowią kilka odrębnych części ustano-
w przekonaniu, że uzna je Pan Marszałek za satys- wionych np. do celów podatkowych lub innych.
fakcjonujące. Nie ma gospodarstwa rodzinnego bez istnienia
związku małżeńskiego, ponieważ nie ma rodziny rol-
Z poważaniem nika bez zawarcia związku małżeńskiego w rozumie-
niu przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Sekretarz stanu Należy zaznaczyć, iż o ile da się wyodrębnić go-
Czesław Piątas spodarstwo pod kątem struktury własności, o tyle
nie ma możliwości wyodrębnienia takiego składnika,
jako zorganizowanej części działalności gospodar-
Warszawa, dnia 23 listopada 2010 r. czej, szczególnie w kontekście samodzielności finan-
sowej gospodarstw rolnych prowadzonych oddzielnie
przez każdego ze współmałżonków.
Odpowiedź Stanowisko takie potwierdza orzecznictwo sądów
administracyjnych w tym zakresie.
podsekretarza stanu W uzasadnieniu wyroku z 8 lipca 2009 r., sygn.
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi akt II GSK 1092/08, Naczelny Sąd Administracyjny
- z upoważnienia ministra - stwierdza, że „posiadanie odrębnego gospodarstwa
na interpelację posła Zbigniewa Babalskiego rolnego ze strony współmałżonka producenta rolne-
go, który wpisany jest do ewidencji producentów i le-
w sprawie interpretacji art. 12 ust. 4 ustawy gitymuje się numerem identyfikacyjnym, nie upraw-
o krajowym systemie ewidencji producentów, nia współmałżonka posiadającego oddzielne gospo-
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji darstwo rolne, jako jego majątek osobisty, do ubiega-
wniosków o przyznanie płatności (19201) nia się o wpis do ewidencji producentów i nadania
numeru identyfikacyjnego”. Takie samo stanowisko
Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na przedstawił NSA w wyroku z dnia 27 sierpnia 2009 r.,
interpelację pana posła Zbigniewa Babalskiego sygn. akt II GKS 23/09. Sąd w ww. wyrokach wska-
w sprawie interpretacji art. 12 ust. 4 ustawy o krajo- zał jednoznacznie na obowiązek literalnego stosowa-
wym systemie ewidencji producentów, ewidencji go- nia zapisów art. 12 ust. 4 ustawy o krajowym syste-
spodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przy- mie ewidencji producentów..., czyli na obowiązek
znanie płatności, przesłaną do Ministerstwa Rolnic- nadawania małżonkom jednego numeru identyfika-
twa i Rozwoju Wsi pismem znak: SPS-023-19201/10 cyjnego niezależnie od tego, czy posiadają jedno, czy
z dnia 29 października 2010 r., uprzejmie informuję, więcej gospodarstw rolnych.
co następuje. Jednakże należy podkreślić, iż takie rozwiązanie
Zasady nadawania numerów identyfikacyjnych prawne nie ogranicza prawa własności współmałżon-
reguluje art. 12 ustawy o krajowym systemie ewi- ka osoby wpisanej do krajowego systemu ewidencji
dencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych producentów. Z wnioskiem o płatność w ramach
oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności określonego schematu pomocy może bowiem wystą-
(Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76, z późn. zm.), który pić zarówno małżonek, któremu został nadany nu-
stanowi, że w przypadku małżonków oraz podmiotów mer identyfikacyjny, jak również z takim wnioskiem
będących współposiadaczami gospodarstwa rolnego na- może wystąpić jego współmałżonek, także w odnie-
daje się jeden numer identyfikacyjny; numer ten nada- sieniu do swojego majątku odrębnego, powołując się
je się temu z małżonków, co do którego współmał- na numer identyfikacyjny małżonka wpisanego do
żonek wyraził pisemną zgodę. Przepisy w tym za- systemu.
kresie obowiązują od początku realizacji płatności Pragnę zwrócić uwagę, iż Naczelny Sąd Admini-
bezpośrednich w Polsce. stracyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 27 sierpnia
Małżonkom nie mogą być zatem nadane dwa od- 2009 r., sygn. akt II GSK 23/09, zauważył, że „przy-
rębne numery identyfikacyjne, nawet w sytuacji roz- należność producenta rolnego w programach pomo-
dzielności majątkowej. Samo posiadanie odrębnych cowych w ramach Unii Europejskiej nie jest obliga-
118

toryjna”. Jak podkreślił Naczelny Sąd Administra- jętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
cyjny w wyroku z dnia 8 lipca 2009 r. (sygn. akt II lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 109, poz. 750, z późn. zm.)
GSK 1092/08), uczestnictwo w omawianych progra- przewiduje się, że jeżeli rolnik pozostaje w związku
mach wymaga bowiem zawsze akceptacji ze strony małżeńskim, a warunki do ubiegania się o przyzna-
zainteresowanego producenta rolnego. Może to na- nie renty strukturalnej spełniają oboje małżonkowie,
stąpić w formie czy to poprzez złożenie przez rolnika rentę strukturalną przyznaje się tylko jednemu
odpowiedniego wniosku o wpis do ewidencji produ- z nich (§ 5 ust. 1 rozporządzenia). W świetle nato-
centów, czy też pozostawania w związku małżeńskim miast § 6 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia, warunek
z osobą, która ma przyznane takie prawo. Jeżeli pro- przekazania gospodarstwa rolnego, o którym mowa
ducent rolny zdecydował się być uczestnikiem wspo- w § 4 pkt 5, uważa się za spełniony, jeżeli zostały
mnianych programów pomocowych, choćby w wyni- przekazane wszystkie użytki rolne wchodzące w skład
ku pozostawania w związku małżeńskim z osobą, tego gospodarstwa, będące zarówno przedmiotem
która ma przyznane wspomniane prawo, kwestię sta- odrębnej własności rolnika i jego małżonka, jak rów-
tusu producenta rolnego, jego prawa i obowiązki nor- nież przedmiotem ich współwłasności, z zastrzeże-
mują obowiązujące w tej mierze przepisy prawa niem § 9 pkt 1.
wspólnotowego i prawa krajowego. Należy także pamiętać, że w niektórych przypad-
Kwestia wpisu do ewidencji producentów oraz kach instrumentów pomocowych współfinansowa-
nadania numeru identyfikacyjnego dla celów ubiega- nych z budżetu Unii Europejskiej obowiązuje limita-
nia się producenta rolnego o świadczenia objęte pro- cja wysokości przyznawanych środków w odniesieniu
gramami pomocowymi przewidzianymi w Unii Eu- do powierzchni gospodarstwa lub przyznawania płat-
ropejskiej, normowana jest zasadniczo bezwzględnie ności w określonej maksymalnej wysokości na jedno
obowiązującymi przepisami prawa publicznego. Prze- gospodarstwo.
pisy prawa prywatnego mogłyby znaleźć zastosowa- Zatem instytucja wdrażająca powyższe działania,
nie tylko wówczas, jeżeli wyraźnie tak stanowiłby tj. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
odpowiedni przepis normujący kwestię związaną twa, pełniąc rolę agencji płatniczej, odpowiedzialna
z przynależnością rolnika w omawianych progra- jest za ich prawidłowe wydatkowanie, nie dopuszcza-
mach pomocowych, mający charakter normy prawa jąc do sztucznych podziałów gospodarstw i przyzna-
publicznego. wania płatności nienależnych.
Przepis art. 12 ust. 4 ww. ustawy obliguje do Przykładowo, zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia
nadania numeru identyfikacyjnego jednemu ze ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 11 marca
współmałżonków, niezależnie od ustroju majątkowe- 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
go obowiązującego współmałżonków. Zatem nawet przyznawania pomocy finansowej w ramach działa-
posiadanie odrębnego gospodarstwa rolnego ze stro- nia: Wspieranie gospodarowania na obszarach gór-
ny współmałżonka producenta rolnego, który wpisa- skich i innych obszarach o niekorzystnych warun-
ny jest do ewidencji producentów i legitymuje się nu- kach gospodarowania (ONW), objętego Programem
merem identyfikacyjnym, nie uprawnia współmał- Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U.
żonka ewentualnie posiadającego oddzielne gospo- Nr 40, poz. 329, z późn. zm.), płatność ONW do po-
darstwo rolne, jako jego majątek osobisty, do ubiega- wierzchni działek rolnych lub ich części położonych
nia się o wpis. na obszarach ONW przekraczającej 50 ha jest przy-
Zasadą jest bowiem, że wszelkie świadczenia z ty- znawana w wysokości:
tułu uczestnictwa w programach obejmują również 1) 50% stawki podstawowej – za powierzchnię po-
współmałżonka rolnika wspólnie prowadzącego go- wyżej 50 ha do 100 ha;
spodarstwo rolne. Widoczne jest to w szczególności 2) 25% stawki podstawowej – za powierzchnię po-
w kwestiach socjalnych. I tak małżonkowie mogą wyżej 100 ha do 300 ha.
otrzymać tylko jedną, wspólną rentę strukturalną Płatność ONW do powierzchni działek rolnych
z tytułu zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rol- powyżej 300 ha nie przysługuje (§ 2 pkt 3 ww. rozpo-
nego (por. § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów rządzenia).
z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych Odnosząc się natomiast do poruszonej w interpe-
warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na lacji kwestii dotyczącej zwrotu kredytów na zakup
uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem roz- gospodarstwa i otrzymanych dotacji, zgodnie z infor-
woju obszarów wiejskich; Dz. U. Nr 114, poz. 1191, macją przekazaną przez Agencję Restrukturyzacji
z późn. zm.). Co więcej, współmałżonek producenta i Modernizacji Rolnictwa informuję, iż w sytuacji po-
rolnego, który jest adresatem decyzji w przedmiocie siadania przez małżonków dwóch numerów identyfi-
przyznania renty strukturalnej, obowiązany jest prze- kacyjnych, numer nadany niezgodnie z przepisami
kazać następcy posiadane gospodarstwo rolne (por. ustawy zawieszany jest z datą bieżącą. Oznacza to,
§ 6 ust. 1 pkt 1 powołanego wyżej rozporządzenia). że rolnik nie jest zobligowany do zwrotu pobranych
W rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju płatności, gdyż na dzień ich otrzymania numer po-
wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegóło- siadał, a tym samym spełniał wszystkie warunki ich
wych warunków i trybu przyznawania pomocy finan- otrzymania. Ponadto, jak zaznacza ARiMR, w więk-
sowej w ramach działania: Renty strukturalne, ob- szości płatności, gdzie istnieją zobowiązania wielo-
119

letnie, agencja postanowiła umożliwić korzystanie mln zł) w porównaniu do planu na 2010 r. z 16 grud-
z zawieszonego numeru aż do momentu wygaśnięcia nia 2009 r.
zobowiązań rolnika wobec agencji. Wyjątek stanowią Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że planowa-
sytuacje, w których małżonkowie dokonali sztuczne- nie środków na poszczególne zakresy świadczeń
go podziału gospodarstwa rolnego w celu ominięcia w ramach planu finansowego oddziału wojewódzkie-
opisanej wyżej modulacji. go należy do kompetencji dyrektora tego oddziału.
W nawiązaniu do powyższego mam nadzieję, że Również w zakresie kompetencji dyrektora oddziału
przekazane informacje w wyczerpujący sposób odpo- wojewódzkiego funduszu leży, zgodnie z art. 124 ust. 5
wiadają na kwestie dotyczące przedmiotowej sprawy. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
Z poważaniem
nych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn.
Podsekretarz stanu zm.), możliwość dokonywania przesunięć w ramach
Artur Ławniczak kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w planie finan-
sowym tego oddziału.
Ponadto informuję, odnosząc się do pytania doty-
Warszawa, dnia 23 listopada 2010 r. czącego podziału funduszu zapasowego NFZ, iż po
zatwierdzeniu planu finansowego NFZ na 2011 r.
część z OW NFZ miała niższą dynamikę wzrostu
Odpowiedź środków na 2011 r. w porównaniu do planu finanso-
wego NFZ na 2010 r. z 16 grudnia 2009 r., a ponadto
podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia w przypadku tych OW NFZ wystąpił spadek środków
- z upoważnienia ministra - w porównaniu do aktualnego planu finansowego
na interpelację posła Zbigniewa Girzyńskiego NFZ na 2010 r. W związku z tym decyzja w sprawie
podziału środków z funduszu zapasowego NFZ zo-
w sprawie planu finansowego ochrony zdrowia stała podjęta przez prezesa NFZ, na wniosek mini-
na 2011 r. w woj. kujawsko-pomorskim, stra zdrowia, w celu zabezpieczenia, aby żaden z od-
który został przedłożony przez NFZ (19204) działów wojewódzkich NFZ nie otrzymał na rok 2011
mniej środków niż dysponuje w chwili obecnej. Pre-
Szanowny Panie Marszałku! W związku z inter- zes NFZ zarządzeniami z dnia 23 sierpnia i 25 sierp-
pelacją pana Zbigniewa Girzyńskiego, posła na Sejm nia 2010 r. zwiększył planowane koszty świadczeń
Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 22 października opieki zdrowotnej w kwocie 856,9 mln zł OW NFZ:
2010 r., w sprawie planu finansowego ochrony zdro- dolnośląskiemu, łódzkiemu, mazowieckiemu, pomor-
wia na rok 2011 w województwie kujawsko-pomor- skiemu, wielkopolskiemu, zachodniopomorskiemu,
skim, która została przesłana przy piśmie Marszałka śląskiemu. Zgodnie z art. 124 ust. 9 ww. ustawy o świad-
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 paździer- czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
nika 2010 r. (znak: SPS-023-19204/10), uprzejmie ków publicznych, do ww. podziału środków nie sto-
proszę o przyjęcie następujących informacji. suje się tzw. algorytmu podziału środków.
Odnosząc się do kwestii dotyczącej wysokości Odnosząc się do tezy pana posła, że nowy algo-
środków na świadczenia opieki zdrowotnej dla woje- rytm bierze pod uwagę jedynie liczbę ubezpieczonych
wództwa kujawsko-pomorskiego na 2011 r., uprzej- w danym województwie, informuję uprzejmie, że za-
mie informuję, że Kujawsko-Pomorski OW NFZ na sady podziału środków pomiędzy oddziały wojewódz-
2011 r. otrzymał 3 020 732 tys. zł (wg planu z 13 kie Narodowego Funduszu Zdrowia określone zosta-
sierpnia 2010 r. zatwierdzonego przez ministra zdro- ły w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadcze-
wia w porozumieniu z ministrem finansów), co sta- niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
nowi wzrost o 7,06% (ok. 199 mln zł) w porównaniu publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)
do planu na 2010 r. z 16 grudnia 2009 r., przy średniej oraz rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 17 li-
w kraju 4,83%. Powyższe dane potwierdzają, że środ- stopada 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu i kry-
ki zaplanowane na 2011 r. dla Kujawsko-Pomorskie- teriów podziału środków pomiędzy centralę i oddzia-
go OW NFZ rosną w większym stopniu niż średnio ły wojewódzkie NFZ z przeznaczeniem na finanso-
w kraju. wanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczo-
W odniesieniu do przytoczonej przez pana posła nych (Dz. U. Nr 193, poz. 1495).
informacji ze stanowiska Sejmiku Województwa Ku- Zgodnie z przepisami art. 118 ust. 3 ww. ustawy
jawsko-Pomorskiego z 20 września 2010 r. o spadku planowane środki na pokrycie kosztów finansowania
nakładów na lecznictwo szpitalne w województwie przez poszczególne oddziały wojewódzkie Narodowe-
kujawsko-pomorskim o 42 mln zł, uprzejmie infor- go Funduszu Zdrowia świadczeń opieki zdrowotnej
muję, że na leczenie szpitalne w planie finansowym dla ubezpieczonych dzieli się pomiędzy oddziały wo-
Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ przeznaczona jest jewódzkie funduszu, uwzględniając:
kwota 1 430 300 tys. zł (wg stanu na dzień 28 paź- — liczbę ubezpieczonych zarejestrowanych w od-
dziernika 2010 r.), co stanowi wzrost o 12% (ok. 153 dziale wojewódzkim funduszu;
120

— wydzielone, według wieku i płci, grupy ubezpie- rami społecznymi zawartego w dniu 21 października
czonych oraz wydzielone grupy świadczeń opieki zdro- 2009 r. Zarząd PKP PLK SA powołał zespół admini-
wotnej, w tym świadczenia wysokospecjalistyczne; stracyjno-związkowy, w skład którego wchodzą
— ryzyko zdrowotne odpowiadające danej grupie przedstawiciele największych organizacji związko-
ubezpieczonych, w zakresie danej grupy świadczeń wych działających w spółce.
opieki zdrowotnej, w porównaniu z grupą odniesienia. W myśl zapisów obowiązującego Regulaminu Or-
ganizacyjnego PKP PLK SA pięć zakładów linii ko-
Z poważaniem
lejowych (w tym ZLK w Białymstoku) funkcjonować
będzie do dnia, który zostanie ustalony odrębną
Podsekretarz stanu
uchwałą zarządu tej spółki.
Cezary Rzemek
Z informacji otrzymanych z PKP PLK SA wyni-
ka, iż kolejny etap restrukturyzacji polegający mię-
dzy innymi na zaprzestaniu funkcjonowania pięciu
Warszawa, dnia 19 listopada 2010 r.
zakładów został wstrzymany do czasu dokonania
przez firmę zewnętrzną oceny konieczności dalszych
zmian w strukturze spółki. Wyniki przeprowadzone-
Odpowiedź
go audytu będą podstawą do kierunku przeprowadze-
nia dalszych zmian restrukturyzacyjnych przy za-
podsekretarza stanu
chowaniu procedury konsultacji z partnerami spo-
w Ministerstwie Infrastruktury
łecznymi.
- z upoważnienia ministra -
W odniesieniu do kwestii wpływu potencjalnych
na interpelację posła Jana Kamińskiego
zmian organizacyjnych PKP PLK SA na inne pod-
mioty świadczące kolejowe przewozy pasażerskie in-
w sprawie funkcjonowania spółki PKP SA
formuję, iż kwestie te są od siebie całkowicie nieza-
(19206)
leżne. Podział organizacyjny zarządcy infrastruktu-
ry kolejowej nie ma żadnego wpływu na działalność
Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na in-
przewozową przewoźnika kolejowego, a tym bardziej
terpelację posła Jana Kamińskiego (SPS-023-19206/
na jego procesy oddłużeniowe i restrukturyzacyjne,
10) z dnia 29 października 2010 r., w sprawie funk-
jak to jest w przypadku spółki Przewozy Regionalne
cjonowania PKP SA, uprzejmie informuję, co nastę-
sp. z o.o.
puje.
Także potencjalne zmiany organizacyjne w PKP
Jak wynika z treści interpelacji, głównym jej
PLK SA (np. łączenie zakładów) nie mają żadnego
przedmiotem jest kwestia zmian organizacyjnych
odniesienia do prowadzonej obecnie modernizacji li-
w PKP PLK SA w postaci likwidacji siedziby Zakła-
nii kolejowej E75 Warszawa – Białystok – Suwałki –
du Linii Kolejowych w Białymstoku i przeniesienia
Trakiszki – granica państwa stanowiącej część kory-
jej do Siedlec.
tarza pierwszego zdefiniowanego jako Kolej Bałtycka
Wobec powyższego pragnę poinformować, iż zgod-
(Rail Baltica), łączącego Helsinki przez Tallin, Rygę
nie z zapisami Regulaminu Organizacyjnego PKP
i Kowno z Warszawą, a tym bardziej do komplikacji
PLK SA jednym z zakładów, które miały zaprzestać
na kolejowych przejściach granicznych.
swej działalności, jest Zakład Linii Kolejowych w Sie-
dlcach, nie zaś w Białymstoku. Z poważaniem
Odnośnie do kwestii podjęcia przez Ministerstwo
Infrastruktury działań zmierzających do zapobiega- Podsekretarz stanu
nia likwidacji zakładów pracy w województwie pod- Juliusz Engelhardt
laskim pragnę zaznaczyć, iż minister infrastruktury
nie posiada takich kompetencji w swoim zakresie
działania. Warszawa, dnia 19 listopada 2010 r.
Odnosząc się do reorganizacji jednostek organiza-
cyjnych PKP PLK SA, informuję, iż spółka ta jest pod-
miotem prawa handlowego, w którym za działania Odpowiedź
i osiągnięte wyniki odpowiada zarząd tej spółki. Zmia-
ny organizacyjne w PKP PLK SA znajdują się w kom- podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
petencjach organów statutowych tej spółki będącej - z upoważnienia ministra -
samodzielnym podmiotem gospodarczym. Szczegóło- na interpelację posła Wojciecha Szaramy
wą strukturę organizacyjną oraz zakres zadań zakła-
dów linii kolejowych określają ich regulaminy organi- w sprawie planu włączenia PGL Lasy
zacyjne ustalone przez kierowników tych jednostek Państwowe do sektora finansów publicznych
i akceptowane przez Zarząd PKP PLK SA. (19208)
W celu wdrożenia docelowej struktury organiza-
cyjnej PKP PLK SA oraz monitorowania realizacji Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na pi-
porozumienia zarządu spółki PKP PLK SA z partne- smo z dnia 29 października 2010 r. (sygn. SPS-023-
121

-19208/10), przy którym przekazana została interpe- stwowe do sektora finansów publicznych, przekazaną
lacja pana posła Wojciecha Szaramy w sprawie planu przy piśmie SPS-023-19208/10 z dnia 29 październi-
włączenia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy ka 2010 r., uprzejmie informuję.
Państwowe do sektora finansów publicznych, uprzej- Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach pu-
mie przedstawiam poniższe wyjaśnienia. blicznych oraz niektórych innych ustaw, opracowany
Odnosząc się do pytania pierwszego przekazanego w Ministerstwie Finansów, ma trzy podstawowe
pisma, pragnę poinformować, że nowelizacja ustawy cele:
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych — obniżenie poziomu długu publicznego,
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) nie wpływa — obniżenie deficytu sektora finansów publicz-
na zmianę struktury własności Lasów Państwowych nych,
i nie stoi w sprzeczności z postulatami zawartego — wzmocnienie norm ostrożnościowych w budże-
w 2007 r. porozumienia o współpracy w zakresie roz- cie państwa.
woju branż objętych działaniami Ministerstwa Śro- Akceptując wyżej wymienione cele, w trakcie
dowiska. Przedmiotowy projekt zawiera bowiem je- uzgodnień międzyresortowych minister środowiska
dynie propozycję włączenia Lasów Państwowych do dwukrotnie zgłosił negatywną opinię odnośnie do
sektora finansów publicznych bez naruszania ich włączenia Lasów Państwowych do sektora finansów
struktury własnościowej i samodzielności finanso- publicznych, argumentując to m.in. obawą o naru-
wej. Lasy Państwowe jako jednostka organizacyjna szenie ich samodzielności finansowej, gwarantowanej
sektora finansów publicznych będą prowadziły go- dotychczas przez ustawę o lasach.
spodarkę finansową na podstawie odrębnych przepi- W dniu 26 października 2010 r. Rada Ministrów
sów ustawowych stanowiących podstawę jej utworze- przyjęła projekt nowelizacji ustawy o finansach pu-
nia. Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach blicznych z zapisem w art. 1 pkt 1 dot. zaliczenia PGL
publicznych oraz niektórych innych ustaw nie prze- Lasy Państwowe do sektora finansów publicznych.
widuje dokonywania zmian systemowych w ww. usta- W dniu 8 listopada 2010 r. projekt został przeka-
wie o lasach, a więc nie narusza struktury własno- zany Wysokiej Izbie (druk nr 3576), a do reprezento-
ściowej i nie ma wpływu na gospodarkę finansową wania stanowiska rządu w tej sprawie w toku prac
Lasów Państwowych oraz strukturę organizacyjną parlamentarnych został upoważniony minister fi-
ich funkcjonowania (pozostaną na zasadach dotych- nansów.
czasowych). Jednocześnie uprzejmie informuję, że projekt ten
Zgłaszane w wystąpieniu pana posła obawy nie nie zawiera propozycji regulacji dot. przekazania
mają zatem jakichkolwiek podstaw w treści przygo- państwowych lasów starostom, zniesienia prawa do
towanego projektu ustawy o zmianie ustawy o finan- bezpłatnych mieszkań, powołania Rady Lasów Pań-
sach publicznych oraz niektórych innych ustaw. stwowych, przedstawionych w tekście wystąpienia
W zakresie pytania drugiego uprzejmie informu- pana posła.
ję, że Rada Ministrów w dniu 26 października br.
przyjęła projekt ww. ustawy i przekazała go do par- Podsekretarz stanu
lamentu. Janusz Zaleski

Z poważaniem
Warszawa, dnia 23 listopada 2010 r.
Podsekretarz stanu
Hanna Majszczyk
Odpowiedź

Warszawa, dnia 22 listopada 2010 r. podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia


- z upoważnienia ministra -
na interpelację posła Wojciecha Szaramy
Odpowiedź
w sprawie projektu nowelizacji rozporządzenia
podsekretarza stanu w sprawie świadczeń gwarantowanych
w Ministerstwie Środowiska z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
- z upoważnienia ministra - (19209)
na interpelację posła Wojciecha Szaramy
Szanowny Panie Marszałku! W związku z inter-
w sprawie planu włączenia PGL Lasy pelacją pana Wojciecha Szaramy, posła na Sejm RP,
Państwowe do sektora finansów publicznych przekazaną przy piśmie pana Marka Kuchcińskiego,
(19208) wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia
29 października 2010 r., znak: SPS-023-19209/10,
W odpowiedzi na interpelację posła Wojciecha w sprawie postulatów zgłaszanych przez Naczelną
Szaramy w sprawie planu włączenia PGL Lasy Pań- Radę Pielęgniarek i Położnych podczas prac nad pro-
122

jektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie su pracy proporcjonalnym do liczby uczniów objętych


ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowa- opieką oraz planu godzin lekcyjnych, od poniedziałku
nych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, do piątku, w dniach i godzinach dostępności świad-
uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyja- czeń zgodnie z warunkami umowy zawartej ze świad-
śnień. czeniodawcą, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 22 paź- od pracy, według norm dotyczących zalecanej liczby
dziernika 2010 r. zmieniające rozporządzenie w spra- uczniów na jedną pielęgniarkę lub higienistkę szkol-
wie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawo- ną dla poszczególnych typów szkół.
wej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 208, poz. 1376) we- W odniesieniu do zawartego w interpelacji pyta-
szło w życie z dniem ogłoszenia. nia dotyczącego uwzględnienia postulatów Naczelnej
Odnosząc się do postulatów przekazanych w tre- Rady Pielęgniarek i Położnych w przedmiotowym
ści interpelacji, uprzejmie wyjaśniam, iż pacjenci rozporządzeniu, uprzejmie informuję, iż podczas pro-
mają zagwarantowaną możliwość korzystania ze cedowania ww. rozporządzenia w ramach konsultacji
świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowot- społecznych jego projekt został przekazany do zaopi-
nej w miejscu zamieszkania, u której są zadeklaro- niowania organizacjom zrzeszającym świadczenio-
wani. Jednocześnie uprzejmie informuję, iż nie ma biorców i świadczeniodawców. Spośród 110 podmio-
żadnych ograniczeń w możliwości korzystania ze tów, które otrzymały projekt do zaopiniowania,
świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Odnosząc 11 ustosunkowało się do proponowanych zapisów
się do kwestii świadczeń realizowanych w gabinecie i przekazało sugestie odnośnie do ich zmiany bądź
zabiegowym lekarza POZ, uprzejmie informuję, iż przedstawiło inne rozwiązania merytoryczne. Prze-
zgodnie z zapisami przedmiotowego rozporządzenia, kazane propozycje i wnioski zostały poddane szcze-
w celu realizacji zabiegów i procedur diagnostyczno- gółowej i wnikliwej analizie.
-terapeutycznych w trakcie udzielanej porady lekar- Jednocześnie uprzejmie informuję, iż intencją
skiej oraz tych wynikających z udzielanej porady wprowadzanych przedmiotową nowelizacją zmian
oraz szczepień ochronnych wynikających z zakresu było wyeliminowanie niejasności niektórych przepi-
zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, świad- sów i uniknięcie sytuacji dopuszczających możliwość
czeniodawca zapewnia funkcjonowanie gabinetu za- rozbieżnych interpretacji oraz zwiększenie dostępno-
biegowego od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem ści do świadczeń opieki zdrowotnej poprzez umożli-
dni ustawowo wolnych od pracy, w tym punktu szcze- wienie świadczeniodawcom realizacji świadczeń bez
pień dostępnego co najmniej raz w tygodniu, także zbędnych kosztów i podejmowania zbytecznych dzia-
po godz. 15. Powyższy zapis ma na celu wskazanie, łań w granicach utrzymania poziomu jakości świad-
że gabinet zabiegowy prowadzony przez świadczenio- czeń i zachowania bezpieczeństwa dla świadczenio-
dawcę POZ służyć ma obok realizacji zabiegów i szcze- biorców. Zmiany dokonane przedmiotowym rozpo-
pień ochronnych wynikających z zakresu zadań le- rządzeniem dotyczą jedynie warunków realizacji
karza podstawowej opieki zdrowotnej także realizacji świadczeń. Zmiana warunków realizacji świadczeń,
procedur diagnostyczno-terapeutycznych w trakcie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
udzielanej porady lekarskiej. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
Odnosząc się do kwestii wizyt patronażowych re- środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz.
alizowanych przez pielęgniarkę podstawowej opieki 1027, ze zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia
zdrowotnej, uprzejmie wyjaśniam, iż warunki reali- 23 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach
zacji wizyt patronażowych zawarte w części II za- opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
łącznika nr 2 do niniejszego rozporządzenia przewi- nych (Dz. U. Nr 165, poz. 1116), nie wymaga reko-
dują w ramach ww. świadczeń wizyty patronażowe mendacji prezesa Agencji Oceny Technologii Medycz-
w przedziale od 0 do 6 miesiąca życia dziecka – nych. Wydanie przedmiotowej rekomendacji jest na-
w terminach odpowiadających szczepieniom ochron- tomiast konieczne w przypadku zakwalifikowania
nym, w 3–4 miesiącu życia dziecka, w 9 miesiącu danego świadczenia jako świadczenia gwarantowa-
oraz 12 miesiącu życia dziecka, co oznacza spełnienie nego lub usunięcia danego świadczenia z wykazu
postulatu zagwarantowania dzieciom do 12 miesiąca świadczeń gwarantowanych.
życia patronażowych wizyt pielęgniarki POZ przy- Powyższe miało wpływ na zakres przedmiotowej
najmniej raz na kwartał. Jednocześnie uprzejmie in- nowelizacji, jak również fakt nieuwzględnienia po-
formuję, iż zgodnie z warunkami realizacji wizyt stulatów dotyczących kwestii wymagających ww. re-
patronażowych położnej podstawowej opieki zdro- komendacji. Wśród wniosków zgłoszonych przez Na-
wotnej pierwsza wizyta patronażowa odbywa się nie czelną Radę Pielęgniarek i Położnych postulatem
później niż 48 godzin po opuszczeniu szpitala przez tego typu był m.in. postulat usunięcia testów prze-
matkę i dziecko. siewowych z wykazu świadczeń gwarantowanych
Natomiast w kwestii dotyczącej postulatu zagwa- pielęgniarki podstawowej opieki medycznej.
rantowania dzieciom i młodzieży szkolnej dostępno- Natomiast wśród uwzględnionych w przedmioto-
ści do świadczeń pielęgniarki lub higienistki szkolnej wym rozporządzeniu postulatów Naczelnej Rady Pie-
uprzejmie informuję, iż stosownie do przepisów ww. lęgniarek i Położnych znalazły się m.in. kwestie do-
rozporządzenia pielęgniarka lub higienistka szkolna tyczące warunków realizacji świadczeń gwarantowa-
zapewnia dostępność do świadczeń w wymiarze cza- nych pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdro-
123

wotnej w zakresie warunków lokalowych, umożliwia- Analogiczna sytuacja występuje w przypadku


jące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przed- liczby osób skazanych prawomocnie za posiadanie
miotowym zakresie przez indywidualne oraz grupo- środków odurzających lub substancji psychotropo-
we praktyki pielęgniarek i położnych pod tym samym wych, o czym mówi art. 48 ustawy o przeciwdziała-
adresem, doprecyzowania zapisów dotyczących czasu niu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r. W latach
pracy położnej podstawowej opieki zdrowotnej, ana- 1998 (od 1 września do 31 grudnia) – 2000 prawo-
logicznie jak ma to miejsce w przypadku lekarzy i pie- mocnie skazano łącznie 997 osób dorosłych, w tym
lęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej, oraz usu- w 2008 r. – 598 osób. W roku 2001 o 136,1% więcej
nięcie pojęcia „lekarza pomocnika”. niż w roku 2000, w roku 2004 więcej już o 1524,4%
Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, iż fakt nie- (tj. piętnaście razy więcej osób).
uwzględnienia postulatów dotyczących kwestii wy- 4 października 2005 r. weszła w życie ustawa
magających uzyskania rekomendacji prezesa Agencji z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkoma-
Oceny Technologii Medycznych nie oznacza niemoż- nii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.) zastępują-
ności rozważenia zmiany przedmiotowych uregulo- ca ustawę z dnia 24 kwietnia 1997 r. Zmiana ustawy
wań przy kolejnych nowelizacjach. była spowodowana m.in. potrzebą dostosowania obo-
wiązujących przepisów do regulacji Unii Europej-
Z poważaniem
skiej.
Podsekretarz stanu Zgodnie z art. 59 ustawy ten, kto w celu osiągnię-
Marek Haber cia korzyści majątkowej lub osobistej udziela innej
osobie środka odurzającego (…) podlega karze. Na tej
podstawie w roku 2007 prawomocnie skazano 3326
Warszawa, dnia 22 listopada 2010 r. osób dorosłych, w roku 2008 – 3461, więcej o 294,2%
(tj. trzykrotnie) w stosunku do analogicznego prze-
pisu obowiązującego w roku 2000. Natomiast na pod-
Odpowiedź stawie art. 62 ustawy za posiadanie środków odurza-
jących lub substancji psychotropowych w roku 2008
podsekretarza stanu skazano 13 483 osoby dorosłe – więcej o 2154,7% (tj.
w Ministerstwie Sprawiedliwości dwadzieścia dwa razy więcej) niż w roku 2000 – przed
na interpelację posła Jana Widackiego skreśleniem w ustawie o przeciwdziałaniu narkoma-
nii z dnia 24 kwietnia 1997 r. art. 48 ust. 4 mówią-
w sprawie skuteczności rozwiązań prawnych cego, że nie podlega karze sprawca występku, który
zmierzających do walki z narkomanią (19211) posiada na własny użytek środki odurzające lub sub-
stancje psychotropowe w ilości nieznacznej.
Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na pi- W załączeniu*) uprzejmie przesyłam dodatkowo
smo Pana Marszałka z dnia 29 października br., opracowanie tabelaryczne prezentujące liczbę prawo-
nr SPS-023-19211/10, przekazujące interpelację pana mocnie skazanych osób dorosłych z ustaw o przeciw-
Jana Widackiego, posła na Sejm Rzeczypospolitej działaniu i zapobieganiu narkomani w latach 1998
Polskiej, w sprawie skuteczności rozwiązań praw- (od 1 września do 31 grudnia) – 2008. Tabele prezen-
nych zmierzających do walki z narkomanią uprzej- tują także wskaźniki dynamiki przestępczości zwią-
mie informuję, jak następuje. zanej z narkomanią. Jednocześnie uprzejmie infor-
Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o zmianie muję, że dane za rok 2009 są w trakcie opracowania
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 103, i będą dostępne w terminie późniejszym.
poz. 1097) wprowadziła zmiany w ustawie z dnia Należy podkreślić, że wszelkie zaprezentowane
24 kwietnia 1997 r. Znowelizowane przepisy m.in. powyżej i w załączeniu dane statystyczne są pozyski-
zaostrzyły odpowiedzialność karną wobec osób udo- wane na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.
stępniających, wbrew przepisom ustawy, innym oso- o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 89, poz. 439, z późn.
bom środki odurzające, a także spenalizowały odpo- zm.) i wydawanych na jej podstawie aktów wykonaw-
wiedzialność karną za posiadanie nawet najmniejszej czych, a także w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia
ilości narkotyków. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
W latach 1998 (od 1 września do 31 grudnia) – Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) i podlegają rygorom ze
2000 na podstawie art. 46 ustawy o przeciwdziałaniu wskazanych ustaw wynikającym.
narkomanii, który wskazuje, że podlega karze ten,
Z wyrazami szacunku
kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub oso-
bistej udziela innej osobie środka odurzającego lub
Podsekretarz stanu
substancji psychotropowej, ułatwia użycie albo na-
Zbigniew Wrona
kłania do użycia takiego środka lub substancji, pra-
womocnie skazano łącznie 1767 osób dorosłych,
w tym 878 w roku 2000. W roku 2001, po wejściu
Warszawa, dnia 23 listopada 2010 r.
w życie ustawy zmieniającej, prawomocnie skazano
1428 osób dorosłych, tj. o 62,6% więcej niż w roku
2000. Liczba ta sukcesywnie rośnie. *) Załącznik – w aktach Sekretariatu Posiedzeń Sejmu.
124

Odpowiedź lutego 2010 r., a ponadto wnosi o orzeczenie niezgod-


ności niżej wymienionych przepisów ustawy o rodzin-
podsekretarza stanu nych ogrodach działkowych z przepisami Konstytucji
w Ministerstwie Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej:
- z upoważnienia ministra - 1) art. 6 z art. 2, art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 1, art. 32
na interpelację poseł Bożeny Kotkowskiej art. 58 ust. 1 oraz art. 64 ust. 2 i 3 konstytucji;
2) art. 13 ust. 1 z art. 2, art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 58
w sprawie wniosku I prezesa Sądu Najwyższego ust. 1 konstytucji;
złożonego do Trybunału Konstytucyjnego 3) art. 13 ust. 4 z art. 2 konstytucji;
o stwierdzenie niezgodności 4) art. 17 ust. 2 z art. 2, art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 3
z Konstytucją RP szeregu przepisów ustawy oraz art. 165 ust. 1 konstytucji;
o rodzinnych ogrodach działkowych (19214) 5) art. 18 ustawy, w zakresie, w jakim uzależnia
likwidację rodzinnego ogrodu działkowego w okresie
Szanowny Panie Marszałku! W związku z pismem wegetacji roślin od zgody Polskiego Związku Dział-
Pana Marszałka z dnia 29 października 2010 r., kowców, z art. 21 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 3 oraz
znak: SPS-023-19214/10, dotyczącym interpelacji art. 165 ust. 1 konstytucji;
pani poseł Bożeny Kotkowskiej z dnia 11 październi- 6) art. 19 i 20 z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 167 ust. 4
ka 2010 r. w sprawie wniosku pierwszego prezesa konstytucji;
Sądu Najwyższego złożonego do Trybunału Konsty- 7) art. 24 z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 64 ust. 2 i 3
tucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją oraz art. 167 ust. 2 i 4 konstytucji.
RP szeregu zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach Zgodnie z treścią przepisu art. 27 ustawy z dnia
działkowych, uprzejmie przedstawiam informacje 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U.
w tym zakresie. Nr 102, poz. 643, z późn. zm.) minister infrastruktu-
Wniosek złożony przez pierwszego prezesa Sądu ry nie jest uczestnikiem postępowania przed Trybu-
Najwyższego w dniu 22 lutego 2010 r. do Trybunału nałem Konstytucyjnym w powyższej sprawie i nie
Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności prze- posiada kompetencji do przedstawienia swojego sta-
pisów ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych nowiska w sprawach objętych tym postępowaniem.
ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419, Odnosząc się do pytania zawartego w interpelacji
z późn. zm.) z odpowiednimi przepisami Konstytucji pani poseł, pragnę zauważyć, że złożenie wniosku do
Rzeczypospolitej Polskiej obejmował niżej wymienio- Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgod-
ne przepisy: ności konkretnych przepisów z uregulowaniami za-
1) art. 10 z art. 2, art. 32 i art. 64 konstytucji; wartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nie
2) art. 14 ust. 1 i 2 z art. 2, art. 31 ust. 1 i 3, art. 32 jest równoznaczne z zaprzestaniem obowiązywania
i art. 58 ust. 1 konstytucji; tych przepisów. Do czasu wydania i opublikowania
3) art. 15 ust. 2 z art. 2, art. 21 i art. 64 ust. 2 wyroku Trybunału Konstytucyjnego w omawianej
konstytucji; sprawie przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach
4) art. 30 z art. 2, art. 31 ust. 1 i 3, art. 32 oraz działkowych pozostają nadal w mocy, w tym także
art. 58 ust. 1 konstytucji; przepisy dotyczące likwidacji rodzinnych ogrodów
5) art. 31 ust. 1, 2 i 3 art. 2, art. 31 ust. 1 i 3, art. 32 działkowych (art. 17–22). Należy także zauważyć, że
oraz art. 58 ust. 1 konstytucji; zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy o Trybunale Konsty-
6) art. 31 ust. 4, w zakresie, w jakim nie określa tucyjnym, jeżeli trybunał postanowi, że utrata mocy
w sposób wyraźny kręgu osób bliskich, które z mocy obowiązującej przepisów ustawy nastąpić ma po dniu
ustawy wstępują po zmarłym użytkowniku działki ogłoszenia orzeczenia stwierdzającego niezgodność
w stosunek użytkowania, a w przypadku gdy o przy- z konstytucją, w orzeczeniu tym określi termin utra-
dział działki ubiega się więcej niż jedna osoba bliska, ty mocy obowiązującej tych przepisów. Pozwala to na
pozostawia PZD swobodne uznanie co do wyboru oso- podjęcie stosownych działań legislacyjnych w celu
by, na rzecz której nastąpi przydział działki, z art. 2, przygotowania i uchwalenia nowych przepisów regu-
art. 21 oraz art. 64 ust. 2 konstytucji. lujących przedmiotowe zagadnienia. Ponadto należy
Jednocześnie pragnę uprzejmie poinformować zauważyć, że Polski Związek Działkowców jako osoba
Pana Marszałka, że w dniu 6 września 2010 r. pierw- prawna, której przysługuje w przeważającej większo-
szy prezes Sądu Najwyższego przesłał do Trybunału ści prawo użytkowania wieczystego nieruchomości,
Konstytucyjnego pismo procesowe, w którym rozsze- na których zlokalizowane zostały rodzinne ogrody
rzył swój wniosek z dnia 22 lutego 2010 r., wnosząc działkowe oraz w pozostałej części prawo użytkowa-
o orzeczenie niezgodności całej ustawy o rodzinnych nia będące ograniczonym prawem rzeczowym, pod-
ogrodach działkowych z art. 2, art. 21 ust. 1, art. 31 lega ochronie w odniesieniu do posiadanych praw,
ust. 3, art. 32, art. 58 ust. 1 oraz art. 64 Konstytucji którą przewidują między innymi przepisy Kodeksu
Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku gdyby Try- cywilnego. Utrata mocy obowiązującej określonych
bunał Konstytucyjny uznał ten wniosek za nieuza- przepisów nie powoduje bowiem automatycznej utra-
sadniony, pierwszy prezes Sądu Najwyższego poin- ty praw nabytych w okresie obowiązywania tych
formował, iż podtrzymuje swój wniosek z dnia 22 przepisów. Warto także zauważyć, że Krajowa Rada
125

Polskiego Związku Działkowców w piśmie z dnia 2007 r. odchodziły od corocznej waloryzacji i uzależ-
8 stycznia 2010 r. skierowanym do Najwyższej Izby niały podwyżkę emerytur i rent, w ramach walory-
Kontroli w związku z kontrolą gmin w zakresie za- zacji, od osiągnięcia minimalnego wskaźnika wzro-
pewnienia warunków dla prawidłowego funkcjono- stu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który zo-
wania rodzinnych ogrodów działkowych nie podno- stał określony na poziomie 105,0%. Jeśli przez 2 lata
siła istotnych nieprawidłowości w realizacji przez kalendarzowe następujące po roku, w którym prze-
gminy zadań wynikających z przepisów ustawy o ro- prowadzono ostatnią waloryzację, wskaźnik inflacji
dzinnych ogrodach działkowych. nie osiągnął tego poziomu, waloryzację można było
Przedstawiając powyższe informacje, wyrażam przeprowadzić od dnia 1 marca następnego roku ka-
nadzieję, że pozwolą one wyjaśnić wątpliwości przed- lendarzowego. W warunkach niskiej inflacji regula-
stawione przez panią poseł w interpelacji z dnia cja ta zapewniała waloryzację tylko raz na trzy lata.
11 października 2010 r. Pierwszą waloryzację według ww. zasad przeprowa-
dzono od 1 marca 2006 r. Nastąpiła ona po upływie
Z poważaniem
24 miesięcy od terminu ostatniej waloryzacji, która
miała miejsce 1 marca 2004 r.
Podsekretarz stanu
Należy nadmienić, że w latach, w których nie było
Piotr Styczeń
waloryzacji z powodu zbyt niskiej inflacji, tj. w roku
2005 i 2007, emeryci i renciści, którym organy eme-
rytalno-rentowe wypłacały najniższe świadczenia,
Warszawa, dnia 24 listopada 2010 r.
otrzymali jednorazowe dodatki i zapomogi pieniężne,
co stanowiło rekompensatę braku podwyższenia
świadczeń.
Odpowiedź
Następująca od 2005 r. poprawa kondycji gospo-
podsekretarza stanu darki narodowej oraz stanu finansów publicznych,
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej niższy od zakładanego deficyt budżetu państwa oraz
- z upoważnienia ministra - utrzymujący się od kilku lat na niskim poziomie
na interpelację poseł Bożeny Kotkowskiej wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych po-
zwoliły na powrót do formuły corocznej waloryzacji
w sprawie pogarszającej się sytuacji bytowej emerytur i rent.
polskich emerytów i rencistów (19219) Obecnie obowiązujące zasady waloryzacyjne
wprowadzone zostały ustawą z dnia 7 września 2007 r.
Szanowny Panie Marszałku! W związku z pismem o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Fundu-
Pana Marszałka z dnia 29 października 2010 r., szu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 191, poz.
znak: SPS-023-19219/10, przy którym przesłana zo- 1368). Ustawą tą przywrócono coroczną waloryzację
stała interpelacja posłanki Bożeny Kotkowskiej świadczeń emerytalno-rentowych oraz wprowadzono
w sprawie pogarszającej się sytuacji bytowej polskich wskaźnik waloryzacji odpowiadający średnioroczne-
emerytów i rencistów, przekazuję następujące wyja- mu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyj-
śnienie w kwestiach poruszanych w interpelacji. nych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększo-
Świadczenia emerytalno-rentowe podlegają co- nemu o co najmniej 20% realnego wzrostu przecięt-
rocznej waloryzacji. Waloryzacja ta uwzględnia nego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzo-
wzrost kosztów utrzymania wynikający ze wzrostu wym. Emerytury i renty podlegają waloryzacji od
cen poprzez uwzględnienie wskaźnika wzrostu cen dnia 1 marca.
towarów i usług konsumpcyjnych w gospodarstwach Należy podkreślić, że w projekcie ustawy budże-
domowych emerytów i rencistów. Ponadto przy usta- towej na rok 2011 również przewidziano waloryzację
laniu wskaźnika waloryzacji, o który zwiększane są świadczeń emerytalno-rentowych.
świadczenia emerytalno-rentowe, uwzględnia się Z poważaniem
również udział emerytów i rencistów we wzroście go-
spodarczym kraju poprzez zwiększenie wskaźnika Podsekretarz stanu
waloryzacji o 20% realnego wzrostu wynagrodzeń. Marek Bucior
Należy nadmienić, że sposób waloryzacji emery-
tur i rent wypłacanych na podstawie przepisów usta-
wy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach Warszawa, dnia 19 listopada 2010 r.
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 153, poz. 1227) podlegał w ostatnich latach mo-
dyfikacjom. Poprzednie przepisy wprowadzone usta-
wą z dnia 16 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 191,
poz. 1954) w 2005 r. i obowiązujące do 31 grudnia
126

Odpowiedź Ministerstwa Sportu i Turystyki pozostają do dyspo-


zycji zainteresowanych podmiotów.
ministra sportu i turystyki
na interpelację posła Tadeusza
Z poważaniem
Tomaszewskiego Minister
Adam Giersz
w sprawie interpretacji art. 28 ust. 1 i 2
ustawy o sporcie (19220)
Warszawa, dnia 23 listopada 2010 r.
Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na in-
terpelację posła na Sejm RP pana Tadeusza Toma-
Odpowiedź
szewskiego przekazaną pismem z dnia 29 paździer-
nika 2010 r. (sygn. SPS-023-19220/10) w sprawie
ministra nauki i szkolnictwa wyższego
interpretacji art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o sporcie uprzej-
na interpelację poseł Beaty Małeckiej-Libery
mie informuję, co następuje.
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
w sprawie bezpłatnego dostępu
Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) w art. 28 ust. 1 stano-
do bezprzewodowego Internetu
wi, że klub sportowy działający na obszarze danej
na uczelniach wyższych (19222)
jednostki samorządu terytorialnego, niedziałający
w celu osiągnięcia zysku, może otrzymywać dotację
Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na
celową z budżetu tej jednostki z zastosowaniem prze-
przekazaną przez pana M. Kuchcińskiego, wicemar-
pisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) szałka Sejmu RP, pismem z dnia 29 października br.
w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmio- interpelację pani poseł Beaty Małeckiej-Libery w spra-
tów niezaliczanych do sektora finansów publicznych wie bezpłatnego dostępu do bezprzewodowego Inter-
i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. Przepis netu uprzejmie informuję, że Ministerstwo Nauki
ten w sposób bezpośredni wynika z regulacji syste- i Szkolnictwa Wyższego podziela opinię pani poseł
mowej zawartej w art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 o znaczącej roli bezpłatnego, bezprzewodowego In-
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, który sta- ternetu dla podwyższania kompetencji naukowych
nowi, że podmioty niezaliczane do sektora finansów i rozwoju zainteresowań kadry akademickiej i stu-
publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku dentów polskich uczelni. Z tego powodu MNiSW
mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu wspiera, w ramach obecnie obowiązujących regulacji
terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne zwią- prawnych i programów finansowych, w tym w szcze-
zane z realizacją zadań tej jednostki, a także na do- gólności w ramach ustawy o zasadach finansowania
finansowanie inwestycji związanych z realizacją tych nauki oraz „Programu ministra nauki i szkolnictwa
zadań. wyższego rozwoju infrastruktury informatycznej na-
Przepis art. 28 ustawy o sporcie jest więc czytelny uki na lata 2007–2013”, rozwój bezprzewodowego
i jego interpretacja jest jednoznaczna, tym bardziej Internetu dla środowiska naukowego. Rozwój mobil-
że stowarzyszenia nie mogą działać w celu osiągnię- nego dostępu do Internetu w powyższym programie
cia zysku, nawet gdy prowadzą działalność gospodar- jest wymieniony jako jedno z 12 priorytetowych za-
czą. Zgodnie bowiem z art. 34 ustawy z dnia 7 kwiet- dań przeznaczonych do finansowania.
nia 1989 r. (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855) Pra- Wspomniana przez panią poseł „inicjatywa Uni-
wo o stowarzyszeniach stowarzyszenie może prowa- wersytetu Opolskiego” eduroam jest częścią finanso-
dzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad wanego w ramach Programu Operacyjnego „Inno-
określanych w odrębnych przepisach, natomiast do- wacyjna gospodarka” oraz środków budżetowych
chód z działalności gospodarczej stowarzyszenia słu- ogólnopolskiego projektu „Platon”, w którym eduro-
ży realizacji celów statutowych i nie może być prze- am jest jedną z pięciu rozwijanych usług, obok wide-
znaczony do podziału między jego członków. okonferencji, usług kampusowych, powszechnej ar-
Należy jednocześnie wskazać, że minister sportu chiwizacji oraz naukowej interaktywnej telewizji HD.
i turystyki w ramach dotychczasowych kontaktów Łączny koszt projektu wynosi 82 952 733,25 zł. Wdro-
i konsultacji, także w ramach jednostek samorządu żenie usługi eduroam w tym projekcie polega na uru-
terytorialnego, jak i klubów sportowych, nie spotkał chomieniu we wszystkich akademickich sieciach
się z przedstawionym przez pana posła problemem. miejskich i centrach komputerów dużej mocy wzor-
Dodatkowo należy poinformować, że minister cowych bezpiecznych systemów dostępu do sieci bez-
sportu i turystyki nie jest upoważniony do wydania przewodowej. Usługa ta jest oferowana na zasadzie
wiążących interpretacji, które mogłyby być zamiesz- wzajemności – instytucja udostępniająca sieć na swo-
czane na stronach internetowych urzędu. Niemniej im terenie równocześnie zapewnia swoim pracowni-
w razie potrzeby udzielenia indywidualnych wyja- kom i studentom dostęp do sieci na terenie wszyst-
śnień w odniesieniu do konkretnego stanu prawnego kich innych instytucji implementujących tę usługę.
i faktycznego odpowiednie komórki organizacyjne Jednocześnie sieci pracujące zgodnie ze standardami
127

eduroam są bardzo bezpieczne i zapewniają monito- o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze


ring pozwalający na identyfikację sprawców wykro- środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027,
czeń. Dzięki łącznemu dofinansowaniu w wysokości z późn. zm.) oraz rozporządzenia ministra zdrowia
6,3 mln PLN budowana jest infrastruktura serwe- z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego
rów pośredniczących eduroam oraz 20 wzorcowych trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy cen-
instalacji dostępowych z sumaryczną ilością ponad tralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu
1000 punktów dostępowych Wi-Fi. Kluczowa część Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świad-
tej inwestycji została już zrealizowana. Usługa ta jest czeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych (Dz. U.
zarządzana i koordynowana w ramach ogólnopolskie- Nr 193, poz. 1495).
go konsorcjum „Pionier”. Obecnie eduroam jest do- Na podstawie ww. regulacji Podkarpacki Oddział
stępny w ponad 40 polskich instytucjach naukowych, Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia otrzy-
a następne przygotowują się do dołączenia do tej ini- mał na 2011 r. kwotę 2 937 791 tys. zł (wg planu
cjatywy. z 13.08.2010 r. zatwierdzonego przez ministra zdro-
Pragnę podkreślić, że dostęp do usługi eduroam wia w porozumieniu z ministrem finansów), co sta-
jest bezpłatny, a zasady uczestnictwa w tej inicjaty- nowi wzrost o 13,6% (ok. 351,7 mln zł) w porównaniu
wie są sprecyzowane i powszechnie dostępne na por- do planu na 2010 r. z 16.12.2009 r. przy średniej
talu www.eduroam.pl. Decyzja o przystąpieniu do w kraju 4,83%. Powyższe dane potwierdzają, że środ-
inicjatywy eduroam jest decyzją niezależną, podej- ki zaplanowane na 2011 r. dla Podkarpackiego Od-
mowaną przez władze poszczególnych jednostek na- działu Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdro-
ukowych, natomiast rolą MNSiW jest wspieranie wia stanowią najwyższy wzrost w kraju i stwarzają
tego typu inicjatyw, co jest w pełni realizowane możliwość wzrostu dostępności do świadczeń opieki
w ramach obecnie obowiązujących i wspomnianych zdrowotnej.
wyżej przepisów, programów i mechanizmów finan- W odniesieniu do kwestii dotyczącej ograniczenia
sowych. Wobec powyższego nie widzę potrzeby wpro- środków dla szpitali uprzejmie informuję, że na le-
wadzania dodatkowych regulacji prawnych wspiera- czenie szpitalne w planie finansowym Podkarpac-
jących rozwój bezprzewodowego Internetu dla środo- kiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Fun-
wiska naukowego i studentów. duszu Zdrowia na 2011 r. przeznaczona jest kwota
Łączę wyrazy szacunku 1 371 300 tys. zł (wg stanu na dzień 28.10.2010 r.), co
stanowi wzrost o 32,6% (ok. 337 mln zł) w porówna-
Minister
niu do planu na 2010 r. z 16.12.2009 r. Należy zwró-
Barbara Kudrycka
cić uwagę, że planowanie środków na poszczególne
zakresy świadczeń w ramach planu finansowego od-
Warszawa, dnia 23 listopada 2010 r. działu wojewódzkiego należy do kompetencji dyrek-
tora tego oddziału. Również w zakresie kompetencji
dyrektora oddziału wojewódzkiego funduszu leży,
Odpowiedź zgodnie z art. 124 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia wanych ze środków publicznych, możliwość dokony-
- z upoważnienia ministra - wania przesunięć w ramach kosztów świadczeń opie-
na interpelację posła Jana Burego s. Antoniego ki zdrowotnej w planie finansowym tego oddziału.
Jednocześnie informuję, iż Rada Ministrów przy-
w sprawie pogarszającej się sytuacji gotowała projekt ustawy o działalności leczniczej,
w zakładach opieki zdrowotnej nadzorowanych który jest odpowiedzią na niewątpliwą konieczność
przez podkarpacki urząd marszałkowski wprowadzenia zmian zarówno w zakresie zasad or-
(19224) ganizacji systemu ochrony zdrowia, jak i funkcjono-
wania podmiotów prowadzących działalność leczni-
Szanowny Panie Marszałku! W związku z inter- czą. Stanowi on systemową regulację dotyczącą or-
pelacją pana Jana Burego s. Antoniego, posła na ganizacji i funkcjonowania ochrony zdrowia. Pod-
Sejm RP, przekazaną przy piśmie nr SPS-023-19224/ mioty prowadzące działalność leczniczą będą działa-
10, w sprawie sytuacji w zakładach opieki zdrowotnej ły na jasno określonych zasadach, w bardziej ela-
nadzorowanych przez Podkarpacki Urząd Wojewódz- styczny i efektywny sposób. Projekt ustawy został
ki uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyja- przekazany do Sejmu (druk nr 3489) i odbyło się już
śnień. jego pierwsze czytanie, zaś na 23 listopada br. zapla-
Odnosząc się do kwestii wysokości środków dla nowane jest pierwsze posiedzenie Komisji Zdrowia
Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowe- właściwej do jego dalszego procedowania.
go Funduszu Zdrowia, uprzejmie informuję, że po-
dział środków pomiędzy poszczególne oddziały woje- Z poważaniem
wódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przezna- Podsekretarz stanu
czeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowot- Marek Haber
nej dla ubezpieczonych odbywa się na podstawie
art. 118 i 119 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. Warszawa, dnia 22 listopada 2010 r.
128

Odpowiedź wybranych grup zawodowych pomiędzy zakładami


spółki, w których notuje się nadwyżkę zasobów w sto-
podsekretarza stanu sunku do potrzeb zatrudnieniowych wynikających
w Ministerstwie Infrastruktury z wielkości realizowanych zadań, a tymi, które od-
- z upoważnienia ministra - czuwają braki kadrowe.
na interpelację posła Jana Burego s. Antoniego Z informacji przedstawionych przez Zarząd PKP
Cargo SA wynika, iż obniżenie zatrudnienia w spół-
w sprawie planów kierownictwa PKP Cargo SA ce w latach 2010–2015 nastąpi w głównej mierze
zmierzających do likwidacji zakładu w drodze naturalnych ruchów kadrowych. W ramach
w Przemyślu (19225) tego procesu Zarząd PKP Cargo SA wstępnie progno-
zuje rozwiązanie umów o pracę z pracownikami na-
Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na bywającymi prawo do emerytury w liczbie około
interpelację pana posła Jana Burego s. Antoniego
5,8 tys. osób oraz rozwiązanie stosunku pracy z oko-
(SPS-023-19225/10) z dnia 29 października 2010 r.,
ło 1,1 tys. osób z innych przyczyn, nieleżących po
w sprawie planów kierownictwa PKP Cargo SA zmie-
stronie pracodawcy, tj. w wyniku utraty zdolności do
rzających do likwidacji zakładu w Przemyślu, uprzej-
pracy, zgonów, wypowiedzeń umów przez pracowni-
mie informuję, co następuje.
PKP Cargo SA jest spółką prawa handlowego ków itp. Ponadto w omawianym okresie zarząd spół-
działającą jako samodzielny podmiot gospodarczy ki planuje kontynuowanie procesu wydzielania i prze-
i wszelkie decyzje w zakresie bieżącego nią zarządza- kazywania zespołów pracowniczych do spółek Grupy
nia, w tym również określania docelowej struktury Kapitałowej PKP Cargo, co stanowić będzie uzupeł-
organizacyjnej, leżą w kompetencjach organów sta- nienie przedsięwzięć optymalizujących koszty pracy.
tutowych tej spółki. Jednocześnie uprzejmie informuję, iż w dniu 26
Zarząd PKP Cargo SA, kierując się przesłanką października 2010 r. pomiędzy PKP Cargo SA Pod-
osiągnięcia strategicznych celów spółki, uwzględnia- karpacki Zakład Spółki i Komisją Zakładową NSZZ
jąc doświadczenia zdobyte w toku wprowadzanych „Solidarność” działającą w tym zakładzie zostało za-
na przełomie lat 2008/2009 zmian, w oparciu o wy- warte „Porozumienie w sprawie postulatów przed-
niki ciągłego monitorowania efektów funkcjonowa- stawionych przez stronę związkową w dniu 21 paź-
nia PKP Cargo SA, zaproponował nową strukturę dziernika 2010 r.”, kończące ostatecznie negocjacje
organizacyjną firmy opartą na funkcjonowaniu stron oraz protest głodowy prowadzony od 18 paź-
10 zakładów. W ocenie zarządu spółki tworzenie dziernika 2010 r. przez kilku członków KZ NSZZ „So-
większych obszarowo jednostek organizacyjnych po- lidarność” w lokalu tej organizacji związkowej w Żu-
zwala m.in. na zoptymalizowanie wielkości posiada- rawicy. Osiągnięcie porozumienia świadczyć może
nych zasobów i zwiększenie efektywności ich wyko- o zrozumieniu przez przedstawicieli załogi koniecz-
rzystania, zmniejszenie kosztów oraz wygenerowanie ności kontynuacji niezbędnych procesów optymali-
środków na rozwój (inwestycje), usprawnienie proce- zacyjno-naprawczych w PKP Cargo SA.
sów przewozowych, poprawę jakości usług świadczo-
nych przez spółkę, a także zoptymalizowanie syste- Z poważaniem
mu zarządzania.
Obecnie Zarząd PKP Cargo SA poddaje wnikliwej Podsekretarz stanu
analizie opinie ponadzakładowych organizacji związ- Juliusz Engelhardt
kowych wyrażane w imieniu zrzeszanych zakłado-
wych organizacji związkowych, a tym samym załogi
spółki, a także liczne wnioski i propozycje przekaza- Warszawa, dnia 22 listopada 2010 r.
ne w ramach szerokich konsultacji społecznych, tak
by przy udziale wszystkich podmiotów biorących
udział w dyskusji możliwe było przyjęcie rozwiązania Odpowiedź
uwzględniającego w możliwie najszerszym stopniu
zarówno oczekiwania pracownicze, jak i interesy podsekretarza stanu
spółki. w Ministerstwie Środowiska
W obszarze zarządzania zasobami ludzkimi reali- - z upoważnienia ministra -
zacja proponowanej przez Zarząd PKP Cargo SA kon- na interpelację posła Stanisława Ożoga
solidacji zakładów spółki wiązać się będzie z koniecz-
nością realokacji pracowników, głównie obsługi ad- w sprawie szkód rolniczych wyrządzonych
ministracyjnej. Z informacji Zarządu PKP Cargo SA przez dziką zwierzynę (19228)
wynika, że w pierwszej kolejności pracownikom bądź
zespołom pracowniczym zostaną zaproponowane al- W odpowiedzi na interpelację posła Stanisława
ternatywne miejsca zatrudnienia w strukturach Ożoga, skierowaną do ministra środowiska przy pi-
PKP Cargo SA bardziej obciążonych pracą. Także śmie marszałka Sejmu RP z dnia 29 października
obecnie ma miejsce czasowa alokacja pracowników 2010 r., w sprawie szkód rolniczych wyrządzonych
129

przez zwierzęta łowne przedstawiam następującą problematykę. Koszty prac niezależnych ekspertów
opinię. byłyby ogromne, a w indywidualnych przypadkach
Obowiązujące rozporządzenie ministra środowi- mogłyby przekraczać wartość szkody.
ska z dnia 8 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 45, poz. 272) 4. Postulat stworzenia zestawień wydajności i opła-
w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu calności upraw w skali kraju wydaje się nierealny.
szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w upra- W różnych regionach kraju, w zależności od klas gle-
wach i płodach rolnych jest wynikiem długotrwałej by, mamy do czynienia z różną wydajnością uprawy
pracy międzyresortowego zespołu i wypracowanym z hektara. Nawet na obszarze jednej gminy i tej samej
kompromisem pomiędzy interesami gospodarki ło- klasy wydajność może się zmieniać. Przypadki żąda-
wieckiej i rolnej. W jego tworzeniu oprócz przedsta- nia ustalenia wydajności uprawy na poziomie śred-
wicieli Ministerstwa Środowiska brali udział przed- nim w gminie, podczas gdy stan uprawy wskazuje,
stawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że jej wydajność jest niższa od średniej, nie należą do
Krajowej Rady Izb Rolniczych (jako przedstawiciele odosobnionych. To właśnie na skutek postulatów rol-
i reprezentanci rolników) oraz przedstawiciele Pol- ników odeszło się od przyjęcia przy obliczaniu wyso-
skiego Związku Łowieckiego. Pragnę zaznaczyć, że kości odszkodowania średniego plonu w gminie na
nowelizacja i wydanie nowego rozporządzenia zaini- rzecz rzeczywistej wydajności danej uprawy. Także
cjowane zostały przez Krajową Radę Izb Rolniczych cena w dobie gospodarki rynkowej zależy od wielu
i w przeważającej mierze nowelizacja uwzględniła czynników i narzucanie cen obowiązujących przy ob-
postulaty rolników. liczaniu odszkodowań łowieckich dla obszaru całego
Należy pamiętać, że w przypadku szkód łowiec- kraju nie może mieć miejsca. Takie działanie promo-
kich mamy zazwyczaj do czynienia z konfliktem in- wałoby rolników osiągających niewielką wydajność
teresów rolników i myśliwych. Obowiązujące przepi- z prowadzonych upraw i regiony o niższej cenie da-
sy winny w równym stopniu uwzględniać interesy nego płodu rolnego.
jednej i drugiej strony oraz gwarantować należytą 5. Odnośnie do okresowej kontroli kół przez orga-
ich ochronę. Rolnicy często stawiają zarzuty dotyczą- ny administracji publicznej – wymagałoby to zmiany
ce zaniżania przez szacujących obszaru stwierdzo- ustawy Prawo łowieckie. Powodowałoby także pro-
nych szkód, wydajności upraw, czy przyjmowania blemy podobne jak w przypadku powoływania nieza-
zbyt niskich cen płodów stanowiących podstawę wy- leżnych ekspertów (koszty). Zwracam uwagę pana
płaty odszkodowania. Myśliwi zaś przedstawiają ar- posła, że koła łowieckie są cyklicznie kontrolowane
gumentację odwrotną, uważając, że rolnicy domaga- i nadzorowane przez sprawujące nad nimi nadzór za-
ją się w sposób nieuzasadniony odszkodowań z uwa- rządy okręgowe Polskiego Związku Łowieckiego. Za-
gi na wielkość czy wycenę szkód. Zwracam także rządy okręgowe zobowiązane są do podejmowania
uwagę pana posła na fakt, że w szacowaniu szkód działań nadzorczych w przypadku zgłaszania przez
łowieckich mogą brać udział także przedstawiciele rolników nieprawidłowości w zakresie szacowania
właściwych terytorialnie izb rolniczych reprezentu- szkód i wypłaty odszkodowań.
jący interesy rolników. Istnieje także możliwość me- Kończąc, uprzejmie informuję, że spór o wysokość
diacji przed właściwym organem gminy, który, jak wypłaconego odszkodowania ma charakter sporu cy-
wskazuje praktyka, jest także reprezentantem rolni- wilnego i ostateczną instancją przyznającą rację jed-
ków. nej ze stron sporu w przypadku braku porozumienia
Mając na uwadze powyższe, wyrażam opinię, że jest sąd powszechny.
obecnie brak jest podstaw do zmiany rozporządzenia
w sprawie sposobu szacowania szkód oraz wypłat od- Podsekretarz stanu
szkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych, Bernard Błaszczyk
które obowiązuje zaledwie od kilku miesięcy.
Odnosząc się do poszczególnych zarzutów i postu-
latów pana posła, należy stwierdzić, że: Warszawa, dnia 23 listopada 2010 r.
1. Załącznik ww. rozporządzenia w jego końcowej
części wskazuje, że jeden egzemplarz protokołu otrzy-
muje zainteresowany rolnik. Zarzut, że rolnicy nie Odpowiedź
otrzymują protokołów szacowania szkód, jest zatem
przy obecnym stanie prawnym nieuzasadniony. podsekretarza stanu
2. Zarzut dotyczący nieprzestrzegania przez my- w Ministerstwie Środowiska
śliwych terminów związanych z ostatecznym szaco- - z upoważnienia ministra -
waniem szkód może dotyczyć incydentalnych przy- na interpelację posła Stanisława Ożoga
padków.
3. Kwestia szacowania szkód łowieckich przez nie- w sprawie meblowych pozostałości
zależnych ekspertów była przedmiotem rozważań poprodukcyjnych (19229)
podczas prac nad obowiązującym obecnie rozporzą-
dzeniem. Przedstawione wówczas argumenty są Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na
nadal aktualne. Brak jest obecnie w skali kraju wy- interpelację pana Stanisława Ożoga, posła na Sejm
starczającej liczby ekspertów znających dobrze tę Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 29 października
130

2010 r., znak: SPS-023-19229/10, w sprawie pozosta- odpadów utraci swój status, i określi kryteria utraty
łości z produkcji mebli, uprzejmie informuję. statusu odpadów dla danego strumienia odpadów.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedu- W chwili obecnej dyskusje prowadzone są między in-
rami obecnie w Rządowym Centrum Legislacji trwa- nymi w zakresie kwalifikowania złomu metali i ma-
ją prace nad przygotowaniem projektu ustawy o od- kulatury. Rozważana jest kwestia dotycząca ewentu-
padach na podstawie przyjętych przez Radę Mini- alnego ustanowienia kryteriów utraty statusu odpa-
strów dnia 8 lipca 2010 r. założeń do projektu ustawy dów dla paliw z odpadów.
o odpadach stanowiącej transpozycję dyrektywy Par- Zarówno przepisy dotyczące utraty statusu odpa-
lamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia du, jak i produktów ubocznych mają na celu wprowa-
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchyla- dzenie ułatwień dla obrotu wewnątrzkrajowego oraz
jącej niektóre dyrektywy. na terenie Unii Europejskiej określonymi rodzajami
W założeniach do projektu ustawy o odpadach, substancji, materiałów, które według dotychczas obo-
zgodnie z dyrektywą 2008/98/WE w sprawie odpa- wiązujących przepisów traktowane są jak odpady,
dów, zawarto regulacje dotyczące utraty statusu od- a którymi gospodarowanie nie powoduje zagrożenia
padów oraz produktów ubocznych. dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska.
Terminem produkt uboczny można będzie posłu-
giwać się w sytuacji, gdy wytwarzane będą substan- Z poważaniem
cje lub przedmioty powstające w wyniku procesu
produkcyjnego, którego pierwotnym celem nie jest Podsekretarz stanu
ich wyprodukowanie, oraz jeżeli spełnione będą okre- Janusz Zaleski
ślone w przepisach warunki:
a) dana substancja lub przedmiot są powszechnie
stosowane do konkretnych celów; Warszawa, dnia 22 listopada 2010 r.
b) istnieje rynek takich substancji lub przedmio-
tów bądź popyt na nie;
c) dana substancja lub przedmiot spełniają wyma- Odpowiedź
gania techniczne dla konkretnych celów oraz wyma-
gania obowiązujących przepisów i norm mających podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
zastosowanie do produktów oraz - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów -
d) zastosowanie danej substancji lub przedmiotu na interpelację posła Norberta Wojnarowskiego
nie prowadzi do ogólnych niekorzystnych skutków
dla środowiska lub zdrowia ludzkiego. w sprawie działań urzędów skarbowych
Należy mieć na uwadze fakt, że dalsze zastosowa- wobec podatników uprawnionych
nie materiału uznanego za produkt uboczny musi być do ulgi meldunkowej (19232)
zgodne z przepisami i nie może prowadzić do ogól-
nych niekorzystnych skutków dla środowiska lub Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na
zdrowia ludzkiego. interpelację pana Norberta Wojnarowskiego, posła
Natomiast przepisy dotyczące utraty statusu od- na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 15 paź-
padu będą miały zastosowanie w przypadku, gdy od- dziernika 2010 r., przesłaną prezesowi Rady Mini-
pady poddano procesowi odzysku, w tym recyklingu, strów przy piśmie z dnia 29 października 2010 r.,
oraz po spełnieniu kryteriów opracowanych zgodnie nr SPS-023-19232/10, a następnie przekazaną przy
z następującymi warunkami: piśmie szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
a) dana substancja lub przedmiot są powszechnie z dnia 8 listopada 2010 r., nr DSPA-4810-5750-(1)/10,
stosowane do konkretnych celów; w sprawie działań urzędów skarbowych wobec po-
b) istnieje rynek takich substancji lub przedmio- datników uprawnionych do ulgi meldunkowej, pra-
tów bądź popyt na nie; gnę przedstawić Panu Marszałkowi następujące wy-
c) dana substancja lub przedmiot spełniają wyma- jaśnienia.
gania techniczne dla konkretnych celów oraz wyma- Całokształt materii prawnej dotyczącej ulgi mel-
gania obowiązujących przepisów i norm mających dunkowej został uregulowany w ustawie z dnia 26
zastosowanie do produktów oraz lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
d) zastosowanie danej substancji lub przedmiotu nych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, ze zm.). Treść
nie prowadzi do ogólnych niekorzystnych skutków art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c powołanej ustawy wska-
dla środowiska lub zdrowia ludzkiego. zuje, że źródłem przychodów jest m.in. odpłatne zby-
Również ta grupa przepisów przewidziała upo- cie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nie-
ważnienie dla Komisji Europejskiej do wydania de- ruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do
cyzji. lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do
Przepisy dotyczące utraty statusu odpadu nie domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
będą miały zastosowania aż do momentu, kiedy Ko- prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli od-
misja Europejska opublikuje akty wykonawcze, któ- płatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności
re będą jednoznacznie wskazywać, który strumień gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłat-
131

nego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych wiązek podatkowy z tytułu tego przychodu obciąża
określonych pod lit. a–c przed upływem pięciu lat, każdego z małżonków z osobna.
licząc od końca roku kalendarzowego, w którym na- Powołany wyżej przepis art. 21 ust. 22 ustawy
stąpiło nabycie. stanowi konsekwencję opisanych wyżej rozwiązań
Do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nie- przyjętych w ustawie, a dotyczących opodatkowania
ruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 przychodów ze wspólnej własności.
lit. a–c ustawy, nabytych lub wybudowanych (odda- Stanowisko takie Ministerstwo Finansów prezen-
nych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia towało od początku obowiązywania przedmiotowego
2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., mają zastosowanie zwolnienia m.in. w odpowiedziach na zapytania dy-
zasady określone w ustawie, w brzmieniu obowiązu- rektorów izb skarbowych czy też wystąpienia dzien-
jącym na dzień 31 grudnia 2008 r., w tym także do- nikarzy.
tyczące tzw. ulgi meldunkowej. Odnosząc się natomiast do podniesionej przez
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku pana posła kwestii orzeczeń wojewódzkich sądów ad-
dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowią- ministracyjnych, które odmiennie interpretują powo-
zującym do dnia 31 grudnia 2008 r. wolne od podat- łane wyżej przepisy dotyczące ulgi meldunkowej, na-
ku są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia: leży wskazać, że w większości przypadków wniesione
a) budynku mieszkalnego, jego części lub udziału zostały skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Admi-
w takim budynku, nistracyjnego, a zatem nie są to orzeczenia prawo-
b) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną mocne.
nieruchomość lub udziału w takim lokalu, Jednocześnie pragnę wyjaśnić, iż w latach 2008–
c) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu –2010 w składanych do Ministerstwa Finansów
mieszkalnego lub udziału w takim prawie, w trybie działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
d) prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) skargach podatni-
mieszkaniowej lub udziału w takim prawie
cy nie podnosili zarzutu kwestionowania przez urzę-
– jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub
dy skarbowe prawa do ulgi meldunkowej z uwagi na
lokalu wymienionym w lit. a–d na pobyt stały przez
brak „zameldowania przez wymagany okres obojga
okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.
małżonków” oraz nieformalnych sposobów wpływa-
Stosownie do art. 21 ust. 22 ustawy o podatku
nia na podatników, przy jednoczesnym niewszczyna-
dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowią- niu zgodnych z procedurą postępowań w przedmio-
zującym do dnia 31 grudnia 2008 r. zwolnienie to ma towych sprawach.
zastosowanie łącznie do obojga małżonków, co jest Niemniej jednak pragnę zapewnić Pana Marszał-
konsekwencją przyjętej w ustawie zasady odrębnego ka, że podległe służby monitorują sygnały o niewła-
opodatkowania małżonków. Oznacza to, że każdy ściwym działaniu organów podatkowych. W przypad-
z małżonków musi spełniać warunek 12-miesięczne- ku stwierdzenia uchybień podejmowane są stosowne
go okresu zameldowania, by móc skorzystać z tego działania mające na celu ich wyeliminowanie z bie-
zwolnienia. żącej pracy, bowiem efektywne funkcjonowanie pod-
Należy przy tym zauważyć, że podatnikiem jest ległych mi jednostek jest dla mnie zagadnieniem
osoba fizyczna niezależnie od tego, czy jest współwła- priorytetowym.
ścicielem zbywanej nieruchomości lub prawa mająt- Ponadto uprzejmie informuję, iż w polskiej admini-
kowego, czy też wyłącznym właścicielem. Zgodnie stracji podatkowej dokonały się i wciąż dokonują głębo-
bowiem z art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy przychody kie zmiany, zaś jej cele realizowane są przy pomocy
z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze instrumentów w większym stopniu zabezpieczających
wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, interesy podatników. Polska administracja dąży do za-
wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania pewnienia podatnikowi maksimum ułatwień w dobro-
rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika wolnym, prawidłowym wypełnianiu obowiązków po-
określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale datkowych. Wszystkie wprowadzone zmiany mają na
w zysku. W konsekwencji każdy ze współwłaścicieli celu wzmocnienie instrumentów ochrony praw i inte-
zbywanej nieruchomości lub prawa majątkowego obo- resów podatników oraz zrównanie procesowej pozycji
wiązany jest do samodzielnego rozliczenia w zezna- organu i strony postępowania podatkowego, zminima-
niu i zapłaty podatku od przypadającego na niego lizowanie możliwości popełniania nadużyć podatko-
w stosunku do wielkości udziału we współwłasności wych, a także podniesienie efektywności działania or-
dochodu (przychodu) z odpłatnego zbycia. Zasada ta ganów podatkowych i skarbowych.
dotyczy także współwłasności małżeńskiej. Przychód Z poważaniem
ze sprzedaży rzeczy wspólnej jako dochód ze wspólnej
własności opodatkowuje się osobno u każdego z mał- Podsekretarz stanu
żonków, przyjmując, w braku dowodu przeciwnego, Andrzej Parafianowicz
że ich udziały w tym dochodzie są równe. Takie ure-
gulowanie opodatkowania podatkiem dochodowym
przychodów ze wspólnej własności oznacza, iż obo- Warszawa, dnia 25 listopada 2010 r.
132

Odpowiedź opieki zdrowotnej przejmuje podmiot tworzący (w zde-


cydowanej większości przypadków jest to jednostka
podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia samorządu terytorialnego).
- z upoważnienia ministra - Elementem wsparcia będzie umorzenie zobowią-
na interpelację posła Wojciecha Szaramy zań publicznoprawnych zakładu oraz udzielenie do-
tacji podmiotom tworzącym w wysokości wartości
w sprawie pakietu zmian proponowanych umorzonych, w wyniku ugody, kwoty głównej lub od-
przez Ministerstwo Zdrowia (19234) setek z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych lub zo-
bowiązań cywilnoprawnych wynikających z zacią-
Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na gniętych kredytów bankowych, o których mowa
interpelację pana posła Wojciecha Szaramy z Klubu w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r.
Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, uprzejmie o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych
informuję, że projekty pakietu ustaw z obszaru ochro- zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684,
ny zdrowia były przedmiotem bardzo szerokiej kon- z późn. zm.), pozostałych do spłaty. Proponuje się
sultacji społecznej, a zgłoszone uwagi były szczegóło- również uwzględnienie w kwocie dotacji wartości
wo analizowane. Jednakże należy zwrócić uwagę, że uiszczonego przez podmiot tworzący podatku od to-
trudno oczekiwać, aby projekty zmierzające do stwo- warów i usług od wniesionego do spółki aportu lub
rzenia nowych rozwiązań systemowych mających na kwoty zobowiązania wynikającego z pożyczki udzie-
celu wyeliminowanie pogłębiających się problemów lonej przez podmiot tworzący samodzielnemu pu-
oraz dostosowanie do zmienionych zasadniczo re- blicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, na podstawie
aliów życia społecznego spotkały się z akceptacja umowy zawartej przed dniem 31 grudnia 2009 r., we-
wszystkich środowisk. Uwagi zgłaszane w ramach dług stanu na dzień przekształcenia, jednak nie
konsultacji były uzgadniane, co potwierdza dowodnie większej, niż pozostała do spłaty w dniu 31 grudnia
fakt przepracowywania projektu i powstawania jego 2009 r. Ponadto wartość dotacji ustalana będzie
kilku kolejnych wersji. Doceniając rolę i pozycję rek- z uwzględnieniem kosztów określenia wartości ryn-
torów uczelni oraz uznając za autorytatywne ich zda- kowej nieruchomości będących w posiadaniu prze-
nie, odbyły się spotkania pani minister zdrowia kształcanego w spółkę kapitałową samodzielnego
z rektorami (z rzeczonym KRAUM), z udziałem człon- publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
ków kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, Minister- Projekt ustawy zawiera przepis zobowiązujący
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ministra fi- podmiot tworzący do podjęcia określonych działań
nansów, na których dyskutowano zapisy projektu w przypadku ujemnego wyniku finansowego zakła-
ustawy będące przedmiotem kontrowersji. W większo- du. Wynika to z zasady odpowiedzialności podmiotu
ści przypadków udało się osiągnąć konsensus. za „swój” zakład opieki zdrowotnej. Może on w ter-
Odnosząc się do spraw wskazanych przez pana minie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia
posła: sprawozdania finansowego samodzielnego publiczne-
Ad 1. Projekt ustawy o działalności leczniczej go zakładu opieki zdrowotnej pokryć ujemny wynik
przewiduje możliwość przekształcenia samodzielnego finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik
publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę ka- ten, powiększony o koszty amortyzacji, ma wartość
pitałową bez konieczności przeprowadzenia likwida- ujemną – do wysokości tej wartości. Ujemny wynik
cji. W żadnej sytuacji przekształcenie nie ma charak- finansowy i koszty amortyzacji dotyczą okresu obję-
teru obligatoryjnego, zawsze jest wynikiem decyzji tego sprawozdaniem finansowym. W przypadku nie-
organu tworzącego. W projekcie proponuje się wpro- pokrycia ujemnego wyniku finansowego podmiot
wadzenie mechanizmów wsparcia tego procesu, dzię- tworzący w terminie 12 miesięcy podejmuje decyzję
ki którym powstająca spółka miałaby zapewnioną o zmianie formy organizacyjno-prawnej (przekształ-
możliwość działania bez obciążenia długami samo- cenie samodzielnego publicznego zakładu opieki
dzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. zdrowotnej w spółkę kapitałową albo jednostkę bu-
W przeciwnym razie mogłyby zdarzyć się sytuacje, dżetową) albo o likwidacji samodzielnego publiczne-
w których spółka powstała w wyniku przekształce- go zakładu opieki zdrowotnej.
nia w krótkim czasie byłaby zagrożona upadłością Ad 2. Projekt ustawy przewiduje, iż podmioty wy-
(w przeciwieństwie do samodzielnego publicznego konujące działalność leczniczą inne niż podmiot
zakładu opieki zdrowotnej spółka kapitałowa ma utworzony lub prowadzony przez uczelnię medyczną
zdolność upadłościową). Byłaby to sytuacja niepożą- mogą udostępniać uczelni medycznej jednostki orga-
dana zarówno z punktu widzenia systemu ochrony nizacyjne niezbędne na potrzeby kształcenia przed-
zdrowia, w szczególności dostępności do świadczeń i podyplomowego w zawodach medycznych, w powią-
zdrowotnych, jak i z punktu widzenia wierzycieli sa- zaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promo-
modzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, cją zdrowia. Ponadto nie należy utożsamiać „ban-
którzy w takiej sytuacji mogą zaspokoić swoje rosz- kructwa” szpitala – spółki z zakończeniem jego dzia-
czenia do wysokości majątku spółki. Natomiast na łania.
podstawie obecnie obowiązujących przepisów w przy- Ad 3. W wyniku prowadzonych konsultacji doty-
padku likwidacji wszystkie zobowiązania zakładu czących projektu przepis wymagający opłacenia ka-
133

pitału zakładowego w wysokości 10 mln zł w przy- Odpowiedź


padku spółek – szpitali klinicznych został usunięty
i nie istnieje w wersji przekazanej do Sejmu. podsekretarza stanu
Ad 4. Usunięto zapis zawierający wymóg uzyski- w Ministerstwie Infrastruktury
wania zgody ministra zdrowia przy powoływaniu - z upoważnienia ministra -
i odwoływania kierownika podmiotu leczniczego, dla na interpelację poseł Danieli Chrapkiewicz
którego organem tworzącym jest uczelnia medyczna
(vide art. 42). w sprawie wzrostu limitu cenowego mieszkań
w ramach programu „Rodzina na swoim”
Ad 5. W sprawie rozdzielenia funkcji kierownika
(19235)
katedry od ordynatora osiągnięto konsensus, przyj-
mując rozwiązanie fakultatywne, które zostanie
Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na
zgłoszone w trybie przewidzianym dla poszczegól- interpelację pani poseł Danieli Chrapkiewicz (znak:
nych etapów prac w Sejmie. SPS-023-19235/10), w sprawie wzrostu limitu ceno-
Ad 6. Z uwagi na dobro pacjenta oraz konieczność wego kwalifikującego mieszkania do rządowego pro-
monitorowania na bieżąco działalności szpitali, tak gramu preferencyjnych kredytów mieszkaniowych
aby istniała możliwość podejmowania działań na- „Rodzina na swoim” funkcjonującego na podstawie
prawczych w przypadku zagrożenia nieprawidłowo- ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym
ściami, nie byłoby właściwe odstąpienie od kontroli wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania
szpitali klinicznych przez uczelnie (organ tworzący). (Dz. U. Nr 183, poz. 1354, z późn. zm.), uprzejmie
Przy czym trzeba wyjaśnić, że w stosunku do obecnie przekazuję poniższe wyjaśnienia.
obowiązujących przepisów zapis ten zmodyfikowano, Zgodnie z warunkami określonymi w ustawie
zwalniając uczelnię od przekazywania całego proto- o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własne-
kołu kontroli i pozostawiając jej ocenę sytuacji, a ob- go mieszkania cena/koszt zakupu lokalu mieszkal-
ligując jedynie do przekazywania ministrowi wnio- nego lub domu jednorodzinnego kwalifikującego się
sków z kontroli, co jest niezbędną informacją przy do finansowania kredytem preferencyjnym, do opro-
kierowaniu systemem ochrony zdrowia. centowania którego mogą być stosowane dopłaty
Ad 7. W odniesieniu do udzielania świadczeń me- z budżetu państwa, nie może przekroczyć określone-
dycznych przez studentów należy podkreślić, że pro- go w ustawie poziomu. Poziom ten wyznacza kwota
jekt ustawy o działalności leczniczej zawiera przepis stanowiąca iloczyn powierzchni użytkowej lokalu
mówiący, że studenci zdobywający kwalifikacje do mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i średniego
wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2
wykonywania zawodu medycznego mogą brać udział
powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych (art.
w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach
5 ust. 1 pkt 3 ustawy). Średni wskaźnik przeliczenio-
kształcenia w jednostce organizacyjnej uczelni pod
wy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej
bezpośrednim nadzorem osób wykonujących zawód budynków mieszkalnych, popularnie nazywany limi-
medyczny. tem cenowym, został zdefiniowany w ustawie o fi-
Ad 8. Co do obawy o uznanie kwalifikacji zawodo- nansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego
wych w związku z zapisami dyrektywy 2005/36/WE mieszkania jako iloczyn współczynnika 1,4 oraz śred-
Parlamentu Europejskiego, zarówno opinia Minister- niej arytmetycznej dwóch ostatnio ogłoszonych war-
stwa Zdrowia, jak i stanowisko Ministerstwa Spraw tości wskaźnika, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12
Zagranicznych w tym zakresie nie potwierdza wska- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
zywanych zagrożeń. lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmia-
Reasumując, pragnę zapewnić Pana Marszałka nie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz.
i Pana Posła, że działając „pro publico bono”, mini- 266, z późn. zm.), obowiązujących dla gminy, na te-
ster zdrowia dołoży wszelkich starań, aby ostateczny renie której położony jest lokal mieszkalny lub dom
kształt procedowanych norm prawnych odpowiadał jednorodzinny, na który ma być udzielony kredyt pre-
istniejącym potrzebom społecznym i ekonomicznym ferencyjny. Wartości wskaźnika przeliczeniowego
oraz postulatom zainteresowanych środowisk. kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej bu-
Żywię nadzieję, że udzielona odpowiedź zostanie dynków mieszkalnych odzwierciedlają przeciętny
przyjęta przez Pana Marszałka i Pana Posła do ak- koszt budowy 1 m2 tejże powierzchni i są ustalane –
ceptującej wiadomości. odrębnie dla województwa i miasta wojewódzkiego
– na okres 6 miesięcy przez wojewodę na podstawie
Z poważaniem aktualnych danych urzędu statystycznego oraz wła-
snych analiz. Określony w ustawie sposób wyzna-
Podsekretarz stanu czania wartości średniego wskaźnika (tzw. limitu
Adam Fronczak cenowego) jest więc uzależniony z jednej strony od
lokalizacji kredytowanej nieruchomości, z drugiej
zaś od zmian poziomu wartości przeciętnych kosz-
Warszawa, dnia 23 listopada 2010 r. tów budowy.
134

Uwzględniając powyższe uwarunkowania należy II kwartał 2010 r. wyniósł 0,8%. Ustalony na okres
stwierdzić, że tendencje kształtowania poziomu od 1 października 2010 r. do 31 marca 2011 r. według
wskaźnika przeliczeniowego w ostatnim okresie, powyższej metody wskaźnik przeliczeniowy kosztu
tj. w przypadku wartości wskaźników opublikowa- odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków
nych dla okresu od 1 października 2010 r. do 31 mar- mieszkalnych dla Warszawy wykazał wzrost w sto-
ca 2011 r., były zróżnicowane. W 4 lokalizacjach (mia- sunku do wartości obowiązującej w poprzednim
stach wojewódzkich i województwach) nastąpił spa- okresie, co stanowi konsekwencję odnotowanego
dek wartości wskaźnika, w 2 wysokość wskaźnika przez GUS wzrostu ceny budowy 1 m2 powierzchni
utrzymała się na niezmienionym poziomie, w 21 war- użytkowej budynków mieszkalnych.
tość wskaźnika wzrosła o nie więcej niż 10%, nato- Chciałbym na koniec poinformować, że aktualnie
miast w 3 wzrost ten przekroczył 10% (dolnośląskie trwają prace nad uzgodnieniem projektu ustawy
14,9%, lubelskie 17,7%, Warszawa 19,4%). Jednakże, o zmianie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finan-
mimo odnotowanych w większości wzrostów wskaź- sowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego
nika przeliczeniowego, wartość średniego wskaźni- mieszkania. Projekt nowelizacji ustawy zakłada
ka, tj. limitu ustawowego, w poszczególnych lokali- m.in. obniżenie z 1,4 do 1,2 współczynnika kształtu-
zacjach spadła w 13 z nich, wzrosła natomiast jącego wysokość limitu cenowo-kosztowego dla nie-
w przypadku 19. W większości przypadków wzrost ruchomości kwalifikujących się do objęcia finanso-
był niewielki (maksymalnie 8,2%), w 3 przypadkach wym wsparciem. Projekt został w dniu 10 listopada
przekroczył 10% (lubelskie 11,3%, Warszawa 13,3%, br. przyjęty przez stały komitet Rady Ministrów
świętokrzyskie 18,6%). W przypadku Warszawy za- i obecnie oczekuje na rozpatrzenie przez Komisję
równo wskaźnik przeliczeniowy, jak i limit cenowy Prawniczą. Decyzję w sprawie ostatecznej wysokość
odnotowały wzrost powyżej 10%, co może budzić współczynnika podejmie Rada Ministrów.
pewne wątpliwości. Prezes GUS, w przekazanych na
moją prośbę wyjaśnieniach na temat metodologii Z poważaniem
opracowywania kosztów budowy 1 m 2 powierzchni
użytkowej nowych budynków mieszkalnych, stwier- Podsekretarz stanu
dził, że na poziom odnotowywanych kosztów mają Piotr Styczeń
wpływ m.in. czas rozpoczęcia i zakończenia budo-
wy inwestycji. W przypadku Warszawy przeciętny
czas trwania budowy może wynieść ok. 29 miesię- Warszawa, dnia 22 listopada 2010 r.
cy, co sprawia, że na poziom kosztów budowy mają
wpływ dane pochodzące z odległych okresów, znaczą-
co różne od danych pochodzących z bieżącej anali- Odpowiedź
zy. Nie bez znaczenia jest także lokalizacja nieru-
chomości oraz standard oferowany przez dewelo- podsekretarza stanu
pera (place zabaw, tereny zieleni, wysokiej jakości w Ministerstwie Infrastruktury
materiały budowlane). Czynniki te także wpływa- - z upoważnienia ministra -
ją na poziom kosztów budowy, prowadząc czasami na interpelację posła Tadeusza Tomaszewskiego
do zawyżenia przeciętnych danych gromadzonych
w systemie statystyki publicznej, i z tego względu w sprawie funkcjonowania
stanowią być przedmiotem krytycznej analizy orga- urzędów pocztowych (19238)
nu uprawnionego ustawowo do ogłaszania wysoko-
ści parametru. Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na in-
Jak z kolei wynika z przekazanych na moją proś- terpelację pana posła Tadeusza Tomaszewskiego
bę wyjaśnień wojewody mazowieckiego w zakresie w sprawie funkcjonowania urzędów pocztowych, któ-
określania wartości wskaźnika przeliczeniowego, ra została przesłana przy piśmie nr SPS-023-19238/
cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynków miesz- 10, pragnę przedstawić, co poniżej.
kalnych stanowiąca podstawę obliczeń wykazywała Na wstępie pragnę zaznaczyć, że Poczta Polska
od IV kwartału 2009 r. tendencję wzrostową (5358,80 SA jako operator publiczny jest zobowiązana do
zł za 1 m² w IV kwartale 2009 r., 6661,30 zł w I kwar- utrzymania określonych wskaźników dostępności
tale i 6670,60 zł w II kwartale 2010 r.). Przeciętna powszechnych usług pocztowych. Wskaźniki te regu-
w mieście stołecznym Warszawa cena budowy 1 m2 luje rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia
powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego okre- 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywa-
ślona przez Urząd Statystyczny w Warszawie została nia powszechnych usług pocztowych, w którym
powiększona o wartość robót wykończeniowych fi- wskazano, iż na terenie kraju powinno być urucho-
nansowanych przez przyszłych użytkowników (5% mionych co najmniej 8240 placówek operatora, roz-
wskaźnika). Przy ustalaniu wartości wskaźnika mieszczonych z uwzględnieniem występującego na
uwzględniony został też wzrost cen towarów i usług danym obszarze zapotrzebowania na usługi. Ponad-
konsumpcyjnych dla województwa mazowieckiego na to jedna stała placówka operatora, licząc średnio
podstawie danych ogłaszanych przez GUS, który za w skali