Vous êtes sur la page 1sur 1

S'

t:â ..47:
.:a-
:i§t "i'.,F.€
..,;l:,'tr: J
::a::a:. .. ::.
1:r.-!1::*lllt.=;i:iilj-:4,ri;,irê:

A{TË §Ë PAÊÜLE SiTUATl*T{ il ii i.. iiri ii à i fl l v*c§iJl.ÂlÊ[

l, r rlasculitt' ctttinitt' r hr:ui;l*r{erie


l, De*lanrïer À ta heiuliutgr:rie- f

des artieles 6râtiss*r"i* lllurit'l (l('ii tl()llls


?,;\ ia p*ste r ilr terr*gaIi*n sitn;rle

l, P*rler I, Àu rneirchÉ r quantitê r fruifs ri légurtes


deri q*a*tité* ?. À i',Épicerie r quantitê intlêfinie r prorluits de base
r infinitif * papeterir
i*. Dernand*r le prix Da*s u*e pai:eterie
l. fhe;l l* pt;issnn*ier r I p{}Uf I r pl;i$si.rils eI lruit*
{, Fa çier une
s{xËnr*ndt d* txtrr
2. ,\tt r'afô . 1, A'ri{.}i}' ,i" t. I}fe}tt{}fe }" . rr;r{é r-t t:istt'çl
i
i
1
allt't' ., att pri'st'ltt
I

§" fair* u*e


!

1. À l'hôtel . ;trli*cti{ qualifiratif r lri}l*l


rêservation È. À la g;rr* . 1 qllt:}t.§,] r,. . tr'ili*li, bilitxs"..
,, eltrcllc{'s} ,. ., '.'

I,:tt-l,it':-,r !iltl.l 1. []a*s une borltiq*e t , tr{}p ,, I I a-§S{rz ',


rle vctctttr'trts
2. l)arrs trtt tttai.litsitt tlt' i.{lAllti»fr§§f'r i * r'l:lrrissurcs
l
l
clt;rtrsstttr's I
l

î. ntt':r+itE:r {ir*e le fl*uriste . sal oir . , t'roire '. r br.l*qu,ets. lk:urs."


vorrloir att llresetlt

."
â,...ln.."....-.'.:.::.:]......::.'.]..,:......:i..]:.':§-.:::;''-=. ,,. -- r- . . l
:î;iti:ii:.:,':l.i.':;.,* :r:..::Jt.i,i?:,.i:.,.-:i1;.14.:ir:li.:.,i*+n;'14é!1rii;,§ô;.''..-.:r-:
--l
:.rr,-:.ii;ll:r1i,,t
Â{T§ ü§ rÂ{qÜtË SlTlJÂl.r*r{

li, Prendre l. Chez le rlentisle t deutittc, cletrts.-.


r-*trdez-v*us
. rsn{iez+.rilt$

l. I )arrs tttte .stal iott r ,r detoif r. q ÿ{}LlV{)iT ', . rnritrc:. brts...


rrtrst'igttements (lt' tttett rr irIt lrrest'ttt
!. l]ans ntr* as..it;riaticlli . exl)rcssi(,ns <lt tetttps . irrsr.riËti{!I'}5
sport ivt'
3' À I'offict'tltr tortrisnrt' r interrogatieitt' r b;ri. 1.1j'uiltet
i
i
c,u:rplcxe
..t ,-..-':--+-

t*. F.xprimer ufl*


1

i llans une atlrttittistratiotr tvt'rlrt's' ;r' r aqlministràtir.rtt


tilrligatinn I
!

l 1. Âutariser [.)arts urlt. staliutt <le ski r r l"§st ,r.


' il e5t r j . ski. piste§...
i!
$ interdire t acliectif

, I ü. Yéri§er Llatts une station . er:r:rl:ls,ritent de nr:ryt I rlaHer, pist.:ine.."


balnÉaire

l'i i,it :'i:'t' Âu caurpiltg . frrtur prcrhe I farrlpill§, tulite.:

L Lcuer cles vêlq:s . prrrntrIIIS ;:ersct:ritels I locitliott. r'i'los...


1,i. Ëxprimer
dec inteÊti$fi§" r:r:nrpï*ntents
<Ies projr{s 3. À ttr ha,nqu* . lutur situpk' r lt;ittrlttt,. r'olr)1)l t.s...

il

Vous aimerez peut-être aussi