Vous êtes sur la page 1sur 8

Violonchelo

Heitor Villa-Lobos

Bachiana Brasileira
N° 4
Violonchelo
Bachianas Brasileiras N° 4
I. Preludio Heitor Villa-Lobos
(Introdução)

? ## 44%˙ ˙ ˙ #œ ˙ n˙
Lento
˙ ˙ ˙ ˙ œœœœ ˙ œ œ ˙ ˙
œ
mf p

1
˙
8
? ## ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙ ˙ ˙
mf f cantabile
˙ ˙ p

-œ -œn -œ # -œ ˙ # ˙ n˙ ˙ ˙ ˙ #˙ n˙
2
? ## ˙ ˙
16
˙ œ œ œ œ ˙ œnœ#œ œ-
-- -

b˙ nœ bœ bœ∫œ b œ b -œ n -œ nœ -œ b-œ nœ -œ n-œ


b œ j
23
? ## bœ ‰ bœ nœ ‰ nœ nœ j
‰ nœ nœ ‰ jœ œ
J œ

>œ #>œ >œ >œ


cresc. poco a poco animando
œ œœ œœ #>œ w
? ## œ
unis. rall.
œ
28
œ
div.
#œ Œ œ Œ #œ Œ Œ w
œ
j

-œ -œ œ œ -œ -œ œ -œ
32 3 a tempo cresc. poco a poco
? ##
œ- œ- œ- œ- œ œ œ
˙ ˙ œ- œ- œ- - -
f cantabile

°? # >œ >œ >œ ˙ -


-œ -œ œ œ
36

# œ B
#œ ˙
œ- œ- œ- - - >œ > n>œ J J
3 3
ff

? ## >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ


¢
œ
#œ ˙
œ- œ- œ- - - >œ > n>œ œ
>œ > >œ
ff 3

D.C. al $

°B # ˙
U
œœ b>œ ˙™
allarg.


39

# œ œ #œœ nœœ
bœ n>œ >˙
ff fff

? ## U
¢ œ
œ> >œ >œ > œ >œ #œ
œ> >œ >œ > n>˙ >
˙ ˙
> ff
Heitor Villa-Lobos - Bachiana Brasileira N° 4 - Violonchelo 3

II. Coral
(Canto do Sertâo)
Largo
7 rall. 1 a tempo
7
? bb 22 ‰ nœj bœ œ œ
pizz.
‰ Œ Ó
b . . . . œ. œ. œ œj
Più mosso
p . .
˙ ˙ œ œ ˙ œ nœ b>˙
2 arco poco rall.
? bb ˙ œ œ ˙ ˙ w
17

˙ ˙ œ œ ˙
b w
mf cantabile
>
˙
3 a tempo >˙ >œ >œ >˙ >˙ >˙ >œ >œ >œ >œ ™ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >˙ >œ >œ
? bb ˙
25

b J
mf 3

? b >˙ >˙
32 4 Largo

bb w w w w w
w w w w w
> >œ >˙
nœ ™
> > >
œ > > >
œ > >
œ -œ - - -
>œ œ ˙ œ #>˙ B- œ ˙ œ -œ w-
5
œ ˙ œ
43
? bb Ó ?
b
w f 3

51 6
? bb
b >˙ >˙ >˙ >˙ >˙ >˙ >˙ >˙ >˙ >˙ >˙
f >˙ >˙ >˙ >˙ >˙
59 3
? bb w w w
b w w w w w w
pp

œ> œ ™ œ ‰ Ó
7
j
œ> œ ™ œ ‰ Ó œ> œ ™ œ ‰ Ó
71
? bb j j j
b >œ œ™ œ ‰ Ó œ> œ ™ œ
j‰ Ó j‰ Ó
> > > œ> œ™ œ >
ff ff > fff
>
77
? bb
b œ œ ™ œj ‰ Ó j‰ Ó j‰ Ó ™ j‰ Ó j‰ Ó
™ >œ >œ™ œ >œ >œ œ ™
>> >œ >œ œ >œ >œ œ
? bb œ œ ™ œj ‰ Ó œ œ™ Œ Ó
œ> œ ™ œ ‰ Ó
8
j
œ >œ ™
82

j‰ Ó j‰ Ó
b >> > ™ >œ >œ™ œ >
>œ >œ œ fff

U
b œ œ ™™ Œ Ó bœ. ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ ≈ ≈ ≈ ≈ œj ‰
87 pizz.
? bb ∑
3
Œ
œ >œ . . . . #œ. œ. b œ . œ œ œ œ œ œ œ w
> . . . . . . . . f
fff f
4 Heitor Villa-Lobos - Bachiana Brasileira N° 4 - Violonchelo

III. Aria
(Cantiga)

? bb b 44 ˙ ™
Moderato q=84
>œ b>˙ œ >œ b>œ b>˙ ™
1
3
n>œ bw
div. unis.

b w w w
mf 3
p pp

6
? bb b œ. nœ. bœ. nœ. bœ. œ œ -œ ˙
10 2
˙ n˙ œ™ J Ó
b . . œ. ˙ ˙ ˙
p

? bb b œ. bœ. nœ. bœ. œ œ . œ bœ œ. œ. œ. nœ œ. œ. œ. œ œ


22 3 a tempo

b œ
. . œ. œ. œ. œ . . . œ. nœ. bœ. ˙ . . œ.
mf
.

. . œ. œ.
rall. 4 a tempo
j œ œ. nœ. bœ. œ. œ œ œ œ œ. œ. bœ. œ œ. œ. nœ. œ nœ bœ
29
? bb b
œ™ œ
b ˙ . . . . œ. . . . ˙
>
>
rall. 5 Vivace q=132
. œ. œ. œ. œ™
œ™ . œ. œ. œ. œ™
. œ. œ. œ. œ™
. œ. œ. œ.
? bb b œ. œ œ
36

j B
Ϫ
b . . œ. ˙ œ w w
mf p p mf

. ... . ... . . . ... . .. . .. . ... . .. . .. . ... . .. . ..


B bbbb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
42

. ... . .. . .. . ... . .. . .. . ... . .. . .. . ... . .. . ..


B b bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6
b
46

b œ . . . œ. n œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. n œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. n œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. b œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œ. œœœ
. œœœ . . . œ. œ. œœœ
. . . œ.
b
50
Bb b

b œ . . . œ. n œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. n œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. n œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. b œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œ. œœœ
. œœœ
7
. . . œ. œœœ
. . . œ. œ.
b
54
Bb b

. ... ... ... . ... ... ... . ... ... ... . ... ... ... . ... ... ...
B bbbb œœœœœœœœœœ œœœœœœœœœœ œœœœœœœœœœ œœœœœœœœœœ œœœœœœœœœœ
58 8
Heitor Villa-Lobos - Bachiana Brasileira N° 4 - Violonchelo 5

. ... . .. . .. . ... . .. . .. . ... . .. . .. . ... . .. . ..


B bbbb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
63

. . . . . . . . . . . . . > >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ
œ œœœ œ œœ œ œœ œ œ œ œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ
9
B bbbb
67
2 4 J J ?
4 4
sf ff

>
œ > > > > > > >
œ >
œ > > >
œ >
œ >
œ > >
œ > > > > >
10
? bb b œ œ œ œ œ œ œœ œ œœœœœ j 3
72
3 3 3

b J J J œ >œ œ œ >œ œ œ >œ >œ œ >œ >œ œ


> >> >> > >
76
? bb 3 3 3 3 3 3 3 3
b b œ œ œ œ œ œ >œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œ >œ œ œ
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
Moderato (q=88)
78 allarg.
? bb b
11
b >œ œ œ >œ œ œ >œ œ œ >œ œ œ >œ œ œ œ œj œ™
3 3 3 3

> > > > > > > > > > > > > w w
p pp ppp

2 5
œ. nœ. bœ. nœ. bœ. œ œ n˙ œ™ -œJ ˙
82 12
? bb b Ó
b . . œ. ˙ ˙ ˙ ˙
p

œ. bœ. nœ. bœ. œ œ . œ bœ œ. œ. œ. nœ œ. œ.


95 rall. 13 a tempo
? bb b ∑ œ
b . . œ. œ. œ. œ . . . œ. nœ. bœ. ˙
mf
.
rall.

œ. œ. nœ. bœ. œ œ . œ bœ œ. œ. œ. nœ
14 a tempo
? bb b œ. œ œ
102

b . . œ. ˙ ™ œj œ
. . œ. œ. œ. œ . . . œ. nœ. bœ.
> œ .
>

œ. œ.
rall. 15 a tempo allarg.

œ. œ. œ œ
109
? bb b j w w ∑ ∑
œ ™ œ pp
b ˙ . . ˙

? bb b ˙ ™ >œ b>˙
16 Meno q=84
œ >œ b>œ >˙™ U
116

b n>œ bw
> 3
4 ˙™
4
4w
3
w
mf
sf p mf
6 Heitor Villa-Lobos - Bachiana Brasileira N° 4 - Violonchelo

IV. Danza
(Miudinho)
Molto animato

œœ ™™ œœ œœ ™™ œœ œœ ™™ œœ œœ ™™ œœ
? 42 j j j j j
œœ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙
sf mf sf mf sf mf sf mf sf

j j
11 1
? ‰ œœ ˙˙ ˙˙ ˙˙ œœ ‰ œœ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
˙˙ ˙˙ œœ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
mf mf sf

œ ‰ œj œœ œ œ œœ œ œ ™ œj œœ œœ œœ œœ ™™ œœ ™™ œœ
œœ œœ œœ œœ ™™ ˙˙
2
j j j
24
? ˙ ˙
˙ ˙ œ >œ œ œ œ œ™ œ
sf mf
>
sf
> > > > > > >
>œ œ >œ n>œ ™ >œ œ >œ b>œ ™ >œ œ >œ > ™ > > > ™ > > ™ > > > 3 . œ. . . œ. . œ.
unis.
j œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ bœ nœ
Œ œ. œ œ œ
36
? œ ≈R
œ
œ. . œ. . œ. .
œ .
. . œ. . œ. . œ.
œ . . œ. . œ. . œ. . œ. œ. . œ. . œ. . . œ. .
. œ . œ . . . œ . œ œ œ . œ . œ . . œ œ
œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ
. œ . .
44
? œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ

œ. . œ. œ. .
œ . . œ. . œ. . œ.
œ œ
. œ. œ. . œ. œ. œ.
œ œ . .
œ
? œ œ œ. œ . œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ . œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. . œ.
. . . . . . . . .
50

œ œ œ œ. œ. œ. œ œ. œ
.

. . . . œ
? œ œ. œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ. œ œ. œ . œ
56
œ œ œ
œ. . œ. . œ œ. . œ. œ. . œ. œ. œ. œ œ. œ. . œ. œ. . œ œ. œ. œ. œ. . œ. œ.
œ .
œ. . œ. . œ. .
. .
4
? œ. œ œ.
62
œ
œ. . œ. œ. . œ. œ. œ œ. œ. œ. bœ. œ. œ nœ. œ. # œ #œ. œ. n œ nœ. œ. ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙
. . . .

#œ. nœ. #œ. œj nœ. #œ nœ œj nœ ˙


69 5
? ˙ ˙
˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ . . #œ. . >
œ. œ. ..
œ. ≈Œ ≈ œ. œ. œ œR ≈≈ r œ. œ. œ. ≈Œ
6
? œ™ œj
78 div. unis.

˙ ˙ ˙ œ ‰ j
œ ˙ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙ ˙ œ.
sf mf sf
89 7
? nœ. œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
b œ œ .
n œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. œ. œ. œ.
œ b œ œ b œ œ œ b œ œ œ b œ œ b œ
Heitor Villa-Lobos - Bachiana Brasileira N° 4 - Violonchelo 7

95
? œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. œ. œ. œ.
b œ œ œ b œ œ b œ œ œ b œ œ œ b œ œ b œ
ppp

101
? œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. œ. œ. œ.
b œ œ œ b œ œ b œ œ œ b œ œ œ b œ œ b œ

107 8 9
? œ œ œ 1 œ 2 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
bœ. . œ œ. . œ œ. . 4 œ bœ. . œ 4 bœ. . œ œ. . œ œ. . œ bœ. . œ œ. . œ œ. . œ bœ. . œ œ. . œ bœ. . œ œ. . œ œ. .
. . . . . . . . . . . . . .
113
? œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. œ. œ. œ.
b œ œ œ b œ œ b œ œ œ b œ œ œ b œ œ b œ

119 10
? œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. œ. œ. œ.
b œ œ œ b œ œ b œ œ œ b œ œ œ b œ œ b œ

125
? œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ #œ
3

œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. œ. . n œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. bœ. œ. œ. œ. . œ. œ. bœ. . œ. œ. œ.
b œ œ œ b œ œ b œ œ œ b œ œ œ

131
? œ
. œ œbœ. #œ. œ œ œ. œ. œ œbœ. #œ. œ œ œ. œ. œ œbœ. #œ. œ œ œ. œ. œ bœ. #œ. œ œ. œ. œ bœ. #œ. œ œ. œ. œ œ. œ.
. . . . . . . . . . . . . . . . .

U
11

œ. bœ. . œ. œ. . œ. œ. . œ. bœ. . œ. œ. . œ. œbœ œ œ œ œ œ œ œ œbœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œœ œœ ™™ œj ˙


136
? œ #œ œ #œ œ
sf
143 12
?
œ™ œ ˙ œ™ œ ˙
j j
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
sf mf sf mf

154
? j j
‰ œœ ˙˙ ˙˙ ˙˙ œœ ‰ œœ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
œ sf
V.S. !!
8 Heitor Villa-Lobos - Bachiana Brasileira N° 4 - Violonchelo

>j
œ ‰ œj œ œ œ œ œ ™ œœ
13 14
œœ œ œ œœ œ
166
? ˙ j
˙ œ œ
>œ >œ > >œœ ˙˙ ˙˙ ˙˙ œœ ‰ œœ œœ œ. œ. . œ œ ™ œ
> > J
sf mf sf mf sf mf sf

>œ ™ >œ œ >œ


15
>j > > >j > j> >
? œœ ™™ œœ œœ œœ ™™ œœ ™™
œœ œœ œœ œœ œœ ™™
j . . . b œ. œ. œ.
B nœ. #œ œ. œ œ. œ bœ. œ. œ.
177 unis.
˙˙
œ™ œJ œJ œ™ œ™œJ œ œ œJ œ™ ˙
> > > > > > > f

. . . . . . . . . . . .
B nœ. b œ œ. œ œ. œ bœ. b œ œ. œ œ. œ bœ. b œ œ. œ œ. œ bœ. b œ œ. œ œ. œ
186

b œ. . .
Meno
3 U U
B bœ.
190

œ œ ‰ ∑ ˙˙ ˙˙ ˙˙
J >
ff

Vous aimerez peut-être aussi