Vous êtes sur la page 1sur 46

2

All rights reserved

Y 1857[zZgzZ
Teen Ilmi-o-Fikri interviews
By:Khushtar Noorani
First edition: 2009

z Z

Vz$
A kZ,
6

m 9 ] p o ni

o] j
Idara-e-Fikre Islami,Delhi
Distributed by:Maktaba Jaam-e-Noor
422 Matia Mahal,Jama Masjid,Delhi-6
Phone:011-23281418
email: ifikreislami@gmail.com

~/
cgzZ

sZg Z Z

D qw~ m,
z*
,ZQ c*
 CZfgzZ  ,Z i-zZ F,
{ c*
igx Y
&~ yZpD , Zz -zZ
Zg { Z'
,mX 6,b)
z ZL L ~
/cgzZ L Lb)0#
Z i-zZ ,Z
x gx Yi-zZV{gDZj Y 1857[zZ L gLzZ

:[ZzT qZS~i-zZZ
+Zi
Z V- ] yZ :
#
L Z i-zZ yZ
]t J
- * Sgg CZ
gzZg ck
,
iyxg0
Dg Dt
# IVEZ6,
yZgzZg { i @*
zF,
yxg#
Z

.
~h
e i-zZ6,]{g D w h Z yZ :
L Zuz
yZVz )~
Cx 0#
Z
HHx ZS]!*
kZ
)x J
-Z
# gzZ b)#
ZtYY H
~
n7s ZB]yZ CY 7q6,yZ Y Zg W[!*
gZ
Z L LgzZ ~
/cgzZ L L]zZ wzZ7 w kZ D
<
L IZ
) ) 7Z gzZ b K
M
F,
]ZgzZ o{gG6,
z
G
I
$
34hIZgzZ ~- g
K wgZ k0*
Vz GG
$u IZ sZ
))
yZhy|gzZnW'
,
. ~ zg ]!*
Z yZ @*

q}Z y
 Z
# D g J
- 9 xsZ ~ b)
~)}uz gzZ I mq
-Z ~ X) +C
z 6, Y 1857 [zZ L L
Y 1875[zZB kZ K q]!*
Z ( { Z
~ ekZD b & Zgzbzg: g @*
Zj +Z
+
D C_i-zZtgzWg !*
Xl~g
Y 2009J Zgp

nu] u] ] e

n
[zZ qq
-Z~ I gxY)x~ 2002B'
,
Z
!

gzZ ugzZq
-q
-Zs ]c*
Zzgzxg ~gz)Iz h ]
D c*
W6,xBZ~z6f 5ZjVz]
xZJ e Zzg I ~gza{g
iZ0
+Z W,
Z~V!z{z @*
YzykZ6,
$ZzgziZ0
e
+Z6
6,]B7gzZ
) S aTDn0*
s@LZ
gx Y ~D7~ }Wz8
-g6 7ZgzZ ~zS
# IA6,b)~)bzWu!*
t
" }v" ~]
VD 0yTkZi-zZB]!ZgzZ(BIgzZ
Z VzI g c*
tg
Z ]ZW,
Z! gzZ wu @*
kZ
!
7wt yZ D c*
gZ
:
L ~
C]z 5 ]c*
Zzg h L L
D)i]**
ZalgZYZ
# ~0*
}ID
IR'
,
Zj]:S4Z[|ZgzZ]gx Y
I zg ZZz
3 ~ Y ByTgzZ ]Z ~ zg Z
i-zZ6,gS~ ]yZ D {8 ],Z bg
]t
)
Z KZ[ZgzZ Ze gx Ye
$Zzg {!*
TBq=
gx YJ
-[ZD ~g YBti-zZ [ }g7 k'
,
 a i-zZZ !*
c*
Zg { Z'

,z D[!*
g ZZ
+Zi VZ

V gzZ ]c*
z 2Z sZ~ * ~g7P q9 &11
KZ t D 0 q c @ ] **
Dg (gzZ I
~ T V+Z D bz g Z
xt ~ Zc ]g @*
gzZd{s} "z6,c*
z
~
/c L LgzZ L Lq
- 4,
V gzZ xsZ
q
-Zg0
+Z LZ6,gigzZ ~p Z Vz {g HgzZ ? Hx|
/Z DZ8}uzq

-ZVz w~sc*
n
pg p
6,x **
VP zg [ Z H{zQ Z
I V +Z ~uzD 1| hzZ { ] ~
/c
xsZ~TW,
Zk
,
i]**
Dg ZgzZ} "z6,c*
z.#
yZ k\Z D g Y g Z
xq
-V gzZ
,
'
.6,gZJ
- ` Wz!*
Yg
/~q
-Zt
#I
(gzZ /Zz**
Z Izz~
CkZ D e:W
CV gzZ xsZ m ~
/cgzZ r
V gzZxsZ CtBkZpD 7s
gzZ/Zz**
ZI V ~ *w~_s
V p: {yzg0
+Z { c*
i yZ z g r(
!
] c*
h : Z{XB; VrgzZV(z IyZ
LZgzZ Z e t } (,q
-Z yxg ~
/c L LgzZ L L
Y q gJ
$
-0 St kZ yt Z Z
M%Z z \g- gzZ y*zy y 0*
y j
jZ VrZO D

~
/cgzZ

D 7
/cyC
L
L nYc*
x t *6,
R zgzZ
gzZ Z@ Ht
/Z Vz 6 kZ#
Zg Zz
` ZuZgzZ ~ '
,O%Z6, 6,x **
De
$g/

e
$g/ c*
:
K .x **
LZ Vg]" ~ VZ
gzZVggzZ H~g Y :#
w6,
~$Z ~g/H^ !*

D Hg ZZ6,
pg~O g @*
p

yZZ
+~0*
6,
V

$O h G Zz (Z ? ~
+
/c ? : yZgzZ

[ Z : Z {gaw0gzZ8{uzG

: Z
/c 6,x **
Y [ Z ZZ q
-Z t 1

sZ) yZ 6,x **
gzZ xsZ D ~g Y ~ V Z *

~gZ Zzg z gzZ sz Z xsZ D Y Z 7i Z VZzgg

VgzZ] ZZ} "z6,


"6,
R@~g] ZZ

]i YZ k
B LB
L V6,g]Z mgzgzZ Z

] ZZ {g |t1HgZZ b~'


,V gzZxsZ

-Z ( 8{VZ'
q
,
gzZ+
M ^)x|F,Wz D

[ Zp6,gZV * g x Z Z6,yZgzZ

` Z Z yZgzZ V Zx'
,
Yk
B tD7 { c*
i kZ z
D7c*
gx Y~

gzZ .x **
6 } (,q
-Z yZ gzZ c*
g66,g Z
$EZzgzZ ` Z ZgzZ ~ds ~
* 0 G
/c

J
- 6 } (, #
Zx|{g ~
/cgzZ

M~ Vz6,g Cc*
0#
Z c*
Zgz!*
t { } (,q
-Z

x Y L)
L x g !*
~ * Z
+Z`
z bg Izg Z~Y 2004B#a

q s zZ: Z 
rg m xsZ #
Z D

Zk
,
8,~R'
,~g7 T 
L L6,] ,300 g

g Le )J
-w2KZ)gf +
M
KZgzZ ~g Z Zzg gzZ

-Z VzA
q
$kx R'
,~}g SkZ D

xsZ 6,g]g @*
gzZ OzgB e
$Z ~ KZ Z

~ zg ]!*
ZyZ @*

HHx Z -z ZSgzZ -

s@LZ @*
xsZ ! ;zZuzD {

6~V5z#
Z {znZzt6,
0#
Z

D @*
g ZZ6,wZ]
.z k
B gzZ ZZ" g _
OZ aw

gzZug Z D
+b)LZ)g fgzZZ 6 k QDg
xsZ)g fgzZwZ]
.z k
B 6 k Q c*
Le WxsZ

6,g~ g ZzZa ~{~, zg VZt #


Z
-X !
:G
)fZ !*
c*
Zg {Z'

, gzZyjV gzZxsZz!*

kZq)Y D ;g Zgz?ft * ~g7V gzZ

**
r Zu |kZ[zlY7x ZZtDg Z

g ZgzZg!*
6,gZ
/ZZ (,q
-Z V ~Zui **
gzZ k

: Z
/c6,x **
 gzZ x +Z *
@Y {g 7

-zZ kZ D @*
Y {g7 **
ZkZ6,R zQ Y

kZ D 6 ~uz Z#
ZmyZsz^~VZzgg

)f {z LZ LZ Y fX6,] ZzB13~

#
Z 6,RZ @*
]gz s Z z h
+'
C

:sf
D Z
/ZyZ DszcgzZg Z

0: yz6,
giz ~~(z I kZyZ Z Z

10

Zg Z { Z'
,
uz!*
kI Z[**
( 1)

?N s
# z ~zgg
$ qZzyW
( 1) D V]
Bs
# zs
# Z~g
$uzyW
DVkI Z[*
*
! u !*
!*
w1 hq ~p vZ D
Hc*

6,V aD+
M
KZgzZ Zg W+s
vZ [ZNz`
Za+ @WZzh
ez b~ kZgzZ
HHn
N Y0*
kZZ
# YH
zZ tD c*
{z]+Z[g
~gza@WC
~0*
yZgzZpzk0*
[Z WgzZzuzwZkZgzZ
ZxZ 0E
! \WgzZ zmvZ -]|xsZ 9:% T D
Di~0*
:%ikZg0
+Z C
D`7yZgzVz
4z]
.Z6,
Z L L~ g
$ugzZyW
DVV
V{+Zz *
*
wy~g
$ugzZyW
akZ mk
B J
-VD c*
Wa
kZ {z Z wEZ ~ p k
B }
/Z D Z wEZ
Dx|ZkZ: x|Vq
-Z
E
!
a w c*
x W ~ I V *
*
a kZ D ~ { Zg ~$
+gzZ $
~ { Zg n4 **
4z]
.Z
 @*
K wEZ p ZvZa~ uh
+'
yW

zgzZn: 4Z ~ kZ/_
. ]zZ c*
c*
n CZ f gzZ Zp
Y s~7ZgzZavZs Y Z%
g {0
+
ikZ h
~t~
Cy
KZ D c*
IvZ
gzZy T n g {0
+
iVzuz n
gzZ h
ZgzZ $
Y70
+
iZ6,{gkZ
HH:tZ~<


/
%sZgy{+Zz**
( 2)
ysZ
) )ZT
$**
**
( 3)
g
$uIZ **
.I[ ; Z**
( 4)
gzg-xZg Zg
$ Z ~{
Z **
( 5)
~IZ
) )g~ Z ' **
( 6)

12

Vz!*
-ZkZgzZ **
!*
W(kZp 4'
,
igzi}i Vzuz
D 
**
C
!*
wy c*
6,
VzgzZV- !*
WVzuz qz**
YHs VyZ
qz s VyZ DD4'
,
i c*
}C
b
bZ D D >% c*
$
+gzZ (
yxg x ZZ z Z Z 

~ 4z]
. Zg wqZVgggzZ YzV
c*
Bt ZGYz w V qz s VyZ D

g Z D: ~ Zi W Za ~g Zz
)
Z ]xsZV V
qm m] o i^m m] ] ^`m L
L Z
n_] gvm ] ] `n]] _i afi ] ^m
gzZ ~7Z~ }g !*
+ ? VX :F,
( 8:Z )
vZ @*
,@: gzZ yZz u|ByZ H7z
'
D
rg
zV Zzs Z\vZ zg7\
yZg4z]
.6,
x **
~VZ( 2) D V]
?5J
-V\W6,
gc*
~zb

,Y: x ZZC
^
Vx
/
ug0
+Z * IVk I Z [ *
*
VbZ D $
C
Y e
$ kZ : gzZ YY c*
ZI
6,x **
xsZ
/Z D 79xg D#kZgzZ **
ZI^
,Y**
x ZZ
$E
kZ kZgzZ Y 1{ ^
,Y kZ0 G
sZ ;g YHx
Tgg0
+Z{],
Z sZ D c*
9{z YYH~}g !*


~ {],
Zx|zpWz {zVx
/
u V
W]U*
q z ]uZz ~ m,
g Vpz OgzZ [z [w%Z D 
E.'
x
/
ug0
+Z ! fc*
D YY 7wy W - E
kZ

11

UZ kZ ;g]!*
]gzk
,
/**

y
KZ tD Y7q rz
#+
M
KZgzZ pzg Z bOh**
LZx W0Z L Ly
KZ
Zzg9kZ)fVzc LZ xia<
q
-ZO
:c*
\vZOD}Za
D7uhh% c*
g Z
x HvZ&yYkZ {zL L(F,
)
( 68:yZ ) D 0*
ZwK{z} (ZgzZD **
i:gzZ
y((#
wyp kZgzZ yY y
KZ "
# wgpgzZ
:D
OgzZ *
*uBvZ { k
HZ (,
~ Vk
H} (,L L(F,
)
D 1^gzZ **
+ZzgzZ
ZgzZZzq
-Z~ zg g
$uzyW
DVI[; Z*
*
xsZ zmvZ -xZ wg D YY H7g Z T9
~ sZ<D qzq
-Z D c*
g Z
Ka zZ

h 3Z a
xsZ YzgzZ ~
/cZ
# (F,
xsZ ^`u ] e ] o ]i L
L ~g !*

g ZD ~e
$Z@
z wgzZ ~g ZG0*
sz Z q C c*
i z ] h
.zgkZ \vZ @*
c*
g Z
qzas Z
c*
_"
# Y m
CZx Z \vZaT gz {V IZ
6,{ ZC

zg xsZ w 5 Zg q
-g @*
z
V {z @*
Dn~Vx KZ~
/c=g fkZgzZy'

D VyZx Z=g fkZ akZ z
* ^
,Y**
6,z gzZ }i Vzuz =g f Z I W LZ n
gzZ *
*u5Z gzZ q Oz w V yZ D T e**

14

D 7~k
B
YY c*
:
KV-7Zs4z]
.~ DV*
*
yZ n
pg]gh
ez 8z Yc*
V f
ez~ k
B n
Z $
YVZ7g Zs yZgzZ CWt b ZwyIZ6,
X%
G
y7 Y
IZ q !0
+Z i g Fh1 a 'g}: wyI
Dvg"}uz ,ZgzZgzWVzgqgzZVz6@Zie{ {b (
Vc*
i V Yx9gzZ { k
H" g]"6,x **
DVI[; Z*
*
rg e

$gB ]%Z kZ ~ k
B yZyxsZ D sZ)
DYc*
:
KV-x <Yp
? ]i YZpxsZ6,
x **
H ( 4) D VWW ]
$WW
4
h
G
E
t D c*
gZ
^
,Y**
~ wqC
p xsZ DVk I Z G *
*
c*
x **
c*
c*
xsZD :
L Y~3gzZ )
,
py6,` gzZ ;g
/Z D 7^
,Y **
pi
/ZgzZ w!*

z ps~ kZ Zg}}
z kZ}
gzZ pg0
+ZkZ x`
ZC
zt p (Z~ ]qx
D h**
yp Vzuz
x **
D x Zw6,gD*
*p c*
pDVV{+Zz *
*
] Z+@W .x **
: i {D Y7w'Lx Zw
pD x Zw {z g ( Suicide bombing) ~g p 6,
)6,gx ~g ptt h
+'
D7^
,Y~xsZ6, g
4G
&
gN*

{zY CY 6,
zZ ( non-combatants) EG
{ c*
i gzZ#
wkZU Zuzt D D Y( Soft target)
{ c*
i
~]**
vx {z g **
+ xsZ~kZ D
$

13

kZ c*
4Bt
#KZ~z*
/Z
z kZ
6,
x Z c*
q zDLZZ ,ayv]Z
D YYc*
7Zx **
sZ1 YYZzgg 0Zw4Zzl
'
E
.

( wy W - E) sV)IVV{+Zz*
*
t D sZ) {z ~g Y sVz

/Z ` W
'
E
.

~gZ)f #
u @*
u( wy W - E) VY D Y6,
x **

D : ]Z6,
aV)D
s YzgzZ h] ~VZDV*
*
{zg D YHt ZG4z]
.yZV g x Sz
$./Zz 9 Z Z~yZ g (Z { Zg ]
e
.z]
. VM
bg Z
xi [Z Wz _ Z ]xsZnY t @*
~gz
D ;g YHp zk0*
-V yZ
J
i ZzW Zz Y VZ s z~ * ~g7DVI[; Z*
C
*
VIzg bq~ { Zg sZ ]gzZvZ G
*Z D i ZzWw
Dce**
5Is ZC
@)x gz
tH ;g Yc*
:
KV-x 4z]
.~ ( 3) IV]
? }W sZ
Vh1 V Vg Wx ~0) DVkI Z [ *
*
g0
+Z sZ]i YZ !*
,z uhVzg Z Z ZgzZ V]
'
?$
Y{gZ bQw+Z~V.zVlx 7
7^
,Y~ wq **
:
KV-x DVV { + Zz *
*
~ ^
,Y D7~ ^
,Y Zz #

wZ xsZ R g Zz 6,L
) YY Hg Zz6,L
s

16

kZ D D7t * ~ ^x z
/cV gzZ
C7,zz kZ V*.6,gzZ ]) b b {z
t *
@Y qz s5#q
-Z V.6,xsZgzZyW
D
~ V
/
u bkZ t U gzZ U t kZ
yZ {gg0
+Z VzuuVLZ I e
$g EZ}g
Dg DQ D **
+
0
e V b
H{g 7yW[Za
7x Z IWT {g !*
4+Zq

-ZM%Zs!V;
V O%ZgzZ 2~ e
$f Z 6f gzZ (C
t p mY ~
D g YCx ZwVZggzZuyyZsz*
~ y Z
HHf X~ wZ,v0*
DVV{ +Zz *
*
zG{z7^
,Yt aV#
)a
{z
HH ~: i {6,x **
yZ D,C s
LZ6, kZgzZ e: q ] Z}
.{z zz sZ)q
-Z
D ;gx **
6,
g~w
hxsZ zgi Zx Z ~ Zi W ]~g EZ DV*
*
kZ~gzZ)akZzg2Z ZZ{gzZ q
~Zg : gzZ qhkZyZVg4z]
.Z6,
a
i Z ~ekZ C4z]
.}V %Z D g g7
}z ]ZW,
Z%] gzZ 9 t gzZ Z wZ
DnY6,
g0
] Vx
/
u~g Y6,
x **
~ Zi Wzw4ZDVI[; Z*
*
T F :
L {g #
Z 6,] g q }6,
GG3;Xz m6,] XD { WX ]
B t /_
.gzZ

15

D yvZ(,
p[Z Wz _ Z 5Z Z VvZ DV*
*
vZ@W !*
yY~ kZgzZ x ( zg dZe

$.G n
pg
p D g Z
x
A ~]y
WgzZ ] ~{ Zg
D 7]i YZyZxsZN YKx ZgzZ} Zg Z
Z D c*
gZ
x Zw p xsZ DVI[; Z *
*
z]0zD RkZ7D#
ZgzZ r
c*
g Z
^
,YZ ~zZ- ) DY e
$g kZ
D ]gzg#
Z
~TX %Zq
-Zt,zD
c*
Dpzd
$KZc*
~ Zi WKZ]~g EZ( 5) D V]
VAZ **
V!*
c*
aXwZbzCg
yZ g ~g Y Vx
/
uKZ6,x **
 s Az gzZ
?tgzZJ
-[Z}
s xsZ gzZ z xsZ DVkI Z [ *
*
n yZgzZz6, bT g '~g EZ
x **
Z YZ%z i
yZ gwZ bz Cgz ],
{f
zgzZ i%Z Dce gzZ'

zz^
,YC

z [AZ wEZ ~gz)]q Z @WgzZ ~ 7
D 70
+Zgzz~qZ *
*i Z Z
~0*
wZ sZ x **
Z'
z q Vx
/
uKZV
VKZ Dce g ~g Y n
pg p V ZZ gzZ
*
* 6,7Z Z ~ ]5 z gZ v gzZ x Z
Dx **
+x **
$
xsZ x **
zx ZZC
Dce

18

@z {z @*
*
ZaX Z
# ~ * {1 F
F6,wZ
{^
,Y v" ]q Yg {B]!*
.LZ ~gza kZ D
_
[x ~g et e
$g ]q Yg { DB
tJ
-Z
# D e
$g Yg {t ~ V
/
u ~ n{Dn
DV7J
-x ZgzZZ **
l~g g !*
wq]g
D CY 6,
C ~/~ 4z]
.Z6,q
-ZZg
A ZuzgzZ 6, q
-Z D $
9z6,gi
yxgV g~: i {.__}D 6,
t Zz Y 6,x **
 9It1g ~g Yug "6,x **

E
!
D W 6,
A:p 6,
Vx
/
ux
+L y vZ z { 
yz .
Z
ay 0*
x 6,x **
Y Z yZg Z',Z - f


{)z {)z aK~',!*
s ZZg W
38V*!*
DIg DwqZ E
~ x takZ D'g 6,

71 }D Zz YK6,] vn


{)z y Zg Z
E!
qgzZ Zn=g fyZ#
Za kZ D W - 6,
6,x **
~ * ~g7 ~ ] ~g7 kZ ._ D}D Z 7
DnYc*
x **
6,
AT7(ZZzYH
(Reassesment) U*
6,
n}g7]gzZ[Z~nkZ
$Ds V7zGwZ e~: {Vzuz **
e
KZt:
y
KZC
~* kZt|q
-Z0
+
i DY` ` ZgzZ
D7ZzLZuz 7tq
-Z C7,p7tKZ

17

V gzZ xyZ !xV;z I4z]


.~ zg <sZ
a#
Z {z G ] ZZ7ggzZ rCZf ]Z
D"
$U*
j V~ aDzwX( 6) D : ]
CZ j}uz c*
? { Zgq
-ZawyZ HCZ
?M
hY
CZ j}uz Z
Zg { Z'
,DVkIZ [ *
*
(z ]g \z]5z {Z Dce )J

-s Z@Zz LZ
t p ]gzCZ 7Z A 5Zg {)z
CY Zc6,Z6,V- WW L LLLgzZ }}h
+

{ i $kZ V }uzgzZC2p{zT
D @*
7,
gzZ li ) ~g *aw LZ
s6,:
K
 $
+gz kZt p CCZ j}g
@*
Yc*
x **
~
/c sZ ~
/cC
yZ D Sg
~{)zx Wz]Z| c*
d~u c*
]
C],
Wc*
71c*

x (ZZ
# gzZ
7x **
~
/czy c*
\c*
~ 7ZhB<
yZ @*

HgzZ Z~
/c s V gzZxsZzikZ D @*
Y c*

? YY
w yZ f X~ wZzDVV{ +Zz *
*
yZ=g f4z]
.F
F6,D4z]
.Z6,{zgzZ q
-ZsD
+
D c*
W7n 67e}uw
Zc*
F,
{ c*
i {z ~: i {ayZ

20

gzZ xsZD ) Z **
{z } yZ Z
# {gt x z Y Z%Z
s
)Z
# 6,gz]gzZzV
~gz]o~]qk
,
/**

,Z W
zg0
+Zo
6,yZgzZh
+[Z-zi[!*
gZokZgzZgz kZtgzZ YH
D
'
E
.

]gq
-Z s ( wy W - E) ~ xsZ IVV{ +Zz *
*
**
Ck
B a}uz Z q D q Z'
,{zgzZ
q
-Z sBoiyZ k
B t q gzZ 7^
,Y~ xsZ
B Z 6, k
k
B g~ xsZ zz D $
#
{
D^
,Y**
k

B y Z k
B : qgY
Z Zgce **
#
{ Z'
,
u c*
x Z f DV*
*
C
Y J (,x6,gLZ7i WkZp{z
bkZ $
Y7w7 kZts:
+ c*
Z
x Z ;g D V
) !*
~ m,
g Vpz gzZ Yzh
+'
z Z ] Z Z
yZce**
g (Zg iZgakZ wZ[NZ{)z
Dce**
% Zi Wg/wc*

{)z**
iuumzugzZ f DVI[; Z*
*
y6,
V7q hkZ
) )c*
~gz**
x Za
sZDz Z LZ 0*
x gzZ {@q
-Z {z V;z ~ Z
 a x ZB ~0*
zugzZ ~gzW O g
Dce**
YHg (ZZVj
o
6,
e@s V 76,
g ( 8) D V]
kZ ;g Y 3g Zzg Z **
gzZbC
6,yZgzZ g Y cg/i

19

*~g ]!*
gzZ [ Z 0
+
i[x~* kZt
!{z { Zp }Y6,g~g|kZ 7q
-Z ~ V g
DyVZ ~ m,
Z c*
yVZ
Z Z#ce AzZah DV*
*
N W: i !*
YzgzZ YHkzg h] VgzZ Vo)
:gzYHwEZ
!x
/Z DYHg6,
wEZ

t [Z DN YKg (Z Zg f Z6,gzYZ aV@wq b & Z
C

a p
pg i !*
Yzx 9 ~ }g !*
x kZ
_
zg kZ Z Z t BgzZ 7c*

H ~gzwEZ
DnYHwEZkZyEZ/6,
T
b!*
{zyZ CZ j V~ DVI[; Z *
*
-Zt ~ ]q {ce 6g ?{ Zg oz cgzZv^Z e z
q
LZ V~ D ^+4] T
$rz ])gzZ z i
gzZ ? H{zs kZ CZ jaDz w
b!*
~ ]q {q
- 4,
} ? CZ j y ^
-Z { Zg t}uz q
q
-Z=g fbgzZoz c z
$E
bhZ0 G
W ~gzaWgzZi+F,W,

4 kZ DV Bz 6fgzZ V-i ]e #& gzZ V B


])#
Z 2 z iq
-Zt gzZ $
Y yZ W'
,}
D ^+4]T
$rz
aqz6,
gikZgzZf ( 7) D V]
?H2 kZgzZ? HisZZ
+c*
x Z
E
E
37 DVkI Z [ *
gzZ x Zf LZ xsZ yc*
Z GG
*

22

mzw~{sZ2ce^iC
!*
]c*
!ce
DceWig z
KZgzZ
{ 0*
xsZVzi /\g-gzZ:( 9) D V]
H W,
M6,g6fVY5gzZ VzgZ0#
Z s
? $
bkZ
M%Zz \g- g z +z >z :DVkI Z [ *
*
gzZ * Za ~}g !*
kZgzZ
bT
{zT e **
y$
+ Cc*
h
+]
.c*
V zg
ti
o kZ D Za gz~!g0
+ZkZ%Z7]!*
5
c*
zgzZ bg z a kZ DY H { W7Z |Z
DYHg (Z3 Zg zx ~ZgzZ YHwEZ
mq
-Z V! ! fgzZ c*
z ! f m V gzZ xsZ
D @*
wzN yZ~ Vz Zz 
6,R Z Z gzZ f
x **
+~ *
$
KZ e^gzZ VZx oTZ
#
LZ~}g!*
ygzZ ~ D/gzZ {@x{%izg (Z,
yj
jZwK!*
D Sg Ck
!0*
yZ ._ z
z%{ g !*
yZ
zgzZ[8yZ
zygzZ ;g ~t Zz
? x7 wq kZ @*
Y0
[=Dg@W
~
/c LZuZ
I
G
54]zZD
V/Vzg ZD
~V G
87x **
Z {
ZuZ ~p]u c*
g7V/?7~
/c x O
~Y 2004ag ? 7~
/c {R,
g ZyZgzZc_O%Zz
~
/c t c*
0*
G,
~ ypz u { #
ZuZ [Z

21

? ebq
{z e
$Zzgz ] *V! xsZ DVkI Z[ *
*
zBez " e
$.xsZgzZxsZ 7 s
BkZ1D ~
/q
-Z kZ =z Sg C :
K
ZSeIt^TZ
# ZtZq
-Z~gzDq
q ~]g+Z D @ 0w Z Zzyg ZkZ~
D Cg ~dI\WLZ **
CZi**
Z6,
z 7i*
: ]P`
VZW Y 1o Z p C
~jZ (
6,
yZV,D
+
z
oz^
,Y
Z Zgv {zkZDn
Dce**
YH
kZ V~ ~ }g!*
wZ,^WDVV
V{ +Zz *
*
6,x yZ sK Zpyt {zgzZ q
-Z s]g q
X{gDg^6,x **
~ i { ,8V
/
u
pkZ D Z Za zz p V s
D Y\WLZX{gD
yZ /i 6,e @ s V DV *
*
Zzg**
gzZ t} sVp sq
-ZtD
+9 q
zg ]xsZtyZ~]qbC
0*
:
w
DY3{Zg
ZzhVgzZVgzZ"Z6,
Vz
C9yxgyZp
g Ycg/i 6,
g Z Zs IVI[; Z*
*
kZ DB#
gzZVo) Z ZxsZgzZVyZ {z
*
*x ]z *g b!*
gzZ sz Z t xsZa q
**
J
-Vzuz]x
KZ tgzZ]Zz)z wx xsZ Dce

24

% ZzZ ~g Z)f ~
C f z DVk I Z[ *
*
e bkZx ZDyZ D
h
VzY Z%ZzY f~T
'
E
.E
o LZgzZ,
wwy W pg~oTD7g (Z
{ ZgyZ { Z'
,
ugzZ x z Y f N Y 0 {a y Z z ZC
!*
kZ c*
: i !*
Vw{ nKZ {z
/ZgzZ ,, D
+
:
o6,
Zg
yZQOg ~g YZzgg :
KLZx Z0)zg]"N W
DYc*
~17Z VZxCZk
,
s
'
E
-.E
x ~: i{q
- 4,
}DVV{+Zz*
W )6,
*
Vg~g7_ Zt6,x n!*
/ZgzZg7~g7_ Z (wy

/Zq
- 4,
D7^
,Y
/
*
C
*aV)A
$
,YbCpgagkZA
^
$Vg: Zg7n CZ
D **
Ck
B p:aVx ~
q+ZD :
 y~: i {1vZ {z ._yW

ZzYH/_
.t{zD xZ

{zg
t a"
$U*
tZz DZzYH/_
.:
D Y 7
Vg}g7_ Zx vZ (
/Z DV*
*
~g Z)f KZV Zi WgzZ Vy V{ p[Z WgzZ
x **

/Z Dce Z Z " _
. #
/Zz gzZ **
Zz
CZ
+~g Z)ft6,
VZ'
,
uVqV: 9Vx
/
uI qz6,
D,g66,
YWi !*
tgzZ,G6,
tyZx ZLZ {z
q
-Z ~g Z)f f gzZ f zu DVI[; Z *
*
)
D Y Z**
=g f{ Z'
,
u9

23

} M%Z Wz Zg Z
~ {x ZZs T7
t Z D0
+
zg Vz Z g Z
kZgzZ wZ {x ZZpgzZ ? ;g

wO%Z ~g z] i Z 6,kZa O


M Z
MZ
BT x z'~
/c~
yZ ? 7~
/c
? 7|e
$.q
-Zgz kZtHDhZzx **

pZz g Z r Z t{ 0*
xsZ DVV
V{ +Zz *
*
lzg KZk
,
sZ VM yZgt D y
kZ D, lzg KZ y iXkZ D Zh
D A 7li Vzuz
0#
ZpVzi /\g- gzZ:DV*
*
zug Z D
+
kZZe]Z W,
Z}'
,
6,fVY5gzZVzgZ
D y~[Zb6,
zZD
+
0#
Z Vzi /8g- gzZ:DVI[; Z*
*
**
YHg (ZizakZ HW,
OJ
-u5gzZgZ
t ~
/cz DYHx ]x
KZt~xsZce
[Zz wZW CZyxg]4Z~kZ YH Zz
:t ]!*
Z
Dce **
x Z V< *i3zg gzZ
9~ zg <
L z[ F,
!*
]gzZZqn Z6,~gzZ
$E
< ,kZv,ZgzZces
# z0 G

DV YgzZ Bg rkZ
Zg{ Z'
,

)f f kZ9 7_ ZKZ(
/Z ( 10) D V]
qz6,
x **

/Z ?6,VZ'
,
uVqsZ c*
CZ
+6,x Z~g Z
? CZ
+~g Z)f H6,
VZ'
,
uVqV: 9Vx
/
uI

26

DnY
M F,
z VgzZa~Vs9T $
7
yDgsZ kg Z ~ y*zy 6,RY D :I[; Z *
*
D ]gzg Z !*
6,
gigzZ Zzh
+'

ic*
~~
/c~kg Zy*zyJ
-[Z ( 12) D : ]
c 6,sZ kg Z 6,Rz!*
Y: ]o ]x
hHZz[ZkZy
M
Wg YKZ
+] ZZrz ~
/
?VHyZe kZgzZ?
ZZg W )g Z-6,
Is kg Z*zyDVkI Z[*
*
(q
-Z { e Z ~
/c 7ZgzZ zg( {)z E6,zyz
#
y] #M%Z~ yj
jZ Z
# t :
L ~C
gzZ
~jz { C " + @W i Ws kzg T~O%Z
qz'
,
qg"yj
jZN Z@*
Zg7CZkzgwZzikZ
t c*
qz bg Z
*u y]kg ZgzZ u Ug {z ~
g Z-6,I~ y*zyx ZZ kZ Dg ZzZa kg Z 0*
]}g
D Hqz**
ZC

yZ y 0*
gzZyj
jZ 9J
-u
/Z]!*
t
 [ZgzZ ]**
kZ (Z V;z D Z ]5z ]q
kZ o ZzygzZ ~g/q
-Z y*zyCZ D7~y*zy
V V
/
u bkZgzZ Z Vz yZ ]q (
uu BgzZ/Z q
-Z ! V; D 7R
D YY7~}g !*
kZ
Ig c*
W7t Zz(Z N*
gJ
-[Z~y*zy!*E
Y -G
4$
5BE

D0*
_C~
/
uo 2- e:Z c*
s 6Zc*
~ e !*
E

25

?;gH]**
Dg~sZkgZ~y*zy6,
RY(11)DV]
dz LZ V-sZ kg Z *zy DVkI Z[ *
*
$Z@z VgzZzz g D
e
+
z kgrZ yZ D sz^~ V
~o ~ ZVzg ZD
kg Z } (,LgA
$kZD
}g7 ]YZy
Zz sg rLZ ZZz yz V x 
x q
-Z z yDg ~ yZ m ogzZ z LZ D D
w z~ F,
zykZzD LZ y*zy
zz D VZ: xLs Yz]uzgzZzg \ gzZeZ
t gzZ Zc 6,wZ !*
Z6,kgZt a W Y
zY Xy.6,Lao :gzZa` : kg Z
Y
4b)
D H Z Zg ZVc*
kg ZyZ~V G
5G
C
sZ kg Z ~}g !*
b)YDVV{ +Zz *
*
t sZkg Z7]oZzkZ D 7
Zg { Z'
,wzg ~
yZ6,gZ !*
~kZ @*
D u b #Y6,g~g
Z-[~]
.)g=gfz}D YYc*
!Zj ] }
.
~ 
ZZx ZgzZ { E
+ZyZgz]Z[~*
z =g f V ggzZ zz yZgz
~ Vg {
kzu~kg Z1 kzux xq
-Zg ZYD{)z
D7g{!*

;gt yDg ~sZ kgZ ~ y*zy6,RYDV*


*
V r {z @*

M F,9gzZ Vy
$.w Cz kg Z D Z Z ~g Z)f KZ w
e
]g~uz %kZ ce **
x ZZz 4 4 yZ D Zzg

28

D].
gzZxe
$.kZgzZ
C"gzZ
zz ] ZZ gzZ [Z g Y1 ] ZZ yZ DVI[; Z *
*
I
Z Z DYc*
Z czD0*g8FuZkZ#
Z Zz!*
ZZ g 7kg Z D Y c*
^ k ; gz0*
kZg #
Z
: kg Z gzZ W~
)
Z ]c*
!*
LZ xsZ
7ZgzZN Y W WZz \
og ~zg { Zg" V
VLyg {0*
{0
+
ikgZtJ
-Z
# ]!*
kZ
D:[x~
)
Z]c*
zg Z!*
LZxsZ ZZgzZ
}Vi yZgzZDg zLZsZkg Z( 13) IV ]
?**
Hav
Yh
+'

M F,
z[LZsZkg ZIVkI Z[*
*
**
7 :% t Zz Dce 4 4 g KZ W,
z
[z [ CZ Dce b W7d
$
LZ`z uDce
F,
!zg Z b &Z yxg V x Dce g
g
**
~ z
gzZ z qc*
g z LZ Dce
gzZce Za
A &wgzZ { _tzfg0
+ZyZ Dce
7~ ^6,gzZ4\WLZ~ hoz {z Izx
Dce**
Za/_
.g0
+ZyZ
]0FkZB xsZ~ zg ]!*
Z yZ
c ~(, q
-Zp IxiggzZ ~
/c D CY s k
,

gzZ @*
x ObT V/B &~g7 LZuZ D ~
/
Yi Z z]o gzZ 3g{ bT
/
M%Z
*gzZ ~
/c { n Z Z qgzt Lg @*
] ZZ ~j

27

p **
y
K
DZ6,
z~gZ zyZgzZgZ ]2zusyZakZ
D gf&z0ZkZ@*
0
+
KkZ
 } e Z ~
/ct : ~
/c: kgZt
TSg C[gZ ~
/cgz Zzx ZZ (Z%Z
DtZz[Z
6,yZa kZ n

pg wk ; gz0*
a{kg Zt
D yC7Z3 Zg W sZVkg Zt Dzg yp
# BzRV }g kg ZtDg DZzg**
|
6,yZakZ

z$
+kg Z 7Z y!*
izgZ D [6,
CyZakZ
/
% Z
` Zg@*
z|
# @*

/
% kZ a kZ g Y C0*
r z iz'
,izggzZ LJ
-u
D{)z{)z Ze
7
M F,
z~
/c~kg Z 9tDVV{+Zz*
*
kgZ 9tBZ1 **
x ZZ6,kg Zg Z kZ CY ~
V kg Z D @*
Y f ~ T
Cf z ~ x
ykZ kZh
+]
.gz {z D7g Z6,~ b)0#
Z
Dce **
YHx 6,wZ ( Sharing) ~g Zz~ yZyC
"
 v) B6,g~g)c*
~gJ
-[Zvkg Z
E
Bt6,
gx vtDn
pgw['Zg Z c*
Zg Z )
kgZzz Dw'~ li gzZ # s V ~~uz
t:gzZ 7#
?V
/
u: Z{6,x **
J
-[Z s
kZkg Z ~
q +Z D Y 7 Vx
/
ut
HHyZ
D YY7g]"6,
g~n
6,
g{z @*
YH{ "z6,
 s kg ZsZ DV*
*

30

^] ]^[~z0
+
ZdZ1Z**
yR'
,
gzZ a n

[ZD~V !*
iZg " n] ^_v^e
VjZ wZzigzZ `z_ XV ~ yZt i Z0
+Z u
D
HH~
d it _
-I
Vz wZzigzZ `z._ yW
D W
)>XE
yJZa x Vzt D q Vz q
- 4,
yW
D Z
[kZ LgzZ @*

x LZ}
.D d6,( Test)
kZ 2~
qZ
# x @*
9 t~VgVz D
D H73g n
ce t sq
-Z sZ kg Z DV *
*
A} i Zzga z yZg Z'
,s~uzgzZx OZ4 4
M F,
z
9~ i Z0
+Z: Zg^ }] KZgzZ n
pg 7f: V
[Zy

c: Zg Zz 6, {
!$
+gzZ ,{ WVyZ6,g
D
W
) !*
z]
.gzZ x LZVzg Z)fsZ kg Z DVI[; Z *
*
e D
bg ~g Y lh
+'
akZgzZce **
6,4
sZ kg Z ~ kZ %Z Dce **
7W,
O
/
{ "z6,
C
g kg Z yZ Wp {z @*
ce b wa Vzuz Vzi Zzg
kZ DkC] }
.yZ` gzZ { ^
,Y 4z]
.gzZ
/
u
]igzZ ( y)g YZzIZ )Za
**
{C
b V!1z V6&dt yZ} ]
t yZTe 7x Z
/
z6,CZZgzZv^Z e,Z2ce
D] ]Dng ZZiZgzZs
# z]xsZ

29

x 7ZgzZce *
* ~
/c kZ Is Z
]Z x Z Z bi W4z]
.z^
,YgzZz~gzC
a
D
) !*
yZdz{g xa* ~g7'
,
T
Z DzGq
-Zgli q
- 4,
}DVV
V{+Zz*
*
Y 1947t]o{ kZ D wZ q
-Z wZDg zb
tkg Z @*

gzG{g
/Z D F,
)IgC

li {z *
*t skg Z~nkZ D': e
/
VF,
C
D,x CZfw5gzZN YWC
!*
z
t{z D 6,~\WLZsZ D

/
% sZ kgZ
kgZ~:i{~
qZDn{h
+z
/CZy
KZ6,
gziLZpB
bg
kZ DV!KZkgZp Z {zZaVx~}g!*

Tg~wj]c*
ZzgKZvsZkgZt:
Lq
-Z
* `W: {z
HtwqyZ6,
kZDD7o%Z* Yg{{z
~I ekZ Dgf LZ ._]qh
+]
.:gzZ Y
kgZt siXkZ D @*
Y yZ6,

DY
h
+]
.B*gzZY$
+
wj
,a
yZ 7g b) ~: i {0#
Z c*
kg Z
~ a ~ kg Z @*
YJ
- { ~
CkZ Zg :
L yZ D ~
Za ,qx {z~ { ~ZD7
gpO{z CY
@*
{g 
Zs[Z Yg {C
b)D @*
Y c*
x **
b)X
D[ZZ F,
x b)}gq

Vzg ZD
6,
qI~: i{twVq
-ZkZ
i ] ^i ]^[ysg ZZ*[D

32

s
t HIg c*
wjZ s }0
+Z
KZY {zx n
pg~~p\vZ
gzZ} 7,**
Y~ k
B yZy
/Z[Z D x**
s~ Z {ZgV**
Z
wyyW
& n gtY~gzk
B Z
D'Y{gxz9 kl 'g@*
gZs
/ZDHc*
]i YZ VZZaVgzgzZ ~g6
b~xsZ
[
g {z N wi **
tW ~ e wya Z
wi **
XX] `^e i^m m ]ZZ e
$WDw{ah
VYgzZ ~g Y k
B X CY ~ ]i YZVyZ T
yZY ~]i YZV ~`e
$WkZ D
HH6,
yZ
k
B g C p`e
$W ~Ck
B yZgzZ
HH6,
bZ sxsZ y= C 7 s V ZZ
vZ ]ji i^m m] ] nf o ]i^L
L `e
$W~uz
(,
:Wu~k
B dgzZg ? zVyZ~{ Zg
gzZ C s Vz ZZ k
B g "
$U*
e
$Wt D
gzZz z~{ Zg g Ce
$Wt ;g Yc*
q V
xsZ wggzZ 7]i YZ ZZ k
B ~ xsZ DzJ
-u
B t* ~g wZkZxsZ
k
/Z D
{z(
DY lpk
B * 7ZZ~
Zs,q ;g0*
VW
]ji L L
DYJ
-ukZswEZ
gzZ ]gz
Voz: OVIzxZZ &Zpz: OVPizg:_
kZ D *? N YZg6,*Zz
/ZgzZz: {n|
# ggzZ

31

D :~ Z ' *
*

gzZ k0*
( ~ ) ~ Z ' **
gz {uV
]ZyZ VrZ1 ] Z{g 0 ~
/c

( ZgD c ) D: Zzgk
,
sfzgq~[ Z

u**

yZgzZg ZgW+ xsZy=s xsZ


zbzD ;g {"z6,a *k
,
xsZg
kZzz c*
z7
-ZZ `Wp @*
wEZ6,e zgt zz
H{"z6, { c*
i
`W z J
-uu**
ZZ
D s L L]gzZ9 { 0*
gzZ kl Z xsZ {z ;gY
) ~ T <
~
/c xsZ ;gY C
i~ V~f
yW
ak
B gzZO 7*
*Op DzO 0*
VV
c*
pT4
LL D
HHwEZwy~
ay

~ {Zg vZgzZxsZZV!gzZ V**


Z~gKZ~ bZgzZ
s
~ {Zg vZgzZa ~uxsZ D x**

wy~ T x yZq
-Z D ~} # gzZ Y ~ yZy
{],
Z Z ~ 7
Vzi!*
(y
KZ 0
+
zZ}
. 

%1y
KZ D g7zJ
-wEZ
Vzi!*
s
zf
]ZpgzZ ]!*
.
_
VZ
~{ZgvZ V!
7Z D C]g
gzZW=
w X `] `]^e ]a^q ZZ @*
yW
Dx**
wEZ
wg bZD *
*sw ~{ZgvZ @*
=gf
gzZyZ0
+{LZ ] nf o a^r^ ^n ^] L
L 
gZ
t ~zg q
-Z~}0
+Z
/Z D w tiga

34

33

y%xs! (
[Z q
-Z V;z1 0 Y ZgZ [Z 9]Z%
DVz Y Zg Z N \W
/Z g ga
LZ 7 X V *zy **
n Z s=
LZ x PZ F,
(Dz'
,
Wz ] wz IZ w z yY
mg Zlp e
$Z
yjz ZgZ
tyw
 lgZ
/t ~ {)z@ }'
, kZ gzZ 'z CZ o
zg Za0
+ggzZ 0
+?I]Zs ~gz)
D7eg ZpZzI **
2~
h 7
K Za {g *
* ;g @*
yjth
+]
. ~kg Z ( 2)
gzZyZ f ZZz u.~K g Y 1`V- fZ>g Y
1aI{z 7wXg YGg ZzJ 7,
i
kg Zt
/Z { i Zzg VKNyZgzZ @W2[Zl
vgZ **
Z ` W
Hc*
gzZ
HAg "gzZ `DZ
#kg ZgzZ Y HLkg Z yZt s kZ ` @*
:gzW
Z Z~V5LZkg Z Yc*
_R
x kg Z
] oa}g {z} nZ}g {z N '
,
Z'
,

t p, [Z { "z6,s kg Z6,g.kg Z x


s e]c*
Zzg KZ n
pg !*
|
# KZ CZ + LZ
ygC
L
L Wt u**
]{z~\5kZ:
/
(ZD
C
~
q {y*zyce :N Z kZ
#g#
D: W,
OJ
-u~gz)i Z t ;g77g ZW,

D <
Zz*xsZgzZ~g6
bk
B ~xsZ
{k
H" a x ( (gzZiZiZ ~ xsZ
x4,
t D
rgm <
{z e 7^
,Y **
{q
-Z yp
YYHwEZiC
9aw9gzZs@st
qs@ gzZce **
9s@ ._]c*
sZpD
<XDce **
yZgxsZy= Z E
^
,Y igzZ3 Zg
:
KV.LZ{ k
H" 1yY Lce g7sZt
{k
H" ~$
+g Zwg s~ xsZ DN 7
:
Kx Z~ yZD}/ ` WD YY 7c*
yj{q
-Z
{ "z6,s xsZxsZy=t ! Zy
~(,
T
W
36,yn,
z 8 V VgzZ VggzZ @*
Y Z
'
,
i
DD ;C
i ]s xsZ
kZV7xsZ6,c*
zt~gz$~(,

z
z kZ Z @*
Y c*
~ c*
zZ @*
6,V a
M%ZgzZ \g- Z e V1VzhzD x c*
z]gz~(,

~z K~ V !*
i Z ] !*
kZ ]gzD D Y s6,~
} "z6,xsZy = @*
V sV ]Zg ZgzZM
m
Dnh W,
D :~{ Z *
*{
Z **
g
$ Z - xZ g Z gzZ g
) ) ~-
)f ~g VrZ1 K: Zzg] Z{g k0*
~

~k
,
sf zgqgzZ H7g [ Z wZ e 6,Y Z gZ ~g Z
( ZgD c ) D: ZzgZ%

36

CZ *
*wg Z C
%X ~ b) 4Zz ZX
]ZgzZ 0Z 0Z x x

0Z~ZkZ
/Z D &h~
CZ fyZ ,% { Zg Z )Z#
Z Z Z
` Wt ]pY c*
i Z0
+Z7Z7_

YWx| Zz k:gzZ xpg


$uz}:&l!*

T @*
Wg Z
" a y)Z'
,6, Z J m

s %ZZ+)z + Z ZZ
+Zi kZ c*
B 95~
G
E

ax z] gzZ Zz**
Z DZz**

z Z L L{g S6,] ,B300 gx Y ~ Y 2006 s6,


Z
] z D~ f {u )z A
$k ZgzZ H 

Vue}6,
} 7,6,z Z @*
K 
i-zZ
+ F,q i p
kZq)DY [ " g x Z|gzZ
] !*
Z ]g e Xg Zz K
M F,
6,] ZB15 m q
V!*
yZgzZ7sg ` Z~dzIG{zq
:tx **
g etDg ZgzZyiz~VLZ LZwq
8 -|
/WZg7ug IBZ G!Zg=ZgkIZ**
( 1)
yg
$uI Z ~/
%**
. I[;Z**
( 2)
( 3)
/
%sZgy{+Zz**

Dy!Z y )F,
z~h ?Z**
( 4)
ZgpY7t ZV!*
xyZ
z C
 ]!*
Dt
D@*
Yr u
Z |Z
g
/Z+
M h
 yZ]
.z

z Z

38

x Z/[Z Xg D W7b),Ziz'
,izg /Q Z
)~zgm Z~g Y ZzkgzZ 5:~~tg
$u
D ` Z 5Z x ZgZm
Zq D ? a~! Z:kDVI[; Z*
*
gzZ "
# @<
L vZ[~XZ
# Dg Z g ZkZgzZA
q )Z c*
kD @*
uk: "
$U*
?q )Z
D"
$U*
q )Z c*
Z {z ;g Y Hwq 6,ZT2:x
c*
0*
p
ogzZx6,
gyxggzZA2 79k6,k
G
wZ E
h7As zZ ~ZgzZZ D@*
Y
L 3a,D M
DYH 8E
Z%
x **
szg e
$ax: Z
9NnkZgzZ
a Z LZ {zD *
@Y $Zz s<XE
gzZ g
$ qZ 0 x Z x Zc*
W}Zz! Z J
-u ~gz
E
~g7 6,s %Zz q )Z ZgzZ cz t**

rg D rNz yZ
(Z DZz! lo ^Zz}wZgzZzy!*
i! gzZib
{z CC
ht kZ ZggzZ @*
ahc
/Z
}C
z {z C"
$U*
g~ zg gzZb<

L z[

~ 0 Z
z L q 6 `
Z} Z:gz @*
`
Z
D We
$ZzgvZg {k
,
1ZgzZz/0vZ
C
{ c*
igT b<
L z [ G :]gz Zz k
G-!
C b)@*
z { E
} 7,]gz Z kz ZkZ Zz
Z #
Z +$7eg Z Zz ]gz Z7
DVVigzZ ~
C

37

D<
L z[gzZ? H| ZzkD :( 1) ]
?~ 7,
VY]gzkZ

gzZ **
3 ~'
,
Z'
,gzZ *
*{ i Z0
+Z p~ k D :kIZ*
*
"
$U*
6,
CAa%Z t k~ b Z
~}g !*
T *
*"
$U*
a%Z,Z}uz6,
CAZz
D7g Zz
~ b Z
gzZ *
*sz p~ Z
0 ^Zz" <
L z [ D *
*s
~g7 a ` Z5Z ~
6,
CA~ zg mgzZ @*
t :Z Z 6,x Z ` Z 5Z k
D @*
Yk% m)=g fk
m{ V g ~ V1 }wZ ,_ Zz yg Zk
[T Y~n,Z kt ]!*
Cg
[ Z
# 1x
z Z kx Z[Z Z: y Z~<
Lz
DZ:[c*
iXwZ Z/}
c*

Zq )Z<
#
Lz
[ZkZ?W7VY]gzZzkD<
L z[
wZyZ]b
gzZ]zwZs~*yW
t
4+$gzZwgyyW
,]b
gzZy qz ~zg
`n] ^ ^ nfj ] n] ^:
gZ~
V @*
c*
wi*
*ft6,
?wg}ZgzZL L(44e
$W-{g) jm
D ,p{z}gzZ
HZg@*
ZsyZzZzZ?t
f qz zwZgzZx Zg "p
/Z~`g
$ qZ Zz

40

yW
6,gZtp+ Dg s
# Zb)
yW
]!*
xc*
6,gwV c*
7ib)x
 Zt kZ[Z DY[%{z ~g+ZakZ c*
C
\WUZkZ V k0*
.
k
B bz c*
ZbT
\W /g9 c*
/VZ k0*
.
\W
/Z[Zce k0*
7p
pg/VZyW

/Z[ZD M
h7kZgZ
yW
 [Z kZ ?]gz HkZ a kZ c*

 D ]b
+C
+ D~ zg wZ kZ c*
CwZ
 ~g +Z c*
} wZ q
-Z yW
D ._ kZgzZ
D]gz/VZakZ~* `WC
gzZn[%.

]gz gwq~ yZ D Wt b)h
+]
.bkZ
LDCWt 'gz b)iD C]gziyZ C
zgs %Z~:WyZ LgzZD Y5~Z6 kZ#
Z +$
]g~uz gzZ q )Z ~ < b Z ]gD @*
Y
{z 7X ~ ]g Zz q )ZgzZ t Z D D k
yZgzZ +$}g t ~]gs %Z ! V; D q nZZ
# Zz
D Y q
-Z ~ yZ q nZq
-ZpY Hx ZZ Y Zg W
D 7ety ]!*

~
zq
-Z
p Z
# Zzx Z Z q
-ZC
6,gzZ x Zm
CZ bT
~zc[Z D7}uz 3 LZ ]!*
+ J
-V
Dx Z LZ3 p,
x Z Z wq
 C ~ b)m)g ef ]!*
t V
vZzmvZ-]| q
-Z Z}
.m~<
L z[b)

39

q ) Z <
L yW
 <g rg e
D :V{+Zz *
*
- 4,
q
} ZgzZ<
L [&<g rq
- 4,
}DkgzZ
k{z Z%q )Z D Zgz ZVz q )ZgzZ k
D q )Z{zYt Z6,
ZTgzZ
7~'!*
~gVY ]gz~q
-Z + Z
m C]gz~ ]q6 D C '!*
~
Cs~
E
Zt D Z x **
Z DY Hl~ ]q 6 t E
5$ Z x Z
~ ZgzZ [Z Nk
H6,
Z 9 e
$Zzgt~~g gaZ Lg ~g Y
D
g+
M[ZNq
-Z6,

k n]m+yW
D :?Z*
*
# gzZ+ ^m ] kn oj n ki m
Z
]c*
gz
KZ c*
`mT~Z +
EE
 t #
Z ~gz Dce N~ 7c*
V; mmZ c*
S5$ [Z kZ
G
X gZ6,
g wV V 7g c*
Za b)
Zab)6,
RZzYg{7]q ZZ ~g0
+
kY
IZ
$E
0 G
ce ]}g }uz
M
h d
$
J
-VVzuzgzZM
hd
$
J
-VVzuz
Y Y7
/Z mb)yZ[Zb)u`zo bZ
<
L z[C
? H myZ~ g
$u c*
~yW
C
L z[ mb)yZ~]mZ c*
<
Z
# 7s
# ZyZg0
+Z
UC
?Z+ @*
Za wZQ 57[Z
Z D g 7,]gzVVq D: ]gzq kZ[Z
}g~kZ 7t+ 'D[

42

H ZzA
H
$Z%t Z Df x **

~ wVyZgzZ]4
{g6,uZ ZgT $ Zz$c*
x Z}
}gt
],
Z kZgzZ x kZ
gzZ Hx CZ kZ
zZ k
Hg ZD
wKZ% CZ
/ZpH% kZN
x ZLZgzZCW:I]Yg & gzZA
$Z%tZ e[gz!*
^zg ~(,Z~{ ZgC#
z~z)!*
gzZ ? WZ
D7ggzZ?+$z

 h1D&
G-E.
]4]
~ Z g .b 
++
$ 0}Z)
DKyZj
0*
w0Z
ZZ VMwVZyZgzZg Z[ZbZ + $:wzZ
gHwZ% x Z ( k q )Z<
L [ )g Z OZgzZK z
D:$~qz zwZgzZK
)Z +$:xz
LZt WZxZ vgzZxZ - 1ZxZ<
E
ZZtDg6,
xZ`Z5ZgZ!
!
Z._Z{gHf*Z
DDs%Zf*Z~qz p
/ZDf*ZLZ~
7
A &#x Z~ qz z wZt bRZ +$:x
x Z LZ x Z yZ W: e
$Zzg x Z ~ b)Xpn
pg
~zDQ1Zx Z D Dg 6,o ^Z ._Zz wZ {gH
D)z~z )
,
xsZqx Z
7
A & Zt {)z ~i Zg m }8E1Z C[Z :xg X
c*
x Za kZ n
pg W ~
.$gzZ W~g7 wZp n
pg
gzZ Zg KZ " c*
,ww [Z yZ
DM
h6,

Cz

41

Bs
# Z t ,7~ yZ D wg
~ppZp~yW
s
# ZXb),ZbZD
}uz c*
CxZ pT q
-ZYz

Hs%Z
Y f~ p @*
wEZ a-p z p-Z b c*
C
kZe*
*tVYM
h7y ]!*
q
-ZC
~yZ[ZD *
@Ys%Z
$
d
: igvt Dwt D *
* OZ6,q
-Z a
7~+s j4{c*
i +Qg
-ZZjD CY~{)z~gz}wz~uz
q
$O<
L z[+f
etvt.~(,
sKZ$VY ua~(,
tVqD~zc
L z[ kZ C 7 g0
<
+Z{z@*
7g
mgh xZ!*
 kZwkZ D C

$~ [ }wZ a Z U s@*
7Za xZ !*
{z
D @*
7g @*
C
{zoH] v c*
W~p
v sT Hf 6 ,Z q
-Z wg z Z}
. yW

Z Zg b)o ^ZgzZ o ^Z kZgzZ D qg


}i @*
7Za0*
Zz% 0*
gzZ% 0*
~o ^Z
$
8q gJ
- 0*
kZ{z' @*
0*
g0
+Z
D Z|g
+$` WHgzZ ?pH]4Z+$D :( 2) ]
?
d 7V7 ]~ ZgzZ z dC
D :kIZ *
*

A
$Z%t ~
p y z ` Z 5Z x ZgzZ
A&

44

43

ZaBg
/
: ib)6 6 x **
i~zgx Z Z
+Z w)aZ gg Z
'
, ZC
 Tg D
BkZpD g @*
J
-#
Z m\vZ G
*9g
i b)x gZ[Z b) +t ]!*
~
Cq
-Z
yZp [Z}uz {)z ZizZx Z {zg Z[Z D c*
7
b) + ~ ^yz}g Z[Z m 7yz}
: ~ i` WgzZ $]Z|t CC i]b
x
~{zgg
A &nTakZ:gzZ ]gz Z
Y Za y
KZ
A &+Z ` W7g Z ]g Z}
. 
Z~b)+tUDa **
wVkZ~+p
~yZgZa ` W,]q b){zg 7]gz
+ ` WVa p gg Z
'
,wq Z z gzZzg
O ~ ZZx t a kZ yvZzp
pg~6,mgzZ ]
~gzZg!lx t {zVxO Z ~* D ;g6,RZ
D4{ c*
ii~ ZZitV&
$
\WakZ]!*
]YgZ Zg
b)gzZ @*
wZgt <
L z [ D 'gzZ
g Z[Z wV$D @*
7~zcgzZ {z @*
o ^Zz ` Z5Z
{z DD7~zc }uz ~ qz z wZ {z 
W6,
kZgzZ XDIZkZ D7D <T
+ Y:gzZ }Y{z:akZ ? ygzZ Z"
$U*
Xt ;g
 ]4 F~
@ ]4Vz yZ D @*
kC]gz
DWZ x Z {z ~}uz 1 n
pg Zg KZp ~ b)

]c*
Zzg x yZ tZ@ r
# gzZ ~gzdZ1Z F,
[ Z :Q
]a:DpZbkZ{zakZD@*
b F,
6,
]c*
Zzgv
I^ ]a (^n ]a (x ]a (m] x] ]a(o]
tZzZC
~ ~ Z n
pg
A & Zt [Z:
)ZC
g Ur
# Z +r
# DBi q
Z~{g **
$ZzggzZ<
e
E

E
E
!
43{ )ztz r
**
~ V1 KZ t ~g Z)f yZ {xy EG
#
D,:]c*
ZzggzZwZ Zw=
bZq 0*
 gzZ n
pg 7]g + :
G
#
-XE
:
D Z D m] a m^ ~[
DgD{WgzZV`W[Z~zb
7Y
Kf ]4+$ wZz}fDVI[; Z*
*
gzZ 5$6,
Z) X$ @*
<
E)Z $D
o m Zv
L :Z D @*
$gzZ( : 56,
g~]z
` W ]!*
ZtD @*
Yc*
0*
}:}C
+$ XXj^N
[Z ~g uZgzZ xsZ gzZ c*
WQ [c Y
gzZ +$
D^j] ]D CW]c]Z|
&~pD 6 F +$
D :V{ +Zz *
*
:9z +$~Vs s~gz)tV
:~ i *ibZ?}$( 2)gzZ$b
( 1)
$b
{z C kZ Z~A bZ [Z
kZ Z6,xi[Z D 7~ i *xi bZ
D${zC
<
L z [b)m) Za Zg ZD :?Z*
*

46

gzZ D D ( w =+ ) Vzq 0*
s@ z
DDl
/
6,
gZZx Z}g
Hg6,
$Z%zwZjZ
A
gzZz`g ZgzZ( 2)
%ZZ yc_kZQB]gzZ6,gic_q
c*
Vc*
gzZ Zz6,kZ
kZ ;gx|c_te
$WT
g
$u
/Z ?Z z ~c*
b
z v "c*
gzZ
c*
gc*
F,
Zg
$u{zD zg]og
$ukZp ;g W~c_
6,gZyZ ?c*
ZzQ ?{)zc*
c*
9? qW
)<
L { <
L Z
# Zz n }D x lZz ]Yg x Z~
D b I\zZs {z(]Y Za{z(x Zw{
kZ @*
W%+zD
+
z#]b
@*
ZzwZ ( 3)
VZ [ }a+ Y ~ m,
g tz Y #
Z}
~ e
z b ]Z gzZ ]g x\WaZ e6,
z kZ
{f x Z 0 [Z1Z x {)z ]Zk
,
z zu _Zz ]5
,Z y +C
} (,} (,
*
Hc*
A
$% ! |Z lpe
$.
D7RgzZ Y
xZ [!*
VrZtzz #
C
Z t Z6,<
ZgZ[Z
Z ~ yZgzZ yZ ._ ]q IZ gzZbyz
gZ
/0
+
i
rg 7
A & o ^Z z Zp Wx Dg D
$%gzZyz b)x]gz~ T Y CZ<
A
(Z a
I3x ZZizZx ZV~^
Z)z~dk
<
,
0ZxZ0 G
`
Dg+ Y CZ7Z#
ZakZ:wzpgzZyz
Z +$vZg )zX ,[ZvgzZ 1Zx ZDVI[;Z*
#
*

45

x Z ~ wZ {zp$p{)z x 0Z ~zDx Z ~g Zz ZD


DIZtUDD~zc- 1Zx ZgzZx Z~b)gzZ WZ
+$gzZ Z Z D @*
7,*
* q nZ Zzp
pgD{ c*
i LZ
DD Wt ]4Z
? H)**
gdZ [ZV}uzgzZ 1ZWZx Z D :( 3) ]
?56,
Vzg e4Z#
Z~g7zzHgzZ
x <
L z yW
v~/gzZ
gD :kIZ *
*
D g n
pgt izm\vZ -xZ gzZ ]c*
Z@
g I] Zpzx $ Z w Z}
.sp~]0z ]
W
e
$Z@ 6,T wZx {)z {g )g yz~

M F,
x Z 0E
!6,z bc yZ zmvZ -xZ wggzZ
,
'
Z c*
Dqg~{ g !*
g u @*
W7wDZ
/Zx Z/~gZ b

z ]uZz ;Kg sZ gzZ z y Dx/


wlh**
lh}'
,iZ Z ZgzZ C ]{ C " ]5
agzZ#
Z~ wj ,Z Za bC
{gz6,
yZ @*
kC]gz A
$%]b
gzZ 2Z z wZ o
#
V gzZ z ]5 LZ Z Z ~ zg 2Z
Dni]5c*
g2Z yZ#
V;z]gzZ
\vZg 1ZWZx Z
z!gzZ!*
skZ
Z 4z]
. {LZ~^>q
-ZgzZ wzK
yZW~zxz~^}gzZ}wZgzZ [Zv6,

lzg
} Y{g
Z+
$YV!*
P17{xgzZW6,
x Z c*
Zzt~/g U*
WgzZ<
L z[]Z|yZ ( 1)

48

 g
$ q Z ] ZyW
 q Z ~(,]!*
tB
yZc*
 ~ Vzg e 4Z

{z ]/
` W D Z ]Z|{za kZ Y7 Z
~g Z[Z Z {z yZ D Z {z Dg Z
[Z 'tgzZa']%Z~ b) @*
gzV
Za6,c*
w[Z @*
Yqg Z
}W gzi D 
V g Z[Z 7]gz Y
Ds %Zv ` W~ b)yZX x Z]P
c*
X
Vx Z : {zD W {zVqD ZgzZ
D @*
7 Z Z yZ
~Vzg e 4Z V~yW
D VZwZt` Wv[Z
~ yZ yW
t [Z wZkZ ?zq
-Z
6,[z]qtWt ]q ~pD c*

7q
-Z
\W**
q nZ q
-Z ~7Z +Zwq]gDD
:gzZ 7etM
h~zcVzg eyZ
z : \WD ~g6
?
yZVY 7etM
hgzZ ?
yZ
Vzg e yZ7 ]q L
L fa Z D Y7Wt Z
z {
t ;g ZeJg Z kZgzZ Z
# Zz ~zc q
-Z ~
{)zk
,
;Z r
# gzZmvZ G
*9g ~zDx ZmvZ G
*9g ~_vZ
x Z: {z,Z]ZgzZ]ZyZt Hs %Z~b)
ZeL#
Zgp]!*
tBkZgzVq
{)z~F,
x ZaZ D Y7{z #
ZakZ 756,
9 zz ZgzZ CY W~ w2 9g
$u #
Z 

47

p[ZNz`
Z
) !*
v ZY 
yZgzZ {.Z *.
lyZgzZ
?:X
Z0 xZ] EZgZxZ D YY H7 a ~yZ
XXf] ]a gu^ ] n ^ ZZ wgvZg
{z"
# ( wvZgk0ZgzZ@WZwt)
:zwC
zxZ #
Z ZD$
Y: ~hggzZ ]!*
T7(Z
zwgzZ 9?# 7^
,Y~]g'q nZ
q )Z #
Z f6,kZvZg0Zx ZxsZ gzZ Z
# Zz*
*uF,
vZggZ[ZpD Z7q )Z~gz L6,gZ[Z D H
] ,
6"
# @<
L 9gzZvZ[ {gzZ LZ
D M
h 5VY+$f#
Z6,Y q q
-Z >D ~
DwEZ {Nga[%#LZ q )ZY
)
CY w7 ])Z)'
,Z ~Bb) %Z Z
#
(ce
8x o Zw~ q )ZZD
:gzZ WZx Z: ~ Y
q
- 4,
}D :V{ +Zz *
*
g

8t Z6,
Vzge 4Zq
- 4,
}D'
,
Z'
,

}gZxZ
gz6 D~x Z#
}
. p i LZ
VzgeVY D7
D,xZ#
}
.p]q{g!*
z[
6 ~
Bs
# Z'!*
 ~ yW
 ~Z D :?Z*
*
Za $q
-Z F{zg Z[Z @*
Y H Z~ yZ C 7
~ ^yz /z ~ Z ]Z|XpD H Z VrZ gzZ
gzZ w
x Z x Z 1Zx Z D[ZVzg e {z k0*
}g
}q
-Z ~ 4Z {z ~g6#
ZakZ DN
m 0Zx Z
kZ ? eVYyZ 7 yz ]Z Z x ZgzZ

50

D ZgUZ
# g0Z zZg ~~A
t gzZ x **
gzZ f S Za Z {z D :?Z *
*
Z ~ D gzZ c*
#
_{z e 7q '

CY ]!*
T{z ZuzgzZ } ]!*
 { zq
-Z g 6 z ~
1D {z ;gy ]!*
gzZ ${z Y ]!*
T
\Wa Z Dn Zp{z7Zg kZp g0
+Z kZ
vt Z wZtyZgz"7,
$ qZB
g
IZ DD q nZ
Kx Z~gZDx Z
4 D C w
7Z ]Z| D @*
s %Z mkZ ~ D
_]Z|taZ ? VYctD CU D C
Vzuz [z lg
$ q Z VrZ D szc w
b)g
$ qZVrZ r yZ Hy7ZpgzZ[hu
pH Z$7~kZD H7 ` Z 5Zzo ^Z
zZ F,
VzwZ
/Z ~ }D yz {z:gzZ 7!*
Z y Z
_7,
{g !*
c*
_7,
JWc*
_7,
{z? H ~g gx Z~}g !*
g ZRzgzmvZ -gc*
?tH yZ~}g !*
t:& ?
x Z
/Z mX b)Vz%bkZ ? **
Y]g c*
i
D Y7[Z kZ YHc*
g mvZ G
*9g ~gg
gzZ V; ZjyZgzZ 6+gzZ$wZ \W
+zm{q
-Z **
**
_akZ D YYc*
7[Z~7
:$ Y (Z c*
$Bc*
_ Y
p 9A
$Y H m
/ZwZ c*
$
D Y7[Z kZ ~ **
c*
V; Y H
/Z m ]4

49

<
L q nZ { c*
i {z/wg
$u
/Z.
g
$u
zzmvZ -g ~ p~g g6,gwVw Z
p
/Z ,qt _7,i X @*
 c*
f
eI1 zzi KZgzZ D
Z 7<
L t a kZ ;g 76,yZVa p "
$U*
9g
$u
t D Y| m
6,yZZyZ~
qi zmvZ -gb
zz g
$ukZakZZ7~g YgzZ w~ #
Zt p g
$u
gZ6,
zZ LZ~
qi gzZ Y lIZ Y7(Z
 } 7,9 t 7 **
 9g
$utU D
D{)z;g @*
s ;g @*
;g /mkZ
?VY V;
/Z ?+z$]Z|HD :( 4) ]
E
E
!
{
3
4 {)z3bZ%+z$D:kIZ*
ggzZ EG
*
axZ `Z5ZtzzT{z %
7Zg%XxiZgzZ7g
$us
DZ
) !*
gzZZa]Z|kF,
Z}
.yZyZhxiZyZD$

sg Z[Z 6,g Z +z $DVI[; Z *


*
` W 6 : 0* yZ ~ ]z p D [E
OZ
^
G
4E
5k45!Z
-Z{Zg Z[Zzz D {:zY f<
q
Z EG

/Z ZD c*
7B { E
+Z LZg0
+Z b)J
-z
7{z(z x Zw 7%Z ?
/Z [^
OZ~ w} ? q nZ -Z
D @*
W~{],
Zb IgzZi Z
D ~ c kZ q
- 4,
} +D :V{ +Zz *
*
}g !*
$wzZ%Z D J
-w{a +VY
kZ D : $.__} @*
Za wZt ~

52

G
'
]g #kZgzZt E)6, Z%qZ W
DV~g Zsp C~V ,Z Zzg **
Yb} i ZzgzDYGDVI[;Z*
*
a LZ~zc ZgzZ 4K+ wZZ xxZ q
-Z WZ
#
rzyxgyZ c*
@*
76,!ZgzZwZZ[ZvgzZ &]
) !*
CY{Zg F,
zZgzZ zD @*
7gz',Vg F,
gzZ
[Z Dg(Z {Zg q nZz O + ]Z|
/Z gzZ
E
G
x {.Z yZgzZ@*
q rz h+'
G
0;Xz]}
.x Z[Z <
Z
yZgzZ<
Z~V{zT e*
*wJxsZ<
vgzZ @*

xsZ G
L zgD F,
) !*

g_
OZz s %Z 3WgzZdz ~
!Z D{.Z]}
.#
Z fZDD:xz
]fji e n] ] ^ ]fi]ZZ gzZce~zcmgzZ
s[g}g vzq nZkZv ?( 3:s ZZ) XX^n] 
G
'
]i]ZgLzZDz: q nZVg}uzhg\vZgzZWk0*
} g +
LZhgvZVyZ(31:/pZ) XX] ^e^e] `^f ^fu
$ ?q0~gN $ 1[gV3zggzZV>
5kE
zZ9E
t
) z s
# DYY gt
/Z w~ ~F,
DW#
Z0
+
zxO6,
#
ZgzZYW
D ]!*
gq

-Z 7xZZtq
-4,
}D:V{+Zz*
*
 zz DZ,Z~VgzZ C{iZzg !
Dyz0Z){zgzZDZZa!q
-Zs~g@*
wgZD

} i ZzgzDvtD :?Z*
*
x Z$ q H7 yZ D n
pg7g9b){z b

51

z_g Z[Zp$gzZ+gzZ$
Dm:yz!*
}gzZ{z
} i ZzgzD |Hx ZZkZ D :( 5) ]
X,x **
H] }
.d+} f~LyZQ st
/Z ?b
? h#
Z6,
gO` W6,
} i ZzgzD7ttzZ D :k IZ*
*
+
H{g 
Z \W 6gzZ ~g Y'
,
Z'
, Db
Z }t
/Z gzZ w@
6,kZ ] }
.z d0Z ]
akZ
rgqZ Z D7ttc*
{ i Zzg
c*
t {LZZzp
pg
A & ~ Z x Z[Za Z 7^
,Y
z ~
.Z ?ZK~
.Zx Z~
.$T L
L
yY:tJ
-Z
# 7^
,Ya}gv6,
xZ{y}gL
L c*
tc*
z#]Z
gZbkZC
DK
~
.ZVxZt
gZgzZ<
L z [ 7g c*
g
gzZgZ0
+z {z^zgzZZ0
sz^~g!*
zg LZgzZ**
]ZYPZgzZ]]Zg
Z]%gU*
Wz
n
pg7
A &{c*
i ]P
z]z 7&#
i5gzZ Y{z 
DqzaIZ**
gzZ{izgZaZIZ
aC
{ i Zzg Z: c*
ZqZ Let
/Z 3U*
]Z|IZs{ i Zzg nBcexg 2
$a
BZ gzWVZ **
skZ
/Z a Z
t VZ
/q O~ Z q
-ZC
z yZZgzZZz= b
D~ !*
,
'
?~~igzs gzZ
~
.$ zg r[Z ]Z 
gZg )g Z qZ ` W @
/

54

yLZ~ D ug I0vZ]| ? Z Za qyZzp


pg
kZ)Xqz
[ 1Zx Z nu oe] gj o kf^c*
W:Zz
yZ( k0*
yZ 1Zx Z @*
C
]g
ZizZx ZQ (ke^$ e ^] ^: ZetqugzZb)
0 yt Y7 _gzZa VrZ tZgzZ {z
Hk0*

]5~~ tZ X q
-Z ug I0Z ? y"
$U*
\WX 1Zztc*
CugI0Z ^H] nf ]a:c*

0vZgzZ ~l 1Z x Z ]5 ZizZ x Z ~ D Hf
dWZx ZVrZW6,
b)vgzZb){7ug I
1Z :c*
ug I0vZgzZ Hg lZwLZ Ds Z Z
{ g !*
yZ ?c*
0*
s '
,
kZ 7Z ~
Hc*
C= ~}g !*

VzZ+ q {z~ )LZ @*


x kZ DghZz ;
D:
KVz"z6,
gzZ
VM{z 1Z7RgZ|]g@*
kZ1
yZ [Zv D+zD
+xZ gzZK zZz wZ o ^Z
G-4X3
e
$Zzg yzg; 0h
+m,~ y4Z]Z<Z w
+ Gv0ZxZ H{ .Z
kZgzZqZ[ 1ZxZ.~gNyx Z
DZ["q
-ZWZx Z@*
xkZH{ .Z
yZ <
yZ a **
gzZ c*
: [ p WZx Z n!*
WZx Z kZ e
$Zzg kZ6,g !*
i ]p c*
H {
7Z D @*
]|Z]| ~/0E
W7sw6,
dgzZ ] }
.
[
7 ` W:[ e\vZgk0ZvZ]|&0ZvZ
y
]Z|yZ~}gzZg
$uzp~ i:

53

+Z:gzZ g ZzW : D @*
B)( 9~g
A < n
pg x Z DY J0
+Z W
7t ~
C~q nZgzZD x **
~zcZ [
J0
+ZV ItakZ D ]t} (,
LZ *
*q nZgzZ
G
E

W
/Z Zz **
x| c*
x c*
c*

d}g Z+ wZQ Y1 ~zcVzuz


zd} (,} (,}gJ
- ` W N VZ\W ?K VYx z
7 {z yZ D p b x Z VrZ **
g
g
$u V4Z
yW
} #
}
.g
$uD H

]4]4N \W]4 Y f~ }
x **
+)]4\W}p ]4G
0 ]4
VZv0*
Vzg e]4+$zDIZ $
7[
V&~~% { Zg?
Vzg eyZv ` WD 7
[Z vV ;gN ~ D : Z{Vlzg yZt
0Zx Z ]{ c*
i kZ}{z D# ]g Z
O B` Wv D0ZgzZ D
DgVz(,
LZ {zgg
$uIZLZ
zCxZVM{z 1ZWZxZD:(6) ]
Cc*
;yZg: +$[Z}uz K z wZao^Z
?TgZgW+s7Z{c*
i
]Z|+)zzHQ
iyZp7q 5]zZ WZx Z D :kIZ*
*
vZ]|~ ]z ZizZx Z Hy & Zz
R 1Z ~t Y7 VrZ ]5 1Z x Z
/
ug I0

56

gzZ nZ%Zx gzZ **


{f V Zz j x _bZ ?N*

I.
Zx Z f *ZWZx Z **
ZwEZ V Zz yZB
V%
D c*
C VrZ Y7 1Zx Z Dn C: {z K c*
g b)
 V(uV#V#Hn?K~
.ZV]!*
Zt?Y7f *Z
gzZv ?
} Z c*
DN y 4kZ kZ \W
Xy?hu~y~DVz ? 1ZgzZg $
DG
g} =?~
) q
-Z {z
-+G4<X
D~w9Z Zv0y4Z]Z<Z ZzVz
x g
$u7g%cg~ g
$uDw Zz}Q
D e**
gJ
- Z0*
%KgVgzZiZ%
{z { Zp[ +
$Y vZg 1Z x Z DVI[; Z *
*
y0x Z {f Zg 4}D 79~ qz c*
~ wZ
z kZ , -1Z Z
# 5% Vz d
KZ \vZg ~ _vZ z { 
p 6D=g f W,

)
Z
GE
qkZ qzZ Y <XZ s %Z[Z~]ZvZ;@*
g
wzZ GZL
L ;@*
w
x Z~ [!*
}wZgzZ H7U
t Dz vg )
,q
-Z 1Zx Zwq D
g gzZ **
Z
/;@*
[Zv ~b)}yZ :
L cgx~ g
$uD ]!*
Z
3yZ6,
gCZf!,!*
D[Zz~}x Z
b)%Z D 7
g~wq**
ZgW+s yZ c*
g z
z hgzZ9 Y f **
g6,wZZ! Z #~ z
G3E
4XZn~
D{px ZZz[ Z 7^
,Y
{zK z wZ 1Zx Zq
- 4,
}D :V{+Zz *
*

55

w 1Z x ZV}g w
x Zy
WD7gZ ` Z'
!*
x Z H ?c*
C 7wvZg x Z c*
x Z f *Z LZ c*
KZp ?c*
C VY
?2~]oS0
+Z c*
Y 1Zx Zw

? y
gzZqzZ WZx Z%ZTs Z IZV &~
Z: Z Zi WWZx Z
C#z]zZ IZ zB
VQyZgzZA
$Z%bKgH*ZzwZ Z D 1:x
A [Zv Cx Zz qz ~ zg ZgzZ bQ H
c*
Z: Z Zi W~uZ
# ` W1D~zclzg: kZ vZg
T~ Zi WkZ*Zz wZt @*
 Z x Z[NZ ._Z
@*
F,
Z6,Zg g wa kZ D D "
$U*
VZ
/&~ { Zg ~zggzZ
D Z e jkZT
1Zx Z17* Z"z6, ~ g
$uDs WZx Z
gzZyZ~g
$uDg}>yZgzZ
/
WZx Z a: i ZZ
) !*
T H[Z} (,} (,s Z Z ]g '
Z 1Zx Z]zZ Dy - 1Zx Zt 7g Z wW
}c*
} @*
YV$~Q @*
0*
:gzZ @*
s %Z
DYs %Z=g fT Yg
$u~G @*
w
wJ{z@*
x Z W~'Yhuzq
-Z~G @*
wx Z=
{z ?f
e 7VY\WZ Z w \W t @*
n~ D:
g7g
$uDIZ D< AV#V#~kZ D
Ht0*
Zg
$ukZpF,
Vz
g
$u[Zg;ZYZ T
D7` ~g F z1?
H Z7 H **
y **
C6,x **
gzZ *
* **
x _

58

Zz wV$ D *
@Y k0*
Z e C
 C N Zz bVz
yx7t7Zp NZz k0*
X Zz {
yZ 6,|
# VZz T }$xt DWx~ n%Zz
x Z **
qgs4}xZD~6,
q!%gzZ6,

]ZW,
Z
4}VaDiZgkZgzZzz~(,
q
-Z# 1Z
DiZg{ c*
i
#kZakZ D
/
? VY]gzkZ#
ZgzZ Hx|D :( 7) ]
-wZ Z+$1
J
rg7qZ Z D :kIZ*
*
Xb),Z~ Z~(,{zb).g "gzZ g kZ
Y~zc $q
-Z {z~
q +Z Z}+$~
G'Y qz z wZ$kZ a kZ x **
Z
6,
Vzi Zxzi Z w$z
z {z
/Z ~E
gz' 7
G
E
4}G3$t e**
zT et

/ZgzZ wq zTzig W EG

/ZgzZ ~zc Z7<t } 1 CZZxyW

z kgzZ <
L z [wC
z <
Z x Y ~ 1t Z
}uz Z Wb ._gzZ
g { c*
i6,~ zg Z
r/~g {z7 {zTC

!*

A &z] q
-Ztz hg
c*
Y~G ?}
Q b
Za qZ Z
]gziYg {"
/ZgzZ ?~#
yZy
y8n" q
-Z x @*
bz wZ Z[Zx ~ 7
~g ~ kZ g DwEZ ]gz
D gzZ Z ? Hg <
Z
E
E
0@g${z{z[Z D [Z [NZ VUW~g tgzZ ] ])
x Z w{g !*
tg @*
6,
kZWgzZ ~B; 6

57

< bzg 
q+Zq
-Z~~i wZyZ D:
g~p
E
GG3OE
4 {zgzZ: ._
v] wZt 1Zx Z6,
gwVD
tVqD
H0h
+s %Z )zz~(,

jm
D qN~xsZ 0(Zq
-Z]
x Z n ]0
+ bq
-ZgzZ ~t D :?Z*
*
E
-X!
:E
*9g 1Z
~yZzwZo ^ZgzZ mvZ G
$ Z yZmvZ G
~Z GG
*9g Zx Z 6 ~ Z
#6,#D 0*
7Zzz.KZvtZ
# ]!*
t~
D ];z m{ ]0
+S WZ x Z ]|D D Yh
/q
-Z F VrZ ._ VZzg D xZ ~[Z {zt q
-Z
yz~^i}yZtzz~(,
~uz D H{ .ZyZgzZ
~+ tzz~(,q
-Z D H**
kZ~Y ,[!*
V ZxD
B 95M
h\W g { c*
i ZV Zz 1Zx Z
 t5#[Z DmvZ G
*9g 1Zx Z+
kZD4V;z~ T*D YV
Zz[ZgzZ @*
s Z F,
{ c*
i yZzz
g~akZ D s Z { c*
i Zz ^yZ D
D C4}gzZ 1Zx Z{ c*
i
]zZyZ6,
# 1 D {<
Z
L z [ 4yZ tzz q
-Z
Dz{ c*
i~*DqgV4{z @*
*
*qgx Z
E
G
45#yZ ~: imvZ G
*9g 1Z x Zp
Na Z {z N G
1Zx Z qg x Zp g #
}
.g
$u v
g ZD
V @*
Y7: {Zz !% ]!*
ZztVq D @*
s

60

x ZgzZ<
ZZYg
$u9Z
# Xofa &mv]
~y
W#
ZXX^`] e x ^e ] ] a V xm L Ly
D}: g(Z {Zg #
Z bZzZ J
-Z
# Y V7\
ogz b &Z
z kZgz
-!
:E
XE
^m]E(7eb &Z#
Z%~zc<
L z[6,
/ )
({)zo]H ]n] n] e n] ] o `]
D 7?xZ]k0*
9[z

~gzZ
A !*
Zy
KZ{/_
.~zczvZ[gzZsp \vZ
A:X&
s 7Z \vZ vZ ) Y
:gz D M
h } ] g**
Z iz
Z ZD7zDIZVc*
#
i~[!*
#
wz (
D IhC
it a#
Z "Z 7]gzt s:
Zg H+00#
Z~V-geZZ`Zzg
E
+4}E!yz
Z
# ?: 56,q
-Z ,
D{x<
L z[ qnZsF,
tgzZ F,
Vc*
xsZ~gZz Z
{zD q
g **
-Z iZ q
q
- 4,
}D :V{+Zz*
*
!
Zg { Z'
, Wt {zgzZ $
0*
gZ

g6, ]gzs
Y 0 ,Z {z : ~ ci7 c*
gX ~
.$
D OZkZ6,
MgzZDT
+
~ b)m c*
C ~ 6Z D :?Z *
*
~ yZ m5 )Z b) ,ZgzZ 7]gz
Hs%Z+$~yZgzZb)m) !V;D Z7wZ

D[ZD7et?M
hy'!*

~b)yZ[Z
D }6,
q
-Z}Z
# VYC7,
]gz6,
XT7a1zgZqnZZg

59

* ~g76,Z ` WgzZ {" q


-Z~,gGhg
Dg +)
* ~g7 V-z ZZ ~_vZ z { 
w 1
zD x Z *t s?;g Ht Q g 6,~0*
$x Zq
-ZxsZ
hgZ WZzZZp C
{)z[

g Zz>
N
D~zc-zZp C
` W
x Zwgz Z}
.{z CaZ ~zc x Zq
-Z
q kZ sKZ H Zp kZ V V gzZ @*
!*
kZqT~],
~<
L zm ZI7x Zwc*
w'
x ZwZ **
Yx Zw& c*
Cw'Z **
Yw'VwgzZ}
.
c*
Z *
!/DcgkZgzZ {@x z$c*
kZgzZ c*
C
D HwJwZ ZkZgzZ H OZ6,
kZh
eZz
~gZxgzZxZoZ"
# )DVI[;Z*
*
]qD%Zs q)ZgzZ
GxZwq
-ZY ZMZzq
-Z
aT c*
gZ
^
,Y Y fBzuz ~gzgzZ~
~ ~zc 3Zg Q >0#
Z GDce *
* 8E
Z% wZ
wg Z x Z OD @*
z / G x ~zc T
p%] o]] o^H] ^^ ]i oiL
L
gzZZizZ:w
: :gzZz~: ]] &nu ^u] ]
1Zx ZgzZD~
.Z]Z|tVV;zxZz~gN:
n] ] He ^]L LD -1Zx Zm{
/
LZ
-Z`WYz 1#
q
]!*
] q
C
x ]]L
L wg 1Zx ZgzZD Y<kZgzZ]!*

62

t Z] XX] ^e^e] ` ^fa a ^fu] ]i]L L{zxZ


~g7 wb a kZ }I~g yZy *z [Z {z 
D~g
/
6,
{u#
Z
s D 6,x x Z 0 (Z +) t } kZ
8*zgzZ Zzkx ZgzZ6,
]%<
L z[
[s ~ Z D e: J
- ` W +)x t1 {
yW
sg b
7x (Z 1 H{ q nZvZ
-^I
x gzZ6,
]%
D~zq6,
0
+
i <XE
ZyZ~<
L z[n7: (Z Xq
-Z +)
6, w(L L?
YL Lp)
,
 ;gt ')**
g yZ D {x
ZgzZy$
+s
# Zg KZ Og (Z<
Zg7x Zq
-Z D W
g
%y8q
-Z.
$Yb)<
Z[ZZ._
^fu] ] i]L LZz+ *zx Zq
-ZN Cp{z[ZD 1
Zz+ *zV ZPZt Z] XX] ^e^e] ` ^fa
.;q
SG
Zz\Ww 7<
P G
ZgzE
-Z {z ?Z7VYt Z]kZ
; tZ]Zg7Zg7gzZ CkZ z ZzvZyz!*
!*
g ZyGgzgxZ
**
<
L z [ q nZgzZ KZg xZP }t
/Z
Z}
. **
7wg c*
Z}
.x Z LZ H x Zq
-Z
**
1gzZ +x ZyZgzZ mZ]Z 
g ZyZ Z wg {
gzZuZg ZzDw$ ZzmZe
$.VrZ xgzZ
<x ZZ~g <
L z [B Z ]Wg z
gzZ
) Z wg z Z}
. @*
 aB; V; gzZ C
u @*
Dn~zc<~C
0
+
i

61

D~zcKZ7<tc*
}qnZkZWyWV
q
- 4,
x Z q
-Z 1f gzZ Hz q
-Z6,gwV[Z
c*
Wyp kZzQ D N*
I7q
- 4,
}uz N*
IzkZ
kZ~
z q
-Z D N*
I7q
- 4,
}uz
H^Izq
- 4,
q
-Z
V ZVz zkZ c*
Wypy$
+kZgzZ 1f
f {z[Z DS7,i z% kZ c*
[Z D
H^ Iq
- 4,
D ~zc w
x Z~X ypgzZ ~zc 1Zx Z ~X
Zg d
$ tkZ Dh'
,x ZVzVY
g i ~bkZ
zBq
-Z D ~gzaZ DZ7V Z
Vzq z ~uZz yWX ya ZD$
Y 7[Zg e
D w
zq
-/gzZ wwZs
]^ yW
^
,Yq
- 4,

,i Z {z
q wZtgzZ
kZD i j ]]
6,g[^
,Y Z
# ^
,Y ~ ]b
{z ^
,Y~ ]
Dce^
,Ygz q 
DCY0
+
@W]c*
gzz]q7(ZBkZ
a'~g6]gz
/Zz]!*
kZg0
+Z

E
.>
h6,wxZ}uz
}g [Z~}g!*
C
EZD M
D7Y
/
p
C
D@*
Yc*
:6,
w xZV
/_
. wZz[2Z Z> L LZzH#D :( 8) ]
? g
HyZtB z +)D :kIZ*
*
b Iu+x gzZ u~zc [Z z~zc <
L z [

64

] <
L z[Q D7# ~zc<
L z[tD,
kZgzZ ] <
L z[t}T,7:%Zz
DH77:%J
-[ZVrZD#<
L z[?

?ZVYgzZ
ze
$)D :( 9) ]
gzZ ~m,
g ;kZ ~ Z {
~y*zyD:kIZ*
*
xz ,g~, Z7t g
kZ ~ @k
,
+Y Vx
2
D|
# z ~LggZzZa~xgXzx,ggzZ~
b Z
HHn 6e
$)gzZ e
$DVI[; Z *
*
q nZZ e n] ] ^ ]fi]L
L x **
q nZ+ZD _ q
g Z[Z
/Z Iv] D g @*
xsZp *Q g @*

_] L LwVkZ }Z
/Z
# ZzgzZx Zw
} 9n!**
6,
avlg !*
h]n] kvi ^
]!*
z z D Z
# Zz q nZ hgzZ ~zc V~ wqC
D
: ? q nZZ~]g+ZgzZ ? Y Zz~
.Z
* <
L z[w? #c*
?i Z {zz D k Q
wZ ZD: VYZ(,} (,
z b kZ e D7gZ ~
I
J-I
J
d
d
gzZ - Z q nZY ?Z
z e
$
ot
( ~Z[Z B10gzZB9wZ) Dg ZzZa~~a_ q
7eh
+
**
C g@*
i We
$)D :V{ +Zz *
*
D @*
qz0Zx Zi WkZ6,
gx pD
lzgx #
Z g vbkZD:?Z*
*
G
5)f\W7ZpDTe ?
tzgx#
Z {zDM
hG

gZzZa bZ;Z Main stream#
Z\WZ 7

63

q nZ 7 g /_
.<
L z [ q nZ#Z
w(
?
YL L~ p Z yZ c*
D g /_
.
D gZjs
# Zg
-Z~pLZgzZ q nZDVI[; Z*
q
*
YgzZce **
<
L z[ q nZ6,
g~
C-ZZD _ MC&
+!
D V Zz#
c*
6sq
- 4,
}#{D :V{ +Z z *
*
~ax ZDV #~zb
~D6,
z
/
D7aDIZmZppV}
g
v9 p +
M V eD :?Z *
*
VZV&~ D 7] <
L z[]!*
.(
_
[Z~Vly
Z Yy76,
gt~D7@*
XZq
- 4,
xZ} 1zZD/_
.<q nZ{ c*
ivZY 1zZgzZs sZG
mvZ G
*9g ~y Y_
 + yg)
,gzZ
iZd
$zZp } xZ} 1zZ}uz c*
J
-mvZ G
*9g WZ _]|
:
v `Wc*
~gz+Z[~'
,
]|
yZg#6,x**
<
L z[v `WH xZ
] <
L z[ !7Y ? < q nZ/_
.{ c*
i ]Z|yZg0
+Z
<
L z[ ?c*
y ?
<
L z[[Z H ? H py
W
ZVrZ aqnZ<6,
g}g7gzZaJ
-A
pgt D 7q Z ] <
n
L z [ Z DK
E
SE
0k$~ kZ D | (, Vxt +$gzZ[Z
t G
qnZ <
L z yW
OZ 6,
zZ Zz F,!*
LZ o Z

66

DK` Z5Zx Z
c*
t ~g
$uIZ
) )gzZ8
) )D :( 11) ]
? V**
ss %Z
[; Z0ZgzZ ZzZ
# +)~Z D :kIZ*
*
H { ~ Zi W[Z <
Z ~ gzZ c*
CZ VrZ <
~ NZ
VrZ D c*
W:I 7Zx **
D c*
x **
) c*
c*
<
! ;z 7Z +
7Z {z
/
x **
$uIZ c*
g
_gzZ ~ H_V-
~ W,
Z c*
~LZ L Zg ZnKZ 7ZgzZiZ7Zx **
t W
D ~g YZlx **
iZ { c*
igzZh
+

{)z wZg ZgzZ g
$uIZ
) ) 8
) )DVI[; Z*
*
kgzZ q )Z"
$U*
<
L z[@*
z/t7t ~
q
-ZgzZ
# gzZx **
Z
) ) ZzwJ]gz
D
XX|_] o u^H L LD
rg7pt V**

7t ~ Vz V }Y~ J
-VD :V{ +Zz *
*
yxgVz V }Y~J
-VpD YY c*
0*
t :
D7t
&
/G
D : ?Z*
vZgzZ:
Co t WZ
# ! G
*
# tZz D @*
Z
Za g _
OZ bZ : qG @*
z ] \
vZ G
*9g N
m 0Z x Z ]|gzZ c*
Wt X y W
~: i y
VrZ
HH6,y ZgzZ ?t)c*
tyW

HY7tm\
s sZ LZ: gzZ c*
0*
7(Z }~ <
L z [ s s
Zx Z6,
CZ~D M
h7tZakZ D tt
Zg~[ \ WLZ Zz + N
m 0Z

65

}D @*
7 e
$)V &~ M
h
DM
h)~p9&7(Z~g@*
sZq
-4,
c*
c*
Z Zi Wg Z[Z#
Z e
$)D :( 10) ]
? c*
{Z~~uz
)C
 CZ
# ~ Zi W c*
{Z~5q
-Z D :kIZ*
*
}Wc*
+h
+g } @*
i Z c*
D @*
Wt Z Z ZgzZ @*
$
A!*
iz ? 1Z x Z ~ b) ;}uz gzZ x Z ]P
X=E
KZq
-ZC
gzZ N
m 0Zx Z c*
w
x Z x Z Cx
D @*
uIuzg"B~ Zi W._
g 9a X g ZrgzZ 1)Vzg ZD
t wq]g1
H c*
Z {zg Z 'yW
F,Z~zg Z c*
7,Bg
yZgzZ Y Vx z <


/Z) ? ,
7Z@*
s Z;Zu kZD c*
k
Ng Zz
{ q
-Z [zgzZ : Z Zi W: ;g Z: Z Zi W: t D @*
W
D{g YL L<
{`g~V15V;yGgzg xZgzZ{gH
Dg w(L L7VyZ Z
kZ {z ~A kZZzgD :V{+Zz*
*
D2~5q
-Z{z m7 ZiW#
Zzz
VY gg
$u \WD :?Z *
*
kZ \W D M0Z c*
If Za kZ g
g\Wg0
+ZbT D tIg
$u
7hg Z\W~ yZ wZ a<x ZQ
<
L z [ T g ]r
# \WV;zD (

68

]Z0Z)D{)z{)z]ZvZ z{ 


I)g
$uIZyZp{z~b)!*
gzZ72&70 Z
D !*
~ NZz~c*
ss %Z g
$uIZ
) )D :( 12) ]
?
yZZ G
!gzZpZ [ U NZ +)D :kIZ *
*
G
~@ZZ Y, Vz +zD
+
+]
h
.gzZ 5q
-Z ngzZ 0*
D ~ ZmZz**
Cg_

) ) {xsZ}g7g
$uIZ
) )DVI[; Z*
*
[Z,zD C7wJzc*
z{o9q )Zz<
L z[#{zgzZ
{oyxgyZ6,g~
CgzZfp <
L z[Z
+<vZgg Z
zz%yxgV{gzZBD 7s %Zp zf.
~[!*

Zz [^
OZ s ~g Z[ZY 7 Z% ~Z
+<
g eh
+'
0sgzZ~h
+F,
gzZ ~Zg ZZ
+<v
D Yv
 6ggzZ Zge
g
$u IZ
) ) V }Y ~ J
-VD :V{ +Z z *
*
b) ~ NZ gzZ g Z b) D Vz s %Z
DgZ
,Zp]%Z F,
{ c*
i+)D :?Z*
*
q nZ0Z VyZ ]%Z Cc*
t Cc*
 b)
V 0*
B; kZ bV
KZtgzZ ~ t vZt } aCZ~
:[yZgzZ ,o Z
/Zg0
+Z s %Z Cc*
bkZ 
D YYH7~eyZ D{ Zg{zi Z ,

67

 z~[ ` WgzZN
m 0ZZx Z @*
Y
GG3E]m e
|g e
$) D 7
$) U
g
$u IZ J
-V gzZ x **
s Z;Z g ]!*
<
L z [
LZQg
$uIZQgzZ ~tD d
$z t n
VgzZ Z q z
_wz7,~[ Z
# Z
z kZt D \ W
g
$uIZ \ WI kZ D V ;z Zg g
$uIZ
` WgzZg g
$uIZ J
-}HkZ M
h 3 7Z B
{ zC7
Ck^X @*
7,*
*gz!*
taZ D7
-e Z
DTg s$
+x **
CZbZ
$uIZ x **
g
LZ~: i #
'
, ~ J @**

Wzz :
C
C D B~{z kZ D c*
Z eZg
D Lg s
]!*
.

@8
) ) [gzZg
$uIZ *zy;g[Z
bVE*zy 

 ~ [
p gzZ w
} hgzZ U{z Q 7 #
yZ kZ #gzZt g
$uIZg0
+Zy*zy
*ZzgByZg
$uIZ *zy[Zz!*
kZ ! V; D 7m
DggzZaWyZaJ(,
gzZ Hi W#VrZ~h
+iq
-Z^)
)c*
0Z);g D `tzg Z;ZtyZ Za lzg5q
-Z
{z7){zp Del

]Z|tXf 0Z
VrZ~ b)t [ZWZ_]|

]Z x 0Z)~ V! ]ZLZ yZt Hs %Z

70

T e **
` x CZ x **
<
L z [s @*
{ c*
i yZ/_
.
q
-ZC
? &79 ~
CgzZ AzZ~zc <
L z[y
&~akZ}{ c*
i { c*
i6,]]_<
L z[ {z C
H7zs< q nZV ] <
L z [V
6,g6fx ZgzZ c*
Za g zg _
OZ~ kZ ` 6,q nZ+
Dg DWZJ
t[~:ZjV ~@D :( 14) ]
?g Z H e
$)kZ~g Z
e
$)cZzg~[~:D :kIZ*
*
=g f {)z Z Z
z
{z kZ gzZ p
M ;z o{ c*
i
E
GG3E
547{z~ ;
v*6,g ZMZ1
 ugzZ ] x Z Z z WDb x ZwK}! <
Z
yZgzZ zg x 0Z'
,
zg U*
W x Z/gzZ zmvZ -xZ wg
DB(
"
$6 gz
D $
ZY ZgWV6,gZ[~:DVI[; Z*
*
gx~ 0#
Z#
sZ [~: Z
gzkZ g VQx {z #
Z VZzpigL LgzZ
)

Z V!*
0*
zu"z ^gzZ~ ViZggz D gkg
gzZV*$
+ kZ {Z({Zp]Z|2~ d
$ xZc*
zZz
g4B s ~I]8 #
tZ
# ZgZ}
.
g#
Dg iW~
/c {WvZY 
yZgzZ `WgzZ
yZ h
+
gzZ Zp 0#
ZB
)$
+g gzZ <
L z [ q nZ
zgzz#
kZ]4V:
L g6,VZ

69

#
Z6,
x **
wZz[2Z Z > L Le
$)D :( 13) ]
?b y h
+'
g _
OZkZ c*
H
x Z LZ LZ h'
,g Z[Z#
Z D :k IZ*
*
0*
,wj wZ]
'
.z k
B gzZg _
OZ D W~ze
$)t6,
D ~gY[ZgzZW"
$
~>^g)l~g Z]
.D
H
gzZ<
L z[ G#
Z wZg ZgzZg
$uIZ DVI[; Z*
*
5B+xEJZ
~ ZyZ \vZ Dqzig W6,xg PvZ E
g_
OZ#
Z g
$uIZ
) )D}gzWg !*
V@gzZ Z
#
Z D c*
x Z9 6,g
$uz yW
{ ZC

gzZ X
D YtZggzZ "Z6,
xg P{Z` WgzZ 6,
L z[ "Z
<
Df
ex zgv ! l
kZt q
- 4,
}[Z wZkZ D :V{ +Zz *
*
Hg (Zi 0Z
# D 0:
L kZgzZ ~ ]gti
D W'
,
~]gtkZY
CWt B x **p q
-Z q
-!*C
D :?Z *
*
e{zC
pD_Zx **
pZzwZ[Zq
-!3D
&
/G
q
-+
M c*

g C q
- Z}
.q
-]tD{z G
CWt Bx **
]g[p C bkZ 
D$
W7t ZzZ KZ L{z ~gz$!*
tgzZ
VrZ;Zx bkZ @*
7 ]g[p -C
KZ y m& Z" _
.< q nZ c*
] <
L z[ yZ wq
@*
/ D q nZ~ ps sZ v {z ` W@*
7
< q nZg0
+Z yZ Dx ZZ vZ Y 1zZgzZ +$[Z @*s

72

t ~tp!V;D ;grz e
$)zz#
 Y
7~ ^yZLZ6,V;z/wkZ LZt D Za yjv
]c*
}g~~:D W,
@*
t6,
VgzZD
DD rz CZtgzZ@*
q{Z
+gzyZ"wkZDv
7
/ZgzZ ?VY ! V;
/Z? [{ i Zzg Z HD :( 15) ]
? Z
# Zzc*
e]gy Zz~q)
V-{zgzZ ozqZ]i YZ Z D :kIZ*
*
~ kZ c*
{f qz ~ zg VZ Y [Z1
tZgzZzagzZ @*
Y i b)ZZz Za
` WgzZ c*
W @*
~gzC
6,gZz ~ ZZ x t CW7]gz
+)gzZ @*
YiZ6C
V+aZ D ~g Y
Db)Z6,
g "V
kZ ` W H
gzZ { i Zzg Z DVI[; Z *
*
iyZg0
+ZwZ gzZ p
b) ?W7]gz%
G
C-!vZY 
Zzg#
Zg0
+Zb){ E
gzZ
A &~g7
4CE\Zg f
k ]!*
kZ s]gzD 7 { *t EG
kZ ,vz ~gzd kZgzZ Y H: i Z0
+ZwZ Zz
Vgzg ZWZzC
'IZ
~: ig Z}
 ItY f D :V{+Zz*
*
q
- 4,
yZt
CuZz Zg kZD [ { i Zzg Z
$uVYD Z"~KkZ:
g
L tD
H cg D~ i
- 4,
q
}D M[ZNq
-Z W6,~ Z 6,gZz~
V Yt s~ D Y L: gzZ Z L: { i Zzg Z

71

p
g ~ x ZZgzZC
LZ #
7 t Z,z D
+ CW!Zy

z {
/ZgzZ
6,T
$kZ wq
D}qg{]g\kZc*
cekZDx **
#
Zp
Zj V V }Y ~ J
-VD :V{ +Z z *
*
D7DkZ=
/ZgzZ 7g Zt[~:
&
/G
ZggzZ  V ! G
*
D :?Z *
~: 6, kZ kZ
A ]!*
#
Z
0 e 7b
8e
$)yZg Z)fV;zgzZ#

y ~k
,
yZ D{)z wW V yZg Z)f}uz ` W e V [; Z
gzZDx Z Z [ZVzg es ?gZ[Z 
 vt pD ;g s sZ }g z {oZg gzZ Uv
V;z\WLZtD YY x **
)gzZg
$uIZ~y*zy
GG3E]
~::gz T e *
* Za $gzZ . bq
-Zh
Z
# D} Z e
$) {z 7g Z (Z !*
V ;z #

!*
Vzg Z)fV;z c*
VZ wZt ~ <
L D Y !Z
]c*
bkZV;z v ! V; pD 7m kZ Zg 
DW,
Z!*
 gzq
@*
Y :w K& #
q
-Z]4zVa g0
+Z~:
ggz,Zvg0
+Z w KD @*
Y w K&IZuzgzZ
~pszc ~R'
,\WyZpD ZZZU ~ ZiWg0
+ZX
7)c*
$uIZ 7Z~ pkZ bZ )gzZ g
g
$uIZ
tzgZiW,Z!*
kZ `Z'
 yZ 6,V;zpD M
h
Y7takZ DUSh!

Z ZD C7G@*

74

]!*
.2]Zy
_

z ]$
+gzZN E
"
# @
L ;X\IZa4 !*
VQ : ~ [ [Zz hx Z Mg gzZ , 6, Zz
YfgzZzygziOgpo zZ igzZ o$
+\WLZOg
VYiwZgzZ,lb F
F6,<
L zyW
V: W,
O VEZ F,

h\vZ D F
F6,b + vZv:ZgzZ +nVY N
v n o ] ]D**
z qVx 6,
V
In^] h v] nq] ^fi] e^v] V oF
YZ q
-ZkZ~ @*
Wk0*
}gx Y)x D :V{ +Zz *
*
@*
F,
gx Y)x Y ~V Y ~ V &!g
D
) !*
{ c*
i{ c*
iaV gzZg
oZz~g <
L z[ x Zg D :?Z*
*
_g Z + yg )
,gzZvZ Y 1zZgzZ'
,
ZgzZ/ gzZ F,
o
Y ^g Vzq yZg Zg
/Z D0*
UI:g Zg kZ
]!*
.}g gN ` WD Yu 6,<
_
L z[
t CpD g Gz + yg )
, @*
z/
{z ~ 7L~q]o Zz ~g VyZ J
-Z
# 
D nW7
Z/_
.
7tkZpD **
6,
L z[~
<
CZg
iu ~Z
/Z ! V; !*
CZssZ LZ
7ZD 6,
g**
yj7ZDgzmOyj7Z
6,
kZg#
Z6,
TgzZA9<
L z[Bgzm
_gZ'
,
ZgzZ#
Zq)Z<
L z[ ,:(ZgzZ,
D,Za.ssZg0
+ZLZb:gzZs

73

t {z ]!*
Z ~ekZ C7L] gzZ ] q
-Z Z
M kZ
+
/ZgzZ A [ZN Z LZkZ
g +
M
/Z
D A 7[ZN kZkZ 7
g
DB <Dt ]gzi q
-Z Z ~q)
y!*
i ~ m,
Z {zy!*
i !{z6,gwVD { W6,g! l: i
%Dz kZ DnJ
-g rh
+]
.VkZ @*

rg ZZhZ
D Y07$[x~: i{
`W{iZzgt Z
ggz {iZzg ZD :?Z *
*
**
mvZ G
*9gx Z D g @*
Z~b)J
-#
gzZ Z

c*
{iZzg Z
/Z D >}uzgzZmvZ G
*9g ~A Z
b)ZD nYH7iyZDW7 b)~)Y
iZ0
+Z46,RZZ `W6,R~ ZZ {Zp6,RZt {ZpD i
Va `W h:gzZ Z7 {iZzg ZD ;g~
n
pg*zh
+]
.~ZC
gzZ |(,{ c*
i b)
ce~DIZ
A & bTaZQD Za U
]g+Z}ib)}gp @*
7(Z Wq
-Z
Dp.
gzZ4 ZZ~
?x aMg kZgzZgx Y)x D :( 16) ]
~ [ F,
F,
[p [p g x Y L LD :kIZ*
*
izggzZ #
/Z^ Vz D{ Z wkZ Mg 6,
CZ e { Y
Dx gzZzig Wg ~g YBF,
iz'
,
yZg ! gzZ yZk
,
g x Y )x DVI[; Z *
*
L gzZvZ[wZZxsZ,g (Z \vZ lg Z
<
/

76

a }g , *
c t w Vz *
c !B150Y 1857 [zZ Y 2007
~q)6,
gm{wt 0ZgzZVE F
~V | l,
e
/
gzZ' CZg6,
Zz~ Zi W
mSkZ D ] t kZ c*
0*
HgzZ c*
H V
)gzZ c*
K
M F,
{g Sq
-Z gx Y)x 6,
Y 1857[ zZ~
eYpzg @*
f *ZZ+Z m,
Wz6,
eZxzq
dZ k
,
. z ZgZ k I Z [ **
gzZ 5sZ
aqkZ D+ Y] h
+
]
.i sL)
L x
mS g @* Vz tzz [ NZ VzeZ Vz yZ
[ **
D sz^~ x z d6,Y 1857 VzgzZ
i P L L | ~i Z m,
Z L L 0*
~ Y 2007 r
# Z
1857[ zZ L L Y 1857~ Zi Wk
B +Z
+zfL L Y 1857[ zZ} f
_ 
~ !*
Wha)gzZY 1857[ zZ L gLzZ
7z:
,yZ V- zZiv ;@*
,
k
i c*
)

Zk
,
i ~uz FgzZ 
c B29 r
# +Z m,
Wz6,7sg ` Za Mg

Z8 H} Z * Z~g @*
|
/ZZa~|
/Z Y 1952
a^gyZ DgHf *ZDgzZ sZeY ~ e
B92~ Z gzZ zg Z ~ g @*
K d
$i 8
-gzZ L Lq
[ 5 yZ ~ Y 2007 _ 
{gG {z }p
D ~dl
 W 1857 Revisited

Y 1857[zZ

78

q
-Z k0*
k WkZggzZ H cg y! kZ~%}
gzi { c*
i vp ;V 0*
B; LZ v~3h Z bZ D c*

Z
Z,je
$. kZ6'
,
 c*
o Z vCg CggzZ ;g~ wX
Vz`
@*
~ '
,VZxh @*
{ i Z0
+Z kZ_]g @*
D {Z
+
E
4& ZZ
/F
d
$i8
-gzZgzZV+Zg Zgx **
~ E
yZJ
-znZZ|g0
+Z} ]CgVzm,
Z~gz
~ '
,
gzZ ~zskZkZ 3,
g wX V{+
sDmV:
{g: !*
yZ1K]ZZJq
-ZF1zg7Vz`
@*
D :
KZyZgsz^~zm,
ZQxgzZe
D h @*
]ZpZ Vzm,
Z Zg\!*
y~y !
LZ m,
Zi !*
i V^Z%gzZ !*
Wgx pZ'
h
+
! {z1 m
! D Vzm,
Z 0
+
i ~g7 ZgDg D X\W
;g ywq D e: [x~ C
!*
wVzm,
Zy
Vzm,
Z yzyZ @*
LZJ
-F,
gzZZ J
-V
D Z: (Z$
+1DnYZ;
Z
Ca

VEZz6ggzZ Vi Vzm,
Z x PZ LZ ~y O Z
6,{)zz]g z
) Zgiy*zysq
-Z VrZ D c*
ww Yq
-Z
(,sg ZMZ z #
iKZ +
$Y ~uz gzZb h l
D CZ , D
+~g gzZ gi z w a kZ gzZ H qz
E&
g Zg Z z,Z yxgV G34E
Vz`
@*
Vzg Z }i V1ZV YZg 'V Zg
u]!*
# D Tgg
Z
z! ag6,z'
,
Z g 
ZyZK Za
k
B {!*
gzZ W"
$ Zg Wf ~y S(,{ c*
i
Vzm,
ZgzZ!zZ ` Zu[ZZ V{ ~gz Z~ yZy ( wX)

77

T~gz$y{zy
WVzg7yZgzZ;{ 
g D :( 1) ]
?c*
J
-gzZ"g ZMZ7Z
&
h **
Y ~ g @*
a kZ ! /GG
mWz,
6
IVZ +Z ,
wZzi kZ gz [zZ Qt Z qz~ ~,zB18 wZzi
x : Zg Z Y~gz Q{zn:gz kZvshtzz~
C
aL LKZt~gz$~(,

Dg D`4'
,
i
kZgzZ gztg x **
~Kt gzZn 7Developed
E
58F
-G
.>E
kZ\WkZ ?M
hV!8 zg- VhgzZ ?\HE
G
A+
/E
aZgzZ Y^IZ6,
{zgzZ YZ6,

/Z G
wV
Y^IQ,~9u Vu^}u6Q O~
Y Cgz$gzZ {z^5~ kZ gz$ ~VY
yZxhgzZ
Hgz$x {z x : Zg Z Y ~gz hwq D
D c*
Wt TT eg**
Z4'
,
i
kZVz`
@*
~ '
,>Z ~Y 1600c D :k I Z[ *
*
+Zw
zkZM
h]g g0
+Zy*zy{z~]i YZ!*

6,
eLggzZzVz`
@*
~ '
,
{ 
!*
y*zy Z
o1%gzZg !*
zg LZ H qzg !*
zg CZg0
+Zy*zy u
hZz vg0
+Z( ]Z| )]gVgzZ vc*
+ZZa
&
KZ z ~ % ZZ gzZ [x ~ _ Cg KZ Z Z
Dsz^izgz
~;gzZJ (,
Vx
/
ukZgzZ]g
D _ Cg q
-ZKZv~d
$
~%}uz

80

~#
gzhVYZ
:
L w ZpDpgzZ
odZ7Z {z Wm,
Z Z
# p ^
,6,Vz}(,} (,y
z6,
gzZk0*
V DxzV-yZgzZ b
WY
qz**
aV{zZgf]bZ7
]z[Z uh]ZwLZV kZ
]z [ZgzZ 
~Y 1858gLIuKz m
~ yZ {g
Z SsV!*
4Z ~ yZ 
~ Y 1859 y
7ZgzZ b 4 ~ VzgI xgzZ Zh ]
.) Vzm,
Z <

VrZBxOzy7xsZsD H qz **
W W
~[
zZ Z
~[zZY 1857'!*
xtHu|
+\
A
/EwVkZkZ Dx
G
/
u6,
g}g7xZ [ZgzZzZg {
!*
s:
mB14 Vzm,
Z ~}V-hg;{
g 
~J
-w <~p4Z~gzZ Zh <~
xZ **
t C
hg{
!*
# D 9z y 0*
Z
7Z
Dg D Vzm,
ZJ
-y 0*
{z7p D Y Surrender
y77~ [zZ kZ ]!*
{ kZwZJ
-V
4E
&@*
{
g 9IG
0G
;{ 
g M
h7~kZ ?
tZzq
-Z [zZkZ DzZg[Zd
W
BVrZ,B Zg{zB~}g!*
VX;{
g
6,y{Ze[Zc*
BVrZ 7 OZyZ6,
XgzZ c*
7
E
&s~uz D c*
|
/-E
7B ;{
g VrZp OZ{
!*
Vzm,
ZgzZ c*
Bg7yVrZp7OZ{
!*
6,
Iw.zZg
D c*
Jm
6,
7Z6,
ua0
+eVzm,
Z~lZ 0*
TH[p

79

yZy( g ) GzZ q [Z kZ ~ Y 1757 yxg


54Xzg V{ gqQ ~ Y 1764~
g0
+Z ( 8- {) dzg G
y~Y 1799~( y! ) !uk
B ~y
WgzZ ~Y 1774
m,
Zq
-Z Z9d
$
lyZ] yZ~ T
D Zg y*zy` W HyZg&
+
o zZzwZzi#
hwZd
$i8
-gzZ~Y 1707
` @*
zd
$i8
-gzZ { 
!*
hgzZ
H qzgz
]!*
VD
+
gzZ +ZzZ z ~g z x {z _g Zz
CZ6,y*zy}g77
) ,Zz
A &Zg0
+ZyZgzZ~g
Dg7,jzx gzZ
e
$.m,
Z +
$Y ~uz Dgg Z
'
,
gzZ
h yZ YZg 'YZggzZ[Z:nbq~{ ZgyZyZxh:akZ
ZzJ6, ` ~ m,
Z~ y=eg ~Y 1803 ty
s !*
Dn
x **
Z'
,{ 
zg T c*
g66,}@,Zq
-Z{ 
gzZ c*
w1
Dg D#
m,
Z6,y*zy}g npg !*

>
!*
-ZVzm,
q
Z{ 
Z]
.Zz[Z~Y 1801 [~~kZwq
D c*
0*
}@,Z
kZ6,~Y 1857gzZ6,|zZ Vzm,
Z~Y 1856~]q
x;g ! Z{ 
Z]
.Zz[ZgzZ>

!*
;{ 
g 1b
D 0VZxy*zy}g7})
m,
ZgzZ
H
(H Z
~]Y 1857[zZD :( 2) ]
?yVc*

~[zZkZ2?gzZ c*
Z I
wZ ~ ZiWk
B Y 1857J
-VIVZ+Z ,
mWz,
6
I(~[ZyZ
,q
t~[ZkZ

82

D ;g }xOxO++{zZ4Z~3
Vs9gzZgZig yZyZ Y 1857 [zZ|zZgzZdzgz
Z VzZgzZ +@WZ
Z,jgzZ 46,
uyZgzZ zx Z} f~
gzZ CY ~gz(C
g x Z} f~ ] ZZgzZ}gttu

x Z} fa kZ D ,j7Z C 1 Y f
**
~ !*
Wha) ~ {gi W+Zg?T Z
Ze
$? ~ ZPvZ g **
-Z$
+Z ;**
g Z { 
vZZ
V{ Zg **
~ !*
W% +Z ` ;z **
~zgZ e
$? ~ !*
W Z%
Dg{)z4jx Z**
~w'
,
[zZkZgzZ c*
~ :s Vzm,
Z D :( 3) ]
?}A
$%]Z W,
ZH6,
Y 1857
~QZqzm,
+Z{
iW~:D:Z+Z,
mWz,
6
gzZ!*
WZ%|
/Z s:gzZ c*
~: Y f}g
KZt|(,
kZgzZHg~:6,
gLZLZf]}uz
yZxZgzZX,k,
s Vzm,
Z~]h-~KKZ
gzZVZu/_
.zl sVzm,
Z~V ZtW,
ZkZ D(F,
1V{c*
ixZ~Vzm,
ZzzgzZk
B W{z
VrZZzggJZ50*
H!*
',
~MdV{c*
i

Dg~:

ZtD7BVzy
Zz Yb s Vzm,
Zg0
+Z D :kI Z[ *
*
~V:g @*
%Z 7cg6,gD Z } Zz
~ ^, :q
-Z s ~ VyZpD Mf z&
~ 
kZ gZq
-Z ~Y 1857VY D pz

81

 VrZ~kZx**
;{
g Nq
-Z Iw.zZg
~Z
# ce **
x\WVq g gz s }\Wv
E
&
{q
-ZgzZZyKgZ0
+
q
-Z~7KVzZg|
/
-E
g}7B{
g [ZtZtDZy
Dg}Bg}g7{z7 OZ{
!*
6,
XzZgzygzZ
kZ 7:
Lq
-Z Y 1857[zZ D :kIZ[*
*
Fi ~g gNV\W?KZ xZ*zy ];z z [Z

bkZ VrZgzZ ]g~g D g VZ m,


Z {Z
+Z gZzZa
Y p
pg|7,yR c*
D ;g V6',{Z
+Z kZ 1
& g Y CZ ,D
+gzZ j V}g +Z c*
g
6Vzm,
Z r z w yZpg *y {z~C
q
g@*
m,
Z ;] ozy gzZ h J e Y}g DY
s:6,<
}g)gfVjZ ~gzZV-g0*
LZg
id}g D g 6Z | g YK
g0*
g]gzZ g Y? f}g ;g YHgZpz?fV-

CY 1857 [zZ [Z{zt D g Y #


6,
zZ}g W
sp :
L +F,
ZgzZ
rg E6,
 K(Zq
-Z <
@*

{6,g Y 1857OD Y c*
| UVY~g c*

Y 1846VMZg{
vZZ **
g /_
. V@
~VzZJgzZ 3g ;wYvKZJ
-`~{
/W
~Y 1857#gzZ( )g7ug!*
~Y 1857ODgx CZ WyZ
U$ZkgZz!l
Bk,
gzZVzZJ
VzZB85#B11Z
# ^J#B10gzZD H6,

CIgZ

84

OZiZm,
Z !*
WgxgzZ 7Rf.
H [zZ~
: zi!*
t ;g *
@Y **
yiczi!*
y*zy [ 0E
!
b!*
Wgxg7 xZg [Z~dzgOZ ;g `D6,gVY Y
~0
@VzZ~{)z!*
WZ%gzZ"
$U*
gZzVzm,
Z
Z **
**
!*
$Zg Ig.xZg } &
+0*
p
/Z yxgVzy g: VZ
4E
&@*
g0
+ZVy6,
g1DWgzZ%VZIC
**
YZg9IG
0G
Vzm,
Zzz *
@Y c*
0*
((g0
+ZV 7lzy

zl {z
0*
c*
~MfVzgZD
BxZVgzZ c*
:
K{c*
iV
f 0E
!_
.gzZ lzy

zlg0
+ZVC
gzZ H!*
',z {n7Z c*
5

A gYzgzZd
$ z(Vzm,
Z t/_
.yZgzZ 6,
Cz
z ]gz), Vzm,

Z yZ|(,a kZ K ot )gf
D#
KZ6,
okZgzZ
C_gZz_ZkZKZ{g!*
z
?]gH "Zzy6,
Y 1857[zZD :( 5) ]
Z Vzm,
Zp"Zzy
z kZIVZ +Z ,
mWz,
6
gZD
kH ~ ikZ Vzm,
Z 5= m,
z*q
-ZDh
VVzygzZYH~VzyZ @*
1~'
,
9zg
1 ~'
,D x **
~"kZ LZ m,
ZpY c*
s
Dn7[x~kZVYg:Zzbt t!*
h "ZzyVzm,
ZX]uZzbkZ
D4]g"Zzy
zkZZpB!x7Z~
VzygzZzy6,
gm,
Z D :kIZ[*
*
6,VFa kZ e
$Z
o kZ ygzZ zy VY
g

tp k
B s Vzm,
ZVzygzZzy

83

Y 1857~ !*
Wha) ~g@*
KZ~vZY f D
izg ZgzZ k
,
0Z!zq
-Z6, s Vzm,
Zg0
+ZKY~
bZ D Z ~g Y ~ :q
-Z6,q
-)pB\Y f
**
~ V-Z$
+ Ze
$ **
~ !*
W Z% ~zgZ e
$?~ ~'
,
D Hg wj s Vzm,
ZgzZK~g Yz{)z-Z$
+Z;
?~e
$zG@*
Vzm,
ZyV D :( 4) ]
V M
C
h7~kZIVZ+Z ,
mWz,
6
BVzm,
Z ~Y fDZgzZD W#~ 6
Y ZgZB ~Y ZB~VzgZ}i
Vzm,
ZzzxXY Z{zgzZ e
$Vzm,
Z VM
c*
BVzm,
Z6k
Z M
h7B\W c*
ZL7Z
VrZi
+ZgZzg Z
!*
~ #yZ kZgzZ
pD
Hc*
Jm
6,7Z ZtgzZbgZZ LZs Vzm,
Z
 ,Z ~ ]Z g }B Vzm,
Z ,Z
~Y ZD s yZ,Z]ZgzZg}B Vzm,
Z
t }g, k,
z
p ] Vzm,
Z ~x

D ~#~uzZ
# ~kZVzm,
Zk,
q
-Z
}X'!*
Zz{c*
is Vzm,
Z VrZ BY Z}uz
>s Vzm,
ZVrZ Dd
W
!*
~Zi W@~
XY Zz%ZgzZ !*
WZ%{zyZ D=~gZzgZ K
[ps Vzm,
Z VrZ
87x**
yZ zz T N*
g
D} 7,
ta}gzgZV~yZgzZ
y!Y H_ g@*
Y 1857 [zZ D:kI Z[*
*

86

70 Y 1857 s~ y 0*
gzZ y*zy ?Hx H ce **

t [Z D ~ ggzZ zgZ

t gzZ DocumentsgZD

Wz6,c*
y
HWz6,?}y yYgzZ ]Zm,
z* yZ C
~gZ)ft? ~gZ)f t?,x6,
]Zm,
z*yZtge~g Z3,
;gE- zgZ;gE- g;gE- g@*
!
%
eY !sZeY g sZeY g@*

zgZ {E
+ZyZkgZ!gzZ 5sZeYzgZ%gzZ sZ
VyZ VYy
Wz!*
Yg
/w|l,
e wZ Y ggzZ
Zgg DxZZtVzuzJ
-
?H7x 6,]Zm,
z* yZ
e-zZ ZZ
h
# \WD,x \WZ
# WZ
# x**
\WD @*
W7x **
7 DWk0*
}\W
/ZDV;g}-zZ\W~Z
# W
~ y*zyZiWDgZ)fp
D -zZ\W~
DsZeYgzZ;gE-|
/Z6,
VzgZ Zz ~gZ)f Dp
wC
Z ;gE- VzgZ}uz / VZ wZ6,yZ\W
DOxZZ6,VzuzgzZ 7Dxp D ~ ;gE- z1
ug0
+Z}gy
WpTg DOxZZ 6,
uDD} gzZ
^7xxZZVzuzs?@*
Za7VY/_
.x 6
L KL }g v~ !*
W Z%D **
x pY
VzLLZV|
/Z?xx **
yZ `WVZz!*
WZ%H
!*
W Z%|
/Z } (, C\W ? x ~}g!*
?}V
$; y ?Hx Z
/
z6,6,Y 1857VVzyZ {)z

Z
# ]ZgZ ~ m,
Z c*
~y }uzgzZ y*zy y
/Y i \W
C,xZ
/
z6,6,Y 1857~}gZZ LZ~g\WZ
# ,

85

4E
&@*
9IG
0G
Z **
**
!*
$Zga Z
t B{ 
!*
CZ ;{ 

DB Z ` @*
z;{ 
g c*
Z_6,
!{)z
?g]ZW,
ZHY 1857[zZ6,
Y 1947~ Zi WD :( 6) ]
Z Z Y 1857 i W Z ~ Zi WIVZ +Z ,
mWz,
6
!x~Y 1857Vzm,
ZD c*
x **
~ Zi Wk
B Za
yZ *zy t ZtgzZgzZ kZg XgE- &
Hi W4z]
.!*
~ Zi WV4Z
) Z 7,
~gE|
/ZD
H Zi W Vzm,
Z o CZ ~ Y 19476,ggzZ
~ !*
,
'
znV ~Y 1857C
+ Y 1857;gEY )gzZb7ZgzZ Yc*
dZV ZZa wtu
Za wq ]g [zZ Qh
+]
. @*
Y c*
J (,W~ yZy
 p }g} g
$uzg D kZ y
h
+]
.akZ D kZ y Zk
,
+g[zZ Q
5
B [zZY 1857 q
-|
/Z bkZ D ~gzw
D 1857[zZ ~ Zi WY 1947 M
ht bkZ D
Y 1947 Hk
,
t s s gFD :kI Z [ *
*
Y 1857Zgq
-+Z
+zY qi Y 1947]Y 1857Zg
wq Zzt gzZ Zg h ~ Zi W V y*zy Zg gzZ B
: }z ]Z W,
Z Vzq gzZ @*
g Z Z(, g @*
D Y 1947gzZY 1857n DDC
~~^
Y fSV ~4z]
.Y 1857[zZ6,
RD :( 7) ]
?[Z Hi Z0
+Z
&
IVZ+Z ,
'CZxZZ6,
Vzuz ! /GG
mWz,
6

88

{z DwEZ, q { XZ 4Z x~ * Y)\gwEZ`W7ZD`wEZwB20{z,q bkZ


yZgzZKwJV!)`WtUDD
i~\g- tUZuz ~gDg^
# `| (,
Z
W \g- IZzz e
$g/ZgzZ e
$g/
p\W >

!*
Ozg~ `WV }g
/8F
6,gm{ * ? , F,
u { H >

!*
Ozg G
OzggzZ 7e
$g/V LZ VrZ
/Z M$t Y 1857
yZk
,
Z \WD 7Z #
h6 yZ g >

!*
{zzzgzZ {z`WgzZ e
$g/~Y 1979VBwV
e
$g/~ x t qD 6,
K 8zg_7,
7k
,
~ekZ k\Zce
xsZ Z e
$g/Z
# g 3!*
i yZ 7
e
$g/sZ
~ Y 622 zmvZ -xsZ9D
DggzZ:
L wZzi}g1wJKC~D
7xx M$t [zZ ]g@*
kZ D :kI Z[*
*
KZbZceggzZo\WLZBkZDcexg ZiW
]Yg{ gzZce xgg VzgZZz Y 0*
~ V$
]q`WDce *
*xZZ {6,R(Vz yzy ~
W
yZgzZ \g- }g7 76'
,s ]!*
kZ ]gz~
wzNZgzZ"g0
+Zy*zyV2Zg CggzZ(M%Z
ogzZu**
e
$.g0
+Z1Lgq
-ZC
gzZ gC5
Dcexgg 6
,
xx
yZ@*
Y!~&K

87

7gzZ HxZ
/
6,6,kZ g |
/Zz%Zgzg~'
, !*
W Z%
yB26`WgzZqz{
/w!B150kZ#B10?H7VY H
;gE-sDS7,
7~H7x Z
/
z6,
}gZZ
H
gZ)fgZ)f}gZ Z}g?gZ)fVY;gE-z1wC
ZgzZ
}(,
 ?Hx H6,
kZVyZgZ)fgZgZ)fY f}g
KY ?Dz7VYskZ {zaogzZ}} (,
Zx Z
/
z6,~KY H 3g Z Vzm,
ZJ
-wz
7x ZIxFVzuz s?Cxg@*
KZZjkZ
}uz ,k
,
~gZ
# V*
*xD
DN W'!*
{z~Vzk
,
yZA
$7,
gzZ w kZ el
gzZ f Y 1857 [zZ D :kI Z [ *
*
i Zbzg kZgzZtzg u **
k\Z e
$.q
-Z **
Y H: ._
y[zZD ZakZ fkZ zyDce**
YHsp
Z ggzZgz Z ypD~B; V gze v!*
gzZ
CtgzZ ~ V; Y fyV yZ Di Z0
+ZakZ
3 7]gz
 zz D { ]Z|t f 0GE
D YK 7hz%h ]q+Z
+kZgzZ g @*
Z ZyZykZ
D CY% Ze {6,
6,
wZgzZ
ykZVE*zy6,
'
,
,zB150Y 1857[zZD :( 8) ]
? M$
{z M$Z(,VE*zy Y 1857IVZ +Z ,
mWz,
6
 g z~ `W
/Z7Z Y 1857 ]q`Wt
`W,z B x CZ Q ) 6,Y 1857

90

89

91