Vous êtes sur la page 1sur 7

TEST REPORT

Miernik sygnau satelitarnego

8dtek DSM Gifted

30

TELE-satellite Global Digital TV Magazine 06-07/201 www.TELE-satellite.com 1

mierzy wszystkie sygnay satelitarnej TV: DVB-S, DVB-S2, a nawet stare transmisje analogowe dua niespodzianka w tak maym mierniku - wbudowany DiSEqC i to nawet ten do sterowania anten z obrotnicami wyjcie A/V generuje znakomity obraz na laptopie lub monitorze miernik moe by cay czas podczony gdy ma przelotk sygnau do odbiornika prosty analizator widma i pomiar BER to cechy spotykane zwykle tylko w miernikach z najwyszej pki

www.TELE-satellite.com 06-07/201 1

TELE-satellite Global Digital TV Magazine

31

TEST REPORT

Miernik sygnau satelitarnego


06-07/201 1

Gifted znaczy utalentowany


Jego interesujcy design przyciga uwag. Kto powiedzia, e mierniki musz wyglda nudnie i nieciekawie? Dolna cianka miernika jest troch wypuka co nadaje mu intrygujcy wygld. Dwa wywietlacze: kolorowy graficzny LCD i klasyczny 2-cyfrowy 7-segmentowy LED to take rozwizanie niekonwencjonalne. Cakiem praktyczna torba ochronna z opask na rzepy pozwala przyczepi miernik do nadgarstka tak jak zegarek narczny. Zdecydowanie 8D Technology opracowujc DSM Gifted udowodnili, e s firm innowacyjn. W oczy rzuca si prosta membranowa klawiatura zoona z dwunastu guzikw. Obiecuje to prost obsug

8d tek DSM Gi fted Bardzo uyte czny cechami produ may miernik TV z ktu wyszej kla sy

Co wicej ni prosty wykrywacz sygnau satelitarnego


i, jak si przekonacie czytajc do koca ten raport, obietnica ta zostaje speniona. Wskaniki LED pokazuj status miernika. Dwa zcza F ulokowane po przeciwnych stronach to wejcie LNB i zaptlone wyjcie do odbiornika satelitarnego. Niezbyt wiele miernikw ma takie zaptlenie, a czasami rzeczywicie nam go brakowao w konkurencyjnych produktach. Przygldajc si dokadniej odkrywamy, e na bocznych cianach miernika umieszczone s klapki ukrywajce dodatkowe zcza. Mamy port USB dla zapisywania ustawie miernika jak i wgrywania nowszych wersji oprogramowania. Jest tu gniazdo zasilania, do ktrego podczy moemy albo kabelek od zasilacza wtyczkowego, albo od adowarki samochodowej. Obie te rzeczy znajduj si w zestawie. Do nieoczekiwanie jest tu te wyjcia A/V z sygnaem zespolonym wideo i foni monofoniczn. Ma ono te dodatkow funkcj moe pracowa jako interfejs szeregowy RS-232. Bardzo nietypowe. Bez obawy jednak, odpowiednie kable A/V i RS232 s take skadnikiem zestawu. DSM Gifted przygotowany jest na inne jeszcze wejcia i wyjcia (Ethernet, HDMI) pod klapk na przeciwnej stronie. Jednak w tym modelu nie s one instalowane. Wkrtce opublikujemy raport z testw innego, bardziej zaawansowanego modelu DSM, wyposaonego w port Ethernet. Kontynuujcie czytanie TELE-satelity! Tym niemniej, liczba interfejsw wbudowanych w miernik o tak maych wymiarach jest imponujca. Wycznik zasilania umieszczony na grnej ciance miernika koczy list elementw sterujcych miernika. DSM Gifted zaraz po uruchomieniu wywietla gwne menu. Skada si ono z szeciu pozycji: Sat Find, DiSEqC, Local Sat, Spectrum, Angle i System. Jest tylko jeden poziom menu wic nawigacja jest bardzo prosta. Guziki Menu, OK i strzaki pozwalaj dokona wszystkich ustawie. Od czasu do czasu uywa si

32

TELE-satellite Global Digital TV Magazine 06-07/201 www.TELE-satellite.com 1

guzikw funkcyjnych F1 do F4. Ich dziaanie zaley od tego, w ktrej pozycji menu si znajdujemy i zawsze jest wytumaczone u dou ekranu. SPCM i SAT to guziki-skrty, pozwalajce szybciej dotrze do analizatora widma czstotliwoci i widoku lokalnych satelitw. Sat Find to najprawdopodobniej najwaniejsza pozycja menu dostpna z gwnego poziomu. Tu ustawiamy satelit, czstotliwoci LNB, transponder i typ skanu. W tym samym oknie wywietlane s wyniki pomiaru: poziom i jako sygnau wyraone w procentach i stopa bdw bitowych. Wynik procentowy jakoci sygnau powtrzony jest na dwucyfrowym wywietlaczu LED. To wietny pomys poniewa cyfry na wywietlaczy LCD s do mae i trudno je odczyta z odlegoci. Podczas obracania czaszy moemy te polega na wskanikach paskowych siy i jakoci sygnau. U dou ekranu mamy trzy podpowiedzi co do funkcji guzikw funkcyjnych w tej pozycji menu. Czerwony guzik F1 suy do edycji parametrw transpondera, zielony F2 do dodawania no34
TELE-satellite Global Digital TV Magazine 06-07/201 www.TELE-satellite.com 1

10

11

12

1. Main menu 2. Finding satellite signal 3. DiSEqC settings 4. Editing localizations used in Local Sat menu item 5. Visualization of the satellites available in a selected location (Clarke Belt) 6. Frequency spectrum view 7. System settings 8. Antenna angles calculation result 9. Selecting location for the Clarke Belt visualization 10. Transponders can be edited, deleted or added 11. The firmware and all settings can be dumped to USB memory 12. Small part of the available LOF's

wego transpondera, a ty F3 do kasowania biecego transpondera. To cakiem przydatne funkcje, poniewa w rnych regionach wiata, odbierane s rne transpondery danego satelity. Trudno zatem stworzy wspln list transponderw dla, powiedzmy, Hiszpanii i Rosji. Jeli niektre z dziesiciu transponderw przypisanych do danego satelity w oryginalnej licie 8D Technology nie s odbierane w waszym kraju, kasujecie je i dopisujecie inne. Alternatywnie, moecie zmieni czstotliwoci, przepywnoci i polaryzacj transpondera.
www.TELE-satellite.com 06-07/201 1 TELE-satellite Global Digital TV Magazine

35

Zabaw czas zacz jak sobie DSM Gifted poradzi z rzeczywistymi sygnaami? Zaczlimy od pomiaru jakoci sygnau. Okazuje si, e w DSM Gifted jako sygnau nie zmienia si w krokach o 1%, ale podobnie jak w odbiornikach satelitarnych, w krokach o 6 lub 7%. Jeli wzi pod uwag, e rezultaty poniej 53% s praktycznie poniej progu odbioru, pozostaje nam 8 poziomw: 53%, 60%, 66%, 73%, 80%, 86%, 93% i 99%. Aby zatem znale idealne maksimum przy obracaniu czaszy albo przekrcaniu LNB w uchwycie musimy znale pooenia graniczne, gdzie jako spada o 6-7% i ustawi czasz/ LNB gdzie w poowie. DSM Gifted mierzy rw36

nie BER. Jednak tak jak i w innych miernikach, wyniki BER s do niestabilne, co jest zupenie naturalne przy transmisjach cyfrowych i zmieniajcej si treci. Jednak DSM Gifted pjdzie o krok dalej i pozwoli mierzy take MER (Modulation Error Ratio). To najbardziej przydatny rodzaj pomiaru. MER jest stabilny i moe by mierzony z rozdzielczoci 0.1 dB. Nasz egzemplarz testowy nie mia jeszcze tej funkcjonalnoci, ale 8D Technology planuj wzbogaci DSM Gifted o pomiar MER w jednym z najbliszych uaktualnie oprogramowania miernika. Na wykresie pokazanym na rysunku 1 wida jak wyniki procentowe naszego egzemplarza testowego byy

skorelowane z wynikami MER i marginesu start (Loss Margin) zmierzonymi drogim profesjonalnym miernikiem. Z praktycznego punktu widzenia instalatora satelitarnego, odczyty procen-

towe w takiej formie jak w obecnej wersji oprogramowania DSM Gifted pozwalaj ustawi czasze 60-90 cm na popularne satelity z akceptowaln precyzj. Nie rekomendujemy DSM Gifted z obecnym oprogramowa-

Rys. 1. Linie trendu tumacz odczyty jakoci sygnau w DSM Gifted na wyniki MER i LM. Czerwone i niebieskie znaczniki to rzeczywiste wyniki pomiarw 18 transponderw z rnych satelitw.

TELE-satellite Global Digital TV Magazine 06-07/201 www.TELE-satellite.com 1

niem do czasz 120 cm lub wikszych. Jeli walczycie o uamki decybeli by odebra saby transponder (jak postpuj prawdziwi entuzjaci satelitarni), opisywany miernik moe si przyda tylko do wstpnego ustawienia anteny. Z drugiej strony, 8D Technology mog by dumni z liczby czstotliwoci jakie oferuj w menu Sat Find. Oto robica wraenie lista czstotliwoci oscylatora lokalnego (LOF) jakie mona wybiera w DSM Gifted: 5150, 5750, 5950, 9750, 1000, 10050, 10450, 10600, 10700, 10750, 11250, 11300, 5150-5750, 5750-5150, Universal (975010600) i SCR (9750-10600). Drug pozycj menu jest DiSEqC. Bylimy pod wraeniem, e 8D Technology wyposayli DSM Gifted w protokoy DiSEqC 1.0, 1.1, a take 1.2 i USALS. Jest tu nawet funkcja auto detekcji ustawie DiSEqC! Podczas caego naszego testu USALS dziaao bez zarzutu. Wiele razy obrcilimy nasz anten zasilajc j z tego malutkiego miernika. To na pewno co, co doceni kady instalator. Jednak kiedy akumulator w kocu si rozadowa, miernik wyczy si bez ostrzeenia. Wskanika stanu baterii nie ma ani w menu ustawie, ani nigdzie indziej. Producent obieca doda t funkcj w ktrym z przyszych uaktualnie. Menu Local Sat wywietla obrazek pokazujcych, ktre satelity, s w ktrym

miejscu na pasie Clarkea widzianym z waszej lokalizacji. Testowany miernik przygotowany by dla Niemiec i w jego pamici zapisano wiele miast niemieckich. Po wybraniu miasta najbliszego waszej lokalizacji moecie przeskakiwa z satelity na satelit strzakami lewo/ prawo i obserwowa ich elewacj i azymut. W razie potrzeby mona zmieni dane lokalizacji na dokadnie tak jak potrzeba. Kolejna pozycja menu analizator widma to co czego nikt nie spodziewa si w tak maym mierniku jak DSM Gifted. Nie jest to jednak w peni funkcjonalny analizator. Po pierwsze jest raczej wolny. Najwyraniej jego procesor nie jest do potny dla tej funkcji. W rezultacie nie mona tego uywa do szybkiego wykrycia sygnau podczas wstpnego ustawiania anteny. Po drugie istnieje tylko peny skan pasma. Nie da si zawzi okna do wybranego zakresu widma. Nie mona te klikn na wybrany transponder by zidentyfikowa jego parametry. Widok caego pasma moe przyda si zawodowym instalatorom, ktrzy pamitaj jak wygldaj widma rnych satelitw i potrafi okreli czy odbieraj waciwego satelit. Menu Angle jest troch podobne do Local Sat, ale podaje wicej informacji. Po wybraniu satelity i wprowadzeniu swoich wsprzdnych geograficznych, otrzymujemy oprcz elewacji i azymutu dodatkowo kt skrcenia konwertera w

jego uchwycie. Ostatni parametr potrzebny jest przy odbiorze transponderw z liniow polaryzacj. Im bardziej satelita oddalony jest od kierunku poudniowego w naszej lokalizacji, tym bardziej musimy przekrzywi LNB w jego uchwycie. Ostatnia pozycja w menu nazywa si System. Tu ustawiamy rne parametry samego miernika, a take startujemy uaktualnienia oprogramowania i wykonywanie kopii bezpieczestwa w pamici USB. Rzeczywicie, wykonalimy jedno takie uaktualnienie i wszystko potoczyo si bardzo szybko i gadko. To bardzo wygodna forma unowoczeniania produktu. Jeli przyjrzelicie si zrzutom ekranowym towarzyszcym temu raportowi,

pewnie zastanawiacie si jak wykonano te fotografie. W rzeczywistoci nie s to zdjcia ekranu LCD miernika wykonane aparatem fotograficznym, ale obrazy przechwycone z wyjcia A/V. Do dyspozycji mamy kabel z wtykiem RCA, ktry moemy podczy do laptopa z tunerem TV i uzyska duy wywietlacz znakomitej jakoci. Moe nie jest to zbyt praktyczne w pomiarach w terenie, ale jeli wykonujemy je w pomieszczeniu, to interesujca moliwo. DSM Gifted jest prostym w uyciu i sprytnie zaprojektowanym szukaczem sygnau satelitarnego wyposaonym w kilka niespotykanych cech , wystpujcych zwykle w droszych miernikach. Z obecnym oprogramowaniem nadaje si do ustawiania czasz o rednich rozmiarach.

Mierzy DVB-S, DVB-S2 i sygnay analogowe. Wspiera DiSEqC 1.0, 1.1 i Unicable. Nadaje si do sterowania anten z obrotnicami (DiSEqC 1.2 i USALS). Odczyty jakoci zdublowane na czytelnym wywietlaczu LED. Bardzo dobra jako na wyjciu A/V. Wyjcie sygnau do podczenia odbiornika satelitarnego.

Zdaniem eksperta

Jacek Pawlowski TELE-satellite Test Center Poland

Odczyty jakoci sygnau niezbyt precyzyjne dla wikszych czasz i systemw DX-owych. Brak wskanika stanu baterii (ma si pojawi w przyszych wersjach oprogramowania). Brak pomiaru MER (bdzie dodany w przyszych wersjach oprogramowania).

TECHNICAL
DATA
Manufacturer Webpage Email Fax Model Description C/Ku Band SCR DiSEqC Quantities measured Inputs Outputs Data ports Power Supply Dimensions 8D Technology Ltd., Hong Kong www.8dtek.com 8dtek@8dtek.com +852 3965 3222 DSM Gifted Satellite Meter for Antenna Alignment Yes Yes 1.0 1.3 (USALS) Signal Level [%], Signal Quality [%], BER L-Band (950-2150 MHz), DVB-S/S2 and analog signal L-Band (looped through), A/V (composite + mono) USB, RS-232 100-240 V 50/60Hz 140 x 100 x 40 mm (ca. 5.5 x 4 x 1.5)

38

TELE-satellite Global Digital TV Magazine 06-07/201 www.TELE-satellite.com 1