Vous êtes sur la page 1sur 11

TEST REPORT

Uniwersalny analizator sygnau DVB-S i DVB-T

SatCatcher Digipro ST Combo


pami wewntrzna 1 GB na 300 000 wpisw satelitarnych i naziemnych kompatybilny z DVB-S, DVB-T, analogowym FM i DAB dokadna analiza komend DiSEqC zcze A/V i zewntrzny monitor przeksztacaj analizator sygnau w odbiornik

62 TELE-satellite Global Digital TV Magazine 06-07/201 www.TELE-satellite.com 1

www.TELE-satellite.com 06-07/201 1

TELE-satellite Global Digital TV Magazine

63

TEST REPORT

Uniwersalny analizator sygnau DVB-S i DVB-T

Analizator z olbrzymi pamici


W ostatnich latach analizatory sygnau stay si o wiele dostpniejsze. Tymczasem jest pewna cecha do krytyczna dla uytkownikw, na ktr do tej pory producenci nie zwracali wikszej uwagi. Mylimy o duej i aktualnej bazie danych satelitw i transponderw. Poniewa lista kanaw TV i radiowych dostpnych dzi przez satelity, anten naziemn i kabel jest niemal nieskoczona, ch posiadanie tego wszystkiego w jednym miejscu jest zupenie zrozumiaa. Jest oczywiste, e dzisiejszemu instalatorowi w Europie nie wystarczy ju koncentrowanie si na dobrze znanych satelitach w rodzaju ASTRY 19,2 E, czy HOTBIRDA 13 E. To samo mona powiedzie o instalatorze w Tajlandii. Nie zarobiby na chleb, gdyby ogranicza si tylko do THAICOMA na 78,5 E. Analizator sygnau, ktry tu przedstawiamy prywatnych skierouytwany jest nie tylko do ambitnych kownikw, ale take, a moe przede wszystkim, do zawodowcw. Jeli chcemy mie szans przetrwa na dzisiejszym, niezwykle konkuren-

06-07/201 1
SatCatcher Digipro ST Combo Uniwersalny analizator sygnau z ogromn pamici dla pomiarw sygnaw satelitarnych i naziemnych

64 TELE-satellite Global Digital TV Magazine 06-07/201 www.TELE-satellite.com 1

Pierwszy analizator sygnau z pamici 1 GB wystarczajc na 300 000 rekordw z danymi satelitw i transponderw!
cyjnym rynku musimy by w stanie szybko i precyzyjnie reagowa na potrzeby klientw. Wrd tych potrzeb jest i ta, aby by w stanie ustawi anten na dowolnego satelit moliwego do uchwycenia z miejsca instalacji anteny. Aby instalator by w stanie tego dokona musi by wyposaony w dobre narzdzie i to jest sprawa kluczowa. C z posiadania nawet najdroszego miernika, jeli klient chce, aby instalator doda mu nowego satelit, a miernik nie ma w pamici danych jego transponderw? Jak ustawi prawidowo anten? Brytyjska firma SatCatWbudowany akumulator firmy VARTA o pojemnoci 4 000 mAh wystarcza Digipro ST Combo na cztery godziny pracy. Czas penego adowanie wynosi niemal tyle samo. Producent doczy cay zestaw akcesoriw, w tym: zasilacz 9,6 V i adowark samochodow doadowywa pozwalajc przyrzd w Niej znajduje si klawiatura numeryczna zoona z 12 klawiszy oraz pi guzikw funkcyjnych ulokowanych po prawej stronie. Wszystkie guziki s czytelnie opisane, co bardzo uatwia obsug. Na grnej ciance producent umieci kombinowane wejcie sygnaw satelitarnych Skadana osona przeciwsoneczna uatwia odczytanie wywietlacza LCD w jasnym wietle sonecznym. ST Combo ma rwnie w zestawie kabel USB do podczenia z komputerem i kabel W porwnaniu z poprzednimi modelami, na zewntrz niewiele si zmienio. Z wymiarami 240 x 105 x 75 mm i wag 1,4 kg wliczajc w to akumulator, Digipro ST Combo daje si wygodnie obsugiwa. Jego waga jest rozoona rwnomiernie i nie ma on tendencji do przewaania na ktr ze stron. 3,5 calowy wywietlacz o rozdzielczoci 128x64 piksele jest bardzo czytelny i wystarczajco A/V do podczenia wyjcia wizji i fonii. Instrukcji obsugi nie ma w formie papierowej, a jedynie w postaci pliku PDF zapisanym na doczonym dysku CD. Digipro ST Combo wraz ze wszystkimi akcesoriami mona zapakowa do mocnej aluminiowej skrzynki, co uatwia bezpieczny transport. Chroni ona take sprzt przed uszkodzeniem w przypadku jego upuszczenia. Najnowszy produkt SatCachera wyprodukowano z myl o wysokiej jakoci i, szczerze mwic, niczego innego si po tej firmie nie spodziewalimy. Akumulator,
www.TELE-satellite.com 06-07/201 1

duy, by pomieci wszystkie potrzebne informacje.

Najbardziej

rzucajcym

ktry w poprzednich wersjach by zabudowany wewntrz i niewymienny, teraz zyska wasn wydzielon przestrze, co pozwala uytkownikowi na jego wymian, jeli zajdzie potrzeba. Cech t posiadaj wszystkie produkty wyprodukowane po 1 kwietnia 2011 roku. SatCatcher uczyni swj

si elementem w oczy na pycie czoowej jest oczywicie kolorowy 3,5 calowy wywietlacz LCD. Pod nim ulokowano cztery klawisze funkcyjne. Opis ich funkcji wywietla si u dou ekranu. Po prawej mamy cztery guziki rozmieszczone w ksztacie krzya. Korzysta si z nich przy poruszaniu si po menu.

nowy produkt jeszcze bardziej uniwersalnym. Instalatorzy mog teraz nie tylko zajmowa si klasycznymi instalacjami TV, ale take nadzorem wizyjnym, czyli instalacjami bezpieczestwa. Najnowszy SatCatcher potrafi nie tylko mierzy DVB-S i DVB-T, ale ma te wejcie wizji akceptujce sygna ze standardowej kamery. SatCatcher wyposay swj miernik w wyjcie 12 V na porcie IF, co pozwala instalatorowi zasili kamer podczas jej instalacji i sprawdzania. Najnowsze produkty maj w tym celu dodatkowe kable typu F na Jack zasilania. Nasz egzemplarz testowy jeszcze tego rozwizania nie mia. Jak ju wspomnielimy, dla zawodowego instalatora jest absolutnie koniecznym posiadanie aktualnych danych transponderw i moliwo szybkiego dotarcia do nich. Z pewnoci i zwyky uytkownik z chci powita tak
65

drodze od klienta do klienta. Dostajemy tez wodoodporny pokrowiec chronicy miernik przed brudem i wpywem czynnikw atmosferycznych. Doczona torba pozwala na korzystanie z analizatora bez zajmowania rk.

cher pokazaa nam ju w przeszoci niejednokrotnie, e jej produkty s na wysokim poziomie technologicznym i pene innowacyjnych rozwiza. Z Digipro ST Combo jest nie inaczej.

i naziemnych, a take drugie zcze dla podczenia dodatkowej gowicy do bada. Tam te ulokowano wyjcie typu jack wizji i fonii. Model jaki otrzymalimy do testw przeznaczony by do pomiarw sygnaw satelitarnych i naziemnych (wersja ST), ale jest te wersja SC dla sygnaw satelitarnych i kablowych. Na spodzie obudowy jest zcze USB i gniazdo zasilania.

TELE-satellite Global Digital TV Magazine

cech w swoim analizatorze. Zanim przejdziemy do parametrw chcemy technicznych specjaln i pomiarowych analizatora, zwrci uwag na dwie z najwaniejszych cech tego przyrzdu. Pierwsza to jego pami wewntrzna 1 GB, a druga to przetwarzanie i wywietlanie informacji z tablicy NIT (Network Information Table) transponderw. Pami wewntrzna 1

niej pomieci okoo 300 000 wpisw danych transponderw i satelitw. Jak tylko podczymy analizator z PC przy pomocy kabla USB, MS Windows rozpoznaje go, jako zewntrzne urzdzenie pamici i nie jest potrzebny aden specjalny sterownik. Naturalnie uytkownik musi mie aktualn wersj pliku w formacie ASD, ktry uzyskuje si albo bezporednio od producenta, albo od autoryzowanego dystrybutora. cigamy zatem najnowsz wersj pliku ASD z Internetu i kopiujemy go na zewntrzne urzdzenie pamiciowe czyli nasz analizator. Inynierowie SatCatchera przewidzieli, e zwyke nadpisywanie caego pliku danych byoby bdem. Powodowaoby to utrat wasnych wpisw, wykonanych przez uytkownika. Aby temu za-

pobiec, inynierowie SatCatchera zastosowali genialnie proste rozwizanie. Gwne menu analizatora ma pozycj suc do przepisywania poszczeglnych danych (satelita, transponder, operator) z pamici gwnej do pamici roboczej. W ten sposb analizator nie traci tej informacji po uaktualnieniu pliku danych w pamici gwnej. Pami gwna przechowuje wszystkie dane dotyczce satelitw z caego wiata, niezalenie od tego, czy uytkownikowi te dane s potrzebne, czy nie. Pami robocza natomiast suy do przechowywania tylko tych danych, ktre uytkownik potrzebuje na bieco. Takie rozwizanie nie tylko uatwia dostp do najczciej uywanych danych, ale take zapobiega nieumylnemu nadpisaniu wpisw wykonanych

przez

uytkownika

now

wersj danych cignitych z Internetu. Dane z pamici roboczej mona przesa z powrotem do pamici gwnej, a stamtd na komputer PC by je wydrukowa, albo zaadowa na inny egzemplarz analizatora SatCatchera. Po zaczeniu analizatora wywietlacz Digipro ST Combo prezentuje nam menu gwne z czterema opcjami. Te cztery opcje odpowiadaj czterem podstawowym funkcjom analizatora: pomiarowi sygnau telewizji naziemnej, pomiarowi sygnau satelitarnego, rnym testom DiSEqC, testom zasilania i okablowania i wreszcie ustawieniom wej i wyj A/V. Na dole ekranu znajdujemy czerwony guzik Menu, ktry aktywowa mona klawiszem F3. Jego nacinicie pozwala na wejcie do trybu opisanej wyej aktualizacji list kanaw przy pomocy pliku ASD. W trybie telewizji naziemnej analizator mierzy sygnay analogowe i cyfrowe w zakresie od 46 do 870 MHz, przy czym odbywa si to moe w rny sposb. Jeli wybierzemy konkretn, pojedyncz czstotliwo wywietlone zostan parametry sygnau nadawanego na tej czstotliwoci. Te parametry to: poziom sygnau w dBV, czstotliwo nonej wizji, czstotliwo nonej fonii, a take C/N w dB. Przy sygnaach cyfrowych dodatkowo pokazywane s MER (Modulation Error Ratio), CBER (Channel Bit Error Rate) i VBER (Viterbi Bit Error Rate). Oprcz wartoci numerycznych powyszych pa-

GB to efekt zastanawiania si ekspertw SatCatchera nad tym jak udostpni instalatorom dane moliwie wszystkich satelitw i transponderw i jak zmieci je w jednym analizatorze sygnau. Aby to osign zastosowano dwa rodzaje pamici: robocz i gwn. Pami gwna ma pojemno 1 GB i mona j programowa bezporednio z PC. Mona w

66 TELE-satellite Global Digital TV Magazine 06-07/201 www.TELE-satellite.com 1

rametrw, analizator moe te pokazywa graficznie w osobnych kolumnach poziomy sygnau wizji i fonii. Mona to wykorzysta do precyzyjnego ustawienia wstpnie ukierunkowanej anteny. Do tego celu moemy te wykorzysta widok widma czstotliwoci. Wybiera moemy rne szerokoci pasma od penego przez 500, 200, 100, 50, 32, 16 do 8 MHz. W naszych prbach z anten UHF przekonalimy si, e Digipro ST Combo reaguje bardzo szybko na zmian pooenia anteny. Przy pomocy analizatora widma bardzo szybko moemy zgrubnie ustawi anten, by pniej przej do precyzyjnych poprawek. Jeeli w chcemy bliej si

zaczyna wwczas szuka poprawnych sygnaw DVB-T i nonych sygnaw analogowych. numer guzika Jeeli wprowadzimy nacinicie spowoduje rcznie czstotliwo, albo kanau, Enter

zanie efektu. Jest to w zasadzie rozszerzenie analizatora widma. Analizator sygnau SatCatchera nadaje si nie tylko do pomiarw sygnaw TV, radzi sobie doskonale rwnie z sygnaem radia FM i radia DAB. W menu s odpowiednie pozycje wczajce waciwy tryb pomiaru dla wymienionych sygnaw. Dziki moliwoci ustawienia rnych cech, uytkownik moe atwo spersonalizowa Digipro ST Combo do swoich potrzeb. Na przykad moe wywietla poziom sygnau w dBV, dBmV lub dBm, ustali minimalny poziom, od ktre-

jest nie tylko baza danych satelitw i ich transponderw, ale take informacje o transmisjach naziemnych. Oczywicie mowa tu jest o czstotliwociach z zakresu UHF i VHF, a nie tych typowych dla satelitarnych transponderw. Dobrze jest mie dostp do danych, na ktrych czstotliwociach nadawane s kanay naziemnej TV. Plan kanaw moemy wywietli, aktywowa i wprowadzi do niego zmiany, jeli zajdzie taka wa potrzeba. konfiguracja Podstawozawieraa list dla

pokazanie

szczegowych

danych sygnau na tej czstotliwoci. Przy pracy z sygnaem DVB-T moemy odczyta tablic NIT i wywietla na ekranie przyrzdu dowolny kana nadawany w multipleksie. Poniewa analizator nie ma wbudowanego zcza CI, ani czytnika kart kodowych cecha ta dziaa tylko dla kanaw FTA. Oprcz rnych trybw

prekonfigurowan

Wielkiej Brytanii oraz generaln kolekcj czstotliwoci stosowanych w Europie. Jeli analizator ma by stosowany w innych regionach wiata, ze strony producenta lub dystrybutora moemy cign odpowiedni plik ASD

go ma si zaczyna analizowanie sygnau, albo po jakim czasie nie uywania przyrzd ma si samoczynnie wyczy. Szczeglnie spodobaa

wyszukiwania, mamy te w peni automatyczne wyszukiwanie kanaw. Jego zadaniem jest sprawdzenie caego zakresu czstotliwoci w poszukiwaniu uytecznych sygnaw i graficzne poka-

przyjrze szczytom sygnau obserwowanym nacisn widmie, guzik wystarczy

zawierajcy potrzebne nam dane i wgra go przy pomocy PC do pamici analizatora. Tryb pracy przy pomiarze sygnau satelitarnego jest w zasadzie taki sam jak przy pomiarach sygnaw atwiej najest ziemnych. To powoduje, e uytkownikowi si nauczy i przyzwyczai do obsugi przyrzdu. Takie rozwizanie zasuguje na pochwa. Aby mc w peni wykorzysta cae bogactwo funkcji analizatora warto powici troch czasu na dokonanie ustawie w menu Settings. Wrd nich powinna si te znale nasza lokalizacja geograficzna. Majc t informacj, Digipro ST Combo moe automatycznie oblicza azymut i elewacj czaszy odpowiedni dla dowolnego satelity, a take kt polaryzacji dla konwertera. Ponadto, dziki temu prawidowo dziaa

Test. Digipro ST Combo

nam si to, e w pliku ASD

68 TELE-satellite Global Digital TV Magazine 06-07/201 www.TELE-satellite.com 1

10
70 TELE-satellite Global Digital TV Magazine 06-07/201 www.TELE-satellite.com 1

11

17

23

12

18

24

13

19

1. W trybie satelitarnym moemy mierzy poszczeglne transpondery, wywietla wykresy konstelacji i oblicza azymut i elewacj dla kadego satelity. 2. Jak tylko wykryty zostanie aktywny transponder Digipro ST Combo natychmiast wywietla wszystkie istotne parametry. 3. Odczyt tablicy NIT transpondera i lista dostpnych na nim kanaw. 4. Wywietlanie kanau TV.

14

20

5. Redakcja danych transpondera. 6. Wykres konstelacji. 7. Gwne menu w trybie satelitarnym. 8. Wszystkie zapisane obecnie dane satelitarne. 9. Rne ustawienia podstawowe. 10. Widmo w trybie satelitarnym 11. Widmo w pamie 100 MHz. 12. SatCatcher Digipro ST Combo oferuje cztery tryby pracy. 13. Widmo sygnau naziemnego.

15

21

14. Poszukiwanie aktywnego nadajnika DVB-T. 15. Jak tylko sygna DVB-T zosta wykryty, DVB-T zmierzy natychmiast wszystkie jego parametry. 16. Odczyt tablicy NIT nadajnika DVB-T. 17. Automatyczne wyszukiwanie kanaw w caym zakresie czstotliwoci naziemnych. 18. Radio FM. 19. Dziki wygodnej funkcji Log wyniki pomiarw mog by przechowywane w pamici Digipro ST Combo. 20. Plany kanaw TV naziemnej. 21. Dodawanie do pamici nowego satelity przy pomocy bazy ASD. 22. Baza ASD zawiera nie tylko dane transponderw, ale take nazwy operatorw. 23. Pozycja w menu do obsugi funkcji ASD. 24. Pozycja w menu do obsugi funkcji ASD.
www.TELE-satellite.com 06-07/201 1 TELE-satellite Global Digital TV Magazine

16

22

71

DiSEqC 1.3 (USALS). Wyniki podawane s nie tylko w postaci numerycznej, ale take graficznie. W naszych testach wszystko funkcjo-

my te wykona zdjcie widoku widma i zachowa je w pamici analizatora. Kiedy ju mamy anten wstpnie widma, ustawion albo przez przy wykowykorzystaniu analizatora

nowao znakomicie i dawao bardzo pogldowy obraz, gdzie szuka danego satelity. Zaczynajc od ustawienia wedug tych danych, w kolejnym kroku moemy wykorzysta analizator widma dla znalezienia sygnau. Wywietlacz analizatora

rzystanie danych o elewacji i azymucie, pora nacisn guzik ii przej do pomiaru siy i jakoci sygnau pojedynczego transpondera. Widzimy graficzne wyniki siy i jakoci sygnau i numeryczne wyniki poziomu sygnau, CBER, VBER i C/N. Teraz ju moemy ustawi anten precyzyjnie na wybranego satelit. Miernik reaguje szybko na zmiany w sygnale. Jeli analizator uchwyci sygna cyfrowy, moe sczyta jego tablic NIT transpondera i wywietla nam na ekranie dowolny kana telewizyj1. Obliczanie azymutu i elewacji. 2. Baza ASD na PC. Dane satelitw i transponderw mog by uzupeniane i redagowane.

widma reaguje bardzo szybko na zmian sygnau. Dziki temu ustawianie anteny jest atwe i bez trudu znajdujemy maksimum sygnau. Jeli chcemy dokadniej przyjrze si jakiej czstotliwoci w widmie, warto zredukowa przemiatane pasmo analizatora. Pasmo to moemy ustawia wybierajc jedn z zaprogramowanych wartoci: 50, 100, 200, 500 MHz, albo cae pasmo. Guzikami kursora moemy wybra dowoln wywietlan czstotliwo. Nacinicie guzika Enter pokae warto poziomu sygnau i C/N (carrier-to-noise). Podobnie jak w trybie pomiarw TV naziemnej, tu te moemy poustawia rne rzeczy, takie jak: pasmo przemiatane, czy napicie podawane na konwerter. Dziki dokadnym i czytelnym opisom, atwo si do tego przyzwyczajamy i ju wkrtce nie moemy bez tego si obej. W przypadku zawodowych instalatorw, moe zachodzi potrzeba dokumentowania faktu, e prawidowo wykonali swoje zadania. Do tego celu mona wykorzysta funkcj Log, ktra zapisuje wyniki pomiarw. Pniej moemy zapisane wyniki cign na komputer. Moe-

ny lub radiowy. Oczywicie dziaa to tylko dla sygnaw cyfrowych. Przy pomocy tablicy NIT analizator rozpoznaje pooenie satelity. W naszych testach dziaao to znakomicie. Problemy mog si pojawi, jeli operator nie nadaje w NIT rzetelnych danych, co wydarzyo nam si z transponderem nadajcym przekazy na 7W. Wywietlana informacja by bdna. Wymienione wyej moliwoci pomiarowe uzupenia funkcja wywietlania wykresu konstelacyjnego sygnau DVB-S i DVB-T. Jeli chcemy zmieni ustawienia ogldanej czstotliwoci wystarczy nacisn guzik Edit. Zmieni moemy wiele parametrw oprcz klasycznych ustawie LOF, napicia polaryzacji, czy obecnoci sygnau 22 kHz, moemy take ustawi DiSEqC 1.0 (dla 4 satelitw), 1.1 (dla omiu satelitw), albo DiSEqC 1.3 (USALS) dla

anten z obrotnic. Wspierane s nawet systemy odbiorcze SCR Unicable. Aktywuje si je bezporednio w menu. Zasadniczo Digipro ST

chw przy pomocy klawiszy +/-. Po naciniciu OK analizator natychmiast uznaje, e jestemy zainteresowani pozycj 75E, a to oznacza satelit ABS1. Nastpnie miernik wywietla list czstotliwoci ratorami derw. transponderw przypisanymi Wystarczy do tego satelity wraz z opeposzczeglnych transponwybra

Combo dostarczany jest z baz satelitw i transponderw europejskich od 42E do 30 W. Uytkownik moe te dane redagowa na ekranie analizatora. Ale co pocz, gdy chcemy odbiera na przykad ABS1 na 75E? Nie ma problemu. Tu w sukurs przychodzi nam lista ASD. Wchodzimy do managera ASD w menu, a Digipro ST Combo pyta nas, ktrego satelit chcemy aktywowa. Nie pojawia nam si w tym momencie lista satelitw byaby ona dua i raczej niezorganizowana. Zamiast tego wpisujemy pozycj orbitaln i wybierany wschd lub Za-

interesujc nas pozycj na licie i przesa j do pamici roboczej korzystajc z guzika F3. Teraz wywietlane s szczegowe dane, a jeli jest to potrzebne, moemy doda komendy DiSEqC, albo wybra czstotliwoci LOF dla pasma C, Ku, itp., po czym naciskamy guzik Save i zachowujemy wszystko w pamici analiza-

72 TELE-satellite Global Digital TV Magazine 06-07/201 www.TELE-satellite.com 1

Solidna walizka SatCatchera Digipro St Combo wypeniona jest uytecznymi akcesoriami: skadana osona przeciwsoneczna, CD z oprogramowaniem, zasilacz sieciowy, kabel USB, adowarka samochodowa, kabel A/V.

tora, by w przyszoci mc to wszystko szybko przywoa. Skoro ju mamy ABS1 na 75 E zapisanego w pamici analizatora, logicznym wydaje si obrci ktr z anten na tego wanie satelit. Odbir ABS1 jest do trudny w zachodniej Europie. Przy

pomocy kalkulatora azymutu i elewacji Digipro ST Combo szybko ustalamy, jak trzeba wstpnie ustawi anten i zaczynamy zmienia jej pooenie. Dziki analizatorowi widma od razu moemy zidentyfikowa kilka szczytw sygnau i przechodzc do

trybu pomiaru transpondera optymalizujemy anteny. I teraz pytanie za 64 000 $: czy mona jako poprawi ustawienie anteny? Niestety, nie. Nawet gdybymy zastosowali analizator sygnau inpooenie

nego producenta kosztujcy kilka tysicy dolarw, nie pomogoby to w zwikszeniu siy sygnau przychodzcego z anteny! SatCatcher Digipro ST Combo wykona swoje zadanie! Podczas naszych bada przekonalimy si, e gowica analizatora jest bar-

74 TELE-satellite Global Digital TV Magazine 06-07/201 www.TELE-satellite.com 1

dzo czua. Dawaa sobie rad z przetwarzaniem sygnaw o stosunku C/N wynoszcym 3,5 dB. Prawidowo transpondery odczytane to jedno, a

wysyanych przez odbiornik. Dziki temu moemy wykry niesprawny przecznik, albo wykry bd w okablowaniu. Digipro ST Combo doczamy do PC jako pami zewntrzn instalowania sterownikw. czonemu bez potrzeby dododatkowych Dziki

Zdaniem eksperta
+
Pami wewntrzna 1 GB Ekstremalnie szybki analizator widma Wywietlanie danych NIT Wbudowany kalkulator azymutu i elewacji Lekki Akumulator duej pojemnoci

ywy obraz telewizyjny na ekranie przyrzdu to drugie. Digipro St Combo wykorzystuje informacje odczytane z tablicy NIT transpondera do zweryfikowania jego pozycji, ale take do identyfikacji jakie kanay telewizyjne i radiowe s przez niego nadawane. Cho ekran ma tylko 3,5 cala przektnej, obraz TV jest dobrze na nim widoczny. Mona go zademonstrowa klientowi, by udowodni, e odbierane jest to, co miao by odebrane. Dziki wyjciu A/V analizatora mona go atwo podczy do telewizora i przeksztaci w odbiornik satelitarny lub DVB-T. Zcze A/V nadaje si tez do pokazania zewntrznego sygnau wizyjnego na ekranie analizatora. W ten sposb moemy to wykorzysta na przykad do ustawienia anteny obracanej siownikiem 36 V. Na ekranie analizatora wywietlamy wwczas sygna pochodzcy z pozycjonera/ odbiornika. Dziki drugiemu wejciu sygnaowemu na grnej ciance przyrzdu moemy sprawdza nie tylko sygnay pochodzce z LNB, ale take sterowa napiciem polaryzacji konwertera pochodzcym z odbiornika. Dotyczy to rwnie sygnau 22 kHz i ewentualnych wysyanych komend DiSEqC. Jest to szczeglnie praktyczne przy rozwizywaniu problemw w rozlegych systemach antenowych z dugimi kablami. Szczeglnie uyteczna jest analiza komend DiSEqC

Thomas Haring TELE-satellite Test Center Austria

oprogramowaniu

Nie rozpoznaje transponderw DVB-S2

na PC nie tylko moemy oblicza kty dla dowolnego satelity bogatej z wykorzystaniem lokalizacji
Manufacturer Tel Email Website Model Function Frequency range satellite Input Level Frequency range terrestrial Input Level Input resistance DiSEqC SCR Unicable Power supply Display Supplied items

TECHNICAL
DATA
SatCatcher, Unit 7 Salvesen Way, Hull, East Yorkshire, UK HU3 4UQ, United Kingdom +44 - 148 222 15 77 sales@satcatcher.com www.satcatcher.com Digipro ST Combo Signal meter for digital signals in DVB-S, DVB-T and DAB. Analogue signals in FM radio. 950~2150 MHz -65 dBm to -25 dBm 46~870 MHz 40 dBV to 110 dBV 75 Ohm Yes (1.0, 1.1, 1.3) Yes Up to 4 hours without recharge 120 x 64 3.5 LCD color display Fold away sun visor, Software CD, User guide, Mains charging Unit, A/V cable, Car charger, USB Connection cable 240 x 105 x 75mm 1.4kg 10.5V 8.4V 0 to 40C -10 to 40C

tablicy

(cho oczywicie dugo i szeroko moemy te wpisa rcznie), ale take moemy wzbogaca i edytowa dane ASD dla transmisji satelitarnych i naziemnych. Po wprowadzeniu wszystkich zmian, zapisujemy dane, a nastpnie przesyamy je do analizatora. Odbywa si to przez zwyke przecignicie pliku do foldera analizatora. Digipro ST Combo bardzo nam zaimponowa. Dziki logicznej konstrukcji oprogramowania, instalacja okazaa si dziecinnie prosta. Miernik ma bogat kolekcj funkcji, ktra uzupeniona jest przez baz ASD. Wysoka jako wykonania nie pozostawia nic do yczenia.

Dimension Weight Charge Power Battery Voltage Working temperature Storage temperature

Definicje:
MER: Modulation Error Ratio obliczony wskanik jakoci sygnau cyfrowyego. Im wysza warto, tym mniejsza zawarto bdw w sygnale. Uwaga, dobry CBER, VBER i odpowiadajcy im C/N s take wane. VBER: Viterbi Bit Error Rate liczba bdnych bitw w sygnale cyfrowym po zastosowaniu matematycznej korekcji bdw Viterbiego. Im wysza cyfra po znaku E-, tym lepszy sygna. CBER: Channel Bit Error Rate liczba bdnych bitw w sygnale cyfrowym przed matematyczn korekcj bdw Viterbiego. Im wysza cyfra po znaku E-, tym lepszy sygna. CBER mwi jak dobry lub saby jest sygna przychodzcy z konwertera.

76 TELE-satellite Global Digital TV Magazine 06-07/201 www.TELE-satellite.com 1