Vous êtes sur la page 1sur 15

Apprendre le grec ancien en lisant...

L’Iliade

1 / 15
Apprendre le grec ancien en lisant...

L’Iliade

Mise en valeur d’un mot ou d’un groupe Tête d'Homère, type d'Épiménide.
Règle du jour Copie moderne d'après un original grec du V e s. avant notre ère.

2 / 15
Vers I, 8-9 : À l’origine, une maladie

τίς τ’ ἄρ σφωε θεῶν ἔριδι ξυνέηκε μάχεσθαι ;


Λητοῦς καὶ Διὸς υἱός ὃ γὰρ βασιλῆϊ χολωθεὶς

Qui des dieux les mit donc en proie à la colère et


dans une telle lutte ? Le fils de Léto et de Zeus.
En effet, courroucé contre le roi [...]

Apollon du Belvédère, copie romaine d'un original du IV e siècle av. J.-C. de Léocharès, musée Pio-
Clementino (wikipedia.org).
3 / 15
Vers I, 20-21 : Chrysès supplie

παῖδα δ’ ἐμοὶ λύσαιτε φίλην, τὰ δ’ ἄποινα δέχεσθαι,


ἁζόμενοι Διὸς υἱὸν ἑκηβόλον Ἀπόλλωνα.

Mais rendez-moi ma chère enfant, acceptez

sa rançon, et révérez le fils de Jupiter, Apollon,

qui lance au loin les traits.

L’ambassade de Chrysès (musée archéologique de Naples).

4 / 15
Vers I, 29-31 : Agamemnon inflexible

τὴν δʹ ἐγὼ οὐ λύσω : πρίν μιν καὶ γῆρας ἔπεισιν


ἡμετέρῳ ἐνὶ οἴκῳ ἐν Ἄργεϊ τηλόθι πάτρης
ἱστὸν ἐποιχομένην καὶ ἐμὸν λέχος ἀντιόωσαν.

Je ne te la rendrai point, pas avant qu'elle ait

vieilli dans mon palais, dans Argos, loin de sa patrie,

occupée à tisser la laine et destinée à partager ma couche.

Masque funéraire en or du XVIe s. avant J.-C. (découvert à Mycènes ;


5 / 15
musée archéologique d’Athènes).
Vers I, 106-107 : Le roi provoque Calchas

μάντι κακῶν οὐ πώ ποτέ μοι τὸ κρήγυον εἶπας :


αἰεί τοι τὰ κάκ’ ἐστὶ φίλα φρεσὶ μαντεύεσθαι,

« Prophète des malheurs, tu ne m'as jamais rien annoncé

qui me fût favorable ; tu te plais toujours à prédire les

malheurs. »

Calchas conduisant Iphigénie au sacrifice, fresque sur plâtre de Pompéi (après

62, Musée archéologique national de Naples).

6 / 15
Vers I, 118-119 : Agamemnon accepte
l’échange de Chryséis...
αὐτὰρ ἐμοὶ γέρας αὐτίχ᾿ ἑτοιμάσατ’ ὄφρα μὴ οἶος
Ἀργείων ἀγέραστος ἔω, ἐπεὶ οὐδὲ ἔοικε·

Mais préparez-vous aussitôt à me donner un autre prix,

afin que je ne sois pas le seul parmi les Argiens

qui reste sans récompense, cela ne saurait me convenir !

Briséis entraînée hors de la tente d'Achille, DESHAYS Jean-


7 / 15
Baptiste (vers 1761 ; détail).
Vers I, 161-162 : Achille prend conscience
de la menace
καὶ δή μοι γέρας αὐτὸς ἀφαιρήσεσθαι ἀπειλεῖς,
ᾧ ἔπι πολλὰ μόγησα, δόσαν δέ μοι υἷες Ἀχαιῶν.

Tu me menaces même de m'enlever la récompense que


j'ai difficilement gagnée, et que les fils de la Grèce m'ont
octroyée.

La colère d'Achille, François-Léon BENOUVILLE


(1847 ; détail ; Musée Fabre, Montpellier)
8 / 15
Vers I, 169-170 : Achille veut quitter le
camp
νῦν δʹεἶμι Φθίην δʹ, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερόν ἐστιν
οἴκαδʹ ἴμεν σὺν νηυσὶ κορωνίσιν, [...]

Maintenant, je pars pour Phtia : il est préférable


que je retourne dans mes foyers sur mes
vaisseaux à la proue arrondie.

Phthiotide, région d’Achille et de ses Myrmidons (wikipedia.org)


9 / 15
Vers I, 212-214 : Athéna rassure Achille

ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται :


καί ποτέ τοι τρὶς τόσσα παρέσσεται ἀγλαὰ δῶρα
ὕβριος εἵνεκα τῆσδε: [...]

Ainsi je vais te faire une révélation, et c’est ce qui va


s'accomplir : dans quelque temps, pour cette injure, tu
sera payé par trois fois autant de splendides présents.

Athéna pensive (Ve s. avant notre ère ; bas-relief ; musée de


l'Acropole d'Athènes). 10 / 15
Vers I, 225-228 : Achille accuse son roi

Οἰνοϐαρές, κυνὸς ὄμματʹ ἔχων, κραδίην δʹ ἐλάφοιο,


οὔτέ ποτʹ ἐς πόλεμον ἅμα λαῷ θωρηχθῆναι
οὔτε λόχον δʹ ἰέναι σὺν ἀριστήεσσιν Ἀχαιῶν
τέτληκας θυμῷ· […]
Éponge à vin, œil de chien, cœur de cerf ! Tu n’as jamais eu le

courage, dans ton âme, de t'armer pour le combat avec les

hommes, ni de tendre une embuscade avec les princes des Achéens.

Oinochoé corinthienne (VIIe. s. av. notre ère ; wikipedia.org).


11 / 15
Vers I, 280-281 : Nestor arbitre
εἰ δὲ σὺ καρτερός ἐσσι θεὰ δέ σε γείνατο μήτηρ,
ἀλλʹ ὅ γε φέρτερός ἐστιν ἐπεὶ πλεόνεσσιν ἀνάσσει.

Oui, tu es le plus brave des deux, et une mère divine

t'a fait naître, mais celui-ci est le plus puissant et

commande au plus grand nombre.

Achille remet à Nestor le prix de la sagesse (J.-D. COURT, 1820 ;

; musée des Beaux-Arts de Rouen). 12 / 15


Vers I, 322-325 : l’ordre définitif

ἔρχεσθον κλισίην Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος·


χειρὸς ἑλόντ᾽ ἀγέμεν Βρισηΐδα καλλιπάρηιον·
εἰ δέ κε μὴ δώηισιν ἐγὼ δέ κεν αὐτὸς ἕλωμαι
ἐλθὼν σὺν πλεόνεσσι· τό οἱ καὶ ῥίγιον ἔσται.

« Allez à la tente d'Achille, fils de Pélée ; saisissez-


vous de Briséis aux belles joues, et amenez-la en
ces lieux. Si l'on refuse de vous la livrer, j'irai moi-
même l'enlever, suivi de mes nombreux
compagnons, ce qui sera plus outrageant encore. » Briséis emmenée hors de la tente d’Achille
(Joseph-Marie Vien, 1781 ; musée du Louvre)

13 / 15
Vers I, 345-347 : Patrocle livre Briséis

Ὥς φάτο, Πάτροκλος δὲ φίλῳ ἐπεπείθεθ᾿ ἑταίρῳ,


ἐκ δ᾿ ἄγαγε κλισίης Βρισηΐδα καλλιπάρῃον,
δῶκε δ᾿ ἄγειν·

Suite à ces paroles, Patrocle obéit aux


ordres de son ami ; il conduit, hors de la
tente, Briséis aux belles joues, et la remit
pour qu’on l’emmenât ; (...)

Histoire du départ de Briséis, Antonio Canova,


musée Correr à Venise, 18e siècle 14 / 15
(wikipedia.org).
Vers I, 362-363 : Thétis réconforte Achille
Τέκνον, τί κλαίεις ; Τί δέ σε φρένας ἵκετο πένθος ;
Ἐξαύδα, μὴ κεῦθε νόῳ, ἵνα εἴδομεν ἄμφω.

Mon fils, pourquoi pleurer ainsi ? Quel chagrin profond s'est donc
emparé de ton âme ? Réponds, ne me cache rien, pour que je sois au
courant, comme toi.

Thétis supplie Jupiter de favoriser le ressentiment d’Achille contre


Agamemnon, et de défendre sa cause contre les Grecs.

Gravure : E. A. Réveil d’après John Flaxman ; 1833 15 / 15


(https://www.antique-prints.de).

Vous aimerez peut-être aussi