Vous êtes sur la page 1sur 10

COMPANY REPORT

Producent analizatorw sygnau DEVISER, Chiny

DEVISER wkrtce
wprowadzi si do tego zupenie nowego biurowca i budynku produkcyjnego

112 TELE-satellite Global Digital TV Magazine 06-07/201 www.TELE-satellite.com 1

DEVISER nowy gracz na rynku


Wprowadzaj dwa analizatory sygnau satelitarnego Ponad 20 lat dowiadcze jako producent rnych analizatorw sygnau Produkcja ju wkrtce w nowym budynku Wasny zesp R&D wysoko wykwalifikowanych inynierw Dziaaj zgodne ze wszelkimi standardami jakoci
DEVISERs founder and President
is Zhong Changgan. He started the company back in 1990.

www.TELE-satellite.com 06-07/201 1

TELE-satellite Global Digital TV Magazine

113

COMPANY REPORT

Producent analizatorw sygnau DEVISER, Chiny

DEVISER rozszerza swj program analizatorw sygnaw kablowych i wiatowodowych o wersje satelitarne
W padzierniku 2010 roku DEVISER rozpocz prace nad swoim pierwszym analizatorem sygnau satelitarnego. Wynik tego dziaania widoczny jest ju na pkach sklepowych: model podstawowy S20 do pomiarw sygnaw DVB-S. W lipcu 2011 roku ukae si kolejny model z gowic DVB-S2, a w padzierniku 2011 DEVISER planuje wypuci model klasy high-end S7000. Jak do tego doszo, e firma taka jak DEVISER rozpocza produkcj analizatorw sygnau satelitarnego? TELE-satelita zoy im wizyt w Tianjin, wielkim miecie portowym ulokowanym na wschodnim wybrzeu Chin. Z prdkoci dochodzc do 330 km/godz. pocig szybkiej kolei dowiz nas z nowiutkiego dworca Pekin Poudnie do rwnie nowego dworca w Tianjin. Tianjin to miasto z ponad 10 milionami mieszkacw. Wiele rnych firm ma tu swoje siedziby. Zaskakujce, e DEVISER to jedna z najstarszych firm w Tianjin. Zaoona zostaa pod nazw DELY w roku 1990 przez Zhong Changgana, inyniera lotniczego. Wyjania nam: Wtedy wanie zaczy powstawa pierwsze sieci kablowej TV, ale nie mona byo dosta analizatorw sygnau. Zhong Changgan wykorzysta nadarzajc si okazj i zaoy pierwsz w Chi-

Tianjin

nach firm produkujc analizatory kablowej TV. Ta grupa produktw w dalszym cigu stanowi wikszo ich sprzeday. 80% naszych analizatorw sygnau przeznaczonych jest dla kablowej TV, wylicza zaoyciel i Prezes Zhong Changgan, podczas gdy 10% dla wiatowodw i kolejne 5% dla telekomunikacji. Pozostae 5% to niedawno rozpoczte analizatory sygnau satelitarnego. Dyrektor Sprzeday na Rynki Zagraniczne Jason Wu mwi nam dokd DEVISER dostarcza swoje produkty: 50% jest wysyanych do USA, po 15% trafia do Europy i Indii, za pozostae 20% do Korei Poudniowej i

Model architektoniczny nowych

budynkw biurowych i produkcyjnych DEVISERA.

114 TELE-satellite Global Digital TV Magazine 06-07/201 www.TELE-satellite.com 1

DEVISER

Signal Analyzer Manufacturer, China

www.devisertek.com

Company Details
Engineers in Research & Development | Total Number of Employees

0.............................. 250 ................................ 500


Average Turnover (Previous, This, Next Year Estimates)

0............................. 12.5 ................... 25 Mio US$


Production Certicates

RoHS, CE, UL, ISO 10012, ISO 90001


Production Categories

OEM, own brand


Main Products

www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1107/eng/deviser.pdf

Signal Analyzers for Cable, Terrestrial, Telecommunications, Fiber Optic and Satellite, Spektrum Analyzers, Vector Network Analyzers, Broadcasting Measurement Instruments, QAM Meters

Przy wejciu do biur DEVISERA czeka nas przyjacielskie powitanie. Firma wewntrznie

dziaa pod nazw DELY Electronics Instruments. Marka DEVISER jest stosowana wycznie na eksport. Niektre z wielu certyfikatw jakie DEVISER uzyska na przestrzeni lat wisz na cianie. Wrd nich jest uznawany na caym wiecie certyfikat ISO 9001 (Zarzdzanie jakoci) i ISO 10012 (Systemy zarzdzania pomiarami). Ponadto, DEVISER ma take certyfikacje CE, ROHS i UL, a take wiele innych.

innych krajw Poudniowo-wschodniej Azji. Jason Wu wyjania: W naszym eksporcie stosujemy tylko mark DEVISER. Kto jest uytkownikiem produktw DEVISER? Jason Wu robi nam przegld klientw: To gownie profesjonalni operatorzy kablowi, ktrzy zakadaj i utrzymuj rozlege sieci kablowe. Do tego celu niezbdne s profesjonalne analizatory sygnau. Oczywicie prowadzi nas to do pytania dlaczego DEVISER zdecydowa si wej w obszar analizatorw sygnau satelitarnego. Nie tak dawno rozszerzylimy nasz gam wyrobw na wiatowody, cignie Jason Wu, zatem jedyn brakujc rzecz pozosta odbir satelitarny. Biorc pod uwag, e DEVISER ma ponad 20 lat dowiadczenia na tym rynku, nie powinno dziwi, e pracuje tu 260 ludzi, z ktrych 85 to inynierowie. Podzieleni na cztery zespoy R&D, ci wysoko wykwalifikowani inynierowie nieustannie pracuj nad ulepsze-

niem analizatorw i dodawaniem do nich nowych funkcji. Zajmuj si te rzecz jasna opracowywaniem zupenie nowych produktw, takich jak analizatory satelitarne. Sukces inynierw wida w wynikach produkcji i sprzeday. W pierwszym roku naszej dziaalnoci wyprodukowalimy z grubsza 100 urzdze, wspomina zaoyciel DEVISERA Zhong Changgan, natomiast w roku 2010 osignlimy sprzeda na poziomie 30 000 sztuk. To daje sprzeda na poziomie okoo 20 milionw dolarw amerykaskich. W roku 2011 spodziewamy si wzrostu sprzeday o 20%, mwi Dyrektor Sprzeday na Rynki Zagraniczne Jason Wu. Wzrost ten oparty jest czciowo o nowe analizatory sygnau satelitarnego: Spodziewamy si, e nowy analizator sygnau satelitarnego S20 przyniesie nam sprzeda na poziomie 15 000 sztuk w cigu kolejnych trzech lat, a model high-endowy S7000 500 sztuk rocznie.

Jason Wu ju wie kto chce kupowa nowe analizatory: Ju mamy sporo wstpnych zamwie. Jeden klient z Ameryki Poudniowej zoy zamwienie na tysic sztuk, a nasi dystrybutorzy w Europie i Indiach wanie szykuj dla nas swoje zamwienia. Zaufanie pokadane w dowiadczeniu i wiedzy inynierw DEVISERA jest tak due, e instrumenty s sprzedawane jeszcze zanim zostan wyprodukowane. Mimo to, DEVISER jest oczywicie otwarty na dodatkowych klientw. Dystrybutorzy majcy kontakt z instalatorami satelitarnymi i lokalnymi operatorami kablowymi powinni wysa do mnie e-mail, sugeruje Jason Wu, odpowiadajcy za eksport produktw. Jeli chcielibycie spotka si z Jasonem Wu osobicie, bdziecie mogli go zobaczy wraz z Gwnym Inynierem DEVISERA Cao Yuliangiem na szeregu rnych wystaw i targw, w tym: CABSAT (Dubaj), CCBN (Pekin), SCaT (Mumbai), Cable Tec (Atlanta), KCTA (Daegu) i wielu innych. A jeli chcielibycie dowiedzie si jak sprawuj si ich analizatory sygnau satelitarnego, poczekajcie na kolejne wydania TELE-satelity. Zaprezentujemy w nich raporty z testw nowych analizatorw DEVISERA.

116 TELE-satellite Global Digital TV Magazine 06-07/201 www.TELE-satellite.com 1

Dyrektor Sprzeday na Rynki Zagraniczne Jason Wu zwraca uwag na najbardziej interesujce produkty DEVISERA. W roku 2007 firma
wprowadzia tester sygnaowy dla producentw odbiornikw. Produkt ten stosowany jest w czasie produkcji odbiornikw. Dostarcza rnych sygnaw, sucych do sprawdzania odbiornikw w kolejnych fazach uruchamiania.

118 TELE-satellite Global Digital TV Magazine 06-07/201 www.TELE-satellite.com 1

Zesp R&D
1. Gwnym inynierem jest Cao Yuliang. Koordynuje on prace czterech zespow R&D i jest osob kontaktow dla klientw na targach. Jest w stanie udzieli klientom odpowiedzi na temat wykona specjalnych jeli potrzebuj oni dodatkowych funkcji w analizatorze. Mwi: DEVISER zainwestowa ponad 1,5 miliona dolarw USA w najnowsze technologie aby rozwija analizatory sygnau. Sukces tej strategii wida choby w 30 patentach jakie uzyskali inynierowie DEVISERA. 2. Kierownikiem wydziau satelitarnego i kablowego jest Kong Xiangsen. Widzimy go jak stoi przy szafce modulatorw wykorzystywanych do generacji sygnaw testowych do sprawdzania analizatorw. 3. Inynierowie z duma prezentuj jedn z pierwszych prbek nowego, high-endowego analizatora sygnau satelitarnego S7000. Po lewej stronie stoi Gwny Inynier Wang Zhiying, a po prawej Gwny Programista Wang Renping. 4. Analizator sygnau te potrzebuje obudowy. Anjinhao jest projektantem obudw w DEVISERZE. Opracowa on obudow analizatora S7000. Na jego biurku le prbki obudw innych typw analizatorw DEVISERA.
www.TELE-satellite.com 06-07/201 1 TELE-satellite Global Digital TV Magazine

119

Sales Team

1. Jason Wu chtnie czyta TELE-satelit. Odpowiada on za Dzia Sprzeday Zagranicznej, w ktrym pracuj 4 osoby. Czsto podruje i czsto mona go spotka na rnych targach midzynarodowych na stoisku DEVISERA. 2. Klienci z Azji kontaktuj si z Aaronem. 3. Vicky Han jest osob kontaktow dla klientw z Ameryki Pnocnej.

Produkcja
4. Menederem Produkcji jest Li Hong Xiao. Nadzoruje on prac 100 pracownikw i rozdziela midzy nich zadania. Widzimy go obok generatora sygnaowego, ktry jest uywany, kiedy zakoczona zostaje seria produktw i przychodzi czas na ich kalibracj i sprawdzenie poprawnoci dziaania. 5. Widok na wejcie do magazynu. Tu zgromadzone s rnego rodzaju komponenty potrzebne do produkcji wielu modeli analizatorw sygnaowych. 6. Sekcja dziau produkcji. Analizatory sygnau produkowane s na niewielkich liniach montaowych i stacjach testowych.

120 TELE-satellite Global Digital TV Magazine 06-07/201 www.TELE-satellite.com 1

Produkcja
7. Maszyna SMT automatycznie umieszcza elementy na pytach drukowanych. 8. Po produkcji czas na testowanie. AOI (Automatic Optical Inspection) automatycznie sprawdza poprawno montau. 9. Wiele czynnoci trzeba wykona rcznie. Tu montowane s gowice odbiorcze. 10. Zakadane s pokrywy analizatorw. 11. Pracownik testuje analizator. 12. Jedno z wielu stanowisk testowych, na ktrych sprawdza si poprawno dziaania produktu. 13. Zanim czci obudowy zostan poczone, analizatory s sprawdzane, czy dziaaj poprawnie. 14. Analizator sygnaowy zosta zmontowany do koca. Ale czy pracuje poprawnie? W finalnym tecie sprawdza si rne parametry przy pomocy wysokiej klasy generatorw pozwalajcych skalibrowa analizator. 15. Skoczone produkty wyposaa si w akumulatory i aduje przez 36 godzin.

10

11

12

122 TELE-satellite Global Digital TV Magazine 06-07/201 www.TELE-satellite.com 1

13

14

15

16

Kontrola jakoci
16. Z kadej serii produkcyjnej pobiera si jeden produkt i poddaje dodatkowym testom specjalnym. Sprawdzane s wszystkie parametry i porwnywane z dopuszczalnym zakresem wartoci. Takie podejcie zapewnia stabiln jako analizatorw DEVISERA. 17. Wysoce profesjonalne analizatory sygnaw kablowych kosztujce kilka tysicy dolarw rwnie s wytwarzane w DEVISERZE i tak jak inne modele, przechodz testy starzenia. Analizatory musz w cigu caego testu pozostawa w granicach zdefiniowanych tolerancji. Sprawdza si to poddajc je wielu dokadnym pomiarom. Tolerancje nie mog by przekroczone. Wszystkie analizatory DEVISERA maj zdefiniowan trwao ponad 10 000 godzin pracy.

17

www.TELE-satellite.com 06-07/201 1

TELE-satellite Global Digital TV Magazine

123

Kontrola jakoci
18. Analizatory DEVISERA w tecie starzenia z szerokopasmowymi monitorami. Okresowo podawane s rne sygnay, by w ten sposb sprawdzi poprawno pomiarw analizatora. 19. Analizatory DEVISERA uywane s nie tylko w temperaturze otoczenia. Z tego powodu kada jednostka musi przej test klimatyczny. Mierniki musz dziaa poprawnie w temperaturze do 50C. Pracownik przeprowadza test klimatyczny stosujc wiele generatorw sygnaowych. 20. Poniewa w DEVISERZE produkuje si wiele typw analizatorw, potrzebnych jest te wiele typw generatorw sygnaowych. W tym pomieszczeniu, gdzie testuje si prbki produkcyjne, znajduje si wiele ich rodzajw. 21. W kolejnym pomieszczeniu badane s analizatory widma. Generowane s widma rnego rodzaju, a analizatory musz je poprawnie pokaza. 22. Jeli po latach uytkowania uszkodzi si jaki analizator, naley zwrci si do Menedera Wsparcia Posprzedaowego Yue Tianhong. Wraz z szecioma technikami potrafi ona przywrci do ycia kady typ analizatora.

18

19

20

21

22

124 TELE-satellite Global Digital TV Magazine 06-07/201 www.TELE-satellite.com 1