Vous êtes sur la page 1sur 12

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI i AUTOMATYKI PŁ liczba grup niepotwierdzona do 1.03.

2010
Rok akademicki 2010/11 studia dzienne pierwszego stopnia. Plan dla grup laboratoryjnych (do 20 stud.).Aktualny od 07.03. Opublikowany 09.03.2011 16:28:11

grupy 1B 2A1 2A2 2A3 2A4 2A5 2A6 2A7 x1/x2


W planie przyjęto zamiast oznaczeń budynków WEEIA prefiksy-cyfry identyfikujące.
do 20 stud grupa 30 stud Ponowny podział grup opiekun dr inż. M.Felczak Elektronika i tele komunikacja
E (brak prefiksu) A10 i A12 - Budynki Głowne
P 8:15 Analiza matematyczna Metrologia .elektryczna i elekt roniczna t.1-7 Ergonomia i zasady bezpieczn ej pracy t.8-15 28.02 / 07.03
2E A11 – „mały Elektryczny” siedziba i15 i k26
O 9:15 w,E103 w, E2 14.03 / 21.03
3E C3 – „Akwarium” – siedziba : i12 Zakład elektrotechniki teoretycznej (ZET),
N 10:15 Analiza matematyczna WdE x1/ MEiE x2 MEiE x1/WdE x2 ć, 4E415 Układy cyfrowe Podstawy progr. Podstawy progr. ć, 3E40 Obwody el 28.03 / 04.04 i13 Zakład techniki sterowania (ZTS),
I 11:15 ć,E103 l, 4E414/E121 l,E121/4E414 ć, 3E40 Obwody elektryczne l, E108 l, E109 ć, 4E415 Układy cyf 11.04 / 18.04 i15 Zakład elektrowni (ZE) i Zakład trakcji elektrycznej (ZTE)
E 12:15 ć,E103Wstęp do analizy m Języki obce 09.05 / 16.05 4E B9 – Budynek Trzech Wydziałów (“Lodex”) siedziba i16 i k27
D 13:15 SPNJO 23.05 / 30.05 5E B18 – Budynek Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych k25
Z 14:15 Podstawy psychologii i socjologii 06.06 / 13.06
I 15:15 w, E1 20.06 / -------
A 16:15 poza planem
Ł 17:15 25.04
E 18:15 02.05
K 19:15
W 8:15 01.03 / 08.03
T 9:15 15.03 / 22.03
O 10:15 29.03 / 05.04
R 11:15 w, E1 Podstawy programowania 12.04 / 19.04
E 12:15 w, E1 Obwody elektryczne 10.05 / 17.05
K 13:15 ć E103 Obwody elektryczne ć,E104 Układy cyfrowe 24.05 / 31.05
14:15 Analiza matematyczna 2 07.06 / 14.06
15:15 w, E1 21.06 / -------
16:15 poza planem
17:15 w,E103 Prawo inżynierskie 26.04 E9,E9 PLC
18:15 Fizyka 03.05
19:15 l, CMF B.A3 E8
Ś 8:15 Wychowanie fizyczne Laboratorium inżynierii materiał. x1 Laboratorium inż. mat 02.03 / 09.03
R 9:15 Studium wychowania fizycznego l,E8 i12 ZMat l,E8 i12 ZMat x2 16.03 / 23.03
O 10:15 ć,3E40 Wstęp do analizy m Laboratorium inżynierii materiał. x1 Laboratorium inży nierii materiał. x2 Wychowanie fizyczne 30.03 / 06.04
D 11:15 ć,3E40 Obw.elektr. l,E8 i12 ZMat l,E8 i12 ZMat Studium wychowania fizycznego 13.04 / 20.04
A 12:15 Technol.informac. Analiza matematyczna 2 Analiza matematyczna 2 WdE x1/ MEiE x2 04.05 / 11.05
13:15 l, E501 ć, 3E40 ć, E102 l, 4E414/E121 18.05 / 25.05 E10 – k23 l.EMC
E121 –k27 ZMet
14:15 Analiza matem. 01.06 / 08.06 2p: i12 ZMet
15:15 ć, E104 15.06 / ------- 3p:E309,310,311
16:15 poza planem
17:15 27.04
18:15 Na terenie Kampusu A znajduje się ponadto :
19:15 1. A2 – Budynek Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności
2. A19 – Budynek Wydziału Mechanicznego (zajęcia grup 8C w i8)
C 8:15 03.03 / 10.03 3. A20 – Budynek Wydziału Mechanicznego (zajęcia grup 2G w k15)
Z 9:15 17.03 / 24.03 4. A22 – Budynek Wydziału Mechanicznego (zajęcia grup 4C w k12)
W 10:15 Podstawy informatyki Podstawy progr. Podstawy progr. Analiza matematyczna 2 31.03 / 07.04 5. A33 - Bud.nek Wydziału Techn.Włókna i T.M. (zajęcia grup 2H i 8B)
A 11:15 l, E107/E108 l, E109 l, E110 ć, 3E40 ć 3E42 Obwody elektryczne 14.04 / 28.04 Na terenie Kampusu B znajduje się :
1. B17- Budynek Instytutu Papiernictwa – lab. k27 (zajęcia grup 2D, 4E i
R 12:15 Algebra Podstawy progr. Podstawy progr. WdE x1/ MEiE x2 MEiE x1/WdE x2 Podstawy progr. 05.05 / 12.05
8A50)
T 13:15 w/ć,E105 l, E109 l, E108 l, 4E414/E121 l,E121/4E414 l, E311 19.05 / 26.05 2. B24 – Budynek Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (SPNJO)
E 14:15 Wpr.do współcz.inżynierii 02.06 / 09.06
K 15:15 w,E105 16.06 / -------
16:15 poza planem
17:15 21.04
18:15
19:15
P 8:15 Układy cyfrowe 04.03 / 11.03
I 9:15 w, 4E416 18.03 / 25.03
Ą 10:15 Podstawy informatyki w, 4E416 Wstęp do elektroniki 01.04 / 08.04
T 11:15 w,E106 ć, 4E415 Układy cyfrowe 15.04 / 29.04
E 12:15 w,E106 Fizyka WdE x1/ MEiE x2 MEiE x1/WdE x2 06.05 / 13.05
K 13:15 Metodyka studiowania l, 4E414/E121 l,E121/4E414 20.05 / 27.05
14:15 w, E106 03.06 / 13.06
15:15 17.06 / -------
16:15 poza planem
17:15 22.04 Oznaczania budynków WEEIiA oraz rozmieszczenia aud na terenie Kampusu C
18:15 Poza terenem Uczelni znajduje się Basen (YMCA) (zajęcia sem.4)
19:15
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI i AUTOMATYKI PŁ liczba grup niepotwierdzona do 1.03.2010
Rok akademicki 2010/11 studia dzienne pierwszego stopnia. Plan dla grup laboratoryjnych (do 20 stud.).Aktualny od 07.03. Opublikowany 09.03.2011 16:28:11
grupy 2B1 2B2 2B3 2B4 2C1 2C2 2C3 2C4 2C5 x1/x2
do 20 stud Ponowny podział grup dr inż.J.Bek Elekt rotechnika Ponowny podział grup opiekun dr inż.J.Ka cerka Automatyka i Robotyka
P 8:15 Podstawy program Podstawy program 28.02 / 07.03
O 9:15 l, 3E403 l, 3E402 14.03 / 21.03
N 10:15 Podstawy programowania t.2-8 28.03 / 04.04
I 11:15 w, E5 11.04 / 18.04
E 12:15 Języki obce 09.05 / 16.05
D 13:15 SPNJO 23.05 / 30.05
Z 14:15 Zarzadzanie zasobam i ludzkimi MEE x1 MEE x2 Lab.inż.mater.x1/WdE x2 TTD x1/ Lab.inż.mater. x2 TTD x2 06.06 / 13.06
I 15:15 w, E5 l,i12 ZMet l,i12 ZMet l,E8 i12Zmat/211 B.B17 l, 3E402 /E8 i12 ZMat l, 3E402 20.06 / -------
A 16:15 Techniki tworzenia dokumentacji (TTD) t.1-7 poza planem
Ł 17:15 w, E5 25.04
E 18:15 02.05
K 19:15
W 8:15 MEE x1/WdE x2 WdE x1/ MEE x2 Mechanika i wytrzymałość materiałów x1 Mech.i wytrz.mater 01.03 / 08.03
T 9:15 l,i12 ZMet/4E414 l, 4E414/ i12 ZMet l, k12 Bud.A22 l,k.12 B.A22 x2 15.03 / 22.03
O 10:15 Podstawy progr. Podstawy progr. Analiza matematyczna Analiza matemat.2 29.03 / 05.04
R 11:15 l, i14 132 l, i14 133 ć, E105 ć,E103 Obwody elektryczne 2 ć, E102 12.04 / 19.04
E 12:15 Metrologia elekt.i.elektron. (MEE)t.1-7 Ergonomia i zasady bezp.pracy t.8-15 Analiza matematyczna 2 10.05 / 17.05
K 13:15 w, E5 w, E2 24.05 / 31.05
14:15 Analiza matematyczn a 2 Metrologia el.i elektro niczna (MEE) t.1-7 Ergonomia i zasady bezpieczn.pracy t.8-15 07.06 / 14.06
15:15 w, 4E416 w, E5 21.06 / -------
16:15 E – Budynek Główny A10 i A12 Podstawy program poza planem
17:15 2E – Bud. A11 l, 3E403 26.04
18:15 3E – Bud. C3 (AKWARIUM) 03.05
19:15 4E – Bud. B9 (LODEX)
Ś 8:15 Podstawy rysunku te chnicznego t.1-7 5E – Bud.B18 MEE x1/ TTD x2 MEE x2 02.03 / 09.03
R 9:15 w, E1 6E – Bud.C6 l, i12 ZMet/3E402 l, i12 ZMet 16.03 / 23.03
O 10:15 Wychowanie fizyczne Mechanika i wytrzymałość materiałów 30.03 / 06.04
D 11:15 Studium wychowania fizycznego w, E2 13.04 / 20.04
A 12:15 w, E5 Mechanika i wytrzym ałość materiałów Wychowanie fizyczne 04.05 / 11.05
13:15 w, E5 Obwody elektryczne 2 Studium wychowania fizycznego 18.05 / 25.05
14:15 Podstawy rysunku Podstawy rysunku MEE x1/WdE x2 WdE x1/ MEE x2 WdE x1 WdE x2 Analiza matematyczna 2 01.06 / 08.06
15:15 l, i14 132 l, i14 102b l,i12 ZMet/4E414 l, 4E414/ i12 ZMet l, 211 B.B17 l, 211 B.B17 ć, 3E40 15.06 / -------
16:15 poza planem
17:15 27.04
18:15
C 8:15 ć,3E40 Obwody elekt ryczne 2 ć,3E42 Mechanika L.inż.mater.x2
Z 9:15 ć, 3E40 Mechanika ć,3E42 Obwody elekt ryczne 2 l,E8 i12 Zmat 03.03 / 10.03
W 10:15 Laboratorium inżynierii materiał. x1 Podstawy rysunku Podstawy progr. Laboratorium inżynierii materiał. x2 Mechanika,wytrzyma łość materiałów 17.03 / 24.03
A 11:15 l,E8 i12 ZMat l, i14 102b l, i14 133 l,E501 l, k12 Bud.A22 t.1-7 ć,E105 Obwody elektr.2 31.03 / 07.04
R 12:15 Analiza matematyczna 2 Podstawy progr. w, E5 Obwody elektryczne 2 14.04 / 28.04
T 13:15 ć, 3E40 l, i14 102b ć,3E42 Obwody elektryczne 2 05.05 / 12.05
E 14:15 w, 4E415 Wstęp do elektroniki (WdE) TTD x2 TTD x1 19.05 / 26.05
K 15:15 Analiza matem 2 l, 3E402 l, 3E402 02.06 / 09.06
16:15 ć, 3E40 16.06 / -------
17:15 poza planem
18:15 21.04
19:15
P 8:15 Podstawy rysunku 04.03 / 11.03
I 9:15 l, i14 132 w, E5 Wstęp do elektroniki (WdE) 18.03 / 25.03
Ą 10:15 Laboratorium inżynierii materiał. x1 Podstawy psychologii i socjologii 01.04 / 08.04
T 11:15 l,E8 i12 ZMat w, E5 15.04 / 29.04
E 12:15 Podstawy program WdE x1 MEE x1/WdE x2 06.05 / 13.05
K 13:15 Podstawy programow ania l, 3E403 l, 211 B.B17 l, i12ZMet/211 B.B17 20.05 / 27.05
14:15 w, E1 Podstawy program 03.06 / 13.06
15:15 l, 3E403 17.06 / -------
16:15 poza planem
17:15 22.04
18:15
19:15
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI i AUTOMATYKI PŁ liczba grup niepotwierdzona do 1.03.2010
Rok akademicki 2010/11 studia dzienne pierwszego stopnia. Plan dla grup laboratoryjnych (do 20 stud.).Aktualny od 07.03. Opublikowany 09.03.2011 16:28:11

grupy 2D1 2D2 2D3 2D4 2D5 2D6 2D7 2D8 x1/x2
do 20 stud Ponowny podział grup opiekun dr inż. W.Staszewski Informatyka
P 8:15 MEE x1 MEE x2 28.02 / 07.03
O 9:15 ć,3E40 Obwody elektryczne l, i12 ZMet l, i12 ZMet 14.03 / 21.03
N 10:15 Metrologia elektryczna i elektro niczna (MEE) Ergonomia i i zasady bezpieczn ej pracy 28.03 / 04.04
I 11:15 w, E1 t.1-7 t.8-15 11.04 / 18.04
E 12:15 Języki obce 09.05 / 16.05
D 13:15 SPNJO 23.05 / 30.05
Z 14:15 Podstawy program. Podstawy program. ć, E105 Algorytmy i strukt.danych ć,E103 Obwody elektryczne 06.06 / 13.06
I 15:15 l, E108 l, E109 ć, E6 Algorytmy i struktury danych ć,E103 Obwody elektryczne 20.06 / -------
A 16:15 Podstawy psychologii i socjologii poza planem
Ł 17:15 w,E1 25.04
E 18:15 02.05
K 19:15
W 8:15 01.03 / 08.03
T 9:15 15.03 / 22.03
O 10:15 Algorytmy i struktury danych 29.03 / 05.04
R 11:15 w, E2 12.04 / 19.04
E 12:15 ć, E105 Algorytmy i struktury danych ć,E103 Obwody elektryczne 10.05 / 17.05
K 13:15 w, E1 Obwody elektryczne 24.05 / 31.05
14:15 Podstawy programowania 1,2 07.06 / 14.06
15:15 w, E2 21.06 / -------
16:15 E – Budynek Główny A10 i A12 ć, E106 Algorytmy i struktury danych poza planem
17:15 2E – Bud. A11 26.04
18:15 3E – Bud. C3 (AKWARIUM) 03.05
19:15 4E – Bud. B9 (LODEX)
Ś 8:15 5E – Bud.B18 02.03 / 09.03
R 9:15 6E – Bud.C6 16.03 / 23.03
O 10:15 Matematyka dyskretna 30.03 / 06.04
D 11:15 ć, 3E42 13.04 / 20.04
A 12:15 WdE x1/MEE x2 MEE x1/WdE x2 Podstawy program. Podstawy program. Wychowanie fizyczn e 04.05 / 11.05
13:15 l, 211 B.B17/i12 ZMet l,i12 ZMet/ 211 B.B17 l, E110 l, E107 Studium wf 18.05 / 25.05
14:15 Wychowanie fizyczne 01.06 / 08.06
15:15 Studium wychowania fizycznego 15.06 / -------
16:15 WdE x1 WdE x2 poza planem
17:15 l, 211 B.B17 l, 211 B.B17 27.04
18:15
C 8:15 03.03 / 10.03
Z 9:15 w, E1 Wstęp do elektroniki (WdE) 17.03 / 24.03
W 10:15 Podstawy program. Wstęp do e-niki x1 Wstęp do e-niki x2 31.03 / 07.04
A 11:15 l, E311 l, 211 B.B17 l, 211 B.B17 14.04 / 28.04
R 12:15 Podstawy program. 05.05 / 12.05
T 13:15 l, E110 19.05 / 26.05
E 14:15 Podstawy program. Podstawy program. 02.06 / 09.06
K 15:15 l, E110 l, E108 16.06 / -------
16:15 poza planem
17:15 21.04
18:15
19:15
P 8:15 Fizyka 2 x1 Fizyka 2 x2 Matematyka dyskretna MEE x1 MEE x2 04.03 / 11.03
I 9:15 l,E8 l,E8 ć, E102 l, i12 ZMet l, i12 ZMet 18.03 / 25.03
Ą 10:15 Matematyka dyskretna 01.04 / 08.04
T 11:15 w, E1 15.04 / 29.04
E 12:15 Matematyka dyskretna Fizyka 2 x1 Fizyka 2 06.05 / 13.05
K 13:15 ć, E103 l,E8 l,E8 20.05 / 27.05
14:15 Matematyka dyskretna MEE x1 MEE x2 Wstęp do e-niki x1 Wstęp do e-niki x2 03.06 / 13.06
15:15 ć, E104 l, i12 ZMet l,i12 ZMet l, 211 B.B17 l, 211 B.B17 17.06 / -------
16:15 poza planem
17:15 22.04
18:15 04.06
19:15
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI i AUTOMATYKI PŁ liczba grup niepotwierdzona do 1.03.2010
Rok akademicki 2010/11 studia dzienne pierwszego stopnia. Plan dla grup laboratoryjnych (do 20 stud.).Aktualny od 07.03. Opublikowany 09.03.2011 16:28:11

grupy 2E1 2E2 2E3 2E4 2E5 2F (7 grup laboratoryjnych ok.15 st.) 2G1 2G2 2H1 2H2 2H3 2H4 3B x1/x2
do 20 stud Transport WEEIAInżynieria Bezp. Pracy Ponowny podział dr A.Wawszczak Energetyka Ponowny podział grup opiekun mgr M.Lefik Mechatronika
P 8:15 Statystyka i probabilistyka t.1-7 Mechanika techniczna t.1-7 28.02 / 07.03
O 9:15 w, E2/l,2E215 3E ZTE 2E101/2 t.8-15 3grupy l,k12 B.A22/l,k15B.A20 Termodynamika t.8-15 14.03 / 21.03
N 10:15 Podano tylko zajęcia na WEEIA w,E106 Statystyka dla i nżynierów. (SdI) t.1-7 Technologia inform WdE x1 Urządzenia elektryczne 28.03 / 04.04
I 11:15 Plan opracowuje WIPOŚ (W10) l, k15 B.A20 Termodyn amika techn. t.8-15 l, i14E102b l, 211 B.B17 w, 2E418 11.04 / 18.04
E 12:15 Podano tylko z ajęcia na WEEI A opiekun dr S. Barański opiekun dr inż.T.Piotrowski Języki obce 09.05 / 16.05
D 13:15 Plan opracowuje W.Mech. (4 stud. z WEE IiA) SPNJO 23.05 / 30.05
Z 14:15 Statystyka i probabilistyka t.1-7 w,E106 Obwody elektryc zne WdE x1/MEiE x2 Inżynieria mater.2 Technologia inform Technologia inform Urządzenia elektryczne 06.06 / 13.06
I 15:15 l,2E215 3E ZTE 2E101/2 t.8-15 4grupy ć,E106 Obwody elektryc zne l, 211 B.B17/E121 l,4E117 l, i14E102b l, i14E132 t.1-10 20.06 / -------
A 16:15 Inżynieria materiało wa 2 t.1-8 l,k26 B.A12 poza planem
Ł 17:15 w,4E416 25.04
E 18:15 02.05
K 19:15
W 8:15 Termodynamika techni czna (zapisy) t.8-15 w,E2 Metrologia el ektryczna i elektro niczna (MEiE) 8:00-8:45 Basen YMCA 01.03 / 08.03
T 9:15 l, k15 B.A20 Mechanika techniczna (MT) 15.03 / 22.03
O 10:15 Podstawy informatyki w, w34 p.3 B.A33 Maszyny elektryczne 29.03 / 05.04
R 11:15 w,2E418 ć,E106 Podst.elektr otechniki p, i14 12.04 / 19.04
E 12:15 Ergonomia i zasady bezpiecznej pracy t.1-7 ć E106 Podstawy elek MEiE x1/WdE x2 WdE x1/MEiE x2 ć E106 Podstawy elek Metrologia el.i el.1 10.05 / 17.05
K 13:15 w, 2E216 ć,w35 B.A33 MT l, E121/211 B.B17 l, 211 B.B17/E121 ć,w35 B.A33 MT 24.05 / 31.05
14:15 Fizyka 2 Mech.techniczna Mech.techniczna Mech.techniczn. Inżynieria mater.2 l, i12 ZMet 07.06 / 14.06
15:15 l CMF B.A3 t.1-5 t.6-10 t.11-15 l,4E117 21.06 / -------
16:15 l,245 B.A33 l,245 B.A33 l,245 B.A33 poza planem
17:15 26.04
18:15 03.05
19:15
Ś 8:15 Analiza matematyczna Wychowanie fizyczne Teoria obwodów 02.03 / 09.03
R 9:15 E – Budynek Głó wny A10 i A12 w/ć, E103 Studium wychowania fizycznego w, 3E i12 ZET ssem 16.03 / 23.03
O 10:15 2E – Bud. A11 Termodynamika techni czna Analiza matem Analiza matem Maszyny elektryczne 30.03 / 06.04
D 11:15 3E – Bud. C3 AKWARIUM) w, E103 ć, E102 ć, w35 p.3.B.A33 MT ć, E102 w,i14 ssem 13.04 / 20.04
A 12:15 Tech.infor.2 Tech.infor.2 4E – Bud. B9 LODEX) ć, E103 Termodyn amIka techniczna Analiza matematyczna Teoria pola el-mgt. 04.05 / 11.05
13:15 l,2E101 l,2E102 5E – Bud.B18 w,E103 Metrologia elektr.i elektroniczna (MEiE) w, E2 w,E104 18.05 / 25.05
14:15 Tech.infor.2 6E – Bud.C6 Wychowanie fizyczne Analiza matematyczna MEiE x2 ć,E103 Teor.obwodów 01.06 / 08.06
15:15 l,2E101 Studium wychowania fizycznego ć, E102 l, E121 Teoria obwodów 15.06 / -------
16:15 l, 3E i12 ZET poza planem
17:15 27.04
18:15
C 8:15 03.03 / 10.03
Z 9:15 Podstawy informatyki Podstawy informatyki 17.03 / 24.03
W 10:15 Elektrotechnika i elektronika l, 2E408 l, 2E409 Fizyka i inż.materiałowa 31.03 / 07.04
A 11:15 w, E2 Mechanika techniczna w,i12 ZMat 14.04 / 28.04
R 12:15 Matematyka w,ć 2M21 B. A22 Metody numeryczne 05.05 / 12.05
T 13:15 ć, 3E42 Inżynieria mater.2 w, E6 19.05 / 26.05
E 14:15 Tech.infor.2 Tech.infor.2 MEiE x1/SdI x2 SdI x1/MEiE x2 l,4E117 Mech.techniczna t.4-10 02.06 / 09.06
K 15:15 l,3E ZTE l,2E102 l, i12 ZMet./2E101 l, 2E101/i12 ZMet Inżynieria mater.2 l,245 B.A33 16.06 / -------
16:15 l,4E117 poza planem
17:15 w,E2 Fizyka 2 21.04
18:15 Fizyka 2
19:15 l CMF B.A3
P 8:15 Mater.konstr.i eksploat. Metody numeryczne 04.03 / 11.03
I 9:15 w,E104 Podstawy elektrote chniki l,E3 t. 5-15 18.03 / 25.03
Ą 10:15 w,E104 Fizyka 2 w, 4E415 Teoria pola 3E i12 ZET t.1-7 01.04 / 08.04
T 11:15 w, 4E416 Wstęp do elektroniki (WdE) l, i14 102b t.8-15 15.04 / 29.04
E 12:15 Technologia inform Metrologia el.i el.1 06.05 / 13.05
K 13:15 l, i14E102a w, E105 20.05 / 27.05
14:15 03.06 / 13.06
15:15 17.06 / -------
16:15 poza planem
17:15 22.04
18:15 04.06
19:15
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI i AUTOMATYKI PŁ liczba grup niepotwierdzona do 1.03.2010
Rok akademicki 2010/11 studia dzienne pierwszego stopnia. Plan dla grup laboratoryjnych (do 20 stud.).Aktualny od 07.03. Opublikowany 09.03.2011 16:28:11

Podział na grupy laboratoryjne dokonują PT.Opiekunowie w porozumieniu z Dziekanatem. Oznaczenia budynków podano wraz z planem zajęć 2A.
grupy 4A1 4A2 4A3 4A4 4A5 4A6 4A7 4B1 4B2 4B3 4C1 4C2 4C3 4C4 x1/x2
do 20 stud Ponowny podział grup opiekun dr inż. M.Kociołek Ponowny podział grup opiekun dr inż. S.Kozłowska Ponowny podział grup opiekun dr inż. A.Nowacka-Leverto n
P 8:15 Język angielski 28.02 / 07.03
O 9:15 SPNJO 14.03 / 21.03
N 10:15 Podstawy mikroel. Przetw.sygnałów 1 Podstawy mikroel. Komp.proj.ukł.elektr Fizyka i inż. mater. Podst.wym.i gen.c Lab.ukł.log.i cyf Lab.met.num. Lab.p.robotyki.t.1-7 Technika mikroproc. 28.03 / 04.04
I 11:15 l, 5E l.A l,4E413 l, 5E l.B l, 5E l.F l,i12 Zmat. l,3E Zelt. i15 l,3E410 l,E4 l,E137/i14 PE t.8-15 l,3E411 11.04 / 18.04
E 12:15 Podstawy mikroelek troniki t.1-7 Elektroenergetyka Maszyny elektr. Elektroniczne elementy automatyki (EEA) 09.05 / 16.05
D 13:15 w, 5EA2 ć,E105 t.6-15 w, E5 23.05 / 30.05
Z 14:15 Architektura.komp. Komp.proj.ukł.elektr Podstawy mikroel. Podst.wym.i gen.c l, i14 Lab.ukł.log.i cyf 06.06 / 13.06
I 15:15 t..4-13 l, 5E l.F l, 5E l.A l,3E Zelt. i15 l,3E410 20.06 / -------
A 16:15 l, 4E414 poza planem
Ł 17:15 25.04
E 18:15 02.05
K 19:15
W 8:15 8:00-8:45 YMCA Basen 8:00-8:45 YMCA 01.03 / 08.03
T 9:15 8:45-9:30 YMCA Basen 15.03 / 22.03
O 10:15 Komp.proj.ukł.elektr Podstawy mikroel. ć,4E415 Ukł.elektro niczne Przetw.sygnałów 1 9:30-10:15 YMCA 9:30-10:15 YMCA Basen 29.03 / 05.04
R 11:15 l, 3E k25 l.F l, 5E l.B ć,4E415 Elektryczn.i magnetyzm l,4E413 ć,3E i12sem E.i magnet. Technika mikroprocesorowa 12.04 / 19.04
E 12:15 Elektryczność i mag netyzm w, 5EA2 Elektronika przemys łowa (EP) w,E6 10.05 / 17.05
K 13:15 w,4E416 w, E6 Technika mikroproc esorowa Techn.mikroproc PE t.1-7/ EEA t.8-15 24.05 / 31.05
14:15 Przetw.sygnałów 1 Architektura.komp. Maszyny elektr. l,3E411 ć,E105 07.06 / 14.06
15:15 l,4E413 t..4-13 Układy elektron.x2 t.6-15 Lab.met.num. 21.06 / -------
16:15 l, 4E414 l, i14 l,E3 poza planem
17:15 l,4E214 26.04
18:15 03.05
Ś 8:15 Automatyka/ EP Przetworniki elektromaszynowe (PE) 02.03 / 09.03
R 9:15 Architektura.komp. Układy elektron.x1 Układy elektron.x2 ć,3E42 Elektryczn.i magnetyzm p E4 x1/ l,5E UIM x2 w, E2 16.03 / 23.03
O 10:15 t..4-13 Komp.proj.ukł.elektr ć,4E415 Ukł.elektro niczne Przetw.sygnałów 1 Automatyka/ EP EP / Automatyka Techn.m-procesor Autom.i sterow. 30.03 / 06.04
D 11:15 l, 4E414 l,4E214 l,4E214 l, 5E l.F l,4E413 p E4 x1/ l,5E UIM x2 l,5E UIM x1/p E4 x2 l,3E411 p, E3 13.04 / 20.04
A 12:15 Przetwarzanie sygnałów Automatyka Automatyka i sterow nie 04.05 / 11.05
13:15 w, 4E416 w, E6 18.05 / 25.05
14:15 Podstawy mikroel. Komp.proj.ukł.elektr Przetw.sygnałów 1 ć,4E415 Ukł.elektronicz Maszyny elektr. Elektroenergetyka w,E1 01.06 / 08.06
15:15 Układy elektron.x1 l, 5E l.A Układy elektron.x2 l, 3E k25 l.F l,4E413 t.6-15 ć,2E216 Techn.mikroproc Autom.i sterow. 15.06 / -------
16:15 E – Budynek Główny Architektura.komp. l, i14 l,3E411 p, E3 poza planem
17:15 l,4E214 2E – Bud. A11 l,4E214 t..4-13 Autom.i sterow. 27.04
18:15 3E – Bud. C3 (AKWARIUM) l, 4E414 p, E3
19:15 4E – Bud. B9 (LODEX)
C 8:15 5E – Bud.B18 Inżynieria wysokich napięć Lab.p.robotyki.t.1-7 03.03 / 10.03
Z 9:15 6E – Bud.C6 Komp.proj.ukł.elektr w, E106 l,E137/i14 PE t.8-15 17.03 / 24.03
W 10:15 ć,3E42 Elektryczn.i magnetyzm l, 3E k25 l.F w, E106 Podstawywymiany i generowa nia ciepła Autom.i sterow. Techn.mikroproc Lab.p.robotyki.t.1-7 31.03 / 07.04
A 11:15 w, 5EA1 Komputerowe proje ktowanie układów w, E106 Maszyny elektryczn e p, E3 l,3E411 l,E137/i14 PE t.8-15 14.04 / 28.04
R 12:15 Układy elektroniczne Fizyka i inż. mater. Lab.p.robotyki.t.1-7 Lab.met.num. 05.05 / 12.05
T 13:15 w, 4E416 l,i12 Zmat. l,E137/i14 PE t.8-15 l,E3 19.05 / 26.05
E 14:15 Język angielski 02.06 / 09.06
K 15:15 SPNJO 16.06 / -------
16:15 Architektura.komp. Lab.met.num. poza planem
17:15 t..4-13 l,E3 21.04
18:15 l, 4E414
19:15
P 8:15 Architektura.komp. Techn.m-procesor Sterowanie robotów 04.03 / 11.03
I 9:15 t..4-13 Układy elektron.x1 Układy elektron.x2 l,3E411 w, E1 18.03 / 25.03
Ą 10:15 Przetw.sygnałów 1 Komp.proj.ukł.elektr l, 4E414 Podstawy mikroel. Podst.wym.i gen.c Techn.m-procesor Fizyka i inż. mater. PE t.1-7/ EEA t.8-15 Lab.ukł.log.i cyf 01.04 / 08.04
T 11:15 l,4E413 l, 5E l.F l,4E214 l,4E214 l, 5E l.A l,3E Zelt. i15 l,3E411 l,i12 Zmat. ć,E105 l,3E410 15.04 / 29.04
E 12:15 Architektura kompu terów Elektroenergetyka Lab.ukł.log.i cyf 06.05 / 13.05
K 13:15 w, 4E416 l,3E410 20.05 / 27.05
14:15 ć,4E415 Ukł.elektro niczne Przetw.sygnałów 1 Podstawy mikroel. Architektura.komp. w,E2 03.06 / 13.06
15:15 l,4E413 l, 5E l.A t..4-13 17.06 / -------
16:15 l, 4E414 poza planem
17:15 22.04
18:15 04.06
19:15
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI i AUTOMATYKI PŁ liczba grup niepotwierdzona do 1.03.2010
Rok akademicki 2010/11 studia dzienne pierwszego stopnia. Plan dla grup laboratoryjnych (do 20 stud.).Aktualny od 07.03. Opublikowany 09.03.2011 16:28:11
Podział na grupy laboratoryjne dokonują PT.Opiekunowie w porozumieniu z Dziekanatem. Oznaczenia budynków podano wraz z planem zajęć 2A
grupy 4D1 4D2 4D3 4D4 4D5 4D6 4D7 4G 4H blok 2 4H blok 4 4H blok 6 4H blok 7 4H blok 8 4H1 4H2 x1/x2
do 20 stud opiekun dr inż.A.Fabijańska opiekun dr A.Wawszczak każdy student wybiera 3 bloki
P 8:15 Język angielski 28.02 / 07.03
O 9:15 SPNJO 14.03 / 21.03
N 10:15 Bazy danych Automatyka 1 t.1-7 SKWP Podstawy mechatroniki 28.03 / 04.04
I 11:15 w, E2 w,E104 l, i14 102a t.6-15 11.04 / 18.04
E 12:15 Arch.komput. t.1-5 Komunik.czł-kom Syst.operac.2 Syst.operac.2 Komunik.czł-komp Automatyka 1 t.8-15 Ukł.s.w nap(USN) l, i14 l.ME 09.05 / 16.05
D 13:15 Systemy wbud.t.6-15 l,E108 l,E110 l,E311 l,E109 p.E3 w/l,3E404 23.05 / 30.05
Z 14:15 l, 3E l.M(k25) Syst.operac.2 Met.num.w inżyn. Met.num.w inżyn. PSW x1/SKWP x2 Urzadzenia elektryczne 06.06 / 13.06
I 15:15 l,E110 l,E3 x1 l, E3 x2 l,i14 133/132 w,2E418 20.06 / -------
A 16:15 poza planem
Ł 17:15 25.04
18:15 02.05
W 8:15 w, E1 Komunikacja człowiek komputer 8:45-9:30 Basen YMCA 01.03 / 08.03
T 9:15 9:30-10:15 Basen YMCA 15.03 / 22.03
O 10:15 10:15-11:00 YMCA Basen Rozproszone bazy danych 29.03 / 05.04
R 11:15 l, i14 102a Czujniki t.1-7 12.04 / 19.04
E 12:15 Komunik.czł-komp Bazy danych Met.num.w inżyn. Met.num.w inżyn. PSW x1/SKWP x2 SKWP x1/PSW x2 Maszyny elektryczne 2 w,E104 10.05 / 17.05
K 13:15 l,E110 l,i14 102a l,E3 x1 l, E3 x2 l,i14 133/132 l,i14 132/133 Arch.komput. t.1-5 l, 3E i15 PPM t.8-15 24.05 / 31.05
14:15 Met.num.w inżyn. Met.num.w inżyn. Bazy danych Bazy danych Komunik.czł-komp Komunik.czł-komp Systemy wbud.t.6-15 Podst.konstr.maszyn l, 5E PPM(15 st) 07.06 / 14.06
15:15 l, E3 x1 l, E3 x2 l,i14 132 l,i14 133 l,E110 l,E107 l, 3E l.M(k25) ć/p E104 + B.A22 k18 PPM t.8-15 21.06 / -------
16:15 Projektowanie ser wisów www (PSW) l, 5E PPM(15 st) poza planem
17:15 w, E2 26.04
18:15 03.05
19:15
Ś 8:15 Arch.komput. t.1-5 Maszyny i urządzenia 02.03 / 09.03
R 9:15 Systemy wbud.t.6-15 Bazy danych Bazy danych energetyczne Ukł.ster.łączen Czujniki 16.03 / 23.03
O 10:15 l, 3E l.M(k25) l,i14 102a l,i14 132 w/ć E102 w,2E418 t.1-7 l,E121 t.8-15 30.03 / 06.04
D 11:15 w, E5 Metody numeryczne w inżynierii (MNwI) w, E102 Maszyny elekt Podstawy mechatroniki 13.04 / 20.04
A 12:15 Syst.operac.2 Syst.operac.2 PSW x1/SKWP x2 SKWP x1/PSW x2 Met.num.w inżyn. Urządz.elektryczne t.6-15 Podst.autom.i teorii st 04.05 / 11.05
13:15 l,E108 l,E109 l,i14 133/102b l,i14 102b/133 l, E3 x2 t.6-15 l, i14 102a l, E9 18.05 / 25.05
14:15 Arch.komput. t.1-5 Bazy danych l,k26 B.A12 Podstawy konstr.m. Podstawy konstr.m. 01.06 / 08.06
15:15 Systemy wbud.t.6-15 l,i14 132 p, E103 x1 p, E103 x2 15.06 / -------
16:15 l, 3E l.M(k25) Bazy danych I system y eksperckie poza planem
17:15 w, E103 27.04
18:15
19:15
C 8:15 Bazy danych Komunik.czł-komp Komunik.czł-komp Arch.komput. t.1-5 Prz.pólprz(PPM) 03.03 / 10.03
Z 9:15 l,i14 102b l,E107 l, E109 Systemy wbud.t.6-15 Mechanika płynów 1 w,5E A1 t.2-8 17.03 / 24.03
W 10:15 l, 3E l.M(k25) Systemy komputerowe go wspomag.projekt. 31.03 / 07.04
A 11:15 w,E1 Systemy operacyjne 2 w/ć sala 26 i10 B.B13 w, E104 (SKWP) 14.04 / 28.04
R 12:15 Systemy komputero wego wspomagania projektowania (SKWP) Rozproszone bazy danych Podstawy mechatroniki 05.05 / 12.05
T 13:15 w,E1 w, E106 w, E104 19.05 / 26.05
E 14:15 Język angielski 02.06 / 09.06
K 15:15 SPNJO 16.06 / -------
16:15 poza planem
17:15 21.04
18:15

P 8:15 SKWP x1/PSW x2 PSW x1/SKWP x2 Syst.operac.2 Arch.komput. t.1-5 Współ.maszyny i na pędy elektryczne 04.03 / 11.03
I 9:15 l,i14 102b/133 l,i14 133/102b l,E309 Systemy wbud.t.6-15 w, E105 18.03 / 25.03
Ą 10:15 l, 3E l.M(k25) Podz.AGD SKWP 01.04 / 08.04
T 11:15 Systemy w/l,i14ssem l, i14 102b 15.04 / 29.04
E 12:15 w, 5EA2 Czujniki Podst.autom.i teorii st 06.05 / 13.05
K 13:15 Arch.komput. t.1-5 Syst.operac.2 l,E121 t.8-15 l, E9 20.05 / 27.05
14:15 E – Budynek Główny Systemy wbud.t.6-15 l,E309 Ukł.ster.łącz 03.06 / 13.06
15:15 2E – Bud. A11 l, 3E l.M(k25) t.5-14 (15st) 17.06 / -------
16:15 3E – Bud. C3 (AKWARIUM) l, k26 B.A12 poza planem
17:15 4E – Bud. B9 (LODEX) 22.04
18:15 5E – Bud.B18 04.06
19:15 6E – Bud.C6
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI i AUTOMATYKI PŁ liczba grup niepotwierdzona do 1.03.2010
Rok akademicki 2010/11 studia dzienne pierwszego stopnia. Plan dla grup laboratoryjnych (do 20 stud.).Aktualny od 07.03. Opublikowany 09.03.2011 16:28:11

grupy 4E1(15st) 4E2(15st) 4E3(15st) 4F1 4F2 4F3 4F4 4F5 4F6 x1/x2
do 20 stud I gr. - 19 II gr. – 21 III gr. – 30 IV gr. – 17
P 8:15 Podano tylko zajęcia na WEEIA Podano tylko zaj ęcia na WEEIiA 28.02 / 07.03
O 9:15 Plan opraco wuje WMech Plan opracowuje Wydz.IPiOŚ 14.03 / 21.03
N 10:15 28.03 / 04.04
I 11:15 11.04 / 18.04
E 12:15 Czynniki zagroże ń elektrycznych (CZE) 09.05 / 16.05
D 13:15 w, E1 23.05 / 30.05
Z 14:15 06.06 / 13.06
I 15:15 20.06 / -------
A 16:15 poza planem
Ł 17:15 25.04
18:15 02.05
W 8:15 01.03 / 08.03
T 9:15 15.03 / 22.03
O 10:15 29.03 / 05.04
R 11:15 12.04 / 19.04
E 12:15 10.05 / 17.05
K 13:15 24.05 / 31.05
14:15 07.06 / 14.06
15:15 21.06 / -------
16:15 CZO x1 CZO x2 poza planem
17:15 l,2E i15 l,2E i15 26.04
18:15 03.05
19:15
Ś 8:15 02.03 / 09.03
R 9:15 16.03 / 23.03
O 10:15 30.03 / 06.04
D 11:15 13.04 / 20.04
A 12:15 04.05 / 11.05
13:15 18.05 / 25.05
14:15 01.06 / 08.06
15:15 15.06 / -------
16:15 CZO x1 CZO x2 poza planem
17:15 l,2E i15 l,2E i15 27.04
18:15
19:15
C 8:15 03.03 / 10.03
Z 9:15 17.03 / 24.03
W 10:15 Automatyka 31.03 / 07.04
A 11:15 w,E6 14.04 / 28.04
R 12:15 Automatyka x2 (4E2)Elektr x1 Aut x1/Elektr x2 05.05 / 12.05
T 13:15 ć,E102 l,211 B.B17 ć,E102/ l,211 B.B17 19.05 / 26.05
E 14:15 Elektronika w, E1 Czynniki zagrożeń oświetleniowych (CZO) 02.06 / 09.06
K 15:15 w,E2 16.06 / -------
16:15 Elektronika x1 poza planem
17:15 l,211 B.B17 21.04
18:15
19:15
P 8:15 CZE x1 CZE x2 04.03 / 11.03
I 9:15 l,2E i15 l,2E i15 18.03 / 25.03
Ą 10:15 01.04 / 08.04
T 11:15 15.04 / 29.04
E 12:15 CZE x1/CZO x2 CZO x1/CZE x2 06.05 / 13.05
K 13:15 l,2E i15 l,2E i15 20.05 / 27.05
14:15 CZE x1 CZE x2 03.06 / 13.06
15:15 l,2E i15 l,2E i15 17.06 / -------
16:15 Czynniki zagrożeń elektrycznych (CZE) poza planem
17:15 l,2E i15 termin dodatkowy 22.04
18:15 04.06
19:15
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI i AUTOMATYKI PŁ liczba grup niepotwierdzona do 1.03.2010
Rok akademicki 2010/11 studia dzienne pierwszego stopnia. Plan dla grup laboratoryjnych (do 20 stud.).Aktualny od 07.03. Opublikowany 09.03.2011 16:28:11

Plan dla 80 studentów z podziałem na 11 bloków grupy 6A-KPPH1 6A-KPPH2 6A-KPPH3 6A-PACUE 6A-PARMSP 6A-PUAI 6A-SKB 6A-SMNKD1 6A-SMNKD2 6A-SMW 6A-TDIUT 6A-TŚ1 6A-TS2 6A-UEP1 6A-UEP2 6A-ZPO x1/x2
do 20 stud k25 k25 k25 ZEM k25 ZUET ZT ZEM ZEM k25 ZT ZUET ZUET k25 k25 k25
Zaplanowano wykłady, które nie mogą być w tym samym P 8:15 001936 001933/002173 002667 28.02 / 07.03
czasie. Terminy laboratoriów mogą ulec zmianom O 9:15 w, 4E113 l,4E204 x1/x2 w, 5EA2 14.03 / 21.03
po zapisach w pierwszym tygodniu semestru N 10:15 1927/1930 4E204 001933/002173 002667 28.03 / 04.04
Bloki i kody przedmiotów z nazwami I 11:15 l,4E215 t.1-10/-15 l,4E204 x1/x2 l, 5E M 11.04 / 18.04
KPPH Komputery przemysłowe I HMI SCADA 3 grupy 15s E 12:15 001936 002666 001882 001815 / 09.05 / 16.05
003064 Komputery I sterowniki przemysłowe D 13:15 l, 4E215 w, 5EA4 l, 4E409 001814 23.05 / 30.05
003065 Pakiety SCADA Z 14:15 001939 001883/4 x1/x2 06.06 / 13.06
003066 Systemy zarzadzania przedsiębiorstwem I 15:15 w,4E113 p/l, 4E409 l, 5E PPM 20.06 / -------
PACUE Projektow.analogowych i cyfr.uk.elektron A 16:15 001939 poza planem
001936 Projektow. specjalizowanych system.elektro Ł 17:15 l,4E215 25.04
001939 Konstrukcja i testowanie systemów elektron E 18:15 003064 02.05
PARMSP Procesory ARM w systemach przemysłowych K 19:15 l,5E ZK
002668 Procesory ARM w systemach przemysłowych W 8:15 w, 4E321a 003051 01.03 / 08.03
002669 Systemy komputerowe z rdzeniem ARM T 9:15 w, 4E321a 003052 15.03 / 22.03
PUAI Projektowanie układów analogowych i imp O 10:15 002668 l, 4E321a 003051 29.03 / 05.04
001874 Proj.ukł .analogowych i mieszanych R 11:15 w, 5EA2 l, 4E321a 003052 12.04 / 19.04
001875 Proj.zasilających ukł .impulsowych E 12:15 002668 lab termin rezerw. 10.05 / 17.05
SKB - Systemy komunikacji bezprzewodowej K 13:15 l,5E ZK 001882 24.05 / 31.05
001846 Propagacja fal radiowych 14:15 l, 4E409 07.06 / 14.06
001850 Systemy łączności bezprzew 15:15 21.06 / -------
001854 Technika antenowa 16:15 003065 poza planem
SMNKD Systemy monitor.nadzoru i kontrolowania 2 grupy 17:15 l,5E ZK 26.04
001927 Systemy monitor.i alarmowe 18:15 003064 03.05
001930 Identyfikacja biometryczna 19:15 l,5E ZK
001933 Systemy wspomagania osób starszych Ś 8:15 002669 w, 4E321a 001854 001815 / 02.03 / 09.03
002173 Systemy kontroli dostępu R 9:15 l,5E ZK w, 4E321a 001846 001814 16.03 / 23.03
SMW Systemy mobilne i wbudowane O 10:15 002669 001854 30.03 / 06.04
002666 Programowanie telefon.kom. z Symbian OS D 11:15 w, 5EA2 l, 4E320a l, 5E PPM 13.04 / 20.04
002667 Systemy wbudowane czasu rzeczywistego A 12:15 001874 001850/ 001846 001815 04.05 / 11.05
TDIUT Technologie dostępu do internetu i usługi telekom 13:15 p, 4E413 l, 4E320a x1/x2 w, 5EA2 002846 w, 5EA3 18.05 / 25.05
003051 Bezprzewodowe sieci dostępu do Internetu 14:15 001927 t.1-10/ 001930 t.11-15 002848 w, 5EA3 01.06 / 08.06
003052 Przewodowe sieci dostępu do Internetu 15:15 w, 4E416 002848 l, 5E B 15.06 / -------
003053 Usługi w sieciach telekomunikacyjnych 16:15 w, 4E416 001933 poza planem
003054 Architektury sieci dostepowych 17:15 w, 4E416 002173 27.04
TŚ Technika światłowodowa 2 grupy 18:15
001882 Światłowody i układy optoelektroniczne 19:15
001883 Sieci optotelekomunikacyjne C 8:15 w,5EA2 003065 03.03 / 10.03
001884 Czujniki światłowodowe i optoelektroniczne Z 9:15 w,5EA2 003066 17.03 / 24.03
UEP Układy elektroniki przemysłowej 2 grupy W 10:15 003064 31.03 / 07.04
001814 Podzespoły i układy scalone mocy A 11:15 w,5EA2 14.04 / 28.04
001815 Przekształtniki elektroniczne R 12:15 003065 001882 05.05 / 12.05
ZPO Zaawansowane programowanie obiektowe T 13:15 l,5E ZK w, 4E415 19.05 / 26.05
002846 Modelowanie obiektowe E 14:15 001874 001850 001814 002846 l, 5E A 02.06 / 09.06
002847 Nowoczesne języki zorientowane obiektowo K 15:15 w, 4E113 w, 4E321a w, 5EA2 002847 16.06 / -------
002848 Zaaw. środowiska programistyczne 16:15 w, 4E415 001884 l, 5E A poza planem
Jednostki realizujące zajęcia 17:15 w, 4E415 001883 002847 21.04
ZEM Zakład Elektroniki Medycznej i16 18:15 001883/4 x1/x2 w, 5E A3
ZT Zakładu Telekomunikacji i16 19:15 p/l, 4E409
ZUET Zakład Układów Elektronicznych i Termografii i16 P 8:15 003064 04.03 / 11.03
k25 Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych I 9:15 l,5E ZK 18.03 / 25.03
Ą 10:15 01.04 / 08.04
T 11:15 002666 15.04 / 29.04
E 12:15 001875 l, 5E M 06.05 / 13.05
K 13:15 p,4E413 w, 4E321a 003053 20.05 / 27.05
14:15 003065 001875 w, 4E321a 003054 001883 03.06 / 13.06
15:15 l,5E ZK w,4E113 l, 4E321a 003053 l, 4E409 TŚ2 17.06 / -------
16:15 001927/001930 poza planem
17:15 l,4E404 t.1-10/-15 22.04
18:15 04.06
19:15
.
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI i AUTOMATYKI PŁ liczba grup niepotwierdzona do 1.03.2010
Rok akademicki 2010/11 studia dzienne pierwszego stopnia. Plan dla grup laboratoryjnych (do 20 stud.).Aktualny od 07.03. Opublikowany 09.03.2011 16:28:11

grupy 6B1 6B2 6B3 6C1 6C2 6C3 6G 7B x1/x2


do 20 stud
P 8:15 Użytkowanie energii elektr. Układy i urz.potrzeb wł. 28.02 / 07.03
O 9:15 w/p 2E215 w,3E404 Regulatory przemysł. Podstawy napędu elektr p, 3E ZEC ssem 14.03 / 21.03
N 10:15 Jakość energii elektrycznej Automatyka przemysłowa Sterowniki programowalne t.5-14 SNiWP t.8-15 Rynki en.elektrycznej 28.03 / 04.04
I 11:15 l, 2E309 w,3E404 l,k26 l, i13 ZNE B.A12 l,i13 ZNE B.A12 w,2E216 11.04 / 18.04
E 12:15 Sieci el-energ t.1-10 Systemy wbudowane Teoria zjawisk łączeniowych Bazy danych Miernictwo energetyczne 09.05 / 16.05
D 13:15 w/l i12 ZMetr w/ć 2E418 w, E2 23.05 / 30.05
Z 14:15 l, 2E309 Progr.st. PLC/Energoelektronika Elektrodynamika techniczna Programowalne.sterowniki PLC t.1-7 w/l 3E ZEC 06.06 / 13.06
I 15:15 Elektroen.autom.zabezpieczen. w, E2 t.1-7/l,i14 t.8-15 w,E102 t.1-7 w, E2 l, i13 ZNEA12 SNiWP T.8-15 20.06 / -------
A 16:15 w, 2E216 Bazy danych x1 Bazy danych x2 Progr.sterowniki PLC poza planem
Ł 17:15 l, i14 102a l, i14 102a l, E9 PLC 25.04
E 18:15 Progr.sterowniki PLC 02.05
K 19:15 l, E9 PLC
W 8:15 Napęd elektryczny t.6-15 01.03 / 08.03
T 9:15 15.03 / 22.03
O 10:15 w,2E215 Jakość energii elektryczn. Elektroen.aut.zabezp 29.03 / 05.04
R 11:15 Met.komputerowe w elektroenerget. Cyfrowa technika pomiar. l, i13 ZNE B.A12 Automatyzacja elektr, l, 2E 309 12.04 / 19.04
E 12:15 w/p,2E215 l, i12 208 ZMetr Seminarium dyplomowe 10.05 / 17.05
K 13:15 Oświetl.el./ Energoelektronika Regulatory przemysłowe Oprogramowanie systemów czasu rzeczywi stego t.1-7 w/l 3E ZEC w,2E101 x1 24.05 / 31.05
14:15 l, 2E305 t.1-7/l,i14 t.8-15 t.6-10 w, E106 w,3E ZEC Ukł I u.potrzeb wł. Stacje elektroenerget. 07.06 / 14.06
15:15 TE x2 l, i13 ZNE B.A12 w, E106 Pomiary przemyslowe 21.06 / -------
16:15 l, 3E ZTE Progr.sterowniki PLC SKUA Oprogr.syst.czasu rzecz Bazy danych x1 w/p,2E216 poza planem
17:15 l, E9 PLC l,3E203 l, E137 l, i14 102a 26.04
18:15 Progr.sterowniki PLC 03.05
19:15 l, E9 PLC
Ś 8:15 Napęd elektryczny t.1-5 Napęd elektryczny t.1-5 Napęd elektryczny t.1-5 Gospodarka energetyczna Modelowanie w elektroen 02.03 / 09.03
R 9:15 Przemysłowe układy ster.w napedzie Metodologia projektowania Oprogr.syst.czasu rzecz SKUA w/ć 2E216 16.03 / 23.03
O 10:15 w, E6 w, E6 .t.1-5/t.6-15 w, E6/2E418 9:15-11 t.8-15 l, E137 l,3203 w/l,2E215 30.03 / 06.04
D 11:15 Napęd elektryczny x1 Napęd elektryczny x2 Energoelektronika t.8-15 w,E6 Symulacja komputerowa układów automatyki (SKUA) Komputerowy handel en. 13.04 / 20.04
A 12:15 l,i14 Pomiary przemysłowe SKUA Oprogr.syst.czasu rzecz Ochrona środowiska 04.05 / 11.05
13:15 t.5-14 l,3E203 l, E137 w/l/p,2E215 18.05 / 25.05
14:15 l, i13 ZNE B.A12 l, i13 ZNE B.A12 l,i12 212 ZMetr w/ć 3E ZEC Linie elektroenerget. 01.06 / 08.06
15:15 15.06 / -------
16:15 w/p,2E215 poza planem
17:15 27.04
18:15
19:15
C 8:15 Elektrownie Cyfrowe przetw.sygnałów Wspomaganie projektow 03.03 / 10.03
Z 9:15 l/p 3E i15 ZE l,E121 Podstawy optymalizacji w projektow. Podstawy napędu elektr Pomiary przemysłowe w/l, 2E215 17.03 / 24.03
W 10:15 Elektroen.autom.zabezpieczen. Cyfrowe przetw.sygnałów w, E102 t.1-7 t.5-14 t.5-14 PiHUA Elektroenergetyka 2 31.03 / 07.04
A 11:15 l, 2E309 w,E105 w,E102 Sterown.programow l, i13 ZNE B.A12 l,i12 212 ZMetr l, i10 B.B13 p,2E102 14.04 / 28.04
R 12:15 Trakcja elektryczna (TE) t.1-7 Przemysł.ukł. sterow. t.8-15 WUE x1/Elektrodyn.techn. x2 Podstawy napędu elektrycznego Energetyka jądrowa 05.05 / 12.05
T 13:15 w,3E ZTE l, i13 ZNE B.A12 l, i14 w,E2 19.05 / 26.05
E 14:15 Intelig.przetw.pomiarowe Wibroakustyka urz.el.(WUE) Systemy nadzoru i wizualizacji procesów (SNiWP) w/p 3E ZEC 02.06 / 09.06
K 15:15 w/l i12 ZMetr. w,E104 w,E6 t.1-7 Energoelektronika t.8-15 16.06 / -------
16:15 Podstawy napędu elektr l, i14 poza planem
17:15 t.5-14 21.04
18:15 l, i13 ZNE B.A12
19:15
P 8:15 Hybryd.i półprz.u.łącz PiHUA Eksploatacje i zarządz. 04.03 / 11.03
I 9:15 w/l 2E418 l, i10 B.B13 Pomiary przemysłowe w energetycz 18.03 / 25.03
Ą 10:15 Sterowanie w elektroenergetyce Podst.mechatroniki x2 Hybryd.i półprz.u.łącz 2 PiHUA t.5-14 w 3E ZEC 01.04 / 08.04
T 11:15 w, 2E215 l,i14 l.ME w/l 2E418 l, i10 B.B13 l,i12 212 ZMetr Elektroenergetyka 15.04 / 29.04
E 12:15 Sterowanie w elektroenergetyce Automatyka przemysłowa Elektrodynamika w aparatach Pneumatyczne i hydrauliczne urządzenia automatyki (PiHUA) t.1-7 w/ć,2E216 06.05 / 13.05
K 13:15 p/l, 2E215/2E309 l,3E411 w/l, 2E418 w, 230 B.B13 i10 20.05 / 27.05
14:15 w, E6 Podstawy mechatroniki PiHUA Elektroenergetyka x2 03.06 / 13.06
15:15 Podst.mechatroniki x1 Podst.mechatroniki x2 SNiWP t.8-15 l, i10 B.B13 termin rezerwowy l,2E309 17.06 / -------
16:15 l,i14 l.ME l,i14 l.ME l,i13 ZNE B.A12 poza planem
17:15 22.04
18:15 04.06
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI i AUTOMATYKI PŁ liczba grup niepotwierdzona do 1.03.2010
Rok akademicki 2010/11 studia dzienne pierwszego stopnia. Plan dla grup laboratoryjnych (do 20 stud.).Aktualny od 07.03. Opublikowany 09.03.2011 16:28:11

Oznaczenia budynków podano wraz z planem zajęć semestru 2A.


grupy do 20 Bloki. Każdy Student wybiera dwa bloki 6D10 6D20 6D30-1 6D30-2 6D40 6E1 6E2 6E3 6F x1/x2
P 8:15 Rozpoznawanie obrazów PiROS 28.02 / 07.03
O 9:15 w, E106 t.1-7 14.03 / 21.03
N 10:15 Programowanie urz.mobilnych Oznaczenia i nazwybloków obieralnych Nazwy przedmiotów 28.03 / 04.04
I 11:15 l, E110 ZPS eB - eBiznes Technologie handluelektronicznego Podano zajęcia na WEEIA 11.04 / 18.04
E 12:15 Grafika 3D x1/x2 Grafika animacyjn x1/x2 GiM – Grafika i multimedia Grafika animacyjna+lab Grafika trójwymiarowa+lab Plan opracowuje WMechan. 09.05 / 16.05
D 13:15 l, i14 133 GiM l, E107 GiM PiROS -Przetwarzanie irozpoznawanie obrazów Rozpoznawanie obrazów+lab Przetwarzanie obrazów 23.05 / 30.05
Z 14:15 Przetwarzanie obrazów PiROS ZPS - Zaawansowane progr. sieciowe+lab Programowanie urządzeń mobilnych+lab 06.06 / 13.06
I 15:15 w,4E415 ZAB – Zaaw.aplikacjebazodanowe Inteligentn e systemy wnioskujące+lab Sie ciowe usługi katalogowe+lab 20.06 / -------
A 16:15 Inteligentne systemy wniosk. ZSK - Zarządzaniesieciami komputer. Podstawy audytu sieci komputerowych+lab Techniki routingu Sterow.ruchem.k poza planem
Ł 17:15 l, i14 102b x1/x2 ZAB w, 3E i15 ZTE 25.04
E 18:15 Sterow.ruchem.k 02.05
K 19:15 l, 3E i15 ZTE x2
W 8:15 w,E104 Program.sieciowe 01.03 / 08.03
T 9:15 w,E106 Programowanie urz.mobilnych(PUM)ZPS 15.03 / 22.03
O 10:15 w, E106 Grafika animacy jna GiM 29.03 / 05.04
R 11:15 Rozp.b.d. x1/Platf.NET x2 Inż.wym.x1/Platforma.NET x2 Platforma.NET x1/Inż.wym.x2 Odw.rel-o.x1/RSO x2 12.04 / 19.04
E 12:15 l/p, i14 102b Bezpieczeństwo sys.siec. l,E108 x1/E109 x2 l,E109/E108 l, 5E l.A 10.05 / 17.05
K 13:15 Systemy ekspertowe (SE) w, E102 Proj.dyn.www.x1/ Proj.ob-w.x2 Proj.ob-w.x1/Proj.dyn.www x2 Rozproszone syst.obiekt 24.05 / 31.05
14:15 w, i14 ssem l,E108/E109 l, E109/E108 w, 5EA3 (RSO) 07.06 / 14.06
15:15 Rozpoznawanie obrazów 21.06 / -------
16:15 l, E108 x1/x2 PiROS poza planem
17:15 26.04
18:15 03.05
19:15
Ś 8:15 Technologie handlu elek tronicznego (THE) eB 02.03 / 09.03
R 9:15 w, 5EA2 16.03 / 23.03
O 10:15 w,E106 Grafika trójwymia rowa GiM 30.03 / 06.04
D 11:15 Rozpr.b.danych t.1-7/OD t.8-15 Bezpieczeństwo sys.siec. Zarzadzanie projektami informatycznymi Platforma .NET 13.04 / 20.04
A 12:15 w,E105 t.1-7/l i13 ZNE B.A12 l, E311 w, E106 p.5E l.D t.1-7 04.05 / 11.05
13:15 w,E106 Podstawy audytu sieci komput(PASK) ZSK 18.05 / 25.05
14:15 Podst.audytu sieci komp Techniki routingu ZSK 01.06 / 08.06
15:15 l,E307 x1/x2 ZSK p, E309 x1/x2 15.06 / -------
16:15 poza planem
17:15 27.04
18:15
19:15
C 8:15 w, E104 Techniki routing u ZSK Praca przejściowa 03.03 / 10.03
Z 9:15 w, E104 Sieciowe usługi katalogowe (SUK) ZAB p,2E101 17.03 / 24.03
W 10:15 THE x1/x2 SUK x1/x2 31.03 / 07.04
A 11:15 l, 5E l.B eB l, i14 102a ZAB 14.04 / 28.04
R 12:15 SCR x1/Odwz.r-ob x2 Progr.siec x1/ SCR x2 w, E103 Inżynieria wyma gań Zaaw.apl.internetowe Podstawy napedu elektry cznego Użytkowanie urz.łącz. 05.05 / 12.05
T 13:15 l,09 Bud C6/5E l.A l,E107/09 Bud C6 w, E103 Projektowanie dynam icznych stron www PDSW w, 5EA4 l,3E i15 ZTE x1/x2 l, k26 B.A12 19.05 / 26.05
E 14:15 SE/Ochrona danych (OD) Proj.i real.sieci komputerow. Zaaw.apl.internetowe Podstawy napedu elektry cznego ć,2E418 Użytk.urz.łącz 02.06 / 09.06
K 15:15 l,i14 133 t.1-7/ w,E6 t.8-15 l, E309 x1 l, 5E l.A t.8-15 w, E103 Użytkowanie urządz.łcz 16.06 / -------
16:15 w, E104 Inteligentne sys temy wnioskujące ZAB Elektryczne środki transportu w, 2E418 poza planem
17:15 Programowanie urz.mobilnych w, E106 21.04
18:15 l, E110 ZPS
19:15
P 8:15 w, E2 Systemy czasu rzeczyw istego (SCR) Bezpieczeństwo w inst.el. 04.03 / 11.03
I 9:15 w, E2 Problemy społeczne I zawodowe informatyki w,2E215 18.03 / 25.03
Ą 10:15 Podstawy sztucznej inteligencji (PSI) t.1-7 6D40 PSI t.8-15 ć,2E215 Bezp.w inst.el. 01.04 / 08.04
T 11:15 w,E2 l,E109 Bezpieczeństwo w inst.el. 15.04 / 29.04
E 12:15 w, E1 Platforma.NET Proj.i real.sieci komputerow. w, E1 Platforma .NET l, 3E i15 e4 06.05 / 13.05
K 13:15 w,5EA3 Odwz.rel-obiekt w, E102 (PiRSK) PSI x1 /SCR x2 SCR x1/PSI x2 w, 5EA3 Odwz.rel-obiekt 20.05 / 27.05
14:15 l, E109 /09 Bud C6 l, 09 Bud C6/ E109 03.06 / 13.06
15:15 PSI x1 PSI x2 w, E106 Projektowanie obiekto we-wzorce projekt POWP SCR x1 17.06 / -------
16:15 l,E109 l,E109 l, 09 Bud C6 poza planem
17:15 22.04
18:15 04.06
19:15
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI i AUTOMATYKI PŁ
Studia jednolite. Rok akademicki 2010/11. Opublikowano dnia 2011-03-09 16:28:11

10A20 10A30 10A50 10A60 10B10 10B30 10C 10D20 10D30 10D40 10E x1/x2
P 8:15 prof.Ciota prof.Sankowski 28.02 / 07.03
O 9:15 5EA3 E320 t.1-3+5-15 14.03 / 21.03
N 10:15 prof.Sankowski 28.03 / 04.04
I 11:15 E320 t.4 11.04 / 18.04
E 12:15 prof.Ciota prof.Kuźmiński 09.05 / 16.05
D 13:15 5EA3 E104 23.05 / 30.05
Z 14:15 06.06 / 13.06
I 15:15 20.06 / -------
A 16:15 prof. Napieralski poza planem
Ł 17:15 5EA4 25.04
E 18:15 02.05
K 19:15
W 8:15 01.03 / 08.03
T 9:15 15.03 / 22.03
O 10:15 prof.Mielczarski 29.03 / 05.04
R 11:15 2E101 12.04 / 19.04
E 12:15 10.05 / 17.05
K 13:15 24.05 / 31.05
14:15 07.06 / 14.06
15:15 21.06 / -------
16:15 poza planem
17:15 26.04
18:15 03.05
19:15
Ś 8:15 prof.Anuszczyk 02.03 / 09.03
R 9:15 prof.Kuźmiński 3E ZTE 16.03 / 23.03
O 10:15 prof.Pawlik E105 30.03 / 06.04
D 11:15 2E101 13.04 / 20.04
A 12:15 prof.Pawelski 04.05 / 11.05
13:15 4E321a 18.05 / 25.05
14:15 01.06 / 08.06
15:15 15.06 / -------
16:15 poza planem
17:15 27.04
18:15
19:15
C 8:15 03.03 / 10.03
Z 9:15 17.03 / 24.03
W 10:15 prof. Napieralski prof.Wiak 31.03 / 07.04
A 11:15 5EA3 i14 ssem 14.04 / 28.04
R 12:15 prof.Napieralski 05.05 / 12.05
T 13:15 5EA3 i14 ssem 19.05 / 26.05
E 14:15 02.06 / 09.06
K 15:15 16.06 / -------
16:15 prof.Adamowicz prof.Napieralski poza planem
17:15 E103 5EA1 21.04
18:15
19:15
P 8:15 04.03 / 11.03
I 9:15 18.03 / 25.03
Ą 10:15 prof.Nowacki 01.04 / 08.04
T 11:15 i13 ZNE B.A12 15.04 / 29.04
E 12:15 06.05 / 13.05
K 13:15 20.05 / 27.05
14:15 03.06 / 13.06
15:15 17.06 / -------
16:15 poza planem
17:15 22.04
18:15 04.06
19:15
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI i AUTOMATYKI PŁ
Studia drugiego stopnia. Wersja wstępna planu. Początek roku od 07.03.2011. Jedna kolumna to jedna grupa laboratoryjna do 20 osób. Rok akademicki 2010/11 Szkic z dnia 2011-03-09 16:28:11
1A Elektronika1 1A Elektronika2 1A Elektronika3 1A Elektronika4 1A Telekom 1B1 1B2 1C1 1C2 1D ASK 1D ISBD1 1D ISBD2 1D ISSiR1 1D ISSiR2 x1/x2
zapisy na zajęcia z przedmiotów wspólnych realizowanych w czterech grupach laboratoryjnych
P 8:15 PUC MiN x1 MO MiN x2 Zwarcia w SEE (ZwSEE) Europ.rynek en.el. EUPE t.11-15 opiekun dr G.Sobicz ewska 28.02 / 07.03
O 9:15 l, 4E 320a l, E7 (zapisy) l, 5E B t.8-15 l, E7 (zapisy) w,2E216 t.2-8 t.9-15 w, E5 Modelowanie i ana liza systemów infor matycznych (MiASI) 14.03 / 21.03
N 10:15 Matematyka OwE x1/ZwSEE x2 ZwSEE x1/OwE x2 l, i13 ZNE B.A12 Procesy bezp.siec. NSI x1/HD x2 HD x1/NSI x2 MiASI gr.4 28.03 / 04.04
I 11:15 w,4E416 p,2E215/2E101 p,2E101/2E215 Automatyczne syste my pomiar-kontr. w,E102 l, i14 132 l, i14 133 l, E310 11.04 / 18.04
E 12:15 ć,4E415 Matematyka w,4E321a Teoria inf.i kodow SEE x1/OwE x2 OwE x1/ SEE x2 w,E6 (ASPK) Procesy bezp.siec. MiASI gr.2 ZSPI gr.4 09.05 / 16.05
D 13:15 ć,4E415 Matematyka l 2E102/p,2E215 p,2E215/l,2E102 Energoelektr.ukł.przekszt.en./ASPK l,E307 l, E310 l, i14 102a 23.05 / 30.05
Z 14:15 E – Budynek Główny A10 i A12 l,4E413Teoria inf.i kodow. Systemy elektroenergetyczne w,E6 (EUPE) t.1-7 1C2 l.i12 ZMet t.8-15 MiASI gr.1 06.06 / 13.06
I 15:15 2E – Bud. A11 w,E104 (SEE) 1C1 l.13 ZNE t.8-15 l, E310 20.06 / -------
A 16:15 3E – Bud. C3WARIUM) w planie mogązajść istotne zmiany w przypadku poza planem
Ł 17:15 4E – Bud. B9DEX) uruchomienia indywidualnego tok u studiów 25.04
E 18:15 (LO
5E – Bud.B18 02.05
K 19:15 6E – Bud.C6
W 8:15 MiN x1 MiN x2 Europ.prawodawstwo energetyczne Lingwistykamatematyczna (LM) 01.03 / 08.03
T 9:15 l, E7 l, E7 (zapisy) w,E6 (j.ang) w,E5 15.03 / 22.03
O 10:15 w, 4E416 Mikro- i nanotechnologie (MiN) PWN t.8-15 Sieci komputerowe PRSS t.8-15 w, E5 Statyst.metody prz etwarzania danych (SMPD) 29.03 / 05.04
R 11:15 Metody numeryczne (MN) l, i12 ZMet l,2E408 t.3-10 FK x1 gr.1 SMPD x1/FK x2 gr.2 SMPD x2 gr.3 12.04 / 19.04
E 12:15 w,5EA2 PWN t.8-15 l,E415 l,E107/E415 l, E107 10.05 / 17.05
K 13:15 NiD Metody numeryczne l, i12 ZMet l, i13 ZNE B.A12 SMPD x1 gr.4 24.05 / 31.05
14:15 t.5-14 l, 5E A t.8-15 Przemysłowe rozpro sz. syst.ster(PRSS) ć,E102 LM t.1-7 gr.1 l,E307 07.06 / 14.06
15:15 l, 5E D w,E6 t.1-7 PRSS t.8-15 l,E311 t.8-15gr.1 21.06 / -------
16:15 CAPS t.11-15 poza planem
17:15 l, i13 ZNE B.A12 26.04
18:15 Metody obwodowo-polowe (j.ang) l, 3E203 03.05
19:15 w,E106 10.05.2011
Ś 8:15 MN t.8-15 TŚiF PUC w,E104 Optymal.w ele ktroenergetyce(OwE) Zaawansowane systemy przetwar zania informacji (ZSPI) 02.03 / 09.03
R 9:15 l, 5E A l, 4E 409 l, 4E 320a w,E104 Przekładniki w,E5 16.03 / 23.03
O 10:15 Programowalne układy cyfrowe (PUC) cały kier unek (j.angielski) t.1-7 w,2E216 Maszyny elektryczne ZSPI gr.2 30.03 / 06.04
D 11:15 w,4E416 l,5E A MN t.8-15 l, 5E B MO t.8-15 w,2E216 Inżynieria wysokonapięciowa l, i14 102b 13.04 / 20.04
A 12:15 Metody optymalizacji (MO) Sieci komputerowe t.1-7 ZSPI gr.1 FK x1 gr.3 FK x2 gr.4 04.05 / 11.05
13:15 w,5EA1 w 2E418/l,2E408 t.8-15 l, i14 132 l,E415 l,E415 18.05 / 25.05
14:15 NiD Metoda elementu skończonego Cyfrowa anal.i prze twarzanie sygnałów AF x1 gr.2 AF x2 gr.3 01.06 / 08.06
15:15 t.5-14 w,E106 Metody obwodowo-polowe (j.ang) w,3E404 (CAPS) l, E109 l, E109 15.06 / -------
16:15 l, 5E D 11.05.2011 Modelow.ukł.automatyki przem.(MUAP) t.1-7 poza planem
17:15 w,3E404 Metody identyfik ukł.dyn.(MIUD) t.8-15 27.04
18:15
19:15
C 8:15 NiD MiN x1 MiN x2 Bezp.systemów inform. Metody obwodowo-polowe (j.ang) PRSS t.1-7/MO t.8-15 Fizyka kompute rowa (FK) t.1-7 cały kierunek 03.03 / 10.03
Z 9:15 t.5-14 MO l, E7 l, E7 (zapisy) w,i13 ZNE B.A12 t.8-9 w,E105 12.05.2011 l/p, i13 ZNE B.A12 w,E5 l, E110 JiŚPSR t.8-15 17.03 / 24.03
W 10:15 l, 5E D l, 5E C t.8-15 TŚiF PLC Bezp.systemów inform. TON Metody optymalizacji(MO) (j.angielski) MiASI gr.3 Progr.w jęz.skryptowych 31.03 / 07.04
A 11:15 MO NiD l, 4E 409 l, 4E 410 t.3-14 l,i13 ZNE B.A12 t.4-14 l, i12 ZET B.C3 w,E5 l, E309 l, E310 14.04 / 28.04
R 12:15 l, 5E C t.8-15 t.5-14 PLC TŚiF PUC PRSS t.1-7/MO t.8-15 LM gr.3 AF x2 gr.4 05.05 / 12.05
T 13:15 l, 5E D l, 4E 410 t.3-14 l, 4E 409 l, 4E 320a Pomiary wielkości nieelektrycznych l/p, i13 ZNE B.A12 l E307 t.8-15 l, E107 19.05 / 26.05
E 14:15 Niezawodność i diagnostyka (NiD) 31.03 & 05.05.2011 w,E5 (PWN) MUAP t.1-7 ć E102 Lingwistyka matem. t.1-7 gr.2 02.06 / 09.06
K 15:15 MIUD t.8-15 l E107 t.8-15 gr.4 16.06 / -------
16:15 w,5EA1 poza planem
17:15 l, 3E411 21.04
18:15
19:15
P 8:15 TŚiF MO Teoria obwodów nieliniowych (TON) t.1-7 ASPK t.8-15 w,E103 Hurtownie danych (HD) Progr.w jęz.skryptowych JiŚPSR t.8-15 04.03 / 11.03
I 9:15 l, 4E 409 NiD l, 5E B t.8-15 w,E106/l,i12ZET t.8-15 Met.optym,l,i13 ZNE t.8-15 l, i12 ZMet w,E103 Narz.SI w bazach danych(NSI l, E110 l, E107 18.03 / 25.03
Ą 10:15 PLC PUC t.5-14 MN t.8-15 TŚiF w, E103 Metody obwo dowo-polowe (j.ang) Podstawowe problemy automatyki AF x1/SMPD x2 gr.1 LM gr.2 ZSPI gr.3 01.04 / 08.04
T 11:15 l, 4E 410 t.3-14 l, 4E 320a l, 5E B l, 5E B l, 4E 409 Metody optymalizacji t.1-7 w,E6 l,E108 l,E309 t.8-15 l, i14 102b 15.04 / 29.04
E 12:15 w,4E416Technika światłowodowa i fotonika (TŚiF) w,E104 Metody obwodowo-polowe 13.05.11 ć,E6 Podstawowe problemy automat. Analiza funkcjonalna (AF) 06.05 / 13.05
K 13:15 PLC MN t.8-15 PUC Bezp.systemów inform. Metody optymalizacji ć.E6 Metody optym alizacji (j.angielski) w,E5 20.05 / 27.05
14:15 l, 4E 410 t.3-14 l, 5E A l, 4E 320a w,i13 ZNE B.A12 t.1-7 l,i13 ZNE B.A12 t.8-15 MUAP t.1-7 CAPS t.10-15 w,E105 Języki i śr.progr. s.rozpr.(JiŚPSR) 03.06 / 13.06
15:15 w,4E416 Systemy pomiarowo- kontroln e i sterowniki PLC poza 01.04, 06.05 MIUD t.8-15 w,E105 Programow.w językach skryptowych 17.06 / -------
16:15 w,5EA1Niezawo dność i diagnost yka (NiD) 01.04 & 06.05.2011 l, 3E203 poza planem
17:15 l, 3E411 22.04
18:15 19.stud 12 stud 13 stud 12 stud 11 stud. 04.06