Vous êtes sur la page 1sur 5

TEST REPORT

Bezprzewodowa karta kodowa

SmartWi II

Sprytne rozwizanie dla odbioru patnej TV w wielu pokojach


Operatorzy patnej TV zwykle udostpniaj nam jedn kart kodow dla jednej subskrypcji, co dla wielu gospodarstw domowych jest niewystarczajce. W dzisiejszych czasach oprcz odbiornika w pokoju dziennym zwykle mamy jeszcze jeden w sypialni, kolejny w pokoju dzieci, a nawet w kuchni.

04-05/201 1
SmartWi II Wyrafinowane rozwizanie techniczne do odbioru patnej TV na wielu odbiornikach w domu

TELE-satellite World
Arabic Indonesian German English Spanish French Hebrew Chinese Polish Portuguese Russian Turkish Indonesia Deutsch English Espaol Franais Polski Portugus Trke

www.TELE-satellite.com/...

Download this report in other languages from the Internet:

www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1105/ara/smartwi.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1105/bid/smartwi.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1105/deu/smartwi.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1105/eng/smartwi.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1105/esp/smartwi.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1105/fra/smartwi.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1105/heb/smartwi.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1105/man/smartwi.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1105/pol/smartwi.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1105/por/smartwi.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1105/rus/smartwi.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1105/tur/smartwi.pdf

Available online starting from 1 April 2011

62 TELE-satellite Global Digital TV Magazine 04-05/201 www.TELE-satellite.com 1

Przed pojawieniem si telewizji HD sygna z odbiornika patnej TV mona byo stosunkowo atwo rozprowadzi po mieszkaniu, albo przy pomocy kabla koncentrycznego przyczonego do wyjcia wbudowanego modulatora UHF, albo przy pomocy nadajnika modulowanego sygnaem wizji i fonii,

do kilku kart odbiorczych umieszczonych w czytnikach kart odbiornikw cyfrowej TV. Std nazwa SmartWi: Smart sprytny i Wireless bezprzewodowy. System dziaa picioma SmartWi kartami moe z odbior-

maksymalnie

czymi skojarzonymi z jednostk centraln w celach bezpieczestwa. Karta nieskojarzone nie bdzie moga wsppracowa z systemem. Tylko karty, ktre wczeniej fizycznie jednostk skojarzylimy centraln z bd

ktry zapewnia zasig rzdu 30-50 metrw. Wszystko to jednak dziaa tylko dla SDTV. Z HDTV historia wyglda inaczej. Wysokiej jakoci treci HDTV nie mog by przesyane w wymienionych wyej analogowy sposb. Jeli chcemy oglda patn TV w rozdzielczoci HD na wicej ni jednym telewizorze, ktrzy moemy operatorzy natrafi patnej na powany problem. NieTV zezwalaj na zakup drugiej, czy nawet trzeciej subskrypcji, ale ta opcja nie jest szczeglnie atrakcyjna ze wzgldu na pewne ograniczenia techniczne takie, jak podczanie odbiornikw do linii telefonicznych, albo z powodu zbyt wysokich kosztw dodatkowych. Jak zatem mamy alternatyw? Moemy zastosowa sprytne SmartWi: rozwizanie opracowane przez dusk firm bezprzewodowy

potrafiy dekodowa sygna. Caa komunikacja jest zaszyfrowana. Aby zdekodowa patny

kana TV albo radiowy odbiornik potrzebuje aktualny klucz deszyfrujcy, ktry przechowywany jest na karcie dostarczonej przez operatora. Klucz ten odczytywany jest co dziesi sekund. Jeli klucz jest aktualny, kana bdzie odszyfrowany, jeli nie, obraz telewizora pozostanie czarny. System SmartWi przesya do jednostki centralnej dania podania klucza jakie pojawiaj si w kartach odbiorczych wetknitych w czytniki odbiornikw, co kade dziesi sekund. Stacja centralna odczytuje waciwy klucz z oryginalnej karty i odpowiada kartom odbiorczym. Dziki temu odbiorniki mog kontynuowa proces dekodowania. System SmartWi pracuje w pamie 868 MHz, ktre nie jest tak zajte i zakcone

multiplikator kart kodowych. Zasada pracy multiplikatora kart jest waciwie do prosta kart ktr otrzymalimy od operatora patnej TV umieszczamy w czytniku kart stacji centralnej, a jej zawarto jest nastpnie bezprzewodowo przesyana

1. SmartWi podczamy do PC dopiero po zainstalowaniu oprogramowania 2. Toolbox SmartWi do konfiguracji i uaktualniania jednostki centralnej 3.Szczegowe informacje na temat zastosowanej karty kodowej 4.Przesyanie nowego oprogramowania do jednostki centralnej

64 TELE-satellite Global Digital TV Magazine 04-05/201 www.TELE-satellite.com 1

jak pasmo 2,4 GHz, dziki czemu czno jest bardziej niezawodna. Zasig komunikacji w pomieszczeniach zamknitych wynosi okoo 15 metrw, co powinno wystarczy dla wikszoci domw i duych mieszka. ciany nie powinny stanowi przeszkody dla sygnau, no chyba, e s to ciany zewntrzne po-

czerwon i pomaraczow) na panelu przednim i port mikro USB na pycie tylnej. Czarne wykoczenie sprawia, e skrzynka pasuje do kadego wystroju szafki RTV. Oryginalna karta kodowa znika cakowicie po woeniu jej w szczelin w podstawie skrzynki. Cho jest tu miejsce na dwie karty, moemy wykorzysta tylko jeden z nich. Drugi jest wewntrznie zablokowany. Dlatego ten multiplikator kart kodowych nie moe by wykorzystywany z dwoma rnymi kartami patnej TV. Ta funkcjonalno pojawi si w kolejnych wersjach produktu. W zestawie otrzymujemy dwie karty odbiorcze (kolejne mona naybywa osobno), kabel USB do podczenia PC i zasilacz. Obsuga systemu SmartWi jest tak prosta, e doczona instrukcja obsugi skada si tylko z jednej strony. Opisano na niej wszystkie kroki, jakie musimy wykona aby system zacz dziaa. Oczywicie na samym pocztku trzeba woy oryginaln kart kodow patnej TV do czytnika kart. Po kilku sekundach zaczyna mruga pomaraczowa dioda sygnalizujc, e system czyta dane karty, by przygotowa si do pracy. Zielona dioda sygnalizuje aktualny status pracy, a czerwona jest uywana do informowania o bdach. Kiedy ganie pomaraczowa dioda, usuwany oryginaln kart z czytnika i po

kryte aluminiow elewacj. SmartWi nie pozwoli nam oglda patnej telewizji bez pacenia za ni, ani te nie pozwoli oglda jej duej liczbie ludzi. Odbir jest gwarantowany tylko na skojarzonych kartach i tylko na odlego okoo 15 metrw. Ponadto, SmartWi jest cakowicie kompatybilna z technologi ISO 7816. Wedug producenta system SmartWi wspiera nast-

pujce systemy kodowania: Seca Mediaguard 1 i 2, Viaccess 1, 2 i 3, Cryptoworks, BB-CAS, a tae Conax i Irdeto. Ostatnie dwa bd dziaa tylko wtedy, gdy nie jest wymagane sparowanie odbiornika z kart wedug jej numeru seryjnego. Nie wspierane s systemy nie uywajce kart kodowych, innymi sowy takie, w ktrych operator bezporednio komunikuje si z odbiornikiem. Nagravision i Videoguard s take nie kompatybilne z systemem SmartWi. Firma SmartWi nadaa

swojemu nowemu produktowi elegancki wygld. Przy wymiarach 90 x 56 x 23 mm jednostka centralna jest cakiem smuka. Wyposaono j w trzy diody LED (zielon,

5. Uaktualnienie oprogramowania zakoczone pomylnie 6. Funkcja Logger zbiera cenne informacje o bdach, co moe by pomocne dla zespou wsparcia 7. Zestaw funkcji testujcych moe tez przyda si podczas usuwania problemw 8. Status komunikacji midzy jednostk centraln a kartami odbiorczymi

66 TELE-satellite Global Digital TV Magazine 04-05/201 www.TELE-satellite.com 1

kolei do jednostki centralnej wkadamy karty odbiorcze. I znw pomaraczowa dioda pomruga przez chwil, kiedy karta bdzie przygotowywana do pracy z systemem kodowania operatora patnej TV. Po skonfigurowaniu do kart kart

sygnau: DVB-S/S2, DVB-T/ T2 czy DVB-C by bez znaczenia dla systemu. SmartWi zajmuje si tylko przesyaniem niezbdnych kluczy z oryginalnej karty do kart odbiorczych nie ingerujc w sam sygna DVB. Poniewa w przeszoci

odbiorczych, oryginalna

jednostki kodow,

byy problemy ze zrozumieniem istoty rzeczy, powtarzamy jeszcze raz: system SmartWi przesya tylko kartom odbiorczym niezbdne klucze do deszyfracji sygnau patnej TV; nie emituje do poszczeglnych odbiornikw rzeczywistego sygnau (DVB-S/S2, DBVB-T/T2, czy DVB-C). Sygna w dalszym cigu musi do kadego z odbiornikw dotrze odpowiednio albo z anteny, albo z sieci kablowej w zalenoci od typu telewizji. Systemy kodowania, z

centralnej znw wkadamy natomiast karty odbiorcze trafiaj do czytnikw odbiornikw. Niestety katy odbiorcze maj dodatkow elektronik, co czyni je wikszymi ni karta oryginalna. Musz wic wystawa z odbiornika, co w wielu przypadkach unie-

moliwi zamknicie osony. Firma pracuje nad kartami o mniejszych wymiarach pozwalajcych na zamknicie klapki w odbiorniku.

naszych

badaniach

skorzystalimy z trzech odbiornikw, znajdujcych si w naszym posiadaniu. Karty odbiorcze trafiy bd to do ich czytnikw kart, bd moduw CAM i rozpoczo si surfowanie po kanaach. Najpierw Cryptoworks. przetestowaliPniej SRG my system kodowania ORF Viaccess, a na koniec wzilimy kart systemu SECA. Bez wzgldu na to jak bardzo si staralimy, nie udao nam si spowodowa problemw w pracy systemu SmartWi. Wszystkie kanay jakie ogldalimy, bez

ktrymi kompatybilny jest system SmartWi, s w zasadzie do siebie podobne, ale istniej midzy nimi rnice. Z tego powodu jednostka centralna musi zawczasu wiedzie, z ktrym z nich ma do czynienia i jakie informacje s przechowywane na oryginalnej karcie kodowej. Dlatego przed zaprogramowaniem kart odbiorczych jednostk centraln naley zapozna z oryginaln kart kodow patnej platformy TV. Trzeba te pamita, e kiedy zechcemy zmieni system kodowania na inny, albo oryginalna bdzie karta kodowa przez zastpowana

wzgldu na to czy byy to kanay SD, czy HD, dziaay bez zarzutu. Rwnie rodzaj
1. Przd SmartWi z trzema diodami LED 2. Karty odbiorcze SmartWi 3. Czytnik kart kodowych na spodzie jednostki 4. Poczenie zasilania USB 5. SmartWi pobiera zasilanie przez port USB albo z PC, albo z zasilacza doczonego w zestawie

nowsz wersj, cay proces programowania trzeba bdzie powtrzy. Innymi sowy, nie moliwym jest najpierw zaprogramowa jednostk centraln i karty odbiorcze oryginaln kart systemu Cryptoworks, a pniej zamieni j w jed-

68 TELE-satellite Global Digital TV Magazine 04-05/201 www.TELE-satellite.com 1

More on This Manufacturer


nostce inna kart oryginaln, np. systemu Viaccess. Aby teraz wszystko zadziaao, znw trzeba na chwile powkada karty odbiorcze do jednostki centralnej. Przeprogramowane one zostan wwczas na system Viaccess. W naszych testach udao nam si uzyska zasig okoo 17 metrw w zamknitych pomieszczeniach. Sygna musia przechodzi przez kilka cian. Na otwartej przestrzeni wyniki bd oczywicie lepsze. Stawiajc jednostk centraln na balkonie mona uzyska zasig znacznie wikszy ni 17 metrw i odbiera sygna w odbiorniku podwrku. umieszczonym System SmarDostpnych jest pi kanaw transmisyjnych. Jeli uywamy wicej ni jeden system SmartWi warto wybra dla nich rne kanay. Ponadto moemy odczyta informacje z oryginalnej karty patnej TV, ponadawa nazwy indywidualnym kartom odbiorczym, a take poustawia specjalne opcje dla dopasowania do poszczeglnych odbiornikw. Funkcj Logger moemy wykorzysta do wywietlania komunikacji jednostki centralnej z poszczeglnymi odbiornikami. Dziki temu jeli wystpi jakie problemy, zesp wsparcia SmartWi zyska nieocenione rdo informacji. Moemy si tez zorientowa jakie specyficzne parametry mona ustawi w kartach odbiorczych. Na forum producenta w internecie znajdziemy wiele cennych wskazwek i trikw jakie moemy zastosowa w naszym systemie SmartWi. Znajdziemy tam te rozwizanie niemal kadego problemu jaki moe si przydarzy rnym uytkownikom systemu.
Manufacturer Phone Fax Email Model Function Supported CAS systems Max. receivers Max. distance Transmission band Transmitter power Power supply

Toolbox SmartWi to darmowy program, z ktrego moemy skorzysta do uaktualniania oprogramowania. Program sam zajmie si wszystkim w odpowiedniej kolejnoci. Najpierw instalujemy na PC program Toolbox, a dopiero pniej podczamy do niego jednostk centraln SmartWi przy pomocy kabelka USB. W ten sposb Windows ma wszystkie potrzebne sterowniki i moe je uruchomi. Po uruchomieniu programu oprcz uaktualnienia jednostki centralnej moemy wykona jeszcze inne ustawienia.

SMARTWI

Read TELE-satellites Company Report:

Wireless Card Reader Producer, Denmark

www.smartwi.net

www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/eng/smartwi.pdf www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0709/eng/smartwi.pdf

+
finowanym

Zdaniem eksperta
systemem multiplikatora kart

SmartWi II system jest niezawodnym i wyrakodowych pracujcym z wieloma systemami kodowania. Szczeglnie spodobaa nam si prostota obsugi i doskonae, bezbdne dziaanie. Ani razu podczas naszych testw nie pojawi si czarny ekran, ani innego typu zakcenia. Kady odbiornik dziaa tak samo jak z oryginaln kart. Dziki prostemu procesowi aktualizacji producent moe szybko zareagowa na zmiany w systemie kodowania i opracowa uaktualnion wersj oprogramowania. System zuywa mniej ni jeden wat mocy i nawet uywany non-stop bdzie mia znikomy wpyw na wielko naszych rachunkw za prd.
Thomas Haring TELE-satellite Test Center Austria

na przykad w szopce na tWi nie by wraliwy na inne sygnay zakcajce. Te pochodzce od bezprzewodowych suchawek, rutera WLAN czy kuchenki mikrofalow umieszczonej tu obok jednostki centralnej nie potrafiy zakci pracy systemu SmartWi. Komunikacja midzy elementami systemu SmartWi odbywa si z prdkoci 30 kB/s wic nie zdarza si przerwa w dekodowaniu sygnau z powodu zbyt wolnej transmisji. Poniewa firma SmartWi nieustannie ulepsza swoje produkty, warto co jaki czas zaglda na ich stron w internecie (www.smartwi. net) i sprawdza czy nie ma dostpnego nowszego oprogramowania dla naszego produktu SmartWi II. Dziki interfejsowi USB nowe oprogramowanie atwo wgrywa si z PC z systemem operacyjnym MS Windows. Podczas wanie programowania pokadowe kart odbiorczych ich oprogramozostanie automatycznie uaktualnione.

Niestety karty odbiorcze skonstruowane s w taki sposb, e w wikszoci przypadkw nie uda nam si zamkn klapki osaniajcej czytnik kart czy modu CAM. Nie mona te rwnoczenie stosowa dwch rnych systemw CA. SmartWi pracuje nad oboma problemami i niedugo zaoferuje rozwizania.

TECHNICAL
DATA
SmartWi International A/S Aabenraavej 1, 6340 Krusaa, Denmark +45 70260031 +45 86406622 www.smartwi.net/contact.html SmartWi II Wireless SmartCard Reader Irdeto, Seca Mediaguard 1&2, Viaccess 1&2&3, Cryptoworks, Conax, B-CAS 5 about 17m (indoor) RF 868 MHz -10, -2, +6 & +10 dBm 5V DC

www.TELE-satellite.com 04-05/201 1

TELE-satellite Global Digital TV Magazine

69