Vous êtes sur la page 1sur 8

17.

STOLJEĆE

1. François Malherbe (1555-1628) 28. Pierre Corneille (1606-1684)


2. François Mainard (1582-1646) 29. Jean de Rotrou (1609-1650)
3. Honorat de Racan (1589-1670) 30. Thomas Corneille (1625-1709)
4. Mathurin Régnier (1573-1613) 31. Philippe Quinault (1635-1688)
5. Théophile de Viau (1590-1626) 32. Jean Racine (1639-1699)
6. Antoine Girard de Saint-Amant (1594-1661) 33. Pierre du Ryer (1605-1658)
7. François Tristan L'Hermite (1601-1655) 34. André Mareschal (1601-1648)
8. Etienne Durand (1590-1618) 35. Molière (Jean-Baptiste Poquelin) (1622-1673)
9. Claude le Petit (1638-1662) 36. Jean Galbert de Campistron (1655-1723)
10. Vincent Voiture (1597-1648) 37. Pierre Gassendi (1592-1655)
11. Charles Continu (1604-1682) 38. Saint-Évremond (1614-1703)
12. Isaac de Benserade (1612-1691) 39. René Descartes (1596-1650)
13. Honoré d'Urfé (1567-1625) 40. Blaise Pascal (1623-1662)
14. Marin Le Roy de Gomberville (1600-1674) 41. François de La Rochefoucauld (1613-1680)
15. Gautier de Costes de La Calprenède (1610-1663) 42. Cardinal de Retz (François-Paul de Gondi) (1613-1697)
16. Madame de Sablé (1599-1678) 43. Jean Guez de Balzac (1597-1654)
17. Madeleine de Scudéry (1607-1701) 44. Madame de Sévigné (Marie de Rabutin-Chantal) (1626-1696)
18. Charles Sorel (1599-1674) 45. Gédéon Tallemant des Réaux (1619-1690)
19. Paul Scarron (1610-1660) 46. Comte de Guilleragues (Gabriel-Joseph de Lavergne) (1625-1685)
20. Antoine Furetière (1619-1688) 47. Madame de Lafayette (Marie-Madeleine de La Vergne) (1634-1693)
21. Savinien Cyrano de Bergerac (1619-1655) 48. Jean Regnauld de Segrais (1624-1701)
22. Jean de Schelandre (1584-1635) 49. Nicolas Boileau-Despréaux (1636-1711)
23. Alexandre Hardy (1570-1632) 50. Charles Perrault (1628-1703)
24. Jean Mairet (1604-1686) 51. Jean de La Fontaine (1621-1695)
25. Jean Chapelain (1595-1674) 52. Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704)
26. Jules Pilet de La Menardière (1610-1663) 53. François de Salignac de la Mothe-Fénelon (1651–1715)
27. François d'Aubignac (1604-1676) 54. Jean de La Bruyère (1645-1696)
François Malherbe (1555-1628) Théophile de Viau (1590-1626)
- Veliki utjecaj na razvoj francuske poezije; prvi je zacrtao doktrinu - Pjesnik i dramaturg; prvi libertinac; doživotno prognan iz Francuske
klasicizma; gramatičar - Želi poeziju slobode, senzualnu i nemirnu; potreba za srećom; u poeziji je
- Priklanja se monarhiji; postao dvorski pjesnik stalno prisutna priroda; njegova poezija povezuje barok i libertinizam;
- Traži sveukupnu reformu pjesništva – strogu logičku disciplinu, jasnoću, nužno je osloboditi se svakog dogmatizma
preciznost, osjećaj za mjeru, misao se treba shvatiti bez napora, rima mora - A monsieur de L. sur la mort de son père – oda
biti rigorozno pravilna - Vertiges, Le Matin, La Solitude, Lettre à son frère – ode
- Obračunava se s Ronsardom, Plejadom, Petrarkom i Talijanima, a čak - Élégie pour une dame – elegija
korigira i Homera i Vergilija - Œuvres du Sieur Théophile – sabrani tekstovi
- Najuspješniji je u ljubavnoj poeziji, daleko od sladunjavosti i petrarkizma - Pyrame et Thisbé – tragikomedija
- Les Larmes de Saint Pierre – duga barokna poema, imitacija talijanskog
petrarkista, kasnije je se odrekao Antoine Girard de Saint-Amant (1594-1661)
- Prière pour le roi Henri le Grand allant en Limousin – stance u obliku - Pjesnik, prijatelj Théophilea; planetarni putnik; sklon fantastičnom;
molitve za kralja predstavnik baroknog senzibiliteta
- Psaumes – prepjevi - Œuvres de Saint-Amant – prva knjiga pjesama
- Consolation à M. Du Périer – pjesma - La Solitude – oda
- U 20. st. mu je Francis Ponge posvetio knjigu Za Malherbea - Visions, Le mauvais Logement – poeme
- Caprice – zbirka nekoliko pjesama
François Mainard (1582-1646) - Rome ridicule – satirična burleska
- Malherbeov učenik, pjesnik - Plainte sur la mort de Sylvie, Bel oeil malade, Jouissance – ljubavne
- La belle Vieille – oda pjesme (marinizam)
- Le Paresseux – sonet
Honorat de Racan (1589-1670) - Le Melon, Le Cantal, Le Cidre, La Crevaille, Les Goinfres – pjesme
- Malherbeov učenik, pjesnik i dramaturg - Moïse sauvé – neuspješni junački spjev
- Mémoires pour la vie de Malherbe
- Les Bergeries – najbolja francuska pastorala, dramskog oblika, bliska François Tristan L'Hermite (1601-1655)
komediji običaja - Pjesnik i dramaturg, sklon samotnim sanjarijama
- Stances sur la retraite - La Mer – barokna poema
- Promenoir des deux amants, Les Terreurs nocturnes – pjesme
Mathurin Régnier (1573-1613) - Cheveux blonds, Belle en deuil, Belle esclave more, Belle gueuse – pjesme
- Pjesnik, suprotstavljao se Malherbeu (polemike), jedan od posljednjih (marinizam)
izdanaka Plejade - Le Plaintes d'Acante, Les Amours, La Lyre, Les Vers héroïques – zbirke
- Satires – 16 satira, u aleksandrincu; slike običaja i suvremenog života, pjesama
moralni portreti karaktera - Napisao još i nekoliko tragikomedija i jedan autobiografski roman
Etienne Durand (1590-1618) Gautier de Costes de La Calprenède (1610-1663)
- Pjesnik, osuđen na smrt i spaljen - Cassandre, Cléopâtre – herojski epsko-povijesni romani; nečitki
- Stances à l'inconstance
Madame de Sablé (1599-1678)
Claude le Petit (1638-1662) - Prva autentična precioza; utjecala na Pascala i La Rochefoucaulda
- Pjesnik burleskne satire, spaljen zbog „stihova bogohulnih i povrede - Poznata po pismima, posvećenima psihološkoj analizi ljubavi
veličanstva“ - Pisala i maksime i portrete

Vincent Voiture (1597-1648) Madeleine de Scudéry (1607-1701)


- Dežurni pjesnik i zabavljač u salonu de Rambouillet; član Fr. akademije - Možda najslavnija precioza 17. st.
- Najpoznatiji preciozni pjesnik prve polovice stoljeća; ne piše s namjerom - Le Grand Cyrus, Clélie – preciozni romani, pokušaj razrade psihologije
da mu stihovi budu objavljeni likova; protest protiv stega nametnutih ženama njenog doba, poziv na
- Oeuvres – zbirka pjesama koju je sakupio i objavio njegov nećak nakon emancipaciju
njegove smrti - La Carte de Tendre – karta izmišljene zemlje, nastala kao društvena igra
- Metamorfoze (kratki prozni sastavci) (Clélie)
- Pisao i pisma
Charles Sorel (1599-1674)
Charles Continu (1604-1682) - Histoire comique de Francion – prvi francuski komični roman, u 1. licu,
- Opat koji je posjećivao salon Rambouillet dva sljedeća izdanja su autocenzurirana; izruguje se plemstvu, crkvi,
- Recueil des Énigmes de ce temps – zbirka enigmi bogatoj buržoaziji i običnom puku
- Le Berger extravagant – parodija precioznog romana, u jednom izdanju
Isaac de Benserade (1612-1691) naslovljen i kao L'Anti-Roman, prvi pamflet protiv pastoralnog romana
- Dvorski pjesnik, pisao ljubavnu poeziju, libreta za dvorske balete
Paul Scarron (1610-1660)
Honoré d'Urfé (1567-1625) - Svećenik i libertinac; prvak burleskne poezije
- Astrée – najznačajniji roman stoljeća, pastoralni roman, s elementima - Mazarinade – rimovani pamflet protiv Mazarina
viteškog; izlazi početkom stoljeća, 5500 stranica, radnja je u 5. st.; ljubav i - Roman comique – komični roman o putujućoj kazališnoj družini, treći dio
junaštvo, popularan u salonima, ključan za razvoj precioznosti je napisao jedan od njegovih prijatelja nakon njegove smrti, prvi roman o
provincijskom životu
Marin Le Roy de Gomberville (1600-1674) - Virgile travesti – travestija (šaljiva preradba) Enejide
- Polexandre – pustolovni roman; vrlo čitan u svoje vrijeme, relativno loše
napisan
Antoine Furetière (1619-1688) Jean Mairet (1604-1686)
- Pristaša moralnog ideala kojem teži čestit čovjek (klasicizam) - Sylvie – pastoralna tragikomedija, bliska komediji običaja
- Roman bourgeois – komični roman o svakodnevnom životu sitne i srednje - Silvanire – tragedija
buržoazije, odbijanje i herojskog precioznog i komičnog romana, pa i - Sophonisbe – njegova prva pravilna tragedija, definira se tragedija kao
romana uopće (antiroman), slab uspjeh vrsta
 Činovnička buržoazija – pohlepni, škrti, stalno parniče
 Precioze, učene žene, advokati – bitno im je samo da se izjednače Jean Chapelain (1595-1674)
s plemstvom - Tvrdio da gledalac treba steći dojam da prisustvuje stvarnoj drami, a tome
pridonose i jedinstvo vremena i mjesta
Savinien Cyrano de Bergerac (1619-1655)
- Sljedbenik filozofa libertinaca, istovremeno sanjar i racionalist; oduševljen Jules Pilet de La Menardière (1610-1663)
Kopernikovim viđenjem svijeta - Poétique – objavio samo prvu knjigu u kojoj obrađuje probleme dramskog
- Les États et empires de la lune, Histoire comique des états du soleil (2 pjesništva (htio napisati francusku poetiku koja bi zamijenila talijanske)
romana kasnije tiskana pod zajedničkim naslovom L'Autre monde) – jedan
od prvih pokušaja europske znanstvene fantastike, osnovni postupak mu je François d'Aubignac (1604-1676)
paradoks, ismijava stare koncepcije po kojima su Zemlja i Čovjek središte - Dramaturg, kazališni teoretičar
svemira („komični roman“ na specifičan način) - Radnja mora biti kontinuirana i jednostavna, vođena razumom – poticaj za
- Edmond Rostand piše krajem 19. st. dramu Cyrano de Bergerac o tu radnju dolazi od strasti, a ne od vanjskih izvora (izbacuje monologe i sl.)
njegovom životu - Discours sur la troisième comédie de Terence, La Pratique de théâtre –
teoretska djela
Jean de Schelandre (1584-1635)
- Tyr et Sidon – tragikomedija u 10 činova i 2 dana, predgovor napisao
François Ogier (zahtijeva slobodu za dramske pisce – da mijenja mjesto
radnje, slijedi nekoliko zapleta, bez obzira na vremensko trajanje, da se
dopusti miješanje vrsta)

Alexandre Hardy (1570-1632)


- Prvi profesionalni dramski pisac tog razdoblja
- Pisao pastorale, tragikomedije, tragedije
- La Force du Sang – tragikomedija, radnja jednog čina traje 7 godina, scene
nasilja
- Théagène et Chariclée – tragikomedija, 40 činova raspoređenih u 5 dana
- Didon, Marianne – tragedije
Pierre Corneille (1606-1684) Jean de Rotrou (1609-1650)
- Jedan od najvećih dramaturga 17. st. (uz Racinea i Molièrea); kazališni rad - Barokna i preklasicistička tendencija; najprije pisao komedije i
mu traje 45 godina, u 4 razvojne cjeline tragikomedije
- Težnja prema individualnosti i afirmaciji, prikazivanju slobodnih ličnosti; - Diane, Amélie, Hercule mourant – pravilne tragedije
borba protiv apsolutizma se kod njega pretvara u optimističku viziju o - Saint Genest – tragedija, „kazalište u kazalištu“
čovjekovim mogućnostima; cilj drame je užitak gledatelja i njegovo - Venceslas, Cosroès – tragedije
divljenje; svjestan relativne vrijednosti pravila - Les Ménechmes, Les Sosies – adaptacije Plauta, komedije intrige
- Nova rješenja u pogledu oblika (komedija običaja, intrige, herojska
komedija, tragikomedija, tragedija, féeries – maštovita djela, pièces a Thomas Corneille (1625-1709)
machine – djela s mašinerijom) - Mlađi brat Pierrea Corneillea, plodniji od njega (po broju djela), no
- Kompleksna i bogata radnja, likovi su ili zločinci ili kreposni nedovoljno originalan
- 1. etapa komedija i tragikomedija; završava sa Cidom - Timocrate – galantno-romaneskna tragikomedija, najveći uspjeh stoljeća
 Mélite, ou les fausses lettres, Clitandre, La Veuve, La Galerie du (80 predstava)
Palais, La Suivante, La Place Royale, L'Illusion comique – - Laodice, La Mort d'Hannibal – tragedije
komedije - Pisao i komedije običaja i karaktera, opere, féeries
 Le Menteur, La Suite de Menteur – romantičke komedije (po
uzoru na španjolske) Philippe Quinault (1635-1688)
 Le Cid – najveći uspjeh, tragikomedija; po komediji Cidova - Piše komedije i tragedije, libreta za operu; slavu stječe galantnom
mladost (Guillen de Castro); prikazuje moralne i ljudske tragedijom
vrijednosti – novo i moderno u Cidu, što napadaju Francuska - La Mort de Cyrus, Astrate – tragedije
akademija (polemika La Querelle du Cid) i Scudéry (Observations
sur le Cid)
Jean Racine (1639-1699)
- 2. etapa „velikih tragedija“ – Horace (začetak klasicističke tragedije; junak
- Jansenistički odgoj, povezanost s dvorom, strastvena priroda
izaziva samilost mješavinom veličine i slabosti), Cinna (prva politička
- Za kazalište piše svega 10 godina; prihvaća klasicistička načela
tragedija), Polyeucte (nije bilo popularno)
- La Thébaïde, Alexandre – prve tragedije, neuspješne
- 3. etapa povijesnih „rimskih tragedija“ – La Mort de Pompée, Rodogune,
- Andromaque – prvi veliki uspjeh, situacija prisile u očajnom i moralnom
Théodore, Héraclius, Nicomède, Pertharite (neuspjeh, početak krize)
svijetu
- 4. etapa iz posljednjih godina stvaranja – „veličanje ličnosti“ – Œdipe,
- Britannicus – povijesna tragedija; suprotnost Corneilleovoj povijesnoj
Sertorius, Sophonisbe, Othon, Attila, Tite et Bérénice, Suréna (zadnja
tragediji
tragedija, prevladava ljubav)
- Bérénice, Bajazet, Mithridate, Iphigénie, Phèdre – tragedije
- Discours – 3 teksta pod tim nazivom, estetsko-teoretska aktivnost
- Postaje kraljev historiograf i ne piše za kazalište
- Esther, Athalie – sakralne tragedije napisane nakon duge šutnje
- Cantiques spirituelles – pjesme
- Les Plaideurs – jedina komedija (običaja)
Razlike Corneille-Racine Pierre du Ryer (1605-1658)
- C – svijest / R – strast - Les Vendanges de Suresnes – moderna komedija običaja
- C – optimistična vizija / R – zatvorena i pesimistična
- C – žestina se javlja u području svijesti / R – strasti negiraju svjesnost i André Mareschal (1601-1648)
volju - Le Railleur – komedija
- C – podudaranje riječi i djela / R – raskorak između riječi i djela
- C – neodređeno mjesto radnje / R – zatvoren prostor radnje Jean Galbert de Campistron (1655-1723)
- Racineov je junak osamljenik zaokupljen svojim strastima, i na tom nivou - Andronic – tragedija, napisana u razdoblju kada tragedija više nije
traži afirmaciju popularna (poslije 1675.)
- Nije spreman na kompromis, pokazuje istovremeno i bijedu i veličinu
- Uz silovite likove (Pir, Hermiona, Fedra) opisuje i nježne (Andromaha,
Pierre Gassendi (1592-1655)
Berenika, Aricija, Britanik)
- Središnja ličnost druge generacije libertinaca
- Njegov dramski sustav se temelji na želji za jednostavnosti, „stvaranju
- Svećenik-kanonik, filozof, matematičar, nije se osobno smatrao
nečega iz ničega“
libertincem, no to govore njegova djela i djelovanje
- Pisao isključivo na latinskom
Molière (Jean-Baptiste Poquelin) (1622-1673) - Paradoksna razmišljanja protiv Aristotela – filozofsko djelo na latinskom
- Prvi pokušaj afirmacije u Parizu mu nije uspio (piše tragedije i - U sukobu s Decartesom
tragikomedije), pa 13 godina putuje okolo sa glumačkom družinom; bio
velik glumac prije nego je postao pisac
Saint-Évremond (Charles de Marquetel) (1614-1703)
- Kao komediograf, okušao se u farsi, komediji običaja, intrige, komediji-
- Treća generacija libertinaca; moralist; Gassendija stavlja iznad svih
baletu i „velikim komedijama“
filozofa
- L'Etourdi, Le Dépit amoureux – komedije nastale na tom putu, bez
- Pisao je mnogo, no nije za života objavio nijednu pravu knjigu
posebnog uspjeha
- Pisao pisma, dijaloge, eseje i kratke rasprave o problemima morala, politike
- Le Docteur amoureux – komedija, donosi mu uspjeh
ili književnosti (u tonu društvene konverzacije), pisao i poeziju i kazališne
- Les Précieuses ridicules – komedija običaja; ismijava precioze
komade
- Sganarelle ou le Cocu imaginaire, L'École des maris, L'École des
- Conversation du Maréchal d'Hocquincourt avec Le Père Canaye – spis,
femmes (pitanje odgoja i položaja žene u obitelji)
kritika religije, „čestit čovjek“ ne može biti pobožan
- La Critique de l'École des femmes, L'Impromptu de Versailles –
- Pisao je satirički o svim sudionicima fronde, pa je protjeran
jednočinke; improvizacija
- Na strani „modernih“
- Tartuffe – ukazuje na lažnu pobožnost i licemjerje
- Dom Juan – komedija s tragičnim završetkom; izaziva skandal kod prve
izvedbe
- Le Misanthrope (na granici tragedije), L'Avare, George Dandin, Le
Bourgeois gentilhomme (komedija-balet), Les Fourberies de Scapin
(komedija intrige), Les Femmes savantes, Le Malade imaginaire
René Descartes (1596-1650) Cardinal de Retz (François-Paul de Gondi) (1613-1697)
- Najznačajniji mislioc 17. st., jedan od utemeljitelja moderne novovjekovne - Postao pomoćnik pariškog biskupa, protiv svoje volje, govorio za sebe da
filozofije i znanosti ima „najmanje svećenićku dušu na cijelom svijetu“; izazivao skandale
- Nije sudjelovao u književnom životu ljubavnim avanturama; protiv monarhije, angažiran u frondi, bio u zatvoru
- Htio da se filozofija osamostali i da se znanost strogo odvoji od vjere - Mémoires – poniranje u probleme fronde, napisani u tonu prirodne
- Discours de la méthode – „Mislim, dakle jesam.“ – misao razlikuje čovjeka konverzacije, posvećeni zagonetnoj dami (pretpostavlja se Mme de
od ostalog svijeta Lafayette)
- Les Passions de l'âme – rasprava; jedan od prvih pokušaja da se stvori
moderna psihologija; smješta Boga kao garanciju svega što postoji Jean Guez de Balzac (1597-1654)
- Književnik i kritičar
Blaise Pascal (1623-1662) - Ideal su mu antička djela, zalaže se za istinitost i vjerodostojnost u djelima
- Matematičar, fizičar, izumitelj, filozof, moralist, teolog - Le Socrate Chrétien, Entretiens – upoznao širu publiku s teoretskim
- Jansenist, sudjeluje u polemikama s isusovcima postavkama klasicizma
- Pensées – obrana kršćanstva, misli izražene u obliku fragmenata - Objavio zbirku pisama – moralne i političke rasprave
 Le Pari – fragment u kojem poziva čitaoca da se kladi u postojanje
Boga Madame de Sévigné (Marie de Rabutin-Chantal) (1626-1696)
- Les Provinciales – 18 pisama, pamflet protiv isusovaca; brani jansenizam, - Imala popularan salon
slobodu misli i znanstvena istraživanja - Lettres – objavljena nakon smrti; najveći broj je upućen kćerki Françoise;
- Čovjekov intelekt ili razum ne vodi ničemu ako se zatvara u samog sebe otkrivaju kako se vladavina Luja XIV. doživljavala u Parizu i provinciji
- Čovjekova bit ili priroda ne može se svesti na misaonost; priroda je - Proust uspoređuje njen stil pisanja sa Monetovim stilom slikanja
mnogostruka, racionalna i nagonska, podložna navici, odgoju, običaju
- Nesvediva paradoksalnost svekolikog ljudskog realiteta – čovjek je Gédéon Tallemant des Réaux (1619-1690)
razuman i nerazuman, prirodan i neprirodan, velik i jadan; čovjek ne - Historiettes – kronike, objavljene tek u 19./20. st., otkrivaju naličje stoljeća
pokazuje svoju veličinu time što se nalazi na jednoj krajnjoj točki, nego tek
dodirujući obje u isti mah
Comte de Guilleragues (Gabriel-Joseph de Lavergne) (1625-1685)
- Le Dieu caché – studija o njemu koju je napisao Lucien Goldmann
- Lettres portugaises – prvi europski epistolarni roman; 5 pisama
portugalske redovnice nekom francuskom plemiću; smatrana su istinitima
François de La Rochefoucauld (1613-1680)  Objavljena anonimno, izdavač ih objavljuje kao autentične,
- Na strani fronde, protiv Mazarina i monarhije; na neko vrijeme protjeran prevedene s portugalskog; u jednom izdanju je naznačeno ime
- Utjecao na Nietzschea i Schoppenhauera prevoditelja – Guilleraguesa, za kojega se ispostavilo (tek u 20. st.)
- Maximes – 641 maksima, čin kolektivne inspiracije salona, prva izdanja da je autor
pod imenom Réflexions ou sentences et maximes morales
- Maksime – konciznost, izostavljanje konteksta, višeznačnost,
enigmatičnost, maksimum misli uz minimum riječi
- Pisao i memoare
Madame de Lafayette (Marie-Madeleine de La Vergne) (1634-1693) Jean de La Fontaine (1621-1695)
- Simpatizer jansenizma, prijateljica mnogih plemića i književnika koje je - Pisao basne i pjesme, priče u stihu
primala u svoj salon - Najraznovrsniji i najkompetentniji pjesnik francuskog klasicizma
- La Princesse de Clèves – prvi roman psihološke i moralne analize; - Fables – danas 236 basni u 12 knjiga; inzistira na njihovoj poučnosti;
usredotočena na unutarnji život likova, javlja se unutarnji monolog, originalnost u ispreplitanju životinjskog i ljudskog svijeta; kritika
minimalna radnja; tragična priča princeze udane za vojvodu od Nemoursa; društvenih odnosa „velikog stoljeća“ i autoritarizma, ismijavanje
kritika društvenih odnosa i vladajućeg morala (uglađeno ponašanje koje licemjerne hijerarhijske piramide; kritiziraju ga Rousseau i Éluard;
prikriva nelojalnost i ambicije) Rousseau – otežava djeci usvajanje etičkih kriterija svojom nevjericom u
- La Princesse de Montpensier – kratka pripovijest, povijesna novela ljudske vrline
- Zayde – roman, po uzoru na barokni iz prve pol. stoljeća; analiza ljubomore - Les Amours de Psyché et de Cupidon – roman, kombinacija proze i stihova
kao oblika strasti, suradnja sa De Segraisom
Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704)
Jean Regnauld de Segrais (1624-1701) - Postao najutjecajniji dvorski svećenik i propovjednik; opirao se i
- Teži da ostvari psihološku i moralnu studiju ljubavnih odnosa isusovcima i jansenistima
- Nouvelles françaises – zbirka od 6 novela - Protivnik književnosti i umjetnosti, a posebno kazališta
- Zagovornik „starih“
Nicolas Boileau-Despréaux (1636-1711) - Sermons (Propovijedi), Oraisons funèbres (Nadgrobni govori)
- Pjesnik, pisac, kritičar
- Najznačajniji teoretičar klasicizma François de Salignac de la Mothe-Fénelon (1651-1715)
- L'Art poétique – 1100 stihova, 4 pjevanja; teoretičarsko djelo - Svećenik osporavan pred kraj života zbog hereze
- Les Satires – 12 satira - Divio se piscima antike
- Na čelu „starih“ - Les Aventures de Télémaque – didaktični roman, objavljen bez njegova
znanja, piše protiv blještavila kraljevske veličine
Charles Perrault (1628-1703)
- Preciozni i burleskni pjesnik Jean de La Bruyère (1645-1696)
- Na čelu „modernih“ - Pesimist, moralist; pristaša „starih“
- Parallèle des Anciens et des Modernes - Les Caractères ou les Mœurs de ce siècle – 16 poglavlja i cca 1200 opaski
- Contes de fées – 8 bajki u prozi (Cendrillon, Le Petit Chaperon rouge, La (fragmenata); neprestano proširivano; brani književnu i društveno-
Belle au bois dormant...) političku tradiciju, a nesvjesno optužuje tradicionalno društveno ustrojstvo

Vous aimerez peut-être aussi