Vous êtes sur la page 1sur 2

Pange Lingua

Testo: S. Tommaso d'Aquino


Musica: antica melodia inglese

# 4 j j
Maestoso

& 4 œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ. œ
Pàn - ge, lin - gua, glo - ri - o - si Cor - po - ris mys - tè - ri - um San - gui - nis - que
Tan - tum èr - go Sa - cra - men - tum ve - ne - rè - mur cer - nu - i: et an - tì - quum
Ge - ni - to - ri, Ge - ni - to - que làus et ju - bi - là - ti - o, sa - lus, ho - nor,

# j j
& 44 œ œœ œ . œ œ # œœ œœ œœ œœ n œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ ˙ œœ œœ œœ . œ œ
œ œ œ œ ˙
F œ œ œ
? # 4 œ œœ œ œœ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ ˙ œ œ œ œœ
4 œ œ œ œ œ
œ ˙

#
œ œ œ œœ œ œ ˙ œ . œJ œ œ œ . œJ œ œ
6

& œ œœœ œ œ
pre - ti - ò - si, quem in mun - di pre - ti - um fruc - tus ven - tris ge - ne - ro - si
do - cu - men - tum no - vo ce - dat rì - tu - i: praès - tet fì - des sup - ple - mèn - tum
vìr - tus quò - que sit et be - ne - di - cti - o: pro - ce - den - ti ab u - tro - que

# j j
& œ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ . œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ # œœ œœœ ... œœ œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ
œ œ œ œœœ œ J J
J
f Ripieno
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
? # œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ ˙.
œ œ œ œ œ œ ˙. ˙.

11
# œ. œ œ œ œ œ U
w œ. œ œ œ œ œ .. w
U U
& J J œ œ ˙ w
Rex ef - fu - dit Gen - ti - um, Rex ef - fu - dit Gen - ti - um.
sèn - su - um de - fec - tu - i, sèn - su - um de - fec - tu - i. A - men
U
# œ . œœj œ
com - par sit lau - da - ti - o, com - par sit lau - da - ti - o.

& œ. J œ œœ œœ œ ˙ œ ˙˙
œ œœœ ˙
œ˙ . œj œœ œ œ œ œ .. w
U U
œ œ . œ œ ˙˙˙ ww ww
w
J
j
œ . œœ œ œœ œ œ œ œ ˙ ˙ œœœœ œ œ ˙ w
? # œ. J œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ œ œ .. w
œ œu J œ ˙ w uw
u
2 Pange Lingua

Pànge, lingua, gloriosi


Corporis mystèrium
Sanguinisque pretiòsi,
quem in mundi pretium
fructus ventris generosi
Rex effudit Gentium.

Nobis datus, nobis natus


ex intacta Virgine,
et in mundo conversatus,
sparso verbi semine,
sui moras incolatus
miro clausit ordine.

In supremae nocte coenae


recumbens cum fratribus
observata lege plene
cibis in legalibus,
cibum turbae duodenae
se dat suis manibus.

Verbum caro, panem verum


verbo carnem efficit:
fitque sanguis Christi merum,
et si sensus deficit,
ad firmandum cor sincerum
sola fides sufficit.

Tantum èrgo Sacramentum


venerèmur cernui:
et antìquum documentum
novo cedat rìtui:
praèstet fìdes supplemèntum
sènsuum defectui.

Genitori, Genitoque
làus et jubilàtio,
salus, honor, vìrtus quòque
sit et benedictio:
procedenti ab utroque
compar sit laudatio.

Vous aimerez peut-être aussi