Vous êtes sur la page 1sur 4

ATT ÄLSKA DIG

Robert Olausson/Sonja Aldén/Bobby Ljunggren/Henrik Wikström/Shirley Clamp


G C/G

Du rör vid mitt in re.


Jag kan änt li gen an das. Mitt

denna sida får finnas i 1 exemplar


G C/G

Du, du fyl ler mitt sin na. En


liv har lång samt för vand lats. En

C/E D Bm Em

dröm för vand las till en verk lig het, en


stig som le der till o änd lig het, en

Am Am/G Dsus D

2006-08-04 21:22:33
värld som vän tar på oss.
Att
värld som finns här för oss.

G G/F

äls ka dig, den du är. Du är allt jag nån sin

Patrik Almqvist
Em Em/D

öns kat mig. Var je stund, var je ö gon blick får

C G/B
www.notpoolen.com

liv i gen. Det finns ing a tvi vel kvar.

Am

Jag för stod på en gång när kär le ken

Copyright © Key South/Air Chrysalis & Lionheart Publishing


1 Dsus D 2 Dsus D Bm

kom. kom. Oh, jag är re do för un

Em C

denna sida får finnas i 1 exemplar


der som sker när ett hjär ta får föl ja sin

G/B Am C Dsus

lag, för du är allt jag vill ha.

D A

2006-08-04 21:22:33
Att äls ka dig, den du är. Du är

A/G F m

allt jag nån sin öns kat mig. Var je stund, var je

F m/E D 1

Patrik Almqvist
ö gon blick får liv i gen. Det finns ing a

Esus E 2
www.notpoolen.com

tvi vel kvar. Att Nu och för

Esus E A

all tid här med dig.

Copyright © Key South/Air Chrysalis & Lionheart Publishing


FAKTURA
FAKTURANR. FAKTURADAT.
131545 2006-08-04

LEVERANSADRESS FAKTURAADRESS

Patrik Almqvist Patrik Almqvist


Föreningsgatan 63 A Föreningsgatan 63 A
21152 Malmö 21152 Malmö

ER REFERENS VÅR REFERENS


Patrik Almqvist Urban Dahlberg

ERT KUNDNR FÖRFALLODATUM


108356 2006-09-03

BENÄMNING ANTAL Á PRIS RABATT SUMMA

Att älska dig 1 st 35,00 kr 3 5 ,0 0 k r

MOMS INGÅR MED 7 ,0 0 k r

ATT BETALA 3 5 ,0 0 k r

Centres d'intérêt liés