Vous êtes sur la page 1sur 2

Réponse: (Bongo yo) x4 sambè CHANT13 : E MFUMUE

CHANT9 : LEEGE 1-E e mfumue yamba makabu, (bis)


Yamba makabu yakimenga na beto. (bis)
Refrain: Lèègè e e wee, lèègè e e
wee, lèègè mo a Son Job lèègè. Tala maboko na mono Yokele mpamba COMPILE BAMILéké CHANT3: ko’po zala Shuapu
Lèègè tala mono kibeni nsukami yamene. Refrain: ko’p zala, ko’po zala, Sie
1–Makebel mes ni miñson ñwes. Diñlo Nki kima mono talenda pesa na ngeye CHANT1 : Yahwé Yahwé é yoh ko ya pu’ na la sie mboo ma e,
iti wè mo loñni mase dinsohè wè o a Refrain 1 : Yahwé Yahwé é Boo yoh sie yoh koya pu’ na la sie mboo ma
Soñ lèègè mo o lèègè lèègè. Sie yoh kola é Kola Yahwé kola é. e. ko’po zala a ko’ po zale
2-E e mfumue yamba mampa (bis)
Refrain 2 : kola Yahwe, Kola e 1–Shua pu mboo mba sie yoh nga mu
Yamba mampa ya kimenga na beto ha e, nga lah nsa’le, sié mboo ma é,
2– Mandudu mes loñni bomb wes. Diñlo 1-Teh ndoo yoh Sie yoo kola é...Réf2
iti wè mo loñni mase, dinsohè wè o a Tala maboko na mono Yokele mpamba ko’po zala a ko’ po zale
Soñ lèègè mo o lèègè lèègè. tala mono kibeni nsukami yamene. Sie kweni Sie yoo kola é ...Réf2
Nki kima mono talenda pesa na ngeye Kola Yahwe kola é (bis)...Réf1 2– Kola sie na zak le, ko la na nhee mu
3– Bitatam gwes mbas minkogo gwoo, na ee, nga lah nteh njo yaa, sie mboo
ni makube diñlo iti wè, gwo loñni mase 2-Zupo yoh Sie yoo kola é...Réf1 ma é, ko’po zala a ko’ po zale
3-E e mfumue yamba vinu (bis)
diñ sohè wè o a Soñ lèègè gwo o soho Sie kweni Sie yoh kola é
Yamba vinu ya kimenga na beto ( Anti+ Ref )
lèègè. Kola Yahwe kola é (bis)...Réf1 3– Ko la nga laadi Olé, na zen men o
Tala maboko na mono Yokele mpamba yéso, O si yoh lee sie mboo ma é. ko’po
tala mono kibeni nsukami yamene. zala a ko’ po zale
CHANT10 : MA DING WA 3-Pah la’a sio Sie yoh kola é...Réf2
Nki kima mono talenda pesa na ngeye
Na zen Yeso Sie yoh kola é...Réf2
CHANT11 : ÑONG ME MÔ A NTI CHANT4: Yam me juli o
4-E e mfumue yamba chorale (bis) Kola Yahwe kola é (bis)...Réf1
Refrain : Yam me juli o Cuaben,
Ya kimenga na beto ( Anti+Ref ) Yam me juli o num me ghamte, Yam
Refrain: Ñong me mô a’Nti o, Ñong 4-Sie nkwe kae mboo yoh kola é...Réf2 me juli o Cuaben bam me la o Nsi
me mô a’Nti o. Ñong metunga Tala maboko na mono Yokele mpamba
tala mono kibeni nsukami yamene. Nga ngu wa pa la’a yansio é...Réf2 yam o
mam’o, Ñong me mô a’Nti o o.
Nki kima mono talenda pesa na ngeye Kola Yahwe kola é (bis)...Réf1
1-Nda me ntsit li o Cuaben, Nda me
1-Ma zu wa ve metunga ya nlem wom ntsit li o num me ghamte u, Nda me
osseghe. Ñong me mô a’Nti o, Ñong CHANT2 : Yahwé boo yoh kola ntsit li o Cuaben Nkwi me la o Nsi yam
me mô a’Nti o. Yahwé boo yoh kola Yahwé Sie yoh o
Kola é, é é Kopozalé Yahwé kola é 2-A ke ku tse o o Cuaben Nda me
2–Ma zu wa ve eningdzam ya nlem wom ntsit li o num me ghamte u Nda me
osseghe. Ñong me dô a’Nti o, Ñong 1-Teh ndoo yoh Sie yoo kola é Ko- ntsit li o Cuaben Nkwi me la o Nsi yam
me dô a’Nti o. pozalé Yahwé kola é, Yahwé kola é o
3-Ma zu wa ve akum dam ya nlem wom 3-Me fa nkam si o Cuaben Nda me
osseghe. Ñong me mô a’Nti o, Ñong ntsit li o num me ghamte u Nda me
2-Sie kweni Sie yoo kola é é Kopozalé
me mô a’Nti o. ntsit li o Cuaben Nkwi me la o Nsi yam
Yahwé kola é, Yahwé kola é
o
4-Ma zu wa ve mindzuc miam ya nlem 4-Kwi fiag ndo yi o Cuaben Nda me
3-Zupo yoh Sie yoo kola é Kopozalé ntsit li o num me ghamte u Nda me
wom osseghe. Ñong me mô a’Nti o,
Yahwé kola é, Yahwé kola é ntsit li o Cuaben Bam me la o Nsi yam
Ñong me mô a’Nti o..
o
4-Pah la’a sio Sie yoh kola é Kopozalé
CHANT12 : FUMU YESU
Yahwé kola é, Yahwé kola é CHANT5 : ALLELUIA NGON NGON
Refrain: Alleluia-a a alléluia- a a CHANT4 : Donnons à Dieu CHANT1 : Na yi this we di bringam so nihed inyu mam mo maso u mbohol
Ngo ngo nghamte Cuaben Njoup ta’ bés, ngo mam ma helha mè mam
Refrain : Donnons à Dieu ce qui lui Refrain: (éh Papa éh, may you ta-
kwi tswe nghamte lense. (bis) malam.
revient, donnons à Dieu ce qui lui kam with all your heart.)x2
revient, donnons à Dieu ce qui lui
1-Bin losi fà nghamte, Fà nghamte revient, afin qu’il nous donne ce qui Refrain : Diye mase é é, Diye mase
num len Cuaben. 1–Na the thing way you give we Papa, é
nous convient na yi this we di bringam so.
Na the thing way you give we Papa éh,
2-Pu nsiyo, be suke, bin losi nghamte Cua- 1-Voici, voici les fruits de nos efforts na yi this we di bringam so.Papa CHANT5 : A YENE DOUMA
ben. prends les ô Seigneur. éh..
Pour la construction de ton temple CHANT6 : DOUMÉ MI HOKKÉTÉ
3-Israël tsiamte (bis), tsiamte losi o, prends les ô Seigneur. 2– Na the bred way you give we Papa,
abe napte o. (bis) na yi this we di bringam so. CHANT7 : Nda dokkal amin
2-Voici, voici nos dons et nos tal- Na the bred way you give we Papa éh, Refrain: Nda dokkal amin Djaomi-
Coda : Bin mbu’ bin niang- a, Bin ents….* na yi this we di bringam so.Papa rawo! Nda dokkal min ngaddi gam
mbu’ niang- a Fe bafe Bin mbu’ Pour l’enseignement de ton peuple…* éh.. yettoré ma.
niang- a a. (bis)

3-Voici, voici le temps que tu nous 3– Na the wine way you give we Papa, 1-Gam barka yiidé maada, a hokki as-
COMPILE FRANÇAISE donnes….* na yi this we di bringam so. sama et lesdi. Dumé mi hokkété Allah
Pour proclamer ton évangile…..* Na the wine way you give we Papa éh, dalila ma!
CHANT1 : Je te rends grâce na yi this we di bringam so.Papa
éh..
Refrain : Je te rends grâce de tout 4-Voici, voici nos bras tendus vers 2-Gam barka yiidé maada, a hokki am
mon cœur, Seigneur mon Dieu. À toi….* baba bé dada. Dumé mi hokkété Allah
jamais je rendrai gloire à ton Nom, 4– Na the love way you give we Papa, dalila ma!
Pour aider nos frères en détresse…..*
Alléluia. na yi this we di bringam so.
Na the love way you give we Papa éh, 3-Gam barka yiidé maada, a hokki am
CHANT5 : Mazu’u be wa a Tat’ na yi this we di bringam so.Papa ndjamu bé risku. Dumé mi hokkété
1-Je t’aime Seigneur, tu entends le
cri de ma plainte, tu inclines vers moi Refrain: Mazu’u be wa a Tat’, ma- éh.. Allah dalila ma!
ton oreille. Toute ma vie je t’in- zu’u wa ve metunge mam’ a Tat’, non
voquerai. me y’nlem osse, abim mebeli nde a
CHANT2 : TERA 4-Gam barka yiidé maada, a hokki am
le’e
Te rha hé Te rha, Te rha, Te rha, saaré bé bikkoï. Dumé mi hokkété Al-
2-Seigneur, tu es justice et pitié. Ô Te rha hé Wo kan te rha lah dalila ma!
Seigneur notre Dieu, tu es tendresse, 1-Mazu’u wa ve metunge mam é,
tu entends les pauvres et les petits. enying y’a se be wa é o’A Tat, non me
y’nlem osse, abim mebeli nde ale’e CHANT3 : Déyaŋa CHANT8 : Sansu éké nyè wè mè
J’étais faible, tu m’as sauvé. diyé Refrain: Sansu éké nyè wè mè
Déyaŋa dibuluguie assaŋa, Déyaŋa
dibuluguie assaŋa dédébana boma diyé, mè bonè mè saï woussou éh
3-Tu as sauvé mon âme de la mort, tu 2-Mazu’u wa ve enying dza mé, enying éh, (èkè nyè wè nè mè sossa, nè mè
bazomui gnéné nga di mui gnénéé
as gardé mes pieds du faux pas. Je y’a se be wa é o’A Tat, non me y’nlem bolo sansu bongo yo.) x2
déma
marcherai en ta présence sur la terre osse, abim mebeli nde ale’e 1-Bongo yombo te mi ndjè nyè wè kè,
des vivants. bongo yombo tè mi ndjè nyè wè kè,
1-Dadassaŋa tso yanéna moo, Dadas- bongo bampa tè mi ndjè nyè wè kè) x2
3-Mazu'u wa ve minsem mwamé,
saŋa tso yanéna moo, dédébana boma
enying y’a se be wa é o’A Tat, non me
bazomui gnéné nga di mui gnénéé déma
y’nlem osse, abim mebeli nde ale’e 2–Bongo mboussa te mi ndjè nyè wè
CHANT2 : RECOIS CE BEAU FRUIT CHANT4 : DIYE MASE
kè, Bongo mboussa te mi ndjè nyè wè
Hosanna é é é la o, ouyé nguy moma kè, bongo bampa tè mi ndjè nyè wè kè)
CHANT3 : ALLELUIA EEE
COMPILE MIXTE sona anguoè, ouyé ki banga ntad x2

Vous aimerez peut-être aussi