Vous êtes sur la page 1sur 2

Wonderful Tonight

Eerste 4 akkoorden met verschillende ritmes

G D/F© C D
4
&4 ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿

5
j j j j j j j j
& ¿™ ¿ ¿™ ¿ ¿™ ¿ ¿™ ¿ ¿™ ¿ ¿™ ¿ ¿™ ¿ ¿™ ¿

9
j j j j
& ¿™ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿™ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿™ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿™ ¿ ¿ ¿ ¿

Majeur

De drieklanken van de eerste 4 akkoorden stijgend.


13 G D/F© C D
œ œ œ œ
& œ œ œ œ œ œ
œ #œ œ œ œ #œ
Dalend
17 G D/F© C D
œ œ œ œ
& œ œ œ #œ œ œ œ #œ
œ œ œ œ

Stijgend en dalend in 8ste noten


21 G D/F© C D
œ œœœ
& œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œœœ
#œ œ œœœ
œœ
œ œ œœ œœ œ
2

De grondnoot, terts, kwint en octaaf in een andere volgorde !

Oefening 1.
25 G D/F© C D

œ #œ œ œ œ #œ œ
& œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
1 5 3 8

Oefening 2.
Zelfde oefening als hierboven maar nu in 8ste noten
29 G D/F© C D

œ œœ œ œœ œ œ œœ œ
& œœ #œ œ œ œ œ #œ nœ œ
œœœ œœœ œ œ œ œ œ

Oefening 3.
Andere volgorde

33 G D/F© C D
œ œ œ œ œ
& œ œ #œ œ œ œ #œ œ
œ œ œ
3 1 8 5

Mineur
37 G‹ D‹/F C D‹

œ œ œ œ œ
& œ œ œ œ
œ bœ
œ œ œ bœ œ
41 G‹ D‹/F C D‹
œ œ œ œ œ
& œ œ bœ œ œ œ œ œ œ
œ œ

Stijgend en dalend in 8ste noten


45 G‹ D/F© C D
œœœ œœœ
& œœœœ œœœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ
œbœ œœ

Vous aimerez peut-être aussi