Vous êtes sur la page 1sur 75

Foaie2

MINISTERUL JUSTIŢIEI
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
BAZA DE APROVIZIONARE, GOSPODĂRIRE ŞI REPARAŢII

Avizat
Director adjunct
Cristina MIHAI

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PU


B.A.G.R. JILAVA +Centralizt +ANP - ART.

NR.
COD CPV ART BUG
CRT.
1 24911200-5 20.01.01
2 19520000-7 20.01.01
3 19520000-7 20.01.01
4 22992000-0 20.01.01
5 30197600-2 20.01.01
6 30192800-9 20.01.01
7 30197000-6 20.01.01
8 30197110-0 20.01.01
9 22992000-0 20.01.01
10 30197600-2 20.01.01
11 18938000-3 20.01.01
12 18938000-3 20.01.01
13 18934000-5 20.01.01
14 18938000-3 20.01.01
15 30197645-9 20.01.01
16 30199500-5 20.01.01
17 30199500-5 20.01.01
18 30199760-5 20.01.01
19 35123400-6 20.01.01
20 35123400-6 20.01.01
21 37823200-5 20.01.01
22 30197600-2 20.01.01
23 44424200-0 20.01.01
24 44424200-0 20.01.01
25 24911200-5 20.01.01

Pagină 1
Foaie2

26 30197000-6 20.01.01
27 22819000-4 20.01.01
28 30195911-1 20.01.01
29 30197220-4 20.01.01
30 44424200-0 20.01.01
31 44424200-0 20.01.01
32 30197210-1 20.01.01
33 30197210-1 20.01.01
34 30234300-1 20.01.01
35 30197320-5 20.01.01
36 30197110-0 20.01.01
37 30197110-0 20.01.01
38 30197600-2 20.01.01
39 37823800-1 20.01.01
40 30197600-2 20.01.01
41 22610000-9 20.01.01
42 30192930-9 20.01.01
43 30192130-1 20.01.01
44 30192126-0 20.01.01
45 30192126-0 20.01.01
46 30197300-9 20.01.01
47 30192000-1 20.01.01
48 30197321-2 20.01.01
49 22852000-7 20.01.01
50 22852000-7 20.01.01
51 22852000-7 20.01.01
52 22816300-6 20.01.01
53 39241200-5 20.01.01
54 30195920-7 20.01.01
55 30192000-1 20.01.01
56 30197640-4 20.01.01
57 30197642-8 20.01.01
58 30197642-8 20.01.01
59 30197630-1 20.01.01
60 30199110-4 20.01.01
61 30192000-1 20.01.01
62 30192125-3 20.01.01
63 30199500-5 20.01.01
64 30192132-5 20.01.01
65 30192132-5 20.01.01
66 30192920-6 20.01.01
67 30197330-8 20.01.01

Pagină 2
Foaie2

68 39563400-0 20.01.01
69 30197130-6 20.01.01
70 30192121-5 20.01.01
71 30192121-5 20.01.01
72 30192121-5 20.01.01
73 39292500-0 20.01.01
74 30192000-1 20.01.01
75 24952000-2 20.01.01
76 39541140-9 20.01.01
77 39541140-9 20.01.01
78 22816300-6 20.01.01
79 22816300-6 20.01.01
80 30197221-1 20.01.01
81 30193000-8 20.01.01
82 30199500-5 20.01.01
83 22853000-4 20.01.01
84 22853000-4 20.01.01
85 30193200-0 20.01.01
86 30197221-1 20.01.01
87 30192123-9 20.01.01
88 19212300-8 20.01.01
89 30197110-0 20.01.01
90 22612000-3 20.01.01
91 22612000-3 20.01.01
92 30192111-2 20.01.01
93 22612000-3 20.01.01
94 24911200-5 20.01.01
95 30199712-4 20.01.01
96 30199712-4 20.01.01
97 30199712-4 20.01.01
98 30199712-4 20.01.01
20.01.01
99
Total
100 39224320-7 20.01.02
101 39224320-7 20.01.02
102 39224320-7 20.01.02
103 38531000-3 20.01.02
104 39831240-0 20.01.02
105 44613800-8 20.01.02
106 39224300-1 20.01.02
107 39831200-8 20.01.02
108 39831200-8 20.01.02

Pagină 3
Foaie2

109 39831200-8 20.01.02


110 39831200-8 20.01.02
111 39831210-1 20.01.02
112 39831200-8 20.01.02
113 39831200-8 20.01.02
114 39831500-1 20.01.02
115 24312200-6 20.01.02
116 39811100-1 20.01.02
117 39811100-1 20.01.02
118 39224350-6 20.01.02
119 39831200-8 20.01.02
120 39224330-0 20.01.02
121 33761000-2 20.01.02
122 33764000-3 20.01.02
123 39831200-8 20.01.02
124 19000000-6 20.01.02
125 39811100-1 20.01.02
126 33711900-6 20.01.02
127 39831200-8 20.01.02
128 39811100-1 20.01.02
129 39811100-1 20.01.02
130 39831240-0 20.01.02
131 39224100-9 20.01.02
132 39224300-1 20.01.02
133 39811100-1 20.01.02
134 39831230-7 20.01.02
135 39831200-8 20.01.02
136 39224200-0 20.01.02
137 39224200-0 20.01.02
138 39224200-0 20.01.02
139 44313000-7 20.01.02
140 19640000-4 20.01.02
141 19640000-4 20.01.02
142 38531000-3 20.01.02
143 39831200-8 20.01.02
144 39831200-8 20.01.02
145 39831500-1 20.01.02
146 19620000-8 20.01.02
147 19640000-4 20.01.02
148 19640000-4 20.01.02
149 19640000-4 20.01.02
150 24312200-6 20.01.02

Pagină 4
Foaie2

151 33711900-6 20.01.02


152 33711900-6 20.01.02
153 33761000-2 20.01.02
154 39811300-3 20.01.02
155 33764000-3 20.01.02
156 39224300-1 20.01.02
157 39811100-1 20.01.02
158 39224100-9 20.01.02
159 19640000-4 20.01.02
160 39811100-1 20.01.02
161 39713431-3 20.01.02
162 39811100-1 20.01.02
163 39811100-1 20.01.02
164 39831200-8 20.01.02
165 39831200-8 20.01.02
166 39831200-8 20.01.02
167 39831200-8 20.01.02
168 24311900-6 20.01.02
169 19000000-6 20.01.02
170 39831200-8 20.01.02
171 39831200-8 20.01.02
172 39831200-8 20.01.02
173 39831200-8 20.01.02
174 39831200-8 20.01.02
175 39831200-8 20.01.02
176 39831200-8 20.01.02
177 39831200-8 20.01.02
20.01.02
178
Total
179 09300000-2 20.01.03
180 09123000-7 20.01.03
20.01.03
181
Total
182 41110000-3 20.01.04
183 90511200-4 20.01.04
20.01.04
184
Total
185 09211200-3 20.01.05
186 09211100-2 20.01.05
187 09221100-5 20.01.05
188 09132100-4 20.01.05
189 09134200-9 20.01.05

Pagină 5
Foaie2

20.01.05
190
Total
191 31431000-6 20.01.06
192 31430000-7 20.01.06
193 31130000-6 20.01.06
194 34325100-2 20.01.06
195 34325100-2 20.01.06
196 34224100-4 20.01.06
197 34325100-2 20.01.06
198 34320000-6 20.01.06
199 34351100-3 20.01.06
200 34352200-1 20.01.06
201 34351100-3 20.01.06
202 19510000-4 20.01.06
203 31400000-0 20.01.06
204 34320000-6 20.01.06
205 34300000-0 20.01.06
206 31531000-7 20.01.06
207 31531000-7 20.01.06
208 34321100-4 20.01.06
209 34321100-4 20.01.06
210 31610000-5 20.01.06
211 34913500-5 20.01.06
212 34320000-6 20.01.06
213 34312200-9 20.01.06
214 34210000-2 20.01.06
215 34300000-0 20.01.06
216 34322200-2 20.01.06
217 34300000-0 20.01.06
218 34224100-4 20.01.06
219 34210000-2 20.01.06
220 31321210-7 20.01.06
221 32551500-5 20.01.06
222 34210000-2 20.01.06
223 34324000-4 20.01.06
224 42674000-1 20.01.06
225 32421000-0 20.01.06
226 30125000-1 20.01.06
227 30125000-1 20.01.06
228 30125000-1 20.01.06
229 30125000-1 20.01.06
230 30125000-1 20.01.06

Pagină 6
Foaie2

231 34326100-9 20.01.06


232 30233150-7 20.01.06
233 42651000-4 20.01.06
234 30236100-3 20.01.06
235 31210000-1 20.01.06
236 30233132-5 20.01.06
237 30236110-6 20.01.06
238 30233132-5 20.01.06
239 31430000-7 20.01.06
240 32350000-1 20.01.06
241 32343000-9 20.01.06
242 32343000-9 20.01.06
243 32351000-8 20.01.06
244 50313200-4 20.01.06
245 30236110-6 20.01.06
246 30233132-5 20.01.06
247 31610000-5 20.01.06
248 34312700-4 20.01.06
249 44512100-3 20.01.06
250 34322200-2 20.01.06
251 34322200-2 20.01.06
252 31610000-5 20.01.06
253 31610000-5 20.01.06
254 31511000-1 20.01.06
255 31511000-1 20.01.06
256 42913500-4 20.01.06
257 42913500-4 20.01.06
258 42913500-4 20.01.06
259 42913500-4 20.01.06
260 42913500-4 20.01.06
261 42913400-3 20.01.06
262 42913400-3 20.01.06
263 42913300-2 20.01.06
264 42913300-2 20.01.06
265 31610000-5 20.01.06
266 34320000-6 20.01.06
267 34312000-7 20.01.06
268 44163241-1 20.01.06
269 34320000-6 20.01.06
270 34320000-6 20.01.06
271 44163241-1 20.01.06
272 34312500-2 20.01.06

Pagină 7
Foaie2

273 34312500-2 20.01.06


274 34312000-7 20.01.06
275 31214100-0 20.01.06
276 34324000-4 20.01.06
277 34326100-9 20.01.06
278 34312000-7 20.01.06
279 31610000-5 20.01.06
280 31610000-5 20.01.06
281 31511000-1 20.01.06
282 31511000-1 20.01.06
283 34210000-2 20.01.06
284 30237410-6 20.01.06
285 34224100-4 20.01.06
286 34320000-6 20.01.06
287 34322400-4 20.01.06
288 34322400-4 20.01.06
289 34320000-6 20.01.06
290 34320000-6 20.01.06
291 42122180-5 20.01.06
292 31610000-5 20.01.06
293 44531520-2 20.01.06
294 31610000-5 20.01.06
295 34312000-7 20.01.06
296 34312000-7 20.01.06
297 34312000-7 20.01.06
298 34312000-7 20.01.06
299 32551100-1 20.01.06
300 31610000-5 20.01.06
301 44442000-0 20.01.06
302 34322500-5 20.01.06
303 34224100-4 20.01.06
304 34320000-8 20.01.06
305 34320000-6 20.01.06
306 34320000-6 20.01.06
307 31518000-0 20.01.06
308 31211300-1 20.01.06
309 44163241-1 20.01.06
310 44163241-1 20.01.06
311 31610000-5 20.01.06
312 31610000-5 20.01.06
313 32551100-1 20.01.06
314 44531520-2 20.01.06

Pagină 8
Foaie2

315 34320000-6 20.01.06


316 34322000-0 20.01.06
317 34941100-6 20.01.06
318 30237460-1 20.01.06
319 34320000-6 20.01.06
320 34320000-6 20.01.06
321 34300000-0 20.01.06
322 32343000-9 20.01.06
323 32000000-3 20.01.06
324 30237410-6 20.01.06
325 30237460-1 20.01.06
326 30237000-9 20.01.06
327 30237000-9 20.01.06
328 32000000-3 20.01.06
329 30237140-2 20.01.06
330 32421000-0 20.01.06
331 32421000-0 20.01.06
332 31224400-6 20.01.06
20.01.06
333
Total
334 63712400-7 20.01.07
335 50118110-9 20.01.07
20.01.07
336
Total
337 64110000-0 20.01.08
338 64212000-5 20.01.08
339 64211000-8 20.01.08
340 72400000-4 20.01.08
20.01.08
341
Total
342 30192320-0 20.01.09
343 30192320-0 20.01.09
344 24322000-7 20.01.09
345 42991500-4 20.01.09
346 30125100-2 20.01.09
347 30125100-2 20.01.09
348 30125100-2 20.01.09
349 30125100-2 20.01.09
350 30125100-2 20.01.09
351 30125100-2 20.01.09
352 30125100-2 20.01.09
353 30125100-2 20.01.09

Pagină 9
Foaie2

354 30125100-2 20.01.09


355 30125100-2 20.01.09
356 30125100-2 20.01.09
357 30125100-2 20.01.09
358 30125100-2 20.01.09
359 30125100-2 20.01.09
360 30125100-2 20.01.09
361 30125100-2 20.01.09
362 30125100-2 20.01.09
363 30125100-2 20.01.09
364 30125100-2 20.01.09
365 30125100-2 20.01.09
366 30125100-2 20.01.09
367 30125100-2 20.01.09
368 30125100-2 20.01.09
369 30125100-2 20.01.09
370 30125100-2 20.01.09
371 30125100-2 20.01.09
372 30125100-2 20.01.09
373 30125100-2 20.01.09
374 30125100-2 20.01.09
375 30125100-2 20.01.09
376 30125100-2 20.01.09
377 30125100-2 20.01.09
378 30125100-2 20.01.09
379 30125100-2 20.01.09
380 50532000-3 20.01.09
381 30125100-2 20.01.09
382 50800000-3 20.01.09
383 50800000-3 20.01.09
384 50800000-3 20.01.09
385 71632000-7 20.01.09
386 50116500-6 20.01.09
387 50113000-0 20.01.09
388 50112000-3 20.01.09
389 50112300-6 20.01.09
390 09211800-9 20.01.09
391 09211800-9 20.01.09
392 30125100-2 20.01.09
393 30125100-2 20.01.09

Pagină 10
Foaie2

394 30125100-2 20.01.09


395 30125100-2 20.01.09
396 39224210-3 20.01.09
20.01.09
397
Total
398 31434000-7 20.01.30
399 31430000-9 20.01.30
400 31158000-8 20.01.30
401 24957000-7 20.01.30
402 24911200-5 20.01.30
403 31224100-3 20.01.30
404 39831240-0 20.01.30
405 31411000-0 20.01.30
406 31651000-4 20.01.30
407 22459100-3 20.01.30
408 31411000-0 20.01.30
409 31411000-0 20.01.30
410 31531000-7 20.01.30
411 31321210-7 20.01.30
412 32429000-6 20.01.30
413 31310000-2 20.01.30
414 44318000-2 20.01.30
415 32421000-0 20.01.30
416 31532900-3 20.01.30
417 34324100-5 20.01.30
418 31680000-6 20.01.30
419 79132100-9 20.01.30
420 71319000-7 20.01.30
421 33772000-2 20.01.30
422 44315200-3 20.01.30
423 71631200-2 20.01.30
424 24111900-4 20.01.30
425 31214100-0 20.01.30
426 50514200-3 20.01.30
427 31680000-6 20.01.30
428 44322000-3 20.01.30
429 50730000-1 20.01.30
430 24911200-5 20.01.30
431 19520000-7 20.01.30
432 22459100-3 20.01.30
433 19520000-7 20.01.30

Pagină 11
Foaie2

434 31224810-3 20.01.30


435 31224810-3 20.01.30
436 31224100-3 20.01.30
437 71631200-2 20.01.30
438 50334140-8 20.01.30
439 42131170-8 20.01.30
440 50200000-7 20.01.30
441 45421000-4 20.01.30
442 50413200-5 20.01.30
443 51110000-6 20.01.30
444 50532000-3 20.01.30
445 50313200-4 20.01.30
446 79521000-2 20.01.30
447 50800000-3 20.01.30
448 31211300-1 20.01.30
449 50711000-2 20.01.30
450 45421130-4 20.01.30
451 44832100-2 20.01.30
452 24951100-6 20.01.30
453 39831220-4 20.01.30
454 39831220-4 20.01.30
455 24951310-1 20.01.30
456 31532510-2 20.01.30
457 19510000-4 20.01.30
458 31680000-6 20.01.30
459 31214500-4 20.01.30
460 31532910-6 20.01.30
461 31532910-6 20.01.30
462 31650000-7 20.01.30
463 50711000-2 20.01.30
464 24911200-5 20.01.30
465 31211300-1 20.01.30
466 31430000-9 20.01.30
467 32429000-6 20.01.30
468 31430000-9 20.01.30
469 24322000-7 20.01.30
470 31531000-7 20.01.30
471 31224810-3 20.01.30
472 31224100-3 20.01.30
473 31224810-3 20.01.30
474 32572200-5 20.01.30

Pagină 12
Foaie2

475 44212316-7 20.01.30


476 31532900-3 20.01.30
477 44832100-2 20.01.30
478 44315200-3 20.01.30
479 31411000-0 20.01.30
480 38821000-5 20.01.30
481 31532900-3 20.01.30
482 19520000-7 20.01.30
483 31680000-6 20.01.30
484 31214500-4 20.01.30
485 31532510-2 20.01.30
486 44164200-9 20.01.30
487 31680000-6 20.01.30
488 31532910-6 20.01.30
489 31680000-6 20.01.30
490 32429000-6 20.01.30
491 32429000-6 20.01.30
492 44832100-2 20.01.30
493 09211400-5 20.01.30
494 30237253-7 20.01.30
495 24911200-5 20.01.30
496 44832100-2 20.01.30
497 41424200-0 20.01.30
498 44832100-2 20.01.30
499 31158100-9 20.01.30
500 45331200-8 20.01.30
501 50312000-5 20.01.30
502 72415000-2 20.01.30
503 50750000-7 20.01.30
504 64216120-0 20.01.30
505 79132100-9 20.01.30
506 79521000-2 20.01.30
507 72610000-9 20.01.30
508 72610000-9 20.01.30
20.01.30
509
Total
510 44111200-3 20.02
511 24911200-5 20.02
512 44532000-8 20.02
513 44512000-2 20.02
514 24911200-5 20.02

Pagină 13
Foaie2

515 44523100-3 20.02


516 44523100-3 20.02
517 31651000-4 20.02
518 31651000-4 20.02
519 39224210-3 20.02
520 44411100-5 20.02
521 39298900-6 20.02
522 44521110-2 20.02
523 44521110-2 20.02
524 44512910-4 20.02
525 44512910-4 20.02
526 44512910-4 20.02
527 44411200-6 20.02
528 14810000-2 20.02
529 44113300-8 20.02
530 39715210-2 20.02
531 39715210-2 20.02
532 39000000-2 20.02
533 44411720-7 20.02
534 24321115-9 20.02
535 42996500-9 20.02
536 44531300-4 20.02
537 44831300-7 20.02
538 44831300-7 20.02
539 44831300-7 20.02
540 44831300-7 20.02
541 44111200-3 20.02
542 44334000-0 20.02
543 44163210-5 20.02
544 44163210-5 20.02
545 44163210-5 20.02
546 44331000-9 20.02
547 44162100-4 20.02
548 44162100-4 20.02
549 44523000-2 20.02
550 44532000-8 20.02
551 44531100-2 20.02
552 14810000-2 20.02
553 44832200-3 20.02
554 44832200-3 20.02
555 14810000-2 20.02
556 14810000-2 20.02

Pagină 14
Foaie2

557 14810000-2 20.02


558 44162100-4 20.02
559 19000000-6 20.02
560 44315200-3 20.02
561 44315200-3 20.02
562 44315200-3 20.02
563 44531100-2 20.02
564 39525200-0 20.02
565 14711000-8 20.02
566 44167000-8 20.02
567 44167000-8 20.02
568 44912200-8 20.02
569 19521100-5 20.02
570 44165100-5 20.02
571 19510000-4 20.02
572 39200000-4 20.02
573 44912200-8 20.02
574 44170000-2 20.02
575 44531100-2 20.02
576 44921100-3 20.02
577 44411300-7 20.02
578 44411300-7 20.02
579 44831100-5 20.02
580 44523200-4 20.02
581 44523200-4 20.02
582 44532100-9 20.02
583 44532100-9 20.02
584 39200000-4 20.02
585 44313000-7 20.02
586 44511510-3 20.02
587 44511510-3 20.02
588 39224210-3 20.02
589 44112240-2 20.02
590 44112240-2 20.02
591 44111520-2 20.02
592 39224200-0 20.02
593 39224200-0 20.02
594 39525000-3 20.02
595 39000000-2 20.02
596 14211100-4 20.02
597 14212120-7 20.02
598 44531600-7 20.02

Pagină 15
Foaie2

599 44171000-9 20.02


600 44173000-3 20.02
601 44411000-4 20.02
602 44111520-2 20.02
603 44330000-2 20.02
604 44330000-2 20.02
605 34324000-4 20.02
606 44163200-2 20.02
607 44221000-5 20.02
608 44221000-5 20.02
609 44221200-3 20.02
610 34322200-2 20.02
611 45261900-3 20.02
612 45261900-3 20.02
613 44411750-6 20.02
614 42131400-0 20.02
615 44162100-4 20.02
616 44831300-7 20.02
617 44333000-3 20.02
618 44315200-3 20.02
619 24590000-6 20.02
620 44310000-6 20.02
621 14522300-9 20.02
622 44831100-4 20.02
623 24911200-5 20.02
624 44532200-0 20.02
625 44531520-2 20.02
626 44531520-2 20.02
627 44531520-2 20.02
628 44174000-0 20.02
629 44160000-9 20.02
630 44160000-9 20.02
631 44163100-1 20.02
632 44512000-2 20.02
633 44163100-1 20.02
634 44163100-1 20.02
635 44163100-1 20.02
636 44163100-1 20.02
637 44411710-4 20.02
638 44812200-7 20.02
639 44812200-7 20.02
640 44812200-7 20.02

Pagină 16
Foaie2

641 44812200-7 20.02


642 44812400-9 20.02
643 44111000-1 20.02
644 14522300-9 20.02
645 44424200-0 20.02
646 44167000-8 20.02
647 44831300-7 20.02
648 44512910-4 20.02
649 24590000-6 20.02
650 24911200-5 20.02
651 31651000-4 20.02
652 31651000-4 20.02
653 44162100-4 20.02
654 44411100-5 20.02
655 44163230-1 20.02
656 42131270-9 20.02
657 44531100-2 20.02
658 14820000-5 20.02
659 14820000-5 20.02
660 44162100-4 20.02
661 44167000-8 20.02
662 42131400-0 20.02
663 44163200-2 20.02
664 44163200-2 20.02
665 44163241-1 20.02
666 44921100-3 20.02
667 44411100-5 20.02
668 44411710-4 20.02
669 44411720-7 20.02
670 44411750-6 20.02
671 39200000-4 20.02
672 44424200-0 20.02
673 44511510-3 20.02
674 44512000-2 20.02
675 44512910-4 20.02
676 44521110-2 20.02
677 44612100-4 20.02
678 44521110-2 20.02
679 44523200-4 20.02
680 44523200-4 20.02
681 44523200-4 20.02
682 44531100-2 20.02

Pagină 17
Foaie2

683 44531100-2 20.02


684 44531100-2 20.02
685 44531100-2 20.02
686 44531100-2 20.02
687 14820000-5 20.02
688 50750000-7 20.02
689 39224210-3 20.02
690 44411000-7 20.02
691 39200000-4 20.02
692 44411300-7 20.02
693 44812200-7 20.02
694 44812200-7 20.02
695 44832200-3 20.02
696 44425300-8 20.02
697 44333000-0 20.02
20.02
698
Total
699 15000000-8 20.03.01
20.03.01
700
Total
701 18140000-2 20.04.02
702 33141623-3 20.04.02
20.04.02
703
Total
704 24452000-7 20.04.04
705 24455000-8 20.04.04
706 24455000-8 20.04.04
707 90921000-9 20.04.04
20.04.04
708
Total
709 35811300-5 20.05.01
710 35811300-5 20.05.01
711 35811300-5 20.05.01
712 35811300-5 20.05.01
713 35811300-5 20.05.01
714 35811300-5 20.05.01
715 35811300-5 20.05.01
716 35811300-5 20.05.01
717 35811300-5 20.05.01
718 35811300-5 20.05.01
719 35811300-5 20.05.01
720 35811300-5 20.05.01
721 35811300-5 20.05.01

Pagină 18
Foaie2

722 35811300-5 20.05.01


723 35811300-5 20.05.01
724 35811300-5 20.05.01
725 35811300-5 20.05.01
726 35811300-5 20.05.01
727 35811300-5 20.05.01
728 35811300-5 20.05.01
729 18143000-3 20.05.01
730 35220000-2 20.05.01
731 35220000-2 20.05.01
732 35220000-2 20.05.01
733 35220000-2 20.05.01
734 35220000-2 20.05.01
735 35220000-2 20.05.01
736 35815100-1 20.05.01
737 33735100-2 20.05.01
20.05.01
738
Total
739 39516120-9 20.05.03
20.05.03
740
Total
741 39512400-8 20.05.30
742 39512000-4 20.05.30
743 38651000-3 20.05.30
744 39713430-6 20.05.30
745 39713430-6 20.05.30
746 31682530-4 20.05.30
747 90922000-6 20.05.30
748 39717200-3 20.05.30
749 39717200-3 20.05.30
750 39717200-3 20.05.30
751 39717200-3 20.05.30
752 44621200-1 20.05.30
753 32333200-8 20.05.30
754 19510000-4 20.05.30
755 32333200-8 20.05.30
756 44512800-0 20.05.30
757 42962200-9 20.05.30
758 44511120-2 20.05.30
759 39713210-8 20.05.30
760 32570000-9 20.05.30
761 32323000-3 20.05.30

Pagină 19
Foaie2

762 39515440-1 20.05.30


763 39143110-0 20.05.30
764 39143123-4 20.05.30
765 39143310-2 20.05.30
766 39122100-4 20.05.30
767 39151000-5 20.05.30
768 39157000-7 20.05.30
769 39113100-8 20.05.30
770 39113000-7 20.05.30
771 39113000-7 20.05.30
772 31521100-5 20.05.30
773 30141000-9 20.05.30
774 30195900-1 20.05.30
775 30195900-1 20.05.30
776 35261000-1 20.05.30
777 39711362-4 20.05.30
778 39711130-9 20.05.30
779 39711110-3 20.05.30
780 39151000-5 20.05.30
781 43830000-0 20.05.30
782 38422000-9 20.05.30
783 44423200-3 20.05.30
784 42636100-4 20.05.30
785 44510000-8 20.05.30
786 44510000-8 20.05.30
787 44510000-8 20.05.30
788 42622000-2 20.05.30
789 39531000-3 20.05.30
790 44511000-5 20.05.30
791 44512000-2 20.05.30
792 44512000-2 20.05.30
793 44512000-2 20.05.30
794 42716100-9 20.05.30
795 44510000-8 20.05.30
796 38412000-6 20.05.30
797 37414200-5 20.05.30
798 31518200-2 20.05.30
799 31518200-2 20.05.30
800 31518200-2 20.05.30
801 35240000-8 20.05.30
802 32331300-5 20.05.30
803 32581200-1 20.05.30

Pagină 20
Foaie2

804 18521000-7 20.05.30


805 42123400-1 20.05.30
806 42924310-5 20.05.30
807 43830000-0 20.05.30
808 30191400-8 20.05.30
809 38653400-1 20.05.30
810 39141300-5 20.05.30
811 38650000-6 20.05.30
812 44510000-8 20.05.30
813 43830000-0 20.05.30
814 44512800-0 20.05.30
815 44512800-0 20.05.30
816 44512200-4 20.05.30
817 30192200-3 20.05.30
818 44512300-5 20.05.30
819 42715000-1 20.05.30
820 35125300-2 20.05.30
821 32324000-0 20.05.30
822 32342412-3 20.05.30
823 32324000-0 20.05.30
824 38652120-7 20.05.30
825 42611000-2 20.05.30
826 31219000-4 20.05.30
827 32413100-2 20.05.30
828 34911100-7 20.05.30
829 34900000-6 20.05.30
830 44511330-7 20.05.30
831 44511110-9 20.05.30
832 44511340-0 20.05.30
833 44511500-0 20.05.30
834 44512000-2 20.05.30
835 39712300-9 20.05.30
836 44613800-8 20.05.30
837 44512000-2 20.05.30
838 63710000-9 20.05.30
839 30234600-4 20.05.30
840 30192153-8 20.05.30
841 44512800-0 20.05.30
842 44611110-0 20.05.30
843 44512920-7 20.05.30
844 30197320-5 20.05.30

Pagină 21
Foaie2

845 30192153-8 20.05.30


846 30233132-5 20.05.30
847 33195100-4 20.05.30
848 32342100-3 20.05.30
849 44482000-2 20.05.30
850 30234600-4 20.05.30
851 32413100-2 20.05.30
852 39130000-2 20.05.30
853 42123400-1 20.05.30
854 44512200-4 20.05.30
855 44511000-5 20.05.30
856 44512800-0 20.05.30
857 39112000-0 20.05.30
858 44511000-5 20.05.30
859 32351200-0 20.05.30
860 31224810-3 20.05.30
861 44512100-3 20.05.30
862 42622000-2 20.05.30
863 44511000-5 20.05.30
864 42622000-2 20.05.30
865 44621200-1 20.05.30
866 30233153-8 20.05.30
867 39717200-3 20.05.30
868 39717200-3 20.05.30
869 30211500-6 20.05.30
870 19000000-6 20.05.30

871 19000000-6 20.05.30

872 19000000-6 20.05.30

873 30213100-6 20.05.30


874 31154000-0 20.05.30
875 31527210-1 20.05.30
876 35220000-2 20.05.30
877 35124000-9 20.05.30
878 35230000-5 20.05.30

879 35230000-5 20.05.30

880 35230000-5 20.05.30

Pagină 22
Foaie2

881 35230000-5 20.05.30

882 30213100-6 20.05.30


883 32236000-6 20.05.30
884 35220000-2 20.05.30
885 35220000-2 20.05.30
886 35220000-2 20.05.30
887 35220000-2 20.05.30
20.05.30
888
Total
889 22120000-7 20.11
890 72540000-2 20.11
20.11
891
Total
892 15511700-0 20.14
893 15981000-8 20.14
894 85147000-1 20.14
20.14
895
Total
896 35331000-3 20.15
897 35331000-3 20.15
898 35330000-6 20.15
899 42924710-9 20.15
20.15
900
Total
901 66514110-0 20.30.03
902 66516100-1 20.30.03
20.30.03
903
Total
904 98300000-6 20.30.04
905 72513000-4 20.30.04
906 72212451-5 20.30.04
20.30.04
907
Total
908 71319000-7 20.30.30
909 63710000-9 20.30.30
910 79340000-9 20.30.30
911 1 20.30.30
912 18512200-3 20.30.30

913 18512200-3 20.30.30

Pagină 23
Foaie2

914 18512200-3 20.30.30

915 18512200-3 20.30.30

916 18512200-3 20.30.30

917 18512200-3 20.30.30

918 79621000-3 20.30.30


20.30.30
919
Total
920 30213200-7 71.01.02
921 30213300-8 71.01.02
922 30232110-8 71.01.02
923 30232110-8 71.01.02
924 30233153-8 71.01.02
925 31154000-0 71.01.02
926 31154000-0 71.01.02
927 34110000-1 71.01.02
928 34130000-7 71.01.02
929 34324100-5 71.01.02
930 34324100-5 71.01.02
931 43800000-1 71.01.02
932 44512940-3 71.01.02
933 42500000-1 71.01.02
934 38500000-0 71.01.02
935 42417000-2 71.01.02
936 42417000-2 71.01.02
937 39715200-9 71.01.02
938 42123400-1 71.01.02
939 30121100-4 71.01.02
940 32420000-3 71.01.02
941 32420000-3 71.01.02
942 32420000-3 71.01.02
943 34114210-4 71.01.02
944 34114210-4 71.01.02
945 34114210-4 71.01.02
946 34114210-4 71.01.02
947 34114210-4 71.01.02
71.01.02
948
Total

Pagină 24
Foaie2

949 50117100-9 71.03

950 50112110-7 71.03


951 71.03 Total
952 35124000-9 71.01.03
953 35310000-0 71.01.03
954 35310000-0 71.01.03
955 35321000-0 71.01.03
956 42961100-1 71.01.03
957 35220000-2 71.01.03
958 38430000-8 71.01.03
959 38582000-8 71.01.03
960 42961100-1 71.01.03
961 38631000-7 71.01.03
71.01.03
962
Total
963 48970000-8 71.01.30
964 48620000-0 71.01.30

965 48620000-0 71.01.30


966 48612000-1 71.01.30
967 48920000-3 71.01.30
968 48983000-2 71.01.30
969 48312000-8 71.01.30
970 48520000-9 71.01.30
971 48730000-4 71.01.30
71.01.30
972
Total
973 Grand Total

Pagină 25
Foaie2

ONALĂ A PENITENCIARELOR
NARE, GOSPODĂRIRE ŞI REPARAŢII

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PT. ANUL 2016


B.A.G.R. JILAVA +Centralizt +ANP - ART.BUGETAR

DENUMIRE ARTICOL UM
Lipici super adeziv buc
Folie laminator A4/ 80 microni top
Folie laminator A3/ 80 microni top
Carton galben A4 160 gr/mp top
Carton alb A4 200 g/mp 210*297 mm top
Etichete autoadezive albe, multiple dimensiuni (100 coli) top
Ace gămălie color cut
Capse cut
Carton 70x100/190 gr coli
Passepartou grena coli
Pungi de hârtie maro personalizate 24,5*18 cm - 250 buc/bax cut
Pungi de hârtie maro personalizate, mărime medie - 200 buc/bax cut
Pungi albastre personalizate, plastifiate, lucioase 18-20x24 buc
Pungi de hârtie maro personalizate 40,5*31,5 cm - 150 buc/bax cut
Carduri PVC legitimații buc.
Mapă din carton plastifiat cu elastic buc.
Mape albastre personalizate A4 buc.
Etichete 70x 37 mm top
Clipsuri pt. ecusoane buc.
Ecuson vertical 68 x 100 mm cu clips buc.
Hârtie calc A3/80-85 g/m top
Carton top
Bandă dublu adezivă rolă
Scotch dublu adeziv pânzat rolă
Aracet legătorie kg.

Pagină 26
Foaie2

Ace gamalie cut


Agende buc
Articole ptr table de scris/magnetice set
Agrafe birou cut
Banda adezivă diverese marimi Buc
Scotch diverse marimi Buc
Bibliorafturi din carton Buc
Bibliorafturi plastic Buc
CD-R 700MB Buc
Capsator Buc
Capse 24/15 S cutii
Capse diferite mărimi cutii
Carton colorat coli
Carton legătorie coli
Carton offset coli
Cerneală tipografică kg.
Creion corector Buc
Creion cu mina de grafit si radiera Buc
Creion mecanic 0.5 mm Buc.
Creion mecanic 0.7mm Buc.
Cutit corespondenta buc
Cuttere diverse marimi Buc
Decapsator Buc
Dosar carton cu şină Buc
Dosare cu sina Buc
Dosar plastic cu şină Buc
Etichete autoadezive pentru bibliorafturi Set
Foarfecă Buc.
Flipchart buc
Folie protecţie 100buc/set Buc
Folio auriu sul
HARTIE copiator A4 Top
HARTIE copiator A3 top
Hârtie offset coli
Indigo Cutii
Lipici solid - 40 g Buc
Markere diverse Buc
Mapa conferinta cu buzunar,clapa si calculator buc
Mine creion 0,5 mm Cutii
Mine creion 0,7 mm Cutii
Pastă corectoare + diluant buc
Perforator Buc

Pagină 27
Foaie2

Pergamoid bleumarin ml
Pioneze Cutii
Pixuri cu gel Buc
Pixuri diferite Buc
Set pix cu creion/carti de vizita/breloc set
Rigle buc
Rezerve pix buc
Plastilină Cutii
Sfoară bumbac Ghem
Sfoară cânepă Ghem
Notite adezive set
Stick index plastic/hârtie color Buc
Suport instrumente si agrafe Buc
Suport ptr pix cu ceas,data si termometru buc
Serviete documente cu maner buc
Suport pentru cataloage/dosare Buc
Suport metalic pt documente Buc
Tăviţe pentru documente Buc
Suport cub notite metalice buc
Textmarker diferite culori Buc
Pânză legătorie m.
Ocheții 5/7 mm buc.
Tuş -diferite culori Buc
Tuș ștampilă fl.
Tusiera buc
Tuș mașină numerotat fl.
Prenadez l
Plicuri cu antet 1/1 buc.
Plicuri cu antet 1/2 buc.
Plicuri cu antet 1/4 buc.
Plicuri cu antet 1/8 buc.

Bureţi gonflabili buc.


Bureţi spălat autovehicule buc
Bureti buc
Covorase intrare buc
Crema de curatat buc
Coşuri menajere buc
Rezerve mop buc
Detergent pachet si lemn buc
Detergent pardoseală gresie şi faianţă buc

Pagină 28
Foaie2

Detergent insecte buc


Detergent automat sac
Detergent vase 5/l bid
Detergent pardoseală l
Detergent lichid buc
Detergent spălat pardoseli autospeciale buc
Detratant buc
Dezodorizant grupuri sanitare buc
Dezodorizant încăperi rezerve buc
Făraşe buc
Detergent universal buc
Găleţi cu storcator buc
Hartie igienica buc
Prosop hartie igienica role
Detergent microwave buc
Lavete set
Rezerva odorizant camera air wick 250 ml buc
Sapun buc
Soluţie curăţat mobilier buc
Glade aparat electric + rezerva Buc.
Odorizant wc Buc
Crema curatat 500 ml buc
Mături paie cu coada buc
Mop cu coadă buc
Odorizant incaperi buc
Pastă curăţat mâini fl.
Spray mobilă buc
Perii curăţat wc buc
Perii spălat autospeciale buc
Perii spălat autoturisme buc
Plasă contra insectelor 1.6*30 m m
Saci gunoi 35 l rola
Saci gunoi 60 l l rola
Stergator rola m
Solutie curăţat geamuri l
Solutie curatat pardoseli buc
Şampon auto L
Finet m
Saci menaj 40 litri, 50 buc./rola rola
Saci menaj 240 litri, 10buc./rola rolă
Saci menaj 35 litri,5buc./rola rolă
Detartrant 5l/bid bidon

Pagină 29
Foaie2

Săpun lichid 5 litri/bidon bidon


Săpun toaletă buc
Hârtie igienică rolă
Dezinfectant gel wc buc.
Hârtie prosop (role mari) role
Rezerve mop buc.
Rezerve deodorant camera buc
Mături plastic buc.
Saci menajeri 60 L role
Benzi parfumate wc 3 buc-set buc.
Saci aspirator Bora buc
Deodorant WC buc.
Odorizant gel buc
Detergent curatare si ingrijire lemn buc.
Detergent pardoseala buc
Detergent manual buc
Detergent ptr pardoseli cu proprietate de inadepartare a gandacilor buc
Clor buc
Lavete buc
Pastă curatat obiecte sanitare fl.
Soluţie covoare fl.
Soluţie geam flacon 0,5 litri/buc buc
Soluţie ptr. parchet buc.
Detergent geam buc.
Solutie pentru indepartat pete buc
Soluţie W.C. fl.
Spray ptr. mobilă buc.

Furnizare Energie electrică val


Furnizare gaze naturale val

Apă, canal buc.


Servicii salubrizare buc.

Ulei compresor l
Ulei motor l
Vaselina cut
Carburanti auto - benzina val.
Carburanti auto - motorina val.

Pagină 30
Foaie2

Acumulator 12v autospeciale buc


Acumulator ptr ups buc
Alternator buc
Amortizor autospecială buc
Amortizor autoturism buc
Amortizor protap remorca buc
Amortizor capota buc
Ansamblu stergator parbriz buc
Anvelopa autoturism buc
Anvelopă autospecială buc
Anvelope 225/75R 16C buc
Apărătoare roţi noroi set
Baterie auto buc
Basculă autoturism buc
Balama usa autoturism buc
Becuri bord, cireașă, pară, liliput buc
Becuri h1-H12, RB buc
Bieletă direcţie buc
Bieletă antiruliu buc
Bobină inducţie buc
Broasca usa buc
Bucși diverse buc
Bujii autoturisme Set
Burduf planetara buc
Buson vas expansiune buc
Camera franare buc
Cablu actionare clapeta aeroterma buc
Cablu frana autoturism buc
Cablu grila capota buc
Cablu betoniera buc
Cablu telefonic exterior 30x2x0,4 m.
Cap bară autoturism buc
Capace roţi buc
Carbuni grafitati pentru flex buc
Cabluri de retea(utp, ftp) buc
Cilindriu pentru KONICA MINOLTA DR 512 K buc.
Cilindriu pentru KONICA MINOLTA DR 512 Y buc.
Cilindriu pentru KONICA MINOLTA DR 512 M buc.
Cilindriu pentru KONICA MINOLTA DR 512 C buc.
Unitate transfer imagine pentru Konica Minolta buc.

Pagină 31
Foaie2

Cilindru ambreiaj camion buc.


Blue-ray buc
Accesorii compresor set
Adaptor HDD caddy buc
Adaptor cu protectie la suprasarcini buc
HDD PTR DVR, 1 TB buc
Kit memorie RAM buc
Solid State Drive Intel buc
Acumulator pt UPS tip 123V - 12 Ah buc
Video balun HD - echipament montaj video buc
Amplificator CATV de bloc Terra HA-126 buc
Amplificator semnal Tv, 22V buc
Spliter de intrare cu 2 ieșiri buc
Rolă tavă imprimantă buc
Memorii RAM server(kit) buc
HDD server 600 gb buc
Claxon Set
Curele diferite buc
Dalta picamer buc
Disc frână autospeciale buc
Disc frînă autoturisme buc
Electromotor buc
Electro ventilator autoturism buc
Far autospeciale buc
Far + fisa autovehicule buc
Filtru polen autoturisme buc
Filtru polen autospeciale buc
Filtru aer autospeciale, camioane buc
Filtru aer autoturisme buc
Filtru aer praf pt. mașină șlefuit buc
Filtru combustibil autospeciale, camioane buc
Filtru combustibil autoturisme buc
Filtru ulei autospeciale, camioane buc
Filtru ulei autoturisme buc
Fişe buji diferite Set
Flanșe amortizor autoturisme buc
Furtunuri diferite buc
Garnituri chiuloasă autoturism buc
Garnitură galerie evacuare autoturisme buc.
Garnitură galerie admisie autoturisme buc.
Garnitură etanșare rezervor autoturism buc.
Garnitură baie ulei Rabă buc.

Pagină 32
Foaie2

Garnitură capac culbutori buc.


Injectoare buc
Întrerupătoare diferite buc
Jante diferite autospeciale buc
Kit ambreiaj (disc, placă, rulment) set
Kit distribuție (role, curea transmisie) Set
Lame stergator parbriz autospeciale Set
Lame stergator parbriz autoturisme Set
Lampă autobuz LUCAS buc
Lămpi iluminare auto diverse buc
Macara acționare geam buc
Mouse buc
Piease de schimb pt. remorci val.
Pivot autoturisme buc
Plăcuţe frână autoturisme Set
Plăcuţe frînă autospeciale Set
Planetare buc
Pompă ambreiaj buc
Pompă apă buc
Pompă spălător parbriz buc
Prezoane roată+piuliţă autospeciale buc
Punte alternator pt. turometru buc.
Radiator răcire apă, AC buc
Fulie arbore cotit buc
Rola curea accesorii autoturisme buc
Intinzator curea accesorii autotursime buc
Reglete tip Crone buc.
Relee diferite buc
Rulmenţi auto diferiţi buc
Saboţi frână Set
Saboți frână remorcă buc.
Segnmenți motor set
Senzori auto diferiti buc
Senzori diverși buc
Semnal autoturism buc
Siguranţe electrice ceramice-auto buc
Simering supape DAEWOO NUBIRA buc
Simering buc.
Stergatoare buc.
Sonda ulei buc
Suport regletă tip Crone buc.
Șurub punte față autoturism buc.

Pagină 33
Foaie2

Tampon antirăsturnare autoturism buc.


Tambur frână buc
Tije lungi/scurte stergator buc
Tastatură buc
Termostat autoturism buc
Tub filtru motorină buc.
Vas expansiune buc
Amplificator buc
Adaptor mufa mama/tata buc
Mouse optic cu scrol pt. computer buc.
Tastatura computer buc.
Ventilator pentru surse PC buc
Sursa PC buc
Splitere interior buc
Placa de baza buc
Cablu UTP m
Condensatori diferiti buc.
Cablu VGA pentru videoproiector - 5m buc

Taxe pt. parcări autoturisme/chirii buc.


Servicii tractare autoturisme val.

Servicii poştale 0
Servicii de telefonie mobilă val.
Servicii de telefonie fixa val.
Servicii acces internet pt. asigurarea comunicațiilor video online
val.
pt.deținuții din 42 unități

Ribon color pt. imprimantă Zebra ZXP3 buc


Ribon transparent pt. imprimantă Zebra buc.
Alcool izopropilic l.
Bete legatorie buc
CARTUS (LC 123 BK pt. imprim. Brother MFC J6520 DW Buc
CARTUS color(LC 125 XL M/Y/C pt. imprim. Brother J6520 DW buc
Cartus MP 3554 bk buc
CARTUS C7700 CS COLOR /imprim. Lexmark C772 Buc
CARTUS C7700 KS NEGRU /imprim. Lexmark C772 Buc
CARTUS C7700 MS COLOR /imprim. Lexmark C772 Buc
CARTUS C7700 YS COLOR /imprim. Lexmark C772 Buc
CARTUS HP 6656 NEGRU / imprim. HP Deskjet 5652 Buc

Pagină 34
Foaie2

CARTUS HP 6657 COLOR imprim. HP Deskjet 5652 Buc


CARTUS HP C 8728 color /imprim. HP Deskjet 3550 Buc
CARTUS HP CF 380A NEGRU/impr.HP LaserJet MFP M476 buc
CARTUS HP CF 381A COLOR MG /impr.HP LaserJet MFP M476 buc
CARTUS HP CF 382A COLOR CY /impr.HP LaserJet MFP M476 buc
CARTUS HP CF 383A COLOR YE /impr.HP LaserJet MFP M476 buc
Cartus imprimanta work centre XEROX 3325 V Buc
Cartus imprimanta XEROX PHASER 5400 NEGRU Buc
CARTUS KONICA MINOLTA BIZhub -negru Buc
CARTUS LEXMARK T 642 NEGRU Buc
CARTUS NEGRU Q 6000 A NEGRU/ imprim. HP Laser JET 2600N Buc
CARTUS CYAN Q 6001 A COLOR/ imprim. HP Laser JET 2600N Buc
CARTUS YELLOW Q 6002 A COLOR/ imprim. HP Laser JET 2600N Buc
CARTUS MAGENTA Q 6003 A COLOR/ imprim. HP Laser JET
Buc
2600N
Cartus TN 321 CY COLOR/impr. KONICA MONOLTA C 224 c Buc
Cartus TN 321 K negru /impr. KONICA MONOLTA C 224 c Buc
Cartus TN 321 M COLOR/impr. KONICA MONOLTA C 224 c Buc
Cartus TN 321 Y COLOR/impr. KONICA MONOLTA C 224 c Buc
Cartus pentru multifunctionala RICHO/SPC 252 SF rosu Buc
Cartus pentru multifunctionala RICHO/SPC 252 SF galben Buc
Cartus pentru multifunctionala RICHO/SPC 252 SF albastru Buc
Cartus pentru multifunctionala RICHO/SPC 252 SF negru Buc
Cartus fax Ricoh 1195 L buc
CARTUS pt FAX CANON PG-40 BLACK Buc
CARTUS pt. FAX BROTHER Buc
CARTUS pt. FAX GESTETNER F 230 Buc
Cauciucare valţuri, ascuţit cuţite 0
Unitate cilindru pentru Xerox 5325 - WC buc.
Lucrări verificare elevator buc.
Întreţinerea şi repararea utilajelor tipografice val
Servicii de bobinare motor mașină de biguit buc.
Servicii poligon (testare cartușe) val.
Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montarea şi echilibrarea,
val.
roluit jante
Servicii de reparare şi întreţinere a autobuzelor (autodube) val.
Servicii de reparare şi întreţinere a autoturismelor val.
Servicii spălare autoturisme val.
Soluție developare kg.
Soluţie spălat valuri kg.
TONER copiator GESTETNER 2212 Buc
TONER copiator GESTETNER MP2000 ATICIO Buc

Pagină 35
Foaie2

TONER copiator KONICA MINOLTA BIZhub 185 Buc


Toner multifunctional XEROX WORKCENTRE PRO 245 Buc
Pensule legatorie buc.

Acumulatori sursă buc


Acumulatori pt. stații emisie-recepție buc.
Alimentator retela la 12 V buc
Aditivi pentru carburanţi L
Adeziv lipire plastic/metal fl.
Bloc multipriza buc
Spray curatare instalatie aer cond. fl.
Baterii dreptunghiulare 9V buc
Bandă izolatoare de plastic buc
Bandă reflectorizantă autoadezivă rola/50m
Baterii alcaline diferite tipuri buc
Baterii rotunde mari LR 20/1.5 V buc
Becuri iluminat economice Buc
Cablu de joasă tensiune m
Mufe diverse buc
Cablu electric auto Ø1,5mm diverse culori m
Conductor MYYM/CYY - diferite dimensiuni 150m m
Cordon test buc
Corp iluminat -diferite dimensiuni de tuburi
Buc
fluorescente/incandescente
Contragreutati standard/jante aluminiu cut
Doze diferite Buc.
Emitere certificate digitale val
Expertiză tehnică extrajudiciară vehicule val
Filtre hârtie aparat cafea Cut.
Fludor rolă
Inspecţii tehnice auto periodice ITP val.
Încărcare tub oxigen buc
Întrerupător 220V P.T. Buc
Întreţinerea şi verificarea tuburilor de oxigen val.
Tub spiralat pentru cabluri buc
Papuci electrici diferiți buc.
Revizii aparate aer condiționat val
Pastă montaj anvelope cut
Șnur motocoasă buc
Placă reflectorizantă camion/dubă/remorca set
Placute identificare incaperi buc

Pagină 36
Foaie2

Prelungitor cu protecție complexă buc


Prelungitoare alimentare reţea, diferite Buc.
Prize diferite Buc
Revizii tehnice auto IVECO, MAN, Dacia Duster, Skoda val.
Reparație terminal mobil iPhone buc
Reductor de presiune ptr oxigen buc
Servicii aplicare folie pe geamuri auto buc
Servicii de căntuire PAL m
Servicii de reparare şi întreţinere a echipamentului de stingere a
val.
incendiilor
Servicii instalare echipamente electrice şi verificare PRAM buc
Servicii întreţinere şi reparaţii generator electric buc
Servicii întreţinere şi reparaţii imprimante, copiatoare, faxuri val.
Servicii de copiere, printare, scanare și întreținerea echipamentelor val
Servicii de verificare elevator val
Siguranţe automate Buc.
Servicii de reparatii si intretinere a instalatiei electrice de constructii val
Uși și fereste PVC (panou) Buc.
Spray contacte 5 buc
Spray degripant şuruburi 5 buc
Spray curatare sistem franare buc
Spray degresant buc
Spray-uri dezghetare parbriz buc
Starter neon 18W Buc.
Șnur vulcanizare buc
Stecher Schuko buc
Tablou electric buc.
Tub neon 18W Buc
Tub neon 36W Buc
Tub termocontractabil pt. izolație m
Verificarea instalaţiilor electrice de împământare Val.
Lipici super adeziv buc
Siguranțe diferite buc
Acumulatori tip UPS buc
Adaptor mufe buc
Acumulatori 12V buc
Alcool izopropilic buc
Becuri diverse buc.
Prelungitoare diferite buc.
Prize diverse buc.
Prelungitor 220V cu protectie la supratensiune buc
Cablu RG6 ml

Pagină 37
Foaie2

Coliere reglabile interior/exterior set


Corp iluminat plafoniera buc
Colofoniu buc.
Fludor buc.
Baterii alcaline diferite buc.
Drapel exterior EU/NATO/ROMANIA buc
Corp neon diferite dimensiuni buc.
Gută trimer rolă
Ștechere buc.
Cutie siguranțe 16 posturi metalică 40x60 buc
Startere buc.
Tuburi termocontractile diverse marimi m
Stechere demontabile buc
Tuburi fluorescente 18W buc.
Triplu stecker Sucko buc
Mufe diverse buc
Mufe F compresie cu garnitura de cauciuc ptr cablu RG6 buc
Pastă termoconductoare tub
Ulei mecanisme fine buc
Huse protectie telefon buc
Spray ulei penetrant buc
Spray contact buc
Scotch banda transparenta 2 cm buc
Spray curatare monitoare lcd/led buc
Încărcător laptop buc
Servicii instalare aer conditionat serv
Servicii de mentenanță imprimantă legitimații buc.
Servicii de mentenanță si gazduire porta/site ANP serv.
Servicii ascensoare serv
Servicii de filtrare antivirus si antispam a traficului de poștă
serv.
electronică internă
Servicii de emitere/ reînnoire certificate digitale buc
Servicii de copiere, printare, scanare și întreținerea echipamentelor val
Servicii de acces la platforma Cognitron val.
Serviciu de acces la Platforma Predictive Index serv.

Adeziv pentru termoizolație (25 kg/sac) sac


Adeziv pentru gresie si faianta sac
Diblu fixare pentru termoizolație 10*70 (punga/50 buc) buc
Trafalet burete poros buc
Aracet constructii cutie/800g

Pagină 38
Foaie2

Balamale aplicate mobilier buc


Balamale plasă insecte buc.
Bandă izolatoare buc
Bandă izolatoare de plastic (electrician ) buc
Bidinea buc
Baterie lavoar buc
Brau decorativ buc
Broască cu butuc (diferite) buc
Broasca yala cu tije buc
Burghie metal buc
Burghie spiral diferite buc
Burghie vidia buc
Cabina/paravan dus buc
Carote de gaurit sticla/faianta buc
Carton bituminat cu insetie din aluminiu sul
Calorifere diverse dimensiuni Buc.
Calorifer 2000mm Buc.
Cant/canal cablu PVC m
Capac WC cu ramă Buc.
Carbid Kg
Cartuș nailon pt. filtru buc.
Chiplinguri diferite mărimi Buc.
Flec de chit tub
Chit fibra cut
Chit finisaj cut
Chit de rosturi cut
Ciment/adeziv CM sac
Colțare plasa insecte buc.
Colier metalic m
Colier plastic buc
Colier plastic buc
Corniere buc
Coturi zincate diferite Buc.
Coturi, ramificaţii, mufe, sifoane,reductii - PVC Buc.
Clips plasă insecte buc
Dibluri - diferite Buc.
Dibluri +surub buc
Disc smirgher buc
Diluant nitro l
Diluant vopsea cut
Disc diamantat buc
Disc debitare buc

Pagină 39
Foaie2

Discuri abrazive Buc.


Dop compresie ø 32 buc
Distantiere plastic (100 buc/punga) pungi
Electrozi sudură 2,5-3.25 mm pac
Electrozi sudură alamă O 2,5 mm cut
Electrozi sudură inox O 2,5 mm cut
Dibluri cu surub buc
Filtru impurități apă buc.
Fier beton kg
Fitinguri - mufe,mufe rapide, nipluri, olandezi drepti -diferite φ Buc.
Diverse accesorii tevarie-bride,curbe,coturi,scurgeri buc
Faianta pac
Folie pentru parchet mp
Furtun instalatie autospeciala m
Garnitură plasă insecte m
Glisiere buc
Gresie cut
Glaf spuma m
Hholzşuruburi diferite buc
Ipsos/Glet ipsos sac
Lavoare+masca lavoar buc
Lavoar cu picior buc
Mastic siliconic buc
Mâner mobilă Buc.
Mânere plasă insecte buc.
Nit pop (2,5-4,5) set
Nit pop (2,5-4,5) buc
Pastile autoadezive mascare șurub buc
Plasa sudata de Buzau buc
Pânză circular pt. tăiat PAL Buc.
Panza taiat otel buc
Pensule vopsit buc
Accesorii parchet(plinta, colt interior,capat plinta,imbinare plinta) buc
Parchet laminat m
Panou sandwich aer acoperis m
Perie sârmă semiluna buc
Perie sârmă -mână Buc.
Plasa polistiren m
Plinta mascare cablu m
Nisip 0.4 mm tone
Pietris (Sort 8/16 mm) tone
Piuliţe (diferite) buc

Pagină 40
Foaie2

Placi, profile policarbonat m


Platbandă m
Diverse articole sanitare(butoni,suporti, etajere) buc
Polistiren (placi) bax
Profile diferite buc
Profil aluminiu (plasă insecte) 6m/bară buc.
Roata roaba buc
Racord flexibil -diferite dimennsiuni Buc.
Uși și ferestre PVC val
Usi PVC buc
Usi metalice buc
Ferestre PVC buc
Reparație acoperiș, jgheaburi și burlane val.
Învelitoare metalică val
Rezervor WC buc.
Robineţi diferite marimi Buc.
Reducție fier sau bronz Buc.
Set reparație chit fibră (1 kg rășină) buc
Sârmă (diferite grosimi) Kg
Sârmă sudură Kg
Silicon Tub
Sită vopsea buc
Smirgherl Ml
Silicon etansare buc
Soluţie de lipit (poxipol, superglu, etc) Tub
Şaibe diferite buc
Şuruburi diferite buc
Surub plasa insecte buc
Şuruburi diferite(cu piuliţe) buc
Tablă 2 mm decapată Coli
Teuri diferite mărimi BUC.
Tubulatura flexibila izolata buc
Teavă PEHD buc
Trafalet burete poros 80*180 mm buc
Țeavă galvanizată ml.
Ţeavă neagră -diferite φ ml
Ţeavă PVC -diferite φ ml.
Țeavă rectangulară ml
Vas WC- ceramică Buc.
Vopsea antifon cut
Vopsea auto-diferite culori cut.
Vopsea cu intaritor fuller cut.

Pagină 41
Foaie2

Vopsea lavabilă cut


Amorsa tencuiala Kg
Tencuiala decorativa Kg
Șmirghel m
Banda abraziva hartie 50m/rola buc
Capace 1/2 bronz buc
Chit de geam buc
Burghie de diferite grosimi pe mandrina SDS buc
Silicon transparent universal tub
Aracet kg
Banda de hartie abraziva rolă
Bandă izolatoare buc
Mufe rapide oțel nr.2 buc.
Robinet pisoar cu fotocelulă buc.
Prelungiri 1/2 nr.1 buc.
Gură de vizitare PVC 25x20 cm buc.
Diblu cu percutie buc.
Geam fumuriu 4 mm mp
Geam simplu mp
Dopuri bronz buc.
Sifon flexibil buc.
Robinet trecere 1/2 buc.
Racord flexibil buc.
Racoruri diferite buc.
Garnituri cauciuc set
Glet kg.
Baterie lavoar buc.
Vas WC buc.
Capac W.C. buc.
Rezervor WC buc.
Role casetiera buc
Bandă hârtie - 50 m/rolă rola
Set pânză ferăstrău pendular profil pal melaminat set
Trafalet cu prelungitor buc
Burghie pentru metal Ø 5 buc
Broasca și mâner fanem buc.
Butelie gaz buc
Butuc yala buc
Amortizor pentru uşă buc.
Mânere + şilduri set.
Mânere mobilier per.
Dibluri + holtzşuruburi Ø 8 mm buc.

Pagină 42
Foaie2

Surub lemn 6x50 buc


Holtzsurub 4*60 mm buc
Holtzsurub 4*35 mm buc
Holtzsurub 3.5*18 mm buc
Sticla (geam) buc
Reparatie ascensoare buc
Pensule diverse marimi buc
Picior lavoar buc
Folie acoperire mobilier buc
Lavoar buc
Vopsea ulei crem cut.
Vopsea lavabilă de interior alba buc
Diluant universal fl./l
Benzi de cauciuc antiderapante profilelor de aluminiu tip colțar m
Profil tip colțar din aluminiu exolat satinat argintiu 8cm x 3.5 cm/bara m

Produse alimentare val

Manusi unica folosinta (pers.private de libertate) buc


Trusă medicală de prim-ajutor buc.

Insecticide buc
Dezinfectant pentru auto l
Cloramina pastile cut
Servicii deratizare și dezinsecție val.

Costum tergal comisar sef buc.


Costum (pantalon, bluză, șapcă) cu accesorii buc.
Scurtă cu guler și mesadă detașabilă, cu accesorii buc.
Tricouri cu mânecă lungă, cu accesorii buc.
Tricouri cu mânecă scurtă, cu accesorii buc.
Costum termic buc.
Centură multifuncțională buc.
Ciorapi per.
Șapcă tergal ofițeri buc.
Șapcă tergal agenți buc.
Pălărie ofițeri buc.
Pălărie agenți buc.
Costum tergal ofițeri bărbați - cu accesorii buc.

Pagină 43
Foaie2

Costum tergal agenți bărbați - cu accesorii buc.


Costum tergal ofițeri femei - cu accesorii buc.
Costum tergal agenți femei - cu accesorii buc.
Pantalon tergal femei per.
Cămașă albă femei buc.
Cămașă albă bărbați buc.
Cravate buc.
Vestă multifuncțională EOS -/EI buc.
Vestă antiînjunghiere buc.
Mănuși de protecție set
Set de protecție pentru antebraț şi tibie set
Set de protecție antitraumă set
Set de protecție pentru cot și genunchi set
Cască antiglonț buc.
Veste antiglonţ buc.
Ochelari tactici buc.

Perne matlasate 50x70cm buc

Pilote buc
Lenjerie pat buc
Aparat foto buc
Aspirator IT multifunctional buc
Aspirator praf buc
Alimentator 220v buc.
Aparat electric pt combaterea rozatoarelor buc
Aparat aer 9000 Btu buc
Aparat aer 12000 Btu buc
Aparat aer 18000 Btu buc
Aparat aer 9000 Btu portabile (INCA 3/4572) buc
Boiler 80 L buc
Camera video buc
Covoraşe auto Set
DVD-HDCVI buc
Generator de ton si kit probe buc
Presă manuală buc
Lopeţi AUTO buc
Mașină de spălat cu storcător buc.
Media convertor fibră optică buc
Monitor TV LED cu suport pt. perete buc

Pagină 44
Foaie2

Jaluzele verticale (rolete) val


Pat din pal melaminat buc
Noptiere pal melaminat buc
Masa pal melaminat buc
Dulap haine cu 2 usi buc
Canapea buc
Cuier tip pom buc
Fotolii buc
Scaune (vizitator,pliante ,ergonomice) buc
Scaun profesiinal buc
Lampi de birou buc
Masini de calcul buc
Table de scris,magnetice buc
Flipchart magnetic 70*100 cm buc
Panou afisaj de informare buc
Cuptor cu microunde buc
Frigider buc
Frigider cu congelator buc
Rafturi metalice buc
Masina de gaurit cu percutie buc
Dreptar(tip boloboc) aluminiu 1,5-2 m lungime buc
Scari(3 trepte,7 trepte) buc
Presa hidraulica de ateliert buc
Foarfece taiat tabla de banc buc
Echipament pentru tras tabla buc
Suflanta cu aer cald buc
Masina de gaurit cu mandrina rapida buc
Mocheta mp
Masina de amestecat buc
Masina de taiat gresia si faianta buc
Mixer mortar buc
Pistol spuma poliuretanica buc
Aparat de spalat cu presiune buc
Tester verificare pierderi sistem de racire buc
Statie meteo interior buc
Lada frigorifica auto buc
Sistem stroboscopic cu led set
Girofar stroboscopic cu led buc
Proiector de parbriz buc
Sirena cu difuzor buc
Sistem audio buc
Fax buc

Pagină 45
Foaie2

Ceasuri buc
Compresor aer cu chinga de transport buc
Pistol de vopsit buc
Mașină de găurit cu percuție buc
Distrugator hartie buc
Ecran de protectie buc
Vestiare metalice buc
Trepied buc
Dalta ptr lemn buc
Rindea electrica buc
Set freze vidia ptr lemn si pal buc
Set universal 100 biti si accesorii buc
Patent cuie Buc
Ruleta buc
Ciocan buc
Mașină de cusut materiale groase ptr tipografie Buc.
Cameră supraveghere buc
Smart Tv buc
Boxe set
Televizor buc
Videoproiector buc
Polizor unghiular buc
Rack switch-uri buc
Router buc
Carucior transport ptr butelii buc
Roabă buc.
Sapa cu coada buc
Casmele cu coada buc
Grebla cu coada buc
Fierastrau buc
Diverse scule de mana(gletiera,cancioc,mistrie) buc
Uscator maini buc
Scrumiera metalica buc
Scule de mană buc
Sistem ghidare mers inapoi format din camera marsariere si display
buc
LCD
Stick USB buc
Stampile buc
Şurubelniţa cu acumulatori buc
Tub oxigen buc
Trusă capete de șurubelniță set
Capsator tapițerie mecanic buc

Pagină 46
Foaie2

Ștampile buc.
HDD extern 1TB buc
Monitor buc
Casti cu microfon buc
Stingatoare buc
Stick-uri memorie buc
Router WiFi buc.
Corpuri suspendate buc.
Compresor aer portabil buc
Clește sertizare profesional buc.
Spaclu buc.
Surubelnite diferite (stea, cruce,cap mic,cap mare) buc
Scaun directorial buc
Scule de mana(cheie,patent,ciocan) buc
Ecrant de protectie pe trepied buc
Derulator mecanic buc
Dalta lata buc
Masina de gaurit cu mandrina buc.
Gletieră buc.
Mașină de găurit buc.
Boiler 50/80 l buc
Dvd writer extern buc
Aparat aer condiționat 9000 BTU buc
Aparat aer condiționat 12000 BTU buc
Procesor buc
Toc pentru pistol (cu prindere pe picior) buc.

Toc pentru pistol (cu prindere pe picior) buc.

Toc pentru pistol (cu prindere pe centura) buc.

Notebook buc.
UPS de lucru buc.
Lanternă led buc.
Mască contra gazelor buc.
Detectoare de metale portabile buc.
Cătuşe metalice buc.

Mijloace de imobilizare pe timpul transportului buc.

Centuri de imobilizare buc.

Pagină 47
Foaie2

Curele de imobilizare buc.

Calculator electronic portabil (laptop) buc.


Mijloace de comunicare Tetra buc.
Scuturi de protecție buc.
Scuturi de imobilizare buc.
Berbec pentru spargerea ușilor buc.
Bastoane/ tonfe buc.

Ghid achiziții publice buc.


Servicii actualizare legislație ab

Lapte praf kg.


Apă minerală l
Servicii administrative în domeniul sănătăţii - medicina muncii val.

Muniţie letală 7,65 mm buc.


Muniţie letală 9*19 mm buc.
Muniţie nonletală (bilă cauciuc) 10*22T buc.
Spray lacrimogen buc.

Servicii de încheiere polițe de asigurare auto facultative -CASCO val.


Servicii de încheiere polițe de raspundere civila auto RCA val.

Închiriere toaletă ecologică pt. Centrul de Excelență Pantelimon val


Inchiriere multifunctionala monocrom A3 val.
Servicii de închiriere AVANCONT (ERP) luni

Servicii administrative în domeniul sănătăţii determinări noxe val.


Înmatriculări auto (inclusiv plăcuţe), radieri val.
Serviciu publicitate anunt concurs val.
Diferite taxe val.
Semne onorifice In Serviciul Patriei pentru ofiteri pentru XV ani de
set
activitate
Semne onorifice In Serviciul Patriei pentru ofiteri pentru XX ani de
set
activitate

Pagină 48
Foaie2

Semne onorifice In Serviciul Patriei pentru ofiteri pentru XXV ani de


set
activitate
Semne onorifice In Serviciul Patriei pentru subofiteri pentru XV ani de
set
activitate
Semne onorifice In Serviciul Patriei pentru subofiteri pentru XX ani de
set
activitate
Semne onorifice In Serviciul Patriei pentru subofiteri pentru XXV ani
set
de activitate
Contract profesor Academia de Poliție Al.I.Cuza
val
(ianuarie - 11 septembrie)

Tableta buc.
Calculator cu protectie TEMPEST buc.
Imprimanta cu protecție TEMPEST buc.
Imprimanta multifunctionala buc.
Dispozitiv multiplicare DVD/CD buc.
UPS pentru server buc.
UPS rackabil 3000 VA pentru server buc.
Autoturisme-programul RABLA (5 tichete cu valoarea de 6500 lei
buc.
utilizate la plata)
Autoutilitară transport marfă buc.
Aparat de jantat roți autocamioane buc.
Aparat echilibrat roți autocamioane buc.
Aparat service aer condiționat auto buc.
Truse scule atelier buc.
Instalație exhaustare gaze arse buc.
Tester pentru diagnoză autovehicule buc.
Elevator 4 coloane buc.
Elevator 2 coloane buc.
Aeroterma cu motorina buc.
Compresor cu surub si butelie de 500l buc.
Copiator A3 buc.
Switch buc.
Switch cu management 24 porturi buc.
Switch cu management 48 porturi buc.
Autospecială transfer 37 locuri deținuți buc.
Autospecială transfer 33 locuri deținuți buc.
Autospeciala transport detinuti (22 locuri) buc.
Microduba ppl ( 16 loc. ) buc.
Remorca autospeciala transfer buc.

Pagină 49
Foaie2

Conversie vehicule (recompartimentare) - 2 buc. val.

Reparație caroserie autospeciale - 4 buc. val.

Poartă detectoare de metale buc.


Pusca neletala - cal. 12 mm buc.
Pistol neletal buc.
Pistol letal buc.
Extindere sistem control acces ANP val.
Scuturi protectie antiglont buc.
Echipament detectare radiatii electromagnetice buc.
Aparat cu raze X buc.
Sistem monitorizare acces buc.
Binoclu cu vedere pe timp de noapte buc.

Licenta - pachet software pentru legitimatii buc.


Licenta de volum , guvernamentala - Windows Server 2012 R2 Data
buc.
Center
Licenta Microsoft Windows Professional 10 Sngl OLP 1 NoLevel
buc.
Legalization GetGenuine
Licenta per core, guvernamentala - SQL Server Enterprise 2014 buc.
Licenta de volum, guvernamentala - Office Standard 2016 buc.
Licenta - Visual Studio Professional 2015 cu MSDN buc.
Licenta Aplicatie PowerPDF advance buc.
Licenta - Software pentru prelucrare si design grafic buc.
Aplicatie pentru securizare server posta electronica Microsoft
buc.
Exchange Servers

Grand Total

Pagină 50
Foaie2

Aprob
Director
Cătălin LUNCAŞU

LICE PT. ANUL 2016


UGETAR

PREŢ UNITAR VALOARE VALOAR (cu


CANT. Beneficiar
(fără T.V.A.) (fără T.V.A.) T.V.A.)
5 29.00 145.00 174.00 ANP
1 28.33 28.33 34.00 ANP
1 53.33 53.33 64.00 ANP
2 24.19 48.38 58.06 ANP
1 33.33 33.33 39.99 ANP
4 20.97 83.86 100.64 ANP
4 1.50 6.00 7.20 ANP
1 4.33 4.33 5.20 ANP
30 0.68 20.32 24.38 ANP
30 5.00 150.00 180.00 ANP
1 103.23 103.23 123.87 ANP
1 126.56 126.56 151.87 ANP
700 2.80 1,957.90 2,349.48 ANP
1 70.02 70.02 84.02 ANP
2800 0.29 825.16 990.19 ANP
100 3.25 325.00 390.00 ANP
100 4.85 485.00 582.00 ANP
1 20.97 20.97 25.16 ANP
200 0.40 80.00 96.00 ANP
200 0.80 160.00 192.00 ANP
1 100.00 100.00 120.00 ANP
4 24.73 98.92 118.70 ANP
1 4.00 4.00 4.80 ANP
6 7.65 45.92 55.11 ANP
205 5.61 1,150.00 1,380.00 BAGR

Pagină 51
Foaie2

20 0.58 11.60 13.92 BAGR


13 11.24 146.12 175.34 BAGR
16 19.26 308.23 369.88 BAGR
50 1.48 74.10 88.92 BAGR
50 2.43 121.45 145.74 BAGR
5 1.45 7.25 8.70 BAGR
80 4.50 359.90 431.88 BAGR
183 4.03 736.95 884.34 BAGR
50 0.98 49.00 58.80 BAGR
20 8.30 165.90 199.08 BAGR
12 41.32 495.86 595.04 BAGR
75 0.87 65.23 78.28 BAGR
56 3.40 190.65 228.78 BAGR
2000 2.90 5,800.00 6,960.00 BAGR
15000 0.52 7,800.00 9,360.00 BAGR
10 20.95 209.50 251.40 BAGR
40 2.30 91.80 110.16 BAGR
70 0.74 52.00 62.40 BAGR
40 0.43 17.00 20.40 BAGR
20 0.85 17.00 20.40 BAGR
2 4.00 8.00 9.60 BAGR
50 1.55 77.50 93.00 BAGR
20 1.33 26.60 31.92 BAGR
14 3.38 47.30 56.76 BAGR
50 0.30 15.00 18.00 BAGR
10 16.67 166.70 200.04 BAGR
3 19.50 58.50 70.20 BAGR
32 8.13 260.20 312.24 BAGR
1 297.00 297.00 356.40 BAGR
10 6.17 61.70 74.04 BAGR
1 124.70 124.70 149.64 BAGR
420 8.57 3,598.80 4,318.56 BAGR
1 17.48 17.48 20.98 BAGR
377000 0.18 66,884.59 80,261.51 BAGR
3 9.94 29.83 35.80 BAGR
10 4.33 43.30 51.96 BAGR
50 0.45 22.50 27.00 BAGR
14 40.00 560.00 672.00 BAGR
30 0.69 20.60 24.72 BAGR
30 0.80 24.00 28.80 BAGR
20 0.89 17.80 21.36 BAGR
15 27.42 411.28 493.54 BAGR

Pagină 52
Foaie2

100 28.80 2,880.00 3,456.00 BAGR


2 0.28 0.56 0.67 BAGR
80 2.00 160.10 192.12 BAGR
500 0.64 322.00 386.40 BAGR
14 37.96 531.44 637.73 BAGR
20 2.90 58.10 69.72 BAGR
70 1.01 70.80 84.96 BAGR
10 3.68 36.80 44.16 BAGR
50 1.69 84.50 101.40 BAGR
75 1.98 148.50 178.20 BAGR
25 1.13 28.35 34.02 BAGR
45 2.52 113.25 135.90 BAGR
30 4.00 120.00 144.00 BAGR
10 13.53 135.30 162.36 BAGR
2 34.17 68.34 82.01 BAGR
8 28.33 226.64 271.97 BAGR
10 15.30 153.00 183.60 BAGR
5 51.67 258.35 310.02 BAGR
5 11.67 58.35 70.02 BAGR
5 19.58 97.90 117.48 BAGR
100 18.50 1,850.00 2,220.00 BAGR
2000 0.12 240.00 288.00 BAGR
10 4.50 45.00 54.00 BAGR
5 0.66 3.30 3.96 BAGR
5 1.28 6.40 7.68 BAGR
5 69.00 345.00 414.00 BAGR
5 39.98 199.90 239.88 BAGR
450,000 0.196 88,200.00 105,840.00 Centralizat
750,000 0.085 63,750.00 76,500.00 Centralizat
850,000 0.047 39,950.00 47,940.00 Centralizat
755,000 0.034 25,670.00 30,804.00 Centralizat
321,430.34 385,716.41
10 7.90 79.00 94.80 BAGR
20 7.98 159.60 191.52 BAGR
40 7.87 314.60 377.52 BAGR
16 11.30 180.82 216.98 BAGR
25 6.11 152.70 183.24 BAGR
2 49.92 99.83 119.80 BAGR
20 3.78 75.60 90.72 BAGR
36 14.36 517.00 620.40 BAGR
15 9.64 144.60 173.52 BAGR

Pagină 53
Foaie2

20 20.41 408.20 489.84 BAGR


1 92.50 92.50 111.00 BAGR
1 48.00 48.00 57.60 BAGR
20 13.32 266.40 319.68 BAGR
10 11.25 112.50 135.00 BAGR
2 104.02 208.04 249.65 BAGR
33 3.57 117.72 141.27 BAGR
60 8.72 523.10 627.72 BAGR
7 23.70 165.91 199.09 BAGR
9 6.07 54.60 65.52 BAGR
30 25.40 762.00 914.40 BAGR
13 9.64 125.32 150.38 BAGR
1200 0.67 808.00 969.60 BAGR
32 9.47 303.08 363.70 BAGR
3 10.86 32.58 39.10 BAGR
62 5.78 358.27 429.93 BAGR
40 11.75 470.00 564.00 BAGR
56 12.25 685.92 823.10 BAGR
6 12.87 77.22 92.66 BAGR
10 19.78 197.80 237.36 BAGR
100 7.24 723.55 868.26 BAGR
10 4.57 45.70 54.84 BAGR
10 8.64 86.40 103.68 BAGR
40 6.19 247.50 297.00 BAGR
16 23.01 368.20 441.84 BAGR
100 5.99 599.00 718.80 BAGR
10 11.25 112.50 135.00 BAGR
15 4.52 67.80 81.36 BAGR
10 39.00 390.00 468.00 BAGR
10 5.40 54.00 64.80 BAGR
48 3.50 168.00 201.60 BAGR
54 2.88 155.30 186.36 BAGR
90 3.95 355.90 427.08 BAGR
7 61.93 433.48 520.18 BAGR
40 7.66 306.20 367.44 BAGR
50 3.78 189.00 226.80 BAGR
50 11.90 595.00 714.00 BAGR
80 7.90 631.80 758.16 ANP
40 6.55 262.00 314.40 ANP
190 9.12 1,732.90 2,079.48 ANP
40 16.00 640.00 768.00 ANP
2 13.23 26.46 31.75 ANP

Pagină 54
Foaie2

21 48.06 1,009.32 1,211.18 ANP


10 3.20 32.00 38.40 ANP
968 0.88 851.24 1,021.49 ANP
20 5.39 107.80 129.36 ANP
90 11.89 1,070.00 1,284.00 ANP
70 2.81 196.60 235.92 ANP
24 30.08 722.00 866.40 ANP
5 3.68 18.40 22.08 ANP
150 1.76 264.00 316.80 ANP
20 5.20 104.00 124.80 ANP
100 16.23 1,622.62 1,947.14 ANP
85 4.27 362.85 435.42 ANP
105 5.67 595.50 714.60 ANP
57 14.90 849.53 1,019.43 ANP
30 12.60 378.00 453.60 ANP
40 2.42 96.90 116.28 ANP
30 23.78 713.40 856.08 ANP
10 1.36 13.60 16.32 ANP
200 0.52 104.00 124.80 ANP
40 4.71 188.30 225.96 ANP
89 6.27 558.16 669.79 ANP
110 5.48 602.30 722.76 ANP
30 11.25 337.50 405.00 ANP
22 5.45 119.98 143.98 ANP
10 6.98 69.80 83.76 ANP
15 7.55 113.20 135.84 ANP
88 11.38 1,001.35 1,201.62 ANP
27,833.92 33,400.71
1 27,664.52 27,664.52 33,197.42 BAGR
1 94,284.20 94,284.20 113,141.04 BAGR
121,948.72 146,338.46
1 11,373.22 11,373.22 13,647.86 BAGR
1 9,280.00 9,280.00 11,136.00 BAGR
20,653.22 24,783.86
5 28.91 144.55 173.46 BAGR
1,034 13.42 13,877.67 16,653.20 BAGR
1 13.36 13.36 16.03 ANP
1 650,000.00 650,000.00 780,000.00 Centralizat
1 5,414,100.23 5,414,100.23 6,496,920.27 Centralizat

Pagină 55
Foaie2

6,078,135.80 7,293,762.96
12 343.95 4,127.43 4,952.92 BAGR
10 142.00 1,420.00 1,704.00 BAGR
1 942.50 942.50 1,131.00 BAGR
20 605.30 12,106.00 14,527.20 BAGR
24 170.25 4,086.00 4,903.20 BAGR
6 111.13 666.80 800.16 BAGR
1 46.61 46.61 55.93 BAGR
1 249.47 249.47 299.36 BAGR
118 141.90 16,744.00 20,092.80 BAGR
110 789.93 86,892.00 104,270.40 BAGR
4 354.17 1,416.68 1,700.02 BAGR
2 81.66 163.32 195.98 BAGR
1 390.00 390.00 468.00 BAGR
8 159.81 1,278.48 1,534.18 BAGR
1 55.29 55.29 66.35 BAGR
100 1.08 108.00 129.60 BAGR
140 8.51 1,192.00 1,430.40 BAGR
4 60.10 240.40 288.48 BAGR
4 35.00 140.00 168.00 BAGR
3 125.50 376.50 451.80 BAGR
4 65.00 260.00 312.00 BAGR
12 87.55 1,050.58 1,260.70 BAGR
4 47.00 188.00 225.60 BAGR
2 14.00 28.00 33.60 BAGR
1 14.14 14.14 16.97 BAGR
4 265.25 1,061.00 1,273.20 BAGR
1 79.50 79.50 95.40 BAGR
25 57.76 1,444.00 1,732.80 BAGR
1 424.25 424.25 509.10 BAGR
1 74.79 74.79 89.75 BAGR
30 11.40 342.00 410.40 BAGR
8 47.09 376.70 452.04 BAGR
6 216.86 1,301.16 1,561.39 BAGR
2 33.33 66.67 80.00 BAGR
4 184.45 737.80 885.36 BAGR
2 397.53 795.05 954.06 BAGR
2 842.73 1,685.47 2,022.56 BAGR
2 842.73 1,685.47 2,022.56 BAGR
2 842.73 1,685.47 2,022.56 BAGR
1 698.34 698.34 838.01 BAGR

Pagină 56
Foaie2

1 66.67 66.67 80.00 BAGR


1 304.17 304.17 365.00 BAGR
1 156.66 156.66 187.99 BAGR
1 125.00 125.00 150.00 BAGR
15 17.00 255.00 306.00 BAGR
4 225.00 900.00 1,080.00 BAGR
1 297.00 297.00 356.40 BAGR
1 541.00 541.00 649.20 BAGR
6 125.00 750.00 900.00 BAGR
10 16.79 167.90 201.48 BAGR
2 145.41 290.82 348.98 BAGR
2 28.00 56.00 67.20 BAGR
6 4.80 28.80 34.56 BAGR
2 66.13 132.25 158.70 BAGR
5 518.00 2,590.00 3,108.00 BAGR
10 1,446.00 14,460.00 17,352.00 BAGR
3 20.84 62.52 75.03 BAGR
3 54.18 162.55 195.06 BAGR
1 123.39 123.39 148.07 BAGR
2 328.60 657.20 788.64 BAGR
4 100.84 403.34 484.01 BAGR
1 409.50 409.50 491.40 BAGR
1 205.00 205.00 246.00 BAGR
3 375.07 1,125.22 1,350.26 BAGR
6 6.60 39.60 47.52 BAGR
18 25.48 458.71 550.45 BAGR
11 51.18 563.00 675.60 BAGR
11 145.32 1,598.50 1,918.20 BAGR
15 23.72 355.80 426.96 BAGR
1 37.50 37.50 45.00 BAGR
31 65.15 2,019.50 2,423.40 BAGR
3 27.27 81.80 98.16 BAGR
17 49.91 848.50 1,018.20 BAGR
28 13.76 385.34 462.41 BAGR
2 82.50 165.00 198.00 BAGR
16 83.15 1,330.32 1,596.39 BAGR
5 75.51 377.53 453.03 BAGR
2 64.58 129.16 154.99 BAGR
7 16.43 114.98 137.98 BAGR
2 23.33 46.66 55.99 BAGR
1 25.83 25.83 31.00 BAGR
1 30.83 30.83 37.00 BAGR

Pagină 57
Foaie2

3 51.25 153.76 184.51 BAGR


5 3,982.79 19,913.95 23,896.74 BAGR
20 20.00 400.00 480.00 BAGR
4 242.50 970.00 1,164.00 BAGR
2 390.75 781.49 937.79 BAGR
2 254.17 508.33 610.00 BAGR
9 57.60 518.38 622.06 BAGR
17 57.25 973.20 1,167.84 BAGR
30 18.00 540.00 648.00 BAGR
24 86.13 2,067.00 2,480.40 BAGR
1 1,535.00 1,535.00 1,842.00 BAGR
20 44.00 880.00 1,056.00 BAGR
1 3,829.92 3,829.92 4,595.90 BAGR
2 60.92 121.83 146.20 BAGR
11 52.64 579.04 694.85 BAGR
8 285.50 2,284.00 2,740.80 BAGR
7 286.21 2,003.50 2,404.20 BAGR
1 83.33 83.33 100.00 BAGR
2 130.67 261.33 313.60 BAGR
1 115.00 115.00 138.00 BAGR
10 20.83 208.33 250.00 BAGR
1 39.17 39.17 47.00 BAGR
2 327.50 655.00 786.00 BAGR
1 318.66 318.66 382.39 BAGR
2 39.00 78.00 93.60 BAGR
2 97.00 194.00 232.80 BAGR
27 28.39 766.50 919.80 BAGR
10 34.93 349.33 419.20 BAGR
42 97.29 4,086.35 4,903.62 BAGR
4 70.01 280.02 336.03 BAGR
24 62.92 1,510.00 1,812.00 BAGR
1 208.33 208.33 250.00 BAGR
2 64.17 128.33 154.00 BAGR
3 118.06 354.17 425.00 BAGR
2 114.50 229.00 274.80 BAGR
420 1.08 455.00 546.00 BAGR
16 7.08 113.34 136.01 BAGR
1 8.33 8.33 10.00 BAGR
5 185.00 925.00 1,110.00 BAGR
1 30.00 30.00 36.00 BAGR
10 47.73 477.30 572.76 BAGR
2 13.02 26.04 26.04 BAGR

Pagină 58
Foaie2

2 137.29 274.58 329.49 BAGR


2 116.00 232.00 278.40 BAGR
20 24.95 498.94 598.73 BAGR
20 32.50 650.00 780.00 BAGR
1 29.17 29.17 35.00 BAGR
1 113.90 113.90 136.68 BAGR
6 91.83 551.00 661.20 BAGR
3 90.5 271.50 325.80 ANP
30 0.83 25.00 30.00 ANP
40 13.50 540.00 648.00 ANP
30 28.50 855.00 1,026.00 ANP
20 21.00 420.00 504.00 ANP
20 140.00 2,800.00 3,360.00 ANP
85 3.85 327.50 393.00 ANP
5 259.00 1,295.00 1,554.00 ANP
915 1.30 1,189.50 1,427.40 ANP
900 4.01 3,610.00 4,332.00 ANP
2 20.84 41.67 50.00 ANP
243,202.41 291,837.69
1 36,727.69 36,727.69 44,073.23 BAGR
1 450.10 450.10 540.12 BAGR
37,177.79 44,613.35
1 117.53 117.53 141.04 BAGR
1 129,027.50 129,027.50 154,833.00 Centralizat
1 289,952.62 289,952.62 347,943.14 Centralizat
1 131,754.78 131,754.78 158,105.74 Centralizat

550,852.43 661,022.92
27 143.89 3,885.00 4,662.00 ANP
5 119.00 595.00 714.00 ANP
10 7.95 79.50 95.40 BAGR
2 15.70 31.40 37.68 BAGR
6 75.68 454.10 544.92 BAGR
6 62.30 373.80 448.56 BAGR
6 206.16 1,236.96 1,484.35 BAGR
2 945.73 1,891.46 2,269.75 BAGR
2 574.60 1,149.20 1,379.04 BAGR
2 945.73 1,891.46 2,269.75 BAGR
2 945.73 1,891.46 2,269.75 BAGR
2 84.68 169.35 203.23 BAGR

Pagină 59
Foaie2

2 125.00 250.00 300.00 BAGR


3 83.46 250.39 300.47 BAGR
3 306.18 918.55 1,102.26 BAGR
2 410.40 820.79 984.95 BAGR
2 410.40 820.79 984.95 BAGR
2 410.40 820.79 984.95 BAGR
5 449.61 2,248.06 2,697.67 BAGR
3 852.00 2,556.00 3,067.20 BAGR
2 115.00 230.00 276.00 BAGR
28 340.00 9,520.00 11,424.00 BAGR
5 302.75 1,513.76 1,816.51 BAGR
4 332.84 1,331.35 1,597.62 BAGR
4 332.84 1,331.36 1,597.63 BAGR
4 332.84 1,331.35 1,597.62 BAGR
13 274.79 3,572.26 4,286.71 BAGR
7 116.59 816.15 979.38 BAGR
9 327.51 2,947.55 3,537.06 BAGR
9 331.12 2,980.08 3,576.10 BAGR
12 452.67 5,432.09 6,518.51 BAGR
12 452.67 5,432.09 6,518.51 BAGR
12 395.41 4,744.88 5,693.86 BAGR
13 388.62 5,052.06 6,062.47 BAGR
4 322.12 1,288.48 1,546.18 BAGR
2 64.52 129.04 154.85 BAGR
2 95.30 190.60 228.72 BAGR
2 348.63 697.26 836.71 BAGR
1 350.00 350.00 420.00 BAGR
4 717.80 2,871.20 3,445.44 BAGR
1 1,050.00 1,050.00 1,260.00 BAGR
1 18,600.00 18,600.00 22,320.00 BAGR
1 225.00 225.00 270.00 BAGR
1 58.33 58.33 70.00 BAGR
1 1,509.17 1,509.17 1,811.00 BAGR
1 27,671.44 27,671.44 33,205.73 BAGR
1 29,246.90 29,246.90 35,096.28 BAGR
1 10,876.67 10,876.67 13,052.00 BAGR
5 6.95 34.75 41.70 BAGR
10 15.70 157.00 188.40 BAGR
1 198.00 198.00 237.60 BAGR
3 113.45 340.34 408.41 BAGR

Pagină 60
Foaie2

2 107.66 215.32 258.38 BAGR


2 642.46 1,284.92 1,541.90 BAGR
15 3.80 57.05 68.45 BAGR
165,620.52 198,744.62
16 54.16 866.56 1,039.87 BAGR
2 125.00 250.00 300.00 BAGR
5 30.00 150.00 180.00 BAGR
1200 4.32 5,180.40 6,216.48 BAGR
10 10.00 100.00 120.00 BAGR
10 17.50 174.95 209.94 BAGR
25 17.17 429.25 515.10 BAGR
20 7.00 140.00 168.00 BAGR
2 0.95 1.90 2.28 BAGR
1 375.00 375.00 450.00 BAGR
800 2.20 1,760.00 2,112.00 BAGR
320 5.80 1,856.00 2,227.20 BAGR
60 16.14 968.40 1,162.08 BAGR
60 6.67 400.02 480.02 BAGR
40 5.00 200.00 240.00 BAGR
90 6.67 600.30 720.36 BAGR
150 2.50 375.00 450.00 BAGR
2 31.00 62.00 74.40 BAGR
7 61.43 430.00 516.00 BAGR
11 90.64 997.00 1,196.40 BAGR
10 6.59 65.90 79.08 BAGR
1 660.00 660.00 792.00 BAGR
1 1,250.00 1,250.00 1,500.00 BAGR
7 4.91 34.35 41.22 BAGR
1 20.83 20.83 25.00 BAGR
1 8,423.93 8,423.93 10,108.72 BAGR
1 40.24 40.24 48.29 BAGR
15 23.66 354.89 425.86 BAGR
1 241.43 241.43 289.72 BAGR
10 62.50 625.00 750.00 BAGR
658 0.26 173.71 208.45 BAGR
1 715.00 715.00 858.00 BAGR
2 62.50 125.00 150.00 BAGR
1 30.67 30.67 36.80 BAGR
12 49.90 598.80 718.56 BAGR
51 23.33 1,189.98 1,427.98 BAGR

Pagină 61
Foaie2

10 125.60 1,256.00 1,507.20 BAGR


10 79.00 790.00 948.00 BAGR
75 6.22 466.58 559.89 BAGR
1 6,440.50 6,440.50 7,728.60 BAGR
2 483.33 966.67 1,160.00 BAGR
1 192.50 192.50 231.00 BAGR
7 392.86 2,750.00 3,300.00 BAGR
197 3.50 689.50 827.40 BAGR
1 3,390.50 3,390.50 4,068.60 BAGR
1 1,500.00 1,500.00 1,800.00 BAGR
1 2,300.00 2,300.00 2,760.00 BAGR
1 6,118.07 6,118.07 7,341.68 BAGR
1 139.58 139.58 167.50 BAGR
1 500.00 500.00 600.00 BAGR
3 97.33 292.00 350.40 BAGR
1 700.00 700.00 840.00 BAGR
1 3,740.00 3,740.00 4,488.00 BAGR
10.00 22.96 229.57 275.48 BAGR
25.00 29.51 737.63 885.15 BAGR
20.00 11.00 220.00 264.00 BAGR
5.00 15.00 75.00 90.00 BAGR
30.00 11.60 348.00 417.60 BAGR
30.00 2.41 72.30 86.76 BAGR
100.00 1.31 131.00 157.20 BAGR
1.00 60.00 60.00 72.00 BAGR
3.00 45.33 135.98 163.18 BAGR
60.00 21.26 1,275.60 1,530.72 BAGR
16.00 27.16 434.48 521.38 BAGR
50.00 1.25 62.50 75.00 BAGR
1.00 1,500.00 1,500.00 1,800.00 BAGR
10.00 29.00 290.00 348.00 ANP
17.00 26.56 451.59 541.91 ANP
16.00 54.49 871.90 1,046.28 ANP
30.00 0.63 18.90 22.68 ANP
70.00 56.90 3,983.21 4,779.85 ANP
6.00 17.98 107.88 129.46 ANP
70.00 7.08 495.53 594.64 ANP
23.00 32.77 753.60 904.31 ANP
74.00 10.25 758.13 909.76 ANP
10.00 78.50 785.00 942.00 ANP
500.00 1.87 935.00 1,122.00 ANP

Pagină 62
Foaie2

10.00 20.00 200.00 240.00 ANP


1.00 70.00 70.00 84.00 ANP
2.00 2.98 5.96 7.15 ANP
1.00 179.00 179.00 214.80 ANP
200.00 2.02 404.00 484.80 ANP
4.00 34.16 136.64 163.97 ANP
11.00 63.64 700.00 840.00 ANP
1.00 4.99 4.99 5.99 ANP
10.00 6.00 60.00 72.00 ANP
1.00 155.00 155.00 186.00 ANP
50.00 2.41 120.50 144.60 ANP
60.00 4.63 277.98 333.58 ANP
20.00 4.53 90.60 108.72 ANP
75.00 5.54 415.80 498.96 ANP
2.00 13.89 27.78 33.34 ANP
200.00 0.20 40.00 48.00 ANP
120.00 1.05 126.00 151.20 ANP
10.00 86.27 862.70 1,035.24 ANP
1.00 19.58 19.58 23.50 ANP
2.00 88.75 177.50 213.00 ANP
2.00 22.50 45.00 54.00 ANP
6.00 25.00 150.00 180.00 ANP
5.00 3.00 15.00 18.00 ANP
2.00 21.26 42.52 51.02 ANP
1.00 170.00 170.00 204.00 ANP
1.00 333.50 333.50 400.20 ANP
1.00 1,240.00 1,240.00 1,488.00 ANP
1.00 55,395.00 55,395.00 66,474.00 ANP
1.00 4,604.91 4,604.91 5,525.89 ANP
1.00 16,251.00 16,251.00 19,501.20 ANP
59.00 95.00 5,605.00 6,726.00 ANP
1.00 127,503.48 127,503.48 153,004.18 ANP
1.00 166.67 166.67 200.00 ANP
1.00 34,263.58 34,263.58 41,116.30 ANP
326,690.90 392,029.07
130 15.60 2,028.00 2,433.60 BAGR
190 13.91 2,642.55 3,171.06 BAGR
2500 0.16 400.00 480.00 BAGR
5 13.00 65.00 78.00 BAGR
30 5.75 172.60 207.12 BAGR

Pagină 63
Foaie2

35 9.43 330.00 396.00 BAGR


20 0.30 6.00 6.00 BAGR
15 7.50 112.50 135.00 BAGR
15 2.50 37.50 45.00 BAGR
10 13.89 138.85 166.62 BAGR
15 15.93 238.97 286.77 BAGR
55 5.00 275.00 330.00 BAGR
1 18.33 18.33 22.00 BAGR
52 11.38 591.94 710.32 BAGR
86 3.52 302.37 362.84 BAGR
14 3.21 44.90 53.88 BAGR
4 5.75 23.02 27.62 BAGR
1 1,171.34 1,171.34 1,405.61 BAGR
4 36.04 144.16 172.99 BAGR
10 8.90 89.00 106.80 BAGR
1 241.67 241.67 290.00 BAGR
4 327.24 1,308.95 1,570.74 BAGR
55 5.52 303.40 364.08 BAGR
2 18.66 37.32 44.78 BAGR
200 7.61 1,521.02 1,825.22 BAGR
1 10.82 10.82 12.98 BAGR
100 0.45 45.00 54.00 BAGR
2 12.50 25.00 30.00 BAGR
7 47.02 329.16 394.99 BAGR
7 27.26 190.84 229.01 BAGR
37 29.33 1,085.12 1,302.15 BAGR
265 14.42 3,820.60 4,584.72 BAGR
40 0.30 12.00 12.00 BAGR
150 2.50 375.00 450.00 BAGR
450 0.36 163.50 196.20 BAGR
2 19.83 39.66 47.59 BAGR
20 8.49 169.73 203.68 BAGR
6 3.57 21.42 25.70 BAGR
15 1.85 27.74 33.29 BAGR
10 0.30 3.00 3.00 BAGR
1145 0.28 316.13 379.36 BAGR
76 1.08 82.33 98.80 BAGR
200 1.25 250.00 300.00 BAGR
9 10.19 91.69 110.03 BAGR
20 11.04 220.78 264.94 BAGR
3 10.80 32.40 38.88 BAGR
30 6.95 208.50 250.20 BAGR

Pagină 64
Foaie2

24 6.35 152.32 182.78 BAGR


1 3.50 3.50 4.20 BAGR
5 3.06 15.30 18.36 BAGR
22 17.18 377.97 453.57 BAGR
4 18.43 73.72 88.46 BAGR
11 14.70 161.67 194.00 BAGR
1200 0.11 132.00 158.40 BAGR
3 35.78 107.34 128.81 BAGR
28 2.30 64.40 77.28 BAGR
8 6.49 51.90 62.28 BAGR
40 4.60 184.15 220.98 BAGR
118 28.74 3,391.90 4,070.28 BAGR
25 1.13 28.25 33.90 BAGR
125 15.00 1,875.00 2,250.00 BAGR
100 0.19 19.17 23.00 BAGR
17 9.54 162.20 194.64 BAGR
122 40.98 4,999.20 5,999.04 BAGR
45 22.82 1,026.95 1,232.34 BAGR
2750 0.06 173.50 208.20 BAGR
40 30.78 1,231.00 1,477.20 BAGR
1 199.98 199.98 239.98 BAGR
3 175.00 525.00 630.00 BAGR
3 20.83 62.49 74.99 BAGR
70 8.22 575.40 690.48 BAGR
10 0.30 3.00 3.00 BAGR
8 7.22 57.76 69.31 BAGR
600 0.18 106.96 128.35 BAGR
18 2.80 50.40 60.48 BAGR
19 71.30 1,354.68 1,625.62 BAGR
1 56.37 56.37 67.64 BAGR
600 0.87 520.72 624.86 BAGR
40 8.16 326.52 391.82 BAGR
22 6.94 152.66 183.19 BAGR
17 36.77 625.09 750.11 BAGR
12 62.00 744.00 892.80 BAGR
4 3.66 14.64 17.57 BAGR
5 3.50 17.50 21.00 BAGR
250 1.80 450.00 540.00 BAGR
7 154.16 1,079.12 1,294.94 BAGR
24 42.97 1,031.35 1,237.62 BAGR
35 48.00 1,680.00 2,016.00 BAGR
500 0.15 73.00 87.60 BAGR

Pagină 65
Foaie2

210 5.46 1,146.81 1,376.17 BAGR


18 1.80 32.40 38.88 BAGR
15 21.25 318.79 382.55 BAGR
60 30.67 1,840.00 2,208.00 BAGR
60 32.67 1,960.27 2,352.32 BAGR
9 20.00 180.00 180.00 BAGR
2 29.17 58.34 70.01 BAGR
10 13.62 136.15 163.38 BAGR
1 28,342.61 28,342.61 34,011.13 BAGR
5 643.62 3,218.11 3,861.73 BAGR
6 958.00 5,748.00 6,897.60 BAGR
11 479.90 5,278.90 6,334.68 BAGR
1 40,023.50 40,023.50 48,028.20 BAGR
1 16,793.87 16,793.87 20,152.64 BAGR
4 135.51 542.04 650.45 BAGR
11 26.18 287.98 345.58 BAGR
5 4.73 23.63 28.35 BAGR
5 70.87 354.35 425.22 BAGR
20 4.00 80.00 96.00 BAGR
10 8.70 87.00 104.40 BAGR
5 11.76 58.80 70.56 BAGR
20 0.71 14.20 17.04 BAGR
130 1.35 175.10 210.12 BAGR
9 10.00 90.00 108.00 BAGR
5 25.00 125.00 150.00 BAGR
300 0.23 70.00 84.00 BAGR
1620 0.90 1,461.24 1,753.49 BAGR
1 30.00 30.00 30.00 BAGR
52 3.38 175.50 210.60 BAGR
15 86.51 1,297.59 1,557.11 BAGR
3 4.12 12.35 14.82 BAGR
2 225.00 450.00 540.00 BAGR
1 62.08 62.08 74.50 BAGR
12 20.20 242.42 290.91 BAGR
30 8.05 241.47 289.76 BAGR
9 16.37 147.33 176.80 BAGR
10 18.89 188.93 226.71 BAGR
192 6.02 1,156.56 1,387.87 BAGR
3 89.62 268.85 322.62 BAGR
1 108.33 108.33 130.00 BAGR
28 54.76 1,533.17 1,839.80 BAGR
25 74.83 1,870.78 2,244.94 BAGR

Pagină 66
Foaie2

18 59.49 1,070.82 1,284.98 BAGR


5 140.00 700.00 840.00 BAGR
83 68.75 5,706.25 6,847.50 BAGR
25 1.83 45.75 54.90 ANP
4 8.93 35.73 42.88 ANP
8 3.27 26.16 31.39 ANP
4 13.97 55.88 67.06 ANP
9 5.93 53.35 64.02 ANP
4 8.93 35.73 42.88 ANP
38 4.78 181.65 217.98 ANP
4 32.18 128.70 154.44 ANP
5 4.99 24.97 29.96 ANP
2 15.50 31.00 37.20 ANP
4 122.72 490.87 589.05 ANP
4 5.95 23.79 28.55 ANP
2 8.78 17.56 21.07 ANP
200 0.17 34.00 40.80 ANP
1 55.00 57.20 68.64 ANP
4 38.00 133.00 159.60 ANP
8 2.52 20.19 24.23 ANP
11 9.90 108.91 130.69 ANP
2 12.65 25.29 30.35 ANP
18 8.83 159.00 190.80 ANP
6 9.03 54.18 65.02 ANP
5 0.72 3.59 4.31 ANP
240 1.59 381.60 457.92 ANP
7 55.10 385.70 462.84 ANP
2 92.00 184.00 220.80 ANP
5 15.00 75.00 90.00 ANP
4 99.74 398.96 478.75 ANP
20 1.43 28.60 34.32 ANP
2 5.00 10.00 12.00 ANP
1 29.33 29.33 35.20 ANP
8 18.45 147.62 177.14 ANP
5 5.50 27.50 33.00 ANP
5 25.00 125.00 150.00 ANP
6 5.61 33.66 40.39 ANP
5 16.00 80.00 96.00 ANP
4 127.52 510.09 612.11 ANP
5 25.00 125.00 150.00 ANP
50 2.67 133.28 159.94 ANP
400 0.98 392.00 470.40 ANP

Pagină 67
Foaie2

100 0.15 15.00 18.00 ANP


1000 0.14 141.67 170.00 ANP
800 0.08 66.64 79.97 ANP
800 0.04 33.30 39.96 ANP
1 35.00 35.00 42.00 ANP
1 180.84 180.84 217.01 ANP
8 5.41 43.24 51.89 ANP
1 40.47 40.47 48.56 ANP
5 12.50 62.50 75.00 ANP
6 64.41 386.48 463.78 ANP
15 14.78 221.70 266.04 ANP
39 43.36 1,691.16 2,029.39 ANP
5 9.23 46.15 55.38 ANP
144 4.00 576.00 691.20 ANP
72 19.84 1,428.48 1,714.18 ANP
177,194.82 212,586.99
1 1,319.28 1,319.28 1,583.14 BAGR
1,319.28 1,583.14
600 0.18 108.00 129.60 BAGR
16 145.00 2,320.00 2,784.00 Centralizat
2,428.00 2,913.60
5 79.00 395.00 474.00 BAGR
87 23.50 2,044.50 2,453.40 BAGR
10 6.00 60.00 60.00 ANP
1 2,505.00 2,505.00 3,006.00 BAGR
5,004.50 5,993.40
1 571.00 571.00 685.20 Centralizat
690 195.00 134,550.00 161,460.00 Centralizat
345 275.00 94,875.00 113,850.00 Centralizat
690 34.00 23,460.00 28,152.00 Centralizat
690 32.00 22,080.00 26,496.00 Centralizat
690 67.00 46,230.00 55,476.00 Centralizat
345 49.00 16,905.00 20,286.00 Centralizat
3450 2.26 7,797.00 9,356.40 Centralizat
48 115.00 5,520.00 6,624.00 Centralizat
215 110.00 23,650.00 28,380.00 Centralizat
48 130.00 6,240.00 7,488.00 Centralizat
34 125.00 4,250.00 5,100.00 Centralizat
48 571.00 27,408.00 32,889.60 Centralizat

Pagină 68
Foaie2

215 543.00 116,745.00 140,094.00 Centralizat


48 546.00 26,208.00 31,449.60 Centralizat
34 516.00 17,544.00 21,052.80 Centralizat
82 118.10 9,684.20 11,621.04 Centralizat
82 75.00 6,150.00 7,380.00 Centralizat
263 75.00 19,725.00 23,670.00 Centralizat
345 60.00 20,700.00 24,840.00 Centralizat
339 210.00 71,190.00 85,428.00 Centralizat
287 240.00 68,880.00 82,656.00 Centralizat
500 48.00 24,000.00 28,800.00 Centralizat
85 70.00 5,950.00 7,140.00 Centralizat
160 340.00 54,400.00 65,280.00 Centralizat
325 45.00 14,625.00 17,550.00 Centralizat
201 491.00 98,691.00 118,429.20 Centralizat
190 1,239.57 235,518.30 282,621.96 Centralizat
232 80.00 18,560.00 22,272.00 Centralizat
1,222,106.50 1,466,527.80
6 30.65 183.90 220.68 BAGR
183.90 220.68
6 53.63 321.78 386.14 BAGR
12 126.57 1,518.89 1,822.67 BAGR
1 2,082.50 2,082.50 2,499.00 BAGR
2 780.00 1,560.00 1,872.00 BAGR
1 1,700.00 1,700.00 2,040.00 BAGR
5 23.33 116.67 140.00 BAGR
1 115.83 115.83 139.00 BAGR
22 1,154.72 25,403.84 30,484.61 BAGR
1 1,395.00 1,395.00 1,674.00 BAGR
1 1,599.93 1,599.93 1,919.92 BAGR
2 748.57 1,497.14 1,796.57 BAGR
1 383.25 383.25 459.90 BAGR
1 1,962.00 1,962.00 2,354.40 BAGR
1 108.33 108.33 130.00 BAGR
1 608.00 608.00 729.60 BAGR
1 676.67 676.67 812.00 BAGR
1 399.40 399.40 479.28 BAGR
7 23.20 162.40 194.88 BAGR
1 1,416.58 1,416.58 1,699.90 BAGR
2 145.00 290.00 348.00 BAGR
1 637.50 637.50 765.00 BAGR

Pagină 69
Foaie2

1 3,009.85 3,009.85 3,611.82 BAGR


6 178.23 1,069.40 1,283.28 BAGR
6 34.56 207.36 248.83 BAGR
2 100.81 201.62 241.94 BAGR
2 302.43 604.86 725.83 BAGR
2 1,736.88 3,473.75 4,168.50 BAGR
35 233.33 8,166.55 9,799.86 BAGR
2 1,057.50 2,115.00 2,538.00 BAGR
70 170.43 11,930.00 14,316.00 BAGR
9 320.83 2,887.47 3,464.96 BAGR
10 182.50 1,825.00 2,190.00 BAGR
10 59.98 599.80 719.76 BAGR
4 225.38 901.50 1,081.80 BAGR
1 297.00 297.00 356.40 BAGR
2 88.90 177.80 213.36 BAGR
3 226.85 680.55 816.66 BAGR
6 763.16 4,578.95 5,494.74 BAGR
1 1,142.00 1,142.00 1,370.40 BAGR
4 540.00 2,160.00 2,592.00 BAGR
1 496.00 496.00 595.20 BAGR
1 60.13 60.13 72.16 BAGR
2 125.50 251.00 301.20 BAGR
1 2,000.00 2,000.00 2,400.00 BAGR
1 1,528.33 1,528.33 1,834.00 BAGR
1 1,975.00 1,975.00 2,370.00 BAGR
2 247.75 495.51 594.61 BAGR
1 657.50 657.50 789.00 BAGR
30 15.72 471.50 565.80 BAGR
1 276.99 276.99 332.39 BAGR
1 217.32 217.32 260.78 BAGR
2 10.89 21.78 26.14 BAGR
1 71.06 71.06 85.27 BAGR
1 1,957.00 1,957.00 2,348.40 BAGR
1 1,242.00 1,242.00 1,490.40 BAGR
10 57.50 575.00 690.00 BAGR
8 1,250.00 10,000.00 12,000.00 BAGR
5 562.31 2,811.55 3,373.86 BAGR
9 562.31 5,060.79 6,072.95 BAGR
5 437.00 2,185.00 2,622.00 BAGR
5 1,205.60 6,028.00 7,233.60 BAGR
1 1,748.02 1,748.02 2,097.62 BAGR
2 1,246.00 2,492.00 2,990.40 BAGR

Pagină 70
Foaie2

1 95.00 95.00 114.00 BAGR


1 541.67 541.67 650.00 BAGR
1 88.68 88.68 106.42 BAGR
1 120.00 120.00 144.00 BAGR
1 298.00 298.00 357.60 BAGR
1 816.67 816.67 980.00 BAGR
24 761.15 18,267.50 21,921.00 BAGR
1 183.33 183.33 220.00 BAGR
3 39.63 118.90 142.68 BAGR
1 124.17 124.17 149.00 BAGR
1 57.66 57.66 69.19 BAGR
1 49.92 49.92 59.90 BAGR
3 51.55 154.64 185.57 BAGR
1 12.15 12.15 14.58 BAGR
2 50.32 100.64 120.768 BAGR
1 890.18 890.18 1,068.22 BAGR
5 399.50 1,997.50 2,397.00 BAGR
1 2,068.00 2,068.00 2,481.60 BAGR
1 149.00 149.00 178.80 BAGR
2 734.16 1,468.32 1,761.99 BAGR
2 1,600.00 3,200.00 3,840.00 BAGR
2 162.08 324.16 388.99 BAGR
6 216.67 1,300.02 1,560.02 BAGR
1 378.58 378.58 454.30 BAGR
1 780.00 780.00 936.00 BAGR
2 112.50 225.00 270.00 BAGR
5 32.98 164.90 197.88 BAGR
5 26.78 133.90 160.68 BAGR
5 19.08 95.40 114.48 BAGR
2 43.93 87.85 105.42 BAGR
8 10.86 86.89 104.27 BAGR
1 233.32 233.32 279.98 BAGR
6 100.83 604.98 725.98 BAGR
1 515.83 515.83 619.00 BAGR
3 941.67 2,825.00 3,390.00 BAGR
5 126.00 630.00 756.00 BAGR
4 55.75 223.00 267.60 BAGR
1 830.00 830.00 996.00 BAGR
2 1,100.00 2,200.00 2,640.00 BAGR
1 39.04 39.04 46.85 BAGR
1 39.17 39.17 47.00 ANP

Pagină 71
Foaie2

76 70.08 5,326.36 6,391.63 ANP


10 297.00 2,970.00 3,564.00 ANP
11 405.00 4,455.00 5,346.00 ANP
40 55.00 2,200.00 2,640.00 ANP
2 159.00 318.00 381.60 ANP
115 68.00 7,820.00 9,384.00 ANP
3 675.00 2,025.00 2,430.00 ANP
1 599.00 599.00 718.80 ANP
1 550.00 550.00 660.00 ANP
1 220.00 220.00 264.00 ANP
2 5.30 10.60 12.72 ANP
6 8.56 51.35 61.62 ANP
1 860.83 860.83 1,033.00 ANP
5 14.66 73.28 87.94 ANP
1 169.36 169.36 203.23 ANP
1 489.00 489.00 586.80 ANP
1 9.50 9.50 11.40 ANP
1 435.00 435.00 522.00 ANP
3 7.82 23.46 28.15 ANP
1 125.00 125.00 150.00 ANP
3 342.99 1,028.96 1,234.75 ANP
3 85.00 255.00 306.00 ANP
32 1,067.23 34,151.36 40,981.63 ANP
1 1,500.00 1,500.00 1,800.00 ANP
5 513.00 2,565.00 3,078.00 ANP
achizitie
208 95.00 19,760.00 23,712.00
directa
achizitie
196 75.00 14,700.00 17,640.00
directa
achizitie
270 58.00 15,660.00 18,792.00
directa
procedura
50 1,579.00 78,950.00 94,740.00
simplificata
50 477.00 23,850.00 28,620.00 licitatie
achizitie
80 72.00 5,760.00 6,912.00
directa
136 240.00 32,640.00 39,168.00 licitatie
90 320.00 28,800.00 34,560.00 licitatie
achizitie
500 42.00 21,000.00 25,200.00
directa
achizitie
50 135.00 6,750.00 8,100.00
directa
achizitie
51 184.00 9,384.00 11,260.80
directa
Pagină 72
Foaie2

achizitie
100 169.00 16,900.00 20,280.00
directa
procedura
120 2,060.00 247,200.00 296,640.00
simplificata
300 2,048.00 614,400.00 737,280.00 licitatie
160 198.00 31,680.00 38,016.00 licitatie
30 250.00 7,500.00 9,000.00 licitatie
16 310.00 4,960.00 5,952.00 licitatie
400 47.80 19,120.00 22,944.00 licitatie
1,442,369.66 1,730,843.60
1 650.00 650.00 780.00 BAGR
1 12,640.00 12,640.00 15,168.00 Centralizat
13,290.00 15,948.00
370 31.22 11,553.07 12,592.84 BAGR
384 1.74 668.16 728.29 BAGR
1 17,133.70 17,133.70 17,133.70 BAGR
29,354.93 30,454.84
56,000 0.97 54,320.00 65,184.00 Centralizat
61,333 0.90 55,199.70 66,239.64 Centralizat
14,000 2.99 41,860.00 50,232.00 Centralizat
500 17.50 8,750.00 10,500.00 Centralizat
160,129.70 192,155.64
1 8,220.66 8,220.66 9,864.79 Centralizat
1 18,589.73 18,589.73 22,307.68 Centralizat
26,810.39 32,172.47
1 2,939.75 2,939.75 3,527.70 ANP
1 1,890.00 1,890.00 2,268.00 BAGR
12 52,333.33 627,999.96 753,599.95 Centralizat
632,829.71 759,395.65
1 166.67 166.67 200.00 BAGR
1 8,672.45 8,672.45 10,406.94 BAGR
1 188.00 188.00 225.60 BAGR
1 1,093.88 1,093.88 1,312.66 BAGR
333 82.00 27,306.00 32,767.20 Centralizat

148 160.00 23,680.00 28,416.00 Centralizat

Pagină 73
Foaie2

57 160.00 9,120.00 10,944.00 Centralizat

1607 60.00 96,420.00 115,704.00 Centralizat

633 65.00 41,145.00 49,374.00 Centralizat

600 70.00 42,000.00 50,400.00 Centralizat

1 35,813.33 35,813.33 42,976.00 ANP

285,605.33 342,726.40
2 5,415.29 10,830.58 12,996.70 Centralizat
1 24,580.00 24,580.00 29,496.00 Centralizat
1 29,785.00 29,785.00 35,742.00 Centralizat
5 9,270.00 46,350.00 55,620.00 Centralizat
3 9,082.50 27,247.50 32,697.00 Centralizat
120 2,290.00 274,800.00 329,760.00 Centralizat
5 2,941.00 14,705.00 17,646.00 Centralizat
6 91,440.72 548,644.32 625,873.18 Centralizat
1 82,833.00 82,833.00 99,399.60 Centralizat
1 42,750.00 42,750.00 51,300.00 Centralizat
1 29,011.67 29,011.67 34,814.00 Centralizat
1 17,916.67 17,916.67 21,500.00 Centralizat
1 2,241.67 2,241.67 2,690.00 Centralizat
1 2,900.00 2,900.00 3,480.00 Centralizat
1 21,466.90 21,466.90 25,760.28 Centralizat
1 20,750.00 20,750.00 24,900.00 Centralizat
1 12,500.00 12,500.00 15,000.00 Centralizat
2 2,250.00 4,500.00 5,400.00 Centralizat
1 21,662.00 21,662.00 25,994.40 Centralizat
1 16,500.00 16,500.00 19,800.00 Centralizat
10 2,391.00 23,910.00 28,692.00 Centralizat
47 2,391.00 112,377.00 134,852.40 Centralizat
1 5,408.00 5,408.00 6,489.60 Centralizat
4 399,800.00 1,599,200.00 1,919,040.00 Centralizat
2 374,800.00 749,600.00 899,520.00 Centralizat
1 224,350.00 224,350.00 269,220.00 Centralizat
15 177,177.00 2,657,655.00 3,189,186.00 Centralizat
1 19,150.00 19,150.00 22,980.00 Centralizat
6,643,624.31 7,939,849.17

Pagină 74
Foaie2

achiziție
1 26,000.00 26,000.00 31,200.00
directă
achiziție
1 50,000.00 50,000.00 60,000.00
directă
76,000.00 91,200.00
20 15,977.48 319,549.60 383,459.52 Centralizat
8 2,220.00 17,760.00 21,312.00 Centralizat
76 1,397.00 106,172.00 127,406.40 Centralizat
60 1,897.00 113,820.00 136,584.00 Centralizat
1 21,832.00 21,832.00 26,198.40 Centralizat
8 4,324.23 34,593.84 41,512.61 Centralizat
19 16,630.00 315,970.00 379,164.00 Centralizat
1 111,000.00 111,000.00 133,200.00 Centralizat
1 20,736.28 20,736.28 24,883.54 Centralizat
8 16,890.00 135,120.00 162,144.00 Centralizat
1,348,553.72 1,618,264.46
1 3,409.00 3,409.00 4,090.80 Centralizat
54 21,527.90 1,162,506.60 1,395,007.92 Centralizat

670 702.21 470,480.70 564,576.84 Centralizat


2 42,431.35 84,862.70 101,835.24 Centralizat
550 1,041.00 572,550.00 687,060.00 Centralizat
5 3,621.79 18,108.95 21,730.74 Centralizat
100 609.00 60,900.00 73,080.00 Centralizat
1 4,515.70 4,515.70 5,418.84 Centralizat
1 34,995.00 34,995.00 41,994.00 Centralizat

2,412,328.65 2,894,794.38
22,296,679.45 26,718,680.25

Pagină 75