Vous êtes sur la page 1sur 1

Storm

“Life isn’t about waiting for the storm to be over, it’s


about learning how to dance in the rain.”

"La vida no és tractar d'esperar que la tempesta passi, és


tractar d'aprendre a ballar sota la pluja. "

“There are some things you learn best in calm, and some
in storm.”

"Hi ha algunes coses que s'aprenen millor en calma, i


algunes en la tempesta."

Willa Sibert Cather