Vous êtes sur la page 1sur 3

4. VOI CÂNTA DOAMNE ÎN VECI!

cor fete S.S.A.


„Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, voi istorisi toate minunile Lui.
Voi face din Tine bucuria și veselia mea, voi cânta Numele Tău, Dumnezeule preaînalt," Psalm 9:1-2
Tiffany E. Moldovan
Adapt.: Claudiu Lulciuc
D Aranj.: Marian Fedur

F
Moderato q = 115 D
#
B
& # 44 œ
.. œ .
œ. œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ œœ œ œœ .. œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ œœ œ
œœ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ

? # # 44 ∑ .. œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
D D G A
#
G A A
& # œœ ..
6

œœ .. œœ œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœ œ . œ œ œœ œ
. œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœ œœ .. œœ œœ œ œœ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ

? ## œ. œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ
Π&
œ œ œ œ œ œ œ

D D add2 D
#
1. Solo (mel la vocea a 2-a) B
j Tutti j
&#
10 2.
œœ
j œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ .. œ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ J œ œ
J
1. De bu - cu - ri - e-s plin și-Ți voi cân - ta spe - ran - ța-n i - ni - ma mea

#
2. La - cri - ma Tu mi-ai șters și m-ai pri - mit Doam - ne m-ai în - tă - rit
&# ∑ ∑ ∑

D add2 G add2 A add4 D D add2 A add4 A


#
B
œœ
& # œœ .. œœ œœ
13
j œ œœ œœ œœ j
œ œœ œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ .. œœ . œœ œœ œ
œ .. œ œ œœ
œœ œœ œ
J J œ œ œ œ
doar Tu mi-ai dat Doam - ne-n veci doar Ți - e-ți voi cân - ta

#
fii-n-veci sla - vit ru - ga mi-ai as - cul - tat de-a -cee - a-Ți cânt
&# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

A D D add2
D D D add2 #
#
C B B
j j
& # œœj œœ œœ œœ œœ
18

œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ j
œœ œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ œœ œœ .. œœ
J œ œ J
J
Că - ra - rea vie - ții Tu mi-o lu - mi - nezi și pa - cea-n su - flet me - reu mi-o dă - ru -

#
Vreau me - reu să-m - pli - nesc Cu - vân - tul Tău și-n A - de - văr să pă - șesc pe Ca - lea

&# Œ œ œ œ j œ œ œ œ œ j œ œ
œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ

f
G add2 A D A
## j
‰ œœ œœ œœ
22

œœ œœ œœ œœ œ ˙
& œœ .. œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ œœ œ ˙
J
iești de-a-cee - a Doam - ne-n veci îți voi cân - ta Voi cân - ta

##
Ta în - va - ță - mă să-Ți cânt o Dom - nul meu.
f
& ‰ j
œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ
œ ˙ œ œ œ

© Corul Evanghelic „Laudate Dominum”


Turneu România Iulie 2017
www.traiestetiviatacufolos.com
VOI CÂNTA DOAMNE ÎN VECI! -p2

D A
F# F#
D A Bm G D
# # ˙ œj j j
œœ œœ ˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ ˙ œ œœ œœ
26

& ˙ œ œœ ˙˙ ‰ œœ œœ œ ˙ œ œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ
J J œ œ J
Doam-ne-n veci voi ves - ti cât de mult ai lu -crat A - ju - tor Tu mi-aidat când în ru-
## j ‰ j œ ˙ œ
& j
˙ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ

D D D G B m A add4
F# F#
G add2 A D A
#
B E G
œ
& # œœ œœ œ œœ œœ œœ ..
32 1
œœ œ ˙˙ .. œœ
˙˙ ˙˙ ww œœ .. œj œœ œœ œ œ ˙˙
œ ˙.
œœ œœ œœ œ ˙ .
œ œ œ œ œœ
œ J œ
- gă sme-rit te-am che-mat Vred - nic ești în veci voi cân-ta
## ..
& œœ œ œ œ œ Œ j Œ
œ œ ˙. ˙ ˙ w œ. œ œ œ œ œ ˙ œœœ
œ ˙.

D
f j F#
D A D A Bm
# œ
& # ˙˙ ‰ œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œ
39
œ ˙ œœ œœ ˙˙ œœ
2
œœ œœ œœ œ ˙ œœ
œ
J

f
ta Voi cân - ta Doam-ne-n veci voi ves - ti cât de mult ai lu - crat
##
& ‰ j
˙ œ œ œ
œ ˙ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

A D D D
F# F# F#
G D G add2
#
B
j œ
& # ˙˙ ‰ œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ
44

œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ œœ œœ ˙˙ .. œœ
J œ
A - ju - tor Tu mi-ai dat când în ru - gă sme - rit te-am che - mat.
##
& ‰ j Œ
˙ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙.
G B m A add4 A D A G B m A add4 A
#
E G E G
& # ˙˙
49
˙˙ ww œœ .. j œ ˙˙ ..
œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ œœ œ œ
˙
˙˙ ˙˙ ˙˙ .. œœ œœ .. œ œ œœ œœ œœ
J œœ ˙ œ œ -
Vred-nic ești în veci voi cân -ta.
## ˙. œ. œ œ œ œ œ
Mai lent
˙ œ
& j Œ ? ˙
˙ ˙ w œ. œ œ œ œ œ ˙ œœœ
œ ˙. ˙ ˙ ˙. œ œ. œ œ œ œ œ

B m 1 unison G D A
# # . j 2œ tuttiœ œ œ œ œ œ œ
57

& . œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Ne vom bi-zu-i pe Domnul vom che-ma Nu-me-le Lui nu ne te-mem nu ni-e fri - că Dumne-zeu es-te cu noi
œ
? # # .. œ& ‰ ‰ ‰
J œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œœ œ
VOI CÂNTA DOAMNE ÎN VECI! -p3

Bm G D A
#
& # ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ..
61 1
‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œ œ œ œ ˙
œ œœ œœ ˙
Bra-țul Lui e pu-ter - nic nimeni nu es-te ca El cân-tă Ce- lui ca - re veș - nic vi - ne când îl chemi
#
&#‰ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ ˙
..

G D
C A add4 A
>j > >
B add4 B
> > >j ƒj
# # # # >œ .. >œ >œ >œ >˙
B A
# ‰
& # ‰ n œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ 24 œœ œœ œœ œœ œœ 44 ww œœ œœ œœ
65 2
˙˙ œœ œœ œœ œ œ œ œ ˙ œœ œœ œœ ‰
œ œ œ œ. œ œ œ ˙ œ œ œ
J

>>> >œ >œ >œ >œ >˙ œ > ƒ


cân-tă Ce-lui ca-re veș - nic vi-ne când îl chemi Voi cân-ta
# 2 4 ? ‰ œ œ œ #### .
œ œ
&#‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4œ œœ œœ4w ˙ œ œ œ œ. œ œ œ ˙ œ œ œ ‰ &‰ j œ œ
œ
J J
> >
C #m
E B
G# G#
E B A E
## ˙ œ œ œ œ œ œ j œ ˙ œ œ
& # # .. ˙ œ œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ œœ œ œ œœ œ œ œ œœ œœ œœ ˙˙ ‰ œœJ œœ œ ˙ œ œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ œœ œ
71

Doamne-n veci voi ves - ti cât de mult ai lu - crat A - ju - tor Tu mi-ai dat când în ru-
#### . ‰ j œ œ ˙ œ
& . ˙ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ
œ ˙ œ

E E E A C #m
C# G# G# F# A
A add2 B add4 B E B
# # # # œ œœ œ œ j
œœ ˙˙ œœ œj œœ œœ ..
œœ .. œj œœ œœ œ œ
77
˙˙ ˙˙
1
& œ œœ œ œ œœ œœ œ ˙˙ .. ww œ œ
œ œœ œ œ œ ˙˙ œœ œ œ J œJ
œ J
- gă sme-rit te-am che-mat. Vred-nic ești în veci voi cân-ta Voi cân-ta
#### j j j .
& œœ œ œ œ Œ œ ˙ œ œ œ œ .
œ œ œ ˙. ˙ ˙ w œ. œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ

E E
B E B CODA C # E
##
A
œ
& # # œœ .. œ ˙.
j j j
84

œœ œœ œœ œ ˙ .
2
œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ .. œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ
J œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ J
ești în veci voi cân - ta me - reu vom cân - ta
#### j ? j j œ
& œ œ œ œ œ œ ˙. œ œ œ œ œ œ. œ œ &œ œ œ œ
œ. ˙ œœœ œ œ œ œ

E E A
C# U
B add4 B E
#### w
A E
˙˙ .. j j
89
w œœ œœ
rit.
& œœ œœ .. œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ œœ œœ œ˙ . œ ˙
œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ J
me - reu vom cân - ta
#### j ? j j œ
U
& œ. œ ˙ ˙. œ œ œ œ œ œ. œ œ &œ œ œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ

Vous aimerez peut-être aussi