Vous êtes sur la page 1sur 8

TEST REPORT

Odbiornik HDTV

AB IPBox 55HD

Odbiornik Linuksowy HDTV


Odbiornik pozwala na zdalny odbir satelitarny i strumieniowanie wizji i fonii przez internet Proste startowanie nagra wprost z EPG Proste podczanie si do oprogramowania odbiornika poprzez FTP Dostpne mnstwo dodatkowego oprogramowania, w tym uniwersalny edytor kanaw

W ostatnich latach widzielimy ju wiele odbiornikw z systemem operacyjnym Linux. To ekscytujca perspektywa mie w swoich rkach potny i mocno konfigurowalny system odbiorczy. W przeszoci jednak, czsto najpotniejsze systemy z podwjnymi gowicami, wielkimi dyskami twardymi i du liczb interfejsw staway si tak kosztowne, e nie mieciy si w budetach wikszoci z klientw, z wyjtkiem tych najzagorzalszych, albo najbogatszych. Z AB IPBox 55HD sowackiego producen-

Z ostatniej chwili! Podwjny system operacyjny dla AB IP Box 55 HD

AB IPBox ju wkrtce wypuci dwusystemowe oprogramowanie dla AB IPBox 55HD. Uytkownik bdzie mg sobie wybra midzy Enigm 1HD, a Enigm 2HD. Proces ponownego startu przy zmianie Enigmy 2HD na Enigm 1HD zajmie jakie 15 sekund. Cenn zalet jest to, e pliki konfiguracyjne przechowywane w folderze VAR bd wspdzielone przez oba systemy operacyjne. Podwjny system to znaczcy bonus do odbiornika AB IPBox 55HD

30 TELE-satellite Global Digital TV Magazine 04-05/201 www.TELE-satellite.com 1

TELE-satellite World
ta AB IPBox sytuacja wyglda inaczej. Mimo zewntrznego podobiestwa do AB IPBox 9900HD patrz nasz raport w TELE-satelicie 1201/2011 ten odbiornik ma tylko jedn gowic i nie ma wewntrznego dysku twardego. AB IPBox 55HD umieszczono w takiej samej stylowej obudowie z dekoracyjnym elementem kwiatowym na pycie czoowej. Myl, e to chryzantemy, ale nie mam na to oficjalnego potwierdzenia. Na pycie czoowej znajdujemy guziki sterujce podstawowymi funkcjami odbiornika. Jedna z nich, uruchomiana przez przytrzymanie guzika Menu w chwili zaczania odbiornika jest szczeglna. Powoduje ona zmian rozdzielczoci obrazu podczas adowania systemu operacyjnego. Chocia odbiornik powinien sam rozpoznawa, jakie urzdzenie i przez ktry port jest do niego podczone, musiaem kilka razy uy tej metody aby zobaczy obraz na ekranie. Pyta czoowa ma ponadArabic Indonesian German English Spanish French Hebrew Chinese Polish Portuguese Russian Turkish Indonesia Deutsch English Espaol Franais Polski Portugus Trke

www.TELE-satellite.com/...

Download this report in other languages from the Internet:

www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1105/ara/abipbox.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1105/bid/abipbox.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1105/deu/abipbox.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1105/eng/abipbox.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1105/esp/abipbox.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1105/fra/abipbox.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1105/heb/abipbox.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1105/man/abipbox.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1105/pol/abipbox.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1105/por/abipbox.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1105/rus/abipbox.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1105/tur/abipbox.pdf

Available online starting from 1 April 2011

to czterocyfrowy wywietlacz LED pokazujcy cztery pierwsze znaki nazwy kanau. Czasami wyglda to dobrze, czasem jednak przypomina star zabaw w ukadanie wyrazw na wywietlaczu kalkulatora. Nie ma to wtedy zbyt wiele sensu.

Pod klapk jest jedna szczelina czytnika kart Conax, ale nie ma portu USB. Jedno zcze USB umieszczono z tyu obudowy. To pozwala elegancko poukrywa kable jeli mamy dysk twardy doczony na stae, ale jest mocno irytujce, jeli wsp-

0.5

AB IPBox 55HD Idealny odbiornik linuksowy z du iloci dodatkowego oprogramowania dla klientw z ograniczonym budetem

04-05/201 1

www.TELE-satellite.com 04-05/201 1

TELE-satellite Global Digital TV Magazine

31

dzielimy dysk zewntrzny z innymi urzdzeniami. Na panelu tylnym znajdujemy ponadto: pojedyncze zcze SCART, HDIM, S/PDIF z cyfrow foni i HDMI. Jest te wejcie anteny z przelotk. I to wszystko. Niektrym bdzie brakowa drugiego SCARTA, zespolonej wizji czy fonii stereo, ale najwyraniej zestaw portw zosta ograniczony do tych najbardziej potrzebnych. Wczenia odbiornika zabiera troch czasu dwie minuty, a nawet duej jeli podczony jest zewntrzny dysk. 55HD jest fabrycznie wstpnie zaprogramowany na rne satelity z caego wiata. Poniewa jednak wiat satelitarny jest w cigym ruchu, odbiornik pozwala dowolnie dopisywa kolejne satelity i transpondery. Do naszej dyspozycji jest pena gama protokow DiSEqC do pojedynczych anten, przecznikw i obrotnic. Nie zabrako systemu USALS pozwalajcego bardzo prosto skonfigurowa obrotnic przez podanie swoich wsprzdnych geograficznych. Jak na odbiornik z tak potnym systemem operacyjnym czasy wyszukiwania kanaw s zaskakujco dugie. Przeszukanie ASTRY 2 potrwao ponad 25 minut. Jeli dodamy opcj skanowania wedug sieci aby znale nowe transpondery, nie za1. Opcje skanowania 2. Informacja o serwisie 3. Ustawienia AV 4. Gwne menu 5. Ustawienia anteny

warte w oryginalnym zestawie, czas nie ulega zmianie. Guzik OK wywouje list kanaw, ktr daje si posortowa w rozmaity sposb. Sposb pamitania kanaw moe by pocztkowo troch niezrozumiay. Pena lista kanaw nie jest edytowalna. Do Enigmy trzeba si troch przyzwyczai. Po sprawdzeniu w instrukcji obsugi, przypomniaem sobie si, e w tym systemie kanay naley ukada w tzw. bukiety. Nie powinnimy myli tego pojcia z czasem uywan definicj bukietu jako grupy kanaw z jednego transpondera, a tym bardziej z pewn liczb czarnych chryzantem spitych ze sob. W wiecie Enigmy oznacza to list kanaw ulubionych. Nawet standardowy bukiet jest w odbiorniku nazwany po prostu: Ulubione. Cho kanay mona sobie wybiera z penej listy kanaw, powiecenie czasu na pogrupowanie ich w uyteczne bukiety jest bardzo sensownym posuniciem. Jak ju kanay znajd si w bukiecie, moemy je edytowa, sortowa, przesuwa, czyli robi wszystko to czego oczekujemy od edytora kanaw. To dugi proces, ale jeli wesprzemy si instrukcj i skorzystamy z jej dobrych rad poradzimy sobie z kad sytuacj. Lepszym rozwizaniem jest jednak wykonanie tego zadania na PC przy pomocy specjalnego programu, ale o tym za chwil. Nawigowanie po kanaach

32 TELE-satellite Global Digital TV Magazine 04-05/201 www.TELE-satellite.com 1

More on This Manufacturer


Read TELE-satellites Company Report:

Satellite Receiver Manufacturer, Slovakia

AB IPBOX

www.abipbox.com

przesuwa drugi obraz na dowoln pozycj na ekranie, ale take moemy zmienia jego wielko. Oczywicie przy jednej gowicy wybr kanaw jaki moemy w ten sposb wywietli jest ograniczony do biecego transpondera. Ewentualnie podstawowe lub drugorzdne okno moe by odtwarzanym nagraniem. Standardowe EPG odbiornika jest nieco nietypowe. Pierwsze nacinicie guzika EPG wywietla informacj o aktualnie ogldanym kana-

www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/eng/abipbox.pdf

jest przyjemne i proste, cho surfowanie strzak w gr i w d daje uczucie pewnej ospaoci. Mamy do dyspozycji guzik powrotu na poprzedni kana, a nawet mamy dostp do duszej historii naszej wdrwki, ale jest ona dostpna tylko przez Menu help. Ciekaw funkcj jest obraz w obrazie (picture-in-picture) gdy jest ona bardziej rozwinita ni w innych odbiornikach. Nie tylko moemy

le. Strzaki pozwalaj zmieni audycj z biecej na przysz i z powrotem. Nacinicie niebieskiego guzika wywouje Multi EPG - list kanaw z wybranego bukietu wraz z ich audycjami. Tu znw strzaki su do przechodzenia do nastpnej audycji. Bardziej przyzwyczajeni do EPG w ukadzie tablicowym powinni skorzysta z guzika niebieskiego, ktry aduje rozszerzenia i wtyczki, albo przytrzyma duej guzik EPG. Tak jest ten odbiornik ma a tyle rnych funkcji, e niektre z nich

34 TELE-satellite Global Digital TV Magazine 04-05/201 www.TELE-satellite.com 1

poukrywane s pod przytrzymaniem guzika. W sukurs zawsze przychodzi nam guzik Help. W kadej chwili wywietla on widok pilota i list dostpnych komend. EPG to najwygodniejsza droga do wykonania nagrania na zewntrznym twardym dysku. Aby byo to moliwe, dysk powinien by sformatowany w formacie linuksowym EXT3. W razie potrzeby odbiornik moe sam sformatowa dysk. Kiedy wywietlana jest informacja o programie, nacinicie zielonego guzika powoduje dopisanie go do zaprogramowanych nagra. Zanim naciniemy powtrnie zielony guzik zatwierdzajc polecenie nagrania, moe1. FTP przez Filezill 2. Telnet 3. Edytor ustawie DreamSet 4. Interfejs webowy 5. Dostp do timera przez internet 6. Wirtualny pilot

www.TELE-satellite.com 04-05/201 1

TELE-satellite Global Digital TV Magazine

35

my zmieni czas pocztku i koca nagrywania, ustawi powtrzenia i nazw pliku. Dla szybkiego nagrania jednokrotnego wystarcz dwa szybkie nacinicia zielonego guzika. Warto to wspomnie, e przy wpisywaniu nazwy pliku, jak te i we wszystkich innych sytuacjach, kiedy wprowadzamy tekst, moemy uywa klawiatury numerycznej pilota w tai sam sposb jak to robimy w telefonie komrkowym. Najbardziej spostrzegawczy spord naszych czytelnikw mog zauway, e litery Q i Z s w innych miejscach ni w telefonie komrkowym, ale w samych menu s one pod klawiszami 7 i 9 tak jak w komrach! Nagrania odtwarza si z listy plikw znajdujcej si pod guzikiem Files i nie ma potrzeby czeka a nagranie dokona si w caoci mona rozpocz jego odtwarzanie wczeniej. Nagrania widzimy take z poziomu odtwarzacza multimedialnego, ktry oprcz nagra odtwarza rwnie foni MP3 i pliki AVI. Odtwarzacz nie charakteryzuje si najbardziej intuicyjnym interfejsem uytkownika i przynajmniej ja musiaem czsto ratowa si wciskaniem klawisza Help, aby przypomnie sobie jak dodawa, czy usuwa pliki z listy odtwarzania. Wspaniale, e wraz z nagranie zapisywana
1. Informacja o programach EPG 2. Lista kanaw 3. Szczegy PID 4. Menu preferencji 5. Dostrajanie obrazu

jest informacja EPG co co nieczsto spotyka si w innych odbiornikach. Poniewa odbiornik dziaa pod Linuksem, mamy wiele opcji do poczenia go ze wiatem zewntrznym. Po podczeniu do sieci LAN przez interfejs Ethernet, zyskujemy dostp do odbiornika przez Telnet i FTP. Telnet moe by przydatny tym, ktrzy dobrze znaj Linuksa i sam odbiornik. FTP bardziej przyda si nam, zwykym zjadaczom chleba. Jeli dostp do umieszczonego z tyu portu USB uznamy za zbyt uciliwy, do naszych plikw moemy dosta si przez FTP. Jako uytkownika podajemy root, a jako domylne haso ipbox. Kiedy otrzymaem do testw AB IPBox 9900HD (patrz TELE-satelita 12-01/2011) byem troch rozczarowany, e brakowao nowego oprogramowania do skrzynki. Tymczasem pojawio si kilka nowych programw i niektre z nich s lepsze od innych. Mamy zatem odtwarzacz YouTube, ktry czeka na uaktualnienie dla systemu Enigma 2, przegldark map Google z wstpnie zaadowanymi widokami wybranych rejonw wiata, w tym widoki torw wycigowych, jak te aplikacj do ledzenia wynikw rozgrywek w pik non, co jest wspaniaym pomysem. Dziki niej ju po minucie znamy wyniki meczy na caym wiecie, cho brakowao wynikw z angielskiej Premier League i niemieckiej Bundesligi. Szkoda, e mimo tak wietnie dziaajcego poczenia z internetem,

36 TELE-satellite Global Digital TV Magazine 04-05/201 www.TELE-satellite.com 1

skrzynka nie ma wbudowanej przegldarki internetowej. Najbardziej uyteczn wtyczk jest jednak interfejs webowy pozwalajcy kontrolowa odbiornik przy pomocy przegldarki internetowej. Przy prawidowych ustawieniach rutera uzyskujemy dostp do odbiornika z dowolnego miejsca na wiecie gdzie jest poczenie z internetem. Oczywicie poczenie chronione jest hasem, wic nikt nie skasuje nam zaprogramowanych nagra. Mona w ten sposb nawet strumieniowa wizj i foni odbiornika, a take nagrania. Te ostatnie mona te ciga w sposb tradycyjny na komputer. Nagrania s w formacie .ts wic jak ju je mamy na PC i poddamy konwersji pro-

gramem takim jak TSRemux bdziemy mogli je edytowa ulubionym edytorem wideo. Sprbowaem to samo zrobi z nagraniami radiowymi i po przezwycieniu kilku drobnych przeszkd zaadowaem je do odtwarzacza MP3. Niewielka ilo oprogramowania dostpna jest te na www.satupdate.net. Oprcz uaktualnie firmwareu znajdziemy tu te mocno rozbudowany edytor ustawie. Pracuje on z wieloma innymi odbiornikami linuksowymi. Oznacza to, e do naszej dyspozycji staje wiele rnych bukietw kanaw przygotowanych przez uytkownikw rnych odbiornikw. Edytor czy si bez problemu z sieci LAN i czyni edycj bukietw tak prost, e o ile to tylko moliwy, kady powinien korzysta wanie z tego sposobu.

Edytor przypomina DVBEdit do starego dobrego DVB2000 na D-Boksie, wic kiedy zaczem go uywa, poczuem si jak w domu. Potrafi on nawet zaadowa ustawienia z DVB2000, co przypomina nam, e oprogramowanie Enigma 2 zaczo si ju w czasach D-Boksa. W oczach starego zapaleca satelitarnego za krci si w oku, kiedy widzi format DVB2000, Nokia .N98, czy nawet SatcoDX .SDX dajce si zaimportowa do bardziej wspczesnych odpowiednikw. Poczenie przez sie LAN jest o wiele lepsze ni stosowanie RS-232, czy SCSI, ktre ju w zasadzie odchodz w przeszo. Jak przy kadym odbiorniku linuksowym nauczenie si jak go obsugiwa i zrozumienie co on moe dla nas zrobi jest zadaniem trudniejszym

ni przy odbiornikach innego typu. Ale nagroda jest tego warta, a jego moc i elastyczno s zdumiewajce. AB IPBox 55HD ma tylko jedn gowic i mniejsz liczb wyj ni inne odbiorniki satelitarne, ale to moe stanowi problem tylko wtedy, jeli szczeglnie nam zaley, na ktrym z tych brakujcych. Z drugiej strony uytkownik sam decyduje jak duy dysk twardy podczy do odbiornika, albo decyduje si uywa go w ogle bez dysku. Nic nie tracimy z potgi Enigmy 2. Zatem jest to odbiornik z jednej strony dla uytkownikw z ograniczonym budetem, a z drugiej dla takich, ktrzy lubi eksperymentowa, a nie chc paci za podwjn gowic czy dysk twardy. Podobnie jak z Linuksem na komputerach, dokumen-

38 TELE-satellite Global Digital TV Magazine 04-05/201 www.TELE-satellite.com 1

potrafi strumieniowa wizj i foni w sieci elastyczna funkcja obraz w obrazie atwe nagrywanie z EPG informacja EPG zapisywana wraz z nagraniem atwe poczenie przez FTP atwe ciganie dodatkowego oprogramowania

Zdaniem eksperta
Distributor Tel Website
Andy Middleton TELE-satellite Test Center UK

TECHNICAL
DATA
AB IPBox s.r.o., M. Razusa 4795/34, 955 01 Topolcany, Slovak Republic +421 38 5362 667 www.abipbox.com info@abipbox.com 55HD HDTV Linux Receiver with single tuner and USB for PVR Yes Yes 1.0/1.1/1.2/1.3 1 QPSK up to 45000 QPSK up to 36000 8PSK up to 30000 MPEG-2, MPEG-4, H.264 none HDMI 720x576 (PAL). 720x480 (NTSC) 1080i, 720p, 480i, 480p No No S/PDIF Yes Yes 100-240V AC None 1 (Conax)

Contact Model Function SCPC compatible USALS DiSEqC Scart connectors Symbol rates

litery Q i Z na pilocie w innym pooeniu ni na klawiaturze telefonu komrkowego

ENERGY
DIAGRAM

MPEG2 modes Audio outputs Video outputs


Apparent Power

Resolutions UHF output 0/12 volt output

Mode Active StandBy PVR

Apparent Active Factor 30 W 15 W 0.5 19 W 9 W 0.47 25 W 12 W 0.48

Active Power

Digital audio output EPG C/Ku-band compatible Power supply Common interface Card slots

tacja nie zawsze jest kompletna i odpowiedzi na niektre pytania trzeba szua w internecie. Jest wiele funkcji w ogle nie opisanych w instrukcji obsugi odbiornika, ale z drugiej strony, gdyby

opisa wszystko, powstaaby z tego pokana ksiga. Czci zabawy, albo irytacji, podczas poznawania tego odbiornika jest przechodzenie od pocztkowego zagubienia do zachwytu kiedy ju odkry-

jemy jak to wszystko dziaa. Na przykad ja znalazem edytor kanaw, w ktrym zadanie porzdkowania ich to bardziej przyjemno ni droga przez mk. Odbiornik Linuksowy HDTV

www.TELE-satellite.com 04-05/201 1

TELE-satellite Global Digital TV Magazine

39