Vous êtes sur la page 1sur 52

·-:!"'.

"1
i!i'1\()
l . /(_
, •. ,,.. /..\ I i,
l ·e·v -·1 i
~

- c.>
--.... • ~

- -~
1

1 /!
,,
., '.
·- ~
..,//
_.... '-J
/~
·- ' .......·

·;:',

MAAT EN R1 TME
·...,

;1 i 150 OEFENiNGEN IN HET UITVOEREN VAN RITMEN

D OOR

F. VAN DER HORST


LERAAR MUZIEKTHEORIE

io
•i
oV SWEELINCK CONS.E RVATORIUM .
AMSTERDAM
µ
l
~
DEEL 11
I•

l:
~ '
~¿

~,,
tll
BROEKMANS EN VAN POPPEL
AMSTERDAM
795
···-·-··------ -- -- - - - - - - - -

( (
í
"'<
L ( r
'""
L
(

(. 'Lr
'""

í
"'l

r í

(
1

s:::
o
.....
:::s
00
~
'
c.:: •
'.i d>
;j
·1
..e::
u
.,·I
·-...."'"
t:r.J

-
q
~· ;

id1
.;
·t ·- =·
o
6 oo
..... (. (
~ Q
"'""'
( r
< r
í
,..., I
- "'L L
(
r
(",,

L
,.~!
' ~

··'

" ~ M r
. ~
(
(
.. - . ~
r r
'11'-

" <·(
~.
~

·~

r;.1_
, ·

· r ""l
:~ -;;, !\) ,
""
... l
.J

~ - .)
'-·

r"" ( (
(
l
r
t'>I
L

rl
(
r r
""L
l (

(
...
e
=
11
r .
=
í
"'4
-,. "'4
~
r
L r- l 00
""'L =
,....
I
f'! - ·.~-,)
--- " .
'
.
-1
, - - · · - -- - - · --·-·· --- - .. - - -- - - -~ -',
\_ ·.. · ·~-<,.-'; ~) . = -· ~- -= - ~ - · = - -~
r-'
- ~ - · =- ~ -~ - ~ - .,~-_
.. .. - - .
il
i:\
·
,
·- co--
_

~i g1:'·
L e;+"':- ; ,~ : ~:,.
,..,

r
"°"."I

L ....,í
L (

~
í
l r
r
...., r ...,

L T l
--~
r
'""
....,r ...,r
• r ¡,

L L
l ' "-t.
f
L

r..., (

.....o L
·-
o
a..
_¡;...
í r r
....,
......,
L L
l
\•·.

~-
no.,
í r:
L ""
L
'

(
..
..,.
....e ....,í
--.
11
L
(

-. --- ---·---------- -------'-----·-- . \


. -- --···- ----..
·-· ------
: ~ ;_ ·:- ~ :~17.i·fa,r
·-·· --·-- .
; -~ ------ -----------.
r
f"T")

L
í
r ~

L . •·

"""'
L
r
<"'")

L
.......,
L
r
r
,.,...
"'1·
r
L L ""l
L

f r
"""i .·

~
.....
L
/r ) ;

( ""
L

--., r
·"!">
o
...,.
11
l( ,, '·
--. ·r-·
~

'"'r¡
-
--.; /
//
/ \O
.L

..(:'
,..¡
l/ ,....
._, /1
-~ - - - ·~ ·~ '
--- '\

..... ~·- _,: ,. . . .:·,; ~_, -:~· - ._ ,_. . : - -~._, -_. "!'.~ ,. · _ ra~ - é: . "'!, _ :<~ ; ·~ !"_ ! I
.. .
~

11 ... 1

• ...
ll

....
11

11

• r
• T L
1

·-•• r


r :( í ''
...
r
...... •
i

l • ~
r.
.......

M ~ .. l
( í .t-;i-.
11 ....
"'"'i

L ......
......
•11 r
....,

• 1-
l
( • Jl
11


• ·-- -··--··
:!
·~
1
ll ~:.
~
{'.~ b) triool in de waarde van 2 tellen
¡ "
- :i."-~

'.:."-- voo roe(en in gen


~
·: r..
- !-~

\
metronome ( J: '0-120) J J ..,,. .. ~

J~,._ J~ ;<>
1
1
1
L__J__j L__3 1
tellen: ." ..
l 2 3 l -ª s •
\
~

\
!
tikken: J"-----1----...J
J J
hetzelfde GEPUNCTEERD:
metronome J J J J
J J J J JJ
L_3 1 L_3__J
JJJJJJ
L_3 1 L__3 ,.._._J
tellen: 1 2 a ! .! s l. !. ! 1

tikken: J. )) J J J ~
' !.
)) I') 1 ,s
• •
. J f) ,, 1 -~3,.'
·-··· "\-)· ··1'
\ . '·
l..
ONDERVERDEELD: .
J j --. ..
metronome
J J
J .....,J J J J
·J,.......... J~ J~
l J ___J L--J__J L.._j___J L...._3___:.J
tellen: I 3 ! 2 a
2
- 1 1 •

nJ
1 2 3
tikken: J
L
l . -,,
;; ·•
(~ !
· ~-;:
.f' ---n
J. t - ... J ;....__ ~ 1· ~ . -e n z~
.' ! ' ., .
·;~ :}
... ~. -- ~ - - -· ~- - .......--....... '"-:~._ -. ·'' ..

~
1
r
........
l
L
(
'\'

1
1

íl
1:
,¡ ""'l
n
·¡ L,
-,¡
1
i 1 l 1
"'"\ í ~

l
1 ~

L<
J
......

¡ ¡,' l
,. 1

r
"'"'l

¡.
1
l
r

./
L
1
i' í ; -1J ;·-\ "'"i
í
........
i
l. ,· :.J
r
1

~ ·
í •
eo
L ~

L 4
M ff')

(
-~
N

·
( .............
\
' ""
I

\ ¡/
__,./
. ..

r
...,.,
r
~

L ~
.r r
r T l
~

{. r
"'"I í
l "'">
L
r
r .· ~ ·
.......,

~ . T
..
(

í
""'
L r
"'"¡

r l
""'
l IO

'°11 1
---.
~ .i 1 p
~
- ~ ·¡

!¡:~- ·,
~ - · · · · ~·

~ ~ ~ : t\'~. i!~'?.
"I . _..· re~!:,; . · ~-:1$

:·. !::;'." ...


-.;;,,.,.;. •\ ·~., , ~· . ~,._-;
~\ , ,¡~ ' !.<• - ~ '"I'"' . •• ·;-· '

r
""L í
r
.T
J r
\
1 11
1
1
1
'

~
r
l ~
. '
• :.·;
'

fl
[j
!i
:.:-
·':·1
:_··1
'ii

~
r
L

~
í r
L ~

l( .• .
r r --."
l"'C

r r
---." ~ ~

l l 00
Clil
~
A
T ~
.L
..
r
....,
L
r
T

-r
1
r
"r)

L
r
T

r f
"'">
-.
l l
~\
-
·-··------ · · · - - - - · ··- ... _,_,_,, ·-··· -·- ·"·- -· -' ... · '-"· -~ -~·'" ~- - -
··-· ·. •· - ~'· ·- m -· ·~w m · :. :-rc·+e= · ·
r
"""i •
j;

L f
í
........
• f r
........
L l ,..,,
,..,,

t t
1

I.
r·.
.....,
,-.

1 1 '
1

l
f'..I

L )

r f' ~

r
.. •,.,
'
• í .. L·~ ;
_'),

~.
í 11
"""'
L
..
>!.
,. 1
. ¡
· .;1
. ,,y

l .,

r •• F ·.·
_'\

~ ~
......
L [·'
.'. .i
-
(
;1·:

í
--.. ••,
L
1

í
-r
1
"" 1
l( l r
.......
µ ~

....

""\
r l •
í( •
t "'"'l

L
11
l

.....
r 11
r
~
l
.._
~
t:I'.
11

11
""'>

t
" ..a:; • __.,.....

h!r --- ~ ..... • ,, tn


("')
J¡¡i
;;:t ,...
fl
~
""'
,-.r.
1 1

;¡;
1·11
¿ \ ) .,j '\._ ,,,
\·jt ---;? _j
··\.''\ --.-.,-......

-;:?
/
.
. ,. ~

'.'1
·'

,l',
;···¡;·
.').

. -~·

. : '~

~
r
l

r
""'l

r
"°') r l . .
r
""'
L
rr,
L d '. ;

( l r r' .
..

r
"'">

l '

~
-
• .
fl

ti
r
....., ~
"'
"'
11 r
"'1 ~
....
11
1 -~ ......

\C
f'P) l """.,
~ l 1
'-
oc
f'P)

•'\
· ~.

.--"

<.:::7 .:·';
,,,:. , ; ,}f4l!i{W~:'K·".u¡r ; nFGµo1:f•WH .. ,- . ; . . . _ - -?"'
, ~- - · __,,,,.....
,___ ........
_. ........
_ ___ ........,._.._
..........,. ~ - ,. ~ ~ . , · ~- ·~-
.. "' ...........
... ......, ....
r
r "'">

r
....,.
~

L
L
r
l í
....,
"'L
"' í .
""I
L. · 1
,,
,,
'"

l.
1
...., 1
1
1
r
""I
L

l
r
...., r
r l r
"'">
( r·

l. (
r
~
L.

'

r
....,
1 (

1
l ""'"¡

r
....,

l
r ··\ \ '" ...
- , __ , ¡
· .'
.•
<j';"
f
•·r
-,
,,
'
._,),

ll':I
"""'
a::

,."•
• .... ~
~
~ E------ ----=- :.f

~ ~
...'3 --.
---." ~
---a
- ·---
a::

E --.
~
!(!" ~
Q kl
...
....~
E
--.
-., - ---
Q
a:: ~

~
Q
a;. "'l C:·
~ ~.

E-"'>~
~ .
E ~
1::1 . kl """>
~
~

~ --.
E1
--. J
E-.;
t)
§
E .
.i.

·--
~ ~
~
(;¡,:¡
~ --. ~ -,

~ t E
·cu . ;

~
~
s:::
~ s::: --.
~ ... ti
·-
Eb
-~
s:::
~
s:::
~ ~ cu ....., ' '

~ <::>
.... -.
.... E-~
<::>
s:::

-·-
<::>

--.
;::..

EL~
e
e
-
....
--.... ~
-.
E
~-

• ________ ---=--=--
-~

E ----;.; - -=-=- ., ....., .,.,


; ':

E
;¡j· . .

~ ;, ~ , .~ ~ - ~ ~· ü?:~ 1 ~ ~ i ~;: ® ~ ;m .1~ ;E·:~ 'ri: ~. :; -. :;¡ -' :"'.· ~· '.:·~; ~:-·u ~· , ~' ----~_.,'" '- "' ...'--':~· "' ~ :J.l '·~ "' w"' ·< ~ ·)\ ni~" ,; " "'~!i;<jlí:¡,o -~ ®re: ~ "- ®"' ' ifí!>;I . ~-IHl"'!B«@Íim
..
··- · -: ·-: ~ .t¡~:' 7 •, ,. ~·_,- ~ ,·
. {,

-· \

-
1
-l
........
_,'
(
1
- 1

. - ,
_..;

if --¡
\
(
l
;I, ·1 -··
·-·- .'

jri
!I:
1!!
~

l_
- -- ¡
--- 1
_ _\r
. -\

r
;j
:}1 -- 1
__
1

\
1¡\ ~
,!]
1
lb
-
r'"
Mil
[¡;
-- ........
- .,.,
L

.,,, .

--- l r í ..,.,í

..,.,
11 .....,
L(
1
¡;

~
L
1

'
..,.,í
L
(
r
"""! r
L ""L (

..." r 1 ..
~
11

--.-
11
..,., ........ ~

,.... L L ~

~
.... "" ""
·::./) G
. = ~ ·,
\ ., ··--·· ' -..
r
"'1

r
"'1
L
L 1

1
.... '
'¡,

L
L
1
....
L
r
f'T-¡

L
r
....,
L
r
...., r í
L ...,...,
....,
r L
<V')

L
r
"T)
r
...,.,
L

-
e
IN

.ad!-
~
1
L
L
í
r
......
~
....,
......
L "' L \O L ' 1 .•. '1

1
_e> """ ""'
f"-f\.
/ \

;rm=~-.:_2 --
...... ~
_ __~ -="' ~L.-_1 . . . ,.,. . .=.,,,,.,,..:...,........_\..,;;;;;,.i_ .·,,. ,... .J ~
'<-'
..
;!""" . ;- .••
í í
~ - ~
L
L

r
r
L í
,,.,r f'r)

r
L
r
"""I
í
"°\ L f'r)

L
L L
r
1
. f'r)
.-...¡
L
r L
r
.......
r r .
· ·-- t
r
...,..,
r "'- -_,
L
l
f'r)
~

L
L r
r
.......
L L
L
'
f'r)

L
í
f'r)

L L

1
f'r)

,_

,-,_ .,.
- - ---- - ---- -· -- -- -~ -· -. - -· - ~

1 •
:_~ ¡
i1 19
~

·~
;~ 111 Kwartool
. ·~ "~
-~]
"
vooroefeniflg
~~
.


~t

~ ~
'

! ~ J J metronome ( J= 64) }

JJJJJJJJ J~ zestiende noten hardop te/len

.L ~ n n.
tr¡
11
[
E:
~
~
i J. ~ n
'-...;.../
n.
....___..... achtereenvolgens tikken

1
¡;
i
~
~

·\ J J J
1 ·~
'!
--4 J
'~
l
~1
'i
·, ~


.. ~ , -· •. ~ ·~ -
.,

1
.........

r ·:,
-~

l
'

'
"'"\

~
1 L


'
L 1
'<t-
1
""')

L
~~

1
........
r
l
11.j
L ,.,..,

i L
1
(·!',¡
¡.)J
1
¡1

~
1 r
·rí i!1:·
.,

r
<'-..e 1
1 <il) ~

L L
(
!
i

1
· 1;

(. __.
\
\ i
' '
,---...;
''


~. .
-L r.~
·.-::Jj

í í
r"C
L 1
L ...,,..
r
f ""I
""I
L L
L -- r.

~
-
N
.-
11
~
r 1
"'"l
-

=,
~
-.
...
-~·
e
co
~

11
C
r
L L -
- .....
~

L
""
'I') 'I')

,r\
\'-\
n .,. ,. ~-·" -~ ·-. ~í) ... -- ...,.,...,,,..,.,.,:.,..,.,,.-.-·........;._

1·(1111 .·
\

1 1
.

IJ!J
.1

í 11

• 11
1
~
11
r
L fV"¡
11 L
• 1
11
11
11 1
11
11 11
.
11

í ~ r
"""'
L • 1
'i 11
'I
1
11
11
1 11
·t ~!Jk

¡;~ ...
r
<:ri
• 11
L
11
• 1
11
r 1-1-'-

"""'
L 111 L
1
:r~
111

11
11
. 1


1~g ... ~


••
11

~¡; ,.~ ..

- =
= = = ~ -=.;;;;;
=-=::::::':;:.
.'
~ . .. · '· · ~ -· ~ .. ~ -· it
1
~
i, 23
i IV Kwintool
¡
¡- vooroefentngen
'

metronome J:U J J
JJJJ J JJJJJ ••
l j __J j .___,

tel/en: 123451234
enz.
1
~
~
1.
~
tlkken: J J J J J ••
----5----
1~
1

1t ~
metronome J :u J
c-------x= 1 ::r 1
J .
c:::::::=i::: =z::::= :r:: ::::::::S
J
c:::::::=::::z:_ ::J _r= _ =::::i

t, f] J J J J J. J J J J J J J J
t '---S ---1 5
4
j _ __.

1 ~
tellen: 1 2 .3 4 5 1 2 3 ' 5 1 2 3 .' s
.lR

l tikken: Jnu J . J J J
1 -~5

. ~ . ~ ;, , ~
·.
1 ·1m
. .
·"-'
1.~ ·. ·;<:~.
( 1
,-.,...
.........

( L
L( r
.,...
L
r
<r,
l
~
L 1
' r
~
:¡:
:j L r
:ri ......... .........
r~
r,1
r L
u
T;'¡i
......... L
¡;1
L 1
¡i'I
~ ·I'·
:.11
í .,..,
r í
:):! ""
ói i L .........
.........

i·lil
i!

L L
:¡.¡
.' '
¡l
:1;


i'
:r (
'·'

i:
L
! ,
: 1
1
: ¡¡ L
¡ ¡
r
;!
!. """'
!¡ L

·~
11
--.

1
~ lf'!)

r
e-¡

r
......_
~

/ l (
f"I"\
1 í
L
""'
L
1
fY-1
rr;

L e
L

L
. \·

"'._
11 r ', ¡ ·¡:
-. ~

L
· , :¡

. 1 . I~

""".
'e:>
\.
'
.•.54\
. ,«!!"174'
,:!i

1'.

.eL
(.
r
,..,...,
L

r
1

1
1
l .,..,
~

,¡·¡ ::r

r.,,
'
¡I (1

~!
ij¡
,, r í r
'"'i .
n',1 ....,. r .......
L L
L l """
L r
~
r r
..,,.
.,
"'L .

L r ru
¡ 'Y')

L '"'i L:

L
r
"~ j f°
L tri

1
.J
L

( ,,
l i

í
""">
r 1
~ L 1 "'11
t-
Ir¡
-e
1-.i
11 ...... r....... . .
11
L ---..
-.
l
<Y)
' ' -,, L
'.::>
r-
\C
L 00
\Q
Q\'
;.e
N

('"':--
:\ .

- ~-_¿. '.-
J:1, B. Maatwisseling l) de teleenheid behoudt dezelfde notenwaarde
J --, ,,..---...... .
21

g :J ji " • 1 ,., •. ,. ,. • 1 - • • 1 • • • • 1 !J • • • 1'i • • ••


71 1 I 'g
1
7 l· 1 11 71 l J 11 1 1 11 1 1 f 1' µ 7 V _ li 1 1 1

-
pr- rrrrr r r
r-3--i

1
¡-)---.,

r· t r µ r p r· r 11 r r 1 ~ 1 ~ 11 r 6! r , 1 P 1

sr--j- r r r r r hrt -rrrr ¡ bl r ; r r r· 1 r Et 1 er rrr


r - 3 --, .--1---, ,..,...---.._ r-3--¡

1 1 1 1 11

ÍJ: 112 ,3-,


' 72
"'.
1 1
,
1-- 1
ji 1:.r•_.,.111
1 1 r -1- J 11
.,.
1 1
li) ,.,. • . ,
11 1 1 1
:t•.d
1' 1
1i;•·•·•-1•
111 :&ro 11 v
.,,,,,,,
1 1 1 1
131 r-3--, ,2-,

,,.,..--..._ r-4--,
r1
r-J---i
1r r r 1 1 1D
· ·.1 '· ~ 11 ~ EJ · t r· cr 1 1 r o· 1 r r r r-rr;-;11
J:n r--3----,
r. ~ rrr- F 1r. r r · 1t r r EI 1F EF r ---1 i r-- rrn E 1
¡3-, r-3---i
'· 73 1 E. Dl
13~ ¡3~-,

~ · · r er r r r· ~ · r r· . r · r r r
1 r - r rr r· 1 1 1 1 1

--3
"""" ,,......
0
1 f P' !' 1P ~ !' 13 P n 1 ~ P' P' ~ P' ~ P' P' P' _P'_ 1 ° 11
1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 U V 1 V 1 1 1 F- 1 . 11

lJ: 138
e.-r~ ~ 1--p_-:r _JI
!"'" 2--,

74 a s r j r r er 1 r r 1 r r 1 1. ·~ · '· ; r .,
·J
1
1

!:

1
1
¡

''·

:f!

1 .
... :

.. ·-- .. '

~
r
L
1
t

. ' •;

r
.......
L

-------·
___.::_,
1
t
..-..,. •,.
llO
r
"'""

l
ID
~
W)
ao
11
.' ·~ ' ·~. ' ~· . ··-... .
: ··:•" ':-~ " 1·%>"i',~¡l •·~ ~!-?t17¡T":;f<{'. ,Yf ~(:'f! ~ !j~: '»°!~· .. "

.--·
...,,......
1

;:
"
CIO
CIO (
e·"
-~
\\ - ' \

- ~
34 2) De teleenheid van de volgende maatsoort heeft een andere notenwalirde
1 a) de noot vaneen u/ krij¡:t de waarde van twee te/len in de voJgende maatsoort (fn orng1keerd)
a : aa . ,,-.,--- J--,
y --rrsr- r r r r r
....-....

91 t=r 1 ~ 1 e cr Frr -r· r r r


1 1, 1 -rn,~ 1

-1,0 . ,,..--_,, .-2-,

r r-r r 11 r e- P 11 e ~) . 11 r· ·Dcr 1EJ .r 1r r 1 PJ r D 1


r----2--, r-3 --, .-- 3----,

-r r 11 r [ -C! 1r r· 1DF D' EErFrF1r F r EF 1" · e 11 ,.


1

; :72 .--3--,
92 i .rre r r , r CJ r r r r r· ~ 11 t r· + bf , er1
1 D 1, 1 1 1
¡-]--, ,,..--_,,

ej t
r--3 ---, r--3---,
rr
.

r r 1 r 1 r h. r 1 11 m
_..__r-fllL-r--411-ru-JB-+· r·~s 1r 1 r·---1-1---r 1...,..._,.b!IL"-.--1 1
;

- ~3-,
·~1:!1 .. '
r· ; 11 rn- rH r 1; bf ' 1i sr / 61 r 1r ~ r 1 r o r r 1 r
r-3-.
'!'
'ij(
·~

11
~ ·

J: tk3--, r- 3--, r - 3 ---í


t"

93 a r r r t ~ e r 1 r 1 rr r rrrr1r r r .r: F 1
n H r> ru o - Ji
·~
.:..j,

~1 ~
r--2---. tt,

r· p r r r ·r r er rr r i r· 1 r r er11 r r r r r 11
~ 1!

u 1 1 1 ~J
'11
-~ :

1 -r r lf r F. o r r r 1 j r ~ i - r r r g
.-3~

n - m m H 1 l 7 1 1 u¡ 11
J:¡e ,,---....___
\~ '~ 1. ~ . er rUEF ±r: er ¡ t r --_, o 11.r r r r r 1 L:! r·_- ·_11 .r r r r·; 1
.
-
....
11

re<~ .
·-=-·
\'\
' ' , · l . ; ' ;! • •,,. ·"t,
\ ,_,

r
1
r
1
r
........,

L
r
1

r
1

. ' 't

1
.:i

~/

í
t'r")

co
co

~
11
¡
L
:~ .. ·""-.. -·. ".·: ~ ,; -

r
"'"I í
"';

L L
r-_.

\\

r
'""1

L r
T
,,
r
"'"'l
L

(. r
"""'L
r
........
í
'"'1

L r
L L
(. ¡._;;,,_-

,._
<-
11
i

¿-i
,_,;; (· ."', :· : .i ~: .. 01;.,::.,\.,. -·~ "-: ..;·,··.· ·;-l>:~¡ ~r ·, .:
( ,.t,,, <·' ' ., "" ~ · .... •, · .' .-··· . -....,,,_..,. •.-

r
,..,.
L

~
r
L

~
í
L
r
...,,..

(
l
¡·
.N
....
,....
,)
--::::r-·
,---.:::,
\

=--- ·
··,,.


T
~

·~
co
00

" í
'" ' "

.....,.... L
In
'" ------------ - -- - -- - -- -- - -- - - - - - - - - - -

( ~

~ l' ·,r
a.;.
~
r ~

"'L
~
~

~
b-0 r
,-
E "'
L
c:i r
s::: '""L
~
~t:
c:i
c:i
!::?
i::::s
i::::s
E
~ ~
~ 11
s::: ---.

-
~
b-0
c:i
;;>..

~
·-ss::::::
-- ~

~
~

s:::
i::::s
;:;..

~ ....
i::::s
i::::s
~

~
- .,b-0
::::-.
l....

-- ...:..::

.......
~

s:::
~
..... ,,1
.·. ¡

g
s:::
~
~ N
..e:) r-

--..
11

IN
"1!f'
........
\C)

·-·--i·-

·~
""r
""'
L ---
-;"

r
..._.
r
,...... -u

\.
11
\)
L

r
,.,....

L
"'°\
r 1
........
L
L 1
""'
L ~
r
L
-----.
-- "
r
1
t'r)
r
,......
~
r

L( ~
ti
L
~
\O
11
L . .,
ce
11 ~
1
~
........ ~
L
~

....
""'=
L N
,....
N
,.... N
9"""

...[..--

c:3=-- -------:::::-
~ =-/-'
~.":!f<t'-l·
j.¡IA!ll'-" >
...,_ ... ,,a.; · ·~
'. ~, ·," - ., .~

'
-. -- . ..• - "' ' ~=-·; •• ,,_....,__,

r
........ V')
r í
""""
L r( L L
.......
L ( ~
r
L
( r
....... r r
L ........
. ......
--. L _L
-.." r
1
.......
.......
L
( L
r
.......
L
r ~

~
"
í
........ --. 11
.......
--.
L
L( 1 ~
"-e
í
J.:_
........ 11
L ~

~
r
L
í
""L
r
""">
! í í
L
~ .......
L -.. L
1•~I
1

-..l'
ñl
~j
. '""
lj• L
·1:! r
.......
1
j ........
.•1
'I L
o- L 1
'i "'t-- 1
$ ( \C

--"
.•) 11 11 ~ '

...... ---,. ~

1:
1l¡j
"">
-. L ""5' ")
' N
L,
~
~
N
,.-e -." ~
N -e

r:----..
'
1 -
-.S)
.' j
r
~- '1
., :t.
~
r
L
- ~ """)

--.. 11 L
---.11
~~ -e
___:;_,)
e--
- . -- -·· - --·------·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--. .
11
.........

·.-- -) (--- .1
':~ .... _j
; :
-· - -
' . - ·-
-.' · · '{~ ........... '~ ~:-¡ '"'.w ; . ~ {'ti.-;}"<~>• " :< ~ • f ""'i.%. i(.•~,Jl
"""" '

(
4
11
~ -

-,.,ji
.... M ~

e
Ll'l

~
-
"" -
~

...
'
~

'"""
'
___..-

__ \_ - ~
------ ·¡

·- ·~ . '' ..
' . . .. . ..

o
z
-<
__,
__,
oI
,;,
"'o¡¡¡ ,¡'¡.
"'"'iS •.\

>
.;
..J
-<
;o
..,
o:
o
z<(
>
>-
"'o
w
,_.
~
if

Vous aimerez peut-être aussi