Vous êtes sur la page 1sur 1

Trompeta 1 (Sib) Tabal i Saragüells Mario Roig Vila

pas masero
# 2 -œ -œ œ. œ. -œ -œ -̇
& 4 ∑ Œ œ- Œ œ-
œ . œ œ- œ- œ . œ œ-
f
10-17
# 8
Œ ‰ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ nœ œ. œ œ œ ‰ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ nœ ‰ œ. œ œ œ. œ
&
f
# œ œ. œ nœ ˙ ˙
‰ nœ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ
26 31-63

Œ œ œ
33
& œ. œ œ
# œ œ . . .
œ ˙ ‰ œ œ n œ œ œ œ. œ. œ. œ n œ œ . œ œ
67

& œ Œ œ œ Œ
œ. œ œ . .
ƒ
.
#
& œ. œ œ n œ œ. œ. œ. œ œ œ . œ œ. œ nœ ‰ nœ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ
˙ ˙
76

. . . n œ. ‰ œ . œ œ œ œ

# œ œ œ œ ˙ ˙ œ ˙
œ
85-112

œ ˙ Œ œ œ œ
28
& œ œ
ƒ
121
# ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ œœœ
& J œ
3

# œ. œ œ. œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ #œ. œ œ œ œ œ œœœ
œ. œ œ. œ œ. J
131

& J J
3

141
# œ. œ œ. œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ ˙ ∑ ‰ œ . œ œ œ . œ œJ ‰
& œ œ œ
© Copyright 2006 Mario Roig Vila. Albaida (València). Edició autoritzada per a tots els països a Omnes Bands, S.L. Aielo de Malferit (València - Espanya)

Vous aimerez peut-être aussi