Vous êtes sur la page 1sur 3

Agenda şedinţei

Plenului Consiliului Superior al Magistraturii


nr. 2
22 martie 2022 mun. Chişinău
ora 900

1. Cu privire la contestația împotriva Hotărârii Plenului Colegiului disciplinar nr. 18/10


din 05 noiembrie 2021, emise în privința judecătorului Maria Tertea de la Judecătoria
Chișinău.
Raportor: dna Nina Cernat

2. Cu privire la contestația împotriva Hotărârii Plenului Colegiului disciplinar nr. 19/10


din 05 noiembrie 2021, emise în privința judecătorului Hristina Craveț de la Judecătoria Bălți.
Raportor: dna Luiza Gafton

3. Cu privire la cererea candidatului Sergiu Zmeu de reluare a procedurii administrative


și anulare a Hotărîrii CSM nr. 342/29 din 17 noiembrie 2020.
Raportor: dna Nina Cernat

4. Cu privire la demersul președintelui Judecătoriei Criuleni, Veaceslav Suciu, referitor


la transferul temporar al judecătorului Nicolae Chirilov de la Judecătoria Orhei.
Raportor: dl Dorel Musteață

5. Cu privire la demersurile unor președinți ai instanțelor judecătorești privind


desemnarea unor judecători pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție.
Raportor: dl Petru Moraru

6. Cu privire la demersul vicepreşedintelui Judecătoriei Cimișlia, Sofia Aramă, referitor


la desemnarea unor judecători pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la
examinarea unor cauze penale.
Raportor: dl Anatolie Galben

7. Cu privire la demersurile președintelui Curții de Apel Bălți, Ion Talpa, președintelui


Curții de Apel Chișinău, Vladislav Clima și președintelui interimar al Judecătoriei Bălți, Ion
Pâcaleu referitor la alocarea mijloacelor financiare suplimentare.
Raportor: dna Luiza Gafton

8. Cu privire la cererea judecătorului Dragoș Crigan de la Judecătoria Chișinău, referitor


la suspendarea din funcție în legătură cu acordarea concediului parțial plătit pentru îngrijirea
copilului minor.
Raportor: dl Petru Moraru

9. Cu privire la comunicarea Ministerului Afacerilor Interne referitor la practica


judiciară la examinarea de către instanțele judecătorești a cauzelor în domeniul traficului rutier.
Raportor: dna Luiza Gafton

10. Cu privire la demersul Proiectului ”Instanțe Judecătorești Model” referitor la


optimizarea numărului de registre de evidență și documentare procesuală în judecătoriile-
model pilot.
Raportor: dl Dorel Musteață

11. Cu privire la retragerea cererii de demisie a unui judecător.


Raportor: dl Dorel Musteață
12. Cu privire la demersul Procuraturii Generale, referitor la menținerea împuternicirilor
judecătorului Ghenadie Plamadeală pentru finisarea examinării unei cauze penale aflate în
procedură.
Raportor:dl Anatolie Galben

13. Cu privire la cererea domnului Tudor Bondari, referitor la menținerea


împuternicirilor judecătorului Ghenadie Plamadeală pentru finisarea examinării unei cauze
penale aflate în procedură.
Raportor: dl Anatolie Galben

14. Cu privire la demersul Universității de Stat din Moldova și a unor judecători.


Raportor: dna Mariana Timotin

15. Cu privire la demersul Institutul Național al Justiției, referitor la delegarea unor


judecători înscriși la activitățile de instruire continuă potrivit Planului calendaristic modular de
formare continuă pentru judecători și procurori, semestrul II, anul 2022.
Raportor: dl Victor Micu

16. Cu privire la cererile unor judecători și candidați la funcția de judecător de remitere


a materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor și/sau Colegiului pentru
selecția și cariera judecătorilor și Comisiei unice a INJ (Lista se anexează).
Raportor:dl Victor Micu

Președinte interimar al Consiliului


Superior al Magistraturii Dorel MUSTEAȚĂ

Vous aimerez peut-être aussi