Vous êtes sur la page 1sur 2

œ œ œ

q = 104

### 4 œ œ œ œ œ œ
Oboe & 4 Ó œ œ œ œ œ œ œ œ œ

### 4
& 4
Piano
? ### 4
4

### ˙ œœ œ œœœœ
œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ n œ œ . œj ˙
3

œ #œ
5

Ob. &

5
###
&
Pno.
? ###

10
### N œ œ œ œ ˙ œ œ Nœ #œ ˙ œ œ Nœ #œ ˙ œ nœ œ œ
Ob. &

10
###
&
Pno.
? ###

©
2

### œ #œ
œ œ œ œ œ #œ œ ˙
14

Ob. & nœ œ n˙ œ œ nœ

14
###
&
Pno.
? ###

### œ œ œ a œ œ œ œ œ œ œœ œ
œ œ œ œ œ œ œ . œJ ˙ œ œ œœœ
18

Ob. &
3

18
###
&
Pno.
? ###

### œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j
œ œœœ œ œ œ ˙ Ó
23

Ob. &

23
###
&
Pno.
? ###