Vous êtes sur la page 1sur 254

COMUNICARE DE AFACERI ÎN LIMBA FRANCEZĂ

_______________________________________________

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ
„DIMITRIE CANTEMIR”
FACULTATEA DE RELAŢII ECONOMICE
INTERNAŢIONALE BUCUREŞTI

ANCA NAN

COMUNICARE DE AFACERI
ÎN LIMBA FRANCEZĂ

MANUAL DE STUDIU INDIVIDUAL

UZ INTERN

1
COMUNICARE DE AFACERI ÎN LIMBA FRANCEZĂ
_______________________________________________

BRAŞOV
2011

CUPRINS

INTRODUCERE ............................................................................................................................................6

Unitatea de învăţare 1
Dossier 1: Biographies
1.1. Contenu – A. L'interview - B. Personnalité 9
1.2. Objectifs langagiers – Vocabulaire 10
1.2.1 Compréhension 10
1.2.2. Communication - Le CV et la lettre de candidature – Exercices 11
1.3. Objectifs grammaticaux – Perfectionnez votre grammaire 12
1.3.1. Passe - Présent - Futur – Exercices 12

Unitatea de învăţare 2
Dossier 2: La vie citadine
1.1. Contenu – A. Contrastes
B. Paris et sa banlieue
1.2. Objectifs langagiers - Vocabulaire
1.2.1 Compréhension - Vocabulaire
1.2.2. Communication - Parler et convaincre - Exercices
1.3. Objectifs grammaticaux - Perfectionnez votre grammaire
1.3.1. Le récit. L'emploi de 1'imparfait et du passe compose
1.4. Agir en français - Palmarès des villes françaises – Exercicces de traduction

Unitatea de învăţare 3
Dossier 3: La France dans le monde
1.1. Contenu – A. Stéréotypes et réalités
B. Opinions
1.2. Objectifs langagiers- Vocabulaire
1.2.1. Communication: Exprimer une opinion personnelle - Exercices
1.3. Objectifs grammaticaux - Perfectionnez votre grammaire
1.3.1. Grammaire: Le subjonctif. Exercices
1.4. Agir en français. - Voici la France

Unitatea de învăţare 4
Dossier 4: Influences culturelles - la francophonie
1.1. Contenu – A. Ils ont choisi le français
B1: Le français québécois –
B.2: La francophonie: Etats ou pays ?…
B.3: Universités et réseaux francophones
1.2. Objectifs langagiers- Vocabulaire
1.2.1. . Agir en français - Les pays franc ophones
1.2.2 Communication - Rédiger un texte. Exercices
2
COMUNICARE DE AFACERI ÎN LIMBA FRANCEZĂ
_______________________________________________

1.3. Objectifs grammaticaux - Perfectionnez votre grammaire


1.3.1. Exprimer l’interrogation. Exercices.

Unitatea de învăţare 5
Dossier 5: Les informations entre mensonge et vérité
1.1. Contenu – A. Le temps et l’ image
B. Les medias - la méfiance règne
1.2. Objectifs langagiers - Vocabulaire
1.2.1. Communication - Interviewer. Exercices
1.3. Objectifs grammaticaux - Perfectionnez votre grammaire
1.3.1. Les indéfinis (adjectifs, pronoms, adverbes)
1.4. Agir en français - Exercices

Unitatea de învăţare 6
Dossier 6: La campagne publicitaire

1.1. Contenu – A. Une consommatrice piégée


B. Nous vivons tous de la vente de quelque chose
1.2. Objectifs langagiers - Vocabulaire
1.2.1 Compréhension – Vocabulaire. Exercices.
1.2.1. Agir en français – La Publicité – dalogues, exercices, textes
1.2.2. Communication - Rédiger et interpréter un message publicitaire - Exercices
1.3. Objectifs grammaticaux - Perfectionnez votre grammaire
1.3.1. Les pronoms relatifs. Les propositions relatives. Exercices.

Unitatea de învăţare 7
Dossier 7: Disparation et retour d'une science; la géopolitique
1.1. Contenu - A. Une tentative de définition
B. Chronique d'une science
1.2. Objectifs langagiers - Vocabulaire
1.2.1. Communication - Informer, définir des termes, des concepts - Exercices
1.2.2. Agir en français - Karl Haushofer - Exercice de traduction
1.3. Objectifs grammaticaux - Perfectionnez votre grammaire
1.3.1. Les constructions passives. Exercices.
1.3.2. Les pronoms relatifs composent. Exercices.

Unitatea de învăţare 8
Dossier 8: La télévision en question
1.1. Contenu – A. Pour ou contre la télévision ?
B. Portrait du téléphone - type
1.2. Objectifs langagiers - Vocabulaire
1.2.1. Compréhension – Vocabulaire. Exercices.
1.2.2. Communication - Exercices Critiquer - Exercices
1.2.3. Agir en français - Télévision et morale. Exercices de traduction
1.3. Objectifs grammaticaux - Perfectionnez votre grammaire
1.3.1. Expression du temps. Exercices

3
COMUNICARE DE AFACERI ÎN LIMBA FRANCEZĂ
_______________________________________________

Unitatea de învăţare 9
Dossier 9: La presse et le fait divers
1.1. Contenu – Faits divers (A, B, C)
1.2. Objectifs langagiers - Vocabulaire
1.2.1. Compréhension – Vocabulaire.
1.2.2. Agir en français - Exercices
1.3. Objectifs grammaticaux - Perfectionnez votre grammaire
1.3.1. L'expression de la durée et le récit
1.3.2. Exercices

Unitatea de învăţare 10
Dossier 10: Profession journaliste
1.1. Contenu – A. Enquête
B. Comment lit-on ? Que lit-on ?
1.2. Objectifs langagiers - Vocabulaire
1.2.1. Compréhension – Vocabulaire. Exercices
1.2.2. Communication - Journal d'information-Projet.
Description, fonction, organisation - Exercices
1.3. Objectifs grammaticaux - Perfectionnez votre grammaire
1.3.1. Présenter un fait: certitude, doute, (Im) possibilité, (Im) probabilité
1.3.2. Exercices
1.3.3. Le discours indirect - Exercices

Unitatea de învăţare 11
Dossier 11: Lieux de mémoire
1.1. Contenu – A. Une région: Charente - Maritime, la clairière atlantique.
B.Une ville et son histoire: Sarlat
C. Décrire un paysage: Le Périgord
1.2. Objectifs langagiers - Vocabulaire
1.2.1. Compréhension - Vocabulaire
1.2.2. Communication - Un reportage - Projet
1.3. Objectifs grammaticaux - Perfectionnez votre grammaire
1.3.1. Le passe simple.
1.4. Agir en français - Exercices

Unitatea de învăţare 12
Dossier 12: Environnement 2000
1.1. Contenu – A. Marée noire sur le littoral atlantique. Le naufrage de l'Erika.
B.Témoignages
1.2. Objectifs langagiers - Vocabulaire
1.2.1. Compréhension - Exercices
1.2.2. Agir en français - Etes-vous pour ou contre l'écologie ?
1.2.3. Communication - Prendre position, défendre une attitude, réagir – Exercices - Projet
1.3. Objectifs grammaticaux - Perfectionnez votre grammaire
1.3.1. La nominalisation. Exercices

Unitatea de învăţare 13
Dossier 13: La technologie informationnelle dans la vie quotidienne

4
COMUNICARE DE AFACERI ÎN LIMBA FRANCEZĂ
_______________________________________________

1.1. Contenu – A. Halte au harcèlement faxe - Exercices


B. Le bond technologique - Repérer et interpréter
C. Le livre du troisième type - Analyser et interpréter
1.2. Objectifs langagiers - Vocabulaire
1.2.1. Compréhension - Exercices
1.3. Objectifs grammaticaux - Perfectionnez votre grammaire
1.3.1. La supposition et l'hypothèse Exercices

Unitatea de învăţare 14
Dossier 14: Vie publique, vie privée
1.1. Contenu – A. L'héritage d'Athènes – Réflexions
B. L'actualité
C. Intimité mensonge et politique
1.2. Objectifs langagiers - Vocabulaire
1.2.1. Analyse et réflexion - La vie privée des personnes publiques
1.2.2. Communication - Contacts - Noms – Espaces
- Réfléchir et comparer
1.3. Objectifs grammaticaux - Perfectionnez votre grammaire
1.3.1. Exercices de traduction . Test

Unitatea de recapitulare/evaluare I
Révision I

1.Texte - Compréhension
2. Vocabulaire - Exercices
3. Gramaire - Tests

Unitatea de recapitulare/evaluare II
Révision II
1.Texte - Compréhension
2. Gramaire - Exercices

Corrigés des exercices


Bibliographie

5
COMUNICARE DE AFACERI ÎN LIMBA FRANCEZĂ
_______________________________________________

INTRODUCERE

Obiectivele cursului

Disciplina Comunicare de afaceri în limba franceză este înscrisă în planul de învăţământ în


cadrul disciplinelor cu caracter teoretico-aplicativ ca urmare a faptului, că una dintre cele mai
pregnante tendinţe din domeniul economic şi paraeconomic o reprezintă internaţionalizarea şi
globalizarea afacerilor.
Din această perspectivă, cunoaşterea limbilor străine, cu referire specifică la limba franceză,
a devenit, putem spune, o condiţie obligatorie în exercitarea profesiei de economist şi în mod
deosebit a unui economist specializat în relaţii internaţionale.

Cursul Comunicare de afaceri în limba franceză se adresează studenţilor de nivel intermediar-


avansat, care stapanesc bine structurile lexico-gramaticale fundamentale ale limbii franceze şi este
destinat continuării studierii acestei limbi în vederea unei utilizări corecte într-un context
profesional.
Pentru stabilirea conţinutului tematic, lingvistic şi comunicativ, au fost evaluate nevoile
viitorilor specialişti în economie în funcţie de situaţiile profesionale care implică folosirea limbii
franceze în domeniile activităţii comerciale: servicii, comerţ, industrie.
Acest curs are la bază un cracter profund pragmatic, scopul fiind acela de achiziţionare a
cunoştinţelor şi deprinderilor, orale şi scrise, utile în activitatea profesională şi necesare dobîndirii
unei reale autonomii de informare si comunicare în limba franceză.
În acest sens, obiectivele gramaticale se supun obiectivelor lingvistice. Cracteristicile
situaţiilor de comunicare ale fiecărei unităţi didactice au impus alegerea vocabularului şi a actelor
de vorbire, ca şi algerea structurilor morfo-sintactice care să permită exprimarea conţinutului.

Competenţe conferite

După parcurgerea acestui curs, studentul va dobândi următoarele competențe generale și


specifice:
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice
disciplinei)
 receptarea mesajului scris în limba franceză, în vederea documentării şi informării în
literatura economică de specialitate;
 receptarea şi comunicarea mesajului oral în limba franceză, centrată pe situaţiile de
comunicare socio-culturală şi profesională;
 comunicarea scrisă în limba franceză, accentul fiind pus pe tehnici de redactare a unor
texte specifice profesiei.
3. Instrumental-aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice
specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
 abilităţi de folosire a instrumentelor de lucru in domeniu: dicţionare, cărţi de verbe,
manuale de gramatică, compedii de specialitate, materiale audio-video, etc. ;
6
COMUNICARE DE AFACERI ÎN LIMBA FRANCEZĂ
_______________________________________________

 capacitatea de a transpune în practică cunoştiinţele dobândite în cadrul cursului;


 abilităţi de creare şi comunicare a propriilor idei vorbitorilor de limbă franceză;
 capacitatea de a concepe şi redacta un mesaj sau o corespondenţă scrisă în limba
franceză.
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific /
cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de
valori culturale, morale şi civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în
activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor
ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane / instituţii cu responsabilităţi
similare / participarea la propria dezvoltare profesională )
 valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice
 angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane / instituţii cu responsabilităţi similare
 participarea la propria dezvoltare profesională

Resurse şi mijloace de lucru

Cursul dispune de manual scris, supus studiului individual al studenţilor, precum şi de


material publicat pe Internet. În timpul convocărilor, în prezentarea cursului sunt folosite
metode interactive şi participative de antrenare a studenţilor pentru conceptualizarea şi
vizualizarea practică a noţiunilor predate, echipamente audio- vizuale, instrumente de lucru
de tipul dicţionarelor, cărţilor de verbe, manualelor de gramatică, compediilor de
specialitate, ziarelor şi revistelor de specialitate în limba franceză.

Structura cursului
Cursul este compus din 14 unităţi de învăţare şi 2 unităţi de bilanţ şi evaluare:

Unitatea de învăţare 1 Dossier 1: Biographie (2 ore)


Unitatea de învăţare 2 Dossier 2: La vie citadine (2 ore)
Unitatea de învăţare 3 Dossier 3: La France dans le monde (2 ore)
Unitatea de învăţare 4 Dossier 4: Influences culturelles - la francophonie (2 ore)
Unitatea de învăţare 5 Dossier 5: Les informations entre mensonge et vérité (2 ore)
Unitatea de învăţare 6 Dossier 6: La campagne publicitaire (2 ore)
Unitatea de învăţare 7 Dossier 7: Disparation et retour d'une science; la géopolitique (2 ore)
Unitatea de învăţare 8 Dossier 8: La télévision en question (2ore)
Unitatea de învăţare 9 Dossier 9: La presse et le fait divers (2 ore)
Unitatea de învăţare 10 Dossier 10: Profession journaliste (2 ore)
Unitatea de învăţare 11 Dossier 11: Lieux de mémoire(2 ore)
Unitatea de învăţare 12 Dossier 12: Environnement 2000 (2 ore)
Unitatea de învăţare 13 Dossier 13: La technologie informationnelle dans la vie quotidienne
(2ore)
Unitatea de învăţare 14 Dossier 14: Vie publique, vie privée (2 ore)
Unitatea de recapitulare Révision I (2 ore)
/evaluare I
Unitatea de recapitulare Révision I (2 ore)
/evaluare I

Teme de control (TC)

7
COMUNICARE DE AFACERI ÎN LIMBA FRANCEZĂ
_______________________________________________

Desfăşurarea temelor de control se va derula conform calendarului disciplinei:


1. Unitatea de recapitulare /evaluare I
2. Unitatea de recapitulare /evaluare II

Bibliografie obligatorie:

1) Cilianu-Lascu, Corina, - Limba franceză pentru afaceri, Edit. Teora, 2005


2) Cilianu-Lascu, Corina, - Franceza pentru economişti, Edit. Teora, 2006
3) PAOLETTI, Michel, STEELE, Ross, Civilisation française quotidienne. Les Editions Didier,
Paris, 1991
4) Gruber,C., Lupchian, G., - Le plaisir de parler français, Edit. Pro Universitaria, 2006
5) TUTESCU, Mariana, Du mot au texte. Exercices de français pour les avancés, Editions
Cavallioti, 1996.

Metoda de evaluare:
Examenul final se susţine sub formă orală, pe bază de bilete cu subiecte legate strict de
tematica studiată şi ţinându-se cont de participarea şi activitatea fiecărui student la seminarii,
precum şi de rezultatul la temele de control.

8
COMUNICARE DE AFACERI ÎN LIMBA FRANCEZĂ
_______________________________________________

Dossier 1
BIOGRAPHIES
Texte A: L'interview
Dans une grande entreprise de construction, avant une réunion de travail, le PDG arrive,
accompagne d'un nouveau directeur de section.
Le PDG: Je vous présente notre nouveau collaborateur, Philippe Aubry, charge de mettre en
place la section urbanisme.
Un jeune cadre: Vous prenez du café, Philippe? II est encore chaud.
P.A.: Oui, merci.
Le chef du personnel: Philippe Aubry? C'est vous qui avez écrit La vie moderne et I
'urbanisme, je suppose?
P.A.: Oui, oui. C'est un livre de jeunesse, j'étais encore a l'université.
Le chef du personnel: Vous aviez a l'époque l'intention d'enseigner a l'université, n'est-ce pas?
P.A.: En effet, j'ai enseigne quelques années a l'université de Nanterre, mais j'ai décide
ensuite de me consacrer a la vie active des entreprises. Créativité et compétition, c'est ce que je
recherchais.
Le chef du personnel: Vous êtes tout de suite entre chez Bouin?
P.A.: Non. J'ai d'abord été chef de section au ministère de l'Equipement et du Logement.
Mais je ne m'entendais pas très bien avec mon patron. Nos conceptions en matière d'urbanisme
étaient très différentes.
Un jeune cadre: Alors vous avez quitte le ministère?
P.A.: Oui, c'est qa. J'ai profite d'une offre de l'institut de recherche dans le bâtiment de
Boston et je suis parti aux Etats-Unis.
Un jeune cadre: Et vous êtes reste longtemps aux Etats-Unis?
P.A.: Quatre ans. C'est la que j'ai rencontre monsieur Bouin, lors d'un colloque international.
Intéresse par mes travaux, il m'a propose de rentrer en France comme directeur de sa section
urbanisme.
Le chef du personnel: Donne vous arrivez des Etats-Unis?
P.A.: Non, non, je viens de passer une année au siège de Paris. Comme vous savez,
monsieur Bouin a décide de créer une nouvelle section ici. II m'a charge d'en prendre la
responsabilité.
Le P.D.G.: Bon, c'est très bien tout ca, mais c'est l'heure de votre réunion. Alors, bonne
chance et a bientôt.

Texte B: Personnalités
Albert COHEN (1859-1981) est ne a Corfou en Grèce. II a fait ses études secondaires à
Marseille et ses études universitaires à Genève ou il a obtenu la nationalité suisse. D'abord avocat,
puis fonctionnaire a l'Organisation internationale pour les Refugies, il a commence très tôt sa vie
d'écrivain en collaborant a diverses revues, dont la Revue juive.
II a publie Sola (1930), Mange clous (1938) qui décrit la saga d'une famille juive orientale,
Le livre de ma mère (1954), Belle du Seigneur (1968), merveilleux roman d'amour, Les valeureux
(1969), 6, vous frères humains (1972) et Cornets (1978).
Albert Cohen est un des plus grands écrivains contemporains, son œuvre reflète son amour
de la langue française. S'adressant à la France dans O, vousfreres humains, il a écrit:

9
COMUNICARE DE AFACERI ÎN LIMBA FRANCEZĂ
_______________________________________________

"Tu m'as forme a ton génie (...) tu m'as donne ta


langue (...) ta langue qui est mienne et pays de
mon âme, ta langue qui m'est aussi une patrie.

10
COMUNICARE DE AFACERI ÎN LIMBA FRANCEZĂ
_______________________________________________

Hubert REEVES, astrophysicien. Ne le 13 juillet 1932 a Montréal (Canada). Fils de Joseph


Aime Reeves, représentant et de Mme, née Manon Beaupré, Père de 4 enfants: Gilles, Nicolas,
Benoit, Evelyne. Etudes: Collège Jean-de-Brébeuf a Montréal, Universite de Montréal, Universite
Mc Gill (Canada). Diplômes: Bachelot of science, Master of science (physique atomique), Doctorat
of physiques (astrophysique nucléaire de la Cornell Université (Etats-Unis). Carrière: conseiller
scientifique a la Nasa (1960-1964), directeur de recherche au CNRS (depuis 1966), membre de la
Société française de physique, membre de la Société royale du Canada (depuis 1991), auteur de
séries comme La vie dans I’ univers (1982), de films scientifiques: Le Soleil, notre étoile (1981), etc.
(Ouvres: Poussières d'étoiles (1984), Malitorne (1990), Compagnons de voyage (1992); nombreux
articles relatifs a astronomie, l'astrophysique, le nucléaire. Décorations: Chevalier de la Légion
d'Honneur, Officier de l'ordre du Canada. Distraction: musique. Sport: ski.
(D'âpres Who's who in France, 1995)

VOCABULAIRE

11
COMUNICARE DE AFACERI ÎN LIMBA FRANCEZĂ
_______________________________________________

L'entreprise le PDG Les études


- président directeur général les cadres enseigner - donner des cours
-les employés -Enseignement public, - prive - libre
Une entreprise - publique -privée -confessionnel Enseignement
- coopérative-familiale une boite universitaire diplômes universitaires.
(Fam) - une société une PME - Baccalauréat - Licence - Maitrise - Agrégation
une petite ou moyenne entreprise -Doctorat -passé - un examen
Des PME - petites et moyennes - son bac
entreprises - sa license
Monter une entreprise diriger une etre - licencie
entreprise mettre en place une - diplome de l'Universite
nouvelle section = créer et organiser - brevet
embaucher - engager; l'embauche (0 echoer un examen
licencier - congédier - débaucher Recaler quelqu'un a un examen (Fam.) =
-renvoyer - mettre a pied (Fam.) - refuser Elle s'est fait recaler au bac. II est recale
mettre a la porte (Fam.); le examen - épreuve de repêchage (Fam.) = permet
licenciement. aux candidats élimines d'être admis.

12
COMUNICARE DE AFACERI ÎN LIMBA FRANCEZĂ
_______________________________________________

Diplôme:
Enseignement secondaire
C.A.P. - Certificat d'aptitude professionnelle Etablissements
Enseignement supérieur IUT - Institut universitaire de technologie
B.E.P. - Brevet d'études professionnelles CNRS - Centre national de la recherche
B.T.S. - Brevet de technicien supérieur Scientifique
D.E.U.G. - Diplôme d'études universitaires L’ENA -Ecole Nationale d'Administration
Générâtes Les "Enarques" = diplômes de l'ENA
D.U.T. - Diplôme universitaire de technologie ENS - Ecole Normale Supérieure

13
Je vous présente Sylvie Durand, Présenter une personne
Une amie d'enfance
architecte
Celle qui a réaménage notre
maison
- Enchanté Ravi de faire votre connaissance.
Devant un public:
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'ai le plaisir / l'honneur de vous présenter.
Cher(s) auditoire (invites), nous accueillons aujourd'hui ...

COMPREHENSION A
vous !
1. Lisez par rôles le dialogue A. Rétablissez les principales étapes du parcours professionnel de
Philippe Aubry. Notez les terms qui designent:
- la fonction professionnelle ou la relation professionnelle;
- les lieux spécifiques de travail.
2. Rédigez votre C.V. Vous voulez postuler à un emploi a mi-temps de collaborateur à un quotidien -
une agence de publicité - un poste de radio. Comment vous presentez-vous?
3. Lisez les textes B.
a) Au Salon du livre vous présentez Albert Cohen à l’ occasion de la réédition de son roman
Belle du Seigneur.
b) Vous devez parler d'Hubert Reeves dans les situations suivantes:
- Au centre culturel de votre ville Hubert Reeves vient faire une conférence. En tant que
directeur de l'établissement vous le présentez au public.
- Dans une soirée vous présentez H. Reeves à votre amie, écrivain et canadienne.
4. Vous avez la possibilité d'inviter dans votre faculté une personnalité célèbre. Choisissez cette
personnalité et expliquez les raisons de votre choix.

COMMUNICATION
LeCV et la lettre de candidature.
A. Lisez le C.V et la lettre et répondez aux questions.

Nelly Ballereau
111, boulevard des Capucines
03100 MONTLUgON
Tel: 70 28 30 65
Née le 13 décembre 1958
FORMATION
BTS de secrétariat trilingue (anglais- allemand).
Baccalauréat série A5 - Académie de Clermont-Ferrand (1976)
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Secrétaire correspondancière (français-allemand-anglais). FORD, Cologne (Allemagne) 1993-1995.
Secrétaire chargée de la correspondance clients (anglais et allemand). Société Interdistrict (Grenoble
38) de 1985 a 1991.
Secrétaire commerciale, chargée du suivi et des relations clientèle. Société Perrot-Lerot (Moulins
03) de 1980 a 1984.
Serveuse dans un pub Salford (Angleterre) mars a décembre 1979.
AUTRES EXPERIENCES
Stage ANPE: connaissance du traitement de textes Word, mars 1993.
Stage AFPA: analyste-programmeur (Blois 41) Janvier à septembre 1991.
DIVERSES

Connaissance de divers systèmes informatique et de la programmation.


Maitrise des traitements de textes Word et Ami Pro. Monitrice a l'école de
ski de Superbes se (63).
LETTRE DE CANDIDATURE
Nelly Ballereau
111, boulevard des Capucines
03100 MONTLUgON
Tel: 70 28 30 65
Nee le 13 decembre 1958
Société Euro export ZI des Alouettes 002200 Casset Objet: candidature a 1'emploi de secrétaire
trilingue
Montluçon, le 2 février 1995
Monsieur le directeur du personnel,
Suite à l'annonce parue dans le journal Le Monde du ler février 1995, je me permets de vous
adresser mon curriculum vitae pour le poste de secrétaire trilingue.
Mes diverses expériences à l'étranger m'ont permis d'acquérir une bonne maitrise de
l'anglais et d’allemand et je recherche actuellement un emploi qui me permette de développer mes
qualités d'organisation et mon sens des contacts. Je suis sure que vous apprécierez le sérieux et le
dynamisme dont je fais preuve dans mon travail.
Souhaitant que ma proposition retienne votre attention, je me tiens à votre disposition, afin
de vous exposer plus clairement mes motivations.
Je vous prie d'accepter, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
B. Retrouvez le plan de sa lettre en remettant ces éléments dans 1'ordre. II en manqué un, trouvez-le.
1. Exprime sa disponibilite.
2. cite les documents qu'elle joint à son courrier.
3. développe les points importants de son CV en rapport avec les demandes de l'annonce.
4. utilise une formule de politesse.
5. Appliqué pour quoi elle ecrit.
6
Presenter une lettre de candidature
La lettre de candidature complète le CV, dont elle met en valeur certains aspects, selon les
demandes de l'annonce. PRESENTATION
Ecrire sur une feuille blanche de format standard (21x29 cm). La lettre doit être
manuscrite et il faut envoyer 1'original.
L'écriture doit être soignée et le texte aère (marge a droite et a gauche et paragraphe pour
chaque point développe). ORGANISATION DE LA PAGE
Rappeler en haut et à gauche ses références (nom, prénom, adresse et numéro de téléphone).
Rappeler en haut et à droite le nom et I’ adresse de l'entreprise à laquelle on s'adresse.
Indiquer 1'objet de sa lettre.
CONTENU DE LA LETTRE
Adresser la lettre a: Monsieur le Directeur du personnel (pour une entreprise de plus de
200 employés) ou Monsieur le Directeur pour une plus petite entreprise.
Rappeler le numéro de l'annonce ainsi que le nom et la date du journal dans lequel elle
est parue.
Indiquer la nature de 1'emploi auquel on prétend.
Développer les points importants de son CV en rapport avec les demandes de l'annonce. t
Exprimer sa disponibilité et solliciter un rendez-vous.
Ne pas oublier la formule de politesse.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments les
Meilleurs.
Veuillez accepter, Madame, l'expression de ma respectueuse considération.
Croyez, Monsieur, a mes meilleurs sentiments.
Je vous prie de recevoir, Monsieur, l'assurance de mes sentiments distingues.
Pièce jointe: indiquer les documents que Ton joint a sa lettre.

C. En vous aidant du tableau ci-dessus et de la lettre de N. Ballereau, reconstituez une lettre de


candidature avec les éléments proposes.
a. Intéresse par le poste de responsable du service commercial que vous cherchez à pourvoir,
je vous prie de trouver ci-joint mon curriculum vitae.
b. Je vous propose de nous rencontrer afin d'envisager une future collaboration.
c. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
d. Commercial depuis douze ans dans le secteur automobile, je cherche actuellement un
poste à responsabilités qui puisse me permettre de développer mon sens de l'organisation.
D. Cherchez dans les journaux, rubrique offres d'emploi, des postes dans la communication ou les
relations publiques.
Ecrivez une lettre de candidature. Vous vous présentez à l'interview. Jouez la scène.

GRAMMAIRE
Passe - Présent - Futur Exprimer le
passe, le présent, le futur
Passe compose
J'ai travaille Tu as Je suis allé(e) Tu es
travaille Il/elle allé(e) Il/elle est
Hier travaille Nous avons allé(e) Nous sommes au cinéma
L'année dernière travaille Vous avez allé(e)s Vous êtes
Le 25 avril travaille Ils/elles ont allé(e) Ils/elles sont
travaille Imparfait allé(e)s
J'étais Tu étais
Il/elle était Nous
étions Vous étiez à Paris
Ils/elles étaient
Présent Je voyage
Tu voyages Il/elle
voyage Nous
voyageons Vous Passe récent
voyagez Ils/elles Je viens de partir. pour Lyon
Aujourd'hui voyagent
Maintenant
Présent progressif
Je suis en train de lire.
Futur proche
à Lille
Je vais arriver
Futur
Je visiterai Tu
Demain visiteras Il/elle
L'année prochaine visitera Nous New York
visiterons Vous
visiterez Ils/elles
visiteront
NB:
1. Le passe compose des verbes suivants se forme avec "être" : a) Les verbes pronominaux:
Nous nous sommes rencontre(e)s; b) les verbes: aller, venir, partir, arriver, rester, monter,
descendre, entrer, sortir, tomber, retourner, passer (déplacement), naitre, mourir (changement
d'état).
2. Dans le récit le passe compose est utilise pour les actions principales; imparfait est utilise
pour les actions secondaires et les circonstances des actions principales.
EXERCICES
1. RECONNAITRE LES TEMPS

Je travaillerai ou je m'inscrirai à 1'université.


C'était un travail intéressant. J'organisais
des expositions. Je viens de quitter le
musée. Nous ne nous sommes plus parle. Je
lis. Je me promène.

Michel Blin, actuellement au chômage, raconte. Je me suis dispute avec le directeur.


Remettez les phrases dans l'ordre
Chronologique. Imaginez son récit en ajoutant
des précisions de temps (Pendant six mois... Un
jour... Alors...)
Je suis au chômage.
J'ai travaille musée.
Je vais m'inscrire à l'ANPE (Agence nationale
pour l'emploi).
"Pendant six mois, j'ai travaille au musée. C'était un travail..."
2. PASSE COMPOSE OU IMPARFAIT
Mettez les verbes entre parenthèses au passe compose ou a l'imparfait. Modifiez l'orthographe
Des pronoms quand c'est nécessaire.
La mère du narrateur vient de mourir.
"Je (prendre) 1'autobus a deux heures. II (faire très chaud). Je (manger) au restaurant, chez
Céleste, comme d'habitude. Lis (avoir) tous beaucoup de peine pour moi et Céleste me (dire):
"On n'a qu'une mère". Quand je (partir), ils me (accompagner) a la porte. Je (être) un peu
Étourdi parce qu'il (falloir) que je monte chez Emmanuel pour lui emprunter une cravate (...)"
(Albert Camus - L'Etranger)
3. DU PASSE AU FUTUR
Elle raconte ce qu'elle a fait et parle de ses L'an dernier...
Projets. Campez son personnage tout en Beaucoup de travail.
Utilisant les items ci-contre: Pas de vacances.
Examen difficile.
Rencontre avec Loïc
Cette L'an prochain...
année, Prendre un an de congé
Fatiguée
Toujours pas de vacances. Partir en voyage
Travail a mi-temps. Visiter I'Asie
Manage avec Loïc Chercher un travail là-bas.
4. RETROUVAILLES
Lis ne se sont pas vus depuis longtemps. Lis se retrouvent. Imaginez les scènes. Jouez-les.
Lis étaient étudiants dans la rame université. II sort de prison. II retrouve ses anciens
lis ne se sont pas vus depuis dix ans. Complices.
"Alors, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu as fait ces dernières années? Qu'est-ce que
Tuais en ce moment?"
Mini-portraits. Complétez avec ETRE, AVOIR, ALLER, FAIRE:
a. II ........... français. II ......... très connu des amateurs de football. II ............... les cheveux
Bruns. II..................très souvent au stade parce qu'il........................du football tous les jours.
b. Isabelle ......... vingt ans. Elle .......... étudiante a la Faculté des Lettres d'Aix. Elle..............
Grande, elle ........ sympa^ mais elle ........... un défaut: elle ............ toujours raison! Elle ........... une
Passion pour le théâtre elle y............une fois par mois. Elle............aussi du piano et du chant. Elle
Déteste le sport, elle n'en.........pas du tout.
c. Jacques et Christine ............. inséparables. Lis ........... marseillais. Lis ............ une petite
Librairie au centre de Marseille. Le matin, ils ............ toujours en retard! Dans le quartier tout le
Monde les aime car ils...........le cœur sur la main^; oui, ils..................vraiment généreux; ils............
Plaisir a tout le monde. Et peuvent ils sont vraiment drôles: ils.......des blagues du matin au soir. Ils
.............Une passion: la pèche a la ligne; ils y.............tous les dimanches.
d. Nous...................franc-comtois. Nous...............la chance d'habiter un joli petit village de
Franche-Comté. Maintenant, nous ........... presque l'âge de la retraite. Nous .................. une grande
Ferme à la campagne. Deux fois par semaine, nous ...............à la ville à la marche pour vendre les
Produits de la ferme, plus particulièrement notre fromage car nous le........................nous-mêmes.
e. "J'en...........assez de vous! Vous..............soif, vous................faim, vous...............mal a la
tète ou vous ................. mal aux dents! Vous ................ trop chaud ou vous ................ froid! Vous
n'............jamais bien! Vous...............des enfants insupportables!"
5. Complétez cette lettre avec les formes correctes du présent des verbes: ETRE, AVOIR, FAIRE,
ALLER.
Cher Roberto,
Je..............français, je............originaire du nordde la France. J'............Une grande famille,
Nous...........six frères et sœurs.
J'......... Treize ans. Je..........assez grand. J'..............Des cheveux bruns. Je.................plutôt
Bon élève. Le dimanche, je..............du foot, j'adore le football! J'aime aussi la musique, je...............
De la guitare. Confrère aine...................une moto, c'...........Super, je.............souvent avec lui!
Et toi, qui......-tu? Tout ce que je sais, c'.........Que tu..........italien et que tu habites a Milan.
.....-ce que tu.........defreres? .............-ce que tu...........du sport? Ou .............-tu en vacances?
Ecris-moi vite.
A bientôt,
Tristan
6. Selon le modèle des exercices précédents, rédigez la première lettre à un correspondant
français.

1. sympa: sympathique
2. avoir le cœur sur la main: être prêt à aider tout le monde
3. faire des plagues: pleasanter
Dossier 2
LA VIE CITADINE
Texte A: Contrasts
Une maison de pierre ocre, longue et basse. Une tonnelle de rosiers. A l'ombre d'un
châtaignier centenaire, quatre enfants sont assis autour d'une table. Les. Deux plus grands mordillent
leur stylo, courbes sur les devoirs de vacances. Les deux petits font du coloriage. Sous la tonnelle,
autour de la table trois couples d'ex-citadins partagent leurs expériences:
- C'est 5a, le bonheur! s'exclame Françoise, en balayant l'air d'un geste large, comme si
montagnes, vignes, ciel lui appartenaient.
- Avant, quand il faisait beau, les enfants jouaient sur le parking d’immeuble, au milieu des
voitures. Je deveins les surveiller de la fainter, ajoute Marion.
- Nous habitions à Massy Palaiseau, je travaillais à Versailles, comme chef comptable,
précise son mari, Jean-Pierre. En ville cela devenait invivable: toute la journée à courir, pour
s'entasser, le soir, dans un petit trois pièces. Je rêvais d'une grande maison, d'un jardin ... D'avoir le
temps ... De voir grandir mes enfants ...
- Moi aussi, je voulais changer radicalement de mode de vie, intervient Philippe, le mari de
Françoise. L'appartement trop petit. La tournée des écoles, a huit heures. Un véritable parcours du
combattant, au milieu des embouteillages. Ici, tout se fait dans le calme.
- Là-bas je travaillais à plein temps. Ici, avec les deux sociétés ou je m'occupe de
comptabilité, j'aménage mes horaires comme je veux. On a d'ailleurs tout sous la main: piscine,
tennis, terrain de football, supermarchés, et cela coute infiniment moins cher qu'a Paris.
- A Massy, les enfants tombaient malades pour un rien. Ici, au grand air, ils ne voient jamais
le médecin ... Là-bas, le soir, a table, c'était le règne du surgèle. Ici, ce sont des produits frais
achètes sur le marche....
Là-bas, avant. On dirait des prisonniers récemment libères qui évoquent les heures noires
passées dans leur cachots. ... Ils ont retrouve le gout des choses simples et authentiques. Ici tout est
possible: ils vivent au rythme de la nature, des saisons.

Texte B: Paris et sa banlieue ...


Paris est, a été et sera le lieu privilégie ou aiment s'installer les étrangers du monde entier.
Que ce soit pour des raisons touristiques, professionnelles ou scolaires, les étrangers affluents vers
Paris qui représente, comme le disait si bien Joséphine Baker, "leur seconde patrie" ...
Mais ces étrangers ont volontairement choisi ou accepte de vivre pour un temps a Paris...
II n'en est pas de même pour les étrangers immigres, qui, eux, doivent résider dans des cites,
c'est-a-dire des grands ensembles d'habitation, dans la périphérie parisienne.
La vie dans ces cites de banlieue ne correspond pas souvent aux rêves des habitants. Ils sont
le plus souvent chômeurs, en attente d'un travail, ou très jeunes adolescents, ne s'étant pas intègres
au milieu scolaire du pays.
Certaines cites de la banlieue parisienne sont donne des lieux de malaise et de difficultés de
vivre. Les jeunes, sans occupation, s'organisent en bandes qui effraient et parfois maltraitent les
résidents. Les plus anciens, qu'ils soient Français ou étrangers, ne s'y sentent plus en sécurité: la
peur règne.
La raison essentielle de ce malaise? Le chômage, certes.
Mais aussi les difficultés d'adaptation pour ceux qui ne vivent en France que par nécessite
économique, sans pouvoir, ni vouloir s'intégrer quelque peu a ses modes de vie ...
(D'âpres Le Parisien 14375, 27 novembre 1990.)
......Une robe très légère. A Paris, il .......... seulement quinze degrés, mais a Madrid, ................très
chaud, c'..............encore l'été.
5. Mettez le texte au passe:
Je suis à la terrasse d'un café prés de 1'Opéra. II fait très beau. J'attends une amie. Je regarde
les passants. II n'y a pas beaucoup de monde.
Soudain, je remarque une femme sur le trottoir d'en face. Le feu passe au vert, puis au rouge
et de nouveau au vert, mais elle reste immobile, comme une statue. Elle est grande, très pale et elle
semble fatiguée et même extenuée. Tout a coup, une voiture s'arrête devant elle. Un homme sort. II
porte une petite valise. II est très brun et il a de petites moustaches. II à Faire dangereux. Je suis un
peu inquiet. II tend la valise à la dame et il repart tout de suite. Mais je ne vois pas la suite parce que
mon amie arrive, elle m'embrasse et elle s'assoit en face de moi. Quand je tourne la tête, la femme
n'est plus la.

REPERES
Palmarès des villes françaises
Quelles sont les villes françaises les mieux préparées pour le nouveau millénaire? Ou
trouve-t-on la meilleure qualité de la vie? La plus grande diversité culturelle? Le moins de
cambriolages? Le moins de chômage?_______________________________________________
CLASSEMENT GENERAL
1) GRENOBLE ***
2) LYON ** 7) RENNES 14) TOULOUSE 19) AMIENS
3) PARIS * 9) MARSEILLE 15) ORLEANS 21) POITIERS
4) NANTES 10) CAEN 16) REIMS 22) METZ
4) BESANCON 11) BORDEAUX 16) LILLE 23) LIMOGES
6) STRASBOURG 12) DIJON 18) CLERMONT - FERRAND 24) ROUEN
7) MONTPELLIER 13) NICE 19) SAINT-ETIENNE 25) LE HAVRE

Dans l'Europe économique qui émerge, le dynamisme de Montpellier ou de Toulouse


surpasse celui de Paris. Une des explications tient aux excès de l'hypertrophie parisienne: entre
Paris et le prétendu "désert français", ils ont été de plus en plus nombreux à choisir les charmes ou
la réactivité de la province. L'autre explication tient aux grandes lois de décentralisation du début de
la décennie.
Première: Grenoble! Dynamisme, culture, qualité de la vie, modernité ... c'est la ville de
France la plus équilibrée. Deuxième: Lyon qui, enfin, dépasse Paris. Autres surprises: Lille,
autrefois sinistrée, est la deuxième métropole la mieux armée pour le troisième millénaire;
Strasbourg est, juste derrière la capitale, la deuxième ville la plus culturelle. Et encore: c'est a
Marseille, mais aussi a Besançon et a Lyon, que la qualité de la vie est la plus agréable; Toulouse,
Montpellier mais aussi Caen sont les locomotives du dynamisme économique ...
Trois certitudes émergentes: (1) Malgré son poids historique, politique et économique. Paris a
perdu sa prééminence dans deux des cinq classements retenus (le dynamisme économique
notamment). Du coup, elle cède la place au classement général à Grenoble et a Lyon. (2) Les villes
les mieux préparées à affronter l'an 2000 sont soit les villes les plus "européennes" par leur situation
géographique (Lille, Strasbourg, Grenoble), soit celles qui forment le plus grand nombre de
diplômes (Lyon, Bordeaux). (3) La notion même de ville-espace de vie se modifie. Naguère, on la
définissait par sa masse critique, son poids économique lui permettant de conduire une veritable
politique économique, culturelle ou universitaire. Avec l'Europe, l'espace d'intégration de référence,
la ville subite l'attraction des macro-régions (Catalogne, Flandres...), reléguant les départements au
niveau de simples espaces d'intervention.

Au regard de la qualité de la vie Paris fait le plus mauvaise figure. La capitale paie son
gigantisme par une surdensité de ses logements et une sécurité aléatoire. Puis, chaque jour des
millions d'heures sont perdues en raison de la gestion de plus en plus difficile des mouvements
centrifuges et centripètes qui obligent Parisiens et banlieusards à passer en moyenne plus de deux
heures et demie dans les transports en commun. Le temps perdu dans les déplacements en région
parisienne représente l'équivalent du nombre d'heures de travail de 1'agglomération lyonnaise !
(Le Nouvel Observateur, N°1534, 31.03 - 06.04.1994)

Traduisez les deux derniers paragraphes en roumain.


Dossier 3
LA FRANCE DANS LE MONDE
Texte A: Stéréotypes e£ réalités
L'image d’Epinal du Français n'a pas change. Sur son vélo, le petit bonhomme français,
moustachu, un béret sur la tête, la baguette sous le bras, roule vers le prochain bistrot pour boire un
coup de rouge avec ses copains. II vit à la campagne et se nourrit uniquement de fromage de chèvre,
fait à la maison... Ces images restent imprégnées dans I’ esprit des étrangers, mais aujourd'hui on en
est conscient.
Une étudiante canadienne et un étudiant autrichien de l'institut d'études politiques de Paris
interrogent des touristes étrangers:
- Pourquoi la France attire-t-elle tant de touristes ?
- A mes yeux, la France, c'est Paris, ses cafés, la foule, rue de Rivoli, l'Orangerie aussi et le
Musée d'Orsay. L'impressionisme, j'adore ... je suis étudiant a l'école des beaux arts.
- La France est le pays de la diversité culturelle, du savoir-vivre. J'ai débarqué à Paris,
naturellement, mais j'irai visiter le Périgord, Nîmes, Bordeaux, répond un Britannique.
- Quelle était votre représentation de la France et des Français a l'arrivée ?
- La France, c'est le monde des lettres, de l'art de vivre, les gens savent bien manger, bien
boire et ils ont une bonne mesure des choses, c'est-a-dire qu'ils savent se reposer quand il le faut.
C'est aussi une image légendaire, un pays de rêve, affirme une étudiante tchèque.
- J'étais séduit par la beauté. Pour moi, Canadien, ce pays, c'est "la sophistication", les vins,
les parfums, tout ce qui présente le luxe, le chic.
- Quand on arrive de Colombie on est frappe par cette vie plus élevée et plus sophistiquée
que la notre.
- Je vous confie que la France évoque pour moi 1'Europe, la prospérité et la richesse, dit une
touriste russe.
(Adapte d'âpres "Echos"-N°75 - 1995)

Texte B: Opinions
ETATS-UNIS. Stephen Kaplan, professeur de civilisation française a Cornel
Université. "La France traverse une crise identitaire sans précédent depuis l'après-guerre. Cette
déprimé tient surement a la fin des certitudes des Trente Glorieuses, mais aussi a ce sentiment que
la culture franchise n'exerce plus la même influence, n'offre plus la même densité créative
qu'auparavant. II faut que les Français se réinventent un rêve en réconciliant deux idées qui, chez
eux, sont antagonistes: d'un cote, la République toute-puissante, qui exprime la prééminence du
génie collectif; de l'autre, la "démocratique", la responsabilité individuelle, qui fonde le rêve
américain".
PORTUGAL. Mario Soares, 73 ans, président du Portugal entre 1986 et 1996:
"Apres mes ennuis, sous la dictature de Salazar, c'est la France qui m'a accueilli lors de mon
exil, en 1970. A cette époque, je n'étais pour les autorités de mon pays qu'une sorte de paria. Or ici,
en France, j'ai même pu enseigner à la Sorbonne, participe à la politique française lors des congres
d'Epinay, en 1972. En somme, la France, pour moi, est synonyme de liberté. C'est une terre
d'accueil. Bien sur, il y a une montée de la xénophobie, si Ton en juge par les scores du Front
national. Reste que cette xenophobie n'est pas le fait de tous les Français, mais d'une minorité".
JAPON. Pionnier du multimédia au Japon, Kazuhiko Nishi, 42 ans, président d'ASCII
Corporation.
"Les Français ont un rapport à 1'argent qui ressemble à celui des Japonais. II n'y a pas que le
profit qui compte, il s'agit aussi souvent de sauver la face. Or, si on veut gagner de 1'argent, il faut
n'avoir que §a en tête. Le Minitel, par exemple, était un produit très avance, mais il s'est efface
devant Internet. Et les Français n'ont pas voulu admettre qu'ils avaient perdu...La France peut
apporter beaucoup dans le domaine du multimédia. La seule chose qui compte pour les Américains
2. Mettez les verbes entre parenthèses a la forme qui convient.
Un cadre d'entreprise se plaint de son directeur: "Comment veux-tu que je (prendre) des
vacances ? Le nouveau directeur veut que nous (participer) a des réunions sans fin. II exige que
nous (aller) faire des week-ends de travail avoir la campagne. Pour que je (finir) mon travail, il faut
que je (être) au bureau a 8 heures le matin. Et encore, ce n'est pas toujours suffisant. En ce moment,
un de mes collègues est malade. Eh bien, il faut que je (faire) son travail" !
3. Même consigne.
1
Etes-vous certaine qu'elle (pouvoir) venir ? Malheureusement, je crains qu'il ne (faire) pas beau.
3
II est possible que Sylvie (être) au courant. 4II est douteux qu'elles (savoir) la vérité.5 Elle voudrait
que son mari (aller) consulter une voyante. 6II est peu probable qu'il (vouloir) lui rendre ce service.
4. Rédigez ce que disent ou pensent ces personnes dans les situations suivantes. Utilisez les
expressions de la colonne de droite.
a. II est fatigue. II doit réagir. II se sent seul. II faut que II
faudrait que II
est nécessaire
Je veux que Je
voudrais que
J'exige que
J'aimerais que
Je souhaite que
Nous devrions
Sortir plus souvent
Aller chez des amis
Répondre au courrier que je reçois

b. La directrice réprimande sa secrétaire.


Etre a l'heure Faire votre travail Venir
travailler samedi matin
c. Elle rêve à des projets avec son mari.
Prendre de longues vacances Partir pour
un grand voyage Vivre une grande
aventure

5. Rédigez des dialogues à partir des situations suivantes: Verbes à utiliser:


falloir vouloir
Demander autoriser
vouloir bien admettre
défendre interdire
Refuser s'opposer a

Suivis du subjonctif ou
de l'infinitif
- Un couple explique à un architecte comment doit être leur
maison.
- Mme Martin, avant de partir au travail, explique à Karen,
jeune fille au pair, ce qu'elle doit faire avec les enfants.
- Un nouveau patron très énergique vient d'arriver pour
redresser une petite entreprise mal organisée. II donne ses
ordres. Les employés, qui avaient d'autres habitudes essaient de
l'assouplir. Rein à faire.
6. Les sentiments.
"J'aime qu'on me ré garde"
Nicole Garcia avoue aimer qu'on la reconnaisse dans la rue, qu'un homme 1'aborde pour lui
Demander un autographe, qu'on la trouve belle.

Transformez ces phrases en utilisant le subjonctif présent (les sujets des deux verbes sont
Différents):
'Il aime quand on lui fait des cadeaux. 2 Quand tu boudes, ca m'exaspère. 3 Tu me prends pour un
Imbécile. J'ai horreur de ca. 4 Quand, on est gentil avec lui, il apprécie beaucoup.5 Ne t'en va pas, ca
M’arrangerait.
REPERES
Voir la France
1. Superficie 2. Relief
550 000 km2 Plaines: 2/3 de la superficie totale.
Pays le plus étendu d'Europe occidentale (prés Principaux massifs montagneux: les Alpes
d'un cinquième de la superficie de l'Union (dont le point culminant, le Mont-Blanc
européenne), disposant d'une vaste zone maritime est le plus haut sommet d'Europe
(zone économique exclusive s'étendant sur 11 occidentale - 4 807 mètres), les Pyrénées,
2 le Jura, les Ardennes, le Massif Central et
Millions de km). les Vosges.
3. Climat Rivages codé: ouverte sur 4 espaces
Trois types: océanique (a 1'ouest), méditerranéen maritimes (la mer du Nord, la Manche,
(au sud) et continental (centre et est). l'océan Atlantique et la mer Méditerranée),
4. Environnement la France dispose de 5500 km de rivages
Les zones de production agricole et forestière côtiers.
couvrent une superficie de 45 millions d'hectares,
soit 82% du territoire métropolitain! Le massif 5. Population
forestier représente a lui seul 26% du 60,9 millions d'habitants (1998)
2
Territoire et constitue le 3eme massif de l'Union Densité: 105 hab. /km Plus de 50% de la
européenne âpres ceux de Suède et de Finlande. population vit dans des villes de plus de 50
La superficie du foret française a progresse de 000 habitants. L'agglomération de Paris
35% depuis 1945. Afin de sauvegarder et de regroupe prés de 10 millions d'habitants.
mettre en valeur le patrimoine naturel de la La France compte 12 villes de plus de 350
France, l'Etat a crée 6 pares nationaux, 122 000 habitants (parmi lesquelles Lille, Lyon
réserves naturelles, 430 zones de protection de et Marseille, agglomérations qui comptent
biotopes ainsi que 299 sites protèges par le chacune 1,2 million d'habitants) et 30 de
Conservatoire du Littoral. S'y ajoutent 29 pares plus de 200000.
naturels régionaux couvrant plus de 7% du La République française comprend la
territoire. Le budget de l'Etat consacre a la métropole (divisée en 22 régions et 96
protection de l'environnement a sensiblement départements) ainsi que 4 départements
augmente ces cinq dernières années, soit 1,9 d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique,
milliard de francs (31 millions de dollars EU) en Guyane, La Réunion). S'y ajoutent 4
1997. territoires d'outre-mer (Polynésie
La gestion des eaux usées et des déchets française, Nouvelle-Calédonie, Wallis et
représente les 3/4 de la dépense totale. Au niveau Futuna, les Terres australes et antarctiques
international, la France est partie à de nombreux françaises) et les collectivités territoriales à
traite et conventions, dont celles élaborées par les statut particulier (Mayotte et Saint-Pierre-
Nations Unies sur le climat, la biodiversité et la et-Miquelon).
désertification.
Retrouvez de plus amples informations sur l'environnement:
http://www.environnement.gouv.fr.
Retrouvez de plus amples informations sur l'outre-mer:
http://www. outre-mer.gouv.fr.
Dossier 4 INFLUENCES CULTURELLES - LA
FRANCOPHONIE

Texte A: lis ont choisi le français...


Comme le Polonais Oscar Ladislas Milosz et llrlandais Samuel Beckett, comme Eugen
Ionesco ou Cioran dont une grande partie de l'œuvre a été en français, c'est en français que l'écrivain
tchèque Vaclav James, ne en 1949, a rédige son Traite des courtes merveilles qui, publie en 1989
chez Grasset, a reçu le prix Médicis.
"Je n'ai pas choisi le français. C'est lui qui m'a choisi. Quand j'étais écolier, on m'a désigne
d'office pour apprendre cette langue. Puis on m'a envoyé en France. J'y ai passe mon bac. Je suis
ensuite revenu en Tchécoslovaquie et, pendant douze ans, je n'en suis pas sorti. Je ne lisais qu'en
français. Toutes ces années-la, ce qui paraissait en tchèque n'avait pas d'intérêt. Le français
constituait pour moi un domaine de Berte que personne ne pouvait m'ôter. Et je me suis construit
sur ce terrain inaliénable qui était également pour moi une terre d'exil (...)
J'ai été poète pendant quelque temps, maintenant je ne suis plus rien. Le tchèque, c'est ma
langue maternelle, le français, ma langue personnelle. Or en ce qui concerne cette dernière, il y a
une chose dont je ne reviens pas: c'est que par une chance inouïe, par une coïncidence qui tient du
miracle, il se trouve sur la Terre, au loin, des pays tout entiers ou a peu prés tout le monde parle
cette langue et trouve ca normal. J'avoue que cela dépasse largement les capacités de mon
entendement. Certains soirs, j'allume mon poste de radio sur la seule émission en ma langue
personnelle que j'arrive à capter, et je pleure en pensant qu'il y a peut-être en ce moment-même,
quelque part dans le monde, des foules sur les trottoirs, et ils se disent tous des mots de cette langue
que j'ai dans la tête.
(Vaclav James, Traite des courtes merveilles, Ed. Grasset, 1989)
Texte Bpj: Le français québécois
Le salut de la langue au Québec est probablement en train de se trouver dans la doctrine
Innéiste. Ni le français international, ni le parisien french, ni le joual, mais le québécois. Un langage
qui ne renonce pas a certaines de ses tournures sous prétexte qu'elles ne sont pas employées a Paris
ou a Bruxelles, ou qu'elles sont "archaïques", qui ne renonce pas a son accent, pas plus ridicule que
celui de Franche-Comté, d'Alsace, de Flandre, du Valais ou de Paris, qui ne cède pas devant les
tentatives d'intimidation des professeurs ou des bureaucrates de la langue, et pas plus devant les
pressions du voisinage anglais, et ne nie pas les apports étrangers dont toutes les langues sont faites,
pas plus que les mots que les Québécois se sont forges pour dire leur réalité. II est beau de dire de
deux personnes qu'elles sont "accotées" plutôt que de raconter qu'elles vivent en concubinage, une
femme "en famille" n'est pas moins belle qu'une femme enceinte, les "aubaines" sont aussi
avantageuses que les soldes, la "fesse" pas moins savoureuse que le jambon. On ne traduira pas
"avoir du fun" par avoir du plaisir, même si c'est ce que dit le dictionnaire, ni "bicycle a gaz" par
vélomoteur et encore moins "musique a bouche" par harmonica. On ne fera de toute façon pas une
langue à coup de décrets, et même pas a grand renfort de publicité télévisée.
(Philippe Meyer, Québec, Ed. Le Seuil, Petite Planète, 1980)
Texte Bpj: La francophonie: ETATS ou PAYS ?
II ne faut pas confondre "Etat de la francophonie", notion géopolitique, "Etat francophone",
notion juridique, et "pays francophone", réalité sociolinguistique.
Les Etats de la francophonie sont les Etats membres de la communauté francophone, c'est-a-
dire ceux qui sont représentés à la Conférence des chefs d'Etat ou de gouvernement de pays ay ante
en commun l'usage du français. A cette quarantaine de pays, il faut ajouter les communautés
invitées de Louisiane, de Nouvelle-Angleterre et du Val d'Aoste..
Dans les Etats francophones, le français jouit, en droit ou en fait, du statut de langue
officielle ou administrative de façon exclusive ou non. II s'agit d'une trentaine d'Etats ou régions.
Les pays francophones (une trentaine) se caractérisent par l'importance du statut social du
français: son utilisation dans l'éducation, les medias et la vie professionnelle. Texte By Universités
et réseaux francophones
Deux cents universités ou écoles, quatre cents départements ou centres d'études françaises,
sont membres de I’ Association des universités partiellement ou entièrement de langue française
(AUPELF), fondée en 1961, qui gère des programmes de coopération interuniversitaire,
d'assistance technique, d'organisation de stages et de colloques, et de publications. Pour faciliter les
échanges et la collaboration entre chercheurs, un Réseau international de néologie et de terminologie
(RINT) a été crée en 1986 au sommet de Paris: il associe quinze pays du Nord et du Sud.

(D'après Etat de la francophonie dans le monde,


Rapport 1990, La Documentation française)

VOCABULAIRE

D’office = sans l'avoir demande inouïe = extraordinaire


Ôter = enlever tient du miracle = est un miracle
Inaliénable = qui ne peut pas être enlève

= c est super
= un hot-dog
= le coffre de la voiture
= s'en trainer
= faire des courses
= une voiture
= un carrossier
= cher
= ca n'a pas de sens
Quelques expressions québécoises
C’est le fun
Un chien chaud
La valise
Pratiquer
Magasiner
Un char
Un désosseur
Dispendieux
ca n'a pas de bout

EXERCICES

1. Relevez dans le texte B et dans la liste d'expressions québécoises: a) des emprunts directs a
L’anglais; b) l'influence indirecte de l'anglais; c) un cas de résistance a l'anglais; d) les survivances
du vieux français; e) les créations originales.
2. Le français d'Afrique comporte de nombreux particularismes dus à sa grande vitalité.

Mots africains Mots français


Bricolage - crack - aller a l'école - décapsuleur - élégant -
Double - fréquenter - enceinte
Gâte - gagner - ziboulateur - en panne - posséder
- travail temporaire

Reliez ces quelques mots de français d'Afrique à leur traduction en français de France.
REPERES

Les pays francophones


Le français et devenu leur langue.
Au CANADA
II y a 6,5 millions de francophones dans la province du Québec, 270.000 en Acadie, 500.000
en Ontario.
Origines: A partir de 1608, la France colonise l'Est du Canada (appelé Nouvelle-France). En
1763, suite à de nombreux conflits, la France cède tous ses territoires canadiens à l'Angleterre. Les
colons français demeurent au Québec. Par contre, les colons d'Acadie sont expulses et vont
s'installer en Louisiane (aux Etats Unis et sur les bords du Mississippi). Leurs descendants parlent
Encore une langue assez proche du français du 18e siècle.
En EUROPE: en Belgique, au Luxembourg, en Suisse.
La Belgique: 4,2 millions de francophones dans les provinces de Wallonie. Langues parlées:
le français et le néerlandais (56%).
Origines: Apres la défaite de Napoléon, un Etat tampon est crée, destine à contenir les
ambitions territoriales franchises. Cet Etat comprenait la Belgique et la Hollande. En 1830, la
Belgique obtint son indépendance.
Luxembourg: 350.000 francophones. Les langues parlées: le luxembourgeois, le français et
l'allemand. Avoisinant la France, le duché du Luxembourg a été déclare neutre en 1867.
La Suisse: 19% de la population parle français. On y parle également: l'allemand, l'italien et le
romanche (langue celto-latine). En AFRIQUE: dans les pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) et au
Mali, au Niger, au Togo etc.
E
Origine: la colonisation de ces pays par la France au 19 siècle. Apres ils retrouvent progressivement
leur indépendance, mais conservent des liens privilégies avec la France. Le français est langue officielle et
langue d'enseignement dans certains et langue seconde avec statut privilégie dans d'autres.

COMMUNIC A TION:
Rédiger un texte
Vérifiez vos informations. Aidez-vous de la liste ci-contre.
1. Pouvez-vous citer:
Afrique et Proche-Orient
-des régions du monde qui font partie du territoire Algérie, Cameroun, Congo, Cote d'voire
française; Egypte, Liban, Maroc, Sénégal, Togo
-des pays ou le français est la langue maternelle d’une Tunisie, Zaïre
partie de la population;
-des pays ou le français n'est pas langue maternelle
mais langue officielle
-des pays ou le français n'est ni langue maternelle ni
langue officielle mais oïl il est employé
Amérique Antilles
françaises, Canada, Québec, Guyane
française, Haïti, Sainte-Lucie
2. Voici des raisons historiques à l'introduction du
français dans ces pays. Pouvez-vous chaque fois
donner des exemples?
- par sa proximité géographique, l'histoire de ce pays a
été longtemps liée a celle de la France;
- I’ influence françaises date des Croisades; Asie et Océanie
Laos, Nouvelle-Calédonie, lie de
la Réunion, Cambodge, Vietnam
- les premiers Française y sont arrives a l'époque des
Grandes explorations (XVIe siècle)
- ce pays a fait partie de l'empire colonial française Europe
e e
(XIX siècle et début du XX siècle); Belgique, France, Monaco, Suisse
- ce pays n'a jamais été occupe militairement par la
France mais a eu des relations politiques et culturelles
privilégiées avec celle-ci.
3. Quelles sont, d'après Ph. Meyer, les conditions de
survie du française au Québec ? Texte a révisé: La
francophone PRODUCTION DE TEXTES
1. Qui écru? Auteur
2. Au nom de qui? Narration
3. A propos de quoi ? Thème, sujet
4. Pour qui? Destinataire
5. Pour quoi? Intentions, message
La réponse à ces questions permet de définir le type de texte à produire: lettre, rapport, article... Pour
préciser la situation de communication, répondez aux questions suivantes:
a) Pour qui allez-vous écrire ?
- un ami - les lecteurs d'un magasine
- vos collègues - les auditeurs d'une émission radio
- vows parents - outré
b) A propos de quoi ?
- la francophone en general
- un aspect de la francophone
- quelques symbols cultures
- autre
c) Pour quoi?
- parce que c'est utile de résumer un dossier;
- parce que vous voulez présenter un aspect;
- parce que ce thème présente de l'intérêt;
- outré
En fonction de vos réponses précédentes décidez:
- ce que vous allez retenir du dossier (Relisez-le rapidement)
- du type de texte que vous allez écrire (Compte rendu, lettre, article)
- écrivez un premier texte
Relisez-le et répondez:
- Quelles ont été vos intentions en écrivant le texte ?
- Avez-vous dit tout ce que vous saviez sur le sujet ? Avez-vous ajoute un commentaire ? De quelled
nature?
- Vouliez-vous simplement informer ou amuser ?......critiquer ou approuver le sujet?
- Voulez-vous y apporter des modifications ?
- Rédigez la forme finale de votre texte.
EXERCICES

1. Texte A. Comment expliquez-vous le sentiment de l'écrivain tchèque pour le française ? Pouvez-


vous donnez d'autres exemples parmi les écrivains roumains de langue françaises ?
2. Table ronde. Cherchez des exemples concrets pour illustrer le thème "Interférences culturelles
franco-roumaines ".
3. Texte B. Suivez-vous les charmes TV franchises ou en française ? Lesquelles ? Y a-t-il des
différences thématiques, de programme ?
4. Regardez constamment pendant une ou deux semaine(s) TV5. Quelles sont vos remarques
Pouvez-vous présenter quelques conclusions sur: les types d'émissions, les destinataires, la manière
de s'adresser au public francophone, l'image de tel ou tel pays a travers cette chaine?
5. Présentez par écrit un aspect du thème FRANCOPHONIE - influences culturelles, à partir des
informations recueillies dans ce dossier.

GRAMMAIRE

Interroger
A propos d'une personne:
Qui a fait ca ? - A qui pensez-vous ? - De qui parlez-vous ?
Avec qui...? Pour qui...? Contre qui....? Etc.
A propos d'une chose:
Que faites-vous ? - Vous faites quoi ?
A quoi pensez-vous ? - De quoi parlez-vous ?
Avec quoi....? Sur quoi...? Etc.
A propos d'un lieu:
Ou étiez-vous ? - Dans quelle rue ? -
A quel endroit ?
A propos du temps:
Quand êtes-vous parti ? - A quelle heure/date ?
A quel moment....?
Depuis quand êtes-vous ici ? - Depuis combien de temps ...?
II est parti pour combien de temps ?
Pendant combien de temps êtes-vous reste ?
A propos de la cause:
Pourquoi est-il parti ? - Pour quelle raison ?

Attention! Dans le français familier les mots interrogatifs sont places avant ou après le verbe
Sans inversion du sujet.

Française familier
II va ou ? Pourquoi il part ?
Ou il va ? II veut quoi ?
II part quand ? C'est quoi ?
II fait comment ? Tu connais qui ?
Comment il fait? Qui tu connais ?
II est la depuis quand ?
II vient d'ou ?
II vit avec qui ?
Tu fais ca avec quoi ?
EXERCICES

1. Avec chacune des phrases suivantes, utilisez les mots de la liste pour poser des questions.

Michèle Robin est une femme célibataire approchant la qui


Quarantaine. Elle passe ses vacances dans une station balnéaire de que / qu'
La Charente Maritime. Un célibataire, Marcel Druo, tombe en pourquoi
Panne prés de l'hôtel-pension ou est descendue Michèle. II y est ou
Loge et pendant son séjour force il essaie de communiquer et de quand, etc.
vaincre la timidité de cette vieille fille.
2. En tant que reporter, imaginez autant de questions que possible sur I’ abbé Pierre et son activité:

Personnage: "L'abbé Pierre"


La barbe grise, le béret, la canne et la cape noire symbolisent I’ abbé Pierre, figure légendaire
s'il en est, l'une des trois personnalités nationales les plus aimées des Française, selon un sondage de
février 1989. C'est sous le nom de I’ abbé Pierre (qu'il choisit durant l'occupation), que tout le monde
connait Henri Grouse, n’a Lyon en 1912. D'abord moine capucin, il devient vicaire de Grenoble.
Mobilise en 1939, il entre ensuite dans la Resistance. En 1945 il est élu députe. Quatre ans plus tard,
il fonde a Neuilly-Plaisance la première communauté Gemmais. En 1951, ayant abandonne la
politique, pour survivre, avec ses compagnons, I’ abbé Pierre devient chiffonnier.
Aujourd'hui, le mouvement Gemmais est implante dans 32 pays, repartis sur 4 continents. Le
25 novembre 1989, il fête son quarantième anniversaire.
(Télérama, 8 novembre 1989)
3. Associez les questions de la liste de gauche avec les réponses de droite.
Questions Réponses
1. Est-ce que tu veux venir avec nous? a. Qui peut le savoir ?
2. Partez-vous bettes? b. Bientôt, il faut que je m'inscrive à un club.
3. Ton frère arrive-t-il jeudi ou samedi ? c. Surement pas encore.
4. Faites-vous du ski? d. Volontiers, mais attention a vos pieds !
5. Voulez-vous danser avec moi ? e.Nous voudrions bien le savoir.
6. Préférez-vous voyager en train ou en avion ? f. Tout ce que j'aime !
7. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? g. Ou tu veux.
8. Qu'est-ce que vos amis pensent de vous? h. Oui, avec plaisir.
9. Qu'aimez-vous chez lui ? i. Personne.
10.Que font vos parents ? j. Avec ma faim lie.
11.Qui est-ce qui chante ? k. Pour avoir une formation.
12.Qui a peur de Virginia Wolf ? 1. Pas assez.
13.Combien gagnez-vous ? m. C'est une bonne idée, je vais le faire.
14. Quand ferez-vous de la gymnastique ? n. Samedi, je crois.
15. Quand les hommes seront-ils raisonnables ? o. Va voir Vivaa la vie.
16. De quoi demain sera-t-il fait ? p. Beaucoup de bien, j'espère.
17. Pourquoi faut-il étudier? q. Tout.
18. Quel film choisir ? r. Sans doute jamais.
19. Ou allons-nous ? s. Oui, la semaine prochaine.
20. Pourquoi ne vous inscrivez-vous pas au club? t. Oui, une fois par semaine.
21. Est-ce la fin de la crise ? u. Ni Fun ni l'autre, je prends ma voiture.
22. A qui confions-nous nos enfants ? v. La moins chère.
23. Laquelle de ces voitures achèteriez-vous ? w. C'est mon mari, sous la douche.
24. Avec qui voyagez-vous? x. lis sont a la retraite, ils voyagent.
37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 1 17 18 19 20 21 2 23 24

4. Choisissez 3 questions dans cette liste et posez-les a vos collègues. Réponses spontanées
souhaitées !
Dossier 5
LES INFORMATIONS ENTRE MENSONGE ET VERITE

Texte A: Le temps et_ Vintage


Jean Guitton, de 1'Académie françaises a traverse le siècle et a vu progresser avec une rapidité
étonnante les techniques d'information et de communication. Ses réponses sur la place de l'éthique
dans les medias et sur l'influence de l'image incitent à la réflexion.
Entretien avec Jean Guitton:
PW: Maitre, vous n'avez cesse de penser a l'étrangeté de ce siècle. Dans votre ouvrage Un
siècle, une vie, vous êtes "persuade que nous avançons en aveugle vers un avenir inimaginable, vers
des événements inouïs". Quelle est votre opinion sur le rôle des medias dans l'avenir: peuvent-ils
éclairer l'homme dans cette évolution ou, au contraire, estimez-vous qu'ils ne sont que les témoins
de l'histoire humaine?
Jean Guitton: Je suis frappe de la rapidité extrême des progrès à notre époque. Ainsi, en dix
ans, tout a change, notamment dans le domaine des moyens de communication. Dans dix ans, il en
sera de même; nous serons en présence de moyens de communion, de communication, qui ne
peuvent être esquisses aujourd'hui, car rhombe peut décrire ce qui est et non ce qui sera.
PW: Quelles définitions donneriez-vous de l'information et de la communication a notre
époque ?
Jean Guitton: L'information et la communication ont toujours existe. L'homme est un
animal qui ne peut pas rester sans communier, c'est-a-dire sans communiquer avec son semblable
par des signes, que ce soit le langage, l'écriture ou la sympathie mystique. C'est une caractéristique
qui ne se retrouve pas chez les grands singes. Nous sommes donne en présence d'un fait
véritablement nouveau de la grande mutation qu'on appelle la pensée.
Aujourd'hui, avec l'apparition des moyens de communication modernes, les satellites par
exemple, le rôle de l'intervalle temporel va diminuer. Ce qui demandait mille ans ne demandera plus
que cent ans; ce qui demandait cent ans ne demandera plus que dix ans. Ce qui demandait dix ans
ne demandera peut-être plus qu'une seconde. Mais nous ne pouvons pas changer le plan qui régit
l'univers: nous avançons vers un langage instantané.
PW: Maintes personnes ont souligne que la télévision faisait perdre le véritable savoir. Pour
d'autres, elle représente le monde de l'instantané. Partagez-vous ces jugements ?
Jean Guitton: Je crois que l'univers de la télévision était, dans mon enfance, imprévisible.
Et je suis frappe qu’à la fin de mon existence, alors que j'ai presque cent ans, j'entre dans un monde
nouveau, dans lequel la notion d'intervalle va probablement disparaitre. Et comme vous le dites, la
notion de l'instantanéité va, au contraire, apparaitre. Par conséquent, nous allons connaitre des
formes nouvelles de communion et de communication. Mais quelles sont-elles? L'avenir est
toujours difficile à prévoir dans ses détails, mais je peux toutefois en esquisser un schéma de son
ensemble. Je crois vraiment que nous allons vers une période ou {'instant va se substituer a
l'intervalle qu'on appelle la durée.
PW: Quel sens donnez-vous a l'image ?
Jean Guitton: Je suis ne il y a quatre-vingt quinze ans; j'ai vécu des périodes très
différentes. En même temps, j'observais les progrès de Vintage. II y a cinquante ans, l'éducation était
plutôt auditive; maintenant, elle devient plutôt visuelle. A l'avenir, elle cessera peut-être de l'être
pour devenir instantanée.
PW: Le manque d'éthique est le reproche le plus courant adresse a ceux qui utilisent,
mettent en œuvre, voire manipulent les medias. Que vous inspire le terme d'éthique ?
Jean Guitton: Je suis frappe de constater que le mot "morale" n'est plus guère employé, et
qu'il est remplace par celui d'éthique. Pour quelles raisons? Y a-t-il vraiment une différence entre
l'enfant d'aujourd'hui et celui de 1906? Je ne le crois pas. Un enfant ressemble toujours a un enfant,
et il est soumis aux tentations de son age. Ainsi, le fond de l'etre humain ne changera pas. Ce qui est
En train d'évoluer, c'est la signification de la vie morale. La vie morale de I’ enfant d'élite de l'an 2000
sera plus haute, plus profonde et plus adorant que celle de I’ enfant que j'étais. L'humanité -entière
progresse ainsi d'un point de vue moral.
PW: Saint Paul disait que "tout est permis, mais tout n'est pas utile”. Quelles réflexions vous
inspire cette phrase ?
Jean Guitton: La différence d'utilité des actes est un phénomène facile a observer, mais je
suis de ceux qui croient aux progrès de l'humanité prise dans son ensemble. Ainsi, je pense que la
part d'utilité va diminuer au profit d'une part plus solide, et je me réjouis qu'au mot morale tend a se
substituer celui, plus religieux, d'éthique.
(Propos recueilli par Philippe Weber, Arénées d'aujourd'hui r>r213) Texte B: Les medias - la méfiance
règne
Y aurait-il quelque chose de pourri au royaume des medias? De fait, le prestige de la chose
lue dans le journal ou vue à la télévision est aujourd'hui moins éclatant qu'auparavant.
Ce phénomène n'est pas nouveau; entame depuis plusieurs années, il n'épargne aucun media.
En effet, alors que la crédibilité des journaux et de la radio est demeure pratiquement stable en 1990
et 1991, celle du petit écran a, pour sa part, continue à décliner. Surtout, la télévision a désormais
assez nettement perdu au profit de la radio son image de media le plus crédible.
II faut cependant souligner que cette baisse de crédibilité de la télévision n'est pas du tout
uniforme parmi les différentes catégories de la population. II est en effet frappant de constater que
l'attitude critique a l'égard des medias progresse sensiblement avec le niveau destruction des
interviewes. A cet égard, leur jugement très sévère sur l'indépendance des journalistes est Revel
acteur.
Indéniablement, les interviewes jugent excessif le pouvoir qu'ils prêtent aux medias. Dans ce
sens, la moitie approuvent l'attitude de certains hommes politiques qui se permettent de critiquer les
medias.
Au fond, Ton peut se demander quelle est la signification de cette défiance a l'égard des
medias qui, en dépit de nombreux reproches, ne va pas jusqu'a la condamnation. Peut-être est-ce la
traduction d'une forte attente? Les interviewes reconnaissent l'importance du pouvoir des medias,
mais souhaitent sans doute qu'il s'exerce autrement... Trop de sensationnel, trop de spectaculaire que
Ton apprécie peut-être sur le moment, mais qui laisse finalement un sentiment d'insatisfaction.
L'attitude des personnes interrogées est en fin de compte pleine de sagesse. Lis rappellent aux
medias que leur pouvoir est grand et, par conséquent, grande leur responsabilité. Lis souhaitent être
distraits, mais pas a n'importe quel prix. En un mot, ils revendiquent leur droit d'être considère
comme individus majeurs et non pas simplement comptabilises en points d'audimat.
(In Télérama N°2192 - 15.01.1992)

VOCABULAIRE
Être frappe que = surpris que
Esquisser = présenter en lignes générales
L’égard (n.m.) - a l'égard de = envers quelqu'un ou quelque chose
A tous égards = sous tous les rapports
Quel manque d'égards ! = quel manque de manières, de considération !
Avoir égard a = considérer quelqu'un ou quelque chose avec une particulière attention
Ex.: II faut avoir égard aux circonstances.
Ex.: Une maison agréable a tous égards.
41
Vérité
Admettre, reconnaitre, dire la vérité détester le
mensonge La vérité d'un récit, d'un témoignage
une vérité première, absolue un accent de Mensonge
vérité la sincérité - la franchise Une vérité de Mentir
La Palisse - une lapalissade = un truisme, une Cacher, dissimuler, altérer la vérité
évidence Expressions Abuser, tromper quelqu'un par un mensonge
Une mystification - une farce - un
mensonge
Un récit mensonger
C’est vrai Des
c'est propos mensongers
faux, une erreur, un mensonge
C’est la vérité même avoir tort
C’est évident = ca crève les yeux commettre une erreur
Avoir raison être dans l'erreur
EXERCICES
1. Cherchez dans le dictionnaire d'autres sens ou expressions avec le mot égard. Introduisez-les
dams des phrases.
2. Dites le contraire des phrases suivantes:
- Chest one histoire mensongere
- Vows tees dams l'erreur, monsieur
- II a commis une erreur grossière
- Cette information dissimule la verite

COMMUNICATION
Interviewer
A vous !
1. Sur ce thème de la crédibilité de 1'information, réalisez un sondage d'opinion parmi les jeunes de
votre âge. Présentez vos conclusions. Questions suggérées:
1. L'intérêt pour information. Suivez-vous les informations données par les medias avec un
intérêt:
Très grand très faible
Assez grand assez faible
2. Qui donne la meilleure information politique. Parmi les sources d'information suivantes,
quelle est celle a laquelle vous faites le plus confiance?
La télévision
La radio
Les quotidiens
Les hebdomadaires et les magazines
3. L'indépendance des journalistes. Pensez-vous que les journalistes sont indépendants des partis
politiques, du pouvoir ou de l'argent?
Non, itsa ne sont pas indépendants
Oui, ils sont indépendants
4. La crédibilité de journaux. En général, à propos des nouvelles que vous lisez dans le journal,
vous dites que....
Les choses se sont passées vraiment comme 9a
Il y a pas mal de différences ou les choses ne se sont pas passées comme on les raconte
5. La crédibilité de la radio. Pensez-vous que ....
Les choses se sont passées vraiment ou a peu prés comme la radio les raconte il y a
pas mal de différences Pour la radio a quelle station faites-vous le plus confiance comme
source d'information?
6. La crédibilité de la télévision. Pensez-vous que ....
Les choses se sont passées vraiment ou à peu prés comme la TV les montre A
quelle chaine de télévision faites-vous le plus confiance comme source d'information ?
(Télérama N°2192)
Pour vous aider
Afin de pouvoir commenter les résultats statistiques, utilisez le tableau suivant:
Statistiques Mots et expressions a utiliser
(En pourcentage)
100% Tous; tous les sujets
90% La plupart des jeunes
70% une forte majorité; beaucoup
60% la majorité
10% Certains; certains jeunes; une minorité
3% quelques-uns
0% aucun; pas un

EXERCICES

1. Vous avez lu l'entretien avec Jean Guitton. Révélez dans le texte les idées que vous partagez mais
aussi celles qui vous surprennent ou avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Justifies voter point de
vie.
2. Comment auriez-vous répondu aux questions du journaliste? Organizes one table rondo.
3. Dans Un siècle, une vie, Jean Guitton affirme que "ce qui rend difficile 1'interprétation des signes
d'avenir, c'est que le progrès va plus vite que l'intelligence". Organisez un débat. Trouvez chacun
des arguments pour et contre cette affirmation.
4. Mensonge et vérité dans les medias. Trouvez des exemples concrets pour illustrer ce thème de
réflexion.
5. Est-ce que l'image des personnalités politiques est déformée par les medias?
6. Ecrivez un court expose sur le thème de la crédibilité de l'information.

GRAMMAIRE

Les inde finis (adjectifs, pronoms,


adverbes) A. Pour parler d'une quantité
indéfinie
Adjectifs / Adverbes Pronoms
Tous (toutes) mes ami(e)s..... Tous (toutes) sont invite(e)s ...
Je les invite tous Je
les ai tous invites
Chaque ami(e)s...... Chacun (chacune) est invite(e)
J'invite chacun d'eux
La plupart de mes ami(e)s..... La plupart sont invite(e)s ...
Beaucoup d'ami(e)s..... Beaucoup sont invite(e)s ...
Quelques ami(e)s..... Quelques un(e)s sont invite(e)s
Certains (certaines) ami(e)s Certains (certaines) sont invite(e)s
Peu d'ami(e)s..... Peu sont invite(e)s ...
B. Absence de quantité Aucun
(aucune) ami(e).... Aucun(e) n'est invite(e)
Je n'en ai invite aucun / pas un
Pas un (pas une) ami(e).... Pas un n'est invitée
Je n'en invite aucun
Je n'en invite un seul
Nul (nulle) ami(e).... Nul /Nulle n'est venu(e)
Personne
Rien
C. Qualité indéfinie
Quelque II a quelque Quelqu'un a sonne
difficulté à comprendre Quelque chose a bouge
D. Pour présenter deux choses ou deux
groupes
L'un (l'une).......l'autre
Les uns (les unes).........les autres Certains......d'autres
EXERCICES

1. Complétez avec chaque ou chacun, chacune.


Exemple:..........étudiante de la classe a reçu sa note aujourd'hui
Chaque étudiante de la classe a regur sa note aujourd'hui
.............Des étudiantes a contribue au projet.
Chacune des étudiantes a contribue au projet.
a. II y avait des prix pour............élève.
b. La maitresse faisait l'éloge de............des participants.
c. Les filles étaient la,................avait pris sa place dans la classe.
D.................jour on peut les voir dans la cour de l'école.
e. II distribue des bulletins à............des jeunes garçons.
f. II pleurait..........fois qu'on l'interrogeait.
G............faisait ce qui lui plaisait en classe.
h. Que...........s'occupe de ce qui le regarde !
2. Complétez avec personne, rien, aucun, aucune, pas un, pas une.
Exemple: Je n'ai rencontre........... Je n'ai rencontre personne.
a. Elle n'avait..........idée du risque.
b. lis n'ont...........compris a ses paroles.
C...............possibilité ne s'est présenté.
D...............seul sportif n'est à l’ abri de ces risques.
e. Vous n'avez............espoir de le sauver.
f. Je n'ai.............d'autre à dire.
G...................seul enfant n'a voulu participer.
H................ne nous avait jamais parle comme ca.
i. Elle a perdu sa valise et n'a plus..............à se mettre.
3. Complétez avec n'importe qui ou n'importe quoi.
Exemple:..........peut faire ce travail.
N'importe qui peut faire ce travail.
II dit.......quand il est énerve.
II dit n'importe quoi quand il est énerve.
a. Elle ferait........pour leur faire plaisir.
b...........a le droit d'entrer ici !
c. Les animaux font...........dans la maison.
d. Attention a ce monsieur: ce n'est pas............
e. On ne donne pas............a boire aux enfants.
f. Je ferais...........pour éviter cette éventualité.
g. lis sortiraient avec..........
4. Complétez avec n'importe quel, n'importe quelle ou n'importe lequel, n'importe laquelle
Exemple: lis mangent a...........moment de l’ajournée
Lis mangent a n'importe quel moment de la journée
Ces deux autobus vont au centre: vous pouvez prendre..........
Ces deux autobus vont au centre: vous pouvez prendre n'importe lequel
a. Je devais la faire à.........prix.
b. Vous pourriez le mettre dans..........catégorique
c. Ces billets ont la même valeur, tu peux utiliser...........
d. Les trois feuilles sont similaires; vous pouvez prendre..............
e. On trouve a manger a...................heure ici.
F............de ces propositions fera l'affaire.
g. Les deux ordinateurs ont la même puissance, servez-vous de...............
5. Une famille traditionnelle. Complétez avec tout, toute, tous, toutes.
Exemple: C'est la même histoire dans...........les familiers.
C'est la même histoire dans tous les familiers.
a. Le père de famille travaille...........le temps, il est rarement chez lui.
b. La mère reste...........la journée à la maison à s'occuper de tout.
c. Les enfants rentrent...........les jours à midi pour le déjeuner.
D.............les courses et.............les repas sont faits pour eux.
E..............ce travail laisse peu de temps à la mère pour ses propres distractions.
f. Elle ne sort pas.........les fois qu'elle le voudrait.
g. Et c'est comme ca pendant..........l'année !
6. On est vraiment comme ^a? Complétez avec tous ou toutes.
Exemple: Les garçons font du sport?
Oui, ils en font tous
Tu as prête tes disques ?
Oui, je les ai tous prêtes.
a. Les enfants ont attrape la rougeole ?

b. Les jeunes filles rêvent-elles d'amour ?

c. Les adolescents sont très sensibles ?

d. Les étudiants ont bien prépare leur examen ?

e. Tes amis sont allés au concert ?


7. Adjectifs. Complétez en faisant l'accord si nécessaire:
1
On ne voyait de .......parts, que la mer. 2 .............étudiant ne s'est Même
Absente à cet examen ou........les notes ont été excellentes................ Certain
Gens préfèrent la télévision au cinéma ou, au théâtre. Mon fils a les Tout
.......Résultats que le votre, l'institutrice en est contente. 5 Les.......... Quelqu
Heures que j'ai passées en sa compagnie m'ont suffi pour le e
Chaqu
Connaitre. 6 Nettoyez et mettez........chose à sa place. 7 Devant une tel
.....Réponse, j'ai préfère me taire. 8 Je regrette mais votre réponse a nul
L’examen oral est.....9 Elle n'avait reçu ... nouvelle de son fils, elle aucun
était inquiète. 10 Quand j'ai été hospitalisée,...............ami n'est venu
me voir.
8. Pronoms indéfinis. Même exercice:
1
... d'eux suit sa propre route.2 Gabriel n'est pas très doué; il sera tout, tous
Un enfant comme tous ...3 Les jours passaient, pareils ... a.........4 les autres, chacun
.......S’étaient prépares, mais......d'entre eux n'étaient pas surs de la certains l'un,
réussite.5 Mon amie ne me cache ..., elle dit..........ce qui lui arrive. 6 1'autre quelque
Je me demandais si on me cachait......... chose rien
Dossier 6
LA CAMPAGNE PUBLICITAIRE

Texte A: Une consommatrice pieeeeA


Surtout, je me desole de retomber sans cesse dans les memes pieges a sous qui s'organisent
et se multiplient autour de moi pour me faire succomber, tentations materielles qui me sautent aux
yeux des que je les ouvre. II me suffit de feuilleter un magazine, d'allumer la television, de lecher
les vitrines ou de faire mon marche pour sentir monter en moi mille envies aussi peu indispensables
qu'un appareil a raclette ou une paire de chaussettes vert pomme pas mure. Les impulsions d'achat
ne m'attaquent pas seulement par les yeux: des la radio du petit matin, elles m'envahissent par les
oreilles avec une efficacite repetitive.
Les stylistes, les responsables-marketing, les publicitaires, les commergants du monde entier
depensent des tresors d'energie et de creativite pour me faire craquer. lis y parviennent trop souvent
a mon gre, pas encore assez au leur.
Ma vie de consommatrice internationale s'envenime de jour en jour. II ne me suffit plus,
pour tenir en equilibre sur mes finances, de resister a mes habitudes de vie hexagonale qui me font
preferer l'eau minerale a celle du robinet, le beurre des Charentes a la qualite ordinaire, le bon
Bordeaux au vin de table 12°, un chemisier bien coupe a une blouse-tablier. Desormais, je dois
egalement me defendre des industriels japonais, des confectionneurs tai'wanais, des fromagers
hollandais et des hoteliers grecs. Plus les progres de l'economie mondiale rapprochent les quatre
coins de la planete, plus j'ai du mal a joindre les deux bouts (...)
(Christiane Collange, Nos sous, Librairie Artheme Fayard, 1989)
Texte B: Nous vivons tous de la vente de quelque chose
En lisant ces lignes, vous etes en train d'accomplir un acte de consommation. Le premier
choc dans l'etude de la consommation est la prise de conscience de son ubiquite. Nous sommes
pratiquement toujours en train de consommer quelque chose, la plupart du temps a la suite d'achats
prealablement effectues. Des la plus tendre enfance jusqu'a l'heure de notre mort, nous sommes
impliques dans l'acquisition et l'utilisation de multiples biens et services, depuis le plus banal (une
feuille de papier, un verre d'eau minerale) jusqu'au plus consequent (une residence principale, la
voiture de ses reves...).
Le second choc a trait aux enjeux. Dans un supermarche, une menagere prend
machinalement un paquet de lessive qu'elle place dans son caddie. De cet acte, repete des millions
de fois, en d'autres temps et d'autres lieux, et des choix de marques qui en resultent, dependent le
succes ou l'echec d'un produit, la construction ou l'abandon d'une usine, l'essor ou le declin d'une
entreprise.
Qu'il s'agisse d'un produit, d'un service, d'une idee, nous vivons tous comme aimait a le dire
Robert Louis Stevenson, de la vente de quelque chose. L'ouvrier vit du produit qu'il fabrique,
l'auteur de la publication de ses oeuvres, l'artiste de l'accueil de son public. Toute production
n'acquiert de la valeur qu'a condition d'etre echangee, en reponse a des besoins.
II n'est guere necessaire de justifier a quelqu'un dont la prosperite depend des relations
d'echange reussies, la necessite d'etudier le consommateur. Qu'il travaille pour une entreprise, un
organisme public ou simplement pour lui-meme, le responsable ne peut eviter d'emettre
implicitement ou explicitement, consciemment ou non, des idees relatives au comportement du
marche auquel il s'adresse. II en a besoin pour effectuer ses choix: lorsqu'une entreprise reduit ses
prix, elle en attend un accroissement de demande.
Bernard Dubois, Comprendre le consommateur, Dalloz, 1990)
COMPREHENSION

1. Texte A. Pour verifier votre comprehension repondez aux questions suivantes:


Par qui et par quoi la consommatrice est-elle piegee ?
Comment evoque-t-elle ce sentiment de "cible permanente" ? Relevez les expressions qui
l'evoquent.
2 Retrouvez les expressions qui impriment un ton humoristique au texte.
Pour vous aider, voici quelques expressions figees utilisees:
"les pieges a sous" "sauter aux yeux"
"faire du leche-vitrines" "deployer un
tresor d'energie" "partir aux quatre
coins du monde"
3 A votre avis quel est l'ennemi principal de cette consommatrice ?
Revelez les termes qui indiquent qu'il s'agit d'une lutte.
4 Retrouvez dans la colonne de droite l'equivalent des mots ou expressions soulignes:
1
Je passe mon temps a repartir mes gains et mes a. essayer de
avoirs.
2
Je tente d'adapter mes sous a mes envies. b. occuper de force
3
Dans un sursaut de raison. c. se deteriorer/se degrader
4
Les impulsions d'achat m'envahissent. d. distribuer equitablement
Pour me "faire
6
Ma vie de consommatrice s'envenime de jour en f. une brusque reaction craquer". e.
avoir de la difficulty a
M
a
jour.
7
J'ai
dumal a "joindre les deux bouts". g. succomber / ne pas pouvoir resister

Texte B
5. Cherchez dans le texte de Bernard Dubois les phrases cles qui correspondent aux idees
suivantes:
- Nous sommes tous des consommateurs.
- Le comportement du consommateur est une question vitale pour les entreprises.
- Nous sommes aussi tous des vendeurs.
- II y a une condition essentielle pour que la production des produits ait de la valeur.
- Cette condition interesse beaucoup les responsables d'entreprises.
- Le desir des responsables d'agir sur le comportement des consommateurs.
- Un exemple de strategic d'agir sur le marche.
6. Resumez en 5-7 lignes le texte B.
7. Justifiez par des exemples cette affirmation: "Nous vivons tous ... de la vente de quelque chose".
8. A partir des textes A et B faites le portrait-type d'un consommateur (ou d'une consommatrice).

REPERES
La publicite
Dialogue
Reunion au siege de la societe Lecler-Reflexes. Une dizaine de personnes assistent a la
reunion dont Michele Lecler elle-meme, Jacques Filliol, responsable de la publicite, Brigitte
Lannier, directeur commercial, et deux publicitaires, Pierre Dami et le directeur de son agence,
Alain Bouineau.
Michele L.: Je vous rappelle qu'ils s'agit de mettre au point la campagne publicitaire de notre
nouveau produit pour hommes. Je propose que nous commencions par arreter le nom du, produit. M.
Bouineau, vous avez reflechi a la question ?
Alain B.: Que diriez-vous de DANDY ? Ca m'a semble suggerer l'elegance, une certaine
desinvolture cultivee et surtout un cote romantique qui revient a la mode.
Michele L.: C'est assez bien trouve. Nous visons effectivement une clientele qui se veut
raffinee. Qu'en pensez-vous, Jacques Filliol ?
Jacques F.: Bof ... Je n'en pense rien. Ce n'est pas genial, mais il faut y reflechir.
Michele L.: Et vous, Brigitte ?
Brigitte L.: Je ne crois pas que ce soit un nom vraiment porteur. DANDY evoque trop la
fragilite. II y a de l'affectation et du manierisme dans ce mot. Je n'ai pas l'impression que le dandy
soit le modele ideal des hommes et des femmes d'aujourd'hui.
Michele L.: Mais je crois que M. Dami a prepare un autre projet...
Pierre Dami: Effectivement ! La societe dans laquelle nous vivons est instable, changeante
et fragile. II faut done securiser les gens en leur montrant des images de stabilite, de solidite et de
permanence. Voici done mon projet d'affiche. Pour le nom du parfum, je vous propose CARRARE,
un mot qui associe la beaute, la durete et la solidite du marbre, la grace des statues antiques et le
culte du corps, ainsi que le charme de la Toscane.
Michele L.: Messieurs, vous etes les premiers concernes. Quel est votre sentiment sur le
projet de P. Dami ?
Jacques F.: Si vous me permettez, je dirai que 5a ne m'emballe pas.
Brigitte L.: Je trouve, au contraire, l'idee excellente. P. Dami a reussi a associer le
raffinement, la force et la sensualite.

A vous !
1. Opposez les arguments pour les deux produits. Lequel acheteriez-vous ?
2. Classez dans le tableau ci-dessous les mots qui caracterisent les deux marques de parfums ainsi
que les clients potentiels.

Parfums Caracteristiques Clientele


DANDY
CARRARE

3. Trouvez d'autres valeurs ou traits representatifs de l'homme / de la femme moderne.


LA PUBLICITE fait desormais partie du decor quotidien: journaux, TV, paneaux et porte un
jugement moral sur nos habitudes de consommation, notre comportement, nos valeurs, nos reves ...
Definition: C'est I'ensemble des techiques de persuasion collective destinees a suciter ou accroitre
le desir d'acquerir tel ou tel produit, ou de faire appel a tel ou tel service. Son discours vise un but
pratique (texte pragmatique): agir avec le maximum d'efficacite sur les croyances, opinions ou
comportements du public.
Destinataire: la societe de consommation
Supports: les mass-media
Motivation: La publicite suit le systeme sociologique et de valeurs de l'epoque
Nous vivons l'ere tertiaire de la publicite
Elle se manifeste par une tendance psycho-affective parce qu'elle touche le domaine, de
l'inconscient: le desir, le reve, l'interrogation, les mythes contemporains.
Ses formes d'expressions: l'enigme, le choc, le reve (l'imaginaire), l'erotisme, la sensualite.
Conclusion: La publicite est l'imaginaire de la societe, touchant aussi les frontieres de l'art et de
l'economie.
De nos jours elle deborde la notion de consommation pour se mettre au service de la sauvegarde de
l'humanite et de la propagande.
1. LES "JOURS CLAIRS" CHEZ MERCURE
100% DE QUALITE MERCURE
A 50% DE REDUCTION
ELLE 100% de la qualité LUI ... l'accueil, le fameux petit
Mercure, déjeuner, les services feutres, la
la grande chambre, carte des grands vins, (Ah ! cette
la grande baignoire carte)
(Ah ! la grande baignoire !), le Bref, la qualité
Confort, la prévenance Toute la qualité
En semaine ou en week-end, certains
jours vous offrent toute la qualité, tout l’hôtel Mercure
Confort Mercure, a des prix beaucoup plus
bas. Jusqu'a 50% plus bas.
2. Pour parler franchement, votre argent m'intéresse
BNP - banque nationale de Paris
3. MERINOS, le matelas des réveils en beauté
La tendresse partage du réveil au lever.

A vous !
1. Imaginez des publicités originales pour un produit de consommation de votre choix. Choisissez le
support visuel. Rédigez le slogan et le texte publicitaire.
2. Choisissez dans des magazines des publicités qui vous semblent suggestives. Proposez-les à la
classe pour les interpréter. Discutez-en.
Repères d'analyse:
Analysez I’ image (choix du sujet, des personnages, du décor - des cadrages - éclairages - autres
Détails).
Commentez le texte.
A quel public s'adresse chacune des publicités. Les trouvez-vous réussies ?
Commentez les symboles, les allusions culturelles, la fantaisie.
3. Rédigez une légende publicitaire portant l'un des titres suivants:
Légende de la première voiture légende de 1'Internet légende
du premier portable Vous pouvez vous inspirer du texte de
Jean-Marie Le Celio:

Autrefois, les hommes ne connaissaient pas le feu. Us vivaient dans l'ombre, et ils
ressemblaient à des chauves-souris. En ce temps-la, il y avait une femme très belle qui
s'appelait Pal Mai. Elle avait peur, parce que tout était noir, qu'il n'y avait même pas
d'étoiles. Alors un jour elle a pris une feuille de journal, elle a mis dedans de la poussière, et
elle l'a fumée. Mais ce n'était pas bon. Alors elle a essaye avec des poils de chien, mais ce
n'était pas bon. Et puis un jour, elle a eu l'idée d'y mettre ses cheveux, et elle a commence à
fumer. Et la fumée était si suave, si douce, il y avait tellement de chaleur et de lumière, que
les autres hommes ont voulu faire comme elle.
Mais, comme toutes les femmes n'avaient pas des cheveux couleur d'or, comme Pal Mai, il
y a eu toutes sortes de cigarettes. II y en avait avec des cheveux noirs, d'autres avec des
cheveux rouges, d'autres avec des cheveux gris. C'est depuis ce temps-la que les hommes
n'ont plus peur la nuit et qu'ils aiment respirer la fumée des cigarettes ou brulent les
cheveux de leurs femmes.
J.-M.G. Le Celio, La Guerre, Ed. Gallimard, 1970.
GRAMMAIRE

Les yronoms relatifs Les


propositions relatives
Pronoms Fonctions des pronoms Exemples

Qui Qui est le sujet Je connais un homme:


- il est assis sur le banc
- cet homme est assis sur le banc
- celui-ci est assis sur le banc
Je connais 1 homme qui est assis
sur le banc
Que Que est complement d'objet Je mange les pommes:
- tu as achète les pommes
- tu les as achetées
- tu as achète ces pommes
Je mange] es pommes que tu as
achetées
Dont d'un nom J'ai un ami:
Dont remplace un complément - la mémoire de cet ami est
précède de la d'un verbe exceptionnelle
préposition DE, il est - sa mémoire est exceptionnelle
complément: J'ai un ami dont la mémoire est
d'un adjectif exceptionnelle
Prenez ces médicaments:
- vous avez besoin de ces
médicaments
- vous en avez besoin
Prenez ces médicaments dont
vous avez besoin
J'ai un fils:
- je suis fier de mon fils
- Je suis fier de lui
J'ai un fils dont je suis fier
Ou - de lieu Ce quarter est très anime:
Ou est complément - j'habite dans ce quartier
circonstanciel -J'y habite
- de temps -j'habite la
Le quartier ou j'habite est très
anime
Vous vous rappelez ce jour
ce moment
cette période
Vous avez pleure ce iour-la
a ce moment-la
a cette période-la
Vous vous rappelez le jour
le moment
la période
ou vous avez pleure.
I. Pour presenter, pour mettre en value: les présentatifs:

L'équipe de B a gagne un match dans ce stade


a. sujet b. complément direct c. complément de lieu
C’est....qui c'est.... que c'est... ou

a. C'est l'équipe de Bordeaux qui a gagne le match.


b. C'est le match que l'équipe de B. a gagne.
c. C'est le stade ou l'équipe de B. a gagne.
Les pronoms + Verbe C'est
moi qui suis coupable. C'est
nous qui avons gagne.
II. Pour caractérisez un nom.

QUI: L'équipe de B., qui est la meilleure, a remporte la victoire.


La compétition a lieu dans le stade qui est a cote de moi.
QUE: Le coureur, que vous avez vu, est champion du monde.
L'équipe n'a pas accepte la décision que la Fédération lui a communiquée.
OU: Sinaï est une station de montagne ou j'aime passer mes vacances de neige.
PONT de + Nom. : Je vous ai parle d'un ami médecin.
Pour présenter: Voici rami médecin dont je vous ai parle.
Son fils, dont il était très fier, n'a pas réussi.
Pour caractériser: La maison dont le toit dépasse les arbres est à M. Martin.

EXERCICES

1. Complétez avec QUI, QUE, OU:


J'ai des amis ... adorent jouer au football. Le samedi après midi, ils viennent souvent s'entrainer dans
Le stade ... est a cote de moi. C'est un grand stade ... viennent jouer de grandes équipes. Le football
Est un sport... je n'aime pas beaucoup pratiquer mais ... j'aime bien regarder. Alors, quelquefois, je
Vais voir jouer mes amis, François surtout... est un très bon joueur. C'est toujours lui ... marque les
Buts.
Samedi dernier, leur gardien de but était absent. C'est moi... ai du le remplacer. Quelle catastrophe !
Nous avons pris cinq buts.
2. Reliez les deux phrases en employant un pronom relatif.
QUI, QUE, OU:
- Le ski est un sport agréable. On peut le pratiquer à tous les âges.
- Envoie-moi le ballon. II est sous la voiture.
- La piscine Deligne est une piscine d'été. J'y vais souvent en aout.
- J'ai fait du tennis avec Florence. Je l'ai trouvée excellente.
- L'Américain Lewis a couru le 100 m en 9 secondes 99. Je l'ai vu aux Jeux Olympiques de L.A.
DONT:
- M. Renaud a achète une propriété. La terre de cette propriété est très fertile.
- J'ai fait la récolte des pommes dans une propriété. Le fermier de cette propriété est mon
cousin.
- Dans ce foret, nous avons des arbres immenses. Nous ne connaissons pas le nom de ces
arbres.
- Elle a un nom bizarre. Je ne me souviens jamais de ce nom.
- Jacques a essaye un costume. La veste de ce costume est trop grande.
55
- Cet outil est casse. Je me suis servi de cet outil pour réparer la porte.
3. La forme du verbe après un pronom relatif. Complétez les réponses.
C'est toi qui as gagne la course ?
Oui, c'estom qui...
C'est Jean-Luc est Didier qui préparent le repas ?
Non, c'est nous qui...
C'est vous qui m'avez téléphone ?
Non, c'est mon mari qui...
C'est Jacques qui a eu le meilleur résultat ?
Non, c'est toi qui...
4. Pronoms relatifs simples.
QUI, QUE, DONT, OU
Phrases à construire presque entièrement. Complétez les lettres en utilisant un pronom relatif.
Marie a un frère. II est professeur. Elle écrit à Françoise:
- Viens samedi prochain, je te présenterai.................
2
Miribel est un petit village. Chaque année dans ce village, il y a une grande fête. Marie
veut y aller. Elle écrit à Françoise:
- Veux-tu venir avec moi, je vais à Miribel...............
3
Monsieur Leroux est en train de réparer une machine. Le directeur en a besoin; il écrit un
mot à monsieur Leroux:
- Monsieur Leroux, avez-vous.................
Le directeur, doit aller à une réunion. II a besoin d'une lettre et il veut que sa secrétaire la
tape pour lui. Elle n'est pas la. II laisse la lettre sur son bureau avec un mot:
- Mademoiselle, voulez-vous...............
5
Madame Fumet a parle d'un jeune homme a son patron, le patron voudrait voir le jeune
homme mais il a oublie son nom. II écrit a madame Fumet:
- Madame, voudriez-vous............
6
Monsieur Puce a perdu sa serviette. II y avait des dossiers importants dedans. II voudrait
retrouver sa serviette, il écrit à un ami policier.
- J'ai perdu..........Veux-tu m'aider à la retrouver ?
7
Marc a aperçu dans le métro, mardi 10 octobre a 18 heures, une ravissante jeune Asiatique
habillée tout en rouge. II écrit une petite annonce pour le journal Libération:
- Message personnel. Je voudrais revoir........
0

Aglaé est amoureuse de Pierre. Pierre est amoureux de Sophie. Aglaé écrit au courrier du
cacheur du journal Elle pour demander conseil: - Comment faire pour ...
5. Examinez les articles ci-dessous et refaites les phrases comportant des relatifs en plusieurs
phrases simples:
ETATS-UNIS - ACCIDENT D'AVION AVEC MARIJUANA
Un avion de tourisme, a bord duquel ont été retrouves plus de 200 kg de marijuana, s'est
écrase hier sur la base aéronavale de Jacksonville (Floride), tuant les deux personnes qui se
trouvaient a bord, a indique la marine américaine. L'appareil, un bimoteur Piper Apache, qui s'était
égare dans un épais brouillard, a rate son atterrissage. Sept balles de marijuana ont été retrouvées
dans les débris de l'avion et un des passagers avait sur lui 4000 dollars en liquide, a précise un
porte-parole de la marine. VENEZUELA - SYNDICALISTE ASSASSINE
Le président de la Centrale unique des travailleurs du Venezuela (CUTV, communiste),
Emmy Croies, a été tu par balles dans la nuit de dimanche à lundi à Caracas. Des inconnus qui se
trouvaient a bord d'une automobile ont tire une rafale de mitraillette sur Emmy Croies, cinquante-
quatre ans, qui a succombe sur le coup, a précise la police.
6. Rédigez des articles comportant des phrases relatives en incise à partir de ces éléments:
Article 1:
Phrase 1 - Un bateau à coule hier au large de Brest. II transportait des produits toxiques. II y a trois ,
Morts et deux blesses.
Phrase 2 - Le bateau a heurte un récif prés de la cote. Son radar venait de tomber en panne.
Phrase 3 - Cette zone maritime est la plus dangereuse de la Bretagne. De nombreux bateaux y
Circulent.
Article 2:
Phrase 1 - L'acteur Alain Delon à critique la France. II habite en Suisse.
Phrase 2 - L'acteur est mecontent des orientations politiques du mouvement. Toute sa carrière
S’est faite en France.
Phrase 3 - On est étonne que cet auteur célèbre se plaigne de la France. Elle ne lui a pourtant pas
Trop mal réussi...
Article 3:
Phrase 1 - Les consommateurs rejettent de plus en plus l'abus de la publicité par courrier. Lis ont
Trouve un nouveau mode d'action.
Phrase 2 - Une association marseillaise vient d'imprimer un autocollant "retour a l'envoyeur". Elle
Reprend ainsi une initiative parisienne.
Phrase 3 - Vous pouvez coller cet autocollant sur les lettres des sociétés de vente par
Correspondance. II permet de les renvoyer à l'expéditeur.
Phrase 4 - Ce nouveau mode d'action sera bientôt élargi a toute la France. Son efficacité semble
Grande.
Dossier 7
DISPARITION ET RETOUR D'UNE SCIENCE:
LA GEOPOLITIQUE

Texte A: Une tentative de définition


La géopolitique est de retour. Apres 45 ans d'absence officielle, la géopolitique a fait sa
réapparition.
A la fin du second conflit mondial, frappée injustement de collusion avec le national-
socialisme, la géopolitique fut officiellement écartée de toute analyse et de toute politique
prospective. II n'empêche que toutes les nations qui aspiraient encore à une certaine puissance ne
purent se passer de ses analyses, mais aucun Etat ne mentionna officiellement l'emploi du
raisonnement géopolitique. Ce n'est qu'a la fin des années soixante-dix, a l'occasion du conflit
Cambodge-Vietnam, que la géopolitique est réapparue...
Depuis 1989, année des grands bouleversements géopolitiques intra-européens, une
discipline qui, depuis un demi-siècle, était restée dans l'ombre est revenue sur le devant de la scène.
Saluons le retour de la géopolitique. Le théâtre du monde s'étant mis singulièrement en mouvement
depuis plusieurs années, la géopolitique ne peut que servir à mieux en appréhender la dynamique.
Ce retour se traduit par une multiplication d'ouvrages, d'articles, de revues, de débats ou Ton use, et
parfois abuse, du mot magique expliquant... I’ inexplicable. La géopolitique est trop souvent
confondue, voire assimilée à la géostratégie ou à la stratégique Une confusion sémantique s'est un
peu installé. Rappelons que la stratégique détermine les projets politiques d'un Etat, et que la
géostratégie est "l'étude des rapports entre les données naturelles de la géographie et les stratégies
des Etats". Donner une définition de la géopolitique est délicat, tant la discipline est, avant tout,
fusion et synthèse de sciences diverses (anthropologie, biologie, etc.), mais aussi de données
politiques, géographiques, religieuses, etc. La géopolitique est une matière pluridisciplinaire. Une
rapide définition pourrait la réduire à l'étude des rapports entre l'espace et la politique. Raccourci
non inexact, mais réducteur.
La géopolitique est une matière évolutive. Avant toute chose, elle est un formidable
instrument d'observation et d'interprétation des réalités politiques, historiques, géographiques, etc.
Elle nous rappelle que l'homme est avant tout un être inscrit dans des communautés politiques
toujours en mouvement.
Texte B: Chronique d'une science méconnue. Les verres fondateurs.
Friedrich Ratzel (1844-1904), géographe allemand: "La géopolitique est fille de la géographie".
Rudolf Kjell en (1804-1922), politologue suédois, introduit le néologisme "géopolitique" et en
donne la première définition:
"La géopolitique est l'étude de l'Etat considère comme un organisme géographique, ou
Encore comme un phénomène spatial, c'est- a -dire comme une terre, un territoire, un espace
Ou plus exactement encore un pays". Salford J. Machiner (1861-1947), universitaire et
géographe britannique, envisageant la terre comme une totalité, affirme:
"Qui contrôle le cacheur du monde commande a l'Tel du monde, qui contrôle l'Tel du
monde
Commande au monde". Alfred Mahant (1840-1914), amiral américain, sera le premier à
conceptualiser la stratégie maritime et à accorder une place prépondérante a la maitrise de la mer
(seau power).
Nicolas Seymkan (1893-1943), américain, affirmait qu' "un Etat fait la politique de sa géographie".
(Sélection faite de l'article Leçon de géopolitique, Années d'aujourd'hui N°213)
VOCABULAIRE

Définir Réfléchir
Faire connaitre par une formule précise ce qui Réfléchir a une question
est une chose
Donner sa (ses) signification(s) Réfléchir sur quelque chose
Définir une idée, un concept Examiner - approfondir - étudier - considérer
- peser.
Préciser - caractériser - spécifier Envisager le pour et le contre-discerner
Expliquer - faire connaitre
Expressions
METTRE: la maitrise: d'une langue étrangère
mettre en cause des mers
mettre en place des destinées du monde
mettre en contact, en présence avoir sa maitrise
mettre en lumière maitriser sa colère, son émotion
mettre en couvre un incendie, une situation
mettre en état

EXERCICES

1. Donnez le nom correspondant aux verbes suivants:

définir: étudier:
préciser: considérer:
specifier: peser:
réfléchir:
Introduisez ces noms dans des phrases.
2. Les verbes de la réflexion. Complétez ce texte avec des verbes choisis dans la liste ci-contre:
Une approche historique nous permettra de............avec plus discerner
de précision les fondements de la géopolitique et d'en ........... déterminer
les principaux initiateurs. Cette approche nous aidera à......... comprendre
en quoi cette science peut être utile a mieux..........et.........les cerner
palpitations qui secouent notre planète. connaitre
3. Quel sens donneriez-vous aux expressions verbales avec "mettre"? Choisissez dans la liste
suivante: présenter, préparer, douter de, souligner, réaliser, installer. Utilisez ces expressions dans
des phrases.
4. Essayez d'expliquer par des paraphrases le sens des mots soulignes dans le texte ci-dessous:
Ensuite, les bouleversements géopolitiques de 1989 au centre de l'Europe, I’ effondrement de
l'Union Soviétique, les conflits a l'intérieur de la sphère européenne, la montée en puissance de
l’Europe politique et la mise en place de vastes zones économiques ont fortement contribue au
retour de cette science. Son approche pluridisciplinaire devrait permettre aux politiques, mais aussi
a des décideurs, militaires, économiques, etc., de préparer l'avenir, de prévoir dans la longue durée
en écartant l'éphémère et l'événementiel.
5. Connaissez-vous la signification de ces sigles ? Afin de contenir la puissance continentale, la
théorie de "l'anneau maritime" ("anaconda") s'est concrétisée par la création d'organisations
régionales. Reliez chaque sigle à son épellation en toutes lettres:
1.IDT AN a. Organisation du traite central, au Moyen Orient
2.l'ASEAN b. Australie, Nouvelle Zélande, Etats-Unis
3.l'ANZUS c. Organisation du Traite de l'Atlantique du Nord
4.le CENTO d. Association des nations du Sud-est asiatique

COMMUNICATION

Informer
Définir des termes, des concepts:
En expliquant, en précisant
C’est- ce sont
Il s'agit de
Cela signifie - cela veut dire
Appeler - définir- se définir comme
En formulant autrement
C’est-a-dire
Autrement dit
En caractérisant
Caractériser- se caractériser par
Le trait principal, la caractéristique, la spécificité de
En proposant une comparaison, une équivalence
Correspondre - représenter - équivaloir a
En opposant a autre chose
Ce n'est pas - cela ne signifie pas
Cela ne veut pas dire

EXERCICES

1. Dans les textes A et B repérez les définitions données au concept de géopolitique et les
expressions utilisées pour les introduire.
2. Quelle distinction fait I’ auteur entre géopolitique, géostratégie et stratégique
3. Justifiez par des arguments cette affirmation de I’ auteur: "la géopolitique est une matière
pluridisciplinaire".
4. Retrouvez dans le texte les dates qui marquent révolution sinueuse de cette science et précisez-les.
5. Rédigez, en synthèse, une définition de cette discipline (10-15 lignes).
6. Cherchez des arguments pour et/ou contre pour répondre a la question:
En quoi la démarche géopolitique peut se révéler utile a la mise en application des différentes
politiques de puissance des peuples et des nations ?
7. Définissez les termes et les expressions suivantes:
La maitrise des mers - une politique paneuropéenne - une zone de prospérité - les pères fondateurs;
paneuropéen - panaméricain - pan asiatique - pan pacifique

REPERES
Karl Haushofer
Lisez le texte suivant. Présentez oralement la contribution de Karl Haushofer (1861-1947).
Traduisez ensuite le texte.
General de l'armée impériale allemande de ce début du siècle, ayant participe à la Première Guerre
mondiale, K. Haushofer interrompit sa carrière militaire pour une carrière universitaire. II orientera -sa
pensée vers la construction de grands ensembles continentaux (grand espace ou Gossau), thèmes repris
dans la revue Zeischrift finir Geopolitik qu'il fonda en 1924. Cela I’ amènera à s'intéresser aux "pan-
idées" (paneuropéennes, panaméricaines, pan asiatiques, pan pacifiques) et a porter une grande
attention a l'élaboration d'une politique de collaboration entre I’ Allemagne et les peuples colonises par
impérialisme anglo-saxon. C'est également avec Haushofer que la géopolitique acquerra ses lettres de
noblesse en devenant pluridisciplinaire et en prenant en compte les "forces transcendant l'espace", a
savoir les idéologies, les religions et les philosophies. Dans cette époque trouble de I’ Allemagne,
Haushofer fut confronte au national-socialisme. Mais, s'il eut effectivement des relations privilégiées
avec Rudolf Hess, il se montra rapidement hostile aux visées expansionnistes nazies, qui allaient porter
un coup fatal a toute constitution d'un "bloc continental eurasiatique" auquel il aspirait (Haushofer fut
l'inspirateur du pacte germano-soviétique). En fait, Hitler ne fut qu'un interlocuteur distant de
Haushofer, et ne retiendra de la géopolitique haushoferienne que ce qui confortera et ira dans le sens de
ses thèses.
(Armée d'aujourd'hui, W213)

GRAMMAIRE

Les constructions passives


Formation du passif
Phrase active:
La maire a ré<jus la délégation beige
Sujet actif Verbe Complément d'objet direct
(Il fait Traction (il subit Traction)

Phrase passive:
La délégation beige a été reçue par le maire
Sujet passif être+part. Passe complément d'agent
(Il subit Traction (il fait Traction)

Le temps du ph. Active est le temps du verbe être du ph. Passive


Le complément d'agent est introduit par la préposition par ou de.
Ex.: La rue de mon enfance était bordée de tilleuls.
Les trafiquants ont été arrêtes par la police de frontière.
PAR met en valeur le caractère d'agent réel, qui fait vraiment Faction.
DE se rapproche du complément de cause, de moyen, de manière (moins fréquent).
Types de constructions passives:
Construction passive complète:
Ces artistes sont applaudis par le public.
Construction passive incomplète, (-complu. d'agent)
Tous les suspects ont été interroges. Construction
avec un verbe pronominal de sens passif.
Le cognac se sert dans des verres ballons
Autres constructions passives incomplètes :
La maison, protégée par une haie d'arbres touffus était très agréable.
Aidée par ses amis, elle a pu surmonter cette épreuve.
ECRITURE

Passif et organisation du discours


Observez les exemples:
Informations:
- On a attaque au sud les dirigeants de Managua.
- On les a menaces au nord.
- Auparavant on les avait bloques sur mer.
- lis accentuent a l'intérieur leur orientation communiste.
Remarquez
La transformation passive des 3 premières phrases ci-dessous - chacune d'elle a le même sujet:
- Les dirigeants de Managua ont été attaques au sud.
- lis ont été menaces au nord.
- Auparavant ils avaient été bloques sur mer.
- lis accentuent a l'intérieur leur orientation communiste.
Organisation du paragraphe autour de ce sujet commun:
Attaques au sud, menaces au nord, âpres
Avoir été bloques sur mer, les dirigeants
De Managua accentuent, à l'intérieur, leur orientation communiste.

EXERCICES

1. Mettez les phrases suivantes à la forme passive.


La municipalité va fermer le musée d'art pour travaux.
2
L'entreprise réembauchera les ouvrières licenciées il y a un mois.
3
Cette offre me tente beaucoup.
4
Les ravisseurs ont abandonne l'enfant devant la poste.
5
Je croyais que la tempête de neige retarderait l'avion.
2. Mettez les phrases à la forme active.
1
Chaque année la fête des "bizuts" est organisée par les "anciens".
2
D'habitude les petits enfants sont gâtes par les grands-parents.
3
Le règlement intérieur devra être rédige par la directrice.
4
Le spectacle a été annonce par de grandes affiches mais peu sont venus le voir.
5
En France, la carte de séjour temporaire est délivrée par la préfecture.
3. PAR ou DE ? Voici des verbes qui sont suivis de la préposition DE:
couvrir de; border de; accompagner de; décorer de; équiper de; entourer de ... (état) aimer de; adorer
de; estimer de; apprécier de; respecter de (sentiments) Complétez le texte en utilisant les verbes
suivants a la forme passive: léguer - entourer - planter - couvrir - parsemer - dessiner - aider - décorer
- équiper -apprécier

Irène a visite récemment la nouvelle maison de ses amis. Elle leur__________"l'oncle d'Amérique".
Ils habitent une villa de caractère________un grand pare__________arbres centenaires. Le jardin,
Avec des pelouses_________gazon et__________fleurs,_________Julien qui est paysagiste.
Sara s'occupe de l'entretien,_______son mari; l'intérieur_______elle-même, la cuisine_______
Tous les appareils modernes. Le jeune couple_______ses nouveaux voisins pour leur gentillesse.
4. A partir des informations données faites des paragraphes autour du sujet commun en utilisant le
passif comme moyen d'organisation.
1
Une voiture a renverse Mme. Morin. Une ambulance l'a transportée immédiatement à
l'hôpital. Des médecins qualifies l'ont soignée et sauvée malgré ses graves blessures
Le célèbre mannequin Naomi Léon est arrivé hier soir au "Ritz" au bras de l'acteur Alain
Delon. Yves Saint-Laurent I’ avais habillée. Sonia Lee I’ avait coiffée. Christine Valentin I’ avait
maquillée.
3
Les patrons ont pris une décision. Les syndicats ont désapprouve cette décision. Les
travailleurs l'ont mal accueillie. Le gouvernement va la modifier.
Les pronoms relatifs composés En qui
Le pronom relatif remplace un Sous lequel
complément constant avec la Pour + laquelle
préposition A Par lesquels
A qui Sur lesquelles

A qui est réserve aux


Auquel
A laquelle
Auxquels
Auxquelles
Personnes
Les pronoms relatifs composes
sont obligatoires pour les
objets et les idées. Lis peuvent
aussi s'utiliser pour les
personnes.
Deuil 1. Le pronom relatif remplace
un complément construit avec:
- la préposition DE
Duquel

De laquelle

Desquels

Desquelles

- un groupe prépositionnel
avec DE:
A cause de, a cote de, prés de,
Le pronom relatif remplace un
loin de, a droite de, a gauche
complément précède d'une
de, au milieu de, au-dessus de,
préposition autre que A ou DE
au-dessous de, en face de, en
dehors de, etc.

De qui est réserve aux


Personnes
Les formes composées sont
Obligatoires pour les objets et
Les idées, possibles pour les
Personnes.
2.Le pronom relatif remplace
un complément d'un nom
précède d'un groupe
prépositionnel avec DE
- lis ont demande de l'aide aèdes gens. Lis ont bien réagi.
Les gens à qui ils ont demande de l'aide ont bien réagi.

- Je pense à une voiture; elle est


trop chère pour moi.
La voiture à laquelle je pense est trop chère pour moi.
- Nous participons à des réunions,
elles sont ennuyeuses.
Les réunions auxquelles nous
participons sont ennuyeuses.______

Une personne pue le parfum; je suis a cote d'elle.


La personne a cote de qui je suis assis pue le parfum.
J'habite en face d'un pont; il est très beau.
Le pont en face duquel j'habite est très beau.

Je pense à l’ avenir de ce garçon; il n'écoute pas mes


conseils.

Ce garçon à l’ avenir de qui je pense n'écoute pas mes


conseils.

J'ai sacrifie ma vie pour cette femme. Elle se moque de moi.


Cette femme pour qui j'ai sacrifie ma vie se moque de moi.
J'ai use ma vie sur ces travaux. Ils sont enfin récompenses.
Les travaux sur lesquels j'ai use ma vie sont enfin
récompenses.
EXERCICES

Pronoms relatifs composes


1. AUQUEL / A LAQUELLE / AUXQUELS / AUXQUELLES
Complétez avec le pronom relatif qui convient.
Réfléchissons bien
1
La question____________j'aimerais répondre est la suivante: ou allons-nous ?
2
Les conclusions_____________aboutissent nos adversaires politiques sont inacceptables.
3
Le problème_________notre parti au plus réfléchi est le problème majeur de notre époque.
4
C'est une affaire très difficile____________j'ai déjà consacre beaucoup d'énergie.
5
C'est un sujet très délicat_______________il faut réfléchir sérieusement.
6
Voila les obstacles majeurs_________________peut se heurter notre programme.
7
Je vous proposerai demain la solution___________________m'ont amène mes réflexions.
Cette solution a des avantages_______________vous n'avez pas pense jusque-là.
2. LEQUEL / LAQUELLE / LESQUELS / LESQUELLES
Associez les éléments de la colonne A et de la colonne B. Attention au sens, au genre et au nombre:
A B
1
La voiture sous .... a) laquelle ils se sont battus est toujours d'actualité.
2
Le faux passeport avec... b) lesquelles nous avions fait des graffitis ont disparu.
3
Le lait en poudre sans... c) lesquels se sont caches les terroristes sont connus.
4
La cause pour... d) laquelle on avait mis la bombe est entièrement détruite.
5
Les logements dans... e) lequel ils ont passe la frontière était d'origine française.
6
Les affiches sur... f) lequel on ne pourrait pas nourrir ces enfants est arrive hier.
3. Continuez les phrases suivantes:
1
II porte encore aujourd'hui les vêtements avec__________________.
Elle a conserve toute sa vie la petite botte dans_________________.
3
Lis collectionnent depuis longtemps des photos sur.
4
Voila notre plus vieux fauteuil sous_____________
5
Je suis très fier de ces résultats pour_____________
Ils ont décide de monter cette pièce dans_________
Dossier 8
LA TELEVISION EN QUESTION

Texte A: Pour ou contre la télévision ?


- Que pensez-vous de la télévision d'aujourd’hui ?
Janine, caissière de grande surface: La telle, c'est pas mal ... Y a des émissions drôles. Moi, je
regarde surtout les feuilletons et je joue en même temps que les candidats de la "Roue de la fortune".
Roger (représentant): Au moins quand la telle est allumée, les enfants se taisent et je n'ai pas
besoin de parler. Faut dire que j'en use de la salive toute la journée! La telle, c'est le repos du guerrier.
Antoine (retraite): Moi, je ne pourrais pas m'en passer. C'est ma compagnie et ma
distraction. Elle est toujours allumée quand je suis à la maison ...
Coralie (mère de famille): Au moins, avec la telle, on est plus souvent en famille ! Et, le
dimanche matin, les enfants nous laissent en paix !
- Qu'est ce que vous ne supportez pas a la telle ?
Antoine (60 ans): Je ne supporte pas la pub. J'ai horreur d'être soumis à de constantes
pressions plus ou moins honnêtes.
Luc (15 ans): Les jeux sont en général débiles.
Jean-Philippe (45 ans, architecte): Ca endort intellectuellement. La télévision donne une
image trop simplifie de la vie.
Elisabeth (35 ans, professeur): Pourquoi tant d'images violentes et souvent gratuites? On
dirait qu'il n'y a dans le monde que des guerres et des catastrophes.
Odile (40 ans, éditrice): Pour voir de bonnes émissions culturelles, il faut allumer son poste
tard, âpre 22 h 30. Pourquoi les charmes ne s'intéressent qu’à l'Audimat et veulent toujours avoir le
meilleur pourcentage de téléspectateurs ? Si je I’ avais, je me laisserais piéger. Par paresse
intellectuelle, je regarderais n'importe quoi.
Sylvain (23 ans, étudiant): Que de soirées passées chez mes parents ou on bâclait le repas et
on parlait à peine pour pouvoir regarder une émission sans intérêt. Ca ne se passera pas comme 5a
chez moi.
Alain (50 ans, sociologue): Savez-vous que des Américains de 17 ans ont déjà passe sept
années entières devant leur téléviseur ?
Marie-Louise (37 ans, femme au foyer): Le dialogue n'existe plus. J'en arrive à me dire qu'il
faudrait que je passe a la telle pour que mon mari me regarde.
Catherine (24 ans, étudiante): La telle ? C'est avant tout une gardienne d'enfants au tarif
imbattable de 0,28 franc à l'heure, quel que soit le nombre d'enfants.
Odette (30 ans, psychologue): C'est une drogue, et pas la moins dangereuse.
Texte B: Portrait du téléphone-type
On ne sera pas étonne de l'apprendre: le téléphone type vit dans une grande ville ou les
distractions sont plus nombreuses qu'a la campagne. Et surtout en Ile-de-France ou un foyer sur dix
n'a pas de téléviseur ! Célibataire de moins de 35 ans, il a généralement été élève avec la télévision,
mais a le sentiment très net que les programmes étaient plus intéressants avant, quand il n'y avait
que deux chaines publiques.
Les sans-telle, qu'en pensent-ils ?
Prés de trois millions de Français refusent obstinément d' "avoir la telle".
Pourquoi rejettent-ils un media qui fascine les autres ?
De quoi parlent-ils à l'école, au bureau, quand les autres discutent de rémission de la veille ?
COMPREHENSION

A vous !
1. Relisez les témoignages du texte A. Précisez a quel(s) argument(s) des "sans-telle" se référent-ils?

Arguments Nom
1
Le manque de temps. Le tel est une invitation permanente a la paresse. Telle
mangeuse de soirées.
2
La bas niveau des programmes. Les seules émissions intéressantes sont
diffusées tard dans la soirée. Contre la médiocrité il faut se mettre en grève
illimitée.
3
L'invasion de la publicité qui transforme le téléspectateur en cible
permanente.
La passivité. Les enfants deviennent victimes du petit écran et de sa vision
simplificatrice des événements.
5
Le risque de devenir insensible a la douleur des autres. Trop d'images
violentes, de guerre, de séismes, de famine.
6
La telle efface peu à peu la vie de famille. Elle fait office de baby-sitter et
anéantit la vie de couple.
7
L'obéit telle est inesthétique et prend de la place.
8
Comme pour les cigarettes, il est plus facile d'y renoncer totalement que de
se "modérer".
(Télérama, N°2049, 19 avril 1989)
2. Que pensez-vous des critiques ci-dessus ?
3. Cherchez des arguments en faveur de la telle. Organisez un débat.

VOCABULAIRE

LA TELE - Mots clés


Le téléviseur - un poste de telle" - la télévision - par câble
- par satellite
Les chaines - publiques (France 2, France 3, Arte, la 5e)
- privées (TF1, Canal+, M6)
- a péage; crypte (Canal+) - un décodeur
Une chaine généraliste - culturelle - européenne
Passer sur une autre chaine: zapper- le zapping - le zappeur
L’audience élargie / réduite
L’audimat statistique réalisé pour mesurer l'audience des principales
Émissions télévisées
le multimédia sera la grande révolution technologique et commerciale du XXIe
Siècle. C'est la fusion de l'informatique et de la télématique: texte,
Son, image et interactivité.
Les programmes Le journal télévise; les documentaires; un feuilleton - une série; une
Émission de variétés - culturelle - une reality-show - un magazine -
Un débat
phénomènes la "téléphage galopante"
La tel manie - la drogue cathodique
Les "bébés zappeurs" - le zapping
Le pouvoir incontrôlé
La génération telle
L’information une nouvelle - un sujet - un scoop
un reportage - une enquête
important - essentiel / sans importance - secondaire - futile
complet / incomplet - superficiel / sérieux documente

EXERCICES

1. Complétez le texte avec le mot correspondant (préfixe "telle-"): téléviseur


La plupart des Français (95%) possèdent la ________________. Ces tels maniaques
Heureux _______ ou ______________ ont presque tous un téléspectateur
___________, utilisent une _____________. S'ils regardent la telle téléphage
Plus de 3 heures par jour, ils sont irrémédiablement "atteints" de télécommande
________________! Télévision
2. Définissez les phénomènes qui reflètent 1'impact de la télévision
sur la vie quotidienne:
- tel manie - téléphage - drogue cathodique - la génération telle - les
bébés zappeurs.
3. Utilisez le vocabulaire propose pour caractériser une charnel de
télévision (types démissions, public vise, variété des programmes)

COMMUNICA TION:

Critiquer
Peut-on tout dire et tout montrer ?
"Mais jusqu'ou va-t-on aller ? D'après le magazine Télérama, un spectateur (adulte ou
enfant) peut voir en une semaine, sur les cinq chaines de télévision, 3340 scènes de violence, 464
meurtres et 80 tortures. Tout cela a une mauvaise influence, en particulier sur la jeunesse.
Récemment, des enfants de treize ans ont fait exploser une bouteille de gaz. Lis voulaient imiter le
héros de la série américaine Mac Gaver. Ils confondent la fiction et la réalité. Est-ce qu’ 'il est
normal que dans ces émissions qu'on appelle les "reality-show" les gens viennent raconter leurs
problèmes familiaux, leurs disputes...? Et un téléspectateur sur cinq regarde ces émissions ! Je
trouve ca immoral, parce qu'on fait croire à ces gens qu'on s'intéresse à eux comme a des stars. Et
ces pauvres gens confondent la fiction et la réalité. Ce sont des victimes de la télévision.
Et enfin, je trouve qu'il y a des émissions satiriques ou on exagère. II est normal qu'on se
moque des personnalités politiques. On IA toujours fait. Mais quand on montre, avec des
manipulations d'images, un Premier ministre qui reçoit une poubelle sur la tète, je suis scandalise
"
(Une téléspectatrice révoltée)
Pour vous aider
Être surpris - choque - interdit - scandalise
Critiquer - critiquer injustement - blâmer
Trouver immoral - mauvais - ridicule
Mériter une critique - une observation - une remarque
Ex.:
Je trouve que.................Je trouve ridicule........................
Je tiens à remarquer que....................................
Réactions: £a, c'est n'importe quoi ! C'est
complètement débile ! (Fam.) lis passent
vraiment n'importe quoi !
1. Quelles sont les émissions qui sont critiquées ? Pourquoi ?
2. Choisissez une émission qui est considère par certains contraire a la morale. Recherchez en
groupes des arguments favorables et défavorables à cette émission. Présentez vos réflexions à
l'ensemble de la classe.

REPERES

Télévision et morale
Paradoxalement, les medias peuvent jouer dans le sens d'un renforcement des préjuges. Car
s'ils apportent parfois des informations objectives, propres à fonder une culture authentique, ils
développent aussi une sous-culture, pétrie de préjuges: les medias, même publics, obéissent a la loi
du marche, souhaitent répondre a une demande du public plus ou moins consciente; et peuvent,
dans ces conditions, alimenter les préjuges au lieu de chercher à les détruire comme devrait être leur
mission. Ainsi voit-on des journaux se spécialiser dans 1'occultisme, la parapsychologie, l'astrologie
et entretenir l'ignorance, accréditer des préjuges vieux de plusieurs siècles. Mais les medias
n'exploitent pas que l'ignorance; ils exploitent aussi des préjuges plus inquiétants, lies, par exemple,
a l'ethnocentrisme, au racisme. Qui ne voit la gravite de la chose ? A la manière du tam-tam, les
medias diffusent les préjuges et, au passage, leur confèrent une manière d'aura, de majesté. Dans
cette perspective, l'analyse d'Einstein est confirmée au-delà du prévisible: la technologie la plus
sophistiquée - celle de la télévision, de la télématique par exemple - peut se mettre au service de
préjuges séculaires; cette technologie qu'on attendait au service du progrès intellectuel, de la vérité,
et qui favorise l'obscurantisme.

EXERCICES

1. Résumez en 50 mots le contenu de cet article. Respectez le point de vue exprime; utilisez les
mots soulignes pour articuler votre texte.
2. Mettez en roumain ce texte de Jean Caze neuve.
L'homme extro détermine(l) dépeint par David Riesman, dans son livre "La Foule solitaire", est
pour ainsi dire téléguide par la société, il n'obéit plus a son initiative propre ni même a la tradition,
il est le reflet de la masse, précisément parce que la technique moderne a mis au point des
instruments de communication ou plutôt de diffusion qui le rendent plus perméable a la vie
collective et presque consubstantiel a la société globale. Ainsi l'organisme social n'a même pas,
pour se faire obéir, a briser les résistances, a user de contrainte; il est pour ainsi dire présent dans
chaque individualité, grâce a l'osmose que réalise le bombardement d'images et de sons par le
mass-média, principalement par la télévision. La société de consommation devient spectacle
permanent et spectacle d'elle-même.
(Jean Caze neuve, in La Nef, N°37)
3. Mettez en français:
Televizorul a patruns in visa, in sufletul, in casée noster, angajandu-ne intro opérative ale
carei rezultate cine le stie oare ? Televiziunea ne apropie, convocand unificator in jurul aceleiasi
trairi a planetei, ne tine la distanta impunand izolarea si diminuand comunicarea interpersonala
directa. Televiziunea incurajeaza alegerea pe pistele existentei, construieste mituri, distruge mituri,
confirma realitatile, deruteaza si abate de la realitati, seduce, inhiba, complexeaza dar si destrama
complexe, seamana idei, in aceelasi timp si omoara idei. (Neagu Udroiu, Tehnologia in transeele
informafiei, Bucuresti, 1999, p.97)
(l)L'homme extrodetermine, tel que le decrit D.Riesman dans "Lafoule solitaire", est celui dont les
idees et les comportements sont conditionnees par les influences exterieures et les systemes de
communication de masse.

GRAMMAIRE
Expression du temps
Mode Antériorité Simultanéité Postériorité
Avant le moment Moment précis Succession de 2 faits
ou Quand Apres que
En attendant le Lorsque Une fois que
moment ou Au moment ou
Jusqu'au moment le jour oïl Succession rapide de 2
ou Durée courte faits
comme Des que
alors que Aussitôt que
tandis que Sitôt que
Durée longue
pendant que
INDICATIF alors que nuance tandis
que d'opposition 2
actions évoluent parallèlement
à mesure que
2 actions durent ensemble
aussi longtemps que tant que
Habitude toutes
les fois que 2 actions

chaque fois que se répètent


ensemble
quand + présent
Point de départ de 2 actions
depuis que maintenant que

Avant que
SUBJONCTIF Jusqu'a ce que
En attendant que
INFINITIF Avant de Au moment de Apres + infinitif passe
En attendant de
PARTICIPE En
PRESENT
70
Expression de la date
Nous avons rendez-vous Mardi
Ce mardi
mardi 25 (Janvier)
Le mardi
Tout le mardi s
Elle est née Un mardi (de Janvier)
Un mardi 25 Janvier
Le mardi 25 Janvier
En Janvier
Au mois de février
En hiver, en été, en automne, au
printemps
en 1968
Au XIXe siècle
Les prépositions de temps
Antériorité Moment Point de départ Durée Postériorité
précis d'un événement
avant son a midi / Noel des son retour dans un mois depuis après sa nais-
arrivée en hiver au depuis leur quelques jours sancie
en moment mariage pendant le volage
attendant de l'accident a partir de cette durant
l'été semaine d'ici au cours de cette annonce
jusqu’a a samedi lors de
lundi partir pour un mois
finir en une semaine

Expression du temps - Marqueurs temporels


Par rapport au moment du locuteur Par rapport à un autre moment
(passe ou futur)
jadis jadis
autrefois autrefois
naguère naguère
il y a un(e) an (née) un(e) an (née) avant / auparavant
l’an (née) dernier(ère) l'année précédente / d'avant
la semaine passée la semaine précédente / d'avant
l'autre jour un jour
avant-hier l'avant-veille
hier la veille
ce matin ce matin-la
aujourd'hui ce jour-la
en ce moment a ce moment-la
a l'heure actuelle / actuellement alors
ce mois-ci ce mois-la
ce soir ce soir-la
le lendemain le lendemain
après-demain le surlendemain
la semaine prochaine l'an la semaine suivante / d'après
/ l'année prochain(e) l'année suivante / d'après

EXERCICES

Expression de la date
1. La femme aux clefs d'or
Pour la première fois, une femme vient d'être nommée chef de réception d'un hôtel 4 étoiles
luxe de Paris. Danielle STOL trente quatre ans, a effectue toute sa carrière dans l'hôtellerie: elle
débute au Trianon Palace, hôtel 3 étoiles de Paris, après un BTH passe a Bourges. Elle est
ensuite nommée première attachée de direction féminine à I’ hôtel Intercontinental ou elle passe
deux ans et demi avant de partir un an au Canada, a I’ hôtel Bonaventure. Enfin, elle revient à
Paris pour s'occuper de la "main-courante" au Georges V, et est présente à la réouverture du
Scribe en 1981. C'est en ce même endroit qu'elle vient d'être promue, accédant ainsi à l'AICR,
Amicale internationale des sous-directeurs et chefs de réception des grands hôtels, en tant que
premier membre féminin. Une ascension irrésistible... même pour un des derniers bastions
masculins ! Repérez tous les éléments qui permettent d'organiser les événements dans le temps.
2. Rédigez un court article sur la carrière de Pierre Tronchet avec les éléments ci-dessous:
Pierre Tronchet
Date de naissance: 1950
Etudes: licence de droit, réussite au concours de la police: 1972
- 1973: inspecteur dans la police a Nevers
- 1976 a 1978: stagiaire dans la police new-yorkaise
- 1979: stagiaire dans la police
- 1980: inspecteur principal a Lyon
- 1985: promotion: chef de la police judiciaire au Quai des Orfèvres a Paris
3. Rédigez des entrefilets à partir des éléments donnes ci-dessous. Utilisez les expressions de
temps adaptées. Cherchez la précision
I. Publie le 17 avril 1990
Accident: voiture et moto
Campus
Devant le restaurant universitaire
16 avril 1990/14heures
II. Publie le 24 mai 1990
Procès du cambrioleur
Pierre Jacquet: 25 mai 1990
Arrestation: 8 novembre 1989
Prison préventive: 10 novembre 1989 - 25 mai 1990
Peine prévisible: 3 mois de prison
III. Publie le 28 juin 1990
Départs en vacances
Encombrements: 31 juin et 10 juillet
Heures les plus chargées: 9 h - 16 h
Conseils de Bison Futé: éviter de rouler a ces heures
4. Récrivez ce texte de Camus au passe et a la troisième personne du singulier
Ce jour-la, sa mère était morte...
"AujourdTiui, maman est morte. Ou peut-etre hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de
l'asile: "Mère décédée. Enterrement demain. Sentiments distingues" Cela ne veut rien dire.
C'était peut-être hier.
L'asile de vieillards est à Marengo, a quatre vingt kilomètres d'Alger. Je prendrai l'autobus à
deux heures et j'arriverai dans l'après-midi.
Ainsi, je pourrai veiller et je rentrerai demain soir. J'ai demande deux jours de congé a mon
patron et il ne pouvait pas me le refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas Faire
content. Je lui ai même dit: "Ce n'est pas de ma faute." II n'a pas répondu. J'ai pense alors que je
n'aurais pas du lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me
présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute après-demain, quand il me verra en deuil.
Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Apres l'enterrement, au
contraire, ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle. J'ai pris
l'autobus à deux heures. II faisait très chaud. J'ai mange au restaurant, chez Céleste, comme
d'habitude. Lis avaient tous beaucoup de peine pour moi et Céleste m'a dit: "On n'a qu'une
mère." Quand je suis parti, ils m'ont accompagne a la porte. J'étais un peu étourdi parce qu'il a
fallu que je monte chez Emmanuel pour lui emprunter une cravate noire et un brassard. II a
perdu son oncle il y a quelques mois."
(Extrait d’Etranger - Camus)
Dossier 9
LA PRESSE ET LE FAIT DIVERS

Textes:
Lis avaient battu a mort leur victime. Confondus par un portable vole, les malfaiteurs avaient
Commis Verrue d'emporter un téléphone avec leur butin. Et de s'en servir.
(A) Le 20 mai dernier, deux hommes cagoules et gantes font irruption dans la propriété de Guy
Jeannot, 70 ans, gérant d'une entreprise de plomberie employant une soixantaine de personnes a
Champigny-sur-Marne. L'un des voyous est porteur d'une arme de poing, l'autre d'une batte de
base-ball. Peu avant minuit, ils surprennent le septuagénaire qui s'affaire encore a son bureau,
installe dans le fond du jardin.
Les inconnus, vraisemblablement bien renseignes, exigent d'emblée que Guy Jeannot livre
l'emplacement ou il a cache ses économies. Puis, ils le molestent pour qu'il passe plus rapidement
aux aveux. A moitie évanoui, il est traine dans le pavillon familial ou se trouvent son épouse
Raymonde, 77 ans, et son fils Pierre, âge de 45 ans. Les trois parents sont tour a tour ligotes et
frappes a de multiples reprises.
Ivres de colère, les tortionnaires ont finalement brise le crane de Guy Jeannot avant de
dérober un butin estime a plus de 400 000 francs en espèces (40 975 euros) disperses dans diverses
caches. C'est grâce au travail effectue sur le téléphone mobile vole a la famille que les policiers ont
pu identifier les meurtriers.
La veuve de Guy Jeannot, qui a eu un genou brise, et son fils Pierre, dont les cotes ont été
cassées, ont commence leur convalescence en tentant d'oublier leur nuit de cauchemar.

INTERNET
Logiciels contrefaits
(B) Un réseau de contrefacteurs de logiciels distribues sur Internet vient d'être démantèle par le
Service d'enquête sur les fraudes aux technologies de l'information. Plusieurs centaines de CD-
ROM, contenant 7 000 titres de programmes, ont été saisies. Sept personnes, âgées de 20 à 26 ans,
ont été interpellées en région parisienne notamment. Elles seront prochainement convoquées devant
un juge parisien. Le préjudice subi par les sociétés d'édition serait "très important".

LESMUREAUX
Ecrase par un bus
(C) Jeudi, aux Muraux (Yvelines), un chauffeur de poids lourd s'estimant bloque par un
autobus est descendu de sa cabine pour s'en prendre verbalement au conducteur. Celui-ci a
redémarre brutalement écrasant le chauffeur qui est mort trois heures plus tard. L'enquête en cours
devra déterminer s'il s'agit d'un accident ou pas.
(Extraits du Figaro, 26-27 juin 1999)

COMPREHENSION

1. Lisez les titres et les sous-titres de ces faits divers. Formulez des hypothèses sur leur contenu.
2. Lisez les articles, retrouvez le type d'événement, le lieu, la date, les personnes impliquées, les
circonstances, les causes et les conséquences des faits présentes.
Complétez le tableau.
1 2 3
Type d'événement
Lieu
Acteurs (responsables, victimes, témoins)
Circonstances
Causes
Conséquences

3. Une semaine après, Pierre, fils de la victime, rencontre son meilleur ami. Imaginez le récit de
l'événement (texte A).
4. La presse abonde en faits divers. En connaissez-vous ?
5. Recherchez dans les journaux roumains des articles sur la violence ou des faits divers. Présentez-
les en français.

VOCABULAIRE

Les faits divers


Pour parler d'un événement
Se passer: Qu'est-ce qui s'est passe ?
Arriver: Un accident est arrive ....
Se produire: Un attentat s'est produit....
Avoir lieu: Un incendie a eu lieu.
Se dérouler: Une manifestation s'est déroulée
Les catastrophes Les conséquences
Une inondation (inonder) Les victimes - les dégâts
Un tremblement de terre - un Les dommages (endommager)
séisme Détruire (une destruction)
Une tempête - un ouragan Démolir (une démolition)
Un incendie Détériorer (une détérioration)
Réparer - reconstruire - remettre en
état
Les crimes et les débats - les délinquants
Commettre un crime / un délit / une infraction
Un vol (voler) - un voleur
Un cambriolage (cambrioler) - un cambrioleur
Attaquer une banque a main armée - un bandit
Faire un hold-up - un gangster
Commettre un attentat - un meurtre - un viol
Commettre un assassinat - l'assassin
un rapt - un enlèvement - un kidnapping
demander la rancon - un malfaiteur
une prise d'otages
La prison
arreter - une arrestation - capturer - passer les menottes-mettre en prison - emprisonner - incarcerer
un prisonnier - un detenu - un surveillant - un gardien
une evasion - s'evader - s'echapper - s'enfuir
Les accidents
un accident - se blesser - se tuer
une noyade - se noyer
un empoisonnement - s'empoisonner
75
EXERCICES

1. Retrouvez le type de délit et le délinquant.


Pour voler les bijoux il a casse une vitre et il est entre dans la maison.
II a fait exploser une bombe dans le métro.
Lis ont menace le personnel de la banque et ont demande l'argent des coffres-forts.
Elle a enlève l'enfant du milliardaire et a demande une rançon.
II a tue Tamia de sa femme, par jalousie.

2. Catastrophes et dégâts. Complétez avec les verbes de la liste à la forme qui convient.
Le bilan du séisme d'Arménie
Les régions d'Arménie__________par un tremblement de terre en détruire
1988. Une ville de 50.000 habitants___________et deux autres très subir
__________. Raser
Les districts avoisinants ___________ de graves dégâts matériels. Ravager
Spita _______ entièrement _______, ce n'est plus qu'un amas de provoquer
Décombres. Endommager
Le tremblement de terre_____________de nombreux incendies. S’écrouler
Au moment précis de la relève des équipes de sapeurs-pompiers, se l’effondrer
Combinat textile_______. Des quartiers récents dont les immeubles
Dépassaient dix étages______comme des "châteaux de cartes".

3. Lisez le titre de ce fait divers. Elaborez un inventaire de verbes qui indiquent la succession
logique des événements jusqu'au moment d'une condamnation a mort.
Reconstituez un scenario hypothétique.
Ex.: dénoncé, arrêté...
Le condamne a mort se suicide
CARSON CITY. - Un condamne a mort qui avait demande à ne pas terminer ses jours en
prison s'est suicide un jour après le report de son exécution, ont indique vendredi les responsables
de la prison d'état du Nevada, a Carson City.
Dennis Noguès, vingt-six ans, avait été condamne a mort pour l'assassinat d'un garçon de dix-
neuf ans qui I’ avait dénonce a la police. II avait été déjà reconnu coupable de meurtre d'un pécheur
californien, commis alors qu'il était encore adolescent.
La Haute Cour de l'Etat avait décide mercredi, de reporter son exécution, prévue le 4 mars
prochain, pour déterminer si son renoncement a tout appel était recevable.
4. Recherche de chronologie. Retrouvez maintenant, après la lecture du texte, les différentes actions
dans leur chronologie. Utilisez les indications temporelles (modes et temps des verbes, expressions,
dates...)
Réécrivez le texte dans son déroulement chronologique.
5. Production écrite. Rédigez la déclaration écrite du directeur de la prison.
Imaginez et écrivez la lettre du condamne a son avocat.

GRAMMAIRE
L'expression de la durée et le récit
Depuis / il y a ... que / Ca fait.... que: expriment la durée par rapport au moment ou Ton parle.
Exemples: le moment
Depuis trois ans il vit à Paris.
II vit à Paris depuis 3 ans.
II y a trois ans qu'il vit à Paris. Avant il habitait Marseille.
Ca fait une demi-heure qu'il est parti. Voila II vit a Paris
depuis 1996.
II y a trois ans, en 1996, il s'est installe a Paris.
II est arrive mercredi, il y a deux jours.

Depuis / II y avait... que / Cela faisait... que


Voila
Exemples: la durée par rapport à un moment passe
Jean avait rendez-vous avec Thérèse à 8 h. A 9 h elle n'était pas encore arrivée. Jean
1'attendait depuis 1 heure. II y avait une heure qu'il attendait. Cela faisait une heure qu'il
attendait. Exemples: la durée dans le futur:
Dans dix ans nous travaillerons déjà dans une entreprise.
D'ici
II reviendra dans un quart d'heure d'ici Au bout de /
Pendant / Pour Exemples: avec un temps passe:
II est rentre au bout d'une demi-heure.
Pendant / Pour
II s'absente / s'absentera / s'est absente pendant une semaine.
II est / sera parti pour une semaine.

EXERCICES

1. Lisez le dialogue suivant. Retrouvez le calendrier des activités de Sébastien.


Sébastien et Nathalie se retrouvent après plusieurs années. C'est la veille de Noel 1996.
N: II y a combien de temps qu'on ne s'est pas vus ?
S: Attends, oui on ne s'est plus vus depuis Noel 1993. Qan fait 3 ans exactement.
N: Et qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps - la. Si je ne me trompe pas, a Noel 93 ca faisait 3
Mois que tu étais en stage dans une entreprise de produits chimiques.
S: Tu as une bonne mémoire. Mon stage a dure six mois, après quoi j'ai fait mon service militaire
Pendant un an. Je suis revenu ensuite a CHIMEXPORT, mais je ne suis reste que quatre mois.
L'entreprise a ferme ses portes et je me suis retrouve sans emploi.
N: Et tu as retrouve du travail ?
S: Au bout de six mois, j'ai été engage par PETROMEX pour aller travailler au Koweït. La je suis
Rentre juste pour Noel. Dans une semaine je repars là-bas, pour finir mon contrat.
Septembre 1993...
2. Depuis / il y a. Complétez par l'expression correcte:
I
Je l'ai rencontrée ... une dizaine d'années.2 lis garde le lit... plusieurs jours. 3 Quel sale temps !
II pleut... hier soir sans arrêt. 4 Tu ne l'as plus vue parce que ... trois semaines elle a commence un
voyage autour du monde.5... leur départ, je n'ai plus de nouvelles.
3. Expression de la durée dans le futur
Complétez par au bout de, dans, en, jusqu'a, pour.
1
lis s'en va_________un semestre au Maroc. 2 Je reviens________cinq minutes. 3 Ce devoir doit se
Faire_______temps limite. 4 Je n'aime pas partir pour longtemps, car_________un mois j'ai le mal du
Pays et je rentre. 5 Autrefois, on allait à Paris__________une journée; maintenant on y va__________
Trois heures et demie; _______quelques années on s'y rendra sans doute ___________trois heures.
6
Chaque année elle partait______trois semaines au Club Méditerranée et ne rentrait pas_________la
Mi-septembre.
4. Chronologies et durée. Jouez les scènes.
Préparez une chronologie originale et précise.
Suggestions
Insomniaque Départ- la nuit
du 31.12 Arrivée- le jour du
31.12 - travail (3 heures) le
globe-trotter
Mai................Alexandrie
Juillet............Bombay..................
Jouez votre rôle. Dialoguez avec un collègue. Indiquez qui vous êtes et ce que vous faites:
"Je suis insomniaque. Je visite Insomnie..." II vous pose des questions:
- Quand êtes-vous arrive là-bas ?
- Ca fait combien de temps que vous êtes insomniaque ? etc.
5. Demandez des informations sur le moment et la durée. Les informations données dans les deux
articles suivants sont incomplètes. Posez les questions qui vous permettent de demander des
compléments d'information.
Une grand-mère de 75 ans est en prison à Quimper. Elle allait dans les meilleurs hôtels et
restaurants de France et partait sans payer ses notes {La Montage, 22.10.1995).
a. Vous l'interrogez. Vous voulez savoir:
La date de sa condamnation
Le temps qu'elle a passe en prison
Le temps qui lui reste a passé en prison
La période ou elle a commis des délits (commencement -
durée). Ex.: En quelle année avez-vous été condamnée ?
Dans Test de la Suisse un homme a passe une partie de la nuit du 24 décembre dans une cabine
téléphonique. La porte de la cabine s'était bloquée. (AujourdTiui, 03.01.1996).
b. Vous interrogez l'homme. Vous voulez savoir:
L’heure qu'il était quand il est entre dans la cabine le temps passe
dans la cabine avant qu'on vienne le délivrer - comment il a passe
son temps dans la cabine.
6. Traduisez
Adieu, glaciers d’Himalaya.
Les glaciers de l'Himalaya disparus en 2035 ! C'est ce que prévoit une étude de la Commission
internationale sur la neige et la glace, comme conséquence du réchauffement du a l'effet de serre. Les
glaciers himalayens, qui accumulent la plus grande quantité de glace sur Terre en dehors des régions
polaires, reculent depuis des décennies, à raison de plusieurs dizaines de mètres par an. Or ces glaciers
alimentent de nombreux fleuves et rivières (à commencer par le Gange) qui arrosent une grande partie de
l'Asie et font vivre des centaines de millions de personnes. Le déclin des glaciers affectera évidemment le
débit de ces cours d'eau. Mais 1'une des menaces les plus inquiétantes, au Népal surtout, est le déferlement,
dans les vallées, de lacs formes par la fonte d'anciens glaciers.
Enserres par des moraines instables, ces lacs sont susceptibles de se vider brutalement,
provoquant des avalanches de boue et des inondations catastrophiques.
(In Science et Vie, N°983, aout 1999)
Dossier 10
PROFESSION:JOURNALISTE

Texte A. Enquête sur la lecture des jouaux dans votre langue


Lisez vous des journaux ? oui - non
Entourez la bonne réponse.
Quelle sorte de journaux ?
Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
un/des quotidien(s)
un(e)/des revues, hebdomadaire(s)
Quels sujets d'articles préférez-vous en général ?
Numérotez de 1 à 3 en commençant par le sujet que vous préférez :
Les sciences - la médecine
la politique - la mode
les sports - la culture (livres, cinéma...)
l'économie - les faits divers
la société - autre sujet: indiquez-le
Quand vous avez choisi de lire un article, vous commencez par:
Vous pouvez cocher une ou plusieurs cases.
le titre - les sous-titres
la photo - la légende sous la photo
les lignes en gros caractères - autre chose ...
le premier paragraphe Quand vous lisez un
article, vous lisez en général: Lisez tout avant de
répondre.
en diagonale et en vous arrêtant sur les passages intéressants;
en sautant des paragraphes;
en sautant des morceaux de paragraphes;
en entier, d'un bout à 1'autre en commençant par le début;
par paragraphe;
en commençant par le début et en vous arrêtant quand vous en avez assez;
le premier et le dernier paragraphe;
par "sondages" à partir d'un sous-titre;
autrement... 1. Communiquez les résultats de votre analyse de lecture
ou de votre enquête. Comparez vos résultats. Qu'en concluez-vous ?

Texte B : Comment lit-on ? Que lit-on ?


Tous ces Français ont une même curiosité, une même envie de tout savoir et de tout connaitre. Quel
temps fera-t-il demain? Qui sera leur nouveau maire? A quelle école inscrire les jumeaux? Qui a
remporte le derby local? Quelles sont les dernières perspectives de I’ emploi? Qui seront les
prochains ministres? Que se passe-t-il en Russie?
Tous petits déjà, ils fouillaient dans le grenier à la recherche de vieilles piles de journaux dont ils
parcouraient les histoires, les yeux pétillants de bonheur, les joues roses et le cœur battant. Aujourd'hui,
ils sont devenus des actifs, repérables a leur allure-costume-cravate ou col ouvert - et toujours
charges de stress, celui des embouteillages, de la promiscuité des transports en commun et des
déjeuners sur le pouce. Avec eux, ce ne pourrait être que survol des gros titres et coups d'ciel
rapides jetés à la Une ou a la rubrique sportive. Mais ils profitent chaque jour d'un moment
privilégie. La, rien ne leur échappe - des événements dans le monde jusqu'a la vie de leur cite, en
passant par le sort de leur pays. De la première a la dernière page, ils dévorent leur quotidien avant
80
de commencer leur journée ou même avant de céder au sommeil. II y a ceux qui se lèvent tôt le
samedi matin pour descendre acheter leur journal au coin de la rue et ne rentreront souvent qu'âpres
en avoir pris entièrement connaissance en savourant un café sur le zinc ou au soleil sur une terrasse.
Et puis, il y a ceux qui le reçoivent a domicile parce qu'ils ont toujours eu un penchant avoue pour
les grasses matinées vraiment grasses et les petits déjeuners tardifs ou Ton peut prendre le pouls de
l'actualité, l'œil encore a demi clos.
Qu'ils soient hommes ou femmes, cadres ou employés, patrons, médecins ou avocats, jeunes et
beaux ou plus âges et plus sages, tous ont un point commun: ils s'intéressent a leur ville, a leur
région, a leur pays, a leur planète...
(In Express 40 Ernee anniversaire 13/19 mai 1993)

COMPREHENSION

1. Quel est le thème de cet article?


2. Quels sont les centres d'intérêt des lecteurs français?
3. Relevez les différents types de comportements par rapport à la lecture de la presse.
4. Parlez de vos habitudes d'information.
5. "Ils fouillaient dans le grenier à la recherche de vieux journaux. Ils parcouraient les histoires les
yeux pétillants de bonheur. Charges de stress, toujours presses, ils déjeunent sur le pouce, jettent
des coups d'ciel rapides a la Une. D'autres ont un penchant avoue pour les grasses matinées
vraiment grasses ou Ton peut prendre le pouls de l'actualité, 1'ciel encore à demi clos".
Cherchez dans le texte ci-dessus l'équivalent des expressions suivantes:
Inspecter; brillant; prendre un repas rapide; un regard; une préférence; la paresse matinale;
S’informer sur.
6. Expliquez les mots et les expressions soulignent:
L’aune...
Ils dévorent leur quotidien ... le
survol des gros titres ... prendre
le pouls de l'actualité ...

VOCABULAIRE:
La presse
Un journal: publication périodique donnant diverses informations
Un quotidien - hebdomadaire - mensuel - bimensuel journal politique, littéraire, scientifique,
humoristique, satirique - un magazine Contenu d'un journal: Titre. Manchette. Colonnes. Pages.
La une (première page). Les informations - un scoop (nouvelle sensationnelle publiée en priorité).
Les faits divers - Articles. Article de tète. Editorial.
Titre - sous-titre - surtitre - chapeau (petit texte résumant et précédant un article pour l'annoncer)
-cheval (article dont la suite se trouve sur une autre page).
Rubriques: Vie politique, sociale, économique. Tribunaux, Spectacles. Etranger. Culture.
Communication. Bourse. Sports. Météo. Le courrier des lecteurs. Carnet mondain. Les petites
annonces.
EXERCICES

1. Observez par groupes quelques journaux différents roumains ou frangeais. Quel est
approximativement le pourcentage de la place accordée:
aux nouvelles nationales et internationales,
au bulletin de l'étranger, a la publicité, au
dessin, au sommaire?
2. En fonction de 1'importance accordée aux différentes rubriques, quel est le public vise par votre
journal.
3. Observez la une du journal choisi et désignez les différentes parties avec l'un des termes suivants:
• publicité - sommaire - bulletin de l'étranger - articles - titre
• sous-titre - surtitre - chapeau - cheval.
Commentez la mise en page.
4. Classez les différents titres de Libération du 3 Janvier 2000 dans les rubriques habituelles d'un
quotidien:
- débat - étranger - politique - société - culture
- communication - économie - sport.
*
Le cout de la tempête remet en cause les projets européens de l'operateur
EDF: LA FACTURE DU DESASTRE
L'électricien devra dépenser entre 14 et 17 milliards
Pour reconstruire son réseau.

Les grands réseaux ont évite la catastrophe. Les PME passent le test aujourd'hui.
QUI A ENCORE PEUR DU VILAIN BUG ?
*
"Fantasia 2000", léger
Comme un ballet d'hippopotames
La nouvelle version du dessin anime mythique des studios Disney ne retrouve pas la féerie de sa
devancière.
*
A Gard Tex, le succès tient à un fil Assez de vivoter. Trois
PME cévenoles de textiles ont crée un
Collectif pour valoriser leurs compétences complémentaires.
*
VOILE. Demi-finales des challengers de la Coupe de l'American.
SIX VOILIERS
A TOUTE VAPEUR
*
Le crépuscule de "Nord-Eclair" Chute des ventes,
déficit chronique, sureffectif: le quotidien de Roubaix
craint de devoir vendre son âme a son ennemi lillois, "la Voix du Nord".
*
"On voulait être la ou §a brille" A Paris, la foule populaire a vécu
la Saint-Sylvestre au milieu des beaux quartiers, prés des
Champs-Elysées
*
Le Parlement ne doit pas refuser de voter la nécessaire reforme constitutionnelle,
Mais améliorer les textes sur Traction publique et la présomption d'innocence.
Dessine-moi un procureur
*
ELTSINE, LA RETRAITE

5. Imaginez des nouvelles brèves inspirées de I’ actualité, selon les modèles ci-dessous (titre et
chapeau).
L’adieu au tsar
De la chute de 1'Union soviétique à une fin de règne marquée par la corruption et des maladies a
Répétition, retour sur les années Eltsine, âpres sa démission surprise de vendredi.
Marie noire: imbroglio juridique
Pour dégager les responsabilités dans le naufrage, la justice devra d'abord dénouer
L’enchevêtrement des sociétés de fret.
Ferre posthume
Six ans âpres la mort de Leo Ferre, Libération publie en exclusivité une adresse posthume dans
Laquelle le poète livre sa vision du siècle à venir.
Lendemain défaite
New York, Venise ... au premier jour du millénaire, retour sur le réveillon, de Paris a Strasbourg,
Pourquoi le bug n'a pas - encore - eu lieu et des chroniques de nos envoyés spéciaux.

COMMUNICATION

Projet: Journal d'information ou Journal parle pour la radio


Chacun de vous rédigera un bref article (10 à 15 lignes) qui servira à la composition du journal écrit
ou qui sera lu pendant le bulletin d'information radio. Etape 1
• Choisissez le type de journal que vous allez réaliser. Vous pouvez choisir:
- un journal qui parle de I’ actualité de notre pays;
- un journal destine a un public particulier; par exemple, les étudiants de votre
école;
- un journal imaginaire; par exemple, le journal du l’er Janvier 2010.
Etape 2
• Constituez une petite équipe pour chaque rubrique de votre journal:
ROUMANIE, ECONOMIE, SPORTS, LA VIE CULTURELLE,
MONDE, SAVOIR, METEO
• Dans chaque équipe, recherchez des sujets d'articles. Choisissez et répartissez-vous ces sujets.
• Organisez, en grand groupe, le plan de votre journal.
Etape 3
• Dans les pages suivantes, vous travaillerez sur l'expression des opinions, paroles rapportées,
description, récit.
• Rassemblez la documentation et les idées nécessaires à la rédaction de votre article (étape
finale).
Etape 4
• Rédigez votre article.
• Organisez une présentation collective des articles (âpres les avoir classes).
Plusieurs possibilités:
- bulletin d'information radio
- articles affiches
- articles colles sur des grandes feuilles (imitation d'un journal)
Pour vous aider: Description - Fonction - Organisation
Pour décrire
• se trouver - être situe a, dans, etc.
• se voir- se rencontrer
• prépositions et adverbes de lieu
Avec A l'intérieur (de) / a l'extérieur (de) - en haut (de) / en bas (de)
un verbe autour (de) - au - dessus (de) / au dessous (de) - au bord -
ou un nom (de) - à cote (de) - etc.
Avec Dans-sur-entre-parmi - le long de - du cote de - a travers, etc.
un nom
Seulement avec Dedans - dehors - ailleurs - partout - quelque part - n’ importe où
un verbe là-bas - par la - tout droit etc.
• Verbes déceptifs: s'élever - dominer - surplomber - longer - entourer - border - s'étendre.

Pourparler de la fonction
• servir: A quoi ca sert ?-£a sert a ...
• être utilise pour: C'est utilise pour ...
• être destine a: Cette salle est destinée à accueillir 400 personnes.
• permettre (de). Le fax permet - la transmission des messages écrits
- de transmettre des messages écrits

Décrire l’organisation, la structure


• comporter - comprendre: Le musée d'Orsay comporte trois niveaux.
• contenir: II contient des œuvres d'art du XIXe et XXe siècles
• faire partie de: La tour du Moyen Age fait partie de cet ensemble architectural
• appartenir: Ce château appartient à une vieille famille de la région

EXERCICES

1. Complétez ces phrases avec les mots et expressions indiques; mettez les verbes à la forme convenable:
Description. d'une abbaye fondée au haut Moyen
La ville de Sarlat est née se dresser
Age. C'est dans un étroit vallon, en plein cobe du Perigord Noir, qu'on s'etendre
_____Sarlat. La ville fut bientot______de murailles. entourer
A present elle_____dans le vallon de la Cuze, tandis qu'une multitude trouver
de villas______sur les hauteurs. autour
Place du Peyrou,_______l'hotel de la Boetie et la cathedrale. se disperser
Fonction. _ un patrimoine monumental exceptionnel.
La ville _ exercer une fonction
Elle offrir
aujourd'hui ______de centre régional. Pole important des favoriser
services, elle_____une gamme très diversifie de commerces de détail. conserver
La rénovation du vieux Sarlat________l'essor de la construction.
Organisation. le pare européen de l'image avec ses trois
Le Futuroscope constituer
comprendre
offrir
comporter
faire partie
paillions consacres au Futuroscope, a la Vienne et a la Communication.
II_____également le Monde des enfants qui_____deux hectares de jeux
et découvertes.
II ______un complexe destine à la formation et a la recherche ainsi
qu'une aire d'actualité économique. En matière de loisirs, en______aussi
_____ le pare aquatique et son lac enchante, théâtre d'un spectacle
nocturne féerique.
2. Vous êtes journaliste et vous devez faire une brève présentation d'un monument, d'une
réalisation architecturale récente. Vous devez:
- faire une brève description de l'extérieur;
- dire quelle est la fonction du bâtiment (a quoi il serf);
- donner quelques indications sur son organisation intérieure.

GRAMMAIRE
Présenter un fait
Certitude / doute - Possibilité I impossibilité ■ Probabilité I improbabilité
Constructions Doute ou certitude
Le degré de certitude, de possibilité, de Je suis sur(e) - persuade(e) - convaincu(e)
probabilité d'un fait peu être présente: qu'elle viendra. (indicatif) Je ne suis pas sur(e), etc.,
Par un verbe d'opinion: qu'elle vienne. Elle (subjonctif)
Je crois qu'elle viendra. Je ne suis pas sur qu' II est certain (sur) qu'elle viendra.
vienne. II n'est pas certain (sur) qu'elle vienne.
Par une forme impersonnelle: Probabilité ou improbabilité
II est possible qu'elle vienne. II est probable qu'elle viendra (indicatif)
Par une phrase séparée: II est improbable (peu probable) qu'elle
Elle viendra. C'est sur. vienne. (subjonctif)
Possibilité ou impossibilité Elle doit / Elle ne doit pas venir.
Je crois que c'est possible / impossible II (me) semble qu'elle est fatiguée.
II est possible II ne (me) semble pas qu'elle soit en pleine
II se peut qu'elle vienne. (subjonctif) forme.
II se pourrait
II est impossible
II est exclu qu'elle vienne. (subjonctif)
85
EXERCICES
Indicatif ou Subjonctif 2) Imaginez une suite aux événements racoon
1) Présentez les faits suivants en exprimant en).
l'opinion entre parenthèses: Exemple: II est possible qu'il y ait de
Le gouvernement va augmenter les impôts nouvelles élections.
(possibilité) 3) Quelles sont les conséquences possible;
II est possible que le gouvernement augmente les impossibles, probables / improbables, etc., c
impôts faits suivants:
Les gens resteront calmes (improbabilité) Pierre n'a jamais de chance. II part quinze
Les syndicats organiseront des grèves (certitude) joies
Le pays sera désorganisé (possibilité) aux sports d'hiver ...
Le gouvernement démissionnera (probabilité) Valeria a 18 ans. Ses parents veulent qu'elle
Un nouveau Premier ministre sera nomme soit médecin. Elle souhaite devenir
(incertitude) chanteuse...
Patrice, 18 ans, vit chez ses parents. M
depuis trois jours ses parents ne l'ont pas vu.
Le discours indirect
Rapporter les paroles de quelqu 'un
I. Une phrase déclarative - Verbes introducteurs:
dire
affirmer
déclarer + que
constater
penser
Ex.: Jean: "II fait froid" - Jean dit qu'il fait froid
affirme
constate
a) Est-ce qu'il part ce soir ?
Part-il ce soir ?
II est d'accord ?
Elle demande si tu es d'accord
Elle veut savoir s'il part ce soir
b) Ou, quand, etc., sans inversion
Michel: "Ou va-t-il?"
c) Que, qu'est-ce que ?
qu'est-ce qui ?
Marie:"Qu'est-ce qu'il veut" ?
"Qu'est-ce qui se passe?"
II. Questions: (Phrases à caractère informatif):
II demande veut
savoir + SI
s'interroge

Michel veut savoir ou il va.


ce que (ce qu')
ce qui
Marie demande ce qu'il veut, s'interroge sur ce qui se passe.

III. Ordres (impératif): DE + Infinitif


Ne criez pas ! Le voisin demande DE ne pas crier
Ne rentre pas tard ! Papa dit de ne pas rentrer tard
Marche plus vite ! Papa dit de marcher plus vite
Attention: a l'ordre des mots
à la ponctuation aux changements de pronoms personnels, adjectifs et
pronoms possessifs
Exemples: ils nous disent: "Vous devez partir".
Ils nous disent que nous devons partir.
Papa dit a Luc: 'Prends tes lunettes !"
Papa dit à Luc de prendre ses lunettes.

EXERCICES

1. Marc vient de recevoir cette lettre de son amie d'enfance, Nathalie. II communique le contenu de
la lettre à sa femme. Que dit-il?
Je viens de recevoir. ... Elle demande ...
Périgueux, le 20 avril Mon cher Marc, Comment vas-tu? Ca fait longtemps que je n'ai pas eu de tes
nouvelles. Que devenez vous, Sylvie et toi?
Est-ce que vous connaissez la nouvelle? Nous venons d'avoir une petite fille. Elle s'appelle Marion
et elle est adorable. Je me porte bien et me consacre avec affection à notre petite merveille. Si vous
êtes libres le 15 mai, venez à la petite fête que nous organisons!
Gros bisous,
Nathalie
2. Formulez les questions en style direct selon le modèle:
Dites-moi si vous aimez les bêtes - "Aimez-vous les bêtes?"
Je me demande ce que tu peux bien faire toute la sainte journée - Dis-moi ou tu caches tes
lettres. - Explique-moi pourquoi tu fais la tète. - On se demande ou tu trouveras tout cet argent. - Je
demande combien coute un ticket. - Je veux savoir depuis quand tu m'attends. - J'ignore ou tu
habites. - Rappelez-moi vos noms et qualités. - Explique-moi comment tu t'en tires. Je demande si
nous partons encore aujourd'hui.
3. Complétez avec les mots interrogatifs qui conviennent:
1
_______tu veux faire samedi soir? 2 Oh! La, la: il y a beaucoup de monde dans cette rue,_________
se passe? 3 Tu as des disques de Francis Cabrel? Oui, j'en ai plusieurs.__________chansons veux-tu
écouter? 4_________as-tu rencontre hier soir? 5___________est-elle allée au cinéma? 6___________a
casse les branches? Mais, c'est I’ orage, bien sur. 7 II y a tellement de jolies chaussures dans ce
magasin. _______ acheter? 8 Quand vous étudiez a Paris, ___________faisiez-vous le samedi et le
dimanche? ________A gagne le gros lot? ! __________pensez-vous?
4. Ecrivez la lettre de Faustine a sa mère en style direct.
Des sons arrivés elle écrit à sa mère qu'elle est bien arrivée et qu'elle va bien. Elle lui raconte que,
la veille, son oncle l'a emmenée a la pèche mais qu'ils n'ont attrape aucun poisson. Pourtant son
oncle avait fait une pèche extraordinaire la semaine précédente.
Elle explique qu'ils retourneront a la pèche le samedi prochain. Elle demande a sa mère si celle-ci
ne voudrait pas les rejoindre a ce moment-la, car elle lui manque beaucoup.
Dossier 11
LIEUX DEMEMQIRE

Texte A. Une région: Charente-Maritime, la clairière atlantique


La Charente-Maritime est une terre de la mesure et de l'équilibre, baignant dans une lumière légère
et un climat adouci par 1'Atlantique.
Terre de lumière et d'eau, traversée de chemins ancestraux et de cours d'eau sinueux, la Charente-
Maritime est une palette qui offre au visiteur de gouter à maintes nuances et a de saisissants contrastes.
Contraste entre un rivage incertain et mouvant, dont les lies semblent vouloir se détacher, et les collines
solidement campées de l'arrière-pays, peu élevées et doucement vallonnées. Contraste aussi, que vit un
peuple de marins toujours attires par quelque rivage lointain, et de paysans attaches a leur sol. Nuance
d'une terre ou le continent s'estompe et se fond avec l'océan, en un subtil équilibre d'fêles et de marais, de
prairies et de méandres qui se confondent aux crues hivernales.
... L'homme a investi la dans la diversité des paysages pour créer une diversité des terroirs et des
activités: cueillette du sel et ostréiculture dans les marais côtiers couvrant d'anciens golfes; élevage,
agriculture, et surtout viticulture, dans les plaines et sur les collines défrichées depuis l'Antiquité;
commerce dans les ports et batellerie sur les fleuves et dans les estuaires; pèche sur les cotes. Mais
le tourisme est aujourd'hui un des principaux pôles d'activité de ce territoire dont l'attrait est triple,
puisqu'il allie une façade océane, un arrière-pays de villes et de campagnes préserver et une
exceptionnelle richesse en matière de patrimoine historique et archéologique. Au-delà des joies du
loisir balnéaire, c'est donne une plongée dans l'Histoire qu'effectue celui qui vient ici. Les deux
vieilles provinces d'Aunis et de Saintonge, tant aimées de ce grand voyageur que fut Pierre Loti, ont
en effet une résonance quasi mythique.
Cette Histoire, parfois terrible et mouvementée, mais aussi féconde en grands monuments, en
personnages illustres et en événements marquants, nous en lisons les traces dans chaque ville, dans
chaque village, dans chaque paysage. Elle est inscrite dans les noms des lieux et dans la pierre des
maisons, elle se rencontre au détour de chaque rue, de chaque chemin. Ici, une modeste ferme aura
conserve un magnifique pigeonnier du XVIIe siècle, la un immense cèdre annonce le pare d'une
vieille demeure seigneuriale.
Le patrimoine de la Charente, qu'il soit urbain ou rural, maritime ou fluvial, archéologique ou
naturel, se pose comme un élément indissociable du tissu subtil que forme un "pays". Outre un
habitat rural souvent préserve, la Charente-Maritime possède un ensemble de logis, châteaux et manoirs
impressionnant par son nombre et sa qualité. De plus, les villes, qui sont restées à taille humaine, ont su
conserver leur particularité. Et partout, malgré cette diversité et cette dispersion, tous ces vestiges vivants
nous parlent du peuple des Santons, de la grande civilisation gallo-romaine, d'Aliénor d'Aquitaine et des
luttes entre Plantagenets et Capétiens, des guerres de Religion, de l'aventure du Nouveau Monde et d'une
civilisation fixée a une terre tout en étant ouverte sur le monde.

COMPREHENSION ET EXPRESSION

1. Relevez dans le texte ci-dessus les expressions qui présentent les aspects spécifiques de la région.
Complétez le tableau.

Le paysage L'homme et ses L'intérêt L'histoire L'habitat


activités touristique
terre de lumière et peuple de marins loisir balnéaire civilisation gallo- la pierre des
d'eau romaine maisons

2. Présentez oralement les aspects retenus.


3. Choisissez une région que vous connaissez bien, et faites une présentation nuancée selon les
mêmes critères.
Texte B. Une ville et son histoire: Sarlat
C'est à une dizaine de kilomètres de la vallée de la Dordogne, dans un étroit vallon, en plein cœur
Du Périgord noir, qu'on trouve Sarlat.
Du Moyen Age et de la Renaissance, la ville a conserve un patrimoine monumental exceptionnel.
Hôtels, églises, maisons de calcaire blond coiffées de lauzes grises, ornées de tourelles et de façades
Ciselées, s'ouvrent sur de courtes rues sinueuses et pentues. Se promener dans Sarlat, c'est un peu
Remonter le temps pour revivre quelques heures dans une petite ville de Moyen Age.
La ville dans l'histoire
La ville est née autour d'une abbaye fondée au haut Moyen Age; l'existence n'en est attestée de
façon certaine qu'en 937-938. Placée d'abord sous le vocable de saint Sauveur puis, au XIIe siècle,
sous celui de saint Saquerons, cet établissement religieux fut vite prospère grâce a un temporel de
multiples domaines disperses dans tout le Périgord noir. Commerçants et artisans s'établirent autour
De ce noyau monastique. Ainsi se développa Sarlat.
Pour s'émanciper de la tutelle de l'abbé, les bourgeois de Sarlat prêtèrent serment de fidélité au roi
de France, Louis VIII, en 1223. La ville fut bientôt entourée de murailles. On ignore la date de leur
élection; on sait seulement qu'elles furent renforcées vers 1340-1350 pour faire face aux attaques
anglaises pendant la guerre de Cent Ans. Les hostilités achevées, la fin du XVe siècle et la moitie
du XVIe siècle furent pour Sarlat une sorte d'âge d'or grâce a l'éclat de son rôle politique,
judiciaire, religieux, et de ses activités commerciales et artisanales. Alors, clercs, notables, riches
commerçants rivalisent de zèle pour élever églises et hôtels.
Visite de la ville
C'est à pied qu'il faut découvrir la vieille ville de Sarlat. Un grand boulevard circulaire, plus
précisément en forme de cacheur en raison des contraintes imposées par le relief, a été installe a
l'emplacement de l’anciennes fosses et glacis de fortifications. Le noyau historique est coupe en
deux parties par une grande rue commerçante de 300 m de longueur, la Traverse, percée sans
management au milieu du siècle dernier. La partie orientale est de loin, la plus vaste et la plus riche
En monuments. La place du Pêyrou ou se dressent 1'hôtel de La Béotie, la cathédrale et quelques
belles maisons anciennes, est le point de départ traditionnel des visites.

La Béotie
Ne en 1530 Etienne de La Béotie, dont lE
père était lieutenant du sénéchal de Sarlat, fut
conseiller au parlement de Bordeaux ou il servit
le roi avec fidélité. C'est la qu'il rencontra
Montaigne. L'un avait 26 ans, 1'autre 23. Une
grande amitié unit les deux hommes. Mais en
1563, à l'âge de 33 ans, Etienne de la Béotie
meurt et l'auteur des "Essais" pleure celui qui fut
pour lui un modèle et un ami incomparable.
Découverte et analyse
1. Retrouvez les repères géographiques qui vous permettent de localiser cette ville sur la carte de la
France.
2. Vous êtes passionne d'histoire et de "vieilles pierres". Quels sont les moments importants qui ont
marque l'histoire de la ville.
3. Les monuments et leur architecture. Relevez dans le texte le vocabulaire lie à ce thème et
complétez le tableau ci-dessus.

Monuments Epoque Eléments d'architecture

Texte C. Décrire un paysage:

Le Périgord
Situe entre les pentes cristallines des derniers contreforts du Massif Central et les riches plaines
alluviales du Bassin Aquitain, il connait toute une variété de reliefs, de végétations, de climats si
bien qu'il est plus exact de parler de "Périgord". Traditionnellement, le Périgord se décline selon ses
couleurs.
Le Périgord blanc est celui qui fait le centre de la province et qui a I’ éclat des falaises ou
s'abritèrent les hommes du temps de la guerre du feu. Cette blancheur, ou plutôt cette blondeur du
calcaire, se retrouve dans la plupart des monuments.
Le Périgord noir a reçu ce nom en référence avec les sombres feuilles de chênes qui couvrent le
sud-est de la contrée. La couleur des raisins du vignoble de Bergerac a servi à baptiser du nom de
Périgord pourpre les régions occidentales qui préfigurent le Bordelais. Pour faire bonne mesure, on
nomma en même temps Périgord vert la partie de la région que nombre de cours d'eau issus du
Massif Central rendent effectivement verdoyante.

COMPREHENSION

1. Qu'est-ce qui fait l'originalité du paysage périgourdin?


2. Quelles couleurs sont associées à cette région et qu'évoquent-elles?
3. Décrivez en 10-12 lignes un paysage naturel familier.

VOCABULAIRE
Décrire un site touristique
Verbes décrivant I’ espace

en haut; dominer
a travers; traverser - parcourir
autour; entourer
le long; longer
prés; s'approcher - se rapprocher
loin; s'éloigner - s'écarter
L'architecture

• une église
une cathédrale
une abbaye un
monastère
un château - un château fort - la muraille - les remparts - une tour - une fosse
un clocher - une cloche
un portail - le parvis la
voute un vitrail (des
vitraux)
un hôte du XVI siècle
Un style (roman - gothique - baroque - classique - moderne)
Verbes de perception Verbes de description
voir se trouver
apercevoir être situe
distinguer s'élever
remarquer s'étendre
observer Dominer
contempler surplomber
découvrir Couvrir
EXERCICES

1. Complétez avec l'un des verbes du tableau

découvrir
repérer
voir
contempler
distinguer
observer
apercevoir
remarquer
• Regarde! Au fond de la vallée on peut... une petite église.
• II y a du brouillard. On ... mal le sentier.
• C'est un poète. II aime s'asseoir dans un pré, au bord d'une rivière
pour... le paysage.
• Elle est passionnée par les insectes. Quand elle est en vacances,
elle passe son temps a les ... dans l'herbe des champs.
• J'ai ... que cette année, il y avait moins de fleurs que d'habitude.
C'est sans doute à cause de la sécheresse.
regarder
2. Complétez les textes suivants avec les mots indiques. Vous découvrirez deux beaux sites
touristiques.

enneige
site
grimper
glaciers
torrents
longer
rocheux
Cirques et lacs des Pyrénées
Le pare national des Pyrénées... sur 100 km la frontière avec l'Espagne
et s'appuie sur le pare espagnol d'Odessa.
A travers le foret de sapins vous... de 1000 a 2500 mètres d'altitude
vers les sommets... et les pics... Vous longerez des..., des précipices et
découvrirez des petits lacs de haute montagne. Vues magnifiques sur
le... impressionnant des... de Gavarnie.
Les gorges de l'Ardèche
L'une des plus récentes réserves naturelles créées en France (1980). Sur
environ 35 km, la rivière Ardèche ... entre des falaises de 200 a 300 cascades
mètres de hauteur. Les rapides et les petites ... alternent avec les ... collines
calme. Au delà des falaises, c'est un paysage méditerranéen de ... plans d'eau
couvertes de chênes et de ... serpenter
Les ... de la rivière en canoë-kayak, les ... a pied ou en VTT vous randonnees
permettront de découvrir une flore et une faune intéressantes. descentes
pins
3. Reformulez les phrases en utilisant un verbe descriptif ou un verbe de mouvement à la place de la
préposition de lieu.
• II est allé prés du château - II s'est approche du château.
• Autour du château il y a les douves.
• Pour arriver à la cathédrale il faut passer a travers la vieille ville.
• Nous avons marche le long des remparts de Carcassonne.
• Du haut de la falaise rocheuse on peut voir la vallée de la Dordogne.
4. a. Classez les édifices et monuments suivants selon le rôle qu'ils avaient à leur origine
91
- une abbaye - un arc de triomphe - un aqueduc - des arènes - un autel - une cathédrale - une
chapelle - un château - un donjon - un hôtel particulier - un palais - un pont - une pierre levée (ou
menhir) - un rempart - une statue - un temple - un théâtre antique - une tour.

Logement défense religion commémoration loisir urbanisme et vie


quotidienne

4. b. Dans quel lieu peut-on faire les activités suivantes?


Citez un lieu par activité.
- s’amuser- se baigner- se battre - célébrer un culte - combattre- se défendre- se distraire - dire
une messe - se divertir - honorer quelqu'un - se loger - méditer - prier- se protéger.

5. Décrivez l'endroit préfère de vos vacances: paysages, habitat, monuments etc.

COMMUNICATION

Pro jet: Un reportage.


Vous êtes charge de faire la promotion d'une belle région, mal exploitée.
I Choisissez une région ou un site intéressant
II Renseignez-vous sur son passe, ses monuments historiques, ses personnalités.
III Quelle est la spécificité de cette région: les gens, les traditions, les activités, la gastronomie?
IV Comment pourriez-vous exploiter ses richesses et son image à des buts touristiques: activités de
loisirs, visites, etc.?
Ecrivez un texte sous forme de reportage pour un dépliant touristique. Vous pouvez
l'accompagner de photos.

GRAMMAIRE
Le passe simple
1. Formation
Verbes en -ER: terminaisons: - AI
- AS
- A
- ÂMES
- ÂTES
- ÈRENT
RACONTER AVANCER MANGER
je RACONT-ai je AVANÇ-ai je MANGE ai
tu RACONT-as tu AVANÇ-as tu MANGE-as
il RACONT-a il AVANÇ-a il MANGE-a
elle elle elle
on on on
nous RACONT-ậmes nous AVANÇ- ậmes nous MANGE- ậmes
vous RACONT-âtes vous AVANÇ- âtes vous MANGE- âtes
ils RACONT-èrent ils AVANC- èrent ils MANG- èrent
elles elles elles
92
Conjugaison d'autres verbes:
* en (y)______________________* en (i)___________________* en (£ )
TYPE CROIRE TYPE DIRE TYPE VENIR
Je CR-us je D-is je V-ins
Tu CR-us tu D-is tu V-ins
11 CR-ut il D-it il V-int
elle elle elle
on on on
nous CR-umes nous D-imes nous V-inmes
vous CR-utes vous D-ites vous V-intes
ils CR-urent ils D-irent ils V-inrent
elles elles elles

Autres verbes: Autres verbes: Autres verbes:


vouloir; falloir; courir; mourir; finir; partir; ouvrir; faillir; tous les verbes en -enir tenir;
conclure; savoir; pouvoir; devoir; vendre; répondre; suivre; devenir; parvenir; retenir; etc.
lire; plaire; paraitre; croire; boire; s'asseoir; peindre; conduire,
recevoir; vivre; pleuvoir; etc. écrire; faire; voir; prendre;
mettre; apprendre; naitre; etc.

ÊTRE AVOIR
je FUS j'EUS
Tu FUS Tu EUS
il FUT il EUT
elle elle
on on
nous FǙMES nous EǙMES
vous FǙES vous EǙTES
ils FURENT ils EURENT Prononcez (y) pour "eu"
elles elles

2. Emploi
• être ou avoir au passe simple + participe passe marquent l'anteriorite:
Exemples: Des qu'elle fut partie, la fete commenca!
Aussitôt qu'ils eurent mange, on arrangea la salle pour le bal.

Le passe simple: * utilise a l'écrit imprime un style élégant.


* utilise a la place du passe compose:
dans le style littéraire:
A ce moment la il s'arrêta de parler.
dans le récit historique:
Louis IX mourut en 1270.
dans les textes documentaires: Pendant tout le Moyen Age les des
devinrent une occupation favorite.
dans le style journalistique: A 4 h 41 je decolai le 25 juillet. Je piquai
directement vers la cote anglaise.
* utilise le plus souvent avec les personnes il(s) et elle(s), sujets frequents de
la narration.
EXERCICES

1. Relevez les verbes au passe simple, indiquez leur infinitif et la forme correspondante au passe compose.
Des qu'elle entra sur scène, I’ assistance se leva et l'acclama. Elle s'approcha du piano et commença
à chanter. Divinement... Quand les dernières paroles s'envolèrent, les spectateurs restèrent figes
quelques instants puis ils laissèrent exploser leur émotion dans un tonnerre d'applaudissements.
elle entra entrer elle est entrée

2. Complétez avec les verbes proposes au passe simple:


a. François ler, roi de France de 1515 a 1547 François ler..., a son succéder / continuer
cousin Louis XL 11 ... les guerres d'ltalie; il ... les Alpes et ... la passer / remporter
fameuse bataille de Marignan en 1515 contre les Suisses. En 1519, essayer
il ... de se faire élire empereur du Saint-Empire (Allemagne, emporter/encourager
Espagne, Naples, Sicile et Amérique Latine) mais c'est Charles- attirer
Quint qui 1'... En France, il ... les arts et les lettres,... a la Cour, les fonder
poètes et les peintres (notamment Leonard de Vinci), ... le Collège créer
de France (1530) et ... l'lmprimerie nationale (1530). En 1539, par imposer
Ordonnance de Villers-Cotterêts, il ... le français, au lieu du latin,
dans la rédaction des textes juridiques.

b. A la manière d'un auteur du XIXe siècle attirer


La famille de Mareuil avait connu ce que Ton appelle un revers de parler/commencer
fortune*. Le plus jeune des fils, que je rencontrais fréquemment au déclarer
cours de promenades a cheval dans le foret,... mon attention. s'opposer
Nous ... et nous ... a nous aimer. insister/parler
Mais, mes parents ... que ce garçon n'était pas de notre rang et... a céder
nos fiançailles. J'..., de ma passion, de la sensibilité d'Hubert, de son se fâcher/menacer
intelligence. Ils ne ... pas! A la fin, je ... et... de disparaitre pour aller
toujours. J'... passer un mois chez ma tante, la Marquise de se montrer
Boulensac qui ... compréhensive et m'... Quand je ... au château, ma encourager/rentrer
vieille mère m'..., me ... Nous ... beaucoup. Elle me ... d'attendre, de embrasser/supplier
laisser passer le temps. Je ...: "Je n'attendrai pas plus, je lui ai donne pleurer/demander
ma parole. Je préférerais mourir!" Nous ... dans les cris et les larmes protester
et je ... dans ma chambre. se quitter
s'enfermer
* un revers de fortune: un échec financier
3. Mettez les verbes entre parenthèses au passe simple:
1
Je (voir) que sa casquette de drap noir cachait ses jolies boucles blondes. Cette casquette me
(déplaire). (A. France) Pasteur (naitre) a Dole.3II (se résoudre) à prendre une décision importante.
4
Quand (venir) le moment du départ, elle (comprendre) qu'elle ne pourrait cacher son émotion.
5
Van Gogh (vivre) misérablement a Ariès. 6 A force de faire des pieds et des mains, il (obtenir)
enfin un rendez-vous avec le directeur. 7II (s'abstenir) de tout commentaire. 8 A la force de ses

poignets il (acquérir) une belle situation et (pouvoir) acheter la villa de ses rêves. 9 Durant son
séjour en Italie, elle (aller) plusieurs fois a Florence. Je
(savoir) avant tout le monde ce qui était arrive.
4. Créativité. Ecrivez le texte au passe simple:
1
Quel est le personnage historique de notre pays que vous préférez? Racontez sa vie.2 Que
s'est-il passe dans notre pays au XIXe siècle?
Dossier 12
ENVIRONNEMENT 2000

Texte A: Marée noire sur le littoral Atlantique. Le naufrage de I’ Erika


... mercredi 29 décembre 1999:
Hier matin, la nouvelle nappe de fioul longue de 10 km et large de 400 m, repérée dimanche et
lundi à l'aplomb de la partie arrière du pétrolier Erika avait disparu. Ou plutôt, l'avion qui a survole
la zone ne l'a pas repérée. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne se trouve pas ailleurs. Depuis le
naufrage de I’ Erika, chacun craint de voir remonter a la surface les 20000 tonnes de fioul lourd
renfermées dans les cuves du pétrolier. Contrairement au fioul de propulsion qui peut être absorbe
par les bactéries, le fioul lourd est extrêmement nocif pour l'environnement. C'est lui qui pollue le
littoral atlantique depuis une semaine.
... les Verts accusent le groupe pétrolier de "ne rien faire" :
C'est l'hallali. Quinze jours après le naufrage de I’ Erika, le groupe TotalFina, affréteur du navire,
est place par la France entière au premier rang des accuses. Hier, les Verts ont appelé "les
citoyennes et les citoyens à boycotter Total" pour obliger la compagnie "à prendre toutes ses
responsabilités" dans les conséquences de la marée noire.
"Ce désastre écologique, qui dépasse celui de 1'Amoco Cadiz, est le résultat de la course aux profits
à tout prix", estiment les Verts. Greenpeace, lui, n'a pas voulu se joindre à l'appel au boycott,
préférant demander à Total Fina d'avancer un plan d'action pour montrer sa détermination a
assumer sa responsabilité morale, juridique et financière. "On a un pétrolier français qui pollue les
plages franchises, il est 4e pétrolier mondial, il a fait plus de 100 millions de bénéfices. Ce qu'on
voudrait, c'est qu'il commence à investir dans la sécurité de son transport", déclare un responsable,
de Greenpeace-France.
Quant au Web, il est assailli de messages d'internautes scandalises. "L’Internet a prouve a maintes
reprises qu'il est un outil de mobilisation formidable. En tant qu'Internet citoyen, j'apporte donc ma
petite boule de neige a l'avalanche numérique qui, je 1'espère, aboutira a une action réelle de
boycott contre Total", écrivait hier 1'un d'entre eux.
... lundi 3 Janvier 2000:
La pollution s’étend vers le sud
"... le fioul qui s'est échappe du pétrolier depuis son naufrage continue de descendre vers le sud.
Samedi la pollution a atteint La Tranche-sur-Mer (Vendée) et 1'ile de Ré (Charente Maritime). La
partie nord du littoral (de la pointe de Pennac a l'estuaire de la Loire) qu'avait atteinte la première
marée noire et qui a été partiellement nettoyée, n'a en revanche pas été touchée de nouveau... "
... "L'arrivée du mazout sur 1'ile de Ré est une catastrophe pour les oiseaux. Le plus inquiétant est la
grande diversité des espèces touchées".
Jean François Louineau, de la Ligue pour la protection des oiseaux: "Sur les 200 oiseaux récupères
à Ré, a peine 20% sont vivants: il y a aussi bien des oiseaux de grand large que des oiseaux côtiers
et littoraux".
Texte B: Témoignages
A Lorient, une centaine de bénévoles ont recueillis quelques 5000 volatiles
Depuis l'ouverture du CDS (centre départemental de secours) a Lorient, la centaine de bénévoles
présents sur place 20 heures sur 24 a recueilli 5000 oiseaux. 2000 sont morts, 2600 ont été
réexpédies vers différents centres de soins en France et a I’ étranger et 400 environ sont soignes sur
place. Pour l'essentiel il s'agit d'oiseaux de pleine mer. "Pour l'instant on n'a pas encore vu d'oiseaux
de bord des cotes, observait Patrick Luhan, bénévole qui a ouvert le centre avec sa femme Martine,
mais, avec l'avancée des nappes, on va les voir arriver". "15% maximum du total des oiseaux
mazoutes seront sauves", affirme-t-il.
Vendredi soir, à quelques heures de Fan 2000, 1'ambiance était mélancolique, au CDS. "Aujourd'hui,
on a eu beaucoup de pertes. Chaque fois c'est un petit coup au moral. Quand on les a. entre les mains
au gavage, on leur parle, on leur dit: "Mon petit chéri, mon loulou". Quand vous voyez des petites
choses comme ca qui se battent, ça vous fait quelque chose. Quand elles vont mourir ça se voit dans
leurs yeux. Vous vous imaginez faire la fête après ça?" observait Olivier, militaire a la carrure
impressionnante qui a passe ses vacances à soigner les oiseaux. Les cuves de I’ Erika contiennent
encore 20000 tonnes de fioul, donne ces volontaires se tiennent prêts pour le prochain coup de vent
qui rabattra les oiseaux mazoutes sur la cote.
Sélection de Libération des
29.12.1999 étaux 3.01.2000

COMPREHENSION

Avez-vous compris?
1. Survolez les titres, sous-titres, paragraphes du texte.
Quel est le thème commun a tous ces textes?
- Précisez le type de texte: journalistique, littéraire, scientifique; la source
2. Lisez le texte A et répondez aux questions:
Quand l'accident s'est-il produit?
Quelles en sont les causes?
Qui est responsable de ce désastre écologique?
- Que lui reproche-t-on? Que lui demande-t-on?
Comparez les attitudes des "Verts" et de Greenpeace.
Comment définiriez-vous les Verts? Et Greenpeace? Chaque présentation sera de 7 à 10
lignes.
- Repérez dans le texte les conséquences de la marée noire sur l'environnement. Ajoutez-y
d'autres, prévisibles ou envisageables.

3. Commentez les témoignages du texte B: attitude, sentiments, circonstances de Traction des bene
volent.
4. Que feriez-vous dans une situation similaire? Etes-vous un peu "écolo"?
5. L'environnement, une préoccupation majeure de notre époque. Défendez ou attaquez cette
affirmation. Argumentez votre point de vue.
6. Ecrivez un article ou vous exprimez votre position sur la catastrophe de décembre 1999 et sur les
problèmes de l'environnement en général.

REPERES

Etes-vous pour ou contre l'écologie? Cela pourrait être une question lancée en France par une
chaine de télévision au moment du journal télévise de 20 h.
On peut estimer que cette question obtiendrait 80% de réponses favorables, presque avant le score
en faveur des augmentations de salaires. Apres tout, qui refuse de condamner le veau aux hormones,
les fuites radioactives, la destruction progressive des espèces animales, le déchirement de la couche
d'ozone, les pluies acides, l'urbanisme catastrophe, l'enlaidissement progressif et général de la
planète?
En ces temps d'œcuménisme idéologique, le seul mot d'ordre révolutionnaire est maintenant: vivre
Sans saccager.
Refusant les antiques clivages gauche - droite, exploite - exploiteur, socialisme - libéralisme, le
programme des Verts contient plus d'orientations générâtes que de véritables solutions.
La substitution des énergies douces au nucléaire, par exemple, fait sourire tout le monde, a
l'exception peut-être des gogos qui se gèlent chaque hiver dans leurs maisons solaires. Quant a la
défense passive (désarmement, non-violence, et, en cas d'occupation militaire, non-collaboration
économique) comme idée de force d'une doctrine de défense, on mesure facilement le peu de
confiance qu'elle suscite en ces temps agites. Pis encore, derrière les esquisses de retour à une vie
plus proche de la nature, les mauvais esprits n'hésitent pas à dénoncer un projet qui ressemblerait en
bien des points à l'expérience des Khmers rouges: abandon des villes, retour a la campagne, rejet de
la technique.
Le mouvement ne semble donne pas encore avoir trouve de théoricien ni même de leader a la mesure
du grand tremblement de terre qu'il prône”.
D'après Richard Planck, L'écologie ou le dilemme, Maintenant 2,
Le consensus, automne 1990

COMMUNICATION

Défendre une attitude, réagir


Point de vue Lexique
l.Relevez les six aspects négatifs de votre vie actuelle, gogo: personne naïve qui croit tout ce
dénonces par les écologistes. qu'on lui dit
2. Choisissez un de ces aspects. Présentez la situation et Khmers rouges: révolutionnaires du ses
conséquences sur la vie de l’homme et de la planète. Cambodge
3. Trouvez le sens du mot clivage en observant les mots pis: pire (superlatif de "mal")
qui le suivent dans le texte (Repères). prôner: souhaiter très fort
4. Rapprochez les deux mots clivage et œcuménisme idéologique. Quel est leur rapport?
5. Relevez les trois arguments critiques du programme écologiste:
argument 1:______________________
argument 2:______________________
argument 3:______________________
6. Comment chaque argument est-il introduit?
7. Quelle phrase résume la critique générale?
8. Projet
• Thème de réflexion: La Terre en danger!
• Groupe de réflexion.
Par groupes:
choisissez l'une des différentes formes d'agression contre l'environnement de la Planète;
rassemblez des articles, points de vue, témoignages, photos, dans un "dossier-document"; -
écrivez-en une synthèse qui contienne: les causes, les effets, les conséquences, les mesures
prises; votre point de vue
• Table ronde - Vous présentez vos opinions et cherchez à trouver en commun des solutions ou
des mesures a prendre.

VOCABULAIRE

L'homme et la Nature - comportements et attitudes Comparaisons,


dictons et proverbes /Comportements et attitudes "La météo":
"II est passe en coup de vent" - quelqu'un qui fait une visite brève
II est "rapide comme 1'éclair" - il réagit très vite
II a "une voix de tonnerre - il parle d'une voix très forte
II "fait la pluie et le beau temps" - il a beaucoup d'influence
II à "les pieds sur terre" - il est réaliste
II a "la tète dans les nuages" .
T1 .„ ° - il est distrait
II est dans la lune
"Les animaux"
"gai comme un pinson"
"laid comme un pou"
être "bavard comme une pie"
"doux comme un agneau"
"grand comme un girafe"
"un appétit d'oiseau"
avoir "une mémoire d'éléphant"
"une taille de guêpe"
"Travailler comme une fourmi"
ou bien "dormir comme un loir/une marmotte"
"courir comme un lièvre"

Termes dépréciatifs:
"cochon"; "âne"; "sale bête"; "espèce de moule"; "poule mouillée”.
Termes affectueux:
"ma puce"; "ma colombe"; "mon petit lapin"; "mon petit chat".

EXERCICES

1. Recherchez des expressions écologiques en roumain.


2. Cherchez I’ équivalent roumain des proverbes, dictons et comparaisons présentes dans la
rubrique "vocabulaire". Quelles sont les ressemblances? Quelles sont les différences?
3. Utilisez les expressions données pour caractériser quelqu'un que vous connaissez bien.
4. Imaginez des situations concrètes pour illustrer 5 de ces expressions au choix.
Ex.: Apres avoir réussi au concours, il passe un week-end formidable en compagnie de ses
meilleurs amis ... il est donne "heureux comme un poisson dans l'eau".
5. Commentez par groupes la place qu'occupe l'écologie dans le langage ordinaire.

GRAMMAIRE

La nominalisation
C'est une opération qui intéresse deux propositions et qui consiste à transformer une des deux
Propositions en syntagme nominal et a l'insérer dans l'autre phrase comme sujet, complément
D’objet ou complément circonstanciel.
Elle se fait a partir d'un adjectif, d'un verbe ou d'une proposition complétive introduite par que.
Nominalisation a base adjective
Soient deux propositions simples:
1. Sophie est émotive
2. Cela la perturbe pour ses examens.
Transformation de la première proposition: l'émotivité de Sophie
ou son émotivité On obtient:
L'émotivité de Sophie la perturbe pour ses examens ou Son
émotivité perturbe Sophie pour ses examens
Nominalisation a base verbale
Soient deux propositions simples: 1. On a élu le députe au premier tour.
2. Cela a surpris tout le monde.
Transformation de la première proposition: I’ élection du députe On
obtient: L'élection du députe au premier tour a surpris tout] e monde

Nominalisation de la proposition complétive


Soient les deux propositions: J'ai constate que Pierre était malhonnête.
I---------------1 I_____________________I
1 2
Transformation de la deuxième proposition: la malhonnêteté de Pierre
On obtient: Tai constate la malhonnêteté de Pierre

Base adjective. Suffixes


Suffixes Quelques adjectifs et leur nominalisation
-ite aimable/amabilité fidele/fidélité réel/réalité
crédule/crédibilité grave/gravite sensible/sensibilité
curieux/curiosité inutile/inutilité sensuel/sensualité
divers/diversité limpide/limpidité simple/simplicité
-te beau/beauté clair/clarté fier/fierté
bon/bonté étrange/étrangeté gratuit/gratuite
-ce abondant/abondance constant/constance insistant/insistance
clairvoyant/clairvoyance élégant/élégance permanent/permanence
-esse juste/justesse poli/politesse délicat/délicatesse
gentil/gentillesse large/largesse riche/richesse
-IE courtois/courtoisie galant/galanterie mesquin/mesquinerie
-rie drôle/drôlerie inepte/ineptie sensible/sensiblerie
étourdi/étourderie jaloux/jalousie sympathie UE/sympathie

Base verba E. Suffixes.


Suffixes Quelques verbes et leur nominalisation
A. La nominalisation indique Action du verbe
-timon administrer/administration
-action annexer/annexion
-Sion apparaitre/apparition
-ion arrêter/arrestation
-ion augmenter/augmentation
autoriser/autorisation
-ment abattre/abattement se comporter/comportement élargir/élargissement
acquitter/acquittement déchirer/déchirement emballer/emballement
agir/agissement dégager/dégagement payer/paiement
-âge bavarder/bavardage éplucher/épluchage masser/massage
chômer/chômage essayer/essayage passer/passage
Absence abandonner/abandon s'efforcer/effort pleurer/pleur
de suffixe appeler/appel s'élancer/élan poser/pose
arrêter/arrêt s'envoler/envol reformer/reforme
bondir/bond essayer/essai relever/relève
changer/change s'entretenir/entretien rencontrer/rencontre
chanter/chant étudier/étude répondre/réponse
B. La nominalisation indique le résultat de l’action (abstrait ou concret)
-ure blesser/blessure cultiver/culture mordre/morsure
bruler/brulure déchirer/déchirure ouvrir/ouverture
casser/cassure éplucher/épluchure plier/pliure

1. Indiquez le nom correspondant aux adjectifs suivants, introduisez-le dans une phrase: grave; réel;
ponctuel; grand; hardi; faux; maladroit; lourd; faux; franc.
2. Indiquez le nom a partir des verbes suivants et introduisez-le dans une phrase: déserter; glisser;
opposer; payer; élire; changer; éditer; démolir; prendre; étudier.
3. Lisez le texte et soulignez les adjectifs: Je
suis indépendante et j'ai besoin
d'être prise en charge, je suis forte et fragile, rationnelle et
intuitive, c'est simple, je suis compliquée. Reformulez le
texte pour répondre à la question:
Pourquoi est-elle compliquée?
Elle est compliquée a cause de ...
Quelles transformations avez-vous dû opérer?
4. Faites une seule phrase en transformant la phrase soulignée en groupe nominal:
Ex.: Pierre est très curieux: cela le pousse à lire énormément. La curiosité le pousse à lire
énormément.
a. La conférence a été brève; cela m'a déçu.
b. Cet homme est méchant; je ne comprends pas cela.
c. Ce vendeur est très insistant; cela est vraiment désagréable.
d. L'administration est très lourde: cela est un gros problème.
e. Je suis certain de partir: cela me remplit de joie.
f. Le directeur est extrêmement calme: cela m'étonne beaucoup.
g. Cet homme est charmant: cela lui attire beaucoup de succès féminins.
h. Les Corses sont nationalistes: cela n'est plus à démontrer.
i. Valérie est désespérée: je supporte difficilement cela.
j. Fabienne est toujours éclatante: elle est souvent remarquée à cause de cela.
5. Transformez les phrases complexes en phrases simples:
Cause._ Exemple: Je déteste la publicité parce qu'elle est inutile; Je déteste l'inutilité de la publicité.
a. Je n'aime pas les tempêtes parce qu'elles sont violentes.
b. J'aime ces escalades parce qu'elles sont difficiles.
c. J'apprécie ces enfants parce qu'ils sont très polis.
A cause de/grâce a + nominalisation
Ex.: Nous avons fini plus tôt parce que nous sommes efficaces. Nous avons fini tôt grâce à notre
efficacité.
a. Elle s'est sortie de cette sombre histoire parce qu'elle était réaliste.
b. II a toujours des problèmes en bricolant parce qu'il est maladroit.
c. Elle n'a pas pu faire son expose parce qu'elle est émotive.
Opposition. Malgré + Nominalisation
Ex.: Elle a pu faire cet exercice bien qu'il soit difficile. Elle a pu faire cet exercice malgré sa
Difficulté.
a. Elle le comprenait toujours bien qu'il soit incohérent.
b. lis se sont bien entendus bien qu'ils soient différents.
c. Elle à demande le divorce bien qu'il soit désespère.
d. lis se sont disputes bien qu'ils soient habituellement courtois.
6. Publicité.
L'évasion, la plaisir, la joie de vivre,
La joie tout court, la tranquillité,
La redécouverte de la nature,
Le bonheur tout simple, depuis 30 ans,
Nous faisons tout pour que cela existe.
Le Club Méditerranée a 30 ans cette année.
Sur ce modèle, rédigez des publicités pour
Une grande marque de voitures
Un parti politique
Un journal
Une grande entreprise
Un produit de beauté
Un film
7. Trouvez dans les entrefilets suivants les formes verbales qui correspondent aux noms soulignes
dans le titre.
Exemple:
Emmanuela Orlanda: 200 interpellations
La police, qui recherche les ravisseurs
d'Emmanuela Orlanda, a interpelle plus de 200
personnes au cours de la nuit de mardi a mercredi,
dans les quartiers de la gare centrale de Rome et -interpellations
de la piazza Nasonna. - a interpelle (interpeller)
1. Maroc: Report des élections législatives. 2. Fermeture de la halte-garderie
Le roi Hassan. II a annonce vendredi 8 juillet qu'il La halte-garderie de Meylan sera fermée du
avait décide de reporter, après la tenue d'un lundi l’er aout au vendredi 19 aout. Le
referendum au Sahara occidental, les élections réouverture se fera lundi 22 aout à 8 h 15.
Législatives qui devaient avoir lieu en septembre.
3. 52 noyades au Japon 4. Viviers: Arrosage interdit
Au moins 52 personnes, dont 19 enfants, se sont En raison de la sécheresse, le Maire de la noyés
pendant le week-end ou les vacanciers ont commune de Viviers signale qu'il est envahi
plages et piscines pour échapper a la interdit d'arroser les pelouses. Canicule.
5. Vol de timbres de valeur Une collection
de timbres, d'une valeur estimée a 500 000
F a été volée, dans un parking de Saint-
Maur, par trois gangsters qui ont dévalise,
après les avoir ligotes, un négociant en
timbres et deux personnes qui 1'
accompagnaient.
8. A partir des deux phrases données, faites une seule phrase en transformant la phrase soulignée en
groupe nominal.
a. On a détruit cette vieille maison; cela m'a fait de la peine.
b. II a demande qu'on lui permette de sortir; on lui a refuse cela.
c. On détourne les avions; cela n'étonne plus personne.
d. Les uns s'enrichissent; cela ne profite pas aux autres.
e. L'avion a atterri; cela s'est bien passe.
f. Les eaux sont montées rapidement; cela a inonde tout le village.
g. On veut remettre en marche la machine; cela nécessite beaucoup d'argent.
h. Les militaires marchaient rapidement; cela nous a impressionne.
i. On a ferme les portes a six heures: il est arrive après cela.
j. On va signer le contrat: pour cela il faut préparer tous les papiers nécessaires.
9. Phrases. Transformez la proposition complétive en effectuant une nominalisation sur le verbe ou
l'adjectif:
Exemple: J'ai appris que son mari était parti J'ai
appris le départ de son mari.
a. Les ouvriers ont obtenu que leur salaire soit augmente.
b. Les députes ont demande que le ministre réponde rapidement a leurs questions.
c. Les professeurs n'admettent pas que les étudiants soient insolents.
d. Les syndicats refusent énergiquement que les deux employés soient licencies.
e. Les élèves souhaitent qu'on élise très vite le responsable de la classe.
Et vous?
Que demandez-vous? Que souhaitez-vous? Que
refusez-vous? Qu'appréciez-vous? Qu'exigez-
vous?
10. Programmes: Imaginez que vous êtes un candidat écologiste aux élections. Quel serait votre
programme électoral (5 propositions et 5 refus):
Je propose: _________
Je refuse: _________
Vous êtes délègue de votre classe. Faites la liste des demandes que vous adresseriez au chef
D’établissement.
...Nous souhaitons...
11. Transformez les informations suivantes en titres de journaux (= phrases nominales)
Exemple: Le ministre va diminuer les impôts.
Diminution des impôts par le ministre.
Politique
1
Le nouveau gouvernement sera mis en place dans une semaine. - 2 Le budget a été accepte par
L’Assemblée. - 3 Les critiques du parti communiste contre le parti socialiste se durcissent. - 4 Le
Parti communiste a pris position publiquement.
Société
1 9
50 personnes vont être licenciées à l'usine textile de Grenoble. - Les étudiants ont proteste
violemment. - 3 Les travailleurs ont manifeste a Bastille. - 4 Les négociations entre les syndicats et
le patronat ont échoue. Economie
L'agriculture sera développée dans le département de la Lozère. - Le prix de l'essence va
beaucoup baisser avant 1'été. - 3 La balance du commerce extérieur français est déficitaire de 5
milliards en 1989. Culture
1
La Joconde a été vendue à un milliardaire inconnu. - 2 Des cinéastes, des critiques et des
intellectuels protestent contre les atteintes à la liberté d'expression. -3 Le nouveau roman de J.M.G.
Le Clezio paraitra au printemps prochain. - 4 Le directeur de la maison de la culture a démissionne.
Sports
La course de voiliers partira demain à 14 heures. - L'équipe de France a gagne brillamment le
tournoi. - 3 Le champion du monde de cyclisme a abandonne dans la montée de l'Alpe-d'Huez. -4
Les deux skieurs français ont saute magnifiquement sur le nouveau tremplin inaugure a
Chambrousse.
Faits divers
Le Vieux Pont sur l'lisère sera bientôt détruit. - L'autoroute Grenoble-Lyon va être élargie. - . 3 Les
auteurs du cambriolage de la BNP ont été arrêtés hier soir. - 4 Un OVNI aurait atterri sur le campus
de Grenoble. Météo
II pleuvra abondamment demain toute la journée. - Des nuages se formeront peu à peu sur les
Alpes. -3 Les températures s'élèveront de quelques degrés demain dans la journée. 12. A partir des
titres de journaux ci-dessous, écrivez une phrase verbale reprenant le nom souligne. Exemple:
Ottawa. Révision de la Constitution
La constitution sera / va être / a été révisée.
a. Le regroupement des familiers immigrés.
b. Pakistan. Violents affrontements entre sunnites et chiites.
c. Le financement des associations.
d. Détournement d'un avion saoudien vers Téhéran.
e. Ralentissement de la progression des dépenses d'assurance - maladie.
f. Paris-Rhône. Rejet des 10,5 suppressions d'emplois par les syndicats.
g. Préparation des élections municipales: les écologistes dans la mêlée.
Dossier 13
LA TECHNQLQGIE INFORMATIONNELLE
DANS LA VIE QUOTIDIENNE

Texte A
La technologie permet désormais de communiquer instantanément (par la voix, I’ écrit et Vinage) a
Travers toute la planète.
Les limites entre vie privée et vie professionnelle disparaissent peu à peu, rognées par le télécopieur
Ou le téléphone portable. Et les hommes - harcèles par l'information - doivent s'inventer des
Défenses originales contre ces nouveaux despotismes.
Les trains à grande vitesse, qui sillonnent désormais l'Europe, déforment 1'espace-temps des pays
Traverses et dessinent de leurs réseaux la nouvelle géographie de l'an 2000.

HALTE A U HARCELEMENT FAXUEL !


L'été dernier, Gilles a achète une voiture d'un modèle plus spacieux pour partir en vacances. Le
poisson rouge, les planches à voile, la télévision, le chien, les enfants et sa femme prenaient
pourtant toujours place. Mais cette fois-ci, il y eut deux invites supplémentaires, plutôt
encombrants, faisant l'objet de soins méticuleux: un fax et un micro-ordinateur portable qui exigent
d'être a l'arrière. Accueillis avec des cris de joie, "quand il pleuvra, les enfants pourront se servir du
micro", les deux nouveaux venus furent très vite victimes d'un rejet total. "Papa joue plus avec eux
qu'avec nous", fut le sentiment général. [... ].
L'absence de frontière entre maison et bureau a toujours caractérise certaines professions.
Journalistes, universitaires, professeurs, écrivains ont rarement une notion sacro-sainte du repos
dominical et ne posent pas souvent le stylo à 18 h 30. Le fait d'être hors de toute hiérarchie,
d'effectuer un travail de dossiers et de réflexion, a supprime l'idée même d'un lieu de travail. On
peut écrire ou réfléchir sur un banc public, dans un café, a la plage ou a la montagne. Mais, la
nouveauté, avec l'arrivée des téléphones mobiles, des Alphapage, des télécopieurs, fait qu'un
nombre croissant de salaries, autrefois à l’ abri, sont sollicites, n’ importe où et n'importe quand.
Les cadres supérieurs habitues a la mondialisation des échanges savent depuis longtemps que, pour
joindre un client japonais ou américain, il faut téléphoner a 3 heures du matin, décalage horaire
oblige. Mais même des cadres plus modestes, qui n'en demandaient pas tant, sont à présent touches
par le harcèlement faxe. Sachant qu'il existe en France 450.000 téléphones mobiles et que 1% de la
population en est équipée, on évalue a 30% les salaries poursuivis dans leur intimité par les moyens
modernes de communication. Responsables: la hiérarchie et les organisations a flux tendu, ou il faut
des réponses immédiates.
Les foyers de célibataires ou de personnes seules ressentent cette intrusion de leur entreprise dans
leur vie privée très différemment d'un père ou d'une mère de famille chargée d'enfants. Ceux qui
travaillent à domicile savent bien les trésors d'ingéniosité qu'il leur faut déployer pour faire
respecter par leur entourage une zone de tranquillité pour l'exercice de leur profession. Lorsque les
progrès techniques (ou les contraintes) ne tracent plus de frontière entre le bureau et la chambre, un
ras-le-bol risque de s'installer. En vacances, un coup de fil ca va, tous les jours, bonjour les dégâts.
L'ambigüité de ce "progrès" se voit par le mode d'utilisation détourne et inattendu du répondeur
téléphonique. Cree pour prendre les messages pendant 1'absence du destinataire afin que ce dernier
ne soit jamais déconnecte, il joue a présent le rôle de filtre pour ceux qui, restant chez eux a
proximité de l'appareil, ne veulent pas être déranges.
Astuce pour aller vite et gagner du temps, c'est devenu une astuce pour ne pas être joint. Troublante
technologie qui régie un problème que la technologie a pose. II est temps, grand temps d'inventer
un nouveau code, une nouvelle déontologie, qui ne fasse pas de ces appareils des tyrans. Faute de
quoi, de bons serviteurs ils deviendraient de mauvais maitres.
Liliane Délasse, Le Monde, 24.2.1993
COMPREHENSION

Pour mieux comprendre


• le harcèlement faxe: expression calquée sur le "harcèlement sexuel" (pressions sexuelles
dont sont parfois victimes les femmes qui travaillent de la part de leurs collègues ou de leurs
supérieurs hiérarchiques masculins).
Ici "sexuel" est remplace par le néologisme "faxe", adjectif dérive de fax, mot anglais pour
"télécopieur".
• le ras-le-bol: (pop.) l'exaspération due a un excès qu'on ne peut plus supporter.
• "un coup de fil ca va, tous les jours, bonjour les dégâts": référence au slogan d'une célèbre
campagne nationale de lutte contre les méfaits de I’ alcool: "un verre, ca va; trois verres, bonjour les
dégâts".
• un Alphapage: marque d'un système de radiomessagerie qui transmet à un petit récepteur un
signal avertissant le porteur qu'un correspondant souhaite le contacter,
• une organisation a flux tendu: un système d'organisation des entreprises qui cherche à réduire
au minimum les attentes entre la prise de commande, la production et la livraison, tout en essayant
de supprimer les stocks.
1. Exprimez en une phrase l'idée principale de chaque paragraphe.
2. A l'aide du tableau, relevez tous les moyens de communication cites dans Particule:
Moyen Informations transmises Avantages
Radiomessagerie Code, numéro de téléphone ou Peut être utilise partout
message bref du correspondant

3. Quelles sont les personnes soumises au "harcèlement faxe"? Comment se défendent-elles?


Qui en souffre le plus? Pourquoi?
4. Apprécier. En quoi le premier paragraphe de 1'article est-il différent de la suite du texte. Quelle
est son utilité?
5. Analyser et comparer. Analysez les motivations et les réactions des travailleurs à domicile
"traditionnels" (écrivains, journalistes, etc.) et celles des cadres moyens harcèlent chez eux par leur
employeur.
6. Comparez le fax et la lettre classique: à quels besoins répondent-ils? Quels sont les avantages et
les inconvénients pour celui qui écrit? Pour le destinataire?
7. Imaginer. Imaginez les régies du nouveau code de déontologie dont parle l'auteur de cet article.
8. Si vous vous trouvez dans l'une des situations décrites dans l'article, présentez votre cas et dites
comment vous réagissez.
9. Convaincre. Vous voulez convaincre un de vos collaborateurs d'emporter chez lui un fax ou un
micro-ordinateur qui lui permettra de rester en contact permanent avec l'entreprise. Jouez la scène.
Texte B: Le bond technologique
Les années '80-'90 ont crée une véritable révolution dans la technologie de la communication et du
travail. Jamais le travail et la vie de tous les jours n'ont été bouleverses a ce point en un laps de temps
aussi court. En 1980, n'existaient pas ou n'étaient pas d'usage courant:
La carte a puce (indispensable désormais pour téléphoner d'une cabine);
Le Minitel;
Le magnétoscope;
Le vidéodisque;
Le fax ou le télécopieur;
Le répondeur téléphonique avec interrogation a distance, capable de "détourner" une
communication a des milliers de kilomètres;
Le Modem, la petite carte électronique qui permet à l'ordinateur gros et micro, de communiquer
des informations par téléphone à un autre ordinateur;
L’Alphapage, le petit récepteur que Ton met dans sa poche et qui vous prévient, en tout lieu et à
toute heure, qu'un correspondant essaie, de vous joindre, en vous indiquant le numéro d'appel;
Le téléphone de voiture et le téléphone de poche;
Le disque compact à lecture laser;
1'électronique dans la voiture avec, entre autres, la synthèse vocale;
Le scanner, tous les scanners, que Ton utilise aussi bien en médecine pour explorer les organes
que relie à un ordinateur pour lui transmettre des images;
1'imagerie par résonance magnétique (IRM), qui découvre davantage encore le corps humain-les
robots industriels. Repérer et interpréter
1. Classez les découvertes qui servent à la communication à distance: communication simultanée ou
communication différée.
2. A quoi servent les autres objets? Qui les utilise ?
3. Imaginez des situations dans lesquelles ces moyens de communication à distance sont
nécessaires:
a) pour des raisons personnelles,
b) pour des raisons professionnelles.
4. En quoi votre vie a-t-elle été changée, suite aux innovations technologiques de ces deux dernières
décennies?
5. Que peut-on prévoir pour l'avenir? D'ou viendront les innovations technologiques?
Texte C: Le livre du troisième type
Le CD-I (Compact-disc Interactif) permet de sticker sur un disque du texte, des images et des sons.
"II ne s'agit plus de suivre ligne a ligne le déroulement d'un texte, mais de déambuler de façon
ludique, participative, intuitive et personnalisée au travers des chemins de la connaissance."
Question. - L'électronique propose un mode de lecture radicalement différent. Cela signifie-t-il
qu'une génération de lecteurs radicalement différents va apparaitre?
Marc Menahem - II s'agit d'une évolution, non d'une mutation! D'autant que l'édition électronique
se présente comme un complément stimulant de l'édition traditionnelle. [... ] Mais, c'est évident, des
fonctions comme l'interactivité vont modifier les habitudes de lecture et d'écriture. La lecture n'est
plus universelle, mais personnalisée. Par exemple, un manuel d'économie proposera sur le même
disque tous les niveaux de compréhension. A chacun de faire son menu. De la même façon, la
lecture n'est plus linéaire mais mobile: à chaque moment vous pouvez changer de registre, de
recherche, puis revenir au point de départ. Autres changements: le lecteur devient également auteur
à travers ses choix, en fonction de ses besoins. Et le support informatique offre la possibilité
d'enrichir le texte, de le communiquer ou de le consulter a plusieurs. La lecture ou l'écriture ne sont
plus des activités solitaires. [... ] Question. - Quelles sont les limites d'un tel changement?
Marc Menahem - Elles ne sont pas techniques mais culturelles. [... ] Et l'enjeu est d'importance car
les Américains et les Japonais, très en avance, risquent d'inonder le marche au détriment de
créations franchises si les éditeurs qui disposent d'un fonds fabuleux et d'un savoir-faire sans
équivalent ne sortent pas du bois.
Lire, octobre 1992.
Analyser et interpréter
1. "II s'agit d'une évolution, pas d'une mutation": relevez dans l'interview les arguments en faveur
de cette thèse.
2. Comparez le "livre papier" et le "livre électronique": quelles applications voyez-vous pour le
livre électronique? Pour quels types d'ouvrages? Dans quelles conditions d'utilisation?
3. Pensez-vous que le roman se prête à la transposition sur CD-I ? Pourquoi?
4. Vous rédigez un résume de cette interview pour un magazine francophone de notre pays.
VOCABULAIRE

Les télécommunications (Les télécoms)


Pour transmettre: Les moyens:
- un document • la télécopie (télécopier) ou le fax ("faxer", envoyer,
recevoir un fax)
- la voix • le téléphone - le téléphone portable (téléphones passer
un coup de fil), - le répondeur (enregistrer / laisser un
message)
- une image • la télévision - visiophone - la téléconférence - la
visioconférence
- un message (lettres ou chiffres) • le télex (télexer) - le Minitel
- des informations entre • la messagerie électronique - un modem (lancer,
ordinateurs recevoir un message)

1. Vous séjournez en France et vous vous équipez d'un répondeur téléphonique: rédigez le
message que vous voulez enregistrer. Lisez-le à haute voix.
2. Votre ami vient de recevoir un téléphone portable.
Vous lui donnez des conseils d'emploi et lui faites des recommandations. L
'informatique
• un ordinateur - une station de travail - un terminal - un micro (-ordinateur) - ou un ordinateur
personnel - un (ordinateur) portable
• la quincaillerie: une unité centrale - un écran - un clavier (les touches du clavier) - une souris
-un lecteur de disquettes - un disque dur - la mémoire interne, externe - un périphérique - une
imprimante - un lecteur optique - un lecteur de CD Rom
• les logiciels: un système - un programme - une application - un fichier
• les traitements; une transaction - un traitement
• saisir, entrer, stocker, traiter, sauvegarder des données
• ouvrir, lire, fermer, "écraser" un fichier - ouvrir, quitter une application
• éditer des données, un "listing".
3. Complétez les phrases suivantes par l'un des mots du mini-lexique ci-dessus:
1
Comme il voyage beaucoup, il s'est achète un_________qu'il utilise dans le train ou l'avion. Arrive
A 1'hôtel, il transmet par 1'inter médiate du téléphone les__________qu'il a stockées a____________
Central situe à Paris.
2
Le_________de CD Rom révolutionne le monde de 1'informatique en permettant de stocker des
Millions d'informations sur un petit_________
3
Attention! Si vous travaillez longtemps devant votre__________, le rayonnement émis peut être, a
La longue, dangereux pour la vue.
4
A116! Que dois-je faire? Au cours d'une__________j'ai écrase par mégarde un__________important.
5
Un conseil: pour choisir votre________, tenez compte du nombre de pages tirées a l'heure et de la
Qualité de 1'impression souhaitée. Les
différents sens du verbe "alter"
4. Remplacez le verbe "aller" par l'un des verbes plus précis de la liste suivante: convenir - être
adapte a - être en jeu - marcher - partir - rouler- se décourager- se diriger- se porter- se rendre. ' Des
TGV qui (vont) a 300 km/h. Tous les matins, il (va) a pied jusqu'a son bureau. 3II faut désormais une
heure pour (aller) de Paris à Dijon par le train.
GRAMMAIRE

L'expression de la supposition étude I’ hypothèse


1. Expression de la supposition avec "si" :

SUPPOSITION CONSEQUENCE EXEMPLES


• Si + présent futur Si j'ai le temps, je viendrai
• Si + imparfait conditionnel présent Si j'avais le temps, je viendrais
• Si + plus-que-parfait conditionnel passe Si j'avais eu le temps, je serais venu
2. Verbes: supposer, admettre, imaginer + indicatif ou subjonctif :
Elle n'est pas venue. Je suppose qu'elle a eu un empêchement.
Supposons qu'il pleuve demain. Que ferions-nous?
A supposer que
En supposant que + subjonctif
En admettant que
A supposer qu'il ne puisse venir, que proposez-vous?
3. Au cas où... Pour le cas ou... Dans I’ hypothèse ou + conditionnel:
Au cas ou vous auriez un empêchement, téléphonez-moi!
En cas de + nom. En cas de panne, téléphonez au garage le plus proche.
4. Soit que... soit que ... + subjonctif (double supposition)
II n'est pas venu diner soit qu'il ait été malade, soit qu'il ait oublie.

EXERCICES

1. Répondez aux questions en utilisant une hypothèse au conditionnel:


Vous avez besoin d'argent, qu'est-ce que vous faites?
Si j'avais besoin d'argent, j'irais à la banque.
a) Vous trouvez un dossier dans un taxi, que faites-vous?
b) Un voisin appelle au secours, qu'est-ce que vous faites?
c) Nous gagnons une grosse somme au Loto, que faisons-nous?
2. Complétez les phrases avec une hypothèse au conditionnel en prenant les idées dans les deux
colonnes suivantes:
Ex.: S'il avait meilleur caractère, nous nous entendrions mieux avec lui.
1 LUI 2. NOUS
Ne pas être de mauvaise humeur le matin - Lui parler avec moins de précautions -
Etre plus tolérant
Accepter plus facilement les défauts des - Lui dire plus souvent des gentillesses
Autres - Ne pas avoir peur de ses réactions
Sourire plus souvent
Avoir plus de patience avec les autres - Ne pas partir en claquant la porte
- Lui offrir plus de cadeaux

3. Que feriez-vous dans ces circonstances?


Répondez par plusieurs hypothèses au conditionnel présent
Que feriez-vous .... si vous manquiez le train?
si vous passiez vos vacances a la campagne?
si vous pouviez vous acheter un vélo?
si vous alliez à l'étranger?
si vous aviez moins d'argent?
si vous restiez davantage dans cette ville?

4. Ah, si j'étais! ... par Catherine Ribot.


Chronique des fantasmes.
Si j'étais Marilyn, je serais très belle mais si fragile!
Si j'étais Dieu, je serais bien embêtée.
Si j'étais une fleur, ce ne serait pas un myosotis.
Si j'étais Marie Curie, je serais sur le timbre-poste.
Si j'étais Voltaire, je serais sur les billets de banque. ... Si j'étais une rivière, je roulerais sur le
Monde.... Si j'étais la mer, je changerais tout,
A vous!
Votre chronique personnelle: Si j'étais ...
Faites des questions pour les autres: Que feriez-vous si vous étiez________?
5. Avenir-fictions
Que se passerait-il si, tout d'un coup, l'argent disparaissait?
Que se passerait-il si nous ne pouvions plus mentir ?
Que se passerait-il si le climat refroidissait brutalement ? Rédigez un texte décrivant en détail ce
qui se passerait dans ces circonstances. Envisagez les conséquences dans les domaines: politique,
économique, relations humaines, conditions matérielles.
6. Complétez les phrases avec une hypothèse au conditionnel passe:
Avez-vous achète un journal ce matin ?
Non, mais sij'avais achète un journal, j'aurais achète le "Times".
1
- Vous avez regarde la telle hier soir?
- Non, mais___________la deuxième chaine
2
- Vous avez pris un apéritif à midi?
- Non, mais___________un porto
3
- Etes-vous parti en week-end la semaine dernière?
- Non, mais___________en Touraine
7. Mettez au conditionnel passe, selon le modèle:
// N 'a pas pu venir au cocktail, parce qu’ 'il avait trop de travail.
S'il n avait pas eu trop de travail, il serait venu au cocktail. 1 Je ne
suis pas allé à la plage, parce qu'il y avait trop de vent. 2Elle n'a
pas pris son vélo parce qu'il y avait trop de circulation.
3
Je ne suis pas allé à la piscine, parce qu'il y avait trop de monde.
4
Tu as eu mal a la tète parce que tu as bu trop de vin.
8. Mettez au conditionnel ces "propositions pour améliorer les grandes villes".
Interdire le stationnement dans les vieux quartiers. Multiplier les passages souterrains pour les
voitures. Doubler le nombre de taxis. Créer de nouvelles lignes de bus. Remettre des bus à
impériale. Planter des arbres. Utiliser les fleuves pour les transports publics. Etc. Si j'étais maire
d'une grande ville, j'interdirais ....
9. Continuez l'exercice précédent en donnant vos propres suggestions.
10. Faites une seule phrase avec les deux; utilisez si + plus-que-parfait + conditionnel et ... une
négation.
Modèle: Si j'étais né au XVII siècle tu n'aurais pas eu la joie de me connaitre.
1
La police: arriver plus vite / La bagarre: devenir générâtes
2
Les Gaulois: être plus disciplines / Les Romains: les vaincre
3
Le conducteur de bus: respecter le code de la route / La police: l'arrêter
4
Ce film: être vraiment nul / Le public; se précipiter pour le voir
5
Les amis de Marie; arriver plus tôt / Le rôti : bruler.
11. Complétez les phrases suivantes.
1
II a manque son train. Je suppose___________
A supposer que___________
3
Ne leur parlez pas au cas où___________
Supposons que le climat refroidisse___________
5
Vous risquez beaucoup au cas où___________
6
En cas d'accident___________
7
En admettant que___________
Dossier 14
VIE PUBLIQUE, VIE PRIVEE

Texte A: L'héritage d'Athènes


Les habitants de la cite athénienne ont été les premiers à poser les jalons d'une séparation franche
entre vie publique et vie privée. Or, si de nos jours la vie privée est un domaine sacro-saint
d'expression de la liberté individuelle, il en était tout autrement pour les citoyens de la démocratique
grecque. Pour les Grecs, vie privée signifiait davantage "privation de la vie". En revanche la vie
publique était le lieu de I’ excellence citoyenne, celui du débat public et de la participation a la
gestion des affaires de la cite. Celle-ci s'opposait radicalement au mode de vie domestique,
gouverne par la nécessite et centre autour du foyer et de la famille. Le lieu du politique (polis =
cite), celui de l'épanouissement de la liberté, liberté du travail et du souci de conservation,
s'opposait donne a celui de l'économie (haïks = maison), apanage des femmes, des esclaves et des
étrangers exclus de la citoyenneté qui était garantie par cette indépendance vis-à-vis du domestique
et du prive, et donne finalement par l'esclavage. Ainsi, l'animal politique aristotélicien, doué de
langage, tenait sa liberté, son égalité, bref sa citoyenneté, de sa participation au débat public. Ce qui
fait dire à Jacqueline de Romilly que l'égalité y résidait en réalité dans la parole. En fait, la
disparition de cet abime entre vie privée et vie publique est un phénomène essentiellement moderne.
L'irruption de la conscience individuelle dans la religion chrétienne, le "je" cartésien, plus
l'exploration de intimité par Jean-Jacques Rousseau, ont été les temps forts de cette modernité
restauratrice de l'individualité privée. Cette restauration s'achèvera alors sous la coupe d’utilitarisme
libéral et de la philosophico des droits de 1'Homme. Et au XIX e siècle, alors que "le bonheur est une
idée neuve en Europe" selon le mot de Saint-Just, le modèle du petit-bourgeois flaubertien, épris de
confort et de liberté individuelle, va connaitre son heure de gloire. C'est d'une revole du cœur sur la
raison qu'est ainsi ne l'individu moderne.
Loïc Rivière
Réflexions
1. Comment se sont modifies les rapports entre vie privée, vie publique a travers les époques?
Faites-en un compte-rendu de 100 mots.
2. Traduisez en roumain le dernier paragraphe du texte ci-dessus.

Texte B: L'actualité
Titre du Monde, 12 février 1999:
Bill Clinton, le président acquitte.
"Apres quatre ans et demi d'enquête, le procureur Kenneth Star a échoue et il pourrait lui-même
faire l'objet de poursuites pour ses méthodes musclées. Tout au long du procès dont il sort
innocente, Bill Clinton a bénéficie du soutien d'une opinion plus tolérante et plus respectueuse de la
vie privée, fut-elle celle des hommes politiques, que ne Font cru les républicains".
(Le Monde, 12 Février 1999)
"Maintenant cette affaire ne relève que de moi, des deux personnes que j'aime le plus, ma femme et
notre fille, et notre Dieu. Je dois réparer cela et je suis prêt à faire tout ce qui sera nécessaire pour y
parvenir. Rien n'est plus important pour moi personnellement, mais c'est une question privée et j'ai
1'intention que ma vie de famille revienne à ma famille. Cela ne regarde personne d'autre que nous.
Même les présidents ont une vie privée. II est temps de cesser l'acharnement personnel et
l'ingérence dans les vies privées et de s'occuper de notre pays".
(Discours télévise du Président Clinton,
publie dans la presse le 19 aout 1998)
Texte C: Intimité, mensonge et politique
François Mitterrand est parvenu à contrôler ses "affaires" jusqu'a son décès, Diana en est morte et .
Bill Clinton est sur la sellette. Chaque fois la tornade associe sexe, politique, caisse de raisonnante
médiatique, transgression du prive, non-dit et mensonge.
Dans le cas Clinton, le monde entier, stupéfait, s'est demande pourquoi une banale infidélité a pu
menacer d'asphyxie la vie politique de la première puissance mondiale. Pour répondre a cette
angoissante question, il faut prendre en compte le banal et l'exceptionnel. Le banal, c'est le jeu
immémorial du voilement et du dévoilement. L'exceptionnel, c'est sa forme actuelle.
André Petite
Analyse et réflexion La vie privée des personnes publiques Vie privée dérobée
1. Parmi les exemples pris dans l'actualité, dans quels cas la révélation s'est-elle faite a l'insu de
l'intéresse? En connaissez-vous d'autres exemples?
2. Quels sont les journaux et revues spécialises dans ce genre de révélation? (En France: Point de
vue-images du monde, Gala, Voir, Holà, France-Dimanche et, dans une certaine mesure, Paris-
Match). Et dans notre pays?
3. Quelles sont les professions des personnes dont la vie privée est traquée par ces publications?
(En France: les familiers royales, les vedettes du cinéma, de la chanson, des medias et du sport.
Ceux qui sont tenus a l'écart: financiers, patrons, techniciens, chirurgiens, écrivains, et même
hommes politiques). Et dans notre pays?
4. Comment expliquez-vous cette curiosité de la part du public? La partagez-vous?
Vie privée exposée
1. Certaines vedettes préfèrent prendre les devants, convoquer la presse et exposer les aspects de
leur vie privée qui pourraient donner prétexte a des indiscrétions. Quels exemples connaissez-
vous? De quelle nature peuvent être ces révélations? (En France: liaisons amoureuses, enfants
caches, maladies graves, démêles avec la justice). Et dans notre pays?
2. Les hommes politiques invitent parfois la presse à venir les "surprendre" dans leur intimité. Le
choix des situations dans lesquelles ils s'exposent est révélateur de l'image qu'ils veulent donner
d'eux. Quel est le message contenu dans les attitudes suivantes: un président en short en train de
courir ? un président jouant avec ses petits-enfants ? un président jouant de l'accordéon ? un
président caressant son chien?

VOCABULAIRE
Exercices
1. Expliquez, dans le contexte, le sens des expressions soulignées:
des méthodes musclées__________
Être sur la sellette__________
La caisse de raisonnante médiatique_________
Menacer d'asphyxie__________
2. Utilisez les expressions suivantes pour caractériser la manière dont certains medias audio-visuels
"s'intéressent" a la vie privée des personnes publiques: menacer - traquer- les paparazzis -
s'acharner - l'ingérence - action politique - toucher a la vie privée - s'attaquer a - légitime -
illégitime - dénoncer - dissimuler. Rédigez un texte cohérent de 10-15 lignes.
COMMUNICATION
Comment chacun protège-t-il sa vie privée?
Contacts - Noms - Espaces Premiers
contacts:
La première prise de contact avec des inconnus, telle qu'elle se pratique ordinairement en France,
En dit long sur les protections dont chacun entoure sa vie privée.
Comparez les comportements qui ont cours dans notre pays avec les comportements habituels en
France.
En France, supposons que deux personnes se voyant fréquemment (dans un train, a la cafeteria; a la
Piscine...), mais ne s'étant jamais adresse la parole, rompent un jour le silence, quels sujets
Pourront-elles aborder de façon convenable?
Sujets autorises:
L’habillement (vous avez une jolie veste...);
Les lieux (celui ou Ton se trouve, ceux que Ton connait en commun);
La situation familiale (marie, enfants, etc.);
La profession (quand on est à proximité du cadre de travail; dans un groupe de randonneurs
fraichement réunis, la question est délicate);
Les commentaires sur la météorologie;
Les commentaires sur l'actualité du moment telle que la rapportent les journaux, ainsi que sur
l'actualité culturelle. Sujets proscrits: - l'âge;
Les questions financières (quels revenus? quels salaires? En revanche, les informations
concernant le prix des choses et des lieux ou on peut se les procurer sont bienvenues);
L’appartenance politique;
Les convictions religieuses;
Les questions sexuelles.
La question du nom:
Dans le type de rencontre évoque plus haut (train, cafeteria), il est rare que Ton commence par se
nommer. En revanche, si on pense se ré voir, la conversation se termine sou vent par l'échange des
prénoms amène par une formule du type "Au fait, je ne sais même pas votre nom. Moi, c'est
Françoise”. Ces précautions sont prises vraisemblablement pour que l'entretien ne puisse pas être
assimile a un interrogatoire de police ou Ton s'informerait dans l'ordre des noms, date de naissance,
adresse, profession. Du vouvoiement au tutoiement
Si la première rencontre est suivie d'autres rencontres, si un climat de confiance règne entre les
deux interlocuteurs, ceux-ci peuvent décider de donner à leur relation la marque d'une certaine
intimité en se tutoyant. C'est une transition difficile qui est souvent différée car il faut évaluer les
réactions de 1'autre avant de faire une telle proposition. Entre un maintien à distance mal vécu ou un
rapprochement trop rapide, l'estimation du bon moment est souvent délicate. Ce qui est clair, c'est
d'interpréter le tutoiement entre deux personnes comme la marque d'une certaine proximité due au
partage de situations communes. En effet, dans plusieurs situations, le tutoiement peut être
immédiat: jeunes entre eux, milieux sportifs, activité commune... Lieux publics, lieux prives:
"En Occident, ces dix dernières années auront été celles du passage de la dimension publique a la
sphère du prive", écrit Willy Panini. Plus une société est individualiste, plus les espaces prives sont
protèges. Plus les sociétés privilégient le groupe social, moins la notion de prive est importante.
Privatiser I’ espace public:
Comment, dans les entreprises, les personnes parviennent-elles souvent a faire de leur bureau un
espace prive? (plantes vertes, dessins d'enfant, photos, etc.)
• Les professeurs d'un lycee parisien ont fait une journee de greve en decembre 1998 parce qu'un
eleve avait diffuse sur une radio libre un cours enregistre en classe. Ni le nom du professeur ni celui
de la classe n'avaient ete divulgues a l'antenne. La salle de classe est-elle un espace prive? Chaque
individu, chaque groupe social a le sentiment de I'espace du dedans et de I'espace du dehors.
Melanger ces notions constitue une transgression.
Reflechir et comparer
1. Comparez ces habitudes a celles que vous constatez dans la societe roumaine. Y voyez-vous des
differences? Comment les expliquez-vous?
2. Repondez aux questions du paragraphe "Privatiser I'espace public", ajoutez-y votre
commentaire personnel.
3. La vie privee des ecrivains a souvent ete sujet d'interet pour les critiques et les biographes.
Saviez vous que:
- Francois Villon (XIVe siecle) avait tue un homme,
Moliere a epouse Armande Bejart qu'il avait elevee et dont il etait peut-etre le pere,
Verlaine et Rimbaud vecurent ensemble,
Marcel Proust s'affichait avec des gar§ons,
Marguerite Yourcenar avec des femmes? Pensez-vous que la connaissance de la vie intime des
écrivains éclaire la lecture de leurs œuvres?
4. Ecrivez un essai de 2-3 pages sur le thème: "Vie publique - vie privée".
5. Vous allez voyager plusieurs heures avec une personne, inconnue mais que vous trouvez
sympathique. Comment l'abordez-vous? De quoi parlez-vous? Imaginez le dialogue (10-15 lignes).

GRAMMAIRE

Test
1. Complétez les énonces suivants par le pronom relatif qui convient:
1
L'affirmation selon ... la municipalité à donne son accord pour construire un nouveau
centre de loisir est faux.
a. laquelle b. lequel c. que
2
Le thème ... nous allons parler aujourd'hui concerne tous les citoyens, pas seulement les
écologistes.
a. de quoi b. duquel c. dont
3
Les ordures ... s'accumulent dans les rues des grandes villes deviennent vite une véritable
nuisance.
a. qui b. lesquelles c. auxquelles
4
Les villes ... nous vivons n'ont rien à voir avec les cites ... habitaient nos ancêtres.
a. lesquelles b. quoi c. ou d. lesquelles e. ou
Athènes, ... connait une forte pollution atmosphérique, a du interdire la circulation un jour
sur deux.
a. que b. laquelle c. qui
6
Tu connais la personne avec ... tu as rendez-vous?
a. quoi b. qui c. laquelle
7
Le candidat... nous pensons pour ce poste possède une très solide expérience.
a. auquel b. dont c. a qui
Q

La voiture ... nous avons choisie possède tous les perfectionnements.


a. dont b. que c. laquelle
2. Participe passe ou infinitif? Complétez avec la forme verbale convenable:
1
C'est un projet a ... d'urgence.
a. examiner b. examine
Nous leur avons ... de nous répondre le plus rapidement possible.
a. demander b. demande
■a

Nous tenons à vous ... pour l'aide que vous avez bien voulu nous ....
a. remercier b. remercie c. apporté d. apportée
Les plaignants se sont estimes ... par la décision du tribunal de commerce.
a. léser b. lèses

3. Relater un événement suppose la maitrise des temps du passe. A vous de décider a quels temps
Conjuguer les verbes entre parenthèses dans le dialogue suivant:
- "Vous souvenez-vous des événements de 1968, de ce qui (se passer) au moment de la revole des
étudiants?
Je (ne pas encore être ne)! Vous (y être), vous?
Si je (y être)? Et comment! Je (participer) a presque toutes les manifestations importantes au
quartier Latin.
Ca (devoir être) impressionnant.
Oui, 5a (être) une période très riche dont je me souviens avec une certaine nostalgie. Nous (être)
pleins de fougue, d'imagination; on (écrire) toutes sortes de slogans sur les murs: "II est interdit
d'interdire!" ... On (connaitre) le quartier comme notre poche: quand la police (arriver), nous (déjà
bruler) quelques poubelles et (briser) quelques vitrines ... mais 9a (ne pas aller plus loin), en tout cas
en ce qui concerne mes amis et moi.
Vous (être arrête)?
Non, je (ne pas rester) quand on (commencer) vraiment a se battre. Je (préférer) la violence
verbale: les discours, les discussions qui (durer) toute la nuit!
Vous (garder) le contact avec vos anciens camarades de Fac?
Avec certains, oui. Beaucoup (faire ensuite) des études très classiques et (devenir) des hommes
et des femmes très "comme il faut”. Rien a voir avec les jeunes enthousiastes et idéalistes qu'ils
(être) alors”.
Exercice de traduction
Mettez en roumain le texte suivant extrait de l'article d'André Petite.
Le drame contenu de Mitterrand, celui de Diana et mieux encore celui de Clinton sont des drames
De la communication. Entre conjoints, entre amants, entre amis, entre chefs et subordonnes, entre
citoyens juges et avocats, entre chefs d'Etat et députes, entre ces acteurs et les journalistes, etc.
Tous voilent et dévoilent en jouant autour des conventions. Chaque jour, devant nous, en moins
sophistique, se déroule ce palpitant et banal jeu des échanges symboliques. Nous tenons la le noceur
Primordial de la communication: un mouvement permanent de bascule entre ce qui est cache,
Déguise, et ce qui est dévoile, arrache ou confie.
La communication ne se résume ni a un rapport de pouvoir, ni a un idéal de coopération, ni a la
construction d'un monde commun.
Elle consiste d'abord en un jeu fonde sur trois virtualités fondamentales. Chacun de nous peut: 1)
Dire ou ne pas dire; 2) exprimer authentiquement ou déformer ses représentations; et 3) respecter ou
transgresser les conventions réglant la communication.
La premier liberté de jeu se fonde sur la nature cachée des représentations mentales; la deuxième
prend appui sur l'imaginaire; la troisième repose sur la nature conventionnelle des régies de nos
Échanges symboliques.
En combinant ces trois axes, nous retrouvons les postures de base de nos interactions (mensonge,
pieux mensonge, non-dit mensonger, intimité, exagération, euphémisme, indiscrétion, sincérité ...),
postures qui ont toutes été mobilisées lors du "Monicagate".
On théorise la communication comme code et interprétation du code; elle est plutôt transgression et
Ravaudage permanent des conventions à travers lesquelles nous tissons le monde. Elle est
déséquilibre virtuel permanent, absence de repos, historicité. L'enjeu du "Monica gâte" était
considérable, puisqu'il s'agissait du dispositif de contrôle de la présidence américaine installe après. le
Watergate, c'est-a-dire après une immixtion de l'Etat (public) dans les affaires du parti de l'opposition
(prive). Ce dérapage a été suivi d'une dérive inverse: immixtion du procureur Starr, investi d'un pouvoir
de contrôle hors contrôle, dans les affaires privées du président. Cette bascule de I’ insuffisance a un
excès de contrôle illustre de façon saisissante l'instabilité et 1'incertitude foncières de nos échanges
symboliques. Ceux-ci doivent nécessairement recourir à des procédures permanentes de régulation.
Mais qui contrôlera les contrôleurs? Qui a contrôle Star? L'automne dernier, les électeurs américains
ont voulu arrêter la dérive partisane d'un mécanisme régulateur de la communication, un jeu pervers sur
une frontière du prive et du public a été sanctionne par les citoyens américains et aussi, en partie, par
les citoyens du monde. L'opposition prive/public n'est nullement une invention de la modernité. Les
plus vieux textes du monde en parlent; toutes les microsociétés orales la connaissent. Les frontières du
prive et du public découlent de notre liberté de voilement/dévoilement et de sa faillible régulation.
Chaque acteur dispose de cette liberté, de l'individu isole a l'acteur collectif (famille, clan, tribu, cite,
Etat). II existe donne autant de frontières prive/public que de niveau d'acteurs individuels et collectifs.
(Le Français dans Le Monde, N 303)
REVISION 1

TEXTE Moulinex, l'art d'être au four et au moulin


Le presse-purée de votre grand-mère ? Signe Moulinex. Vos micro-ondes aujourd'hui ? Encore
Moulinex. Mais entre les deux il a fallu trouver une sacrée cuisinière. Martine Laforgue est la
femme moderne dernière version: efficace et affective. Patronne et maitresse de maison. Elle sait
tout de l’ art des chiffres et de la table. Cette descendante, par son mari, du poète et, par ses études,
d'HEC jeunes filles (1971), semblait toute désignée pour être le directeur gênera] de Moulinex-
France. Ainsi fut fait. Un cas rare. Les résultats s'en ressentent. Et si ceux de Moulinex se redressent,
c'est en grande partie grâce a cette mentalité proche de la ménagère qui donne au numéro un
frangeais de l'électroménager, le "sens de l'essentiel". Martine Laforgue a été à l'école de Francine
Gomez: directeur financier de Waterman de 1974 a 1982, elle a voulu ensuite voler de ses propres
ailes. Pour 1 franc, elle reprend les briquets Laminaire, mais, faute d'aides publiques, elle dépose le
bilan. Elle entre alors chez Management Partenaires, une société de conseil a laquelle en avril 1987
Roland Daneau, nomme directeur général de Moulinex, lance un véritable SOS. Jean Mantelet, le
fondateur, inventeur du presse-légumes et du petit électroménager bon marche, vient, à 87 ans, de
régler sa succession en vendant ses actions à son personnel. Mais l'entreprise coule. Apres une
érosion de 5 à 6 % par an depuis quelques années, le chiffre d'affaires de Moulinex-France
dégringole brusquement de 42 % au premier semestre 1987.
Le diagnostic de Martine Laforgue sera sans appel: a force de faire n'importe quoi, Moulinex a
perdu tout pouvoir de séduction. De nouveaux produits ont envahi les rayons sans que les anciens
en aient été retires. Pis: les principaux distributeurs, ont été négliges. Bref, Moulinex, qui était
devenu le symbole de l'électroménager, n'assure plus un bon rapport qualité/prix. Que faire ?
Roland Daneau commence par débaucher Martine Laforgue, qu'il met a la tète de la division
France. Des cartons du bureau d'études la jeune femme sort une friteuse automatique, des mini-
fours d'appoint, des micro-ondes, une gamme de fers à repasser, des cafetières haut de gamme... Le
délitage de l'image est confi au cabinet de design Jean-Louis Barrault. Mais c'est elle qui au milieu
d'un code couleur à base de blanc impose un bleu ciel. De son cru encore, une friteuse tachetée de
jaune et un aspirateur couleur chlorophylle.
Fin 1988: pas un produit n'a plus d'un an et demi d'âge. "Notre talent, aujourd'hui affirme Martine
Laforgue, c'est d'être au ras des pâquerettes, au cote des ménagères." Preuves à l'appui: Moulinex
a réussi - avec 2,9 milliards de francs de chiffre d'affaires en 1989, à prendre 30 % de la marche des
micro-ondes. Intarissable, la "patronne", sur les performances de ses fours. "Les ménagères veulent
tout: que qan aille vite, que ca soit grand dedans, petit dehors, et que leur viande soit grillée a
cacheur." Sur ses consignes, Moulinex sortira le four micro-ondes "le plus rapide du monde". Pas
besoin non plus de touches super-sophistiquées comme celles de ces micro-ondes japonaises qui ont
du être brades à moitie prix. "Jamais les appareils qu'on peut faire fonctionner sans lire la notice.
Plus la technologie est complexe, plus elle doit savoir se faire oublier." Deuxième grand marche
pour Moulinex: l'aspirateur. Grace a de nouveaux modèles, la part de la firme est passée en deux
ans de 2 à 9 %, a égalité avec Philips.
Entre-temps, les Français(es) ont change. II faut consommer intelligent. Le produit est-il utile ?
Innovant ? Beau ? Pratique ? Au fabricant d'apporter la preuve de ce qu'il dit. "70 % des cuisines
font moins de 7 mètres carres, constate Martine Laforgue. II faut faire du compact. Mais aussi de I’
esthétique puisque la cuisine sert de plus en plus de pièce de réception."
Résultat: la communication de Moulinex a suivi. Les campagnes de l'agence RSCG mettent en
valeur le produit à travers des scènes de famille, dans le style cinéma intimiste. Mais le message
restera hexagonal. Affaire de sensibilité. En Europe du Nord, on passe beaucoup plus de temps à la
maison. La consommation d'électroménager y est une fois et demie supérieure à celle du Sud. Les
Allemands, par exemple, dépensent sept fois plus d'argent pour les arts de la table que les Français.
Lis sont aussi plus exigeants: en RFA, 85 % du marche des cafetières est haut de gamme, contre 30
% en France. Et le petit robot qui représente 40 % des ventes chez nous est mépris outre-Rhin.
Quant aux couleurs, plus on va vers le nord, moins elles sont vives. Tous les peuples n'ont pas le
même ses de "l'essentiel".

COMPREHENSION

A vous !
1. Qui est Martine Laforgue ?
A partir des informations du texte, élaborez le C.V. de M.Lafforgue.
Quel a été son apport au relancèrent des produits Moulinex ? Relevez
les qualités professionnelles de M.Lafforgue.
2. L'entreprise. Echecs et réussites. Reconstituez les avatars de Moulinex. Complétez le tableau
avec les expressions trouvées.
Années Echecs Réussites

3. Présentez oralement révolution de cette entreprise; soulignez le rôle de la publicité (du


marketing).

VOCABULAIRE

1. Trouvez dans la liste de gauche les équivalents des expressions soulignées:

relater (a) L'entreprise échoue.


Brader (b) La baisse de production se situe a 10 %.
couler (c) Le chiffre d'affaires baisse rapidement.
dégringoler (d) Le P.D.G. nomme M.Lafforgue directeur de la division France.
mettre à la tête (e) Les créateurs s'efforcent de relancer l'image du produit.
la chute (f) II a fallu liquider un stock de 50 millions de FF d'anciens modèles de
l'électroménager.
2. A quoi ça sert ? Faites l'inventaire des appareils électroménagers, mentionnes dans l'article.
Définissez leur utilité.
Ex.: un (four a) micro-ondes: appareil électrique qui sert à chauffer ou à cuire des aliments

3. Connaissez-vous le sens de ces expressions imagées ? Reliez chacune à sa définition:


1. être au four et au moulin a. être réaliste
2. être au ras des pâquerettes b. de la meilleure qualité
3. un (produit) haut de gamme c. d'intérêt national
4. un bas de gamme d. de qualité inferieure
5. le message reste hexagonal e. se partager entre deux taches
4. Cherchez dans le dictionnaire des expressions imagées ou des proverbes avec "moulin" et
"terre".
5. Essayez d'expliquer le sens du titre et du chapeau de l'article.
6. Vous êtes responsable de publicité. Parlez de votre travail.
Choisissez le domaine, le produit, le slogan.
7. Remplacez le blanc par la nominalisation qui permet de reprendre la phrase précédente: 1
Les défenseurs de l'école sont descendus dans 4 La carlingue du Boer ING japonais aurait
La rue (......) avait pour but de demander la présente des fissures (...............) est avancée par
titularisation des enseignants. Certains spécialistes.
Madame Thatcher a échappe de peu a une La France protégera par la force ses essais
collision aérienne (.....) aurait pu lui être fatal. Nucléaires en Polynésie. (......) Du Président
De la République est contestée par le parti
3
Une voiture piégée a explose dans le quartier communiste.
Musulman de Beyrouth (......) a fait 30
victimes.
8. Remplacez le blanc par la nominalisation qui permet de reprendre 1'ensemble de l'énonce
recèdent:
FLa science et ses applications tiennent dans la "l'opinion
Certains responsables font remarquer que
publique ne réclame pas avec
vie des sociétés contemporaines une place de force, comme elle l'avait fait entre 1956 et
plus en plus grande. (......) Ira en s'accentuant. 1973, un développement de la scolarisation.
II serait donne préférable, selon eux de faire
2
Les études manquent actuellement de Un effort qualitatif. (.......) Nous semble
cohérence parce qu'elles sont conçues comme Erroné et dangereux.
une juxtaposition de disciplines, et chaque
Discipline, comme une suite de chapitres. (.....)
Marque surtout les sections d'enseignement
général ou les programmes ont été jusqu'a
présent élabores sans véritable coordination.
GRAMMAIRE
Test
1. Faut-il un déterminant devant le nom et si oui, lequel: article défini ? Article indéfini ? Adjectif
possessif ? Adjectif démonstratif ? Complétez ces énonces:
Comment expliquer..........paradoxe suivant ?.............France ne manque pas ............ logements,
Mais trouver.........location a...........Paris ou dans...........grande ville est, la plupart............temps,
Presque impossible.
........Trac n'est pas..........maladie, mais il fait beaucoup...........victimes parmi...........comédiens,
........Hommes politiques,..........étudiants.
3
.........région Midi-Pyrénées dispose...........vastes surfaces non construites, mais peu à peu...........
Béton envahit tout.........paya sage.
4
Pour...............quatrième fois, s'ouvre.............Paris-................ 18........25 octobre-........Semaine
D’architecture qui propose ....................... professionnels et .......... grand public: visites guidées,
Débats, rencontres, expositions, autant .......... occasions de porter ........... autre regard sur ...........
ville.
5
Connaissez-vous.........mini-déprime...........lundi matin ? Elle est sans doute due...........fait que
Vous n'avez pas bu .......... dose habituelle ........... café pendant ........... week-end. Vous êtes en
Manque.........caféine !
2. On, quelqu'un, quelque chose, tel, rien, tout, personne, le meilleur, les uns, les autres, certains,
etc. Savez-vous bien utiliser les pronoms indéfinis ? Complétez ces énonces avec les pronoms qui
conviennent:
"..................... Ne va plus !" affirment les pessimistes. "Au contraire, ............................. va très
Bien!" répliquent les optimistes.
2
II y a encore........................au bureau? -Mais non, il n'y plus........................a cette heure !
3
Vous avez fait.......................d'important dans votre vie? -Hélas ! Je n'ai..........................fait qui
Mérite d'être cite.
4
Est-ce qu'.....................sait s'il va pleuvoir demain ?
5
Pourquoi le maire n'a-t-il pas suivi l'avis de son adjoint? -Oh ! Vous savez,..........................n'est
prophète dans son pays !
La situation est......................qu'il faut prendre immédiatement des mesures impopulaires.
7
Parmi les membres du Comite olympique,......................voudraient organiser les prochains jeux
D’été a Paris.
8
Elles sont bien, ces chaussures, mais elles sont un peu petites. Vous auriez.........................en 39
1/2?
D'ou viennent les nouveaux mots employés dans ce texte ? -......................sont des néologismes,
....................., des anglicismes.
10
Vous avez trouve une solution pour l'hébergement des participants ? -Nous en avons trouve
....................., mais.......................c'est de trouver des chambres dans l'hôtel ou a lieu le colloque.
Cela évite tous les déplacements.
11
Les salaries qui travaillent a domicile sont-ils satisfaits de leur situation? Pas......................: par
exemple, les mères de famille se plaignent presque.........................de l'absence de frontière entre
la maison et le bureau
3. II y a plusieurs façons de construire une phrase à l'aide des tournures impersonnelles.
Transformez ces énonces en commentant par la tournure proposée:
1
II est grand temps, pour nous, d'inventer une nouvelle méthode de travail.
II est grand temps que nous........................................................
2
Les petites entreprises se doivent de trouver des marches à l'exportation.
II est indispensable.......................................................
3
Cette idée peut paraitre fantaisiste: elle est cependant très sérieuse.
II est possible.......................................................
Vous ne pouvez pas ne pas venir !
II est impossible........................................................
5
lis n'ont pas compris ? C'est invraisemblable !
II est invraisemblable.......................................................
6
Le cours de ces actions va remonter ? J'en doute !
II est certain........................................................
7
L'unification de I’ Allemagne était impensable au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
II était impensable.......................................................
4. Complétez par la préposition qui convient. Le signe 0 indique qu'il n'y a pas lieu de mettre une
préposition. Attention a l'orthographe !
1
Qui décide dans ce cas ? -Bonne question, mais c'est trop difficile............y répondre.
a. a b. de, d' c. 0
2
Les pilotes de ce nouvel avion sont soumis.......toutes sortes d'exercices pendant leur
Entraiment.
a. a b. de, d' c. 0
3
II à tout quitte........s'installer a la campagne avec sa famille.
a. dans b. pour c. 0
4
Quand on lit les pages consacrées à Midi-Pyrénées, on comprend mieux........le déséquilibre
Dont souffre cette région.
a. de, d' b. sur c. 0
5
Vous allez.......le dentiste cet après-midi ? -Oui, j'ai un rendez-vous à 15 h 30.
a. chez b. a c. 0
6
Les industriels de l'automobile se sont mis......une situation très difficile en acceptant ces
Modification des horaires de travail.
a. sous b. dans c. 0
7
La nouvelle majorité au Parlement s'est empare.......tous les postes ministériels importants.
a. de, d' b. a c. 0
8 are
Les élèves........l B............lycée de la Communication se sont constitues...........trois équipes
Autonomes.
a. en b. de, d' c. 0
5. L'interrogation directe est parfois un peu difficile à construire. Transformez ces énonces en
interrogations directes avec inversion du sujet.
Exemple: Est-ce qu'il y a des éléments positifs dans la manière dont notre langue évolue ?
Y a-t-il des éléments positifs dans la manière dont notre langue évolue ?
1
Qu'est-ce que vous allez penser de moi ?
2
Vous disposez de combien d'argent ?
3
Nos enfants sont des mutants ?
4
II n'a pas pris le train, pourquoi ?
5
Cette femme ne peut vraiment pas supporter la critique ?
6
Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter l'accident de l'Airbus A320 ?
7
Est-ce qu'on a jamais félicite un tricheur d'avoir triche ?
8
U n'y a pas moyen d'accélérer le mouvement ?
9
Vous avez remis votre dernière note de frais à la comptabilité ?
10
Est-ce que les Français sont en train de changer d'attitude a I’ égard de I’ argent ?
REVISION 2

1. Lisez le texte suivant:


Vie publique, vie privée
En réalité, les rapports du public et du prive ressemblent a une poupée russe (compliquée de
variations transversales relatives aux distinctions hommes/femmes, dominants/domine...).
Multiples, ces lignes de démarcation hantent nos comportements. Songeons, par exemple, aux
transformations révolutionnaires de la fin du XVIIIe siècle: le passage de sujet a citoyen, les idéaux
du laissez-faire et de Egalitarisme, les ambitions de l'Etat enseignant, le repli force de l'Eglise,
l'émergence de cultures de référence nationales, le triomphe universaliste de la science et
l'explosion parallèle des subjectivités. Toutes ces mutations impliquent, a tous les niveaux, les
glissements conflictuels des frontières prive/public.
La poupée russe de la modernité a considérablement élime les poupées intermédiaires entre
l'individu et l'Etat. C'est la raison pour laquelle nous opposons la sphère étatique à la sphère
familiale et individuelle.
Cette polarisation a favorise l'expression des subjectivités sur la place publique. Aussi longtemps
que familiers et clans familiaux ont servi d'enveloppes publiques consistantes aux individus, les
subjectivités ont accepte l'horizon de l'oralité familiale. Et l'écriture est restée pour l'essentiel un
outil des Etats et des Eglises. En revanche, des que s'amorce le processus de polarisation
institutionnelle, les subjectivités investissent massivement l'écriture. Depuis la révolution
romantique du XVIIIe siècle, ce processus ne s'est jamais démenti.
Chaque apparition de nouveaux medias (radio, TV, télématique) a suscite le même investissement;
nous trouvons la des lieux de rencontre et d'expression a la hauteur des processus d'objectivation
sociale, fiction et reality shows télévises mettent en scène de façon ininterrompue les subjectivités;
chacun cherche dans l'expérience d'autrui des points de repère que la limitation relative de son
réseau prive ne lui offre plus. La mise en scène publique du prive, la subjectivation a la hauteur de
l'objectivation sociale (... .)
(André Petite, professeur de sociologie a l'Université de Lausanne,
Le Monde, Horizons-débats, 8 Janvier 1999)
2. Redondez aux questions:
Qu'est-ce qui explique l'explosion de la subjectivité à l'époque moderne? -
De quelle façon les medias y contribuent-ils?
3. Débat: Prenez position! Etes-vous pour ou contre la mise en scène publique du prive? Justifiez
votre point de vue.

GRAMMAIRE

Exercices:
1. Mettez le verbe de la subordonnée au présent, au passe compose et au futur et finissez les
phrases:
Je pense qu'il (finir) ... Tu
affirmes qu'il (venir)... Vous
savez que je (partir) ...
2. Dans les phrases ainsi obtenues, mettez le verbe de la principale a l'imparfait et faites les
modifications qui s'imposent.
3. Mettez, la phrase complète au passe:
Exemple. Je crois qu’ 'il arrive la 12; Je croyais qu’ 'il arrivait le 12.

* investir (sens militaire), assiégé, cerner.


1
Vous savez qu'il est parti en voyage et qu'il ne reviendra pas avant huit jours. 2 On raconte que tu
vendras ta ferme. 3 Je t'affirme qu'elle t'aime et qu'elle viendra à ton rendez-vous. 4 Tu dis qu'il a
bien répondu.
4. Transformez les phrases d'après le modèle:
J'ai répondu: "Je suis presse" ; J'ai répondu que j'étais presse.
1
La radio a annonce: "On n'a pas retrouve les terroristes”. 2 Nous disions: "Nous serons absents un
mois. 3II a déclare: "Les habitants de ce village seront sauves". 4 Elle m'a affirme: "II n'aime pas les
romans policiers".5 La radio a annonce: "Les policiers ont cherche partout les gangsters mais ils ne
les ont pas trouves".
5. Vous êtes journaliste et vous faites un compte rendu de cette interview:
Votre dernier film est un énorme succès. Comment vivez-vous ce succès?
Je le vis d'une manière assez étrange; je reçois des lettres extraordinaires tous les jours.
Est-ce que vous aviez pense que vous auriez du succès?
Je suis content que le public réagisse très fort à mon film, puisque j'ai été moi-même le premier
à réagir ainsi.
Vous souvenez-vous du moment exact ou vous avez décide de vous lancer dans le film? - Je
m'en souviens très bien; juste après avoir lu la dernière page du livre, j'ai su que j'allais faire le film.
Cela a-t-il été un plaisir de mettre en scène un film?
Cela a été un plaisir immense, un moment que je n'oublierai jamais.
Avez-vous des projets?
La semaine prochaine, je dois commencer le tournage d'un autre film
Exemple. Le journaliste a fait remarquer au jeune réalisateur que_______et il lui a demande______
6. A partir des fragments suivants reconstituez les déclarations des personnes interviewées (en style
direct):
"Nous lui avions demande s'il lui arrivait parfois de faire des arrangements pour rendre
l'exécution de certains passages plus facile et il avait répondu qu'il ne l'avait jamais fait, qu'il ne le
ferait jamais. II avait ajoute que si un jour il ne pouvait plus jouer la Sonate de Waldstein de
Beethoven, telle qu'elle était écrite, il ne la "jouerait plus".

* *
II a estime que Ton avait atteint en matière de racisme la limite et qu'il fallait tout tenter
pour l'enrayer. II a ajoute que ce serait extrêmement difficile dans le contexte de chômage qui
Désespérait les jeunes et le climat d'insécurité qui envahissait les esprits.
*
* *
Le président du groupe industriel a affirme qu'il avait peine a croire que des accords se
feraient; il a estime que si on faisait des accords, avec ces pays-la, c'était l'emploi, le niveau de vie
qui en souffriraient gravement.
(Extraits du Monde, 11 juin 1991)
CORRIGE

Dossier 1
Grammaire
- Ex.2. J'ai pris; il faisait; j'ai mange; ils avaient; m'a dit; je suis parti; m'ont accompagne; j'étais;
il fallait;
- Ex.3, (variante): L'an dernier j'ai eu ..., je n'ai pas pris ...J'ai passe ..., j'ai rencontre Loïc: ... .
Cette année je me sens fatiguée ..., je n'ai toujours pas de vacances ..., je travaille aussi à mi-
temps ..., nous nous marions ... . L'an prochain je prendrai ..., nous partirons ..., nous visiterons ...,
je chercherai un travail....

Dossier 2
Vocabulaire
- Ex.2. 1 d; 2 a; 3 e; 4 h; 5 g; 6 b; 7 f; 8 c.
- Ex.4, cité-dortoir: agglomération habitée par des personnes qui ont leurs occupations dans une
grande ville voisine; vi lie-satellite: petite ville a proximité d'une métropole inclue dans
1'agglomération urbaine dont celle-ci est le centre; métropole: ville principale; banlieue: ensemble
des agglomérations qui entourent une grande ville; banlieue-rouge: zone périphérique d'insécurité
ou il y a de fréquents problèmes sociaux et des délits.
Grammaire
- Ex.2, étais, vivais, étais, avais, a pris, ai vu, étais, me suis mise, ai dit, étais, attendais, s'est
arrête, ai change, ai vendu, ai retire, suis partie, suis allée, suis montée, ai descendu, ai publie, suis
devenue.
- Ex.4, s'est, était, avait, faisait, a pris, est allé, est arrive, était, était, avait, portait, faisait, faisait,
était.
- Ex.5, étais, faisait, attendais, regardais, avait, j'ai remarque, est passe, restait, était, semblait,
s'est arrêtée, est sorti, portait, était, avait, avait, étais, a tendu, est reparti, n'ai pas vu, est arrivée,
m'a embrasse, s'est assise, ai tourne, était.

Dossier 3
Vocabulaire
Ex.2, s'entendre-s'accorder; se haires détester; fuir-s'echapper; bouder-repousser; souder-réunir;
prohiber-interdire; contraindre-forcer; révoquer-repousser; appuyer-soutenir; se dévouer a -se
consacrer a.
- Ex.3, (variantes) agréable, nerveux (colérique), renferme (maussade), bienveillant, désagréable.
Grammaire - Ex.2, prenne, participions, allions, finisse, sois, fasse.
- Ex.3, puisse, fasse, soit, sachent, aille, veuille.
- Ex.6. II aime qu'on lui fasse ... Ca m'exaspère que tu boudes. J'ai horreur que tu me prennes
pour un imbécile. II apprécie ... qu'on soit gentil... Ca m'arrangerait que tu ne t'en ailles pas.

Dossier 4.
Vocabulaire. Bricolage - travail temporel; crack - en panne;
Mots africains- double - enceinte; fréquenter - aller a l'école;
Mots français: gâte - élégant; gagner - posséder; ziboulateur - décapsuleur.
Grammaire
- Ex.2. Quelles sont les caractéristiques vestimentaires de l'Abbe Pierre ? Qu'indique le sondage
de février 1989 ? Quand est-ce que l'abbé Pierre a choisi son surnom ? Comment s'appelle-t-il
réellement ? Ou est-il ne ? Quand est-il ne ? Ou a-t-il commence à travailler ? En quelle année a-t-il
été mobilise ? A quoi a-t-il participe pendant la dernière guerre ? Quand a-t-il été élu députe?
Comment s'appelle la communauté qu'il a fondée ? Qu'est-ce qu'il a fait après avoir abandonne la
politique ? Ou est implante actuellement le mouvement? Quel âge au mouvement Gemmait?
- Ex.3. 1 h, 2 s, 3 n, 4 t, 5 d, 6 u, 7 f, 8 p, 9 q, 10 x, 11 w, 12 i, 13 1, 14 b, 15 r, 16 a, 17 k, 18 o, 19
g, 20 m, 21 c, 22 e, 23 v, 24 j.

Dossier 5.
Grammaire
- Ex.1, chaque, chacun, chacune, chaque, chacun, chaque, chacun, chacun.
- Ex.2, aucune, rien, aucune, pas un, aucun, rien, pas un(e), personne, rien.
- Ex.3, n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quoi, n'importe
quoi, n'importe qui.
- Ex.4, n'importe quel, n'importe quelle, n'importe lequel, n'importe laquelle, n'importe quelle,
n'importe laquelle, n'importe lequel.
- Ex.5, tout, toute, tous, toutes ... et tous ..., tout, toutes, toute.
- Ex.6. Oui, ils l'ont tous attrape. Oui, elles en rêvent toutes. Oui, ils le sont tous. Oui, ils l'ont
tous bien prépare. Oui, ils sont tous y allés.
- Ex.7, toutes, nul - toutes, certains, mêmes, quelques, chaque, telle, nulle, aucune, aucun.
- Ex.8, chacun, les autres, l'un -1'autre, tous - certains, rien - tout, quelque chose.

Dossier 6
Compréhension - Ex.4. 1 d, 2 a, 3 f, 4 b, 5 g, 6 c, 7 e.
Grammaire
Ex.1, qui, qui, ou, que-que, qui, qui, qui.
- Ex.2. QUI, QUE, OU. Le ski est un sport agréable que Ton peut... . Envoie-moi le ballon qui est
sous la voiture. La piscine Dugny est la piscine d'été ou je vais souvent ..., J'ai fait du tennis avec
Florence que j'ai trouvée excellente. L'Américain Lewis que j'ai vu aux Jeux Olympiques de L.A. a
couru...
- PONT ... une propriété dont la terre est...; une propriété dont le fermier est...; des arbres
immenses dont nous ne connaissons pas le nom; ... un nom bizarre dont je ne me souviens
jamais; ... un costume dont la veste est trop grande; cet outil dont je me suis servi... est casse.
- Ex.3, ai gagne; le préparons; vous a téléphone; as eu le meilleur.

Dossier 7.
Vocabulaire
Ex.1, une définition - précision - spécification - réflexion - étude - considération; un poids.
Ex.2, connaitre - déterminer; discerner - cerner - comprendre.
- Ex.3, mettre en cause = douter de; mettre en place = installer; mettre en lumière = souligner;
mettre en couvre = réaliser; mettre en état = préparer; mettre en présence = présenter.
- Ex.5. 1 c, 2 d, 3 b, 4 a.
Grammaire
Le passif - Ex.3, a été léguée par; entourée d' - plante d' ; couvertes de - parsemées de -
Dessine par; aide par - est décore par - est équipée de; est apprécie par.
Pronoms - Ex.1, a laquelle, auxquelles, auquel, à laquelle, auquel, auxquels, a laquelle,
Relatifs auxquels.
Composes - Ex.2. 1 d, 2 e, 3 f, 4 a, 5 c, 6 b.

Dossier 8
Vocabulaire - Ex.1, télévision, téléspectateurs, tel maniaques, téléviseur, télécommande,
Téléphage.
Grammaire - Ex.1. BTH, Trianon Palace, Intercontinental, Canada, Georges V, Scribe, AICR.
Dossier 9
Vocabulaire
- Ex.1, un cambriolage - un cambrioleur; un attentat - agresseur (terroriste); un hold-up - un
gangster; un enlèvement - un kidnappeur; un assassinat - un assassin.
- Ex.2, on été ravagées; détruite - endommagées; ont subi; a été rasée; a provoque; s'est effondre;
se sont écroules.
Grammaire
- Ex.2, il y a; depuis; depuis; il y a; depuis.
- Ex.3, pour, dans, en, au bout d' ; en - en - dans-en; pour - jusqu'a.

Dossier 10
Vocabulaire - Ex.1, autour - trouve - entourée - s’étend- se sont dispersées- se dresse; conserve-
exerce ... la fonction - offre - favorise; constitue - comprend - offre - comporte - fait... parti e
Grammaire
- Ex.2. Qu'est-ce que ... ? - Ou caches-tu ...? - Pourquoi fais-tu la tète? - Ou trouveras-tu ...?
-Combien coute ...? - Depuis quand m'attends-tu ? - Ou habites-tu ? - Quels sont vos noms et
qualités ? - Comment t'en tires-tu ? - Est-ce que nous partons encore aujourd'hui ?
- Ex.3. Qu'est-ce que ... - qu'est-ce qui ... - Quelles ... - Qui - Avec qui / Quand / Ou ... -Qu'est-ce
qui ... - Lesquelles ... - que - Qui - A qui / A quoi.

Dossier 11
Vocabulaire
- Ex.1, apercevoir - distinguer - contempler - observer - remarquer.
- Ex.2, longer - grimper - enneiges - rocheux - torrents - site - glaciers; serpenter - cascades -plans
d'eau - collines - puis - descentes - randonnées -
Grammaire
- Ex, 2. a. succéda - continua - passa - remporta - essaya - emporta - encouragea - attira - fonda
- créa - imposa. b. attira - parlâmes - commençâmes - déclarèrent - s'opposèrent - insistai -parlai
- cédèrent- me fâchai - menaçai - allai- se montra - encouragea - rentrai - m'embrassa
- suppléa - pleurâmes - demanda - protestai- nous quittâmes - m'enfermai.
- Ex.3, vis - déplus - naquit - résolut - vint - comprit - vécut - obtint - s'abstint - acquit - put -
alia - sus.

Dossier 12
Grammaire
- Ex.1, gravite - réalité - ponctualité - grandeur - hardiesse - fausseté - maladresse - lourdeur
-fausseté - franchise.
- Ex.2, désertion - glissade - opposition - paiement - élection - changement - édition -démolition -
prise - étude.
- Ex.4, la brièveté - la méchanceté - 1'insistance - la lourdeur - la certitude de mon départ
-l'extrême calme - le charme - le nationalisme - le désespoir - l'éclat.
- Ex.5, a. la violence des ... b. la difficulté de ... e, la politesse de ...; d-f grâce a son réalisme /
maladresse / émotivité; gy. malgré son incohérence / leurs différences / son désespoir / leur
courtoisie.
- Ex.7, reporter - sera fermée- se sont noyés - arroser - a été.
- Ex.8, la destruction - la permission ... le détournement - l'enrichissement - l'atterrissage - la
montée - la mise en marche - la marche - la fermeture - la signature ...
Ex.9, l'augmentation - une réponse - l'insolence - le licenciement - l'élection.
134
Dossier 13
Vocabulaire
- Ex.3, un ordinateur portable - données - ordinateur - lecteur - disque dur - écran - application -
fichier - imprimante.
- Ex.4. 1. rouler - 2. marcher - 3. se rendre - 4. se porter - 5. se diriger - 6. partir - 7.
convenir - 8. être adapte a - 9. être en jeu - 10. se décourager.
Grammaire
- Ex.6. 1. si je l'avais regarde /j'aurais regarde; 2. ... si j'en avais pris un / j'aurais choisi;
3. ... si j'étais parti / je serais allé ...
- Ex.7. 1. s'il n'y avait pas eu trop de vent / je serais allé ...; 2. s'il n'y avait pas eu trop ... /
elle aurait pris ...; 3. s'il n'y avait pas eu trop ... / je serais allé ...; 4. si tu n'avais pas bu trop ... /
tu n'aurais pas eu mal...
- Ex.10. 1. Si la police était arrivée ... la bagarre ne serait pas devenue ...; 2. Si les Gaulois avaient
été disciplines, les Romains ne les auraient pas vaincus; 3. Si le conducteur ... avait respecte ...,
la police ne l'aurait pas arrête; 4. Si ce film avait été nul, le public ne se serait pas précipite ...; 5.
Si les amis de Marie étaient arrives plus tôt, le roi n'aurait pas brule.

Dossier 14
Grammaire - Ex.1. 1 a, 2 c, 3 a, 4 c-f, 5 c, 6 c, 7 a-c, 8 b.
-Test - Ex.2. 1 a, 2 b, 3 a-c, 4 b.
- Ex.3, s'est passe - n'étais pas encore ne - y étiez- y étais - j'ai participe - devait être - a été -étions -
écrivait - connaissait - est arrivée - avions déjà brule - brise - n'est pas allé plus loin -avez été arrête
- ne suis pas reste - a commence - préférais - duraient - avez garde - ont fait ensuite
- sont devenus - étaient.

Révision 1
Vocabulaire - Ex.1, (c) - coule; (f) - la chute; (d) dégringole; (e) - met... a la tète; (a) - relater; (b) -
brader.
- Ex.3. 1 e, 2 a, 3 b, 4 d, 5 c.
- Ex.7. 1 - la défense; 2 - l'accident; 3 - l'attentat; 4 - l'hypothèse; 5 - la décision.
- Ex.8. 1 - Cette tendance; 2 - La critique; 3 - Ce point de vue (Cet avis).
Grammaire
- Test
- Ex.1. 1 le - La - de - une - 0 - une - du. 2. Le - une -de - les - les - les. 3. La - de - le - son. 4. la -
a - du - au - La - 1' - aux - au - d' - un - cette. 5. la - du / au - votre - de - le / de.
- Ex.2. 1. Rien - tout. 2. quelqu'un - personne. 3. quelque chose - rien. 4. on. 5. nul. 6. telle. 7.
certains. 8. les mêmes. 9. les uns - les autres. 10. une - l'autre. 11. tous - toutes.
- Ex.4. 1 b, 2 a, 3 b, 4 c, 5 a, 6 b, 7 a, 8 b (de), b (du), a.

Révision 2
Grammaire
- Ex.3. 1. saviez - était parti - reviendrait; 2. racontait - vendrais; 3. Je t'ai affirme - t'aimait
-viendrait; 4. Tu as dit (Tu disais) - avait bien répondu.
- Ex.4. 1. ... qu'on n'avait pas retrouve ...; 2. que nous serions absents ...; 3. ... que les habitants
seraient sauves; 4. ... qu'il n'aimait pas ...; 5. ... que les policiers avaient cherche ... mais qu'ils ne
les avaient pas trouves.
COMUNICARE DE AFACERI ÎN LIMBA FRANCEZĂ
________________________________________________________________________