Vous êtes sur la page 1sur 56

Qyi est mon yere ?

TOME 2

&- tf4# foil fo/ /IF; "/fiT fit j{1IJhtl) tftf" tr ftJ# 11/ 'l/tf{/tfJ//«1111 4fo,../ jpll#g {1MflfJj~/#Mrl#)#!tJ,-

,2 is

T!Z

? §)

TOME 2

@.II'II

T! !!'II

§)

Qyi est man yere ?


L'~Sy1~it de mon
Dt:s in
v

e t c o u l e u r s : Guillaume

r=
TI CO

OREL

c e n a r t o : [e a n lu c ISTIN

L 'FL[[eu( ie
Dessin Scenario: Co u l e u r : Bruno

('~'11IiOtl TA LE BRETON

Erwan

: STAl'vlBE

Les Lavanaie'res
Seen.Hlo.

a;

IHI [t

d e s s l n e t c o u l e u r s : Eric

llBERGE

Le
Ie
Scell;Jrio

ouven ir de

afia

in e t c o u l e u r s : GWENDAL : Fr a n c o l s OE6015

.lA

J'{X)~

ftJI.Ict.

lj)U'iL

dE. '10m. tivlU-AO/v{F. .5NJs, l>oL1\E.

rRAs

A TROlJ'IE CE

nss..

DU

CP"~

VOU5 ~V(e.'-1t11E.

sooijAtri

.AJJAAir

~I)NiFl .E.~ FAKiu.S. fOllP.. p~N~~A LVI

ijOO5 AlLON5

~ou.s !

Mous f'J;;.N5iol'45 4\J£. '10"5 ATI'1.EFti.E.Z.VOO5

joiNDRE;" NOuS ..,

l?U,,*,f;'" Moi J j,;. Vis.~S -oE J,LJlCOI'4SA~ rW!l't>ETa-tP~


'l()I[~ N~ M'EN A l.'lONN~ '1le. SoN

'Ii'/p.NT.

~tM' EN

iL ~'A PWSf>~50iN Il.5:Mol. ;. "RAJ'Jj~, ME-ME. »a SON l[i'(toNf u, NPo jp,t-W5 E.I> }'ESO-lN. l>~ Moi -

'Isml.LE a r~ .
I

7UP5N5fi6 AU BApriMfi { 5NCORe PAtltJRAJTII- w/ mOtlVfiR tiN PARRAIN A CE ! ON A ptJA PAir /.G TOUR Vii NOS PARBNr5, Pli NOS AMI5, er MGMIi ile N05 VO/5INS •.

senor

10

12

14

16

18

CI}B.caT'le De
C€S£O€URS R€PR€s€f'lC€ IJl. \lI€ O'OJl! DES ,MOKC'-€C5 DONC Till CB CIJ.Ii&G€.

PJIlSI.6C6 ou fUCGuIVJNce.
,[6Rf'jE 00

€L1./'1CeC1il'fc6.

MDl€US€ oo tOoR,.,€Nt€e. €CC€S SCNC

22

~fA-Nl:S
OOl?U~

!"'AIS 5'11- V It js ~RAIS A~,.r;vFS P& IA VleRGf !1:r t:& SON fiLS, u- Y A AUSSI T£$ PI'-.fS J:€-

'FLo~

CEJiy: aUI Ott! t::re.

j;S L-;D.I\I(ij&

/ElR.. C£e1iR.

NOIR~I Ie-

lAl~\!..A tl/A~ MIS; eo !-E- F~

[.&!:> VI?AIs, CHRtfiE,~

VOII-A f'JIJltlJtl!Ol

A~~Mt PoUR.

PUI S5eNT ~"bR6. !,I;:uR.. refl'l;S, •.

GU'\l"S

\11& SA~ AVOIR..

SON ~

AVMi GIJrrrt. LA

er,

Co(otv1~

Drr-

REGlI ~'Aet50wrloK
\1&

PWI~'"

24

(,.DIN J'E.. CDAAIGI3?-. WI/...llSI::.I'I1, zer AV~:1iSStOM6Nr 'AVAil eu lWR. RWJI-11IT QUe. DE Ib fAIRE.Relbl~ V§$.lS: , COMM6 lL- Bttl1f" 1"1\1A1.O ~ Ui. Pf?b~R..,,,

,4

er ..sANS. Ft»s PE

Mv~1

.8{; Mrf. IL

/'1\ ViVRE. PW!'::. A' seN AI$qllE- J4M4I$ to! NI J;€. /,Dl t(lI'dN RENARD t:6 TAILU,s.

..Jovl<S-

OR I!- :36 1"IIWVA li'\rt'S. ce TEMi>S -LA au£. Iffi, BeMp< PRIR.eI\tI fiN 61U6-lA Ffu. ])1'.5 MORt<> AMIVA-

er

liJlI'r

~(;;TBMf".S. QU(i; U% 11111R8~ E:MPl-0YAIf:N"r


j)\~

1£& AM5S ~ P6INe., I!.-j;6 fi!6eA

p.'S:XlI.A6&1?_ ce.TI3\lWOrr,

U6 ,I1!IIR&'f7 sft.Ir-l~ S~

I!.- CWTINUA AINS\ ..\USQ~AUMI~1W De LA NUt[ ~ WE'- 1II6~;tl S'a..! f!BrO~R:Nj;~ 6\UG ~MNj) &

fi1!i~~~-:>DU FUM&,

l,-Vi ,(WIlT WI(lDRPi5> ~ I'eR. F6IlR. !$. ]>!.A1.:!>i ,~ Iv ~U 1M fZ t;lo.v~~ j,6: ~IE.R., tlU$1 f€RM6. Br Au SSlJ)I:!:W au' 4U MaMeWr ob.
11..-

irArr

c~

..

II.- ARRIVA AINSI A' tiN CA~R..ol!:if. ~to\"TAleNI tao)': RO~ lONj)\J\.:Y,Nr 1\ 51N 1j1!.lA(i~, I..AFws. UlNGW E.TAtT" 61\]lj':iEe PARtA PR§l'SCriCN'1£ 1)1El! ...

26

~ ~ rrf>er
f.A ~

1$1 EN .tee> ~e.M 'B>I VI LA 1RAV'~i'JT CA NUll, AVAtWf f)lTfNllU


VI.!

CI1o~ boN! oN Nt:. fjql4A1( Ii/IJ~ !-D~u 'C!>l ~rr A PlJJ51~ erA

res

DUN BtIllITIE.R...

CoMMe II,. A'r'l"€I 10NArruN

It. ~ Sol\l PI~ SIIIL (,Es Pla<RE5 FQ!.tE5> mR. ./.A 11t\/~ &r I.A TPA"~.

CH~e; VtRMOUt.u, Ih Vf.I\JI aut S'1fl=~r1'" t)ljNS!.ef:, BPANOIE$ WI RtP£:IA l

!..-'A~R£ MoRT",

I'MI'5 W'lutERM fRAR'A f¥l6SAI\Jf, re &:>N

er~

~WN

E,W

l6 PA5>.

WI~M6RfoI\ IJJI frr FtAco.


~~ Sf;

ricoNceRreR ...

fruu:. alii N Om-- FIlSf!;Uil- IV

So~ ~

"If.

"'rtA rss ..'.tUNes


NOI~

I
,

51 It1RD IYWS LA WAIRIe.,

~IUlUO'

E.~\t)IJ:;,

M6S. pen-res CtltoMUS

30

ts G4R4'oI4 1l.1f PI..d:;' ~ 61U~ fA msllll~ ~IS ~Drr le fefrr r:;.w6MIIII WtI!l{JJ9/)(.

er

t-4A~ AII-IESiRE. au/U.. AvAN01IT: 1(' ENT'ENbAtr ~


D\SlltolC[l;M£r4T"

COUf'S b;

PItR.iW=:.

i::t

lMMiI>It.rl£s.
NIl(\"

MfmiJ:S

::tilt 1$

)::;II

toot.

tJN HoMM£.-N~ QUe COMM£ RlUR... e.MBRA5.Sa<.

.J);:uf

""""""'5

H;ivi2.. ToRZ:12£

32

34

36

.......• •• •

: _,._. .

•.

Ne: 1" ftOiCtNf ft\S 1ROP,.rortA ! I.€t

S:JNf PAH4W8.t~!

40

1"U SciMatl{8 RaJ'f-&!R.G pANS V~6


" I

r:61iIJl«r

42

48

~ JFJ)Nj:O -r~.E.oP~ VI~ 'llE T~PA~SEJ2... .

Vous aimerez peut-être aussi