Vous êtes sur la page 1sur 6

Accueil L'école

Étudiants boursiers Organisation

Campagnes Veuillez aider

Blog

L'école

L'école technique
Le Lycée Technique Privé Haparako (LTPH) est la première école technique de la région de la Boucle
du Mouhoun au nord-ouest du Burkina Faso, une zone de la taille de l'ensemble des Pays-Bas. La
Fondation Háparako a ouvert l'école en octobre 2010 et a commencé la première année d'un cours
MBO de quatre ans. LTPH propose quatre directions de formation:

ingénierie automobile
génie civil
ingénierie électrique
construction métallique

Entrepreneuriat
Les cours de formation professionnelle du LTPH visent à former des entrepreneurs capables de
fonctionner de manière autonome et consciente, de reconnaître les problèmes, de rechercher des
solutions et de les mettre en pratique. Cela nécessite un horizon large, une connaissance des
alternatives et un niveau de réflexion analytique afin de gérer votre propre entreprise de manière
créative. Des entrepreneurs dotés de capacités de leadership flexibles, capables de collaborer et de
coordonner, de créer des entreprises durables et modernes qui les rendent autonomes et
indépendantes. Cela profite non seulement aux entrepreneurs individuels, mais aussi à leurs
communautés et même à tout le pays.

La formation et le soutien à l'entrepreneuriat conduisent finalement à une moindre dépendance à


l'aide extérieure.

MBO (CAP)

LTPH biedt een vierjarige opleiding aan. Aangezien je in Burkina Faso al een lagere schooldiploma
krijgt met een 4 gemiddeld, is het eerste schooljaar een voorbereidend jaar. De leerlingen worden
bijgespijkerd in de algemene vakken, zoals Frans, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en Engels.
Naast de 24 uur algemene vakken krijgen ze ook 8 uur technisch onderwijs (4 keer twee uur in de
week), waarbij alle leerlingen langs de vier opleidingsrichtingen rouleren. Op die manier kunnen ze
van alles “proeven” en aan het eind van het eerste jaar een gefundeerde keuze maken voor hun
opleidingsrichting. Vervolgens beginnen ze aan hun driejarige MBO opleiding, waarbij het aantal uren
algemeen onderwijs geleidelijk afneemt ten gunste van het aantal uren technisch onderwijs.

Na voltooiing van de vierjarige opleiding hebben de leerlingen het niveau CAP (Certificat d’Aptitude
Professionnelle), wat vergelijkbaar is met het MBO in Nederland.

HBO (BEP)
In 2014 zijn we met de tweejarige vervolgstudie voor civiele techniek/bouwen begonnen. Deze
vervolgopleiding leidt tot het niveau BEP (brevet d’Enseignement Professionnel) en is toegankelijk
voor zowel leerlingen met een CAP diploma als leerlingen met het diploma BEPC dat na vier jaar
middelbare school algemeen onderwijs verkregen wordt. We zijn met civiele techniek/bouwen
begonnen omdat daar de grootste vraag naar is. In de toekomst zal voor alle vier de
opleidingsrichtingen het niveau BEP toegevoegd worden.
De school voor algemeen onderwijs
In oktober 2015 hebben we het Lycée Privé Háparako (LPH), een school voor algemeen onderwijs,
toegevoegd aan ons onderwijsaanbod. De middelbare scholen in Dédougou kunnen het aanbod niet
aan, met als gevolg klassen van wel 150-200 leerlingen. Met zulke aantallen kunnen de docenten de
leerlingen natuurlijk nooit goed volgen, hetgeen wel blijkt uit de uiterst lage slagingspercentages van
jaarlijks rond de 25%.

We zijn begonnen met de eerste klas (6ème) en de laatste klas (3ème) van de onderbouw die leidt tot het
diploma BEPC, vergelijkbaar met mavo-4 in Nederland. Ook hebben we de eerste klas (seconde) van de
bovenbouw geopend die na drie jaar leidt tot het baccalaureaat, het VWO diploma. Daar we een
technische school zijn hebben we gekozen voor de richting C-D, oftewel de bètarichting in Nederland.

In het schooljaar 2015-2016 zaten er 17 leerlingen in de 6ème, 22 in de 3ème en 29 in seconde-C. In 2016-


2017 zullen de 5ème en première-D toegevoegd worden en in 2017-2018 is met de 4ème en terminal het
LPH op volle sterkte.

Het voorbereidende jaar van het LTPH is samengevoegd met de 6ème van het LPH om een soort
brugklas te creëren. Alle leerlingen volgen het curriculum van het algemene onderwijs en hebben
daarnaast de vier keer twee uur techniek waarin ze een inleiding krijgen in alle opleidingsrichtingen
van het LTPH. Op die manier hopen we dat leerlingen die zich in beginsel hebben opgegeven voor het
algemene onderwijs overstappen naar het technische.

Daar we nog geen natuurlijke instroom in de examenklas 6ème hebben, zijn de leerlingen in 2015-2016
bijna allemaal zittenblijvers van andere middelbare scholen in Dédougou. Toch zijn 7 van de 20
kandidaten die het examen BEPC gedaan hebben geslaagd. Dat is een slagingspercentage van 35%,
lang niet slecht vergeleken met het landelijke gemiddelde 28%.

Directie

Van maart 2010 tot oktober 2013 was Lucien Gnoumou de eerste directeur van het LTPH. Lucien had
een eigen bouwbedrijf en na drie jaar wilde hij weer gaan ondernemen.

Van november 2013 tot september 2015 was Ibrahima Sanou de tweede directeur. Ibrahima heeft
jarenlang als metaaltechnicus in Mali gewerkt en vond het tijd om iets voor zijn land te gaan
betekenen. Daar hij zelf dankzij een studiebeurs zijn opleiding heeft kunnen doen, was een baan in
het onderwijs de beste keuze.
Leiding geven aan een school in oprichting zonder ervaring in het onderwijs bleek voor beide eerste
directeuren te hoog gegrepen, ze konden de docenten en de leerlingen niet aan. Technisch onderwijs
is pas laat opgekomen in Burkina Faso, dus het vinden van gekwalificeerde docenten was een
moeilijke taak. De meeste docenten op het LTPH zijn jonge mannen en vrouwen die net zelf
afgestudeerd zijn en dus nog niet veel onderwijservaring hebben. Die moeten goed begeleid en af en
toe bijgestuurd worden. Ook de leerlingen zijn de makkelijkste niet. Zeker in de hogere klassen zitten
er al vaders en moeders bij en die laten zich niet zo makkelijk in het gareel houden.

In augustus 2015 heeft Sigrun Spaans, secretaris van stichting Háparako, de directie zelf ter hand
genomen. Sigrun heeft 13 jaar lang kennis over gedragen op verschillende ontwikkelingsprojecten en
aan diverse universiteiten les gegeven. Ze kent Háparako van haver tot gort en heeft sinds de
oprichting in 2002 het financieel management gedaan. Bovendien heeft ze haar basisdoctoraal
bedrijfskunde.

Alle middelbare scholen in Burkina Faso hebben een zogenaamde “directeur d’étude”, een
onderwijsdirecteur. Op het LTPH vervult Simon Sama deze taak sinds 2014. Simon heeft 30 jaar
ervaring in het onderwijs, waarvan 28 op het Centre de Formation Professionnel in Nouna. De taken
van een onderwijsdirecteur behelzen onder andere het maken van de lesroosters, controleren of de
docenten de lesstof volgen, pedagogische begeleiding en ondersteuning van de docenten en het volgen
van de docenten in het algemeen. Naast onderwijsdirecteur is Simon ook leraar Frans van het AP-
AFP3.

Waar de onderwijsdirecteur vooral de docenten controleert en begeleidt, doet de conciërge dat met de
leerlingen. Alfred Dakuyo en Pakouo Yedan zijn de conciërges van het LTPH en LPH. Alfred is al vanaf
het begin in 2010 werkzaam op het LTPH, eerst als vrijwilliger, later in vaste dienst. Pakouo is
aangenomen toen in 2015 het algemene onderwijs is toegevoegd. Alfred en Pakouo houden de
presentielijsten van de leerlingen en de docenten bij, vallen in als een docent niet aanwezig is,
surveilleren tijdens proefwerken en examens, houden de klassenboeken bij en geven strafwerk aan de
leerlingen die de klas zijn uitgestuurd of te laat komen.

Ondersteunend personeel

De chef van de administratie, Dakio Rita, is van Fondation Haparako overgegaan naar LTPH. Rita is in
2006 bij Fondation Haparako komen werken als boekhouder. Ze is geboren in 1983 en komt uit
Massala, een dorpje op 3 km ten noorden van Parako.Voor LTPH beheert Rita de kas, handelt alle
inkomende en uitgaande gelden af, houdt alle kredieten en achterstallige betalingen bij en maakt de
maandbalansen op.

Onze secretaresse Nadine Konaté is samen met Ibrahima Sanou vertrokken. De directiesecretaris
Roger Kaboré is in oktober 2015 ontslagen wegens subversief gedrag. Om de loonkosten te beperken
neemt Sigrun voorlopig de secretariaatstaken op zich.

Er zijn drie wachten in dienst die, net als Rita en Nadine, van Fondation Haparako overgestapt zijn
naar LTPH. Alle drie de wachten wonen in een stenen huis met hun familie op het projectterrein.
Konaté Nihène en Kan Maurice zijn de algemene wachten voor alles dat zich in en rond de gebouwen
afspeelt. Sama Zackaria is verantwoordelijk voor de bomen die Haparako sinds 2006 plant. In eerste
instantie worden cashewbomen geplant, die Zackaria zelf opkweekt. De grond is echter zo arm en
uitgeloogd, dat ondanks alle zorg niet alle nieuwe aanplant ook daadwerkelijk aanslaat. Als na drie
jaar blijkt dat in een bepaald gat de cashewbomen niet overleven, wordt eucalyptus of jatropha
geplant.

In 2016 staan er 408 cashewbomen, 117 eucalyptusbomen en 286 jatrophabomen.

Kantine

LTPH heeft een kantine waar de leerlingen elke middag een warme en voedzame maaltijd krijgen.
Uiteraard kan de rest van het personeel ook mee-eten. Er wordt zes dagen in de week gekookt en de
maaltijden bestaan uit rijst met saus, bonen en spaghetti. De leerlingen nemen hun eigen kommetje
mee en lunchen samen onder de hangar naast de keuken.

De chef van de keuken is Nignan Florence, die bijgestaan wordt door drie vrouwen. Alle vier de
vrouwen waren voorheen werkzaam in andere werkplaatsen die nu gesloten zijn. Zodoende hebben
we hun werkgelegenheid weten te behouden.

Les étudiants paient une contribution hebdomadaire, ce qui n'est cependant pas rentable. Les salaires
sont en fait subventionnés par le LTPH. La plupart des étudiants qui mangent à la cantine viennent de
Dédougou, les étudiants qui viennent de Parako ou des villages environnants vont manger chez eux à
midi.

En bref
Les élèves

Ingénierie automobile

Génie civil

ingénierie électrique

Construction métallique

Immeubles

Faites un don en ligne maintenant

Haparako est enregistré auprès des autorités fiscales en tant qu'ANBI. Cela signifie que vos dons sont déductibles d'impôt. En savoir
plus?

Haparako sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter

Informations de contact

Vous aimerez peut-être aussi