Vous êtes sur la page 1sur 7

Contrabajo

Bachianas Brasileiras N° 4
I. Preludio
(Introdução)

Heitor Villa-Lobos

% Lento ˙ ˙ #œ ˙ n˙
? ## 44 ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œœœœ ˙ œ
œœ
mf p

1
? ## ˙
7
˙ ˙ ˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
mf f cantabile
˙ ˙

- -n -
œ # -œ ˙ 2 # ˙
˙ ˙ ˙ œ œ
14
? ## ˙ ˙ ˙ ˙ œœœœ ˙ nœ#œ
œ- - - œ
-
p

bdiv.
˙ n˙
20 n˙ ˙ ˙ ˙ #˙ n˙ b˙ n˙ b ˙ b ˙ n˙ ##˙˙ n˙

˙
? ## ˙

˙ ˙
cresc. poco a poco
˙ ˙ ˙ #˙ ˙ #˙
cresc. poco a poco animando
˙ ˙
rall. 3 a tempo
˙ ˙ w ˙ ˙
27
? ## ˙ ˙
unis.

˙ #˙ ˙ #˙
w ˙ ˙

>œ >œ >œ >œ >œ >œ


35
? ## ˙ ˙ ˙ n˙ œ >œ
>œ > œ
> œ> >œ

ff 3

D.C. al $
39 div. allarg. U
? ##
unis.

œ œ n˙
œ
>œ > > > >œ œ œ #œ
> n˙ >
˙ ˙
>œ >œ > > > ff
2 Heitor Villa-Lobos - Bachiana Brasileira N° 4 - Contrabajo

II. Coral
(Canto do Sertâo)

Largo
5 rall. 1 a tempo
8 2 Più mosso
? bb 22 Œ Œ ∑ w w
˙™ ˙™
b
mf
mf

œj ‰ Œ ˙
poco rall. a tempo
3
w
19
? bb w
div. unis.

b w w w nw w
#w w
> œ ˙ > w
29 4 Largo
? bb w w w
b bw w w w w w w
w
5
w
39
? bb ∑ w w w
b w w w w w w
w w
49 6
? bb w
unis.
w ˙
b ˙ >˙
w w- >
f
>˙ >˙ ˙
>˙ > >˙ >˙ ˙
>˙ > ˙> >
57
? bb ˙ w w
b > w w w w w
˙ w
>˙ >˙ > pp
3
œ™ œ ‰ Ó
j
œ> œ ™ œ ‰ Ó
7
j
œ> œ ™ œ ‰ Ó
67
? bb j j œ
b w œ> œ™ œ ‰ Ó ™
ff
> ff
> > >œ >œ œ
? bb œ œ ™ œj ‰ Ó œ œ ™ œj ‰ Ó œ œ™ œ ‰ Ó
j
œ™ œ ‰ Ó
j
œ™ œ ‰ Ó
j

75

b œ œ™ œ ™
œ œ
>œ >œ œ >œ >œ œ ™ >œ >œ ™ œ
>>
fff >œ >œ œ
? bb œ œ ™ œj ‰ Ó œ œ™ œ ‰ Ó œ> œ ™ œ ‰ Ó œ> œ ™ œ ‰ Ó œ œ™ œ ‰ Ó
j j j j
80 unis. div.

b œ œ™ œ
™ > > ™
>> >œ >œ œ >œ >œ œ
? bb œ œ ™ œj ‰ Ó œ œ™ Œ
8

œ> >œ ™ Œ
85 unis.

b œ œ™ œ Ó Ó ∑
>> >œ >œ ™
fff fff
Heitor Villa-Lobos - Bachiana Brasileira N° 4 - Contrabajo 3

œ. nœ. bœ. . . . .j U
œ#œnœ œ. œ. bœ œ
89
? bb ‰ Œ Ó ∑
unis. div. unis.

b . . œ. nœ. bœ. œ. #œnœ œœ


nœ bœ œ œ œ œ œ œ œ Œ
. . w
mf
. 3. . 3 . . . . f

III. Aria

˙™ b˙™
Moderato q=84 (Cantiga)

? bb b 44 Ó̇ ™ Œ b˙ ˙˙ ™
1
Πw
div. unis.

b Ó̇ Ó̇ ˙ Ó Ó
˙ ˙ ˙ w w ˙
mf mf
> > > >
p pp

2
œ. nœ. bœ. nœ. bœ. œ œ n˙ œ™ -œJ œ. œ
8 2
? bb b Ó
b . . œ. ˙ ˙ . ˙ ˙
pp

6
œ. bœ. nœ. bœ. œ œ . œ bœ œ. œ. œ. nœ
16 3 a tempo
? bb b œ
b . . œ. œ. œ. œ . . . œ. nœ. bœ.
mf
.

œ. œ. œ. œ œ .
rall. 4 a tempo
j œ œ. nœ. bœ. œ. œ œ œ œ œ. œ.
27
? bb b
œ™ œ
b ˙ . . œ. ˙ . . . . œ.
>
>
5 Vivace q=132
? bb b bœ œ. œ. œ. nœ œ œ. œ. œ. œ œ
33 rall.

j w w
œ ™ œ mfwp
b . . . nœ. bœ. ˙ . . œ. ˙ w
pp

˙™
40 6
? bb b w w w Πw w w w w w
b w w w ˙™ w w w w w w
sf p

50 7 8
? bb b w w w w w w w ˙ Ó w w
b w w w w w w w ˙ w w
sf p

60 9
? bb b w ˙ Ó w w w w w w 2
b w ˙ w w w w w w 4 ∑
>
sf p
4 Heitor Villa-Lobos - Bachiana Brasileira N° 4 - Contrabajo

69 3 >
œ >
œ >
œœ> >œ >œ >œ > >œ > > > > > 10 3 3 3 3
œ œœœœœ j
? b b 44 Ó Œ ‰ œJ
unis.

bb J œ >œ œ œ >œ œ œ >œ >œ œ >œ >œ œ


ff > >> >> > >

76 allarg.
? bb b
œ> œ œ >œ œ œ >œ œ œ >œ œ œ >œ œ œ œ œj œ™
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
b >œ œ œ >œ œ œ >œ >œ œ >œ >œ œ œ œ
>œ >œ >œ >œ >œ >œ > >œ >œ > >œ >œ
>> >> > > >> >> >> >> > > > > >

2
œ. nœ. bœ. nœ. bœ. œ œ -œ
80 11 Moderato (q=88)
? bb b ˙ n˙ œ™ J
b w w . . œ. ˙
p pp ppp p

5
? bb b œ. œ œ. bœ. nœ. bœ. œ œ
12 rall. 13 a tempo
. œ
88

b . ˙ Ó ∑ œ
. . œ. œ. œ. œ .
˙ .
mf

rall.

? bb b bœ œ. œ. œ. nœ œ œ. œ. œ. œ œ .
14 a tempo
j œ œ. nœ. bœ.
99

œ™ œ
b . . . nœ. bœ. ˙ . . œ. ˙
>
>

. œ bœ œ. œ. œ. nœ œ. œ. œ. œ œ
105
? bb b œ œ œ
b . . œ. œ. œ. œ . . . œ. nœ. bœ. ˙ . . œ.
.

˙ ™™ 16
rall. a tempo allarg. Meno q=84
mf
div. 15
j ˙œ nœ bÓœ nœ bœ œ ∑œ œ ˙ ∑˙
111
? bb b ∑ Œ
œ ™ œ pp. . . . . . . .
b ˙ n˙ ˙ Ó̇ ˙
>
mf

™ ˙™
? bb b b ˙ ™ ™ > U
117 mf mf
ΠΠw 3 4
mf unis.

b Ó̇ ˙ Ó̇ ˙ Ó 4 ˙™ 4w w
˙
> >
f > sf p mf
Heitor Villa-Lobos - Bachiana Brasileira N° 4 - Contrabajo 5

IV. Danza
(Miudinho)

3
? 42 œj œj ‰ Œ j j j j
Molto animato

Œ ‰œ ∑ Œ ‰œ Œ ‰œ ∑ Œ ‰œ
sf sf mf sf mf f sf mf

1
2 j
œ ‰ œœ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙
11
?
div. arco
œ
Œ ‰œ ˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙ œ J
mf sf

œœ ‰ œj œœ œ œ œ œ ™ >œJ œ >œ œJ >œ ™ >œ ™ >œJ œ >œ œJ >œ ™


2
? ˙˙ ˙˙
24 unis.


sf mf
œ œ>
sf

35
œ ™ >œ œ >œ n>œ ™ >œ œ >œ b>œ ™ >œ œ >œ >œ ™ >œ œ >œ b>œ ™ >œ œ >œ œ ™ >œ œ >œ
? ˙ ∑

3
Œ œj ‰ ‰ œ. j Œ Œ ‰ œ. j Œ œ. j ‰ ‰ œ. j Œ
j j j j
43
? œ Œ
pizz.

œ. ‰ ‰ œ. Œ œ. ‰ ‰ œ. Œ
f

? œj ‰ ‰ œj Œ œj ‰ ‰ œj Œ œj ‰ ‰ œj Œ œj ‰ ‰ œj Œ œj ‰ ‰ j j ‰ œj ‰ œ. ‰ œJ. ‰
52

. . . . . . . . . œ. œ. . J

. . . . . . . . . n œ. .4 arco
œ
œ
? œ ≈≈ œ ‰ J œJ ‰ œ ‰ œ œ œ. œ#œ. nœ ˙ ˙
61

J ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

5
j
72
? ˙ œ Œ ∑ ˙ ˙ ˙ œ™ œ
>
sf

6
j
79
? ˙
div.

˙ ˙ œ ‰ œ ˙ ˙
mf œ ˙ ˙
sf
V.S.!!
6 Heitor Villa-Lobos - Bachiana Brasileira N° 4 - Contrabajo

.
œ. œ. œ œ. œ.
Œ ‰ ≈ R R ‰™
..
œ . . . . .
7
. . .
≈ ‰ ≈ R œ œ™ œ œ œ. œ œ. œ ≈ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ ≈ œ. œ
85
? ˙
˙

? œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
92

ppp

? ≈ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. œ. œ.
99

? œ. œ. œ. ≈ œ. œ. ‰ œ. œ. ≈ œ. œ. 41 œ. œ. œ. 42 œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ. œ.
106 8 9

? œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
113

? ≈ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. œ. œ.
120 10

? œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. œ. bœ. ≈ œ. œ. bœ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. bœ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. bœ. ≈ œ. œ. œ.


127

? ≈ œ. œ. bœ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. œ. œ. œ œbœ œ œ œ œ œ
133

œ ™ œ ™ œj
? bœ œ œ œ œ œ œ œ œbœ œ œ œU œ™ œ
11
j
139

˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
œ ˙ ˙ ˙ œ™ œ ˙ ˙ ˙
sf sf mf
Heitor Villa-Lobos - Bachiana Brasileira N° 4 - Contrabajo 7

? œ ™ œj j
12
œœ ‰ œœ ˙˙ ˙˙
149

˙ ˙ ˙ ˙ ‰
œ œ œ ˙˙ ˙˙ ˙˙
œ™ œ ˙ ˙ ˙ ˙ œ J
sf mf sf

œœ ‰ œj
13
? ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ œœ œ œ œ œ ˙
161

œ œ > œ> ˙ ˙
sf mf
> > sf mf
15 >

> >
? œ ‰ œj œ œ œ œ œ ™ >œ œ ™ œ œ œ ™ œ ™ œ œ œœ œœ >œœ™™ >˙˙ œ˙ œ œ œ
173 14 div.

œ. . œ. > J J J J ˙
> J
sf mf sf f

> > > > > > > >


˙ œ œ œ nœ˙˙™ œ œ œ bœ˙˙™ œ œ œ bœ˙˙™ œ œ œ
> > > > > > >
? nœ̇™
˙ œ œ œ bœ̇™
184

? bœ˙˙™ œ œ œ bœœœ™™™ œ œ ‰
> > > > > j Meno 3 > U
U
189 div.

∑ ˙ ˙ ˙
∑ ˙ ˙
u
ff
>
ff fff

Vous aimerez peut-être aussi