Vous êtes sur la page 1sur 4

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/str ict.dtd"> <style> #user_field {background:#d8e1e5; } #user_field #header { background:url(http://img259.imageshack.us/img259/7691/251 98161.

png) no-repeat; padding-top:350px; width:100%; position:relative;} #user_field #foto { position: absolute; top: 90px; text-align:center; width: 70 0px;} #user_field #info { position:absolute; top:15px; left:20px; font-family:"Trebush et MS", Verdana; font-size:25px; color:#FFF;} #user_field #info a { color:#FFF; text-decoration:underline; } #user_field #main { width:1024px; margin:0 auto; font-family:Arial; } #user_field .box{ font-family:Arial; Font-size: 13px; background:#FFF; height:28 px; line-height:28px; } #user_field .title {color:#FFF; background:#2a3b43; padding:6px 25px 6px 25px; } #user_field #content { background:#FFF; padding:5px; margin-top:10px; font-siz e:14px; overflow:auto;} #user_field h2 { background:#2a3b43; margin:0px 0px 3px 0px; text-align:center; color:#FFF; paddi ng:7px 0px 7px 0px;} #user_field .leftBox { width:250px; border:1px solid #a2acb1; float:left; margi n:0 0 3px 0;} #user_field .leftBox p { padding:0px 3px 0px 3px; line-height:19px; } #user_field #contentMain { float:right; width:740px; margin:0 3px 0 3px; border:1px solid #a2acb1; } #user_field #left { width:250px; float:left; } #user_field .opis { padding:5px; } </style> <div> <div id="header"> <div id="foto"> <!-- tutaj przezroczyste logo --> </div> <div id="info">Mediserv International<span style="padding:0px 0px 0px 400px; fon t-size:15px; font-family:Verdana;"> <a href="http://www.mediserv.pl">O firmie</a> <a href="http://allegro.pl/show_user.php?uid=3535172">Komentarze</a> <a href="http://allegro.pl/email_to_user.php?uid=3535172">Wylij wiadomo</a> <a href="http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=3535172">Wicej aukcji</a> </span> </div>

<div id="main"> <!-<div class="box"> <span class="title"> Przed przystpieniem do aukcji przeczytaj nasz regulamin!</sp an> </div> --> <div id="content"> <div id="left"> <div class="leftBox"> <h2>Kontakt</h2> <p> <a href="http://www.mediserv.pl"><img src="http://www.mediserv.pl/allegro/medise rvlogo.jpg" border="0" width="240" height="44" align="middle"></a><br><br> <a href="http://www.resmed.com"><img src="http://www.mediserv.pl/allegro/resmed. JPG" border="0" width="80%" align="middle"></a><br/> <br> <b>Mediserv International<br/> ul. Leszno 34/36 <br/> 01-199 Warszawa </b></p><br> <p><b>Tel. </b>+48 (22) 632-7698, 862-7795<br> <b>Tel. </b>+48 692 495 196, 604 919 171 <br> <b>Fax. </b>+48 (22) 632-7392<br> <b>E-mail:</b> med@mediserv.pl</p><br> <b>Godziny pracy:</b><br> <b>Pon-Pt:</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8-17<br/> <b>Sob:</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10-14<br/ > </p>

</div> </div> <div id="contentMain"> <h2>BMC Medical Co., Ltd. RESmart APAP </h2> <div class="opis"> <p> <b><big>RESmart APAP - aparat auto automatyczny przeznaczony do terapii zespou ob turacyjnego bezdechu rdsennego u pacjentw o masie ciaa powyej 30 kg. </big></b><br><br> Urzdzenie wytwarza zmienne dodatnie cinienie powietrza, co pozwala na utrzymywanie otwartych grnych drg oddechowych. Model AutoSet dobiera i nastawia cinienie terape utyczne zgodnie z indywidualnymi potrzebami pacjenta, dla kadego oddechu, kadej no cy, co poprawia komfort, bada wiele skomplikowanych parametrw (bezdech obturacyjn y i centralny, spycenia oddychania, chrapanie, prawidowe oddychanie) i podwysza ods etek stosowania si do leczenia. W przypadku braku zaburze oddychania cinienie jest obniane poprawiajc komfort snu.<br><br> Cinienie terapeutyczne aplikowane jest za porednictwem maski oddechowej, ktra musi by wyposaona w zawr wydechowy, umoliwiajcy odprowadzanie wydychanego powietrza.<br><b

r>

<b>Funkcje:</b><br> - Funkcja powolnego narastania cinienia (RAMP) uatwiajca zasypianie (0 do 60 min.)< br> - Alarm dwikowy awarii zasilania - w przypadku zaniku zasilania w sieci, aparat ob udzi pacjenta, zapobiegajc oddychania w masce tym samym powietrzem<br> - Alarm duych przeciekw - sygnalizacja gdy rura powietrzna zostanie odczona od urzdze nie lub maska zsuna si z twarzy<br> - Funkcja Reslex uatwiajc oddychanie - obnianie cinienia przy wydechu o 1, 2 lub 3 mb ar (do wyboru - tylko w czasie RAMP lub przez ca noc), co oznacza, e np. jeli cinieni e przy wdechu bdzie 8 mbar, to przy wydechu bdzie 5 mbar...<br> - Automatyczny start - aparat wcza si automatycznie po zaoeniu maski i zrobieniu pene o wdechu i wydechu bez potrzeby naciskania przycisku Start/Stop<br> - System raportu ICode - posiada funkcj diagnostyczn i pami rejestrujc parametry prac przez 365 dni, a take szczegowe informacje z ostatniego dnia, co pozwala uzyska inf ormacje o efektywnoci terapii.<br> <br><br> <b><u>Specyfikacja</u></b><br><br> - Wymiary 220x194x112 mm lub 313x194x112 mm (z zamontowanym nawilaczem)<br> - Waga: 1.6 kg lub 2,4 kg (z zamontowanym nawilaczem)<br><br> <b>Warunki uywania, transportu oraz przechowywania:</b><br> - Temperatura: 5-30C przy uywaniu i -20-55C przy transporcie/przechowywaniu<br> - Wilgotno: 80% przy uywaniu i 93% przy transporcie/przechowywaniu<br><br> <b>Standardy:</b><br> IEC 60601-1 Oglne wymagania bezpieczestwa urzdze medycznych<br> IEC 60601-1-2 Kompatybilno magnetyczna<br> ISO 17510-1 Terapia oddechowa bezdechu sennego<br><br> - Tryb pracy: Cigy<br> - Pobr prdu: 11-240V AC, 50/60 Hz, 1.0A max<br><br> - Typ ochrony przeciw poraeniom prdem: Klasa II<br> - Stopie ochrony przeciw poraeniom prdem: Typ BFbr> - Stopie ochrony przeciw wodzie: IPX1, pionowo<br><br>

Zestaw zawiera:<br> - aparat<br> - nawilacz podgrzewany<br> - 2 m rur czc urzdzenie z mask<br> - mask nosow w rozmiarze L (duy)<br> - przewd zasilajcy<br> - filtr powietrza<br> - torb<br> - instrukcj obsugi w j. polskim<br> <br><br> Gwarancja: 24 miesice<br><br>

Zakres cinie: 4 20 mbar (w 0,5 mbar przedziaach)<br> Stabilno cinie: 4 20 mbar ( 1 mbar)<br><br> Kompensacja wysokoci nad poziom morza: Manualna, 0,1,2<br> Gono urzdzenia: <30 dB, przy cinieniu 10 mbar<br>

<br><br> Posiadamy podpisan umow z NFZ, co umoliwia rozliczanie wnioskw refundacyjnych - obnie nie ceny o 1470 z lub 2100 z (w zalenoci od posiadania czciowej lub penej refundacji br><br> </p><br> Wicej szczegowych informacji zawiera instrukcja obsugi oraz broszury producenta. <br ><br> <p> <a href="http://www.mediserv.pl/allegro/BMC_RESmart-nPAP.pdf">Instrukcja obsugi R ESmart BPAP</a><br> <a href="http://www.mediserv.pl/allegro/BMC_RESmart-Auto_catalogue.pdf">Katalog aparatu RESmart APAP</a><br> <img src="http://www.mediserv.pl/allegro/BMC_apap+h1.jpg"> <img src="http://www.mediserv.pl/allegro/BMC_apap+h2.jpg">

</p> </div> </div> <div style="clear: both;"></div> <center> <galeria> </center> </div> </div> </div>

</div>