Vous êtes sur la page 1sur 2

COR DE CAMBRA DEL CMMM (direcció – Jordi Noguera)

Programa DEBUSSY – Trois chansons de Charles d’Orléans

TRADUCCIÓ: traducció ‘d’estar per casa’, de treball per a l’assaig.

I - Dieu! qu'il la fait bon regarder I – Déu meu! Que fa de bon mirar!

Dieu! qu'il la fait bon regarder Déu meu! que plaent que és mirar-la,
la gracieuse bonne et belle; tant graciosa, bona i bonica;

Pour les grans biens que sont en elle Per les grans virtuts que hi ha en ella,
chascun est prest de la loüer. tothom s’afanya a lloar-la (pretendre-la).
Qui se pourrait d'elle lasser? ¿Qui es podria cansar d’ella?
Toujours sa beauté renouvelle. La seva bellesa es renova constantment.

Dieu! qu'il la fait bon regarder Déu meu! que plaent que és mirar-la,
la gracieuse bonne et belle; tant graciosa, bona i bonica;

Par de ça, ne de là, la mer Ni en aquest, ni a l’altra costat del mar


nescay dame ne damoiselle no hi ha ni senyora ni noia
qui soit en tous bien parfais telle. que sigui en tot tant perfecte com ella.
C'est une songe que d'y penser: És un somni que només de pensar-hi:
Dieu! qu'il la fait bon regarder. Déu meu! que plaent que és mirar-la!

II – Quand j'ai ouy le tambourin II – Quan sento la pandereta

Quant j'ai ouy la tabourin Quan sento la pandereta


Sonner, pour s'en aller au may, sonar, per anar a maig (a la feina),…

En mon lit n'en ay fait affray al meu llit, em quedo tranquil—la,


Ne levé mon chief du coissin; sense ni aixecar el cap del coixí;
En disant: “il est trop matin tot dient: "És massa d’hora del matí,
Ung peu je me rendormiray”: puc dormint una mica més."

Quant j' ay ouy le tabourin Quan sento la pandereta


Sonner pour s'en aller au may, sonar, per anar a maig (a la feina),…

Jeunes gens partent leur butin; gent jove marxen cap al seu treball;
De nonchaloir m'accointeray amb indiferència reacciono
A lui je m'abutineray per anar amb ells
Trouvé l'ay plus prouchain voisin; i atrapar el veí (company) més proper.

Quant j'ay ouy le tabourin Quan sento la pandereta


Sonner pour s'en aller au may sonar, per anar a maig
En mon lit n'en ay fait affray al meu llit em quedo tranquil,
Ne levé mon chief du coissin. sense aixecar el cap del coixí.

1
COR DE CAMBRA DEL CMMM (direcció – Jordi Noguera)
Programa DEBUSSY – Trois chansons de Charles d’Orléans

III – Yver, vous n'estes qu'un III – Hivern, no ets res més que un
villain malvat!

Yver, vous n'estes qu'un villain. Hivern, no ets res més que un malvat!
Esté est plaisant et gentil, L'estiu és agradable i bonic,
En témoing de may et d'avril juntament amb el maig i l’abril,
Qui l'accompaignent soir et main. que l’acompanyen nit i dia.

Esté revet champs, bois et fleurs L’Estiu desperta els camps, boscos i flors,
De sa livrée de verdure, amb la cobertura de verd,
Et maintes autres couleurs i de molts altres colors
Par l'ordonnance de nature. per ordre de la natura.

Mais vous, Iver, trop estes plein Però tu, Hivern, estàs massa ple
De nège, vent, pluve et grézil. de neu, vent, pluja i calamarsa.
On vous deust banir en éxil, Així, tu cal que siguis desterrat!
sans point flatter je parle plein: Sense exagerar, parlo clarament:
Yver, vous n'estes qu'un villain. Hivern, no ets res més que un malvat!

Aquestes tres cançons de Claude Debussy són una col—lecció escrita el


1908, encara que la primera i la tercera varen ser escrites abans. Les
obres connecten els estils del passat amb les tècniques harmòniques de
l’època. Els textes son de Charles d'Orleans (1391-1465), príncep i poeta,
que va ser empresonat a Anglaterra després de la batalla d’Agincourt el
1415.

La primera és una cançó d’amor resplendent; la segona és una melodia


lànguida per a contralto, que serpenteja per sobre d’una ràpida percussió
que interpreta el Cor; finalment la tercera, enèrgica, renya a l’hivern per
la seva crueltat.

Vous aimerez peut-être aussi