Vous êtes sur la page 1sur 4

BMA AW An Official Organ of The Bangalore Mizo Association

Registered Under Societies Act of Karnataka No. BLU-S188-2007-08 Date 7 May 2007

Vol. XVII Issue No.06 Bangalore Mizo Association Pathianni Tin Chhuak Chanchinbu Date: 15th May 2011 Phek Khatna

TUALCHHUNG Article…
## Kan member Dr. KHA PA KHA
Hrangthanchhungi fanute chuan - C. Lalrochhara (Rotea)
Board exam result tha tak an nei. Kan awmna chu kan mumang leh kan rilru zawng zawng lawina, kan
Joanne chuan PU Science 76% hmangaihte pawh duh hun huna kan hmuh a, kan biak phak lohna
hmu in, a nau Suzane chuan Class- ram Mizoram pawn a ni a. Chutiang hmuna han awm meuh chuan
X-ah 95.04% a hmu bawk. mahni Mizo puite ngai hian a ruk hian kan rum thin. Chuvang chuan
Mizo inhmuh khawmna chi reng reng chu kan thlahlel a. Mahse,
## BMA President Rev. H.
chutiang inhmuhkhawmna hun chu han thlahlel thin viau mah ila a
Lalthlamuana leh Secretary, Tv.
hun a lo thlen chuan khua hi a har zawk zawmah emaw tih tur hian
Amos Laremtluanga te, tunlaiin
chulai hmuna kan awm reng lai te chuan mipui tam tak zingah hian
an dam tha lo deuh a, i tawngtaipui
khua hi a lo har duh em em mai tih te hi kan hmuchhuak thar ta
ang u.
chiam mai thin a. In kiltawih leh midang chin chang ngai chang reng
## Tahrikni 14 khan BMA reng hian hun kan hmang a. Hmel hriat tha nei lo tan phei chuan ka lo
Secretary kalchhuak ta, Tv. kal ta palh palh a ni tih mai pawh awl tak a ni.
Laldinmawia Hnamte chuan
Thil pakhat ka hriat reng fo a awm. A ni leh thla pawh ka la hre chiang
Aizawl a pan ta. Rev. Dr. K.
khawp mai. Chu khawpuia kan inhmuhkhawmna hmunah chuan pa valai
Sapthanga pawh chhungkaw tulna
kum 50 mi vel tur hi kan inhmuhkawmna hmunah chuan hlim takin a lo kal
vangin Mizoram a pan bawk.
a. A lo thlen hlima a hlim hmel hmuh nuam tak leh kan awmkhawmna
## BMA Membership hmun kan chhuahsan leh dawn laia a hmel hlim tak lem loh zia te pawh ka
Registration Forms chu inkhawm hmuh hmaih lo. Chutiang khawpa tum khat thil thu-a patling fel tak nia ka
ban apiang in Biakin kawtah lak ngaih a han in thlak danglam ta chu mak ka ti lo thei lo.
theih in a awm reng e. Member te’n
ngaipawimawh in Form hi fill up Chu pa chu a lo kal ve ziah thin avang chuan kei pawh chuan a lo kal chuan
chur chur ang u le. nula hmeltha chei tak hian a rukin ka lo chei a. A lo kal leh kal loh te hi ka
lo thli thlai vei thin a. A lo kal ka hmuh chuan ka'n en thin a, mipui za
## Dr AIT-a Mizo zirlai te chuan chuang zet zingah chuan awm ve bawk mahse a rilru chuan ar bo a zawng a
nizan khan Senior farewell hun ni tih ka hre mai. Kan awmna in a rawn panna kawngah rilru hlim takin a lo
hlimawm tak an hmang.
kal angem tih te ka ngaihtuah a. A lo thlen hlima a hmel leh kan awmna
## Mizoram House Phone hmuna lo thlen hnua a hmel chu a a hmai leh a tukhum a in ang lo tluk
number: Reception: 080-2550 zetin a in ang lo tih te chu mi a nileng lo tan paw’n a hriat theih. Chutianga
4815, Ajay Kumar, L.O: 080-2550 mi tam tak kara awm reng chunga a han khawhar ta tlat mai chu ka
4823, Fax: 080-2550 4830. ngaihtuah a…engnge a chhan ka zawng a. Zawhna awm thei lo leh zawhna
mawi lo tak thlengin ka rilru chu a luah ta ngut ngut a!
BMCF INKHAWM
22nd May 2011, 3:00pm Kekawr tlawn a ha a, a rawng chu a pawl, van dumpawl rawng aia tak hret a
Hruaitu: Pu Josiah Lalchhanhima ni. A kekawr chu uluk tak a thui a ni a. A kekawr tlang chu a arh deuh hliai
Ralte a. Incheina hi a inthlak chak em a, keini ang duang chuan ka umpha lo; han
Tantu: Tv. David Lalmalsawma um ve mah ila thli thaw um ang deuh a nia, rei lo teah a lo liam hman zel.
Thupui: Social Networking leh Kan intih tlangval ve hnu-ah hian kekawr tlang arh leh a zuih chi te hi kan
Kristian Thalaite hmu ngun tawh em a, chuvangin, chu pa pawh chu hmanlai mi a nih ka ring
Thuchah Tawi: chuang lo. Kekawr tlang arh an uar lai kha hman ni lawk a la ni tlat. Kamis
Tv. Benjamin Rualthanzauva var thianghlim tak a ha a. A pheikhawk chu ka hmu chiang thei lo;
Nl. Thaarie Hnamte
Tv. Madawnga Hauhnar
mahse, a uk niin ka hria, sahmul pheikhawk a nih ka ring…
(Phek hnihna ah chhnuzawm a ni…)
Vol. XVII Issue No.06 Bangalore Mizo Association Pathianni Tin Chhuak Chanchinbu Date: 15th May 2011 Phek Hnihna

(Article chhunzawmna…)
Editor
Dr Mahminga Sailo …Thing thutthleng uluk taka rawng dum an hnawih chungah chuan mi
Phone: +91 90083 40677 dang ang bawkin a thu a. Mahse chu pa chuan a awmna in chhung leh a
Joint Editors vela mihring awm ve dangte hnenah chuan a rilru a awm lo tih a lang. A
Samuel Buatsaiha
Laldinmawia Hnamte
ke chu a fel tak hian a dah a. A kut chu a hma lamah a suih a.
Contributors Nungchangtha lawmman dawn tum pawh ni chuang lovin a thutna ah
Benjamin Vanlalhmangaiha chuan tha takin a thu a. A hmalamah chuan mi then khatin kal khawm
Henry Lalmuanzaua ho te tana hriat tur leh hmangaihna thu te, fuihna thu te zilhhauna thute
Circulation Managers an sawi a. A ni, a chang chuan a chal dawmin Nihawi par ang mai hian
Blessy Sailo van lamte chu a han hawi thin bawk a. A chang chuan a thaw deuh hawk
B. Lalthakimi hian ka hria a. A khat tawkin chhuat lam te chu a han bih ve thin bawk
BMA AW lak man: nain thil tha hmuh beisei a bih erawh a ni lo tih ka hria. Chu lai hmun
Thla khat - Rs.20 khawvel chu a thlir ngam ngang lo em ni le?
Thla thum - Rs.50
Thla ruk - Rs.90 A awmna hmun chu remhre tak rem leh dah fel thlap a ni; mahse a tan
Thla sawmpahnih - Rs.180 chuan a bu ang thlapa hnawk si. A tan chuan engkim mai chu a awmna
E-mail: bmanews@gmail.com tur hmuna awm lo leh a awm lohna tur hmuna awm vek ni berin a lang
Website: www.bangaloremizo.info a. A ngaih em em leh an bula awm a thlakhlelh em em a hnampuite chu
I mobile-ah khan JOIN BloreMizo tih type a hnampui an ni lo emaw ni chu aw tiin a ringhlel rum rum ni hian ka
la, 567678 ah thawn rawh. Bangalore hria. Hmuihmul zut tur awm miah si lo te a'n tuai deuh thuak a. A ngai te
Mizote tana Hriattirna leh thutharte ilo
dawng thin dawn nia.
bawk chuan a thu leh a.
Ka rilru chuan ramhnuaia thil awm, thil hrang hrang a ngaihtuah a,
thingkung leh ramngaw, pangpar hrang hrang leh a bawmtu sava te, tin,
Editorial…
Editorial… a tuam veltu romei te, chutiang vel chu ka ngaihtuah a, an hlimzia a
ngaihtuah chuan ka awt hial a. Engvangin nge keini ho hi hlimtaka kan
Chhiartu duh takte, in biak thin loh le aw, kan lo ngaihsan ruk reuh reuh ten, “I dam maw”
Mizo thufing pakhat chuan, min tih ngawt pawhin kan hahdam sawng sawng thin a ni si a. John
‘Lampui changkhat ah mi an be Keats-a'n khawvel lungkham buaina kalsana Nightingale nih daih mai a
chhe ngailo’ a ti a. Tin hemi chakzia a puanchhuahna poetry - 'Ode to a Nightingale' kha ka
chhunzawm hian, ‘Tawngkam tha hrechhuak zawk a. Aw, keini hian kan nih tur ang hi kan ni lo a ni lo
in sial a man’ a ti hial bawk! maw ka vei hial a. He hmunah hian kan kal khawm a. Mahse, hmelhriat
nei sa lo tan chuan a khawhar thlak dawn mange ka ti a. Mizo te hi thian
Rotea thuziak hian awmzethuk tak siam kawngah hian kan tuan a fum deuh a ni lo maw aw ka ti!
a nei in, Bangalore Mizo te hian Kartin hian chu hmunah chuan a lo kal ve ziah a. Nuam ti hmel ai in
uar thar tur kan neiin ka hria. Kum khawhar hmel hi a pu ziah mai a. Mahse tum khat chu mak zet mai hian
tinin mi thar kan awm belh zel a, lo chu hmun kan chuahsan leh dawn tum chuan a hmel chu hlim namen
awm tawh sa te hian kan hian a hlim ta lova. A chhan hriat ka chak tat lat a. Chu tianga hlim tak a
inkhawmna leh Mizo thiltihhona a nuih theih tak avang chuan kei pawh chu hlim takin ka awmna hmun
an tlangnel zawk theih na’n in biak atang chuan ka theih ang tawka mawi hian ka lo nui ve ta ngawt a. Chu
lumlam hi uar thar zel ila, a tha pa chu ka va pan a, “Ka pu, he hmuna i lo kal tirh lai atang khan i lo kal
viau ang lo’ng maw? Tin, a awm tum a piang hian ka lo en thin che a. Vawi khat mah nuam tih hmel i pu
hmasa te pawh hian, a theih chin lo niin ka hria a. mahse hei vawiin chu i hmel a va hlim ta ve, i nui hmel
ah in biak tam tum ta bawk ila. pawh ka hmu ta hial a!” ka va ti ngawt a. A ni chuan rang zet hian, “Eng
aiah nge ka hlim lo hang, heti zawng zawng Mizo hnam awmkhawm
Mizo kan pung chho zel a, kan in zingah hian vawiin chu putar pakhat, tlangval leh nula fel tak pakhat
hre lo telh telh kan tih fo hi hian min lo bia a, ka inthlahrunna leh helai hmuna ka awm laia ka
pakhat ah chuan in hre turin kan khawharna zawng zawng a bo vek a lawm” a ti a. Chutah, "Miin an fak
in biak tlan loh vang a ni mai leh fak loh ka ngaihtuah lo a, mahse mihring te hi chu inngaihsak
lo’ng maw? In biak kim vek theih a tawnna baka thlakhlelh leh ropui tih ka nei lo. Mi changkang tak,
ni miah lo, mahse, ‘in dam maw?’ midang ngaihsakna nei lo ai chuan mi mawlte midang ngaihsak mi tak hi
‘in zir/thawhna te in tluang zel keia lo ngaihah chuan khawvela mi ropui ber an la ni fo a; ka thihni
em?’ han tih mai te hi in hre lo thleng pawhin an la ni zel dawn a nih hi!” a ti a. Chu putar a tih chu hmu
pelh ngawk ngawk ai chuan a lo mah ila midang ngaihsak pawimawh ti em em mai ka Pu Hrangkhuma
tangkai zawk ka ring tlat. (Rev. Dr. F. Hrangkhuma) a ni tih ka hre nghal mai.
Vol. XVII Issue No.06 Bangalore Mizo Association Pathianni Tin Chhuak Chanchinbu Date: 15th May 2011 Phek Thumna

Sakhua BMCF memberte hian Lalpa tana rangkachak


thianghlim leh rimtui ni thei tura tawngtaia
KHAWNGAIHNA LAL THUTTHLENG inhlanin, Pathian ‘Aw,’ ‘Khawpui ri,’ ‘Tek’ leh
‘Lirnghing’ hre thei turin hmalam i pan zel ang u.
CHU TINGHING RAWH LE
B.Kapthuama --------------------------------------------------------------
“Vantirhkoh chuan rimtui halna bawm chu a la a, Dan
maichama meiin a tikhat a, leiah a paih thla ta a.
Chu veleh chuan ri nuainuai te, khawpui ri te, WRIT JURISDICTION
kawlphe te leh lirnghing te a lo awm ta nghal a.” Fela Khawlhring, K.L.E. Law College
(Rev.8:5)
Kan ram danpuiin khua leh tuite duhsak taka min
Maichama mei alh chuan thinlung leh tih takzeta hlui “Writ Jurisdiction” chungchang hi kim lo leh
tawngtaina thu a sawi a. Thinlung tak taka khingbai takin nikum lam khan MSA Official
tawngtaina chuan chhanna a hmu thin. Chu chu Newspaper, sakhming chullo – “Zirlaite Khawnvar”
kawng 4 in a sawifiah theih awm e. ah ngei theih ang tawkin ka rawn ching pawr ve
nial nual tawh a. Sual vang leh Gehena rim nam
1. ‘Aw’ – Lei lam ‘Aw’ ni lovin, Van lam ‘Aw’
zawh vang pawh ni hauh lova, rokhawlna leh
zawk hriat tur a awm thin. Pulpit atanga thunung
vanduaina vang liau liaua zawka inkhawm hman lo
puan chhuah anih loh chuan, thinlung taka thingthia
leh chhiar fuhlo kan lo awm palh tak hlauhin tih thu
tawngtaina nena puitu a nei lo tihna a ni.
hlaah tlem azawng ka`n thual nawn leh keuh ang e.
Khawngaihna Lal thutthleng thleng pha tawngtaitu
a mamawh a ni. Kan ram danpui Article No.32 leh 226 te hian
Supreme Court leh High Court hnenah eng
2 ‘Khawpui ri’ - A awmzia chu, ‘hmelma chunga
engemaw thuneihna leh thupek theihna a hlan a,
hnehna ropui puanchhuah’ entirna a ni. (1 Samuel
chungte chu Writ Jurisdiction tiin kan sawi thin.
7:10) Engatinge tunlai hian Kohhrante hi kan ro em
‘Writ’ awmzia chu engemaw thupek tihna satliah
em a, Setana hi hnehtu zawk ang maia a chet theih
mai a ni a. Supreme Court leh High Court-in khua
tak? Rilru leh tih tak zeta inngaitlawm a, mahni nun
leh tuite venhimnana thupek emaw khapna emaw
kawnga fimkhur leh thianghlimna lam pan chunga
khapna thupek emaw a pek chhuah theihna a ni.
Lalpa hmel zawngtu kan tlem tihna a ni. (2
Hetiang hian hlawm nga-ah thenhran a ni a:-
Chro.7:14) Chutiang rilru pu a, a khawngaihna Lal
Thutthleng chu kohhran hoten kan pan chuan, Lalpa Habeas Corpus : A tawi zawngin a awmzia chu
‘Aw’ chu khawpui ri anga hriat theihin a lo awm “Khawnge a ruang chu?” tihna a ni mai a. Court-in
ang a, hmelma chu hnehin a awm ngei ang. mi an mana awm roreltu hmaa rawn hruai tura
thupek siamna hi a ni.
3. ‘Tek’ – Hei hian thim lal leh a hote hneh an nih
tak zia a entir a ni. (Luka 10:18) Lalpa chuan a mi Certiorari : Court sang zawkin Court hniam zawk
thianghlimte thim lal dova hnehtheitute nghakin a hnena an thu lo rem tawh ennawn lehna tura thupek
thlir reng a ni. a siamna a ni a. Court-in dik taka ro an rel theihna
tura dikna tundinna tha tak a ni.
4. ‘Lirnghing’ – Lalpa leh a chaknaa innghat, rilru
thianghlim leh inngaitlawmte chauhvin Lal Isua Mandamus : Court-in company hnenah emaw
Hmingin he khawvel thim lal rorelna hi an tinghing sawrkar hnathawk hnenah emaw an thil tihlai tih
thei dawn a ni. Thenkhatin Setan chu hauvin chhunzawmna tura a hriattirna a ni a. Khawtlangah
hnawhchhuah hial tumin an bei thin; mahse Setanan dikna (Justice) a awm theihna tura thupek
a bei let leh a, an mahni nunah sual inthup (Sam pawimawh tak a ni.
66:18) a awm tlat avangin a nuihzabur thin. John
Wesley chuan, “Mi 100, sualna chauh lo chu Quo-Warranto : A tawi zawngin a awmzia chu
engmah hlauh nei lo, Pathian chuah lo chu “Tu thua ti nge a nih?” tihna a ni a. Sawrkarin a
hmangaih dang nei lo min pe la, khawvel hi Lal hnathawktute hmanga pawl inzawmkhawmin an
Isua tan ka tinghing ang a, Pathian ram chu dinin a dan ang an hman loh vanga pawl inzawmkhawm
awm thei ang,” a ti. a…
(Phek li na ah zawm a ni…)
Vol. XVII Issue No. 06 Bangalore Mizo Association Pathianni Tin Chhuak Chanchinbu Date: 15th May 2011 Phek Lina

(Phek thumna zawmna…) INFIAMNA


…thiahna tura hma a lakna a ni a. Sawrkar
hnathawk emaw company emaw inluling lutuk tur English Premier League:
venna pawh kan ti thei ang.
Nizan inkhel results:
Prohibition : Certiorari nena inang tak a ni a. A
danglamna chu Court sang zawkin thupek an Blackburn 1-1 Man Utd, Blackpool 4-3 Bolton,
chhuah hmaa lo invenlawkna a ni a. Court sang Sunderland 1-3 Wolverhampton, West Brom 1-0
zawkin Court hniam zawk thurel, an bial chhung a Everton.
nih loh vanga hma lo la tura a hriattirna hi a ni. Rinlawk ang ngeiin nizan khan Manchester United
chuan a vawi sawmlehpakuana atan Barclays
Heng a chunga kan han tarlan Writ-te ang hian English Premier League Championship Trophy chu
tupawhin a Fundamental Rights humhalh turin High an chawi leh ta. Minute 73-na a Rooney-a penalty
Court emaw Supreme Court ah thu a thehlut thei vangin an khelhpui Blackburn Rovers1 – 1 hneh
ang. “Ignorantia Juris non excusat” (Dan hriat loh tawkin an chanmpion-na kawng erawh an paltlang
hi chhuanlam a tling lo) an lo tih thin angin mi ta tho a ni.
tupawh hi dan hmaah chhuanlam siam thei reng kan
awm lova. Kan dikna rahbeha a awm a, kan chan Zanin inkhel turte:
tur ang kan chang lo a nih phawt chuan kan dam
loh changa “Doctor” kan pan thin ang hian, tidam Chelsea v Newcastle 05:55pm ESPN
thei “Advocate” kan pan vat thin dawn nia. India hi Arsenal v Aston Villa 08:25pm ESPN
khawvela Democracy sawrkar lian ber a ni a. Liverpool v Tottenham 08:25pm STAR
Democracy sawrkar inrelbawlna reng rengah chuan Thawhtan zana inkhel turte:
dan hi a lal ber thin a. Tumah dan chunga leng reng Fulham v Liverpool 12:30am
an awm lo. Amaherawhchu, chumi dan thiamte chu
“Advocate/ukil” te hi an ni si a… ☺L☺ English Premier League point dinhmun:
(as on 15th May 2011, 08:00,)
Position Club Played GD Point
Inthar luah… 1 Manchester United 37 +39 77
## Kan member Pu Levis K Lalsiamliana te chu 2 Chelsea 36 +37 70
nimin khan Oil Mill Road ah in thar nuam tak an 3 Arsenal 36 +30 67
luah fel a. 4 Manchester City 36 +22 65
5 Liverpool 36 +18 58
## Tunkar tir lam khan Rokunga Section Leader, 6 Tottenham 36 +6 56
BMA Committee member, Nl Zaithanmawii te 7 Everton 37 +5 51
pawh Kalyan Nagar, 1st block HRBR Layout-ah an 8 Stoke 36 +2 46
in sawn fel a. Garage lian tha tak an nei a, a la ruak 9 Bolton 37 -2 46
rih☺ 10 West Brom 37 -15 46

Scooty thar… … a ni thei mai lo maw???


## Kan member, BMCF zaipawl conductor ni
bawk, Tv David Lalmalsawma chuan nimin Inrinni
khan Scooty thar mawi tak a lei. Tv. El-a a phur ☺☺ BMA AW Jt. Editor Tv Samuel Buatsaiha
hmasa ber a; nakin ah chuan Koramangala lanu a la pawh Aizawl lamah a la cham mek. Ani hi nupui
phurh ngei kan beisei pui e☺ tur a han zawng a ni thei mai lo maw???

Birthday… ☺☺ Kan BMA nula, Nl. Blessy te chhung chu


## Vawiin hi Tv Emanuel Lawmkima nimin Inrinni khan Ejipura atangin Pi Mapuii
pianchamphaphak a ni a. A hlimhle a. I wish duh Hostel, Koramangala ah an insawn. Nl Blessy hi
chuan hmaichhan ngei a i wish a ngai ang, sms-a i tunlaiin a buai thin hle mai a. Sum hailuhna tha tak
wish chuan a chhang lo ang che. a hre thar a ni thei mai lo maw???