Vous êtes sur la page 1sur 2

Tujhe

Kitna Chahne Lahe


Kabir Singh
Mithoon


Dil ka dariya beh hi gaya... Ishq ibaadat bann hi gaya...

5 4 7 7 7 7 4 5 4
6 4 6 8 3 4 6 4 4 4 4 4 6 6 6


2 Khudko mujhe tu saunp de... Meri zarurat tu bann gaya...

5 4 7 7 7 7 4 5 4
6 4 6 8 3 4 6 4 3 1 4 4 4 4 6 6 6


4 Baat dil ki nazron ne ki... Sach keh raha teri kasam...

4 5 7 9 9 12 11 9 7 7 7 5 4 4 5 5 9 7 5 4 5 4
6 6


6 Tere bin ab na lenge ik bhi dam...

4 5 4 5 4 5 4
4 6 6 4 6 6 6 6


7 Tujhe kitna chahne lage hum...

4 5 4 5 4 5 4
4 6 6 4 6 6 4 4


8 Tere bin ab na lenge ik bhi dam...

4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4
4 6 6 4 6 6 6 6 6 6 3 1
4


10 Tujhe kitna chahne lage hum... *Music*

4 5 4 7 4 5 7 4
4 6 6 4 6 6 4 4 6 4 3
6


12 Baat dil ki nazron ne ki... Sach keh raha teri kasam...

4 5 7 9 9 12 11 9 7 7 7 5 4 4 5 5 9 7 5 4 5 4
6 6

Sushant Patil Music14 Tere bin ab na lenge ik bhi dam...

4 5 4 5 4 5 4
4 6 6 4 6 6 6 6


15 Tujhe kitna chahne lage hum...

4 5 4 5 4 5 4
4 6 6 4 6 6 4 4


16 Tere saath ho jayenge khatam...

4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4
4 6 6 4 6 6 6 6 6 6 3 1
4


18 Tujhe kitna chahne lage hum...

4 5 4 5 4 5 4
4 6 6 4 6 6 4 4


19 Tujhe kitna chahne lage hum...

4 5 4 7 4
4 6 6 4 6 6 4 4


20 *Music*

7 7 4 7 7 4 7 7 4 4 4 5 4 5
6 4 6 4 6 6 4 4 4 6 4 6 6


23 *Music*

7 7 4 7 7 4 7 7 4 4 4 5 4 5
6 4 6 4 6 6 4 4 4 6 4 6 6


26 Tujhe kitna chahne lage hum...

4 5 4 5 4 5 4
4 6 6 4 6 6 4 4

2 Sushant Patil Music