Vous êtes sur la page 1sur 4

Într-un staul

Traditional Polish Carol Arranged by JULIE KNOWLES


D. Amaramdi

° #3
q=80
SOPRANO
& 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
ALTO

1.În - tr'un sta - ul pe'n - se


TENOR
¢
? # 43 ∑ ∑ ∑ Ó œ œ œ œ œ œ
BASS

{
# 3 ˙˙ œ ˙™
q=80

œ ˙™ ˙˙ œ œ˙ ™ œ ™ œj œ œ
& 4 ˙ ˙™ œ œ™
œ œœ œ œœ œœ œ œœœœ ˙
? # 43 œ
Piano
œ
œœ
œ
œ œ œ œ

° #
6

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

?# œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
ra - te, s'a năs - cut
un Co - pi - laș. Fâ - nu'i ți - ne loc de lea - găn, în - tr'al

{
˙™ œj œ œ œœ ™™ œj œ œ œœ ™™ œj œ œ œ̇œ
#
& œ̇œ œ œ œ™ œ œ
?# œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ
œ œ
œ œœ œœ œ
Cor ITA
° #
2
11

& ∑ Ó œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
În - geri cân - tă, iar păs - to - rii se u - nesc cu gla - sul
œ œ œœ ˙
vi - te - lor să - laș.
œ œ œœ œœ #œœ œœ œœ œ œ œ œœ œœ œ œ
?#
¢ œ œ œ #œ œ œ œ

{
œ œ œ œœ ™™ œ œœ œœ œœ ™™ œj œ œœ œœ ™™ œ #œœ œœ œœ ™™ œJ œœ œœ
# j j j
& Ϫ
˙™ #œ
œ œ
?# œ œ œ ˙ œ œ œ œ
œœ œ œ œ œ œ œ

° #
& œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ ˙œ œ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ ˙˙™™
16


lor. Hrist e Dom - nul, Hrist e Domn, Hrist e Re - ge'al tu - tu - ror.
œ œ œ œ œ œ
? # œ œ œ œ œ œœ œ œœ ˙˙ ˙™
œ œ œ œœ œœ œœ ˙™
¢ ˙™
œ œ œ ∑

{
# œ™ j œ œ œ œ œ
& œ™ œ œ œ œ œ œ ˙‰ œ œ œ œœ œ œœœœ œœœ œœœ œœ œœ ™™ œj œ œ ˙˙ ™™™
˙
j J
œ œ
?# œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ ˙ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ

° #
22

& ∑ Ó œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ
œ œœ œœ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ

?#
2.Lân - gă Io - sif și Ma - ri - a stră - lu - ceș - te'un Îm - pă

¢
∑ ∑ ∑ ∑ ∑

{
# Ϫ
œ œ œ˙˙ ™™
œœœœœ œ œœœœœ œ
& œœ ™™j œ
œ œ œ œœ œœ œ œ œ œœ œ
œ
œ œ œ
?# œ ˙ œœ œ œ œœœ œœ œ
œ œ œ œ œ œ œ
° #
3
27

& ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ
˙ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

?# œ œ
rat; Ce'și re - var - să mă - re - ți - a în - tr'un sta - ul ne'n - sem - nat. Ie - slea

¢ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó

{
& œ ™ œj œ œ œ œ œœ œ
# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œj œ œ
œ™ œ œ œ œœ œ œœ ™
œ œ œ
œ
?# œ œ œ œœœ œ œ œ
œ œœ œ œ œ œ œ
˙
œ œ œ œ

° #
32

& œœ œœ # œœ œœ œœ œœ #œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ
toa - tă pa - re'n noap - te un i - mens și sfânt pa - lat. Hrist e Dom - nul, Hrist e

? # œÓ™ œ œ #œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ
¢ Ó™ Ó™ Ó œ œ œ

{
& œœ ™™
# j
œ # œœ œœ œœ ™™ œ #œœ œœ œœ ™™
j œ œœ œœ œœ ™™ j
œ œ œ œœ œ œœ œœ œ
J
œ œ œ œ jœ œ
?# œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ™ œ œœ
œ œ œ œ

° #
& ˙œ œ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ ˙˙™™
37

∑ ∑ Ó
œ œ
Domn, Hrist e Prun - cul aș - tep - tat. 3.Azi e'o

˙™
œ œ œ œœ œœ œœ ˙™
œ œ
? # ˙˙
¢ ˙™
œ œ œ ∑ ∑ Ó

{
& ‰̇ œ œ œ œœ œ œœœœ œœœ œœœ œœ œœ ™™ œj œ œ ˙˙˙ ™™™ ˙˙˙ ™™™
œ˙˙ ™™ ˙
#
J
œ œ
?# œ œ œ œ œœ œœ œ œ
˙
œœœ œœœ œ̇ ™ œ
œ œ œ œ
° #
4
43

& œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ œ œ œ
œ œ œ œ œœœ œ
œ œ œ
œ œœ œœ
zi prea mi - nu - na - tă, ce - ru'i par - că pe pă mânt. Bu - cu - ri - e se re - var - să din al
œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ
? # œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œ œ œœ ˙˙ œ œœ œ œ œœ œœ
¢ œ

{
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
?# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

° #œ
œœ œœ œ ™
49

& œ œ ‰ œœ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ™ œœ œ œ
nos - tru cân - tec sfânt. Fe - ri - ci - re, îm - pli - ni - re și spe - ran - ță noi a -

Ϫ
œ
? # œœ œ œœ œ œ œœ œ™ ‰ œœ œœ œœ œœ #œœ œœ œœ œœ #œœ œœ œœ œœ œ œ
¢ œ™ œœ

{
j œ œ œ™
œ ™ œ œ œ œ ™ œ # œœ œœ œœ ™™ œ #œ œœ œœ ™™ œJ œœ œ
# j j œ œ

Ϫ
&
˙ œ œ œ œ œ
?# ∑ œ œ
œœ œ œ œ œ œ

° # U
œœ œ œ œ œœ œœ ˙ ™
54

& œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ ˙œ œ œ œ
œ
œ
˙™
flăm. Hrist e Dom - nul, Hrist e Domn. Noi pe El îl aș - tep - tăm.
U
˙™
œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ ˙˙
œ œ
?# œ œ œ œ œœ œ œ ˙™
¢ ˙™
œ œ œ œ œ œ œ

{
# œ™ œœ œœ œœ ˙˙˙˙ ™™™™
j U
& œ™ œ œ œ œœ œ œ œœœ
œ œœ œ ˙ œ œ œ
œ œœ œ œ œ
j ‰ J
œ œ œœ œ œœ œ U
˙
?# œ œ œ™ œ œ œœ œœ œ
œ œ œ œœ

Vous aimerez peut-être aussi