Vous êtes sur la page 1sur 72

ÁCH HÀNG DỰ ÁN SAIGON GATEWAY SHOPHOUSE - 1 NGƯỜI ĐỨNG TÊN

DIỆN TÍCH
STT MÃ CĂN BLOCK TĂNG CĂN TÊN KHÁCH HÀNG GIỚI TÍNH SỐ ĐIỆN THOẠI
THÔNG THỦY

1 A-01-01 A 01 01 2 CHIÊM MINH HÙNG NAM 0936190971


59.58

2 A-01-02 A 01 02 1 TRẦN ĐÌNH QUANG NAM 0948275718


81.99

3 A-01-03 A 01 03 1 LƯU KIM HUỆ NỮ 0972737295


82.79

4 A-01-04 A 01 04 LÊ THỊ DIÊN NỮ 0989578268


59.87

5 A-01-06 A 01 06 1 PHẠM THANH CƯỜNG NAM 0903811452


59.88

6 A-01-10 A 01 10 NGUYỄN VĂN QUÝ NAM 0987026969


61.73

7 A-01-11 A 01 11 1 NGUYỄN THỤY TƯỜNG VY NỮ 0967120107


58.4

8 A-01-12 A 01 12 LƯƠNG MỸ LIÊN NỮ 0982030129


59.58

9 B-01-01 B 01 01 1 HỨA HIỆP QUANG NAM 0914446006


59.16

10 B-01-02 B 01 02 1 VŨ ĐỨC CƯỜNG NAM 01647022594


59.88

11 B-01-03 B 01 03 VŨ TRƯỜNG GIANG NAM 0918831316


59.88

12 B-01-05 B 01 05 NGUYỄN QUỐC TRẠNG NAM 0918992449


58.77

13 B-01-06 B 01 06 1 VÕ THÀNH TÍN NAM 0913657345


59.88

14 B-01-07 B 01 07 1 ĐINH CÁT TƯỜNG NAM 0989396141


59.88

15 B-01-08 B 01 08 LÊ THỊ DIÊN NỮ 0989578268


58.4
16 B-01-09 B 01 09 1 LÊ KIM YẾN NỮ 0969001133
61.78

17 B-01-11 B 01 11 1 LÊ THỊ KIM HUYỀN NỮ 0913554122


47.73

18 B-01-16 B 01 16 2 CHIÊM MINH HÙNG NAM 0936190971


81.99

19 B-01-17 B 01 17 1 MAI THẾ DŨNG NAM 0931444268


59.16
DIỆN TÍCH TIM TỔNG GIÁ TRỊ TỔNG GIÁ TRỊ CÓ VAT +
PHÍ BẢO TRÌ
TƯỜNG CÓ VAT 2% PHÍ BẢO TRÌ

67.71 3,264,030,733 59,346,013 3,323,376,746

90.91 4,632,974,966 84,235,908 4,717,210,874

90.91 5,779,750,948 105,086,381 5,884,837,329

67.44 4,071,894,820 74,034,451 4,145,929,271

65.91 4,071,894,820 74,034,451 4,145,929,271

69.6 4,177,817,851 75,960,325 4,253,778,176

65.93 3,218,664,753 58,521,177 3,277,185,930

67.71 3,264,030,733 59,346,013 3,323,376,746

66.24 3,565,766,055 64,832,110 3,630,598,165

65.91 3,590,433,807 65,280,615 3,655,714,422

65.91 3,590,433,807 65,280,615 3,655,714,422

66.34 3,366,823,343 61,214,970 3,428,038,313

65.91 3,286,455,962 59,753,745 3,346,209,707

65.91 3,286,455,962 59,753,745 3,346,209,707

65.93 3,218,664,753 58,521,177 3,277,185,930


71.07 4,199,619,859 76,356,725 4,275,976,584

53.33 3,269,207,906 59,440,144 3,328,648,050

90.91 6,164,206,920 112,076,489 6,276,283,409

66.24 3,565,766,055 64,832,110 3,630,598,165


THÔNG TIN KHÁCH HÀNG DỰ ÁN SAIGON
GATEWAY SHOPHOUSE - 2 NGƯỜI ĐỨNG TÊN
DIỆN TÍCH THÔNG
STT MÃ CĂN BLOCK TĂNG CĂN TÊN KHÁCH HÀNG GIỚI TÍNH SỐ ĐIỆN THOẠI
THỦY

1 A-01-07 A 01 07 NGUYỄN LÊ HÀ NỮ 01258788268


59.88

A-01-07 A 01 07 HOÀNG GIANG NGUYÊN NAM 0917773177


59.88

2 B-01-04 B 01 04 LÊ HỮU VIỆT THÀNH NAM 0933010596


59.88

B-01-04 B 01 04 TRẦN THỊ LY NỮ


59.88
DIỆN TÍCH TIM TỔNG GIÁ TRỊ TỔNG GIÁ TRỊ CÓ VAT +
PHÍ BẢO TRÌ
TƯỜNG CÓ VAT 2% PHÍ BẢO TRÌ

65.91 4,071,894,820 74,034,451 4,145,929,271

65.91 4,071,894,820 74,034,451 4,145,929,271

65.91 3,590,433,807 65,280,615 3,655,714,422

65.91 3,590,433,807 65,280,615 3,655,714,422