Vous êtes sur la page 1sur 8

TEST REPORT

Odbiornik Linuksowy HDTV

Inpax X-9100 PVR na Linuksie

16 TELE-satellite Global Digital TV Magazine 06-07/201 www.TELE-satellite.com 1

tej maej skrzynki nie mona nie polubi bardzo krtki czas startu dziki lejszej wersji Linuksa bardzo stabilna praca nie daje si go zawiesi zaimplementowany duy ekranowy miernik sygnau satelitarnego wyrafinowany wykrywacz transponderw (blindscan)

www.TELE-satellite.com 06-07/201 1

TELE-satellite Global Digital TV Magazine

17

TEST REPORT

Odbiornik Linuksowy HDTV

Turecka rozkosz

Linuksowy PVR wysokiej rozdzielczoci z wieloma ciekawymi funkcjami, ale w malutkiej obudowie. Czy to moliwe?
poprzedni. Wywietlacz LCD pokazuje numer kanau, albo godzin w stanie oczekiwania. Klapka po prawej stronie ukrywa port USB i pojedynczy czytnik kart kodowych, ktry wydaje si czyta karty wszelkiego rodzaju. Da sobie rad nawet z moj kart Sky Digital. Byem w stanie oglda wszystkie kanay z wyjtkiem tych parowanych z poszczeglnymi odbiornikami. Bya to niemaa niespodzianka. Czytnik karty kodowej to jedyna moliwo odbioru kanaw kodowanych. Moduu CAM nie da si zainstalowa w tym odbiorniku. Patrzc od tyu, mamy tu pojedyncze zaptlone wejcie gowicy satelitarnej, HDMI, SCART, wizj zespolon, foni stereo i S/PDIF. Do poczenia ze wiatem zewntrznym moemy wykorzysta port Ethernetowy LAN i interfejs RS-232. Zimny start odbiornika nie trwa tak dugo, jak mona by oczekiwa po odbiorniku z systemem Linux jest to 45 sekund od nacinicia guzika do pojawienia si wizji na

Powitajmy zaskakujcy odbiornik z Istambuu w Turcji, X-9100 PVR firmy INPAX. To mae czarne pudeko ma zaledwie 26 cm szerokoci, 19 cm gbokoci 4 cm wysokoci, a wykonane jest w stylowym czarnym poyskujcym kolorze. Jego design jest subtelnie minimalistyczny. Na pycie czoowej s tylko trzy guziki: oczekiwanie, kana nastpny i kana

0.52

18 TELE-satellite Global Digital TV Magazine 06-07/201 www.TELE-satellite.com 1

ekranie. To jedna z niespodzianek X-9100, wykorzystujcego lejsz wersj systemu Linux ni inne, bardziej skomplikowane odbiorniki testowane wczeniej. Ci, ktrych przeraa perspektywa konfigurowania systemu Linux, nie powinni si martwi. System menu i opcje do ustawienia nie rni si od tych znanych z typowych odbiornikw. Wspierany jest system USALS, pozwalajcy w prosty sposb ustawi obrotnic DiSEqC, a dodatkowym uatwieniem s zapisane fabrycznie w pamici odbiornika lokalizacje wikszych miast. Odbiornik ma wiele gotowych ustawie dla rnego typu konwerterw, a poniewa pochodzi z Turcji, ma specjalne uatwienia dla odbioru satelity DIGITURK. Jeli wrd podpowiadanych wartoci nie ma takich, jakie s nam potrzebne, moemy rcznie wpisa wartoci czstotliwoci oscylatora konwertera (LOF). Wspierany jest DiSEqC od 1.0 do 1.3 wic odbiornik nadaje si praktycznie do kadego systemu antenowego. Wstpnie zaprogramowanych jest 71 satelitw z pooe wok caej planety, ale mona je do-

wolnie uzupenia i zmienia. Dodanie nowego satelity wymaga tylko wpisania jego pozycji orbitalnej. Jeli sami ustawiamy nasze anteny, z przyjemnoci odnotujemy fakt, e odbiornik wyposaony jest w penoekranowy miernik sygnau, ktry wspomoe nasze wysiki. Wyszukiwanie kanaw w porwnaniu z innymi odbiornikami linuksowymi jest szybkie. Dla widzw Canal Digitaal, TV Vlaanderen i UPC Direct z satelity ASTRA 1 dostpna jest specjalna funkcja byskawicznego wyszukiwania. Dal caej reszty uytkownikw mamy funkcj wyszukiwania automatycznego, przepatrujca cae widmo satelity w niezym czasie. Przeszukanie 90 zapisanych w pamici transponderw satelity ASTRA 2 zajo cztery minuty. Bardzo podanym dodatkiem jest opcja wyszukiwania transponderw (blindscan). Dziki niej odkryjemy rwnie i te transpondery, ktrych nie ujto w fabrycznej licie czstotliwoci. Funkcja dziaa nieco inaczej ni znane nam wczeniej. Najpierw skanowane jest cae pasmo czstotliwoci i kada nowa znaleziona czstotliwo dodawana jest do listy transponderw satelity. Nastpnie rozpoczyna si zwyke wyszukiwanie kanaw uwzgldniajce zarwno czstotliwoci wczeniej zapisane w pamici, jak i te znalezione przed chwil. To troch wydua cay proces. Na wyszukanie dodatkowych omiu transponderw potrzebne byo 2,5 minuty, a wyszukanie kanaw na wszystkich transponderach zajo kolejne 4 minuty i 15 sekund. Funkcja blindscan niezbyt si nadaje dla owcw przekazw, gdy nie moemy zawzi pasma przeszukiwanych czstotliwoci. Dostp do kanaw mamy z listy kanaw podobnej do tych znanych z innych odbiornikw. Guziki lewo i

prawo wykorzystuje si do przeczania listy midzy opcjami: tylko kanay niekodowane, HD i kodowane. Oczywicie moemy te wywietli wszystkie kanay na wsplnej licie. Czerwonym guzikiem mona list skraca ograniczajc kanay do wybranych satelitw. Dostpna jest te funkcja A-Z filtrujca kanay wedug ich pierwszego znaku, ale nie uwzgldniajca nastpnych znakw. Dlatego kana Azerbaijan TV moe pokazywa si nam przed kanaem Aastha TV jeli w takiej kolejnoci wystpoway na licie nie posortowanej. Takie dziaanie byo dla mnie troch zaskakujce. Osobne guziki przewijania strony przypieszaj poruszanie si po licie i w innych pozycjach menu. Pilot zdalnego sterowania jest typowym modelem, ktremu okazjonalnie zdarza si zadziaa podwjnie. Kolejnym budzcym lekkie zdziwienie faktem jest inna kolejno kolorowych guzikw ni standardowa: czerwony-zielony-ty-niebieski. Nie zdawaem sobie sprawy, e kolejno ta wrya mi si w podwiadomo po tylu testach rnych odbiornikw, dopki przy sterowaniu tego odbiornika nie okazao si, e kilkukrotnie naciskaem guzik niebieski, kiedy chciaem nacisn zielony. Pilot jest nieskomplikowany i nie ma na nich guzikw przeczajcych proporcje obrazu, ani rozdzielczo wizji. Oczywicie zmian tych mona dokona wchodzc do menu ustawie odbiornika. Znajduje tu si wikszo wanych ustawie, w tym: przeczanie RGB/CVBS na wyjciu SCART. Aby zmieni RGB na CVBS lub odwrotnie naley wybra tryb HDMI 576i i nacisn guzik zwik-

szajcy lub si gosu.

zmniejszajcy

Musimy pochwali Inpaxa za specjaln funkcj, ktr zaimplementowa w swoim odbiorniku. Ot istnieje opcja pozwalajca zapisa poziom fonii indywidualnie dla kadego kanau. To doskonae rozwizanie pozwalajce unikn sytuacji, kiedy to przechodzc z nadmiernie cichego kanau na kana o wyjtkowo duej gonoci wywoujemy u naszych ssiadw natychmiastow ch walenia w cian. Oczywicie gdyby ustandaryzowa poziomy audio, z jakimi nadawane s kanay, taka funkcja nie byaby potrzebna, ale szanse na osignicie tego stanu s praktycznie zerowe. Zatem dzikujemy Inpaxowi za rozwizanie tego problemu. Edycja kanaw jest ograniczona do kasowania, przesuwania i przemianowywania. Brakuje na przykad moliwo edycji PID-w. Mamy osiem list ulubionych sygnaw. Maj one dziwne nazwy, jakby brakowao im kilku pocztkowych liter. atwo jest jednak to skorygowa. Dodajemy po prostu nowe listy ulubionych o nazwach, jakie tylko chcemy. ty guzik powoduje stworzenie nowej listy, jeeli znajdujemy si w menu FAV. W maej obudowie nie ma miejsca na twardy dysk. Nagra trzeba dokonywa na urzdzeniu USB podczonym do portu na panelu przednim. Nagrania startujemy albo guzikiem pilota, albo poprzez zaprogramowanie programatora nagra rcznie lub automatycznie z okna EPG (elektronicznego przewodnika po programach). EPG w X-9100 jest cakiem uyteczne, moe pracowa w trybie jedno-

06-07/201 1
Inpax X-9100 Linux PVR Solidny, dobrze si prezentujcy odbiornik z pena gam funkcji

www.TELE-satellite.com 06-07/201 1

TELE-satellite Global Digital TV Magazine

19

dniowym lub siedmiodniowym. Troch dziwi fakt, e siatka programw zajmuje jedn czwart ekranu, wic nie jest najatwiej zobaczy, co bdzie w programie za jedn czy dwie godziny. Programator czasowy jest standardowy z pewnymi opcjami powtarzania, w tym: poniedziaek-pitek i tylko weekendy. Odbiornik moe zosta zaprogramowany na nagrywanie wybranego programu, lub tylko na przeczenie si na waciwy
1. Blindscan 2. Lista kanaw 3. EPG 4. Edycja ulubionych 5. Przegldarka plikw 6. Klient FTP 7. Multi PiP 8. Odtwarzanie zapisanych programw

kana, kiedy nadejdzie waciwa pora. Jest te opcja wyczania odbiornika po wykonaniu nagrania. Podczas trwania nagrywania, lista dostpnych programw ograniczona jest tylko do tych nadawanych z tego samego transpondera. Nie doprowadzimy do przerwania zaprogramowanego nagranie, nieopatrznie zmieniajc kana. Warto tu wspomnie, e instrukcja obsugi ostrzega, e cho teoretyczny limit dla dysku twardego to cztery partycje majce w sumie 2 terabajty (z zapenieniem czego nawet ja miabym problem), nie jest zalecane stosowanie partycji wikszych ni 120 gigabajtw. Nagrywanie dziaa bardzo dobrze. Nie odnotowalimy

20 TELE-satellite Global Digital TV Magazine 06-07/201 www.TELE-satellite.com 1

adnych problemw nawet przy nagrywaniu kanaw HD na patyku USB. W przeszoci miaem mieszane dowiadczenia z odbiornikami linuksowymi. Dobrze pamitam, wane dla mnie nagrania, ktre nawet si nie rozpoczy, gdy odbiornik si zawiesi kilka godzin wczeniej i wywietla ekwiwalent windowsowej klepsydry i stop klatk ostatnio odbieranego kanau. Mimo dooenia wszelkich stara nie udao mi si zakci pracy tego niewielkiego pudeka, w tym take podczas wykonywania nagrania. Poniewa nagrania wykonywane s na zewntrznej pamici USB, atwo jest przenie je do PC. I tu kolejna pochwaa typu dobra robota dla Inpaxa. Menu daje nam moliwo wyboru czy nagrania maj by wykonane w formacie MPG czy TS. To bardzo miy dodatek dla tych, ktrzy zamierzaj wykonane nagrania archiwizowa na DVD, edytowa, czy konwertowa do innego formatu. Mimo prostego poczenia ze wiatem zewntrznym przez Ethernet, nie mamy dostpu do nagra przez FTP. Odczenie pamici USB i przeniesienie jej do miejsca gdzie stoi komputer to jedyna metoda przeniesienia plikw. Wprawdzie jest klient FTP, ale dziaa on tylko w jedn stron. Pozwala skopiowa pliki na USB, aby je odtworzy. Podobnie mona si poczy z SMB (Samba), ale tylko w jedn stron. Liczba odtwarzanych formatw budzi respekt. Wikszo plikw, jakie wyprbowaem, odtwarzana bya prawidowo. Lista formatw zawiera: AVI, MPG, VOB, FLV, MP4, MKB, 3 GP i ASF, co powinno zaspokoi potrzeby wikszoci. Miym zaskoczeniem jest fakt, e lista kanaw zapisanych w formacie SatcoDX (SDX) jest prawidowo importowana poprzez menu File.

10

9. Wbudowany interfejs webowy Linuksa 10. Skanowanie satelity 11. Miernik sygnau 12. Telnet w odbiorniku

11

W odbiorniku zainstalowany jest odtwarzacz radia internetowego. Kiedy nawie poczenie dziaa cakiem dobrze i potrafi utrzyma poczenie z Anglii do Australii przez ca noc. Kilka razy dostaem komunikat o zajtoci serwera, ale kiedy ju si przedarem uzyski- 12 waem audio dobrej jakoci, a na niektrych stacjach pojawiay si informacje o artycie i nazwie utworu. Szkoda, e przewijanie listy stacji jest kopotliwe. Kada ze stron jest cigana z serwera dopiero wtedy, kiedy jej zadamy. Po duszym czasie, wci byem na literze A na licie stacji, wic daem sobie spokj. Dobrze, e pomylano o stworzeniu tu listy stacji ulubionych. Bdzie ona nieoceniona, kiedy zapragniemy szybko wrci do stacji kiedy suchanej, gdzie midzy 247 Polka Heaven (The Worlds Polka Network) a amatorskim repeterem W6NUT. Ciekaw jestem, czy krtkofalowcy z Kalifornii zdaj sobie spraw, e s

podsuchiwani na odbiorniku satelitarnym poprzez Internet na drugim kocu wiata. I czy kiedykolwiek uda mi si doj do koca listy i sprawdzi, czy dostpna jest stacja nowojorska Z100? Odrywajc si od hipnotycznego rytmu polki, przeszedem do nastpnej pozy-

cji w menu odtwarzacza YouTube. Dziaa on rwnie bardzo dobrze, a jeli jako teledysku jest wystarczajca, to dobrze prezentuje si on na ekranie telewizora. Zbir ustawie pocztkowych daje szybki dostp do najpopularniejszych klipw wideo, a take kawakw humorystycznych, muzycz-

22 TELE-satellite Global Digital TV Magazine 06-07/201 www.TELE-satellite.com 1

nych, informacyjnych sportowych i tak dalej. Mamy te funkcj wyszukiwania, co otwiera przed nami cay dziwny i dziki wiat YouTube. To milutki dodatek, a odtwarzane kawaki wideo dziaaj lepiej ni na moim starym i przeadowanym PC. Ostatnia pozycja menu w aplikacjach internetowych opisana jest jako Extra Movies i nie jest opisana w instrukcji obsugi. Jestem pewien, e wikszo z nas mogaby na tak propozycj odpowiedzie: Tak, poprosz, ale to menu zablokowane jest hasem. Wyjanimy jak si do niego dosta. Wejdmy do menu ustawie IP, nacinijmy zielony guzik, co wyczy DHCP i da moliwo wpisania DNS1. Wpiszmy 208.67.222.222 i zapiszmy naciskajc guzik czerwony. Pojawi si pytanie o DNS2. Wpisujemy ten sam adres IP: 208.67.222.222 i zapisujemy czerwonym guzikiem. Teraz restartujemy odbiornik odczajc i zaczajc zasilanie. Wejdmy do menu Extra Movies podajc PIN 9-8-7-6. I voila, wszystko dziaa. Do odbiornika mona dosta si przy pomocy Telnetu, pojawia si wtedy znak zachty do wpisania komendy od systemu BusyBox, wykorzystywanego przez Amazon Kindle i wiele innych urzdze. BusyBox daje dostp do niektrych podstawowych komend linuksowych, ktre same z siebie s prawdopodobnie mao przydatne lub w ogle nieprzydatne dla zwykego uytkownika. Ale moe przynajmniej powszy, co jest zapisane w pamici wewntrznej. Podobnie podczajc si przez

przegldark internetow dostajemy dostp do wbudowanego systemu operacyjnego Linux z mnstwem informacji debugowej. To te nie daje jaki uytkowych funkcji, ale entuzjaci Linuksa mog tu znale interesujce dla nich informacje. Nie jest jasne czy w ten sposb mona doda dodatkowe oprogramowanie do oprogramowania pokadowego. Instrukcja obsugi nie daje odpowiedzi na to pytanie. X-9100 jest innym odbiornikiem ni testowane wczeniej odbiorniki z systemem Linux. Dla niektrych moe to by rozczarowaniem, poniewa dziaa bardziej jak konwencjonalny odbiornik,

ni jak produkt wyposaony w wiksze dystrybucje Linuksa, takie jak Enigma2. To jednak czyni go bardziej atrakcyjnym dla tych, ktrzy chc w bezproblemowy sposb oglda telewizj bez obawy, e co nie zadziaa. Podczenie do Internetu sprowadza si do woenia kabla do zcza Ethernet, jeli tylko korzystamy z routera DHCP. Dodatkowym bonusem jest YouTube i radio internetowe. Gdyby tylko usprawni troch interfejs odtwarzacza radiowego, staby si on idealny. Zyskalibymy wygodniejszy dostp do tysicy dobrej jakoci stacji nadajcych w Internecie.

Najwiksza przyjemno sprawia nam jednak niezwyka niezawodno odbiornika. Mj strach utraty wykonanych nagra pochodzcy z testw poprzednich linuksowych odbiornikw niemal znikn. Podczas testowania tego odbiornika nie wydarzyo si absolutnie nic zego, a tego wanie chce i potrzebuje wikszo uytkownikw. Odbiornik, ktry dziaa tak, jak powinien dziaa i nigdy nie zawodzi w najkrytyczniejszym momencie. Par uwag i krytyk, ktre tu zamieciem moe sta si bezprzedmiotowymi w kolejnej, lekko poprawionej wersji oprogramowania. Trudno nie polubi tego malutkiego pudeka i caego

24 TELE-satellite Global Digital TV Magazine 06-07/201 www.TELE-satellite.com 1

Zdaniem eksperta
Distributor

TECHNICAL
DATA
NPA ELEKTRONK SAN. VE TC.LTD.T. Kemeralt Str. efkat Business No: 1-3 Floor:4 Karaky, Istanbul, Turkey +90 212 293 63 12 | +90 212 293 63 13 +90 212 293 63 18 http://www.inpax.com info@inpax.com.tr / inpax@inpax.com.tr X-9100 Linux HD PVR HDTV Satellite Receiver with PVR Yes Yes 1.0/1.1/1.2/1.3 1 QPSK 2000 to 45000 QPSK 2000 to 45000 8PSK 2000 to 45000 MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, MP@ML 2 (left & right) Composite, HDMI 480p, 480i, 576p, 576i. 720p, 1080i at 50Hz, 720p &1080i at 60Hz, 1080p at 30Hz No No S/PDIF Yes Yes 100-240V AC, 50/60Hz 2 None 1 universal

Indywidualne ustawianie siy gosu dla rnych kanaw Obsuga dyskw USB o duej pojemnoci Ekstremalnie stabilne oprogramowanie PVR zapisuje w formacie TS Imponujca liczba formatw plikw odtwarzacza

Tel.
Andy Middleton TELE-satellite Test Center UK

Fax Website Email Model Function SCPC compatible USALS DiSEqC Scart connectors Symbol rates

Alfabetyczne sortowanie kanaw obsuguje tylko pierwsz liter Nietypowe rozmieszczenie kolorowych guzikw pilota

wachlarza funkcji jakie w sobie posiada. Jest to generalnie solidna, dobrze si prezentujca maa maszynka, wietnie wykonujca swoje zadanie. Teraz wybaczcie, czas zakoczy ten raport, bo mu-

sze pooglda sobie mieszne zwierzaki na YouTube, posucha jeszcze troch polek i, czemu nie, moe nawet oderwa si na chwil od tych nowinek i wrci do starej dobrej telewizji HD. Wszystko z mojego malutkiego pudelka.

MPEG modes Audio outputs Video outputs Resolutions UHF output 0/12 volt output Digital audio output EPG C/Ku-band compatible Power supply Common interface Card slots

ENERGY
DIAGRAM

Apparent Power

Active Power Mode Active StandBy Apparent Active Factor 19 W 10 W 0.52 14 W 7 W 0.5

www.TELE-satellite.com 06-07/201 1

TELE-satellite Global Digital TV Magazine

25