Vous êtes sur la page 1sur 12

Paduaan.

NUMMER 5
JUNI 2011
HUMEDIA.NL/PROFILE/PADUAAN

Mocht je de wijze woorden van je CHRIS VAN DER HEIJDEN /


‘GRIJS VERLEDEN’
docent in de vakantie missen; er zijn er
“Met mijn boek heb ik het beeld van de
wat die een boek hebben geschreven, oorlog willen veranderen. Er werd altijd
net zoals (oud-)studenten. gesproken over goed en fout maar zo zit de
wereld niet in elkaar. Mensen en gebeurte-
Paduaan maakte een selectie. nissen zijn meestal niet zwart-wit, maar iets
daartussenin: grijs. Die gedachte werd en
wordt als nogal controversieel ervaren en
had tot gevolg dat ik, ook al omdat mijn va-
der fout was in de oorlog en ik kritisch over
Israel geschreven heb, zelfs voor antisemiet
uitgemaakt werd. Dat raakt me niet. Dat er
vanwege het boek vriendschappen zijn ge-
sneuveld, betreur ik wel. Maar het kon niet
anders. Het moest geschreven worden.”

FRANK MEEUWSEN / ‘BLOGHELDEN’


In dit boek bundelt Meeuwsen herinneringen aan tien jaar bloggen.
Veel mensen in Nederland hebben een bijdrage geleverd aan het in-
ternet. Eén van de helden is de vrouwelijke blogger die bedacht dat
elk artikel zijn eigen pagina moest hebben, en niet zoals bij een krant
alles op één pagina moet.” Dat soort feitjes bewaart Meeuwsen in het
boek. “Nu is het nieuwe bij bloggen er een beetje af door de social
media en dreigen bepaalde dingen verloren te gaan.”

ARTHUR BLOK / ‘MIJN


ZOEKTOCHT IN LIBANON’
Na zijn afstuderen aan de SvJ, stoeit Blok
met de vraag ‘wat nu?’. Hij studeert niet
verder, maar start een “psychologische
zoektocht naar zichzelf ” in Libanon.
Vier jaar lang woont hij in het land waar-

Boeken
vandaan hij als baby’tje werd geadop-
teerd. Zijn biologische ouders vindt hij
er niet, maar zichzelf wel. “Ik heb mijn
identiteit in Libanon opgebouwd.”
“Omdat het zo moeilijk is om die zoek-
tocht steeds bij de koffieautomaat te ver-
tellen, heb ik het boek geschreven. Een
bekroning op mijn reis naar Libanon.”
Blok schreef over Libanon ook het boek
‘Morgen misschien’.

FCJ DE MENS ACHTER


bolwerk GETEST
Docenten Gert van Wijland: ‘In het Niet te zuipen én
zwaaien af: geweld van egotripperij bedorven: biertest in
vaarwel! ga ik ten onder’ Stef’s
pagina 2 pagina 11 pagina 12

Paduaan Mei.indd 1 5/24/11 6:58 PM


2 FCJ

MINIREPO .
Mierenneukmaandag LISANNE VAN SADELHOFF
Dit is de eerste zin van mijn laatste mini- sieert over de voorpagina, tekent met door ons hok. Volgend schooljaar neemt
repo. En ik presenteer u: onze Mieren- achterlijk grote cirkels en letters op oude hij mijn Paduaantaak over. Eindredactie.
neukmaandag. Want wat doen we op de Paduanen; ‘Zo moet het beter’. Hij had Ik houd hem in de gaten. Maar heb alle
laatste dag voor de deadline? Een potje dates met alle docenten van de FCJ. Voor vertrouwen.
mierenneuken. Komma’s, koppen, pun- verhalen, voor roddels. En hij maakte Naast Robbie zit ik. Ik schrijf de mi-
ten, quotes, strepen, credits, foto’s. soms een foutje in de planning. Maar nirepo’s en doe de eindredactie, ook in
Voor de computer zit Mariette. Onze dat is vergeven. Vergeten. Praten we niet dat hok, aan de ronde tafel. En als ik dan
strenge doch rechtvaardige art director. meer over. iets wil weten, spring ik op om naar het
Ze stuurt de fotografen aan – laat ze Aan de ronde tafel zit Irene. Irene is groene boekje te rennen. Dat gaat met
soms wat opnieuw doen – en geeft de er altijd – iedere redactie zou een Irene veel kabaal: ik loop namelijk altijd tegen
hele Paduaan vorm. En ze stuurt die naar moeten hebben. Ze leest de stukken mi- hetzelfde hoekje van de stoel op. Altijd.
de drukker. Omdat zij de enige is die nimaal vierduizend keer door. En ze kan Maar vanaf nu niet meer. Want dit is mijn
weet hoe dat soort dingen werken. dan nog met een oververhit hoofd te- laatste Paduaan waar ik aan meewerk. En
Naast haar zit Merlijn. Hoofdredac- rug komen rennen, om het stuk voor de dit is de laatste zin van mijn allerlaatste
teur. Hij kan soms als een kip zonder 4001e keer te lezen. minirepo.
kop – met zijn pen klikkend tussen zijn Naast haar zit Robbie. Naast dat hij
vingers – door het hok lopen. Hij discus- schrijft, loopt hij ook schaterlachend Lisanne

B’richt uit Brno


M
TIPS

en neme acht studenten, een hoop camera’s en


laptops, drie ouderejaars en docent Bert Deter-
meijer. Vervolgens reist u af naar de Tsjechische stad
Brno om acht dagen lang uw vingers blauw te tikken
Adieu Ruth
en Final Cut Pro volledig uit te buiten. Het recept
van B’richt uit Brno. Al jarenlang reist een delegatie
van de SvJ af naar Tsjechië om het doen en laten van
de Brno’ers onder een vergrootglas te leggen, in op-

n
Marjo Havema
dracht van de stad Utrecht, een zusterstad van Brno.
Sinds vorig jaar zijn de belevenissen te volgen op internet. Het dozijn journalisten
in de dop reist dit jaar tussen 18 en 26 juni af naar Tsjechië.
Volg hen op www.schoolvoorjournalistiek.com/brno/
jaar
Vers bloed voor Humedia neemt na 35
l
met een cv vo
W e doen meer op internet: het blog Hu-
media wordt sinds een paar weken door
een aantal eerstejaars studenten Journalistiek
HU-functies a
fschei d

nieuw leven in geblazen. Humedia moet weer van de FCJ


de community worden die het eerst was: de
plek waar je iedere dag even langs moet surfen
voor nieuwe blogs over de FCJ en over media.
Docent Remko van Broekhoven gaat iedere
twee weken een eigenwijze column verzorgen Aan het einde van het jaar nemen er een aantal docenten afscheid
over het leventje op de FCJ. De Paduaan raadt van de FCJ. Twee van hen: Marjo Haveman en Ruth Hopkins.
iedereen aan om te bloggen op Humedia. Het is de perfecte kweekvijver en boven-
DOOR ROBBIE KAMMEIJER
dien lezen diverse journalisten en media mee.
Marjo
www.humedia.nl innert Haveman zich nog. “Niemand
wist nog wat multimedia was. Er was
In juni gaat ze drie weken op vakantie nog geen enkel boek over geschreven.”
FCJ TWEETS naar Viëtnam, wat ze daarna gaat doen Ze maakt de vergelijking met crossme-
weet ze nog niet. Met een cv vol ver- dia, iets wat nu in de kinderschoenen
schillende functies binnen de HU is staat. Haar enthousiasme resulteerde
Marjo Haveman onlangs met pensioen twintig jaar geleden in de opleiding Di-
gegaan. Dat zal even wennen zijn voor gitale Communicatie, waar ze een van
@ROBERTSMID Op naar college @NICKOPOLIDOUS Duitse lerares
de oud-coördinator van de deeltijdop- de initiators van was.
waar al mijn politieke vraagstuk- #PaduaFM heeft gewoon msn leiding Communicatie Management: Toch zijn het niet de ontwikkelingen
ken worden beantwoord. Waar aanstaan. Ach ja warum auch Haveman is maar liefst 35 jaar actief in de communicatie, maar is de achter-
blijft de wereldvrede? Jokertje, nicht! #svj geweest op de HU. stand van allochtonen voor Haveman
Elize: kom er maar in! #bp @THIJSTUIJT Even richting de De ontwikkelingen in communica- reden om het onderwijs in te gaan. “Ik
@LARSVDWERF ‘Alle docenten SletVeeJee. #fcj tieland volgde ze in die jaren op de voet. zag in de jaren zestig in mijn woon-
moeten minimaal een master- @EKEBOSMAN Hoorde ik nou net
Zo surfte ze in 1990 al voor het eerst op plaats Amsterdam al dat arbeidskinde-
graad hebben’. Kun je het halve internet. “Wat vond ik dat eng, zeg! Ik ren en later allochtone kinderen een
iemand klaarkomen op Angela
docentenbestand #svj ontslaan. wist niet hoe het werkte en waar ik uit achterstand hadden. Ik heb sindsdien
Merkel? #fcj
zou komen als ik wat intypte.” Ook het geprobeerd mijn steentje bij te dragen
begin van de ‘multimediarevolutie’ her- om hen kansen te bieden.”

Paduaan Mei.indd 2 5/24/11 6:58 PM


PADUAAN
JUNI 2011
FCJ 3


STELLING Student maakt
roosterapp
“Bier drinken uit plastic bekertjes... Kom nou!” Sinds kort kunnen studenten van de
Hogeschool Utrecht met een iPhone
op een eenvoudige manier hun rooster
bekijken. Voor 79 cent kun je in de App
“Eens. Voorheen kreeg je een “Eens. Stefs heeft het imago “Oneens. Er gingen hier altijd Store de ‘HU Rooster app’ downloa-
groot glas, helemaal vol, nu van een normale kroeg en daar heel veel glazen kapot. Laatst den. Deze handige applicatie is ont-
krijg je zo’n klein plastic beker- zou toch bij moeten horen dat heb ik zelfs gezien dat jongens wikkeld door Geoffrey Mastenbroek,
tje. Drank in plastic is ook ge- je gewoon buiten een biertje gingen voetballen met de gla- tweedejaars Informatica-student aan
woon vies. En zeg nou zelf, een mag drinken? Bier hoort niet in zen. En bier kan heel goed in de HU. De gegevens haalt het pro-
glas staat toch ook mooier?” plastic.” plastic.” gramma simpelweg bij roosters.hu.nl
vandaan. Er zijn ook plannen om een
HU Rooster app te maken voor an-
dere smartphones. Deze zou over drie
maanden klaar moeten zijn.De HU laat
JOLINE MARK KORLEKI weten niets te maken te hebben met
2e jaars 2e jaars 2e jaars het project van Mastenbroek en komt
ICM ICM Journalistiek binnenkort zelf met gratis rooster-
apps, ook voor Androidtoestellen.

th en Marjo!
Levensgevaar-
lijk broodmes
Het traditionele broodmes is niet lan-
ger terug te vinden in de kantine. Veel
te gevaarlijk, zo oordeelt Sodexo. Een
In de jaren negentig organiseerde Vier jaar geleden werd Hopkins aan- diezelfde kruisbestuiving ook in Zuid- officiële reactie van de cateraar blijft
Haveman al bijeenkomsten en regelde gesteld als docent van de cursus Recht, Afrika te vinden. Bij de Wits University uit. Een medewerkster laat weten: “De
ze extra ondersteuning voor hen. “Ze die gegeven wordt aan tweedejaars heeft ze al het ‘Justice Project’ gevon- FCJ is een openbaar gebouw en je weet
hadden moeite met studeren, de hbo- studenten Journalistiek. “Maar wat zo den, waar ze graag aan mee wil werken. maar nooit wat voor gekken er binnen
cultuur was nieuw voor ze.” Op initia- leuk is aan de SvJ”, vertelt ze, “als ik een Ook heeft ze al ideeën voor artike- komen.”
tief van Haveman werd op heel de HU goed idee had, kon ik er hier mee aan len die ze in Zuid-Afrika wil schrijven.
onder andere gestart met scriptiebege- de slag.” Zo zette ze onder andere de re- Eén van de verhalen die ze op papier
leiding voor allochtone studenten.
De afgelopen jaren stak Haveman
dactie Mensenrechten op. “Dat was een
feestje om te doen.”
wil zetten gaat over een voormalig
ANC-strijder, die onder de Apartheid Zeuren bij de
de meeste tijd stak in het opzetten
van een vernieuwde deeltijdopleiding
“Ik heb hier les kunnen geven op
het snijvlak van mijn interesses”, blikt
is vervolgd en gevlucht is tijdens zijn
proces. “Twintig jaar lang kon hij niet
OC-klaagmuur
Communicatie Management. De start ze enthousiast terug op vier jaar SvJ, terug naar zijn land, omdat er een ar- Het gebrek aan werkplekken is reden
daarvan zal ze niet meer van dichtbij doelend op onderzoeksjournalistiek restatiebevel naar hem uitstond. Dat voor veel geklaag van FCJ’ers. Dat
d meemaken. Dat vindt ze jammer, geeft en (mensen)rechten. Het was voor bevel is pas sinds kort verjaard”, vertelt blijkt uit de Valentijnsactie van alle
ze toe. “Maar ik zal zeker nog een kijkje Hopkins genieten als bij studenten de ze met verbazing. Haar artikelen hoopt opleidingscommissies. Honderden
komen nemen!” vonken voor het vak oversloegen. Maar ze te plaatsen in verschillende media. FCJ’ers luchtten hun hart op één van
met sommigen kon ze moeilijk om- “Het Parool is al geïnteresseerd in mijn de briefjes die ze aan de waslijn hingen.
Ruth gaan, bekent ze. “Sommige studenten ideeën, maar ik ga ook Engelstalige me-
zijn zo onverschillig. Het vak journalis- dia aanschrijven.” De top 5 van de klachten:
Het werk van haar – van origine New tiek lijkt ze totaal niet te interesseren.” 1. Het gebrek aan werkplekken
Yorkse – vriend is voor Ruth Hopkins Omdat Hopkins maar 2. Sharepoint is onoverzichtelijk
de aanleiding om deze maand af te twee dagen per week les 3. Gebrekkige dienstverlening van
zakken naar Zuid-Afrika. Haar vriend gaf op de SvJ, kon ze ook het FBO
wordt correspondent voor het Duitse nog als journalist actief 4. Printproblemen (veel studenten
persbureau DPA in het land van de te zijn. “Ik vond dat een willen altijd eigen ID)
Tafelberg, Mandela en het WK Voet- fijne kruisbestuiving. 5. Teveel bureaucreatie op de FCJ
bal. Journalistiekdocent Ruth Hopkins Ik kreeg uit m’n werk
reist graag met hem mee. “Ik wil dol- ideeën voor mijn lessen,
graag naar Zuid-Afrika!” en andersom.” Ze hoopt

Rectificatie
Ruth Hopkins In de vorige Paduaan schre-
ven we in het interview met
Hassan Hussein Ali: “Irak
vertrekt naar het land van de was een achterlijk land,
streng Islamtisch.” Er is een
Tafelberg: Mandela en het WK fout ingeslopen. In plaats
van ‘Irak’ moet er ‘Jemen’
Voetbal: Zuid-Afrika staan. Irak is Hussein Ali
dierbaar.

FOTO’S: BENJAMIN KAMPS EN EIGEN ARCHIEF HOPKINS

Paduaan Mei.indd 3 5/24/11 6:58 PM


4 FCJ

DE STUDENT
DIE IK NOOIT VERGEET
. Het wifi-netwerk:
#fail op de FCJ
Het zal iedereen binnen de
Soms zijn er studenten die een onuitwisbare
FCJ wel zijn opgevallen. Het
indruk achterlaten op docenten. Zo ook bij wireless internet binnen
Peter Verweij. Hij weigert echter namen en het gebouw is niet altijd
rugnummers te noemen. betrouwbaar. In maart zijn er
DOOR MERLIJN ENSING wijzigingen doorgevoerd door
de ICT-afdeling. Toch zijn nog
niet alle klachten verdwenen.
DOOR YELLE TIELEMAN &
ROBBIE KAMMEIJER

“Helaas komen niet alle klachten bij ons


door”, zegt Ed de Vries, manager Infra-
structuur van de HU. “Studenten kun-
nen nergens terecht met hun klachten.
Het kan zijn dat we daardoor trends in
de problemen ook lastiger herkennen.”
Het netwerk kon de groei van het
aantal studenten niet aan. Inmiddels is
de inhaalslag gemaakt. “Er zijn een aan-
tal wireless access points bijgekomen en
we zorgen ervoor dat het aanbieden en
downloaden van illegale content niet
Peter Verweij zwaait af. Hij gaat met passie. In 2008 maakte hij samen Met studenten reisde hij ook veel- kan. Dat scheelt een hoop bandbreedte.”
de VUT. “Moet ik nou één student met studenten voor het National vuldig af naar Brussel. “Het kunstje Dat het wifi-internet niet het enige
noemen die me is bijgebleven? Hou Artsfestival een dagelijks journaal. is om dát leuk te houden. Europese technische probleem op de HU is, bleek
op. Dat kán niet. Daar krijg je gela- “Het had iets weg van het huidige politiek is natuurlijk wat saai. Maar woensdag 27 april. De hele HU was aan-
zer mee. Geloof mij: mensen voelen om samen met studenten door zo’n gewezen op pen, papier en contant geld.
zich dan al snel tekortgedaan. Daar stad te lopen, is heerlijk. Je duikt de Geen Sharepoint, geen HU-mail en
werk ik niet aan mee.” ‘Houd de kroeg in, gaat uiteten. Stappen tot geen Osiris. Maar ook niet inloggen op
Qua enthousiasme was er op Ver- journalistieke in de vroege uurtjes liet ik aan me welke computer dan ook en niet chip-
weij weinig aan te merken. Maar als voorbij gaan – je bent dan al snel een pen. Oorzaak? Een firewall die zichzelf
hij voor zichzelf aan het werk was, spirit hoog’ vijfde wiel aan een wagen.” aan en uit bleef zetten. Veertigduizend
kon je hem soms maar even beter Of hij alle studenten nog een studenten en docenten gedupeerd.
met rust laten. Verweij wijt het aan PowNews: nieuws met een knipoog boodschap mee wil geven? “Ach Bij de studie Journalistiek werd het
de toenemende ‘regeldruk’ dat hij en qua multimedialiteit vernieu- jongen, wil je nu een one-liner heb- klassieke telefoonboek uit de kast ge-
‘niet altijd even vrolijk was’. wend. Dat werd met vol enthou- ben?” Dan, vol enthousiasme, brul- haald. Voor ouderejaars studenten was
Verweij staat erom bekend regel- siasme gedaan. Ook ik mocht een lend door de telefoon: “Houd de de timing uitermate slecht: het was voor
matig tripjes naar het buitenland keer als anchor opdraven. Een heel journalistieke spirit hoog!” Geniet hen niet mogelijk om de laatste hand
te maken. In Zuid-Afrika ligt zijn mooie ervaring.” van de VUT, Peter. aan hun documentaires te leggen, mon-
teren was ook niet mogelijk. En dat op
FOTO: KIM SEIGNETTE
de dag van de deadline.

.
EVEN
Boudewijn Dominicus, de man die alles bepaalt over
de inboedel van de faculteit, is dit schooljaar de meest
gequote persoon in de Paduaan.
BELLEN
MET
DOOR MERLIJN ENSING

‘Utopie dat alles op rolletjes loopt’


Hartstikke gefeliciteerd!
“Fijn dat men mij weet te vinden. Dat is een goed teken.” Je vrouw werkt ook op onze faculteit. Vind je
het vervelend dat je collega’s haar proberen te
Als je veel wordt gequote, is er toch juist stront aan de knik- versieren?
ker? “Je kunt geen mooier compliment krijgen, denk
“Het is een utopie dat alles op rolletjes loopt. De publiciteit rond- ik.”
om beveiliging, het rookbeleid en huisvesting vond ik niet nade-
lig. Er is altijd verandering nodig. Zeker in het onderwijs.” Weleens ruzie op de werkvloer?
“Ze werkt dichterbij me dan voorheen, maar we hebben minder
Heet dat niet gewoon betutteling? contact dan ooit.”
“Het is helemáál niet zo dat de betutteling toeslaat. Wat het roken
betreft: dat is gewoon wetgeving. Klaar. En ík wil niet beveiligen, Vind je ook dat onze faculteitsdirecteur Desirée Majoor
maar jullie roepen: beveilig die boel! Wat is dát dan?” uit haar ivoren toren moet komen?
Fel: “Helemaal niet! Ze is de meest benaderbare vrouw die
Er wordt toch veel gejat? ik ken. Studenten spreekt ze dan wel niet op structurele
“Klopt, dit jaar zijn er meer diefstallen dan ooit. Ronduit irritant. basis, maar er zijn genoeg andere mensen die dat voor haar
Daarom nemen we nu extra maatregelen.” kunnen doen.”

Paduaan Mei.indd 4 5/24/11 6:58 PM


PADUAAN
JUNI 2011
FCJ 5

Kopzorgen over stage


Aan het kiezen van een stage gaan slapeloze nachten vooraf. Of je docent akkoord gaan met je stageplek. volgens hem sowieso te weinig plaats.
nou een stagevoorkeur moet doorgeven of zelf op zoek moet naar Juist bij het vetorecht van deze docent Je inzet bij de andere docenten telt
een plek, de zorgen zijn er. Toch heb je niet altijd zelf in de hand kan de schoen wringen. Als voorbeeld nauwelijks mee – los van het feit dat de
waar je praktijkervaring op doet. de Tijdschriftredactie, met Peter Dou- overige cijfers voldoende moeten zijn.
ma aan het roer. Het eindcijfer van deze Douma nuanceert dit gegeven door
DOOR IRENE VAN EERDEN EN MERLIJN ENSING te wijzen op het feit dat hij netjes de
Bij onder andere de opleiding Commu- blijkbaar wil je die kant ook op. Als je voorgeschreven procedure volgt. Daar-
nicatiemanagement beslist slechts één commercieel doet en je wilt bij de po-
‘Als student kijk je bij is hij er heilig van overtuigd dat
persoon of je wel of niet stage mag lo- litie stage lopen, kan dat gewoon niet.” alleen naar je eigen hij nooit iemand naar een verkeerde
pen bij de gekozen stageplek. Bij Jour- Daar waar Communicatiestudenten stageplek heeft gestuurd. “Als ik denk
nalistiek hebben mediumdocenten een nog vrij mogen zoeken naar een stage, belang. Maar zo werkt dat iemand niet geschikt is voor een
vetorecht. zijn de studenten Journalistiek wat het systeem niet’ bepaalde stageplek, ga ik het gesprek
Bij Communicatiemanagement en beperkter. Zij mogen slechts een voor- aan.” In die gesprekken, zo bevestigen
bij Eventmanagement is Rob de Boeck keur aangeven. Zelfstandig solliciteren redactie, één van de drie factoren voor verschillende bronnen aan de Paduaan,
de stagecoördinator. Hij mag dan wel ziet Carien de Kok van het stagebureau stagetoewijzing naast het aantal studie- wil Douma nogal eens dwingend ad-
beslissen, maar legt de verantwoorde- van Journalistiek niet zitten. punten en het aantal beschikbare plaat- viseren: als hij vindt dat je ergens niet
lijkheid bij de student. Bij CM kiezen “Wij als school hebben een algemeen sen, wordt uiteindelijk door Douma past, is er weinig ruimte voor discussie.
de studenten een afstudeerrichting: belang waarvoor we ons hard maken”, bepaald en door niemand anders. Dat Mocht een student zich benadeeld
commercieel, corporate intern of zegt De Kok. “Als student kijk je alleen bevestigt Wilbert van der Heijden, een voelen, dan staat de deur altijd open bij
publieks/overheidscommunicatie. Je naar je eigen belang. Maar zo werkt het directe collega van Douma, die meent het stagebureau. De Kok: “Ik verwacht
moet dan ook op dat gebied stage lo- systeem dus niet.” dat hij het ‘alleenrecht’ heeft wat be- van studenten dat zij zelf naar me toe-
pen. “Je hebt ergens voor gekozen, dus Bij Journalistiek moet de medium- treft stagetoewijzingen. Overleg vindt komen om dat met me te delen.”

Maarten van der Linde (21) is een


opvallende verschijning in de gangen
van de FCJ. Hij komt altijd samen met
zijn hond Lex naar school. “Vanwege
een spierziekte zit ik in een rolstoel.
Mijn hond Lexus (2,5 jaar) helpt
mij dingen oppakken en de deuren
opendoen. Daar beloon ik hem altijd
voor met een paar brokken.” Maarten
laat zich niet beperken door zijn ziekte.
“Ik doe aan rolstoelhockey en ik ga
binnenkort op kamers.”

FOTO: KIM SEIGNETTE


BEELDIG.

Paduaan Mei.indd 5 5/24/11 6:58 PM


6 HET GESPREK

De kracht
van
Baukje
Baukje ter Huurne (32), door de vereniging van com-
municatie Logeion uitgeroepen tot communicatie-
vrouw van 2009, zette met haar campagne ‘De Kracht
van Essent’ de interne communicatie bij Essent op z’n
kop. In plaats van top-down liet ze het energiebedrijf
bottom-up communiceren.
DOOR IRENE VAN EERDEN

Jij wilde de interne communicatie Je loopt dan het risico dat je de positie-
anders aanpakken. Niet alleen de ve groep vergeet. Terwijl je die juist no-
directeur, maar ook de medewerkers dig hebt voor je olievlekwerking en het
moeten meepraten. Waarom? bereiken van je communicatiedoelstel-
“Interne communicatie is meestal heel lingen. Je moet je die twintig procent
veel zenden. Maar volgens mij moet je dan niet uit het oog verliezen, maar ook
met elkaar in gesprek gaan: dat gebeurt niet groter maken dan het is.”
vanaf de bovenste lagen in bedrijven
vaak niet. De kracht van bottom-up – De jury van de Communicatievrouw Ter Huurne voor het hoofdgebouw van Essent.
vanuit de medewerkers – is juist het van het jaar-verkiezing vond jouw
gesprek, dat zie je nu goed op social bottom-up aanpak tegendraads. Ben gevraagd een artikel te schrijven. Pri-
media. Ik geloof internetrecensies van jij de enige die zich sterk maakt voor ma, maar waarom dan? Het adviseren
restaurants tien keer eerder dan wan- bottom-up communicatie? en het maken van producten heb ik
neer de kok van het restaurant zegt dat “Dat ben ik zeker niet. Maar de bottom- daarom gescheiden in twee rollen. Dat
hij lekker kan koken.” up aanpak wordt nog niet veel gevolgd. is wat andere bedrijven vaak niet doen.
Het kost namelijk veel tijd en geld, ze- Die hebben het adviseren en het pro-
Voor de campagne ‘De Kracht van ker bij een groot bedrijf.” duceren in één medewerker zitten. Het
Essent’ organiseerde je zogenoemde risico van de waan van de dag ligt dan
belevenisworkshops voor de mede- Doen bedrijven die veel top-down op de loer.”
werkers van Essent. Waar draaiden communiceren het volgens jou niet
die workshops om? goed? Eén van de kolencentrales van Es-
“Mensen uit alle lagen van het bedrijf “Ik vind dat interne communicatie sent is slecht in het nieuws geweest,
ontmoetten elkaar, ook de directeuren. zoveel meer is dan top-down commu- mede dankzij Greenpeace. Hoe pak
Ze leerden de kernwaarden kennen en niceren. Misschien is dat ook wel de je dit in de interne communicatie
zagen wat andere afdelingen doen. Na reden dat ik de vakprijs heb gekregen.” aan?
afloop hebben we iedereen gevraagd “Ik vind dat onze medewerkers zoiets
naar hun mening over de workshops.
Hieruit bleek dat meer dan tachtig
Meestal gaat de prijs naar iemand die
een idee over externe communicatie
Kritisch eerder moeten weten dan dat ze het in
de krant kunnen lezen. Zoiets zetten
procent door de workshops een beter
idee had van hoe het bedrijf Essent er-
heeft.
“Helaas vindt men interne commu-
‘ALS JE we dan op het intranet.”

uitziet.” nicatie vaak alleen een discipline van BEDRIJFSBLIND Je lijkt me iemand die sterk onafhan-
krantjes schrijven en het intranet bij- kelijk is. Zijn dit soort berichten op
En de resterende twintig procent houden. Dat is het wat mij betreft zeker WORDT, GAAT DE het intranet dat ook?
dan? niet.” “Ik vind het belangrijk dat je onafhan-
“Je moet je niet blindstaren op die twin- KWALITEIT VAN JE kelijk blijft. Als je bedrijfsblind wordt,
tig procent. In communicatieland heb- Hoe zie jij interne communicatie gaat de kwaliteit van je communicatie
ben we vaak de neiging om veel energie dan? COMMUNICATIE achteruit. Je moet kritisch zijn. Bij be-
te stoppen in de negatieve gevoelens “Aan een personeelsblad gaat een heel richten als over die kolencentrale vraag
die leven bij een deel van de doelgroep. adviestraject aan vooraf. Stel: je wordt ACHTERUIT’ je je altijd af wat waarheid is. We laten

Paduaan Mei.indd 6 5/24/11 6:58 PM


PADUAAN
JUNI 2011
HET GESPREK 7

CV
1995 - 1999 Bachelor Consumer Affairs, Hogeschool Diedenoort

1999 - 2001 Master Communicatiewetenschappen, Radboud Universiteit


Nijmegen

2007 - 2009 Manager Interne Communicatie bij Essent

2009 Communicatievrouw van het jaar 2009, initiatief van


vereniging van communicatie Logeion

2009 - 2010 Manager Interne Relaties bij Essent

2010 Juryvoorzitter CommunicatieTalent van het jaar 2010,


initiatief van vereniging van communicatie Logeion

2010 - heden Jurylid Communicatieprijs Midden-Brabant, initiatief van


Communicatieclub Bourgondië

2010 - heden Manager Resource Center bij Essent

Binnen de lijntjes “Binnen nu en twee jaar zie ik mede-


werkers zelf de nieuwsberichten maken
‘WAT JE NIET TEGEN en op het intranet zetten. Dan komt er
geen communicatieafdeling meer tus-
JE MOEDER DURFT sen.”

TE ZEGGEN, ZEG DAT Worden communicatiespecialisten


dan overbodig?
FOTO: MICHAEL GALIART
OOK NIET OP HET “Nee, niet overbodig. De rol van een
communicatiespecialist verandert. Je
WEB’ gaat minder zelf produceren. Je gaat
het verhaal daarom niet alleen van onze omdat je er een doel mee hebt, anders veel meer de context bij een artikel
kant zien. Daarnaast kunnen onze me- gaat het mis.” plaatsten om medewerkers een volle-
dewerkers over dit onderwerp openlijk dig beeld te geven. Op deze manier is
discussiëren op het intranet waardoor Je was juryvoorzitter voor het Com- er veel meer ruimte voor eigen mening
standpunten worden uitgewisseld.” municatieTalent van 2010, ook van en transparantie.”
Logeion. Beïnvloedt jouw kijk op
Kan echt iedereen zijn mening geven interne communicatie ook de beoor- Krijg je geen subjectieve berichtge-
op het intranet? deling van jonge talenten? ving als medewerkers zelf berichten
“Eén van de kernwaarden van Essent is “Ik vind het belangrijk om zo objectief plaatsen?
transparantie. Dit hebben we dus ook mogelijk te blijven. De bottom-up aan- “Nee, dat verwacht ik niet, omdat men-
in onze interne communicatie door- pak wordt steeds vanzelfsprekender. sen altijd gaan reageren op de berich-
gevoerd. Iedereen mag op het intranet Bij het jureren merkte ik wel dat we ten. Medewerkers krijgen discussies
zijn eigen mening geven. Zeg maar wat hier goed op letten, het geeft immers onderling en geven commentaar, dus
je vindt, ga in discussie. Maar wat je te- veel meer rijkdom aan je communica- zo haal je de hoezee-verhalen er wel uit.
gen je moeder niet durft te zeggen, zeg tiemix.” En anders val je door de mand.”
dat ook niet op het web. Social media
kan heel goed werken in je bottom- Werd hier eerder dan niet of minder
upcommunicatie, maar dan moet je het op gelet?
wel toelaten.” “De jongere generatie groeit op met KRACHTBOEK
social media. Ik had dat niet, ik moest
Moeten alle bedrijven social media me dat eigen maken. Door die social Baukje ter Huurne maakte voor
dan in hun communicatie gebrui- media zitten heel veel jonge talenten al ‘De Kracht van Essent’ een intern
ken? meer in de bottom-up communicatie. ‘krachtboek’. Hierin vertellen
“Nee, social media past niet bij ieder Die media gaan al over met elkaar je achttien medewerkers uit alle
bedrijf. Sommige bedrijven zijn nog mening delen. Dit is een soort cultuur- lagen hun verhaal over Essent.
maar net met het intranet bezig, so- tendens die we meemaken in het land.” Ze leren hierdoor niet alleen
cial media komt dan later. Ik geloof elkaar, maar ook Essent als
ook niet dat je altijd maar social media En hoe zien we die tendens dan in de bedrijf beter kennen.
moet gaan gebruiken. Je moet het doen communicatie bij bedrijven terug?

Paduaan Mei.indd 7 5/24/11 6:58 PM


8 HET ECHTE LEVEN

‘Ik werd
verguisd’
Oud-student Barbara van Beukering is hoofdredactrice bij Het
Parool. Eerder stond ze aan het hoofd van AvantGarde en Volkskrant
magazine. De carrière van Van Beukering kent veel hoogtepunten. “Het
feit dat ik vroeg kinderen kreeg is positief geweest voor mijn carrière.”
DOOR CARLIJN ASSINK EN EVIE WESTLAND

“Op de middelbare school werd ik bij ging stage lopen bij de AVRO. Ze kwam
de decaan geroepen toen hij hoorde dat terug op de SvJ met een AVRO sweater
ik journalistiek wilde studeren. ‘Meisje, aan en petje op haar hoofd. Die werd
je vergooit je toekomst’, zei hij. Maar belachelijk gemaakt. Ik hield het dus
ik wilde net zo worden als mijn twee maar een beetje stilletjes dat ik voor de
grote voorbeelden: interviewer Bibeb TROS werkte.
en Ireen van Ditshuyzen, die prachtige Ik ben al op jonge leeftijd hoofdre-
reportages maakte. Als journalist heb je dacteur geworden. Dat ik op 41-jarige
áltijd wat te vertellen. Je zou maar ge- leeftijd al bij Het Parool kwam, vonden
woon bij een bank werken. Dan vraagt sommige mensen op de redactie wel
nooit iemand hoe het gaat op je werk. gek. Ook bij Volkskrant magazine, waar
De School voor Journalistiek had des- ik in 2002 hoofdredactrice werd, moes-
tijds een slechte reputatie. En die werd ten ze aan mij wennen. Iedereen was
waargemaakt. Zo had ik bijvoorbeeld ouder, en dan kwam ik daar als blonde
mijn oog laten vallen op televisiejour- vrouw van de glossy’s. Toch moesten
nalistiek. In het tweede semester raakte ze wel luisteren: ik was de baas. En toen
de docent echter overspannen en daar het goed ging liepen ze ineens allemaal
kwam nooit een andere voor terug. We met me weg natuurlijk.
gingen gewoon met de camera op pad Journalisten zijn het meest conser-
met wat medeleerlingen om program- vatieve volkje ooit. Zo heb ik laatst af-
maatjes te maken. Beoordeeld wer- scheid genomen van politiek cartoonist
den we niet. Ik moet wel zeggen dat ik Joep Bertrans. Dat heeft de media nog
een enorm leuke tijd heb gehad op de gehaald. Hij zei: ‘Als Het Parool een
School voor Journalistiek. Want wat is auto was die ik te water zag gaan
er nou leuker dan om de hele dag een met de hoofdredacteur erin, zou ik
beetje met een camera rond te lopen? erin springen. Om de auto te red-
Vervelend was de heersende cul- den.’ Ik moest vooral hard lachen.
tuur dat een goede journalist werkte bij Die man had 23 jaar lang elke dag
VPRO of Vrij Nederland. Dat ik stage een tekening gemaakt. Dan denk
ging lopen bij de TROS was not done. Ik ik: aan alles komt een eind. Zon-
FOTO’S: ARCHIEF PAROOL
werd verguisd. Een meisje in mijn klas der verandering sta je stil.”

DE PRAKTIJK.
EEN GREEP UIT
In deze rubriek geven professionals uit de wereld
van communicatie en journalistiek iedere editie
hun inspirerende visie op het vak.

GERT-JAAP HOEKMAN JOB TWISK MARTIN EGTER


Chef Redactie Zelfstandig ondernemer VAN WISSEKERKE
Nieuwe Revu in communicatie Cameraman
NOS Journaal

JOURNALISTIEK COMMUNICATIE JOURNALISTIEK


“Ik zou wel eens iets willen doen aan mensen die “Elke dag anderen helpen met communiceren is “Onlusten op het Museumplein bij Ajax: een span-
mails beginnen met de zin: ik zou wel eens iets wil- heel divers: opzetten van sociale netwerken, ont- nend verhaal over herrie, omvallende dranghekken,
len doen met... Lieve freelancer, beste collega: ik wikkelen van smartphone apps, veranderingspro- rookbommen, urenlang sjouwen met een dure ca-
lees kranten, bezoek af en toe het internet en krijg cessen van grote complexe organisaties begeleiden, mera, sprintjes trekken, rondvliegende bierflesjes
ook wel eens een persbericht, dus ik weet dat de en nog veel meer. Fantastisch om dit allemaal te ontwijken, klimmen over barricades, filmen waar
VARA met een nieuwe serie komt en ook dat Chris- kunnen doen. Daarnaast zijn er de voordelen van je niet mag staan, gedrogeerde malloten wegduwen
tina Curry ergens naakt voor een raam heeft staan het ondernemerschap, die ik iedereen toewens: jij en vervolgens in vijftien minuten megasnel in de
zwaaien. De vraag is: wát wil je precies? Geef me bepaalt wat je doet en voor wie je werkt. Wie echt reportagewagen terugkijken, monteren, inspreken,
een invalshoek, verras me met iets origineels, doe creatief wil zijn, werkt niet in loondienst. Je brengt het item ter plekke live instarten in de uitzending
gek en maak alvast een afspraak, nee, máák het ver- zelf context aan in je leven, dat laat je niet doen van het NOS Journaal en samen het laatste blikje
haal alvast. ‘Iets wil iets doen met…’ kan iedereen.” door een werkgever.” cola delen. Zie je nou wel, jij zit nu ook gekluisterd.”

Paduaan Mei.indd 8 5/24/11 6:58 PM


PADUAAN
JUNI 2011
HET ECHTE LEVEN 9

Column.
De drie V’s GAST
Op zoek naar inspiratie voor deze co- nisatie. Deel ook de negatieve dingen; en effectief selecteren van informatie
lumn plaatste ik een oproep op Face- dat leidt tot vertrouwen. En juist mede- en communicatie door goede vormge-
book. Door sociale media zijn alle me- werkers die vertrouwen hebben zijn je ving en door het juiste middel te kiezen.
dewerkers communicatiemedewerkers grootste ambassadeurs in de buitenwe- Strategisch nadenken over communi-
geworden, en dat maakt ook meteen reld, kijk maar op Hyves en Twitter. catie is heel belangrijk, maar als je de
duidelijk waarom interne communi- Verbinden: uitvoering niet professioneel en crea-
catie zo belangrijk is: als bedrijf com- Online of papieren communicatie kan tief aanpakt, sla je met elke strategie de
municeer je niet alleen naar buiten met nóóit face-to-facecommunicatie ver- plank mis. Op die manier omgaan met
persberichten, brochures en internet, vangen – slechts ondersteunen. Vergeet interne communicatie betekent dat je
maar vooral mét en dóór je eigen me- dus nooit de grote kracht van gesprek- er in één klap vele goede communica-
dewerkers. Om dat goed te doen zijn ken, bijeenkomsten en roadshows. tiemedewerkers bij hebt. En daar kun
drie woorden de kern, mijn 3 V’s voor Vormgeven: je als bedrijf alleen maar blij mee zijn.
interne communicatie. Ik presenteer u: Te veel communicatie bestaat niet. Te
Vertrouwen: veel ongestructureerde informatie en Nelleke Barning
Maak medewerkers deelgenoot van te veel verschillende middelen inzet- Directeur Communicatie
visie, missie en strategie van je orga- ten wél. Help anderen bij het efficiënt Nederland bij DSM

Hersens kraken, biertjes


tanken in de Irish pub
Terwijl de laatste mensen hun bord in de Ierse pub Mick
O’Connells leeg eten, bereiden enkele gasten zich al voor op de
zogenoemde pubquiz. Al jarenlang proberen teams iedere week
de moeilijkste vragen over uiteenlopende thema’s te beantwoor-
den. Het gaat hard tegen hard: de inzet is tenslotte een fles sterke
drank.
DOOR IRENE VAN EERDEN

Veel tafels in de pub zijn al gereserveerd. week’ is getrapt: nee, het was niet Eva
“Voor het geval de vaste teams komen”, Braun.
legt barman Craig uit. Quizmaster Da- Quizmaster David maakt iedere
vid neemt voordat de quiz begint nog week zijn eigen quiz. “De vragen moe-
een koffie en een stevige borrel. Vanach- ten niet te makkelijk zijn. De mensen
ter zijn klavertje vier – de tafel – roept moeten natuurlijk wel terugkomen. Ik
hij even later de teams de vragen toe. stel bijvoorbeeld geen vragen over die
Geheel in het Engels. Alleen wie goed verongelukte wielrenner in de Giro. En
het nieuws heeft gevolgd, weet in de dan zeker juichen als je het goed hebt.”
‘Current Affairs’-ronde de antwoorden. Volgens Anke is de quiz voor iedereen
Een van de teams die vanavond strij- leuk. “De mensen die de vragen bij
den om de prijzen is het team ‘Anke ‘History & Geography’ weten, weten
haalt bier’. De naam de antwoorden bij
zegt het al, teamlid ‘We doen allemaal ‘Entertainment’ dan
Anke haalt het bier. weer niet”, vertelt ze.
Anke: “We doen al- wat: iemand schrijft Op een van de ta-
lemaal wat, iemand fels worden er kleine
schrijft de antwoor-
de antwoorden op en papiersnippers door
den op en ik haal het ik haal het bier’ elkaar gehusseld. Op
bier.” iedere snipper staat
Na een aantal rondes is het tijd voor één letter. Waarom? De bonusronde
de fotoronde. De opdracht: zoek de bevat een anagram. Heeft een team
juiste namen bij de foto’s. Deze keer het anagram ontrafeld, dan maakt het
gaat het om namen uit het Derde Rijk. team kans op gratis bier. Als de laatste
Pittig. Iedereen is druk aan het overleg- antwoorden zijn ingeleverd en de pun-
gen. ‘Zou dat Eva Braun zijn?’ David ten worden geteld, komen hier en daar
geeft na de brainstorm de antwoorden. snel de mobiele telefoons tevoorschijn. Op het laatste moment nog een
Iemand stoot zijn teamgenoot aan. ‘Ik Vooral een vraag uit de ‘Common antwoord invullen of snippers
husselen, ieder zijn strategie.
zei het toch.’ Hier en daar ontsnapt een Knowledge’-ronde bleek pittig. “Even
zucht. ‘Maar drie van de acht goed.’ kijken wat die ‘snow peas’ nou zijn”, zegt
FOTO’S: TIMON VAN DOVEREN
Sommigen zijn in de ‘instinker of the Merel van ‘Anke haalt bier’.

Paduaan Mei.indd 9 5/24/11 6:58 PM


10 DE MENS ACHTER

‘Ze heeft me
heruitgevonden’
FOTO: ALEXANDER SCHIPPERS

Paduaan Mei.indd 10 5/24/11 6:59 PM


PADUAAN
JUNI 2011 DE MENS ACHTER 11

PERSOONLIJK

Naam: Gert van Wijland

Leeftijd: 51

Woonplaats: Driebergen

Burgerlijke staat: Sinds 2007 getrouwd met Syone (43)

Kinderen: Marnix (16), Casper (13). Stiefdochters: Rowanne


(14), Anniek (1994 – † 2009)

Politieke voorkeur: Duurzaam links

Motto: ‘Alle varkens zijn gelijk. Verdedig de varkens die minder


gelijk zijn tegen de varkens die meer gelijk zijn’

Spannende kanten: Onvoorspelbaar, honger naar reizen,


ondoorgrondelijk

Paduaan spreekt elke editie met medewerkers van


de Faculteit voor Communicatie en Journalistiek.
In deze interviews ligt de nadruk nu eens niet op
de onderwijsperikelen, maar op de mens achter de
geïnterviewde. Deze editie: Gert van Wijland.
DOOR MERLIJN ENSING

“Er zit een soort echtheid in mij die ik weiger op te of- dank ik de Heer op m’n blote knieën dat ik Syone kon hier áltijd terecht. Hier was ze thuis. Als je het
feren. Aan niemand. Nooit speel ik een andere rol dan tegen ben gekomen. Zij heeft me heruitgevonden. hebt over mijn grootste nederlaag, dan is het dat we
wie ik werkelijk ben. Er wordt vaak tegen me gezegd Als wij met drie mannen samen waren gebleven, dan het niet hebben zien aankomen.
dat ik een hoge mate van kwetsbaarheid uitdraag, hield het waarschijnlijk op bij elke ochtend diksap “Met dit gegeven op de achtergrond, ook al is het
toch is dat niet waar. Ik ben heel open, toon – onge- drinken en ’s avonds rijst met garnaaltjes eten. Drie er altijd, zijn wij wél een gelukkig gezin. We zitten
wild – ook mijn kwetsbare kanten. Maar uiteindelijk nurkse kerels opgesloten in een oud huis achter een niet de hele dag te sippen: we lachen, hebben plezier
heb ik een eigen ik, mijn ziel, waar ik niemand aan dichtgegroeide heg, de hele dag zwijgend achter de en maken ruzie, net als elk ander gezin. Er is voor ie-
laat komen. Dat wil ik niet. Ik kies voor wie ik ben. computer – dat was het zo ongeveer geworden, denk dereen een veilige basis, daar ben ik heel trots op. We
“Als je het filosofisch beziet is dat een mooie eigen- ik. Door de komst van Syone en haar dochters zijn zijn misschien in bloedband geen familie, maar noem
schap, maar in de praktijk van alledag is het iets bui- wij veel socialer geworden. Op onze beurt hielpen we ons een kudde waarin we voor elkaar zorgen. Als één
tengewoon vervelends. Een handicap. Mensen ne- hen om iets meer rekening te houden met de buiten- van ons zich daaraan had onttrokken, hadden Syone
men me nogal eens kwalijk dat ik een soort moraliteit wereld. Zij stelden zich overal voor open, gingen bij en ik het niet gered. Maar als ik op dit moment met
claim. Gert, de morele superieur. Betweterig gepreek, alles van het goede uit. Die combinatie, van ratio en iemand op deze wereld verbonden ben, dan is het
een man die de menigte belerend toespreekt. Wat dat sociale vaardigheden, is precies goed geweest.” met haar. Echt, helemaal.”
betreft had ik ook dominee kunnen worden.
“Journalistiek gesproken ben ik een principeruiter.
Meer van de inhoud dan van het kort door de bocht
‘IN HET GEWELD VAN Geen zorgen
“Ik heb nu een paar rustpunten in mijn leven waar
werk. Meer schrijver dan tv-maker. Ik ben nooit met
tegenzin naar mijn werk gegaan, behalve in mijn tijd
EGOTRIPPERIJ GA IK geen enkele ruis omheen zit: journalistiek, mijn ge-
zin en een zeker godsgeloof. Het fundament staat.
bij Nova, eind vorige eeuw. De egotripperij om het TEN ONDER’ Wat het geloof betreft zit er een diep besef; dat stoelt
best scorende verhaal, dat is niets voor mij. In dat ge- uit m’n jeugd. Ik ben een keer verdronken toen ik ze-
weld ga ik ten onder. Ik liet me gemakkelijk kwetsen, “Na de dood van Anniek, de oudste dochter van ven was. Niet schijndood. Gewoon letterlijk dood. Ik
zat helemaal niet goed in mijn vel. Op sociaal gebied Syone, was het emotioneel heel zwaar om de twee weet, en dat zeg ik enigszins gechargeerd, hoe het is
gedroeg ik me op de redactie als een olifant: probeer- gezinnen bij elkaar te houden. Zij besloot op 14-ja- aan de andere kant. Dat gevoel is een zesde of zeven-
de wanhopig anderen te overtuigen van mijn journa- rige leeftijd zelf uit het leven te stappen. Het was een de dimensie, daar kun je van alles over bedenken en
listieke opvattingen. Ik heb mijn eigen kompas en kan combinatie van copycatgedrag en andere dingen die zeggen, maar er is geen menselijke maat. Het is niet
daar moeilijk vanaf wijken. Story of my life. Dat ging bij elkaar zijn gekomen, waar Anniek een ultieme zo dat je ergens zweeft, het is iets wat je je totaal niet
ook ten koste van mijn huwelijk. De dag dat ik Nova consequentie uit heeft getrokken. Tot op de dag van kunt voorstellen. Ik vond het wel goed zo. Natuurlijk
verliet, ging mijn vrouw bij me weg. vandaag laat het een kaalslag achter. De verwoesting ben ik blij het te hebben overleefd, maar op dat mo-
“Ik zat in de shit, maatschappelijk en fysiek gezien. is enorm. Een hecht gezin of niet: dit is gewoon niet ment hadden ze me mogen laten liggen.
Ik had geen geld, geen baan, moest mijn huis verko- te repareren. Het verdriet holt je uit. Elke dag weer. “In die zin biedt het troost, dat ik me geen zorgen
pen, maar had wel twee jongens van één en vier jaar We zijn niet omgevallen, maar finaal gevloerd. Inmid- maak om Anniek. Totaal niet. Dat is wel een natuur-
oud. In het hoogste tempo heb ik mijn leven moeten dels ook weer opgestaan, zij het nog niet helemaal lijke reactie als iemand zelfmoord pleegt. Onder
opwaarderen, zo snel mogelijk geld verdienen. Thuis rechtop. het mom van: je mag niet je eigen leven nemen, dat
kleedde ik ’s ochtends mijn kinderen aan, bracht ze “We hebben heel reëel, rationeel en gevoelsmatig geeft in het hiernamaals repercussies. Ik geloof niet
naar school. Dan hadden ze misschien wel een roze gekeken naar wat er gaande was. We konden alleen in schuld, boete en zonden. Je doet wat je doet, dat
en een witte sok aan, maar hé: ik deed mijn best.” maar concluderen dat we haar hebben geboden wat heeft consequenties, maar zolang je anderen mensen
we konden. Je bent snel geneigd om te stellen: ze geen kwaad doet, mag je doen wat je wilt. Ik geloof
Grootste nederlaag heeft zelfmoord gepleegd, dus kon ze nooit rust vin- in een vriendelijke religie. Ik ben ervan overtuigd dat
“We hadden het heel gezellig, maar terugkijkend den. Dat gelóóf ik niet. We hebben één zekerheid: ze Anniek het naar d’r zin heeft.”

Paduaan Mei.indd 11 5/24/11 6:59 PM


PADUAAN
JUNI 2011
Z.O.Z. 12

HOOFDPIJNBIER Column.
STUDENT
Er wordt op de FCJ heel wat bier gedronken, dat moge duidelijk
zijn. Maar hoe is het eigenlijk met de kwaliteit van het bier
in Stef’s? Sandra Tol en Marjolein van den Bedem, beiden
werkzaam bij Heineken, testten het uit.
DOOR JOSIEN WOLTHUIZEN
Bange poeperd
De dames bestellen drie biertjes: een Ik heb afstudeervrees. Niet dat mijn dag hard werken met mijn klasgenoten
Wieckse Witte, een Heineken Xtra Cold en knietjes knikken uit angst de eisen van neerplofte voor Stef ’s en de grasspriet-
een Heineken Premium (een vaasje). Met de examencommissie niet te halen. jes tussen mijn tenen voelde kriebelen.
een vies gezicht zetten ze het op tafel. “Dit Nee, ik ben bang voor de toekomst. Dat zijn mijn geluksmomentjes. Zo
is wel heel erg”, is de eerste opmerking van Ik kan me gewoon geen voorstelling slecht is het hier niet, besef ik me dan,
Van den Bedem. maken van hoe mijn dagen eruit zul- om eens even lekker moraliserend te
Op het eerste gezicht lijken de biertjes len zien nadat ik hier voor de laatste doen. Al moet je de mooie dingen wel
mij prima, niet anders dan normaal. Van keer de draaideuren ben uitgelopen. willen zien en dat lukt hier niet altijd.
den Bedem ziet mijn vragende gezicht Maar ja, hè. Toegeven dat de stap naar Dan is onze blik vertroebeld. Door de
en legt uit. “Zie je die schuimkraag?” Ze de boze buitenwereld er eentje is die je bende van ellende van defecte printers,
wijst naar het Heineken Premium-glas. vreest, staat zo ongeveer gelijk aan het bijvoorbeeld.
“Allemaal belletjes. Dit komt omdat het graf van je eigen ambities graven. Nie-
glas niet schoon is. Kijk hier, je ziet zelfs mand zit te wachten op een eeuwige Marleen
nog mondafdrukken van iemand anders.” student. Hoogendoorn
In de tijd waarin ik uitleg krijg over Toch kan ik het niet ontkennen: ik
het milieu in een glas is de schuimkraag voel me hier na vier jaar nog steeds
helemaal verdwenen. Waarom dat erg thuis. Wat overigens niet wil zeggen
is? “Eigenlijk zou je de schuimkraag kunnen dat mijn zeiklijstje niet goed gevuld is.
zien als een beschermlaag voor het biertje”, Ook ik heb Osiris vervloekt omdat er
zegt Tol. “Het koolzuur vestigt zich aan de na twee maanden nog geen tentamen-
onderkant van de laag. Als die laag er niet zit cijfer in zicht was. Het FBO heeft alle
verdwijnt het koolzuur direct en slaat je bier- termen uit mijn scheldwoordenvoca-
tje meteen dood.” bulaire leren kennen toen ik me voor
Dan de Xtra Cold. Tol neemt een slok de zoveelste keer niet voor een cursus
en trekt gelijk een vies gezicht. “Dit smaakt kon inschrijven. Ik heb de printers op
naar karamel.” Karamel? “Een teken dat het de tweede verdieping persoonlijk met
bier bedorven is. Het fust staat al een tijd een flinke karatetrap ingedeukt toen
onder de bar. Het bier blijft gisten en daardoor Van den Bedem en Tol onderzoe- een van de vele deadlines naderde
ontstaat deze smaak. Van dit bier krijg je ont- ken het bier van Stef’s grondig. en mijn A4’tjes maar niet uit dat
zettende koppijn.” FOTO’S: BENJAMIN KAMPS apparaat kwamen rollen.
De Wieckse Witte zou de eer van Stef ’s nog Maar toch. Ik denk aan de
kunnen redden. Helaas: geen schuim te beken- zomerse zon die laatst scheen,
nen. “Voordat de barvrouw begon met tappen aan hoe ik opgelucht na een
had ze het citroentje er al in. Van zoveel zuur ‘Op dit glas
slaat het bier meteen dood”, zegt Tol.
Niet al te best dus. Maar toch hangen er
zitten nog
twee ‘Goed Getapt’-bordjes aan de muur. Een mondafdrukken’ ‘Ik heb
keurmerk van Heineken nota
bene. Van den Bedem
de printers
snapt er niks van: persoonlijk met
“Die mogen ze
van mij van een karatetrap
de muur af- ingedeukt’
trekken.”

COLOFON
Hoofdredacteur: Merlijn Ensing Met dank aan: Sandra Tol, Marjolein van
den Bedem, Nelleke Barning, Gert-Jaap
Adjunct: Irene van Eerden Hoekman, Job Twisk, Martin Egter van
Wissekerke
Art director: Mariette Twilt Padua an. NUMMER 5
JUNI 2011

Drukkerij:
HUMEDIA.NL/PROFILE/
PADUAAN

Eindredacteuren: Robbie Kammeijer, Tuijtel Mocht je de wijze

net zoals (oud-)stu


woorden van je
docent in de vakanti
wat die een boek e missen; er zijn er
hebben geschreve
n,
CHRIS VAN DER
HEIJDEN /
‘GRIJS VERLEDEN

Lisanne van Sadelhoff


denten.
Paduaan maakte “Met mijn boek
heb ik het beeld
een selectie. oorlog willen veranderen. van de
gesproken over Er werd altijd
goed
wereld niet in elkaar. en fout maar zo zit de
nissen zijn meestal Mensen en gebeurte-
niet zwart-wit, maar
daartussenin: grijs. iets
Die gedachte werd
wordt als nogal
controversieel ervaren en
had tot gevolg dat en
ik,
der fout was in de ook al omdat mijn va-
oorlog en ik kritisch
Israel geschreven over
heb, zelfs voor antisemiet
uitgemaakt werd.
Dat raakt me niet.
vanwege het boek Dat er
vriendschappen
sneuveld, betreur zijn ge-
ik wel. Maar het
anders. Het moest kon niet
geschreven worden.”
FRANK MEEUWSE
N / ‘BLOGHEL DEN’

Redacteuren: Yelle Tieleman, Josien


In dit boek bundelt
Meeuwsen herinneringen
Veel mensen in aan tien jaar
Nederland hebben
ternet. Eén van een bijdrage geleverd bloggen.
de helden is de aan het in-
elk artikel zijn eigen vrouwelijke
pagina moest hebben, blogger die bedacht dat
alles op één pagina en niet zoals bij
moet.” Dat soort een krant
boek. “Nu is het feitjes bewaart Meeuwsen
nieuwe bij bloggen in het
ARTHUR BLOK media en dreigen er een beetje af
/ ‘MIJN bepaalde dingen
verloren te gaan.
door de social
ZOEKTOCHT ”
IN LIBANON’

Wolthuizen
Na zijn afstuderen
aan de SvJ, stoeit
met de vraag ‘wat Blok
nu?’. Hij studeert
verder, maar start niet
een “psychologisch
zoektocht naar
zichzelf ” in Libanon.e
Vier jaar lang woont
vandaan hij als hij in het land waar-
baby’tje
teerd. Zijn biologische werd geadop-
er niet, maar zichzelf ouders vindt hij

Boeken
identiteit in Libanon wel. “Ik heb mijn
“Omdat het zo opgebouwd.”
moeilijk is om die
tocht steeds bij zoek-
de koffieautomaat
tellen, heb ik het te ver-
boek geschreven.
bekroning op mijn Een
Blok schreef over reis naar Libanon.”
Libanon ook het
‘Morgen misschien’. boek

Medewerkers: Marleen Hoogendoorn,


Kim Seignette, Michael Galiart, Benjamin Docenten
FCJ
DE MENS ACHT
bolwerk
zwaaien af:
ER GETEST
Gert van Wijland:

Kamps, Timon van Doveren, Evie


‘In
vaarwel! geweld van egotripp het Niet te zuipen
én
pagina 2 ga ik ten onder’ erij bedorven: biertest
in
Stef’s
pagina 11
pagina 12

Westland, Carlijn Assink, Alexander


Paduaan Mei.indd
1

5/24/11 6:54
PM

Schippers contact: paduaan.fcj@gmail.com

Paduaan Mei.indd 12 5/24/11 6:59 PM

Centres d'intérêt liés