Vous êtes sur la page 1sur 10

,..

DIBScipUna::·
---

P rote ssor( a):


-------

---

---.

NOTA:

811

~O:!iTiIO

s:e iStIam"(:!L:I

PMTiOCI~? (D. 3~

Gue·ceQ..,

f~

m!.

~i!M
11ee::!Crev&

\i"

as: rra~

ilJa:~ 'l,Iiamr:!-d· ro

(jPS ~mElUI
i,j~

f para Ji3t~ !pare oililfH F de r


(II

as ~m~

Sobm;ll

at'o!1si!O' les'(:e<,-.c,ii5!:8 00

':I qUi!i ffiqlljEII1:i ~

f -.2lJ

Inl"lDtikll1

.[)e~rs.

fJ '-0
(V) A

Et;1a_tIO$ Un

~F1i!rn
IkJeKli.!l 0

mUfld'D ~I~ris . ta.

a, -ten.' 0 ~
~Jul.dO ~

iPf

rnQp;il11 oBlliiI.dlJ a EIlIif.~i3 ,0

O<iiden~1,

O:(.·Urni:~D ~'r,!i\ahlca' oo;m 0

mui'1~o.~1lI
0

prilF!clpE!'~ ~n&:lQ;
tmll,Jrl'll;;II,J.

"B;'l1i; !!IWRllp:elL

(1E1IMesnilo
8c'

11" da l.JriLS~ Sov~tIca.


(te·

' . ~soC'l

lSila

_'IElielire.,.

;s;em~ m:Jot2do

POI" liI'Iull.Ga F!ler!i±~

?I) ,f-'ii, ~

--

d..'1 ~~'iI

;greJ~,

m C;Qm~ a

rwm

~!"I~~1E!!.,

slio. ':=lJri!JdMT~1i:;aEi do C~Jlil_"ltaIiSmQl.

--

~Ib~j
-

Ift-ftlftli'iiQ

Ma-'~'~'n'- .-'. .~ ~",~'-_Wth~ ,


r

.,...::' '.,

-_

~-

001.
~Ilda

:peT

ca pi; 1:8

e):~1jI.r.;i

de vida

,(U$$J' @11~_~ 1Ei.7'OO

(~~-

H\ol'fi'i~h"~

6M1!

~cmd-.o!i· 3EVIjii.(i$ eo ~rodo


a

:l(!0IJ..2tj05}_

Clu-.a:1 ~

~iI~

iIlIl)

f4>~el,

[OM

it!i

-~

(O~2)iP'Q!(q!i!~L? ~I).ra)
,. ~. II

1M.

A elru~ Ill(]~ p;a '~, 00 Terceiro Mun!:kl, 0 W!Bnte.AJyec::clfl';:'atli31. aNI"fr'l!rlI'i:Els:q, s:u~ntam. - - cl~J8_ (1."..') ~ O() Hi! PS'SI!l:s. "f·ef~R dO no se.toF'. M. MYrooIl)'Bffl que
i! IlliIh:w"

~et1iIfK!Io

Jsso"

;:]ssfi']

·e.6

pal1!l

d!1il pgoot~o. s:e:n...~Idi;lt5;


6

ClZ)nDmicamante~Jj~] . 'foime"
-r !aJ1mankiG.

er1«lnC.-

} 0. ,j:.Iapi;tl OOOMflllk:ofuOOl!1! '-nta't de ~ prlf'ii'il'i!iS! ~e.-al-c5i MS, p;;;1IlSaiii r1'f;l~,

as p:afsu

'$l.Itid

e~:s.s-

( ,,!:tlT.i~dli:l flrf~~1s cal"aC'l.'afiEili!eas ~, par·, 00 Nos pa~&~, SIJ;bde~~idos, fJMil~mII%H~


p$I1a

':!:jlllb~rwo~fi;ros • .0

<Ell .aLi~di81

i;:ki ~~.
[~I::II

r.f!dw:si:ri "
dill
SI!f'Ml~S,

dar supgrte ,8 Qdlll~1J1a foc;:at

aeg'eecwam-m
I:IJ"

plMOOfiN;;mte

~'1iO<

( } Em :il~IJ~ ~Jse ~bi:ll;is~!tglvidG'9, ~ mali:!r pe~lEI ~' ~~~ at~. ~ Na a'lua'.~.'


i5011l1K1e' 'MIOlv!~ .. a

'i:!

_ ~IIz~~

tal~!l,le;

E!!aIiqtf~

Irn!1ust 'I@ 'mi'ld;a :9ief'OO, ~,

a~Ne
P;CI'~,

1'fI'I('.I(f~yl'lio
Um!I s:etD~

e:eono..m IOM:

d~fr'ElnEe

do pfi~m
mai!;ii 'J~

q!.!

dE!l gfGb Iza;~ " !C!ig;rtfcwihu~.

05.

00._

0. libll-I (llilf".ca g~

~~~'-~~~~

OOoo~~im~rrrtJ:! Huf.'lliari~:"-bTiO!f~~
Ae:slf1~~ oom
Will

-pete GNU' (Or:gMk: '.


,X,:e :arre.rn8~. tlue .

..

'0 AS

lliftedir~ Q .~ .- ,de vkltli ·'OS ~iSel;i ptlInIi Qi!ll!!lJlIilinw e:!!l~1!iIn!!iDe'. l~o.,3]

(:QifiI[eIl!'ll.os:

f!4~§i Unld'csJ 1Pat.a FndI~OfeS ul.Olz;ttd'Cs

( ) grml fie e~ridadi!l.,

!l:Iij 'f!!lt: (f)!iJa'iie:. filE!! ( PmdOtQ P~IB


p;I'

fnf.emto Brnrm'J

00 gN!l1J
( l[taxa
{, , ronda Ui. Nos Q~to

de. . -~,

tf,ga.de-" IcmfJ!!!1ild~@.
Gf~ento

,c:apltiii,-

Q . MEdl'iiI!let.i9ilific,.

. :p_~.~p{m!

cltJft'iQ.gJiAftcc. rew.:h'l!~r eapl~ • r1dm~, ~ ~


IirlO'fi'a1 tkid'e] JtU&IUII. mBa nella

UJalJ de esee

: dma, [Clue de«:em,r-am

I) IOH!. dtrI·~

~JI!II a

_~

VB.

d.: {Q.'~~
Ek!\m diC!s.>o~nftI;liE Ret pond. '~m ':aU!'m~- o.~

GEOGRAFiA

'02..

I\!po!t:lle i.un~:eeu 10 ~.
._"
iF

p;em

,0; ,mbteJ'na!

• e~r,~:
".'"

ria ffla~.,.-a

:Slegulr. (0.15)
..
h.Q'~
.'C:'.' __ • "

~rI",lQ' d!fili~a
'.'
_..

ccrno fot' lm
,'" ....

arttaqfo ~O'9J
:"'-

pai~e5.ilia fi~-~'~eu,:OS, ~~~~~~


'/" '."'':_''-'. I-;~~
OJ

--',"",
,~

_L " J.Pj;·-vrvu~

I,

~D?:~6Whq;iI

__jll'

"It,

it

,,~~

~~~d_
'03, Lem, O'rflL1adn'O. Ere B"preHntaJ

••••
C1t:an:,~8Jrld:o m, Ym ~

erm(s.)'., ndS'nljrliq,ll~~)j

X~ (0,15",
rimkrrs de

"., ·PfOPrl~ae.
CAPITAUSMO

esmtar: d~,

p«ldur;;ac'

'filO cbJefN,o, maTc 00 SBteN 'e 0 it.K:m,

itA emn::omra ,i!: de m.rcedo., . , .'.,/iA IJ RSS; ,~ ... Ir:t;fQ'!I' ;:1.'Os,idemsiB pm'lse,s e , Uo.ta~ esse !ia1ema.

'QU0

~
~~

..ci . ~

~~
0
<.1.~

oLt.U7)

~)

D'~ pl una: sci

GEOGRARA.

P rofeeso r (a):

---

--

----

MICRO- TESTE:
iI}1.•

NOTA:'

'-Pi@~rntnf{J; ,PRldy~a.c.·

(I: . ~~

.~a:I

dos.

~M

de

~'CC!Ii!Gf!'iia '''Os

regH~
qu·e

rrr~-r~o. :$!~ma
tdi!l'~

pa ses

·adlillllStam esse

fie31~;BI.~anlfi~!:lI

C~ie .is},inr~(;)''i

«1(.Mv

~AcpJ~.

_ alJl V'(IQI. ~'rWou~

CO~! Os

?as?K4-e..-hd£

:-0-

$).'= (tt-~

.'

~,a. .
_.

....--~ -' ~ ~ .. ~
-, IE

cLo ~
:-c:_ _.

.:. -.

-.

- ..... '.

t.,.. .•
1

Iii

.... ,:. --.'~~ ~~~

10-1;)

~,

.i;.~_

· Profe ssorl a):

ODi5:. 'Q.~!a~~:
iD ,'0

~,~~o
es

obJif,Hva.s·
oI!'

"iI._',dlll~¥.II: iI~G 'iIl!1.


A~I!:.wl' tj~,

I'~r~~,_

ow '_.l~/&~'
0..

g:l!ltrci'ld.a'~ ~"",~pos.:t!!l'5l

d:_'

gmll\f,tB~,

Iff ) I~
~~

,1I000i.:(O 'e; FfIiPJQ!.!~ V eu


QIJe ri;mnEli'iI!i

r', ((: ;a ~dB)


~I A'figl'O-S~!~
wi'...

[J!!@~,

~-

," ~.n d~wJute~~I'i:a

tilm~

.m'l!i1I
....
Ul •

~flli1~1ef>1te
-.

(\h

....... I~J!! :iI',SIS:ers J SI ~\l~i!I~';';".. '. • I!!;J~' i\1!:~' c~ gt8l!'idl~ ;een~)'<ali'

fi......... CJM " .::c, am:e ...... wi lIlM

dl!'~r.:i~~s.!
;....'
I!IL,.

"r.w!1l~
,

I!i!~
-

~!fi.i)
(I ~~

lU!iIiI i:iI~ !oiilqi,i~rn'o'


'II R 1

;SI!f.a -

..

a -!!I
0

. _ .....,."" no rt...ot.ll!n ......


';p.ii~

(\il

~,f~

(:I Ga~ill ~sm 1Pi=!ptl!la~[JQ (!iJ.e '!ii!~iSi dl ~~s' 'OOri!;j~. ~ld~~Je:::;I\


~~.ii~',"1

e~'!oI[Q.t)~
'f~

flQ

I !lim II 6

~n1~da RI' '1,0.1 ~li~Q ~_' ~~ !Ik-.


~~!Ii

gil

r:e

j)rj~.
',rIi:'li::ai"

(v~
AI", .. ''If ,

-=:' .. __ ,.~
I ,I

[';l~!t ~ .

m.t~, ~5
fiiI

d~!R!M ~ :swl'~
I~~,"'"

dO see, .:ot I~ _, :C~!j.f ~~:111 Qo' $~ dot 51";:6~M,


g~1
~,I

n.mo;,"O ,0'<1 ~~fl~:S


_~,dal __ _

'•.

,OJ, or ... ~

91'l,!m
11~1!i

~Vl
~FI
w
Ou

em tll:g~as

n rUi!~'

'I'""""

U!o!'

_. ~~-,:,j, '!o;W\I~~~"..... D'~~_N!!O;

bm

{i<

'r~""d.a 00:", ~ ...• "':' i'li'l!!.T>I; ,. ~I:Jne.,"'II:r. Oil! >i'i~~,

!Wil'
I,

_r~""""_ '.iJ_~~
p.;Ja ~.

0'.rIi ilt..:... ' ' ,......., ~~


"•

~atilm

ma..'lS

~r~8i

.. ;POCt~ ...

O~ ~i"GS.

(V~, As;,~d.,.,

(i'!E!Wniw!m, aite e

Q ~iiirneFi~'

d\3i jJQJl(III~ .co aCiTliInen~e ,ameriGElI'lO oulr'Ol, 'J::onl c~eLrt'j!:ifiti) l;J?bOO,

6 .salLil..!
__'"

QFlCle ~f'!~~a'L~~~

'~1\'i0'l\;

~'"t1
..-~,

~i~~wnasI1fQ~~~L,[~

<j~iliiiD:::~'

~BS,mc.

~*

~~;r;::ttL!r~~'. + .,~,.~
db,
~·Tmf"'·

"~~~

~U1tf.ioojl'aml~m

C! ~n~'~!1Je!C'NiIlln;aM

rtCl l:a:!li"i

~i'tJfdM,ieJn~

19':5t!ij!'(1.if1~

·tTv~=itn

"

__J

a) Ool"f'i~nr!1l)
I. mi.

a'5!

ptl'tJmidB:s Gl.iiria&.lPod',eF!i!~ ooFlOluii'


pJ!ar:sOO'
.:!!;~~,

cr.
adulla,. oo-nn lbarKa! n8'La!h:!adl;l'.

a plrcilmMe~ IUII13llltElEalitlEl
. ~!~mide ! r:ept:e;ssi\!ta!!p
l

corn at~!;l dl!iri~~al!:lN ,de:roocg,",b5l.


i1!$ domlmio. ,de ~PI.L~1;Io

X e Cilraroide
v.
N.
,Q

comlQiite cret(;ifiillm.G wege~tlvo.

I 'OOIre.s;~e

".E!!.~

Ol(~~:;lIilJB

lila, iliid'a 19. malCf 00 I)lr$miI;ls' II.. II ·t trpiM 00$ parse!S,'que re:al~3qann a roJiIl1ol eft!. ~~fid!!l~.

a p!~e

UISCI.p

--------

Lna:

- If 0

es so« a :

- --- -_._---

. AVA L IIACA,·O· _.
---

--

NOTA~

OM,. Q~e~~

MlJIrJ ~Gti«./kJ;

a'f!fe.:~~~S' u 'SlvniJiN'es 'mSTmda\t; e o


.iii' ~1'~~"'D..

~S"p¢StirJ:-s

de: gr~

rtfe:Si

&1-

.I)s_ili!~.

que ~ 1l'~!-a.

(
I[

)~.
"GI;!~~

lEU#!. e' C·em:ad:p!1l{:I!e;;~\, il3l.1iena f~r!~sa

, e ~.

) AJig.entinaJ·e;

Ci'lir.e.

( ,....'I C::m1!lth

t ) fo;[;(I!St-;~1 • C~da

e Gi1'OelirtcJ1l~\'

e EUA ..

..,0r:1..~
19.

.,

p~

--!!I~~~~~....:.i!lo!.!-~

........

....
~
II

._-c:~~-

"'~

~L~~.~~~~~~~
~~.[-=~~~.~~
iir",!""",!"",_:!!!~,~~~~_~

I!

·'. . '
:

"::

"':.'1' \

, ,",

Mt6TE: ",::".-0. . ,_'"

. .. "

CR"
i"
... ' - - - .. ~ •••

': " "


"_"

,',: ' "

...~

.No. ~

:a .

AIl!~ de! 1lH"'~~


~,~

do ~r~ "zaQQr [~
J

,,;a

Amerka

J~ a~lt~:va

gtaIi!de ~i:'WfSWad8 (lull1Ir-Ji.(11).1)


,~i

os,

"""-_11....,,,,-[ ~III ~~

nla

["""I~
i.l1!ill ~

-~~ ~!I

..... ~I"-TIII."h! r

~ ~.n.F

~ ~

.. -,

i&er - ..,,,,,,,,~ -. ~-t'~- .. 5.I! ~

:",•• ~~ "

cU'" [0:>;'0' M~Hxl!~'fll1'I "'l!\ li.i .n."J __ ~'-"I!lll,


')'l

(f'.

MaL ' : os '_ i'\'SI e msf.1!iI (,f) ,1\ Am~


aM

. \1" oo~
!~~

00

F: fl.i!ilJI
~~r OO!i, e 8CIOI"IOm~s.
parlfji ,I] IIir.!iJi'JiS

s:eus :a~

lMina

:an:as

!WTI

Sn1IIooe des!'-ifiJ\i'QMfii!e;rn til

ni1 'q:IJIIi!!i :$!I

r~fr.~fe

( !F)

Il!JiiOO.s." ar~ ie'.As'teeas '~r.am M eqllidbtllrJD!i ,ao ,!iWi~

[.:1'0, 1i'I~i).
,0

passadCi

~~

(f'
{ f)
{[F)

Ga.ogPJi:

Cftflmi

l~

a ~F

aEirmal" ~e

,~, lbitg r:k![ ~b~ilr.

«ii!Illnente
i!~~:!I·UA'M

CI-!; ~I~

d:o OOflI~'nefIle IUII'le~ [del lilEnE! . I .gam) r cliJISl¥e multci§ de.1e3 00 _:_·ide!l'a~ ~ooms ,de [~1'3

sao

mu~~1

:tI e\ire.f1i'1:p.fo. eg·Si, EUA. dM. tfe.m 00 IOiiiBS.

~~mB

p.ad.~~ de "!'Ida\.

0 ~rdirnen.'I:a a~m.~~iYl

~S~O!:ir.oil1_d~

iii

Fal -Ida ~~

,..
-

DIBScipUna::·
---

P rote ssor( a):


-------

---

---.

NOTA:

811

~O:!iTiIO

s:e iStIam"Qu

PMTiOCI~? (D. 3~

Gue·ceQ..,

f~

m!.

~i!M
11ee::!Crev&

v ilJa:~ 'l,Iiamr:!-d· as: rra~ (jPS


i,j~

ro

~mElUI

f para Ji3t~ !pare as ~m~ oililfH F de r ':I qUi!i


(II

sobm
ffiqlljEII1:i ~

;II

at'o!1si!O' les'(:e<,-.c,ii5!:8 00

f -.2lJ

1nl"l-OOl:Jl1

.[)e~rs.

fJ '-0
(V) A

Et;1a_tIO$ Un

~F1i!rn
IkJeKli.!l 0

mUfld'D ~I~ris . ta.

a, -ten.' 0 ~
~Jul.dO ~

iPf

rnQp;il11 oBlliiI.dlJ a EIlIif.~i3 ,0

O<iiden~1,

O:(.·Urni:~D ~'r,!i\ahlca' oo;m 0

mui'1~o.~1lI
0

prilF!clpE!'~ ~n&:lQ;
tmll,Jrl'll;;II,J.

"B;'l1i; !!IWRllp:elL

(1E1IMesnilo
8c'

11" da l.JriLS~ Sov~tIca.


(te·

' . ~soC'l

lSila

_'IElielire.,.

;s;em~ m:Jot2do

POI" liI'Iull.Ga F!ler!i±~

?I) ,f-'ii, ~

--

d..'1 ~~'iI

;greJ~,

m C;Qm~ a

rwm

~!"I~~1E!!.,

slio. ':=lJri!JdMT~1i:;aEi do C~Jlil_"ltaIiSmQl.

--

~Ib~j
-

Ift-ftlftli'iiQ

Ma-'~'~'n'- .-'. .~ ~",~'-_Wth~ ,


r

.,...::' '.,

-_

~-

001.
~Ilda

:peT

ca pi; 1:8

e):~1jI.r.;i

de vida

,(U$$J' @11~_~ 1Ei.7'OO

(~~-

H\ol'fi'i~h"~

6M1!

~cmd-O-!i' 3EVIjii.(i$ eo ~rodo


a

:l(!0IJ..2tj05}_

Clu-.a:1 ~

~iI~

iIlIl)

f4>~el,

[OM

it!i

-~

(O~2)iP'Q!(q!i!~L? ~I).ra)
,. ~. II

1M.

A elru~ Ill(]~ p;a '~, 00 Terceiro Mun!:kl, 0 W!Bnte.AJyec::clfl';:'atli31. aNI"fr'l!rlI'i:Els:q, s:u~ntam. - - cl~J8_ (1."..') ~

~et1iIfK!Io

Jsso"

;:]ssfi']

·e.6

O() Hi! PS'SI!l:s. "f·ef~R dO no se.toF'. M.

MYrooIl)'Bffl que

i! IlliIh:w"

pal1!l

d!1il pgoot~o. s:e:n...~Idi;lt5;


6

ClZ)nDmicamante~Jj~] . 'foime"
-r !aJ1mankiG.

er1«lnC.-

} 0. ,j:.Iapi;tl OOOMflllk:ofuOOl!1! '-nta't de ~ prlf'ii'il'i!iS! ~e.-al-c5i MS, p;;;1IlSaiii r1'f;l~,

as p:afsu

'$l.Itid

e~:s.s-

( ,,!:tlT.i~dli:l flrf~~1s cal"aC'l.'afiEili!eas ~, par·, 00 Nos pa~&~, SIJ;bde~~idos, fJMil~mII%H~


p$I1a

':!:jlllb~rwo~fi;ros • .0

<Ell .aLi~di81

i;:ki ~~.
[~I::II

r.f!dw:si:ri "
dill
SI!f'Ml~S,

dar supgrte ,8 Qdlll~1J1a foc;:at


~Jse

aeg'eecwam-m
I:IJ"

plMOOfiN;;mte

~'1iO<

} Em :il~IJ~

~bi:ll;is~!tglvidG'9,

'i:!

_ ~IIz~~

tal~!l,le;

E!!aIiqtf~

Irn!1ust 'I@ 'mi'ld;a

a~Ne
P;CI'~,

~ mali:!r pe~lEI ~' ~~~ ~ Na a'lua'.~.'


i5011l1K1e' 'MIOlv!~ .. a

at~.
1'fI'I('.I(f~yl'lio
Um!I s:etD~

e:eono..m IOM:

d~fr'ElnEe

do pfi~m
mai!;ii 'J~

q!.!

dE!l gfGb Iza;~ " !C!ig;rtfcwihu~.

:9ief'OO,

~,

05.

00._

0. libll-I (llilf".ca g~

~~~'-~~~~

OOoo~~im~rrrtJ:! Huf.'lliari~:"-bTiO!f~~
Ae:slf1~~ oom
Will

-pete GNU' (Or:gMk: '.


,X,:e :arre.rn8~. tlue .

..

'0 AS

lliftedir~ Q .~ .- ,de vkltli ·'OS ~iSel;i ptlInIi Qi!ll!!lJlIilinw e:!!l~1!iIn!!iDe'. l~o.,3]

(:QifiI[eIl!'ll.os:

f!4~§i Unld'csJ 1Pat.a FndI~OfeS ul.Olz;ttd'Cs

( ) grml fie e~ridadi!l.,

!l:Iij 'f!!lt: (f)!iJa'iie:. filE!! ( PmdOtQ P~IB


p;I'

fnf.emto Brnrm'J

00 gN!l1J
( l[taxa

de. . -~,

tf,ga.de-" IcmfJ!!!1ild~@.
Gf~ento

,c:apltiii,-

. {, , ronda :p_~.~p{m!
Ui. Nos Q~to

Q . MEdl'iiI!let.i9ilific,.

cltJft'iQ.gJiAftcc. rew.:h'l! ~r eapl~ • r1dm~, ~ ~


IirlO'fi'a1 tkid'e] JtU&IUII. mBa nella

UJalJ de esee

: dma, [Clue de«:em,r-am

I) IOH!. dtrI·~

~JI!II a

_~

VB.

d.: {Q.'~~
Ek!\m diC!s.>o~nftI;liE Ret pond. '~m ':aU!'m~- o.~