Vous êtes sur la page 1sur 5


REPETITIO EST MATER STUDIORUM REPETITIO EST MATER… IONESCU MARIA & POPESCU AGLAE

CUPRINS

Introducere……………….……………………………………………………………………………………………….………………………….…… 3

1. Repetitio est mater studiorum…………………………………………………….……………………………….…………….…..3

1.1. Repetitio est mater studiorum………..…………………………………………….………………………………..……. 3

1.2. Repetitio est mater studiorum……..……………………………………………….………………………………..……. 3

2. Repetitio est mater studiorum…………………………………………………….……………………………….…………….…..3

1.1. Repetitio est mater studiorum………..…………………………………………….………………………………..……. 3

1.2. Repetitio est mater studiorum……..……………………………………………….………………………………..……. 3

Concluzii……………………………………………….……………………………………………………………………..……. 9

Bibliografie…………………………….…………………………………………………………………….………………….… 10

2
REPETITIO EST MATER STUDIORUM REPETITIO EST MATER… IONESCU MARIA & POPESCU AGLAE

Introducere

Repetitio est mater studiorum1. Repetitio est mater studiorum2. Repetitio est mater
studiorum3. Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio est
mater studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio
est mater studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater studiorum.
Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater
studiorum.

1. Repetitio est mater studiorum

Repetitio est mater studiorum4. Repetitio est mater studiorum5. Repetitio est mater
studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio est
mater studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio
est mater studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater studiorum.
Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater
studiorum.

1.1. Repetitio est mater studiorum


Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater
studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio est
mater studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio
est mater studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater studiorum.
Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater
studiorum.

1.2. Repetitio est mater studiorum


Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater
studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio est
mater studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio
est mater studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater studiorum.
Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater
studiorum.

2. Repetitio est mater studiorum

Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater
studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio est

1
D. Alexandresco, Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român în comparaţiune cu legile vechi şi cu
principalele legislaţiuni străine, tomul I-iu, partea I-a, ediţia III-a, Tipografia „România Nouă”, Bucureşti, 1926,
p. 295.
2
Idem, p. 296.
3
Ibidem.
4
Art. 4 alin. (3) din Legea nr. 389 din 21 iunie 1943 privind extinderea legislaţiei civile şi comerciale în România
de peste Carpaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 22 iunie 1943.
5
D. Alexandresco, op. cit., p. 295.

3
REPETITIO EST MATER STUDIORUM REPETITIO EST MATER… IONESCU MARIA & POPESCU AGLAE
mater studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio
est mater studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater studiorum.
Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater
studiorum.

2.1. Repetitio est mater studiorum


Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater
studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio est
mater studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio
est mater studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater studiorum.
Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater
studiorum.

2.2. Repetitio est mater studiorum


Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater
studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio est
mater studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio
est mater studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater studiorum.
Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater
studiorum.

Concluzii

Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater
studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio est
mater studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio
est mater studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater studiorum.
Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater studiorum. Repetitio est mater
studiorum.

4
REPETITIO EST MATER STUDIORUM REPETITIO EST MATER… IONESCU MARIA & POPESCU AGLAE

BIBLIOGRAFIE

- Doctrină -
 D. Alexandresco, Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român în
comparaţiune cu legile vechi şi cu principalele legislaţiuni străine, tomul I-iu, partea I-a,
ediţia III-a, Tipografia „România Nouă”, Bucureşti, 1926.
 E. Cernea, E. Molcuţ, Istoria dreptului românesc, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2003.
 C. Dariescu, Istoria statului şi dreptului românesc în epoca contemporană, Editura C.H.
Beck, Bucureşti, 2010.
 G. P. Docan, Studii de drept civil comparat: legislaţia ungara şi austriacă din
Transilvania în comparaţie cu legislaţia româna, vol. V, Editura Tipografiei „Curierul
Judiciar”, Bucureşti, 1926.
 A. Radulesco, L’introduction de la législation roumaine en Bessarabie, în „Bulletin de la
Société de Législation Comparée Roumaine (Affiliée à la Société de Législation
Comparée de Paris)”, nr. 5, Imprimeries „Cartea Românească”, Bucarest, 1934, p. 100-120.
 A. Rădulescu, Codul nostru civil în anii 1925-1945, în „Analele Academiei Române,
Memoriile Secţiunii Istorice”, seria III, tomul XXVIII, 1945-1946, Imprimeria Naţională,
Bucureşti, 1947, p. 271-302.
 A. Rădulescu, Şaizeci de ani de Cod civil, Editura Cultura Naţională, Bucureşti, 1926.
 A. Rădulescu, Unificarea legislativă, Editura Cultura Naţională, Bucureşti, 1927 (extras
din: Academia Română, Memoriile Secţiunii Istorice, seria III, tomul VII, memoriul 12,
p. 373-415).
 V. D. Zlătescu, Panorama marilor sisteme contemporane de drept, Editura „Continent
XXI”, Bucureşti, 1994.

- Legislaţie -
 Codul civil din 1864, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 271 din 4 decembrie
1864, nr. 7 (supl.) din 12 ianuarie 1865, nr. 8 (supl.) din 13 ianuarie 1865, nr. 8 (supl.)
din 14 ianuarie 1865, nr. 11 (supl.) din 16 ianuarie 1865, nr. 13 (supl.) din 19 ianuarie
1865.
 Legea pentru extinderea în Basarabia a unor dispoziţiuni din legislaţia Vechiului Regat,
promulgată prin Decretul regal nr. 876 din 29 martie 1928, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 4 aprilie 1928.
 Legea nr. 478 din 30 septembrie 1938 pentru extinderea în Bucovina a legislaţiei din
Vechiul Regat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 1
octombrie 1938.
 Codul civil Carol al II-a, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 6
septembrie 1940.
 Legea nr. 389 din 21 iunie 1943 privind extinderea legislaţiei civile şi comerciale în
România de peste Carpaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142
din 22 iunie 1943.
 Decretul-lege nr. 319 din 10 iunie 1944 pentru dreptul de moştenire al soţului
supravieţuitor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 10 iunie
1944.
 Legea nr. 260 din 3 aprilie 1945 privitoare la legislația aplicabilă în Transilvania de
Nord, precum şi la drepturile dobândite în acest teritoriu, în timpul operaţiunii ungare,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 4 aprilie 1945.
5

Vous aimerez peut-être aussi