Vous êtes sur la page 1sur 14

DANH SÁCH 257 KHÁCH HÀNG ĐÃ MUA CĂN HỘ BẤT ĐỘNG SẢN THE EVERICH

Thống kê | Tỷ lệ
257 257
100.00% 100.00%

STT MÃ CĂN HỘ
01 R1-06-02
02 R1-07-02
03 R1-07-03
04 R1-07-06
05 R1-07-09
06 R1-08-01
07 R1-08-03
08 R1-08-04
09 R1-08-07
10 R1-08-09
11 R1-09-02
12 R1-09-03
13 R1-09-04
14 R1-09-06
15 R1-09-07
16 R1-09-09
17 R1-09-10
18 R1-10-01
19 R1-10-02
21 R1-10-05
22 R1-10-06
23 R1-10-08
24 R1-10-09
25 R1-11-01
27 R1-11-03
28 R1-11-04
29 R1-11-05
30 R1-11-06
31 R1-11-07
32 R1-11-08
33 R1-11-09
34 R1-12-04
35 R1-12-10
36 R1-14-02
37 R1-14-03
38 R1-14-05
39 R1-14-07
40 R1-14-08
41 R1-14-09
42 R1-15-01
43 R1-15-04
44 R1-15-05
45 R1-15-06
46 R1-15-08
47 R1-16-01
48 R1-16-03
49 R1-16-06
50 R1-16-08
51 R1-16-10
52 R1-17-01
53 R1-17-02
54 R1-17-05
55 R1-17-06
56 R1-17-08
57 R1-18-04
58 R1-18-05
59 R1-18-07
60 R1-18-09
61 R1-20-02
62 R1-20-03
63 R1-20-04
64 R1-20-07
65 R1-21-01
66 R1-21-02
67 R1-21-03
68 R1-21-04
69 R1-21-06
70 R1-21-09
71 R1-23-05
72 R1-23-07
73 R1-23-10
74 R2-07-02
75 R2-07-07
76 R2-07-09
77 R2-08-07
78 R2-08-09
79 R2-09-02
80 R2-09-03
81 R2-09-04
83 R2-09-06
84 R2-09-07
85 R2-09-09
86 R2-09-10
87 R2-10-01
88 R2-10-02
89 R2-10-05
90 R2-10-06
91 R2-10-07
92 R2-10-09
93 R2-11-09
94 R2-12-01
95 R2-12-04
96 R2-12-05
97 R2-12-08
98 R2-12-09
99 R2-14-01
100 R2-14-09
101 R2-14-10
102 R2-15-01
103 R2-15-03
104 R2-15-04
105 R2-15-05
106 R2-15-06
107 R2-15-08
108 R2-15-10
109 R2-16-04
110 R2-16-05
111 R2-16-06
112 R2-16-08
113 R2-16-10
114 R2-17-02
115 R2-17-04
116 R2-17-08
117 R2-17-09
118 R2-17-10
119 R2-18-01
120 R2-18-03
121 R2-18-05
122 R2-18-06
123 R2-18-07
124 R2-18-08
125 R2-18-10
126 R2-19-01
127 R2-19-03
128 R2-19-04
129 R2-19-06
130 R2-19-07
131 R2-19-08
132 R2-19-10
133 R2-20-01
134 R2-20-02
135 R2-20-07
136 R2-21-01
137 R2-21-02
138 R2-21-03
139 R2-21-05
140 R2-21-07
141 R2-21-08
142 R2-21-09
143 R2-22-02
144 R2-22-04
145 R2-22-06
146 R2-22-10
147 R2-23-06
148 R2-23-08
149 R2-26-04
150 R1-06-01
151 R1-07-01
152 R1-07-04
153 R1-07-05
154 R1-07-07
155 R1-07-08
156 R1-07-10
157 R1-08-02
158 R1-08-05
159 R1-08-06
160 R1-08-08
161 R1-09-01
162 R1-10-04
163 R1-10-07
164 R1-11-10
165 R1-12-01
166 R1-12-02
167 R1-12-03
168 R1-12-08
169 R1-12-09
171 R1-14-04
172 R1-14-06
173 R1-15-02
174 R1-15-03
175 R1-15-07
176 R1-15-09
177 R1-15-10
178 R1-16-02
179 R1-16-04
182 R1-17-03
183 R1-17-04
184 R1-17-07
185 R1-17-09
186 R1-18-01
187 R1-18-02
188 R1-18-03
189 R1-18-08
190 R1-19-01
191 R1-19-02
192 R1-19-03
193 R1-19-06
194 R1-19-07
195 R1-19-08
196 R1-20-01
197 R1-20-05
198 R1-20-06
199 R1-20-08
200 R1-20-10
201 R1-21-05
202 R1-21-10
203 R1-22-04
204 R1-22-05
205 R1-22-10
206 R1-23-02
207 R1-23-03
208 R1-23-04
210 R1-23-08
211 R2-06-01
212 R2-07-01
213 R2-07-03
214 R2-07-05
215 R2-07-10
216 R2-08-01
217 R2-08-02
218 R2-08-03
219 R2-08-05
221 R2-08-08
222 R2-08-10
223 R2-09-08
224 R2-10-03
225 R2-10-08
226 R2-10-20
227 R2-11-01
228 R2-11-02
229 R2-11-04
230 R2-11-05
233 R2-11-08
234 R2-11-10
236 R2-12-06
239 R2-14-03
240 R2-14-04
241 R2-14-05
242 R2-14-06
243 R2-14-07
244 R2-14-08
245 R2-26-02
246 R2-26-03
247 R2-26-05
249 R2-26-09
250 R2-17-03
252 R2-17-07
253 R2-18-02
254 R2-18-04
255 R2-18-09
256 R2-19-02
257 R2-19-09
258 R2-20-05
259 R2-20-08
260 R2-20-09
261 R2-20-10
263 R2-21-10
264 R2-22-01
265 R2-22-05
266 R2-22-07
267 R2-22-08
268 R2-22-09
269 R2-23-01
270 R2-23-02
271 R2-23-03
272 R2-23-04
273 R2-23-10
HÀNG ĐÃ MUA CĂN HỘ BẤT ĐỘNG SẢN THE EVERICH TẠI THÀNH PHỐ HCM

257 257
100.00% 100.00%

HỌ VÀ TÊN CHỦ CĂN HỘ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG


Trần Tú Duyên 0902.393.989(Hồng)
Hoàng Anh Tôn 0902.459.398
Thái Thị Hồng Vân 0983.900.700
Nguyễn Thị Trường Cửu 0909.694.890
Trương Tú Nhi 0903.857.069
Đỗ thị Kim Loan 0913.812.290
Phan Khắc Trừng 0903.840.009
Bùi Thị Thanh Trang- Bùi Thị Thanh Trâm 0908.592.906-0902.356.575
Lê Thị Thúy Nga 0903.844.134-0938.168.578
Lê Thị Thúy Nga 0903.844.134-0938.168.578
Châu Nghĩa Phong 0903.831.719
Nguyễn Văn Linh 0908.190.124
Trần Thị Vân Anh- VPĐD Lalani Steel 0913.924.635
Nguyễn Thị Mai Anh 0958.870.789
Hoàng Thị Thanh Nhàn 0903.493.569
Ngô Mai Duyên 0903.804.041
Trần Ngọc Sương- Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 0903.612.020
Đỗ thị Kim Loan 0913.812.290
Nguyển Tấn Phong 0903.877.855
Trần Thị Hồng Vân 0903.807.951
Trần Lê Thị Mai 903,817,181
Bùi Văn Khá 0903.930.416-0918.451.847
Đặng Hoàng Lộc- Đặng Kim Ngân ( Thuê) 0909.094.848,0917.382.248
Thái Thị Hồng Vân 0983.900.700
Nguyễn Ngọc Hùng 0935.852.230
Lê Hồng Vân 0903.702.017
Lê Diễm Hương 0908.553.555
Nguyễn Dũng Minh 0903.701.641
Châu Huệ Cẩm 0913.926.665
Nguyễn Thị Loan 0903.366.424
Trần Bội Hà 0903.377.823
Nguyễn Sơn 0913.114.424
Đỗ Thị Quỳnh Hoa 0903.991.990
Lai Thị Hoàng Phương- Chị Trang 0908.823.783
Võ Hữu Nghĩa 0913.748.802
Nguyễn Thị Kim Dung 0908.467.997
Lý Bửu Quyên 0903.833.381
Nguyễn Hồng Điệp 0988.517.702-0953.339.159
Nguyễn Thị Cẩm Vân- Quỳnh Trang 0903.160.999-0973.933.839
Đặng Thị Thanh Hiền 0908.288.488-0903.826.618
Nguyễn Ngọc Tân 0903.917.720
Hứa Vĩ Hòa 0909.812.888
Phúng Quý Quyền 0903.871.260
Võ Thị Minh Nguyệt- Chú Nhân 0908.756.388
Lâm Tăng Sại 0903.916.146
Lâm Tăng Sại 0903.916.146
Phạm Thị Minh Phúc 0918.071.927
Huỳnh Thị Mỹ Lệ 0903.848.939- 0903.754.224
Tăng Tuyết Hạnh 0913.927.928
Tiêu Hữu Quốc 0903.951.228-0909.292.778
Lê Anh Dũng 0958.871.247
Nguyễn Kim Bích 0989.002.265
DƯơng Ngọc Vân 0903.662.311-0903.732.525
Phạm Bảo Khanh (Mua lại) A.Khanh: 0903.716.242
Laại Thị Thu Thảo 0903.373.229
Ngô Thiếu Anh 0909.640.273/6261.0958
Nguyễn Minh Phương- Trần hữu Lộc 0903.904.698-0903.310.019
Trương Hoài Vũ 0919.421.960
Huỳnh Vị Kiệt- Trần Thanh Quyên- Chủ hộ mới A. Hóa A.Hóa:0918.188.818-0903.812.282
Nguyễn Hải Minh 0903.905.047-0903.718.244/5411.9779-3833.2643
Nguyễn Đức Minh 0903.926.855
Nguyễn Văn Thịnh 0913.237.297
Phạm Văn Sang- Bành Minh Phụng 0918.906.998-0903.909.918
Nguyễn Duy Khải- Trần Văn Tâm 0908.904.591
Võ Lợi 0903.725.152
Lâm Thị Hồng Sa 0918.386.868
Trần Công Định- Nguyễn Thị Bích Liên 0908.102.820-0909.337.366
Nguyễn Thị Nam 0903.758.992
Nguyễn Lê Duy- Nguyễn Huy Hùng 0918.496.464-0918.700.700
Cô Cẩm Vân- Đái Phạm Vân Đào 0909.771.341
Nguyễn Nhựt 0903.804.041
Trương Thị thùy Hương 0903.929.222
Huỳnh Anh Quốc- Mr Sitthichai Parin Yanusorn thuê 0909.293.231-0978.977.694
Nguyễn Bách Khoa 0903.823.262
Huỳnh Thị Ngọc Giao- Lê Tấn Huy 0907.777.788-0903.307.939
Nguyễn Thị Ngọc Minh 0918.418.685
Huỳnh Thị Mỹ Lệ 0903.754.224
Nguyễn Tố Loan- Khách thuê: Chị Trâm 0982.317.645-0909.119.350(chị Trâm)
Đặng Thị Thanh Hiền 0908.288.488-0903.826.618
Ngô Xuân Vân 0909.292.778
Lương Thể Hà 0903.752.736
Tăng Tuyết Phấn 0908.626.626
Đặng Trung Dũng 0903.693.699
Phan Thị Hoa- Chị Vân 0945.272.135-01996903452
Nguyễn Tiến Công- A.Tuấn 908.017979
Lâm Tô Li Đa 0919.558.343
La Huệ Văn 0903.853.032-0913.976.370
Trần Thị Bích Ly 0907.706.789
Hoàng Thị Thanh Nhàn 0906.118.889
Đỗ Thị Kim Loan 0913.812.290
Đinh Tố Hoa 0912.55 66 77
Nguyễn Thị Liễu 0903.033.453
Lê Hồng Vân 0903.339.479
Nguyễn Ngọc Trinh 0903.755.163
Lê Quang Tuyên 0903.823.629
Lý Bữu Quyên 0903.833.381
Cho Jong Sul- Ái Sa 0902.773.808
Ng Shu Wah- Cao Thị Kim Thương 076.685.284
Cao Đăng Bính 0902.522.558
Trần Lê Duy Công 0934.666.345
lê Minh Giám 0983.725.924
bùi Văn Dũng 0903.948.587
Wu Wood Ming- Nguyễn Thị Thu Hằng 0932.369.324
wu Wood Ming 0913.865.515
Hang Siao ly- Anh Hùng 0938.881.768-0903.911.739
Đồng Qung Duyên- Lê Thị Thanh Huyền 0903.742.394-0989.775.686
Phạm Thị Mỹ Hạnh 0913.832.238-0903.605.094
Trần Thị Mỹ Đức 0903.900.699
Trần Thị Niệm 0918.151.106
Võ Thị Diễm Trâm 0903.715.709
Nguyễn Hồng Hà 0937.776.983
Nguyễn Quý Hiếu 0903.733.575-0909.258.369
Nguyễn Thị Phương 0912.193.922 (A.Thành)
Trần Triệu Lan- Phan Thị Thu Hà 0903.031.308-0903.733.820
Dương Thanh Tú- Hồ Quang Lâm 0903.221.129
Lê Trung Thành- Nguyễn Quang Sáng (uy quyền) 0912.620.077
Lê Thị Bảo Trâm 0903.943.903
Trương Hoài Vũ 0919.421.960
Lương Ngân Hương- Lương Ngân Phụng 0909.586.288-0903.330.618
chung Tư Nữ- diệp Xồn Khén 0903.806.465
Nguyễn thị Kim Trinh 0903.719.190
Arnsdorff My 0913.158.059- 0903.918.070( C.Phụng)
Nguyễn thị Kim Trinh 0903.719.190
Phạm Bảo Anh- Contact với Ms Phan Bảo Vi 0913.929.317-0903.680.203
Đồng thị Lan Anh 0909.409.999
Nguyễn Thị Hường 0903.849.189
Nguyễn Quang Tuyến- Nguyễn thị Kiều 0913.467.117-0913.406.161
Phùng Quốc Minh- Ngọc 0918.099.663-0908.816.630
Đặng Đình Huy- Chị trang 0908.823.783
Thái Minh- Hoàng Lê Thúy Phượng 0913.582.995
Wu Wood Ming 0913.865.515
Võ Công Tuấn 0915.999.800
Nguyễn văn Kịch- Huỳnh Thị Ngộ 0903.823.469
Nguyễn văn Kịch- Huỳnh Thị Ngộ 0903.823.469
Thoong A Cầu 0903.057.059/3830.3159
lê Minh Giám 0983.725.924
lê Minh Giám 0983.725.924
Hứa Vĩ Hòa 0909.812.888
Lê Thị Bảo Trâm- Trương quốc Tuấn 0903.943.903-0903.702.829
Huỳnh Tấn Trung 0902.457.264-0913.150.130
Nguyễn thị Kim Trinh 0903.719.190
Nguyễn thị Kim Trinh 0903.719.190
Đoàn Nam 0903.841.035-0903.800.141
Lin- Tai Pin 0903.703.457/3875 2474
Trịnh Xuân Sơn 0918.656.999
Cty Phát Đạt 0912.125.197
Võ Thị Thiện Mỹ 090.370.8162
Cty CP Cửu Long Nguyễn Quý Thắng 090.385.3139
Trân Thu Thủy- Trần Lê Duy 090.385.3139
Võ Hùng Thái Thụy- Trần Thị Thúy Loan 098.851.9419
Cty Đông Phương Nam- Đào Thị Thu Hà 091.208.3288
Lê Tấn Quốc 090.868.8789
Nguyễn Anh Huy 091.392.3343
Hồ Quang Lâm 093.905.5189
Đào Thị Thu Hà 091.208.3288
Cty TNHH VC Du Học Thế Kỷ- Ngô Văn Chiến 090.386.7589
Lê Thị Mỹ Thanh- Lê Tấn Linh- Cty NGố Minh Hoàng 098.342.1111
Nguyễn Thị Mai Anh 095.887.0789
Nguyễn Thị Huỳnh Trang 097.313.6456
Cty gạch Thanh Bình- Trần thị Hồng Vân 090.380.7951
Lê Minh Tuệ 098.910.6929
Trần Gia Kiệt 090.876.8669
Lê Nguyễn Nhật Minh 090.313.8390
Nguyễn Chí Linh 090.904.4440
Nguyễn Ngọc Quý 090.362.2280
Trâần Thị Hồng Vân 090.380.7951
Phan Kiệt 091.348.2345
Hoàng Duy Thiện 091.826.0944
Hồ Tấn Nguyên 095.557.5319
Nguyễn Thị Mai Anh 095.887.8078
Đoàn Hoài Giang 091.156.6925
Nguyễn Thái Hòa 090.368.8244
Phạm Văn Tuyền 090.335.3699
Đặng Thị Liên 091.312.7569
Vũ Trần Minh Tú 0121.218.8789
Nguyễn Vinh Long- Nguyễn Thị Hằng 0126.337.0699
Nguyễn Thị Minh Tâm 090.866.9555
Nguyễn Khánh Ngọc 090.914.9917
Nguyễn Văn Tấn 091.392.8841
Lế Quốc Duy 091.999.3999
Lê Minh Dũng 090.370.5195
Trương Thị Nhi 091.391.9524
Phạm Thị Châu Loan 090.869.6374
Thái Châu 090.384.8938
Nguyễn Thị Ngọc Ngân 090.254.4174
Ong Huệ Anh 090.397.2328
Lê Thị Mai Linh 090.697.2724
Nguyễn Thị Nhung 08.38.962.496
Choi Koon Nam 090.993.3933
Nguyễn văn Thịnh 090.372.8894
Đỗ Thanh Hải 091.312.4964
Ngô Thị Thu Trang 093.820.0689
Nguyễn văn Nhập- Võ Thị Thanh 090.369.6699
Kao Huy Chương 090.380.2800
Ngô Trịnh Nghiệp- Lợi Mỹ Nghi 090.988.8288
Trâần Ngọc- Tabata Satoshi 091.992.8168
Lâm Vĩnh Hồng 091.312.5008
Trâần Thị Thảo Trang 091.368.2868
Vòng Gia Minh 090.252.5972
Lê Hoàng Sơn 090.333.6676
Hưuang Hi Mai 0125.662.1992
Lê Đức An 090.383.5287
Nguyễn văn Nuôi 091.388.5429
Nguyễn Huệ 098.388.8901
Nguyễn Đức Hữu 090.692.9271
Lê Ngọc Thế Phiệt- Trần Tôn Nữ Nguyên Hồng 091.371.8894
Ngô Viết Bôn- Trần Tôn Nữ Nguyên Hiền 091.971.0338
Nguyễn Thị Mai Anh 095.887.0789
Nguyễn thị Phương Dung 090.971.1712.
Nguyễn văn Minh 090.381.5511
Nguyễn thị Nhung 090.390.9363
Trịnh Kỳ Tân 090.825.6898
Hà Chấn Cang 090.384.4528
Ngô Thanh Như- Lê Thị Minh Tâm 090.370.7094-093.770.7094
Nguyễn Trung Luân- Nguyễn Thị Đoan Trang 090.384.8109
Nguyễn Thị Thanh Vân 091.989.2222
Thái Châu 090.384.8938
Lê Minh Huy 091.392.2584
Châu Quốc Cường- Nguyễn Thị Lan 090.339.3223
Hoàng Thị Thanh Nhàn 098.987.4466
Dương Khôn Mạnh- Vũ thị Liên 097.984.8183
Nguyễn Thị Thanh Thảo 090.908.8809
Lê Bạch Liên 090.393.8498
Nguyễn Thị kim Loan Chị Liên:090.376.1198
Giàng Tú Thền 095.828.8978
lâm Chí Hào- Lo Bội Thanh 090.370.0996
Phan Thị Tuyết Lan 090.856.7582
Lê Đức Sơn 090.370.8068
Vũ Thanh Hà 090.667.3388
Linda Ly 0126.788.2360
Triệu thị Tâm- Chị Hương 090.390.6038-090.371.0464-098.627.9098
Võ Thị Hồng Thúy 091.877.5125
Nguyễn Văn Tiến- Triệu Thị Thúy Trinh 091.909.8919
Trần Tuấn Hùng 090.360.5094
Lợi Thục Phấn 090.396.7711
Lê Thanh Long 091.819.1956
Wong Yaw Wa 090.399.5333
Công Tằng Tôn Nữ Ngọc Minh- Duperier Claude 090.398.2014
Xuan Xanh VoLaurie 093.881.7745
Đặng Hoàng Phi Vũ 090.368.1333
Nguyễn Trung Bắc 090.382.8523
Nguyễn Tuấn Anh 090.883.8389
Nguyễn Thị Huế 098.904.1545
Trâần Huy Lệ 091.838.0612
Sio Hock Chan 090.374.0208
Trương Thanh Đạt 090.370.7323
Nguyễn Viĩnh Khiêm 090.392.6239
Nguyễn Trần Quốc Đăng 090.899.7309
Chang Hu- Tu 090.884.9688
Chang Hu- Tu/ Chou 090.884.9688
Nguyễn Thị Hồng Hạnh/ Thiện Cảm 090.927.2299
Nguyễn Thị Thu Hương 090.296.5096
Châu Văn Hiền 090.697.0236
Ngô Thị Mỹ Lệ 090.344.5088
Trương Thanh Đạt 090.370.7323
Nguyễn Tiến Lâm 091.392.8875
Lê Minh Tuệ- Nguyễn Phước Bích Liên 098.910.6929
không bắt máy
đang nhậu
không liên lac được
không bắt máy

Vous aimerez peut-être aussi