Vous êtes sur la page 1sur 10

COMPANY REPORT

AMIKO - Producent odbiornikw, Wgry

Pocztki AMIKO

128 TELE-satellite Global Digital TV Magazine 06-07/201 www.TELE-satellite.com 1

wasna produkcja na Wgrzech biura sprzeday bezporedniej we wszystkich krajach centralnej Europy cisa wsppraca z dostawc komponentw FULAN automatyczne uaktualnienia oprogramowania odbiornikw i cigy, dalszy ich rozwj wasny zesp R&D i wasny zesp serwisu technicznego

www.TELE-satellite.com 06-07/201 1

TELE-satellite Global Digital TV Magazine

129

COMPANY REPORT

AMIKO - Producent odbiornikw, Wgry

Jak powstaje nowa marka odbiornikw


W ostatnim wydaniu TELE-satelity przedstawilimy pierwszy odbiornik AMIKO z podwjnym systemem operacyjnym sam uytkownik decydowa, z ktrego systemu chce korzysta. To znaczca innowacja, poniewa w ten sposb oddzielony zosta sprzt (sam odbiornik) od jego oprogramowania (uywanego do jego sterowania). Ale to nie wszystko. Po raz pierwszy zastosowany zosta w odbiorniku satelitarnym system Spark. Pozwala on nie tylko na automatyczne uaktualnienia oprogramowania, ale take na komunikacj producenta z uytkownikiem. Moliwe zastosowania dla tej nowej technologii mog by rnorodne. Dzi jeszcze nie w peni zdajemy sobie z nich spraw. Ale co to za firma, AMIKO? Swoj siedzib ma w nowo utworzonej specjalnej strefie przemysowej na pnocnym wschodzie stolicy Wgier Budapesztu. Jest tu budynek administracyjny i przylegajcy do niego magazyn. To std AMIKO wysya swoje odbiorniki do krajw centralnej Europy. AMIKO przeprowadzio si do tych nowiutkich budynkw zaledwie pod koniec 2010 roku. Wczeniej miecio si w centrum Budapesztu. Zaoyciele AMIKO znali si od dawna: Poznalimy si w 1995 roku, wspomina Meneder Finansowy Zsolt Harangi. Obaj mieli zwizek z bran satelitarn, ale pracowali w rnych firmach. Wwczas bya to wci jeszcze technika analogowa, opowiada Jszef Zsimn. Pniej nastaa era cyfrowa i tak jako si zoyo, e obaj doszli rwnoczenie do wniosku, e to dobry moment, aby wzi sprawy we wasne rce. Zaczlimy z czterema pracowni-

Budapest

kami, wyjania Jzsef Zsimn. Dzisiaj w budapesztaskim biurze pracuje czternacie osb. Sprzeda wzrosa i obja klientw w ssiadujcych krajach, gdzie te ulokowani s pracownicy AMIKO: 17 w czeskim biurze sprzeday, 8 w Rumunii, 4 w Serbii, a ponadto jeszcze 6 kolejnych osb w biurach sprzeday na Wgrzech. A nie zapominajmy o pracownikach zatrudnionych na liniach produkcyjnych odbiornikw. Poniewa produkcja nie jest ciga, ich liczba zmienia si od 20 do 40. Na pocztku, kiedy zaczynali swj biznes, wsplnicy funkcjonowali jako hurtownia satelitarna. Rozprowadzali odbiorniki wielu producentw, jak rwnie wszystko inne, co mogo

Budynek na pierwszym planie mieci

biura sprzeday, administracj, R&D i serwis. Produkty wysyane s z przylegajcego budynku magazynu. Firma ma certyfikacj ISO nadan przez TV.

130 TELE-satellite Global Digital TV Magazine 06-07/201 www.TELE-satellite.com 1

by przydatne instalatorom: konwertery, czasze, multiprzeczniki, czy kable. Ta dziaalno wci jeszcze jest czci dzisiejszego biznesu. W roku 2010 50% naszej sprzeday pochodzio z hurtowni, za drugie 50% ze sprzeday odbiornikw pod nasz mark, wyjania Meneder Finansowy Zsolt Harangi. Jednake rok 2011 zapowiada si ju inaczej: Spodziewamy si, e w

tym roku sprzeda naszych odbiornikw stanowi bdzie 70% obrotu, a udzia sprzeday hurtowej spadnie do 30%, zapowiada Zsolt Harangi. Marka AMIKO jest bardzo moda. Jzsef Zsimn wyjania, W 2010 roku stworzylimy dwie marki: AMIKO dla sprzeday detalicznej i SYNAPS dla operatorw. SYNAPS oferuje odbiorniki DVB-C i DVB-T dla kablowych i innych operatorw. AMIKO to marka

dla rynku detalicznego. cile wsppracujemy z firm FULAN z Chin. To oni dostarczaj nam wikszo komponentw do naszych odbiornikw, wyjania Meneder Marketingu Jzsef Zsimn. Odbiorniki montowane s na linii produkcyjnej w Budapeszcie. Osigamy znakomita jako produkcji, kontynuuje, Komponenty z Fulana s ju bardzo dobre pod wzgldem jakociowym, ale nasz zesp kontroli jakoci sprawdza je jeszcze raz.

AMIKO

Receiver Manufacturer, Hungary

www.amikostb.com

Company Details
Engineers in Research & Development | Total Number of Employees

0................................ 50 ................................ 100


Average Turnover (Previous, This, Next Year Estimates)

0................................ 10 ...................20 Mio uro


Production Certicates

ISO, RoHS, DVB


Production Categories

own brands AMIKO, SYNAPS - cooperation with FULAN


Main Products

Receiver for DVB-S/S2, DVB-T/MPEG-4, DVB-C, award winning product Dual Boot Linux receiver for DVB-S/S2 and DVB-T
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1107/eng/amiko.pdf

Waniejsze od wasnej linii produkcyjnej i wasnej marki odbiornikw jest posiadanie klientw, ktrzy nam ufaj. W cigu lat dowiadcze w tej brany widzieli ju sytuacje, w ktrych producenci przestawiali si na produkcj czego innego, a klienci zostawali na lodzie i uskarali si dystrybutorom, e nie mog dosta czci zamiennych i wsparcia technicznego. To nie ma prawa sta si z naszymi produktami, stwierdza Jzsef Zsimn, Mamy magazyn w peni wypeniony czciami zamiennymi, z ktrego w kadej chwili moemy wysa klientowi dowolny komponent do dowolnego naszego odbiornika. I tak bdziemy dziaa przez lata. Jeli sami kontrolujemy lini produkcyjn, moemy udziela takich zapewnie. Ale to by tylko jeden z powodw, dla ktrych AMIKO zdecydowao si wytwarza wasne produkty. Cakowicie przypadkowo, w trakcie naszego wywiadu, Jzsef Zsimn odbiera telefon: technik AMIKO znalaz defekt w najnowszej wersji oprogramowania i natychmiast zawiadomi firm FULAN w Chinach. W Budapeszcie jest druga po poudniu, a ju po niewielu minutach przychodzi odpowied z Chin: Pracujemy nad tym. Jzsef Zsimn podnosi wzrok znad te-

1. Meneder Marketingu w AMIKO Jzsef Zsimn. 2. Zsolt Harang cieszy si wynikami sprzeday. Jest on Menederem Finansowym AMIKO.

132 TELE-satellite Global Digital TV Magazine 06-07/201 www.TELE-satellite.com 1

lefonu komrkowego: Wanie to czyni nasz wspprac z FULANEM tak doskona: natychmiastowa reakcja na problem, mimo szeciogodzinnej rnicy czasu w stosunku do Chin. AMIKO i FULAN to dwie firmy znakomicie spasowane ze sob: energiczna produkcja i dystrybucja tutaj i wytwarzanie komponentw tam. Jzsef Zsimn patrzy na wszystko realistycznie: Dziaamy w ostrej konkurencji z innymi dostawcami, ale kocowymi zwycizcami bd ci, ktrzy na dusz met zapewni najlepsze produkty i zaoferuj najlepsze usugi. Wedug Jzsefa Zsimna decyzj jaki odbiornik trafia do klienta podejmuje nie tyle sam klient, ale jego instalator albo diler, ktrzy rekomenduj jedne produkty, a inne nie. Jeli operatorzy i dilerzy sami uywaj danej marki, mog j z czystym sumieniem poleca dalej. Im przecie wcale nie zaley na sytuacjach, w ktrych klient po krtkim czasie wraca do nich ze skargami na sprzt. Jzsef Zsimn uwaa, e prawdziwoci tego twierdzenia dowodzi szybki i cigy wzrost jego modej firmy AMIKO. Rezultatem szybkiego rozwoju AMIKO jest dynamiczny wzrost sprzeday odbiornikw. Podzia geograficzny sprzeday jest szczeglnie interesujcy. Wbrew temu, czego mona by si spodziewa, Wgry nie stanowi najwikszego rynku zbytu. W rzeczywistoci majce po okoo 20% Czechy, Sowacja i Rumunia s na szczycie, za Wgry to tylko 15% caej sprzeday. To, e AMIKO tak dobrze sobie radzi w tych krajach, jest w duym stopniu efektem jego aktywnej polityki biznesowej: Mamy biura sprzeday w Republice Czeskiej, Rumunii, Serbii, a take tutaj na Wgrzech, Jzsef Zsimn wyjania dobre wyniki sprzeday w tych krajach. W innych krajach centralnej Europy AMIKO ma bardzo cise wizy z lokalnymi dystrybutorami. Jzsef Zsimn wylicza je: Mam na myli Bugari, Chorwacj, Boni i Hercegowin, Sowacj, Grecj, Soweni, a take

3. Mrton Lengyel jest Menederem Sprzeday i odpowiada za zesp 6 przedstawicieli sprzeday. 4. Beata Karsai odpowiada za sprzeda i logistyk.
www.TELE-satellite.com 06-07/201 1 TELE-satellite Global Digital TV Magazine

133

trzy kraje batyckie. A to jeszcze nie wszystko: W 2011 zaczniemy dystrybucj na Ukrainie poprzez lokalnych dilerw, a w roku 2012 planujemy wej do Albanii. AMIKO rozszerza swj rynek nieustajco. Nasze zainteresowania nie ograniczay si jednak tylko do tego jak idzie im sprzeda i jak si ona rozkada geograficznie Chcielimy si dowiedzie, czego nowego mona si spodziewa w ich linii odbiornikw. Jzsef Zsimn z przyjemnoci odpowiedzia na to pytanie: W trzecim kwartale pojawi si AMIKO ALIEN.2 z jeszcze potniejszym chipsetem. Oprcz tego nieustannie rozszerzamy oprogramowanie naszych odbiornikw o nowe cechy i funkcje. Jsef Zsimn wymienia najwaniejsze z nich, ktre pojawi si do koca roku: Przegldarka interneto1. Zesp R&D w dobrze wyposaonym dziale inynierskim. 2. Technik AMIKO bada problem. Po zidentyfikowaniu problemu, wprowadzane s takie zmiany do produkcji, aby nie mg on wystpi ponownie.

134 TELE-satellite Global Digital TV Magazine 06-07/201 www.TELE-satellite.com 1

Wielki magazyn znajduje si

tu przy biurach AMIKO. Std wysyane s nie tylko odbiorniki AMIKO, ale take komponenty satelitarne (konwertery, czasze, multiprzeczniki, kable), ktre AMIKO rozprowadza jako hurtownia wrd instalatorw i sklepw.

136 TELE-satellite Global Digital TV Magazine 06-07/201 www.TELE-satellite.com 1

wa, WiFi, wsparcie Flash, NTFS, hub USB i Komunikator. Waciciele odbiornikw AMIKO ALIEN powinni by szczliwi nowe funkcje same pojawi si w ich odbiornikach dziki funkcji automatycznego uaktualniania oprogramowania odbiornika. Czy moemy spodziewa si jeszcze

jaki niespodzianek ze strony AMIKO? Jzsef Zsimn uchyla rbka tajemnicy skrywajcej drug lini odbiornikw, SYNAPS, uywanej przez operatorw kablowych i nadawcw: Do koca 2011 roku zaoferujemy take odbiorniki z parowaniem chipsetu. W ten sposb AMIKO udostpni t now technologi operatorom.

138 TELE-satellite Global Digital TV Magazine 06-07/201 www.TELE-satellite.com 1

Anteny satelitarne na dachu

budynku AMIO zmontowano w bardzo metodyczny sposb. Zsolt Bornemissza jest liderem zespou R&D i wyjania co tu widzimy: Mamy tu dwie anteny 85 cm, kada z obrotnic DiSEqC. S tu take dwie anteny 1,25 m, jedna z siownikiem, a druga staa, nakierowana na 36 E z konwerterem na pasmo Ku o koowej polaryzacji.

Czy dwaj menederowie AMIKO martwi si perspektyw, e ktrego dnia producenci telewizorw zintegruj odbiorniki ze swoimi produktami? Tak dugo jak potrzebne bd wci nowe funkcje, albo w gr bdzie wchodzi inny zakres czstotliwoci, na przykad dla satelitarnej TV, wci najlepszym rozwizaniem bd od-

dzielne odbiorniki, uwaa jest Jzsef Zsimn. Jest on te przekonany, e AMIKO ze swoimi odbiornikami, a zwaszcza z lini nowych odbiornikw ALIEN, ma wielki potencja dajcy moliwo wytyczenia sobie pewnej drogi rozwoju i ekspansji. W peni si z tym zgadzamy!

www.TELE-satellite.com 06-07/201 1

TELE-satellite Global Digital TV Magazine

139

1. Antena toroidalne z dziewicioma konwerterami Quattro zamyka t ram antenow marze. 2. Wszystkie kable antenowe trafiaj do tej szafki krosowniczej. Grna poowa krosownicy to wyjcia anten, a dolna to kocwki kabli od stanowisk pracy i monitorw demonstracyjnych. W ten sposb, kade stanowisko, albo monitor demonstracyjny mona poczy z dowoln anten. Trzeba tylko podczy kabelek krosujcy. Czytelne opisy wszystkich zcz czyni to zadanie dziecinnie prostym.

Monta w AMIKO
1 2

1. Widok na obszar produkcji. Pracownicy AMIKO montuj tu odbiorniki. 2. Odbiorniki s indywidualnie sprawdzane przed zapakowaniem.

140 TELE-satellite Global Digital TV Magazine 06-07/201 www.TELE-satellite.com 1