Vous êtes sur la page 1sur 17

‫ اصبح مجال‬#plc ‫األكثر واالغلئ طلبا في سوق العمل‬

‫ نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية‬،‫ محطات توليد‬،‫ مصانع‬،‫وبشتئ المجاالت معامل‬...... ❤️


‫ لذلك اغتم الفرصة وتعلم‬plc ‫بشكل مجاني وعملي وبشكل صحيح‬
‫ نقدم لكم كورس‬plc ‫🌹️❤ العملي المستوى الثاني وكثير من دروس في القناة‬
1 ‫الدرس‬
https://yt6.pics.ee/3wkvjg
2 ‫الدرس‬
https://yt6.pics.ee/3rcp8j
3 ‫الدرس‬
https://yt6.pics.ee/3zawwg
4 ‫الدرس‬
https://yt6.pics.ee/3usgk7
5 ‫الدرس‬
https://yt6.pics.ee/42eyca
6 ‫الدرس‬
https://yt6.pics.ee/3zypd8
7 ‫الدرس‬
https://yt6.pics.ee/3wn3sn
8 ‫الدرس‬
https://yt6.pics.ee/3vgqck

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
‫! قد تكون أنت‬
‫اكسر القاعدة‬
‫العمل الحر هو الحل‬
‫ازاي تجيب دخل ثابت من النت ايا كان مجالك‬
bit.ly/3zh9Pjv
‫كل الطرق اللي ممكن تشتغل بيها عالنت و تعمل فلوس من بيتك‬
bit.ly/3qAGL2o
‫عن تجربه دي افضل مواقع كورسات اونالين من البيت‬
bit.ly/3pvskNB

‫دبلومة سوشيال ميديا و ماركتينج‬


bit.ly/31hAyj8
‫ اتعلم‬SEO ‫بشكل احترافي من الصفر وبشهاده معتمده‬
bit.ly/3ENsAfi
‫الجرافيك‬
bit.ly/3mErE6N
bit.ly/3ew3J4U
‫ شهادة‬Google Career
bit.ly/3sVGfPk
‫البرمجة‬
bit.ly/33uAlKb
bit.ly/3JtLQC8
‫وهنا هتالقي كل الكورسات اللي بتدور عليها في مختلف المجاالت‬
https://t.me/edumefree2022AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Je suis spécialiste du HTML et du CSS
Si vous voulez une leçon privée même en ligne
Tout fonctionne mieux,
Surtout pour ceux qui n'aiment pas apprendre en groupe
Contacter moi sur whatsapp +2349131237097
S'il vous plaît... pour les étudiants sérieux et déterminés uniquement

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Dans ce chapitre nous allons connaitre ce qu'une activité en Android.
Ce que nous allons apprendre :

Affichage d'une interface graphique (Layout) à partir d'une Activity


Le cycle de vie d'une activité
Créer un comportement sur une vue qui existe dans le layout
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Dans cette partie on va découvrir l'environnement de développement officiel pour le
développement des applications Android.

Ce que nous allons découvrir :

Historique d'Android Studio


Installation de l'environnement
Création de premier projet
La structure d'un projet sous Android Studio
Le SDK (Software Development Kit) d'Android
La création d'une machine virtuelle Android (émulateur) pour tester nos codes.
Il faut débuter par lire le contenu de document pdf avant de répondre aux QCM.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Une introduction sur le développent des application Android.

Ce que nous allons savoir :

Android c'est quoi?


Historique de l'OS
Qui contribue au développement de cet OS?
L'architecture de l'OS
Les différentes version d'Android (dans la vidéo). La vidéo ne montre pas les deux
dernières versions : Android Pie ( 2018) et Android 10 (2019)
Il faut débuter par lire le contenu de document pdf avant de répondre aux QCM.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
ZIAD ABDULKAREM
‫ م‬٧:٥٩ ‫ الساعة‬،‫ مارس‬١٧ ·
‫محرك كهربائي سنجل فاز‬
‫محرك ماكينة خياطة صيني‬
‫ مجرى‬24 ‫ عدد المجاري‬.
‫ سم‬6 ‫طول االستيتور‬
‫ سم‬7.5 ‫ قطر االىستيتور‬،
‫دقيقة‬/‫ دورة‬2800 ‫عدد اللفات‬
‫ مكثف‬C = 8 µf – 450 ‫فولت‬
)‫ملفات الحركة التشغيل (خطوة اللف مع عدد اللفات‬
1 ‫ لفة‬34 = 6 ‫ــــــــــ‬
1 ‫ لفة‬54 = 8 ‫ــــــــــ‬
1 ‫ لفة‬54 = 10 ‫ــــــــــ‬
1 ‫ لفة‬54 = 12 ‫ــــــــــ‬
‫ دوزيم‬8.5 ‫قطر السلك‬
)‫ملفات البدءالتقويم (خطوة اللف مع عدد اللفات‬
1 ‫ لفة‬66 = 8 ‫ــــــــــ‬
1 ‫ لفة‬76 = 10 ‫ــــــــــ‬
1 ‫ لفة‬86 = 12 ‫ــــــــــ‬
‫ دوزيم‬5 ‫قطر السلك‬
‫ كجم‬1 ‫وزن السلك‬
‫لف وكالة‬
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
mise sur les formations pour vous aider à monter en puissance !
Vous êtes électricien, installateur, ingénieur, prescripteur ou architecte ?
Saisissez l’opportunité de développer vos compétences en vous inscrivant à l’une de
nos formations en présentiel.
Ne ratez pas ,
c’est par ici 👉com2.kahrabacenter@gmail.com
Programme de formation :
- Découverte de l'électricité
- Conception d'une solution pour bâtiment
- Présentation de la solution Domotique
- Installation d'un portier en habitat collectif et individuel
- Installation électrique et puissance
- Maitrise du Logiciel XLPro³ Tableaux 6300
- Solutions pour infrastructure de câblage VDI
- Solution Hospitalière Legrand ( Appel infirmier)
- Solution pour Hôtels

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Programme : ‫محاور الدورة‬
1. Rappels d’électricité et des notions de base
2. Gisement Solaire
3. Conversion solaire photovoltaïque
4. Les différents Systèmes photovoltaïques et les moyenne de protection
5. Modélisation de systèmes photovoltaïques
6. Dimensionnent de systèmes photovoltaïques
7. introduction au logiciel PVsyst
8. Installation, entretient et maintenance de systèmes photovoltaïques
9. Pratique d’installation photovoltaïque
10. Exercices pratiques et théoriques pour les candidats
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
stallations Et Maintenance Des Systèmes Solaire "Photovoltaïques")
🙏Installation et maintenance des panneaux solaires
🙏‫التركيب وصيانة منظومة االلواح الشمسية‬
🙏Pompage solaires
🙏‫الضخ بالطاقة الشمسية‬
🙏Chauffe-eau solaire
🙏 ‫السخان المائي بالطاقة الشمسية‬
🙏 etude et dimensenment

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
DOMAINE 💢
📌 Enrichissez vos compétences et connaissances avec notre formation certifiante en
Mécanique Diagnostic Electronique automobile + Formation en réparation et
programmation des calculateurs.
📌 un programme riche et professionnel sur les nouvelles technologies des voitures
pour bac+ et les personnes qui ont une expérience dans le domaine.
📌 Choisissez aujourd'hui de commencer à construire un avenir certain dans l'un
des domaines le plus rentable du monde 💯
⭕️ Les modules ⭕️
*Motorisation Essence ,diesel ,hybride et électrique
*Gestion Moteur essence
*Gestion Moteur diesel
*Injection électronique essence
*Injection électronique diesel
*Electricité Automobile
*Diagnostic Moteur et Electronique
*Climatisation automobile
*Fonctionnement d'un moteur essence et diesel
*Circuits Distribution, Refroidissement, Lubrification et *Transmission
*Carburation et Injection électronique
*Allumage et Pré-chauffage
*Diagnostic des pannes
*Moteurs hybrides et électriques
*Etude du Circuit électrique, Câbles, Fusibles et Relais
*Batterie, Circuits Charge et Démarrage
*Le système d'allumage; Classique, Electronique et Jumo-statique
*Symboles et Schémas électriques
*Multiplexage et Protocoles CAN et VAN
*La Carburation
*Injection Electronique Monpoint, Etude de cas
*Injection Electronique Multipoint, Etude de cas
*Injection Electronique Directe GDI, Etude de cas
*Dépollution par Sonde Lamda, Canister et Catalyseur
*Boite automatique
*Initialisation en électronique embarqué CPU EEPROM microcontrôleur
*Changement et soudure les composants électroniques cms (transistor, Régulateur,
condensateur…)
*Détecter et réparer les pannes d'injecteur et allumage dans le calculateur
*Programmation calculateur immo off supprimer anti démarrage, virgination
*Extraction code pin
*Suppression filtre à particule FAP (DPF)
*L'annulation ou la suppression d'EGR-ADblue
*Programmation et réparation BSI immo box UCH
*Comment Lire et Programmer les calculateurs en mode OBD2 (kess-ktag- F GTEC –câble
MPPS)
Pour plus de renseignement veuillez nous envoyer un message ou nous contacter sur :
📞22643101 📞 73229229📞
📍 Sousse Beb jdid ( en face du port )
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
‫ سالم وعليكم الڨولوت نوعية جيدة جميع المقايس‬avis et adhésif ‫قائمة األسعار في الخاص مرحبا ً بكم وتوصيل لجميع‬
‫الواليات بسعر المصنع البيع بالجملة فقط‬
0672651366

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
🛑 ‫حساس ضغط زيت المحرك‬
Engine Oil Pressure Sensor (‫) صباب الزيت‬
‫تنتج المكونات الداخلية لمحرك السيارة الكثير من الحرارة واالحتكاك وتحتاج تزييتا ثابتا لمنع تلفها ويعمل هذا الحساس على مراقبة‬
‫هذا الضغط الداخلي وإرسال إشارة إلى لوحة العدادات لتنبيهك على الفور عند حدوث مشكله إليقاف المحرك والكشف عليه قبل أن‬
‫تصبح االعطال أكثر تكلفة‬.
⚫ ‫ماهو مبدأ حساس ضغط الزيت ؟؟‬
‫موقع الحساس يختلف من سيارة الى اخرى ولكن عادة يكون موقعه قرب مصفي الزيت او متصل بكتلة اسطوانات المحرك او‬
‫متصل برأس المحرك‬
‫هو حساس غشائي يتحسس ضغط الزيت ضمن المحرك وبحيث يقوم بوصل التيار الكهربائي لضوء الزيت في حال انخفض ضغط‬
‫الزيت ضمن المحرك وبالتالي يضيئ ضوء الزيت في لوحة العدادات‬
⚠️⚠️
‫في السيارات القديمة فان حساس ضغط الزيت يعتبر كمرسل لالشارة الى مصباح الزيت في الطبلون ويكون الحساس ذو سلك واحد‬
.
‫ حيث يرسل اشارة الى مصباح الزيت وكذلك مؤشر ضغط الزيت‬, ‫اما في السيارات الحديثة فقد تجد ان الحساس متعدد االطراف‬
‫ { يبين درجة ضغط الزيت بوحدة‬psi } .
‫ وعند حصول انخفاض في قيمة ضغط الزيت الى‬, ‫هذه االشارة او المعطيات تصل ايضا الى وحدة السيطرة في كمبيوتر السيارة‬
‫ مستويات خطيرة فان الكمبيوتر سوف يعطي أوامر اطفاء للمحرك لغرض حمايته من التلف‬.
⚫ ‫كيف ينخفض ضغط الزيت ؟؟‬
‫‪ :‬انخفاض مستوى زيت المحرك في كرتير الزيت ‪1-‬‬
‫وهذا ناتج عن تسريب للزيت من عدة اماكن في المحرك وتشمل ‪ -‬وجه كرتير الزيت ‪ -‬وجه غطاء رأس المحرك ‪ -‬فتحة مقياس‬
‫الزيت ‪ -‬غطاء فتحة مليء المحرك بالزيت ‪ -‬خلل في كازكيت رأس المحرك ( نادرا ) ‪ -‬صرة كرتير الزيت ‪ -‬مصفي الزيت ‪-‬‬
‫وتراكم ضغط ابخرة الوقود داخل كرتير ‪ PCV‬مشاكل ميكانيكية تؤدي الى حرق الزيت واستهالكه ‪ -‬نضوح للزيت بسبب عطل صمام‬
‫‪ .‬الزيت‬
‫‪ :‬خلل في حساس ضغط الزيت ‪2-‬‬
‫من الوارد جدا ان تكون قراءة مؤشر ضغط الزيت منخفضة رغم عدم وجود خلل حقيقي في ضغط الزيت ‪ ,‬حيث ان عطل‬
‫‪ .‬الحساس سوف يؤدي الى قراءة منخفضة جدا تشبه التخريف ويقابلها تسجيل كود عطل معين ومناسب لهذه الحالة‬
‫خلل في الدائرة الكهربائية للحساس ‪3-‬‬
‫‪ .‬حصول قصور في عمل الحساس نتيجة لخدمته الطويلة األمد ‪4-‬‬
‫حصول قصور في عمل مضخة الزيت (طرمبة الزيت ) ينتج عنه ضعف في ضغط الزيت ‪ ,‬او حصول انسداد في مصفي ‪5-‬‬
‫الزيت المتصل بالمضخة‬
‫‪ .‬رداءة نوعية الزيت وعدم مطابقته لمواصفات المحرك من ناحية درجة اللزوجة واستخدام زيت محرك من مناشيء رديئة ‪6-‬‬
‫‪ .‬وجود خلل ميكانيكي داخل المحرك ‪ ,‬مثل سبائك عمود الكرنك او عمود الكام شفت وملحقاته ‪7-‬‬
‫خلل في صمام تصريف الضغط الزائد للزيت او بقاء الصمام عالق على وضع الفتح الدائم وبذلك ال يتحقق ضغط زيت تراكمي ‪8-‬‬
‫‪.‬‬
‫ماهي اعراض عطل حساس ضغط الزيت ؟ ️⚠🛑‬
‫عطل على الفصل اي اليعود يوصل الكهرباء لضوء التحذير رغم وجود مشكلة لذلك يجب التأكد دائما من اضاءة الضوء ضمن ‪1 :‬‬
‫التابلوه عند فتح الكونتاك ويطفأ بمجرد تشغيل المحرك‬
‫يعطل بشكل جزئي بحيث يبدأ الضوء بالعمل والتوقف بشكل عشوائي ‪2 :‬‬
‫عطل على الوصل بحيث يقوم يإضاءة ضوء الزيت بشكل دائم رغم ان زيت السيارة نظامي والمشكلة فيه نهائيا ‪3 :‬‬
‫مالحظة ‪ :‬ضوء الزيت عموما لونه احمر وهو ضوء تحذير يوجب توقف السيارة الفوري واطفاء المحرك ‪....‬ولكن في بعض ️⚠️⚠‬
‫السيارات الحديثة بعض االحيان نقص غير خطير بالزيت لذلك تم اضافة ضوء زيت بلون اصفر باالضافة للون االحمر لينبه السائق‬
‫الى وجود مشكلة ولكن غير خطيرة في دارة التزييت لديه ولكن ال تستوجب الوقوف الفوري وفى بعض السيارات نفس الضوء يضيء‬
‫‪.‬باللون االصفر ويتحول إلى أحمر فى حالة الخطورة‬
‫تطبيق_الحرفيين‪#‬‬
‫حساس_ضغط_الزيت‪#‬‬
‫اعرف_سيارتك‪#‬‬

‫‪AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA‬‬
‫👌😉 نصيحة تانى الزم الزم تاخد بالك منها ف تأسيس كهرباء اى شقة ‪20‬‬
‫اهم حاجه تكون عارف هتفرش الشقة ازاى ﴾ ‪﴿ 1‬‬
‫الزم الكهربائي يأخذ شيرب للشقه بميزان خرطوم الشيرب او ميزان الليزر عشان يوحد ارتفاع كل علب ومخارج الكهربة ﴾ ‪﴿ 2‬‬
‫ف الشقة‬
‫حتى لو مش هتركب التكييفات ويفضل تكون المفاتيح بتاعتها نايمه مش واقفه ‪ area‬اعمل حساب خط تكييف فى كل ﴾ ‪﴿ 3‬‬
‫بسلك ‪4‬مم سويدى تمام اوى عليها ‪cm‬هتكون اشيك ع ارتفاع ‪120‬‬
‫اعمل حساب كشافات الطوارئ فى كل الشقة احسن ما تعمل بواط لتجميع اسالك التيار الخفيف بسلك ‪1.5‬مم ع ارتفاع ﴾ ‪﴿ 4‬‬
‫م السقف ولو ارتفاع الشقة اكتر م ‪3‬م يبقى ع ارتفاع ‪2.5‬م م التشطيب ‪cm‬تحت الجبس او ‪30cm 45‬‬
‫اعمل حساب كاميرا مراقبه امام باب الشقه على االقل ﴾ ‪﴿ 5‬‬
‫اطلب من الكهربائي سلك الدش يكون فى خرطوم لوحده والسلك واصل لحد الطبق بدون لحام لكل غرف لوحدها علشان ﴾ ‪﴿ 6‬‬
‫‪%‬االشاره تكون‪100‬‬
‫اعمل جرس من المطبخ لالنتريه لو حابب علشان محدش ينادى عليك وانت مع ضيوفك وعلبة مفتاح الجرس قدام الشقة ﴾ ‪﴿ 7‬‬
‫الزم يكون فيه خط ارضى بسلك ‪1.5‬مم او ‪2‬مم‬
‫اعمل حساب ديفاتير ومفتاح اربعة طرف فى غرف النوم للطرقه لو فيه او حساس حركة ف الطرقة ويكون ف علبة ﴾ ‪﴿ 8‬‬
‫الحساس خط ارضى‬
‫اعمل حساب الليد بين واحدات المطبخ والدرسنج ودواليب الغرف ﴾ ‪﴿ 9‬‬
‫خط لالناره بسلك ‪2‬مم وخط للبرايز بسلك ‪3‬مم وخط للتكييف بسلك ‪4‬مم وخط للغسالة وخط للسخان ‪ area‬اعمل لكل ﴾ ‪﴿ 10‬‬
‫وخط لل ميكرويف بسلك ‪4‬مم وباقي المطبخ من خطين الي ثالث خطوط بسلك ‪3‬مم و راجع االنارة سلك ‪1.5‬مم ومناولة البرايز‬
‫فما عدا المطبخ ‪ area 2mm‬لكل‬
‫بالش تركيب بواط لتجميع اسالك الدش والتليفون وسلك النت االفضل لوحه الخدمات من فينوس ولو اإلمكانية متسمحش ﴾ ‪﴿ 11‬‬
‫ممكن لوحه ‪١٢‬خط عاديه‬
‫وتجميعهم ف نفس لوحة الخدمات ‪ Sound system‬الكاميرات و ‪ dvr‬متنساش تأسس ل ﴾ ‪﴿ 12‬‬
‫يكون فيها بريزة ومفتاح انارة المراية او ابليج فوق ‪cm‬متنساش يبقى فيه علبة جنب حوض الحمام ع ارتفاع ‪﴿ 13 ﴾ 120‬‬
‫الحوض وتشغيل الشفاط‬
‫﴾ ‪﴿ 14‬‬ ‫متناسش تعمل علبة لمفتاح السخان جنب علبة مفاتيح االنارة او تحتها غير علبة بريزة السخان او مخرج تغذية‬
‫السخان‬
‫جايبة خط م لوحة الخدمات حتى لو مش هتستخدمها دلوقتى وتطلع بيها فوق ‪ area‬متنساش تعمل علبة ف كل ﴾ ‪﴿ 15‬‬
‫والداتا والتلفون تكون مفصولة تماما عن علب وخطوط الكهربة ‪ sound system‬الجبس عشان ربط ال‬
‫االفضل تعمل علبتين للشاشة مش علبة واحد جنب بعض مش فوق بعض عشان ماتدخلش سلك الدش او الداتا ع علبة ﴾ ‪﴿ 16‬‬
‫‪cm‬الكهربة تبعد عن سنتر الشاشة ‪20‬‬
‫الزم تحدد ‪ area‬اعمل حساب السقف المعلق حتى لو مش هتعمله دلوقتى ولو هتعمل رسمة بالجبس ف نص ال ﴾ ‪﴿ 17‬‬
‫الشكل بأبعاده عشان يتعمل حسابة ف تغذية االنارة‬
‫واعمل حسابة ع مفتاح ‪cm‬ماتنساش تعمل حساب ماتور المياه بمفتاح نايم مش واقف ف المطبخ ع ارتفاح ‪﴿ 18 ﴾ 120‬‬
‫اوتوماتك لوحده ف اللوحة بسلك ‪2‬مم‬
‫بعد انتهاء تأسيس الكهرباء للمرحلة األولي صور الشغل كله قبل المحارة وهو لسه خراطيم عالحيطه علشان بعد كده لما ﴾ ‪﴿ 19‬‬
‫تعلق براويز اوهتخرم فالحيطه ألي سبب ماتخرمش فى اي خراطيم او اسالك في الحائط‬
‫اطلب من الكهربائي بعد ما يركب الخراطيم والسلك ينور الشقه كلها علشان الصنايعيه تعرف تشتغل ويركب بريزة أو ﴾ ‪﴿ 20‬‬
‫اثنين علشان اي صنيعى هيحتاجها في أي معدة‬
‫️⚠ مالحظات_مهمة‪#‬‬
‫‪cm‬الي ‪cm 120‬إرتفاع مفاتيح اإلنارة من ‪◀️ 115‬‬
‫‪cm‬الي ‪cm 40‬إرتفاع البرايز من ‪◀️ 30‬‬
‫‪cm‬الي ‪cm 70‬إرتفاع برايز الكومود ‪◀️ 55‬‬
‫‪cm‬إرتفاع برايز المطبخ ‪◀️ 120‬‬
‫‪cm‬الى ‪cm 70‬إرتفاع برايز كل من غسالة المالبس والبوتاجاز وفلتر المياه من ‪◀️ 50‬‬
‫‪cm‬إرتفاع الشفاط الهرمى ‪◀️ 170‬‬
‫‪cm‬ابليج حوض الحمام او المراية الليد وعلبة الشفاط وبريزه او مخرج السخان ‪◀️ 180‬‬
‫‪cm‬الشفاط ال بيركب ف الشباك مفتاحة ف العلبة ال جنب الحوض ع إرتفاع ‪◀️ 120‬‬
‫‪ _ electric‬الكهربائي‬
‫ملحوظة مهمة جدا كل االرتفاعات دي بعد السيراميك‬
‫استنونا ف نصايح التشطيب قريب وألى إستفسار تواصل واتس او فون ‪⭕ 01158737837‬‬
‫‪AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA‬‬
‫منشور رقم ‪2‬‬
‫‪....‬ازي تفحص محرك بيفصل اوفرلود‬
‫من اكتر المشاكل في المصانع هي فصل اي محرك اوفرلود‬
‫علشان تعرف توصل للحل بسرعه تعمل ايه؟؟؟‬
‫‪ ...‬طبعا كلنا عارفين اني المحرك علشان يشتغل الزم يكون الجهد الكهربي مزبوط‬
‫‪ ..‬طيب احنا عندنا ثالث حاجات‬
‫‪.‬منبع التغذيه‬
‫تشوف االول الجهد المتسجل علي المحرك كام وليكن ‪380‬‬
‫‪ ..‬وكمان طريقه التوصيل وليكن ستار‬
‫تدخل علي اللوحه من اول القاطع ثم االوفرلود ثم الكونتاكتور‪ ..‬تتأكد اني الكهرباء بتخرج من الكونتاكتور ‪ 3‬فازات مزبوطه ‪380‬‬
‫‪ ...‬فولت ‪ .‬وتتأكد بعد الكونتاكتور حتي الترامل اللي في اللوحه اللي بتوصل للمحرك ‪ ..‬هل عليها ‪ 380‬فولت وال ال‬
‫طيب كده انت تأكدت من الجهد مزبوط ‪ 380‬فولت بس لسه ما وصلتش المحرك يعني جهد فقط ‪ ...‬طيب االمبير وضعه ايه‬
‫‪....‬‬
‫‪.‬هنا بقي توصل المحرك وتشغل وتقيس الجهد بردوه يمكن يضعف مع الحمل وبالتالي االمبير هيزيد ويعمل اوفرلود‬
‫لو الجهد ثابت واالمبير بيزيد يبقي تتأكد من نقاط التالمس للكونتاكتور وكمان نقاط تالمس القاطع واالفرولود يمكن يكون في تهريب‬
‫‪...‬من نقاط التالمس هو اللي مخلي االمبير يزيد‬
‫‪...‬طيب النقاط تمام ومفيش تهريب للنقاط التالمس نعمل ايه‬
‫تجيب بقي للمرحله التانيه وهي مهمه جدا‬
‫‪..‬االسالك‬
‫‪ ..‬تراجع االسالك من اول القاطع الي نهايه المحرك‬
‫‪ ..‬اإلسالك ممكن تكون سليمه بس مش متربطه كويس‬
‫‪....‬طيب لو متربطه كويس وكله تمام‬
‫‪ ..‬يبقي ممكن عزل السلك يكون فيه ضعف وبالتالي عند التحميل يحدث زياده لالمبير والبد من تغير السلك‬
‫‪ ...‬لو القيت الدنيا كلها تمام وفي فصل بردوه محيرك احتمال كبير جدا يكون السلك فيه مشكله عزل‬
‫طبعا الزم مساحه مقطع السلك تكون محسوبه كويس سوء امبير او مسافه الكابل ‪ ..‬علشان لو قطر صغير وغير مناسب هيعمل‬
‫‪..‬جهد مفقود عالي وبالتالي انخفاض جهد التغذيه وارتفاع االمبير وفصل االوفرلود‬
‫يا عم الحاج كل اللي فات تمام‬
‫‪ .‬تغذيه تمام ‪ ...‬سلك تمام ‪ ..‬بس بيفصل اوفرلود‬
‫‪ ..‬يبقي تدخل المرحله الثالثه المهمه جدا وهي المحرك نفس‬
‫اسمع صوت المحرك يمكن في صوت رمان بلي خربان‬
‫‪ .‬حاول افصل الحمل عن المحرك علشان تحدد المشكله في المحرك نفسه وال الحمل زايد‬
‫‪.‬المفروض لو فصلت الحمل واشتغل المحرك يقراء ثلث االمبير بدون حمل‬
‫‪..‬طيب لو محرك بدون حمل وقراء امبير زياده يبقي مشكله محرك اما بلي او ملفات محرك مش مزبوطه او عزل مش تمام‬
‫‪..‬ازي تفصل الحمل عن المحرك‬
‫‪.‬لو سير افصله‬
‫‪ .‬لو جنزير افصله‬
‫‪..‬طبعا في بعض التطبيقات بيكون الفصل صعب زي الجير بوكس‬
‫بعد الفصل هتحدد المشكله هي من المحرك او الحمل‬..
‫ لو من الحمل يبقي افحص الميكانيا كويس وخصوصا لو راكب علي جير بوكس يمكن يكون داخله زيت‬.
‫طيب المحرك سليم واالسالك سليمه والحمل عادي‬
‫ يبقي افحص االوفرلود نفسه وتأكد من انه مزبوط تنام علي االمبير المسجل علي بيانات المحرك‬..
‫لو الضبط كويس وبردوه بيفصل اوفرلود يبقي غير االفرلود‬
‫واخلص انت مش ساحر بقي هههههههه‬.
‫لو حمل‬

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Plomberie : (‫)السباكة‬
🔸 Installation des systèmes d’eau chaude, d’eau froide
🔸 Plomberie sanitaire, robinet,
🔸 La réparation des différentes pannes
🔸 Installation avec soudure, installation multicouche
🔸 Les technique de soudure (à l'arc , soudure galvanisé)
🟢🟢Chaud-froid. (‫)التبريد و التسخين‬
🔸Installation et dépannage chaudière
🔸 Installation et dépannage de frigo
🟢🟢Climatisation : (‫)المكيف‬
🔸 Installation et réparation des climatiseurs
🔸 Installation du gaz

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

LOGO! Soft Comfort V7


http://www.4shared.com/file/646m8xJ0/Logo.html
‫ روابط فيديوهات الكورس‬:
*****************
Video 1
http://www.youtube.com/watch?v=zjviS_z6TSo
Video 2
http://www.youtube.com/watch?v=eHrt-fQlGoc
Video 3
http://www.youtube.com/watch?v=jveRtVy6Qws
Video 4
http://www.youtube.com/watch?v=GF3RZbZonw8
Video 5
http://www.youtube.com/watch?v=CYGGpHG0LPs
Video 6
http://www.youtube.com/watch?v=I_NXKw1DlwM
Video 7
http://www.youtube.com/watch?v=nw1NB-5nO2A
Video 8
http://www.youtube.com/watch?v=tXcrXYuC-TA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
A
Global tech experts
** ‫أقوى كورس إلحتراف برمج‬
‫الميكروكنترولر‬
**
‫أسرع طريق الحتراف برمجة ال‬PIC ‫ باستخدم ال‬MICRO
Microcontroller Programming Course
******************************************
‫ مقدمة‬:
http://www.mediafire.com/?msyzxtjl941b591
=============================
‫الدرس األول‬
http://www.4shared.com/.../5e4e.../Ahmad_Samir_F%20ayed.html
‫الفيديو الخاص بالدرس األول بجودة عالية من هنا‬
http://www.4shared.com/file/85023029/f3b890cf/1_online.html
‫نفس الفيديو السابق لكن بدقة أقل‬
http://www.4shared.com/file/85025391/39ba20b3/_1_online.html
‫تمارين على الدرس األول الختبار مستوى الفهم‬
http://www.4shared.com/file/85025391/39ba20b3/_1_online.html
================================
‫الدرس الثاني‬
http://www.4shared.com/.../3793529f/ahmad_samir___2.html
‫فيديو الدرس الثاني باإلضافة لملفات المحاكاة والكود‬
http://www.4shared.com/file/87603472/2512b48a/__online.html
‫تمارين على الدرس الثاني‬
http://www.mediafire.com/?r9fihuz3j682caz
================================
‫الدرس الثالث‬
http://www.4shared.com/file/88511588/a428c810/3_final.html
‫الفيديو الخاص بالدرس الثالث‬
http://www.4shared.com/.../7224d8f3/lesson3_part2.html
‫ملفات المحاكاة والكود‬
http://www.4shared.com/.../b12dd8cc/LESSON3_files.html
‫توضيح مهم‬
http://www.mediafire.com/?8p4yvxe8jx325wt
=================================
‫الدرس الرابع‬
http://www.mediafire.com/?p81hlbaa0wjdpls
=================================
‫الدرس الخامس‬
http://www.4shared.com/.../lesson5_ahmad_samir_fayed.html
‫ملفات المحاكاة والكود الخاصة بهذا الدرس‬
http://www.4shared.com/file/94007869/6b8cb6e/lesson5.html
‫تمارين على الدرس الخامس من المهم محاولة حلها الكتساب مهارات جيدة في البرمجة‬
http://www.mediafire.com/?m9j1fkhmyf9wu0s
=================================
‫الدرس السادس‬
http://www.4shared.com/.../1191.../67401626/_2__lesson6.html
=================================
‫ الدرس السابع‬:
‫درس رائع عن السماعات وكيفية توليد نغمات وأصوات رائعة‬
http://www.4shared.com/.../22e72098/ahmad_samir_speakrs.html
‫متعلقات وتطبيقات على الدرس السابع‬
http://www.qariya.com/vb/showpost.php?p=301862&postcount=100
‫لتحميل الملفات الخاصة بالتطبيقات من هنا‬
http://www.4shared.com/.../sound_experiments_AND_data.html
‫تمارين على الدرس السابع‬
http://www.4shared.com/file/127183664/f83fa507/___.html
‫بعض الروابط المفيدة لحل التمارين‬
--------------------------------------
‫ أوال فيما يخص الترانستور واستخدامه كسويتش هذا الرابط رائع جدا‬.
http://electronicsclub.info/transistorcircuits.htm
‫ثانيا فيما يخص تحويل الصوت من ديجيتال ألنالوج في هذا الرابط يعطي فكرة عن هذا الموضوع‬
http://www.romanblack.com/picsound.htm
‫ موضوع رائع‬: ‫ثالثا‬
http://www.qariya.com/vb/showthread.php?t=48180
===================================
‫الدرس الثامن‬
http://www.4shared.com/.../dde834e0/lesson8______.html
‫ ملفات المحاكاة‬+ ‫فيديو‬
http://www.4shared.com/.../99b00ac9/attention_function.html
‫تمارين على الدرس الثامن‬
http://www.mediafire.com/?2jsfajqfy7wilfo
‫===================================‬
‫الدرس التاسع (‪ 30‬صفحة وهو درس في غاية األهمية‬
‫‪http://www.4shared.com/file/218548678/20b8bbb4/lesson9.html‬‬
‫تطبيق مهم وتوضيح‬
‫‪http://www.mediafire.com/?gm4ggx6xxzyzonx‬‬
‫ملحق خاص بالدورة (ملحق البرامج)‬
‫‪ :‬هذه البرامج البد أن تكون لديك إلستكمال الدورة‬
‫لغة البرمجة التي نستخدمها ‪1- mikroC‬‬
‫برنامج المحاكاه ‪2-proteus‬‬
‫‪--------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫كما أخبرتكم فإن اللغة التي سنستخدمها هي لغة مايكروسي‬
‫وهذا روابط التحميل بالكراك و ملف به شرح الطريقة للتحميل أفضل الرابط األول ألنه إصدار أحدث ‪( .‬اختر اي رابط تناسبك)‬
‫من هنا (تورنت) اإلصدار ‪8.2‬‬
‫‪http://btjunkie.org/torrent/mikroEle...8686e879caeb94‬‬
‫اإلصدار ‪(direct link) 8‬أو من هنا‬
‫‪http://rapidshare.com/files/112899753/MiKroC_Crack.rar‬‬
‫‪-------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫تجد روابطه ‪ proteus‬البرنامج الخاص بالمحاكاه‬
‫هنا‬
‫‪http://rapidshare.com/files/71194578...2_SP2_Full.rar‬‬
‫أو (تورنت من هنا)‬
‫‪http://btjunkie.org/torrent/proteus-...cc55577d6d04bd‬‬
‫أو من(تورنت) هنا‬
‫‪http://btjunkie.org/torrent/Proteus-...417a6748204b95‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫وغيرها ‪ icprog‬و ‪ winpic‬البرامج المستخدمة للكتابة على البك كثيرة منها‬
‫‪ PICPgm‬انا استخدم هذا البرنامج وهو برنامج جيد اسمه‬
‫وهذا رابط التحميل‬
‫‪http://members.aon.at/electronics/pi...cpgm_v1015.zip‬‬
‫او يمكنكم زيارة الموقع وتجدوا به العديد من اإلصدارات‬
‫‪http://members.aon.at/electronics/pic/picpgm/‬‬
‫‪-----------‬‬

‫‪aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa‬‬

‫السالم عليكم ورحمة الله و بركاته ‪ ،‬أعتذر عن التأخير مرة أخرى لكن حاولت أن أجمع لكم في هذا المنشور خالصة عن‬
‫‪.‬مواضيع مهمة جــــــدا يحتاجها كل شخص يعمل أو يدرس مجال الكهرباء‬
‫✅ هذا المنشور سيكون مفيـــــد للجميع بإذن الله و سيضل بأعلى الصفحة ليسهل تفحصه كلما احتجته إن شاء الله‬
‫️⬇ إدا كنت جديد في الميدان وال تعرف من أين تبدأ أنصحك بمشاهدة هذه الفيديوهات ️⚠‬
‫‪ Utilisations du matériels électriques‬مدخل الى مجال الكهرباء و كيفية استعمال المعدات كهربائية 📌‬
‫‪https://www.youtube.com/playlist...‬‬
‫🙂 إدا كنت تبحت عن كيفية برمجة مغيرات السرعة فهذه الفيديوهات صنعت خصيصا لك ️⚠‬
‫تعلم برمجة مغيرات السرعة بأنواعها و كذلك السوفت ستارتر 📌‬
‫‪Paramétrage des variateurs de vitesses et des démarreurs progressifs‬‬
‫‪https://youtube.com/playlist...‬‬
‫إدا كنت متدرب في شركة لصناعة صناديق التحكم الكهربائية و تريد التعلم و أخد فكرة فتفضل أخي بالدخول الى الرابط أسفله ️⚠‬
‫️⬇‬
‫‪ / Câblages des armoires électriques‬مراحل صناعة صناديق التحكم الكهربائية 📌‬
‫‪https://www.youtube.com/playlist...‬‬
‫إدا أردت الحصول على تطبيقات وتتبيتها على هاتفك 📲 تنفعك أينما حللت أدخل الى هذا الرابط ️⚠‬
‫‪ Logiciels et applications pour les électriciens‬تحميل برامج مفيدة للكهربائيين 📌‬
‫‪https://youtube.com/playlist...‬‬
‫مواضيع أخرى 🌐‬
‫‪ / Types de démarrages des moteurs asynchrones‬مشاهدة انواع بدأ تشغيل المحركات الكهربائية 📌‬
‫‪https://www.youtube.com/playlist...‬‬
‫⚠⚠️⚠‬ ‫⚠⚠️⚠️ ️‬‫⚠⚠️⚠️ ️‬
‫⚠⚠️⚠️ ️‬
‫️ ️‬
‫️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇اشترك بالقناة و فعل زر الجرس 🔔 لتكون أول من يصله الجديد‬
‫‪https://www.youtube.com/electroautomatisation...‬‬
‫‪ :‬و للتواصل راسلنا عبر‬
‫البريد اإللكتروني📬‬
‫‪E-mail: indus.electrotechnique@gmail.com‬‬
‫صفحة الفيسبوك 👥‬
‫‪https://www.facebook.com/electroautomatisation‬‬
‫‪ Électro Automatisation‬مجموعة تابعة للصفحة على الفيسبوك خاصة بالمجال التقني 👥‬
‫‪https://www.facebook.com/groups/electroautomatisation‬‬
‫تابعونا على مدونتنا الخاصة بالمجال التقني 💻‬
‫‪www.electroautomatisation.com‬‬
‫‪AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA‬‬
‫شوية لينكات مهمة جدا ً لكل المبرمجين في ‪2022‬‬
‫أسباب تخليك تدخل عالم البرمجة ‪6‬‬
‫‪bit.ly/3FE7WQh‬‬
‫تعرف على مميزات وعيوب كل لغه من لغات البرمجة‬
‫‪bit.ly/3Kq56jG‬‬
‫تعرف على ‪ 15‬لغة برمجة تستطيع تعلمها مجانا و براتب خيالي‬
‫‪bit.ly/3pOUmnk‬‬
‫افضل المواقع للحصول على أكواد مفتوحة المصدر جاهزة‬
‫‪bit.ly/3sEdIO5‬‬
‫أفضل مواقع كورسات اونالين‬
‫‪bit.ly/3pvskNB‬‬
‫اضافات على جوجل كروم مهمه جدا للمبرمجين ‪6‬‬
‫‪bit.ly/3JrOBUr‬‬
‫!!ازاي تستغل الموبايل في تعلم البرمجه ؟‬
‫‪bit.ly/322PiD7‬‬
‫‪.‬منهج متكامل يعادل المحتوى األساسي لمنهج درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب‬
‫‪bit.ly/33uAlKb‬‬
‫اكبر مجموعة كتب فى مجال البرمجة وقواعد البيانات وتطور المواقع‬
‫‪bit.ly/3Jpf19r‬‬
‫افضل الكتب لشرح اشهر لغات البرمجه‬
‫‪bit.ly/3HjAUFf‬‬
‫أهم ‪ 10‬مواقع أجنبية للمبرمجين‬
‫‪bit.ly/3JtLQC8‬‬
‫افضل المواقع للحصول على أكواد مفتوحة المصدر جاهزة‬
‫‪bit.ly/3sEdIO5‬‬
‫افضل ‪ 10‬مواقع وتطبيقات لتعليم االطفال البرمجه من البدايه‬
‫‪bit.ly/3z1mJ4L‬‬
‫‪ Computer Science‬شركة جوجل نزلت تدريب للطالب لكل المستويات الدراسيه في مجال علوم الحاسب الـ‬
‫‪bit.ly/3ex4ICb‬‬
‫والبرمجة على مستوى العالم مقدم من جامعه هارفارد االمريكيه ‪ Computer Science‬اقوى كورس لل‬
‫‪bit.ly/3z9vSZ5‬‬
‫‪ Android & iOS‬وفي االخر دي موسوعه كورسات لبرمجه الويب وبرمجه التطبيقات‬
‫‪bit.ly/3qvqrQx‬‬
‫وهنا هتالقي كل الكورسات اللي بتدور عليها في مختلف المجاالت‬
‫‪https://t.me/edumefree2022‬‬

‫‪AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA‬‬
‫‪⛔kit CNC Complet pour machine 50/50/30‬‬
‫‪12x PATIN MGN9‬‬
‫‪2.6m x guide lineaire mgn9‬‬
‫‪3x ecrou SFU1204‬‬
‫‪1.3m x vis a bille 1204‬‬
‫‪3x boitier d'ecrou 1204‬‬
‫‪3x BK10‬‬
‫‪3x BF10‬‬
‫‪3x nema23 avec support‬‬
‫‪3x driver TB6560‬‬
‫‪1x mach3 USB‬‬
‫‪3x accouplement 6.35x8‬‬
‫‪1x Alimentation 12V/30A‬‬
‫‪✅Bienvenue dans notre boutique á boulevard farhat hached‬‬
‫‪✅Pour commander https://electronic-shop.biz/.../kit-cnc-complet-pour.../‬‬
‫‪🚚Livraison a domicile sur toute la tunisie‬‬
‫‪**N'hésitez pas de nous Contacter nous sur:‬‬
‫🖥‬‫‪️Mail: commercial@electronic-shop.biz‬‬
‫‪📞Tel: 93588000‬‬

‫‪AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA‬‬
‫اكثر الكورسات التي نالت اعجابكم في القناة؟‬
‫‪ plc‬كورسات‬
‫‪https://yt6.pics.ee/3wn3sn‬‬
‫كورسات كالسيك كنترول‬
‫‪https://yt6.pics.ee/3wfesk‬‬
‫‪ factory io‬كورس‬
‫‪https://yt6.pics.ee/42d6cr‬‬
‫كورس اوتوكاد الكهرباء‬
‫‪https://yt6.pics.ee/3x52d‬‬
‫‪AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA‬‬
‫‪AAAAAAAAA‬‬
‫دورة أساسيات اإللكترونيات‬

‫❓هل تريد اإلحتراف بااللكترونيات‬


‫‪.‬‬
‫تريد الدخول بقوة في عالم اإللكترونيات؟ 🔉 والتعرف على اللوحات االلكترونية والقطع اإللكترونية عليها؟ 🔈‬
‫واستخدامات جميع أجهزة وأدوات المختبر؟ 🔊 والتعامل مع أشهر القطع اإللكترونية والتعرف على خصائصها عمليا ً؟ 🎈 وليس 🔊‬
‫!!لديك الخبرة‬
‫‪.‬‬
‫😉 ال تقلق الحل معنا‪❓#‬‬
‫‪.‬‬
‫😍 انضم اآلن معنا في دورة لتعلم االلكترونيات التأسيسة خطوة بخطوة من الصفر‬
‫‪.‬‬
‫‪-------------------------------------------------------------------------‬‬
‫‪ :‬أهداف الدورة ️⬅‬
‫التعرف على ماهية علم اإللكترونيات وبداياته ✔‬
‫‪ ( Breadboard Multimeter - Function‬التعليم العملي بأحدث أجهزة القياس وأجهزة تعليم اإللكترونيات ✔‬
‫وغيرها )‪Generator - Power Supply‬‬
‫دراسة عملية مع التشريح العملي والتطبيق لجميع المكونات االلكتروينة ✔‬
‫تعلم أساسيات لحام وفك القطع اإللكترونية ✔‬
‫ودوائر التضخيم والتنعيم ‪ IC‬دراسة الدوائرالمتكاملة ✔‬
‫التعرف على برامج تصميم ومحاكاة الدوائر اإللكترونية المساعدة ✔‬
‫‪.‬‬
‫‪-------------------------------------------------------------------------‬‬
‫‪ :‬تفاصيل ومميزات الدورة ️⬅‬
‫‪.‬مدة الدورة ‪ 24‬ساعة تدريبة مكثفة ✔‬
‫‪.‬يحصل المنتسب على شهادة معتمدة ومصدقة من وزراة التربية والتعليم العالي ✔‬
‫‪.‬للتدريب والتطوير )‪ (TMD‬يحصل المنتسب على شهادة معتمدة من مركز تكنو ميديكال ✔‬
‫‪ .‬مدربين ذوو كفاءة عالية وحاصلين على أعلى الشهادات ✔‬
‫‪.‬‬
‫‪-------------------------------------------------------------------------‬‬
‫‪ .‬الفئة المستهدفة ‪ /‬لجميع المهتمين وطلبة الجامعات والخرجين ولمن يرغب بالتسجيل ✅‬
‫‪.‬‬
‫♂ً‬
‫أوال‬
‫♂ احجز مقعدك العدد محدود واالولوية لمن يسجل ‍ ‍‬ ‫ـ‍ ‍‬ ‫سارعاآلن‍ـ♂ـ‍‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪-------------------------------------------------------------------------‬‬
‫‪ :‬للتسجيل 🚩‬
‫‪ Electro Home:‬من خالل رسائل صفحة فيس بوك️✔‬
‫‪https://www.facebook.com/HaydarElAmeerSH‬‬
‫‪ Electro Home:‬من خالل رسائل صفحة انستقرام️✔‬
‫‪https://www.instagram.com/electro._.home/‬‬
‫‪:‬من خالل واتس اب وجوال رقم التواصل‬
‫"المهندس حيدر الشوا" ‪📱Electro Home: +970 599 147 572‬‬
‫‪achrefrebhi1@gmail.com Changer de compte‬‬

‫‪*Obligatoire‬‬
‫‪AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA‬‬
‫💁️♥ لو نفسك تعمل تغيير بجد في حياتك‪ ،‬حاول تركز على نفسك مبدئيا لمده ثالث شهور بس‬
‫😉 تقدر تتابع فيهم الكنووز دى‬
‫‪ ٤٠٠٠‬جيجا كورسات تعليميه في ‪ ٢٣٠‬مجال مجمعه مجانا✅‬
‫‪https://bit.ly/3CFuyPL‬‬
‫تحميل ‪ ٨‬جيجا لتعلم اللغه االلمانيه✅‬
‫‪https://bit.ly/3MyVEfK‬‬
‫تحميل ‪ ٥٠٠‬قالب مجاني احترافي في البوربوينت✅‬
‫‪https://bit.ly/3HWa0n5‬‬
‫تجميعه رائعه للكتب الخارجيه والتدريبات من وزاره التربيه والتعليم لكل الطلبه في كل المراحل الدرسيه✅‬
‫‪https://bit.ly/3pLDZYj‬‬
‫افضل ‪ ٤‬مواقع علي االنترنت انت ال تستخدمها✅‬
‫‪https://bit.ly/3Ko6oeU‬‬
‫مجهود ‪ ٦‬سنوات في كليه الطب لكل األطباء كنز رهيب✅‬
‫‪https://bit.ly/364s011‬‬
‫اكبر مكتبه تعليميه وكورسات تصل ل ‪ ١٠٠٠‬جيجا بايت بين ايديكم✅‬
‫‪https://bit.ly/3sV5X6c‬‬
‫مهارات سلوكيه وتحسين مهارة القراءه السريعه و االستماع✅‬
‫‪https://bit.ly/3Cvflka‬‬
‫عالم البيتكوين الغريب ما هو وما هي أسراره‬
‫‪https://bit.ly/3MDMajh‬‬
‫دورة مجانيه من جوجل بالعربيه في اساسيات التسويق الرقمي بشهاده معتمده‬
‫‪https://bit.ly/3tKKhbQ‬‬
‫التفسير الشامل للقران الكريم كامال مجانا‬
‫‪https://bit.ly/3HRsfd7‬‬
‫انتباه يا ساده أنها المكتبه األضخم علي جوجل درايف‬
‫‪https://bit.ly/35WILLH‬‬
‫! كورس هيفهمك تليفونك وأزاي تصلح اي عطل فيه بنفسك‬
‫‪https://bit.ly/3Kwk6wi‬‬
‫‪ ٦‬حاجات مميزه عن الويندوز انت مش بتستخدمها‬
‫‪https://bit.ly/3vReUiA‬‬
‫اسرار ال تعرفها عن الجيميل وأزاي تحافظ علي سرية بياناتك‬
‫‪https://bit.ly/3hRjmWt‬‬
‫افضل المواقع لتعلم اللغه االنجليزيه في العالم‬
‫‪https://bit.ly/3MAso8A‬‬
‫درايفر بوستر لتحميل اي تعريف لجهاز الكمبيوتر الخاص بك بضغطه واحده‬
‫‪https://bit.ly/35IlA8a‬‬
‫بياناتك بتتسرق وانت مش عارف ‪ ٥‬خطوات لتأمين حسابك علي الجيميل‬
‫‪https://bit.ly/3HTNfA8‬‬
‫ازاي تبرمج برنامج من موبايلك علي جوجل بالي‬
‫‪https://bit.ly/3vRB9VD‬‬
‫كنز القران الكريم بصوت كل القراء مجانا‬
‫‪https://bit.ly/3CrktWk‬‬
‫اختبارت لتحديد مستواك في اللغة االنجليزية‬
‫‪https://bit.ly/3sU94ev‬‬
‫جهازك تقيل لما بيشتغل ؟ وفرنالك الكنز ده لتسريع الويندوز‬
‫‪https://bit.ly/3pOxqEB‬‬
‫االجابه علي أصعب ‪ ٧‬أسئلة في اي مقابله شخصيه‬
‫‪https://bit.ly/3HTbvSH‬‬
‫اهم وظيفه حاليا في العالم هي البرمجه تعالي نفهمها ببساطه‬
‫‪https://bit.ly/3Ko7JlW‬‬
‫حدث تاريخي تعليمي من جوجل اشترك فيه دلوقتي‬
‫‪https://bit.ly/3hRWAxD‬‬
‫اكتر ‪ ٧‬وظائف مطلوبه حاليا علي لينكد ان‬
‫‪https://bit.ly/3MLbXX4‬‬
‫تحميل أقوي سلسله تعليميه من جامعه كامبريدج لتعلم اللغه االنجليزيه‬
‫‪https://bit.ly/3tK50wH‬‬
‫! اتحكم في كل أجهزتك في البيت من موبايلك‬
‫‪https://bit.ly/3tCgT7M‬‬
‫‪ iq‬االجابه علي أصعب اسئله االي كيو‬
‫‪https://bit.ly/3Cvj8xU‬‬
‫زهقت من اعالنات اليوتيوب المفاجاه الرهيبه اتفرج عليه من هنا بدون اعالنات‬
‫‪https://bit.ly/3sTImT8‬‬
‫افضل المواقع للطلبه ومنشئي األبحاث والبرمجة‬
‫‪https://bit.ly/3sUs3FT‬‬
‫مجانا ‪ English for you‬تحميل سلسله‬
‫‪https://bit.ly/3MM9oUL‬‬
‫تحميل ‪ ١٣٠٠‬جيجا كورسات مجانيه متنوعه مجانا‬
‫‪https://bit.ly/3KkKUQi‬‬
‫طلبه كليه االسنان والخريجين دي خالصه تعب الدكاتره ‪ ٤٠‬جيجا بين ايديكم‬
‫‪https://bit.ly/3HPQRCZ‬‬
‫افضل تطبيق مجاني للتعديل علي الصور‬
‫‪https://bit.ly/3pREYXg‬‬
‫افضل برنامج لنقل الملفات بين االجهزه بسرعه فائقه‬
‫‪https://bit.ly/3HUeYRg‬‬
‫افضل ‪ ٨‬تطبيقات لتعلم البرمجه وفهمها‬
‫‪https://bit.ly/3Kxzed9‬‬
‫كتب امازون ! ماليين الكتب بين ايديك هنا‬
‫‪https://bit.ly/3vPUiHy‬‬
‫! تطبيق خرافي بيحل اي مسئله رياضيه‬
‫‪https://bit.ly/3CppL4w‬‬
‫!! تحميل كل برامج ادوبي بالتفعيل‬
‫‪https://bit.ly/364Fvy0‬‬
‫ازاي تحمي نفسك من االبتزاز والمضايقات علي االنترنت‬
‫‪https://bit.ly/35Da7qy‬‬
‫ازاي تحسن لغتك بدون مجهود‬
‫‪https://bit.ly/362djfd‬‬
‫ازاي تحذف حسابك علي اي منصه بشكل نهائي ومعرفة السر والسبب‬
‫‪https://bit.ly/3IZGr56‬‬
‫وأسئلة الذكاء ‪ iq ١‬حل أصعب أسئلة االي كيو‬
‫‪https://bit.ly/3MwNbtw‬‬
‫‪ iq‬حل األسئلة اللفظيه في االي كيو‬
‫‪https://bit.ly/3MCaHFk‬‬
‫االجابات النموذجيه الصعب اسئله االي كيو اللفظيه‬
‫‪https://bit.ly/3sSn9t0‬‬
‫ازاي تعدي من اختبارت الذكاء واهم االسئله واالجابات‬
‫‪https://bit.ly/3hPa8tZ‬‬
‫‪ iq‬تجربة كل من اجتازوا مقابالت اسئله الذكاء‬
‫‪https://bit.ly/3tGfa1o‬‬
‫‪ iq‬االجابه علي اخطر ‪ ٤‬اسئله في االي كيو‬
‫‪https://bit.ly/37gwpPe‬‬
‫‪ iq‬الجزء األهم من حل اسئلة االي كيو‬
‫‪https://bit.ly/3Cvjl4a‬‬
‫في االنترفيو ‪ Iq‬إجابة أسئلة الساعه أصعب اسئله الذكاء و االي كيو‬
‫‪https://bit.ly/3vQ734V‬‬
‫‪ iq‬دليلك لتخطي اي اسئله‬
‫‪https://bit.ly/3sQzE8h‬‬
‫تدريب عملي علي حل أصعب اسئله المقابالت‬
‫‪https://bit.ly/35LtUnv‬‬
‫هامه مرجع لكل من يريد فهم االي كيو ‪ verbal‬أسئلة‬
‫‪https://bit.ly/35Gj3va‬‬
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Traqueur solaire Arduino (5 / 5 étapes)
Étape 5: Le Code
vous pouvez télécharger le code vers le bas de cette page
/ * Ce code est écrit par geobruce
Pour plus d’informations consulter mon site http://xprobe.net
*/
#include < Servo.h > / / include bibliothèque Servo

Servo horizontaux ; servo horizontaux


int servoh = 90 ; support de servo horizontaux

Servo vertical ; servo vertical


int г = 90 ; stand vertical servo

Connexions des broches LDR


nom = analogpin ;
int ldrlt = 0 ; Haut LDR à gauche
int ldrrt = 1 ; LDR rigt Albums
int ldrld = 2 ; LDR bas gauche
int ldrrd = 3 ; LDR baisse rigt

void setup()
{
Serial.Begin(9600) ;
connexions de servo
Name.attacht(pin) ;
horizontal.Attach(9) ;
vertical.Attach(10) ;
}

void loop()
{
lt int = analogRead(ldrlt) ; en haut à gauche
int rt = analogRead(ldrrt) ; en haut à droite
int ld = analogRead(ldrld) ; bas gauche
rd int = analogRead(ldrrd) ; vers le bas rigt

dtime int = analogRead 4/20 ; lire les potentiomètres


int tol = analogRead 5/4 ;

avt int = (lt + rt) / 2 ; haut de la valeur moyenne


avd int = (ld + rd) / 2 ; valeur moyenne vers le bas
avl int = (lt + ld) / 2 ; valeur moyenne gauche
avr int = (rt + rd) / 2 ; valeur moyenne droite

int dvert = avt - avd ; vérifier la diffirence de haut en bas


int dhoriz = avl - avr; / / vérifier la diffirence og gauche et rigt

Si (-1 * tol > dvert || dvert > tol) / / vérification si la diffirence est dans la
tolérance d’autre changement angle vertical
{
Si (avt > avd)
{
г = ++ г ;
Si (г > 180)
{
г = 180 ;
}
}
ElseIf (avt < avd)
{
г =--г ;
Si (г < 0)
{
г = 0 ;
}
}
vertical.Write(servov) ;
}

Si (-1 * tol > dhoriz || dhoriz > tol) / / vérifier si la diffirence est dans la
tolérance d’autre changement d’angle horizontal
{
Si (avl > avr)
{
servoh =--servoh ;
Si (servoh < 0)
{
servoh = 0 ;
}
}
ElseIf (avl < avr)
{
servoh = ++ servoh ;
Si (servoh > 180)
{
servoh = 180 ;
}
}
ElseIf (avl == avr)
{
rien
}
horizontal.Write(servoh) ;
}
Delay(dtime) ;
}
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Arduino Code For Automatic Water Despenser Machine
code-
//WATER DISPENSER
#define trigger 5
#define echo 4
#define Relay 6
float time=0,distance=0;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
pinMode(trigger,OUTPUT);
pinMode(echo,INPUT);
pinMode(Relay,OUTPUT);
delay(2000);
}
void loop()
{
measure_distance();
if(distance<5)
{
digitalWrite(Relay,LOW);
}
else
{
digitalWrite(Relay,HIGH);
}
delay(500);
}
void measure_distance()
{
digitalWrite(trigger,LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigger,HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigger,LOW);
delayMicroseconds(2);
time=pulseIn(echo,HIGH);
distance=time*200/20000;
}
Code Arduino pour machine automatique de déspenser d'eau
Code-
//DISPENSER D'EAU
#définir la gâchette 5
#définis Echo 4
#définir le relais 6
Temps de flottement = 0, distance = 0;
configuration vide()
{
En série. Début(9600);
Mode pin (déclencheur, SORTIE);
Mode pin (écho, INPUT);
Mode pin (relais, SORTIE);
retard (2000);
}
boucle vide()
{
Mesure_distance();
si(distance<5)
{
Écriture numérique (relay, LOW);
}
D'autre part
{
Écriture numérique (relais, ÉLEVÉ);
}
retard (500);
}
mesure du vide_distance()
{
digitalWrite (drigger, BAS);
Microsecondes de retard(2);
digitalWrite (drigger, ÉLEVÉ);
Microsecondes de retard (10);
digitalWrite (drigger, BAS);
Microsecondes de retard(2);
Temps = pulseIn (écho, ÉLEVÉ);
Distance = temps* 200/20000;
}

Vous aimerez peut-être aussi